Angicor 20 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

11-03-2019

Aktiv bestanddel:
NICORANDIL
Tilgængelig fra:
Sanofi A/S
ATC-kode:
C01DX16
INN (International Name):
nicorandil
Dosering:
20 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
14453
Autorisation dato:
1994-05-17

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Angicor tabletter 20 mg

nicorandil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste version af denne indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Angicor

Sådan skal du tage Angicor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Angicor indeholder det aktive indholdsstof ”nicorandil”. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes

”kaliumkanal-aktivatorer”.

Angicor anvendes til at forebygge eller nedsætte de smertefulde symptomer (”angina pectoris”) på din

hjertesygdom. Det anvendes til voksne, som ikke kan tage hjertemedicin som ”betablokkere” eller

”calciumantagonister”.

Angicor virker ved at øge blodgennemstrømningen i hjertets blodkar. Dermed forbedres blodtilførslen

og iltforsyningen til hjertemusklen og belastningen på hjertet mindskes.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Angicor

Tag ikke Angicor, hvis:

du er allergisk over for nicorandil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Angicor (angivet i punkt

du har alvorligt lavt blodtryk (”hypotension”)

du har problemer med hjertet, f.eks. kardiogent shock, venstresidigt hjertesvigt med lavt

fyldningstryk eller hjertesvigt

du tager medicin til behandling af impotens (som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil) eller

medicin til behandling af ”forhøjet blodtryk” i lungerne (som f.eks. riociguat). Dette kan

påvirke dit blodtryk, hvis disse lægemidler tages sammen med Angicor

du har lavt blodvolumen

du har væske i lungerne (”lungeødem”).

Tag ikke Angicor, hvis noget af dette gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Angicor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger under behandlingen:

røde, kløende, hævede eller rindende øjne

sår i munden, maven, tarmen (tyktarmen og tyndtarmen) eller endetarmsåbningen. Disse kan

forårsage blod i afføringen eller opkast, en fistel (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i

kroppen til et andet eller til huden), et hul, bylder eller vægttab. Sår kan også udvikle sig på huden,

kønsorganer og i næsen eller omkring en stomi (en kunstig åbning til fjernelse af afføring, såsom en

kolostomi eller ileostomi). Disse er mere tilbøjelige til at opstå, hvis du har et problem med din

tyktarm (”divertikelsygdom”).

- Tal med din læge, før du tager medicin mod betændelse (kortikosteroider) eller ikke-steroide anti-

inflammatoriske lægemidler, inklusive acetylsalicylsyre, sammen med Angicor. Hvis disse tages

sammen, kan du være mere tilbøjelige til at få mavesår eller de andre problemer, der er nævnt

ovenfor.

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af behandlingen eller senere i behandlingsforløbet. Tal

straks med din læge, hvis du oplever nogen af de ovenstående symptomer. Se en fuldstændig liste over

alle bivirkninger i punkt 4.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du begynder at tage Angicor, hvis:

du har lavt blodtryk

du har et lavt indhold af kalium i blodet, og tager kaliumtilskud

du har nedsat nyrefunktion, eller hvis du tager anden medicin, der kan øge indholdet af kalium i

kroppen

du har problemer med hjertet som f.eks. hjertesvigt

du har en genetisk sygdom, der kaldes ”glucose-6-fosfatdehydrogenase-mangel”.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge eller

apotekspersonalet, før du tager Angicor.

Børn

Angicor må ikke anvendes til børn.

Brug af anden medicin sammen med Angicor

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette skyldes, at Angicor kan påvirke virkningen af nogle typer medicin. Nogle typer medicin

kan også påvirke virkningen af Angicor.

