Alprolix

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-11-2020

Aktiv bestanddel:
eftrenonacog alfa
Tilgængelig fra:
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
ATC-kode:
B02BD04
INN (International Name):
eftrenonacog alfa
Terapeutisk gruppe:
K-Vitamin og andre hemostatics, Blod koagulation faktorer
Terapeutisk område:
Hæmofili B
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004142
Autorisation dato:
2016-05-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/004142

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-05-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-05-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

ALPROLIX 250 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 1000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 2000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 3000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

eftrenonacog alfa rekombinant koagulationsfaktor IX, Fc-fusionsprotein

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge ALPROLIX

Sådan skal du bruge ALPROLIX

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anvisninger til klargøring og administration

1.

Virkning og anvendelse

ALPROLIX indeholder det aktive stof eftrenonacog alfa, et rekombinant koagulationsfaktor IX, Fc-

fusionsprotein. Faktor IX er et protein, der dannes naturligt i kroppen, og som er nødvendigt for at blodet

kan størkne og blødninger stoppe.

ALPROLIX er et lægemiddel, der anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos alle

aldersgrupper af patienter med hæmofili B (arvelig blødersygdom forårsaget af faktor IX-mangel).

ALPROLIX fremstilles ved hjælp af rekombinant teknologi uden tilsætning af stoffer fra mennesker eller

dyr i fremstillingsprocessen.

Sådan virker ALPROLIX

Patienter med hæmofili B mangler faktor IX, eller det virker ikke korrekt. ALPROLIX anvendes til at

erstatte manglende eller defekt faktor IX. ALPROLIX øger faktor IX-niveauet i blodet og korrigerer

blødningstendensen midlertidigt. Fc-fusionsproteinet i ALPROLIX forlænger den periode, lægemidlet

virker.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge ALPROLIX

Brug ikke ALPROLIX

hvis du er allergisk over for eftrenonacog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i ALPROLIX

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger ALPROLIX.

Der er en lille risiko for, at du kan opleve en anafylaktisk reaktion (en alvorlig, pludselig allergisk

reaktion) over for ALPROLIX. Tegn på en allergisk reaktion kan være udbredt kløe, nældefeber,

trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær og lavt blodtryk. Hvis nogle af disse symptomer opstår,

skal du straks stoppe injektionen og kontakte lægen.

Kontakt lægen, hvis du mener, at din blødning ikke kan kontrolleres med den dosis, du får, da der

kan være flere årsager til dette. For eksempel er dannelse af antistoffer (også kaldet inhibitorer) mod

faktor IX en kendt komplikation, der kan opstå under behandling af hæmofili B. Antistofferne

forhindrer, at behandlingen virker korrekt. Din læge vil kontrollere dette. Du må ikke øge den totale

dosis af ALPROLIX for at kontrollere din blødning uden at kontakte lægen.

Patienter med faktor IX-inhibitor kan have en øget risiko for anafylaksi ved fremtidig behandling med

faktor IX. Derfor skal du testes for tilstedeværelse af inhibitorer, hvis du oplever allergiske reaktioner som

dem, der beskrives ovenfor.

Faktor IX-præparater kan øge risikoen for, at der dannes uønskede blodpropper i din krop, især hvis du har

risikofaktorer for at udvikle blodpropper. Symptomer på en mulig blodprop kan omfatte smerter og/eller

ømhed langs en blodåre (vene), uventet hævelse af en arm eller et ben eller pludselig åndenød eller

vejrtrækningsbesvær.

Kateterrelaterede komplikationer

Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, tilstedeværelse af bakterier i blodet og blodpropper på

kateterstedet, overvejes.

Dokumentation

Det anbefales på det kraftigste, at navnet og batchnummeret på præparatet registreres, hver gang

ALPROLIX administreres.

Brug af anden medicin sammen med ALPROLIX

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ALPROLIX påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

ALPROLIX indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge ALPROLIX

Behandlingen med ALPROLIX vil blive iværksat af en læge med erfaring i behandling af patienter med

hæmofili. Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning (se punkt 7). Er du i tvivl, så spørg lægen,

apotekspersonalet eller sygeplejerskens.

ALPROLIX gives som en injektion i en vene. Du eller en anden kan administrere ALPROLIX, når I har

fået tilstrækkelig træning. Din læge vil bestemme den dosis ALPROLIX (i internationale enheder

[IE]/International Units [”IU”]), du skal have. Dosis vil afhænge af dit behov for erstatningsbehandling

med faktor IX, og om det anvendes til forebyggelse eller behandling af blødning. Kontakt lægen, hvis du

mener, at din blødning ikke kan kontrolleres med den dosis, du får.

Hvor ofte, du behøver en injektion, afhænger af, hvor godt ALPROLIX virker på dig. Din læge vil tage

relevante blodprøver for at være sikker på, at du har et tilstrækkeligt faktor IX-niveau i blodet.

Behandling af blødning

Dosis af ALPROLIX beregnes ud fra din legemsvægt og det faktor IX-niveau, der skal opnås. Målniveauet

for faktor IX vil afhænge af, hvor du bløder, og hvor svær din blødning er.

Forebyggelse af blødning

Hvis du bruger ALPROLIX til at forhindre blødning, vil lægen beregne dosis for dig.

