Anoro Ellipta (previously Anoro)

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-12-2020

Aktiv bestanddel:
umeclidinium bromid, vilanterol trifenatate
Tilgængelig fra:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC-kode:
R03AL03
INN (International Name):
umeclidinium bromide, vilanterol
Terapeutisk gruppe:
Medicin for obstruktiv sygdomme,
Terapeutisk område:
Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv
Terapeutiske indikationer:
Anoro Ellipta er anført som vedligeholdelse bronkodilaterende behandling til at lindre symptomer i voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002751
Autorisation dato:
2014-05-08
EMEA kode:
EMEA/H/C/002751

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-10-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Anoro Ellipta 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt

umeclidinium/vilanterol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anoro Ellipta

Sådan skal du tage Anoro Ellipta

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brugervejledning

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Anoro Ellipta indeholder to aktive stoffer umeclidiniumbromid og vilanterol. Disse tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes bronkodilatatorer.

Anvendelse

Anoro Ellipta anvendes til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (

KOL

) hos voksne. KOL er en

langvarig sygdom, hvor vejrtrækningsproblemer langsomt bliver værre.

Ved KOL strammes musklerne omkring luftvejene. Denne medicin modvirker stramning af musklerne i

lungerne, så luften lettere kan komme ind og ud. Når medicinen tages regelmæssigt, kan den hjælpe med at

holde dine vejrtrækningsproblemer under kontrol og mindske påvirkningen af KOL i din dagligdag.

Anoro Ellipta må ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende

vejrtrækning

Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks.

salbutamol). Kontakt din læge hvis du ikke har en hurtigtvirkende inhalator.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Anoro Ellipta

Tag ikke Anoro Ellipta

hvis du er

allergisk

over for umeclidinium, vilanterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

Hvis du tror, at dette gælder for dig,

må du ikke tage

dette lægemiddel, før du har talt med lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel:

hvis du har

astma

(brug ikke Anoro Ellipta til behandling af astma)

hvis du har

hjerteproblemer

eller

forhøjet blodtryk

hvis du har problemer med øjnene, der kaldes

snævervinklet grøn stær

hvis du har

forstørret prostata, vandladningsbesvær

eller en

blokering i blæren

hvis du lider af

epilepsi

hvis du har problemer med

skjoldbruskkirtlen

hvis du har

sukkersyge

hvis du har

alvorlige leverproblemer.

Kontakt lægen

, hvis du tror, at noget af ovenstående gælder for dig.

Akutte vejrtrækningsproblemer

Hvis du får trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt

din Anoro Ellipta inhalator:

Stop med at tage medicinen, og søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand,

der kaldes paradoks bronkospasme.

Øjenproblemer under behandling med Anoro Ellipta

Hvis du under behandling med Anoro Ellipta får øjensmerter eller -ubehag, midlertidig sløring af synet,

visuelle ringe eller farvet syn i forbindelse med røde øjne:

Stop med at tage medicinen og søg omgående lægehjælp

, da dette kan være tegn på et akut anfald

af snævervinklet grøn stær.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til

børn eller unge under 18 år

Brug af anden medicin sammen med Anoro Ellipta

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller

planlægger at tage anden medicin. Hvis du ikke er sikker på, hvad din medicin indeholder, så tal med lægen

eller apotekspersonalet.

Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af Anoro Ellipta eller gøre det mere sandsynligt, at du får

bivirkninger. Disse lægemidler omfatter:

medicin, som kaldes betablokkere (såsom propranolol), til behandling af

forhøjet blodtryk

eller

andre

hjerteproblemer

ketoconazol eller itraconazol, til behandling af

svampeinfektioner

clarithromycin eller telithromycin, til behandling af

bakterieinfektioner

ritonavir, til behandling af

hiv-infektion

medicin der nedsætter mængden af kalium i dit blod, såsom diuretika (vanddrivende tabletter) eller

visse lægemidler til behandling af astma (f.eks. methylxanthine eller steroider)

andre langtidsvirkende lægemidler, som minder om Anoro Ellipta, til behandling af

vejrtrækningsproblemer, f.eks. tiotropium eller indacaterol. Du må ikke bruge Anoro Ellipta, hvis du

allerede tager nogen af disse lægemidler.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet

, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du

spørge din læge til råds

, før du tager dette lægemiddel. Hvis du er gravid, må du ikke tage dette

lægemiddel, medmindre du har aftalt det med lægen.

Det vides ikke, om indholdsstofferne i Anoro Ellipta går over i modermælken.

Hvis du ammer, skal du tale

med lægen

, før du begynder at tage Anoro Ellipta. Hvis du ammer, må du ikke tage dette lægemiddel,

medmindre du har aftalt det med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Anoro Ellipta vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Anoro Ellipta indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Anoro Ellipta

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis

er én inhalation hver dag på samme tidspunkt. Du behøver kun at inhalere én gang om

dagen, da virkningen af denne medicin holder i 24 timer.

Du må ikke tage mere, end lægen har foreskrevet.

Tag Anoro Ellipta regelmæssigt

Det er meget vigtigt, at du tager Anoro Ellipta hver dag nøjagtigt efter lægens anvisning. Dette vil hjælpe

med at holde dig symptomfri igennem hele dagen og natten.

Anoro Ellipta må

ikke

anvendes til lindring af

pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning

Hvis du får et anfald af denne type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol).

Sådan bruges inhalatoren

Se 'Brugervejledning' i denne indlægsseddel for yderligere oplysninger.

