Amlodipin "Krka" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-06-2018

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINBESILAT
Tilgængelig fra:
Krka Sverige AB
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
amlodipine besilate
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
39356
Autorisation dato:
2006-11-02

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Amlodipin Krka 10 mg tabletter

amlodipin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Amlodipin Krka til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Krka

Sådan skal du tage Amlodipin Krka

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Amlodipin Krka indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører en gruppe af lægemidler, der

hedder calciumantagonister.

Amlodipin Krka

bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og til at forebygge en særlig

type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris, herunder en sjælden form, der kaldes Prinzmetals

angina eller variant angina.

Hos patienter med forhøjet blodtryk, nedsætter Amlodipin Krka blodtrykket ved at afslappe

blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med angina pectoris forbedrer Amlodipin Krka

blodtilførslen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Medicinen giver ikke

øjeblikkelig lindring på brystsmerter.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Amlodipin Krka:

hvis du er allergisk over for amlodipin, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amlodipin Krka

(angivet i afsnit 6), eller over for andre calciumantagonister. Det kan vise sig ved kløe,

hudrødme eller vejrtrækningsbesvær.

hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension)

hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har kredsløbskollaps, hvor hjertet

ikke er stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen (kardiogent shock).

hvis du har hjertesvigt efter en blodprop i hjertet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amlodipin Krka.

Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft en af de følgende tilstande:

nyligt hjertetilfælde

hjertesvigt

alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

leversygdom

du er ældre og din dosis skal øges

Børn og unge

Amlodipin Krka er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin Krka bør kun bruges til behandling

af for højt blodtryk hos børn og unge mellem 6 år og 17 år (se afsnit 3). Tal med lægen, hvis du vil

have yderligere oplysninger.

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin Krka

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Virkningen af Amlodipin Krka kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f. eks:

ketoconazol, itraconazol (lægemidler mod svampeinfektioner)

ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere som bruges til behandling af hiv)

rifampicin, erythromycin, clarithromycin (mod infektioner forårsaget af bakterier)

naturlægemidlet perikon (

hypericum perforatum

verapamil, diltiazem (hjertemedicin)

dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legemstemperaturen)

tacrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (medicin som påvirker hvordan dit

immunsystem fungerer)

simvastatin (medicin der sænker kolesterol i blodet)

ciclosporin (medicin som hæmmer kroppens immunforsvar)

Amlodipin Krka kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede tager anden medicin til

behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlodipin Krka sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med Amlodipin Krka.

Det skyldes, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan medføre

en uforudsigelig øgning af Amlodipin Krkas virkning på blodtrykket.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du tror, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du tale med din læge, inden du tager Amlodipin Krka.

Amning

Amlodipin har vist sig at

udskilles i modermælk

i små mængder. Hvis du ammer eller skal til at

amme, skal du tale med lægen, inden du tager Amlodipin Krka.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin Krka kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Hvis du får

kvalme, bliver svimmel eller træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller betjene

maskiner og straks kontakte din læge.

Amlodipin Krka indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige

”natriumfri”.

3.

Sådan skal du tage Amlodipin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den sædvanlige startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til Amlodipin Krka 10 mg 1 gang

dagligt.

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør altid tage medicinen på samme tidspunkt

hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodipin Krka med grapefrugtjuice.

Brug til børn og unge

Til børn og unge (i alderen 6-17 år) er den anbefalede startdosis 2,5 mg dagligt.

Den højeste anbefalede dosis er 5 mg én gang dagligt.

Amlodipin Krka 2,5 mg kan i øjeblikket ikke fås. Dosis på 2,5 mg fås ved at dele en Amlodipin Krka

tablet på 5 mg i to lige store dele.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå til lægen, til du tager den

sidste tablet.

Hvis du har taget for mange Amlodipin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Amlodipin Krka end der står her,

eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Hvis du tager for mange tabletter kan dit blodtryk blive lavt og endda faretruende lavt. Symptomer på

for lavt blodtryk er svimmelhed, uklar, besvimelse og svaghed. Hvis blodtrykket falder meget, er der

risiko for shock. Huden føles kold og klam og du kan miste bevidstheden. Kontakt straks lægen,

skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange Amlodipin Krka.

