Ameluz

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-03-2020

Aktiv bestanddel:
5-aminolevulinsyrehydrochlorid
Tilgængelig fra:
Biofrontera Bioscience GmbH
ATC-kode:
L01XD04
INN (International Name):
5-aminolevulinic acid hydrochloride
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Keratose, Aktinisk, Karcinom, Basalcelle
Terapeutiske indikationer:
Behandling af aktinisk keratose af mild til moderat sværhedsgrad på ansigt og hovedbund (Olsen klasse 1 til 2; se afsnit 5. 1) og felt cancerization i voksne. Behandling af overfladiske og/eller nodulær basal celle karcinom uegnet for kirurgisk behandling på grund af mulige behandling-relateret sygelighed og/eller dårligt kosmetisk resultat i voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002204
Autorisation dato:
2011-12-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002204

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

25-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

25-03-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

25-03-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-03-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ameluz 78 mg/g gel

5-aminolevulinsyre

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ameluz

Sådan skal du bruge Ameluz

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ameluz indeholder det aktive stof 5-aminolevulinsyre. Det anvendes til at behandle:

svagt følbare til moderat tykke aktiniske keratoser eller hele områder med aktiniske keratoser

hos voksne. Aktiniske keratoser er visse forandringer i det ydre hudlag, som kan føre til

hudkræft.

overfladisk og/eller nodulær basalcellekarcinom hos voksne , der ikke er egnet til kirurgisk

behandling på grund af mulig behandlingsrelateret sygelighed og/eller dårligt kosmetisk

resultat. Basalcellekarcinom er hudkræft, der kan give rødlige, skællende pletter eller en eller

flere små knopper, der let bløder og ikke heler.

Efter påføringen bliver det aktive stof i Ameluz til et lysfølsomt stof, som samler sig i de angrebne

celler. Belysning med et egnet lys frembringer reaktive molekyler, der indeholder ilt, som virker mod

målcellerne. Denne behandling kaldes fotodynamisk behandling (PDT).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ameluz

Brug ikke Ameluz

hvis du er allergisk over for

5-aminolevulinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ameluz (angivet i punkt 6)

lysfølsomme stoffer, som kaldes porfyriner

soja eller jordnødder

hvis du har en sygdom kaldet porfyri, der nedsætter evnen til at danne rødt farvestof i blodet

hvis du har andre hudlidelser, der forårsages af eller forværres af eksponering for lys

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Ameluz.

I meget sjældne tilfælde kan fotodynamisk behandling øge risikoen for udvikling af forbigående

hukommelsestab.

Du bør ikke anvende Ameluz, hvis du bruger immunundertrykkende lægemidler.

Undgå at påføre Ameluz

på læsioner, der bløder.

i øjnene og på slimhinder.

på hudområder, der er angrebet af andre sygdomme eller har tatoveringer, da dette kan

forhindre et positivt resultat og gøre det svært at vurdere behandlingen.

Stop med al UV-behandling før behandling med Ameluz.

Undgå at få sol på de behandlede læsioner og den omgivende hud i ca. 48 timer efter

behandlingen.

Børn og unge

Aktiniske keratoser og basalcellekarcinomer forekommer ikke hos børn og unge, undtagen i ekstremt

sjældne tilfælde.

Brug af anden medicin sammen med Ameluz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Informer lægen, hvis du bruger medicin, der forøger allergiske reaktioner eller andre skadelige

reaktioner efter lyspåvirkning, f.eks.

perikon eller naturlægemidler, der indeholder perikon. De bruges til at behandle depression

griseofulvin, som er medicin til behandling af svampeinfektioner

medicin, der virker vanddrivende gennem nyrerne, hvor navnet på det aktive stof oftest ender

på “thiazid” eller “tiazid”, såsom hydrochlorthiazid

Visse typer medicin til behandling af sukkersyge (diabetes) som glibenclamid og glimepirid

medicin til behandling af psykiske sygdomme, kvalme eller opkastning, hvor navnet på det

aktive stof oftest ender på “azin”.

medicin til behandling af bakterieinfektioner, hvor navnet på det aktive stof begynder

med ”sulfa” eller ender på “oxacin” eller “cyklin”, såsom tetracyklin

Graviditet og amning

Ameluz bør ikke anvendes under graviditet, på grund af utilstrækkelig viden.

Du skal afbryde din amning i 12 timer efter påføring af Ameluz.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ameluz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Ameluz indeholder

2,4 mg natriumbenzoat (E211) i hvert gram gel. Natriumbenzoat kan give let, lokal irritation.

sojaphosphatidylcholin: hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, må du ikke bruge

denne medicin.

propylenglycol: som kan give hudirritation.

3.

Sådan skal du bruge Ameluz

Ameluz anvendes kun på huden. I en behandling kan der gives fotodynamisk behandling til enkelte og

flere læsioner eller hele behandlingsområder. Lyskilden til PDT-behandling af læsioner eller felter

med aktiniske keratoser kan være dagslys eller en rød lampe. Din læge vil beslutte, hvilken

behandlingsmulighed, der skal bruges, afhængigt af dine læsioner.

Lyskilden til fotodynamisk behandling af aktinisk keratose på torso, hals, ben og arme, er en rød

lampe med et smalt spektrum. Der foreligger ingen virkningsdata vedrørende lamper med bredere

spektrum eller fotodynamisk behandling med dagslys i disse kropsregioner.

Lyskilden til fotodynamisk behandling af basalcellekarcinom er altid en rød lampe.

Behandling af læsioner eller felter med aktiniske keratoser og basalcellekarcinomer med en rød

lampe

Før behandling af læsioner

Det område, der skal behandles, skal først aftørres med bomuldsvat, der er vædet med sprit, for at

affedte huden. Derefter skal skæl og skorper fjernes omhyggeligt og alle læsionsoverflader skrabes

forsigtigt, så de bliver ru. Dette skal gøres med omhu for at undgå blødning.

Påføring af gelen

Ameluz påføres, så det danner en ca. 1 mm tyk film over hele læsionen eller områderne og ca. 5 mm

af det omgivende område med handskebeklædte fingerspidser eller med en spatel.

Undgå enhver kontakt med øjne, næsebor, mund, ører, slimhinder og blødende læsioner. Der skal

holdes en afstand på mindst 1 cm til disse områder. Skyl med vand, hvis en sådan kontakt

forekommer.

Gelen skal tørre i ca. 10 minutter, før en lystæt forbinding anlægges over behandlingsstedet.

Forbindingen fjernes efter 3 timer. Overskydende gel tørres af.

Belysning med en rød lampe

Brugen af Ameluz kræver specifik viden om fotodynamisk behandling, da det kan gøre det nødvendigt

at bruge en rød lampe.

Umiddelbart efter afrensning belyses hele det behandlede område ved hjælp af en rød lyskilde.

Virkning og bivirkninger som midlertidige smerter afhænger af, hvilken lyskilde der anvendes. Både

patienten og det sundhedsfaglige personale skal under behandlingen overholde alle de anførte

sikkerhedsinstruktioner for den lyskilde, der anvendes. Alle skal bære egnede beskyttelsesbriller under

belysningen. Der er ikke behov for at beskytte sund, ubehandlet hud.

Behandling af læsioner og felter med aktinisk keratose med dagslys

Overvejelser før behandling

Brug kun behandling med dagslys, hvis vejrforholdene er egnede til på komfortabel vis at være

udendørs i 2 timer (i temperaturer på > 10 °C). Hvis det regner, eller hvis det er sandsynligt, at det vil

begynde at regne, skal du ikke behandles med dagslys.