Tag ikke Angicor og tal med lægen, hvis du tager et eller flere af følgende:

medicin mod rejsningsproblemer som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil

medicin til behandling af ”forhøjet blodtryk” i lungerne som f.eks. riociguat.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel. Tal med din læge eller

apotekspersonalet,

Fortæl det til lægen

, før du tager Angicor, hvis du tager en eller flere af følgende typer medicin:

medicin mod forhøjet blodtryk

medicin, der udvider blodkarrene

medicin, der øger indholdet af kalium i blodet

dapoxetin, medicin til behandling af for tidlig sædafgang

medicin mod betændelsestilstande (kortikosterodier, non-steroide antiinflammatoriske

lægemidler såsom ibuprofen). Hvis disse tages sammen med Angicor, kan du være mere

tilbøjelige til at få sår

medicin mod depression

acetylsalicylsyre.

Fortæl det til din læge, før du tager Angicor, hvis du tager et eller flere af ovenstående lægemidler.

Brug af Angicor sammen med alkohol

Nicorandil kan sænke dit blodtryk. Hvis du drikker alkohol, mens du tager Angicor, kan dit blodtryk

blive endnu lavere.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage denne medicin, hvis du er gravid.

Man ved ikke, om nicorandil udskilles i din brystmælk. Du må ikke amme, mens du tager denne

medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Angicor kan gøre dig svimmel eller give dig en svaghedsfølelse. Hvis du oplever dette, må du ikke

køre bil, anvende værktøj eller betjene maskiner.

Angicor indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Angicor

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis er:

Den sædvanlige startdosis er 10 mg to gange dagligt.

Hvis du får hovedpine, kan lægen udskrive en lavere dosis på 5 mg to gange dagligt til de første 2

til 7 dage.

Din læge vil muligvis øge din dosis til 20 mg to gange dagligt. Dette vil afhænge af dit behov,

hvordan du reagerer på behandlingen, og hvor godt du tåler behandlingen.

Sådan tages dette lægemiddel:

Tag en dosis om morgenen og en om aftenen.

Synk tabletten (oral anvendelse).

Du må ikke tage tabletten ud af blisterpakningen, før du skal tage den.

10 mg tabletten kan deles i to lige store doser.

Delekærven på 20 mg tabletten er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved

at sluge den hel.

En større kapsel svarende til et”tørremiddel” er tydeligt markeret i den ene ende af hvert blisterkort.

Det skal beskytte Angicor mod fugt. Du må ikke sluge denne tørrekapsel. Hvis du ved et uheld

kommer til at sluge en tørrekapsel, skal du kontakte din læge straks. Det bør ikke skade dig.

Hvis du har taget for mange Angicor

Hvis du har taget for mange Angicor, eller hvis et barn har slugt en eller flere tabletter, skal du straks

søge lægehjælp eller tage til nærmeste skadestue. Tag emballagen med. Du kan blive svimmel eller få

svaghedsfølelse - symptomer på nedsat blodtryk. Du kan muligvis også mærke, at hjertet banker

uregelmæssigt og hurtigere.

Hvis du har glemt at tage Angicor

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Men hvis det

snart er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Tal staks med lægen, hvis du får en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

røde, kløende, hævede eller rindende øjne, inklusive problemer med en del af øjet kaldet

"hornhinden” (meget sjælden, kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

sår i munden, i maven, tarmene (tyktarmen og tyndtarmen) eller endetarmen (sjælden, kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Dette kan give blod i afføringen eller opkast, en

fistel (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden), et hul,

bylder eller vægttab. Der kan også opstå sår på huden, ved kønsorganer og i næsen eller ved en

stomi (en kunstig åbning til fjernelse af afføring såsom en kolostomi eller ileostomi). Disse er

mere tilbøjelige til at opstå, hvis du har et problem med din tyktarm (”divertikelsygdom”).

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af behandlingen eller senere i behandlingsforløbet.

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af de ovenstående symptomer.

Andre bivirkninger

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

hovedpine – dette forekommer især i de første par dage af behandlingen. Din læge vil muligvis

starte din behandling med en lav dosis og øge den gradvist for at nedsætte risikoen for

hovedpine.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

svimmelhed

hudrødme

kvalme

opkastning

svaghedsfølelse

meget hurtige, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag (hjertebanken).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

nedsat blodtryk.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

udslæt

kløe

ømme muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi).