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Krka

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den over. Tag den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis..

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Krka

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Blodtrykket kan stige eller

brystsmerterne komme tilbage, hvis du stopper behandlingen førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt

straks

lægen, hvis du oplever nogle af de følgende meget sjældne, alvorlige bivirkninger

efter at du har taget dette lægemiddel:

Pludselig hvæsende vejrtrækning, brystsmerter, kortåndethed eller åndedrætsbesvær

Hævelse af øjenlåg, ansigtet eller læber

Hævelse af tungen og svælget, som medfører store åndedrætsproblemer

Alvorlige hudreaktioner herunder udpræget hududslæt, nældefeber, hudrødme over hele

kroppen, alvorlig kløe, blisterdannelse, afskalning og hævelse af huden, betændelse af

slimhinder (Stevens-Johnson syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske

reaktioner

Hjertetilfælde, unormal hjerterytme

Betændelse af bugspytkirtlen, som kan medføre alvorlige mave- og rygsmerter og få dig til at

føle dig meget utilpas.

De følgende

almindelige bivirkninger

er blevet indberettet. Hvis nogle af disse bliver generende

eller hvis de

varer i mere end én uge,

skal du kontakte din læge.

Meget almindelige (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede):

Ødem (væskeophobning)

Almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af behandlingen)

Hjertebanken, rødmen og varmefornemmelse i ansigtet

Mavesmerter, kvalme

Ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær

Træthed, svaghed

Synsforstyrrelser, dobbeltsyn

Muskelkramper

Hævede ankler (ødemer)

Andre bivirkninger, der er indberettet er anført nedenfor. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis

nogle af disse bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, der ikke er nævnt her.

Ikke almindeligt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Humørsvingninger, angst, depression, søvnighed

Rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse

Snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i arme eller ben; manglende smertefølelse

Ringen for ørerne (tinnitus)

Lavt blodtryk

Nysen/snue, pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen

Hoste

Tør mund, opkastning

Hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden, misfarvninger af huden

Vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere vandladning

Erektionsproblemer, udvikling af bryster hos mænd

Smerter, utilpashed

Led- eller muskelsmerter, rygsmerter

Vægtstigning eller -tab

Sjældent (kan forekomme hos op til1 ud af 1.000 behandlede):

Forvirring

Meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):

Nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre unormale blå

mærker eller tendens til blødninger (ødelæggelse af røde blodceller)

For højt blodsukker (hyperglykæmi)

Nerveforstyrrelser, som kan give svaghed, prikken, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed

Hævede gummer

Mavekatar

Påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gul hud (gulsot), stigning i

leverenzymer (ses ved blodprøver)

Øget muskelspænding

Årebetændelse, ofte med hududslæt

Øget lysfølsomhed

En tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser

Ikke kendte bivirkninger (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Rysten, stiv kropsholdning, maske ansigt, langsomme bevægelser og slæbende gang,

ubalanceret gang

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Disse forholdsregler er med til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Krka indeholder

Aktivt stof: amlodipin.

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Hver tablet indeholder 6,94 mg amlodipinbesilat svarende til 5 mg amlodipin.

Amlodipin Krka 10 mg tabletter

Hver tablet indeholder 13,88 mg amlodipinbesilat svarende til 10 mg amlodipin.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), prægelatineret majsstivelse,

natriumstivelseglycolat (type A), kolloid vandfri silica (E551) og magnesiumstearat (E470b).

Se punkt 2 ”Amlodipin Krka indeholder natrium”.

Udseende og pakningsstørrelser

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Tabletterne er hvide, runde, let bikonvekse med skrå kant, delekærv på den ene side med en diameter

på 8 mm. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Amlodipin Krka 10 mg tabletter

Tabletterne er hvide, runde let bikonvekse med skrå kant og med en diameter på 10 mm.

