Anagrelid "Teva" 0,5 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ANAGRELIDHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
L01XX35
INN (International Name):
anagrelide hydrochloride
Dosering:
0,5 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisationsnummer:
58746
Autorisation dato:
2017-12-04

Indlægsseddel: Information til patienten

Anagrelid Teva 0,5 mg hårde kapsler

anagrelid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid Teva

Sådan skal du tage Anagrelid Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Anagrelid Teva indeholder det aktive stof anagrelid. Anagrelid Teva er et lægemiddel, der griber ind i

udviklingen af blodplader. Det reducerer det antal blodplader, som knoglemarven producerer, hvilket

medfører et fald i antallet af blodplader i blodet hen imod et mere normalt niveau. Derfor anvendes det

til behandling af patienter med essentiel trombocytæmi.

Essentiel trombocytæmi er en tilstand, der optræder, når knoglemarven producerer for mange af de

blodceller, der kaldes blodplader. Et stort antal blodplader i blodet kan medføre alvorlige problemer

med blodcirkulationen og dannelse af blodpropper.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid Teva

Tag IKKE Anagrelid Teva:

hvis du er allergisk over for anagrelid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Anagrelid Teva

(angivet i punkt 6). En allergisk reaktion kan genkendes som udslæt, kløe, hævet ansigt eller

hævede læber eller åndenød.

hvis du har moderate eller svære leverproblemer.

hvis du har moderate eller svære nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Anagrelid Teva:

hvis du har eller tror, at du måske har et problem med hjertet.

hvis du har medfødt forlænget QT-interval, eller du har det i familien (kan ses på et EKG, som er

en registrering af hjertets elektriske aktivitet), eller du tager andre lægemidler, der fører til

unormale EKG-ændringer, eller du har lavt indhold af salte, f.eks. kalium, magnesium eller

calcium (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Anagrelid Teva”).

hvis du har problemer med lever eller nyrer.

I kombination med acetylsalicylsyre er der en forøget risiko for større blødninger (se afsnittet “Brug af

anden medicin sammen med Anagrelid Teva”). Acetylsalicylsyre et indholdsstof, der findes i mange

former for medicin, og som anvendes til smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre

blodet i at størkne. Det kaldes også Aspirin.

Børn og unge

Der er begrænsede oplysninger om anvendelse af Anagrelid Teva hos børn og unge. Anagrelid Teva

bør derfor anvendes med forsigtighed.

Brug af anden medicin sammen med Anagrelid Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Fortæl det til din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin:

medicin, der kan ændre din hjerterytme, f.eks. sotalol, amiodaron.

fluvoxamin, som anvendes til behandling af depression.

visse former for antibiotika, såsom enoxacin, som anvendes til behandling af infektioner.

theophyllin, som anvendes til behandling af svær astma og vejrtrækningsproblemer.

medicin til behandling af hjertesygdomme, f.eks. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og

cilostazo.

acetylsalicylsyre (et indholdsstof, der findes i mange former for medicin og anvendes til

smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. Det kaldes også

Aspirin.).

anden medicin til behandling af tilstande, der påvirker blodpladerne i blodet, f.eks. clopidogrel.

omeprazol, som anvendes til at sænke mængden af syre produceret i mavesækken.

svangerskabsforebyggende tabletter: Hvis du oplever svær diarré, mens du tager dette

lægemiddel, kan det nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende tabletter, og det anbefales

at benytte en ekstra præventionsmetode (f.eks. kondom). Se anvisningerne i indlægssedlen for

den svangerskabsforebyggende tablet, som du tager.

Anagrelid Teva eller disse lægemidler virker måske ikke korrekt, hvis de tages samtidigt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Anagrelid Teva.

Anagrelid Teva må ikke tages af gravide. Kvinder, der kan blive gravide, skal sikre, at de anvender

effektiv prævention, medens de tager Anagrelid Teva. Tal med din læge, hvis du har brug for råd

vedrørende prævention.

Fortæl det til din læge, hvis du ammer, eller hvis du har planer om at amme. Anagrelid Teva må ikke

tages, medens man ammer. Du skal

holde op

med at amme, hvis du tager Anagrelid Teva.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter i behandling med Anagrelid Teva har rapporteret om svimmelhed. Du må

ikke

køre

bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel.

Anagrelid Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Anagrelid Teva

Tag altid Anagrelid Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er forskelligt, hvilken mængde Anagrelid Teva forskellige mennesker kan tage, og dette afhænger

af din tilstand. Din læge vil ordinere den bedste dosis til dig.

Den sædvanlige startdosis af Anagrelid Teva er 1 mg. Du tager denne dosis som en kapsel med 0,5 mg

to gange dagligt i mindst én uge. Derefter kan din læge enten øge eller reducere antallet af kapsler,

som du skal tage, for at finde den dosis der bedst passer dig, og som behandler din tilstand mest

effektivt.

Du skal sluge kapslerne hele med et glas vand. Du må

ikke

knuse kapslerne eller fortynde indholdet

med væske. Du kan tage kapslerne med mad efter et måltid eller på tom mave. Det er bedst at tage

kapslerne på samme tidspunkt hver dag.

Tag ikke

flere kapsler, end din læge har anbefalet.

