Arthrotec 50+0,2 mg tabletter med modificeret udløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
M01AB55
INN (International Name):
DICLOFENACNATRIUM, MISOPROSTOL
Dosering:
50+0,2 mg
Lægemiddelform:
tabletter med modificeret udløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51960
Autorisation dato:
2013-02-05

Indlægsseddel: Information til brugeren

Arthrotec

®

50 mg/0,2 mg og Arthrotec

®

Forte 75 mg/0,2 mg

tabletter med modificeret udløsning

Diclofenacnatrium / misoprostol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Arthrotec eller Arthrotec Forte til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Arthrotec og Arthrotec Forte bruges til behandling af smerte og hævelse ved gigtsygdomme, og kan beskytte patienter, som har risiko for at få

mavesår eller blødning i mave eller tarm.

Arthrotec Forte bruges især hvis du er over 75 år, du tidligere har haft mavesår eller blødning i mave eller tarm eller du har dårligt hjerte

(iskæmisk hjertesygdom).

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder diclofenac og misoprostol. Diclofenacnatrium tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske

stoffer (NSAID).

NSAID-præparater bruges mod smerter, men samtidig nedsætter de mængden af de naturligt beskyttende stoffer i mavens slimhinde, som kaldes

prostaglandiner.

Dette betyder, at NSAID-præparater kan give mavegener eller mavesår. Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder også misoprostol, som ligner

disse prostaglandiner, og kan beskytte mavesækkens slimhinde mod mavesår.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte hvis du:

er allergisk over for diclofenacnatrium, misoprostol, acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Arthrotec eller i Arthrotec Forte (angivet i afsnit 6).

tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin

(NSAID).

har haft blødning fra mave eller tarm eller hul i mave eller tarm i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).

har eller har haft mavesår eller maveblødninger mere end én gang eller har andre blødninger (f.eks. hjerneblødning).

skal have foretaget eller for nyligt har fået foretaget en bypass-operation i hjertet.

har eller har haft problemer med blodcirkulationen (perifer arteriel sygdom).

er gravid eller planlægger at blive gravid, da behandlingen kan forårsage abort. Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder, medmindre de

anvender sikker prævention (se punktet ”Graviditet og amning”).

bliver behandlet for smerter efter en bypassoperation på kranspulsårerne.

har fået diagnosticeret hjertesygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom, f.eks. hvis du har haft et hjertetilfælde, slagtilfælde, forbigående svigt i

blodtilførslen til hjernen (TCI = transitorisk cerebral iskæmi) eller blodprop i blodårerne til hjertet eller hjernen, eller hvis du har fået foretaget

en ballonudvidelse eller en bypass-operation.

har meget dårlige nyrer eller lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte hvis du

har andre helbredsproblemer, f.eks. sygdomme i lever eller nyrer. Tag ikke Arthrotec, hvis du har alvorlig nyre- eller leverpåvirkning

tidligere har haft blødning eller sår i mave eller tarm. Tag ikke Arthrotec, hvis du har mavesår eller bløder fra mave eller tarm

let kommer til at bløde eller få blå mærker

har blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom)

har eller har haft astma eller en allergisk sygdom

har en infektion, da Arthrotec kan maskere feber og tegn på en infektion

er i væskeunderskud (dehydreret)

er over 65 år. Lægen ønsker muligvis at kontrollere dig regelmæssigt.

NSAID-præparater som Arthrotec kan give blødning og mavesår. Hvis dette opstår, skal behandlingen stoppes. Brug af Arthrotec og andre

NSAID-præparater ud over acetylsalicylsyre (f.eks. Ibuprofen) kan også øge hyppigheden af mavesår og blødning i mave og tarm.

Arthrotec kan give alvorlige bivirkninger, især mave- og tarmkomplikationer, hvis du tager kortikosteroider (f.eks. prednison), orale

antikoagulantia, eller SSRI (f.eks. sertralin), eller hvis du drikker alkohol.

Sørg for at fortælle det til lægen, før du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du:

er ryger

har sukkersyge (diabetes mellitus)

har hjertekramper (angina), blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller forhøjede triglycerider.

Medicin som Arthrotec og Arthrotec Forte kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og blødning eller

blodprop i hjernen. Risikoen øges ved brug af høje doser og ved længere tids brug. Den anbefalede dosis og behandlingstid må ikke overskrides.

Som andre NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen) kan Arthrotec give forhøjet blodtryk, og din læge vil muligvis kontrollere dit blodtryk med jævne

mellemrum.

Hvis du har problemer med hjerte, lever eller nyrer, vil lægen muligvis kontrollere dig regelmæssigt.

Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Arthrotec eller Arthrotec Forte, kan det skyldes medicinen.

Kontakt lægen.

Bivirkningerne kan minimeres ved at bekæmpe symptomerne i så kort tid og med så lav dosis som muligt.

Børn og unge

Arthrotec eller Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Arthrotec og Arthrotec Forte

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

anden smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, NSAID-præparater (f.eks. ibuprofen))

medicin til behandling af slidgigt eller leddegigt kendt som cyclo-oxygenase-2 (COX-2) hæmmere

vanddrivende medicin (diuretika)

medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin, tacrolimus)

medicin mod depression (lithium)

medicin for hjertet (digoxin)

medicin, der forhindrer blodpropper (f.eks. acetylsalicylsyre), blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin eller andre orale antikoagulantia)

medicin mod angst og depression kendt som selektive genoptagshæmmere (SSRI-præparater)

medicin mod diabetes (orale antidiabetika)

medicin mod leddegigt, alvorlig psoriasis og kræft (methotrexat)

binyrebarkhormoner (f.eks. kortikosteroider, som ofte anvendes mod betændelse)

medicin mod for højt blodtryk (antihypertensiva)

medicin mod for meget mavesyre og fordøjelsesbesvær (syreneutraliserende medicin med magnesium)

medicin mod betændelse med bakterier (quinoloner)

medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol og voriconazol)

medicin til behandling af gigt (sulfinpyrazon)

hvis du har taget medicin til fremkaldelse af abort (mifepriston) inden for de seneste 12 dage. Arthrotec bør ikke tages, hvis du har taget

mifeprison inden for 8-12 dage.

Brug af Arthrotec eller Arthrotec Forte sammen med mad og drikke

Du skal tage Arthrotec eller Arthrotec Forte lige efter et måltid for at nedsætte risikoen for bivirkninger i maven.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder, medmindre de anvender sikker prævention.

