Amyvid

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-01-2021

Aktiv bestanddel:
florbetapir (18F)
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
V09AX05
INN (International Name):
florbetapir (18F)
Terapeutisk gruppe:
Diagnostiske radioaktive lægemidler
Terapeutisk område:
Radionuklidbilleddannelse
Terapeutiske indikationer:
Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Amyvid er et radioaktivt lægemiddel, der er angivet for Positron-Emissions-Tomografi (PET) - scanning af β-amyloid neuritic plak tæthed i hjernen hos voksne patienter med kognitiv svækkelse, der er ved at blive evalueret for Alzheimers sygdom (AD) og andre årsager til kognitiv svækkelse. Amyvid bør anvendes i forbindelse med en klinisk evaluering. En negativ scanning viser, sparsomme eller ingen plaques, der ikke er i overensstemmelse med en diagnose af AD.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002422
Autorisation dato:
2013-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/002422

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

23-01-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-01-2021

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Amyvid 1.900 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Amyvid 800 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

florbetapir (

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg den nuklearmedicinske læge, som er ansvarlig for undersøgelsen, hvis der er mere, du vil

vide.

Kontakt den nuklearmedicinske læge, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Amyvid

Sådan bruges Amyvid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel er et radioaktivt lægemiddel udelukkende til diagnostisk brug.

Amyvid indeholder det aktive stof florbetapir (

Amyvid gives til voksne med hukommelsesproblemer, så læger kan foretage den type hjernescanning,

som kaldes en PET-scanning. Amyvid kan, sammen med andre hjernefunktionstest, hjælpe din læge

med at finde årsagen til dine hukommelsesproblemer. En Amyvid PET-scanning kan hjælpe lægen

med at afklare, om du har β-amyloidplak i hjernen. β-amyloidplak er aflejringer i hjernen hos personer

med Alzheimers, men kan også være til stede i hjernen hos personer med andre demenssygdomme. Du

skal gennemgå resultaterne af undersøgelsen sammen med den læge, som bestilte scanningen.

Anvendelse af Amyvid medfører, at du udsættes for små mængder radioaktivitet. Din læge og den

nuklearmedicinske læge har vurderet, at fordelene ved denne undersøgelse med det radioaktive

lægemiddel opvejer risikoen ved at blive udsat for stråling.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Amyvid

Amyvid må ikke bruges

hvis du er allergisk over for florbetapir (

F) eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (anført i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt den nuklearmedicinske læge, før du får Amyvid, hvis du:

har nyreproblemer

har leverproblemer

er gravid eller har mistanke om, at du er gravid

ammer

Børn og unge

Amyvid er ikke beregnet til børn og teenagere.

Brug af anden medicin sammen med Amyvid

Fortæl altid den nuklearmedicinske læge, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det kan have betydning for tolkningen af billederne

fra hjernescanningen.

Graviditet og amning

Inden du får Amyvid, skal du fortælle det til den nuklearmedicinske læge, hvis der er mulighed for at

du er gravid, hvis din menstruation er udeblevet eller hvis du ammer. Hvis du er i tvivl, er det vigtigt

at rådføre dig med den nuklearmedicinske læge, som er ansvarlig for undersøgelsen.

Hvis du er gravid

Den nuklearmedicinske læge vil kun indgive dette lægemiddel til gravide, hvis de forventede fordele

opvejer risici.

Hvis du ammer

Du skal stoppe med at amme i 24 timer efter indsprøjtningen, og den udpumpede brystmælk skal

bortskaffes. Du må kun genoptage amningen efter aftale med den nuklearmedicinske læge, som er

ansvarlig for undersøgelsen.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge den nuklearmedicinske læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amyvid vil ikke påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Amyvid indeholder ethanol og natrium

Dette lægemiddel indeholder 790 mg alkohol (ethanol) pr. 10 ml dosisenhed svarende til 11,3 mg/kg

(givet til en voksen på 70 kg). Mængden i 10 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 20 ml øl

eller 8 ml vin.

Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig effekt.

Dette lægemiddel indeholder op til 37 mg natrium (hoved komponent af madlavnings-/bordsalt) pr.

dosisenhed. Dette svarer til 1,85 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

3.

Sådan skal du bruge Amyvid

Der er strenge love vedrørende brug, håndtering og bortskaffelse af radioaktive produkter.

Amyvid anvendes udelukkende på særligt kontrollerede områder. Dette lægemiddel håndteres og

indgives udelukkende af personale, som er uddannet i og kvalificeret til at bruge det sikkert.

Personalet vil være særlig omhyggelig med at bruge dette lægemiddel på sikker vis og holde dig

informeret om, hvad der sker.

Dosis

Den nuklearmedicinske læge, der er ansvarlig for undersøgelsen, vil bestemme, hvor meget Amyvid,

der skal anvendes i dit tilfælde. Det vil være den mindste mængde, som er nødvendig for at få de

ønskede oplysninger.

Til voksne anbefales det normalt at indgive en mændge på 370 MBq. Megabecquerel (MBq) er den

enhed, der anvendes til at angive radioaktivitet.