Anoro Ellipta er til inhalationsbrug. Anoro Ellipta tages ved at indånde medicinen ned i dine lunger gennem

munden ved hjælp af Ellipta-inhalatoren.

Hvis dine symptomer ikke aftager

Hvis dine KOL-symptomer (åndenød, hvæsende vejrtræning, hoste) ikke aftager, eller hvis de bliver værre,

eller hvis du oftere inhalerer et lægemiddel med hurtig virkning:

Kontakt lægen så hurtigt som muligt.

Hvis du har taget for meget Anoro Ellipta

Kontakt straks lægen eller apoteket

, hvis du ved et uheld har taget for meget af Anoro Ellipta, da du kan

have brug for lægehjælp. Tag inhalatoren, pakningen eller denne indlægsseddel med, hvis det er muligt.

kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, at du ryster, får synsforstyrrelser, får tør mund, eller at du

får hovedpine.

Hvis du har glemt at tage Anoro Ellipta

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Fortsæt blot med den næste dosis

på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller åndenød, så skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning

(f.eks. salbutamol), og herefter søge lægehjælp.

Hvis du holder op med at tage Anoro Ellipta

Tag denne medicin så længe, som lægen anbefaler. Medicinen virker kun, så længe du tager den. Du må ikke

stoppe behandlingen, medmindre lægen foreskriver det, heller ikke selvom du får det bedre, da dine

symptomer kan blive værre.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer, efter du har taget Anoro Ellipta,

skal du stoppe med at

tage medicinen og straks kontakte lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

udslæt

(nældefeber)

eller hudrødme

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer):

hævelse, nogle gange i ansigtet eller i munden

(angioødem)

meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsbesvær

pludselig svaghedsfornemmelse eller svimmelhed (kan føre til besvimelse eller bevidstløshed).

Akutte vejrtrækningsproblemer

Akutte vejrtrækningsproblemer efter brug af Anoro Ellipta er sjældne. Hvis du får trykken for brystet, hoste,

hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter, at du har brugt denne medicin:

Stop med at tage denne medicin, og søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig

lidelse, der kaldes paradoksal bronkospasme.

Almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos

op til 1 ud af 10

personer:

smertefuld og hyppig vandladning (kan være tegn på urinvejsinfektion)

kombination af ømhed i halsen og løbende næse

ømhed i halsen

følelse af trykken eller smerter i kinderne og panden (kan være tegn på betændelse i bihulerne, kaldet

sinuitis

hovedpine

hoste

smerte og irritation i svælget

forstoppelse

mundtørhed

infektion i de øvre luftveje.

Ikke almindelige bivirkninger

Kan forekomme hos

op til 1 ud af 100

personer:

uregelmæssig hjerterytme

hurtigere hjerterytme

hjertebanken

(palpitationer)

udslæt

ufrivillige, rystende, rytmiske bevægelser

(tremor)

smagsforstyrrelser

hæshed.

Sjældne bivirkninger

Kan forekomme hos

op til 1 ud af 1.000

personer:

sløret syn

stigning i det målte øjentryk

nedsat syn eller smerter i øjnene på grund af højt tryk (mulige tegn på glaukom)

besværet og smertefuld vandladning – dette kan være tegn på tilstopning i blæren eller urinretention.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data:

svimmelhed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendix V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Inhalatoren skal opbevares i den forseglede bakke for at beskytte mod fugt, og skal først tages ud

umiddelbart før første brug. Når bakken er åbnet, kan inhalatoren anvendes i op til 6 uger fra den dag, hvor

bakken blev åbnet. Skriv datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, i det dertil beregnede felt på etiketten.

Datoen skal skrives på etiketten umiddelbart efter, at inhalatoren er taget ud af bakken.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Hvis inhalatoren opbevares på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst én time før brug.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anoro Ellipta indeholder:

Aktive stoffer: umeclidiniumbromid og vilanterol.

Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket) på 55 mikrogram

umeclidinium (svarende til 65 mikrogram umeclidiniumbromid) og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2 ”Anoro Ellipta indeholder lactose” og

magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Anoro Ellipta er inhalationspulver, afdelt.

Ellipta-inhalatoren består af en lysegrå inhalator af plast med en rød beskyttelseshætte over mundstykket og

en dosistæller. Den er pakket i en bakke af laminatfolie med et afriveligt folielåg. Bakken indeholder en pose

med tørremiddel for at beskytte mod fugt i pakningen.

De aktive stoffer er et hvidt pulver, som ligger i separate blistere inde i inhalatoren. Hver inhalator

indeholder enten 7 eller 30 doser. Multipakninger med 90 doser (3 inhalatorer med 30 doser) fås også. Ikke

alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irland

Fremstiller:

Glaxo Operations UK Limited (handler som Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street

Ware

Hertfordshire

SG12 0DJ

Storbritannien

Glaxo Operations UK Limited (handler som Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

County Durham

DL12 8DT

Storbritannien

Glaxo Wellcome Production

Zone Industrielle No.2,

23 Rue Lavoisier,

27000 Evreux,

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 7741111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 397000

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK Ltd

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Indlægsseddel

Æske

Låg til bakke

Inhalator

Tørremiddel

Bakke

Brugervejledning

Hvad er en inhalator?

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om inhalatoren virker korrekt, før du bruger Anoro Ellipta første gang,

den indeholder afdelte doser og er klar til brug med det samme.

