Amaryl 1 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-12-2019

Aktiv bestanddel:
GLIMEPIRID
Tilgængelig fra:
Sanofi A/S
ATC-kode:
A10BB12
INN (International Name):
glimepiride
Dosering:
1 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
16882
Autorisation dato:
1995-10-23

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amaryl

1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter

glimepirid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Amaryl

Sådan skal du tage Amaryl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og y

derligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Amaryl er et blodsukkersænkende lægemiddel. Dette lægemiddel tilhører en gruppe

blodsukkersænkende lægemidler kaldet sulfonylurinstoffer. Amaryl virker ved at øge mængden af

insulin som frigives fra bugspytkirtlen. Insulinen sænker så dit blodsukker.

Hvad Amaryl bruges til

Amaryl bruges til at behandle en bestemt form for sukkersyge (type 2 diabetes mellitus), hvor

kostregulering, motion og vægttab ikke har været tilstrækkeligt til at kontrollere dit

blodsukkerniveau.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Amaryl

Tag ikke Amaryl

hvis du er allergisk over for: glimepirid eller andre sulfonylurinstoffer (lægemidler, der bruges

til at sænke blodsukkeret ligesom glimepirid) eller sulfonamider (lægemidler til bakterielle

betændelser såsom sulfamethoxazol) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Amaryl (angivet i

punkt 6).

hvis du lider af type 1 diabetes mellitus.

hvis du lider af diabetisk ketoacidose (en komplikation til diabetes, hvor dit syreindhold i

kroppen er forhøjet, og du kan have nogle af følgende symptomer: træthed, kvalme, hyppig

vandladning og muskelstivhed).

hvis du er i diabetisk koma.

hvis du lider af svær nyresygdom.

hvis du lider af svær leversygdom.

Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med din

læge eller apotekspersonalet før du tager Amaryl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Amaryl hvis:

du er ved at komme dig over en skade, operation, betændelse med feber eller anden form for

stress, så informer din læge, da det kan være nødvendigt midlertidigt at ændre din behandling.

du lider af svær lever- eller nyresygdom.

Hvis du er i tvivl om ovenstående gælder for dig, så kontakt din læge eller apotekspersonalet før du

tager Amaryl.

Nedsat hæmoglobin-niveau og nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) kan forekomme

hos patienter, som mangler enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase.

Information vedrørende brug af Amaryl til patienter under 18 år er begrænset. Det kan derfor ikke

anbefales at bruge denne medicin til disse patienter.

Vigtig information vedrørende hypoglykæmi (lavt blodsukker)

Når du tager Amaryl kan du få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Se nedenstående for yderligere

information om hypoglykæmi, symptomer og behandling.

Følgende faktorer kan forøge risikoen for hypoglykæmi

Underernæring, hvis du spiser uregelmæssigt, hvis du springer måltider over eller udskyder et

måltid, eller hvis du glemmer at spise.

Hvis du ændrer din kost.

Hvis du tager mere Amaryl end den nødvendige dosis.

Ved nedsat nyrefunktion.

Ved alvorlig leversygdom.

Hvis du lider af specielle hormonelle sygdomme (sygdomme i skjoldbruskkirtlen, hypofysen

eller binyrebarken).

Hvis du drikker alkohol (specielt hvis du springer et måltid over).

Hvis du forøger din fysiske aktivitet og du ikke spiser nok, eller spiser mad med færre

kulhydrater end normalt.

Symptomer på hypoglykæmi kan være

Voldsom sultfornemmelse, hovedpine, kvalme, opkastning, sløvhed, søvnighed,

søvnforstyrrelser, rastløshed, aggression, nedsat koncentration, nedsat bevågenhed og nedsat

reaktionstid, depression, forvirring, tale- og synsforstyrrelser, sløret tale, rysten, delvis

lammelse, føleforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed.

Følgende symptomer kan også forekomme: kraftig sveden, klam hud, ængstelse, hurtig

hjerterytme, forhøjet blodtryk, hjertebanken, pludselig stærk smerte i brystet, som kan sprede

sig til omkringliggende dele af kroppen (angina pectoris og hjertearytmi).

Hvis dit blodsukkerniveau fortsætter med at falde kan du lide af voldsom forvirring (delirium), udvikle

kramper, tabe selvkontrol, åndedrættet kan blive overfladisk og hjerterytmen kan blive langsommere

og du kan blive bevidstløs. De kliniske symptomer på alvorlig nedsat blodsukker kan ligne et

hjertestop.

Behandling af hypoglykæmi

Symptomerne på lavt blodsukker forsvinder i de fleste tilfælde hurtigt efter indtag af en eller anden

form for sukker, f.eks. sukkerknalder, sød juice eller iste. Du bør derfor altid have en eller anden form

for sukker på dig (f.eks. sukkerknalder). Vær opmærksom på, at kunstige sødestoffer ikke har nogen

virkning. Hvis indtagelse af sukker ikke hjælper, eller hvis symptomerne vender tilbage, bør du søge

læge eller tage på hospitalet.

Laboratorietest

Blod- og urinsukker skal kontrolleres regelmæssigt. Din læge kan også tage blodprøver for at

kontrollere dine blodlegemer og din leverfunktion.

Børn og unge

Brug af Amaryl anbefales ikke til børn under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Amaryl

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Din læge kan ændre dosis af Amaryl, hvis du tager anden medicin, som kan hæmme eller forøge den

virkning Amaryl har på niveauet af sukker i dit blod.

Følgende lægemidler kan forøge den blodsukkersænkende virkning af Amaryl. Dette kan medføre

hypoglykæmi (lavt blodsukker):

Andre lægemidler til behandling af diabetes mellitus (såsom insulin eller metformin).

Lægemidler til behandling af smerte og betændelse (phenylbutazon, azopropazon,

oxyphenbutazon, aspirinlignende lægemidler).

Lægemidler til behandling af betændelse i urinvejene (såsom visse langtidsvirkende

sulfonamider).