Før behandling af læsioner

Påfør solcreme på hud eksponeret for sollys 15 min før behandlingen af læsionen. Brug kun solcreme

med kemiske filte og en solbeskyttelsesfaktor (SPF) på 30 eller højere. Brug ikke solcreme med

fysiske filtre som titandioxid, zinkoxid osv., da de hæmmer lysabsorptionen, og derved kan påvirke

virkningen af behandlingen.

Aftør dernæst grundigt området, der skal påsmøres, med bomuldsvat vædet med sprit for at affedte

huden. Fjern omhyggeligt skæl og skorper og skrab forsigtigt alle læsionsoverflader, så de bliver ru.

Udvis omhu, så blødning undgås.

Påsmøring af gelen

Påfør et tyndt lag Ameluz på alle læsioner eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område

med handskebeklædte fingre eller en spatel.

Undgå kontakt med øjne, næsebor, mund, øre, slimhinder eller blødende læsioner, idet der holdes en

afstand på mindst 1 cm. Skyl med vand hvis der opstår sådan en kontakt.

En lystæt forbinding er ikke nødvendig. Aftør ikke gelen under hele behandlingsforløbet i dagslys.

Belysning med dagslys til behandling af aktinisk keratose

Hvis vejrforholdene er egnede (se ovenfor : Overvejelser før behandling), skal du gå udenfor inden for

30 minutter efter påsmøring af gelen, og blive udenfor i 2 uafbrudte timer i fuld dagslys. Det er

acceptabelt at søge skygge i varmt vejr. Hvis din tid udendørs afbrydes, skal du kompensere for dette

med en tilsvarende længere belysningstid. Vask den resterende gel af efter de 2 timers lyseksponering.

Antal behandlinger

Læsioner og områder med aktinisk keratose behandles med én påsmøring

Basalcellekarcinom behandles med to påsmøringer med en uges mellemrum.

De behandlede læsioner evalueres tre måneder efter behandlingen. Lægen vil beslutte, hvor godt hver

hudlæsion har responderet, og det kan være nødvendigt at gentage behandlingen på det tidspunkt.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der

opstår virkning på påsmøringsstedet hos ca. 9 ud af 10 brugere, og det er et tegn på, at de angrebne

celler reagerer på behandlingen.

Normalt er bivirkningerne lette eller moderate i intensitet, og de opstår typisk under belysningen eller

1 til 4 dage efter. I nogle tilfælde kan de dog fortsætte i 1 til 2 uger eller endnu længere. I sjældne

tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde eller ophøre med belysningen. Efter længere tid fører

behandlingen med Ameluz hyppigt til en forbedring i hudens egenskaber.

Bivirkningerne anført nedenfor er blevet rapporteret, når Ameluz anvendes med en rød lampe. Studier

af brugen af Ameluz i dagslys viste tilsvarende typer bivirkninger, men med en mindre intensitet.

Nogle reaktioner på påføringsstedet er blevet observeret før anvendelse af lys.

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

reaktioner på påføringsstedet

hudrødme

smerter (inkl. brændende smerter)

irritation

kløe

hævelse i vævet på grund af væske

skorper

afskalning af huden

hårdhed i vævet

unormal følelse såsom snurren, prikken eller følelsesløshed

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

reaktioner på påføringsstedet

blærer

udsivning af væske

afslidning

andre reaktioner

ubehag

øget følsomhed for smerter

blødning

varme

hovedpine

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

reaktioner på påføringsstedet

farveændring

pusholdige blærer

sår

hævelse

betændelseslignende reaktioner

eksem med pusholdige blærer

allergisk reaktion

vabler

hudtørhed

hævede øjenlåg på grund af væske, sløret syn eller synsnedsættelse

ubehagelig, unormal følesans

kuldegysninger

varmefølelse, feber, hedeture

midlertidigt hukommelsestab

smerter

nervøsitet

væskende sår

træthed

udslæt, røde eller lilla pletter på kroppen

sår

hævelse

hudstramhed

Data fra erfaring efter markedsføring

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på tuben og æsken efter ”EXP” eller ”Anv.

inden”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C).

Hold tuben tæt tillukket efter anbrud. Smid tuben væk 12 uger efter, den er åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ameluz indeholder

Aktivt stof: 5-aminolevulinsyre.

1 g Ameluz indeholder 78 mg 5-aminolevulinsyre (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer:

dinatriumphosphatdihydrat, isopropylalkohol, polysorbat 80, propylenglycol, renset vand,

natriumbenzoat (E211), natriumdihydrogenphosphatdihydrat, sojaphosphatidylcholin,

mellemkædede triglycerider, xanthangummi. Se punkt 2.

Udseende og pakningsstørrelse

Ameluz er en hvid til gullig gel.

Hver æske indeholder en aluminiumstube med 2 g gel, lukket med en skruehætte af polyethylen.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Tyskland

Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90

E-mail: ameluz@biofrontera.com

Fremstiller

Biofrontera Pharma GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen, Tyskland

Tlf.: +49 214 87632 66, Fax: +49 214 87632 90

E-mail: ameluz@biofrontera.com

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BE, BG, CZ, DE, EE, EL, HR, IE, IS, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK,

UK

Biofrontera Pharma GmbH,

Allemagne / Deutschland / Duitsland / Германия / Německo / Saksamaa / Γερμανία / Njemačka /

Germany / Þýskaland / Germania / Vācija / Vokietija / Németország / Il-Ġermanja / Niemcy /

Alemanha / Nemčija / Nemecko,

Tél / Tel: / Teл. / Tel / Τηλ / Sími / Tel.: +49 214 87632 66,

ameluz@biofrontera.com

Danmark

Desitin Pharma A/S

Tlf: +45 33730073

desitin@desitin.dk

España

Biofrontera Pharma GmbH sucursal en España

Tel: 900 974943

ameluz-es@biofrontera.com

France

Biofrontera Pharma GmbH

Allemagne

Tél: 0800 904642

ameluz-fr@biofrontera.com

Norge

Desitin Pharma AS

Tlf: +47 671592 30

firmapost@desitin.no

Österreich

Pelpharma Handels GmbH

Tel: +43 2273 70 080

ameluz@pelpharma.at

Suomi/Finland

Biofrontera Pharma GmbH

Saksa/Tyskland

Puh/Tel: 0800 917631

ameluz-fi@biofrontera.com

Sverige

Desitin Pharma AS

Norge

Tfn: +47 671592 30

firmapost@desitin.no

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ameluz 78 mg/g gel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et gram (g) gel indeholder 78 mg 5-aminolevulinsyre (som hydrochlorid).

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Et gram gel indeholder 2,4 mg natriumbenzoat (E211), 3 mg sojaphosphatidylcholin og 10 mg

propylenglycol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel.

Hvid til gullig gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af aktinisk keratose af let til moderat sværhedsgrad (Olsen grad 1 til 2, se pkt. 5.1) og

større områder med aktiniske keratoser og solskadet hud, såkaldt field cancerization hos voksne.

Behandling af superficiel og/eller nodulær basalcellekarcinom hos voksne, der ikke er egnet til

kirurgisk behandling på grund af mulig behandlingsrelateret morbiditet og/eller dårligt kosmetisk

resultat.

4.2

Dosering og administration

Ameluz bør kun gives under vejledning af en læge, en sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel,

som er erfaren i anvendelsen af fotodynamisk behandling.