Amlodipin Krka 5 mg og 10 mg tabletter fås i blistre i æsker med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,

98, 100, 112, 120, 200 og 250 tabletter og med 100 x 1 tabletter (enheds-dosis).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Amlober

DK, FI, SE

Amlodipin Krka

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019

Læs hele dokumentet

20. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodipin ”Krka”, tabletter

0.

D.SP.NR.

23426

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodipin ”Krka”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Amlodipin ”Krka” 5 mg tabletter:

1 tablet indeholder 6,94 mg amlodipinbesilat svarende til 5 mg amlodipin.

Amlodipin ”Krka” 10 mg tabletter:

1 tablet indeholder 13,88 mg amlodipinbesilat svarende til 10 mg amlodipin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tablet

5 mg tabletter:

hvide, runde, let bikonvekse med skrå kant, delekærv på den ene side med en

diameter på 8 mm.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

10 mg tabletter:

hvide, runde, let bikonvekse med skrå kant med en diameter på 10 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension

Kronisk stabil angina pectoris

Vasospastisk (Prinzmetals) angina

39356_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Til både hypertension og angina er den sædvanlige startdosis 5 mg som kan øges til en

maksimal dosis på 10 mg dagligt, afhængigt af den enkelte patients respons.

Amlodipin har været anvendt i kombination med thiaziddiuretikum, alpha-blokkere eller

en ACE-hæmmer hos patienter med hypertension. Amlodipin kan anvendes ved angina

enten som monoterapi eller i kombination med andre anti-anginale lægemidler hos

patienter med angina, der ikke kan behandles med nitrater og/eller adækvate doser af

betablokkere.

Dosisjustering er ikke krævet ved samtidig administration af thiazid diuretika,

betablokkere og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre

Amlodipin i samme doser tåles lige godt af ældre som af yngre patienter. Normalt

dosisregime anbefales til ældre patienter, men der skal udvises forsigtighed ved

dosisøgning (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dosisanbefalinger er ikke fastlagt hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion.

Derfor skal der udvises forsigtighed ved valg af dosis og dosis bør initieres i den lave

ende af dosisintervallet (se pkt. 4.4 og 5.2). Amlodipins farmakokinetik er ikke blevet

undersøgt ved alvorligt nedsat leverfunktion. Amlodipin bør initieres med den laveste

dosis og titreres langsomt hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlopidins plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat

nyrefunktion, derfor tilrådes den normale dosis. Amlodipin er ikke dialysérbart.

Pædiatrisk population

Børn og unge i alderen 6-17 år med hypertension

Den anbefalede antihypertensive orale dosis til pædiatriske patienter i alderen 6-17 år er

som startdosis 2,5 mg én gang dagligt. Hvis det ønskede blodtryk ikke opnås inden for 4

uger kan dosis titreres til 5 mg. Doser på mere end 5 mg er ikke undersøgt hos

pædiatriske patienter (se pkt. 5.1 og 5.2).

Dosen på 2,5 mg kan opnås med Amlodipin ”Krka” 5 mg tabletter, da de er fremstillet til

at kunne deles i to lige store dele.

Børn under 6 år

Der foreligger ingen data.

Administration

Tablet til oral administration.

39356_spc.doc

Side 2 af 13

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for dihydropyridinderivater, amlodipin eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1

Svær hypotension

Shock (inklusive kardiogent shock)

Obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal (f.eks. svær aortastenose)

Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sikkerheden og virkningen for amlodipin ved hypertensiv krise er ikke blevet fastslået.

Patienter med hjerteinsufficiens

Patienter med hjerteinsufficiens bør behandles med forsigtighed. I et langtids-,

placebokontrolleret studie hos patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA klasse III og

IV) var antallet af rapporterede tilfælde af lungeødem højere i den gruppe, som

behandledes med amlodipin end i placebogruppen (se pkt. 5.1). Calciumantagonister,

herunder amlodipin, bør anvendes med forsigtighed til patienter med kongestiv hjertesvigt,

fordi de kan øge risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser og mortalitet.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC-værdierne er højere hos patienter med

nedsat leverfunktion og doseringsanbefalinger er ikke fastsat. Amlodipin bør derfor

initieres med doser i den lave ende af dosisintervallet, og der skal udvises forsigtighed

både ved initiering af behandling og ved dosisøgning. Langsom dosistitrering og

omhyggelig monitorering kan være nødvendig hos patienter med svært nedsat

leverfunktion.

