Amlodipin "Actavis" 10 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-06-2018

Aktiv bestanddel:
AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT
Tilgængelig fra:
Actavis Group PTC ehf.
ATC-kode:
C08CA01
INN (International Name):
AMLODIPINMESILATMONOHYDRAT
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
33706
Autorisation dato:
2003-07-30

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Actavis 5 mg tabletter

Amlodipin Actavis 10 mg tabletter

amlodipinmesilat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Actavis

Sådan skal du tage Amlodipin Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amlodipin Actavis indeholder det aktive stof amlodipin, der tilhører en gruppe

af lægemidler, der kaldes calciumantagonister.

Amlodipin Actavis bruges til behandling af forhøjet blodtryk (hypertension) og

til at forebygge en særlig type smerter i brystet, som kaldes angina pectoris,

herunder en sjælden form, der kaldes Prinzmetals angina eller variant angina.

Hos patienter med forhøjet blodtryk, nedsætter Amlodipin Actavis blodtrykket

ved at afslappe blodkarrene, så blodet flyder lettere. Hos patienter med

angina pectoris forbedrer Amlodipin Actavis blodtilførslen til hjertet, så det får

mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Medicinen giver ikke øjeblikkelig

lindring på brystsmerter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Actavis

Tag ikke Amlodipin Actavis

Hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Amlodipin Actavis (angivet i punkt 6) eller over for andre

calciumantagonister. Det kan vise sig ved kløe, hudrødme eller

vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).

Hvis du har forsnævring i aortaklappen (aortastenose) eller har

kredsløbskollaps (kardinogent shock, hvor hjertet ikke er i stand til at

opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).

Hvis du har hjertesvigt efter en blodprop i hjertet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Amlodipin Actavis.

Du skal kontakte din læge, hvis du har eller har haft en af de følgende

tilstande:

nyligt hjertetilfælde

hjertesvigt

alvorligt forhøjet blodtryk (hypertensiv krise)

leversygdom

hvis du er ældre, og din dosis skal øges.

Børn og unge

Amlodipin Actavis er ikke undersøgt hos børn under 6 år. Amlodipin Actavis

bør kun bruges til behandling af for højt blodtryk hos børn og unge mellem

6 og 17 år (se punkt 3).

Tal med lægen, hvis du ønsker mere information.

Brug af andre lægemidler sammen med Amlodipin Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre

lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge

andre lægemidler.

Amlodipin Actavis kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin, som f.eks:

Ketoconazol, itraconazol (mod svampeinfektioner).

Ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere som bruges

til behandling af hiv).

Rifampicin, erythromycin og clarithromycin (antibiotika).

Naturlægemidlet prikbladet perikon (hypericum perforatum).

Verapamil, diltiazem (hjertemedicin).

Dantrolen (som infusion mod alvorlige forstyrrelser i legems-

temperaturen).

Tacrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (medicin som påvirker,

hvordan dit immunsystem fungerer).

Simvastatin (medicin mod forhøjet kolesterol).

Ciclosporin (immunosuppresiv behandling – medicin som anvendes ved

organtransplantation).

Amlodipin Actavis kan nedsætte dit blodtryk endnu mere, hvis du allerede

tager anden medicin til behandling af for højt blodtryk.

Brug af Amlodipin Actavis sammen med mad og drikke

Du må ikke spise grapefrugt eller drikke grapefrugtjuice, når du er i

behandling med Amlodipin Actavis. Det skyldes, at indholdet af det aktive stof

amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan medføre en uforudsigelig

øgning af Amlodipin Actavis’ virkning på blodtrykket.

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden ved brug af amlodipin under graviditet er ikke fastslået. Hvis du

er gravid, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge til råds, før du tager Amlodipin Actavis.

Amning

Amlodipin har vist sig at udskilles i modermælk i små mængder. Hvis du

ammer eller skal til at amme, skal du tale med lægen, inden du tager

Amlodipin Actavis.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin Actavis kan give bivirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden

og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Hvis du får kvalme, bliver svimmel

eller træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller betjene

maskiner og straks kontakte din læge.

Amlodipin Actavis indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet,

dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

3. Sådan skal du tage Amlodipin Actavis

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige startdosis er 5 mg 1 gang dagligt. Dosis kan øges til10 mg 1

gang dagligt.