Dosering hos voksne

Til behandling af aktinisk keratose (AK) i ansigt og hovedbund skal der gives en fotodynamisk

behandling (med dagslys eller med en rød lampe) én gang ved enkelte eller multiple læsioner eller ved

field cancerization (hudområder, hvor multiple AK-læsioner er omgivet af et område med aktiniske

skader og solfremkaldte skader). Til behandling af aktinisk keratose (AK) i kropsregionerne torso,

hals eller ekstremiteter, skal der gives en fotodynamisk behandling med en rød lampe med smalt

spektrum. AK-læsioner og hudområder skal evalueres tre måneder efter behandlingen. Behandlede

læsioner eller hudområder, som ikke har responderet fuldstændigt efter 3 måneder, skal behandles

igen.

Til behandling af basalcellekarcinom (BCC) skal der gives to fotodynamiske behandlinger med en rød

lampe af en eller flere læsioner med ca. en uges mellemrum. Basalcellekarcinom-læsionerne skal

evalueres tre måneder efter den sidste behandling. Behandlede læsioner, som ikke har responderet

fuldstændigt efter 3 måneder, skal behandles igen.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for brug af Ameluz hos en pædiatrisk population. Der foreligger

ingen data.

Administration

Ameluz er til kutan anvendelse.

Behandling af AK, field cancerization og BCC med en rød lampe:

a)

Før behandling af læsioner: Før applikation af Ameluz skal alle læsioner forsigtigt aftørres med

bomuldsvat vædet med ethanol eller isopropanol for at sikre, at huden er affedtet. Skæl og skorper

skal omhyggeligt fjernes og alle læsionsoverflader skrabes forsigtigt, så de bliver ru. Der skal

udvises omhu, så blødning undgås. Nodulære BCC-læsioner er ofte dækket af et intakt epidermalt

keratinlag, som skal fjernes. Eksponeret tumormateriale skal fjernes forsigtigt uden forsøg på at

excidere uden for tumorgrænserne.

b)

Påsmøring af gelen: Ameluz skal appliceres på læsionsområdet eller hele det angrebne område på

omkring 20 cm

med handskebeklædte fingerspidser eller med en spatel. Gelen skal dække

læsionerne eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område med et ca. 1 mm tykt lag.

Gelen skal tørre i ca. 10 minutter, før en lystæt forbinding anlægges over behandlingsstedet. Efter

3 timers inkubation fjernes forbindingen, og overskydende gel tørres af. Gelen kan appliceres på

den sunde hud omkring læsionerne, men applikation nær øjne, næsebor, mund, øre eller

slimhinder skal undgås (inden for en afstand på 1 cm). Det skal undgås, at Ameluz kommer i

direkte berøring med øjne eller slimhinder. Hvis dette sker ved et uheld, anbefales det at skylle

med vand.

c)

Belysning: Umiddelbart efter afrensning af læsionerne belyses hele behandlingsområdet med en

rød lyskilde, enten med et smalt spektrum omkring 630 nm og en lysdosis på ca. 37 J/cm

eller

med et bredere og kontinuerligt spektrum i et interval mellem 570 og 670 nm med en lysdosis på

mellem 75 and 200 J/cm

. Det er vigtigt at sikre, at der gives den korrekte dosis lys. Lysdosen

fastsættes ved hjælp af faktorer som lysfeltets størrelse, afstanden mellem lampe og hudoverflade

og belysningstiden. Disse faktorer varierer efter lampetype. Lysdosen skal monitoreres, hvis en

egnet detektor er til rådighed. Under belysningen skal lampen fastlåses i den afstand fra

hudoverfladen, som er angivet i brugermanualen. Det anbefales at anvende en smalspektret lampe

for at opnå højere helingsprocenter. Symptomatisk behandling af forbigående uønskede lokale

hudreaktioner kan overvejes. En lyskilde med et bredere og mere kontinuerligt spektrum kan

anvendes, hvis smalspektret lys ikke tåles (se pkt. 4.8 og 5.1). Se også pkt. 6.6.

Bemærk: Virkningen af Ameluz i behandlingen af AK i kropsregionerne torso, hals og

ekstremiteter er kun blevet påvist med PDT (fotodynamisk behandling) med et smalt spektrum.

Der foreligger ingen data for disse kropsregioner ved PDT med lamper med et bredere spektrum

eller ved PDT med dagslys.

Behandling af AK og field cancerization med dagslys:

Overvejelser før behandling: Behandling med dagslys må kun anvendes, hvis betingelserne er

egnede til på komfortabel vis at være udendørs i 2 timer (i temperaturer på > 10 °C). Hvis det

regner, eller hvis det er sandsynligt, at det vil begynde at regne, må behandlingen med dagslys

ikke anvendes.

Før behandling af læsioner: Der skal påføres solcreme 15 min før forbehandlingen af læsionen,

for at beskytte hud eksponeret for sollys. Kun solcreme med kemiske filte og SPF på 30 eller

højere bør bruges. Solcreme med fysiske filtre som titandioxid, zinkoxid osv. bør ikke bruges, da

de hæmmer lysabsorptionen, og derved kan påvirke virkningen.

Før administration af Ameluz skal alle læsioner grundigt aftørres med bomuldsvat vædet med

ethanol eller isopropanol for at sikre, at huden er affedtet. Skæl og skorper skal omhyggeligt

fjernes og alle læsionsoverflader skrabes forsigtigt, så de bliver ru. Der skal udvises omhu, så

blødning undgås.

Påsmøring af gelen: Et tyndt lag Ameluz skal appliceres på læsionsområdet eller hele det

angrebne område med handskebeklædte fingerspidser eller med en spatel. Gelen skal dække

læsionerne eller hele området og ca. 5 mm af det omgivende område. En lukkende forbinding er

ikke nødvendig. Gelen kan appliceres på den sunde hud omkring læsionerne, men applikation nær

øjne, næsebor, mund, øre eller slimhinder skal undgås (inden for en afstand på 1 cm). Det skal

undgås, at Ameluz kommer i direkte berøring med øjne eller slimhinder. Hvis dette sker ved et

uheld, anbefales det at skylle med vand. Gelen må ikke aftørres under hele den fotodynamiske

behandling (PDT) med dagslys.

Belysning med dagslys til AK-behandling. Hvis betingelserne er egnede (se pkt. a. Overvejelser før

behandling), skal patienterne gå udenfor inden for 30 minutter efter påsmøring af gelen, og blive

udenfor i 2 uafbrudte timer i fuld dagslys. Det er acceptabelt at søge skygge i varmt vejr. Hvis

tiden udendørs afbrydes, skal der kompenseres for dette med en tilsvarende længere belysningstid.

Den resterende gel vil blive fjernet efter lyseksponeringen er udført.

Læsionerne skal revurderes efter tre måneder, hvor eventuelle resterende læsioner eller områder kan

genbehandles. Det anbefales, at BCC-læsionernes respons bekræftes ved en histologisk undersøgelse

af biopsimateriale, hvis det anses for at være nødvendigt. Efterfølgende anbefales tæt klinisk

overvågning af BCC, om nødvendigt histologisk.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, porfyriner, soja eller jordnødder, eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Porfyri.

Kendt fotodermatose med varierende patologi og hyppighed, f.eks. stofskiftesygdomme som

aminoaciduri, idiopatiske eller immunologiske lidelser som polymorft lysudslæt, genetiske

lidelser som xeroderma pigmentosum, og sygdomme, der fremskyndes eller forværres ved

eksponering for sollys, såsom lupus erythematosus eller pemphigus erythematosus.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Risiko for transitorisk global amnesi (TGA)

Fotodynamisk behandling (PDT) kan i meget sjældne tilfælde være en udløsende faktor for

transitorisk global amnesi. Selvom den præcise mekanisme er ukendt, kan stress og smerter forbundet

med PDT øge risikoen for udvikling af transitorisk amnesi. Hvis der observeres amnesi, skal PDT

straks seponeres (se pkt. 4.8).