Ældre patienter

Forøgelse af dosis bør ske med forsigtighed til ældre patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Nyresvigt

Amlodipin kan bruges hos denne type patienter i normale doser. Ændringer i amlodipins

plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin er ikke

dialysérbart.

Natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige ”natriumfri”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers påvirkning af amlodipin

CYP3A4-hæmmere: samtidig administration af amlodipin med kraftige eller moderate

CYP3A4-hæmmere (proteasehæmmere, svampemidler af azoltypen, makrolider som f.eks.

erythromycin eller clarithromycin, verapamil eller diltiazem) kan give anledning til

signifikant stigning i amlodipins plasmakoncentration, hvilket kan øge risikoen for

hypotension. Den kliniske betydning af disse farmakokinetiske variationer kan være mere

udtalt hos ældre. Klinisk monitorering og dosisjustering kan være nødvendig.

39356_spc.doc

Side 3 af 13

CYP3A4- induktorer: Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan

plasmakoncentrationen af amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og

dosisjustering overvejes, både under og efter samtidig administration af andre lægemidler

især kraftige CYP3A4-inducerende stoffer (fx rifampicin, perikon).

Samtidig indtagelse af amlodipin og grapefrugt eller grapefrugtjuice kan ikke anbefales, da

biotilgængeligheden og derved den hypotensive virkning kan øges hos nogle patienter.

Dantrolen (infusion): hos dyr er der set letal ventrikelflimren og kardiovaskulært kollaps i

forbindelse med hyperkaliæmi efter administration af verapamil og dantrolen i.v. Grundet

risiko for hyperkaliæmi anbefales det, at samtidig administration af calciumantagonister,

såsom amlodipin, undgås hos patienter mistænkt for malign hypertermi og patienter, der

behandles for malign hypertermi.

Virkningen af amlodipin på andre lægemidler

Amlodipins blodtrykssænkende virkning lægges til den blodtrykssænkende virkning af

andre lægemidler med antihypertensiv virkning.

Tacrolimus: Risikoen for forhøjet tacrolimus-koncentration i blodet er øget ved samtidig

administration med amlodipin. For at undgå tacrolimus toksicitet er det nødvendigt med

monitorering af tacrolimus-koncentrationen og, om nødvendigt, dosisjustering af tacrolimus,

når der administreres amlodipin til patienter i bahandling med tacrolimus.

Clarithromycin: Clarithromycin er en CYP3A4-hæmmer. Der er en forøget risiko for

hypotension hos patienter i behandling med clarithromycin og amlodipin. Der anbefales

tæt observation af patienter i samtidig behandling med amlodipin og clarithromycin.

Ciclosporin: Der er ikke udført interaktionsstudier med ciclosporin og amlodipin hos raske

forsøgspersoner eller andre populationer, med undtagelse af nyretransplanterede patienter,

hvor der er blevet observeret en variabel stigende dalkoncentration af ciclosporin (gennemsnit

0% - 40%). Det bør derfor overvejes at monitorere ciclosporin-koncentrationen hos

nyretransplanterede patienter, der også får amlodipin, og ciclosporin-dosis bør reduceres efter

behov.

Simvastatin: samtidig administration af flere doser på 10 mg amlodipin med 80 mg

simvastatin medførte en 77 % stigning i eksponering for simvastatin sammenlignet med

simvastatin alene. Hos patienter i behandling med amlodipin skal dosis af simvastatin

begrænses til 20 mg dagligt.

I klinisk interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke farmakokinetikken af atorvastatin,

digoxin, eller warfarin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under graviditet er ikke undersøgt.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3).