Lægemidler til behandling af betændelse med bakterier og svampe (tetracyklin, chloramfenikol,

fluconazol, miconazol, quinoloner, clarithromycin).

Lægemidler der hæmmer størkning af blod (coumarinderivater såsom warfarin).

Lægemidler der øger muskelopbygning (anabolske steroider).

Lægemidler som bruges til kønshormonbehandling af mænd.

Lægemidler til behandling af depression (fluoxetin, MAO-hæmmere).

Lægemidler til sænkning af forhøjet kolesterol (fibrater).

Lægemidler til sænkning af forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

Lægemidler kaldet antiarytmika, som bruges til at kontrollere uregelmæssig hjerterytme

(disopyramid).

Lægemidler til behandling af gigt (allupurinol, probenecid, sulfinpyrazon).

Lægemidler til behandling af kræft (cyclophosphamid, ifosfamid, trofosfamid).

Lægemidler til vægttab (fenfluramin).

Lægemiddel til at forøge blodcirkulationen, når den gives i en høj dosis intravenøs infusion

(pentoxifyllin).

Lægemidler til behandling af allergisymptomer i næsen, såsom høfeber (tritoqualin).

Såkaldte sympatholytika som bruges til behandling af højt blodtryk, dårligt hjerte, eller

prostatasymptomer.

Følgende lægemidler kan sænke den blodsukkersænkende virkning af Amaryl. Dette kan føre til

hyperglykæmi (højt blodsukker):

Lægemidler der indeholder kvindeligt kønshormon (østrogen, progestogener).

Vanddrivende lægemidler (thiazid diuretika).

Lægemidler der stimulerer skjoldbruskkirtlen (såsom levothyroxin).

Lægemidler til behandling af allergi og betændelse (glucocorticoider).

Lægemidler til behandling af psykiske sygdomme (chlorpromazin og andre

phenthiazinderivater).

Lægemidler der bruges til at forøge hjerteslaget, til behandling af astma eller forstoppet næse,

hoste og forkølelse, bruges til vægttab eller bruges til livstruende nødsituationer (adrenalin og

sympathomimetika).

Lægemidler til behandling af højt kolesterol (nikotinsyre).

Lægemidler til behandling af forstoppelse, når de bruges i lang tid (laksativ).

Lægemidler til behandling af epileptisk anfald (fenytoin).

Lægemidler til behandling af nervøsitet og søvnproblemer (barbiturater).

Lægemidler til behandling af forhøjet tryk i øjet (azetazolamid).

Lægemidler til behandling af for højt blodtryk eller lavt blodsukker (diazoxid).

Lægemidler til behandling af betændelse, tuberkulose (rifampicin).

Lægemidler til behandling af alvorlige tilfælde af lavt blodsukker (glucagon).

Følgende lægemidler kan forøge eller nedsætte den blodsukkersænkende virkning af Amaryl:

Lægemidler til behandling af mavesår (kaldet H2 antagonister).

Lægemidler til behandling af for højt blodtryk eller dårligt hjerte, såsom beta-blokkere,

clonidin, guanethidin og reserpin. Disse kan også skjule tegn på hypoglykæmi, så ekstra

forsigtighed er nødvendig, når disse lægemidler bruges.

Amaryl kan enten forøge eller hæmme virkningen af følgende lægemidler:

Lægemidler der hæmmer størkning af blod (coumarinderivater såsom warfarin).

Colesevelam, et lægemiddel som anvendes til at sænke kolesterol, har en virkning på optagelsen

af Amaryl. For at undgå denne virkning, skal du tage Amaryl mindst 4 timer før colesevelam.

Brug af Amaryl sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke eller nedsætte den blodsukkersænkende virkning af Amaryl på en uforudsigelig

måde.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage Amaryl under graviditet. Tal med din læge, hvis du er gravid, har mistanke om at du

er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Amning

Amaryl udskilles i modermælken. Du bør ikke tage Amaryl, når du ammer.

Trafik og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- eller reaktionsevne kan være nedsat, hvis du får lavt blodsukker (hypoglykæmi)

eller højt blodsukker (hyperglykæmi), eller hvis du udvikler problemer med synet på grund af disse

tilstande. Dette er vigtigt at huske i alle situationer, hvor du kan udsætte dig selv eller andre for fare

(f.eks. ved bilkørsel eller ved håndtering af maskiner). Kontakt din læge:

hvis du ofte har for lavt blodsukker.

hvis du har nedsatte eller ingen symptomer ved for lavt blodsukker.

Amaryl indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal du tage Amaryl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Indtagelse af dette lægemiddel

Tag dette lægemiddel gennem munden lige før eller sammen med dagens første hovedmåltid

(sædvanligvis morgenmaden). Hvis du ikke spiser morgenmad, så tag lægemidlet på det

tidspunkt, som du har aftalt med din læge. Det er vigtigt ikke at springe måltider over, når du

tager Amaryl.

Tabletterne synkes med mindst ½ glas vand. Tabletterne må ikke knuses eller tygges.

Hver tablet kan deles i to lige store doser.

Den sædvanlige dosis er

Din dosis af Amaryl afhænger af dit behov, tilstand og resultaterne af dine blod- og urinsukkertests og

bestemmes af din læge. Tag ikke flere tabletter end din læge har anvist.

Den sædvanlige startdosis er en Amaryl 1 mg tablet en gang om dagen.

Hvis nødvendigt kan din læge øge dosis efter hver 1-2 ugers behandling.

Den sædvanlige maksimale dosis af Amaryl er 6 mg dagligt.

Du kan få en kombinationsbehandling af glimepirid og metformin eller glimepirid og insulin. I

dette tilfælde vil lægen bestemme din dosis af glimepirid, metformin eller insulin.

Du skal informere din læge, hvis din vægt ændres, hvis du ændrer livsstil, eller du befinder dig i

en stresset situation. Det kan betyde, at din dosis af Amaryl skal ændres.