Din læge vil tage blodprøver med jævne mellemrum for at kontrollere, at medicinen virker effektivt,

og at din lever og dine nyrer fungerer, som de skal.

Hvis du har taget for mange Anagrelid Teva hårde kapsler

Hvis du tager mere Anagrelid Teva end du bør, eller hvis en anden har taget din medicin, skal du

straks underrette din læge eller apotekspersonalet. Vis dem Anagrelid Teva-emballagen.

Hvis du har glemt at tage Anagrelid Teva

Tag kapslerne, så snart du kommer i tanke om det. Tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du

ikke

tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge.

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelig:

hjertesvigt (symptomer omfatter åndenød, brystsmerter, hævede ben på grund af

væskeophobning), svære problemer med hjerteslagets frekvens eller rytme, betændelse i

bugspytkirtlen, hvilket forårsager svære mave- og rygsmerter, opkastning af blod eller blodig eller sort

afføring, svært nedsat antal blodlegemer, hvilket kan forårsage svaghed, blå mærker, blødning eller

infektioner, forhøjet blodtryk i lungerne (tegn herpå omfatter åndenød, hævelse af ben eller ankler og

blåfarvning af læber og hud).

Sjælden:

nyresvigt (du udskiller kun lidt eller ingen urin), hjerteanfald.

Kontakt straks din læge, hvis du bemærker nogle af disse bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

Svimmelhed, træthed, hurtigt hjerteslag, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag, kvalme, diarré,

mavesmerter, luft i maven, opkastning, nedsat antal røde blodlegemer, væske i kroppen eller udslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

En følelse af svaghed eller utilpashed, forhøjet blodtryk, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse,

kuldegysninger eller feber, fordøjelsesbesvær, manglende appetit, forstoppelse, blå mærker, blødning,

hævelse, vægttab, muskelsmerter, smerter i led, rygsmerter, nedsat eller manglende følesans, såsom

følelsesløshed, især i huden, unormal følesans eller stikkende og prikkende fornemmelser, søvnløshed,

depression, forvirring, nervøsitet, tør mund, hukommelsestab, stakåndethed, næseblødning, alvorlig

lungeinfektion med feber, åndenød, hoste, slim, hårtab, hudkløe eller misfarvning af huden, impotens,

brystsmerter, nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker,

væskeophobning rundt om lungerne eller forhøjede leverenzymer. Din læge vil muligvis tage en

blodprøve, som eventuelt kan vise forhøjede leverenzymer.

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

Blødende gummer, vægtforøgelse, svære brystsmerter, sygdom i hjertemusklen (symptomer omfatter

træthed, brystsmerter og hjertebanken), forstørret hjerte, væskeophobning rundt om hjertet,

koordinationstab, talevanskeligheder, tør hud, migræne, synsforstyrrelser eller dobbeltsyn, ringen for

ørerne, svimmelhed, når du står op (især når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling), øget

vandladningstrang om natten, smerte, influenzalignende symptomer, søvnighed, udvidelse af

blodkarrene, tyktarmsbetændelse (symptomer omfatter: diarré, sædvanligvis med blod og slim,

mavesmerter, feber), betændelseslignende reaktion i maven (symptomer omfatter smerter, kvalme,

opkastning), områder med unormal tæthed af lungevæv, forhøjet kreatinin i blodprøver, hvilket kan

være tegn på nyreproblemer.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet, men det vides ikke præcist, hvor ofte de forekommer:

uregelmæssig hjerterytme, der kan være livstruende

leverbetændelse, symptomer omfatter kvalme, opkastning, kløe, gulfarvning af hud og øjne,

misfarvning af afføring eller urin

betændelseslignende reaktion i lungerne (symptomer omfatter feber, hoste, vejrtrækningsbesvær,

hvæsen; som forårsager dannelse af arvæv i lungerne)

betændelsestilstand i nyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Hvis din læge standser din medicinering, må du ikke beholde eventuelle resterende kapsler,

medmindre din læge beder dig om det. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anagrelid Teva indeholder:

Aktivt stof: anagrelid. Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som

anagrelidhydrochloridmonohydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslens indhold: lactosemonohydrat, natriumcroscarmellose, povidon K29/32, lactose,

cellulose, mikrokrystallinsk, magnesiumstearat (se punkt 2 ”Anagrelid Teva indeholder lactose”).

Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anagrelid Teva leveres som uigennemsigtige, hvide, hårde kapsler, ca. 14,3 mm i længde.

Kapslerne leveres i beholdere med 42 eller 100 hårde kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Telefon: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

SYNTHON HISPANIA, S.L.

C/ Castelló, nº1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

08830 Barcelona

Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Cypern:

Anagrelide/Teva 0,5 mg σκληρά καψάκια

Danmark:

Anagrelid Teva

Finland:

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova

Anagrelide ratiopharm 1 mg kapseli, kova

Frankrig:

Anagrelide Teva 0,5 mg gélule

Grækenland:

Anagrelide/Teva 0,5 mg σκληρά καψάκια

Holland:

Anagrelide Teva 0,5 mg, harde capsules

Italien:

Anagrelide Teva

Letland:

Anagrelide Teva 0,5 mg cietās kapsulas

Litauen:

Anagrelide Teva 0,5 mg kietosios kapsulės

Portugal:

Anagrelida Teva

Rumænien:

ANAGRELIDĂ TEVA 0,5 mg capsule

Slovakiet:

Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly

Anagrelide Teva 1 mg tvrdé kapsuly

Slovenien:

Anagrelid Teva 0,5 mg trde kapsule

Spanien:

Anagrelida Teva 0,5 mg cápsulas duras EFG

Storbritannien:

Anagrelide 0.5 mg hard capsules

Anagrelide 1 mg hard capsules

Tjekkiet:

Anagrelide Teva

Østrig:

Anagrelid ratiopharm 0,5 mg Kapseln

Anagrelid ratiopharm 1 mg Kapseln

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2018.

