Amoxicillin "2care4" 750 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
J01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
750 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
51999
Autorisation dato:
2013-03-08

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amoxicillin 2care4 500 mg, 750 mg og 1000 mg

filmovertrukne tabletter

Amoxicillin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxicillin 2care4

3. Sådan skal du tage Amoxicillin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amoxicillin 2care4 er antibiotikum. Det aktive stof

er amoxicillin. Dette aktive stof tilhører en gruppe af

lægemidler, der kaldes penicilliner.

Hvad anvendes Amoxicillin 2care4 til?

Amoxicillin 2care4 anvendes til at behandle

infektioner, der er forårsaget af bakterier. Sammen

med andre lægemidler kan Amoxicillin 2care4 også

anvendes til at behandle mavesår.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage

Amoxicillin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Amoxicillin 2care4:

– hvis du er allergisk over for amoxicillin, penicillin

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amoxicillin

2care4 (angivet i afsnit 6).

– hvis du nogensinde har haft en allergisk

reaktion på et antibiotikum. Dette kunne være et

hududslæt eller hævelse af ansigtet eller halsen.

Tag ikke Amoxicillin 2care4, hvis noget af

ovenstående gælder for dig. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet, inden du tager

Amoxicillin 2care4.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Amoxicillin 2care4, hvis du:

– har mononukleose (feber, ondt i halsen, hævede

kirtler og ekstrem træthed)

– har nyreproblemer

– ikke har regelmæssig vandladning.

Hvis du er i tvivl, om noget af ovenstående gælder for

dig, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Amoxicillin 2care4.

Blod- og urinprøver

Hvis du skal have taget:

– urinprøver (glucose) eller blodprøver for at få

undersøgt leverfunktionen

– prøver for estriol (anvendes under graviditet for at

måle estriolniveauet for at undersøge, om barnet

udvikler sig normalt)

skal du fortælle lægen eller sundhedspersonalet, at

du tager Amoxicillin 2care4, da Amoxicillin 2care4

kan påvirke resultatet af disse analyser.

Brug af anden medicin sammen med

Amoxicillin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

– Hvis du tager allopurinol (anvendes til behandling

af urinsyregigt) samtidig med Amoxicillin 2care4,

kan risikoen for, at du får en allergisk hudreaktion,

blive større.

Til forebyggelse af hjerteinfektion under

operation: Dosis vil variere alt efter typen af

operation. Der kan også gives andre lægemidler

på samme tid. Lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet kan give dig flere

oplysninger.

– Den maksimale anbefalede dosis er 6 g om dagen.

Nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, kan den dosis, du får,

være lavere end den sædvanlige dosis.

Hvis du har taget for mange Amoxicillin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Amoxicillin 2care4, end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Amoxicillin 2care4, kan

tegnene være maveubehag (kvalme, opkastning

eller diarré) eller krystaller i urinen, hvilket kan ses

som uklar urin eller opleves som problemer med at

lade vandet. Tal med lægen så hurtigt som muligt.

Medbring medicinen, så du kan vise den til lægen.

Hvis du har glemt at tage Amoxicillin 2care4

– Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den,

så snart du kommer i tanke om det.

– Tag ikke den næste dosis for hurtigt, men vent

ca. 4 timer, før du tager den næste dosis.

– Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvor længe skal jeg tage Amoxicillin 2care4

– Selvom du får det bedre, skal du blive ved med

at tage Amoxicillin 2care4 i så lang tid, som

lægen har anvist. Du har brug for alle doser til

at bekæmpe infektionen. Hvis nogle bakterier

overlever, kan de få infektionen til at komme igen.

– Hvis du stadig ikke har det godt, når behandlingen

er slut, skal du gå til lægen igen.

Der kan udvikles svampeinfektion (en infektion med

gærsvamp på fugtige områder af kroppen, hvilket

kan forårsage ømhed, kløe og hvidt udflåd/hvide

belægninger), hvis Amoxicillin 2care4 anvendes i

lang tid. Hvis dette sker, så fortæl det til lægen.