Delekærven på Amlodipin Actavis 10 mg tabletten er kun beregnet til, at du

kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

Medicinen kan tages før eller efter mad og drikke. Du bør tage medicinen på

samme tidspunkt hver dag sammen med et glas vand. Tag ikke Amlodipin

Actavis med grapefrugtjuice.

Børn og unge

Startdosis til børn og unge (6-17 år) er 2,5 mg dagligt. Den højeste

anbefalede dosis er 5 mg dagligt. Amlodipin 2,5 mg er ikke på markedet i

øjeblikket, og denne dosis kan ikke opnås ved at dele Amlodipin Actavis 5 mg

tabletten, da den ikke er fremstillet til at deles i 2 lige store dele.

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen med tabletterne. Vent ikke med at gå

til lægen, til du tager den sidste tablet.

Hvis du har taget for meget Amlodipin Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Amlodipin

Actavis, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Hvis du tager for mange tabletter, kan dit blodtryk blive lavt og endda

faretruende lavt. Symptomer på for lavt blodtryk er svimmelhed, besvimelse

og svaghed. Hvis dit blodtryk falder alvorligt meget, kan du risikere shock.

Ved shock føles huden kold og klam, og du kan miste bevidstheden.

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget for mange

Amlodipin Actavis.

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Actavis

Bliv ikke urolig. Hvis du har glemt en dosis, så spring den helt over. Tag den

næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Actavis

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Blodtrykket kan

stige eller brystsmerterne komme tilbage, hvis du stopper behandlingen

førend aftalt med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af bivirkningerne herunder:

pludselig åndenød, brystsmerter, bliver stakåndet eller får besvær med at

trække vejret

hævede øjenlåg, ansigt eller læber

hævelse af tungen eller i svælget, hvilket gør det meget svært at trække

vejret.

alvorlige hudreaktioner som intens hudkløe, nældefeber, hudrødme over

hele kroppen, alvorlig kløe, blærer, afskalning eller hævelse i huden,

betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom,

toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner

hjertetilfælde, unormal hjerterytme

betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og

ryggen og få dig til at føle dig meget utilpas.

Følgende meget almindelige bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver

generende, eller hvis de varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

hævede fødder og ben pga. væskeophobninger i kroppen.

Følgende almindelige bivirkninger er set. Hvis disse bivirkninger bliver

generende, eller hvis de varer i mere end 1 uge, skal du kontakte din læge.

Almindelige

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine, svimmelhed, søvnighed (især i begyndelsen af

behandlingen)

hjertebanken (bevidst om din hjerterytme), rødmen

mavesmerter, kvalme

ændringer i afføringsmønstret, diarre, forstoppelse, fordøjelsesbesvær

træthed, svaghed

synsforstyrrelser, dobbeltsyn

muskelkramper

hævede ankler.

Andre rapporterede bivirkninger er listet nedenfor. Tal med lægen eller

apoteket, hvis nogle af disse bliver alvorlige, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed

rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse

følelsesløshed eller snurrende fornemmelser i arme eller ben,

manglende smertefølelse

tinnitus

lavt blodtryk

nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i slimhinden i næsen

(rhinitis)

hoste

tør mund, opkastning

hårtab, øget svedtendens, kløende hud, røde plamager på huden,

misfarvninger af huden

vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning om natten, hyppigere

vandladning

erektionsproblemer, ubehag i eller forstørrede bryster hos mænd

smerter, utilpashed

led- og muskelsmerter, rygsmerter

vægtøgning eller vægttab.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

forvirring.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan

medføre usædvanlige blå mærker og tendens til blødning

for højt blodsukker

nerveforstyrrelse, som kan give muskelsvaghed, prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed

hævede gummer

mavekatar (gastritis)

påvirkning af leverfunktionen, leverbetændelse (hepatitis), gulfarvning af

hud (gulsot), stigning i leverenzymer som kan påvirke visse blodprøver

øget muskelspænding

årebetændelse, ofte med hududslæt

lysfølsomhed

lidelser der indebærer stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Amlodipin Actavis ved temperaturer over 30 °C.

Opbevar Amlodipin Actavis i original emballage.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Actavis indeholder:

Aktivt stof:

Amlodipin som amlodipinmesilatmonohydrat

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat, natriumstivelsesglycolat

(type A), magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Amlodipin Actavis er en hvid til råhvid, rund, bikonveks tablet.

5 mg tabletterne er mærket med ”5” på den ene side.

10 mg tabletterne er mærket med ”10” på den ene side og delekærv på den

anden side.