Hvis du føler, at virkningen af dit lægemiddel er for svag eller for stærk, må du ikke selv ændre

din dosis, men spørg din læge.

Hvis du har taget for mange Amaryl

Hvis du kommer til at tage for mange Amaryl tabletter eller en ekstra dosis, er der risiko for

hypoglykæmi (symptomer på hypoglykæmi, se punkt 2) og derfor skal du straks indtage nok sukker

(f.eks. sukkerknalder, sød juice eller te med sukker) og straks informere din læge. Når man behandler

hypoglykæmi hos børn, der har indtaget Amaryl ved et uheld, skal den mængde sukker, der gives,

omhyggeligt kontrolleres for at undgå udvikling af farlig hyperglykæmi. Personer, der er bevidstløse,

må ikke få mad eller drikke.

Da hypoglykæmien kan vare noget tid, er det meget vigtigt, at patienten kontrolleres indtil der ikke

længere er nogen fare. Indlæggelsen på hospital kan være nødvendig også bare for en sikkerheds

skyld. Vis lægen pakningen eller de resterende tabletter, så lægen ved, hvad der er blevet indtaget.

Alvorlige tilfælde af hypoglykæmi med bevidstløshed og alvorlig neurologisk nedbrud, er altid

nødstilfælde, som kræver øjeblikkelig medicinsk behandling og indlæggelse på et hospital. Det skal på

forhånd sikres, at der altid er en person, som er informeret, som kan tilkalde en læge i nødstilfælde.

Hvis du har glemt at tage Amaryl

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Amaryl

Hvis du afbryder eller stopper behandlingen, skal du være opmærksom på, at du ikke får den ønskede

blodsukkersænkende virkning eller at sygdommen vil forværres igen. Du skal blive ved med at tage

Amaryl indtil din læge siger, at du skal stoppe.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis du får nogen af de følgende symptomer

Allergiske reaktioner (inkl. betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle sig

til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock.

Påvirkning af leverfunktion med gulfarvning af huden og øjnene (gulsot). Problemer med

galdevejene (kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt.

Allergi (hypersensitivitet) såsom kløe, udslæt, nældefeber og øget følsomhed for solen. Nogle

milde allergiske reaktioner, kan udvikle sig til alvorlige reaktioner.

Alvorlig hypoglykæmi, herunder tab af bevidsthed, kramper og koma.

Nogle patienter får følgende bivirkninger, når de tager Amaryl:

Sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter)

Lavere blodsukker end normalt (hypoglykæmi) (se punkt 2).

Lavere antal blodlegemer:

Blodplader (med forøget risiko for blødning eller blå mærker).

Hvide blodlegemer (med forøget risiko for betændelse).

Røde blodlegemer (som kan medføre bleghed og svaghed eller åndenød).

Disse bivirkninger bliver som regel bedre, når du stopper din behandling med Amaryl.

Vægtøgning.

Hårtab.

Smagsforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)

Allergiske reaktioner (inkl. betændelse i blodårerne, ofte med hududslæt), som kan udvikle sig

til alvorlige reaktioner med åndenød, blodtryksfald og af og til shock. Hvis du oplever nogen af

disse symptomer, kontakt din læge øjeblikkeligt.

Unormal leverfunktion, inkl. gulfarvning af huden og øjnene (gulsot). Problemer med galden

(kolestase), leverbetændelse (hepatitis) eller leversvigt. Hvis du oplever nogen af disse

symptomer, kontakt din læge øjeblikkeligt.

Følelse af at være syg, diarré, følelse af oppustethed og mavesmerter.

Nedsættelse af natrium-niveauet i dit blod (kan vises ved blodprøver).

Ikke kendt, hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data

Hudallergi (hypersensitivitet) så som kløe, udslæt, nældefeber og forøget følsomhed overfor

solen. Nogle milde reaktioner, kan udvikle sig til alvorlige reaktioner med synke- og

åndedrætsbesvær, hævelse af læber, hals eller tunge. Derfor, hvis du får nogle af disse

bivirkninger, så kontakt din læge øjeblikkeligt.

Allergiske reaktioner overfor sulfonylurea, sulfonider eller tilsvarende lægemidler kan

forekomme.

Der kan forekomme problemer med synet, når du begynder behandlingen med Amaryl. Dette

skyldes ændringer i blodsukkerniveauet og bør snart forbedres.

Forhøjede leverenzymer.

Alvorlig usædvanlig blødning eller blå mærker under huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Amaryl 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg tabletter: må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i originalpakningen for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet, hvis du ser synlige tegn på nedbrydning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amaryl indeholder

Aktivt stof: glimepirid.

Hver tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg glimepirid afhængig af styrken, der er

angivet på blisterpakningen og kartonen.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, natriumstivelsesglykolat (type A),

magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon 25000.

Endvidere indeholder tabletterne følgende farvestoffer:

1 mg tabletter indeholder rød jernoxid (E172)

2 mg tabletter indeholder gul jernoxid (E172) og indigocarmin aluminium lake (E132)

3 mg tabletter indeholder gul jernoxid (E172)

4 mg tabletter indeholder indigocarmin aluminium lake (E132)

Udseende og pakningsstørrelser

Alle styrker af Amaryl er aflange tabletter med delekærv på begge sider. Hver tablet kan deles i to lige

store doser.

Tabletterne har forskellige farver:

1 mg tabletter er lyserøde

2 mg tabletter er grønne

3 mg tabletter er lysegule

4 mg tabletter er lyseblå

Amaryl leveres i blisterpakninger på 14, 15 (kun Amaryl 1 mg), 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280

og 300 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sanofi A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark

Fremstiller:

For alle styrker:

Sanofi S.p.A., Strada Statale 17, Km 22, 67019 Scoppito (L’Aquila), Italien

Sanofi Winthrop Industrie, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours, Frankrig

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst-Brueningstrase 50, 65926 Frankfurt am

Main, Tyskland

For 2 mg og 3 mg:

UAB ”Oriola Vilnius”, Laisvès pr.75, LT-06144 Vilnius, Litauen

Dette lægemiddel er godkendt i EØSs medlemslande under følgende navne:

Amaryl: Bulgarien, Cypern, Danmark, England, Estland, Finland, Holland, Irland, Island,

Italien, Norge, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig.