Referencelægemidlet indeholdende anagrelid er godkendt under ”særlige omstændigheder”. Det

betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for lægemidlet, fordi det

drejer sig om en sjælden sygdom. Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye

oplysninger om lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

4. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Anagrelid "Teva", hårde kapsler

0.

D.SP.NR.

30558

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Anagrelid "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydrochloridmonohydrat).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver kapsel indeholder lactosemonohydrat (28,0 mg) og lactose (32,9 mg).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler

En uigennemsigtig hvid kapsel, ca. 14,3 mm lang.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Anagrelid "Teva" er indiceret til reduktion af forhøjet blodpladetal hos risikopatienter med

essentiel trombocytæmi (ET), der ikke tåler deres nuværende behandling, eller hvis

forhøjede blodpladetal ikke reduceres til et acceptabelt niveau med den aktuelle

behandling.

En patient i risikogruppe

En patient i risikogruppe for essentiel trombocytæmi defineres ved hjælp af en eller flere af

følgende egenskaber:

> 60 år gammel eller

et blodpladetal på > 1.000 x 10

/l eller

tidligere forekomst af trombo-hæmoragiske hændelser.

58746_spc.docx

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Anagrelid "Teva" skal startes af en kliniker med erfaring i håndtering af

essentiel trombocytæmi.

Dosering

Den anbefalede startdosis for anagrelid er 1 mg/dag, der skal indgives oralt fordelt på to

doser (0,5 mg/dosis).

Startdosis skal opretholdes i mindst en uge. Efter en uge kan dosis titreres på individuel

basis, så man opnår den laveste, effektive dosis, der er nødvendig for at reducere og/eller

opretholde et blodpladetal på under 600 x 10

/l og ideelt på et niveau mellem 150 x 10

og 400 x 10

/l. Dosisforhøjelsen må ikke overstige 0,5 mg/dag i en given uge, og den

anbefalede, maksimale enkeltdosis bør ikke overstige 2,5 mg (se pkt. 4.9). Under den

kliniske udvikling er der anvendt doser på 10 mg/dag.

Virkningen af behandling med anagrelid skal overvåges regelmæssigt (se pkt. 4.4). Hvis

startdosis er > 1 mg/dag, skal der udføres blodpladetælling hver anden dag i den første

uges behandling og mindst ugentlig derefter, indtil en stabil vedligeholdelsesdosis er nået.

Typisk ses et fald i blodpladetallet inden for 14 til 21 dage efter behandlingsstart, og for de

fleste patienter observeres og opretholdes en tilstrækkelig terapeutisk respons ved en dosis

på 1 til 3 mg/dag (for yderligere oplysninger om de kliniske virkninger henvises til pkt.

5.1).

Ældre

De observerede farmakokinetiske forskelle mellem ældre og yngre patienter med ET (se

pkt. 5.2) giver ikke grund til at anvende et forskelligt start-regimen eller forskellige

dosistitreringstrin for at opnå et behandlingsregimen med anagrelid, der er optimalt for den

enkelte patient.

Under den kliniske udvikling var ca. 50 % af de patienter, der blev behandlet med

anagrelid, over 60 år, og der var ikke behov for nogen aldersspecifikke ændringer i dosis

for disse patienter. Patienter i denne aldersgruppe havde imidlertid som forventet dobbelt

så mange tilfælde af alvorlige bivirkninger (hovedsagelig vedrørende hjertet).

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. De potentielle risici

og fordele ved behandling med anagrelid til en patient med nedsat nyrefunktion skal

vurderes, før behandlingen påbegyndes (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede farmakokinetiske data for denne patientpopulation. Hepatisk

metabolisme udgør imidlertid den vigtigste metode til clearance af anagrelid, og

leverfunktionen kan derfor forventes at have indflydelse på denne proces. Det anbefales

derfor, at patienter med moderat eller svært nedsat leverfunktion ikke behandles med

anagrelid. De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid til en patient med

let nedsat leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt. 4.3 og 4.4).

58746_spc.docx

Side 2 af 14

Pædiatrisk population

Sikkerhed og virkning ved anagrelid er ikke klarlagt. Erfaringen med behandling af børn

og unge er meget begrænset: Anagrelid bør anvendes med forsigtighed i denne

patientgruppe. Da der ikke foreligger specifikke pædiatriske retningslinjer, anses de

diagnostiske kriterier fra WHO for diagnosticering af ET hos voksne for at have relevans

for den pædiatriske population. Diagnostiske retningslinjer for essentiel trombocytæmi bør

følges nøje, og ved usikkerhed bør diagnosen revurderes regelmæssigt med bestræbelser på

at differentiere mellem hereditær og sekundær trombocytose, hvilket kan omfatte genetisk

analyse og knoglemarvsbiopsi.

