Aripiprazole Mylan Pharma (previously Aripiprazole Pharmathen)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-06-2020

Aktiv bestanddel:
aripiprazol
Tilgængelig fra:
Mylan S.A.S
ATC-kode:
N05AX12
INN (International Name):
aripiprazole
Terapeutisk gruppe:
Psycholeptics,
Terapeutisk område:
Skizofreni, Bipolar Lidelse
Terapeutiske indikationer:
Aripiprazol Mylan Pharma er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og hos unge i alderen 15 år og ældre. Aripiprazol Mylan Pharma er indiceret til behandling af moderate til svære maniske episoder i Bipolar Lidelse og til forebyggelse af nye maniske episode i voksne, der har oplevet overvejende maniske episoder og hvis maniske episoder svarede, at aripiprazol-behandling. Aripiprazol Mylan Pharma er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder i Bipolar jeg Uorden i unge i alderen 13 år og ældre.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003803
Autorisation dato:
2015-06-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/003803

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-07-2016

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

28 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

56 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

84 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

168 mg maltose per tablet

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Blå runde og bikonvekse tabletter med 6,1 mm i diameter, graveret med ”5” på den ene side

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Pink, runde og bikonvekse tabletter med 8,1 mm i diameter, graveret med ”10” på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Gule, runde og bikonvekse tabletter af 10,1mm i diameter graveret med ”15” på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Pink, ovale og bikonvekse tabletter med 17,1 mm i længden, 8,1 mm i bredden, graveret med ”30” på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i

alderen15 år og opefter.

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling af moderate til svære maniske episoder ved

bipolær lidelse type I

og til forebyggelse af ny manisk episode hos voksne, der har oplevet

hovedsageligt maniske episoder,

og som i maniske episoder har responderet på behandling med

aripiprazol (se pkt. 5.1).

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske

episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Skizofreni:

Den anbefalede startdosis for aripiprazol er 10 mg/dag eller 15 mg/dag med en

vedligeholdelsesdosis på 15 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen til

måltider. Aripiprazole Mylan Pharma er effektiv i dosisområdet 10 mg/dag til 30 mg/dag. Der er ikke

påvist forbedret effekt ved doser over 15 mg dagligt, selvom individuelle patienter kan have gavn af

en højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

Den anbefalede startdosis aripiprazol er 15 mg

administreret som en enkelt daglig dosis, uden hensyntagen til måltider, som

enkeltstofbehandling eller kombinationsbehandling (se pkt. 5.1). Nogle patienter kan have behov

for højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Forebyggelse af recidiv af maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

Til forebyggelse af recidiv af

maniske episoder hos patienter, der har været behandlet med aripiprazol (monoterapi eller

kombinationsbehandling), fortsættes behandlingen med samme dosis. Justering af den daglige dosis,

inklusive dosisreduktion, bør overvejes på baggrund af klinisk status.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år eller ældre

: Den anbefalede dosis for aripiprazol er

10 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen til måltider. Behandling

bør påbegyndes med 2 mg (ved at anvende et passende lægemiddel indeholdende aripiprazol) i

2 dage, der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage, indtil den anbefalede daglige dosis på 10 mg

er nået. Om nødvendigt skal en efterfølgende øgning af dosis ske trinvist med 5 mg uden at

overskride den maksimale daglige dosis på 30 mg (se pkt. 5.1). Aripiprazol er effektivt i et

dosisinterval på 10 mg/dag til 30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret effekt ved doser over

10 mg dagligt, selvom patienter individuelt kan have gavn af en højere dosis.

Aripiprazol bør ikke anvendes til børn under 15 år med skizofreni på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8 og 5.1).

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre:

Den anbefalede

dosis af aripiprazol er 10 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen

til måltider. Behandling bør påbegyndes med 2 mg (ved at anvende et passende lægemiddel

indeholdende aripiprazol) i 2 dage, hvorefter der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage for at nå

den anbefalede daglige dosis på 10 mg. Behandlingsvarigheden bør være den kortest mulige til

symptomkontrol og må ikke overstige 12 uger. Der er ikke påvist forbedret virkning ved doser

over 10 mg dagligt, og en daglig dosis på 30 mg er associeret med en betydelig højere

forekomst af signifikante bivirkninger, herunder ekstrapyramidale symptomer, døsighed,

træthed og vægtstigning (se pkt. 4.8). Derfor bør doser over 10 mg dagligt kun anvendes i

særlige tilfælde og med tæt klinisk monitorering (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). Yngre patienter har

en øget risiko for at opleve bivirkninger i forbindelse med aripiprazol. Derfor frarådes

aripiprazol til patienter under 13 år (se pkt. 4.8 og 5.1).

Irritabilitet associeret med autisme:

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge under

18 år er endnu ikke blevet klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Tics associeret med Tourettes syndrom:

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge i

alderen 6 til 18 år er endnu ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan

ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Særlige populationer

Ældre patienter

Sikkerheden ved og virkningen af aripiprazol ved behandling af skizofreni eller maniske episoder

ved bipolær lidelse type I hos patienter i alderen 65 år og derover er ikke undersøgt. På grund af den

øgede følsomhed hos denne population, bør en lavere startdosis overvejes, såfremt kliniske faktorer

taler for dette (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering til patienter med let til moderat leverinsufficiens er ikke påkrævet. Hos patienter

med svær leverinsufficiens er de tilgængelige data ikke tilstrækkelige til at fastlægge

anbefalinger. Hos disse patienter bør dosering administreres med forsigtighed. Den maksimale

daglige dosis på 30 mg

bør imidlertid anvendes med forsigtighed hos patienter med stærkt nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering til patienter med nedsat nyrefunktion er ikke påkrævet.

Køn

Dosisjustering til kvindelige patienter i forhold til mandlige patienter er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Rygestatus

På baggrund af den metaboliske vej for aripiprazol, er dosisjustering for rygere ikke påkrævet

(se pkt. 4.5).

Dosisjusteringer på grund af interaktioner

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol, bør dosis

af aripiprazol nedsættes. Når CYP3A4 eller CYP2D6-hæmmerne tages ud af

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges (se pkt. 4.5).

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4-induktorer og aripiprazol, bør dosis af

aripiprazol øges. Når CYP3A4-induktoren tages ud af kombinationsbehandlingen, bør dosis af

aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis (se pkt. 4.5).

Administration

Aripiprazole Mylan Pharma er til oral anvendelse.

Smeltetabletterne eller den orale opløsning kan anvendes som et alternativ til Aripiprazole Mylan

Pharma-tabletter til patienter, som har svært ved at sluge Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter (se

også pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra flere dage til nogle uger, før der ses bedring af

patientens kliniske tilstand. Patienter skal monitoreres tæt gennem denne periode.

Suicidalitet

Psykisk sygdom og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, som i nogle tilfælde har

været rapporteret kort efter opstart eller ændring af antipsykotisk behandling, inklusive behandling

med aripiprazol (se pkt. 4.8). Høj-risikopatienter bør overvåges tæt under antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulære sygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

(anamnestisk myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller

ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom, tilstande som disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler) eller hypertension,

accelereret såvel som malign. Der er observeret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i

forbindelse med behandling med antipsykotiske lægemidler. Da patienter, i behandling med

antipsykotika, ofte har sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for

VTE identificeres før og under behandling med aripiprazol, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

QT-forlængelse

Hyppigheden af QT-forlængelse var i kliniske forsøg med aripiprazol sammenlignelig med placebo.

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med en familieanamnese med QT-

forlængelse (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg, af en varighed på et år eller kortere, er der kun sjældent indberettet

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis der fremkommer

symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med Aripiprazole Mylan Pharma, skal

dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse overvejes (se pkt. 4.8). Disse symptomer kan

midlertidigt forværres og kan endda opstå efter behandlingsophør.

Andre ekstrapyramidale symptomer

Der er i kliniske studier af aripiprazol til pædiatriske patienter observeret akatisi og parkinsonisme.

Hvis der fremkommer symptomer på andre ekstrapyramidale symptomer hos en patient, der

behandles med Aripiprazole Mylan Pharma, skal dosisreduktion og tæt klinisk monitorering

overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt letalt symptomkompleks forbundet med antipsykotika. Der har i kliniske forsøg

været sjældne rapporter om NMS under behandling med aripiprazol. Kliniske manifestationer af

NMS er hyperpyreksi, muskelstivhed, ændret mental tilstand og tegn på autonom ustabilitet

(uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi, diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte

forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Forhøjet

kreatinfosfokinase og rabdomyolyse, der ikke nødvendigvis er forbundet med NMS, er dog også

rapporteret. Hvis patienten udvikler symptomer på NMS, eller uforklarligt får høj feber uden andre

kliniske manifestationer på NMS, skal alle antipsykotika, inklusive aripiprazol, seponeres.

Krampeanfald

Der er i kliniske forsøg rapporteret sjældne tilfælde af kramper under behandling med aripiprazol.

Aripiprazol skal dog anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har haft kramper eller

har sygdom forbundet med kramper (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelaterede psykoser

Stigning i dødsfald

I tre placebokontrollerede forsøg (n = 938; gennemsnitsalder: 82,4 år; aldersspænd: 56 til 99 år)

med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimer-sygdom sås øget risiko for

dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet med placebo. Dødeligheden var

3,5 % blandt aripiprazol-behandlede patienter sammenlignet med 1,7 % i placebogruppen. Selv

om dødsårsagerne var forskellige, havde de fleste dødsfald cerebrovaskulære (fx hjertesvigt,

pludselig død) eller infektiøse årsager (fx lungebetændelse) (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er i de samme forsøg rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (fx apopleksi og transitorisk

iskæmi (TIA)) samt dødsfald hos patienter (gennemsnitsalder: 84 år; aldersspænd: 78 til 88 år).

Der er i alt indberettet cerebrovaskulære bivirkninger hos 1,3 % af de aripiprazol-behandlede

patienter i forsøgene sammenlignet med 0,6 % af de placebo-behandlede. Forskellen var ikke

statistisk signifikant. I et af disse forsøg, et forsøg med fast dosis, sås signifikant dosis-

responsforhold for cerebrovaskulære bivirkninger hos aripiprazol-behandlede patienter.

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er indberettet hyperglykæmi, i nogle tilfælde udtalt og relateret til ketoacidose eller

hyperosmolær koma eller død, hos patienter i behandling med atypiske antipsykotika, inklusive

aripiprazol. Risikofaktorer, der kan disponere patienterne for alvorlige komplikationer, omfatter

overvægt og arvelig diabetes. I kliniske undersøgelser med aripiprazol sås ingen signifikant forskel i

forekomst af hyperglykæmirelaterede bivirkninger (herunder diabetes) eller i abnorme glykæmiske

laboratorieværdier sammenlignet med placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol eller andre atypiske antipsykotika er ikke

tilgængelige til at kunne lave en direkte sammenligning. Patienter som behandles med antipsykotika,

herunder aripiprazol, bør observeres for symptomer for hyperglykæmi (fx polydipsi, polyuri, polyfagi

og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus, eller med risiko for at udvikle diabetes mellitus,

bør monitoreres regelmæssigt dårligere glucosekontrol (se pkt. 4.8).

Overfølsomhed

Aripiprazol kan føre til overfølsomhedsreaktioner, som kendetegnes ved allergiske

symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning er almindeligt forekommende hos patienter med skizofreni og bipolær sygdom pga.

samtidige sygdomme, anvendelse af antipsykotika der vides at forårsage vægtstigning og dårlig

livsstil og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er efter markedsføring indberettet

vægtstigning hos patienter behandlet med aripiprazol. Når det ses, er det sædvanligvis hos patienter

med signifikante risikofaktorer som fx anamnestisk diabetes, thyreoideasygdomme eller

hypofyseadenom. Aripiprazol har i kliniske forsøg ikke induceret klinisk relevant vægtstigning hos

voksne (se pkt. 5.1). I kliniske studier med unge patienter med bipolær mani er aripiprazol vist at

være forbundet med vægtstigning efter 4 ugers behandling. Vægten bør monitoreres hos unge

patienter med bipolær mani og dosisreduktion overvejes, hvis klinisk signifikant vægtstigning

optræder (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofageal dysmotilitet og aspiration har været forbundet med brug af antipsykotika, herunder

aripiprazol. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for

aspirationspneumoni.

Ludomani og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Patienter kan opleve forskellige former for øget trang, især til hasardspil, og manglende evne til at

styre denne trang, når de tager aripiprazol. Andre former for trang, der er blevet rapporteret,

omfatter: øget seksualdrift, kompulsiv trang til indkøb, overspisning samt anden impulsiv og

kompulsiv adfærd. Det er vigtigt for ordinerende læger at spørge patienterne eller deres

plejepersoner specifikt om udvikling af nye former for trang eller øget trang til hasardspil, sex,

indkøb, overspisning eller andre former for trang under behandling med aripiprazol. Det skal

bemærkes, at symptomer på manglende impulskontrol kan være forbundet med den underliggende

tilstand; i nogle tilfælde er adfærden ifølge rapporter dog ophørt, når dosen er blevet reduceret eller

lægemidlet seponeret. Manglende impulskontrol kan medføre skade på patienten og andre, hvis

tilstanden ikke anerkendes. Overvej dosisreduktion eller seponering af lægemidlet, hvis en patient

udvikler en sådan adfærd under behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8).

Patienter med ADHD (hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse) som co-morbiditet

På trods af den høje hyppighed af co-morbiditet med bipolær lidelse type I og ADHD, foreligger der

meget begrænsede sikkerhedsdata for samtidig anvendelse af aripiprazol og stimulantia. Der skal

derfor udvises yderste forsigtighed, når disse midler administreres samtidigt.

Fald

Aripiprazol kan medføre somnolens, postural hypotension, motorisk og sensorisk ustabilitet, som kan

medføre fald. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med høj risiko og en lavere

startdosis bør overvejes (f.eks. ældre eller svækkede patienter; se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter indeholder maltose. Patiener med sjælden glucose-galactose

malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Aripiprazole Mylan Pharma tabletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

den er i det væsentlige natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α

-adrenerge receptorantagonisme, kan aripiprazol øge virkningen af

visse antihypertensive lægemidler.

På baggrund af aripiprazols primære CNS-påvirkning, bør der udvises forsigtighed, når aripiprazol

administreres i kombination med alkohol eller andre CNS-lægemidler med overlappende

bivirkninger, som fx sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administreres samtidig med lægemidler, der vides

at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Andre lægemidler, der kan påvirke optagelsen af aripiprazol

Syreblokkeren og H

-antagonisten famotidin nedsætter absorptionshastigheden for aripiprazol, men

denne virkning synes ikke klinisk relevant. Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der

involverer CYP2D6- og CYP3A4-enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Dosisjustering er derfor

ikke påkrævet hos rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske personer øgede en stærk CYP2D6-hæmmer (quinidin) aripiprazols

AUC med 107 %,

mens C

var uforandret. AUC og C

max for dehydro-aripiprazol,

den aktive

metabolit,

reduceredes med henholdsvis 32 % og 47 %. Aripiprazol-dosis bør halveres ved samtidig

administration af aripiprazol og quinidin. Andre stærke CYP2D6-hæmmere, som fx fluoxetin og

paroxetin, kan forventes at have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor

anvendes.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner øgede en stærk CYP3A4-hæmmer (ketoconazol)

aripiprazols

AUC og C

max med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og C

for dehydro-aripiprazol

øgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-omsættere kan samtidig brug af

stærke CYP3A4-hæmmere medføre højere plasmakoncentrationer af aripiprazol end hos ekstensive

CYP2D6-omsættere. Hvis samtidig administration af ketoconazol, eller andre stærke CYP3A4-

hæmmere, og aripiprazol overvejes, bør eventuelle fordele opveje potentielle risici for patienten. Ved

samtidig administration af ketoconazol og aripiprazol bør dosis af aripiprazol halveres. Andre stærke

CYP3A4-hæmmere, som fx itraconazol og HIV-proteasehæmmere, kan forventes at have lignende

virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes (se pkt. 4.2). Ved afbrydelse af

behandling med CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmer bør aripiprazoldosis øges til niveauet inden start

af den samtidige behandling. Ved samtidig anvendelse af svage CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem)

eller CYP2D6-hæmmere (fx escitalopram) og aripiprazol kan en beskeden stigning i aripiprazol-

koncentrationen i plasma forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Efter samtidig behandling med carbamazepin, en stærk induktor af CYP3A4, og oral aripiprazol hos

patienter med skizofreni eller skizoaffektive forstyrrelser var de geometriske

middelværdier for

og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 % lavere end, hvis aripiprazol (30 mg) blev

givet alene. Ligeledes var de geometriske middelværdier for dehydro-aripiprazol for C

og AUC

efter samtidig brug af carbamazepin henholdsvis 69 % og 71 % lavere end ved behandling med

aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Samtidig administration af aripiprazol og andre CYP3A4-induktorer (fx rifampicin,

rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevarapin og perikum) kan forventes at have

lignende virkninger, og lignende dosisøgninger bør derfor anvendes. Ved seponering af stærke

CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis.

Valproat og litium

Ved samtidig administration af valproat eller lithium og aripiprazol sås ingen klinisk

signifikant ændring i koncentrationerne af aripiprazol og derfor er dosisjustering ikke

påkrævet ved samtidig administration af aripiprazol og valproat eller lithium.

Andre lægemidler, der kan påvirkes af

aripiprazol

I kliniske forsøg havde en daglig dosis på 10 mg til 30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan forholdet), CYP2C9

(warfarin), CYP2C19 (omeprazol) og CYP3A4 (dextromethorphan). Derudover viste aripiprazol og

dehydro-aripiprazol ikke potentiale til at ændre CYP1A2-medieret metabolisme

in vitro

. Det er

derfor ikke sandsynligt, at aripiprazol kan forårsage klinisk relevant lægemiddelinteraktion

medieret ved disse enzymer.

Der sås ingen klinisk signifikante ændringer i valproat-, lithium- eller lamotriginkoncentrationer

ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium eller lamotrigin.