Brug af immunsuppressiva

Da inflammatorisk respons er vigtigt for effekten af PDT, blev patienter, som gennemgik

immunsupprimerende behandling, ekskluderet fra forsøget, der undersøgte Ameluz’ virkning og

sikkerhed. Der er ingen erfaring med anvendelsen af Ameluz til patienter, der tager

immunsuppressiva. Brug af immunsuppressiva under behandling med Ameluz kan derfor ikke

anbefales.

Ameluz må ikke anvendes på blødende læsioner

Alle blødninger skal stoppes før påsmøring af gelen. Der er ingen erfaring med anvendelsen af

Ameluz hos patienter med arvelige eller erhvervede koagulationsdefekter. Der bør tages særlige

forholdsregler for at undgå blødning under forberedelse af læsioner hos sådanne patienter (se pkt. 4.2).

Risiko for irritation af slimhinder og øjne

Ameluz kan forårsage irritation af slimhinder eller øjne. Hjælpestoffet natriumbenzoat kan virke let

irriterende på hud, øjne og slimhinder. Propylenglycol kan give irritation.

Der skal tages særlige forholdsregler for at undgå at applicere Ameluz i øjne og på slimhinder. Hvis

dette sker ved et uheld, skal området skylles med vand.

Ameluz bør ikke anvendes på hudområder berørt af andre sygdomme eller på tatoveringer

Det kan påvirke behandlingens udfald og vurderingen heraf, hvis det behandlede område er berørt af

hudsygdomme (hudinflammation, lokal infektion, psoriasis, eksem eller god- eller ondartet hudkræft)

samt tatoveringer. Der er ingen erfaring med disse situationer.

Ameluz øger fototoksicitet forbigående

Enhver UV-behandling skal ophøre før behandling med Ameluz. Som en generel forsigtighedsregel

må det behandlede læsionssted og den omgivende hud ikke udsættes for sollys i ca. 48 timer efter

behandlingen. Samtidig brug af lægemidler med kendt fototoksisk eller fotoallergisk potentiale som

perikon, griseofulvin, thiaziddiuretika, sulfonylurinstoffer, phenothiazin, sulfonamid, quinoloner og

tetracykliner kan potensere den fototoksiske reaktion på fotodynamisk behandling.

Risiko for allergisk reaktion

Ameluz indeholder sojaphosphatidylcholin og må ikke anvendes hos patienter med kendt allergi over

for jordnødder eller soja (se pkt. 4.3).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Topisk applikation af Ameluz øger ikke plasmaniveauet af 5-aminolevulinsyre eller protoporphyrin

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data (mindre end 300 gravide forsøgspersoner) fra anvendelse af

5-aminolevulinsyre til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige

virkninger hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en sikkerheds skyld bør Ameluz

undgås under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om 5-aminolevulinsyre/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for det ammede

barn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre i 12 timer efter behandling med Ameluz.

Fertilitet

Der foreligger ingen data for virkningen af 5-aminolevulinsyre på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ameluz påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

I kliniske studier med Ameluz sås lokale hudreaktioner på applikationsstedet hos de fleste personer,

der blev behandlet for aktinisk keratose og basalcellekarcinom. Dette må forventes, da det terapeutiske

princip ved fotodynamisk behandling er baseret på den fototoksiske virkning af protoporphyrin IX,

som dannes af det aktive indholdsstof, 5-aminolevulinsyre.

De hyppigste tegn og symptomer er irritation, erytem, smerter og ødem på applikationsstedet.

Intensiteten af disse bivirkninger afhænger af den type belysning, der anvendes til fotodynamisk

behandling. Den øgede virkning korrelerer med de smalspektrede lampers større evne til at hele

læsionerne (se pkt. 5.1). Intensiteten af bivirkningerne, især smerter, var lavere, når Ameluz blev

anvendt i kombination med PDT i dagslys.

De fleste bivirkninger opstår under belysningen eller hurtigt derefter. Symptomerne er sædvanligvis

lette eller moderate i intensitet (undersøgerens vurdering på en 4-punktsskala) og varer i 1 til 4 dage i

de fleste tilfælde. Dog kan symptomerne i nogle tilfælde vare ved i 1 til 2 uger eller endnu længere. I

sjældne tilfælde var det nødvendigt at afbryde eller ophøre med belysningen på grund af bivirkninger.

Tabel over bivirkninger

I tabellen nedenfor angives incidensen af bivirkninger hos 624 personer, der blev eksponeret for

fotodynamisk terapi med Ameluz i pivotale kliniske studier. Ingen af disse bivirkninger var alvorlige.

Tabellen viser også alvorlige bivirkninger, der blev rapporteret efter markedsføring. Hyppighederne

defineres som meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000

til <1/100), sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000) og ikke kendte (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). De alvorligste bivirkninger er anført først inden for hver

hyppighedsgruppe.

Tabel 1: Resumé over behandlingsrelaterede bivirkninger, som blev rapporteret hos patienter, der fik

fotodynamisk terapi med 5-aminolevulinsyre.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Ikke almindelig

På applikationsstedet: pustler

Ikke på applikationsstedet: pustler

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Nervøsitet

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Transitorisk global amnesi (inkl. konfusion og

desorientering)*, dysæstesi

Øjne

Ikke almindelig

øjenlågsødem, sløret syn, synsnedsættelse

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Vabler, hudtørhed, petekkier, hudstramhed

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Rygsmerter

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget

almindelig

På applikationsstedet: erytem, smerter (inkl. brændende

smerter), irritation, pruritus, ødem, skorper, eksfoliering,

induration, paræstesi

Almindelig

På applikationsstedet: vesikler, væskeudsivning, erosion,

anden reaktion, ubehag, hyperalgesi, blødning, varme

Ikke almindelig

På applikationsstedet: misfarvning, sår, hævelse,

inflammation, inficeret eksem, overfølsomhed*

Generelle: kuldegysninger, følelse af varme, pyreksi,

smerter, træthed, ulcus, hævelse

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Ikke almindelig

Sårsekretion

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hedetur

*Data fra perioden efter markedsføring.

Denne reaktion forekommer også før belysning.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering efter topikal anvendelse er ikke sandsynlig og er ikke blevet rapporteret i de kliniske

studier. Hvis Ameluz ved et uheld indtages, er systemisk toksicitet ikke sandsynlig. Beskyttelse mod

sollys i 48 timer og observation anbefales dog.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, sensibiliseringsmidler til fotodynamisk

behandling/strålebehandling, ATC-kode: L01XD04

Virkningsmekanisme

Efter topisk applikation metaboliseres 5-aminolevulinsyre (ALA) til protoporphyrin IX, et lysfølsomt

stof, som akkumuleres intracellulært i de behandlede keratose- og basalcellekarcinomlæsioner.

Protoporphyrin IX aktiveres ved belysning med rødt lys med en egnet bølgelængde og energi. Gennem

tilstedeværelsen af oxygen dannes reaktive oxygenarter. Sidstnævnte forårsager skade på cellulære

komponenter, og til sidst ødelægger de målcellerne.

Klinisk virkning og sikkerhed

Behandling af aktinisk keratose (AK) og field cancerization:

Ameluz’ virkning og sikkerhed til behandling af aktinisk keratose (AK) er blevet evalueret hos

746 patienter, som deltog i kliniske studier. I kliniske fase III-studier blev i alt 486 patienter behandlet

med Ameluz. Alle patienterne havde mindst 4 lette til moderate aktiniske keratoselæsioner.

Forberedelsen af applikationsstedet og varigheden af inkubationen fulgte beskrivelsen i pkt. 4.2. Hvis

læsionerne ikke var fuldstændig helet efter den første behandling, blev læsionerne eller området

behandlet en gang til med samme regime.