Den sædvanlige dosis ALPROLIX er 50 IU pr. kg legemsvægt én gang ugentligt eller 100 IU pr. kg

legemsvægt hver 10. dag. Din læge kan justere dosis eller doseringsinterval. Kortere doseringsintervaller

eller højere doser kan være nødvendigt i nogle tilfælde, især hos yngre patienter.

Brug til børn og unge

ALPROLIX kan bruges til børn og unge i alle aldre. Hos børn under 12 år kan det være nødvendigt med

højere doser eller med hyppigere injektioner. Den sædvanlige dosis er 50 til 60 IU pr. kg legemsvægt, der

gives én gang hver 7. dag.

Hvis du har brugt for meget ALPROLIX

Fortæl det hurtigst muligt til lægen. Du skal altid bruge ALPROLIX nøjagtigt efter lægens anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejerskens.

Hvis du har glemt at bruge

ALPROLIX

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din dosis, så snart du kommer i

tanker om det, og vend derefter tilbage til dit normale doseringsprogram. Hvis du ikke er sikker på, hvad

du skal gøre, skal du spørge lægen, apotekspersonalet eller sygeplejerskens.

Hvis du holder op med at bruge ALPROLIX

Du må ikke holde op med at bruge ALPROLIX uden at kontakte din læge. Hvis du holder op med at bruge

ALPROLIX, kan det være, at du ikke længere er beskyttet mod blødning, eller at en aktuel blødning ikke

stopper.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejerskens, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis der opstår alvorlige, pludselige allergiske reaktioner (anafylaktisk reaktion), skal injektionen straks

stoppes. Du skal straks kontakte lægen, hvis du bemærker nogle af følgende symptomer på allergiske

reaktioner: hævelse i ansigt, udslæt, udbredt kløe, nældefeber, trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær,

brændende og prikkende fornemmelse på injektionsstedet, kulderystelser, hedeture, hovedpine, generel

utilpashed, kvalme, rastløshed, hurtig puls og lavt blodtryk.

Hos børn, der ikke tidligere blev behandlet med faktor IX-lægemidler, kan der dannes inhibitorer (se

punkt 2) med en hyppighed på almindelig (op til 1 ud af 10 patienter). Hvis dette forekommer, kan

lægemidlet holde op med at virke korrekt, og dit barn kan opleve vedvarende blødning. Hvis dette

forekommer, skal du straks kontakte lægen.

Følgende bivirkninger kan forekomme med denne medicin.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

hovedpine, følelsesløshed

eller prikkende fornemmelse i munden, smerter i siden og samtidig blod i urinen (obstruktiv uropati) og

rødme på injektionsstedet.

Børn, der ikke tidligere er blevet behandlet med faktor IX-lægemidler: faktor IX-inhibitorer,

overfølsomhed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

svimmelhed, ændret

smagssans, dårlig ånde, træthedsfølelse, smerter på injektionsstedet, hurtig puls, blod i urinen (hæmaturi),

smerter i siden (nyrekolik), lavt blodtryk og appetitløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning for at

beskytte mod lys.

ALPROLIX kan også opbevares ved stuetemperatur (op til 30 °C) i en enkelt periode, der ikke må

overstige 6 måneder. Du skal registrere den dato, hvor ALPROLIX blev taget ud af køleskab og placeret

ved stuetemperatur, på kartonen. Efter opbevaring ved stuetemperatur må præparatet ikke sættes tilbage i

køleskab.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglassets etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Brug ikke lægemidlet, hvis det er blevet opbevaret

ved stuetemperatur i mere end 6 måneder.

Når du har fremstillet ALPROLIX, skal det straks anvendes. Hvis du ikke straks kan anvende den

fremstillede ALPROLIX-injektionsvæske, skal den bruges inden for 6 timer og opbevares ved

stuetemperatur. Injektionsvæsken må ikke opbevares i køleskab efter fremstilling. Beskyt injektionsvæsken

mod direkte sollys.

Den fremstillede injektionsvæske skal være klar eller let opaliserende og farveløs. Brug ikke lægemidlet,

hvis du bemærker, at det er uklart eller indeholder partikler.

Dette præparat er kun til engangsbrug.

Bortskaf al ubrugt injektionsvæske på passende vis. Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ALPROLIX indeholder:

Pulver:

Aktivt stof: eftrenonacog alfa (rekombinant koagulationsfaktor IX, Fc-fusionsprotein). Hvert

hætteglas med ALPROLIX indeholder nominelt 250, 500, 1000, 2000 eller 3000 IU eftrenonacog

alfa.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, L-histidin, mannitol, polysorbat 20, natriumhydroxid og

saltsyre. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, se punkt 2.

Solvens:

5 ml natriumchlorid og vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

ALPROLIX leveres som et pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er hvidt til offwhite.

Solvensen, som leveres til fremstilling af injektionsvæsken, er en klar, farveløs opløsning. Efter

fremstilling er injektionsvæsken klar til let opaliserende og farveløs.

Hver pakning med ALPROLIX indeholder 1 hætteglas med pulver, 5 ml solvens i en fyldt

injektionssprøjte, 1 stempelstang, 1 hætteglasadapter, 1 infusionssæt, 2 spritservietter, 2 plastre og

1 gazekompres.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Sverige

Telefon: +46 8 697 20 00

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og

om, hvordan de behandles.