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol. Tegn og

symptomer på denne tilstand kan især forekomme ved samtidig anvendelse af andre serotonerge

lægemidler som f.eks. SSRI/SNRI (selektive serotoningenoptagelseshæmmere/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere) og af lægemidler, der er kendt for at øge aripiprazol-

koncentrationen (se pkt. 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af aripiprazol hos gravide kvinder. Der er

rapporteret om medfødte anomalier; der kunne dog ikke konstateres nogen kausal sammenhæng

mellem disse og aripiprazol. Dyreforsøg kan ikke udelukke potentiel udviklingstoksicitet (se

pkt. 5.3). Patienterne skal rådes til at informere lægen, hvis de bliver gravide, eller planlægger at

blive gravide, under behandling med aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata,

og forstyrrelser set ved reproduktionsforsøg hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes til gravide,

medmindre de forventede fordele for kvinden klart opvejer den potentielle risiko for fostret.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive aripiprazol) under tredje trimester af

graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er blevet

rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut respirationsbesvær eller

besvær ved fødeindtag. Derfor bør

nyfødte overvåges nøje (se pkt. 4.8).

Amning

Aripiprazol/metabolitter udskilles i human mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller

behandling med aripiprazol seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Aripiprazol har ingen indvirkning på fertiliteten i henhold til data fra reproduktionstoksicitetsforsøg.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Aripiprazol påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner som følge

af den mulige indvirkning på nervesystemet og synet. Der kan fx være tale om sedation, døsighed,

synkope, sløret syn og diplopi (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg var akatisi og kvalme, som

hver forekom hos mere end 3 % af de patienter, der blev behandlet med oral aripiprazol.

Tabel over bivirkninger

Incidensen af bivirkninger forbundet med aripiprazol-behandling er opstillet nedenfor. Tabellen er

baseret på bivirkninger rapporteret under kliniske studier og/eller efter markedsføringen.

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed; meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedgruppe er bivirkningerne opført efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheden af bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen, kan ikke fastsættes, da der

er tale om spontane indberetninger. Hyppigheden af sådanne bivirkninger er derfor angivet som

“ikke kendt”.

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergiske reaktioner (fx

anafylaktiske reaktioner,

angioødem, inklusive

hævelse af tunge,

tungeødem, ansigtsødem,

pruritus (hudkløe) eller

urticaria)

Det endokrine system

Hyperprolaktinæmi

Hyperosmolært diabetisk

koma

Diabetisk ketoacidose

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæmi

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Ængstelse

Rastløshed

Depression

Hyperseksualitet

Selvmordsforsøg,

selvmordsforestillinger og

gennemførte selvmord (se

pkt. 4.4)

Ludomani

Manglende impulskontrol

Overspisning

Kompulsiv trang til indkøb

Poriomani

Aggression

Agitation

Nervøsitet

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Tremor

Hovedpine

Sedation

Døsighed

Svimmelhed

Tardiv dyskinesi

Dystoni

Neuroleptisk malignt

syndrom

Grand mal krampeanfald

(GTK)

Serotoninsyndrom

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Diplopi

Fotofobi

Okulogyr krise

Hjerte

Takykardi

Pludselig, uforklarlig død

Torsades de

pointesVentrikulære

arytmier

Hjertestop

Bradykardi

Vaskulære sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Venøs tromboemboli

(inklusive lungeemboli og

dyb venetrombose)

Hypertension

Synkope

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Aspirationspneumoni

Laryngospasmer

Orofaryngeale spasmer

Mave-tarm-kanalen

Konstipation

Dyspepsi

Kvalme

Hypersalivation

Opkastninger

Pankreatitis

Dysfagi

Diarré

Ubehag fra abdomen

Ubehag fra maven

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hepatitis

Gulsot

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Fotosensibilitetsreaktion

Alopeci

Kraftig svedsekretion

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rabdomyolyse

Myalgi

Stivhed

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Urinretention

Graviditet,

puerperium og den

perinatale periode

Seponeringssyndrom hos

nyfødte (se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og mammae

Priapismus

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Ubalance i

temperaturregulering (fx

hypotermi, pyrexi)

Brystsmerter

Perifert ødem

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Forhøjet alanin-

aminotransferase

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

Forhøjet

gammaglutamyltransferase

Forhøjet alkalinfosfatase

QT-forlængelse

Forhøjet blodsukker

Forhøjet glykosyleret

hæmoglobin

Skiftende blodsukker

Forhøjet kreatinkinase

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Voksne

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)Skizofreni:

I et længerevarende, 52-ugers kontrolleret forsøg

havde aripiprazol-behandlede patienter totalt set en lavere forekomst (25,8 %) af EPS, inklusive

parkinsonisme, akatisi, dystoni og dyskinesi sammenlignet med patienter behandlet med haloperidol

(57,3 %). I et længerevarende, 26-ugers placebo-kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 19 % for

aripiprazol-behandlede patienter og 13,1 % for placebo-behandlede patienter. I et andet

længerevarende, 26-ugers kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 14,8 % for aripiprazol-

behandlede patienter og 15,1 % for olanzapin-behandlede patienter.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

i et 12-ugers, kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS

23,5 % for aripiprazol-behandlede patienter og 53,3 % for haloperidol-behandlede patienter. I et

andet 12-ugers forsøg var forekomsten af EPS 26,6 % for aripiprazol-behandlede patienter og 17,6 %

for lithium-behandlede patienter. I den længerevarende 26-ugers vedligeholdelsesfase i et

placebokontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 18,2 % for aripiprazol-behandlede patienter og

15,7 % for placebo-behandlede patienter.

Akatisi

I placebokontrollerede forsøg var forekomsten af akatisi hos bipolære patienter 12,1 % med

aripiprazol og 3,2 % med placebo. Hos skizofrene patienter var forekomsten af akatisi 6,2 %

med aripiprazol og 3,0 % med placebo.

Dystoni

Klasseeffekt

-

der kan forekomme symptomer på dystoni, længerevarende anormale

sammentrækninger af muskelgrupper hos modtagelige individer i de første par dage af

behandlingen. Dystoniske symptomer kan være: spasmer i nakkemusklerne, der i nogle tilfælde kan

udvikle sig til en sammensnørende fornemmelse i halsen, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær,

og/eller tungen stikker ud. Symptomerne kan forekomme selv ved lave doser, men er imidlertid

hyppigere og kraftigere med høj potens antipsykotika og ved højere doser af første generations

antipsykotika. Der er observeret forhøjet risiko for akut dystoni hos mænd og yngre aldersgrupper.

Prolaktin

I kliniske studier af aripiprazol til godkendte indikationer og efter markedsføringen er der observeret

både forhøjet og nedsat serumprolaktin sammenholdt med

baseline

(pkt. 5.1).

Laboratorieparametre

Sammenligning af aripiprazol og placebo hos den gruppe af patienter, der oplevede potentielt

klinisk signifikante ændringer i rutinemæssige laboratorie- og lipidprøver (se pkt. 5.1) viste ingen

medicinsk vigtige forskelle. Der sås forhøjelser i CPK (kreatinkinase), almindeligvis forbigående

og asymptomatiske, hos 3,5 % af de aripiprazol-behandlede patienter sammenlignet med 2,0 % i

placebogruppen.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år og ældre

I et korterevarende, placebo-kontrolleret klinisk forsøg, der involverede 302 unge (13 til 17 år) med

skizofreni, var bivirkningsfrekvensen og -typen lig den for voksne undtagen for følgende

bivirkninger, der blev rapporteret hyppigere hos unge, der fik aripiprazol end hos voksne, der fik

aripiprazol (og hyppigere end med placebo): Døsighed/sedation og ekstrapyramidale forstyrrelser

blev meget almindeligt rapporteret (≥ 1/10) og tør mund, øget appetit og ortostatisk hypotension blev

almindeligt rapporteret (≥ 1/100 til < 1/10). Sikkerhedsprofilen i et 26-ugers åbent, forlænget forsøg

var den samme som den, der blev observeret i det korte, placebokontrollerede forsøg.

Sikkerhedsprofilen i et længerevarende, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg var også den

samme, når der ses bort fra følgende reaktioner, som blev indberettet oftere end hos pædiatriske

patienter, der fik placebo: Vægttab, øget blodinsulin, arytmi og leukopeni blev rapporteret med

hyppigheden almindelig (≥ 1/100 til < 1/10).

I den samlede population af unge med skizofreni (13 til 17 år) med en eksponering i op til 2 år var

incidensen af lave serum prolaktinniveauer for kvinder (< 3 ng/ml) og mænd (< 2 ng/ml)

henholdsvis 29,5 % og 48,3 %. Hos den unge population (13 til 17 år) med skizofreni, der blev

eksponeret for 5 mg til 30 mg aripiprazol i op til 72 måneder, var incidensen af lavt serumprolaktin

hos pigerne (< 3 ng/ml) og drengene (< 2 ng/ml) henholdsvis 25,6 % og 45,0 %.

I to længerevarende forsøg med unge patienter i alderen 13 til 17 år med skizofreni og bipolær

lidelse, der blev behandlet med aripiprazol, var forekomsten af lavt serumprolaktin hos piger

(< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 37,0 % og 59,4 %.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre

Hyppigheden og typen af bivirkninger hos unge med bipolær lidelse type I var de samme som hos

voksne med undtagelse af følgende bivirkninger: meget almindelig (≥ 1/10) døsighed (23,0 %),

ekstrapyramidale symptomer (18,4 %), akatisi (16,0 %) og træthed (11,8 %); og almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10) øvre abdominalsmerter, øget hjertefrekvens, vægtstigning, øget appetit,

muskeltrækninger og dyskinesi.

Følgende bivirkninger har et muligt dosis-respons-forhold: ekstrapyramidale symptomer

(incidensen var 10 mg: 9,1 %; 30 mg: 28,8 %; placebo: 1,7 %). Akatisi (incidensen var 10 mg:

12,1 %; 30 mg: 20,3 %; placebo: 1,7 %).

Hos unge med bipolær lidelse type I var den gennemsnitlige ændring i kropsvægten ved uge 12 og

30 henholdsvis 2,4 kg og 5,8 kg med aripiprazol og 0,2 kg og 2,3 kg med placebo.

I den pædiatriske population blev der hyppigere observeret døsighed og træthed hos patienter

med bipolær lidelse end hos patienter med skizofreni.

I den pædiatriske population (10 til 17 år) med bipolær lidelse, som fik behandling i op til 30 uger,

var incidensen af lav serum-prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 28,0

% og

53,3 %.

Ludomani og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Ludomani, hyperseksualitet, kompulsiv trang til indkøb og overspisning kan forekomme hos

patienter, der behandles med aripiprazol (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedpersoner anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Der er hos voksne patienter i kliniske forsøg og efter markedsføring konstateret utilsigtet eller

tilsigtet overdosering med aripiprazol alene i estimerede doser på op til 1260 mg uden dødsfald. De

observerede, potentielt vigtige medicinske tegn og symptomer omfatter lethargi, blodtryksstigning,

døsighed, takykardi, kvalme, opkastninger og diarré. Derudover er der rapporteret utilsigtet

overdosering af aripiprazol alene (op til 195 mg) hos børn uden dødelighed. De potentielt alvorlige

medicinske symptomer rapporteret er døsighed, forbigående bevidstløshed og ekstrapyramidale

symptomer.

Behandling af overdosering

Håndtering af overdosering bør omfatte understøttende behandling, opretholdelse af frie luftveje, ilt

og ventilering samt behandling af symptomerne. Muligheden for, at flere lægemidler kan være

involveret bør overvejes. Kardiovaskulær overvågning bør derfor straks indledes og bør omfatte

løbende elektrokardiografisk overvågning med henblik på eventuelle arytmier. Nøje medicinsk

supervision og overvågning skal fortsætte indtil patienten er i bedring efter bekræftet eller mistænkt

overdosis med aripiprazol.

Medicinsk kul (50 g) administreret en time efter aripiprazol nedsatte aripiprazol

max med omkring

41 % og AUC med omkring 51 %; dette viser, at kul kan være effektivt i behandlingen

af overdosering.

Hæmodialyse

Selvom virkningen af hæmodialyse ved overdosering med aripiprazol ikke er undersøgt, er det

ikke sandsynligt, at hæmodialyse kan anvendes til behandling af overdosering, da aripiprazol i

udstrakt grad bindes til plasmaproteiner.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, andre antipsykotika, ATC-kode: N05AX12

Virkningsmekanisme

Det er foreslået, at aripiprazols virkning på skizofreni og bipolær lidelse type I medieres gennem

en kombination af partiel agonisme på dopamin D

- og serotonin 5-HT

-receptorer samt

antagonisme på serotonin 5-HT

-receptorer. Aripiprazol viser antagonistiske egenskaber i

dyremodeller med dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaber i dyremodeller med

dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol har høj bindingsaffinitet

in vitro

for dopamin D

- og D

serotonin 5-HT

- og 5-HT

-receptorer og moderat affinitet for dopamin D

-, serotonin 5-HT

og 5-HT

, alfa 1-adrenerge og histamin H

- receptorer. Aripiprazol viser også moderat

bindingsaffinitet for serotonin-reuptake site og ingen væsentlig affinitet for muscarine receptorer.

Interaktion med andre receptorer end dopamin- og serotonin-subtyper kan forklare nogle af de

andre kliniske virkninger af aripiprazol.

Ved administration af aripiprazoldoser i intervallet 0,5 mg til 30 mg, én gang dagligt til raske

personer i 2 uger, sås dosisafhængig reduktion i bindingen af

C-racloprid, en D

-receptorligand

til caudatus og putamen påvist ved positronemissionstomografi.

Klinisk virkning og sikkerhed

Voksne

Skizofreni

I tre kortere varende (4 til 6 uger), placebokontrollerede undersøgelser med 1228 skizofrene,

voksne patienter med positive eller negative symptomer var aripiprazol forbundet med statistisk

signifikant, større forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

Aripiprazol er effektivt til at opretholde klinisk forbedring under fortsættelsesbehandling hos voksne

patienter med respons på den indledende behandling. I et kontrolleret forsøg med haloperidol var

andelen af responderende patienter, der opretholdt respons på lægemidlet efter 52 uger, den samme i

begge grupper (aripiprazol 77 % og haloperidol 73 %). Andelen af patienter, der gennemførte

forsøget, var signifikant højere for patienter i behandling med aripiprazol (43 %) end med halperidol

(30 %). Faktiske scorer på bedømmelsesskalaer anvendt som sekundære endepunkt, inklusive

PANSS og Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), viste en signifikant forbedring

i forhold til haloperidol.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg med voksne stabiliserede patienter med kronisk skizofreni

var aripiprazol forbundet med en signifikant større reduktion i tilbagefaldsraten; 34 % i

aripiprazolgruppen og 57 % i placebo.

Vægtøgning

Aripiprazol er i kliniske forsøg ikke vist at forårsage klinisk relevante vægtstigninger. I et 26-ugers,

kontrolleret, dobbeltblindt, multinationalt forsøg med olanzapin til behandling af skizofreni, som

inkluderede 314 voksne patienter, og hvor det primære endepunkt var vægtstigning, fandtes

signifikant færre patienter at have 7 % eller yderligere vægtstigning i forhold til

baseline

(dvs. en

stigning på mindst 5,6 kg for en middel-

baseline

vægt på

80,5 kg) med aripiprazol (n = 18 eller

13 %

af de evaluérbare patienter) sammenlignet med olanzapin (n = 45 eller 33 % af de evaluérbare

patienter).

Lipidparametre

I en samlet analyse af lipidparametre fra placebokontrollerede kliniske forsøg med voksne har

aripiprazol vist ikke at inducere klinisk relevante ændringer i totalkolesterol, triglycerider, HDL

(højdensitetslipoprotein) og LDL (lavdensitetslipoprotein).

Prolaktin

Prolaktin-niveauerne blev vurderet i alle studier og ved alle doser af aripiprazol (n = 28.242).

Forekomsten af hyperprolaktinæmi eller forhøjet serumprolaktin i aripiprazol-gruppen (0,3 %)

svarede til forekomsten i placebogruppen (0,2 %). Hos de patienter, der fik aripiprazol, var

mediantiden til debut 42 dage og medianvarigheden 34 dage.

Forekomsten af hypoprolaktinæmi eller nedsat serumprolaktin i aripiprazol-gruppen var 0,4 %,

mens den var 0,02 % i placebo-gruppen. Hos de patienter, der fik aripiprazol, var mediantiden til

debut 30 dage og medianvarigheden 194 dage.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I

I to, 3-ugers placebokontrollerede enkeltstof-forsøg med fleksible doser til patienter med manisk

eller blandet episode af bipolær lidelse type I, viste aripiprazol bedre effekt end placebo til reduktion

af de maniske symptomer over 3 uger. Disse forsøg inkluderede patienter med eller uden psykotiske

træk og med eller uden et hurtigt skiftende forløb (rapid cycling course).

I et 3-ugers, placebokontrolleret enkeltstof-forsøg med fast dosis til patienter med manisk eller

blandet episode med bipolær lidelse type I, havde aripiprazol ikke bedre effekt end placebo.

I to, 12-ugers, placebo- og aktivt kontrollerede enkeltstof-forsøg med patienter med en manisk

eller blandet episode af bipolær lidelse type I, med eller uden psykotiske træk, havde aripiprazol

bedre effekt end placebo ved uge 3 og en vedligeholdelse af effekt sammenlignelig med lithium

eller haloperidol ved uge 12. Andelen af patienter i symptomatisk remission fra mani var

sammenlignelig mellem aripiprazol og lithium eller haloperidol ved uge 12.

I et 6-ugers, placebokontrolleret forsøg med patienter med manisk eller blandet episode af bipolær

lidelse type I, med eller uden psykotiske træk, som havde delvist manglende respons på

enkeltstofbehandling med lithium eller valproat efter 2 uger med terapeutiske serumniveauer,

medførte tillæg af aripiprazol en forbedring af reduktionen af de maniske symptomer i forhold til

enkeltstofbehandling med lithium eller valproat.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg, efterfulgt af en 74-ugers forlængelse, med maniske

patienter, som oplevede remission med aripiprazol under en stabiliseringsfase inden randomisering,

havde aripiprazol bedre effekt end placebo ved forebyggelse af bipolært recidiv, primært ved at

forebygge recidiv af mani, men havde ikke bedre effekt end placebo ved forebyggelse af recidiv af

depression.