Du må ikke tage Arthotec, eller Arthotec Forte, hvis du er gravid, da det kan skade fostret.

Hvis du er gravid, og ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for misoprostol under graviditeten, skal du overvåges

omhyggeligt ved hjælp af ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

NSAID-præparater, herunder Arthrotec, kan gøre det mere vanskeligt at blive gravid. Du skal fortælle det til lægen, hvis du planlægger at blive

gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid.

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte, hvis du ammer.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Arthrotec eller Arthrotec Forte kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed. Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene værktøj eller

maskiner, før disse symptomer er fuldstændig forsvundet.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder ricinusolie

Arthrotec og Arthrotec Forte indeholder ricinusolie, som kan give mavebesvær og diarré.

3.

Sådan skal du tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Tag altid Arthrotec eller Arthrotec Forte nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne

Arthrotec:

1 tablet 2-3 gange dagligt.

Arthrotec Forte:

1 tablet 2 gange dagligt.

Tabletten skal synkes hel med et glas vand. Du må ikke tygge, knuse, dele eller opløse tabletten i vand. Tabletten skal tages under eller lige efter et

måltid.

Brug til ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Lægen vil muligvis kontrollere dig hyppigt. Dosisændring er ikke nødvendig.

Brug til børn

Arthrotec eller Arthrotec Forte må kun gives til voksne. Må ikke gives til børn (under 18 år).

Hvis du har taget for mange Arthrotec eller Arthrotec Forte

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Arthrotec eller Arthrotec Forte, end der står i denne information eller mere

end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er mavesmerter, diarré, nedsat kraft i musklerne, hjertebanken, forvirring, døsighed, sløvhed, rysten, krampe,

åndenød, feber, åndedrætsbesvær, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk og langsom puls.

Hvis du har glemt at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du k ommer i tanke om det.

Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.

Hvis du holder op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte

Du må ikke holde op med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, med mindre dette er aftalt med lægen.

Spørg lægen eller apotekstpersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du er bekymret for bivirkninger, kan du spørge lægen. Det er vigtigt, at du ved, hvilke bivirkninger du kan få, og at du ved, hvad du skal gøre,

hvis du får en bivirkning. Arthrotec kan nogle gange give bivirkninger, men disse forsvinder ofte igen ved fortsat behandling, efterhånden som din

krop vænner sig til behandlingen.

Stop med at tage Arthrotec eller Arthrotec Forte, og søg straks læge eller skadestue, hvis du oplever følgende:

Hvis du får:

voldsomme smerter i maven eller tegn på blødning eller hul i mave eller tarm; f.eks. sort eller blodig afføring eller blodig opkastning –

hyppighed er ikke almindelig.

en alvorlig hudreaktion; f.eks. hududslæt, blæredannelse og afskalning af huden (StevensJohnsons syndrom, eksfoliativ dermatitis og toksisk

epidermal nekrolyse) – hyppighed er ikke kendt.

en alvorlig allergisk reaktion; f.eks. hududslæt, hævelse af ansigtet, hvæsende vejrtrækning eller åndedrætsbesvær (anafylaktisk shock) - dette

opstår sjældent.

gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene) - dette opstår sjældent.

Arthrotec kan give forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer. Disse hjælper med at beskytte kroppen mod infektioner og sygdomme), og

kan give infektioner med symptomer som kulderystelser, pludselig feber, ondt i halsen, eller influenza-lignende symptomer. Kontakt straks

lægen, hvis du får disse symptomer – hyppighed er ikke almindelig.

Hvis du får bivirkninger, skal du kontakte din læge eller apoteket. Dette gælder også bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

mavesmerter, diarré, kvalme, sure opstød/halsbrand

Diarré er den hyppigste bivirkning og kan være alvorlig. Du kan mindske risikoen for at få diarré, hvis du tager Arthrotec eller Arthrotec Forte

under eller lige efter et måltid. Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre (antacida), skal du undgå at tage typer med magnesium, da disse

kan forværre diarré. Apotekspersonalet kan hjælpe dig med at vælge den rigtige type. Hvis diarréen fortsætter og er alvorlig, skal du kontakte

lægen.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

udslæt, kløe

opkastning, luftafgang fra tarmen, forstoppelse, bøvsen, mavekatar (fordøjelsesbesvær, mavesmerter, opkastning)

sår i mave eller tarm

hovedpine, svimmelhed

søvnproblemer

forandringer i leverblodprøver

betændelse i mave-tarmkanalen, herunder tarmbetændelse

unormal og uventet blødning fra skeden, menstruationsforstyrrelser

menstruationsproblemer

påvirkning af spiserøret

fostermisdannelser

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

mundbetændelse.

hjertesvigt, smerter i brystet, hjertebanken (bevidst om at hjertet slår)

hævelse i munden

væskeophobning i kroppen, som kan føre til hævede ankler og ben

mindre blødning i huden (purpura)

nældefeber (hævet kløende udslæt)

infektion i skeden

slagtilfælde

hjertetilfælde

allergisk reaktion (herunder astma, vejrtrækningsproblemer og kløe)

depression, angstfølelse

sløret syn

forhøjet blodtryk

åndenød

blødning i mave-tarmkanalen, sort tjæreagtig afføring (som følge af blødning i tarmene), mundsår, mundtørhed

tab af appetit

kulderystelser eller feber

brændende fornemmelse eller prikken og stikken eller snurren

døsighed, træthed, groggy

ringen for ørerne

nedsat antal blodplader (øget risiko for blødning eller blå mærker)

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

leverbetændelse (mulig gullig misfarvning af huden, hovedpine, feber, kulderystelser, almen svaghed)

betændelse i bugspytkirtlen, som giver voldsomme smerter i mave og ryg

lungebetændelse

smerter i brysterne

smertefuld menstruation

blodig opkastning

forværring af tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)

hævet tunge

lavt blodtryk

hudreaktioner med blæredannelse

hårtab

øget følsomhed for lys

mareridt

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

alvorlige leversygdomme herunder leversvigt

Ikke kendt: hyppighed kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data:

kronisk tarmbetændelse (Crohns sygdom)

nyreproblemer

krampeanfald

årebetændelse (kan give feber, smerter, blå mærker i huden)

symptomer på meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber og bevidstløshed)

psykotisk sygdom (mental sygdom, der fører til manglende realitetsopfattelse)

humørsvingninger, irritabilitet, hukommelsesbesvær, følelse af forvirring

synsproblemer, smagsforandringer

betændelse

unormale sammentrækninger af livmoderen, bristet livmoder, moderkagen løsner sig ikke efter fødslen, en livstruende tilstand hos moderen på

grund af overførsel af fostervand eller andet fra fosteret overføres til moderens blodbane, blødning i livmoderen, abort, dødfødsel, for tidlig

fødsel

bleghed og træthed eller åndenød pga. blodmangel (anæmi)

kramper i livmoderen

nedsat fertilitet hos kvinder

Arthrotec og Arthrotec Forte kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse

laboratorieprøver f.eks. blodprøver, urinprøver, herunder leverfunktion m.m., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte ved temperaturer over 25

Tag ikke Arthrotec eller Arthrotec Forte efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Arthrotec 50 mg/0,2 mg, indeholder

Aktive stoffer: diclofenacnatrium 50 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre

copolymer type C, natriumhydroxid, triethylcitrat, hypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, talcum, hydrogeneret ricinusolie.