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

mavesmerter

højt indhold af kalium i blodetgulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørkfarvet urin –

dette kan være tegn på leverproblemer

hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg eller hals, som kan give synkebesvær eller

vejrtrækningsbesvær.

Ikke kendt: det vides ikke, hvor ofte dette forekommmer

dobbeltsyn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”Exp”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Efter åbning skal hvert blisterkort anvendes indenfor 30 dage ved ovenstående opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Angicor indeholder:

-Aktivt stof: nicorandil. En tablet indeholder 20 mg.

-Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, croscarmellosenatrium, stearinsyre (E570) og mannitol (E421).

Udseende og pakningsstørrelser

Angicor tabletter 20 mg er hvide, runde tabletter med facetteret kant, delekærv på den ene side, og

mærket IK 20 på den anden side.

Delekærven er kun beregnet til at dele tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i

to lige store doser.

En større kapsel svarende til et ”tørremiddel” er tydeligt markeret i den ene ende af hvert blisterkort.

Det skal beskytte Angicor mod fugt.

Tørrekapslen må ikke sluges.

Pakningsstørrelser: 30 eller 60 tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø

Fremstiller:

Sanofi Winthrop Industrie, 56 route de Choisy au Bac, 60205 Compiègne, Frankrig.

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Frankrig

IKOREL

Irland

IKOREL

Holland

IKOREL 10 mg

Storbritannien

IKOREL

Frankrig

IKOREL

Irland

IKOREL

Storbritannien

IKOREL

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2019

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.dkma

.dk.

Læs hele dokumentet

28. februar 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Angicor tabletter

0.

D.SP.NR.

08638

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Angicor

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder nicorandil 20 mg.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide, runde tabletter med facetteret kant

delekærv på den ene side og mærket IK 20 på

den anden side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Angicor er indiceret til symptomatisk behandling af stabil angina pectoris hos voksne, der

ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med, har en kontraindikation mod eller ikke tåler

førstevalgsbehandling af angina pectoris (såsom betablokkere og/eller

calciumantagonister).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

dk_hum_14453_spc.doc

Side 1 af 11

Det sædvanlige terapeutiske område er 10 mg til 20 mg to gange dagligt. Den sædvanlige

startdosis er 10 mg to gange dagligt, fortrinsvis morgen og aften. Det anbefales, at dosis

om nødvendigt titreres op til 40 mg to gange dagligt afhængigt af patientens behov,

respons og tolerance. En lavere startdosis på 5 mg to gange dagligt kan anvendes hos

patienter, der har særlig tendens til hovedpine.

Ældre

Der er ingen særlige dosisanbefalinger til ældre patienter, men som for alle andre

lægemidler anbefales det at anvende den laveste effektive dosis.

Patienter med nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Der er ingen særlige dosisanbefalinger for patienter med nedsat lever- og/eller

nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Angicor anbefales ikke til pædiatriske patienter, da sikkerhed og virkning ikke er blevet

undersøgt i denne patientgruppe.

Administration

Angicor administreres oralt.

Tabletterne skal synkes hele morgen og aften med lidt væske.

Tabletterne kan tages med eller uden føde.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for nicorandil eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1

Patienter med shock (herunder kardiogent shock), svær hypotension, venstre ventrikel

dysfunktion med lavt fyldningstryk eller kardiel dekompensation

Brug af fosfodiesterase-5-hæmmere, da det kan medføre alvorligt blodtryksfald

(se pkt. 4.5)

Brug af opløselige guanylatcyklasestimulatorer (som f.eks. riociguat), da det kan med

føre alvorligt blodtryksfald (se pkt. 4.5)

Hypovolæmi

Akut lungeødem

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ulcerationer

Gastrointestinale ulcerationer og ulcerationer i hud og slimhinder er blevet rapporteret med

nicorandil (se pkt. 4.8).