I et 52-ugers, placebokontrolleret forsøg med patienter med en aktuel manisk eller blandet episode af

bipolær lidelse type I, som opnåede vedvarende remission (

Young Mania Rating Scale

[Y-MRS] og

MADRS med totalscore ≤ 12) med aripiprazol (10 mg/dag til 30 mg/dag) som tillægsbehandling til

lithium eller valproat i 12 konsekutive uger, var aripiprazol som tillægsbehandling superior i forhold

til placebo som tillægsbehandling med en 46 % reduceret risiko (hazard ratio på 0,54) for recidiv af

bipolær lidelse og en 65 % reduceret risiko (hazard risiko på 0,35) for recidiv af mani, mens der ikke

kunne påvises superioritet i forhold til placebo til forebyggelse af recidiv af depression. Aripiprazol

som tillægsbehandling viste superioritet i forhold til placebo for det sekundære endepunkt i

Clinical

Global Impression – Bipolar version

(CGI-BP)

Severity of Illness

score (mani). I dette forsøg blev

patienterne af investigatorerne tildelt enten ikke-blindet lithium eller valproat monoterapi for at

bestemme delvist manglende respons. Patienterne blev stabiliseret i mindst 12 konsekutive uger med

kombinationsbehandling med aripiprazol og den samme stemningsstabilisator. Stabiliserede

patienter blev herefter randomiseret til at fortsætte med at tage den samme stemningsstabilisator med

dobbeltblind aripiprazol eller placebo. Fire subgrupper blev undersøgt i den randomiserede fase:

aripiprazol + lithium, aripiprazol + valproat; placebo + lithium; placebo + valproat.

Kaplan-Meier recidivrate for alle stemningsepisoder i armen med tillægsbehandling var 16 % for

aripiprazol + lithium og 18 % for aripiprazol + valproat sammenlignet med 45 % for placebo +

lithium og 19 % for placebo + valproat.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge

I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg, der involverede 302 skizofrene, unge patienter (13 til 17 år)

med positive eller negative symptomer, var aripiprazol forbundet med statistisk signifikant større

forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.I en delanalyse af de unge patienter

mellem 15 og 17 år, som repræsenterede 74 % af den totale inkluderede population, blev effekten

bibeholdt i det 26-uger åbne, forlængelsesforsøg.

I et 60 til 89-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med unge i alderen 13

til 17 år (n = 146) med skizofreni sås en statistisk signifikant forskel i forekomsten af recidiverende

psykotiske symptomer mellem aripiprazol-gruppen (19,39 %) og placebo-gruppen (37,50 %).

Punktestimatet for

hazard ratioen

i hele populationen var 0,461 (95 %-konfidensinterval, 0,242 til

0,879). I delgruppeanalyserne var punktestimatet for

hazard ratioen

0,495 hos patienter i alderen 13

til 14 år og 0,454 hos patienter i alderen 15 til 17 år. Estimatet for

hazard ratio

hos den yngste

gruppe (13 til 14 år) var imidlertid ikke præcist, idet der var et lavere antal patienter i den gruppe

(aripiprazol, n = 29; placebo, n = 12), og konfidensintervallet for dette estimat (0,151 til 1,628)

gjorde det ikke muligt at drage en konklusion med hensyn til eventuel behandlingseffekt. Derimod

var konfidensintervallet for

hazard ratioen

i den ældste delgruppe (aripiprazol, n = 69; placebo,

n = 36) 0,242 til 0,879, og derfor kunne der konstateres en behandlingseffekt blandt de ældste

patienter.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos børn og unge

Aripiprazol blev undersøgt i et 30-ugers placebokontrolleret forsøg med 296 børn og unge (10 til

17 år), som opfyldte DSM-IV-kriterierne

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders)

for maniske eller blandede episoder af bipolær lidelse type I med

eller uden psykotiske

træk, og som havde Y-MRS-score på

20 ved

baseline

. Blandt patienterne,

inkluderet i den

primære effektanalyse, var 139 patienter diagnosticeret med ADHD som co- morbiditet.

Aripiprazol havde bedre effekt end placebo ved ændring fra

baseline

ved uge 4 og ved uge 12 målt

på total Y-MRS-score. I en post hoc-analyse var forbedringen

versus

placebo mere udtalt hos

patienter med associeret ADHD som co-morbiditet sammenlignet med gruppen uden ADHD, hvor

der ikke var nogen forskel sammenlignet med placebo. Forebyggelse af tilbagefald blev ikke

påvist.

De hyppigst forekommende behandlingskrævende bivirkninger hos patienter, behandlet med

30 mg, var ekstrapyramidale symptomer (28,3 %), døsighed (27,3 %), hovedpine (23,2 %) og

kvalme

(14,1 %). Den gennemsnitlige vægtstigning i det 30-ugers behandlingsforløb var 2,9 kg

sammenlignet med 0,98 kg for patienter behandlet med placebo.

Irritabilitet forbundet med autisme hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazol blev undersøgt hos patienter i aldersgruppen 6 til 17 år i to 8-ugers,

placebokontrollerede forsøg [én fleksibel dosis (2 mg/dag til 15 mg/dag) og én fast dosis (5 mg/dag,

10 mg/dag eller 15 mg/dag)] og i et 52-ugers åbent forsøg. Dosis i disse forsøg var initialt 2 mg/dag,

forhøjet til 5 mg/dag efter en uge og øget ugentligt

med 5 mg/dag, indtil måldosis var nået. Mere end 75 % af patienterne var yngre end 13 år.

Aripiprazol udviste statistisk overlegen virkning sammenlignet med placebo på Aberrant Behaviour

Checklist Irritability-underskalaen. Den kliniske relevans af disse fund er dog ikke blevet etableret.

Sikkerhedsprofilen omfattede vægtøgning og ændring i prolaktinniveauet. Varigheden af

langtidssikkerhedsstudiet var begrænset til 52 uger. I de samlede forsøg var incidensen af lav

serum- prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) hos aripiprazol behandlede patienter

henholdsvis 27/46 (58,7 %) og 258/298 (86,6 %). I de placebokontrollerede forsøg var den

gennemsnitlige vægtstigning 0,4 kg for placebo og 1,6 kg for aripiprazol.

Aripiprazol blev også undersøgt i et placebokontrolleret, langvarigt vedligeholdelsesstudie. Efter 13

til 26 ugers stabilisering med aripiprazol (2 mg/dag til 15 mg/dag) fik patienter med stabil respons

enten vedligeholdelse med aripiprazol eller blev skiftet over til placebo i yderligere 16 uger. Kaplan-

Meier recidivraten ved uge 16 var 35 % for aripiprazol og 52 % for placebo; hazard ratio for recidiv

inden for 16 uger (aripiprazol/placebo) var 0,57 (ikke statistisk signifikant forskel). Den

gennemsnitlige vægtstigning i stabiliseringsfasen (op til 26 uger) med aripiprazol var 3,2 kg, og en

yderligere gennemsnitlig vægtstigning på 2,2 kg for aripiprazol, sammenlignet med 0,6 kg for

placebo, blev observeret i den anden fase (16 uger) af studiet. Ekstrapyramidale symptomer blev

rapporteret hos 17 % af patienterne, hovedsageligt i stabiliseringsfasen; heraf udgjorde tremor 6,5 %.

Tics associeret med Tourettes syndrom hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazols virkning blev undersøgt hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 99, placebo: n = 44) i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 8-ugers

studie med et vægtbaseret fastdosisdesign inden for et dosisområde på 5 mg/dag til 20 mg/dag med

en startdosis på 2 mg. Patienterne var 7 til 17 år og havde en gennemsnitlig

baseline

-score for

samlede tics (

Total Tic Score

) på 30 på

Yale Global Tic Severity

-skalaen (TTS-YGTSS).

Aripiprazol gav en TTS-YGTSS-forbedring fra

baseline

til uge 8 på 13,35 i lavdosisgruppen (5 mg

eller 10 mg) og på 16,94 i højdosisgruppen (10 mg eller 20 mg); til sammenligning var

forbedringen i placebogruppen på 7,09.

I et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 10-ugers studie gennemført i Sydkorea blev

Aripiprazols virkning hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom (aripiprazol: n = 32,

placebo: n = 29) undersøgt inden for et fleksibelt dosisområde på 2 mg/dag til 20 mg/dag med en

startdosis på 2 mg. Patienterne var 6 til 18 år og havde en gennemsnitlig

baseline

-score på 29 på

TTS-YGTSS-skalaen. Aripiprazol-gruppen havde en forbedring på 14,97 på TTS-YGTSS-skalaen

baseline

til uge 10; til sammenligning var forbedringen i placebogruppen på 9,62.

I betragtning af behandlingseffektens størrelsesorden sammenlignet med den store placeboeffekt og de

uklare virkninger med hensyn til psykosociale funktioner er den kliniske relevans af virkningsresultaterne

i disse to kortvarige studier ikke klarlagt. Der mangler langtidsdata, hvad angår aripiprazols virkning og

sikkerhed til behandling af denne udsvingsprægede lidelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med aripiprazol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

skizofreni og bipolær lidelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aripiprazol absorberes godt, med maksimal plasmakoncentration inden for 3 til 5 timer efter

administration. Aripiprazol gennemgår minimal præ-systemisk metabolisme. Den absolutte

orale biotilgængelighed af tabletformuleringen er 87 %. Måltid med højt fedtindhold påvirker

ikke farmakokinetik for aripiprazol.

Fordeling

Aripiprazol fordeles i stor udstrækning, med et faktisk fordelingsvolumen på 4,9 l/kg, indikerende

omfattende ekstravaskulær fordeling. Ved terapeutiske koncentrationer bindes aripiprazol og

dehydro-aripiprazol mere end 99 % til serumproteiner, primært til albumin.

Biotransformation

Aripiprazol metaboliseres hovedsageligt i leveren via tre biotransformationsveje: dehydrogenering,

hydroxylering og N-dealkylering. Baseret på

in vitro-

forsøg er CYP3A4 og CYP2D6 ansvarlige for

dehydrogenering og hydroxylering af aripiprazol, og N-dealkylering katalyseres ved CYP3A4.

Aripiprazol er den dominerende lægemiddelhalvdel ved systemisk cirkulation. Ved steady-state

repræsenterer dehydro-aripiprazol, den aktive metabolit, omkring 40 % af aripiprazol AUC i

plasma.

Elimination

Middel-eliminationshalveringstiden for aripiprazol er cirka 75 timer hos ekstensive omdannere via

CYP2D6 og cirka 146 timer hos dårlige omdannere.

Total-clearance af aripiprazol er 0,7 ml/min/kg, primært hepatisk.

Efter enkelt oral dosis af

C-mærket aripiprazol, blev ca. 27 % af den administrerede radioaktivitet

genfundet i urinen og cirka 60 % i fæces. Mindre end 1 % uomdannet aripiprazol blev udskilt i

urinen, og ca. 18 % blev genfundet uomdannet i fæces.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af aripiprazol og dehydroaripiprazol hos pædiatriske patienter i alderen 10 til

17 år, svarede til den hos voksne, efter der er taget højde for forskellen i kropsvægt.

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Ældre

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske, ældre og yngre voksne

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene patienter ikke

er set påviselig effekt af alder.

Køn

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske mandlige og kvindelige

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene patienter ikke

er set påviselig effekt af køn.

Rygning

Befolkningsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på at rygning skulle påvirke

aripiprazols farmakokinetik i klinisk signifikant grad.

Race

I en farmakokinetisk populationsanalyse fandt man ingen tegn på racerelaterede forskelle, hvad angår

aripiprazols farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske karakteristika ved aripiprazol og dehydro-aripiprazol er fundet at være ens hos

patienter med svær nyrelidelse og unge, raske forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Et enkeltdosis-forsøg med patienter med varierende grad af levercirrhose (Child-Pugh-klasse A, B

og C) har ikke vist, at hepatisk svækkelse skulle have signifikant betydning for farmakokinetik for

aripiprazol og dehydro-aripiprazol, men undersøgelsen omfattede kun 3 patienter med klasse C

levercirrhose, hvilket er utilstrækkelig basis for en konklusion vedrørende metabolisk kapacitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, carcinogent

potentiale samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er kun observeret signifikante toksikologiske virkninger ved doser eller optagelse, der i

væsentlig grad overstiger den maksimale humane eksponering eller optagelse. Disse virkninger

vurderes derfor til at være af ringe relevans ved klinisk brug. Dette indbefattede: dosisafhængig

binyretoksicitet (lipofuscin pigmentakkumulering og/eller parenkymalt celletab) hos rotter efter

104 uger med 20 mg/kg/dag til 60 mg/kg/dag (3 til 10 gange middel-steady-state AUC ved den

maksimale, anbefalede humane dosis) samt øget forekomst af binyrekarcinomer og kombinerede

binyreadenomer/karcinomer hos hunrotter ved 60 mg/kg/dag (10 gange middel-steady-state AUC

ved den maksimale, anbefalede humane dosis). Den højeste ikke-tumorfremkaldende eksponering

hos hunrotter var 7 gange den anbefalede humane dosis.

Derudover sås cholelithiasis som følge af udfældning af sulfatkonjugater af hydroxymetabolitter

af aripiprazol i galden hos aber efter gentagne orale doser på 25 mg/kg/dag til 125 mg/kg/dag (1

til 3 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede kliniske dosis eller 16 til

81 gange den anbefalede, humane dosis baseret på mg/m

). Koncentrationerne af sulfatkonjugat

af hydroxy/aripiprazol i den humane galdeblære ved den højeste foreslåede dosis (30 mg/dag)

var dog ikke mere end 6 % af de galdekoncentrationer, der sås hos aber i 39-ugers forsøget og lå

godt under (6 %) grænserne for

in vitro

opløselighed.

I studier med gentagne doser hos juvenile rotter og hunde var toksicitetsprofilen af

aripiprazol sammenlignelig med den, der blev observeret hos voksne dyr, og der var intet,

der tydede på neurotoksicitet eller bivirkninger på udviklingen.

Aripiprazol er, baseret på resultater fra en fuld skala af standard-genotoksicitetstest, ikke fundet at

være genotoksisk. Aripiprazol har i reproduktionstoksicitetsforsøg ikke påvirket fertiliteten. Der er

hos rotter observeret udviklingsmæssig toksicitet, inklusive dosisafhængig, forsinket føtal

ossifikation og mulig teratogen effekt ved doser som resulterede i sub-terapeutisk optagelse (baseret

på AUC), og i kaniner ved doser, der resulterede i optagelser henholdsvis 3 og 11 gange middel-

steady-state AUC ved maksimal, anbefalet klinisk dosis. Der sås maternal toksicitet ved doser

svarende til de, der medfører udviklingsmæssig toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Krystallinsk maltose

Mikrokrystallinsk cellulose

Pregelatineret stivelse

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Indigocarmin (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Rød jernoxid (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Jernoxid gul (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PA / Alu / PVC- Aluminium folie perforerede blisterstrips (alu-alu blister) i æsker med 14, 28, 56 og

98, 28 x 1 tabletter (enkeltdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

EU/1/15/1005/001

EU/1/15/1005/002

EU/1/15/1005/003

EU/1/15/1005/013

EU/1/15/1005/014

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

EU/1/15/1005/004

EU/1/15/1005/005

EU/1/15/1005/006

EU/1/15/1005/015

EU/1/15/1005/016

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

EU/1/15/1005/007

EU/1/15/1005/008

EU/1/15/1005/009

EU/1/15/1005/017

EU/1/15/1005/018

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

EU/1/15/1005/010

EU/1/15/1005/011

EU/1/15/1005/012

EU/1/15/1005/019

EU/1/15/1005/020

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 30. juni 2015

Dato for seneste fornyelse: 25. februar 2020

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG II

A. FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på de fremstillere, der er ansvarlige for batchfrigivelse

Pharmathen S.A.,

6, Dervenakion

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

eller

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grækenland

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet er receptpligtigt.

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg

aripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/001

EU/1/15/1005/002

EU/1/15/1005/003

EU/1/15/1005/013

EU/1/15/1005/014

13.

BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg a

ripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/004

EU/1/15/1005/005

EU/1/15/1005/006

EU/1/15/1005/015

EU/1/15/1005/016

13.

BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

Aripiprazole Mylan Pharma10 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg a

ripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/007

EU/1/15/1005/008

EU/1/15/1005/009

EU/1/15/1005/017

EU/1/15/1005/018

13. BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 30 mg

aripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/010

EU/1/15/1005/011

EU/1/15/1005/012

EU/1/15/1005/019

EU/1/15/1005/020

13. BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Sådan skal du tage Aripiprazole Mylan Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder det aktive stof aripiprazol, som tilhører en gruppe af lægemidler,

der kaldes antipsykotika. Aripiprazole Mylan Pharma bruges til at behandle voksne og unge i alderen

15 år og opefter for sygdom, der er forbundet med at høre, se eller føle ting, som ikke er der,

mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende tale og opførsel samt nedslået stemningsleje.

Mennesker der har disse symptomer kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse, være angste og

anspændte.

Aripiprazole Mylan Pharma bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13 år og ældre, som lider af

en sygdom, der er forbundet med symptomer som fx at føle sig "høj", en overdreven mængde energi,

behov for meget mindre søvn end sædvanligt, meget hurtig tale med et væld af idéer og nogle gange

voldsom irritabilitet. Hos voksne forebygger det også, at tilstanden vender tilbage hos patienter, der har

haft god effekt af behandling med Aripiprazole Mylan Pharma.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Tag ikke Aripiprazole Mylan Pharma

hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Aripiprazole Mylan Pharma.

Selvmordstanker og selvmordsadfærd er blevet rapporteret i forbindelse med aripiprazol-behandling. Du

skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du tænker eller fornemmer, at du vil gøre skade på dig

selv.

Inden du bliver behandlet med Aripiprazole Mylan Pharma, skal du fortælle lægen, om følgende lidelser

og forhold er gældende for dig:

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer såsom voldsom tørst, udskillelse af store

mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge (diabetes)

krampeanfald - i givet fald vil din læge overvåge dig tættere

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet

hjerte-kar-sygdom, hjerte-kar-sygdom i familien, slagtilfælde eller mini-slagtilfælde, unormalt

blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper

tidligere tilbøjelighed til overdreven spillelyst.