Din æske med Anoro Ellipta inhalator indeholder

Inhalatoren er pakket i en bakke.

Du må ikke åbne bakken, før du er klar til at begynde at bruge din nye

inhalator.

Når du er klar til at bruge din inhalator, træk da låget af for at åbne bakken. Bakken indeholder en

pose med

tørremiddel

for at beskytte mod fugt. Smid posen med tørremiddel ud – du må

ikke

åbne, spise

eller inhalere posen med tørremiddel.

Når du tager inhalatoren ud af bakken, vil den være i 'lukket' position.

Åbn ikke inhalatoren, før du er klar

til at inhalere en dosis af medicinen.

Når bakken er åbnet, skal du skrive datoen for ”Kasseres senest” i det

dertil beregnede felt på inhalatorens etiket. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger fra den dag, hvor bakken blev

åbnet. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan kasseres efter åbning.

Tørremiddel

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i pkt. 4.8,

hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anoro Ellipta 55 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkelt inhalation leverer en afgivet dosis (den dosis, der forlader mundstykket) på 65 mikrogram

umeclidiniumbromid svarende til 55 mikrogram umeclidinium og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Dette svarer til en afdelt dosis på 74,2 mikrogram umeclidiniumbromid svarende til 62,5 mikrogram

umeclidinium og 25 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver afgivet dosis indeholder ca. 25 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt (inhalationspulver).

Hvidt pulver i en lysegrå inhalator (Ellipta) med en rød beskyttelseshætte over mundstykket og en

dosistæller.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anoro Ellipta er indiceret som bronkodilaterende vedligeholdelsesbehandling til symptomlindring hos

voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Voksne

Den anbefalede dosis er én inhalation af Anoro Ellipta 55/22 mikrogram én gang daglig.

Anoro Ellipta skal administreres på samme tidspunkt hver dag for at opretholde bronkodilatation. Den

maksimale dosis er én inhalation af Anoro Ellipta 55/22 mikrogram én gang daglig.

Særlige populationer

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter over 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Anvendelse af

Anoro Ellipta er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion og skal derfor anvendes med

forsigtighed til disse patienter.

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Anoro Ellipta i den pædiatriske population (i alderen under 18 år) til

indikationen KOL.

Administration

Anoro Ellipta er kun beregnet til inhalation.

Nedenstående brugervejledning for inhalator med 30 doser (30 dages forbrug) gælder også for inhalator med

7 doser (7 dages forbrug).

Ellipta inhalatoren indeholder afdelte doser og er klar til brug.

Inhalatoren er pakket i en bakke, der indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt. Posen

med tørremiddel skal kasseres, og må ikke åbnes, spises eller inhaleres. Patienten skal rådes til først at åbne

bakken, når han eller hun er klar til at inhalere en dosis.

Inhalatoren vil være i 'lukket' position, når den tages ud af den forseglede bakke. På inhalatorens etiket er et

felt, hvor datoen for ”Kasseres senest” skal angives. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger efter den dag, hvor

bakken åbnes. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan kasseres efter åbning.

Hvis inhalatorens beskyttelseshætte åbnes og lukkes, uden at medicinen inhaleres, så vil dosis gå tabt. En

dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig til

inhalation.

Det er ikke muligt ved et tilfælde at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én

inhalation.

Brugervejledning:

a)

Klargøring af en dosis

Åbn beskyttelseshætten, når du er klar til at inhalere en dosis. Inhalatoren må ikke omrystes.

Træk beskyttelseshætten ned, indtil der høres et "klik". Medicinen er nu klar til at blive inhaleret.

Dosistælleren har nu talt 1 ned. Hvis dosistælleren ikke tæller ned, når "klikket" høres, vil inhalatoren ikke

afgive en dosis. Returnér den til apoteket og bed om hjælp.

b)

Sådan inhaleres medicinen

Hold inhalatoren væk fra munden, og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

Ånd ikke ud i

inhalatoren.

Mundstykket skal anbringes mellem læberne, og læberne skal herefter lukkes godt omkring mundstykket.

Spær ikke for luftkanalerne med fingrene under inhalationen.

Inhalér med én lang, stabil, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).

Fjern inhalatoren fra munden.

Pust stille og roligt ud.

Det er ikke sikkert, at medicinen kan smages eller mærkes, selvom inhalatoren anvendes korrekt.

Inhalatorens mundstykke kan rengøres med en tør serviet, før beskyttelseshætten lukkes

c)

Luk inhalatoren

Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Astma

Umeclidinium/vilanterol bør ikke anvendes til patienter med astma, da det ikke er undersøgt hos denne

patientpopulation.

Paradoks bronkospasme

Administration af umeclidinium/vilanterol kan forårsage paradoks bronkospasme, der kan være livstruende.

Hvis der opstår paradoks bronkospasme, skal behandlingen med umeclidinium/vilanterol omgående

seponeres og anden behandling iværksættes, hvis det er nødvendigt.

Ikke til akut anvendelse

Umeclidinium/vilanterol er ikke indiceret til behandling af akutte tilfælde af bronkospasmer.

Forværring af sygdom

Øget brug af korttidsvirkende bronkodilatatorer til symptomlindring indikerer dårligere sygdomskontrol.

Forværres KOL under behandlingen med umeclidinium/vilanterol, skal der foretages en revurdering af

patienten og af KOL behandlingsregimet.

Kardiovaskulær virkning

Der kan ses kardiovaskulære virkninger, såsom hjertearytmier, f.eks. atrieflimren og takykardi, efter

administration af muskarinreceptorantagonister og sympatomimetika, herunder umeclidinium/vilanterol.

