Amoxicillin "2care4" 750 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
J01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
750 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51999
Autorisation dato:
2013-03-08

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin 2care4 500 mg, 750 mg og 1000 mg

filmovertrukne tabletter

Amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxicillin 2care4

3. Sådan skal du tage Amoxicillin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin 2care4 er antibiotikum. Det aktive

stof er amoxicillin. Dette aktive stof tilhører en

gruppe af lægemidler, der kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxicillin 2care4 til?

Amoxicillin 2care4 anvendes til at behandle

infektioner, der er forårsaget af bakterier.

Sammen med andre lægemidler kan

Amoxicillin 2care4 også anvendes til at

behandle mavesår.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxicillin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxicillin 2care4:

– hvis du er allergisk over for amoxicillin,

penicillin eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Amoxicillin 2care4

(angivet i afsnit 6).

– hvis du nogensinde har haft en allergisk

reaktion på et antibiotikum. Dette kunne

være et hududslæt eller hævelse af ansigtet

eller halsen.

Tag ikke Amoxicillin 2care4, hvis noget af

ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet, inden du

tager Amoxicillin 2care4.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Amoxicillin 2care4, hvis du:

– har mononukleose (feber, ondt i halsen,

hævede kirtler og ekstrem træthed)

– har nyreproblemer

– ikke har regelmæssig vandladning.

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående

gælder for dig, så tal med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager

Amoxicillin 2care4.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

– urinprøver (glucose) eller blodprøver for at

få undersøgt leverfunktionen

– prøver for estriol (anvendes under

graviditet for at måle estriolniveauet for at

undersøge, om barnet udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundheds-

personalet, at du tager Amoxicillin 2care4, da

Amoxicillin 2care4 kan påvirke resultatet af

disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med

Amoxicillin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

i 7 dage sammen med andre antibiotika og

lægemidler til behandling af mavesår.

Til forebyggelse af hjerteinfektion

under operation: Dosis vil variere alt

efter typen af operation. Der kan også

gives andre lægemidler på samme

tid. Lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet kan give dig flere

oplysninger.

– Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om

dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du

får, være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin

2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Amoxicillin 2care4, end

der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Amoxicillin 2care4,

kan tegnene være maveubehag (kvalme,

opkastning eller diarré) eller krystaller i urinen,

hvilket kan ses som uklar urin eller opleves som

problemer med at lade vandet. Tal med lægen så

hurtigt som muligt. Medbring medicinen, så du

kan vise den til lægen.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin 2care4

– Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du

tage den, så snart du kommer i tanke om det.

– Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men

vent ca. 4 timer, før du tager den næste

dosis.

– Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin 2care4

– Selvom du får det bedre, skal du blive ved

med at tage Amoxicillin 2care4 i så lang

tid, som lægen har anvist. Du har brug

for alle doser til at bekæmpe infektionen.

Hvis nogle bakterier overlever, kan de få

infektionen til at komme igen.

– Hvis du stadig ikke har det godt, når

behandlingen er slut, skal du gå til lægen

igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion

med gærsvamp på fugtige områder af kroppen,

hvilket kan forårsage ømhed, kløe og hvidt

udflåd/hvide belægninger), hvis Amoxicillin

2care4 anvendes i lang tid. Hvis dette sker, så

fortæl det til lægen.

Hvis du tager Amoxicillin 2care4 i lang

tid, vil lægen måske foretage yderligere

undersøgelser for at holde øje med, at dine

nyrer, din lever og dit blod fungerer normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Amoxicillin 2care4 og

gå til lægen med det samme, hvis du

bemærker nogen af nedenstående alvorlige

bivirkninger – du kan have behov for

omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

11-2019

P597848-6

– Hvis du tager allopurinol (anvendes til

behandling af urinsyregigt) samtidig med

Amoxicillin 2care4, kan risikoen for, at du

får en allergisk hudreaktion, blive større.

– Hvis du tager probenecid (anvendes til

behandling af urinsyregigt), kan lægen

vælge at ændre din dosis af Amoxicillin

2care4.

– Hvis du tager lægemidler mod blodpropper

(f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt

at tage ekstra blodprøver.

– Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. et

tetracyklin), kan virkningen af Amoxicillin

2care4 blive nedsat.

– Hvis du tager methotrexat (anvendes til

behandling af kræft og svær psoriasis),

kan Amoxicillin 2care4 medføre flere

bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin 2care4 kan give bivirkninger, og

symptomerne (såsom allergiske reaktioner,

svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet

til at køre.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene

maskiner, medmindre du har det godt.

3.