Pakningsstørrelser

Blister: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og 200 tabletter.

Tabletbeholder: 100, 200 og 250 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island.

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: Info@tevapharm.dk

Fremstiller

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgarien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2020.

28. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Amlodipin "Actavis", tabletter

0.

D.SP.NR.

21391

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amlodipin "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Amlodipin "Actavis" 5 mg tablet.

Hver tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinmesilat monohydrat).

Amlodipin "Actavis" 10 mg tablet.

Hver tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinmesilat monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Amlodipin "Actavis" 5 mg tablet.

Tabletterne er hvide til off-white, runde bikonvekse og mærket med "5" på den ene side.

Amlodipin "Actavis" 10 mg tablet.

Tabletterne er hvide til off-white, runde bikonvekse med delekærv på den ene side og

mærket med "10" på den ene side.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at

sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hypertension.

Kronisk, stabil angina pectoris.

Prinzmetals variant angina.

33706_spc.doc

Side 1 af 13

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Til behandling af både hypertension og angina er den sædvanlige initialdosis Amlodipin

"Actavis" 5 mg 1 gang daglig. Dosis kan øges til maksimalt 10 mg afhængigt af

patientens respons.

Amlodipin "Actavis" er blevet anvendt til hypertensive patienter i kombination med

thiaziddiuretikum, alfablokker, betablokkere eller ACE-(Angiotensin Converting

Enzyme)hæmmer. Amlodipin "Actavis" kan anvendes mod angina som monoterapi eller i

kombination med andre lægemidler mod angina hos patienter, der ikke kan behandles

med nitrater og/eller adækvate doser betablokkere.

Dosisjustering er ikke nødvendig ved samtidig behandling med thiaziddiuretika,

betablokkere og ACE-hæmmere.

Særlige populationer

Ældre

Amlodipin "Actavis" i samme doser tolereres lige godt af ældre som af yngre patienter.

Normale doser anbefales til ældre, men der skal udvises forsigtighed ved dosisøgning (se

pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke fastsat dosering til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Det bør

udvises forsigtighed ved dosisvalg som bør starte i den lave ende af dosisintervallet (se pkt.

4.4 og 5.2). Amlodipins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat

leverfunktion. Amlodipinbehandling af patienter med svært nedsat leverfunktion bør derfor

initieres med den laveste dosis og titreres langsomt.

Nedsat nyrefunktion

Ændringer i amlodipins plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat

nyrefunktion. Amlodipin kan derfor bruges i normale doser. Amlodipin er ikke dialysabel.

Pædiatrisk population

Børn og unge med hypertension fra 6 år til 17 år

Den anbefalede antihypertensive orale dosis til pædiatriske patienter i alderen 6-17 år er en

initialdosis på 2,5 mg 1 gang daglig, stigende til 5 mg 1 gang daglig, hvis målet for

blodtrykket ikke er nået efter 4 uger. Doser over 5 mg daglig er ikke blevet undersøgt hos

børn (se pkt. 5.1 og pkt. 5.2).

En dosis på 2,5 mg er ikke mulig med dette præparat.

Børn under 6 år

Der foreligger ingen undersøgelser.

Indgivelsesmåde

Tabletter til oral anvendelse.

33706_spc.doc

Side 2 af 13

4.3

Kontraindikationer

Amlodipin er kontraindiceret til patienter med:

Overfølsomhed over for det aktive stof, dihydropyridinderivater eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Svær hypotension

Shock, herunder kardiogent shock

Obstruktion af venstre ventrikels udløbskanal (f.eks. svær aortastenose)

Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens efter akut myokardieinfarkt

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amlodipins sikkerhed og effekt ved hypertensiv krise er ikke klarlagt.

Patienter med hjerteinsufficiens

Patienter med hjerteinsufficiens skal behandles med forsigtighed. I et langtids-

placebokontrolleret studie omfattende patienter med svær hjerteinsufficiens (NYHA klasse

III og IV) blev lungeødem rapporteret med en højere hyppighed i amlodipingruppen

sammenlignet med placebogruppen (se pkt. 5.5). Calciumantagonister, herunder

amlodipin, skal anvendes med forsigtighed til patienter med kongestiv hjerteinsufficiens,

da de kan øge risikoen for fremtidige kardiovaskulære hændelser og mortalitet.