A) Fotodynamisk behandling med rødt lys af AK i ansigt og hovedbund

I studie ALA-AK-CT002, et randomiseret, observatørblindet klinisk studie med 571 AK-patienter og

en opfølgningstid på 6 og 12 måneder, blev fotodynamisk behandling med Ameluz undersøgt for non-

inferioritet sammenlignet med en creme, der var registreret på markedet, og som indeholdt 16 %

methyl-aminolevulinat (MAL, methyl-[5-amino-4-oxopentanoat]) og superioritet sammenlignet med

placebo. Den røde lyskilde var enten en smalspektret lampe (Aktilite CL 128 eller Omnilux PDT) eller

en lampe med et bredere og kontinuerligt lysspektrum (Waldmann PDT 1200 L eller Hydrosun

Photodyn 505 eller 750). Det primære effektmål var, at læsionerne var fuldstændig helet 12 uger efter

den sidste fotodynamiske behandling. Ameluz (78,2 %) havde signifikant bedre virkning end MAL

(64,2 %, [97,5 %-konfidensinterval: 5,9; ∞]) og placebo (17,1 %, [95 %-konfidensinterval: 51,2;

71,0]). De samlede helingsprocenter for læsionerne var højere for Ameluz (90,4 %) sammenlignet med

MAL (83,2 %) og placebo (37,1 %). Helingsprocent og tolerabilitet afhang af lyskilden. Nedenstående

skema viser virkning og bivirkninger, forbigående smerter og erytem på applikationsstedet, under

fotodynamisk behandling med forskellige lyskilder:

Tabel 2a: Virkning og bivirkninger på applikationsstedet (forbigående smerte og erytem) under

fotodynamisk behandling af AK med forskellige lyskilder i det kliniske studie, ALA-AK-CT002

Lyskilde

Lægemiddel

Patienter

med total

heling (%)

Erytem på

applikationsstedet (%)

Smerter på

applikationsstedet (%)

moderat

svært

lette

moderate

svære

Smal-

spektret

Ameluz

Bred-

spektret

Ameluz

Den kliniske virkning blev revurderet ved opfølgningsbesøg 6 og 12 måneder efter den sidste

fotodynamiske behandling. Recidivraten efter 12 måneder var en smule bedre for Ameluz (41,6 %,

[95 %-konfidensinterval: 34,4; 49,1]) sammenlignet med MAL (44,8 %, [95 %-konfidensinterval:

36,8; 53,0]) og var afhængig af det anvendte lysspektrum til belysningen, hvor de smalspektrede

lamper var bedst. Inden der blev truffet beslutning om en fotodynamisk behandling, blev det taget i

betragtning, at sandsynligheden, for at alle læsioner var fuldstændig helet hos patienten 12 måneder

efter den sidste behandling, var 53,1 % eller 47,2 % ved behandling med Ameluz og 40,8 % eller 36,3

% ved behandling med MAL med henholdsvis smalspektrede lamper og alle lampetyper.

Sandsynligheden for, at patienterne i Ameluz-gruppen kun behøvede 1 behandling, og at alle

læsionerne forblev fuldstændig helet 12 måneder efter den fotodynamiske behandling, var 32,3 %, og i

MAL-gruppen var den 22,4 %, i gennemsnit for alle lamper.

Det kosmetiske resultat blev vurderet 12 uger efter den sidste fotodynamiske behandling (hvor en

samlet baselinesum på 0 ikke var medtaget) og blev bedømt som følger: meget god eller god hos 43,1

% af personerne i Ameluz-gruppen, 45,2 % i MAL-gruppen og 36,4 % i placebogruppen; og blev

bedømt til at være utilfredsstillende eller forværret hos henholdsvis 7,9 %, 8,1 % og 18,2 % af

personerne.

I studie ALA-AK-CT003, blev Ameluz også sammenlignet med placebobehandling i et randomiseret

dobbeltblindet klinisk studie med 122 AK-patienter. Den røde lyskilde gav enten et smalt spektrum på

omkring 630 nm ved en lysdosis på ca. 37 J/cm

(Aktilite CL 128) eller et bredere og kontinuerligt

spektrum i et interval mellem 570 og 670 nm ved en lysdosis på 170 J/cm

(Photodyn 750). Det

primære effektmål var, at læsionerne var fuldstændig helet 12 uger efter den sidste fotodynamiske

behandling. Fotodynamisk behandling med Ameluz (66,3 %) havde signifikant større virkning end

med placebo (12,5 %, p >0,0001). Den samlede heling af læsioner var højere for Ameluz (81,1 %)

sammenlignet med placebo (20,9 %). Helingprocent og tolerabilitet afhang af lyskilden, til fordel for

det smalspektrede lys. Den kliniske virkning var fortsat til stede i opfølgningsperioderne på 6 og 12

måneder efter den sidste fotodynamiske behandling. Inden der blev truffet beslutning om en

fotodynamisk behandling, blev det taget i betragtning, at sandsynligheden, for at alle læsionerne var

fuldstændig helet hos patienten 12 måneder efter den sidste behandling, var 67,5 % eller 46,8 % ved

henholdsvis behandling med smalspektrede lamper og alle lampetyper. Sandsynligheden for, at der

kun var behov for én behandling med Ameluz, og at læsionerne var fuldstændig helet 12 måneder

senere, var 34,5 % i gennemsnit for alle lamper.

Tabel 2b: Virkning og bivirkninger på applikationsstedet (forbigående smerte og erytem) under

fotodynamisk behandling af AK med forskellige lyskilder i det kliniske studie, ALA-AK-CT003

Lys-

kilde

Lægemiddel

Patienter

med total

heling (%)

Erytem på

applikationsstedet (%)

Smerter på

applikationsstedet (%)

moderat

svært

lette

moderate

svære

Smal-

spektret

Ameluz

Bred-

sprektret

Ameluz

I begge AK-studier, ALA-AK-CT002 og –CT003, var helingsprocenten højere efter belysning med

smalspektret lysudstyr, men incidensen og intensiteten af sygdommen på applikationsstedet (f.eks.

forbigående smerter og erytem) var forøget hos de patienter, der blev belyst med dette udstyr (se

skemaet ovenfor og under pkt. 4.8).

Det kosmetiske resultat blev vurderet til at være meget godt eller godt hos 47,6 % af personerne i

Ameluz-gruppen, sammenlignet med 25,0 % af personerne i placebogruppen. Det kosmetiske resultat

blev bedømt til at være utilfredsstillende eller forværret for 3,8 % af personerne i Ameluz-gruppen og

hos 22,5 % af personerne i placebogruppen.

Field cancerization er karaktericeret ved et hudområde med multiple AK-læsioner og sandsynligvis

også med et underliggende og omkringliggende område med aktiniske skader (en tilstand, der

betegnes som field cancerization eller feltforandringer); udbredelsen af dette område vil muligvis ikke

være tydeligt visuelt eller ved undersøgelse. I et tredje randomiseret, dobbeltblindt klinisk studie,

ALA-AK-CT007, hvor 87 patienter indgik, blev Ameluz og placebo sammenlignet på hele

behandlingsområder (field cancerization) med 4 til 8 AK-læsioner i et hudområde på højst 20 cm

Den røde lyskilde gav et snævert spektrum ved 635 nm med en lysdosis på 37 J/cm

(BF-RhodoLED).

