Akynzeo

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
netupitant, palonosetron hydrochlorid
Tilgængelig fra:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
ATC-kode:
A04AA
INN (International Name):
netupitant / palonosetron
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Opkastning, Kræft, Kvalme
Terapeutiske indikationer:
Akynzeo er angivet i voksne til Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med meget emetogenic cisplatin-baseret kemoterapi mod kræft. Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003728
Autorisation dato:
2015-05-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/003728

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Akynzeo 300 mg/0,5 mg hårde kapsler

netupitant/palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Akynzeo

Sådan skal du tage Akynzeo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Akynzeo indeholder to lægemidler (’aktive stoffer’), der kaldes:

netupitant

palonosetron.

Anvendelse

Akynzeo anvendes til at hjælpe voksne med kræft med at undgå at få kvalme eller kaste op, mens de

får den kræftbehandling, der kaldes ’kemoterapi’.

Sådan virker Akynzeo

Kemoterapi-lægemidler kan få kroppen til at frigive stoffer, der kaldes serotonin og substans P. De

stimulerer opkastningscentret i hjernen og giver dig kvalme eller får dig til at kaste op. Lægemidlerne i

Akynzeo hæfter sig til receptorer i nervesystemet, som serotonin og substans P virker igennem:

netupitant (en NK

-receptorantagonist) blokerer receptorerne for substans P, og palonosetron (en

5-HT

-receptorantagonist) blokerer visse receptorer for serotonin. Ved at blokere virkningen af

substans P og serotonin på denne måde hjælper lægemidlerne med at forhindre stimuleringen af

opkastningscentret og den medfølgende kvalme/opkastning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Akynzeo

Tag ikke Akynzeo:

hvis du er allergisk over for netupitant eller palonosetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Akynzeo (angivet i punkt 6). Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken, før du tager dette lægemiddel.

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Akynzeo, hvis:

du har problemer med leveren

du har en blokering i tarmen, eller hvis du tidligere har haft forstoppelse

du eller en af dine nære slægtninge nogensinde har haft et hjerteproblem, der kaldes

‘forlængelse af QT-intervallet’

du har haft andre hjerteproblemer

du har fået at vide, at mineralerne i dit blod ikke er i balance, såsom kalium og magnesium, og

det ikke er blevet korrigeret.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Akynzeo.

Børn og unge

Akynzeo må ikke tages af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Akynzeo

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har

taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler:

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SSRI'er (selektive

serotoningenoptagshæmmere) - såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram

eller escitalopram

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SNRI'er (serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere) - såsom venlafaxin eller duloxetin.

Fortæl det også til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler, da det kan være nødvendigt, at din læge ændrer dosis af disse andre lægemidler:

lægemidler, der kan forårsage en unormal puls, såsom amiodaron, nicardipin, quinidin,

moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon

lægemidler med et snævert terapeutisk interval, der primært metaboliseres af CYP3A4, såsom

ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl eller

quinidin

nogle kemoterapi-lægemidler - såsom docetaxel eller etoposid

erythromycin – til at behandle bakterieinfektioner

midazolam - et afslappende middel, der anvendes til at behandle angst

dexamethason - kan anvendes til at behandle kvalme og opkastning

ketoconazol – til at behandle Cushings syndrom

rifampicin - til at behandle tuberkulose (TB) og andre infektioner.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Akynzeo.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Akynzeo, hvis du er gravid, eller hvis du er en kvinde i den fertile alder, som ikke anvender

sikker prævention.

Du må ikke amme, hvis du tager Akynzeo. Dette skyldes, at det er ukendt, om lægemidlet udskilles i

brystmælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel eller træt, efter du tager Akynzeo. Hvis dette forekommer, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Akynzeo indeholder saccharose, sorbitol, natrium og kan indeholde spor af soja.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder 7 mg sorbitol i hver hård kapsel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

Medicinen kan indeholde spor af lecithin - som kommer fra soja. Hvis du er allergisk over for

jordnødder eller soja, skal du straks opsøge din læge, hvis du bemærker tegn på en allergisk reaktion.

Tegnene kan omfatte nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær, hævelse i mund,

ansigt, læber, tunge eller hals og til tider et blodtryksfald.

3.

Sådan skal du tage Akynzeo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken.

Hvor meget skal der tages?

Den anbefalede dosis er én kapsel (hver kapsel indeholder 300 mg netupitant og 0,5 mg

palonosetron).

Tag kapslen ca. 1 time, før du begynder din kemoterapi-cyklus.

Du kan tage Akynzeo sammen med eller uden mad.

Akynzeo tages før kemoterapi for at forhindre, at du udvikler opkastninger og kvalme. Tag ikke

Akynzeo i dagene, efter du har fået kemoterapi - medmindre du skal til at have en anden kemoterapi-

cyklus.

Hvis du har taget for meget Akynzeo

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel. Hvis du tror, du har taget for meget Akynzeo, skal du straks fortælle

det til lægen. Symptomerne på overdosering kan omfatte hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, angst,

hjertebanken, euforisk humør og smerter i benene.

Hvis du har glemt at tage Akynzeo

Hvis du tror, du har glemt at tage din dosis, skal du straks fortælle det til lægen.

Hvis du holder op med at tage Akynzeo

Akynzeo tages for at hjælpe dig med at forhindre, at du får kvalme og kaster op, når du får kemoterapi.

Hvis du ikke vil tage Akynzeo, kan du tale med lægen om det. Hvis du beslutter dig for ikke at tage

Akynzeo (eller et andet lignende lægemiddel), er det sandsynligt, at din kemoterapi kan få dig til at få

kvalme eller kaste op.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hold op med at tage Akynzeo, og fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker følgende alvorlige

bivirkning – du kan have behov for akut medicinsk behandling:

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

alvorlig allergisk reaktion - tegnene omfatter nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller

synkebesvær, hævelse i mund, ansigt, læber, tunge eller hals og til tider et blodtryksfald.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får nogle af følgende

bivirkninger:

Almindelig:

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

forstoppelse

træthedsfølelse.

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hårtab

manglende energi (svaghedsfølelse)

nedsat appetit

forhøjet blodtryk

hævet, kløende udslæt på huden (nældefeber)

problemer med hjertets muskler (kardiomyopati)

snurrende fornemmelse (vertigo), svimmelhedsfølelse eller søvnbesvær (insomni)

maveproblemer, herunder mavebesvær, følelse af oppustethed, kvalme, smerter,

fordøjelsesbesvær, hikke, luftafgang eller diarré

højt niveau af visse enzymer, herunder basisk fosfatase i blodet og levertransaminaser (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af kreatinin - som måler nyrefunktionen (kan ses i blodprøver).

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘forlængelse af QT- eller PR-

intervallet’, ‘ledningsforstyrrelse’, ‘takykardi’ og ‘1. grads atrioventrikulært blok’)

lavt niveau af ‘neutrofiler’ - en slags hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver).

Sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

rygsmerter, ledsmerter

varmefølelse, rødmen i ansigtet eller andre områder af huden (blussende fornemmelse)

kløende hududslæt

døsighed

søvnproblemer

ringen i øret

opkastning

lavt blodtryk

brystsmerter (ikke relateret til hjertet)

følelsesløshed, sløret syn

pludseligt nervøst sammenbrud, humørændring

blæreinfektion og -betændelse (cystitis)

hæmorider

konjunktivitis (en

form for øjenbetændelse)

lavt niveau af kalium (kan ses i blodprøver)

ændringer (eller forstyrrelser) af hjerterytmen

hjerteklapsygdom (utæt mitralklap)

belægning på tungen, synkebesvær, mundtørhed, opstød, unormal smagsfornemmelse efter

lægemiddelindtagelsen

nedsat blodforsyning til hjertemusklen (myokardieiskæmi)

højt niveau af kreatinphosphokinase/kreatinphosphokinase MB - hvilket indikerer en pludselig

nedsat blodforsyning til hjertemuskulaturen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af troponin - som indikerer dysfunktion af hjertemusklen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af pigmentet bilirubin - hvilket indikerer leverdysfunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af myoglobin - hvilket indikerer muskelskade (kan ses i blodprøver)

højt niveau af urinstof i blodet - hvilket indikerer nedsat nyrefunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af ’lymfocytter’– en type hvide blodlegemer, som hjælper kroppen med at bekæmpe

sygdomme (kan ses i blodprøver)

lavt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver)

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘ST-segmentdepression’, ‘unormalt

ST-T-segment’, ‘højre/venstre-sidigt grenblok’ og ‘2. grads atrioventrikulært blok’)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter ’Exp’.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Akynzeo indeholder:

Aktive stoffer: palonosetron og netupitant. Hver hård kapsel indeholder tre tabletter (300 mg

netupitant) og en blød kapsel (palonosetronhydrochlorid svarende til 0,5 mg palonosetron).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), saccharoselaurylsyreestere, povidon

K-30, croscarmellosenatrium, kolloid silica, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat,

glycerolmonocaprylocaproat (type I), glycerol, polyglyceryloleat, renset vand,

butylhydroxyanisol (E320), gelatine, sorbitol, 1,4-sorbitan, titandioxid (E171), shellac-glasur

(delvist esterificeret), gul, rød og sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520).