Patienter med nedsat leverfunktion

Halveringstiden for amlodipin er forlænget og AUC større hos patienter med nedsat

leverfunktion; der kan ikke gives nogen anbefaling vedrørende dosering. Initialdosis bør

derfor være i den lave ende af dosisintervallet, og der skal udvises forsigtighed både initialt

og ved dosisøgning. Langsom dosistitrering og omhyggelig monitorering kan være

nødvendig hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Ældre patienter

Dosisøgning bør ske med forsigtighed til ældre patienter (se pkt. 4.2 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Amlodipin kan bruges hos denne patientkategori i normale doser. Ændringer i amlodipins

plasmakoncentration er ikke korreleret til graden af nedsat nyrefunktion. Amlodipin er

ikke dialysabel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers virkning på amlodipin

CYP3A4-hæmmere: Samtidig administration af kraftige eller moderate CYP3A4-

hæmmere (proteasehæmmere, svampemidler af azoltypen, makrolider som f. eks.

erythromycin og clarithromycin, verapamil og diltiazem) kan give anledning til signifikant

stigning i amlodipins plasmakoncentration. Den kliniske betydning af disse

farmakokinetiske variationer kan være mere udtalt hos ældre. Monitorering og

dosisjustering kan være nødvendig.

Clarithromycin er en hæmmer af CYP3A4. Der er en øget risiko for hypotension hos

patienter, der får clarithromycin sammen med amlodipin. Der anbefales nøje observation af

patienter, når amlodipin administreres samtidig med clarithromycin.

33706_spc.doc

Side 3 af 13

CYP3A4 induktorer: Ved samtidig administration af kendte CYP3A4-induktorer kan

plasmakoncentrationen af amlodipin variere. Blodtrykket skal derfor overvåges, og

dosisjustering overvejes, både under og efter samtidig administration af andre lægemidler

især kraftige CYP3A4-inducerende stoffer (f.eks. rifampicin, perikon).

Samtidig indtagelse af amlodipin og grapefrugt eller grapefrugtjuice kan ikke anbefales, da

biotilgængeligheden og derved den hypotensive virkning kan øges hos nogle patienter.

Dantrolen (infusion): Hos dyr er der set letal ventrikelflimren og kardiovaskulært kollaps i

forbindelse med hyperkaliæmi efter indgift af verapamil og dantrolen i.v. Grundet risiko

for hyperkaliæmi anbefales det, at samtidig indgift af calciumantagonister, såsom

amlodipin, undgås hos patienter mistænkt for malign hypertermi og patienter, der

behandles for malign hypertermi.

Amlodipins virkning på andre lægemidler

Amlodipins blodtrykssænkende effekt er additiv til den blodtrykssænkende effekt af andre

lægemidler med antihypertensiv virkning.

I klinisk interaktionsstudier påvirkede amlodipin ikke farmakokinetikken af atorvastatin,

digoxin, ethanol (alkohol), warfarin eller ciclosporin.

Der er en risiko for øget blodniveauer af tacrolimus ved samtidig administrering med

amlodipin. For at undgå toksicitet fra tacrolimus, kræver administrering af amlodipin til en

patient, der behandles med tacrolimus, overvågning af blodniveauerne af tacrolimus og

dosisjustering af tacrolimus efter behov.

Simvastatin: Samtidig administration af flere doser amlodipin 10 mg og simvastatin 80

mg medførte en stigning i simvastatins plasmakoncentration på 77% sammenlignet med

simvastatin alene. Dosis af simvastatin skal reduceres til 20 mg daglig hos patienter i

amlodipin behandling.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Sikkerheden af amlodipin under graviditet er ikke klarlagt.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje doser (se pkt. 5.3).

Amlodipin bør kun anvendes under graviditet, når der ikke findes noget sikkert alternativ,

og hvis selve sygdommen indebærer en større risiko for moderen og for fosteret.

Amning

Amlodipin udskilles i modermælk. Den andel af moderens dosis, der overføres til

spædbarnet, er blevet estimeret til at ligge i et interkvartilområdet på 3-7 % med et

maksimum på 15 %. Amlodipins virkning på spædbørn er ikke kendt. Det skal besluttes

om amning skal ophøre eller behandling med amlodipin seponeres, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

33706_spc.doc

Side 4 af 13

Fertilitet

Der er rapporteret om reversible biokemiske ændringer i spermatozoers hoveder hos visse

patienter behandlet med calciumantagonister. De kliniske data er utilstrækkelige til at

afklare amlodipins potentielle virkning på fertiliteten. Et rottestudie viste påvirkning af

fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Amlodipin kan påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner i mindre til

moderat grad. Hvis patienter, der tager amlodipin, lider af svimmelhed, hovedpine,

træthed eller kvalme, kan reaktionsevnen blive påvirket. Der skal udvises forsigtighed,

særligt i starten af behandlingen.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

De almindeligste bivirkninger set under behandling er søvnighed, svimmelhed, hovedpine,

palpitationer, flushing, abdominalsmerter, kvalme, hævede ankler, ødemer og træthed.