Indgivelse af Amyvid og udførelse af undersøgelsen

Amyvid gives som en indsprøjtning i en blodåre (intravenøs injektion) efterfulgt af en

saltvandsopløsning for at sikre, at hele dosen er indgivet.

Én indsprøjtning er som regel tilstrækkeligt til at udføre den scanning, som lægen har brug for.

Undersøgelsens varighed

Den nuklearmedicinske læge vil informere dig om den normale varighed af undersøgelsen.

Scanningen af hjernen udføres normalt ca. 30 til 50 minutter efter Amyvid-indsprøjtningen.

Efter indgift af Amyvid skal du

Undgå tæt kontakt med små børn og gravide kvinder i 24 timer efter indsprøjtningen.

Den nuklearmedicinske læge vil informere dig, hvis du skal tage særlige forholdsregler efter at have

fået dette lægemiddel. Kontakt den nuklearmedicinske læge, hvis du har spørgsmål.

Hvis du har fået for meget Amyvid

En overdosis er usandsynlig, fordi du kun vil få en enkelt dosis Amyvid nøje kontrolleret af den

ansvarlige nuklearmedicinske læge. I tilfælde af en overdosis vil du modtage den relevante

behandling. Særligt vil den ansvarlige nuklearmedicinske læge sikre, at vandladning og afføring øges

for at fremme udskillelsen af radioaktiviteten fra din krop.

Spørg den ansvarlige nuklearmedicinske læge, hvis der er mere, du vil vide om brugen af Amyvid.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er

almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

hovedpine

Følgende bivirkninger er

ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

kvalme,

ændret smag i munden,

rødme,

kløe,

udslæt, blødning eller smerter på injektionsstedet eller udslæt andre steder.

Dette radioaktive lægemiddel afgiver små mængder af ioniserende stråling, der er forbundet med den

laveste risiko for cancer og arvelige misdannelser (f.eks. genetiske lidelser). Se også afsnit 1.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din nuklearmedicinske læge. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Du skal ikke opbevare dette lægemiddel. Specialisten har ansvaret for at opbevare dette lægemiddel i

egnede lokaler. Radioaktive lægemidler skal opbevares i overensstemmelse med de nationale

bestemmelser vedrørende radioaktivt materiale.

Følgende oplysninger er udelukkende tiltænkt specialisten.

Amyvid må ikke anvendes efter den udløbsdato, der står på afskærmningsetiketten, efter EXP.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amyvid indeholder

Aktivt stof: florbetapir (

Amyvid 1.900 MBq/ml: 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 1.900 MBq florbetapir

F) på datoen og tidspunktet for kalibrering.

Amyvid 800 MBq/ml: 1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder 800 MBq florbetapir (

F) på

datoen og tidspunktet for kalibrering.

Øvrige indholdsstoffer: vandfri ethanol, natriumascorbat, natriumchlorid, vand til

injektionsvæsker (se afsnit 2 ”Amyvid indeholder ethanol og natrium”).

Udseende og pakningsstørrelser

Amyvid er en klar, farveløs opløsning til injektion, og leveres i et 10 ml eller 15 ml klart hætteglas.

Pakningsstørrelser

Amyvid 1.900 MBq/ml: Et flerdosishætteglas på 10 ml indeholder 1 til 10 ml opløsning, svarende til

1.900 til 19.000 MBq på datoen og tidspunktet for kalibrering.

Ét flerdosishætteglas på 15 ml indeholder 1 til 15 ml opløsning, svarende til 1.900 til 28.500 MBq på

datoen og tidspunktet for kalibrering.

Amyvid 800 MBq/ml: Ét flerdosishætteglas på 10 ml indeholder 1 til 10 ml opløsning, svarende til

800 til 8.000 MBq på datoen og tidspunktet for kalibrering.

Ét flerdosishætteglas på 15 ml indeholder 1 til 15 ml opløsning, svarende til 800 til 12.000 MBq på

datoen og tidspunktet for kalibrering.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland

Fremstillere

Se hætteglas og afskærmningsetiket for information om fremstillere.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België /Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Det komplette produktresumé for Amyvid leveres som et separat dokument i lægemiddelpakningen

med det formål at give det sundhedsfaglige personale yderligere videnskabelige og praktiske

oplysninger om administration og brug af dette radioaktive lægemiddel.

Se venligst produktresuméet {Produktresuméet bør være inkluderet i pakningen}.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amyvid

800 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Amyvid

1.900 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Amyvid

800 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 800 MBq florbetapir (

F) på datoen og tidspunktet for

kalibrering (ToC).

Aktiviteten pr. hætteglas ligger fra 800 MBq til 12.000 MBq på datoen og ToC.

Amyvid

1.900 MBq/ml injektionsvæske, opløsning

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 1.900 MBq florbetapir (

F) på datoen og ToC.

Aktiviteten pr. hætteglas ligger fra 1.900 MBq til 28.500 MBq på datoen og ToC.