Hvis du tager Amoxicillin 2care4 i lang tid, vil lægen

måske foretage yderligere undersøgelser for at holde

øje med, at dine nyrer, din lever og dit blod fungerer

normalt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Stop med at tage Amoxicillin 2care4 og gå til

lægen med det samme, hvis du bemærker nogen af

nedenstående alvorlige bivirkninger – du kan have

behov for omgående behandling.

Følgende bivirkninger er meget sjældne

(kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000

behandlede):

– allergiske reaktioner; tegnene kan omfatte:

hudkløe eller udslæt, hævelse af ansigtet,

læberne, tungen eller andre steder af kroppen

eller vejrtrækningsbesvær. Disse kan være

alvorlige, og ved enkelte lejligheder er der sket

dødsfald.

08-2020

P597848-7

– Hvis du tager probenecid (anvendes til behandling

af urinsyregigt), kan lægen vælge at ændre din

dosis af Amoxicillin 2care4.

– Hvis du tager lægemidler mod blodpropper

(f.eks. warfarin), kan det være nødvendigt at tage

ekstra blodprøver.

– Hvis du tager andre antibiotika (f.eks. et

tetracyklin), kan virkningen af Amoxicillin 2care4

blive nedsat.

– Hvis du tager methotrexat (anvendes til

behandling af kræft og svær psoriasis), kan

Amoxicillin 2care4 medføre flere bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amoxicillin 2care4 kan give bivirkninger, og

symptomerne (såsom allergiske reaktioner,

svimmelhed og kramper) kan gøre dig uegnet til at

køre.

Du må ikke føre motorkøretøjer eller betjene maskiner,

medmindre du har det godt.

Amoxicillin 2care4 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol

(23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

3.

Sådan skal du tage Amoxicillin 2care4

Tag altid Amoxicillin 2care4 nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

– Synk tabletten hel med vand (du må ikke knuse

eller tygge den).

– Fordel doserne ligeligt over dagen og med mindst

4 timer mellem hver dosis.

Den sædvanlige dosis er:

Børn, der vejer under 40 kg

Alle doser er udregnet efter barnets vægt i kilo.

– Lægen vil fortælle dig, hvor meget Amoxicillin

2care4 du skal give dit barn.

– Den sædvanlige dosis er 20-90 mg om dagen for

hvert kilo kropsvægt. Dosis skal fordeles på

2 eller 3 doser.

– Den maksimale anbefalede dosis er 100 mg om

dagen for hvert kilo kropsvægt.

Voksne, ældre patienter og børn, der vejer 40 kg

og derover

Den sædvanlige dosis Amoxicillin 2care4 er

250-500 mg 3 gange om dagen eller 750 mg-1 g

hver 12. time afhængigt af, hvor alvorlig infektionen

er, og hvilken type infektion der er tale om.

Alvorlige infektioner: 750 mg-1 g 3 gange om

dagen.

Urinvejsinfektion: 3 g 2 gange om dagen i en

dag.

Lyme-sygdom eller Lyme-borreliose (en

infektion med bakterier, der overføres ved bid

fra inficerede parasitter, som kaldes skovflåter):

Isoleret erythema migrans (tidligt stadium – rødt

eller lyserødt ringformet udslæt): 4 g om dagen.

Påvirkning af hele kroppen (sent stadium – ved

mere alvorlige symptomer, eller når sygdommen

spreder sig rundt i kroppen): op til 6 g om dagen.

Mavesår: 750 mg eller 1 g 2 gange om dagen i

7 dage sammen med andre antibiotika og

lægemidler til behandling af mavesår.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

– udslæt eller bittesmå flade, røde, runde pletter

under hudens overflade eller blå mærker i huden.

Dette skyldes en betændelseslignende reaktion

(inflammation) i blodkarrenes vægge på grund

af en allergisk reaktion. Det kan være forbundet

med ledsmerter (gigt, også kaldet arthritis) og

nyreproblemer.