Ameluz var superior i forhold til placebo, hvad angår hyppigheden af fuldstændig heling hos patienter

(hhv. hos 90,9 % vs. 21,9 % for Ameluz og placebo, p < 0,0001) og hyppigheden af fuldstændig heling

af læsioner (hhv. 94,3 % vs. 32,9 %, p < 0,0001), kontrolleret 12 uger efter den sidste fotodynamiske

terapi (PDT). 96,9 % af patienterne med AK i ansigtet eller i panden blev fri for alle læsioner, 81,8 %

af patienterne med AK i hovedbunden blev helt fri for læsioner. Læsioner af let sværhedsgrad helede

med 99,1 % vs. 49,2 %; læsioner af moderat sværhedsgrad med 91,7 % vs. 24,1 % for hhv. Ameluz og

placebo. Kun 1 PDT medførte fuldstændig heling hos 61,8 % vs. 9,4 % af patienterne, og 84,2 % vs.

22,0 % af læsionerne helede fuldstændigt med hhv. Ameluz og placebo.

Den kliniske virkning blev opretholdt i opfølgningsperioderne på 6 og 12 måneder efter sidste PDT.

Efter behandling med Ameluz vendte 6,2 % af læsionerne tilbage efter 6 måneder, og yderligere 2,9 %

efter 12 måneder (placebo: 1,9 % efter 6 måneder og yderligere 0 % after 12 måneder). Patienternes

recidivrate var 24,5 % og 14,3 % efter 6 måneder og yderligere 12,2 % og 0 % efter 12 måneder for

hhv. Ameluz og placebo.

Den behandling af området, der blev anvendt i dette studie, gjorde det muligt at vurdere ændringer i

hudkvalitet ved baseline samt 6 og 12 måneder efter sidste PDT i forhold til sværhedsgrad.

Procenten

af patienter med hudlidelser før PDT og 12 måneder efter PDT er angivet i tabellen nedenfor. Alle

parametre for hudkvalitet i det behandlede område viste vedvarende forbedring indtil

opfølgningstidspunktet efter 12 måneder.

Tabel 3a: Parametre for hudkvalitet i det behandlede område ved opfølgning efter 12 måneder (ALA-

AK-CT007)

Type hudlidelse

Sværhedsgrad

AMELUZ

Placebo

Før PDT (%)

12 måneder

efter PDT (%)

Før PDT (%)

12 måneder

efter PDT (%)

Ru hud/

tørhed/

afskalning

Ingen

Moderat/svær

Hyperpigmenterin

Ingen

Moderat/svær

Hypopigmente

ring

Ingen

Moderat/svær

Plettet eller

uregelmæssig

pigmentering

Ingen

Moderat/svær

Ardannelse

Ingen

Moderat/svær

Atrofi

Ingen

Moderat/svær

B) Fotodynamisk behandling med rødt lys af AK i kropsregionerne torso, hals og ekstremiteter

I det kliniske studie, ALA-AK-CT010, blev virkningen af Ameluz i behandlingen af AK i andre

kropsregioner (ekstremiteter, torso og hals) sammenlignet med placebobehandling i et randomiseret,

dobbeltblindet, intraindividuelt fase III klinisk studie, der sammenlignede 50 patienter med 4-10

AK’er på modsatte sider af ekstremiteterne og/eller torsoen/halsen. Den røde lyskilde gav et smalt

spektrum omkring 635 nm ved en lysdosis på ca. 37 J/cm

(BF-RhodoLED). Det primære effektmål

var en total heling af læsioner 12 uger efter den sidste fotodynamiske behandling. Ameluz var

overlegen i forhold til placebo, hvad angår gennemsnitlig fuldstændig helingsprocent (henholdsvis

86,0 % versus 32,9 %) og den fuldstændige helingsprocent for patienter (henholdsvis 67,5 % versus

12,2 % for Ameluz og placebo) ved kontrol 12 uger efter sidste PDT, hvorimod helingsprocenten, der

blev vurderet som fuldstændig heling af investigator og helet samtidigt i henhold til histopatologien

for en biopsi, var lavere i begge grupper: 70,2 % i Ameluz-gruppen og 19,1 % i placebogruppen.

C) Fotodynamisk behandling med dagslys af AK i ansigt og hovedbund

Virkningen af Ameluz i kombination med PDT i dagslys blev undersøgt i et randomiseret,

observatørblindet, intraindividuelt fase III klinisk studie (ALA-AK-CT009), hvor 52 patienter med

3-9 AK’er på hver side af ansigtet og/eller issen, indgik. Ameluz blev testet for non-inferioritet

sammenlignet med en creme, der var registreret på markedet til fotodynamisk behandling i dagslys, og

som indeholdt 16 % methyl-aminolevulinat (MAL, methyl-[5-amino-4-oxopentanoat]). Hver side af

ansigtet/issen blev behandlet med et af de 2 præparater. Den fotodynamiske behandling i dagslys fandt

sted udendørs i 2 uafbrudte timer i fuldt dagslys. På solrige dage kunne der søges skygge, hvis

patienten følte sig utilpas i direkte sollys. Perioder med regn eller perioder, hvor det var nødvendigt at

være indendørs, forlængede den udendørs eksponering i overensstemmelse hermed. Det kan være, at

dagslyset ikke er tilstrækkeligt til at behandle med Ameluz i vintermånederne i visse dele af Europa.

Den fotodynamiske behandling med Ameluz kan udføres hele året rundt i Sydeuropa, fra februar til

oktober i Centraleuropa og fra marts til oktober i Nordeuropa.

Den totale helingsprocent for Ameluz i kombination med en enkelt fotodynamisk behandling i dagslys

var 79,8 %, sammenlignet med 76,5 % for komparatoren MAL. Studiet udviste non-inferioritet af

Ameluz sammenlignet med MAL-creme [nedre 97,5 % -konfidensgrænse 0,0]. Bivirkninger og

tolerabilitet var sammenlignelige for begge behandlinger. Klinisk virkning blev vurderet på ny ved

opfølgende besøg 6 og 12 måneder efter den sidste fotodynamiske behandling (PDT med dagslys).

Gennemsnitsværdierne for recidivraten efter 12 måneder var numerisk lavere for Ameluz (19,5 %)

sammenlignet med MAL (31,2 %).

Tabel 3b: Samlede heling af læsioner (Procenten af fuldstændigt helede individuelle læsioner) i det

kliniske studie, ALA-AK-CT009

BF-200 ALA

Middel + SD

Middel + SD

Nedre 97,5 %

konfidensgrænse

P-værdi

PPS – non-

inferioritet

79,8 +/- 23,6

76,5 +- 26,5

<0,0001

FAS – superioritet

78,7 +/- 25,8

75,0 +/- 28,1

0,1643

Behandling af basalcellekarcinom (BCC):

Ameluz' virkning og sikkerhed ved behandling af basalcellekarcinom (BCC) med en tykkelse på

< 2 mm er blevet evalueret hos 281 patienter inkluderet i et klinisk fase III-studie (ALA-

BCC_CT008). I dette studie blev i alt 138 patienter behandlet med Ameluz. Alle patienterne havde 1

til 3 BCC-læsioner i ansigtet/panden, på den bare hovedbund, ekstremiteter og/eller hals/torso. Dette

studie undersøgte fotodynamisk behandling med Ameluz for non-inferioritet sammenlignet med en

creme, som indeholdt 16 % methyl-aminolevulinat (MAL, methyl-[5-amino-4-oxopentanoat]). Den

røde lyskilde gav et smalt spektrum ved 635 nm med en lysdosis på 37 J/cm

(BF-RhodoLED). Det

primære effektmål var, at læsionerne var fuldstændig helet 12 uger efter den sidste fotodynamiske

behandling.