Fluor (

F) henfalder til en stabil ilt-isotop (

O) med en halveringstid på ca. 110 minutter ved at

udsende en positronstråling på 634 keV, efterfulgt af foton-annihileringsstråling på 511 keV.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver dosis indeholder op til 790 mg ethanol og 37 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

Amyvid er et radioaktivt lægemiddel, der er indiceret til positronemissionstomografi (PET-scanning)

af hjernen med henblik på at bestemme densiteten af neuritiske β-amyloidplak hos voksne patienter

med kognitiv svækkelse, som undersøges for Alzheimers sygdom (AD) og andre årsager til kognitiv

svækkelse. Amyvid skal anvendes i forbindelse med en klinisk vurdering.

En negativ scanning tyder på sparsom eller ingen plak, hvilket er uforeneligt med diagnosen AD. Se

pkt. 4.4 og 5.1 for oplysninger om begrænsningerne ved tolkningen af en positiv scanning.

4.2

Dosering og administration

En PET-scanning med florbetapir (

F) må kun bestilles af læger, som har erfaring med klinisk

behandling af neurodegenerative sygdomme.

Amyvid billeder bør kun tolkes af læger med speciale i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, der er

uddannede i tolkning af PET billeder med florbetapir (

F). I tilfælde af usikkerhed om placeringen af

den grå substans og af afgrænsningen mellem den grå og hvide substans på PET-scanningen, anbefales

det at sammenholde en nylig sam-registreret computer tomografi (CT) scanning eller en magnetisk

resonans (MR) scanning af patienten med PET-scanningen (se pkt. 4.4. Tolkning af billeder).

Dosering

Den anbefalede aktivitet for en voksen, som vejer 70 kg, er 370 MBq florbetapir (

Injektionsvolumen skal være mindst 1 ml og maks. 10 ml.

Særlige populationer

Ældre

Der foreligger ingen anbefalede dosisjusteringer pga. alder.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt med en grundig overvejelse af, hvor stor aktivitet, der skal administreres, eftersom

der er risiko for øget strålingseksponering hos disse patienter (se pkt. 4.4).

Der er ikke udført omfattende dosis-interval og –justeringsstudier med dette lægemiddel i

normalpopulationen eller i særlige populationer. Farmakokinetikken af florbetapir (

F) er ikke

beskrevet hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse af Amyvid i den pædiatriske population.

Administration

Amyvid er kun til intravenøs brug og flerdosisbrug.

Aktiviteten af florbetapir (

F) skal umiddelbart inden injektion måles med en radioaktivitetsmåler

(dosiskalibrator).

Dosis administreres ved hjælp af en intravenøs bolusinjektion, hvorefter der skylles med 9 mg/ml (0,9

%) natriumchloridopløsning til injektion for at sikre, at hele dosen er indgivet.

Injektion af florbetapir (

F) gennem et kort intravenøst kateder (ca. 4 mm eller kortere) minimerer

risikoen for adsorption af det aktive stof til katederet.

Florbetapir (

F) skal injiceres intravenøst for at undgå bestråling som følge af lokal udsivning, og for

at undgå billedartefakter.

Billedoptagelse

Der skal optages et 10 minutters PET-billede med start ca. 30 til 50 minutter efter intravenøs injektion

af Amyvid. Patienterne skal ligge i rygleje med hovedet anbragt, så hjernen inklusive cerebellum

ligger i centrum af PET-scannerens scanningsfelt. Der kan anvendes tape eller andre fleksible

hovedfikseringer for at reducere bevægelse af hovedet. Rekonstruktion skal omfatte

dæmpningskorrektion med deraf resulterende transaksiale pixelstørrelser på mellem 2,0 og 3,0 mm.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Begrænsninger for anvendelse

En positiv scanning er ikke nok til at stille diagnosen AD eller andre kognitive sygdomme, idet

neuritiske plak-aflejringer i den grå substans kan forekomme hos asymptomatiske ældre mennesker og

ved visse neurodegenerative demens-sygdomme (Alzheimers sygdom, Lewy body demens, Parkinsons

sygdom).

Se pkt. 5.1 for oplysninger om begrænset anvendelse hos patienter med let kognitiv svækkelse (MCI).

Det er ikke undersøgt, hvor effektivt Amyvid er til at forudsige udvikling af AD eller til at monitorere

respons på behandling (se pkt. 5.1).

Visse scanninger kan være vanskelige at tolke på grund af billedstøj, atrofi med svind i hjernebarken

eller sløret billede, hvilket kan medføre fejl i tolkningen. Ved tilfælde, hvor der på PET-scanningen er

usikkerhed om placeringen af den grå substans eller af afgrænsningen mellem den grå og hvide

substans, og hvor et nyligt samtidigt registreret CT- eller MR-billede er til rådighed, skal lægen med

speciale i klinisk fysiologi og nuklearmedicin undersøge det sammenholdte PET-CT-billede eller

PET-MR-billede for at afklare sammenhængen mellem PET-radioaktiviteten og anatomien af den grå

substans.