Arthrotec Forte 75 mg/0,2 mg, indeholder

Aktive stoffer: diclofenacnatrium 75 mg og misoprostol 0,2 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, povidon K 30, magnesiumstearat, methylacrylsyre

copolymer type C, natriumhydroxid, talcum, triethylcitrat, h ypromellose, crospovidon, kolloid vandfrit silica, hydrogeneret ricinusolie.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Arthrotec: Hvide, runde og bikonvekse og mærket ”SEARLE 1411” på den ene side og ”AAAA” på den anden.

Arthrotec Forte: Hvide, runde og bikonvekse og mærket ”SEARLE 1421” på den ene side og ”AAAA 75” på den anden.

Pakningsstørrelser

Arthrotec og Arthrotec Forte fås i pakningsstørrelser á 20 tabletter med modificeret udløsning og 100 tabletter med modificeret udløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Arthrotec

er et registreret varemærke, der tilhører G.D. Searle LLC., a Delaware Limited Liability Company.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret oktober 2018.

11. december 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Arthrotec, tabletter (2care4)

0.

D.SP.NR.

08909

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Arthrotec

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Diclofenacnatrium 50 mg + misoprostol 0,2 mg

Hver tablet består af en mavesyreresistent kerne med 50 mg diclofenacnatrium

omgivet af en skal med 0,2 mg misoprostol.

Hjælpestoffer: Lactosemonohydrat, 13 mg.

Ricinusolie, hydrogeneret.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter (2care4)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reumatiske sygdomme og andre inflammatoriske lidelser hos patienter med særlig stort

behov for profylakse mod NSAID-inducerede gastroduodenale ulcera.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Bivirkningerne kan minimeres ved at anvende den laveste effektive dosis i så kort tid som

muligt til at kontrollere symptomerne (se pkt. 4.4).

Voksne

Arthrotec:

1 tablet 2-3 gange dagligt i forbindelse med et måltid.

Ældre og patienter med nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis til ældre eller til patienter med nedsat leverfunktion

eller mild til moderat nyreinsufficiens, idet farmakokinetikken ikke ændres i klinisk

dk_hum_51960_spc.doc

Side 1 af 15

relevant udstrækning. Dog bør ældre patienter og patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller

leverfunktion kontrolleres nøje (se pkt. 4.4 og 4.8).

Kontraindiceret til patienter med alvorlig lever- eller nyresvigt (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning af Arthrotec hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Administration

Tabletten skal synkes hel, og må ikke tygges, knuses eller opløses.

4.3

Kontraindikationer

Arthrotec er kontraindiceret:

ved aktivt eller tilbagevendende gastrointestinalt ulcus eller gastrointestinal blødning (dvs.

to eller flere særskilte episoder af diagnosticeret ulcus eller blødning)

ved andre aktive blødninger, f. eks. hjerneblødning

hos gravide kvinder, og kvinder, der planlægger graviditet (se pkt. 4.6)

hos kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4, 4.6 og

4.8)

hos patienter med kendt overfølsomhed over for de aktive stoffer (diclofenac og

misoprostol), acetylsalicylsyre, andre NSAID-præparater, andre prostaglandiner, eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

hos patienter, hvor behandling med acetylsalicylsyre eller andre stoffer af NSAID-typen

fremprovokerer anfald af astma, urticaria eller akut rinitis

gastrointestinale blødninger eller perforationer i anamnesen i forbindelse med tidligere

NSAID-behandling.

ved behandling af peri-operative smerter i forbindelse med koronararterie-bypassoperation

(CABG)

hos patienter med alvorlig nyre- og leversvigt

Kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (NYHA II-IV), iskæmisk hjertesygdom, perifer

arteriel sygdom og/eller cerebrovaskulær sygdom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler:

Samtidig brug af diclofenac/misoprostol og andre systemiske NSAID-præparater inklusive

cyclooxygenase-2 (COX-2) hæmmere bør undgås, undtaget hos patienter, der har behov

for lave doser acetylsalicylsyre – forsigtighed og tæt kontrol tilrådes hos disse patienter.

Samtidig brug af et systemisk NSAID-præparat og andre systemiske NSAID-præparater

kan øge risikoen for gastrointestinale ulcus og blødning.

Hos kvinder i den fertile alder (se også pkt. 4.3) må Arthrotec ikke anvendes medmindre

de anvender sikker kontraception og er blevet informeret om de risici, der er forbundet

med at tage dette produkt i tilfælde af graviditet (se pkt. 4.6).

På etiketten skal følgende fremgå: ”Må ikke anvendes af kvinder i den fertile alder,

medmindre de anvender sikker prævention”.

Forsigtighedsregler:

Bivirkninger kan minimeres ved at symptomerne behandles i så kort tid og med så lav

dosis som muligt (se pkt. 4.2 samt nedenstående om gastrointestinale og kardiovaskulære

risici).

dk_hum_51960_spc.doc

Side 2 af 15

Nedsat nyre-, hjerte- og leverfunktion

Forsigtighed skal udvises hos patienter med nedsat nyre-, hjerte- eller leverfunktion og hos

ældre, da brugen af NSAID-præparater kan resultere i forværring af nyrefunktionen. Ved

følgende sygdomme bør Arthrotec kun anvendes i ekstraordinære tilfælde og under nøje

klinisk overvågning: Fremskreden hjerteinsufficiens, fremskreden nyresvigt, fremskreden

leversygdom og alvorlig dehydrering.