Typisk cytoreduktiv behandling skal overvejes hos pædiatriske patienter med høj risiko.

Behandling med anagrelid bør kun påbegyndes, når patienten viser tegn på

sygdomsprogression eller lider af trombose. Hvis behandlingen påbegyndes, skal fordele

og risici ved behandlingen med anagrelid overvåges regelmæssigt og behovet for videre

behandling evalueres regelmæssigt.

Mål for trombocyttal fastsættes individuelt for den enkelte patient af den behandlende

læge.

Seponering af behandlingen bør overvejes hos pædiatriske patienter, der ikke har opnået et

tilfredsstillende behandlingsrespons efter ca. 3 måneder.

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Til oral anvendelse. Kapslerne skal sluges hele. Indholdet må ikke knuses eller fortyndes i

en væske.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for anagrelid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

punkt 6.1.

Patienter med moderat eller svær leverinsufficiens.

Patienter med moderat eller svær nyreinsufficiens (kreatininclearance < 50 ml/min).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat leverfunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med let nedsat

leverfunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes. Behandlingen anbefales ikke til

patienter med forhøjede aminotransferaser (> 5 gange den øverste grænse for

normalområdet) (se pkt. 4.2 og 4.3).

Nedsat nyrefunktion

De potentielle risici og fordele ved behandling med anagrelid for en patient med nedsat

nyrefunktion skal vurderes, før behandling påbegyndes (se pkt. 4.2 og 4.3).

58746_spc.docx

Side 3 af 14

Monitorering

Behandling kræver nøje klinisk overvågning af patienten, hvilket vil omfatte komplet

blodtælling (hæmoglobin og hvide blodceller og blodpladetal), vurdering af leverfunktion

(ALAT og ASAT), test af nyrefunktion (serumkreatinin og urea) samt elektrolytter

(kalium, magnesium og calcium).

Blodplader

Antallet af blodplader stiger inden for 4 dage efter, at behandling med anagrelid er afbrudt

og vil vende tilbage til niveauet før behandling inden for 10 til 14 dage, med mulig

tilbagevenden til over baseline-værdierne. Derfor skal blodplader monitoreres hyppigt.

Hjerte

Der er indberettet alvorlige kardiovaskulære bivirkninger, herunder tilfælde af torsade de

pointes, ventrikulær takykardi, kardiomyopati, kardiomegali og kongestiv hjertesvigt (se

pkt. 4.8).

Der skal udvises forsigtighed, når anagrelid bruges hos patienter med kendte risikofaktorer

for forlængelse af QT-intervallet, såsom medfødt langt QT-syndrom, anamnese med

erhvervet QTc-forlængelse, lægemidler, der kan forlænge QTc-intervallet, samt

hypokaliæmi.

Der skal også udvises forsigtighed hos populationer, der kan have en højere maksimal

plasmakoncentration (C

) af anagrelid eller den aktive metabolit, 3-hydroxy-anagrelid,

f.eks. nedsat leverfunktion eller anvendelse sammen med CYP1A2-hæmmere (se pkt. 4.5).

Omhyggelig monitorering for en virkning på QTc-intervallet er tilrådelig.

Det anbefales at udføre en kardiovaskulær undersøgelse, herunder baseline-EKG og

baselineekkokardiografi, hos alle patienter, før behandlingen med anagrelid påbegyndes.

Alle patienterne bør monitoreres regelmæssigt under behandlingen (f.eks. EKG eller

ekkokardiografi) for tegn på kardiovaskulære virkninger, der kan kræve yderligere

kardiovaskulær undersøgelse. Hypokaliæmi eller hypomagnesæmi skal korrigeres før

administration af anagrelid og bør monitoreres periodisk under behandlingen.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP-fosfodiesterase III, og på grund af dets positive inotope

og kronotrope virkninger skal anagrelid anvendes med forsigtighed hos patienter med

kendt eller mistænkt hjertesygdom uanset alder. Alvorlige kardiovaskulære bivirkninger er

også forekommet hos patienter uden mistænkt hjertesygdom, og hvor de kardiovaskulære

undersøgelser før behandlingen var normale.

Anagrelid bør kun anvendes, hvis de mulige fordele ved behandlingen opvejer de mulige

risici.

Pulmonal hypertension

Der er rapporteret om tilfælde af pulmonal hypertension hos patienter i behandling med

anagrelid. Patienter bør evalueres for tegn og symptomer på underliggende kardiopulmonal

sygdom inden initiering af og under behandling med anagrelid.

58746_spc.docx

Side 4 af 14

Pædiatrisk population

Der er meget begrænsede data til rådighed vedrørende brug af anagrelid til pædiatriske

patienter, og anagrelid skal anvendes med forsigtighed til denne patientgruppe (se pkt. 4.2,

4.8, 5.1 og 5.2).

Som hos den voksne population bør der udføres en komplet blodtælling, og hjerte-, lever-

og nyrefunktionen bør vurderes før behandlingen og regelmæssigt under behandlingen.