Denne medicin indeholder saccharose, sorbitol, natrium og kan indeholde soja - se punkt 2 for

yderligere oplysninger.

Udseende og pakningsstørrelser

De hårde kapsler er uigennemsigtige med en hvid underdel og en karamelfarvet overdel og ’HE1’

præget på underdelen. Pakningsstørrelse med 1 kapsel i en aluminiumsblister eller 4 x 1 hård kapsel i

perforerede enkeltdosis-aluminiumsblistre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tel: +370 5 279 07 62

България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Tel.: + 36 1 336 1614

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Malta

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

RIEMSER Pharma GmbH

Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Tel: +43-5-9-606-0

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 70 28 200

France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

OM Pharma

Tel: +351 21 470 85 00

Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

Tel: +40 21 331 67 67

Ireland

Chugai Pharma France

Tel: +33 1 79 36 36 18

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Tel: +421 2 5920 7320

Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom

Chugai

Tel: +44 1748 827 276

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Indlægsseddel: Information til patienten

Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

fosnetupitant/palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Akynzeo

Sådan får du Akynzeo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Akynzeo indeholder to lægemidler (’aktive stoffer’), der kaldes:

fosnetupitant

palonosetron.

Anvendelse

Akynzeo anvendes til at hjælpe voksne med kræft med at undgå at få kvalme eller kaste op, mens de

får den kræftbehandling, der kaldes ’kemoterapi’.

Sådan virker Akynzeo

Kemoterapi-lægemidler kan få kroppen til at frigive stoffer, der kaldes serotonin og substans P. De

stimulerer opkastningscentret i hjernen og giver dig kvalme eller får dig til at kaste op. Lægemidlerne i

Akynzeo hæfter sig til receptorer i nervesystemet, som serotonin og substans P virker igennem:

fosnetupitant, som omdannes til netupitant (en NK

-receptorantagonist) i kroppen, blokerer

receptorerne for substans P, og palonosetron (en 5-HT

-receptorantagonist) blokerer visse receptorer

for serotonin. Ved at blokere virkningen af substans P og serotonin på denne måde hjælper

lægemidlerne med at forhindre stimuleringen af opkastningscentret og den medfølgende

kvalme/opkastning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Akynzeo

Du må ikke få Akynzeo:

hvis du er allergisk over for fosnetupitant, netupitant eller palonosetron eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Akynzeo (angivet i punkt 6). Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, før du får dette lægemiddel.

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo, hvis:

du har problemer med leveren

du har en blokering i tarmen, eller hvis du tidligere har haft forstoppelse

du eller en af dine nære slægtninge nogensinde har haft et hjerteproblem, der kaldes

‘forlængelse af QT-intervallet’

du har andre hjerteproblemer

du har fået at vide, at mineraler såsom kalium og magnesium i dit blod ikke er i balance, og det

ikke er blevet korrigeret.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo.

Børn og unge

Akynzeo må ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Akynzeo

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har

taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager et eller flere af følgende

lægemidler:

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SSRI'er (selektive

serotoningenoptagshæmmere) - såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram

eller escitalopram

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SNRI'er (serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere) - såsom venlafaxin eller duloxetin.

Fortæl det også til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler, da det kan være nødvendigt, at din læge ændrer dosis af disse andre lægemidler:

lægemidler, der kan forårsage en unormal puls, såsom amiodaron, nicardipin, quinidin,

moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon

lægemidler med et snævert terapeutisk interval, der primært metaboliseres af CYP3A4, såsom

ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl eller

quinidin

nogle kemoterapi-lægemidler - såsom docetaxel eller etoposid

erythromycin – til at behandle bakterieinfektioner

midazolam - et afslappende middel, der anvendes til at behandle angst

dexamethason - kan anvendes til at behandle kvalme og opkastning

ketoconazol – til at behandle Cushings syndrom

rifampicin - til at behandle tuberkulose (TB) og andre infektioner.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Du må ikke få Akynzeo, hvis du er gravid, eller hvis du er en kvinde, som kan blive gravid, og ikke

anvender sikker prævention.

Du må ikke amme, hvis du får Akynzeo. Dette skyldes, at det er ukendt, om lægemidlet udskilles i

brystmælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel eller træt, efter du har fået Akynzeo. Hvis dette forekommer, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Dette lægemiddel indeholder 24,8 mg natrium (hovedkomponent i madlavnings-/bordsalt) i hvert

hætteglas. Dette svarer til 1,24 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en

voksen.

Hvis lægemidlet rekonstitueres og fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning indeholder den endelige opløsning ca. 202 mg natrium pr. dosis. Dette svarer til 10,1 % af

den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.

3.

Sådan får du Akynzeo

Den anbefalede dosis af Akynzeo er ét hætteglas (hvert hætteglas indeholder 235 mg fosnetupitant og

0,25 mg palonosetron) på dag 1 af din kemoterapi.

Pulveret opløses og fortyndes før brug.

Akynzeo gives af en læge eller sygeplejerske.

Akynzeo gives som et drop i en vene (intravenøs infusion) ca. 30 minutter, før du starter på din

kemoterapibehandling.

Din læge vil bede dig om at tage andre lægemidler, herunder et kortikosteroid (såsom dexamethason),

for at forhindre, at du får kvalme og kaster op. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sygeplejersken.

Hvis du holder op med at få Akynzeo

Akynzeo gives for at hjælpe dig med at forhindre, at du får kvalme og kaster op, når du får

kemoterapi. Hvis du ikke ønsker at få Akynzeo, kan du tale med lægen om det. Hvis du beslutter dig

for ikke at få Akynzeo (eller et andet lignende lægemiddel), er det sandsynligt, at din kemoterapi kan

medføre, at du får kvalme og kaster op.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hold op med at få Akynzeo, og fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker følgende alvorlige

bivirkning – du kan have behov for akut medicinsk behandling:

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

alvorlig allergisk reaktion - tegnene omfatter nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller

synkebesvær, hævelse i mund, ansigt, læber, tunge eller hals og til tider et blodtryksfald.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får nogle af følgende bivirkninger:

Almindelig

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

forstoppelse

træthedsfølelse.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hårtab

manglende energi (svaghedsfølelse)

nedsat appetit

forhøjet blodtryk

hævet, kløende udslæt på huden (nældefeber)

problemer med hjertets muskler (kardiomyopati)

følelse af at dreje rundt (vertigo), svimmelhedsfølelse eller søvnbesvær (insomni)

maveproblemer, herunder mavebesvær, følelse af oppustethed, kvalme, smerter,

fordøjelsesbesvær, hikke, luftafgang eller diarré

højt niveau af visse enzymer, herunder basisk fosfatase i blodet og levertransaminaser (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af kreatinin - som måler nyrefunktionen (kan ses i blodprøver).

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘forlængelse af QT- eller PR-

intervallet’, ‘ledningsforstyrrelse’, ‘takykardi’ og ‘1. grads atrioventrikulært blok’)

lavt niveau af ‘neutrofiler’ - en slags hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver).

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

rygsmerter, ledsmerter

varmefølelse, rødmen i ansigtet eller andre områder af huden (blussende fornemmelse)

kløende hududslæt

døsighed

søvnproblemer

ringen i øret

opkastning

lavt blodtryk

brystsmerter (ikke relateret til hjertet)

følelsesløshed, sløret syn

pludseligt nervøst sammenbrud, humørændring

blæreinfektion og -betændelse (cystitis)

hæmorider

konjunktivitis (en

form for øjenbetændelse)

lavt niveau af kalium (kan ses i blodprøver)

ændringer (eller forstyrrelser) af hjerterytmen

hjerteklapsygdom (utæt mitralklap)

belægning på tungen, synkebesvær, mundtørhed, opstød, unormal smagsfornemmelse efter

lægemiddelindtagelsen

nedsat blodforsyning til hjertemusklen (myokardieiskæmi)

højt niveau af kreatinphosphokinase/kreatinphosphokinase MB - hvilket indikerer en pludselig

nedsat blodforsyning til hjertemuskulaturen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af troponin - som indikerer dysfunktion af hjertemusklen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af pigmentet bilirubin - hvilket indikerer leverdysfunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af myoglobin - hvilket indikerer muskelskade (kan ses i blodprøver)

højt niveau af urinstof i blodet - hvilket indikerer nedsat nyrefunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af ’lymfocytter’– en type hvide blodlegemer, som hjælper kroppen med at bekæmpe

sygdomme (kan ses i blodprøver)

lavt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver)

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘ST-segmentdepression’, ‘unormalt

ST-T-segment’, ‘højre/venstre-sidigt grenblok’ og ‘2. grads atrioventrikulært blok’)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og hætteglasset efter ’EXP’.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Den samlede tid fra rekonstitution til start på infusionen må ikke overstige 24 timer. Opbevar

den rekonstituerede opløsning og den endelige fortyndede opløsning ved temperaturer under

25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Akynzeo indeholder:

Aktive stoffer: fosnetupitant og palonosetron. Hvert hætteglas indeholder 235 mg fosnetupitant

og 0,25 mg palonosetron.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, dinatriumedetat (E386), natriumhydroxid (E524), fortyndet

saltsyre (E507) (til pH-justering).