-

Gastrointestinale ulcerationer

Nicorandil-induceret ulceration kan forekomme forskellige steder hos samme patient. De

er modstandsdygtige over for behandling, og de fleste responderer kun på seponering af

nicorandil. Hvis der opstår ulceration(er), skal nicorandil seponeres permanent (se pkt.

4.8). Læger og sundhedspersonale skal være opmærksomme på vigtigheden af tidlig

diagnosticering af nicorandil-inducerede ulcerationer og af hurtig seponering af nicorandil

i tilfælde af sådanne ulcerationer. Baseret på tilgængelige oplysninger kan tiden fra

behandlingsstart med nicorandil til udvikling af ulceration variere fra kort tid efter til

adskillige år efter initiering af nicorandil.

dk_hum_14453_spc.doc

Side 2 af 11

Der er rapporteret om gastrointestinal blødning sekundært til gastrointestinal ulceration i

forbindelse med behandling med nicorandil. Patienter, der samtidig tager acetylsalicylsyre

eller NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler) har en øget risiko for alvorlige

komplikationer som f.eks. gastrointestinal blødning. Der rådes derfor til forsigtighed, hvis

samtidig behandling med acetylsalicylsyre eller NSAID og nicorandil overvejes (se pkt.

4.5).

Fremskredne ulcerationer kan udvikle sig til perforation, fistler eller abscesdannelse.

Patienter med divertikelsygdom kan have større risiko for fisteldannelse eller

tarmperforering under nicorandilbehandling.

Der er rapporteret om gastrointestinale perforationer i forbindelse med samtidig behandling

med nicorandil og kortikosteroider. Der rådes derfor til forsigtighed, hvis samtidig

behandling med kortikosteroider overvejes.

-

Ulcerationer i øjet

Conjunctivitis, ulcus conjunctivae og ulcus corneae er blevet rapporteret meget sjældent

med nicorandil. Patienter skal informeres om tegn og symptomer og overvåges nøje for

ulcus corneae. Hvis der opstår ulceration(er), skal nicorandil seponeres (se pkt. 4.8).

Blodtryksfald

Nicorandil skal anvendes med forsigtighed sammen med andre lægemidler med

blodtrykssænkende effekt (se pkt. 4.5 og 4.8).

Hjerteinsufficiens

På grund af manglende data skal der udvises forsigtighed ved brug af nicorandil til

patienter med NYHA-klasse III eller IV hjertesvigt.

Hyperkaliæmi

Alvorlig hyperkaliæmi er blevet rapporteret meget sjældent med nicorandil. Der skal

udvises forsigtighed, når nicorandil anvendes sammen med andre lægemidler, der kan

forhøje kaliumniveauet, især hos patienter med moderat til svært nedsat nyrefunktion (se

pkt. 4.5 og 4.8).

Tørremiddel

Tabletterne er følsomme over for fugt. Patienterne skal derfor informeres om at opbevare

tabletterne i blisterpakningen indtil anvendelse. Ud over nicorandil-tabletter indeholder

hvert blisterkort en silicagel-kapsel uden aktivt stof som tørrekapsel i et separat blister-

segment, som er etiketteret tilsvarende. Patienterne skal informeres om ikke at indtage

denne tørrekapsel. Selvom utilsigtet indtagelse af en tørrekapsel normalt er harmløs, kan

det ændre den planmæssige indtagelse af de aktive tabletter.

Pædiatrisk population

Angicor anbefales ikke til pædiatriske patienter, da sikkerhed og virkning ikke er blevet

undersøgt i denne patientgruppe.

G6PD

mangel

Angicor skal anvendes med forsigtighed til patienter med

glucose-6-phosphat-dehydrogenasemangel. Nicorandil virker til dels via dets organiske

nitratdel. Metaboliseringen af organiske nitrater kan resultere i dannelse af nitritter, som

dk_hum_14453_spc.doc

Side 3 af 11

kan udløse methæmoglobinæmi hos patienter med

glucose-6-phosphat-dehydrogenasemangel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig anvendelse af nicorandil og fosfodiesterase-5-hæmmere som f.eks. sildenafil,

tadalafil og vardenafil er kontraindiceret, da det kan medføre alvorligt blodtryksfald

(synergistisk effekt).