Sygdommen kan progrediere til myelofibrose eller AML. Selvom hyppigheden for en

sådan progression ikke er kendt, har børn et længere sygdomsforløb og kan derfor have en

øget risiko for malign transformation i forhold til voksne. Børn bør overvåges

regelmæssigt for sygdomsprogression i henhold til klinisk standardpraksis såsom

lægeundersøgelse, vurdering af relevante sygdomsmarkører og knoglemarvsbiopsi.

Alle anomalier bør evalueres prompte, og der skal tages passende foranstaltninger, hvilket

også kan omfatte dosisreduktion, -afbrydelse eller -seponering.

Klinisk relevante interaktioner

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III (PDE III). Samtidig brug af anagrelid

og andre PDE III-hæmmere som milrinon, amrinon, enoximon, olprinon og cilostazol

anbefales ikke.

Brug af anagrelid sammen med acetylsalicylsyre er blevet forbundet med større

blødningshændelser (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Anagrelid "Teva" indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lapp lactase insufficiens eller glucose/galactosemalabsorption må ikke

tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført begrænsede farmakokinetiske og/eller farmakodynamiske

undersøgelser af eventuelle interaktioner mellem anagrelid og andre lægemidler.

Andre aktive stoffers virkning på anagrelid

In vivo-interaktionsundersøgelser hos mennesker har påvist, at digoxin og warfarin

ikke påvirker anagrelids farmakokinetiske egenskaber.

CYP1A2-hæmmere

Anagrelid metaboliseres primært ved CYP1A2. Det vides, at CYP1A2 hæmmes af

flere lægemidler, herunder fluvoxamin og enoxacin, og sådanne lægemidler kunne

teoretisk påvirke anagrelid clearance negativt.

CYP1A2-induktorer

CYP1A2-induktorer (såsom omeprazol) kan nedsætte eksponeringen for anagrelid,

hvilket øger dets aktive hovedmetabolit. Det er ikke fastlagt, hvilke konsekvenser

dette har på sikkerheds- og virkningsprofilen af anagrelid. Derfor anbefales klinisk og

biologisk monitorering hos patienter, der samtidig får CYP1A2-induktorer. Dosis af

anagrelid kan justeres, hvis nødvendigt.

58746_spc.docx

Side 5 af 14

Anagrelids virkning på andre aktive stoffer

Anagrelid udviser begrænset hæmmende aktivitet over for CYP1A2, hvilket kan

udgøre en teoretisk mulighed for interaktion med andre samtidigt indgivne

lægemidler, der har samme clearance-mekanisme, f.eks. theophyllin.

Anagrelid hæmmer PDE III. Virkningen af lægemidler med tilsvarende egenskaber,

f.eks. inotroperne milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og cilostazol, kan blive

forstærket af anagrelid.

In vivo-humane undersøgelser af interaktion har påvist, at anagrelid ikke påvirker

digoxins eller warfarins farmakokinetiske egenskaber.

Ved de doser, der anbefales ved behandling af essentiel trombocytæmi, kan anagrelid

forstærke virkningen af andre lægemidler, der hæmmer eller modificerer

trombocytfunktionen, f.eks. acetylsalicylsyre.

Et klinisk interaktionsstudie med raske studiedeltagere viste, at samtidig indgift af en

gentagen dosis anagrelid 1 mg én gang dagligt og acetylsalicylsyre 75 mg én gang

dagligt kan øge den trombocytfunktionshæmmende virkning af hvert aktivt stof

sammenlignet med indgift af acetylsalicylsyre alene. Hos nogle patienter med ET, der

samtidigt blev behandlet med acetylsalicylsyre og anagrelid, forekom der større

blødninger. De potentielle risici ved samtidig brug af anagrelid og acetylsalicylsyre

skal derfor vurderes, før behandlingen påbegyndes, særligt hos patienter med høj

risiko for blødning.

Anagrelid kan medføre intestinal forstyrrelse hos nogle patienter og skade

absorberingen af hormonal, oral antikonception.

Interaktion med fødevarer

Føde forsinker absorberingen af anagrelid, men ændrer ikke signifikant den

systemiske eksponering.

Virkningen af fødeindtagelse på biotilgængeligheden anses ikke for klinisk relevant

for brugen af anagrelid.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder bør anvende passende prævention under behandling med

anagrelid.

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brug af anagrelid hos gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Derfor bør Anagrelid "Teva" ikke anvendes under graviditet.

Hvis anagrelid anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid under brug af

lægemidlet, skal hun underrettes om den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det er ukendt, om anagrelid/metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige data fra

dyre studier viser, at anagrelid/metabolitter udskilles i mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

58746_spc.docx

Side 6 af 14

Amning bør ophøre under behandling med anagrelid.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af anagrelid på fertiliteten hos mennesker. Hos

hanrotter havde anagrelid ingen indvirkning på fertilitet eller reproduktionsevne. Hos

hunrotter forstyrrede anagrelid implantation ved doser over det terapeutiske interval (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Under den kliniske udvikling blev svimmelhed ofte indberettet. Patienterne rådes til ikke at

køre bil eller betjene maskiner, medens de tager anagrelid, hvis de oplever svimmelhed.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Sikkerheden for anagrelid er undersøgt i 4 kliniske open-label-studier. I 3 af

undersøgelserne blev 942 patienter, der fik anagrelid i en gennemsnitlig dosis på ca. 2

mg/dag, vurderet for sikkerhed. I disse undersøgelser fik 22 patienter anagrelid i indtil 4 år.