39356_spc.doc

Side 4 af 13

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, når der ikke findes noget sikkert alternativ,

og når selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og for fosteret.

Amning

Amlodipin udskilles i modermælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til

spædbarnet, er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområde på 3-7 % med et

maksimum på 15 %. Amlodipins virkning på spædbørn er ikke kendt. Ved beslutningen

om at fortsætte/ophøre med amningen eller at fortsætte/ophøre med

amlodipinbehandlingen bør der ske en afvejning af fordelene ved amning af barnet over for

fordelene ved behandling af moderen.

Fertilitet

Der er rapporteret om reversible biokemiske ændringer i spermatozoers hoveder hos visse

patienter behandlet med calciumantagonister. De kliniske data er utilstrækkelige til at

afklare amlodipins potentielle virkning på fertiliteten. Et rottestudie viste påvirkning af

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Amlodipin ”Krka” kan have mindre eller moderat indflydelse på evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis patienter, der tager amlodipin, lider af

svimmelhed, hovedpine, træthed eller kvalme, kan reaktionsevnen blive påvirket.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De almindeligste bivirkninger set under behandling er søvnighed, svimmelhed, hovedpine,

palpitationer, rødmen, abdominalsmerter, kvalme, hævede ankler, ødemer og træthed.

Skema over bivirkninger

Følgende bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med amlodipin med

følgende hyppigheder

Meget almindelig (>1/10)

Almindelig (>1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100)

Sjælden (>1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden < 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Inden for hver hyppighed er bivirkningerne anført efter aftagende sværhedsgrad.

System organ

klasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og

lymfesystem

Meget sjælden

Leukocytopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allergiske reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske

Ikke almindelig

Insomni, humørsvingninger

39356_spc.doc

Side 5 af 13

forstyrrelser

(inklusive angst),

depression

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed,

hovedpine (især i starten af

behandlingen)

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser,

synkope, hypoæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

Ikke kendt

Ekstrapyramidale forstyrrelser

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelser (herunder

diplopi)

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer

Ikke almindelig

Arytmi (herunder bradykardi,

ventrikulær takykardi og

atrieflimren)

Meget sjælden

Myokardieinfarkt

Vaskulære

sygdomme

Almindelig

Rødmen

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Almindelig

Dyspnø

Ikke almindelig

Hoste,

rhinitis

Mave-

tarmkanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme,

dyspepsi, ændret afføringsmønster

(herunder diarré og obstipation)

Ikke almindelig

Opkastning, mundtørhed

Meget sjælden

Pancreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og

galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i

leverenzymer *

Hud og

subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning af

huden, hyperhidrose, pruritus,

udslæt, eksantem, urticaria

39356_spc.doc

Side 6 af 13

Meget sjælden

Angioødem, erythema

multiforme, eksfoliativ dermatitis,

Stevens-Johnsons syndrom,

Quinckes ødem, fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Almindelig

Hævede ankler, muskelkramper

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi, rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser,

nykturi, øget

vandladningshyppighed

Det reproduktive

system og

mammae

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationsst

edet

Meget almindelig

Ødem

Almindelig

Træthed, asteni

Ikke almindelig

Brystsmerter, smerter, ubehag

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning eller vægttab

*oftest som følge af kolestase

Enkeltstående tilfælde af ekstrapyramidalt syndrom er blevet rapporteret

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Erfaring med forsætlig overdosis til mennesker er begrænset.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at voldsom overdosering kan resultere i udtalt perifer

vasodilatation og mulig refleks-takykardi. Der er rapporteret om markant og sandsynligvis

langvarig systemisk hypotension op til og inklusive shock med dødelig udgang.

Behandling

39356_spc.doc

Side 7 af 13

Klinisk signifikant hypotension på grund af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær støttebehandling, inklusive hyppig overvågning af hjerte- og

respirationsfunktion, elevation af ekstremiteter og opmærksomhed på kredsløbsvolumen

og urinproduktion.