Patienter med klinisk signifikant ukontrolleret kardiovaskulær sygdom blev udelukket fra de kliniske studier.

Umeclidinium/vilanterol bør derfor anvendes med forsigtighed hos patienter med svær kardiovaskulær

sygdom.

Antimuskarin aktivitet

Umeclidinium/vilanterol bør i overensstemmelse med dets antimuskarine aktivitet anvendes med

forsigtighed hos patienter med urinretention eller med snævervinklet glaukom.

Hypokaliæmi

Beta

-adrenerge agonister kan medføre signifikant hypokaliæmi hos visse patienter med potentiale for at

udvikle kardiovaskulære bivirkninger. Reduktionen af serumkalium er normalt forbigående og kræver ikke

supplering.

Der er ikke set klinisk relevante virkninger af hypokaliæmi i kliniske studier med umeclidinium/vilanterol

ved den anbefalede terapeutiske dosis. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af

umeclidinium/vilanterol sammen med andre lægemidler, der også kan medføre hypokaliæmi (se pkt. 4.5).

Hyperglykæmi

Beta

-adrenerge agonister kan medføre forbigående hyperglykæmi hos visse patienter.

Der er ikke set kliniske relevante påvirkninger af plasmaglukose i kliniske studier med

umeclidinium/vilanterol ved den anbefalede terapeutiske dosis. Ved initiering af behandling med

umeclidinium/vilanterol, bør plasmaglukose monitoreres tættere hos diabetespatienter.

Andre tilstande

Umeclidinium/vilanterol bør anvendes med forsigtighed hos patienter med konvulsive sygdomme eller

tyrotoksidose, samt hos patienter, der er usædvanligt responsive over for beta

-adrenerge agonister.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans,

total lactasemangel eller glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-adrenerge blokkere

Lægemidler, der indeholder beta-adrenerge blokkere, kan svække eller antagonisere virkningen af beta

adrenerge agonister, såsom vilanterol. Samtidig brug af både ikke-selektive og selektive beta-adrenerge

blokkere bør undgås, medmindre der er tvingende grunde hertil.

Metaboliske og transporterrelaterede interaktioner

Vilanterol er et substrat for cytochrom P450 3A4 (CYP3A4). Samtidig administration af potente CYP3A4-

hæmmere (f.eks. ketoconazol, clarithromycin, itraconazol, ritonavir, telithromycin) kan hæmme

metabolisering af vilanterol, og øge den systemiske eksponering. Samtidig administration med ketoconazol

(400 mg) hos raske personer øgede vilanterols gennemsnitlige AUC

(0-t)

og C

max,

med henholdsvis 65 % og

22 %. Den øgede eksponering af vilanterol var ikke forbundet med en stigning i beta-adrenerge agonist-

relaterede systemisk virkning på hjertefrekvens, blodkalium eller QT-intervallet (korrigeret ved brug af

Fridericias metode). Det tilrådes at udvise forsigtighed, når umeclidinium/vilanterol administreres samtidigt

med ketoconazol og andre kendte potente CYP3A4-hæmmere, da der derved er mulighed for en øget

systemisk eksponering af vilanterol, som kan medføre en større risiko for bivirkninger. Verapamil, en

moderat CYP3A4-hæmmer, påvirkede ikke signifikant farmakokinetikken af vilanterol.

Umeclidinium er substrat for CYP2D6. Farmakokinetikken af umeclidinium ved

steady state

blev bestemt

hos raske personer, der manglede CYP2D6 (personer med nedsat metabolisme). Der blev ikke observeret

nogen effekt på AUC eller C

af umeclidinium ved en dosis, der var 8 gange højere. AUC for

umeclidinium blev øget ca. 1,3 gange ved en 16 gange højere dosis, uden at der blev set nogen effekt på C

for umeclidinium. Der forventes ingen klinisk relevant lægemiddelinteraktion på baggrund af

størrelsesordenen af disse ændringer, når umeclidinium/vilanterol administreres samtidigt med CYP2D6-

hæmmere eller ved administration til patienter, som genetisk mangler CYP2D6-aktivitet (patienter med

nedsat metabolisme).

Umeclidinium og vilanterol er begge substrater for transportproteinet P-glykoprotein (P-gp). Effekten af den

moderate P-gp-hæmmer verapamil (240 mg én gang daglig) på farmakokinetikken af umeclidinium og

vilanterol ved

steady state

blev bestemt hos raske personer. Der blev ikke observeret nogen effekt af

verapamil på C

for umeclidinium eller vilanterol. AUC for umeclidinium blev øget ca. 1,4 gange, uden at

der blev set nogen effekt på AUC for vilanterol. Der forventes ingen klinisk relevant lægemiddelinteraktion

på baggrund af størrelsesordenen af disse ændringer, når umeclidinium/vilanterol administreres samtidigt

med P-gp-hæmmere.

Andre antimuskarinika og sympatomimetika

Samtidig administration af

umeclidinium/vilanterol med andre langtidsvirkende muskarinantagonister,

langtidsvirkende beta

-adrenerge agonister eller lægemidler, der indeholder nogen af disse stoffer, er ikke

undersøgt og anbefales ikke, da det kan forstærke kendte bivirkninger ved inhalerede muskarinantagonister

eller beta

-adrenerge agonister (se pkt. 4.4 og 4.9).