Øget optag er blevet set i ekstracerebrale strukturer såsom spytkirtler, hud, muskler og i visse tilfælde

knogler (se pkt. 5.2). Undersøgelse af sagittale billeder og samtidigt registrerede CT- eller MR-billeder

kan bidrage til at skelne occipital knogle fra occipital grå substans.

Individuel begrundelse ud fra fordele/risici

Strålingseksponeringen skal kunne begrundes med den sandsynlige fordel for hver enkelt patient. Den

administrerede aktivitet skal i hvert tilfælde være så lav som muligt for at opnå den ønskede

diagnostiske information.

Nedsat nyrefunktion og nedsat leverfunktion

Det er nødvendigt med en grundig overvejelse af fordele og risici hos disse patienter, eftersom der er

risiko for øget strålingseksponering. Florbetapir (

F) udskilles primært via det hepatobiliære system,

og der er risiko for, at patienter med nedsat leverfunktion eksponeres for en større stråling (se pkt.

4.2).

Pædiatrisk population

Se pkt. 4.2 og 5.1 for yderligere oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

Tolkning af Amyvid-billeder

Amyvid-billeder må kun tolkes af læger med speciale i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og med

med erfaring i at aflæse PET-billeder med florbetapir (

F). En negativ scanning viser sparsom eller

ingen densitet af kortikale β–amyloidplak. En positiv scanning viser moderat til hyppig densitet. Ved

billedtolkning er fejl i estimeringen af densiteten af neuritiske β-amyloidplak i hjernen, herunder falsk

negative, blevet observeret.

Billederne bør primært gennemgås i transaksial retning med adgang til det sagittale og koronale plan

efter behov. Det anbefales, at billedgennemgangen omfatter alle transaksiale snit af hjernen med

anvendelse af en sort-hvid skala, hvor skalaens maksimale intensitet er indstillet til den maksimale

intensitet af alle pixel i hjernebilledet.

Tolkning af billedet som negativt eller positivt udføres ved visuelt at sammenligne aktiviteten i den

kortikale grå substans med aktiviteten i den tilstødende hvide substans (se Figur 1).

Negative scanninger har større aktivitet i den hvide substans end i den grå substans, hvilket danner en

tydelig grå-hvid kontrast. Positive scanninger har enten:

To eller flere hjerneområder (hvert område er større end en enkelt kortikal gyrus), hvor der

er reduceret eller manglende grå-hvid kontrast. Dette er den mest almindelige positive

scanning; eller

Et eller flere områder, hvor aktiviteten i den grå substans er intens og tydeligt overstiger

aktiviteten i den tilstødende hvide substans.

Figur 1: PET-tilfælde med Amyvid, der viser eksempler på negative scanninger (to øverste

rækker) og positive scanninger (to nederste rækker). Fra venstre mod højre viser panelerne

sagittale, koronale og transverse PET-billedsnit. Panelet længst mod højre viser et forstørret

billede af det markerede hjerneområde. De to øverste pile peger mod en normal bevaret grå-

hvid kontrast med mindre kortikal aktivitet end i den tilstødende hvide substans. De to nederste

pile viser områder med reduceret grå-hvid kontrast med øget kortikal aktivitet, der kan

sammenlignes med aktiviteten i den tilstødende hvide substans.

Supplerende brug af kvantitative data i forbindelse med billedtolkning:

Supplerende brug af kvantitative data i forbindelse med amyloide PET-scanninger bør kun anvendes

af læger med speciale i klinisk fysiologi og nuklearmedicin, der er uddannede i at anvende kvantitative

data som en hjælp til visuel billedtolkning, inklusiv anbefalinger vedrørende valg af velegnet software

til understøttelse af disse metoder. Indlemmelse af kvantitative data, der er genereret af CE-mærket

billedkvantificeringssoftware, som et supplement til den visuelle tolkningsmetode kan give en mere

præcis aflæsning. Scanningen bør tolkes visuelt, hvorefter der udføres kvantificering i henhold til

producentens anvisninger, inklusiv kvalitetskontroller af kvantificeringsprocessen, og en

sammenligning af kvantificeringen med typiske områder for negative og positive scanninger. Hvis

kvantificeringsresultatet ikke stemmer overens med den indledende visuelle tolkning:

Scanningens spatiale normalisering og tilpasning (

fit

) til skabelonen skal kontrolleres igen

for at verificere, at ROI’erne (

regions of interest

) er placeret præcist, søg efter CSF eller

knogle inden for ROI’en og evaluer den potentielle indvirkning af atrofi eller

ventrikulomegali på kvantificeringen.

Grundlaget for at foretage en positiv eller negativ visuel bestemmelse skal evalueres:

Hvis den indledende visuelle aflæsning er amyloidpositiv, og kvantificeringen er

negativ, skal det overvejes, hvorvidt den positive visuelle tolkning kan skyldes

retention af sporstof i regioner uden for ROI’erne, der medvirker til den kortikale

gennemsnitlige standardiserede optagelsesværdi-ratio (SUVR).