I den senere undersøgelse blev 3.660 patienter, der fik anagrelid i en gennemsnitlig dosis

på ca. 2 mg/dag, vurderet for sikkerhed. I denne undersøgelse fik 34 patienter anagrelid i

indtil 5 år.

De hyppigst indberettede bivirkninger forbundet med anagrelid var hovedpine, der optrådte

hos ca. 14 %, palpitationer hos ca. 9 %, væskeophobning og kvalme forekom begge hos ca.

6 %, og diare forekom hos 5 %. Disse bivirkninger er forventelige ud fra anagrelids

farmakologiske virkning (hæmning af PDE III). Gradvis dosistitrering kan måske være

med til at formindske disse bivirkninger (se pkt. 4.2).

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger fra kliniske studier, sikkerhedsstudier efter markedsføringstilladelse og

spontane rapporter fremlægges i nedenstående tabel. Inden for de enkelte

systemorganklasser er bivirkningerne angivet under følgende overskrifter: meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver hyppighedsgruppering er

bivirkningerne anført efter alvorlighedsgrad. De alvorligste bivirkninger er anført først.

MedDRA

systemorgankl

asse

Bivirkningshyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Pancytopeni

Trombocytopeni

Blødning

Ekkymose

Metabolisme og

ernæring

Væskeretent

Ødemer

Vægttab

Vægtstigning

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Depression

Amnesi

Forvirring

Søvnløshed

Migræne

Dysartri

Døsighed

Unormal

58746_spc.docx

Side 7 af 14

MedDRA

systemorgankl

asse

Bivirkningshyppighed

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Paræstesi

Hypæstesi

Nervøsitet

Tør mund

koordination

Øjne

Diplopi

Synsforstyrrelser

Øre og labyrint

Tinnitus

Hjerte

Takykardi

Palpitatione

Ventrikulær

takykardi

Kongestivt

hjertesvigt

Atrieflimmer

Supraventrikulær

takykardi

Arytmi

Hypertension

Synkope

Myokardial

infarkt

Kardiomyopati

Kardiomegali

Perikardie-

effusion

Angina pectoris

Postural hypoten-

sion

Vasodilatation

Torsade de

pointes

Luftveje, thorax

og mediastinum

Pulmonal

hypertension

Pneumoni

Pleura-effusion

Dyspnø

Epistaxis

Lungeinfiltrat

Interstitiel

lungesygdom,

herunder

pneumonitis og

allergisk

alveolitis

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

Opkastning

Mavesmerte

Kvalme

Flatulens

Gastrointestinal

blødning

Pankreatitis

Anoreksi

Dyspepsi

Obstipation

Gastrointestinale

gener

Colitis

Gastritis

Gingival-

blødning

Lever og

galdeveje

Forhøjede

leverenzymer

Hepatitis

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Alopeci

Pruritus

Misfarvning af

huden

Tør hud

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Artralgi

Myalgi

Rygsmerter

Nyrer og

urinveje

Impotens

Nyresvigt

Nykturi

Tubulo-

interstitiel

nefritis

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Træthed

Brystsmerter

Feber

Kuldegysninger

Utilpashed

Svaghed

Influenzalignend

e symptomer

Smerte

Astæni

Undersøgelser

Forhøjet

kreatinin i blodet

58746_spc.docx

Side 8 af 14

Pædiatrisk population

48 patienter i alderen 6-17 år (19 børn og 29 unge) har fået anagrelid i op til 6,5 år, enten i

kliniske studier eller som led i et registerstudie (se pkt. 5.1).

De fleste observerede bivirkninger var som anført i produktresuméet. Der er imidlertid

begrænsede sikkerhedsdata, og de tillader ikke, at der udføres en meningsfyldt

sammenligning mellem voksne og pædiatriske patienter (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Efter markedsføring er der modtaget rapporter om tilsigtet overdosering af anagrelid. De

rapporterede symptomer omfatter sinus takykardi og opkastning. Symptomerne forsvandt

med konservativ behandling.

Anagrelid givet ved højere doser end de anbefalede har fremkaldt blodtryksfald med

lejlighedsvise tilfælde af hypotension. En enkelt 5 mg-dosis anagrelid kan medføre

blodtryksfald, normalt ledsaget af svimmelhed.

Der er ikke identificeret en specifik modgift mod anagrelid. I tilfælde af overdosering er

nøje klinisk overvågning af patienten påkrævet; dette omfatter også overvågning af

blodpladetallet for trombocytopeni. Dosis bør nedsættes eller afbrydes efter behov, til

blodpladetallet er tilbage i det normale interval.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 XX 35. Andre antineoplastiske stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Den præcise mekanisme, hvorved anagrelid reducerer antallet af blodplader, er ukendt. I

studier af cellekultur hæmmede anagrelid ekspressionen af transskriptionsfaktorer,

herunder GATA-1 og FOG-1, som er nødvendige for megakaryocytopoiese, hvilket i sidste

ende medførte nedsat dannelse af blodplader.