Udseende og pakningsstørrelser

Akynzeo pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning er et sterilt, hvidt til offwhite lyofiliseret

pulveret. Det leveres i en pakning med ét hætteglas af type I-glas med silikonebehandlet

chlorbutylgummiprop og aluminiumshætte. Hvert hætteglas indeholder én dosis.

Pakning med 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tél: +370 5 279 07 62

България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Tel.: + 36 1 336 1614

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Malte

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

RIEMSER Pharma GmbH

Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Tel: +43-5-9-606-0

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 70 28 200

France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

OM Pharma

Tel: +351 21 470 85 00

Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

Tel: +40 21 331 67 67

Ireland

Chugai Pharma France

Tel: +33 1 79 36 36 18

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Sími: + 45 32 96 68 69

Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Tel: +421 2 5920 7320

Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom

Chugai

Tel: +44 1748 827 276

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner i rekonstitution og fortynding af AKYNZEO 235 mg/0,25 mg

Klargøring af Akynzeo

Trin 1

Injicér aseptisk 20 ml 5 % dextrose injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske, opløsning i hætteglasset. Sørg for, at solvenset tilsættes til hætteglasset

langs hætteglassets side. Undlad at injicere i en stråle for at forhindre skumdannelse. Hvirvl

hætteglasset

forsigtigt

rundt

3 minutter.

Pulveret

skal

være

opløst,

før

opløsningen

fortyndes i infusionsposen.

Trin 2

Klargør aseptisk et infusionshætteglas eller en infusionspose fyldt med 30 ml 5 % dextrose

injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

Trin 3

Fortynding bør ske umiddelbart efter rekonstitution (ifølge trin 1). Udtræk aseptisk hele

volumenet af rekonstitueret opløsning fra AKYNZEO-hætteglasset, og overfør det til

infusionshætteglasset

eller

infusionsposen,

indeholder

30 ml

dextrose

injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, indtil der

er opnået et samlet volumen på 50 ml.

Trin 4

Vend forsigtigt hætteglasset eller posen om indtil fuldstændig opløsning.

Trin 5

Før

administration

inspiceres

endelige

fortyndede

opløsning

partikler

misfarvning.

Kassér

hætteglasset

eller

posen,

hvis

observeres

partikler

og/eller

misfarvning.

Den rekonstituerede og fortyndede endelige opløsning er stabil i 24 timer ved 25 °C.

Parenterale lægemidler skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning før administration, når

opløsning og beholder åbner mulighed for det.

Udseendet af den rekonstituerede opløsning er det samme som udseendet af fortyndingsmidlet.

Kassér eventuelt resterende opløsning og affaldsmateriale. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf

skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Lægemidlet må ikke rekonstitueres eller blandes med opløsninger, for hvilke der ikke er fastlagt fysisk

eller kemisk forligelighed (se produktresuméet, pkt. 6.2)

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Akynzeo 300 mg/0,5 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 300 mg netupitant og palonosetronhydrochlorid svarende til 0,5 mg

palonosetron.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård kapsel indeholder 7 mg sorbitol og 20 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Uigennemsigtig gelatinekapsel af størrelse ”0” (længde 21,7 mm) med en hvid underdel og en

karamelfarvet overdel og ”HE1” præget på underdelen. Den hårde kapsel er fyldt med tre tabletter og

en blød kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Akynzeo er indiceret til voksne til:

Forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning forbundet med højemetogen cisplatin-baseret

cancerkemoterapi.

Forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen

cancerkemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Dosering

En 300 mg/0,5 mg kapsel bør administreres ca. en time før start af hver kemoterapi-cyklus.

Den anbefalede dosis oral dexamethason bør reduceres med ca. 50 % ved administration sammen med

netupitant/palonosetron kapsler (se pkt. 4.5 og administrationsskemaet for kliniske studier i pkt. 5.1).

Specielle populationer

Ældre personer

Ingen dosisjustering er nødvendig for ældre patienter.

Der bør udvises forsigtighed, når dette

lægemiddel anvendes til patienter over 75 år på grund af den lange halveringstid af de aktive stoffer og

den begrænsede erfaring i denne population.

Nedsat nyrefunktion

Det anses ikke for at være nødvendigt med en dosisjustering hos patienter med let til svært nedsat

nyrefunktion. Nyreudskillelsen af netupitant er ubetydelig. En let til moderat nedsat nyrefunktion

påvirker ikke palonosetrons farmakokinetiske parametre signifikant. Total systemisk eksponering over

for intravenøs palonosetron blev øget med ca. 28 % hos personer med svært nedsat nyrefunktion i

forhold til raske personer. Farmakokinetikken af palonosetron eller netupitant er ikke blevet undersøgt

hos personer med nyresygdom i slutstadiet med behov for hæmodialyse, og der foreligger ingen data

om virkningen og sikkerheden af netupitant/palonosetron kapsler hos disse patienter. Derfor bør

anvendelsen til disse patienter undgås.

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score 5-8). Der foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score ≥ 9). Da anvendelsen til patienter med svært nedsat leverfunktion kan være forbundet med

en forøget eksponering over for netupitant, bør dette lægemiddel anvendes med forsigtighed hos disse

patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Akynzeo kapslers sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse.

Den hårde kapsel skal sluges hel.

Den kan tages sammen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forstoppelse

Da palonosetron kan forlænge transittiden i tyktarmen, bør patienter med tidligere forstoppelse eller

tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration (se pkt. 4.8).

Serotonergt syndrom

Der er blevet rapporteret serotonergt syndrom med anvendelsen af 5-HT

-antagonister enten alene

eller i kombination med andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI'er)). Der

rådes til passende observation af patienterne for serotonergt syndrom-lignende symptomer (se

pkt. 4.8).

QT-forlængelse

Et EKG-studie hos raske, voksne frivillige mænd og kvinder med oral netupitant enten 200 eller

600 mg, administreret i kombination med oral palonosetron hhv. 0,5 eller 1,5 mg. Studiet viste ingen

klinisk vigtige virkninger på EKG-parametre: det største punktestimat af placebo- og

baselinekorrigeret QTc-interval var 7,0 ms (ensidet øvre 95 % konfidensgrænse 8,8 ms), observeret

16 timer efter administration af supraterapeutiske doser (600 mg netupitant og 1,5 mg palonosetron).

Den øvre 95 % konfidensgrænse for punktestimaterne af placebo- og baselinekorrigeret QTcI var

konstant inden for 10 ms på alle tidspunkter i løbet af de 2 dage efter administration af studiestof.

Da netupitant/palonosetron kapsler imidlertid indeholder en 5-HT

-receptorantagonist bør der udvises

forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller hos patienter,

der har eller har anlæg for at udvikle en forlængelse af QT-intervallet. Disse betingelser omfatter

patienter med en personlig eller en familiær anamnese med QT-forlængelse, elektrolytforstyrrelser,

kongestivt hjertesvigt, bradyarytmi, ledningsforstyrrelser, og hos patienter, der tager lægemidler mod

arytmi eller andre lægemidler, der fører til QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi

og hypomagnesæmi bør korrigeres før administration.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat leverfunktion, da der kun foreligger

begrænsede data fra disse patienter.

Dette lægemiddel bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får oralt administrerede

aktive stoffer, som primært metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk interval (se

pkt. 4.5).

Kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4

Netupitant er en moderat hæmmer af CYP3A4 og kan øge eksponeringen over for kemoterapi-stoffer,

der er substrater for CYP3A4, f.eks. docetaxel (se pkt. 4.5). Derfor bør patienterne overvåges for en

øget toksicitet af kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4, herunder irinotecan.

Desuden kan netupitant også påvirke virkningen af kemoterapeutiske stoffer, der skal aktiveres af

CYP3A4-metabolismen.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 7 mg sorbitol i hver hård kapsel.

Dette lægemiddel indeholder også 20 mg saccharose i hver kapsel. Bør ikke anvendes til patienter med

hereditær fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

Der kan også være spor af lecithin fra soja. Derfor skal patienter med en kendt overfølsomhed over for

jordnødder eller soja overvåges nøje for tegn på en allergisk reaktion (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når netupitant/palonosetron kapsler anvendes sammen med en anden CYP3A4-hæmmer, kan

plasmakoncentrationerne af netupitant være forhøjet. Når dette lægemiddel anvendes samtidigt med

lægemidler, som inducerer CYP3A4-aktivitet, kan plasmakoncentrationerne af netupitant reduceres,

og dette kan føre til en nedsat virkning. Dette lægemiddel kan øge plasmakoncentrationerne af

samtidigt administrerede lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4.

Hos mennesker elimineres netupitant primært via levermetabolisme medieret via CYP3A4 med en

marginal nyreudskillelse. Netupitant er ved en dosis på 300 mg et substrat og en moderat hæmmer af

CYP3A4 hos mennesker. Palonosetron elimineres fra kroppen via både nyreudskillelse og metaboliske

processer, hvor sidstnævnte medieres via flere CYP-enzymer. Palonosetron metaboliseres primært af

CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4- og CYP1A2-isoenzymer. Baseret på in vitro-studier

hæmmer eller inducerer palonosetron ikke cytokrom P450-isoenzym ved klinisk relevante

koncentrationer.