Hypokaliæmi

Samtidig hypokaliæmisk behandling med methylxanthin-derivater, steroider eller ikke-kaliumbesparende

diuretika kan medføre mulighed for hypokaliæmisk virkning af beta

-adrenerge agonister, og skal derfor

anvendes med forsigtighed (se pkt. 4.4).

Andre lægemidler mod KOL

Selvom der ikke er udført formelle interaktionsstudier

in vivo

, er inhaleret umeclidinium/vilanterol blevet

anvendt samtidigt med andre lægemidler mod KOL, herunder korttidsvirkende sympatomimetiske

bronkodilatatorer og inhalationssteroider, uden klinisk evidens for interaktion mellem lægemidlerne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af umeclidinium/vilanterol til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet ved eksponeringer, der ikke er klinisk relevante, efter administration af vilanterol (se

pkt. 5.3).

Umeclidinium/vilanterol bør kun anvendes under graviditet, hvis den forventede fordel for moderen opvejer

den potentielle risiko for fostret.

Amning

Det vides ikke om umeclidinium eller vilanterol udskilles i human mælk. Andre beta

-agonister kan dog

spores i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning

skal ophøre eller behandling med umeclidinium/vilanterol skal seponeres, idet der tages højde for fordelene

ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af umeclidinium/vilanterol på fertilitet hos mennesker. Dyrestudier

viste ingen effekt af umeclidinium/vilanterol på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Umeclidinium/vilanterol påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Den hyppigst rapporterede bivirkning ved umeclidinium/vilanterol var nasopharyngitis (9 %).

Tabel over bivirkninger

Sikkerhedsprofilen for Anoro Ellipta er baseret på sikkerhedserfaringer med umeclidinium/vilanterol og de

to komponenter individuelt fra det kliniske udviklingsprogram, der omfattede 6.855 patienter med KOL, og

fra spontan indrapportering. Det kliniske udviklingsprogram inkluderede 2.354 patienter, der fik

umeclidinium/vilanterol én gang daglig i et klinisk fase III-studie, der varede 24 uger eller længere, hvor

1.296 patienter fik den anbefalede dosis på 55/22 mikrogram i studier af 24 ugers varighed. 832 patienter fik

en højere dosis på 113/22 mikrogram i studier af 24 ugers varighed og 226 patienter fik 113/22 mikrogram i

et studie af 12 måneders varighed.

Hyppigheden for bivirkningerne klassificeret i nedenstående tabel omfatter incidensrater observeret ved

sammenlægning af fem studier af 24 ugers varighed og i sikkerhedsstudiet af 12 måneders varighed.

Bivirkningernes hyppighed er defineret efter følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden

(< 1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære

sygdomme

Urinvejsinfektion

Sinuitis

Nasopharyngitis

Pharyngitis

Infektion i øvre luftveje

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner, herunder

Udslæt

Anafylaksi, angioødem og urticaria

Ikke almindelig

Sjælden

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Dysgeusi

Svimmelhed

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Øjne

Sløret syn

Glaukom

Øget intraokulært tryk

Sjælden

Sjælden

Sjælden

Hjerte

Atrieflimren

Supraventrikulær takykardi

Idioventrikulær rhythm

Takykardi

Supraventrikulære ekstrasystoler

Palpitationer

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hoste

Orofaryngeale smerter

Dysfoni

Paradoks bronkospasme

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Mundtørhed

Almindelig

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Urinretention

Dysuri

Stranguri

Sjælden

Sjælden

Sjælden

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendix V.

4.9

Overdosering

En overdosis af umeclidinium/vilanterol vil sandsynligvis medføre tegn og symptomer som følge af de

enkelte indholdsstoffers virkninger, der stemmer overens med de kendte bivirkninger ved inhalerede

muskarinantagonister (f.eks. mundtørhed, visuelle akkommodationsforstyrrelser og takykardi) eller med

bivirkningerne ved overdosering af andre beta

-agonister (f.eks. arytmier, tremor, hovedpine, palpitationer,

kvalme, hyperglykæmi og hypokaliæmi).

I tilfælde af overdosering skal patienten have understøttende behandling og monitoreres efter behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod obstruktiv lungesygdom, adrenergika i kombination med

antikolinergika, herunder trestof-behandling med kortikosteroider, ATC-kode: R03AL03.

Virkningsmekanisme

Umeclidinium/vilanterol er en kombination af en inhaleret langtidsvirkende muskarinreceptorantagonist og

en langtidsvirkende beta

-agonist (LAMA/LABA). Efter oral inhalation virker begge stoffer lokalt på

luftvejene og giver bronkodilatation via forskellige mekanismer.

Umeclidinium

Umeclidinium er en langtidsvirkende muskarinreceptorantagonist (også kaldet et antikolinergikum). Det er et

quinuclidinderivat med aktivitet på tværs af flere undertyper af muskarinreceptorer. Umeclidinium udøver

sin bronkodilaterende aktivitet ved kompetitivt at hæmme binding af acetylcholin til muskarinreceptorer på

luftvejenes glatte muskulatur. Umeclidinium udviser langsom reversibilitet ved undertypen af humane

muskarinreceptorer, M3,

in vitro

og har en langvarig virkning

in vivo

, når det administreres direkte til

lungerne i prækliniske modeller.

Vilanterol

Vilanterol er en selektiv, langtidsvirkende beta

-adrenerg receptoragonist (beta

-adrenerg agonist).