Skema over bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er observeret og rapporteret under behandling med amlodipin

med følgende hyppigheder: Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden

(≤1/10.000); ikke kendt (

kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Inden for hver frekvensgruppering er bivirkningerne opstillet efter aftagende alvorlighed.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Blod og lymfesystem

Meget sjælden

Leukopeni, trombocytopeni

Immunsystemet

Meget sjælden

Allergiske reaktioner

Metabolisme og ernæring

Meget sjælden

Hyperglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Insomni, humørsvingninger inklusive

angst, depression

Sjælden

Konfusion

Nervesystemet

Almindelig

Søvnighed, svimmelhed, hovedpine

(især i starten af behandlingen),

Ikke almindelig

Rysten, smagsforstyrrelser, synkope,

hypæstesi, paræstesi

Meget sjælden

Hypertoni, perifer neuropati

Ikke kendt

Extrapyramidal forstyrrelse

Øjne

Ikke almindelig

Synsforstyrrelser (herunder diplopi)

33706_spc.doc

Side 5 af 13

Øre og labyrint

Ikke almindelig

Tinnitus

Hjerte

Almindelig

Palpitationer.

Meget sjælden

Myokardieinfarkt, arytmi (herunder

bradykardi, ventrikulær takykardi og

atrieflimren)

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Flushing

Ikke almindelig

Hypotension

Meget sjælden

Vaskulitis

Luftveje, thorax og mediastinum Ikke almindelig

Dyspnø, rhinitis

Meget sjælden

Hoste

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, kvalme

Ikke almindelig

Opkastning, dyspepsi, ændrede

afføringsvaner (herunder diarré og

forstoppelse), mundtørhed

Meget sjælden

Pancreatitis, gastritis, gingival

hyperplasi

Lever og galdeveje

Meget sjælden

Hepatitis, gulsot, stigning i lever-

enzymer *

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Alopeci, purpura, misfarvning af

huden, hyperhidrose, pruritus, udslæt,

eksantem

Meget sjælden

Angioødem, erythema multiforme,

urticaria, eksfoliativ dermatitis,

Stevens-Johnsons syndrom, Quinckes

ødem, fotosensitivitet

Ikke kendt

Toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig

Hævede ankler

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi, muskelkramper,

rygsmerter

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Vandladningsforstyrrelser, nykturi,

øget vandladningshyppighed

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Impotens, gynækomasti

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ødem, træthed

Ikke almindelig

Brystsmerter, asteni, smerter,

utilpashed

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning, vægttab

33706_spc.doc

Side 6 af 13

*Oftest som følge af kolestase.

Der er set enkelte tilfælde af ekstrapyramidale symptomer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Erfaring med bevidst overdosering hos mennesker er begrænset.

Symptomer

Tilgængelige data tyder på, at voldsom overdosering kan resultere i udtalt perifer

vasodilatation og mulig refleks-takykardi. Der er rapporteret om udtalt og sandsynligvis

vedvarende systemisk hypotension op til og inklusive shock med dødelig udgang.

Behandling

Klinisk signifikant hypotension på grund af overdosering med amlodipin kræver aktiv

kardiovaskulær støtte, inklusiv hyppig overvågning af hjerte- og respirationsfunktion,

elevation af ekstremiteter samt opmærksomhed på cirkulerende blodvolumen og

urinproduktion.

En vasokonstriktor kan være gavnlig til genoprettelse af vaskulær tonus og blodtryk,

forudsat at der ikke er kontraindikationer. Intravenøs calciumgluconat kan være gavnlig til

at reversere effekterne af calciumkanalblokade.

Maveskylning kan være nyttig i nogle tilfælde. Hos raske personer reducerede indgift af

aktivt kul op til 2 timer efter indtagelse af 10 mg amlodipin amlodipins absorptions-

hastighed.