En vasokonstriktor kan være gavnlig til genoprettelse af vaskulær tonus og blodtryk,

forudsat at anvendelsen ikke er kontraindiceret. Intravenøs administration af

calciumglyconat kan være gavnlig til ophævelse af calciumkanalblokaden.

Maveskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Indgift af aktivt kul indtil 2 timer efter

indtagelse af 10 mg amlodipin til raske frivillige har vist at reducere amlodipins

absorptionshastighed.

Da amlodipin er stærkt proteinbundet, har dialyse sandsynligvis ingen virkning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Calciumantagonister, selektive calciumantagonister med

overvejende vaskulær effekt, ATC-kode: C08CA01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Amlodipin er en calciumion influx-hæmmer i dihydropyridingruppen (langsomme

antagonister eller calciumion antagonister) og hæmmer den transmembrane influx af

calciumioner i hjerte- og glat karmuskulatur.

Farmakodynamisk virkning

Amlodipins antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggens

glatte muskulatur. Den præcise virkningsmekanisme hvorved amlodipin lindrer angina

pectoris er ikke fuldstændigt klarlagt, men amlodipin reducerer den samlede iskæmiske

belastning ved følgende to metoder:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler og reducerer derved den samlede perifere

modstand (afterload), som hjertet arbejder mod. Da hjertefrekvensen forbliver stabil,

reducerer denne unloading af hjertet det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig dilatation af koronararterier og

koronararterioler, både i normale og iskæmiske områder. Denne dilatation øger den

myokardielle ilttilførselhos patienter med hjertekramper (Prinzmetals eller variante

angina).

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets 24

timer (både i liggende og i stående stilling) efter én daglig dosis. På grund af den langsomt

indsættende virkning er akut hypertension ikke et problem ved administration af

amlodipin.

39356_spc.doc

Side 8 af 13

Hos patienter med angina pectoris kan administration af amlodipin én gang dagligt øge den

totale arbejdskapacitet, forsinke forekomsten af angina anfald og forsinke forekomsten af

et 1-mm ST-interval og amlodipin nedsætter både hyppigheden af angina pectoris anfald

og behovet for indtagelse af nitroglycerin.

Amlodipin er ikke forbundet med nogen metaboliske bivirkninger eller forandringer i

plasmalipider og er egnet til patienter med astma, diabetes eller arthritis urica.

Klinisk virkning og sikkerhed

Anvendelse til patienter med koronar arteriesygdom (CAD)

Effektiviteten af amlodipin til forebyggelse af kliniske hændelser hos patienter med

koronararteriesygdom (CAD) er evalueret i et uafhængigt, multicenter, randomiseret,

dobbeltblindt, placebokontrolleret studie med 1997 patienter; sammenligning af amlodipin

versus enalapril til begrænsning af forekomsten af trombose (CAMELOT). Af disse

patienter blev 663 patienter behandlet med amlodipin 5-10 mg, 673 patienter blev

behandlet med enalapril 10-20 mg, og 655 patienter blev behandlet med placebo, udover

standardbehandling med statiner, betablokkere, diuretika og acetylsalicylsyre i 2 år. De

vigtigste resultater for virkning er præsenteret i tabel 1. Resultaterne indikerer at

behandling med amlodipin var associeret med færre hospitalsindlæggelser for angina

revaskulariseringsprocedurer hos patienter med CAD.

Tabel 1. Forekomst af signifikante kliniske virkninger for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser (%)

Amlopidin vs.

placebo

Virkning

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio

(95% CI)

P-værdi

Primære endepunkt

Kardiovaskulære

bivirkninger

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-

0,88)

0,03

De enkelte komponenter

Koronar revaskularisering

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-

0,98)

0,03

Indlæggelse pga. angina

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-

0,82)

0,002

Ikke-letalt MI

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-

1,46)

0,37

Apopleksi eller TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-

1,32)

0,15

Kardiovaskulær død

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-

12,7)

0,27

Indlæggelse pga. CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-

2,47)

0,46

Genoplivning ved hjertestop

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

Nye symptomer på perifer

vaskulær lidelse

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-

13,4)

0,24

39356_spc.doc

Side 9 af 13

Forkortelser: CHF: kongestiv hjertesvigt; CI: konfidensinterval; MI: myokardieinfarkt;

TIA, transitorisk cerebral iskæmi.