Hvis den indledende visuelle aflæsning er amyloidnegativ, og kvantificeringen er

amyloidpositiv, skal de regioner, der svarer til ROI’erne med øget SUVR

undersøges, for at vurdere om der er et tab af grå/hvid kontrast i disse områder.

Cerebellumregionen skal undersøges for at verificere tilpasningen af ROI’en og niveauet

af grå/hvid kontrast, hvilket giver en standard for visuel sammenligning med cortex.

Mulige strukturelle anomalier, der kan påvirke kvantificering af cerebellarregionen skal

overvejes.

Udfør en endelig tolkning af scanningen baseret på den endelige visuelle aflæsning efter

udførelse af løsningstrin 1-3 ovenfor.

Efter proceduren

Tæt kontakt med spædbørn og gravide kvinder skal begrænses i de første 24 timer efter injektionen.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder op til 37 mg natrium pr. dosis, svarende til 1,85 % af den WHO

anbefalede maximale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Ethanol

Dette lægemiddel indeholder 790 mg alkohol (ethanol) pr. 10 ml dosisenhed svarende til 11,3 mg/kg

(givet til en voksen på 70 kg). Mængden i 10 ml af dette lægemiddel svarer til mindre end 20 ml øl

eller 8 ml vin. Den mindre mængde alkohol i dette lægemiddel vil ikke have nogen nævneværdig

effekt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke

in vivo

-interaktionsstudier.

Bindingsstudier

in vitro

har ikke vist interferens i bindingen af florbetapir (

F) til

β-amyloidplak ved

tilstedeværelse af andre lægemidler, som almindeligvis bruges af AD-patienter.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Når man har til hensigt at administrere radioaktive lægemidler til en kvinde i den fertile alder, er det

vigtigt at fastslå, hvorvidt kvinden er gravid. Enhver kvinde, der ikke har fået menstruation, skal anses

for at være gravid, indtil det modsatte er bevist. Hvis der er tvivl om kvindens eventuelle graviditet

(hvis kvinden ikke har fået menstruation, hvis menstruationen er meget uregelmæssig osv.), skal der

tilbydes alternative teknikker, hvor der ikke anvendes ioniserende stråling (hvis alternativer findes).

Graviditet

Procedurer med radionuklider udført på gravide kvinder, indebærer ligeledes, at fostret udsættes for en

stråledosis. Derfor bør der under graviditet udelukkende udføres undersøgelser af afgørende

betydning, når de sandsynlige fordele langt overstiger risikoen for mor og foster.

Der er ikke udført studier med gravide kvinder. Der er ikke udført dyreforsøg med henblik på at

undersøge de reproduktive virkninger af florbetapir (

F) (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om florbetapir (

F) udskilles i human mælk under amning. Inden radioaktive

lægemidler administreres til en mor, der ammer, skal det overvejes, om administration af radionuklid

kan udsættes, indtil moderen er ophørt med at amme, og hvilket radioaktivt lægemiddel, der er bedst

egnet, idet der tages højde for aktivitetsudskillelsen i brystmælk. Hvis administration anses for

nødvendig, skal amningen afbrydes i 24 timer og den udpumpede mælk kasseres.

Tæt kontakt med spædbørn skal begrænses i de første 24 timer efter injektion.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Amyvid påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofil

Sikkerhedsprofilen for Amyvid er baseret på administration til 2.105 forsøgspersoner i kliniske forsøg.

Tabel over bivirkninger

Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000); ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkningerne kan i realiteten forekomme mindre

hyppigt end indikeret nedenfor, men størrelsen af kildedatabasen gav ikke mulighed for at tildele

lavere hyppighedskategorier end kategorien “ikke almindelig” (≥1/1.000 til <1/100).

Systemorgan-klasse

Almindelig

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Dysgeusi

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Hud og subkutane væv

Pruritus

Urticaria

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Udslæt på infusionsstedet

Reaktioner på injektionsstedet

Reaktioner på injektionsstedet inkluderer blødning, irritation og smerter

Eksponering for ioniserende stråling er forbundet med cancerinduktion og risiko for at udvikle

arvelige defekter. Det forventes, at sandsynligheden for forekomst af disse bivirkninger er lav, da den

effektive dosis er 7 mSv, når den anbefalede aktivitet på 370 MBq florbetapir (

F) administreres.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Grundet den lille mængde florbetapir (

F) i hver enkelt dosis, forventes en overdosering ikke at

medføre farmakologiske effekter. I tilfælde af administration af en stråleoverdosering skal patientens

absorberede dosis reduceres, hvor det er muligt, ved at øge elimineringen af radionuklidet fra kroppen

ved hjælp af hyppig vandladning og defækation. Det kan være nyttigt at estimere den anvendte

effektive dosis.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: diagnostisk radioaktivt lægemiddel, centralnervesystem, ATC-

kode: V09AX05

Virkningsmekanisme

Florbetapir (

F) bindes til neuritisk β-amyloidplak. Bindingsstudier med traditionelle

neuropatologiske farvningsmetoder i obducerede hjerner med AD viste statistisk signifikante

(p < 0,0001) korrelation mellem

in vitro

florbetapir-binding (

F) og den samlede aflejring af

β-amyloid.