I et stort klinisk forsøg, hvor patienter i gennemsnit fik diclofenac i 18 måneder, ses forhøjet

ALAT/ASAT hos 3,1% af patienterne. ALAT/ASAT-forhøjelse ses typisk inden for 1-6

måneder. I kliniske forsøg ses hepatitis hos patienter, der fik diclofenac, og efter markeds-

føring er andre hepatiske reaktioner blevet rapporteret, herunder gulsot og leversvigt. Under

behandling med diclofenac/misoprostol bør leverfunktionen kontrolleres regelmæssigt. Hvis

diclofenac/misoprostol anvendes til patienter med nedsat leverfunktion, er tæt kontrol

nødvendig. Hvis unormale levertest varer ved eller forværres, hvis der opstår kliniske tegn

eller symptomer på leversygdom, eller hvis der opstår systemiske manifestationer, skal

behandling med diclofenac seponeres.

Diclofenacs metabolitter udskilles primært via nyrerne (se pkt. 5.2). Omfanget af akkumu-

lation af metabolitterne hos patienter med nedsat nyrefunktion er ikke undersøgt. Som for

andre NSAID-præparater, hvor metabolitterne udskilles via nyrerne, bør patienter med

signifikant nedsat nyrefunktion overvåges nøje.

I sjældne tilfælde kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, føre til interstitial

nefrit, glomerulitis, papilnekrose og nefrotisk syndrom. NSAID-præparater hæmmer den re-

nale prostaglandinsyntese, som spiller en understøttende rolle i opretholdelse af perfusion i

nyrerne hos patienter med nedsat blodgennemstrømning og blodvolumen i nyrerne. Hos disse

patienter kan administration af et NSAID-præparat fremskynde manifest renal dekompense-

ring, som typisk efterfølges af bedring eller til niveau før behandling, når NSAID-behandling-

en seponeres. Patienter med størst risiko for disse reaktioner er patienter med kronisk hjerte-

insufficiens, levercirrose, nefrotisk syndrom, manifest nyresygdom og ældre. Disse

patienter skal overvåges nøje, mens de er i NSAID- behandling.

Patienter med hypertension og/eller mild til moderat kronisk hjerteinsufficiens i anamnesen

bør monitoreres og rådgives fyldestgørende, da væskeretention og ødemer er rapporteret i

forbindelse med brug af NSAID-præparater.

Som ved alle NSAID-præparater kan diclofenac/misoprostol føre til udvikling af ny

hypertension eller forværring af eksisterende hypertension. Begge tilstande kan være

medvirkende årsag til udvikling af flere kardiovaskulære hændelser. NSAID-præparater,

herunder diclofenac/misoprostol, bør anvendes med forsigtighed til patienter med hyper-

tension. Blodtrykket skal kontrolleres nøje under opstart af behandling med diclofe-

nac/misoprostol og gennem hele behandlingsforløbet.

Patienter med væsentlige risikofaktorer for kardiovaskulære hændelser (f.eks. hyperten-

sion, hyperlipidæmi, diabetes mellitus, rygning) bør kun behandles med diclofenac efter

nøje overvejelse. Da de kardiovaskulære risici ved brug af diclofenac kan øges med dosis

og behandlingsvarighed, bør den kortest mulige behandlingstid og den laveste effektive

daglige dosis anvendes. Patientens behov for symptomlindring og behandlingsrespons bør

evalueres med jævne mellemrum.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 3 af 15

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en let øget risiko for alvorlige

arterielle tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og slagtilfælde) ved brug af diclofenac,

specielt i høje doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling.

Læger og patienter skal være opmærksomme på udvikling af sådanne tilstande, også selv om

patienten ikke tidligere har haft kardiovaskulære symptomer. Patienten skal informeres om

tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksicitet, og hvad de skal gøre, hvis de

opstår (se pkt. 4.3).

Blodsystem og gastrointestinale påvirkninger

NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, kan forårsage alvorlige gastrointesti-

nale bivirkninger, som f.eks. inflammation, blødning, ulceration og perforation af mave,

tyndtarm eller tyktarm, og disse kan være fatale. Hvis gastrointestinal blødning eller ulcera-

tion opstår hos patienter, som er i behandling med diclofenac/misoprostol, skal behandlingen

seponeres. Disse bivirkninger kan opstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, med eller

uden advarende symptomer eller alvorlige gastrointestinale fortilfælde.

Patienter, der er i størst risiko for udvikling af disse gastrointestinale komplikationer med

NSAID-præparater, er dem, der behandles med højere doser, ældre, patienter med kardio-

vaskulær sygdom, patienter i samtidig behandling med acetylsalicylsyre, systemiske

kortikosteroider, selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), patienter, der drikker

alkohol, eller patienter med fortilfælde af eller aktiv gastrointestinal sygdom, som f.eks.

ulceration, gastrointestinal blødning eller inflammatoriske lidelser.

Diclofenac/misoprostol bør anvendes med forsigtighed til disse patienter, og behandlingen

bør indledes med den lavest mulige dosis (se pkt. 4.3).

Patienter, særligt ældre, med gastrointestinal toksicitet i anamnesen bør rapportere alle usæd-

vanlige abdominale symptomer (særligt gastrointestinal blødning) i særdeleshed i behandling-

ens startfase. Forsigtighed tilrådes, hvis patienter samtidig bruger medicin, som øger risikoen

for gastrointestinalt ulcus eller blødning, såsom orale kortikosteroider, selektive serotonin-

genoptagshæmmere (SSRI) eller trombocythæmmende midler som f.eks. acetylsalicylsyre (se

pkt. 4.5). Samtidig brug af NSAID-præparater inklusive Arthrotec og orale antikoagulantia

øger risikoen for gastrointestinal og ikke-gastrointestinal blødning og bør derfor gives med

forsigtighed. Orale antikoagulantia omfatter warfarin/af coumarin-typen og nye orale

antikoagulantia (f.eks. apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Antikoagulation/INR bør

kontrolleres hos patienter, der er i behandling med warfarin/antikoagulantia af coumarin-

typen (se pkt. 4.5).

Som for andre NSAID-præparater kan Arthrotec hæmme trombocytaggregationen og

forlænge blødningstiden. Patienter med sygdom i det hæmatopoietiske system eller

koagulationsforstyrrelser eller patienter med fortilfælde af cerebrovaskulær blødning bør

observeres særlig omhyggeligt.

Forsigtighed tilrådes ved behandling af patienter med gastrointestinale lidelser i anamnesen

(særligt colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, da behandling med NSAID-præparater kan

forværre disse tilstande (se pkt. 4.8).