Samtidig anvendelse af opløselige guanylatcyklasestimulatorer (som f.eks. riociguat) er

kontraindiceret, da det kan medføre alvorligt blodtryksfald.

Terapeutiske doser af nicorandil kan sænke blodtrykket.

Hvis nicorandil anvendes samtidigt med antihypertensiva eller andre lægemidler med

blodtrykssænkende effekt (f.eks. vasodilatorer, tricykliske antidepressiva, alkohol) kan den

blodtrykssænkende effekt blive forstærket.

Dapoxetin skal ordineres med forsigtighed til patienter, der tager nicorandil, på grund af

mulig nedsat ortostatisk tolerance.

Der er rapporteret om gastrointestinal perforation i forbindelse med samtidig behandling

med nicorandil og kortikosteroider. Der skal udvises forsigtighed, hvis samtidig

behandling overvejes.

Hos patienter, der samtidigt tager NSAID, herunder acetylsalicylsyre både til forebyggelse

af kardiovaskulær sygdom og i antiinflammatoriske doser, er der en øget risiko for

alvorlige komplikationer som f.eks. gastrointestinal ulceration, perforation og blødning (se

pkt. 4.4).

Der skal udvises forsigtighed, hvis nicorandil anvendes sammen med andre lægemidler,

der kan øge kaliumniveauet (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nicorandils metabolisme påvirkes ikke i signifikant grad af cimetidin (en CYP-hæmmer)

eller rifampicin (en CYP3A4-induktor). Nicorandil påvirker ikke acenocoumarols

farmakodynamik.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af nicorandil til gravide kvinder.

Dyrestudier har ikke vist direkte eller indirekte skadelige virkninger for så vidt angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

For en sikkerheds skyld bør Angicor undgås under graviditet.

Amning

Dyrestudier har vist, at nicorandil udskilles i små mængder i mælk. Det er ukendt, hvorvidt

nicorandil udskilles i human mælk; derfor frarådes brug af Angicor under amning.

Fertilitet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data vedrørende fertilitet til at kunne vurdere risikoen

hos mennesker (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

dk_hum_14453_spc.doc

Side 4 af 11

Angicor påvirker evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Som ved behandling med andre vasodilatorer kan såvel den blodtrykssænkende effekt som

svimmelhed og svaghedsfølelse, forårsaget af nicorandil, nedsætte evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Denne effekt kan øges i forbindelse med alkohol eller

andre lægemidler med blodtrykssænkende effekt (f.eks. vasodilatorer, tricykliske

antidepressiva) (se pkt. 4.5). Derfor skal patienten rådes til ikke at køre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvis disse symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigste bivirkninger, som er rapporteret ved kliniske studier, er hovedpine, som

forekom hos flere end 30 % af patienterne, især i de første dage af behandlingen, og som

var skyld i størstedelen af studiefrafaldene. Gradvis dosistitrering kan reducere

hyppigheden af hovedpine (se pkt. 4.2).

Desuden blev alvorlige bivirkninger, herunder ulcerationer og komplikationer i forbindelse

hermed (se pkt. 4.4) rapporteret i post-marketingovervågning af nicorandil.

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger rapporteret med nicorandil er opstillet i nedenstående tabel

efter systemorganklasse (i henhold til MedDRA) og hyppighed. Hyppigheden er defineret

som: Meget almindelig (≥1/10), Almindelig (≥1/100, <1/10), Ikke almindelig (≥1/1.000,

<1/100), Sjælden (≥1/10.000, <1/1,000), Meget sjælden (<1/10.000), Ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkel frekvensgruppe er

bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført

først.