In vivo

hos terminalpatienter, blev korrelationen mellem florbetapir (

F) optag i den

kortikale grå substans og den samlede β-amyloidbyrde vurderet ved brug af 4G8 anti-amyloid

antistoffer, som farver β-amyloid i både neuritiske og i diffuse plak.

In vivo

bindingen af florbetapir

F) til andre β-amyloidstrukturer eller andre hjernestrukturer eller receptorer kendes ikke.

Farmakodynamisk virkning

Florbetapir (

F) har ingen målbar farmakologisk aktivitet ved de lave kemiske koncentrationer i

Amyvid.

Optagelsen af florbetapir (

F) i 6 prædefinerede kortikale områder af hjernen (præcuneus, frontallap,

gyrus cinguli anterior og posterior, parietal- og temporal-lap) blev målt kvantitativt i afsluttede

kliniske studier ved hjælp af standardiserede optagelsesværdier (SUV). De gennemsnitlige, kortikale

SUV-ratioer (SUVR'er i forhold til cerebellum) er højere hos AD-patienter, sammenlignet med raske

frivillige forsøgspersoner. De gennemsnitlige kortikale til cerebellære SUVR-værdier hos AD-

patienter viser kontinuerlige, væsentlige stigninger fra nulpunktet til 30 minutter efter administration

med kun små ændringer derefter, indtil 90 minutter efter injektion. Der blev ikke observeret nogen

forskelle i SUVR-resultaterne for forsøgspersoner, der fik almindelig AD-behandling, i forhold til de

der ikke fik AD-behandling.

Klinisk virkning

Et pivotalt studie med 59 terminalpatienter havde til formål at fastlægge Amyvids diagnostiske evne til

at detektere kortikal neuritisk plakdensitet (ingen eller sparsom vs. moderat til hyppig). PET-

resultaterne blev sammenlignet med den maksimale neuritiske plakdensitet målt i snit af frontal,

temporal eller parietal kortex ved patientens obduktion senest 24 måneder efter PET-scanningen.

Forsøgspersonernes kognitive status kunne ikke måles med pålidelighed. Hos samtlige 59

forsøgspersoner resulterede en blindet PET-tolkning udført af 5 nuklearmedicinske læger i en

flertalssensitivitet på 92 % (95 % CI: 78-98 %) og en specificitet på 100 % (95 % CI: 80-100 %). I et

studie med 47 unge (< 40 år), raske forsøgspersoner, som formodedes ikke at have β-

amyloidaflejringer, var samtlige PET-scanninger med Amyvid negative.

Amyvids sensitivitet og specificitet for at detektere den kortikale neuritiske plakdensitet blev

yderligere undersøgt i to andre studier, hvor forskellige grupper af radiologer tolkede billeder fra visse

forsøgspersoner, der blev fulgt indtil obduktion i det pivotale studie. Deres resultater svarede nøje til

resultaterne fra det pivotale studie. Inter-rater-overensstemmelsen angivet med Fleiss kappa-værdier

varierede fra 0,75 til 0,85.

I et longitudinalt studie fik 142 forsøgspersoner (klinisk diagnosticeret med MCI, AD eller normal

kognition) foretaget en

baseline

PET-scanning med florbetapir (

F), hvorefter de blev fulgt i 3 år med

henblik på at vurdere forholdet mellem Amyvid-scanning og ændringer i diagnostisk status.

Diagnostiske performanceværdier for PET-scanninger med florbetapir (

F) er angivet i tabelform

nedenfor:

Overensstemmelse med

baseline diagnosen MCI

Overensstemmelse med

baseline diagnosen klinisk

AD

N=51

N=31

Sensitivitet

19/51 = 37,3 %

(95 % CI: 24,1-51,9%)

21/31 = 67,7 %

(95 % CI: 51,3 – 84,2 %)

Specificitet

Kun non-MCI tilfælde indgik

(kognitiv normal & klinisk AD)

69/100 = 69,0 %

(95 % CI: 59,9 – 78,1 %)

Kun non-AD tilfælde indgik

(kognitiv normal & MCI)

91/120 = 75,8 %

(95 % CI: 68,2 – 83,5 %)

Positiv

sandsynligheds-

ratio

1,20 (95 % CI: 0,76 - 1,91)

2,80

(95 % CI: 1,88-4,18)

Blandt de patienter, som var klinisk diagnosticeret med MCI ved indgang i studiet, konverteredes 9

(19 %) til klinisk AD 36 måneder senere. Blandt de 17 MCI-patienter, som havde en positiv PET-

scanning, blev 6 (35 %) diagnosticeret med klinisk sandsynlig AD 36 måneder senere, sammenlignet

med 3 (10 %) af de 30, som havde en negativ scanning. Amyvid-scanningens sensitivitet for at vise

MCI-konversionsraten til AD i 9 konverterede patienter var 66,7 % (95 % CI: 35-88 %), specificiteten

i 38 ikke-konverterede patienter var 71,0 % (95 % CI: 55 – 83 %), og den positive sandsynlighedsratio

var 2,31 (95 % CI: 1,2 – 4,5). Studiedesignet tillod ikke estimering af risikoen for progression fra

MCI til klinisk AD.