Interaktion mellem oral netupitant og oral palonosetron:

Der er ikke blevet observeret nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem oral

netupitant og oral palonosetron.

Interaktion med CYP3A4-substrater:

Dexamethason

Administration af en enkeltdosis med 300 mg netupitant sammen med et behandlingsprogram med

dexamethason (20 mg på Dag 1, efterfulgt af 8 mg to gange dagligt fra Dag 2 til Dag 4) øgede

eksponeringen over for dexamethason signifikant på en tids- og dosisafhængig måde. AUC

0-24

(Dag 1), AUC

24-36

(Dag 2) og AUC

84-108

og AUC

84-∞

(Dag 4) for dexamethason var 2,4 gange forhøjet

ved administration sammen med 300 mg netupitant. Den farmakokinetiske profil for netupitant var

uændret, når det blev administreret sammen med dexamethason.

Den orale dexamethason-dosis bør som sådan reduceres med ca. 50 % ved administration sammen

med netupitant/palonosetron kapsler (se pkt. 4.2).

Kemoterapeutiske lægemidler (docetaxel, etoposid, cyklophosphamid)

Eksponering over for docetaxel og etoposid var forhøjet med hhv. 37 % og 21 % ved administration

sammen med netupitant/palonosetron kapsler. Der blev ikke set nogen vedvarende virkning med

cyklophosphamid efter samtidig administration med netupitant.

Oral kontraception

Når netupitant/palonosetron kapsler blev givet med en enkelt oral dosis på 60 μg ethinyløstradiol og

300 μg levonorgestrel, havde det ingen signifikant virkning på AUC for ethinyløstradiol, og det

forøgede AUC for levonorgestrel 1,4

gange. En klinisk effekt på virkningen af hormonel

kontraception er usandsynlig. Der blev ikke observeret nogen relevante ændringer af

farmakokinetikken for netupitant og palonosetron.

Erythromycin og midazolam

Eksponering over for erythromycin og midazolam blev forhøjet hhv. ca. 1,3 og 2,4 gange ved

administration af hver af dem sammen med netupitant. Disse virkninger blev ikke anset for at have

klinisk relevans. Den farmakokinetiske profil for netupitant var ikke påvirket af administration

sammen med enten midazolam eller erythromycin. Den mulige virkning af forhøjede

plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner, som metaboliseres via CYP3A4

(alprazolam, triazolam), bør overvejes ved administration af disse aktive stoffer sammen med

netupitant/palonosetron kapsler.

Serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI'er og SNRI'er)

Der har været rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

-antagonister og

andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI'er, såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin,

citalopram eller escitalopram, og SNRI'er, såsom venlafaxin eller duloxetin) (se pkt. 4.4).

Virkningen af andre lægemidler på Akynzeos farmakokinetik

Netupitant metaboliseres primært af CYP3A4. Derfor kan administration sammen med lægemidler,

der hæmmer eller inducerer CYP3A4-aktiviteten, påvirke plasmakoncentrationen af netupitant. Som

følge heraf bør administration sammen med kraftige CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres

med forsigtighed, og administration sammen med kraftige CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin) bør

undgås. Dette lægemiddel bør endvidere anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får

oralt administrerede aktive stoffer med et snævert terapeutisk interval, som primært metaboliseres af

CYP3A4, såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin,

fentanyl og quinidin.

Virkningen af ketoconazol og rifampicin

Administration af CYP3A4-hæmmeren ketoconazol sammen med netupitant/palonosetron kapsler

forøgede AUC for netupitant 1,8 gange og C

maks

1,3 gange sammenlignet med administration af

netupitant/palonosetron kapsler alene. Administration sammen med ketoconazol påvirkede ikke

farmakokinetikken af palonosetron.

Administration af CYP3A4-induktoren rifampicin sammen med Akynzeo alene reducerede AUC for

netupitant 5,2 gange, og C

maks

2,6 gange. Administration sammen med rifampicin påvirkede ikke

farmakokinetikken af palonosetron. Som følge heraf bør administration sammen med kraftige

CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres med forsigtighed og administration sammen med

kraftige CYP3A4 -induktorer (f.eks. rifampicin) bør undgås.

Yderligere påvirkninger

Det er ikke sandsynligt, at netupitant/palonosetron kapsler påvirker lægemidler, som er P-gp-

substrater. Netupitant er ikke et substrat for P-gp. Da netupitant blev administreret på Dag 8 i et

12-dages program med digoxin blev der ikke observeret nogen ændringer i farmakokinetikken for

digoxin.

Hæmning af effluks af -transporteren BCRP og glukuroniderings-isozym UGT2B7 ved hjælp

netupitant og dets metabolitter er ikke sandsynlig, og hvis det forekommer, er det af ubetydelig klinisk

relevans.

In vitro-data viser, at netupitant hæmmer UGT2B7, og størrelsesordenen for sådan en virkning i

klinikken er ikke klarlagt. Der rådes til forsigtighed, når netupitant kombineres med et oralt substrat

for dette enzym (f.eks. zidovudine, valproinsyre, morfin).

In vitro-data tyder på, at netupitant hæmmer effluks af transporteren BCRP. Den kliniske relevans af

denne virkning er ikke klarlagt.

In vitro-data viser, at netupitant er en P-gp-hæmmer. I et studie udført hos raske frivillige personer

påvirker netupitant ikke eksponeringen over for digoxin, et P-gp-substrat, hvorimod det øger dets C

maks

med 1,09 gange [90 % CI 0,9-1,31]. Det kan ikke udelukkes, at denne virkning kan være mere

udpræget og dermed klinisk relevant hos cancerpatienter, især patienter med unormal nyrefunktion.

Derfor rådes der til forsigtighed, når netupitant kombineres med digoxin eller med andre P-gp-

substrater, såsom dabigatran eller colchicin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos kvinder

Kvinder i den fertile alder må ikke være gravide eller blive gravide, mens de er i behandling med

netupitant/palonosetron kapsler. Der skal udføres en graviditetstest hos alle præmenopausale kvinder

før behandlingen. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og

i op til en måned efter behandlingen med dette lægemiddel.

Graviditet

Netupitant

Der er ingen data fra anvendelse af netupitant til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet, herunder teratogene virkninger, hos kaniner uden sikkerhedsmargin (se

pkt. 5.3).

Palonosetron

Der er ingen data fra anvendelse af palonosetron til gravide kvinder. Data fra dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af palonosetron, hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Netupitant/palonosetron kapsler er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3).

Amning

Det er ukendt, om palonosetron eller netupitant udskilles i human mælk. En risiko for det ammende

barn kan ikke udelukkes. Netupitant/palonosetron kapsler bør ikke anvendes under amning. Amning

bør afbrydes under behandling med dette lægemiddel og i 1 måned efter den sidste dosis.

Fertilitet

Netupitant

Der er ikke observeret nogen virkning på fertiliteten i dyreforsøg.

Palonosetron

Degeneration af det seminiferøse epitel er blevet observeret i rottestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Netupitant/palonosetron kapsler påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Da det kan inducere svimmelhed, døsighed eller træthed, bør patienterne rådes til ikke at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis sådanne symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Oversigt af sikkerhedsprofilen

Almindelige bivirkninger rapporteret med netupitant/palonosetron kapsler var hovedpine (3,6 %),

forstoppelse (3,0 %) og træthed (1,2 %).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger er opstillet nedenfor pr. MedDRA systemorganklasse og hyppighed.

Den følgende konvention er blevet anvendt til klassifikation af hyppigheden:

Meget almindelig (≥ 1/10),

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000),

Meget sjælden (< 1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Cystitis

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Leukopeni

Leukocytose

Lymfocytose

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Akut psykose

Humørændring

Søvnforstyrrelse

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Somnolens

Øjne

Konjunktivitis

Sløret syn

Øre og labyrint

Vertigo

Tinnitus

Hjerte

1. grads

atrioventrikulært

blok

Arytmi

Kardiomyopati

2. grads atrioventrikulært blok

Ledningsforstyrrelse

Venstresidigt grenblok

Takykardi

Højresidigt grenblok

Mitralklapinkompetens

Myokardieiskæmi

Ventrikulære ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Rødmen

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Forstoppelse

Abdominal

distension

Mundtørhed

Abdominalsmerter

Dysfagi

Diarré

Eruktation

Dyspepsi

Hæmorider

Flatulens

Belægning på tungen

Kvalme

Opkastnng

Hud og subkutane væv

Alopeci

Erytem

Urticaria

Pruritus

Udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter

Smerter i ekstremiteterne

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Asteni

Varmefølelse

Brystsmerter ikke fra hjertet

Præparatet smager unormalt

Undersøgelser

Forhøjet niveau af

levertransaminaser

Forhøjet niveau af bilirubin i

blodet

Forhøjet niveau af

basisk fosfatase i

blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinin i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase MB i

blodet

Elektrokardiogram

forlænget QT

Forhøjet niveau af urinstof i

blodet

Elektrokardiogram depression

i ST-segmentet

Elektrokardiogram unormalt

ST-T-segment

Forhøjet niveau af myoglobin i

blodet

Forhøjet neutrofilantal

Forhøjet niveau af troponin

Data fra efter markedsføring indikerer, at bivirkningsprofilen generelt svarer til den, der er observeret i

kliniske studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Netupitant

Der kan ikke tilskrives nogen almindelige bivirkninger til netupitant, den nye komponent af den faste

kombination.