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af ældre patienter og patienter i behandling med

kortikosteroider, andre NSAID-præparater eller antikoagulantia (se pkt. 4.5).

dk_hum_51960_spc.doc

Side 4 af 15

Hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner, som kan være fatale, er rapporteret meget sjældent i forbindelse

med brugen af NSAID-præparater, herunder diclofenac/misoprostol, bl.a. eksfoliativ

dermatitis, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (se pkt. 4.8).

Risikoen for sådanne reaktioner synes at være størst tidligt i behandlingen, idet de fleste

hudreaktioner forekommer inden for behandlingens første måned. Behandling med

diclofenac/misoprostol bør straks seponeres ved symptomer som udslæt, slimhindelæsioner

eller anden overfølsomhedsreaktion.

Overfølsomhed

NSAID-præparater kan udløse bronkospasmer hos patienter, der lider af eller har

fortilfælde af astma bronkiale eller allergisk sygdom.

Langtidsbehandling

Alle patienter, der er i langtidsbehandling med NSAID-præparater, bør kontrolleres

forebyggende (dvs. undersøgelse af f. eks. nyre- og leverfunktion samt blodbillede).

Medicinoverforbrugshovedpine

Ved længerevarende brug og behandling med høje doser af enhver type

analgetika/antiinflammatoriske midler kan hovedpine udvikles

(medicinoverforbrugshovedpine). Hovedpine udløst af overforbrug af analgetika bør ikke

behandles med dosisøgning. I sådanne tilfælde bør behandlingen seponeres.

Medicinoverforbrugshovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppige eller daglige

hovedpineanfald på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af analgetika.

Arthrotec kan maskere tegn og symptomer på feber, og dermed en underliggende

infektion.

Arthrotec tabletter indeholder lactose og bør derfor ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika

NSAID-præparater kan svække den natriuretiske virkning af diuretika på grund af hæmning

af den intrarenale prostaglandinsyntese. Samtidig behandling med kaliumbesparende diuretika

kan forårsage øgede serumkalium niveauer. Derfor bør serumkalium monitoreres.

Ciclosporin og tacrolimus

NSAID-præparater, som f.eks. diclofenac kan øge ciclosporins nyretoksicitet, på grund af

deres virkning på prostaglandiner i nyren. Ved samtidig administration med ciclosporin er den

systemiske eksponering af diclofenac fordoblet. Det tilrådes at starte behandlingen med den

laveste dosis af Arthrotec, og nøje at kontrollere patienten for tegn på toksicitet.

Der er en mulig øget risiko for nefrotoksicitet, hvis NSAID-præparater gives samtidig med

tacrolimus.

Lithium, digoxin og ketoconazol

Steady-state-plasmakoncentrationer af lithium og digoxin kan øges, og ketoconazolkoncen-

trationer kan nedsættes.

Monitorering af serum-lithium-, serum-digoxin- og serum-ketoconazol-niveauer anbefales.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 5 af 15

Orale antidiabetika

Farmakodynamiske forsøg med diclofenac har ikke vist nogen øget effekt af orale anti-

diabetika. Da der er rapporteret om tilfælde af interaktion med diclofenac og andre NSAID-

præparater, anbefales der imidlertid forsigtighed og passende kontrol af blod glukose.

Tilfælde af hypo- og hyperglykæmi er rapporteret, når diclofenac gives samtidig med

antidiabetika.

Antikoagulantia, antitrombotika og lægemidler med virkning på trombocytfunktionen (inkl.

acetylsalicylsyre og SSRI)

På grund af mindsket trombocytaggregation tilrådes også forsigtighed ved brug af

Arthrotec sammen med antikoagulantia. NSAID-præparater kan forstærke effekten af

antikoagulantia, f.eks. warfarin og af midler med trombocythæmmende virkning f.eks.

acetylsalicylsyre og selektive serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI) og kan dermed

øge risikoen for gastrointestinal blødning (se pkt. 4.4).

Når diclofenac administreres samtidig med acetylsalicylsyre nedsættes proteinbindingen af

diclofenac, selv om clearance af frit diclofenac ikke ændres. Den kliniske betydning af

denne interaktion er ikke kendt. Som for andre NSAID-præparater frarådes samtidig brug

af diclofenac/misoprostol og acetylsalicylsyre på grund af mulig risiko for øget risiko for

gastrointestinale bivirkninger.

Methotrexat og kortikosteroider)

Forsigtighed bør udvises i tilfælde, hvor NSAID-præparater og methotrexat gives

samtidigt, da plasmakoncentrationen af methotrexat kan stige, hvilket kan føre til toksiske

koncentrationer af methotrexat. Denne risiko er muligvis størst, hvis patienten får høje

doser af methotrexat.

Samtidig administration af NSAID-præparater og kortikosteroider kan øge risikoen for

gastrointestinalt ulcus eller blødning (se pkt. 4.4) og bivirkninger generelt.

Antihypertensiva og diuretika

Antihypertensiva, herunder diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagoniser (AIIA) og

betablokkere: NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af diuretika og andre antihyper-

tensive stoffer, inklusive ACE-hæmmere, AIIA og betablokkere.

Hos patienter med nedsat nyrefunktion (f.eks. dehydrerede patienter eller ældre patienter med

kompromitteret nyrefunktion) kan samtidig administration af en ACE-hæmmer eller en AIIA

og/eller diuretika med en cyclo-oxygenasehæmmer øge forværring af nyrefunktionen

herunder risiko for akut nyresvigt, som sædvanligvis er reversibel. Forekomsten af disse

interaktioner bør overvejes hos patienter, der behandles med diclofenac/misoprostol samtidig

med en ACE-hæmmer eller en AIIA og/eller diuretika.

Antacida

Antacida kan forsinke absorptionen af diclofenac. Magnesium-holdige antacida har vist at

forværre misoprostol-associeret diarré.

Antibiotika af quinolon-typen

Resultater fra dyreforsøg tyder på, at NSAID-præparater kan øge risikoen for kramper

forårsaget af antibiotika af quinolon-typen. Patienter, der tager NSAID-præparater og

quinoloner, kan have en øget risiko for udvikling af kramper.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 6 af 15

Mifepriston

NSAID-præparater bør ikke anvendes i 8-12 dage efter administration af mifepriston, da

NSAID-præparater kan nedsætte virkningen af mifepriston.