Supplerende brug af kvantitative data i forbindelse med billedtolkning

Anvendeligheden og pålideligheden af brug af CE-mærket kvantificeringssoftware som supplement til

klinisk kvalitativ tolkning er blevet undersøgt i to studier, hvor der blev anvendt tre forskellige

kommercielt tilgængelige kvantificeringssoftwarepakker. De deltagende radiologer evaluerede først et

sæt bestående af 96 PET-scanninger, inklusive 46 scanninger med obduktion som faktisk

bedømmelsesgrundlag, ved brug af den visuelle kvalitative aflæsningsmetode for at fastlægge en

baseline, hvorefter de blev bedt om at evaluere samme sæt af scanninger igen med eller uden adgang

til kvantitative softwaredata. Hos alle de deltagende radiologer, som havde adgang til kvantitative

data, blev den gennemsnitlige aflæsningspræcision af scanningerne med obduktion som faktisk

bedømmelsesgrundlag forbedret fra 90,1 % ved baseline til 93,1 % (p-værdi < 0,0001) uden nogen

observeret reduktion i følsomhed eller specificitet.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Amyvid i alle undergrupper af den pædiatriske population da der ingen anvendelse er i den

pædiatriske population.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Fordeling

Florbetapir (

F) distribueres i hele kroppen i løbet af flere minutters injektion og metaboliseres

derefter hurtigt.

Absorption i organer

Den maksimale optagelse af florbetapir (

F) i hjernen sker i løbet af flere minutters injektion,

efterfulgt af hurtig clearance i hjernen i løbet af de første 30 minutter efter injektion. Organer med

størst eksponering er eliminationsorganer, hovedsageligt galdeblære, lever og tarme.

Raske forsøgspersoner viser relativ lav retention af florbetapir (

F) i kortex og cerebellum. Regionale

analyser viser en anelse højere grad af retention i nucleus caudatus, putamen og hippocampus. Den

højeste grad af optag ses i de regioner, som hovedsageligt består af hvid substans (pons og centrum

semiovale). Hos AD-patienter ses et signifikant højere optag i de kortikale regioner og putamen,

sammenlignet med raske kontrol-personer. Hos AD-patienter så vel som hos raske kontrolpersoner,

ses en lav retention i cerebellum og hippocampus, og en høj retention i pons og centrum semiovale.

Den biofysiske årsag til retentionen af florbetapir (

F) i den hvide substans i den levende

menneskelige hjerne kan ikke definitivt forklares. Hypotesen er, at en langsommere clearance af det

radioaktive lægemiddel kan bidrage til retentionen i den hvide substans, idet den regionale cerebrale

blodperfusion i den hvide substans er mindre en halvt så stor som den kortikale. I visse tilfælde er

optag i ekstracerebrale strukturer, såsom hovedbunden, spytkirtler, muskler og kranieknogler, blevet

observeret. Årsagen til dette optag kendes ikke, men kan skyldes akkumulation af florbetapir (

eller dets radioaktive metabolitter, eller radioaktivitet i blodet.

Elimination

Elimination sker primært ved hjælp af clearance via leveren og udskillelse til galdeblære og tarme. Der

ses ydermere en vis akkumulation/udskillelse i urinblæren. Radioaktiviteten i urin findes som polære

metabolitter af florbetapir (

Halveringstid

Florbetapir (

F) udskilles meget hurtigt fra kredsløbet efter intravenøs injektion. Mindre end 5 % af

den injicerede

F-radioaktivitet resterer i blodet 20 minutter efter administration, og mindre end 2 %

resterer 45 minutter efter administration. Den residuale mængde af

F i kredsløbet under den

30-90 minutter lange scanning findes hovedsageligt i form af polære

F-arter. Den radioaktive

halveringstid for

F er 110 minutter.

Nedsat nyre-/leverfunktion

Farmakokinetikken for patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion er ikke beskrevet.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/16079/2013

EMEA/H/C/002422

EPAR - sammendrag for offentligheden

Amyvid

florbetapir (

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Amyvid. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Amyvid.

Hvad er Amyvid?

Amyvid er en injektionsvæske, der indeholder det aktive stof florbetapir (

Hvad anvendes Amyvid til?

Amyvid er udelukkende til diagnostisk brug. Amyvid anvendes til scanning af hjernen hos voksne

patienter med hukommelsesproblemer for at lægerne kan se, om de har betydelige mængder

β-amyloidplak i hjernen. β-amyloidplak er aflejringer, der undertiden findes i hjernen hos personer

med demens (såsom Alzheimers sygdom, Lewy body demens og demens ved Parkinsons sygdom) og

hos visse ældre uden symptomer. Den type scanning, der anvendes med Amyvid, er

positronemissionstomografi (PET).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Amyvid?