Palonosetron

Der er blevet rapporteret tilfælde af indlæggelseskrævende forstoppelse med fækal retention i

forbindelse med palonosetron 0,75 mg.

Desuden er der blevet rapporteret øjenhævelse, dyspnø og myalgi som bivirkninger med oral

palonosetron, men de blev ikke observeret i løbet af udviklingen af dette lægemiddel. Alle disse

reaktioner var ikke almindelige.

Meget sjældne tilfælde af anafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner og shock er blevet

rapporteret fra anvendelsen af intravenøst palonosetron efter markedsføring. Tegnene kan omfatte

nældefeber, kløe, angioødem, lavt blodtryk, halssammensnøring, trykken for brystet, dyspnø,

bevidsthedstab.

Der har også været rapporter om serotonergt syndrom. Tegnene kan omfatte tremor, agitation,

svedtendens, myokloniske bevægelser, hypertoni og feber.

Netupitant og palonosetron kombinationskapsel

Dette lægemiddel kan indeholde spor af lecithin, som kommer fra soja. Patienter med kendt

overfølsomhed over for jordnødder eller soja skal derfor overvåges nøje for tegn på en allergisk

reaktion. Tegnene kan omfatte nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær,

hævelse i mund, ansigt, læber, tunge eller hals og undertiden blodtryksfald.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

På baggrund af erfaringen med raske forsøgspersoner eksponeret for oral netupitant 600 mg i

kombination med palonosetron 1,50 mg er de potentielle akutte symptomer på overdosering

hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, angst, palpitationer, euforisk humør og smerter i benene. I

tilfælde af en overdosering skal lægemidlet seponeres, og der skal sørges for generel støttebehandling

og overvågning. Grundet den antiemetiske aktivitet af netupitant og palonosetron kan det forekomme,

at emese induceret af et lægemiddel ikke er effektivt. Der er ikke blevet udført dialysestudier. Grundet

det store fordelingsvolumen af palonosetron og netupitant er det imidlertid usandsynligt, at dialyse er

en effektiv behandling af en overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin (5-HT

antagonister, ATC-kode: A04AA55

Virkningsmekanisme

Netupitant er en selektiv antagonist af humane substans P/neurokinin 1 (NK

)-receptorer.

Palonosetron er en 5-HT

-receptorantagonist med en kraftig bindingsaffinitet for denne receptor, og en

lille eller ingen affinitet for andre receptorer. Kemoterapeutiske stoffer fremkalder kvalme og

opkastning ved at stimulere frigørelsen af serotonin fra enterokromaffinceller i tyndtarmen. Serotonin

aktiverer så 5-HT

-receptorer, der befinder sig på afferente vagusnerver, til at påbegynde

opkastningsrefleksen.

En sen emese er blevet forbundet med aktiveringen af takykinin-familiens neurokinin 1 (NK

receptorer (vidt udbredt i det centrale og perifere nervesystem) af substans P. Som vist i in vitro- og in

vivo-studier hæmmer netupitant substans P-medieret respons.

Det blev vist, at netupitant krydsede blod-hjerne-barrieren med en NK

-receptorokkupans på 92,5 %,

86,5 %, 85,0 %, 78,0 % og 76,0 % i striatum hhv. 6, 24, 48, 72 og 96 timer efter administration af

300 mg netupitant.

Klinisk virkning og sikkerhed

Oral administration af Akynzeo i kombination med dexamethason har vist sig at forebygge akut og sen

kvalme og opkastning forbundet med højemetogen eller moderat emetogen cancerkemoterapi i to

separate, pivotale studier.

Højemetogen kemoterapi (HEC)-studie

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindt, kontrolleret klinisk multicenterstudie med 694 patienter blev

virkningen og sikkerheden af enkeltdoser af oral netupitant i kombination med oral palonosetron

sammenlignet med en enkelt oral dosis af palonosetron til cancerpatienter, der fik et

kemoterapiprogram, som omfattede cisplatin (mediandosis = 75 mg/m

). Virkningen af Akynzeo blev

vurderet hos 135 patienter, der fik en enkelt oral dosis (netupitant 300 mg og palonosetron 0,5 mg), og

hos 136 patienter, der fik oral palonosetron 0,5 mg alene.

Behandlingsprogrammer for armene med Akynzeo og palonosetron 0,5 mg vises i tabellen nedenfor.

Tabel 2: Oralt antiemetisk behandlingsprogram

––

HEC-studie

Behandlingsprogram

Dag 1

Dag 2 til 4

Akynzeo

Akynzeo (netupitant 300 mg +

palonosetron 0,5 mg)

Dexamethason 12 mg

Dexamethason 8 mg én gang

dagligt

Palonosetron

Palonosetron 0,5 mg

Dexamethason 20 mg

Dexamethason 8 mg to

gange dagligt

Det primære endepunkt for virkning var hyppigheden af fuldstændigt respons (complete response, CR)

(defineret som ingen emetiske episoder, ingen nødmedicin) inden for 120 timer (samlet fase) efter start

på administration af højemetogen kemoterapi.

En oversigt over de afgørende resultater fra dette studie vises i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Andelen af patienter, der fik cisplatin-kemoterapi, respons pr. behandlingsgruppe og

fase

Akynzeo

Palonosetron

0,5 mg

N = 135

N = 136

p-værdi

Primære endepunkt

Fuldstændigt respons

Samlet fase

89,6

76,5

0,004

Vigtigste sekundære endepunkter

Fuldstændigt respons

Akut fase

98,5

89,7

0,007

Sen fase

90,4

80,1

0,018

Ingen emese

Akut fase

98,5

89,7

0,007

Sen fase

91,9

80,1

0,006

Samlet fase

91,1

76,5

0,001

Ingen signifikant kvalme

Akut fase

98,5

93,4

0,050

Sen fase

90,4

80,9

0,004

Samlet fase

89,6

79,4

0,021

Akut fase: 0 til 24 timer efter behandling med cisplatin.

Sen fase: 25 til 120 timer efter behandling med cisplatin.

Samlet: 0 til 120 timer efter behandling med cisplatin.

Moderat emetogen kemoterapi (HEC)-studie

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindt, aktivt kontrolleret multicenterstudie af superioritet blev

virkningen og sikkerheden af en enkel oral dosis af Akynzeo sammenlignet med en enkelt oral dosis af

palonosetron 0,5 mg hos cancerpatienter med en planlagt første cyklus af et program med antracyklin

og cyklophosphamid til behandling af en fast, malign tumor. På studietidspunktet blev antracyklin-

cyklophosphamid-indeholdende kemoterapiprogrammer anset for at være moderat emetogene. Nylige

retningslinjer har opdateret disse programmer til at være højemetogene.

Alle patienter fik en enkelt oral dosis dexamethason.

Tabel 4: Oralt antiemetisk behandlingsprogram

MEC-studie

Behandlingsprogram

Dag 1

Dag 2 til 3

Akynzeo

Akynzeo netupitant 300 mg

Palonosetron 0,5 mg

Dexamethason 12 mg

Ingen antiemetisk behandling

Palonosetron

Palonosetron 0,5 mg

Dexamethason 20 mg

Ingen antiemetisk behandling

Efter cyklus 1 var gennemført, havde patienterne mulighed for at deltage i et forlængelsesstudie med

flere cyklusser, hvor de fik den samme behandling som tildelt i cyklus 1. Der var ingen præspecificeret

grænse for antallet af på hinanden efterfølgende cyklusser for nogen af patienter. I alt 1450 patients

(Akynzeo n=725, palonosetron n=725) fik studielægemiddel. Ud af disse gennemførte 1438 patienter

(98,8 %) cyklus 1, og 1286 patienter (88,4 %) fortsatte behandlingen i forlængelsesfasen med flere

cyklusser. I alt 907 patienter (62,3 %) gennemførte forlængelsesfasen med flere

cyklusser op til maks.

otte behandlingscyklusser.

I alt 724 patienter (99,9 %) blev behandlet med cyklophosphamid. Alle patienterne blev endvidere

behandlet med enten doxorubicin (68,0 %) eller epirubicin (32,0 %).

Det primære endepunkt for virkning var CR-hyppigheden i den sene fase, 25-120 timer efter

administrationen af kemoterapi blev påbegyndt.

En oversigt af de afgørende resultater fra dette studie vises i tabellen nedenfor.