Voriconazol og andre CYP2C9-hæmmere

Forsigtighed tilrådes hvis diclofenac udskrives samtidigt med en potent CYP2C9-hæmmer

(f.eks. sulfinpyrazon og voriconazol), da dette kan føre til en signifikant stigning i den

maksimale plasmakoncentration og eksponering for diclofenac på grund af hæmning af

metabolisen af diclofenac.

Voriconazol øger diclofenacs C

med 114% og AUC med 78% (ved 50 mg engangsdosis).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Arthrotec er kontraindiceret hos gravide kvinder og hos kvinder, som planlægger at blive

gravide.

Misoprostol:

Misoprostol inducerer livmoderkontraktioner og er forbundet med spontan abort, for tidlig

fødsel, fosterdød og fostermisdannelser.

Der er blevet rapporteret om en ca. 3 gange øget risiko for misdannelser under graviditeter,

hvor fosteret blev udsat for misoprostol i første trimester, sammenlignet med en forekomst på

2% i kontrolgruppen. Prænatal eksponering for misoprostol har især været forbundet med

Moebius syndrom (medfødt ansigtslammelse, der fører til hypomimi, problemer med amning

og synkning og øjenbevægelser, med eller uden defekter i lemmer); amnionbåndsyndrom

(bl.a. defekter i lemmer/amputationer, især klumpfod, akiri, oligodactyli, læbeganespalte) og

anomalier i centralnervesystemet (cerebrale og kraniale anomalier såsom anencefali,

hydrocefali, cerebellar hypoplasi, neuralrørsdefekter). Der er observeret andre defekter,

herunder artrogrypose.

Heraf følger, at:

Kvinder skal informeres om risikoen for teratogenicitet.

Hvis patienten ønsker at fortsætte med graviditeten efter at have været udsat for

misoprostol in utero, skal graviditeten overvåges omhyggeligt ved hjælp af

ultralydsscanning med særlig fokus på lemmerne og hovedet.

Diclofenac:

Hæmning af prostaglandinsyntese kan have en negativ virkning på graviditeten og/eller

embryo/føtal udvikling. Data fra epidemiologiske forsøg tyder på en øget risiko for

spontan abort og for hjertemisdannelser og gastroschisis efter brug af

prostaglandinsyntesehæmmere tidligt i graviditeten. Den absolutte risiko for

kardiovaskulære misdannelser blev forøget fra under 1% op til cirka 1,5%. Risikoen

antages at stige med dosis og varighed af behandlingen. Hos dyr er det vist, at

administration af en prostaglandinsyntesehæmmer fører til øget præ- og

postimplantationstab og embryo/føtal dødelighed. Derudover er der rapporteret om øget

forekomst af forskellige misdannelser, herunder kardiovaskulære misdannelser hos dyr,

som fik en prostaglandinsyntesehæmmer i den organdannende periode.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 7 af 15

I tredje trimester af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte fosteret

for:

Kardiopulmonær toksicitet (med præmatur lukning af ductus arteriosus og pulmonal

hypertension),

Renaldysfunktion, som kan udvikle sig til nyreinsufficiens med oligo-hydroamniose.

I slutningen af graviditeten kan alle prostaglandinsyntesehæmmere udsætte moderen og det

nyfødte barn for:

Mulig forlængelse af blødningstiden, en antikoagulerende effekt, som kan forekomme

selv ved meget lave doser,

Hæmning af livmodersammentrækningerne, hvilket fører til forsinket eller forlænget

fødsel.

Amning

Hos moderen metaboliseres misoprostol hurtigt til misoprostolsyre, som er biologisk aktiv og

som udskilles i modermælk. Diclofenac udskilles i modermælk i meget små mængder.

Generelt er de potentielle virkninger på det ammede barn ved koncentrationer af

misoprostol og dets metabolitter ved amning ikke kendt. Diarré er dog en kendt bivirkning

til misoprostol og kan forekomme hos spædbørn af ammende mødre. Arthrotec bør derfor

ikke anvendes i ammeperioden.

Fertilitet

Som følge af virkningsmekanismen kan NSAID-præparater, herunder diclofenac/misopro-

stol, forsinke eller forhindre ovariel follikelruptur, som har været forbundet med reversibel

infertilitet hos nogle kvinder. Hos kvinder, der har svært ved at blive gravide, eller som går

til undersøgelse for infertilitet, bør seponering af NSAID-præparater, herunder diclofenac/

misoprostol, overvejes.

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om risikoen for teratogenicitet før behandling

med diclofenac-misoprostol. Behandling må ikke påbegyndes før graviditet er udelukket,

og kvinder skal rådgives grundigt om vigtigheden af sikker kontraception under

behandlingen. Hvis der er mistanke om graviditet, skal behandlingen straks seponeres (se

pkt. 4.3, 4.4 og 4.8).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter, som oplever svimmelhed og andre påvirkninger af centralnervesystemet ved

indtagelse af NSAID-præparater, bør ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret fra kontrollerede kliniske forsøg med Arthrotec

givet til mere end 2000 patienter fremgår af følgende tabel. Derudover er bivirkninger

rapporteret fra overvågningen efter markedsføring, hvor frekvens ikke kan beregnes ud fra

forhåndenværende data, f.eks. spontane bivirkningsrapporter, anført som ”ikke kendt”.

De mest almindelige observerede bivirkninger er gastrointestinalt relaterede. Der er set

peptisk ulcus, perforation eller gastrointestinal blødning, som kan være fatal, især hos

ældre (se pkt. 4.4). Der er rapporteret kvalme, opkast, diarré, flatulens, forstoppelse,

dyspepsi, mavesmerter, melæna, hæmatemese, ulcerøs stomatit, forværring af colitis

dk_hum_51960_spc.doc

Side 8 af 15

ulcerosa og Crohns sygdom (se pkt. 4.4) som følge af administrationen. Gastritis er

observeret med en lavere frekvens.

Generelt svarer bivirkningsprofilen for diclofenac/misoprostol hos patienter på 65 år eller

ældre til den hos yngre patienter. Den eneste klinisk relevante forskel er, at patienter på 65

år eller ældre tilsyneladende tolererer de gastrointestinale virkninger af

diclofenac/misoprostol ved administration 3 gange dagligt dårligere.