Anvendelse til patienter med hjerteinsufficiens

Hæmodynamiske studier og kontrollerede kliniske studier baseret på arbejdstests hos

patienter med NYHA klasse II-IV hjerteinsufficiens, viste at amlodipin ikke

medførerklinisk forværring målt ved arbejdsformåen, udrivningsfraktion fra venstre

hjertekammer og kliniske symptomatologi.

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter med NYHA

klasse III-IV hjerteinsufficiens, som fik digoxin, diuretika og ACE-hæmmere, har visteat

amlodipin ikke medførte en øget risiko for mortalitet, en kombineret mortalitet og

morbiditet hos patienter med hjerteinsufficiens.

I et opfølgende langtids-, placebokontrolleret studie (PRAISE 2) af amlodipin hos patienter

med NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden kliniske symptomer eller objektive

fund, tydende på en underliggende iskæmisk sygdom, der fik stabile doser ACE-hæmmere,

digitalis og diuretika, havde amlodipin ingen virkning på total eller kardiovaskulær

mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med øgede rapporter af

lungeødem.

Behandling for at forebygge hjerteanfald (ALLHAT-studiet)

Det randomiserede dobbelt-blinde studie, ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial) er gennemført med henblik på at sammenligne to

nyere behandlinger: amlodipin 2,5-10 mg dagligt (calciumantagonist) eller lisinopril 10-40

mg dagligt (ACE-hæmmer) som førstevalgsbehandling versus chlorthalidon 12,5-25 mg

dagligt (thiaziddiretikum) hos patienter med let til moderat hypertension.

I alt 33.357 hypertensive patienter i alderen 55 år og derover randomiseredes og fulgtes i

gennemsnit 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor: Tidligere

myokardieinfarkt eller apopleksi (>6 måneder inden inklusion) eller verificeret anden

aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (totalt 51,5 %), type 2-diabetes (36,1 %), HDL-

kolesterol < 35 mg/dl svarende til 0,90 mmol/l (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi

diagnosticeret ved elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9 %), aktuel cigaretryger

(21,9 %).

Det primære endepunkt var sammensat af letal CHD eller ikke-letalt myokardieinfarkt. Der

var ingen signifikant forskel i det primære endepunkt mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen: (RR 0,98; 95 % CI [0,90-1,07]; p = 0,65). I de sekundære

endepunkter, var incidensen af hjerteinsufficiens (komponent i sammensat kardiovaskulært

endepunkt) signifikant højere i amlodipingruppen sammenlignet med chlorthalidongruppen

(10,2 % vs. 7,7 %; RR 1,38; 95 % CI [1,25-1,52]; p < 0,001). Studiet viste dog ingen

forskel i den totale dødelighed uanset årsag mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen (RR 0,96; 95 % CI [0,89-1,02]; p = 0,20).

Pædiatrisk population (i alderen 6 år og ældre)

En undersøgelse med 268 børn i alderen 6-17 år, fortrinsvis med sekundær hypertension,

hvor der blev sammenlignet en 2,5 mg og 5 mg amlodipindosis med placebo, viste at

39356_spc.doc

Side 10 af 13

begge doser reducerede det systoliske blodtryk væsentligt mere end placebo. Forskellen

mellem de to doser var ikke statistisk signifikant.

Amlodipins langtidsvirkning på vækst, pupertet og generel udvikling er ikke undersøgt.

Langtidsvirkning af behandling med amlodipin i barndommen for at reducere

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i voksenalderen er heller ikke fastlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, fordelings, plasmaproteinbinding

Amlodipin absorberes godt efter oral indgift af terapeutiske doser med maksimal

plasmakoncentration 6-12 timer efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed af

uomdannet aktivt stof er anslået at være 64-80%. Maksimal plasmakoncentration er

mellem 64 og 80 %. Fordelingsvolumen er ca. 21 l/kg. In vitro studier har vist at ca.