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker dine

normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie

eller din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med feber, sveden,

ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle trang til at opføre dig

på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at udføre visse

aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan omfatte

adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor sexlyst eller

sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser.

Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og påvirkning af din

evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed, især

hvis du er ældre eller svækket.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 13 år, da sikkerheden og virkningen hos

denne patientgruppe ikke kendes.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazole Mylan Pharm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazole Mylan Pharma kan forstærke virkningen af medicin, der

bruges til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager medicin for dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazole Mylan Pharma sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazole Mylan

Pharma eller den anden medicin måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen (fx kinidin, amiodaron eller flecainid)

antidepressiva eller naturmedicin mod depression og angst (fx fluoxetin, paroxetin, venlafaxin

eller perikon)

svampemidler (fx ketoconazol eller itraconazol)

visse lægemidler mod HIV (fx efavirenz, nevirapin, indinavir eller ritonavir (proteasehæmmere))

krampestillende midler til behandling af epilepsi (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)

visse antibiotika mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger eller reducere virkningen af Aripiprazole Mylan

Pharma. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med

Aripiprazole Mylan Pharma, skal du kontakte din læge.

Medicin, der øger niveauet af serotonin, bruges typisk til behandling af lidelser som depression,

generaliseret angst, OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter:

triptaner, tramadol og tryptophan bruges mod lidelser som fx depression, generaliseret angst,

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI, fx paroxetin og fluoxetin) til behandling af

depression, OCD, panik og angst

andre antidepressiva (fx venlafaxin og tryptophan) til behandling af svær depression

tricykliske præparater (fx clomipramin og amitriptylin) til behandling af depressive sindslidelser

perikon (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel til behandling af let depression

smertestillende midler (fx tramadol og pethidin) til lindring af smerter

triptaner (fx sumatriptan og zolmitripitan) til behandling af migræne

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager

en af disse typer medicin sammen med Aripiprazole Mylan Pharma, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazole Mylan Pharma sammen med mad, drikke og alkohol

Dette lægemiddel kan tages uafhængigt af måltider.

Alkohol bør undgås.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget Aripiprazole Mylan Pharma i

sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed,

døsighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af

disse symptomer, bør du kontakte din læge.

Hvis du tager Aripiprazole Mylan Pharma, vil din læge drøfte med dig, om du bør amme dit barn, ved at

se på fordelen for dig ved behandling og fordelen ved amning for barnet. Du må ikke amme, samtidig

med at du tager dette lægemiddel. Tal med lægen om, hvordan du bedst kan ernære dit barn, hvis du

tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed og synsproblemer ved behandling med dette lægemiddel (se afsnit 4).

Der skal tages hensyn til dette i situationer, der kræver fuld opmærksomhed, f.eks. ved bilkørsel eller

betjening af maskiner.

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder maltose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Aripiprazole Mylan Pharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg én gang dagligt.

Lægen kan dog have ordineret en lavere

eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Brug til børn og unge

Der kan startes med en lav dosis af dette lægemiddel Aripiprazole Mylan Pharma som oral opløsning.

Dosis kan gradvist øges til

den anbefalede dosis for unge på 10 mg dagligt

. Lægen kan dog have

ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkningen af Aripiprazole Mylan Pharma er for kraftig

eller for svag.

Forsøg at tage Aripiprazole Mylan Pharma på samme tidspunkt hver dag.

Det betyder ikke noget

om du tager den sammen med et måltid eller ej. Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes

hele.

Selvom du føler du har det bedre,

må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Aripiprazole Mylan Pharma uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazole Mylan Pharma

Hvis du tror du har taget mere Aripiprazole Mylan Pharma end lægen har anbefalet (eller hvis en anden

er kommet til at tage noget af din Aripiprazole Mylan Pharma), skal du straks kontakte lægen. Hvis du

ikke kan få fat i lægen, skal du tage til det nærmeste hospital og medbringe medicinpakningen.

Patienter, der har taget for meget aripiprazol, har oplevet følgende symptomer:

Hjertebanken, uro/aggressivitet, talebesvær.

Usædvanlige bevægelser (især i ansigtet og med tungen) og nedsat bevidsthedsniveau.

Andre symptomer kan være:

Akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtig vejrtrækning,

svedtendens,

Muskelstivhed, døsighed/søvnighed, langsom vejrtrækning, kvælningsfornemmelse, højt eller

lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt lægen eller hospitalet med det samme, hvis du får nogen af ovenstående symptomer.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Du må ikke stoppe med at tage lægemidlet, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter

med at tage Aripiprazole Mylan Pharma i så lang tid, som lægen har sagt, at du skal have det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

diabetes mellitus,

søvnbesvær,

ængstelse,

følelse af rastløshed og svært ved at forholde sig i ro, svært ved at sidde stille,

spjættende eller rykkende bevægelser, der ikke kan kontrolleres, uro i benene,

skælven,

hovedpine,

træthed,

døsighed,

ørhed,

rysten og sløret syn,

mindre hyppig eller træg afføring,

fordøjelsesbesvær,

kvalme,

øget spytdannelse,

opkastning,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

øget mængde af hormonet prolaktin i blodet,

forhøjet blodsukker,

depression,

ændret eller øget interesse for sex;

ukontrollerede bevægelser af mund, tunge og arme og ben (tardiv dyskinesi),

muskelforstyrrelse, der giver rykkende bevægelser (dystoni),

dobbeltsyn,

lysfølsomme øjne

hurtig hjerterytme,

fald i blodtrykket, når man rejser sig op, hvilket forårsager svimmelhed, ørhed eller besvimelse,

hikke.

Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføringen af oralt aripiprazol, men

hyppigheden

ikke kendt

lav mængde hvide blodlegemer,

lav mængde blodplader,

allergiske reaktioner (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe og udslæt),

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma,

højt blodsukker,

for lidt natrium i blodet,

appetitløshed (anoreksi),

vægttab,

vægtstigning,

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord;

aggressiv adfærd,

uro,

nervøsitet,

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, nedsat bevidsthed og

pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptisk syndrom),

kramper,

serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed),

taleforstyrrelse,

fiksering af øjenæblerne i en fast position,

pludselig, uforklarlig død,

livstruende uregelmæssig hjerterytme,

hjerteanfald,

nedsat hjerterytme,

blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i

benet), der kan vandre gennem blodårerne til lungerne medførende smerte i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer),

højt blodtryk,

besvimelse,

fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse,

muskelkramper omkring strubehovedet,

betændelse i bugspytkirtlen,

synkebesvær,

diarré,

ubehag i bughulen,

ubehag i maven,

leversvigt,

leverbetændelse,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene,

dårlig leverfunktion,

hududslæt

lysfølsom hud,

skaldethed,

øget svedtendens,

unormal muskelnedbrydning, hvilket kan medføre nyreproblemer,

muskelsmerter,

stivhed ufrivillig vandladning (inkontinens),

vandladningsproblemer,

abstinenssymptomer hos nyfødte ved indgivelse under graviditet,

forlænget og/eller smertefuld erektion,

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen,

brystsmerter

opsvulmede hænder, ankler eller fødder,

blodprøveresultater: svingende blodsukker, forhøjet glykeret hæmoglobin,

manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser,

ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre,

for eksempel en øget seksualdrift,

ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug,

uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven

madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække

sulten),

tilbøjelighed til at vandre omkring.

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han/hun vil diskutere måder til at

håndtere eller mindske symptomerne.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol.

Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og

type af bivirkninger hos voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende

bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelig”(hos flere

end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget hjerterytme (puls),

vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt

svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var

”almindelig” (hos flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteketspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg apoteketspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder

Det aktive stof er aripiprazol. Hver tablet indeholder henholdsvis 5, 10, 15, 30 mg aripiprazol.

De øvrige indholdsstoffer i 5 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, indigo (E132) og magnesiumstearat.

De øvrige indholdsstoffer i 10 mg og 30 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk

cellulose, prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, rød jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

De øvrige ingredienser i 15 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, gul jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter er blå, runde og bikonvekse af 6.1 mm i diameter, graveret

med "5" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter er lyserøde, runde og bikonvekse af 8,1 mm i diameter,

graveret med "10" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter er gule, runde og bikonvekse af 10,1 mm i diameter,

graveret med "15" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter er lyserøde, ovale og bikonvekse af 17,1 mm i længden,

8,1 mm i bredden, graveret med "30" på den ene side.

Tabletterne leveres i PA / Alu / PVC- Aluminium folie perforerede blisterstrips (alu-alu blister) i æsker

med 14, 28, 56 eller 98, 28 x 1 tabletter (enkeltdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

Fremstiller

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grækenland

Eller

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion

Pallini 15351

Attiki,

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Tel: +49 (0) 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan Healthcare d.o.o

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: + 357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

28 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Hver tablet indeholder 10 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

56 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Hver tablet indeholder 15 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

84 mg maltose per tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Hver tablet indeholder 30 mg aripiprazol.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

168 mg maltose per tablet

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Blå runde og bikonvekse tabletter med 6,1 mm i diameter, graveret med ”5” på den ene side

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Pink, runde og bikonvekse tabletter med 8,1 mm i diameter, graveret med ”10” på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Gule, runde og bikonvekse tabletter af 10,1mm i diameter graveret med ”15” på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Pink, ovale og bikonvekse tabletter med 17,1 mm i længden, 8,1 mm i bredden, graveret med ”30” på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling af skizofreni hos voksne og unge i

alderen15 år og opefter.

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling af moderate til svære maniske episoder ved

bipolær lidelse type I

og til forebyggelse af ny manisk episode hos voksne, der har oplevet

hovedsageligt maniske episoder,

og som i maniske episoder har responderet på behandling med

aripiprazol (se pkt. 5.1).

Aripiprazole Mylan Pharma er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske

episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Skizofreni:

Den anbefalede startdosis for aripiprazol er 10 mg/dag eller 15 mg/dag med en

vedligeholdelsesdosis på 15 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen til

måltider. Aripiprazole Mylan Pharma er effektiv i dosisområdet 10 mg/dag til 30 mg/dag. Der er ikke

påvist forbedret effekt ved doser over 15 mg dagligt, selvom individuelle patienter kan have gavn af

en højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

Den anbefalede startdosis aripiprazol er 15 mg

administreret som en enkelt daglig dosis, uden hensyntagen til måltider, som

enkeltstofbehandling eller kombinationsbehandling (se pkt. 5.1). Nogle patienter kan have behov

for højere dosis. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 30 mg.

Forebyggelse af recidiv af maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

Til forebyggelse af recidiv af

maniske episoder hos patienter, der har været behandlet med aripiprazol (monoterapi eller

kombinationsbehandling), fortsættes behandlingen med samme dosis. Justering af den daglige dosis,

inklusive dosisreduktion, bør overvejes på baggrund af klinisk status.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år eller ældre

: Den anbefalede dosis for aripiprazol er

10 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen til måltider. Behandling

bør påbegyndes med 2 mg (ved at anvende et passende lægemiddel indeholdende aripiprazol) i

2 dage, der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage, indtil den anbefalede daglige dosis på 10 mg

er nået. Om nødvendigt skal en efterfølgende øgning af dosis ske trinvist med 5 mg uden at

overskride den maksimale daglige dosis på 30 mg (se pkt. 5.1). Aripiprazol er effektivt i et

dosisinterval på 10 mg/dag til 30 mg/dag. Der er ikke påvist forbedret effekt ved doser over

10 mg dagligt, selvom patienter individuelt kan have gavn af en højere dosis.

Aripiprazol bør ikke anvendes til børn under 15 år med skizofreni på grund af utilstrækkelig

dokumentation for sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8 og 5.1).

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre:

Den anbefalede

dosis af aripiprazol er 10 mg/dag, administreret som en enkelt daglig dosis uden hensyntagen

til måltider. Behandling bør påbegyndes med 2 mg (ved at anvende et passende lægemiddel

indeholdende aripiprazol) i 2 dage, hvorefter der optitreres til 5 mg i yderligere 2 dage for at nå

den anbefalede daglige dosis på 10 mg. Behandlingsvarigheden bør være den kortest mulige til

symptomkontrol og må ikke overstige 12 uger. Der er ikke påvist forbedret virkning ved doser

over 10 mg dagligt, og en daglig dosis på 30 mg er associeret med en betydelig højere

forekomst af signifikante bivirkninger, herunder ekstrapyramidale symptomer, døsighed,

træthed og vægtstigning (se pkt. 4.8). Derfor bør doser over 10 mg dagligt kun anvendes i

særlige tilfælde og med tæt klinisk monitorering (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1). Yngre patienter har

en øget risiko for at opleve bivirkninger i forbindelse med aripiprazol. Derfor frarådes

aripiprazol til patienter under 13 år (se pkt. 4.8 og 5.1).

Irritabilitet associeret med autisme:

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge under

18 år er endnu ikke blevet klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke

gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Tics associeret med Tourettes syndrom:

Aripiprazols sikkerhed og virkning hos børn og unge i

alderen 6 til 18 år er endnu ikke klarlagt. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan

ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Særlige populationer

Ældre patienter

Sikkerheden ved og virkningen af aripiprazol ved behandling af skizofreni eller maniske episoder

ved bipolær lidelse type I hos patienter i alderen 65 år og derover er ikke undersøgt. På grund af den

øgede følsomhed hos denne population, bør en lavere startdosis overvejes, såfremt kliniske faktorer

taler for dette (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering til patienter med let til moderat leverinsufficiens er ikke påkrævet. Hos patienter

med svær leverinsufficiens er de tilgængelige data ikke tilstrækkelige til at fastlægge

anbefalinger. Hos disse patienter bør dosering administreres med forsigtighed. Den maksimale

daglige dosis på 30 mg

bør imidlertid anvendes med forsigtighed hos patienter med stærkt nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering til patienter med nedsat nyrefunktion er ikke påkrævet.

Køn

Dosisjustering til kvindelige patienter i forhold til mandlige patienter er ikke påkrævet (se pkt. 5.2).

Rygestatus

På baggrund af den metaboliske vej for aripiprazol, er dosisjustering for rygere ikke påkrævet

(se pkt. 4.5).

Dosisjusteringer på grund af interaktioner

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4- eller CYP2D6-hæmmere og aripiprazol, bør dosis

af aripiprazol nedsættes. Når CYP3A4 eller CYP2D6-hæmmerne tages ud af

kombinationsbehandlingen, bør dosis af aripiprazol øges (se pkt. 4.5).

Ved samtidig administration af stærke CYP3A4-induktorer og aripiprazol, bør dosis af

aripiprazol øges. Når CYP3A4-induktoren tages ud af kombinationsbehandlingen, bør dosis af

aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis (se pkt. 4.5).

Administration

Aripiprazole Mylan Pharma er til oral anvendelse.

Smeltetabletterne eller den orale opløsning kan anvendes som et alternativ til Aripiprazole Mylan

Pharma-tabletter til patienter, som har svært ved at sluge Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter (se

også pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved antipsykotisk behandling kan der gå fra flere dage til nogle uger, før der ses bedring af

patientens kliniske tilstand. Patienter skal monitoreres tæt gennem denne periode.

Suicidalitet

Psykisk sygdom og humørforstyrrelser er forbundet med selvmordsadfærd, som i nogle tilfælde har

været rapporteret kort efter opstart eller ændring af antipsykotisk behandling, inklusive behandling

med aripiprazol (se pkt. 4.8). Høj-risikopatienter bør overvåges tæt under antipsykotisk behandling.

Kardiovaskulære sygdomme

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom

(anamnestisk myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt eller

ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom, tilstande som disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensive lægemidler) eller hypertension,

accelereret såvel som malign. Der er observeret tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) i

forbindelse med behandling med antipsykotiske lægemidler. Da patienter, i behandling med

antipsykotika, ofte har sygdomsbetingede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for

VTE identificeres før og under behandling med aripiprazol, og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

QT-forlængelse

Hyppigheden af QT-forlængelse var i kliniske forsøg med aripiprazol sammenlignelig med placebo.

Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed til patienter med en familieanamnese med QT-

forlængelse (se pkt. 4.8).

Tardiv dyskinesi

I kliniske forsøg, af en varighed på et år eller kortere, er der kun sjældent indberettet

behandlingsbetingede dyskinesier under behandling med aripiprazol. Hvis der fremkommer

symptomer på tardiv dyskinesi hos en patient, der behandles med Aripiprazole Mylan Pharma, skal

dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse overvejes (se pkt. 4.8). Disse symptomer kan

midlertidigt forværres og kan endda opstå efter behandlingsophør.

Andre ekstrapyramidale symptomer

Der er i kliniske studier af aripiprazol til pædiatriske patienter observeret akatisi og parkinsonisme.

Hvis der fremkommer symptomer på andre ekstrapyramidale symptomer hos en patient, der

behandles med Aripiprazole Mylan Pharma, skal dosisreduktion og tæt klinisk monitorering

overvejes.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

NMS er et potentielt letalt symptomkompleks forbundet med antipsykotika. Der har i kliniske forsøg

været sjældne rapporter om NMS under behandling med aripiprazol. Kliniske manifestationer af

NMS er hyperpyreksi, muskelstivhed, ændret mental tilstand og tegn på autonom ustabilitet

(uregelmæssig puls eller blodtryk, takykardi, diaforese og hjertearytmi). Yderligere tegn kan omfatte

forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut nyresvigt. Forhøjet

kreatinfosfokinase og rabdomyolyse, der ikke nødvendigvis er forbundet med NMS, er dog også

rapporteret. Hvis patienten udvikler symptomer på NMS, eller uforklarligt får høj feber uden andre

kliniske manifestationer på NMS, skal alle antipsykotika, inklusive aripiprazol, seponeres.

Krampeanfald

Der er i kliniske forsøg rapporteret sjældne tilfælde af kramper under behandling med aripiprazol.