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke

kendt

Metabolisme og

ernæring

Hyperkaliæmi (se

pkt. 4.4 og 4.5)

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Øjne

Ulcus corneae,

ulcus conjuncti-

vae, conjunctivi-

tis (se pkt.4.4)

Diplopi

Hjerte

Øget

hjertefrekvens

Vaskulære

sygdomme

Kutan

vasodilation

med rødme

Blodtryksf

ald (se

pkt.4.4)

Mave-tarm-kanalen

Opkastning,

kvalme

Gastrointestinal

e ulcerationer

(stomatitis,

aftose, sår i

munden, sår på

tungen, sår på

tyndtarmen, sår

på tyktarmen,

analt ulcus) (se

nedenfor og

Gastrointe

stinal

blødning

(se pkt.

4.4)

dk_hum_14453_spc.doc

Side 5 af 11

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke

kendt

pkt. 4.4)

Lever og galdeveje

Leversygdomme

som hepatitis,

kolestase eller

gulsot

Hud og subkutane

væv

Udslæt, pruritus

Angioødem,

Hud- og

slimhinde-

ulcerationer

(hovedsageligt

perianale,

genitale og

parastomale

ulcerationer) (se

pkt.4.4)

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Myalgi

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Svaghedsfølels

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Gastrointestinale ulcerationer

Der er rapporteret komplikationer til gastrointestinal ulceration som f.eks. perforation,

fistler eller abscesdannelse, som til tider har medført gastrointestinal blødning og vægttab

(se pkt. 4.4).

Yderligere oplysninger

Derudover er følgende bivirkninger blevet rapporteret med forskellig hyppighed i IONA-

(Impact of Nicorandil in Angina) studiet, hvor nicorandil blev anvendt som supplement til

standardbehandling hos patienter med stabil angina og med høj risiko for kardiovaskulære

hændelser (se pkt. 5.1).

Almindelig

Ikke almindelig

Meget sjælden

Mave-tarm-kanalen

Rektal blødning

Mundsår

Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Angioødem

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Indberetning af formodede bivirkninger

dk_hum_14453_spc.doc

Side 6 af 11

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

De mest sandsynlige symptomer ved akut overdosering er perifer vasodilatation med

blodtryksfald og reflekstakykardi.

Behandling

Monitorering af hjertefunktion og generelle understøttende foranstaltninger anbefales. Hvis

dette ikke hjælper, anbefales det at øge det cirkulerende plasmavolumen ved

væskesubstitution. I livstruende situationer skal administration af vasopressorer overvejes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 01 DX 16. Vasodilatorer anvendt ved hjertesygdomme.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Nicorandil, som er en nicotinamidester, er en vasodilator med dobbelt

virkningsmekanisme, som resulterer i afslapning af den vaskulære glatte muskulatur i både

det venøse og det arterielle karsystem.

Det virker ved at åbne kaliumkanaler. Denne aktivering af kaliumkanaler inducerer

vaskulær

hyperpolarisering af cellemembranen med arteriel muskelafslappende effekt, hvilket

medfører arteriel

vasodilation og reduktion af afterload. Derudover medfører aktivering af kaliumkanaler

kardiobeskyttende virkning, der minder om iskæmisk prækonditionering.

På grund af dets nitratdel har nicorandil også en afslappende virkning på den vaskulære

glatte muskulatur, især i venesystemet, via en stigning i intracellulært cyklisk

guanosinmonophosphat (cGMP). Dette resulterer i dilation af kapaticanskarrene og nedsat

preload.

Farmakodynamisk virkning

Nicorandil er vist at udøve en direkte effekt på koronarterierne, både på normale og

stenotiske

dk_hum_14453_spc.doc

Side 7 af 11

Segmenter, uden at medføre ”steal phenomenon”. Desuden bevirker reduktionen i

slutdiastolisk tryk og Vægspændning, at den ekstravaskulære del af den vaskulære

modstand mindskes. Slutteligt resulterer dette i forbedret oxygenbalance i myokardiet og

forbedret blodgennemstrømning i poststenotiske områder i myokardiet.