Se punkt 7 på bagsiden af indlægssedlen. Anvisninger til klargøring og administration

7.

Anvisninger til klargøring og administration

Proceduren nedenfor beskriver klargøring og administration af ALPROLIX.

ALPROLIX administreres som intravenøs (i.v.) injektion, efter pulveret til injektionsvæske er blevet opløst

i den vedlagte solvens i den fyldte injektionssprøjte. ALPROLIX-pakningen indeholder:

ALPROLIX må ikke blandes med andre injektions/infusionsvæsker.

Vask hænder, før du åbner pakningen.

Klargøring:

Kontroller navn og styrke på pakningen, så du er sikker på, at den indeholder den korrekte

medicin. Kontroller udløbsdatoen på kartonen med ALPROLIX. Brug ikke præparatet, hvis

udløbsdatoen er overskredet.

Hvis ALPROLIX er blevet opbevaret i køleskab, skal hætteglasset med ALPROLIX (A) og

sprøjten med solvens (B) have tid til at opnå stuetemperatur før anvendelse. Brug ikke en ydre

varmekilde.

A) 1 hætteglas med pulver

B) 5 ml solvens i en fyldt injektionssprøjte

C) 1 stempelstang

D) 1 hætteglasadapter

E) 1 infusionssæt

F) 2 spritservietter

G) 2 plastre

H) 1 gazekompres

Placér hætteglasset på en ren, vandret overflade.

Løft det øverste plastiklåg af hætteglasset med

ALPROLIX.

Tør toppen af hætteglasset af med en af

spritservietterne (F), der fulgte med pakningen,

og lad det lufttørre. Rør ikke ved toppen af

hætteglasset, og lad det ikke berøre andre ting,

når det er blevet aftørret.

Træk det beskyttende papirlag af hætteglasadapteren af klar plast (D). Fjern ikke adapteren fra

beskyttelseslåget. Rør ikke ved indersiden af pakningen med hætteglasadapteren.

Placer hætteglasset på en flad overflade. Hold på

beskyttelseslåget på hætteglasadapteren og placer

den vinkelret over toppen af hætteglasset. Tryk

ned med et fast tryk, indtil adapteren klikker på

plads på toppen af hætteglasset, og spidsen på

adapteren har penetreret proppen på hætteglasset.

Sæt stempelstangen (C) på sprøjten med solvens

ved at sætte spidsen af stempelstangen ind i

åbningen på stemplet. Drej stempelstangen med

uret med fast hånd, indtil den sidder godt fast i

stemplet.

Bræk det hvide, manipulationssikrede plastiklåg

af sprøjten med solvens ved at bøje det

perforerede låg, indtil det knækker af. Sæt låget

til side ved at placere det på hovedet på en

vandret overflade. Rør ikke ved indersiden af

låget eller spidsen af sprøjten.

Løft beskyttelseslåget af adapteren og smid det

væk.

Sæt sprøjten med solvens på hætteglasadapteren

ved at sætte spidsen af sprøjten i adapterens

åbning. Tryk og drej sprøjten med uret med en

fast hånd, indtil den er sat godt fast.

Tryk langsomt stempelstangen ned, så al solvens

injiceres i hætteglasset med ALPROLIX.

Mens sprøjten stadig sidder på adapteren, og

stemplet er trykket ned, roteres hætteglasset

forsigtigt, indtil pulveret er opløst.

Må ikke omrystes.

Den færdige injektionsvæske skal kontrolleres visuelt før administration. Injektionsvæsken skal

være klar eller let opaliserende og farveløs. Brug ikke injektionsvæsken, hvis den er uklar eller

indeholder synlige partikler.

Sørg for, at stemplet stadig er trykket helt i bund,

og vend hætteglasset på hovedet. Træk langsomt

i stempelstangen for at trække hele opløsningen

ind i sprøjten via hætteglasadapteren.

Skil sprøjten og hætteglasadapteren ad ved at

trække forsigtigt i hætteglasset og dreje det mod

uret.

Bemærk: Hvis du anvender mere end et hætteglas med ALPROLIX pr. injektion, skal hvert hætteglas

tilberedes separat i henhold til anvisningerne ovenfor (trin 1 til 13), og sprøjten med solvens skal fjernes

med hætteglasadapteren siddende på plads. En enkelt stor luer-lock-sprøjte kan anvendes til at trække

indholdet i de enkelte hætteglas op.

Bortskaf hætteglasset og adapteren.

Bemærk: Hvis injektionsvæsken ikke straks skal bruges, skal hætten forsigtigt sættes tilbage på

sprøjtespidsen. Sprøjtespidsen og lågets inderside må ikke berøres.

Efter fremstilling kan ALPROLIX opbevares ved stuetemperatur i op til 6 timer før administration. Efter

denne periode skal det fremstillede ALPROLIX bortskaffes. Beskyttes mod direkte sollys.

Administration (intravenøs injektion):

ALPROLIX skal administreres med det infusionssæt (E), der lå i pakningen.

Åbn pakningen med infusionssættet og fjern hætten for enden af

slangen. Sæt sprøjten med den fremstillede ALPROLIX-

injektionsvæske på enden af infusionssættets slange ved at dreje

med uret.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ALPROLIX 250 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 1000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 2000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ALPROLIX 3000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

ALPROLIX 250 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IU eftrenonacog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske ca. 50 IU eftrenonacog alfa.