Aripiprazol skal dog anvendes med forsigtighed til patienter, der tidligere har haft kramper eller

har sygdom forbundet med kramper (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelaterede psykoser

Stigning i dødsfald

I tre placebokontrollerede forsøg (n = 938; gennemsnitsalder: 82,4 år; aldersspænd: 56 til 99 år)

med ældre patienter med psykose i forbindelse med Alzheimer-sygdom sås øget risiko for

dødsfald hos patienter behandlet med aripiprazol sammenlignet med placebo. Dødeligheden var

3,5 % blandt aripiprazol-behandlede patienter sammenlignet med 1,7 % i placebogruppen. Selv

om dødsårsagerne var forskellige, havde de fleste dødsfald cerebrovaskulære (fx hjertesvigt,

pludselig død) eller infektiøse årsager (fx lungebetændelse) (se pkt. 4.8).

Cerebrovaskulære bivirkninger

Der er i de samme forsøg rapporteret cerebrovaskulære bivirkninger (fx apopleksi og transitorisk

iskæmi (TIA)) samt dødsfald hos patienter (gennemsnitsalder: 84 år; aldersspænd: 78 til 88 år).

Der er i alt indberettet cerebrovaskulære bivirkninger hos 1,3 % af de aripiprazol-behandlede

patienter i forsøgene sammenlignet med 0,6 % af de placebo-behandlede. Forskellen var ikke

statistisk signifikant. I et af disse forsøg, et forsøg med fast dosis, sås signifikant dosis-

responsforhold for cerebrovaskulære bivirkninger hos aripiprazol-behandlede patienter.

Aripiprazol er ikke indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Der er indberettet hyperglykæmi, i nogle tilfælde udtalt og relateret til ketoacidose eller

hyperosmolær koma eller død, hos patienter i behandling med atypiske antipsykotika, inklusive

aripiprazol. Risikofaktorer, der kan disponere patienterne for alvorlige komplikationer, omfatter

overvægt og arvelig diabetes. I kliniske undersøgelser med aripiprazol sås ingen signifikant forskel i

forekomst af hyperglykæmirelaterede bivirkninger (herunder diabetes) eller i abnorme glykæmiske

laboratorieværdier sammenlignet med placebo. Præcise risikovurderinger for hyperglykæmirelaterede

bivirkninger hos patienter behandlet med aripiprazol eller andre atypiske antipsykotika er ikke

tilgængelige til at kunne lave en direkte sammenligning. Patienter som behandles med antipsykotika,

herunder aripiprazol, bør observeres for symptomer for hyperglykæmi (fx polydipsi, polyuri, polyfagi

og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus, eller med risiko for at udvikle diabetes mellitus,

bør monitoreres regelmæssigt dårligere glucosekontrol (se pkt. 4.8).

Overfølsomhed

Aripiprazol kan føre til overfølsomhedsreaktioner, som kendetegnes ved allergiske

symptomer (se pkt. 4.8).

Vægtstigning

Vægtstigning er almindeligt forekommende hos patienter med skizofreni og bipolær sygdom pga.

samtidige sygdomme, anvendelse af antipsykotika der vides at forårsage vægtstigning og dårlig

livsstil og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er efter markedsføring indberettet

vægtstigning hos patienter behandlet med aripiprazol. Når det ses, er det sædvanligvis hos patienter

med signifikante risikofaktorer som fx anamnestisk diabetes, thyreoideasygdomme eller

hypofyseadenom. Aripiprazol har i kliniske forsøg ikke induceret klinisk relevant vægtstigning hos

voksne (se pkt. 5.1). I kliniske studier med unge patienter med bipolær mani er aripiprazol vist at

være forbundet med vægtstigning efter 4 ugers behandling. Vægten bør monitoreres hos unge

patienter med bipolær mani og dosisreduktion overvejes, hvis klinisk signifikant vægtstigning

optræder (se pkt. 4.8).

Dysfagi

Øsofageal dysmotilitet og aspiration har været forbundet med brug af antipsykotika, herunder

aripiprazol. Aripiprazol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for

aspirationspneumoni.

Ludomani og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Patienter kan opleve forskellige former for øget trang, især til hasardspil, og manglende evne til at

styre denne trang, når de tager aripiprazol. Andre former for trang, der er blevet rapporteret,

omfatter: øget seksualdrift, kompulsiv trang til indkøb, overspisning samt anden impulsiv og

kompulsiv adfærd. Det er vigtigt for ordinerende læger at spørge patienterne eller deres

plejepersoner specifikt om udvikling af nye former for trang eller øget trang til hasardspil, sex,

indkøb, overspisning eller andre former for trang under behandling med aripiprazol. Det skal

bemærkes, at symptomer på manglende impulskontrol kan være forbundet med den underliggende

tilstand; i nogle tilfælde er adfærden ifølge rapporter dog ophørt, når dosen er blevet reduceret eller

lægemidlet seponeret. Manglende impulskontrol kan medføre skade på patienten og andre, hvis

tilstanden ikke anerkendes. Overvej dosisreduktion eller seponering af lægemidlet, hvis en patient

udvikler en sådan adfærd under behandling med aripiprazol (se pkt. 4.8).

Patienter med ADHD (hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse) som co-morbiditet

På trods af den høje hyppighed af co-morbiditet med bipolær lidelse type I og ADHD, foreligger der

meget begrænsede sikkerhedsdata for samtidig anvendelse af aripiprazol og stimulantia. Der skal

derfor udvises yderste forsigtighed, når disse midler administreres samtidigt.

Fald

Aripiprazol kan medføre somnolens, postural hypotension, motorisk og sensorisk ustabilitet, som kan

medføre fald. Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter med høj risiko og en lavere

startdosis bør overvejes (f.eks. ældre eller svækkede patienter; se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Aripiprazole Mylan Pharma-tabletter indeholder maltose. Patiener med sjælden glucose-galactose

malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Aripiprazole Mylan Pharma tabletter indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs.

den er i det væsentlige natrium-fri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af den α

-adrenerge receptorantagonisme, kan aripiprazol øge virkningen af

visse antihypertensive lægemidler.

På baggrund af aripiprazols primære CNS-påvirkning, bør der udvises forsigtighed, når aripiprazol

administreres i kombination med alkohol eller andre CNS-lægemidler med overlappende

bivirkninger, som fx sedering (se pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, hvis aripiprazol administreres samtidig med lægemidler, der vides

at forårsage QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser.

Andre lægemidler, der kan påvirke optagelsen af aripiprazol

Syreblokkeren og H

-antagonisten famotidin nedsætter absorptionshastigheden for aripiprazol, men

denne virkning synes ikke klinisk relevant. Aripiprazol metaboliseres via flere enzymsystemer, der

involverer CYP2D6- og CYP3A4-enzymer, men ikke CYP1A-enzymer. Dosisjustering er derfor

ikke påkrævet hos rygere.

Quinidin og andre CYP2D6-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske personer øgede en stærk CYP2D6-hæmmer (quinidin) aripiprazols

AUC med 107 %,

mens C

var uforandret. AUC og C

max for dehydro-aripiprazol,

den aktive

metabolit,

reduceredes med henholdsvis 32 % og 47 %. Aripiprazol-dosis bør halveres ved samtidig

administration af aripiprazol og quinidin. Andre stærke CYP2D6-hæmmere, som fx fluoxetin og

paroxetin, kan forventes at have lignende virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor

anvendes.

Ketoconazol og andre CYP3A4-hæmmere

I et klinisk forsøg med raske forsøgspersoner øgede en stærk CYP3A4-hæmmer (ketoconazol)

aripiprazols

AUC og C

max med henholdsvis 63 % og 37 %. AUC og C

for dehydro-aripiprazol

øgedes med henholdsvis 77 % og 43 %. Hos langsomme CYP2D6-omsættere kan samtidig brug af

stærke CYP3A4-hæmmere medføre højere plasmakoncentrationer af aripiprazol end hos ekstensive

CYP2D6-omsættere. Hvis samtidig administration af ketoconazol, eller andre stærke CYP3A4-

hæmmere, og aripiprazol overvejes, bør eventuelle fordele opveje potentielle risici for patienten. Ved

samtidig administration af ketoconazol og aripiprazol bør dosis af aripiprazol halveres. Andre stærke

CYP3A4-hæmmere, som fx itraconazol og HIV-proteasehæmmere, kan forventes at have lignende

virkninger, og lignende dosisreduktioner bør derfor anvendes (se pkt. 4.2). Ved afbrydelse af

behandling med CYP2D6- eller CYP3A4-hæmmer bør aripiprazoldosis øges til niveauet inden start

af den samtidige behandling. Ved samtidig anvendelse af svage CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem)

eller CYP2D6-hæmmere (fx escitalopram) og aripiprazol kan en beskeden stigning i aripiprazol-

koncentrationen i plasma forventes.

Carbamazepin og andre CYP3A4-induktorer

Efter samtidig behandling med carbamazepin, en stærk induktor af CYP3A4, og oral aripiprazol hos

patienter med skizofreni eller skizoaffektive forstyrrelser var de geometriske

middelværdier for

og AUC for aripiprazol henholdsvis 68 % og 73 % lavere end, hvis aripiprazol (30 mg) blev

givet alene. Ligeledes var de geometriske middelværdier for dehydro-aripiprazol for C

og AUC

efter samtidig brug af carbamazepin henholdsvis 69 % og 71 % lavere end ved behandling med

aripiprazol alene.

Dosis af aripiprazol bør fordobles ved samtidig administration af aripiprazol og

carbamazepin. Samtidig administration af aripiprazol og andre CYP3A4-induktorer (fx rifampicin,

rifabutin, fenytoin, fenobarbital, primidon, efavirenz, nevarapin og perikum) kan forventes at have

lignende virkninger, og lignende dosisøgninger bør derfor anvendes. Ved seponering af stærke

CYP3A4-induktorer bør dosis af aripiprazol nedsættes til den anbefalede dosis.

Valproat og litium

Ved samtidig administration af valproat eller lithium og aripiprazol sås ingen klinisk

signifikant ændring i koncentrationerne af aripiprazol og derfor er dosisjustering ikke

påkrævet ved samtidig administration af aripiprazol og valproat eller lithium.

Andre lægemidler, der kan påvirkes af

aripiprazol

I kliniske forsøg havde en daglig dosis på 10 mg til 30 mg aripiprazol ingen signifikant effekt på

metabolismen af CYP2D6-substrater (dextromethorphan/3-methoxymorphinan forholdet), CYP2C9

(warfarin), CYP2C19 (omeprazol) og CYP3A4 (dextromethorphan). Derudover viste aripiprazol og

dehydro-aripiprazol ikke potentiale til at ændre CYP1A2-medieret metabolisme

in vitro

. Det er

derfor ikke sandsynligt, at aripiprazol kan forårsage klinisk relevant lægemiddelinteraktion

medieret ved disse enzymer.

Der sås ingen klinisk signifikante ændringer i valproat-, lithium- eller lamotriginkoncentrationer

ved samtidig administration af aripiprazol og valproat, lithium eller lamotrigin.

Serotoninsyndrom

Der er rapporteret om tilfælde af serotoninsyndrom hos patienter, der tager aripiprazol. Tegn og

symptomer på denne tilstand kan især forekomme ved samtidig anvendelse af andre serotonerge

lægemidler som f.eks. SSRI/SNRI (selektive serotoningenoptagelseshæmmere/serotonin- og

noradrenalingenoptagelseshæmmere) og af lægemidler, der er kendt for at øge aripiprazol-

koncentrationen (se pkt. 4.8).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af aripiprazol hos gravide kvinder. Der er

rapporteret om medfødte anomalier; der kunne dog ikke konstateres nogen kausal sammenhæng

mellem disse og aripiprazol. Dyreforsøg kan ikke udelukke potentiel udviklingstoksicitet (se

pkt. 5.3). Patienterne skal rådes til at informere lægen, hvis de bliver gravide, eller planlægger at

blive gravide, under behandling med aripiprazol. På grund af utilstrækkelige humane sikkerhedsdata,

og forstyrrelser set ved reproduktionsforsøg hos dyr, bør dette lægemiddel ikke anvendes til gravide,

medmindre de forventede fordele for kvinden klart opvejer den potentielle risiko for fostret.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive aripiprazol) under tredje trimester af

graviditeten, er i risiko for bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer, som kan variere i sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er blevet

rapporteret om ophidselse, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, akut respirationsbesvær eller

besvær ved fødeindtag. Derfor bør

nyfødte overvåges nøje (se pkt. 4.8).

Amning

Aripiprazol/metabolitter udskilles i human mælk. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller

behandling med aripiprazol seponeres, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i

forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Aripiprazol har ingen indvirkning på fertiliteten i henhold til data fra reproduktionstoksicitetsforsøg.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Aripiprazol påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at køre bil eller betjene maskiner som følge

af den mulige indvirkning på nervesystemet og synet. Der kan fx være tale om sedation, døsighed,

synkope, sløret syn og diplopi (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i placebokontrollerede forsøg var akatisi og kvalme, som

hver forekom hos mere end 3 % af de patienter, der blev behandlet med oral aripiprazol.

Tabel over bivirkninger

Incidensen af bivirkninger forbundet med aripiprazol-behandling er opstillet nedenfor. Tabellen er

baseret på bivirkninger rapporteret under kliniske studier og/eller efter markedsføringen.

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og hyppighed; meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til

< 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedgruppe er bivirkningerne opført efter, hvor

alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Hyppigheden af bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføringen, kan ikke fastsættes, da der

er tale om spontane indberetninger. Hyppigheden af sådanne bivirkninger er derfor angivet som

“ikke kendt”.

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Blod og lymfesystem

Leukopeni

Neutropeni

Trombocytopeni

Immunsystemet

Allergiske reaktioner (fx

anafylaktiske reaktioner,

angioødem, inklusive

hævelse af tunge,

tungeødem, ansigtsødem,

pruritus (hudkløe) eller

urticaria)

Det endokrine system

Hyperprolaktinæmi

Hyperosmolært diabetisk

koma

Diabetisk ketoacidose

Metabolisme og

ernæring

Diabetes mellitus

Hyperglykæmi

Hyponatriæmi

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Ængstelse

Rastløshed

Depression

Hyperseksualitet

Selvmordsforsøg,

selvmordsforestillinger og

gennemførte selvmord (se

pkt. 4.4)

Ludomani

Manglende impulskontrol

Overspisning

Kompulsiv trang til indkøb

Poriomani

Aggression

Agitation

Nervøsitet

Nervesystemet

Akatisi

Ekstrapyramidale

forstyrrelser

Tremor

Hovedpine

Sedation

Døsighed

Svimmelhed

Tardiv dyskinesi

Dystoni

Neuroleptisk malignt

syndrom

Grand mal krampeanfald

(GTK)

Serotoninsyndrom

Taleforstyrrelser

Øjne

Sløret syn

Diplopi

Fotofobi

Okulogyr krise

Hjerte

Takykardi

Pludselig, uforklarlig død

Torsades de

pointesVentrikulære

arytmier

Hjertestop

Bradykardi

Vaskulære sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Venøs tromboemboli

(inklusive lungeemboli og

dyb venetrombose)

Hypertension

Synkope

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Aspirationspneumoni

Laryngospasmer

Orofaryngeale spasmer

Mave-tarm-kanalen

Konstipation

Dyspepsi

Kvalme

Hypersalivation

Opkastninger

Pankreatitis

Dysfagi

Diarré

Ubehag fra abdomen

Ubehag fra maven

Lever og galdeveje

Leversvigt

Hepatitis

Gulsot

Hud og subkutane

væv

Udslæt

Fotosensibilitetsreaktion

Alopeci

Kraftig svedsekretion

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rabdomyolyse

Myalgi

Stivhed

Nyrer og urinveje

Urininkontinens

Urinretention

Graviditet,

puerperium og den

perinatale periode

Seponeringssyndrom hos

nyfødte (se pkt. 4.6)

Det reproduktive

system og mammae

Priapismus

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Ubalance i

temperaturregulering (fx

hypotermi, pyrexi)

Brystsmerter

Perifert ødem

Undersøgelser

Vægttab

Vægtøgning

Forhøjet alanin-

aminotransferase

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

Forhøjet

gammaglutamyltransferase

Forhøjet alkalinfosfatase

QT-forlængelse

Forhøjet blodsukker

Forhøjet glykosyleret

hæmoglobin

Skiftende blodsukker

Forhøjet kreatinkinase

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Voksne

Ekstrapyramidale symptomer (EPS)Skizofreni:

I et længerevarende, 52-ugers kontrolleret forsøg

havde aripiprazol-behandlede patienter totalt set en lavere forekomst (25,8 %) af EPS, inklusive

parkinsonisme, akatisi, dystoni og dyskinesi sammenlignet med patienter behandlet med haloperidol

(57,3 %). I et længerevarende, 26-ugers placebo-kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 19 % for

aripiprazol-behandlede patienter og 13,1 % for placebo-behandlede patienter. I et andet

længerevarende, 26-ugers kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 14,8 % for aripiprazol-

behandlede patienter og 15,1 % for olanzapin-behandlede patienter.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I:

i et 12-ugers, kontrolleret forsøg var forekomsten af EPS

23,5 % for aripiprazol-behandlede patienter og 53,3 % for haloperidol-behandlede patienter. I et

andet 12-ugers forsøg var forekomsten af EPS 26,6 % for aripiprazol-behandlede patienter og 17,6 %

for lithium-behandlede patienter. I den længerevarende 26-ugers vedligeholdelsesfase i et

placebokontrolleret forsøg var forekomsten af EPS 18,2 % for aripiprazol-behandlede patienter og

15,7 % for placebo-behandlede patienter.

Akatisi

I placebokontrollerede forsøg var forekomsten af akatisi hos bipolære patienter 12,1 % med

aripiprazol og 3,2 % med placebo. Hos skizofrene patienter var forekomsten af akatisi 6,2 %

med aripiprazol og 3,0 % med placebo.

Dystoni

Klasseeffekt

-

der kan forekomme symptomer på dystoni, længerevarende anormale

sammentrækninger af muskelgrupper hos modtagelige individer i de første par dage af

behandlingen. Dystoniske symptomer kan være: spasmer i nakkemusklerne, der i nogle tilfælde kan

udvikle sig til en sammensnørende fornemmelse i halsen, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær,

og/eller tungen stikker ud. Symptomerne kan forekomme selv ved lave doser, men er imidlertid

hyppigere og kraftigere med høj potens antipsykotika og ved højere doser af første generations

antipsykotika. Der er observeret forhøjet risiko for akut dystoni hos mænd og yngre aldersgrupper.