Den totale helingsprocent for læsioner var 93,4 % for Ameluz sammenlignet med 91,8 % for

komparatoren MAL. Studiet viste non-inferioritet af Ameluz sammenlignet med MAL [97,5 %

konfidensinterval -6,5]. For BCC-læsioner var 94,6 % helet med Ameluz og 92,9 % med MAL. For

nodulær BCC var 89,3 % af læsionerne helet med Ameluz og 78,6 % med MAL. Bivirkninger og

tolerabilitet var sammenlignelige for de 2 behandlinger.

Den kliniske virkning blev revurderet ved opfølgningsbesøg 6 og 12 måneder efter den sidste

fotodynamiske behandling. Recidivraten for læsioner efter 6 og 12 måneder var hhv. 2,9 % og 6,7 %)

for Ameluz og 4,3 % og 8,2 % for MAL.

Tabel 4: Virkning af PDT ved behandling af BCC for alle patienter og for udvalgte undergrupper i det

kliniske studie, ALA-BCC-CT008

Ameluz

Antal

patienter

n (%)

Ameluz

Patienter

fuldstændig

heling

n (%)

Ameluz

Læsioner

fuldstændig

heling

n (%)

Antal

patienter

n (%)

Patienter

fuldstændig

heling

n (%)

Læsioner

fuldstændig

heling

n (%)

I alt

(93,4)

(94,6)

(91,8)

(92,9)

Undergrupper:

Patienter med

mere end 1 BCC

(19,0)

23/23

(100,0)

n.a.

(14,5)

14/16 (87,5)

n.a.

Superficiel

(udelukkende)

(78,5)

90/95

(94,7)

114/119

(95,8)

(75,5)

80/83 (96,4)

95/98 (96,9)

Nodulær

(udelukkende)

(17,4)

18/21

(85,7)

25/28 (89,3)

(19,1)

16/21 (76,2)

22/28 (78,6)

Andre (inklusive

blandede s/n

BCC’er)

(4,1)

(100,0)

1/1 (100,0)

(5,5)

(83,3)

(100,0)

Tykkelse > 1 mm

n.a.

n.a.

8/11

(72,7)

n.a.

n.a.

8/12

(66,7)

BCC på hovedet

(udelukkende)

(10,7)

10/13

(76,9)

14/17 (82,4)

(12,7)

10/14 (71,4)

12/17 (70,6)

BCC på torso

(udelukkende)

(63,6)

75/77

(97,4)

95/97 (97,9)

(66,4)

70/73 (95,9)

84/87 (96,6)

Patientfordelingen i undergrupperne var omtrent den samme for de 2 præparater og svarer til

fordelingen i den generelle population, hvor mere end 70 % af BCC’er findes på hoved/torso. BCC’er

i dette område tilhører primært den superficielle undertype. Det kan konkluderes, at selvom

undergrupperne er for små til at drage signifikante konklusioner om individuelle grupper, er

fordelingen af de to præparater i de relevante undergrupper meget ens. Det synes derfor ikke

plausibelt, at dette kunne have negativ indvirkning på påstanden om non-inferioritet med hensyn til det

primære studieeffektmål eller de generelle tendenser, der blev observeret på tværs af alle

undergrupper.

216 raske personer indgik i et klinisk studie designet til at undersøge sensibiliseringspotentialet af

5-aminolevulinsyre (ALA). 13 personer (6 %) udviklede allergisk kontaktdermatitis efter kontinuerlig

eksponering i 21 dage med doser af ALA, der var højere end de doser, der normalt bliver anvendt i

behandlingen af AK. Der er ikke blevet observeret allergisk kontaktdermatitis under normale

behandlingsbetingelser.

Sværhedsgraden af læsioner med aktinisk keratose blev bedømt i henhold til skalaen i Olsen et

al.,1991 (J Am Acad Dermatol 1991; 24: 738-743):

Bedømmelse

Klinisk beskrivelse af sværhedsgrad

ingen

Der er ingen AK-læsioner, hverken synlige eller palpable

lette

Flade, lyserøde maculae uden tegn på hyperkeratose og erytem, svagt palpable,

hvor det er lettere at føle AK end at se det.

moderate

Lyserøde til rødlige papler og erytematøse flader med hyperkeratotisk

overflade, moderat til tyk AK, der er let at se og føle.

svære

Meget tyk og/eller tydelig AK

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Ameluz i alle undergrupper af den pædiatriske population ved behandling af aktinisk keratose.

Der eksisterer en klassedispensation for basalcellekarcinom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Hudabsorption i human hud blev undersøgt in vitro med brug af Ameluz, der indeholdt radioaktivt

mærket 5-aminolevulinsyre (ALA). Efter 24 timer var den gennemsnitlige kumulative absorption

(inklusive akkumulation i huden) gennem human hud 0,2 % af den anvendte dosis. Tilsvarende studier

af human hud med aktiniske læsioner og/eller ru overflade blev ikke udført.

Fordeling

I et klinisk fase II-studie blev niveauet af 5-aminolevulinsyre og protoporphyrin IX i serum og ALA i

urinen målt før samt 3 og 24 timer efter anvendelsen af Ameluz til fotodynamisk behandling. Ingen af

niveauerne var forhøjede efter anvendelsen sammenlignet med de naturligt forekommende niveauer

før anvendelsen, hvilket påviser fravær af relevant systemisk absorption efter topisk administration.

Et farmakokinetisk studie med maksimal anvendelse blev udført hos 12 patienter med mindst 10 lette

til moderate AK'er i ansigtet eller i panden. En hel tube med placebo og Ameluz (efterfulgt af PDT)

blev appliceret i en fastlagt sekvens med en udvaskningsperiode på 7 dage for at evaluere baseline- og

Ameluz-afhængige plasmakoncentrationer af ALA og PpIX. Hos de fleste patienter blev der

observeret en op til 2,5 gange forhøjelse af baseline-ALA-plasmakoncentrationen i løbet af de første

3 timer efter applikation af Ameluz, hvilket stadigt er inden for normalområdet for de tidligere

rapporterede og offentliggjorte endogene ALA-koncentrationer. Plasmakoncentrationen af

metabolitten PpIX var generelt lav hos alle patienter, og der blev ikke observeret en tydelig stigning i

PpIX-plasmakoncentrationen efter applikation af Ameluz.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra studier af dermal toksicitet

eller studier, refereret i litteraturen, af toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

reproduktionstoksicitet.

Der er ikke udført karcinogenicitetsstudier med ALA.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Xanthangummi

Sojaphosphatidylcholin

Polysorbat 80

Triglycerider mellemkædede

Isopropylalkohol

Dinatriumphosphatdihydrat

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Propylenglycol

Natriumbenzoat (E211)

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet tube: 18 måneder

Efter anbrud: 12 uger

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Hold tuben tæt tillukket efter anbrud.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

En ydre æske, der indeholder en aluminiumstube belagt på indersiden med epoxyfenol og

latexforsegling og skruehætte af højdensitetspolyethylen. Hver tube indeholder 2 g gel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Den enkelte lampe skal bruges som beskrevet i brugermanualen. Kun CE-mærkede lamper, som er

forsynet med de nødvendige filtre og/eller reflekterende spejle til at minimere eksponeringen for

varme, blå lys og ultraviolet (UV) bestråling, bør bruges. Udstyrets tekniske specifikationer skal

undersøges, før den pågældende lyskilde anvendes, og kravene til det ønskede lysspektrum skal være

opfyldt. Både patienten og det sundhedsfaglige personale, der udfører den fotodynamiske behandling,

skal overholde alle de anførte sikkerhedsinstruktioner for den lyskilde, der anvendes. Under

belysningen skal patienten og sundhedspersonalet bruge egnede beskyttelsesbriller. Det er ikke

nødvendigt at beskytte sund, ubehandlet hud omkring de behandlede AK-læsioner.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Biofrontera Bioscience GmbH

Hemmelrather Weg 201

51377 Leverkusen

Tyskland

Tlf.: +49-214-87632-66

Fax: +49-214-87632-90

E-mail: ameluz@biofrontera.com

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/11/740/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14. december 2011

Dato for seneste fornyelse: 21. november 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Ameluz findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/80110/2020

EMEA/H/C/002204

Ameluz (5-aminolævulinsyre)

En oversigt over Ameluz, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ameluz, og hvad anvendes det til?