– en forsinket allergisk reaktion, der normalt kan

komme 7-12 dage efter indtagelse af Amoxicillin

2care4; nogle af tegnene er udslæt, feber,

ledsmerter og hævede lymfeknuder, særligt under

armene.

– en hudreaktion kendt som erythema multiforme,

hvor der kan komme kløende, rødlilla pletter på

huden, især på håndfladerne eller fodsålerne,

nældefeberagtige, forhøjede, hævede områder på

huden, ømme områder på overfladen af munden,

øjnene og kønsdelene. Du kan få feber og blive

meget træt.

– andre alvorlige hudreaktioner, der kan omfatte

ændringer i hudfarven, buler under huden,

blærer, pusfyldte blærer, hudafskalning, rødme,

smerter, kløe. Disse kan være forbundet med

feber, hovedpine og smerter i kroppen.

– influenzalignende symptomer med udslæt,

feber, hævede kirtler og unormale resultater

af blodprøver (herunder øget antal hvide

blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer)

(lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og

systemiske symptomer (DRESS)).

– feber, kulderystelser, ondt i halsen eller andre

tegn på en infektion, eller blå mærker, der kommer

let. Disse kan være tegn på et problem med dine

blodlegemer.

– Jarisch-Herxheimers reaktion, som kan forekomme

under behandling med Amoxicillin 2care4 mod

Lyme-sygdom og forårsager feber, kunderystelser,

hovedpine, muskelsmerter og hududslæt.

– betændelse i tyktarmen (colon) med diarré

(sommetider med blod), smerter og feber.

– alvorlige bivirkninger relateret til leveren. De ses

primært hos personer, der har fået behandling

over en lang periode, hos mænd/drenge og hos

ældre. Du skal straks fortælle det til lægen, hvis

du får:

– voldsom diarré med blødning

– blærer, hudrødme eller blå mærker i huden

– mørkere urin eller lysere afføring

– gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

(gulsot). Se også anæmi nedenfor, som kan

resultere i gulsot.

Disse bivirkninger kan forekomme under eller op til

flere uger efter behandlingen.

Hvis du får nogen af ovenstående bivirkninger,

skal du stoppe med at tage medicinen og gå til

lægen med det samme.

Nogle gange kan du få hudreaktioner, der er

mindre alvorlige, f.eks.:

– et let kløende udslæt (runde, lyserøde til røde

pletter), nældefeberagtige, hævede områder på

underarme, ben, håndflader, hænder eller fødder.

Dette er ikke almindeligt (kan forekomme hos op

til 1 ud af 100 behandlede).

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, så tal

med lægen, da det vil være nødvendigt at stoppe

behandlingen med Amoxicillin 2care4.

Øvrige bivirkninger, der kan forekomme, er:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til

1 ud af 10 behandlede

– hududslæt.

– kvalme.

– diarré.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos

op til 1 ud af 100 behandlede

– opkastning.

– nældefeber og kløe.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos

færre end 1 ud af 10.000 behandlede

– svampeinfektion (en infektion med gærsvamp i

skede, mund eller hudfolder). Du kan få medicin

mod svampeinfektion hos lægen eller på apoteket.

– nyreproblemer.

– krampeanfald, hvilket kan ses hos patienter,

der får høje doser, eller hos patienter med

nyreproblemer.

– svimmelhed.

– hyperaktivitet.

– krystaller i urinen, hvilket kan ses som uklar urin

eller opleves som ubehag under vandladning. Sørg

for at drikke rigeligt med væske for at nedsætte

risikoen for disse symptomer.

– ændret udseende af tungen; den kan blive sort, og

den kan få belægninger.

– overdreven nedbrydning af de røde blodlegemer,

hvilket kan give en form for anæmi (blodmangel).

Tegnene omfatter træthed, hovedpine, åndenød,

svimmelhed, bleghed og gulfarvning af huden og

af det hvide i øjnene.

– lavt antal hvide blodlegemer.