58746_spc.docx

Side 9 af 14

In vitro-undersøgelser af human megakaryocytopoiese har fastslået, at anagrelids

hæmmende virkning på dannelsen af blodplader hos mennesker fremkaldes via forsinkelse

af modningen af megakaryocytter, og ved at reducere deres størrelse og ploidi. Tegn på

tilsvarende in vivo-virkning er observeret i knoglemarvsbiopsier fra behandlede patienter.

Anagrelid hæmmer cyklisk AMP fosfodiesterase III.

Klinisk virkning og sikkerhed

Anagrelids sikkerhed og virkning som et middel til reduktion af blodpladerne er vurderet i

fire openlabel, ikke-kontrollerede kliniske undersøgelser (undersøgelsesnummer 700-012,

700-014, 700-999 og 13970-301), der omfattede mere end 4.000 patienter med

myeloproliferative neoplasier. Hos patienter med essentiel trombocytæmi blev komplet

respons defineret som et fald i blodpladetallet til ≤ 600 x 10

/l eller en ≥ 50 % reduktion i

forhold til baseline og opretholdelse af reduktionen i mindst 4 uger. I undersøgelserne 700-

012, 700-014, 700-999 og undersøgelse 13970-301 varierede tiden til komplet respons fra

4 til 12 uger. Kliniske fordele mht. trombohæmoragiske hændelser er ikke påvist

overbevisende.

Virkninger på hjerterytmen og QTc-intervallet

Virkningen af to dosisniveauer af anagrelid (0,5 mg og 2,5 mg enkeltdoser) på

hjerterytmen og QTc-intervallet blev evalueret i et dobbeltblindet, randomiseret, placebo-

og aktivt kontrolleret overkrydsningsstudie hos raske, voksne mænd og kvinder.

Der blev observeret en dosisrelateret forøget hjerterytme i løbet af de første 12 timer med

den maksimale forøgelse omkring tidspunktet for maksimale koncentrationer. Den

maksimale ændring i gennemsnitlig hjerterytme opstod 2 timer efter administration og var

+7,8 slag pr. minut for 0,5 mg og +29,1 slag pr. minut or 2,5 mg.

Der blev observeret en forbigående forøget gennemsnitlig QTc for begge doser i løbet af

perioderne med øget hjerterytme, og den maksimale ændring i gennemsnitlig QTcF

(Fridericia-korrektion) var +5,0 msek., der opstod efter 2 timer for 0,5 mg, +10,0 msek.,

der opstod efter 1 time for 2,5 mg.

Pædiatrisk population

I et åbent klinisk studie med 8 børn og 10 unge (herunder patienter, der var naive med

hensyn til behandling med anagrelid, eller som havde fået anagrelid i op til 5 år inden

studiet), faldt det mediane trombocyttal til kontrollerede niveauer efter 12 ugers

behandling. Den gennemsnitlige daglige dosis havde en tendens til at være højere hos

unge.

I et pædiatrisk registerstudie blev det mediane trombocyttal nedsat i forhold til

diagnosticeringstidspunktet og opretholdt i op til 18 måneder hos 14 pædiatriske ET-

patienter (4 børn, 10 unge) i behandling med anagrelid. I tidligere åbne studier blev fald i

mediane trombocyttal observeret hos 7 børn og 9 unge, der blev behandlet i en periode fra

3 måneder til 6,5 år.

Den gennemsnitlige totale daglige anagreliddosis i alle studierne med pædiatriske ET-

patienter varierede meget, men samlet tyder data på, at unge kan følge start- og

vedligeholdelsesdoser, der ligner dem for voksne, og at en lavere startdosis på 0,5 mg/dag

vil være mest hensigtsmæssig for børn over 6 år (se pkt. 4.2, 4.4, 4.8, 5.2). Hos alle

pædiatriske patienter er forsigtig titrering til en patientspecifik daglig dosis nødvendig.

58746_spc.docx

Side 10 af 14

Referencelægemidlet indeholdende anagrelid er godkendt under ”særlige

omstændigheder”.

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for

lægemidlet, fordi det drejer sig om en sjælden sygdom.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil hvert år vurdere nye oplysninger om lægemidlet,

og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgivelse af anagrelid til mennesker absorberes mindst 70 % fra mave-tarm-

kanalen. Hos fastende patienter opstod højeste plasmaniveauer ca. 1 time efter

administration. Farmakokinetiske data fra raske personer klarlagde, at mad nedsætter C

for anagrelid med 14 %, men øger AUC med 20 %. Mad reducerede også C

for den

aktive metabolit, 3-hydroxyanagrelid, med 29 %, selvom det ikke havde nogen virkning på

AUC.

Biotransformation

Anagrelid metaboliseres primært ved CYP1A2; så der dannes 3-hydroxyanagrelid, som

metaboliseres videre via CYP1A2 til den inaktive metabolit, 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-

dihydroquinazolin.

Elimination

Halveringstiden i plasma af anagrelid er kort, ca. 1,3 timer, og som det forventes fra

halveringstiden er der ikke evidens for akkumulation af anagrelid i plasma. Under 1 %

genfindes i urinen som anagrelid.

Den gennemsnitlige genfinding af 2-amino-5, 6-dichloro-3, 4-dihydroquinazolin i urinen er

ca. 18-35 % af den administrerede dosis.