Amaryl Tablete: Slovenien.

Amaryl Tabletes: Letland.

Amaryl Tabletès: Litauen.

Amarylle: Belgien, Luxembourg.

Amarel: Frankrig.

Solosa: Grækenland.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019

Læs hele dokumentet

25. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Amaryl, tabletter

0.

D.SP.NR.

9193

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Amaryl 1 mg, tablet

Amaryl 2 mg, tablet

Amaryl 3 mg, tablet

Amaryl 4 mg, tablet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Amaryl 1 mg

Hver tablet indeholder 1 mg glimepirid.

Hjælpestoffer: indeholder også 69,0 mg laktosemonohydrat pr. tablet.

Amaryl 2 mg

Hver tablet indeholder 2 mg glimepirid.

Hjælpestoffer: indeholder også 137,2 mg laktosemonohydrat pr. tablet.

Amaryl 3 mg

Hver tablet indeholder 3 mg glimepirid.

Hjælpestoffer: indeholder også 137,0 mg laktosemonohydrat pr. tablet.

Amaryl 4 mg

Hver tablet indeholder 4 mg glimepirid.

Hjælpestoffer: indeholder også 135,9 mg laktosemonohydrat pr. tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Amaryl 1 mg

Tabletterne er rosa, aflange og med delekærv på begge sider.

Amaryl 2 mg

Tabletterne er grønne, aflange og med delekærv på begge sider.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 1 af 13

Amaryl 3 mg

Tabletterne er lysegule, aflange og med delekærv på begge sider.

Amaryl 4 mg

Tabletterne er lyseblå, aflange og med delekærv på begge sider.

Amaryl 1 mg, Amaryl 2 mg, Amaryl 3 mg, Amaryl 4 mg

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Amaryl er indiceret til type II diabetes mellitus, hvor kostregulering, motion og vægtreduktion

ikke er tilstrækkelig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse

En effektiv behandling af diabetes baseres på god kostregulering, motion og regelmæssig

kontrol af blod og urin. Negative virkninger, som skyldes, at diæten ikke følges, kan ikke

kompenseres med tabletter eller insulin.

Dosering

Dosis er afhængig af de metaboliske kontroller (blod- og uringlukosemålinger).

Initial dosis er 1 mg glimepirid dagligt. I tilfælde af god regulering med denne dosis kan

denne fortsættes som vedligeholdelsesdosis.

Til de forskellige anbefalede doser findes der passende styrker.

I tilfælde af utilfredsstillende regulering skal dosis øges i henhold til den metaboliske kontrol.

Dosis justeres med intervaller på 1-2 uger til 2, 3 eller 4 mg glimepirid dagligt.

En dosis på mere end 4 mg glimepirid dagligt giver kun i sjældne tilfælde bedre resultater.

Anbefalet maksimal dosis er 6 mg glimepirid dagligt.

Hos patienter, der ikke er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale daglige dosis af

metformin, kan samtidig behandling med glimepirid iværksættes. Idet behandling med

metformin fortsættes med samme dosis, indledes glimepiridbehandlingen ved lav dosering og

titreres op afhængigt af det ønskede niveau for metabolisk regulering til den maksimale

daglige dosis. Kombinationsbehandlingen bør indledes under tæt lægeligt opsyn.

Hos patienter, som ikke er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale daglige dosis af

Amaryl, kan samtidig insulinbehandling om nødvendigt iværksættes. Under fastholdelse af

glimepiriddosis indledes insulinbehandlingen ved lav dosering og titreres op afhængigt af det

ønskede niveau for metabolisk regulering. Kombinationsbehandlingen bør indledes under tæt

lægeligt opsyn.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 2 af 13

I reglen er dosering af glimepirid 1 gang dagligt tilstrækkeligt. Det anbefales, at dosis indtages

umiddelbart inden eller under et solidt morgenmåltid - hvis morgenmad ikke spises -

umiddelbart inden eller under dagens første hovedmåltid.

Ved glemt dosering skal den efterfølgende dosering ikke øges.

Hvis en patient får hypoglykæmi efter indtagelse af 1 tablet Amaryl 1 mg dagligt, tyder det

på, at denne patient kan reguleres med diæt alene.

Under behandlingsforløbet kan behovet for glimepirid falde, da en forbedret diabeteskontrol

fører til øget insulinfølsomhed. For at undgå hypoglykæmi bør dosisreduktion eller

seponering af behandling overvejes i god tid. Dosisjustering bør også overvejes i tilfælde af

ændring i patientens vægt, ændring i livsstil og i tilfælde, hvor andre omstændigheder giver

øget risiko for hypo- eller hyperglykæmi.

Omstilling fra andre perorale antidiabetika til Amaryl

Omstilling fra andre perorale antidiabetika til Amaryl er normalt mulig. I forbindelse med

omstilling til Amaryl-behandling skal man tage hensyn til styrken og halveringstiden af det

tidligere anvendte præparat. I nogle tilfælde, især ved antidiabetika med lang halveringstid

(f.eks. chlorpropamid), anbefales en "wash-out" periode på et par dage for at reducere

risikoen for hypoglykæmi på grund af den additive virkning.

Den anbefalede initialdosis er Amaryl 1 mg 1 tablet dagligt. Glimepiriddosis kan øges trinvis

med udgangspunkt i den metaboliske effekt, se fremgangsmåden, som er beskrevet under

første behandling.

Omstilling fra insulin til Amaryl

Det kan i særlige tilfælde være indiceret at omstille type II diabetespatienter, som tidligere har

været behandlet med insulin, til Amaryl. Denne omstilling bør foretages under tæt lægeligt

opsyn.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Se pkt. 4.3.