ALPROLIX 500 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IU eftrenonacog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske ca. 100 IU eftrenonacog alfa.

ALPROLIX 1000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IU eftrenonacog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske ca. 200 IU eftrenonacog alfa.

ALPROLIX 2000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IU eftrenonacog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske ca. 400 IU eftrenonacog alfa.

ALPROLIX 3000 IU pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 3000 IU eftrenonacog alfa. Efter rekonstitution indeholder hver ml

injektionsvæske ca. 600 IU eftrenonacog alfa.

Styrken (internationale enheder IE/international units IU) bestemmes ved hjælp af den Europæiske

Farmakopés

1-trins-koagulation

stest i forhold til interne standarder, der refererer til WHO faktor IX-

standard. Den specifikke aktivitet af ALPROLIX er 55-84 IU/mg protein.

Eftrenonacog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor IX, Fc-fusionsprotein (rFIXFc)) har

867 aminosyrer. Det er et faktorpræparat af høj renhed, fremstillet ved hjælp af dna-teknologi i en

cellelinje fra en human embryonisk nyre (HEK) uden tilsætning af eksogene proteiner fra mennesker eller

dyr i cellekulturen, oprensningen eller den endelige formulering.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

0,3 mmol (6,4 mg) natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Lyofiliseret hvidt til offwhite pulver.

Solvens: Klar til farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel).

ALPROLIX kan anvendes til alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandling bør ske under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Monitorering af behandlingen

Under behandlingen tilrådes passende bestemmelse af faktor IX-niveauet som guide for den dosis, der skal

administreres, og hyppigheden af gentagne injektioner. Den enkelte patient kan have variationer i

responset på faktor IX og udvise forskellige halveringstider og genfinding. Dosering baseret på

legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige og overvægtige patienter. Især i tilfælde af større

kirurgiske indgreb er det afgørende at monitorere substitutionsbehandlingen meget nøje ved hjælp af

koagulationsanalyse (faktor IX-aktivitet i plasma).

Når der anvendes en 1-trins-koagulationsanalyse baseret på

in vitro

tromboplastintid (aPTT) til

bestemmelse af faktor IX-aktiviteten i patientens blodprøver, kan resultaterne af faktor IX-aktiviteten i

plasma påvirkes signifikant af både aPTT-reagenstypen og den referencestandard, der anvendes i analysen.

Det er af speciel vigtighed ved skift af laboratorium og/eller reagens anvendt til analysen.

Målinger med en 1-trins-koagulationsanalyse, hvor der anvendes et kaolinbaseret aPTT-reagens, vil

sandsynligvis føre til en for lav estimering af aktivitetsniveauet.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor IX-manglen,

blødningsstedet og omfanget af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af administrerede enheder af rekombinant faktor IX Fc udtrykkes i internationale enheder (IU),

som er relateret til den gældende WHO-standard for faktor IX-præparater. Faktor IX-aktiviteten i plasma

udtrykkes enten som en procentdel (i forhold til normalt humant plasma) eller i IU (i forhold til en

international standard for faktor IX i plasma).

En international enhed (IU) rekombinant faktor IX Fc-aktivitet er ækvivalent med mængden af faktor IX i

én ml normalt humant plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den påkrævede dosis rekombinant faktor IX Fc er baseret på det empiriske fund, at 1 IU

faktor IX pr. kg legemsvægt øger faktor IX-aktiviteten i plasma med 1 % af den normale aktivitet (IU/dl).

Den påkrævede dosis bestemmes ved hjælp af den følgende formel:

Påkrævede enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor IX-stigning (%) (IU/dl) x {den reciprokke værdi af

observeret genfinding (IU/kg pr. IU/dl)}

Den mængde, som skal administreres, og administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske

virkning i hvert enkelt tilfælde. Hvis der er behov for en gentagen dosis for at kontrollere blødningen, skal

ALPROLIX’ langvarige halveringstid tages i betragtning (se pkt. 5.2). Tiden til maksimal aktivitet

forventes ikke at være forsinket.

Såfremt de nedenfor anførte blødningsepisoder indtræffer, bør faktor IX-aktiviteten ikke falde til under det

nedenfor angivne plasma-aktivitetsniveau (i % af normalværdien eller IU/dl) i den pågældende periode.

Tabel 1 kan anvendes som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb.

Tabel 1: Guide til ALPROLIX-dosering ved behandling af blødningsepisoder og ved kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/Type af

kirurgisk indgreb

Nødvendigt faktor IX-

niveau (%) (IU/dl)

Dosishyppighed (timer)/

Behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmartrose, blødning

i muskel eller mund

20-40

Injektionen gentages hver 48. time, indtil

blødningsepisoden, indikeret ved smerter, er

ophørt, eller heling er opnået.

Mere omfattende

hæmartrose, muskelblødning

eller hæmatom

30-60

Injektionen gentages hver 24. til 48. time,

indtil smerter og akut funktionsnedsættelse er

ophørt.

Livstruende blødninger

60-100

Injektionen gentages hver 8. til 24. time,

indtil faren er ovre.