De farmakologiske virkninger af beta

-agonister, herunder vilanterol, kan i det mindste delvist tilskrives

stimulering af intracellulær adenylatcyklase, som er det enzym, der katalyserer omdannelsen af

adenosintrifosfat (ATP) til cyklisk 3',5'-adenosinmonofosfat (cyklisk AMP). Øgede niveauer af cyklisk AMP

medfører afslapning af den glatte muskulatur i bronkierne og hæmmer frigivelsen af mediatorer fra celler ved

akut overfølsomhed, særligt fra mastceller.

Farmakodynamisk virkning

I fase III-studier af 6 måneders varighed viste umeclidinium/vilanterol klinisk relevante forbedringer af

lungefunktionen i forhold til placebo (målt ved forceret eksspiratorisk volumen i første sekund [FEV

]) over

24 timer efter administration én gang daglig, som var tydelig 15 minutter efter administration af den første

dosis, med en forbedring på 112 ml (p < 0,001

) sammenlignet med placebo. De gennemsnitlige forbedringer

i FEV

inden for de første 6 timer efter dosering, i forhold til placebo, var 224 ml (p < 0,001

) ved uge 24.

Der var ingen tegn på takyfylaksi for effekten af Anoro Ellipta over tid.

Kardiel elektrofysiologi

Effekten af umeclidinium/vilanterol på QT-intervallet blev vurderet i et placebo- og aktiv (moxifloxacin)-

kontrolleret QT-studie, hvor umeclidinium/vilanterol 113/22 mikrogram eller 500/100 mikrogram (afdelt

dosis med 8 gange den anbefalede dosis af umeclidinium og 4 gange den anbefalede dosis af vilanterol) blev

administreret én gang daglig i 10 dage, hos 103 raske personer. Den maksimale middelforskel i forlængelse

af QT-intervallet (korrigeret ved Fridericias metode, QT

F) i forhold til placebo efter

baseline

-korrektion var

4,3 millisekunder (90 % CI = 2,2 til 6,4) set 10 minutter efter administration af umeclidinium/vilanterol

113/22 mikrogram og 8,2 millisekunder (90 % CI = 6,2 til 10,2) set 30 minutter efter administration af

umeclidinium/vilanterol 500/100 mikrogram. Der blev derfor ikke observeret noget klinisk relevant

potentiale for proarytmi relateret til forlængelse af QT-intervallet med umeclidinium/vilanterol

113/22 mikrogram.

Der blev desuden observeret en dosisafhængig øgning af hjertefrekvensen. Den maksimale middelforskel i

hjertefrekvens i forhold til placebo, efter

baseline-

korrektion, var 8,4 slag/minut (90 % CI = 7,0 til 9,8) og

20,3 slag/minut (90 % CI = 18,9 til 21,7) set 10 minutter efter administration af umeclidinium/vilanterol

henholdsvis 113/22 mikrogram og 500/100 mikrogram.

En statistisk testprocedure med trinvis reduktion blev benyttet i dette studie, og denne sammenligning lå under en

sammenligning, hvor der ikke blev opnået statistisk signifikans. Derfor kan der ud fra denne sammenligning ikke

udledes statistisk signifikans.

Derudover blev der ikke observeret nogen klinisk signifikante effekter på hjerterytmen ved 24-timers Holter-

monitorering hos 53 patienter med KOL, der blev behandlet med umeclidinium/vilanterol 55/22 mikrogram

én gang daglig i et studie af 6 måneders varighed eller hos yderligere 55 patienter, der fik

umeclidinium/vilanterol 113/22 mikrogram én gang daglig i et andet studie af 6 måneders varighed samt 226

patienter, der umeclidinium/vilanterol 113/22 mikrogram én gang daglig i studiet af 12 måneders varighed.

Klinisk virkning og sikkerhed

Den kliniske virkning af umeclidinium/vilanterol administreret én gang daglig blev vurderet i otte kliniske

fase III-studier hos 6.835 voksne patienter med en klinisk diagnose på KOL; 5.618 patienter fra fem studier

af 6 måneders varighed (to placebokontrollerede og tre aktiv komparator [tiotropium]-kontrollerede),

655 patienter fra to studier af 3 måneders varighed til vurdering af fysisk udholdenhed/lungefunktion, og

562 patienter fra et studie af 12 måneders varighed.

Effekt på lungefunktion

Anoro Ellipta viste forbedringer af lungefunktion (defineret som ændring i forhold til

baseline

trough

) i flere studier. I et fase III-studie af 6 måneders varighed viste Anoro Ellipta statistisk signifikante

forbedringer i

trough

-FEV

(primært endepunkt) ved uge 24 sammenlignet med placebo og med hver

behandlingsarm med én komponent alene (monoterapi). Anoro Ellipta viste desuden klinisk relevante og

statistisk signifikante forbedringer i

trough

-FEV

sammenlignet med tiotropium i to ud af de tre studier af

6 måneders varighed med aktiv komparator og numerisk større forbedringer end tiotropium i det tredje studie

med aktiv komparator (se tabel 1). Der var ingen aftagende bronkodilatorisk effekt over tid.

Symptomudfald

Åndenød:

Anoro Ellipta viste en statisk signifikant og klinisk relevant reduktion i åndenød, ved vurdering ud fra en

stigning i TDI (

Transition Dyspnea Index

fokal score ved uge 24 (sekundært endepunkt) sammenlignet med

placebo (se tabel 1). Forbedringer i TDI fokal score sammenlignet med hver monoterapikomponent og

tiotropium var ikke statistisk signifikant (se tabel 1).