Pædiatrisk population

Der er ingen tilgængelig data for brugen af glimepirid hos patienter under 8 år. For børn i

alderen 8 til 17 år, findes begrænset data om glimepirid som monoterapi (se pkt. 5.1 and 5.2).

Tilgængeligt data for sikkerhed og effekt er utilstrækkelige i den pædiatriske population, og

derfor frarådes sådan anvendelse.

Administration

Tabletterne må ikke tygges. Tabletterne synkes med væske.

4.3

Kontraindikationer

Glimpepirid er kontraindiceret hos patienter med følgende:

Hypersensitivitet over for glimepirid, andre sulfonylurinstoffer eller sulfonamider eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1,

Type 1 diabetes mellitus,

Diabetisk koma,

Ketoacidose,

dk_hum_16882_spc.doc

Side 3 af 13

Svære nyre- eller leversygdomme. I tilfælde af svær nyre og leversygdom bør man skifte

over til insulinbehandling.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Amaryl skal tages umiddelbart inden eller under et måltid.

Amarylbehandling kan ved uregelmæssige måltider, og især ved udeladelse af måltider, føre

til hypoglykæmi. Symptomer på eventuel hypoglykæmi er f.eks. hovedpine, glubende appetit,

kvalme, opkastning, træthed, søvnighed, urolig søvn, rastløshed, aggressivitet, nedsat

koncentrationsevne, opmærksomhed og reaktionsevne, depression, konfusion, tale- og

synsforstyrrelser, afasi, tremor, parese, sanseforstyrrelser, svimmelhed, hjælpeløshed, tab af

selvbeherskelse, delirium cerebrale konvulsioner, somnolens og bevidsthedstab grænsende til

og omfattende koma, overfladisk respiration og bradykardi.

Derudover kan tegn på adrenerg modregulation som f.eks. svedtendens, klam hud, ængstelse,

takykardi, hypertension, palpitationer, angina pectoris og kardiale arytmier være til stede.

Det kliniske billede ved et alvorligt hypoglykæmisk anfald kan ligne apopleksi.

Symptomerne aftager som regel altid efter kulhydratindtagelse (sukker). Kunstige sødestoffer

har ingen virkning.

Det er kendt fra andre sulfonylurinstoffer, at hypoglykæmi kan recidivere til trods for initial

effektiv behandling.

Tilfælde af alvorlig hypoglykæmi eller længerevarende hypoglykæmi, som kan midlertidigt

kontrolleres med de sædvanlige mængder sukker, kræver øjeblikkelig medicinsk behandling

og lejlighedsvis hospitalsindlæggelse.

Faktorer, der øger risikoen for hypoglykæmi er:

Manglende vilje (især blandt ældre patienter) eller manglende evne hos patienten til

samarbejde.

Underernæring, uregelmæssige spisetider, oversprungne måltider eller faste.

Ændrede kostvaner.

Manglende balance mellem fysisk aktivitet og indtagelse af kulhydrater.

Alkoholindtagelse, især i kombination med oversprungne måltider.

Nedsat nyrefunktion.

Alvorlig nedsat leverfunktion.

Overdosis af Amaryl.

Visse ukompenserede endokrine lidelser, som påvirker kulhydratmetabolismen eller

modreguleringen af hypoglykæmi (f.eks. ved visse forstyrrelser i tyreoideafunktionen og

ved hypofyseforlap - eller binyreinsufficiens).

Anden samtidig administration af visse andre lægemidler (se pkt. 4.5).

Behandling med Amaryl kræver regelmæssigt monitorering af glukoseniveauet i blod og urin.

Derudover anbefales bestemmelse af mængden af glykosyleret hæmoglobin.

Regelmæssig kontrol af blodbilledet (især leukocytter og trombocytter) og leverfunktionen er

påkrævet under behandling med Amaryl.

I stress-situationer (f.eks. ulykker, akutte operationer, infektioner med feber osv.) kan en

midlertidig omstilling til insulin være indiceret.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 4 af 13

Erfaringer med Amarylbehandling af patienter med alvorlig nedsat leverfunktioner og

dialysepatienter savnes. Omstilling til insulin er indiceret hos patienter med alvorlig nedsat

nyre- og leverfunktion.

Behandling med sulfonylurinstoffer af patienter med G6PD-mangel kan føre til hæmolytisk

anæmi. Da Glimepirid tilhører klassen af sulfonylurinstoffer, bør der udvises forsigtighed ved

brug til patienter med G6PD-mangel og et alternativ som ikke er et sulfonylurinstof bør

overvejes.

Amaryl indeholder lactosemonohydrat. Patienter med sjældne arveligt betingede problemer

med galaktose intolerance, lapp laktasemangel eller glukose/galaktose fejlabsorption bør

ikke tage denne medicin.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af glimepirid og andre lægemidler kan føre til, at glimepirids

hypoglykæmiske virkning uønsket forstærkes eller nedsattes. På grund af dette bør andre

lægemidler kun indtages med lægens viden eller efter dennes ordination.

Glimepirid metaboliseres af cytochrome P450 2C9 (CYP2C9). Metabolismen er kendt for at

påvirkes af samtidig administration af CYP2C9 fremmere (f.eks. rifampicin) eller hæmmere

(f.eks. fluconazol).

Resultater fra in vivo interaktionsforsøg rapporteret i litteraturen viser at glimepirid AUC

forstørres ca. 2 gange af fluconazol, en af de mest potente CYP2C9 hæmmere.

På baggrund af erfaringer med glimepirid og andre sulfonylurinstoffer skal følgende

interaktioner nævnes.