Kirurgi

Mindre kirurgi, herunder

tandudtrækning

30-60

Injektionen gentages efter 24 timer efter

behov, indtil heling er opnået

Større kirurgi

80-100

(præ- og postoperativt)

Injektionen gentages hver 8. til 24. time efter

behov indtil tilstrækkelig sårheling, og

derefter fortsættes behandling i mindst

7 dage for at opretholde en faktor IX-

aktivitet på 30 % til 60 % (IU/dl).

Hos nogle patienter og under visse omstændigheder kan doseringsintervallet forlænges op til 48 timer (se pkt. 5.2 for

farmakokinetiske data).

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødning er det anbefalede startprogram enten:

50 IU/kg én gang ugentligt, justér dosis på basis af individuelt respons, eller

100 IU/kg én gang hver 10. dag, justér intervallet på basis af individuelt respons. Nogle patienter,

der er velkontrollerede på et behandlingsprogram med dosering én gang hver 10. dag, kan behandles

med et interval på 14 dage eller længere.

Den højeste anbefalede profylaktiske dosis er 100 IU/kg.

Ældre population

Der er begrænset erfaring hos patienter ≥65 år.

Pædiatrisk population

Det kan være nødvendigt med højere eller hyppigere doser til børn under 12 år, og den anbefalede

startdosis er 50-60 IU/kg hver 7. dag. For unge i alderen 12 år og derover er dosisanbefalingerne de samme

som for voksne. Se pkt. 5.1 og 5.2.

Den højeste anbefalede profylaktiske dosis er 100 IU/kg.

Administration

Intravenøs anvendelse.

I tilfælde af selvadministration eller administration af en omsorgsperson er det nødvendigt med en

passende træning.

ALPROLIX bør injiceres intravenøst i løbet af flere minutter. Administrationshastigheden bør fastlægges

ud fra patientens komfortniveau, og den bør ikke overstige 10 ml/min.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof (rekombinant human koagulationsfaktor IX og/eller Fc-domæne)

eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner er blevet indberettet med ALPROLIX. Patienterne skal instrueres om

omgående at afbryde anvendelsen af lægemidlet og kontakte lægen, hvis der opstår symptomer på

overfølsomhedsreaktioner. Patienterne skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner,

herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og

anafylaksi.

I tilfælde af anafylaktisk shock skal standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Efter gentagen behandling med humane koagulationsfaktor IX-præparater bør patienten overvåges for

udvikling af neutraliserende antistoffer (inhibitorer), som skal kvantificeres i Bethesda-enheder (BE) ved

hjælp af passende biologisk testing.

Der har været litteraturrapporter, som viste en korrelation mellem fremkomsten af faktor IX-inhibitor og

allergiske reaktioner. Derfor skal patienter, der oplever allergiske reaktioner, evalueres for tilstedeværelse

af en inhibitor. Det skal bemærkes, at patienter med faktor IX-inhibitorer kan have en øget risiko for

anafylaksi ved en efterfølgende provokation med faktor IX.

Da der er en risiko for allergiske reaktioner med faktor IX-præparater, skal de indledende administrationer

af faktor IX, i henhold til den behandlende læges bedømmelse, udføres under overvågning af en læge, hvor

den korrekte behandling af allergiske reaktioner kan gives.

Tromboemboli

Da der er en potentiel risiko for tromboemboliske komplikationer med faktor IX-præparater, skal der

iværksættes klinisk overvågning med passende biologisk testing for tidlige tegn på trombotisk og

komsumptiv koagulopati, når præparatet administreres til patienter med leversygdom, til patienter

postoperativt, til spædbørn eller til patienter med risiko for trombotiske fænomener eller dissemineret

intravaskulær koagulation (DIC). Fordelen ved behandling med ALPROLIX i disse situationer bør vejes

op imod risikoen for disse komplikationer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med FIX øge

den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelaterede komplikationer

Hvis det er nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose på kateterstedet, overvejes.

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Pædiatrisk population

De angivne advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

Overvejelser angående hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret interaktioner mellem ALPROLIX og andre lægemidler. Der er ikke udført

interaktionsstudier.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsstudier hos dyr med ALPROLIX. Der blev udført en undersøgelse af

overførsel via placenta hos mus (se pkt. 5.3). På grund af den sjældne forekomst af hæmofili B hos kvinder

foreligger der ikke data angående anvendelse af faktor IX under graviditet og amning. Derfor bør faktor IX

kun anvendes under graviditet og amning, hvis det er absolut nødvendigt.

Fertilitet

Der foreligger ingen data angående fertilitet. Der er ikke udført fertilitetsstudier med ALPROLIX hos dyr.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ALPROLIX påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brændende og sviende

fornemmelse på infusionsstedet, kulderystelser, rødme, generaliseret urticaria, hovedpine, urticaria,

hypotension, letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse,

opkastning, hvæsende vejrtrækning) er blevet observeret i sjældne tilfælde og kan i nogle tilfælde føre til

svær anafylaksi (herunder shock). I nogle tilfælde blev disse reaktioner forværret til svær anafylaksi, og de

opstod tidsmæssigt tæt på udviklingen af faktor IX-inhibitorer (se også pkt. 4.4). Nefrotisk syndrom er

blevet rapporteret efter forsøg på induktion af immuntolerans hos patienter med hæmofili B og faktor IX-

inhibitorer og tidligere allergisk reaktion.