Organ system

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10,000

til

<1/1,000)

Meget

sjælden

(<1/10.000

)

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Vaginal

infektion

Blod og

lymfesystem

Trombo-

cytopeni,

leukopeni,

Aplastisk anæmi,

agranulocytose,

hæmolytisk

anæmi, hæmning

af trombocytag-

gregation

Immunsystemet

Overfølsomhe

Anafylak-

tisk

reaktion

Metabolisme

og ernæring

Nedsat appetit

Væskeretention

Psykiske

forstyrrelser

Søvnløshed

Depression,

angst

Mareridt

Psykotiske

lidelser, desorien-

tering, humørsv-

ingninger, irri-

tabilitet

Nervesystemet

Hovedpine,

svimmelhed

Cerebro-

vaskulære

hændelser,

søvnighed

tremor,

paræstesi

Aseptisk

meningitis

, kram-

per, hukom-

melses-svigt, dys-

geusi

Øjne

Sløret syn

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Hjertesvigt,

myokardie-

infarkt,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypoten-

sion

Shock, vaskulit

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Pneumoniti

Astma

dk_hum_51960_spc.doc

Side 9 af 15

Mave-tarm-

kanalen

Abdomina

lsmerter,

diarré

kvalme,

dyspepsi

Gastrit,

opkastning

flatulens,

opstød,

obstipation,

ulcus

pepticum,

gastrointest

inal inflam-

mation,

gastroin-

testinal

ulceration,

duodenitis,

øsofagitis

Stomatit,

melæna,

mundsår,

mundtørhed,

gastroin-

testinal

blødning

Pancreatitis

hæmateme-

se, kolit,

øsofagus-

sygdom,

glossit

Gastrointestinal

perforation

Crohns sygdom,

tungeødem

Lever og

galdeveje

Hepatitis,

ikterus

Leversvigt

Fulminant hepatit

Hud og

subkutane væv

Udslæt,

pruritus

Purpura,

urticaria

Angioødem

, bulløs

dermatitis,

foto-

sensitive

reaktioner,

hårtab

Erythema

multiforme,

Toksisk epidermal

nekrolyse

Stevens-Johnsons

syndrom

eksfoliativ

dermatit

Schönlein-Henoch

purpura,

mukokutant

udslæt, vesikuløst

udslæt

Nyrer og

urinveje

Nyresvigt, akut

nyresvigt, renal

papilnekrose,

tubulointerstitiel

nefrit, nefrotisk

syndrom, pro-

teinuri, hæmaturi,

glomerulonefritis,

minimal læsion

glomerulonefritis,

membranøs

glomerulonefritis

, nedsat

nyrefunktion

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Fosterdød, ufuld-

stændig abort,

præmatur fødsel,

anafylaktoid gra-

viditetssyndrom,

placentaretention

eller fosterhinde-

retention, unor-

male uteruskon-

traktioner

Det

Menoragi,

Mastodyni,

Uterinblødning,

dk_hum_51960_spc.doc

Side 10 af 15

reproduktive

system og

mammae

methoragi,

vaginal-

blødning,

postmeno-

pausal blød-

ning, men-

strua-

tionsfor-

styrrelser

dysmenoré

uterine spasmer,

infertilitet hos

kvinder (nedsat

fertilitet hos

kvinder)

Medfødte,

familiære og

genetiske

sygdomme

Fostermis-

dannelser

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

s-stedet

Smerter i

brystet, an-

sigtsødem,

ødem

, feber,

kulde-

gysninger,

træthed

Inflammation

Undersøgelser

Forhøjet

alaninamino

-transferase,

forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet, ned-

sat hæma-

tokrit

Forhøjet

bilirubin i

blodet, for-

højet aspartat-

amino-

transferase

Traumer,

forgiftninger

og behand-

lings-kompli-

kationer

Uterusruptur,

uterusperforation

Symptomer på aseptisk meningitis (nakkestivhed, hovedpine, kvalme, opkastning, feber

eller nedsat bevidsthed) er rapporteret i forbindelse med behandling med NSAID-

præparater. Patienter, der lider af en autoimmun sygdom (f.eks. lupus erythematose,

blandet bindevævssygdom (MCTD)) synes at være mere følsomme.

Diarré er sædvanligvis mild til moderat og forbigående, og kan mindskes, ved at

Arthrotec tages i forbindelse med et måltid, og ved at undgå brug af antacida, der

overvejende er magnesiumholdige.

Gastrointestinal perforation eller blødning kan til tider være fatal, især hos ældre (se

pkt. 4.4).

Alvorlige hudreaktioner, nogle fatale, er blevet rapporteret i meget sjældne tilfælde (se

pkt. 4.4).

Særligt hos patienter med hypertension eller nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4).

På grund af mangel på præcise og/eller pålidelige tal (nævner og tæller), kan det spontane

bivirkningsrapporteringssystem, hvor sikkerhedsdata indsamles ved overvågning efter

markedsføring, ikke bruges til en medicinsk meningsfyldt frekvensberegning af uønskede

hændelser.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 11 af 15

Med hensyn til den relative rapporteringshyppighed af uønskede hændelser ved overvågning

efter markedsføring er de uønskede hændelser, der rapporteres hyppigst til indehaveren af

markedsføringstilladelsen, af gastrointestinal karakter (ca. 45% af alle spontane rapporter i

firmaets sikkerhedsdatabase) efterfulgt af kutane/overfølsomhedsreaktioner, hvilket er i

overensstemmelse med den kendte bivirkningsprofil for klassen af NSAID-præparater.

Kliniske forsøg og epidemiologiske data tyder på, at der er en øget risiko for arterielle

tromboser (f.eks. myokardieinfarkt og apopleksi) ved brug af diclofenac, især ved brug af

høje doser (150 mg dagligt) og ved langtidsbehandling (se pkt. 4.3 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Den toksiske dosis af Arthrotec er ikke fastsat, og der er ikke nogen erfaringer med

overdosering. Forstærkning af den farmakologiske effekt kan forekomme ved overdosering.

Følgende tegn på overdosering for enkeltkomponenterne er dog beskrevet.

Kliniske tegn på overdosering af diclofenac omfatter gastrointestinale klager, konfusion,

døsighed og generel hypotoni.

Kliniske tegn på overdosering af misoprostol er sedation, tremor, kramper, dyspnø,

abdominalsmerter, diaré, feber, palpitationer, hypotension og bradykardi.

Det anbefales at kontrollere vitale funktioner (blodtryk, puls, temperatur), og at tage

konventionelle laboratorieprøver; herunder måling af hæmatologiske parametre, nyre- og

leverfunktion og metabolisk profil (A-punktur) i tilfælde af moderat til alvorlig forgiftning.

Ved akut forgiftning med NSAID-præparater bør der behandles understøttende og

symptomatisk. Hvis der er mistanke om, at lægemidlet kan være indtaget for nyligt,

anbefales oral indtagelse af aktivt kul for at reducere absorptionen af lægemidlet.