Da amlodipin er stærkt proteinbundet, har dialyse sandsynligvis ingen effekt.

4.10

Udlevering

33706_spc.doc

Side 7 af 13

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 08 CA 01. Calciumantagonister, selektive calciumantagonister med

overvejende vaskulær effekt.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amlodipin er en calciumion-influkshæmmer i dihydropyridin-gruppen (langsom

kanalblokker eller calciumantagonist) og hæmmer den transmembrane calciuminfluks i

hjerte- og glat karmuskulatur.

Amlodipins antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på

karvæggenes glatte muskulatur. Den nøjagtige virkningsmekanisme ved lindring af angina

pectoris er ikke fuldstændigt klarlagt, men amlodipin reducerer den samlede iskæmiske

belastning ved følgende to mekanismer:

Amlodipin dilaterer de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand, som

hjertet arbejder mod (afterload), reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil,

nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Virkningsmekanismen involverer formentlig også dilatation af de væsentligste

koronararterier og koronararterioler, både i normale og iskæmiske områder. Denne

dilatation øger den myokardielle iltforsyning hos patienter med spasmer i

koronararterierne (Prinzmetals eller variant angina).

Hos patienter med hypertension reduceres blodtrykket klinisk signifikant i alle døgnets 24

timer både i liggende og i stående stilling ved dosering én gang daglig. På grund af den

langsomt indsættende virkning er akut hypotension ikke et problem ved behandling med

amlodipin.

Hos patienter med angina pectoris øges den samlede arbejdskapacitet, tiden til angina

pectoris anfald og til 1 mm ST-segment-depression ved dosering af amlodipin en gang

daglig. Endvidere reduceres hyppigheden af angina pectoris anfald og forbruget af

glyceryltrinitrat-tabletter.

Amlodipin er ikke forbundet med metaboliske bivirkninger eller forandringer i

plasmalipider og kan anvendes til patienter med astma, diabetes og arthritis urica.

Patienter med koronar arteriesygdom (CAD)

Effekten af amlodipin til forebyggelse af kliniske hændelser hos patienter med koronar

arteriesygdom (CAD) er blevet undersøgt i et uafhængigt, multi-center, randomiseret,

dobbelt-blindet placebokontrolleret studie med 1.997 patienter: Comparison of Amlodipine

vs. Enalapril to Limit Occurrences of Thrombosis (CAMELOT). I tillæg til standard-

behandling med statiner, betablokkere, diuretika og acetylsalicylsyre blev 663 patienter

behandlet med amlodipin 5-10 mg, 673 patienter blev behandlet med enalapril 10-20 mg,

og 655 patienter blev behandlet med placebo, i 2 år. De vigtigste virkningsresultater er

anført i tabel 1. Resultaterne indikerer, at amlodipinbehandling var forbundet med færre

hospitalsindlæggelser på grund af angina og revaskulariseringsprocedurer hos patienter

med CAD.

33706_spc.doc

Side 8 af 13

Tabel 1.Forekomst af signifikante kliniske virkninger for CAMELOT

Forekomst af kardiovaskulære hændelser %)

Amlopidin vs. placebo

Virkning

Amlopidin

Placebo

Enalapril

Hazard ratio (95%

P-værdi

Primære endepunkt

Kardiovaskulære

bivirkninger

110 (16,6)

151 (23,1)

136 (20,2)

0,69 (0,54-0,88)

0,003

De enkelte

komponenter

Koronar

revaskularisering

78 (11,8)

103 (15,7)

95 (14,1)

0,73 (0,54-0,98)

0,03

Indlæggelse pga.

angina

51 (7,7)

84 (12,8)

86 (12,8)

0,58 (0,41-0,82)

0,002

Ikke-letalt MI

14 (2,1)

19 (2,9)

11 (1,6)

0,73 (0,37-1,46)

0,37

Apopleksi eller TIA

6 (0,9)

12 (1,8)

8 (1,2)

0,50 (0,19-1,32)

0,15

Kardiovaskulær død

5 (0,8)

2 (0,3)

5 (0,7)

2,46 (0,48-12,7)

0,27

Indlæggelse pga. CHF

3 (0,5)

5 (0,8)

4 (0,6)

0,59 (0,14-2,47)

0,46

Genoplivning ved

hjertestop

4 (0,6)

1 (0,1)

0,04

Nye symptomer på

perifer vaskulær

lidelse

5 (0,8)

2 (0,3)

8 (1,2)

2,6 (0,50-13,4)

0,24

Forkortelser: CHF: kongestiv hjerteinsufficiens; CI: konfidensinterval; MI:

myokardieinfarkt TIA, transitorisk cerebral iskæmi.