Nicorandil har derudover vist spasmolytisk aktivitet i både in vitro og in vivo studier og

ophæver koronarspasme forårsaget af methacholin eller noradrenalin. Nicorandil har ingen

direkte effekt på den myokardielle kontraktilitet.

Klinisk virkning og sikkerhed

IONA-studiet var et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 5.126

patienter over 45 år med kronisk stabil angina, som fik standardbehandling mod angina

pectoris, og som havde en høj risiko for kardiovaskulære hændelser, enten defineret ved: 1)

tidligere myokardieinfarkt eller 2) koronar bypass-operation eller 3) koronararterie-sygdom

bekræftet ved angiografi, eller ved en positiv motionstest inden for de foregående to år

sammen med ét af følgende: venstre ventrikelhypertrofi på ekg, venstre

ventrikeluddrivningsfraktion

≤45 % eller slutdiastolisk dimension på >55 mm, alder ≥65,

diabetes, hypertension, perifer vaskulær sygdom eller cerebrovaskulær sygdom. Patienter

blev ekskluderet fra studiet, hvis de fik et sulfonylurinstof, da man mente, at disse patienter

ikke ville have gavn af behandlingen (sulfonylurinstof kan lukke kaliumkanaler og kan

derved modvirke nogle af nicorandils virkninger). Studieopfølgning til endepunktsanalyse

var mellem 12 og 36 måneder med et gennemsnit på 1,6 år.

Det primære sammensatte endepunkt (død af koronar hjertesygdom (CHD), ikke-dødeligt

myokardieinfarkt eller ikke-planlagt hospitalsindlæggelse pga. kardielle brystsmerter)

forekom hos 337 (13,1 %) af de patienter, der fik nicorandil 20 mg to gange dagligt,

sammenlignet med 389 (15,5 %) af de patienter, der fik placebo (hazard ratio 0,83; 95 %

konfidensinterval (CI) 0,72 til 0,97; p=0,014).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Nicorandils farmakokinetik er lineær ved doser fra 5 mg til 40 mg.

Absorption

Nicorandil absorberes hurtigt og fuldstændigt fra mave-tarm-kanalen efter oral

administration og uafhængigt af fødeindtagelse. Den absolutte biotilgængelighed er ca. 75

%. Der er ingen signifikant first-pass effekt i leveren. Maksimal plasmakoncentration

) opnås efter ca. 30-60 minutter. Plasmakoncentrationen (og arealet under kurven

(AUC)) udviser lineær proportionalitet med dosis.

Steady state nås hurtigt (inden for 4-5 dage) ved gentagen oral administration (2 gange

dagligt regime). Ved steady state er akkumulationsratio (baseret på AUC) omkring 2 for

20 mg to gange dagligt og 1,7 for 10 mg to gange dagligt.

Fordeling

Lægemidlets fordeling i kroppen forbliver stabil inden for det terapeutiske område uanset

dosis.

Nicorandils fordelingsvolumen efter intravenøs (i.v.) administration er 1,04 l/kg

kropsvægt. Nicorandil bindes kun i begrænset omfang til humane plasmaproteiner (den

bundne fraktion er estimeret til ca. 25 %).

Biotransformation

dk_hum_14453_spc.doc

Side 8 af 11

Nicorandil metaboliseres hovedsagligt i leveren ved denitrifikation til en række stoffer

uden kardiovaskulær aktivitet. I plasma var uomdannet nicorandil ansvarlig for 45,5 % af

det radioaktive AUC, og alkoholmetabolitten, N-(2-hydroxyethyl)-nicotinamid, var

ansvarlig for 40,5 %. De øvrige metabolitter var ansvarlige for de resterende 20 % af

radioaktivt AUC.

Nicorandil udskilles hovedsageligt i urinen som metabolitter, da det uomdannede

lægemiddel udgør mindre end 1 % af den administerede dosis i human urin (0-48 timer).