Desuden viser disse resultater ikke evidens for autoinduktion af anagrelids clearance.

Linearitet

Der er fundet dosisproportionalitet i dosisintervallet fra 0,5 mg til 2 mg.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske data fra eksponerede fastende børn og unge (i alderen 7-16 år) med

essentiel trombocytæmi viser, at dosis-normaliseret eksponering, C

og AUC for

anagrelid har en tendens til at være højere hos børn/unge i sammenligning med voksne.

Der var desuden en tendens imod højere dosis-normaliseret eksponering for den aktive

metabolit.

Ældre

Farmakokinetiske data fra fastende ældre patienter med ET (i alderen 65-75 år)

sammenlignet med fastende voksne patienter (i alderen 22-50 år) viser, at C

og AUC for

anagrelid var henholdsvis 36 % og 61 % højere hos ældre patienter, hvorimod C

AUC for den aktive metabolit 3-hydroxyanagrelid var henholdsvis 42 % og 37 % lavere

hos ældre patienter. Disse forskelle skyldtes sandsynligvis en lavere præsystemisk

metabolisme af anagrelid end af 3-hydroxyanagrelid hos ældre patienter.

58746_spc.docx

Side 11 af 14

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitet ved gentagne doser

Efter gentagen oral indgivelse af anagrelid hos hunde blev der observeret subendokardial

blødning og fokal myokardial nekrose ved 1 mg/kg/dag eller derover hos han- og

hunhunde, hvor hanhundene var mest følsomme. AUC ved niveauet for ingen observeret

virkning (no observed effect level, NOEL) hos hanhunde (0,3 mg/kg/dag) svarer til hhv.

0,1, 0,1 og 1,6 gange AUC for anagrelid 2 mg/dag og for metabolitterne BCH24426 og

RL603 hos mennesker.

Reproduktiv toksikologi

Fertilitet

Der blev ikke set nogen indvirkning på fertilitet og reproduktionsevne hos hanrotter, der

fik anagrelid i orale doser på op til 240 mg/kg/dag (> 1.000 gange større end en dosis på 2

mg/dag, baseret på legemsoverfladeareal). Hos hunrotter blev der observeret en stigning i

præ- og postimplantationstab og en reduktion i det gennemsnitlige antal levende embryoer

ved 30 mg/kg/dag. AUC (ved NOEL-dosis 10 mg/kg/dag) for denne indvirkning var hhv.

143, 12 og 11 gange højere end AUC for anagrelid 2 mg/dag og for metabolitterne

BCH24426 og RL603 hos mennesker.

Embryoføtale udviklingsstudier

Toksiske doser af anagrelid til moderdyr hos rotter og kaniner blev sat i forbindelse med

øget fosterresorption og fosterdødelighed.

I et præ- og postnatalt udviklingsstudie med hunrotter førte anagrelid ved orale doser på ≥

10 mg/kg til en ikke negativ forlængelse af gestationsvarigheden. Ved NOEL-dosis (3

mg/kg/dag) var AUC for anagrelid og metabolitterne BCH24426 og RL603 hhv. 14, 2 og 2

gange større end AUC hos mennesker, der fik administreret en oral dosis anagrelid på 2

mg/dag.

Anagrelid ved ≥ 60 mg/kg forlængede fødselsperioden og forhøjede mortaliteten hos hhv.

hunner og fostre. Ved NOEL-dosis (30 mg/kg/dag) var AUC for anagrelid og

metabolitterne BCH24426 og RL603 hhv. 425, 31 og 13 gange højere end AUC hos

mennesker, der fik administreret en oral dosis anagrelid på 2 mg/dag.

Mutagent og karcinogent potentiale

Undersøgelser vedrørende anagrelids genotoksiske potentiale har ikke identificeret nogen

mutagene eller klastogene virkninger.

I et to-årigt studie af karcinogenitet hos rotter blev der gjort ikke-neoplastiske og

neoplastiske observationer, som kunne føres tilbage til en udtalt farmakologisk virkning.

Blandt disse var en forøget forekomst af fæokromocytomer i binyrerne hos hanrotter

sammenlignet med kontrollen på alle dosisniveauer (≥ 3 mg/kg/dag) og hos hunrotter, som

fik 10 mg/kg/dag og derover. Den laveste dosis hos hanrotter (3 mg/kg/dag) svarer til 37

gange den humane AUC-eksponering efter en dosis på 1 mg to gange dagligt. Uterine

adenokarcinomer med epigenetisk ophav var forbundet med en enzyminduktion af CYP1-

familien. De blev observeret hos hunrotter, som fik 30 mg/kg/dag svarende til 572 gange

den humane AUC-eksponering efter en dosis på 1 mg to gange dagligt.

58746_spc.docx

Side 12 af 14

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslens indhold

Lactosemonohydrat

Natriumcroscarmellose

Povidon K29/32

Lactose

Cellulose, mikrokrystallinsk

Magnesiumstearat

Kapselskal

Gelatine

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Beholder af high-density polyethylen (HDPE) med børnesikret polypropylen (PP) lukning

og tørremiddel.

Pakningsstørrelser: 42 eller 100 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58746

58746_spc.docx

Side 13 af 14

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. december 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

58746_spc.docx

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information