Hypoglykæmiske virkninger som resultat af den forstærkede hypoglykæmiske virkning kan

opstå efter samtidig administration af Amaryl og f.eks.:

phenylbutazon, azapropazon og oxyfenbutazon,

insulin og perorale antidiabetiske produkter såsom metformin,

salicylater og para-aminosalicylsyre,

anabolske steorider og mandlige kønshormoner,

chloramphenicol, visse langtidsvirkende sulfonamider, tetracykliner, quinolon

antibiotika og clarithromycin,

kumarine antikoagulantia,

fenfluramin,

disopyramid,

fibrater,

ACE-hæmmere,

fluoxetin, MAO-hæmmere,

allopurinol, probenicid, sulfinpyrazon

sympatolytika,

cyclophosphamid, trophosphamid og iphosphamider,

miconazol, fluconazol,

pentoxifyllin (høje parenterale doser),

tritoqualin.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 5 af 13

Glimepirids hypoglykæmiske virkning nedsættes med en deraf følgende ringere metabolisk

kontrol, hvis Amaryl administreres samtidig med lægemidler, som indeholder følgende aktive

stoffer:

østrogener og gestagener,

saluretika, thiazid-diuretika,

thyreomimetika, glukokortikoider,

fenothiazinderivater, chlorpromazin,

adrenalin og sympatikomimetika,

nikotinsyre (høje doser) og nikotinsyrederivater,

laksantia (langtidsbrug),

fenytoin, diazoxid,

glucagon, barbiturater og rifampicin,

acetazolamid.

-antagonister, beta-blokkere, klonidin og reserpin kan enten forstærke eller svække den

blodsukkersænkende virkning.

Under behandling med sympatolytika som beta-blokker, klonidin, guanethidin og reserpin

kan symptomerne på adrenerg modregulation reduceres eller helt mangle.

Alkoholindtagelse, akut og kronisk, kan forstærke eller svække glimepirids hypoglykæmiske

virkning på uforudsigelig måde.

Glimepirid kan enten forstærke eller svække virkningen af kumarinderivater.

Colesevelam binder sig til glimepirid og reducerer glimepirids absorption fra mave-

tarmkanalen. Ingen interaktion blev observeret, når glimepirid blev taget mindst 4 timer før

colesevelam. Derfor bør glimepirid administreres mindst 4 timer før colesevelam.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Risikofaktorer relateret til diabetes

Unormale blodglucoseniveauer under graviditeten bliver associeret med flere tilfælde af

medfødte abnormiteter og perinatal mortalitet. Derfor skal blodglucoseniveauet overvåges

nøje under graviditeten for at undgå den teratogene risiko. Insulin skal anvendes ved disse

omstændigheder. Patienter, som overvejer at blive gravide, bør informere deres læge.

Risikofaktorer relateret til glimepirid

Der er ingen fyldestgørende data om brugen af glimepirid til gravide. Dyreforsøg har vist

reproduktionstoxicitet, som sandsynligvis var relateret til glimepirids farmakologiske virkning

(hypoglykæmi). (se pkt. 5.3)

Som følge heraf bør glimepirid ikke anvendes gennem hele graviditeten.

Hvis en patient i behandling med glimepirid planlægger at blive gravid, eller hvis en

graviditet opdages, bør behandlingen skiftes til insulin så hurtigt som muligt.

Amning

Udskillelsen i modermælk er ukendt. Glimepirid udskilles i mælk hos rotter. Da sulfonyl-

urinstoffer passerer over i modermælk og på grund af risikoen for hypoglykæmi i børn, der

bliver ammet, frarådes amning under behandling med glimepirid.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 6 af 13

Fertilitet

Der er ingen tilgængelige data omkring fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

Der er ikke udført studier, der viser virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

Patientens koncentrations- og reaktionsevne kan nedsættes som følge af hypoglykæmi,

hyperglykæmi eller f.eks. på grund af nedsat syn. Dette kan udgøre en risiko i situationer,

hvor disse evner er af særlig betydning (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner).

Patienter skal rådes til at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi i forbindelse med

bilkørsel. Dette er af særlig betydning hos patienter med nedsat eller manglende evne til at

mærke advarselssymptomer på hypoglykæmi eller hos patienter, som har hyppige tilfælde af

hypoglykæmi. Det bør i sådanne tilfælde overvejes, om bilkørsel eller betjening af maskiner

er tilrådelig.

4.8

Bivirkninger

De følgende bivirkninger fra kliniske forsøg er baseret på erfaringer med Amaryl og andre

sulfonylurinstoffer. De er listet nedenfor i henhold til organklasse. Inden for hver enkelt

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først (meget almindelig: ≥1/10; almindelig: ≥1/100 til 1/10; ikke

almindelig

1/1.000 til

1/100; sjælden

1/10.000

1/1.000; Meget sjælden

1/10.000; ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Sjælden:

trombocytopeni,

leukopeni,

granulocytopeni,

agranulocytosis,

erythropeni,

hæmolytisk anæmi og pancytopeni, som sædvanligvis er reversible, når behandlingen

afbrydes.

Ikke kendt: alvorlig trombocytopeni med blodpladetal mindre end 10.000/µl og

trombocytopenisk purpura.

mmunsystemet

Meget sjælden: leukocytoklastisk vasculitis, lette overfølsomhedsreaktioner som kan udvikle

sig til alvorlige reaktioner med dyspnø, blodtryksfald og undertiden shock.

Ikke kendt: krydsallergi med sulfonylurinstoffer, sulfonamider og beslægtede stoffer kan

forekomme.

Metabolisme og ernæring

Sjælden: hypoglykæmi.

Disse hypoglykæmiske reaktioneroptræder oftest straks, kan være alvorlige og er ikke altid

lette at korrigere. Forekomsten af hypoglykæmiske reaktioner afhænger af individuelle

faktorer som kostvaner og dosering ligesom ved enhver anden medicinsk diabetesbehandling

(se endvidere pkt. 4.4).

dk_hum_16882_spc.doc

Side 7 af 13

Øjne

Ikke kendt: synsforstyrrelser, forbigående, især i behandlingens begyndelse på grund af

ændringer i blodglukoseniveauet.

Mave-tarm-kanalen

Sjælden: Dysgeusi.

Meget sjælden: Kvalme, opkastning, diarré, oppustethed, abdominalt ubehag og mavesmerter

som sjældent fører til afbrydelse af behandlingen.