Sådan skal du tage Amoxicillin 2care4

Tag altid Amoxicillin 2care4 nøjagtigt

efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

– Synk tabletten hel med vand (du må ikke

knuse eller tygge den).

– Fordel doserne ligeligt over dagen og med

mindst 4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo.

– Lægen vil fortælle dig, hvor meget

Amoxicillin 2care4 du skal give dit barn.

– Den sædvanlige dosis er 40-90 mg om

dagen for hvert kilo kropsvægt. Dosis skal

fordeles på 2 eller 3 doser.

– Den maksimale anbefalede dosis er

100 mg om dagen for hvert kilo kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer

40 kg og derover

Den sædvanlige dosis Amoxicillin 2care4 er

250-500 mg 3 gange om dagen eller

750 mg-1 g hver 12. time afhængigt af,

hvor alvorlig infektionen er, og hvilken type

infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g

3 gange om dagen.

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen

i en dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en

infektion med bakterier, der overføres

ved bid fra inficerede parasitter, som

kaldes skovflåter): Isoleret erythema

migrans (tidligt stadium – rødt eller

lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen.

Påvirkning af hele kroppen (sent stadium

– ved mere alvorlige symptomer, eller når

sygdommen spreder sig rundt i kroppen): op

til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange om dagen

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

– allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte:

hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet,

læberne, tungen eller andre steder af

kroppen eller vejrtrækningsbesvær.

Disse kan være alvorlige, og ved enkelte

lejligheder er der sket dødsfald.

– udslæt eller bittesmå flade, røde,

runde pletter under hudens overflade

eller blå mærker i huden. Dette skyldes

en betændelseslignende reaktion

(inflammation) i blodkarrenes vægge på

grund af en allergisk reaktion. Det kan

være forbundet med ledsmerter (gigt, også

kaldet arthritis) og nyreproblemer.

– en forsinket allergisk reaktion, der normalt

kan komme 7-12 dage efter indtagelse

af Amoxicillin 2care4; nogle af tegnene

er udslæt, feber, ledsmerter og hævede

lymfeknuder, særligt under armene.

– en hudreaktion kendt som erythema

multiforme, hvor der kan komme

kløende, rødlilla pletter på huden,

især på håndfladerne eller fodsålerne,

nældefeberagtige, forhøjede, hævede

områder på huden, ømme områder

på overfladen af munden, øjnene og

kønsdelene. Du kan få feber og blive meget

træt.

– andre alvorlige hudreaktioner, der kan

omfatte ændringer i hudfarven, buler

under huden, blærer, pusfyldte blærer,

hudafskalning, rødme, smerter, kløe. Disse

kan være forbundet med feber, hovedpine

og smerter i kroppen.

– influenzalignende symptomer med udslæt,

feber, hævede kirtler og unormale resultater

af blodprøver (herunder øget antal hvide

blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med

eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS)).

– feber, kulderystelser, ondt i halsen eller

andre tegn på en infektion, eller blå

mærker, der kommer let. Disse kan være

tegn på et problem med dine blodlegemer.

– Jarisch-Herxheimers reaktion, som

kan forekomme under behandling med

Amoxicillin 2care4 mod Lyme-sygdom og

forårsager feber, kunderystelser, hovedpine,

muskelsmerter og hududslæt.

– betændelse i tyktarmen (colon) med diarré

(sommetider med blod), smerter og feber.

– alvorlige bivirkninger relateret til leveren.

De ses primært hos personer, der har fået

behandling over en lang periode, hos

mænd/drenge og hos ældre. Du skal straks

fortælle det til lægen, hvis du får:

– voldsom diarré med blødning

– blærer, hudrødme eller blå mærker i

huden

– mørkere urin eller lysere afføring

– gulfarvning af huden eller af det hvide i

øjnene (gulsot). Se også anæmi nedenfor,

som kan resultere i gulsot.

– Ufrivillige bevægelser. Forsvinder ikke efter

du er stoppet med behandlingen. Kontakt

lægen.

Disse bivirkninger kan forekomme under eller

op til flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående

bivirkninger, skal du stoppe med at tage

medicinen og gå til lægen med det samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er

mindre alvorlige, f.eks.:

– et let kløende udslæt (runde, lyserøde til

røde pletter), nældefeberagtige, hævede

områder på underarme, ben, håndflader,

hænder eller fødder. Dette er ikke

almindeligt (kan forekomme hos op til

1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så

tal med lægen, da det vil være nødvendigt

at stoppe behandlingen med Amoxicillin

2care4.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 behandlede)

– hududslæt.