Patienter med hjerteinsufficiens

Hæmodynamiske studier og arbejdstest-baserede kontrollerede kliniske studier med

hjerteinsufficiente patienter i NYHA klasse II-IV har vist, at amlodipin ikke fremkalder

klinisk forværring målt ved arbejdstolerance, venstre ventrikels ejektionsfraktion og

kliniske symptomatologi.

Et placebokontrolleret studie (PRAISE) designet til at evaluere patienter med NYHA

klasse III-IV hjerteinsufficiens som fik digoxin, diuretika og ACE-hæmmere, viste at

amlodipin ikke førte til forøget risiko for mortalitet eller kombineret risiko for mortalitet

og morbiditet hos patienter med hjerteinsufficiens.

Amlodipin blev undersøgt i et langtids-, follow-up, placebokontrolleret studie (PRAISE-2)

hos patienter med NYHA-klasse III og IV hjerteinsufficiens uden underliggende iskæmisk

sygdom eller kliniske symptomer eller objektive fund tydende herpå, der fik stabile doser

ACE-hæmmere, digoxin og diuretika. Amlodipin havde ingen effekt på total

kardiovaskulær mortalitet. Hos den samme population var amlodipin forbundet med et øget

antal tilfælde af lungeødem.

33706_spc.doc

Side 9 af 13

Behandling for at forebygge hjerteanfald (ALLHAT-studiet)

Det randomiserede dobbelt-blinde studie, ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering

Treatment to Prevent Heart Attack Trial) er gennemført med henblik på at sammenligne to

nyere behandlinger: amlodipin 2,5-10 mg daglig (calciumantagonist) eller lisinopril 10-40

mg daglig (ACE-hæmmer) som førstevalgsbehandling versus chlorthalidon 12,5-25 mg

daglig (thiaziddiretikum) hos patienter med let til moderat hypertension.

I alt 33.357 hypertensive patienter i alderen 55 år og derover randomiseredes og fulgtes i

gennemsnit 4,9 år. Patienterne havde mindst en yderligere CHD-risikofaktor: Tidligere

myokardieinfarkt eller apopleksi (>6 måneder inden inklusion) eller verificeret anden

aterosklerotisk kardiovaskulær sygdom (totalt 51,5 %), type 2-diabetes (36,1 %), HDL-

kolesterol < 35 mg/dl svarende til 0,90 mmol/l (11,6%), venstre ventrikel hypertrofi

diagnosticeret ved elektrokardiogram eller ekkokardiografi (20,9 %), aktuel cigaretryger

(21,9 %).

Det primære endepunkt var sammensat af letal CHD eller ikke-letalt myokardieinfarkt. Der

var ingen signifikant forskel i det primære endepunkt mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen: (RR 0,98; 95 % CI [0,90-1,07]; p = 0,65). I de sekundære

endepunkter, var incidensen af hjerteinsufficiens (komponent i sammensat kardiovaskulært

endepunkt) signifikant højere i amlodipingruppen sammenlignet med chlorthalidongruppen

(10,2 % vs. 7,7 %; RR 1,38; 95 % CI [1,25-1,52]; p < 0,001). Studiet viste dog ingen

forskel i den totale dødelighed uanset årsag mellem amlodipingruppen og

chlorthalidongruppen (RR 0,96; 95 % CI [0,89-1,02]; p = 0,20).

Pædiatrisk population (fra 6 år og ældre)

I et studie med 268 børn i alderen 6-17 år med overvejende sekundær hypertension, der

sammenlignede amlodipin 2,5 mg og 5 mg med placebo, reducerede begge amlodipindoser

det systoliske blodtryk signifikant mere end placebo. Forskellen mellem de to doser var

ikke statistisk signifikant.

Amlodipins langtidsvirkninger på vækst, pubertet og generel udvikling er ikke blevet

undersøgt. Langtidsvirkningen af amlodipinbehandling i barndommen på reduktion af

kardiovaskulær morbiditet og mortalitet i voksenlivet er heller ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption, distribution, plasmaproteinbinding

Amlodipin absorberes godt efter oral indgift af terapeutiske doser med maksimal

plasmakoncentration 6-12 timer efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed er mellem

64-80 %. Fordelingsvolumen er ca. 20 l/kg. In vitro studier har vist at ca. 97,5 % af det

cirkulerende amlodipin er bundet til plasmaproteiner.