– lavt antal af de celler, der er med til at få blodet til

at størkne.

– blodet størkner langsommere end normalt. Du kan

se dette, hvis du har næseblod eller har skåret dig.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Amoxicillin 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte

mod fugt.

Tag ikke Amoxicillin 2care4 efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amoxicillin 2care4 indeholder:

– Aktivt stof: amoxicillin (som trihydrat).

Hver filmovertrukket tablet indeholder

574 mg amoxicillintrihydrat svarende til

500 mg amoxicillin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder

861 mg amoxicillintrihydrat svarende til

750 mg amoxicillin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder

1.148 mg amoxicillintrihydrat svarende til

1.000 mg amoxicillin.

– Øvrige indholdsstoffer:

Kerne: magnesiumstearat (E470b),

povidon (K25) (E1201),

natriumstivelsesglycolat (type A),

mikrokrystallinsk cellulose (E460).

Filmovertræk: titandioxid (E171), talcum (E553b),

hypromellose (E464).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Amoxicillin 2care4 500 mg filmovertrukne tabletter:

De filmovertrukne tabletter er hvide til cremefarvede,

aflange og bikonvekse med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Amoxicillin 2care4 750 mg og Amoxicillin

2care4 1000 mg filmovertrukne tabletter:

De filmovertrukne tabletter er hvide til cremefarvede,

ovale og bikonvekse med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Amoxicillin 2care4 500 mg:

Pakningsstørrelser: 12, 20, 24, 30 og 36

filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 750 mg:

Pakningsstørrelser: 10, 12, 14, 20, 24 og 100

filmovertrukne tabletter.

Amoxicillin 2care4 1000 mg:

Pakningsstørrelser: 10, 12, 14, 16 og 20

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Amoxicillin 2care4 svarer til Imadrax.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

august 2020.

Generel vejledning vedrørende anvendelse af

antibiotika

Antibiotika anvendes til behandling af infektioner

forårsaget af bakterier. De har ingen effekt mod

infektioner forårsaget af virus.

Nogle gange virker behandling med et

antibiotikum ikke på en bakterieinfektion. En af

de hyppigste årsager til dette er, at de bakterier,

der forårsager infektionen, er modstandsdygtige

(resistente) over for det antibiotikum, der tages.

Dette betyder, at de kan overleve og endda

formere sig til trods for antibiotikummet.

Bakterier kan blive resistente over for antibiotika

af mange årsager. Hvis antibiotika anvendes med

omhyggelighed, kan det være med til at nedsætte

risikoen for, at bakterier bliver resistente over

for dem.

Når lægen ordinerer et behandlingsforløb

med et antibiotikum, er det kun beregnet til

at behandle din nuværende sygdom. Hvis du

følger nedenstående råd, kan du hjælpe med at

forebygge fremkomsten af resistente bakterier,

der kan medføre, at antibiotikummet ikke virker.

Det er meget vigtigt, at du tager

antibiotikummet i den rigtige dosis, på de

rigtige tidspunkter og i det rigtige antal

dage. Læs anvisningerne på etiketten, og

hvis du ikke forstår dem, så få lægen eller

apotekspersonalet til at forklare dem.

Du må ikke tage et antibiotikum, medmindre

det er ordineret til dig personligt, og du må

kun bruge det til at behandle den infektion,

det blev ordineret mod.

Du må ikke tage antibiotika, der er blevet

ordineret til andre, selvom de havde en

infektion, der var magen til din.

Du må ikke give antibiotika, der oprindeligt

blev ordineret til dig, til andre.

Hvis du har en rest antibiotikum tilovers,

efter at du har fuldendt behandlingsforløbet

som foreskrevet af lægen, skal du aflevere

resten på apoteket, så det kan blive

bortskaffet på den rigtige måde.

Indehaver af markeds-

føringstilladelsen:

2care4

Stenhuggervej 12

6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4

Stenhuggervej 12-14

6710 Esbjerg V

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information