– kvalme.

– diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede)

– opkastning.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

– svampeinfektion (en infektion med

gærsvamp i skede, mund eller hudfolder).

Du kan få medicin mod svampeinfektion hos

lægen eller på apoteket.

– nyreproblemer.

– krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter,

der får høje doser, eller hos patienter med

nyreproblemer.

– svimmelhed.

– krystaller i urinen, hvilket kan ses som

uklar urin eller opleves som ubehag under

vandladning. Sørg for at drikke rigeligt med

væske for at nedsætte risikoen for disse

symptomer.

– ændret udseende af tungen; den kan blive

sort, og den kan få belægninger.

– overdreven nedbrydning af de røde

blodlegemer, hvilket kan give en form for

anæmi (blodmangel). Tegnene omfatter

træthed, hovedpine, åndenød, svimmelhed,

bleghed og gulfarvning af huden og af det

hvide i øjnene.

– lavt antal hvide blodlegemer.

– lavt antal af de celler, der er med til at få

blodet til at størkne.

– blodet størkner langsommere end normalt.

Du kan se dette, hvis du har næseblod eller

har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Amoxicillin 2care4 utilgængeligt for

børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over

25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod fugt.

Tag ikke Amoxicillin 2care4 efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Amoxicillin 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: amoxicillin (som trihydrat).Hver

filmovertrukket tablet indeholder

574 mg amoxicillintrihydrat svarende til

500 mg amoxicillin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder

861 mg amoxicillintrihydrat svarende til

750 mg amoxicillin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder

1.148 mg amoxicillintrihydrat svarende til

1.000 mg amoxicillin.

– Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: magnesiumstearat, povidon (K25),

natriumstivelsesglycolat,

mikrokrystallinsk cellulose.

Filmovertræk: titandioxid (E171),

talcum, hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Amoxicillin 2care4 500 mg:

De filmovertrukne tabletter er hvide til

cremefarvede, aflange og bikonvekse med

delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Amoxicillin 2care4 750 mg og 1000 mg:

De filmovertrukne tabletter er hvide til

cremefarvede, ovale og bikonvekse med

delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Amoxicillin 2care4 500 mg:

Pakningsstørrelser: 12, 20, 24, 30 og 36

filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 750 mg:

Pakningsstørrelser: 10, 12, 14, 20, 24 og

100 filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 1000 mg:

Pakningsstørrelser: 10, 12, 14, 16 og

20 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4, Stenhuggervej 12, 6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4, Stenhuggervej 12-14, 6710 Esbjerg V

Amoxicillin 2care4 svarer til Imadrax.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2019.

Generel vejledning vedrørende anvendelse af

antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af

infektioner forårsaget af bakterier. De har

ingen effekt mod infektioner forårsaget af

virus.

Nogle gange virker behandling med et

antibiotikum ikke på en bakterieinfektion.

En af de hyppigste årsager til dette er, at

de bakterier, der forårsager infektionen, er

modstandsdygtige (resistente) over for det

antibiotikum, der tages. Dette betyder, at de

kan overleve og endda formere sig til trods for

antibiotikummet.

Bakterier kan blive resistente over for

antibiotika af mange årsager. Hvis antibiotika

anvendes med omhyggelighed, kan det være

med til at nedsætte risikoen for, at bakterier

bliver resistente over for dem.

Når lægen ordinerer et behandlingsforløb

med et antibiotikum, er det kun beregnet

til at behandle din nuværende sygdom. Hvis

du følger nedenstående råd, kan du hjælpe

med at forebygge fremkomsten af resistente

bakterier, der kan medføre, at antibiotikummet

ikke virker.

Det er meget vigtigt, at du tager

antibiotikummet i den rigtige dosis, på

de rigtige tidspunkter og i det rigtige

antal dage. Læs anvisningerne på

etiketten, og hvis du ikke forstår dem, så

få lægen eller apotekspersonalet til at

forklare dem.

Du må ikke tage et antibiotikum,

medmindre det er ordineret til dig

personligt, og du må kun bruge det

til at behandle den infektion, det blev

ordineret mod.

Du må ikke tage antibiotika, der er blevet

ordineret til andre, selvom de havde en

infektion, der var magen til din.

Du må ikke give antibiotika, der

oprindeligt blev ordineret til dig, til

andre.

Hvis du har en rest antibiotikum

tilovers, efter at du har fuldendt

behandlingsforløbet som foreskrevet

af lægen, skal du aflevere resten på

apoteket, så det kan blive bortskaffet på

den rigtige måde.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information