Absorptionen af amlodipin er upåvirket af fødeindtagelse.

Biotransformation/elimination

Den terminale plasmahalveringstiden er ca. 35-50 timer og er forenelig med dosering én

gang daglig. Amlodipin metaboliseres i vid udstrækning i leveren til inaktive metabolitter.

10% uomdannet og 60 % af metabolitterne udskilles i urinen.

33706_spc.doc

Side 10 af 13

Anvendelse ved nedsat leverfunktion

Der er meget få tilgængelige kliniske data vedrørende amlodipin-administration til

patienter med nedsat leverfunktion. Patienter med nedsat leverfunktion har nedsat

amlodipinclearance, hvilket medfører længere halveringstid og en stigning i AUC på ca.

40-60 %.

Anvendelse hos ældre

Tiden, der går før den maksimale plasmakoncentration af amlodipin er nået, er ens hos

ældre og yngre individer. Amlodipins clearance er tilbøjelig til at falde, hvilket resulterer i

en stigning i AUC og eliminationshalveringstid hos ældre patienter. Stigningerne i AUC og

eliminationshalveringstid hos patienter med kongestiv hjerteinsufficiens var som forventet

for den undersøgte aldersgruppe.

Pædiatrisk population

Et populationsfarmakokinetisk studie blev udført med 74 hypertensive børn i alderen 1-17

år (34 patienter var mellem 6 og 12 år og 28 patienter var mellem 13 og 17 år), der fik

mellem 1,25 mg og 20 mg amlodipin fordelt på enten 1 eller 2 daglige doser. Hos børn

mellem 6 og 12 år og hos teenagere 13-17 år var oral clearance/absorptionsfraktion (CL/F)

typisk henholdsvis 22,5 og 27,4 L/time hos mænd og henholdsvis 16,4 og 21,3 L/time hos

kvinder. Der blev observeret en stor individuel variation i eksponering. Der er begrænsede

data fra børn under 6 år.

5.3

Prækliniske oplysninger

Reproduktionstoksikologi

Reproduktionsstudier på rotter og mus har vist forsinket fødsel, forlænget fødsel og nedsat

overlevelse af afkommet ved doser ca. 50 gange højere end de maksimalt anbefalede doser

til mennesker baseret på mg/kg.

Nedsat fertilitet

Der sås ingen effekt på fertiliteten hos rotter behandlet med amlodipin (hanner i 64 dage og

hunner i 14 dage før parring) ved doser op til 10 mg/kg/dag (8 gange* den maksimalt

anbefalede dosis til mennesker på 10 mg baseret på mg/m

). I et andet rottestudie, hvor

hanrotter blev behandlet med amlodipinbesilat i 30 dage med en dosis sammenlignelig med

doser til mennesker baseret på mg/kg, blev der fundet nedsat follikelstimulerendehormon

og testosteron i plasma samt nedsat spermdensitet, antal modne spermatider og

Sertoliceller.

Karcinogenicitet, mutagenicitet

Rotter og mus, der fik amlodipin i foderet i to år ved koncentrationer beregnet til at give

daglige dosisniveauer på 0,5, 1,25 og 2,5 mg/kg viste ingen tegn på karcinogenicitet. Den

højeste dosis (for mus lig med og for rotter dobbelt* den maksimalt anbefalede kliniske

dosis på 10 mg baseret på mg/m

) var tæt på den maksimalt tolererede dosis for mus, men

ikke for rotter.

Mutagenicitetsstudier viste ingen lægemiddelrelaterede virkninger på hverken gen- eller

kromosomniveau.

*Baseret på en patient på 50 kg.

33706_spc.doc

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Cellulose, mikrokrystallinsk

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blister: 3 år.

Tabletbeholder: 2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

Opbevares i den originale emballage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC-aluminium blister.

HDPE beholder.

Pakningsstørrelser:

Blister: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 og 200 tabletter.

Tabletbeholder: 100, 200, 250.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

REGISTRERINGSINDEHAVER

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjördur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSE (NUMRE)

5 mg:

33705

10 mg:

33706

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

30. juli 2003

33706_spc.doc

Side 12 af 13

10.

DATO FOR REVISION AF PRODUKTRESUMÉ

28. maj 2018

33706_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information