Andelen af patienter, der som minimum responderede med den mindste klinisk relevante ændring (MCID) på

1 enhed i TDI fokal score ved uge 24, var større for Anoro Ellipta (58 %) sammenlignet med placebo (41 %)

og hver monoterapikomponent (53 % for umeclidinium og 51 % for vilanterol).

Helbredsrelateret livskvalitet:

Anoro Ellipta viste desuden en forbedring af den helbredsrelaterede livskvalitet målt ved

St. George’s

Respiratory Questionnaire

(SGRQ), indikeret ved en reduktion i den samlede SGRQ-score ved uge 24

sammenlignet med placebo og hver monoterapikomponent (se tabel 1). Anoro Ellipta viste statistisk

signifikant reduktion af samlet SGRQ-score sammenlignet med tiotropium i et af de tre studier med aktiv

komparator (se tabel 1).

Andelen af patienter, der som minimum responderede med MCID i SGRQ-score (defineret som et fald på

4 enheder i forhold til

baseline

) ved uge 24, var større for Anoro Ellipta (49 %) sammenlignet med placebo

(34 %) og hver monoterapikomponent (44 % for umeclidinium og 48 % for vilanterol). I et studie med aktiv

komparator var der en højere procentandel af patienter med klinisk relevant forbedring af SGRQ-score ved

uge 24, der fik Anoro Ellipta (53 %) sammenlignet med tiotropium (46 %). I de to andre studier med aktiv

komparator opnåede en tilsvarende andel af patienterne som minimum MCID med Anoro Ellipta og

tiotropium; 49 % og 54 % for Anoro Ellipta 55/22 mikrogram og 52 % og 55 % for tiotropium.

Brug af anfaldsmedicin

Anoro Ellipta reducerede forbruget af anfaldsmedicin (salbutamol) over 1-24 uger sammenlignet med

placebo og umeclidinium (se tabel 1). Anoro Ellipta viste en stigning fra

baseline

i antal dage uden behov for

anfaldsmedicin (gennemsnitligt 11,1 %) sammenlignet med et fald fra

baseline

med placebo (gennemsnitligt

0,9 %).

I de tre aktiv komparator-kontrollerede studier af 6 måneders varighed reducerede Anoro Ellipta forbruget af

anfaldsmedicin (salbutamol) sammenlignet med tiotropium med statistisk signifikante reduktioner observeret

i to af studierne (se tabel 1). Anoro Ellipta viste også en større stigning fra

baseline

i antal dage uden behov

for anfaldsmedicin i alle tre studier (gennemsnit indenfor intervallet 17,6-21,5 %) sammenlignet med

tiotropium (gennemsnit indenfor intervallet 11,7-13,4 %).

Tabel 1. Lungefunktion, symptomatiske og helbredsrelateret livskvalitets resultater ved uge 24

Behandlinger

sammenlignet med

Anoro Ellipta 55/22

mikrogram

Behandlingsforskel

1

(95 % konfidensinterval, p-værdi)

Trough FEV

1

(ml)

TDI

Focal Score

SGRQ

Total Score

Brug af

anfaldsmedicin

3

Anoro Ellipta (N=413)

versus

Placebo (N=280)

(128, 207)

< 0,001

(0,7,1,7)

< 0,001

-5,51

(-7,88, -3,13)

< 0,001

-0,8

(-1,3,-0,3)

0,001

Anoro Ellipta (N=413)

versus

umeclidinium

55 mikrogram (N=418)

(17, 87)

0,004

(-0,2, 0,7)

0,244

-0,82

(-2,90, 1,27)

0,441

-0,6

(-1,0, -0,1)

0,014

Anoro Ellipta (N=413)

versus

vilanterol 22 mikrogram

(N=421)

(60, 130)

< 0,001

(-0,1, 0,8)

0,117

-0,32

(-2,41, 1,78)

0,767

(-0,3, 0,5)

0,675

Anoro Ellipta (N=454)

versus

tiotropium 18 mikrogram

(N=451)

(studie ZEP117115)

(81, 144)

< 0,001

-2,10

(-3,61, -0,59)

0,006

-0,5

(-0,7, -0,2)

< 0,001

Anoro Ellipta (N=207)

versus

tiotropium 18 mikrogram

(N=203)

(studie DB2113360)

(39, 141)

< 0,001

(-0,4, 0,5)

0,817

0,75

(-2,12, 3,63)

0,607

-0,7

(-1,2, -0,1)

0,022

Anoro Ellipta (N=217)

versus

tiotropium 18 mikrogram

(N=215)

(studie DB2113374)

(10, 109)

0,018

-0,17

(-2,85, 2,52)

0,904

-0,6

(-1,2, 0,0)

0,069

N = antal i Intend-to-treat population

n/a = Ikke evalueret

Middelværdi udregnet med mindste kvadraters metode.

Poolede data fra studie DB2113360 og studie DB2113374.

Forskel i gennemsnitligt antal pust om dagen i uge 1-24.

En statistisk testprocedure med trinvis reduktion blev benyttet i dette studie, og denne sammenligning lå under en

sammenligning, hvor der ikke blev opnået statistisk signifikans. Derfor kan der ud fra denne sammenligning ikke

udledes statistisk signifikans.

Læs hele dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/585265/2018

EMEA/H/C/002751

Anoro Ellipta

(umeclidiniumbromid/vilanterol)

En oversigt over Anoro Ellipta, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Anoro Ellipta, og hvad anvendes det til?