Prolaktin

I kliniske studier af aripiprazol til godkendte indikationer og efter markedsføringen er der observeret

både forhøjet og nedsat serumprolaktin sammenholdt med

baseline

(pkt. 5.1).

Laboratorieparametre

Sammenligning af aripiprazol og placebo hos den gruppe af patienter, der oplevede potentielt

klinisk signifikante ændringer i rutinemæssige laboratorie- og lipidprøver (se pkt. 5.1) viste ingen

medicinsk vigtige forskelle. Der sås forhøjelser i CPK (kreatinkinase), almindeligvis forbigående

og asymptomatiske, hos 3,5 % af de aripiprazol-behandlede patienter sammenlignet med 2,0 % i

placebogruppen.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge i alderen 15 år og ældre

I et korterevarende, placebo-kontrolleret klinisk forsøg, der involverede 302 unge (13 til 17 år) med

skizofreni, var bivirkningsfrekvensen og -typen lig den for voksne undtagen for følgende

bivirkninger, der blev rapporteret hyppigere hos unge, der fik aripiprazol end hos voksne, der fik

aripiprazol (og hyppigere end med placebo): Døsighed/sedation og ekstrapyramidale forstyrrelser

blev meget almindeligt rapporteret (≥ 1/10) og tør mund, øget appetit og ortostatisk hypotension blev

almindeligt rapporteret (≥ 1/100 til < 1/10). Sikkerhedsprofilen i et 26-ugers åbent, forlænget forsøg

var den samme som den, der blev observeret i det korte, placebokontrollerede forsøg.

Sikkerhedsprofilen i et længerevarende, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg var også den

samme, når der ses bort fra følgende reaktioner, som blev indberettet oftere end hos pædiatriske

patienter, der fik placebo: Vægttab, øget blodinsulin, arytmi og leukopeni blev rapporteret med

hyppigheden almindelig (≥ 1/100 til < 1/10).

I den samlede population af unge med skizofreni (13 til 17 år) med en eksponering i op til 2 år var

incidensen af lave serum prolaktinniveauer for kvinder (< 3 ng/ml) og mænd (< 2 ng/ml)

henholdsvis 29,5 % og 48,3 %. Hos den unge population (13 til 17 år) med skizofreni, der blev

eksponeret for 5 mg til 30 mg aripiprazol i op til 72 måneder, var incidensen af lavt serumprolaktin

hos pigerne (< 3 ng/ml) og drengene (< 2 ng/ml) henholdsvis 25,6 % og 45,0 %.

I to længerevarende forsøg med unge patienter i alderen 13 til 17 år med skizofreni og bipolær

lidelse, der blev behandlet med aripiprazol, var forekomsten af lavt serumprolaktin hos piger

(< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 37,0 % og 59,4 %.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos unge i alderen 13 år og ældre

Hyppigheden og typen af bivirkninger hos unge med bipolær lidelse type I var de samme som hos

voksne med undtagelse af følgende bivirkninger: meget almindelig (≥ 1/10) døsighed (23,0 %),

ekstrapyramidale symptomer (18,4 %), akatisi (16,0 %) og træthed (11,8 %); og almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10) øvre abdominalsmerter, øget hjertefrekvens, vægtstigning, øget appetit,

muskeltrækninger og dyskinesi.

Følgende bivirkninger har et muligt dosis-respons-forhold: ekstrapyramidale symptomer

(incidensen var 10 mg: 9,1 %; 30 mg: 28,8 %; placebo: 1,7 %). Akatisi (incidensen var 10 mg:

12,1 %; 30 mg: 20,3 %; placebo: 1,7 %).

Hos unge med bipolær lidelse type I var den gennemsnitlige ændring i kropsvægten ved uge 12 og

30 henholdsvis 2,4 kg og 5,8 kg med aripiprazol og 0,2 kg og 2,3 kg med placebo.

I den pædiatriske population blev der hyppigere observeret døsighed og træthed hos patienter

med bipolær lidelse end hos patienter med skizofreni.

I den pædiatriske population (10 til 17 år) med bipolær lidelse, som fik behandling i op til 30 uger,

var incidensen af lav serum-prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) henholdsvis 28,0

% og

53,3 %.

Ludomani og andre forstyrrelser af impulskontrollen

Ludomani, hyperseksualitet, kompulsiv trang til indkøb og overspisning kan forekomme hos

patienter, der behandles med aripiprazol (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedpersoner anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Tegn og symptomer

Der er hos voksne patienter i kliniske forsøg og efter markedsføring konstateret utilsigtet eller

tilsigtet overdosering med aripiprazol alene i estimerede doser på op til 1260 mg uden dødsfald. De

observerede, potentielt vigtige medicinske tegn og symptomer omfatter lethargi, blodtryksstigning,

døsighed, takykardi, kvalme, opkastninger og diarré. Derudover er der rapporteret utilsigtet

overdosering af aripiprazol alene (op til 195 mg) hos børn uden dødelighed. De potentielt alvorlige

medicinske symptomer rapporteret er døsighed, forbigående bevidstløshed og ekstrapyramidale

symptomer.

Behandling af overdosering

Håndtering af overdosering bør omfatte understøttende behandling, opretholdelse af frie luftveje, ilt

og ventilering samt behandling af symptomerne. Muligheden for, at flere lægemidler kan være

involveret bør overvejes. Kardiovaskulær overvågning bør derfor straks indledes og bør omfatte

løbende elektrokardiografisk overvågning med henblik på eventuelle arytmier. Nøje medicinsk

supervision og overvågning skal fortsætte indtil patienten er i bedring efter bekræftet eller mistænkt

overdosis med aripiprazol.

Medicinsk kul (50 g) administreret en time efter aripiprazol nedsatte aripiprazol

max med omkring

41 % og AUC med omkring 51 %; dette viser, at kul kan være effektivt i behandlingen

af overdosering.

Hæmodialyse

Selvom virkningen af hæmodialyse ved overdosering med aripiprazol ikke er undersøgt, er det

ikke sandsynligt, at hæmodialyse kan anvendes til behandling af overdosering, da aripiprazol i

udstrakt grad bindes til plasmaproteiner.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Psykoleptika, andre antipsykotika, ATC-kode: N05AX12

Virkningsmekanisme

Det er foreslået, at aripiprazols virkning på skizofreni og bipolær lidelse type I medieres gennem

en kombination af partiel agonisme på dopamin D

- og serotonin 5-HT

-receptorer samt

antagonisme på serotonin 5-HT

-receptorer. Aripiprazol viser antagonistiske egenskaber i

dyremodeller med dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaber i dyremodeller med

dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol har høj bindingsaffinitet

in vitro

for dopamin D

- og D

serotonin 5-HT

- og 5-HT

-receptorer og moderat affinitet for dopamin D

-, serotonin 5-HT

og 5-HT

, alfa 1-adrenerge og histamin H

- receptorer. Aripiprazol viser også moderat

bindingsaffinitet for serotonin-reuptake site og ingen væsentlig affinitet for muscarine receptorer.

Interaktion med andre receptorer end dopamin- og serotonin-subtyper kan forklare nogle af de

andre kliniske virkninger af aripiprazol.

Ved administration af aripiprazoldoser i intervallet 0,5 mg til 30 mg, én gang dagligt til raske

personer i 2 uger, sås dosisafhængig reduktion i bindingen af

C-racloprid, en D

-receptorligand

til caudatus og putamen påvist ved positronemissionstomografi.

Klinisk virkning og sikkerhed

Voksne

Skizofreni

I tre kortere varende (4 til 6 uger), placebokontrollerede undersøgelser med 1228 skizofrene,

voksne patienter med positive eller negative symptomer var aripiprazol forbundet med statistisk

signifikant, større forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.

Aripiprazol er effektivt til at opretholde klinisk forbedring under fortsættelsesbehandling hos voksne

patienter med respons på den indledende behandling. I et kontrolleret forsøg med haloperidol var

andelen af responderende patienter, der opretholdt respons på lægemidlet efter 52 uger, den samme i

begge grupper (aripiprazol 77 % og haloperidol 73 %). Andelen af patienter, der gennemførte

forsøget, var signifikant højere for patienter i behandling med aripiprazol (43 %) end med halperidol

(30 %). Faktiske scorer på bedømmelsesskalaer anvendt som sekundære endepunkt, inklusive

PANSS og Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS), viste en signifikant forbedring

i forhold til haloperidol.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg med voksne stabiliserede patienter med kronisk skizofreni

var aripiprazol forbundet med en signifikant større reduktion i tilbagefaldsraten; 34 % i

aripiprazolgruppen og 57 % i placebo.

Vægtøgning

Aripiprazol er i kliniske forsøg ikke vist at forårsage klinisk relevante vægtstigninger. I et 26-ugers,

kontrolleret, dobbeltblindt, multinationalt forsøg med olanzapin til behandling af skizofreni, som

inkluderede 314 voksne patienter, og hvor det primære endepunkt var vægtstigning, fandtes

signifikant færre patienter at have 7 % eller yderligere vægtstigning i forhold til

baseline

(dvs. en

stigning på mindst 5,6 kg for en middel-

baseline

vægt på

80,5 kg) med aripiprazol (n = 18 eller

13 %

af de evaluérbare patienter) sammenlignet med olanzapin (n = 45 eller 33 % af de evaluérbare

patienter).

Lipidparametre

I en samlet analyse af lipidparametre fra placebokontrollerede kliniske forsøg med voksne har

aripiprazol vist ikke at inducere klinisk relevante ændringer i totalkolesterol, triglycerider, HDL

(højdensitetslipoprotein) og LDL (lavdensitetslipoprotein).

Prolaktin

Prolaktin-niveauerne blev vurderet i alle studier og ved alle doser af aripiprazol (n = 28.242).

Forekomsten af hyperprolaktinæmi eller forhøjet serumprolaktin i aripiprazol-gruppen (0,3 %)

svarede til forekomsten i placebogruppen (0,2 %). Hos de patienter, der fik aripiprazol, var

mediantiden til debut 42 dage og medianvarigheden 34 dage.

Forekomsten af hypoprolaktinæmi eller nedsat serumprolaktin i aripiprazol-gruppen var 0,4 %,

mens den var 0,02 % i placebo-gruppen. Hos de patienter, der fik aripiprazol, var mediantiden til

debut 30 dage og medianvarigheden 194 dage.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I

I to, 3-ugers placebokontrollerede enkeltstof-forsøg med fleksible doser til patienter med manisk

eller blandet episode af bipolær lidelse type I, viste aripiprazol bedre effekt end placebo til reduktion

af de maniske symptomer over 3 uger. Disse forsøg inkluderede patienter med eller uden psykotiske

træk og med eller uden et hurtigt skiftende forløb (rapid cycling course).

I et 3-ugers, placebokontrolleret enkeltstof-forsøg med fast dosis til patienter med manisk eller

blandet episode med bipolær lidelse type I, havde aripiprazol ikke bedre effekt end placebo.

I to, 12-ugers, placebo- og aktivt kontrollerede enkeltstof-forsøg med patienter med en manisk

eller blandet episode af bipolær lidelse type I, med eller uden psykotiske træk, havde aripiprazol

bedre effekt end placebo ved uge 3 og en vedligeholdelse af effekt sammenlignelig med lithium

eller haloperidol ved uge 12. Andelen af patienter i symptomatisk remission fra mani var

sammenlignelig mellem aripiprazol og lithium eller haloperidol ved uge 12.

I et 6-ugers, placebokontrolleret forsøg med patienter med manisk eller blandet episode af bipolær

lidelse type I, med eller uden psykotiske træk, som havde delvist manglende respons på

enkeltstofbehandling med lithium eller valproat efter 2 uger med terapeutiske serumniveauer,

medførte tillæg af aripiprazol en forbedring af reduktionen af de maniske symptomer i forhold til

enkeltstofbehandling med lithium eller valproat.

I et 26-ugers, placebokontrolleret forsøg, efterfulgt af en 74-ugers forlængelse, med maniske

patienter, som oplevede remission med aripiprazol under en stabiliseringsfase inden randomisering,

havde aripiprazol bedre effekt end placebo ved forebyggelse af bipolært recidiv, primært ved at

forebygge recidiv af mani, men havde ikke bedre effekt end placebo ved forebyggelse af recidiv af

depression.

I et 52-ugers, placebokontrolleret forsøg med patienter med en aktuel manisk eller blandet episode af

bipolær lidelse type I, som opnåede vedvarende remission (

Young Mania Rating Scale

[Y-MRS] og

MADRS med totalscore ≤ 12) med aripiprazol (10 mg/dag til 30 mg/dag) som tillægsbehandling til

lithium eller valproat i 12 konsekutive uger, var aripiprazol som tillægsbehandling superior i forhold

til placebo som tillægsbehandling med en 46 % reduceret risiko (hazard ratio på 0,54) for recidiv af

bipolær lidelse og en 65 % reduceret risiko (hazard risiko på 0,35) for recidiv af mani, mens der ikke

kunne påvises superioritet i forhold til placebo til forebyggelse af recidiv af depression. Aripiprazol

som tillægsbehandling viste superioritet i forhold til placebo for det sekundære endepunkt i

Clinical

Global Impression – Bipolar version

(CGI-BP)

Severity of Illness

score (mani). I dette forsøg blev

patienterne af investigatorerne tildelt enten ikke-blindet lithium eller valproat monoterapi for at

bestemme delvist manglende respons. Patienterne blev stabiliseret i mindst 12 konsekutive uger med

kombinationsbehandling med aripiprazol og den samme stemningsstabilisator. Stabiliserede

patienter blev herefter randomiseret til at fortsætte med at tage den samme stemningsstabilisator med

dobbeltblind aripiprazol eller placebo. Fire subgrupper blev undersøgt i den randomiserede fase:

aripiprazol + lithium, aripiprazol + valproat; placebo + lithium; placebo + valproat.

Kaplan-Meier recidivrate for alle stemningsepisoder i armen med tillægsbehandling var 16 % for

aripiprazol + lithium og 18 % for aripiprazol + valproat sammenlignet med 45 % for placebo +

lithium og 19 % for placebo + valproat.

Pædiatrisk population

Skizofreni hos unge

I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg, der involverede 302 skizofrene, unge patienter (13 til 17 år)

med positive eller negative symptomer, var aripiprazol forbundet med statistisk signifikant større

forbedring i psykotiske symptomer sammenlignet med placebo.I en delanalyse af de unge patienter

mellem 15 og 17 år, som repræsenterede 74 % af den totale inkluderede population, blev effekten

bibeholdt i det 26-uger åbne, forlængelsesforsøg.

I et 60 til 89-ugers randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg med unge i alderen 13

til 17 år (n = 146) med skizofreni sås en statistisk signifikant forskel i forekomsten af recidiverende

psykotiske symptomer mellem aripiprazol-gruppen (19,39 %) og placebo-gruppen (37,50 %).

Punktestimatet for

hazard ratioen

i hele populationen var 0,461 (95 %-konfidensinterval, 0,242 til

0,879). I delgruppeanalyserne var punktestimatet for

hazard ratioen

0,495 hos patienter i alderen 13

til 14 år og 0,454 hos patienter i alderen 15 til 17 år. Estimatet for

hazard ratio

hos den yngste

gruppe (13 til 14 år) var imidlertid ikke præcist, idet der var et lavere antal patienter i den gruppe

(aripiprazol, n = 29; placebo, n = 12), og konfidensintervallet for dette estimat (0,151 til 1,628)

gjorde det ikke muligt at drage en konklusion med hensyn til eventuel behandlingseffekt. Derimod

var konfidensintervallet for

hazard ratioen

i den ældste delgruppe (aripiprazol, n = 69; placebo,

n = 36) 0,242 til 0,879, og derfor kunne der konstateres en behandlingseffekt blandt de ældste

patienter.

Maniske episoder ved bipolær lidelse type I hos børn og unge

Aripiprazol blev undersøgt i et 30-ugers placebokontrolleret forsøg med 296 børn og unge (10 til

17 år), som opfyldte DSM-IV-kriterierne

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders)

for maniske eller blandede episoder af bipolær lidelse type I med

eller uden psykotiske

træk, og som havde Y-MRS-score på

20 ved

baseline

. Blandt patienterne,

inkluderet i den

primære effektanalyse, var 139 patienter diagnosticeret med ADHD som co- morbiditet.

Aripiprazol havde bedre effekt end placebo ved ændring fra

baseline

ved uge 4 og ved uge 12 målt

på total Y-MRS-score. I en post hoc-analyse var forbedringen

versus

placebo mere udtalt hos

patienter med associeret ADHD som co-morbiditet sammenlignet med gruppen uden ADHD, hvor

der ikke var nogen forskel sammenlignet med placebo. Forebyggelse af tilbagefald blev ikke

påvist.

De hyppigst forekommende behandlingskrævende bivirkninger hos patienter, behandlet med

30 mg, var ekstrapyramidale symptomer (28,3 %), døsighed (27,3 %), hovedpine (23,2 %) og

kvalme

(14,1 %). Den gennemsnitlige vægtstigning i det 30-ugers behandlingsforløb var 2,9 kg

sammenlignet med 0,98 kg for patienter behandlet med placebo.

Irritabilitet forbundet med autisme hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazol blev undersøgt hos patienter i aldersgruppen 6 til 17 år i to 8-ugers,

placebokontrollerede forsøg [én fleksibel dosis (2 mg/dag til 15 mg/dag) og én fast dosis (5 mg/dag,

10 mg/dag eller 15 mg/dag)] og i et 52-ugers åbent forsøg. Dosis i disse forsøg var initialt 2 mg/dag,

forhøjet til 5 mg/dag efter en uge og øget ugentligt

med 5 mg/dag, indtil måldosis var nået. Mere end 75 % af patienterne var yngre end 13 år.

Aripiprazol udviste statistisk overlegen virkning sammenlignet med placebo på Aberrant Behaviour

Checklist Irritability-underskalaen. Den kliniske relevans af disse fund er dog ikke blevet etableret.