Amyvid gives som en injektion i en vene 30-50 minutter før PET-scanningen. Når scanningen er udført,

vurderes billedet af nuklearmedicinske læger, der er særligt oplært i at tolke PET-scanninger med

Amyvid.

PET-scanninger med Amyvid bør kun rekvireres af læger, der er kvalificeret til klinisk behandling af

patienter med neurodegenerative lidelser såsom Alzheimers og andre former for demens. Patienterne

bør drøfte resultaterne af PET-scanningen med lægen.

Amyvid

EMA/16079/2013

Side 2/3

Hvordan virker Amyvid?

Det aktive stof i Amyvid, florbetapir (

F), er et radioaktivt lægemiddel, der udsender små mængder

stråling og virker ved at bindes til β-amyloidplak i hjernen. Når stoffet bindes til plak, kan strålingen

iagttages på PET-scanningen, så lægerne kan se, om der er betydelige mængder plak til stede.

En negativ scanning tyder på sparsom eller ingen β-amyloidplak. I så fald har patienten sandsynligvis

ikke Alzheimers sygdom. En positiv scanning er dog i sig selv ikke nok til at stille diagnosen hos

patienter med hukommelsesproblemer, da plakaflejringer både forekommer hos patienter med

forskellige typer neurodegenerativ demens og hos ældre uden symptomer. Lægerne bruger derfor

scanningerne i kombination med en klinisk vurdering.

Hvordan blev Amyvid undersøgt?

Virkningerne af Amyvid blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Der blev udført en hovedundersøgelse hos 226 frivillige personer, der var opdelt i to grupper: en

gruppe unge raske personer og en gruppe patienter, der var højt oppe i årene og havde givet deres

samtykke til at få foretaget obduktion, når de døde.

Undersøgelserne vedrørte scanningernes følsomhed og deres specificitet (dvs. hvor sikkert de var i

stand til at skelne forsøgspersoner med betydelig plakdannelse i hjernen fra personer uden plak). 106

forsøgspersoner gennemførte undersøgelsen og indgik i resultaterne.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Amyvid?

Det blev påvist, at PET-scanning med Amyvid har høj specificitet og følsomhed til udpegelse af

patienter med betydelige mængder β-amyloidplak i hjernen. Specificiteten af PET-scanningerne var

100 % hos 47 raske forsøgspersoner. Det betyder, at alle scanningerne blev bedømt som negative

efter at være vurderet af eksperter, der ikke vidste, om scanningerne viste raske forsøgspersoner eller

patienter.

Af patienterne fik de 59 foretaget obduktion for med sikkerhed at afgøre, om de havde betydelige

mængder β-amyloidplak i hjernen. Når resultaterne af obduktionen blev sammenlignet med PET-

scanningerne, viste scanningerne sig at have en følsomhed på 92 % og en specificitet på 100 %. Det

betyder, at PET-scanningerne korrekt udpegede 92 % af patienterne med betydelige mængder plak

som positive, og at alle patienter uden nævneværdig plak korrekt blev bedømt som negative.

Hvilken risiko er der forbundet med Amyvid?

Den hyppigste bivirkning ved Amyvid (som optræder hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) er

hovedpine. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Amyvid fremgår af

indlægssedlen. Amyvid afgiver en meget lille mængde stråling med minimal risiko for kræft eller

arvelige defekter.

Amyvid må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for florbetapir (

eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Amyvid godkendt?

PET-scanningerne med Amyvid havde høj følsomhed og specificitet til påvisning af β-amyloidplak i

hjernen, og resultaterne af scanningerne stemte nøje overens med resultaterne af obduktionen. Dette

anses for at være en væsentlig forbedring i diagnosticeringen af patienter med

hukommelsesproblemer, der undersøges for Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative

Amyvid

EMA/16079/2013

Side 3/3

sygdomme. Udvalget bemærkede, at PET-scanning med Amyvid har en god sikkerhedsprofil og er

ikke-invasiv, og konkluderede, at fordelene ved Amyvid overstiger risiciene. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Amyvid.

CHMP bemærkede dog, at der ikke er sikkert bevis for nogen øjeblikkelig bedring i udfaldet for

patienterne efter PET-scanning med Amyvid, delvis som følge af de nuværende begrænsede

behandlingsmuligheder for Alzheimers sygdom. Desuden er det ikke fastslået, i hvor høj grad Amyvid

er egnet til at forudsige Alzheimers sygdom hos patienter med hukommelsesproblemer eller til at

overvåge patienternes respons på behandlingen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Amyvid?

Den virksomhed, der markedsfører Amyvid, vil tilbyde et kursus til alle nuklearmedicinske læger, der

forventes at anvende dette produkt i EU, med henblik på at sikre en nøjagtig og pålidelig vurdering af

PET-scanningerne.

Andre oplysninger om Amyvid

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Amyvid den 14 januar 2013.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information