Ameluz er et lægemiddel, der anvendes hos voksne til behandling af milde til moderate aktiniske

keratoser, dvs. gevækster i huden, der skyldes udsættelse for sollys, og som kan føre til hudkræft. Det

kan også anvendes til at behandle et solbeskadiget hudområde med multiple aktiniske keratoser

(områdeforandringer).

Ameluz kan også anvendes til at behandle voksne for visse typer basalcellekarcinom (en form for

hudkræft), når disse ikke kan behandles kirurgisk.

Ameluz indeholder det aktive stof 5-aminolævulinsyre.

Hvordan anvendes Ameluz?

Ameluz findes som gel, der smøres på huden. Det fås kun på recept og bør kun gives under opsyn af

en sundhedsperson med erfaring i brug af fotodynamisk terapi, hvor en lyskilde anvendes til at

aktivere lægemidlet.

Ameluz smøres direkte på hudgevæksterne eller -forandringerne eller på hele det berørte område,

hvorefter huden udsættes for en lyskilde. Når det anvendes til at behandle aktiniske keratoser i

ansigtet og hovedbunden, kan Ameluz aktiveres ved eksponering for fuldt dagslys eller for rødt lys.

Ved behandling enten af aktiniske keratoser på andre dele af kroppen eller af forandringer forårsaget

af basalcellekarcinom anvendes rødt lys.

Enkelte eller multiple aktiniske keratoser kan behandles i løbet af én konsultation, mens forandringer

forårsaget af basalcellekarcinom kræver to behandlinger med ca. én uges mellemrum. Efter tre

måneder bør gevæksterne eller forandringerne kontrolleres, og eventuelle resterende gevækster eller

forandringer bør behandles igen.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Ameluz, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Ameluz (5-aminolævulinsyre)

EMA/80110/2020

Side 2/3

Hvordan virker Ameluz?

Når Ameluz anvendes på de unormale hudgevækster eller forandringerne, bliver lægemidlets aktive

stof, 5-aminolævulinsyre, optaget i cellerne, hvor det virker som et fotosensibiliserende middel (et

stof, der ændrer sig, når det udsættes for lys af en bestemt bølgelængde). Når det berørte hudområde

eksponeres for lys, bliver det fotosensibiliserende middel aktiveret og reagerer med ilten i cellerne, så

der dannes en meget reaktiv og giftig form for ilt. Denne giftige ilt reagerer med og ødelægger

cellernes bestanddele, f.eks. proteiner og DNA, hvorved cellerne dræbes.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ameluz?

Ameluz var mere effektivt end placebo (et uvirksomt stof) eller et sammenligningslægemiddel, når det

blev anvendt i fotodynamisk terapi til behandling af aktinisk keratose eller basalcellekarcinom.

Virkningerne af Ameluz var genstand for fem hovedstudier hos patienter med aktinisk keratose og ét

hovedstudie hos patienter med basalcellekarcinom. I samtlige studier blev det målt, om alle aktiniske

keratoser eller hudforandringer var forsvundet tre måneder efter den sidste behandling.

I det første hovedstudie, der omfattede 571 patienter med aktinisk keratose i ansigtet eller

hovedbunden, blev Ameluz sammenlignet med placebo og Metvix, et produkt indeholdende

methylaminolævulinat, anvendt sammen med rødt lys over én eller to behandlinger. Den aktiniske

keratose forsvandt hos 78 % (194 ud af 248) af de patienter, der blev behandlet med Ameluz,

sammenholdt med 64 % (158 ud af to 246) af de patienter, der blev behandlet med Metvix, og 17 %

(13 ud af 76) af de patienter, der blev behandlet med placebo.

I det andet hovedstudie, der omfattede 122 patienter med aktinisk keratose i ansigtet eller

hovedbunden, blev Ameluz sammenlignet med placebo anvendt sammen med rødt lys over én eller to

behandlinger. Den aktiniske keratose forsvandt hos 66 % (53 ud af 80) af de patienter, der blev

behandlet med Ameluz, sammenholdt med 13 % (5 ud af 40) af de patienter, der blev behandlet med

placebo.

I det tredje studie, der omfattede 87 patienter med områdeforandringer (et solbeskadiget område med

flere aktiniske keratoser) i ansigtet, panden eller hovedbunden, blev Ameluz sammenlignet med

placebo anvendt sammen med rødt lys over én eller to behandlinger. Tilstanden forsvandt hos 91 %

(50 ud af 55) af de patienter, der fik Ameluz, sammenholdt med 22 % (7 ud af 32) af de patienter, der

fik placebo.

Et yderligere studie omfattende 52 patienter med aktinisk keratose i ansigtet eller hovedbunden viste,

at Ameluz var mindst lige så effektivt som Metvix til at fjerne aktinisk keratose ved anvendelse i

kombination med dagslys.

I et studie omfattende 50 patienter med let til svær aktinisk keratose på kroppen, halsen eller

ekstremiteterne (benene eller armene), blev Ameluz og placebo påført huden på forskellige dele af

kroppen og efterfølgende udsat for rødt lys. I gennemsnit forsvandt 86 % af de aktiniske keratoser i de

områder, der blev behandlet med Ameluz, sammenholdt med 33 % i det område, der blev behandlet

med placebo.

Som behandling for basalcellekarcinom, der ikke kan behandles kirurgisk, blev Ameluz undersøgt i et

studie omfattende 281 patienter, hvor det blev sammenlignet med Metvix. I dette studie var Ameluz

mindst lige så effektivt som Metvix, idet hudforandringerne forsvandt hos 93 % (113 ud af 121) af de

patienter, der blev behandlet med Ameluz, og hos 92 % (101 ud af 110) af de patienter, der blev

behandlet med sammenligningslægemidlet.

Ameluz (5-aminolævulinsyre)

EMA/80110/2020

Side 3/3

Hvilke risici er der forbundet med Ameluz?

De hyppigste bivirkninger ved Ameluz (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

reaktioner på påføringsstedet, herunder erytem (rødme), smerte (herunder svie), irritation, kløe, ødem

(hævelser), skorpedannelse, afskalning af huden, hærdning af huden og paræstesi (følelsesløshed eller

en snurrende/prikkende/stikkende fornemmelse). Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Ameluz

fremgår af indlægssedlen.

Ameluz må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for 5-aminolævulinsyre,

porfyriner, sojabønner eller jordnødder eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes hos

personer med porfyri (manglende evne til at nedbryde de kemikalier, der kaldes porfyriner) eller

personer med visse hudsygdomme, der er forårsaget af eksponering for lys, eller som kan forværres af

eksponering for sollys, f.eks. lupus erythematosus. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor er Ameluz godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved behandling med Ameluz opvejer

de få og oftest lette bivirkninger, og at Ameluz er mere effektivt og i et vist omfang sikrere end det

gængse alternativ. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved Ameluz opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ameluz?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ameluz.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Ameluz løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Ameluz vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ameluz

Ameluz fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 14. december 2011.

Yderligere information om Ameluz findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ameluz

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information