Sikkerhedsprofilen omfattede vægtøgning og ændring i prolaktinniveauet. Varigheden af

langtidssikkerhedsstudiet var begrænset til 52 uger. I de samlede forsøg var incidensen af lav

serum- prolaktin hos piger (< 3 ng/ml) og drenge (< 2 ng/ml) hos aripiprazol behandlede patienter

henholdsvis 27/46 (58,7 %) og 258/298 (86,6 %). I de placebokontrollerede forsøg var den

gennemsnitlige vægtstigning 0,4 kg for placebo og 1,6 kg for aripiprazol.

Aripiprazol blev også undersøgt i et placebokontrolleret, langvarigt vedligeholdelsesstudie. Efter 13

til 26 ugers stabilisering med aripiprazol (2 mg/dag til 15 mg/dag) fik patienter med stabil respons

enten vedligeholdelse med aripiprazol eller blev skiftet over til placebo i yderligere 16 uger. Kaplan-

Meier recidivraten ved uge 16 var 35 % for aripiprazol og 52 % for placebo; hazard ratio for recidiv

inden for 16 uger (aripiprazol/placebo) var 0,57 (ikke statistisk signifikant forskel). Den

gennemsnitlige vægtstigning i stabiliseringsfasen (op til 26 uger) med aripiprazol var 3,2 kg, og en

yderligere gennemsnitlig vægtstigning på 2,2 kg for aripiprazol, sammenlignet med 0,6 kg for

placebo, blev observeret i den anden fase (16 uger) af studiet. Ekstrapyramidale symptomer blev

rapporteret hos 17 % af patienterne, hovedsageligt i stabiliseringsfasen; heraf udgjorde tremor 6,5 %.

Tics associeret med Tourettes syndrom hos pædiatriske patienter (se pkt. 4.2)

Aripiprazols virkning blev undersøgt hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom

(aripiprazol: n = 99, placebo: n = 44) i et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 8-ugers

studie med et vægtbaseret fastdosisdesign inden for et dosisområde på 5 mg/dag til 20 mg/dag med

en startdosis på 2 mg. Patienterne var 7 til 17 år og havde en gennemsnitlig

baseline

-score for

samlede tics (

Total Tic Score

) på 30 på

Yale Global Tic Severity

-skalaen (TTS-YGTSS).

Aripiprazol gav en TTS-YGTSS-forbedring fra

baseline

til uge 8 på 13,35 i lavdosisgruppen (5 mg

eller 10 mg) og på 16,94 i højdosisgruppen (10 mg eller 20 mg); til sammenligning var

forbedringen i placebogruppen på 7,09.

I et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 10-ugers studie gennemført i Sydkorea blev

Aripiprazols virkning hos pædiatriske patienter med Tourettes syndrom (aripiprazol: n = 32,

placebo: n = 29) undersøgt inden for et fleksibelt dosisområde på 2 mg/dag til 20 mg/dag med en

startdosis på 2 mg. Patienterne var 6 til 18 år og havde en gennemsnitlig

baseline

-score på 29 på

TTS-YGTSS-skalaen. Aripiprazol-gruppen havde en forbedring på 14,97 på TTS-YGTSS-skalaen

baseline

til uge 10; til sammenligning var forbedringen i placebogruppen på 9,62.

I betragtning af behandlingseffektens størrelsesorden sammenlignet med den store placeboeffekt og de

uklare virkninger med hensyn til psykosociale funktioner er den kliniske relevans af virkningsresultaterne

i disse to kortvarige studier ikke klarlagt. Der mangler langtidsdata, hvad angår aripiprazols virkning og

sikkerhed til behandling af denne udsvingsprægede lidelse.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med aripiprazol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af

skizofreni og bipolær lidelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Aripiprazol absorberes godt, med maksimal plasmakoncentration inden for 3 til 5 timer efter

administration. Aripiprazol gennemgår minimal præ-systemisk metabolisme. Den absolutte

orale biotilgængelighed af tabletformuleringen er 87 %. Måltid med højt fedtindhold påvirker

ikke farmakokinetik for aripiprazol.

Fordeling

Aripiprazol fordeles i stor udstrækning, med et faktisk fordelingsvolumen på 4,9 l/kg, indikerende

omfattende ekstravaskulær fordeling. Ved terapeutiske koncentrationer bindes aripiprazol og

dehydro-aripiprazol mere end 99 % til serumproteiner, primært til albumin.

Biotransformation

Aripiprazol metaboliseres hovedsageligt i leveren via tre biotransformationsveje: dehydrogenering,

hydroxylering og N-dealkylering. Baseret på

in vitro-

forsøg er CYP3A4 og CYP2D6 ansvarlige for

dehydrogenering og hydroxylering af aripiprazol, og N-dealkylering katalyseres ved CYP3A4.

Aripiprazol er den dominerende lægemiddelhalvdel ved systemisk cirkulation. Ved steady-state

repræsenterer dehydro-aripiprazol, den aktive metabolit, omkring 40 % af aripiprazol AUC i

plasma.

Elimination

Middel-eliminationshalveringstiden for aripiprazol er cirka 75 timer hos ekstensive omdannere via

CYP2D6 og cirka 146 timer hos dårlige omdannere.

Total-clearance af aripiprazol er 0,7 ml/min/kg, primært hepatisk.

Efter enkelt oral dosis af

C-mærket aripiprazol, blev ca. 27 % af den administrerede radioaktivitet

genfundet i urinen og cirka 60 % i fæces. Mindre end 1 % uomdannet aripiprazol blev udskilt i

urinen, og ca. 18 % blev genfundet uomdannet i fæces.

Pædiatrisk population

Farmakokinetikken af aripiprazol og dehydroaripiprazol hos pædiatriske patienter i alderen 10 til

17 år, svarede til den hos voksne, efter der er taget højde for forskellen i kropsvægt.

Farmakokinetik i særlige patientgrupper

Ældre

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske, ældre og yngre voksne

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene patienter ikke

er set påviselig effekt af alder.

Køn

Der er ingen forskel på farmakokinetik for aripiprazol hos raske mandlige og kvindelige

forsøgspersoner, ligesom der i en befolkningsfarmakokinetisk analyse af skizofrene patienter ikke

er set påviselig effekt af køn.

Rygning

Befolkningsfarmakokinetisk evaluering har ikke vist tegn på at rygning skulle påvirke

aripiprazols farmakokinetik i klinisk signifikant grad.

Race

I en farmakokinetisk populationsanalyse fandt man ingen tegn på racerelaterede forskelle, hvad angår

aripiprazols farmakokinetik.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetiske karakteristika ved aripiprazol og dehydro-aripiprazol er fundet at være ens hos

patienter med svær nyrelidelse og unge, raske forsøgspersoner.

Nedsat leverfunktion

Et enkeltdosis-forsøg med patienter med varierende grad af levercirrhose (Child-Pugh-klasse A, B

og C) har ikke vist, at hepatisk svækkelse skulle have signifikant betydning for farmakokinetik for

aripiprazol og dehydro-aripiprazol, men undersøgelsen omfattede kun 3 patienter med klasse C

levercirrhose, hvilket er utilstrækkelig basis for en konklusion vedrørende metabolisk kapacitet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, carcinogent

potentiale samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der er kun observeret signifikante toksikologiske virkninger ved doser eller optagelse, der i

væsentlig grad overstiger den maksimale humane eksponering eller optagelse. Disse virkninger

vurderes derfor til at være af ringe relevans ved klinisk brug. Dette indbefattede: dosisafhængig

binyretoksicitet (lipofuscin pigmentakkumulering og/eller parenkymalt celletab) hos rotter efter

104 uger med 20 mg/kg/dag til 60 mg/kg/dag (3 til 10 gange middel-steady-state AUC ved den

maksimale, anbefalede humane dosis) samt øget forekomst af binyrekarcinomer og kombinerede

binyreadenomer/karcinomer hos hunrotter ved 60 mg/kg/dag (10 gange middel-steady-state AUC

ved den maksimale, anbefalede humane dosis). Den højeste ikke-tumorfremkaldende eksponering

hos hunrotter var 7 gange den anbefalede humane dosis.

Derudover sås cholelithiasis som følge af udfældning af sulfatkonjugater af hydroxymetabolitter

af aripiprazol i galden hos aber efter gentagne orale doser på 25 mg/kg/dag til 125 mg/kg/dag (1

til 3 gange middel-steady-state AUC ved den maksimale, anbefalede kliniske dosis eller 16 til

81 gange den anbefalede, humane dosis baseret på mg/m

). Koncentrationerne af sulfatkonjugat

af hydroxy/aripiprazol i den humane galdeblære ved den højeste foreslåede dosis (30 mg/dag)

var dog ikke mere end 6 % af de galdekoncentrationer, der sås hos aber i 39-ugers forsøget og lå

godt under (6 %) grænserne for

in vitro

opløselighed.

I studier med gentagne doser hos juvenile rotter og hunde var toksicitetsprofilen af

aripiprazol sammenlignelig med den, der blev observeret hos voksne dyr, og der var intet,

der tydede på neurotoksicitet eller bivirkninger på udviklingen.

Aripiprazol er, baseret på resultater fra en fuld skala af standard-genotoksicitetstest, ikke fundet at

være genotoksisk. Aripiprazol har i reproduktionstoksicitetsforsøg ikke påvirket fertiliteten. Der er

hos rotter observeret udviklingsmæssig toksicitet, inklusive dosisafhængig, forsinket føtal

ossifikation og mulig teratogen effekt ved doser som resulterede i sub-terapeutisk optagelse (baseret

på AUC), og i kaniner ved doser, der resulterede i optagelser henholdsvis 3 og 11 gange middel-

steady-state AUC ved maksimal, anbefalet klinisk dosis. Der sås maternal toksicitet ved doser

svarende til de, der medfører udviklingsmæssig toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Krystallinsk maltose

Mikrokrystallinsk cellulose

Pregelatineret stivelse

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Indigocarmin (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Rød jernoxid (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Jernoxid gul (E172)

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PA / Alu / PVC- Aluminium folie perforerede blisterstrips (alu-alu blister) i æsker med 14, 28, 56 og

98, 28 x 1 tabletter (enkeltdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

EU/1/15/1005/001

EU/1/15/1005/002

EU/1/15/1005/003

EU/1/15/1005/013

EU/1/15/1005/014

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

EU/1/15/1005/004

EU/1/15/1005/005

EU/1/15/1005/006

EU/1/15/1005/015

EU/1/15/1005/016

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

EU/1/15/1005/007

EU/1/15/1005/008

EU/1/15/1005/009

EU/1/15/1005/017

EU/1/15/1005/018

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

EU/1/15/1005/010

EU/1/15/1005/011

EU/1/15/1005/012

EU/1/15/1005/019

EU/1/15/1005/020

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 30. juni 2015

Dato for seneste fornyelse: 25. februar 2020

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG II

A. FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

C. ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

D. BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

A.

FREMSTILLERE ANSVARLIGE FOR BATCHFRIGIVELSE

Navn og adresse på de fremstillere, der er ansvarlige for batchfrigivelse

Pharmathen S.A.,

6, Dervenakion

Pallini 15351

Attiki

Grækenland

eller

Pharmathen International S.A

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grækenland

På lægemidlets trykte indlægsseddel skal der anføres navn og adresse på den fremstiller, som er

ansvarlig for frigivelsen af den pågældende batch.

B.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER VEDRØRENDE UDLEVERING OG

ANVENDELSE

Lægemidlet er receptpligtigt.

C.

ANDRE FORHOLD OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger (PSUR’er)

Kravene for fremsendelse af periodiske, opdaterede sikkerhedsindberetninger for dette lægemiddel

fremgår af listen over EU-referencedatoer (EURD list), som fastsat i artikel 107c, stk. 7, i direktiv

2001/83/EF, og alle efterfølgende opdateringer offentliggjort på den europæiske webportal for lægemidler.

D.

BETINGELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MED HENSYN TIL SIKKER OG

EFFEKTIV ANVENDELSE AF LÆGEMIDLET

Risikostyringsplan (RMP)

Indehaveren af markedsføringstilladelsen skal udføre de påkrævede aktiviteter og foranstaltninger

vedrørende lægemiddelovervågning, som er beskrevet i den godkendte RMP, der fremgår af modul

1.8.2 i markedsføringstilladelsen, og enhver efterfølgende godkendt opdatering af RMP.

En opdateret RMP skal fremsendes:

på anmodning fra Det Europæiske Lægemiddelagentur

når risikostyringssystemet ændres, særlig som følge af, at der er modtaget nye oplysninger, der

kan medføre en væsentlig ændring i risk/benefit-forholdet, eller som følge af, at en vigtig

milepæl (lægemiddelovervågning eller risikominimering) er nået.

BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

A. ETIKETTERING

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 5 mg

aripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/001

EU/1/15/1005/002

EU/1/15/1005/003

EU/1/15/1005/013

EU/1/15/1005/014

13.

BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 10 mg a

ripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/004

EU/1/15/1005/005

EU/1/15/1005/006

EU/1/15/1005/015

EU/1/15/1005/016

13.

BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

Aripiprazole Mylan Pharma10 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 15 mg a

ripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/007

EU/1/15/1005/008

EU/1/15/1005/009

EU/1/15/1005/017

EU/1/15/1005/018

13. BATCHNUMMER

14.

GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDRE KARTON

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

2.

ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver tablet indeholder 30 mg

aripiprazol

3.

LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Indeholder maltose. Se indlægssedlen for yderligere information

4.

LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Tabletter

14 tabletter

28 tabletter

56 tabletter

98 tabletter

28 x 1 tabletter

5.

ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Oral anvendelse.

6.

SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.

EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.

UDLØBSDATO

9.

SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

10.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

12.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1005/010

EU/1/15/1005/011

EU/1/15/1005/012

EU/1/15/1005/019

EU/1/15/1005/020

13. BATCHNUMMER

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.

INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.

INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg

17

ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.

ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ BLISTER ELLER STRIP

BLISTERKORT

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

2.

NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan S.A.S

3.

UDLØBSDATO

4.

BATCHNUMMER

5.

ANDET

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter

aripiprazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Sådan skal du tage Aripiprazole Mylan Pharma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder det aktive stof aripiprazol, som tilhører en gruppe af lægemidler,

der kaldes antipsykotika. Aripiprazole Mylan Pharma bruges til at behandle voksne og unge i alderen

15 år og opefter for sygdom, der er forbundet med at høre, se eller føle ting, som ikke er der,

mistænksomhed, misopfattelse, usammenhængende tale og opførsel samt nedslået stemningsleje.

Mennesker der har disse symptomer kan også føle sig deprimerede, have skyldfølelse, være angste og

anspændte.

Aripiprazole Mylan Pharma bruges til at behandle voksne og unge i alderen 13 år og ældre, som lider af

en sygdom, der er forbundet med symptomer som fx at føle sig "høj", en overdreven mængde energi,

behov for meget mindre søvn end sædvanligt, meget hurtig tale med et væld af idéer og nogle gange

voldsom irritabilitet. Hos voksne forebygger det også, at tilstanden vender tilbage hos patienter, der har

haft god effekt af behandling med Aripiprazole Mylan Pharma.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Tag ikke Aripiprazole Mylan Pharma

hvis du er allergisk over for aripiprazol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Aripiprazole Mylan Pharma.

Selvmordstanker og selvmordsadfærd er blevet rapporteret i forbindelse med aripiprazol-behandling. Du

skal fortælle det til din læge med det samme, hvis du tænker eller fornemmer, at du vil gøre skade på dig

selv.

Inden du bliver behandlet med Aripiprazole Mylan Pharma, skal du fortælle lægen, om følgende lidelser

og forhold er gældende for dig:

højt blodsukker (karakteriseret ved symptomer såsom voldsom tørst, udskillelse af store

mængder urin, øget appetit og svaghedsfølelse) eller arvelig sukkersyge (diabetes)

krampeanfald - i givet fald vil din læge overvåge dig tættere

ufrivillige, uregelmæssige muskelsammentrækninger, specielt i ansigtet

hjerte-kar-sygdom, hjerte-kar-sygdom i familien, slagtilfælde eller mini-slagtilfælde, unormalt

blodtryk

blodpropper, eller hvis der er tilfælde af blodpropper i familien, da antipsykotika har været

forbundet med dannelsen af blodpropper

tidligere tilbøjelighed til overdreven spillelyst.

Kontakt lægen, hvis du tager på i vægt, får usædvanlige bevægelser, oplever døsighed, der påvirker dine

normale daglige aktiviteter, får besvær med at synke eller får allergiske symptomer.

Hvis du er ældre og lider af demens (hukommelsestab og tab af andre mentale evner), skal din familie

eller din kontaktperson informere lægen om eventuelle slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Kontakt straks lægen, hvis du får tanker om at ville skade dig selv. Der har været indberetninger om

selvmordstanker og selvmordsadfærd i forbindelse med aripiprazol-behandling.

Kontakt straks lægen, hvis du lider af muskelstivhed eller manglende bøjelighed med feber, sveden,

ændret mental tilstand eller meget hurtig eller uregelmæssig hjerterytme.

Fortæl din læge, hvis du eller din familie/plejer bemærker, at du er ved at udvikle trang til at opføre dig

på måder, der er usædvanlige for dig, og du ikke kan modstå trangen eller fristelsen til at udføre visse

aktiviteter, der kan skade dig selv eller andre. Dette kaldes manglende impulskontrol og kan omfatte

adfærd som ludomani, overdreven madindtagelse eller trang til indkøb, en unormal stor sexlyst eller

sex-interesse med seksuelle tanker eller følelser.

Din læge skal muligvis justere din dosis eller afbryde behandlingen.

Aripiprazol kan medføre søvnighed, blodtryksfald, når du rejser dig op, svimmelhed og påvirkning af din

evne til at bevæge dig og holde balancen, og det kan medføre fald. Der skal udvises forsigtighed, især

hvis du er ældre eller svækket.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn og unge under 13 år, da sikkerheden og virkningen hos

denne patientgruppe ikke kendes.

Brug af anden medicin sammen med Aripiprazole Mylan Pharm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Blodtrykssænkende medicin: Aripiprazole Mylan Pharma kan forstærke virkningen af medicin, der

bruges til at sænke blodtrykket. Kontakt lægen, hvis du tager medicin for dit blodtryk.