N-(2-hydroxyethyl)-nicotinamid er den mest fremtrædende metabolit (ca.8,9 % af den

administrerede dosis inden for 48 timer), efterfulgt af nicotinurinsyre (5,7 %), nicotinamid

(1,34 %), N-methyl-nicotinamid (0,61 %) og nicotinsyre (0,40 %). Disse metabolitter

udgør størstedelen af nironadils omdannelse.

Elimination

Faldet i plasmakoncentrationen sker i to faser:

En hurtig eliminationsfase med en halveringstid på ca. 1 time, hvilket omfatter 96 %

af plasmakoncentrationen.

En langsom eliminationsfase, der indtræder ca. 12 timer efter en dosis på 20 mg to

gange dagligt.

Efter 4-5 mg administreret intravenøst (5 min. infusion) var total-clearance ca. 40-55 l/t.

Nicorandil og dets metabolitter udskilles hovedsageligt i urinen, idet udskillelsen i fæces er

meget langsom.

Specielle patientgrupper

Der er ikke vist klinisk relevante ændringer af nicorandils farmakokinetiske profil i

risikopopulationer som f.eks. ældre patienter, patienter med leversygdom og patienter med

kronisk nyresvigt.

Farmakokinetiske interaktioner

Nicorandils metabolisme synes ikke at ændres i signifikant grad af hverken cimetidin eller

rifampicin, som henholdsvis er en hæmmer og en induktor af mikrosomale leveroxidaser

med blandet funktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

Nedsat fertilitet

Fertilitetsstudier viste ingen påvirkning af parringsevnen hos hverken han- eller hunrotter,

men et nedsat antal levende fostre og implantationssteder blev observeret ved høje doser.

Histopatologiske testikelændringer (nedsat antal spermceller) blev konstateret i

toksicitetsstudier med gentagne doser. Yderligere eksplorative studier vedr.

testikeltoksicitet viste nedsat blodgennemstrømning i testis og nedsat koncentration af

testosteron i blodet. Disse resultater tyder på, at testikeltoksicitet forårsaget af nicorandil er

relateret til vedvarende nedsat blodgennemstrømning forårsaget af nedsat minut volumen.

Efter behandlingsophør blev restitution efter nicorandil-induceret testikeltoksicitet

observeret efter 4 uger, hvilket indikerer, at de observerede ændringer er reversible.

Embryotoksicitet og peri- og postnatal toksicitet

dk_hum_14453_spc.doc

Side 9 af 11

Radioaktivitet passerede placentaen hos drægtige rotter efter administration af radioaktivt

mærket nicorandil.

Efter eksponering for nicorandil ved maternelle toksiske doser blev der observeret

embryotoksicitet hos rotter og kaniner. Der var ikke tegn på teratogenicitet (rotte og kanin)

eller abnorm præ- eller postnatal fysisk eller adfærdsmæssig udvikling (rotte).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Majsstivelse

Croscarmellosenatrium

Stearinsyre (E570)

Mannitol (E421)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter åbning

Hvert blisterkort skal anvendes inden for 30 dage efter åbning ved nedenstående

opbevaringsbetingelser.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevares i den originale yderkarton for at beskytte mod fugt.

Emballagetyper og pakningstørrelser

I hvert blisterkort er der:

10 hulrum indeholdende Angicor tabletter, og

1 større hulrum indeholdende en silicagel tørrekapsel i den ene ende af blisterkortet.

Hvert hulrum, der indeholder en Angicor tablet, er forbundet med tørrekapslen via en

kanal.

Tørrekapslen må ikke sluges.

Blisterkortet er forseglet med aluminiumsfolie på den side, hvor tabletten trykkes ud.

Pakningsstørrelser: 30 eller 60 tabletter.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

dk_hum_14453_spc.doc

Side 10 af 11

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14453

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. maj 1994

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

28. februar 2019

dk_hum_14453_spc.doc

Side 11 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information