Patienter med hæmofili B kan udvikle neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX. Hvis sådanne

inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig som utilstrækkeligt klinisk respons. I sådanne

tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret hæmofilicenter.

Der er en potentiel risiko for tromboemboliske episoder efter administration af faktor IX-præparater, med

en større risiko for præparater med lav renhed. Anvendelse af faktor IX-præparater med lavere renhed er

blevet forbundet med myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøs trombose og

lungeemboli. Anvendelse af faktor IX med høj renhed er i sjældne tilfælde forbundet med

tromboemboliske komplikationer.

Tabel over bivirkninger

Tidligere behandlede patienter (

previously treated patients,

PTP’er): Hyppighederne i tabellen nedenfor

blev observeret hos i alt 153 patienter med svær hæmofili B i kliniske fase III-studier og et

forlængelsesstudie. Der blev overvåget for bivirkninger i 561 forsøgspersonår i alt. Det totale antal

eksponeringsdage var 26.106 med en median på 165 (interval 1 til 528) eksponeringsdage pr. person.

Tidligere ubehandlede patienter (

previously untreated patients,

PUP’er): Hyppighederne i tabellen

nedenfor blev observeret hos i alt 33 patienter med svær hæmofili B i ét klinisk studie. Der blev overvåget

for bivirkninger i 57,51 forsøgspersonår i alt. Det totale antal eksponeringsdage var 2.233 med en median

på 76 (interval 1 til 137) eksponeringsdage pr. person.

Tabel 2, som vises nedenfor, er opdelt i henhold til MedDRA-systemorganklasser (SOC og foretrukken

term).

Hyppighederne er blevet evalueret i henhold til den følgende konvention: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000),

meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

Tabel 2: Bivirkninger rapporteret for ALPROLIX i kliniske studier

MedDRA-systemorganklasse

Bivirkninger

Hyppighedskategori

Blod og lymfesystem

Faktor IX-hæmning

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig

Metabolisme og ernæring

Appetitløshed

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Dysgeusi

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Ikke almindelig

Mave-tarm-kanalen

Oral paræstesi

Dårlig ånde

Almindelig

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Obstruktiv uropati

Hæmaturi

Nyrekolik

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Smerter på infusionsstedet

Erytem på injektionsstedet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Almindelig

Bivirkninger og hyppighedsberegninger er baseret på forekomsten kun hos PUP’er.

Begge hændelser af factor IX-hæmning og overfølsomhed forekom hos en enkelt PUP. Se Beskrivelse af

udvalgte bivirkninger.

Erfaring efter markedsføring

Der er blevet observeret udvikling af faktor IX-inhibitorer samt overfølsomhed (herunder anafylakse) efter

markedsføring.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

I løbet af hele det kliniske studieprogram udviklede én patient (tidligere ubehandlet) i studie IV en lav titer

faktor IX-inhibitor forbundet med overfølsomhed (se pkt. 5.1).

Pædiatrisk population

Hyppigheden, typen og sværhedsgraden af bivirkninger hos børn forventes at være de samme som for

voksne. For omfanget og alderskarakteriseringen af børn i sikkerhedsdatabasen, se pkt. 5.1.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Virkningen af en højere end anbefalet dosering af ALPROLIX er ikke blevet karakteriseret.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: hæmostatika, koagulationsfaktor IX, ATC-kode: B02BD04.

Virkningsmekanisme

Faktor IX er et enkeltkædet glykoprotein med en molekylvægt på ca. 68.000 Dalton. Det er en vitamin K-

afhængig koagulationsfaktor. Faktor IX aktiveres af faktor XIa i den interne

(intrinsic)

koagulationskaskade, og af faktor VII/vævsfaktorkompleks i den eksterne

(extrinsic)

kaskade. Aktiveret

faktor IX i kombination med aktiveret faktor VIII aktiverer faktor X. Aktiveret faktor X omdanner

protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og der dannes et koagel.

Hæmofili B er en X-bundet arvelig koagulationssygdom, der skyldes nedsat niveau af faktor IX, hvilket

fører til blødning i led, muskler og indre organer, enten spontant eller som følge af utilsigtet eller kirurgisk

traume. Ved substitutionsbehandling øges plasmaniveauet af faktor IX, hvilket muliggør en midlertidig

korrigering af faktormanglen og af blødningstendensen.

ALPROLIX (eftrenonacog alfa) er et langtidsvirkende, 100 procent rekombinant fusionsprotein, der består

af human koagulationsfaktor IX, som er kovalent bundet til Fc-domænet i humant immunglobulin G1 og

fremstillet ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Fc-regionen i humant immunglobulin G1 binder til den neonatale Fc-receptor. Denne receptor udtrykkes

hele livet igennem som en del af den naturligt forekommende reaktionsvej, der beskytter immunglobuliner

mod lysosomal nedbrydning ved at sende disse proteiner tilbage i kredsløbet, hvilket resulterer i deres

lange halveringstid i plasma.

Klinisk virkning og sikkerhed

ALPROLIX’ sikkerhed, virkning og farmakokinetik er blevet evalueret i to multinationale, åbne pivotale

studier hos tidligere behandlede patienter (PTP’er): et fase III-studie hos voksne og unge, der omtales som

studie I, og et pædiatrisk fase III-studie, der omtales som studie II (se Pædiatrisk population). ALPROLIX’

sikkerhed og virkning blev også evalueret hos tidligere ubehandlede patienter (PUP’er) med svær

hæmofili B (studie IV), se Pædiatrisk population.