Forceret diurese kan have gavnlig virkning, da metabolitter af diclofenac og misoprostol

udskilles i urinen. Da diclofenac og misoprostol i udstrakt grad er proteinbundet og undergår

omfattende metabolisering, vil eksempelvis dialyse og hæmoperfusion sandsynligvis ikke

hjælpe til at nedsætte koncentrationen af diclofenac og misoprostol.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

dk_hum_51960_spc.doc

Side 12 af 15

ATC-kode: M 01 AB 55. Non-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske midler (NSAID).

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Arthrotec er et non-steroidholdigt, antiinflammatorisk lægemiddel (NSAID), som er effektivt

ved behandling af reumatiske sygdomme.

Denne virkning skyldes diclofenac, som har dokumenteret antiinflammatoriske og analgetiske

egenskaber.

Arthrotec indeholder også misoprostol, en syntetisk prostaglandin E

analog, som er et stof,

der beskytter slimhinden i ventriklen og duodenum, og som forstærker flere af de faktorer, der

holder slimhinden i ventriklen og duodenum intakt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den farmakokinetiske profil efter oral administration af en enkelt dosis eller gentagne doser af

diclofenacnatrium og misoprostol givet som Arthrotec er de samme, som når de 2 lægemidler

gives hver for sig. Der er ingen farmakokinetiske interaktioner mellem de 2 komponenter, ud

over et lille fald i C

for diclofenacnatrium, når dette gives samtidigt med misoprostol.

Diclofenacnatrium absorberes fuldstændigt i mave-tarmkanalen efter fastende oral indtagelse.

Kun 50% af den absorberede dosis er systemisk tilgængelig som følge af first-pass metabo-

lisme. Maksimale plasmakoncentrationer opnås indenfor 2 timer (interval 1-4 timer), når det

gives som enkeltdosis under fastende betingelser. Ved samtidig fødeindtagelse øges

diclofenac T

til 4 timer. Arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) er proportionalt

med dosis i intervallet mellem 25 mg og 150 mg. Absorption af diclofenac ved steady-state

nedsættes ved samtidig fødeindtagelse og Arthrotec. C

, og AUC nedsættes med

henholdsvis ca. 40% og 20%.

Halveringstiden er ca. 2 timer. Clearance er ca. 350 ml/min og distributionsvolumen er ca.

550 ml/kg. Mere end 99% af diclofenacnatrium er reversibelt bundet til human plasma-

albumin, og er ikke afhængig af alder. Diclofenacs metabolisme er primært medieret via

cytokrom P450 CYP2C9 i leveren. Patienter med kendt eller formodet nedsat CYP2C9-

metabolisering baseret på tidligere anamnese/erfaring med andre CYP2C9-substrater bør

behandles med forsigtighed med diclofenac, da de kan have unormalt høje plasmaniveauer

på grund af nedsat metabolisk clearance.

Diclofenacnatrium elimineres via metabolisering og efterfølgende ved udskillelse i urin- og

galde som glukoronid og sulfatkonjugater af metabolitterne. Ca. 65% af dosis udskilles i

urinen og 35% i galden. Mindre end 1% af modersubstansen udskilles uændret.

Misoprostol absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt, og gennemgår hurtig metabolisering

til dets aktive metabolit, misoprostolsyre, som har en halveringstid på ca. 30 min. Der blev

ikke fundet akkumuleret misoprostolsyre i flerdosis-forsøg, og plasma steady-state ses inden

for 2 døgn. Misoprostolsyrens proteinbinding i serum er mindre end 90%. Ca. 70% af den

indtagne dosis udskilles i urinen, hovedsageligt som biologisk inaktive metabolitter.

Der er gennemført én- og flerdosisforsøg, der sammenligner farmakokinetikken mellem

Arthrotec og komponenterne diclofenac 75 mg og misoprostol 0,2 mg givet hver for sig.

Bioekvivalensen mellem de 2 metoder at give diclofenac på kunne vises for AUC og for

absorptionshastigheden (C

/AUC). I steady-state-sammenligningen i fastende tilstand kunne

bioekvivalensen påvises for AUC. Mad reducerer absorptionshastighed og -omfang af

dk_hum_51960_spc.doc

Side 13 af 15

diclofenac både for Arthrotec og samtidig indtaget diclofenac. På trods af de næsten identiske

middel-AUC-værdier hos ikke-fastende, kunne statistisk steady-state-bioekvivalens ikke

påvises. Dette skyldes imidlertid den brede variations-koefficient i disse forsøg på grund af

brede inter-individuelle forskellige i absorptionstid, og den omfattende first-pass

metabolisme, som forekommer med diclofenac.

Bioækvivalens i AUC-termer (0-24 timer) kan påvises, når man sammenligner steady-state-

farmakokinetikken af Arthrotec givet 2 gange dagligt med diclofenac 50 mg/misoprostol 0,2

mg givet 3 gange dagligt. Begge regimer giver en total daglig dosis på 150 mg diclofenac.

Med hensyn til indtagelse af misoprostol, kunne bioækvivalens påvises efter en enkelt dosis

Arthrotec eller misoprostol givet alene. Mad mindsker under steady-state-forhold

misoprostols C

efter administration af Arthrotec, og forsinker absorptionen ubetydeligt,

men AUC er ækvivalent.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreforsøg med samtidig administration medførte tillæg af misoprostol ingen øgning i

diclofenacs toksiske virkninger. Det viste sig også at kombinationen hverken var teratogen

eller mutagen. De individuelle komponenter viser ingen tegn på karcinogent potentiale.

I flere gange den anbefalede terapeutiske dosis har misoprostol ført til gastrisk hyperplasi i

mucosa hos dyr. Dette karakteristiske respons på prostaglandiner i E-serien normaliseres,

når stoffet seponeres.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat; Cellulose, mikrokrystallinsk; Majsstivelse; Povidon K 30; Magnesi-

umstearat; Methylacrylsyre copolymer typr C; Natriumhydroxid; Triethylcitrat; Hypromel-

lose; Crospovidon; Silica, kolloid, vandfri; Ricinusolie, hydrogeneret; Talcum.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Land 2:

Må ikke opbevares over 25

Opbevar i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Blisterpakning.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

dk_hum_51960_spc.doc

Side 14 af 15

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 ApS

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

51960

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. februar 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. december 2019

dk_hum_51960_spc.doc

Side 15 af 15

Andre produkter

search_alerts

share_this_information