97,5% af det cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Biotilgængeligheden af amlodipin er upåvirket af fødeindtagelse.

Biotransformation /elimination

Plasmahalveringstiden er ca. 35-50 timer og er forenelig med dosering 1 gang dagligt.

Amlodipin metaboliseres i vid udstrækning i leveren til inaktive metabolitter. 10 %

uomdannet amlodipin og ca. 60% af metabolitterne udskilles i urinen.

Nedsat leverfunktion

Der er meget få tilgængelige kliniske data vedrørende amlodipin-administration til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat

amlodipinclearance, hvilket medfører længere halveringstid og en stigning i AUC på ca.

40-60 %.

Ældre

Tiden, der går før den maksimale plasmakoncentration af amlodipin er nået, er ens hos

ældre og yngre individer. Amlodipins clearance er tilbøjelig til at falde, hvilket resulterer i

stigning i AUC og eliminationshalveringstid hos ældre patienter. Stigningerne i AUC og

eliminationshalveringstid hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens var som forventet

for den undersøgte aldersgruppe.

Pædiatrisk population

Et populations PK-studie er udført hos 74 hypertensive børn i alderen 1 til 17 år (med 34

patienter i alderen 6-12 år og 28 patienter i alderen 13-17 år), der fik mellem 1,25 og 20

mg amlodipin, givet enten 1 eller 2 gange dagligt. Hos børn i alderen 6-12 år og hos unge i

alderen 13-17 år var den typiske orale clearance (CL/F) henholdsvis 22,5 og 27,4 l/t hos

drenge og henholdsvis 16,4 og 21,3 l/t hos piger. Der har været observeret store forskelle i

eksponeringen mellem enkeltindivider. Der er begrænsede rapporterede data for børn

under 6 år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionsstudier med rotter og mus har vist forsinket fødsel, forlænget fødsel og

nedsat overlevelse af afkommet ved doser ca. 50 gange højere end de maksimalt

anbefalede doser til mennesker baseret på mg/kg.

39356_spc.doc

Side 11 af 13

Nedsat fertilitet

Der sås ingen effekt på fertiliteten hos rotter behandlet med amlodipin (hanner i 64 dage og

hunner i 14 dage før parring) ved doser op til 10 mg/kg/dag (8 gange* den maksimalt

anbefalede dosis til mennesker på 10 mg baseret på mg/m

). I et andet rottestudie, hvor

hanrotter blev behandlet med amlodipinbesilat i 30 dage med en dosis sammenlignelig med

doser til mennesker baseret på mg/kg, blev der fundet nedsat follikelstimulerendehormon

og testosteron i plasma samt nedsat spermdensitet, antal modne spermatider og

Sertoliceller.

Karcinogenicitet, mutagenicitet

Rotter og mus, der fik amlodipin i foderet i to år ved koncentrationer beregnet til at give

daglige dosisniveauer på 0,5, 1,25 og 2,5 mg/kg viste ingen tegn på karcinogenicitet. Den

højeste dosis (for mus lig med og for rotter dobbelt* den maksimalt anbefalede kliniske

dosis på 10 mg baseret på mg/m

) var tæt på den maksimalt tolererede dosis for mus, men

ikke for rotter. Mutagenicitetsstudier viste ingen lægemiddelrelaterede virkninger på

hverken gen- eller kromosomniveau.

*Baseret på en patient på 50 kg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Prægelatiniseret majsstivelse

Natriumstivelsesglycolat (type A).

Kolloid vandfrit silicium (E551),

Magnesiumstearat (E470b)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning af OPA-Alu-PVC/Alu: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120,

200, 250 tabletter, i en æske.

OPA-Alu-PVC/Alu-enkeltdosisblister: 100 x 1 tabletter, i en æske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

39356_spc.doc

Side 12 af 13

KRKA Sverige AB,

Göta Ark 175,

118 72 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg: 39355

10 mg: 39356

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. november 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. juni 2018

39356_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information