Studie I sammenlignede virkningen af to profylaktiske behandlingsprogrammer (fast ugentligt interval med

en dosering på 50 IU/kg, og individuelt interval med 100 IU/kg startende hver 10. dag) med

behovsbehandling. I studiet indgik i alt 123 tidligere behandlede mænd (i alderen 12 til 71 år) med svær

hæmofili B (≤2 % endogen FIX-aktivitet). Alle patienter fik behandling med ALPROLIX og blev fulgt i

op til 77 uger.

Ud af 123 forsøgspersoner, som gennemførte studie I, indgik 93 i studie III (forlængelsesstudie) med en

median total opfølgningstid på 6,5 år.

Det skal bemærkes, at annualiseret blødningshyppighed (

Annualised Bleeding Rates

, ABR) for forskellige

faktorkoncentrater og i forskellige kliniske studier ikke kan sammenlignes.

Fast ugentlig profylakse og individuelle intervaller:

Den mediane ugentlige dosis for forsøgspersoner i armen med en fast ugentlig dosis var 45,17 IU/kg

(interkvartilt interval (

interquartile range

, IQR) 38,1-53,7) i studie I. Den tilsvarende median for ABR hos

forsøgspersoner, der kunne evalueres for virkning, var 2,95 (IQR: 1,01-4,35), og vedblev med at være

tilsvarende i hele studie III (1,85 IQR: 0,76-4,0)). Forsøgspersonerne havde en median på 0,38 (IQR:

0,00-1,43) spontane ledblødninger i studie III.

For forsøgspersoner i armen med individuelle intervaller var det mediane doseringsinterval 12,53 dage

(IQR: 10,4-13,4) i studie I. Den tilsvarende median for ABR var 1,38 (IQR: 0,00-3,43), og vedblev med at

være tilsvarende i hele studie III (1,85 (IQR: 0,76-4,0)).

Doseringsintervaller og faktorforbruget vedblev med at være tilsvarende i studie III (forlængelsesstudie),

sammenlignet med studie I for begge profylaktiske programmer.

42 % personer, der fik individuel profylakse, oplevede ingen blødningsepisoder, og 23,0 % af

forsøgspersonerne, der fik ugentlig profylakse, oplevede ingen blødningsepisoder. En mindre andel af

forsøgspersonerne i gruppen med profylakse med individuelt interval end i gruppen med ugentlig

profylakse havde ≥1 målled ved

baseline

(hhv. 27,6 % og 57,1 %).

Behandling af blødning:

Ud af de 636 blødningsepisoder, der blev observeret i studie I, blev 90,4 %

kontrolleret med 1 injektion og samlet blev 97,3 % kontrolleret med 2 eller færre injektioner. Median

gennemsnitsdosis pr. injektion til at behandle en blødningsepisode var 46,07 (IQR: 32,86-57,03) IU/kg.

Den mediane totaldosis til behandling af en blødningsepisode var 51,47 IU/kg (IQR: 35,21-61,73) i armen

med ugentlig profylakse, 49,62 IU/kg (IQR: 35,71-94,82) i armen med profylakse med individuaelt

interval og 46,58 IU/kg (IQR: 33,33-59,41) i armen med behandling ved behov.

Perioperativ behandling (kirurgisk profylakse):

Der blev udført og evalueret i alt 35 større kirurgiske indgreb hos 22 forsøgspersoner (21 voksne og unge

og 1 pædiatrisk patient <12 år) i studie I og studie III. Ud af de 35 større operationer krævede

28 operationer (80,0 %) en enkelt præoperativ dosis til at opretholde hæmostase under operationen.

Median gennemsnitsdosis pr. injektion til at opretholde hæmostase under operationen var 94,7 IU/kg

(interval 49 til 152 IU/kg). Den totale dosis på operationsdagen var i intervallet fra 49 til 341 IU/kg, og den

totale dosis i den 14-dages perioperative periode var i intervallet fra 60 til 1.947 IU/kg.

Det hæmostatiske respons blev klassificeret som fremragende eller godt i 100 % af de større operationer.

Pædiatrisk population

Studie II inkluderede i alt 30 tidligere behandlede drenge med svær hæmofili B (≤2 % endogen FIX-

aktivitet). Patienterne var under 12 år (15 var <6 år, og 15 var 6 til <12 år). Alle patienter fik behandling

med ALPROLIX, og de blev fulgt i op til 52 uger.

Alle 30 patienter blev behandlet med ALPROLIX i et profylaktisk doseringsprogram startende med

50-60 IU/kg hver 7. dag med dosisjustering til maksimalt 100 IU/kg og dosering mindst én gang ugentligt

og maksimalt to gange ugentligt. Ud af 30 patienter, der havde gennemført studie II, indgik 27 i studie III

(forlængelsesstudie). Mediantiden i studie II+III var 2,88 år, og median antal eksponeringsdage var 166.