Lever og galdeveje

Ikke kendt: forhøjelse af leverenzymer.

Meget sjælden: unormal leverfunktion (f.eks. med cholestase og ikterus), hepatitis og

leversvigt.

Hud og subkutane væv

Sjælden: Alopeci.

Ikke kendt: allergiske hudreaktioner som pruritus, udslæt, urticaria og fotosensibilitet kan

optræde.

Undersøgelser

Sjælden: Vægtøgning.

Meget sjælden: Fald i blod-natrium.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Efter indtagelse af en overdosis kan der optræde hypoglykæmi, som kan vare 12-72 timer og

som kan vende tilbage efter den indledende normalisering af blodglukose. Symptomerne kan

optræde op til 24 timer efter indtagelse af Amaryl. Normalt anbefales derfor indlæggelse på

hospital. Kvalme, opkastning og smerter i epigastriet kan optræde. Hypoglykæmien ledsages

sædvanligvis

neurologiske

symptomer

uro,

tremor,

synsforstyrrelser,

koordinationsproblemer, søvnighed, koma og kramper.

Behandling

dk_hum_16882_spc.doc

Side 8 af 13

Behandlingen består primært i at forhindre, at glimepirid absorberes ved at fremkalde

opkastning og efterfølgende lade patienten drikke vand eller lemonade med medicinsk kul

(adsorbens) og natriumsulfat (laxans). Hvis der er indtaget store mængder, er

ventrikelskylning indiceret efterfulgt af behandling med medicinsk kul og natriumsulfat. I

tilfælde af en voldsom overdosis er indlæggelse på intensivafdeling indiceret. Påbegynd

indgiften af glukose så hurtigt som muligt, hvis det er nødvendigt først 50 ml 50 % opløsning

som i.v. bolusinjektion, efterfulgt af infusion af en 10 % opløsning under omhyggelig kontrol

af blodglukose. Endvidere symptomatisk behandling.

Glukose skal administreres med største forsigtighed under samtidig monitorering af

blodglukose på grund af den mulige risiko for at udløse en skadelig hyperglykæmi. Dette

gælder især ved behandling af forgiftningsulykker med Amaryl hos spædbørn og småbørn.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk

gruppe:

Blodsukkersænkende

lægemidler,

ekskl.

insuliner:

Sulfonylurinstoffer. ATC-kode: A10B B12.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk gruppe: Perorale blodsukkersænkende lægemidler: Sulfonylurinstoffer.

Glimepirid er et hypoglykæmisk stof, der er aktivt peroralt og som tilhører gruppen

sulfonylurinstoffer. Det kan anvendes til behandling af ikke-insulinkrævende diabetes

mellitus.

Glimepirid virker hovedsageligt ved at stimulere insulinfrigivelsen fra

-cellerne i pankreas. I

lighed med andre sulfonylurinstoffer skyldes denne virkning en øget følsomhed for den

fysiologiske glukosestimulation i pankreas

-celler. Glimepirid synes tillige at have en udtalt

ekstrapankreatisk effekt, hvilket også hævdes for andre sulfonylurinstoffer.

Insulinfrigørelse

Sulfonylurinstoffer regulerer insulinsekretionen ved at lukke den ATP-følsomme kaliumkanal

-cellemembranen. Lukning af kaliumkanalen inducerer depolarisation af

-cellen og

resulterer i en åbning af calciumkanalerne og en øget calcium-influx i cellen.

Dette fører til insulinfrigivelse ved exocytose.

Glimepirid bindes med en høj bindings- og dissocieringsfrekvens til et membranprotein i

cellen. Dette bindingsprotein er knyttet til den ATP-følsomme kaliumkanal, men er forskellig

fra det almindelige sulfonylurinstofbindingssted.

Ekstrapankreatisk virkning

Den estrapankreatiske virkning er f.eks. en øget insulinfølsomhed i de perifere væv og et fald

i leverens insulinoptagelse.

Optagelsen af glukose fra blod og ind i det perifere muskel- og fedtvæv foregår via specielle

transportproteiner, som findes i cellemembranen. Glukosetransporten ind i disse væv er det

dk_hum_16882_spc.doc

Side 9 af 13

hastighedsbegrænsende

trin

glukoseomsætningen.

Glimepirid

øger

antallet

glukosetransportmolekyler i muskel- og fedtcellernes plasmamembran meget hurtigt, hvilket

resulterer i en stimuleret glukoseoptagelse.

Glimepirid øger aktiviteten af glycosylphosphatidylinositolspecifikt phospholipase C, som

kan være korreleret med den lægemiddelinducerede lipogenese og glycogenese i isolerede

fedt- og muskelceller. Glimepirid hæmmer leverens glukosedannelse ved at øge den

intracellulære koncentration af fruktose-2,6-biphosphat, som hæmmer glukoneogenesen.

Generelt

Den mindste effektive perorale dosis er hos raske forsøgspersoner ca. 0,6 mg. Glimepirids

virkning er dosisafhængig og reproducerbar. Det fysiologiske respons på akut fysisk træning,

dvs. reduceret insulinsekretion, fortsætter under glimepiridbehandling.

Der var ingen signifikant forskel i virkningen, hvad enten glimepirid blev givet 30 min. Før

eller lige før et måltid. En enkelt dosis giver hos diabetikere en god metabolisk kontrol i 24

timer.

Selv om glimepirids hydroxymetabolit gav et lille men signifikant fald i serumglukose hos

raske, er denne metabolit kun ansvarlig for en mindre del af den totale virkning.

Kombinationsbehandling med metformin

Forbedring i den metaboliske regulering i forbindelse med kombinationsbehandling med

glimepirid sammenlignet med metforminbehandling alene hos patienter, som ikke er

tilstrækkeligt reguleret med den maksimale dosis af metformin, er vist i et klinisk forsøg.