Tabel 5: Andelen af patienter, der fik kemoterapi med antracyklin og cyklophosphamid, respons

pr. behandlingsgruppe og fase

cyklus 1

Akynzeo

Palonosetron

0,5 mg

N = 724

N = 725

p-værdi*

Primære endepunkt

Fuldstændigt respons

Sen fase

76,9

69,5

0,001

Vigtigste sekundære endepunkter

Fuldstændigt respons

Akut fase

88,4

85,0

0,047

Samlet fase

74,3

66,6

0,001

Ingen emese

Akut fase

90,9

87,3

0,025

Sen fase

81,8

75,6

0,004

Samlet fase

79,8

72,1

< 0,001

Ingen signifikant kvalme

Akut fase

87,3

87,9

Ikke signifikant

Sen fase

76,9

71,3

0,014

Samlet fase

74,6

69,1

0,020

* p

-

værdi fra Cochran

-

Mantel

-

Haenszel-test, stratificeret pr. aldersklasse og region.

Akut fase: 0 til 24 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyklophosphamid

Sen fase: 25 til 120 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyklophosphamid

Samlet: 0 til 120 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyklophosphamid

Patienterne fortsatte i forlængelsesfasen med flere cyklusser i op til 7 yderligere kemoterapi-cyklusser.

Den antiemetiske aktivitet af Akynzeo blev opretholdt i alle de gentagne cyklusser for de patienter, der

fortsatte i de flere cyklusser.

Påvirkningen af kvalme og opkastning på patienternes dagligdag blev vurderet med Functional Living

Index–Emesis (FLIE). Andelen af patienter uden en samlet påvirkning på dagligdagen var 6,3 %

højere (p-værdi = 0,005) i Akynzeo-gruppen (78,5 %) end i palonosetrongruppen (72,1 %).

Sikkerhedsstudie med flere cyklusser hos patienter, der enten fik højemetogen kemoterapi eller

moderat emetogen kemoterapi

I et separat studie blev i alt 413 patienter, der gennemgik indledende og gentagne kemoterapicyklusser

(herunder programmer med carboplatin, cisplatin, oxaliplatin og doxorubicin) randomiseret til enten af

få Akynzeo (n=309) eller aprepitant og palonosetron (n=104). Sikkerhed og virkning blev opretholdt i

alle cyklusser.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Akynzeo i alle undergrupper af den pædiatriske population til forebyggelse af akut og sen kvalme

og opkastning i forbindelse med højemetogen cisplatin-baseret og moderat emetogen

cancerkemoterapi (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Netupitant

Der foreligger ikke absolutte biotilgængelighedsdata for netupitant for mennesker. Baseret på data fra

to studier med intravenøst netupitant er biotilgængeligheden hos mennesker estimeret til at være over

60 %.

I studier med orale enkeltdoser kunne netupitant måles i plasma fra 15 minutter til 3 timer efter

dosering. Plasmakoncentrationerne fulgte en 1. ordens absorptionsproces og nåede C

maks

på ca.

5 timer. Der var en supra-proportional forhøjelse i parametre for C

maks

og AUC for doser fra 10 mg til

300 mg.

Hos 82 raske personer, der fik en enkelt oral dosis netupitant på 300 mg, var den maksimale

plasmakoncentration af netupitant (C

maks

) 486 ± 268 ng/ml (gennemsnit ± SD), og den mediane tid til

maks. koncentration (T

maks

) var 5,25 timer, AUC var 15.032 ± 6.858 t.ng/ml. I en samlet analyse havde

kvinder en større eksponering over for netupitant sammenlignet med mænd. Der var en forhøjelse i

maks

på 1,31

gange, en forhøjelse af AUC på 1,02 gange og en forlængelse af halveringstiden på

1,36 gange.

0-∞

og C

maks

for netupitant var forhøjet med hhv. 1,1 gange og 1,2 gange efter et måltid med højt

fedtindhold.

Palonosetron

Efter oral administration er palonosetron velabsorberet med en absolut biotilgængelighed, der når op

til 97 %. Efter orale enkeltdoser med en bufret opløsning var de gennemsnitlige maksimale

palonosetronkoncentrationer (C

maks

) og arealet under kurven over koncentration versus tid (AUC

0-∞

dosisproportionalt over doseringsintervallet fra 3,0 til 80 mikrog/kg hos raske personer.

Hos 36 raske mænd og kvinder, der fik en enkelt oral dosis palonosetron på 0,5 mg var den maksimale

plasmakoncentration (C

maks

) 0,81 ± 1,66 ng/ml (gennemsnit ± SD) og tiden til maks. koncentration

maks

) var 5,1 ± 1,7 timer. Hos kvinder (n=18) var den gennemsnitlige AUC 35 % højere, og den

gennemsnitlige C

maks

var 26 % højere end hos mænd (n=18). Hos 12 cancerpatienter, der fik en enkelt

oral dosis palonosetron 0,5 mg en time før kemoterapi, var C

maks

0,93 ± 0,34 ng/ml, og T

maks

5,1 ± 5,9 timer. AUC var 30 % højere for cancerpatienter end for raske personer. Et måltid med højt

fedtindhold påvirkede ikke C

maks

og AUC for oral palonosetron.

Fordeling

Netupitant

Efter en enkelt oral 300 mg dosisadministration hos cancerpatienter var fordelingen af netupitant

karakteriseret ved en model med to compartments med en estimeret median systemisk clearance på

20,5 l/t og et stort fordelingsvolumen i den centrale compartment (486 l). Den humane

plasmaproteinbinding af netupitant og de to metabolitter, M1 og M3, er > 99 % ved koncentrationer i

intervallet fra 10 til 1500 ng/ml. Den tredje større metabolit, M2, er > 97 % bundet til plasmaproteiner.

Palonosetron

Palonosetron har et fordelingsvolumen på ca. 8,3 ± 2,5 l/kg. Ca. 62 % palonosetron er bundet til

plasmaproteiner.

Biotransformation

Netupitant

Der er blevet detekteret tre metabolitter i humant plasma ved orale doser af netupitant på 30 mg og

derover (desmethylderivatet M1, N-oxidderivatet M2, OH-methylderivatet M3). In vitro-

metabolismestudier har tydet på, at CYP3A4 og i mindre grad CYP2D6 og CYP2C9 er involveret i

netupitants metabolisme. Efter administration af en enkelt oral dosis med 300 mg netupitant var det

gennemsnitlige forhold af plasma-netupitant/plasma-radioaktivitet i intervallet fra 0,13 til 0,49 i løbet

af 96 timer efter doseringen. Forholdet var tidsafhængigt med værdier, der faldt gradvist fra 24 timer

efter doseringen, hvilket indikerer, at netupitant metaboliseres hurtigt. Gennemsnitligt C

maks

var ca.

11 %, 47 % og 16 % af udgangsstoffet for hhv. M1, M2 og M3. M2 havde den laveste AUC relativt til

udgangsstoffet (14 %), hvorimod AUC for M1 og M3 var hhv. ca. 29 % og 33 % af udgangsstoffet.

M1-, M2- og M3-metabolitterne viste sig alle at være farmakologisk aktive i en farmakodynamisk

dyremodel, hvor M3 var mest potent, og M2 var mindst aktiv.

Palonosetron

Palonosetron elimineres ad flere veje, og ca. 50 % metaboliseres, så der dannes to primære

metabolitter: N-oxid-palonosetron og 6-S-hydroxy-palonosetron. Disse metabolitter har hver under

1 % af palonosetrons 5-HT

-receptorantagonistaktivitet. In vitro-metabolismestudier har tydet på, at

CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4 og CYP1A2 er involveret i palonosetrons metabolisme. De

kliniske farmakokinetiske parametre er dog ikke signifikant forskellige mellem stoffer, der

metaboliserer CYP2D6-substrater i mindre eller udbredt grad.

Elimination

Netupitant

Efter administration af en enkelt dosis Akynzeo elimineres netupitant fra kroppen på en

multieksponentiel måde med en tilsyneladende gennemsnitlig elimineringshalveringstid på 88 timer

hos cancerpatienter.

Nyreclearance er ikke en signifikant elimineringsvej for netupitant-relaterede stoffer. Den

gennemsnitlige fraktion af en oral dosis netupitant, der udskilles uændret i urinen, er under 1 %. I alt

hhv. 3,95 % og 70,7 % af den radioaktive dosis blev genfundet i urin og fæces.

Ca. halvdelen af radioaktiviteten, der blev administreret oralt som [14C]netupitant, blev genfundet i

urin og fæces inden for 120 timer efter dosering. Det blev estimeret, at eliminering via begge veje var

gennemført på Dag 20-30 efter doseringen.

Palonosetron

Efter administration af en enkelt oral dosis med 0,75 mg [14C]palonosetron til seks raske frivillige

blev 85 % - 93 % af den totale radioaktivitet udskilt i urinen, og 5 % - 8 % blev udskilt i fæces.

Mængden af uændret palonosetron, der blev udskilt i urinen, udgjorde ca. 40 % af den administrerede

dosis. Hos raske personer, der fik palonosetron i kapsler med 0,5 mg, var den terminale

elimineringshalveringstid (t½) for palonosetron 37 ± 12 timer (gennemsnit ± SD), og t½ var

48 ± 19 timer hos cancerpatienter. Efter en enkelt dosis med ca. 0,75 mg intravenøs palonosetron var

den totale legemsclearance for palonosetron hos raske personer 160 ± 35 ml/t/kg (gennemsnit ± SD),

og nyreclearance var 66,5 ± 18,2 ml/t/kg.