Studie IV inkluderede 33 tidligere ubehandlede pædiatriske patienter (PUP’er) med svær hæmofili B

(≤2 % endogen faktor IX-aktivitet). Medianalderen ved inklusion var 0,6 år (interval 0,08 til 2 år), 78,8 %

af forsøgspersonerne var under 1 år gamle. Det samlede mediane antal uger med ALPROLIX var 83,01

(interval 6,7 til 226,7 uger), og det samlede mediane antal eksponeringsdage var 76 dage (interval 1 til

137 dage).

Individuelt profylaktisk program:

I studie II var den mediane gennemsnitlige ugentlige dosis af ALPROLIX 59,40 IU/kg (interkvartilt

interval 52,95 til 64,78 IU/kg) for forsøgspersoner <6 år og 57,78 IU/kg (interkvartilt interval 51,67 til

65,01 IU/kg) for forsøgspersoner 6 til <12 år. Det overordnede mediane doseringsinterval var 6,99 dage

(interkvartilt interval 6,94 til 7,03) uden forskel i det mediane doseringsinterval mellem alderskohorterne.

EMA/171272/2016

EMEA/H/C/004142

EPAR – Sammendrag for offentligheden

Alprolix

eftrenonacog alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Alprolix.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Alprolix bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Alprolix, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Alprolix, og hvad anvendes det til?

Alprolix er et lægemiddel til behandling og forebyggelse af blødning ved den arvelige

blødningsforstyrrelse hæmofili B, der skyldes mangel på blodstørkningsproteinet faktor IX. Alprolix kan

anvendes til patienter i alle aldre.

Da antallet af patienter med hæmofili B er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Alprolix blev

udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 8. juni 2007.

Det indeholder det aktive stof eftrenonacog alfa.

Hvordan anvendes Alprolix?

Alprolix udleveres kun efter recept, og behandlingen bør finde sted under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af hæmofili.

Alprolix leveres som et pulver med opløsningsvæske (solvens), der blandes sammen til en opløsning,

som gives ved injektion i en vene. Dosis og hyppighed af indsprøjtningerne afhænger af patientens

legemsvægt og af, om Alprolix skal anvendes til at behandle eller forebygge blødning, og desuden af,

hvor alvorlig patientens mangel på faktor IX er, blødningens omfang og beliggenhed samt patientens

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

alder og helbred. Yderligere oplysninger om anvendelsen af Alprolix fremgår af produktresuméet (også

en del af denne EPAR).

Patienten eller dennes omsorgsgiver har mulighed for selv at give Alprolix i hjemmet efter at have fået

passende instruktion. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Alprolix?

Patienter med hæmofili B mangler faktor IX, der er et protein, som behøves til blodets normale

størkning. Patienterne får derfor tilbøjelighed til blødninger. Det aktive stof i Alprolix, eftrenonacog

alfa, virker på samme måde i kroppen som kroppens egen faktor IX. Det erstatter den manglende

faktor IX og medvirker derfor til blodets størkning, så der opnås midlertidig kontrol med blødningen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Alprolix?

I 2 hovedundersøgelser af patienter med hæmofili B er det påvist, at Alprolix er effektivt til både at

behandle og forebygge blødningsepisoder.

I det første studie, der omfattede 123 voksne og unge i alderen 12 år og derover, sås følgende:

Patienter, der fik Alprolix som forebyggende behandling én gang ugentligt, havde ca.

3 blødningsepisoder pr. år, patienter, der fik Alprolix som forebyggende behandling hver 10. dag,

havde ca. 2 blødningsepisoder pr. år, og patienter, der fik Alprolix til behandling af blødning efter

behov, havde ca. 18 blødningsepisoder pr. år. Når blødninger forekom, blev de desuden i 90 % af

tilfældene standset med én injektion af Alprolix.

I det andet studie hos 30 børn under 12 år, havde Alprolix en lignende virkning: Der sås i gennemsnit

2 blødningsepisoder pr. år, og 75 % af blødningsepisoderne blev standset med én indsprøjtning.

Hvilke risici er der forbundet med Alprolix?

Allergiske reaktioner ses sjældent med Alprolix, og de omfatter: hævelse, brændende og stikkende

fornemmelse på injektionsstedet, kulderystelser, hedeture, kløende udslæt, hovedpine, nældefeber,

lavt blodtryk, sløvhed, kvalme og opkastning, rastløshed, hurtig hjerterytme, trykken for brystet og

hvæsende vejrtrækning. I nogle tilfælde kan disse reaktioner blive alvorlige.

Nogle patienter, der tager faktor IX-medicin, kan danne antistoffer (inhibitorer) mod faktor IX, hvilket

medfører, at lægemidlet ikke længere virker, så kontrollen med blødning svigter. Faktor IX-medicin

kan også medføre problemer på grund af dannelsen af blodpropper i blodårerne.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Alprolix fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Alprolix godkendt?

Studier har vist, at Alprolix er effektivt til at forebygge og behandle blødningsepisoder hos patienter

med hæmofili B, og sikkerheden ved lægemidlet er sammenlignelig med sikkerheden ved andre faktor

IX-lægemidler. Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede derfor, at

fordelene ved Alprolix opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Alprolix

EMA/171272/2016

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Alprolix?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Alprolix anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Alprolix, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Alprolix

Den fuldstændige EPAR for Alprolix findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Alprolix, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Alprolix findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Alprolix

EMA/171272/2016

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information