Kombinationsbehandling med insulin

Data vedrørende kombinationsbehandling med insulin er begrænsede. Hos patienter, som ikke

er tilstrækkeligt reguleret med den maksimale dosis af glimepirid, kan samtidig

insulinbehandling iværksættes. I to kliniske forsøg opnåede kombinationen samme forbedring

af den metaboliske regulering som insulin alene. Der var imidlertid brug for en lavere

gennemsnitsdosis af insulin ved kombinationsbehandling.

Særlige populationer

Pædiatrisk population

Der er udført et aktivt, kontrolleret klinisk studie (glimepirid op til 8 mg dagligt eller

metformin op til 2000 mg dagligt) af 24 ugers varighed hos 285 børn (i alderen 8-17 år) med

type 2 diabetes. Både glimepirid og metformin udviste et signifikant fald fra baseline i HbA

(glimepirid -0,95 (se 0,41); metformin -1,39 (se 0,40). Glimepirid opnåede dog ikke at kunne

påvise ligeværdighed overfor metformin ved gennemsnitlig ændring fra baseline HbA

Forskellen behandlingerne imellem var 0,44 % i metformins favør. Den øvre grænse (1,05)

for konfidensintervallet på 95 % var ikke under marginen for ligeværdighed på 0,3 %.

Efter glimpiridbehandling blev der ikke registreret nogen nye sikkerhedshensyn,

sammenlignet med voksne patienter med type 2 diabetes mellitus. Der findes ingen

tilgængelige data om sikkerhed og effekt på længere sigt hos pædiatriske patienter.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

dk_hum_16882_spc.doc

Side 10 af 13

Absorption

Biotilgængeligheden af glimepirid efter peroral indgift er fuldstændig. Absorptionen påvirkes

ikke af fødeindtagelse, kun absorptionshastigheden nedsættes let. Maksimal serum-

koncentration (C

) nås 2,5 time efter peroral indtagelse (gennemsnitligt 0,3 µg/ml ved

gentagen dosering af 4 mg dagligt), og der er lineær relation mellem dosis og C

og dosis og

AUC (areal under tids/koncentrationskurven).

Distribution

Glimepirids fordelingsvolumen er lille (ca. 8,8 l), hvilket stort set svarer til albumins

fordelingsrum, høj proteinbinding (>99 %), lav clearance (ca. 48 ml/min.).

Hos dyr udskilles glimepirid i mælken. Glimepirid passerer placenta. Glimepirid passerer

blod-hjernebarrieren i ringe grad.

Biotransformation og elimination

Serum-halveringstiden, som er relevant for serum-koncentrationen ved gentagen dosering, er

5-8 timer. Ved højere dosering sås lidt længere halveringstid.

Efter éngangsdosis af radioaktivt mærket glimepirid genfandtes 58 % af radioaktiviteten i

urinen og 35 % i fæces. Uomdannet stof blev ikke genfundet i urin. To metabolitter -

hydroxyderivat og carboxyderivat - formentlig fremkommet ved hepatisk metabolisering

(hovedsagelig enzymet CYP2C9), fandtes i både urin og fæces. Efter peroral indgift af

glimepirid var den terminale halveringstid af de 2 metabolitter henholdsvis 3-6 timer og 5-6

timer.

Ved sammenligning af engangsdosering og gentagen indgift én gang dagligt fandtes ingen

signifikante forskelle i farmakokinetikken, og den intraindividuelle variation var lav. Ingen

relevant kumulation.

Særlige populationer

Farmakokinetikken var ens for mænd og kvinder, såvel som for unge og gamle (>65 år). Hos

patienter med lav kreatininclearance sås en tendens til stigning i glimepiridclearance og til

fald i den gennemsnitlige serumkoncentration. Dette skyldes formentlig en hurtigere

elimination på grund af lavere proteinbinding. Nedsat renal elimination af de to metabolitter.

Der er ingen yderligere risiko for kumulation hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Efter galdevejskirurgi hos 5 ikke-diabetiske patienter var farmakokinetikken den samme som

hos raske.

Pædiatrisk population

Et studie der undersøgte farmakokinetik, sikkerhed og tolerans af 1 mg enkeltdosis glimepirid

hos 30 pædiatriske patienter (4 børn i alderen 10-12 år, og 26 børn i alderen 12-17 år) med

type 2 diabetes viste gennemsnitlig AUC, C

og t

svarende til dem der tidligere er

observerede i voksne patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ved doser, som langt overstiger terapeutiske doser til mennesker, er der præklinisk fundet

virkninger, som anses for at have ringe klinisk relevans eller som skyldes den

farmakodynamiske virkning (hypoglykæmi) af produktet. Disse observationer er baseret på

konventionelle farmakologiske sikkerhedsstudier, gentagen dosis-toxicitet, genotoxicitet,

carcinogenicitet og reproduktionstoxicitetsstudier. I det sidste (som dækkede embryotoxicitet,

teratogenicitet og udvikling-toxicitet), blev de bivirkninger, som blev observeret, betragtet

som værende sekundære til den hypoglykæmiske effekt, som blev indiceret af stoffet i

moderdyret og i afkommet.

dk_hum_16882_spc.doc

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycollat (type A), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk

cellulose, povidone 25000.

Amaryl 1 mg

Rød jernoxid (E 172).

Amaryl 2 mg

Gul jernoxid (E 172) og indigotin (indigocarmin) (E 132).

Amaryl 3 mg

Gul jernoxid (E 172).

Amaryl 4 mg

Indigotin (indigocarmin) (E 132).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Amaryl 1 mg, 2 mg, 3mg, 4 mg

Må ikke opbevares over 30°C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/aluminiumsblister.

Pakningsstørrelser: 14, 15 (kun Amaryl 1 mg), 20, 30 50, 60, 90, 112, 120, 280 og 300 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sanofi A/S

Lyngbyvej 2

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 mg: 16882

2 mg: 16883

3 mg: 16884

dk_hum_16882_spc.doc

Side 12 af 13

4 mg: 16885

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. oktober 1995

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. november 2019

dk_hum_16882_spc.doc

Side 13 af 13

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information