Specielle populationer

Nedsat leverfunktion

Netupitant

Maksimale koncentrationer og total eksponering af netupitant var øget hos personer med let (n=8),

moderat (n=8) og svært (n=2) nedsat leverfunktion sammenlignet med matchende raske personer,

selvom der var en udpræget individuel variabilitet både hos personer med nedsat leverfunktion og hos

raske personer. Eksponeringen over for netupitant (C

maks

, AUC

og AUC

0-∞

) sammenlignet med hos

matchende raske personer var hhv. 11 %, 28 % og 19 % større hos personer med let nedsat

leverfunktion og 70 %, 88 % og 143 % større hos personer med moderat nedsat leverfunktion. Ingen

dosisjustering er som sådan nødvendig for patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Der

foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh-score ≥ 9).

Palonosetron

En nedsat leverfunktion påvirker ikke signifikant den totale legemsclearance for palonosetron

sammenlignet med raske personer. Selvom den terminale elimineringshalveringstid og den

gennemsnitlige systemiske eksponering over for palonosetron er forhøjet hos personer med svært

nedsat leverfunktion, kræver dette ikke en dosisreduktion.

Nedsat nyrefunktion

Netupitant

Der er ikke udført specifikke studier til at evaluere netupitant hos patienter med nedsat nyrefunktion. I

ADME-studiet blev under 5 % af alt netupitant-relateret materiale udskilt i urinen, og under 1 % af

netupitantdosis blev elimineret uændret i urinen, og derfor vil en akkumulering af netupitant eller

metabolitter efter en enkelt dosis være ubetydelig. Desuden viste populationsfarmakokinetikstudiet

ingen korrelation mellem farmakokinetiske parametre for netupitant og markører for nyredysfunktion.

Palonosetron

En let til moderat nedsat nyrefunktion påvirker ikke palonosetrons farmakokinetiske parametre

signifikant. Total systemisk eksponering over for intravenøs palonosetron blev øget med ca. 28 % hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion i forhold til raske personer. I et populationsfarmakokinetisk

studie havde patienter med en nedsat kreatininclearance (CL

) også en reduceret

palonosetronclearance, men denne reduktion førte til en signifikant ændring i

palonosetroneksponeringen.

Derfor kan Akynzeo administreres uden en dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hverken netupitant eller palonosetron er blevet evalueret hos patienter med nyresygdom i slutstadiet.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Palonosetron

I non-kliniske studier blev der kun iagttaget virkninger ved doser, der anses for at overstige den

maksimale humane eksponering i tilstrækkelig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af

ringe klinisk relevans. Non-kliniske studier indikerer, at palonosetron kun ved meget høje

koncentrationer kan blokere ionkanaler involveret i ventrikulær de- og repolarisering og forlænge

varigheden af aktionspotentialet. Degeneration af det seminiferøse epitel blev forbundet med

palonosetron efter et 1-måneds toksicitetsstudie med gentagne orale doser hos rotter. Dyreforsøg

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet, embryonal/føtal

udvikling, fødsel eller postnatal udvikling. Der foreligger kun begrænsede data fra dyreforsøg

angående placental overførsel (se pkt. 4.6). Palonosetron er ikke mutagent. Høje doser af palonosetron

(der alle førte til mindst 15 gange den humane terapeutiske eksponering), som blev administreret

dagligt i to år forårsagede en øget hyppighed af levertumorer, endokrine neoplasmer (i thyreoidea,

hypofyse, pankreas, adrenal medulla) og hudtumorer hos rotter, men ikke hos mus. Den underliggende

mekanisme er ikke helt forstået, men som følge af de høje administrerede doser, og da lægemidlet er

beregnet til en enkelt administration hos mennesker, anses disse fund ikke for at være relevante for

klinisk anvendelse.

Netupitant og kombination med palonosetron

I non-kliniske studier baseret på sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter en enkelt dosis og gentagne

doser blev der kun iagttaget virkninger ved doser, der anses for at overstige den maksimale humane

eksponering i tilstrækkelig grad. Disse virkninger vurderes derfor til at være af ringe klinisk relevans.

Fosfolipidose (skummende makrofager) er blevet observeret med administration af netupitant efter

gentagen administration hos rotter og hunde. Virkningerne var reversible eller delvist reversible efter

rekonvalescensperioden. Betydningen af disse fund for mennesker er ukendt.

Non-kliniske studier indikerer, at netupitant og dets metabolitter samt kombinationen med

palonosetron kun ved meget høje koncentrationer kan blokere ionkanaler involveret i ventrikulær de-

og repolarisering og forlænge varigheden af aktionspotentialet. Reproduktionsstudier med netupitant

til dyr indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet, fødsel eller

postnatal udvikling. En øget forekomst af positionale føtale anomalier af lemmer og poter, fusionerede

sternebrae samt agenese af den accessoriske lungelap blev observeret efter daglig administration af

netupitant til kaniner ved 10 mg/kg/dag og derover i løbet af perioden med organogenese. I et

pilotstudie udført med henblik på at finde dosisintervallet hos kaniner blev der observeret ganespalte,

mikroftalmi og afaki hos fire fostre fra ét kuld i gruppen med 30 mg/kg/dag. Relevansen af disse fund

for mennesker er ukendt. Der foreligger ingen data fra dyreforsøg med netupitant, hvad angår

placental overførsel og laktation. Netupitant er ikke mutagent.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Indhold af hård kapsel:

Netupitant-tabletter

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Saccharoselaurylsyreestere

Povidon K-30

Croscarmellosenatrium

Kolloid silica

Natriumstearylfumarat

Magnesiumstearat

Palonosetron blød kapsel

Kapselindhold

Glycerolmonocaprylocaproat (type I)

Glycerol

Polyglyceryloleat

Renset vand

Butylhydroxyanisol (E320)

Kapselskal

Gelatine

Glycerol

Sorbitol

1,4-sorbitan

Titandioxid (E171)

Hård kapselskal:

Gelatine

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Prægeblæk

Shellac-glasur (delvist esterificeret)

Sort jernoxid (E172)

Propylenglycol (E1520)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Alu/alu-blister.

Pakningsstørrelse med 1 hård kapsel eller 4 x 1 hård kapsel i perforerede enkeltdosisblistre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1001/001

EU/1/15/1001/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27. maj 2015

Dato for seneste fornyelse: 9. januar 2020

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder fosnetupitantchloridhydrochlorid svarende til 235 mg fosnetupitant, hvilket

svarer til 197,5 mg netupitant, og palonosetronhydrochlorid svarende til 0,25 mg palonosetron.

Efter rekonstitution og fortynding indeholder 1 ml opløsning 4,7 mg fosnetupitant, hvilket svarer til

3,95 mg netupitant, og 0,005 mg palonosetron.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hvert hætteglas indeholder ca. 24,8 mg natrium.

Hvis den rekonstitueres og fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning

indeholder den endelige opløsning ca. 202 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite amorft pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Akynzeo er indiceret til voksne til:

Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning forbundet med højemetogen

cisplatin-baseret cancerkemoterapi.

Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen

cancerkemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede dosis er 235 mg/0,25 mg (indholdet i ét hætteglas med pulver, rekonstitueret og

fortyndet), der administreres som en infusion over 30 minutter, der påbegyndes ca. 30 minutter før

start af hver kemoterapi-cyklus (se pkt. 6.6).

Ved afslutning af infusionen skal infusionsslangen skylles igennem med den samme fortyndingsvæske

for at sikre fuldstændig administration af lægemiddel.

Den anbefalede dosis oral dexamethason bør reduceres med ca. 50 % ved administration sammen med

fosnetupitant og palonosetronhydrochlorid-kombinationen (se pkt. 4.5 og administrationsskemaet for

kliniske studier i pkt. 5.1).

Specielle populationer

Ældre personer

Ingen dosisjustering er nødvendig for ældre patienter.

Der bør udvises forsigtighed, når dette

lægemiddel anvendes til patienter over 75 år på grund af den lange halveringstid af de aktive stoffer og

den begrænsede erfaring i denne population.

Nedsat nyrefunktion

Det anses ikke for at være nødvendigt med en dosisjustering hos patienter med let til svært nedsat

nyrefunktion. Nyreudskillelsen af netupitant er ubetydelig. En let til moderat nedsat nyrefunktion

påvirker ikke palonosetrons farmakokinetiske parametre signifikant. Total systemisk eksponering over

for intravenøs palonosetron blev øget med ca. 28 % hos personer med svært nedsat nyrefunktion i

forhold til raske personer. Farmakokinetikken af palonosetron eller netupitant er ikke blevet undersøgt

hos personer med nyresygdom i slutstadiet med behov for hæmodialyse, og der foreligger ingen data

om virkningen og sikkerheden af fosnetupitant og palonosetronhydrochlorid-kombinationen hos disse

patienter. Derfor bør anvendelsen til disse patienter undgås.