Anoro Ellipta er et lægemiddel, der anvendes til at lindre symptomerne på kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL) hos voksne. KOL er en langvarig sygdom, hvor luftvejene og lungeblærerne bliver

beskadiget eller blokeret, så det er vanskeligt at trække vejret. Anoro Ellipta anvendes til

(regelmæssig) vedligeholdelsesbehandling.

Anoro Ellipta indeholder de aktive stoffer umeclidiniumbromid og vilanterol.

Hvordan anvendes Anoro Ellipta?

Anoro Ellipta udleveres kun efter recept. Anoro Ellipta fås som et inhalationspulver i en bærbar

inhalator. Hver inhalation indeholder 55 mikrogram umeclidinium (i form af umeclidiniumbromid) og

22 mikrogram vilanterol.

Den anbefalede dosis er én inhalation dagligt på samme tidspunkt hver dag. For information om

korrekt brug af inhalatoren se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Anoro Ellipta?

De aktive stoffer i Anoro Ellipta, umeclidiniumbromid og vilanterol, udvider på forskellig vis luftvejene

og forbedrer vejrtrækningen ved KOL. Vilanterol er en langtidsvirkende adrenerg beta-2-agonist. Det

virker ved at binde til adrenerge beta-2-receptorer i muskelcellerne i mange organer, herunder

luftvejene i lungerne. Når Anoro Ellipta inhaleres, når vilanterol frem til receptorerne i luftvejene og

aktiverer dem. Dette får musklerne i luftvejene til at slappe af.

Umeclidinium er en såkaldt muskarinreceptor-antagonist. Det virker ved at blokere virkningen af de

såkaldte muskarinreceptorer, der styrer musklernes sammentrækning. Når umeclidinium inhaleres,

virker det også afslappende på musklerne i luftvejene.

Tidligere kendt som Anoro.

Anoro Ellipta0F (umeclidiniumbromid/vilanterol)

EMA/585265/2018

Side 2/3

Den kombinerede virkning af de to aktive stoffer hjælper med at holde luftvejene åbne og gør det

lettere for patienten at trække vejret. Kombinationen af muskarinreceptorantagonister og

langtidsvirkende beta-2-agonister er almindelig ved behandling af KOL.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Anoro Ellipta?

Anoro Ellipta og en kombination af umeclinidium og vilanterol i en højere dosis

(113 mikrogram/22 mikrogram) blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling), vilanterol

alene, umeclinidium alene og tiotropium (et andet KOL-middel) i fem hovedstudier.

I alle fem studier, hvori der deltog flere end 5.600 patienter, blev virkningen hovedsagelig bedømt på

ændringerne i patienternes forcerede ekspirationsvolumen (FEV

, som er den maksimale luftmængde,

en person kan udånde på et sekund).

Resultaterne viste, at behandling med Anoro Ellipta medførte en forbedring af lungefunktionen med en

gennemsnitlig stigning i FEV

på 167 ml mere end placebo efter 24 ugers behandling. Anoro Ellipta

medførte også en gennemsnitlig stigning i FEV

på op til 95 ml mere end vilanterol alene og 52 ml

mere end umeclidiniumbromid alene. Den gennemsnitlige stigning i FEV

med Anoro Ellipta var 60, 90

og 112 ml højere end med tiotropium efter 24 ugers behandling i de tre studier, hvor Anoro Ellipta blev

sammenlignet med tiotropium.

Det blev også påvist, at Anoro Ellipta lindrer åndenød, ved sammenligning med placebo.

Kombinationen af umeclinidium og vilanterol i den højere dosis medførte ikke tilstrækkeligt større

forbedringer af lungefunktionen end Anoro Ellipta til at retfærdiggøre dens anvendelse.

Hvilke risici er der forbundet med Anoro Ellipta?

De hyppigste bivirkninger ved Anoro Ellipta (som optræder hos op til 1 ud af 10 patienter) er

infektioner i de øvre luftveje (næse og svælg), urinvejsinfektioner, halsbetændelse, bihulebetændelse,

betændelse i næse og svælg, hovedpine, hoste, smerter i mund og svælg, forstoppelse og

mundtørhed.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Anoro Ellipta godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Anoro Ellipta opvejer risiciene, og

at det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at det er påvist, at Anoro Ellipta er effektivt

til at forbedre lungefunktionen og lindre symptomerne på KOL, sammenholdt med placebo,

indholdsstofferne hver for sig og tiotropium. Agenturet bemærkede desuden, at der ikke var større

sikkerhedsmæssige problemer med Anoro Ellipta, da bivirkningerne kan behandles, selvom dataene for

langsigtet sikkerhed indtil videre er begrænsede. Agenturet anbefalede, at der gennemføres et studie

for at undersøge dette yderligere.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Anoro Ellipta?

Da lægemidler af samme klasse som Anoro Ellipta kan påvirke hjertet og blodkarrene i hjernen, skal

virksomheden, der markedsfører lægemidlet, gennemføre et langtidsstudie med patienter for at

indsamle yderligere oplysninger om lægemidlets sikkerhed sammenholdt med tiotropium.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Anoro Ellipta.

Anoro Ellipta0F (umeclidiniumbromid/vilanterol)

EMA/585265/2018

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Anoro Ellipta løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Anoro Ellipta vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Anoro Ellipta

Anoro Ellipta fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 8. maj 2014.

Yderligere information om Anoro Ellipta findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information