Hvis du tager Aripiprazole Mylan Pharma sammen med anden medicin, skal dosis af Aripiprazole Mylan

Pharma eller den anden medicin måske ændres. Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis du tager:

medicin, der korrigerer hjerterytmen (fx kinidin, amiodaron eller flecainid)

antidepressiva eller naturmedicin mod depression og angst (fx fluoxetin, paroxetin, venlafaxin

eller perikon)

svampemidler (fx ketoconazol eller itraconazol)

visse lægemidler mod HIV (fx efavirenz, nevirapin, indinavir eller ritonavir (proteasehæmmere))

krampestillende midler til behandling af epilepsi (fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)

visse antibiotika mod tuberkulose (rifabutin, rifampicin)

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger eller reducere virkningen af Aripiprazole Mylan

Pharma. Oplever du uventede virkninger, mens du tager en af disse typer medicin sammen med

Aripiprazole Mylan Pharma, skal du kontakte din læge.

Medicin, der øger niveauet af serotonin, bruges typisk til behandling af lidelser som depression,

generaliseret angst, OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter:

triptaner, tramadol og tryptophan bruges mod lidelser som fx depression, generaliseret angst,

OCD (obsessiv-kompulsiv tilstand) og social fobi samt migræne og smerter

selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI, fx paroxetin og fluoxetin) til behandling af

depression, OCD, panik og angst

andre antidepressiva (fx venlafaxin og tryptophan) til behandling af svær depression

tricykliske præparater (fx clomipramin og amitriptylin) til behandling af depressive sindslidelser

perikon (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel til behandling af let depression

smertestillende midler (fx tramadol og pethidin) til lindring af smerter

triptaner (fx sumatriptan og zolmitripitan) til behandling af migræne

Disse typer medicin kan øge risikoen for bivirkninger. Oplever du uventede virkninger, mens du tager

en af disse typer medicin sammen med Aripiprazole Mylan Pharma, skal du kontakte din læge.

Brug af Aripiprazole Mylan Pharma sammen med mad, drikke og alkohol

Dette lægemiddel kan tages uafhængigt af måltider.

Alkohol bør undgås.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte af mødre, som har taget Aripiprazole Mylan Pharma i

sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed,

døsighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at indtage føde. Hvis dit barn får nogle af

disse symptomer, bør du kontakte din læge.

Hvis du tager Aripiprazole Mylan Pharma, vil din læge drøfte med dig, om du bør amme dit barn, ved at

se på fordelen for dig ved behandling og fordelen ved amning for barnet. Du må ikke amme, samtidig

med at du tager dette lægemiddel. Tal med lægen om, hvordan du bedst kan ernære dit barn, hvis du

tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der kan forekomme svimmelhed og synsproblemer ved behandling med dette lægemiddel (se afsnit 4).

Der skal tages hensyn til dette i situationer, der kræver fuld opmærksomhed, f.eks. ved bilkørsel eller

betjening af maskiner.

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder maltose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

natrium-fri.

3.

Sådan skal du tage Aripiprazole Mylan Pharma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis for voksne er 15 mg én gang dagligt.

Lægen kan dog have ordineret en lavere

eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Brug til børn og unge

Der kan startes med en lav dosis af dette lægemiddel Aripiprazole Mylan Pharma som oral opløsning.

Dosis kan gradvist øges til

den anbefalede dosis for unge på 10 mg dagligt

. Lægen kan dog have

ordineret en lavere eller højere dosis, op til højst 30 mg én gang dagligt.

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du mener, virkningen af Aripiprazole Mylan Pharma er for kraftig

eller for svag.

Forsøg at tage Aripiprazole Mylan Pharma på samme tidspunkt hver dag.

Det betyder ikke noget

om du tager den sammen med et måltid eller ej. Tabletterne skal altid tages med et glas vand og synkes

hele.

Selvom du føler du har det bedre,

må du ikke ændre eller lade være med at tage den daglige dosis af

Aripiprazole Mylan Pharma uden først at have kontaktet lægen.

Hvis du har taget for meget Aripiprazole Mylan Pharma

Hvis du tror du har taget mere Aripiprazole Mylan Pharma end lægen har anbefalet (eller hvis en anden

er kommet til at tage noget af din Aripiprazole Mylan Pharma), skal du straks kontakte lægen. Hvis du

ikke kan få fat i lægen, skal du tage til det nærmeste hospital og medbringe medicinpakningen.

Patienter, der har taget for meget aripiprazol, har oplevet følgende symptomer:

Hjertebanken, uro/aggressivitet, talebesvær.

Usædvanlige bevægelser (især i ansigtet og med tungen) og nedsat bevidsthedsniveau.

Andre symptomer kan være:

Akut forvirring, krampeanfald (epilepsi), koma, en kombination af feber, hurtig vejrtrækning,

svedtendens,

Muskelstivhed, døsighed/søvnighed, langsom vejrtrækning, kvælningsfornemmelse, højt eller

lavt blodtryk, unormal hjerterytme.

Kontakt lægen eller hospitalet med det samme, hvis du får nogen af ovenstående symptomer.

Hvis du har glemt at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den glemte dosis, når du kommer i tanke om det, men du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aripiprazole Mylan Pharma

Du må ikke stoppe med at tage lægemidlet, fordi du har fået det bedre. Det er vigtigt, at du fortsætter

med at tage Aripiprazole Mylan Pharma i så lang tid, som lægen har sagt, at du skal have det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

diabetes mellitus,

søvnbesvær,

ængstelse,

følelse af rastløshed og svært ved at forholde sig i ro, svært ved at sidde stille,

spjættende eller rykkende bevægelser, der ikke kan kontrolleres, uro i benene,

skælven,

hovedpine,

træthed,

døsighed,

ørhed,

rysten og sløret syn,

mindre hyppig eller træg afføring,

fordøjelsesbesvær,

kvalme,

øget spytdannelse,

opkastning,

træthed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

øget mængde af hormonet prolaktin i blodet,

forhøjet blodsukker,

depression,

ændret eller øget interesse for sex;

ukontrollerede bevægelser af mund, tunge og arme og ben (tardiv dyskinesi),

muskelforstyrrelse, der giver rykkende bevægelser (dystoni),

dobbeltsyn,

lysfølsomme øjne

hurtig hjerterytme,

fald i blodtrykket, når man rejser sig op, hvilket forårsager svimmelhed, ørhed eller besvimelse,

hikke.

Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføringen af oralt aripiprazol, men

hyppigheden

ikke kendt

lav mængde hvide blodlegemer,

lav mængde blodplader,

allergiske reaktioner (fx hævelse i mund, tunge, ansigt og hals, kløe og udslæt),

start eller forværring af sukkersyge, ketoacidose (ketonstoffer i blod og urin) eller koma,

højt blodsukker,

for lidt natrium i blodet,

appetitløshed (anoreksi),

vægttab,

vægtstigning,

selvmordstanker, selvmordsforsøg og selvmord;

aggressiv adfærd,

uro,

nervøsitet,

kombination af feber, muskelstivhed, hurtigere vejrtrækning, svedtendens, nedsat bevidsthed og

pludselige ændringer i blodtryk og hjerterytme, besvimelse (malignt neuroleptisk syndrom),

kramper,

serotoninsyndrom (en bivirkning, der kan forårsage unormal opstemthed, døsighed, klodsethed,

rastløshed, en følelse af at være beruset, feber, svedtendens eller muskelstivhed),

taleforstyrrelse,

fiksering af øjenæblerne i en fast position,

pludselig, uforklarlig død,

livstruende uregelmæssig hjerterytme,

hjerteanfald,

nedsat hjerterytme,

blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer omfatter hævelse, smerter og rødme i

benet), der kan vandre gennem blodårerne til lungerne medførende smerte i brystet samt

vejrtrækningsbesvær (søg straks læge, hvis du bemærker nogle af disse symptomer),

højt blodtryk,

besvimelse,

fejlsynkning af føde med risiko for lungebetændelse,

muskelkramper omkring strubehovedet,

betændelse i bugspytkirtlen,

synkebesvær,

diarré,

ubehag i bughulen,

ubehag i maven,

leversvigt,

leverbetændelse,

gulfarvning af huden og det hvide i øjnene,

dårlig leverfunktion,

hududslæt

lysfølsom hud,

skaldethed,

øget svedtendens,

unormal muskelnedbrydning, hvilket kan medføre nyreproblemer,

muskelsmerter,

stivhed ufrivillig vandladning (inkontinens),

vandladningsproblemer,

abstinenssymptomer hos nyfødte ved indgivelse under graviditet,

forlænget og/eller smertefuld erektion,

problemer med at holde varmen eller med at komme af med varmen,

brystsmerter

opsvulmede hænder, ankler eller fødder,

blodprøveresultater: svingende blodsukker, forhøjet glykeret hæmoglobin,

manglende evne til at modstå trangen eller fristelsen til at udføre en handling, der kan være

skadelig for dig selv eller andre, og som kan omfatte:

stærk trang til at spille (sygelig spilletrang) trods alvorlige personlige og familiemæssige

konsekvenser,

ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, der vækker stor bekymring hos dig eller andre,

for eksempel en øget seksualdrift,

ukontrollerbart overdrevent indkøbsmønster og forbrug,

uhæmmet madindtagelse (spise store mængder mad i en kort periode) eller overdreven

madindtagelse (spise mere mad end sædvanligt og mere end nødvendigt for at dække

sulten),

tilbøjelighed til at vandre omkring.

Fortæl din læge, hvis du oplever et sådant adfærdsmønster; han/hun vil diskutere måder til at

håndtere eller mindske symptomerne.

Der er blandt ældre, demente patienter indberettet flere dødsfald i forbindelse med brug af aripiprazol.

Derudover er der indberettet slagtilfælde eller forbigående slagtilfælde.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

Unge mennesker i alderen 13 år og derover fik bivirkninger, der var sammenlignelige i hyppighed og

type af bivirkninger hos voksne, undtagen for træthed, ukontrollerbare, spjættende eller rykkende

bevægelser, rastløshed og træthed, der blev observeret med hyppigheden ”meget almindelig”(hos flere

end 1 ud af 10 patienter), og mavesmerter i den øverste del af maven, tør mund, øget hjerterytme (puls),

vægtstigning, øget appetit, muskeltrækninger, ukontrollerede bevægelser af arme og ben samt

svimmelhed, specielt ved skift fra liggende eller siddende til oprejst stilling, hvor hyppigheden var

”almindelig” (hos flere end 1 ud af 100 patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteketspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Spørg apoteketspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aripiprazole Mylan Pharma indeholder

Det aktive stof er aripiprazol. Hver tablet indeholder henholdsvis 5, 10, 15, 30 mg aripiprazol.

De øvrige indholdsstoffer i 5 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, indigo (E132) og magnesiumstearat.

De øvrige indholdsstoffer i 10 mg og 30 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk

cellulose, prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, rød jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

De øvrige ingredienser i 15 mg tabletten er krystallinske maltose, mikrokrystallinsk cellulose,

prægelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, gul jernoxid (E172) og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Aripiprazole Mylan Pharma 5 mg tabletter er blå, runde og bikonvekse af 6.1 mm i diameter, graveret

med "5" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 10 mg tabletter er lyserøde, runde og bikonvekse af 8,1 mm i diameter,

graveret med "10" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 15 mg tabletter er gule, runde og bikonvekse af 10,1 mm i diameter,

graveret med "15" på den ene side.

Aripiprazole Mylan Pharma 30 mg tabletter er lyserøde, ovale og bikonvekse af 17,1 mm i længden,

8,1 mm i bredden, graveret med "30" på den ene side.

Tabletterne leveres i PA / Alu / PVC- Aluminium folie perforerede blisterstrips (alu-alu blister) i æsker

med 14, 28, 56 eller 98, 28 x 1 tabletter (enkeltdosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan S.A.S.

117, Allee des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrig

Fremstiller

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5,

Rodopi 69300,

Grækenland

Eller

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion

Pallini 15351

Attiki,

Grækenland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan Denmark ApS

Tlf: +45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan Healthcare GmbH

Tel: +49 (0) 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: +47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan Healthcare d.o.o

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: + 357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European

Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/370676/2016

EMEA/H/C/003803

EPAR - sammendrag for offentligheden

Aripiprazole Mylan Pharma

aripiprazol

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Aripiprazole Mylan Pharma. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne

anbefale udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er

ikke en praktisk vejledning i, hvordan Aripiprazole Mylan Pharma bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Aripiprazole Mylan Pharma, kan du læse

indlægssedlen eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Aripiprazole Mylan Pharma, og hvad anvendes det til?

Aripiprazole Mylan Pharma anvendes hos patienter med følgende psykiske sygdomme:

skizofreni, der er en psykisk sygdom, som giver symptomer bl.a. i form tankeforstyrrelser og

taleforstyrrelser, sansebedrag (hallucinationer), mistænksomhed og vrangforestillinger.

Aripiprazole Mylan Pharma anvendes til patienter over 15 år,

bipolar lidelse type I, en psykisk sygdom, hvor patienterne skiftevis har episoder med abnormt højt

humør (maniske episoder) og perioder med normalt humør. De kan også have episoder med

depression. Aripiprazole Mylan Pharma anvendes hos voksne til behandling af moderate til svære

maniske episoder og forebyggelse af nye maniske episoder hos voksne, der tidligere har haft

virkning af lægemidlet. Aripiprazole Mylan Pharma anvendes desuden hos patienter over 13 år til

behandling af moderate til svære maniske episoder i op til 12 uger.

Aripiprazole Mylan Pharma er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof aripiprazol. Aripiprazole

Mylan Pharma er et "generisk lægemiddel". Det betyder, at Aripiprazole Zentiva svarer til et

"referencelægemiddel", som allerede er godkendt i EU. Referencelægemidlet er her Abilify. Der kan

indhentes yderligere oplysninger om generiske lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Tidligere kaldet Aripiprazole Pharmathen.

Aripiprazole Mylan Pharma0F

EMA/370676/2016

Side 2/3

Hvordan anvendes Aripiprazole Mylan Pharma?

Aripiprazole Mylan Pharma fås som tabletter (5, 10, 15 og 30 mg) og udleveres kun på recept.

Til skizofreni er den anbefalede startdosis til voksne 10 eller 15 mg dagligt gennem munden, efterfulgt

af en vedligeholdelsesdosis på 15 mg én gang dagligt. Til patienter mellem 15 og 17 år er startdosis 2

mg dagligt (hertil bruges et aripiprazol-produkt, der fås i flydende form). Denne dosis sættes gradvis

op til den anbefalede dosis på 10 mg én gang dagligt.

Til behandling af maniske episoder ved bipolar sygdom er den anbefalede startdosis til voksne 15 mg

gennem munden én gang dagligt. Aripiprazole Zentiva kan her enten bruges alene eller i kombination

med andre lægemidler. Til forebyggelse af maniske episoder hos voksne bør der fortsættes med

samme dosis.

Til behandling af maniske episoder hos patienter mellem 13 og 17 år er startdosis 2 mg dagligt (hertil

bruges et aripiprazol-produkt i flydende form). Denne dosis sættes gradvis op til den anbefalede dosis

på 10 mg én gang dagligt. Behandlingen må ikke vare længere end 12 uger.

Dosis bør tilpasses, hvis patienten får visse andre lægemidler, som påvirker nedbrydningen af

Aripiprazole Mylan Pharma i kroppen. Yderligere oplysninger fremgår af produktresuméet, der

ligeledes er en del af EPAR.

Hvordan virker Aripiprazole Mylan Pharma?

Det aktive stof i Aripiprazole Mylan Pharma, aripiprazol, er et antipsykotisk lægemiddel. Dets nøjagtige

virkningsmekanisme kendes ikke, men man ved, at det bindes til flere forskellige receptorer på

overfladen af nervecellerne i hjernen. Derved afbrydes de signaler, som hjernecellerne sender til

hinanden ved hjælp af signalstoffer (neurotransmittere). Aripiprazol menes hovedsagelig at virke ved

delvis stimulation (dvs. som en "partiel agonist") af receptorerne for neurotransmitterne dopamin og 5-

hydroxytryptamin (også kaldet serotonin). Det betyder, at aripiprazol aktiverer disse receptorer på

samme måde som dopamin og 5-hydroxytryptamin, men ikke så kraftigt som neurotransmitterne.

Dopamin og 5-hydroxytryptamin medvirker til skizofreni og bipolar lidelse. aripiprazol bevirker derfor,

at hjerneaktiviteten bliver normal, så de psykotiske eller maniske symptomer mindskes og ikke kommer

igen.

Hvordan blev Aripiprazole Mylan Pharma undersøgt?

Aripiprazole Zentiva er et generisk lægemiddel. Patientundersøgelserne har derfor kun skullet vise, at

det er bioækvivalent med referencelægemidlet, Abilify. To lægemidler er bioækvivalente, når de

danner den samme mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Aripiprazole Mylan Pharma?

Da Aripiprazole Mylan Pharma er et generisk lægemiddel, som er bioækvivalent med

referencelægemidlet, anses benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Aripiprazole Mylan Pharma godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Aripiprazole Zentiva i

overensstemmelse med EU's krav er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Abilify. Det

var derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Abilify. Udvalget

anbefalede, at Aripiprazole Mylan Pharma godkendes til anvendelse i EU.

Aripiprazole Mylan Pharma0F

EMA/370676/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Aripiprazole Mylan Pharma?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Aripiprazole Mylan Pharma anvendes så sikkert

som muligt. På baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og

indlægssedlen for Aripiprazole Mylan Pharma, herunder passende forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge.

Den virksomhed, der markedsfører Aripiprazole Mylan Pharma, skal desuden udlevere

oplysningsmateriale til patienterne eller deres omsorgsgivere og til lægerne, hvor det forklares,

hvordan lægemidlet anvendes sikkert hos patienter mellem 13 og 17 år.

Andre oplysninger om Aripiprazole Mylan Pharma

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Aripiprazole Pharmathen den 30. juni 2015. Lægemidlets navn blev ændret til Aripiprazole

Mylan Pharma den 3. juni 2016.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Aripiprazole Mylan Pharma findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med Aripiprazole Mylan

Pharma, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit

apotek.

Den fuldstændige EPAR for referencelægemidlet findes også på agenturets websted.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information