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score 5-8). Der foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score ≥ 9). Da anvendelsen til patienter med svært nedsat leverfunktion kan være forbundet med

en forøget eksponering over for netupitant, bør dette lægemiddel anvendes med forsigtighed hos disse

patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af Akynzeo hos børn i alderen fra 1 måned til under 18 år er endnu ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Dette lægemiddel skal administreres intravenøst. Intravenøs administration sker fortrinsvis ved hjælp

af en intravenøs infusion over 30 minutter (se pkt. 6.6).

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forstoppelse

Da palonosetron kan forlænge transittiden i tyktarmen, bør patienter med tidligere forstoppelse eller

tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration (se pkt. 4.8).

Serotonergt syndrom

Der er blevet rapporteret serotonergt syndrom med anvendelsen af 5-HT

-antagonister enten alene

eller i kombination med andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI'er)). Der

rådes til passende observation af patienterne for serotonergt syndrom-lignende symptomer (se

pkt. 4.8).

QT-forlængelse

Et EKG-studie hos raske, voksne frivillige mænd og kvinder med oral netupitant enten 200 mg eller

600 mg, administreret i kombination med oral palonosetron hhv. 0,5 mg eller 1,5 mg. Studiet viste

ingen klinisk vigtige virkninger på EKG-parametre: det største punktestimat af placebo- og

baselinekorrigeret QTc-interval var 7,0 ms (ensidet øvre 95 % konfidensgrænse 8,8 ms), observeret

16 timer efter administration af supraterapeutiske doser (600 mg netupitant og 1,5 mg palonosetron).

Den øvre 95 % konfidensgrænse for punktestimaterne af placebo- og baselinekorrigeret QTcI var

konstant inden for 10 ms på alle tidspunkter i løbet af de 2 dage efter administration af

studielægemidlet.

Da netupitant og palonosetronhydrochlorid-kombinationen imidlertid indeholder en 5-HT

receptorantagonist bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger

QT-intervallet, eller hos patienter, der har eller har anlæg for at udvikle en forlængelse af QT-

intervallet. Disse betingelser omfatter patienter med en personlig eller en familiær anamnese med QT-

forlængelse, elektrolytforstyrrelser, kongestivt hjertesvigt, bradyarytmi, ledningsforstyrrelser, og hos

patienter, der tager lægemidler mod arytmi eller andre lægemidler, der fører til QT-forlængelse eller

elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi og hypomagnesæmi bør korrigeres før administration.

Dette præparat bør ikke anvendes til at forebygge kvalme og opkastning i dagene efter kemoterapi,

hvis det ikke er i forbindelse med en anden administration af kemoterapi.

Det bør ikke anvendes til at behandle kvalme og opkastning efter kemoterapi.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat leverfunktion, da der kun foreligger

begrænsede data fra disse patienter.

Dette lægemiddel bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får oralt administrerede

aktive stoffer, som primært metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk interval (se

pkt. 4.5).

Kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4

Netupitant er en moderat hæmmer af CYP3A4 og kan øge eksponeringen over for kemoterapeutiske

stoffer, der er substrater for CYP3A4, f.eks. docetaxel (se pkt. 4.5). Derfor bør patienterne overvåges

for en øget toksicitet af kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4, herunder irinotecan.

Desuden kan netupitant også påvirke virkningen af kemoterapeutiske stoffer, der skal aktiveres af

CYP3A4-metabolismen.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder ca. 24,8 mg natrium pr. hætteglas, svarende til 1,24 % af den WHO

anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

Hvis lægemidlet rekonstitueres og fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske,

opløsning indeholder den endelige opløsning ca. 202 mg natrium pr. dosis, svarende til 10,1 % af den

WHO-anbefalede maksimale daglige indtagelse af 2 g natrium for en voksen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Når fosnetupitant administreres intravenøst, omdannes det hurtigt til netupitant. Det er sandsynligt, at

der, efter administration af intravenøs fosnetupitant, forekommer interaktioner med andre lægemidler

indeholdende aktive stoffer, der interagerer med oral netupitant. Følgende information er opnået fra

studier udført med oral netupitant og studier udført med intravenøs fosnetupitant.

Hos mennesker elimineres netupitant primært via levermetabolisme medieret via CYP3A4 med en

marginal nyreudskillelse. Netupitant er ved en dosis på 300 mg et substrat og en moderat hæmmer af

CYP3A4 hos mennesker. Palonosetron elimineres fra kroppen via både nyreudskillelse og metaboliske

processer, hvor sidstnævnte medieres via flere CYP-enzymer. Palonosetron metaboliseres primært af

CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4- og CYP1A2-isoenzymer. Baseret på in vitro-studier

hæmmer eller inducerer palonosetron ikke cytokrom P450-isoenzym ved klinisk relevante

koncentrationer.

Interaktion mellem oral netupitant og oral palonosetron

Der er ikke blevet observeret nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem oral

netupitant og oral palonosetron.

Interaktion med CYP3A4-substrater

Dexamethason

Administration af en enkelt oral dosis på 300 mg netupitant eller en enkelt intravenøs dosis på 235 mg

fosnetupitant sammen med et behandlingsprogram med dexamethason (20 mg på Dag 1, efterfulgt af

8 mg to gange dagligt fra Dag 2 til Dag 4) øgede eksponeringen over for dexamethason signifikant på

en tids- og dosisafhængig måde. AUC

84-∞

(Dag 4) for dexamethason øgedes 2,4 gange ved

administration sammen med 300 mg netupitant eller 235 mg fosnetupitant. Den farmakokinetiske

profil for netupitant var uændret, når det blev administreret sammen med dexamethason.

Den orale dexamethason-dosis bør som sådan reduceres med ca. 50 % ved administration sammen

med fosnetupitant og palonosetronhydrochlorid-kombinationen (se pkt. 4.2).

Kemoterapeutiske lægemidler (docetaxel, etoposid, cyclophosphamid)

Eksponering over for docetaxel og etoposid øgedes med hhv. 37 % og 21 % ved administration

sammen med netupitant/palonosetron kapsler. Der blev ikke set nogen tilsvarende virkning med

cyclophosphamid efter samtidig administration med netupitant.

Orale kontraceptiva

Netupitant/palonosetron kapsler givet med en enkelt oral dosis på 60 μg ethinyløstradiol og 300 μg

levonorgestrel, havde ingen signifikant virkning på AUC for ethinyløstradiol, og forøgede AUC for

levonorgestrel 1,4

gange. En klinisk effekt på virkningen af hormonel kontraception er usandsynlig.

Der blev ikke observeret nogen relevante ændringer af farmakokinetikken for netupitant og

palonosetron.

Erythromycin og midazolam

Eksponering for erythromycin og midazolam øgedes hhv. ca. 1,3 og 2,4 gange ved administration af

hver af dem sammen med netupitant administreret oralt. Disse virkninger blev ikke anset for at have

klinisk relevans. Den farmakokinetiske profil for netupitant var ikke påvirket af administration

sammen med enten midazolam eller erythromycin. Den mulige virkning af øgede

plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner, som metaboliseres via CYP3A4

(alprazolam, triazolam), bør overvejes ved administration af disse aktive stoffer sammen med

netupitant og palonosetronhydrochlorid-kombinationen.

Serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI'er og SNRI'er)

Der har været rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

-antagonister og

andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI'er, såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin,

citalopram eller escitalopram, og SNRI'er, såsom venlafaxin eller duloxetin) (se pkt. 4.4).

Virkningen af andre lægemidler på Akynzeos farmakokinetik

Netupitant metaboliseres primært af CYP3A4. Derfor kan administration sammen med lægemidler,

der hæmmer eller inducerer CYP3A4-aktiviteten, påvirke plasmakoncentrationen af netupitant. Som

følge heraf bør administration sammen med kraftige CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres

med forsigtighed, og administration sammen med kraftige CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin) bør

undgås. Dette lægemiddel bør endvidere anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får

oralt administrerede aktive stoffer med et snævert terapeutisk interval, som primært metaboliseres af

CYP3A4, såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin,

fentanyl og quinidin.

Virkningen af ketoconazol og rifampicin

Administration af CYP3A4-hæmmeren ketoconazol sammen med netupitant/palonosetron kapsler

administreret oralt røgede AUC for netupitant 1,8 gange og C

1,3 gange sammenlignet med

administration af Akynzeo alene. Administration sammen med ketoconazol påvirkede ikke

farmakokinetikken af palonosetron.

Administration af CYP3A4-induktoren rifampicin sammen med Akynzeo administreret oralt alene

reducerede AUC for netupitant 5,2 gange, og C

2,6 gange. Administration sammen med rifampicin

påvirkede ikke farmakokinetikken af palonosetron. Som følge heraf bør administration sammen med

kraftige CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres med forsigtighed og administration sammen

med kraftige CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin) bør undgås.

Yderligere interaktioner

Det er ikke sandsynligt, at fosnetupitant/palonosetron pulver til koncentrat til infusionsvæske,

opløsning interagerer med lægemidler, som er P-gp-substrater. Netupitant er ikke et substrat for P-gp.

Da netupitant blev administreret på dag 8 i et 12-dages program med digoxin, blev der ikke observeret

nogen ændringer i digoxins farmakokinetik.

Det er ikke sandsynligt, at netupitant eller dets metabolitter hæmmer effluks-transportøren BCRP eller

glukuroniderings-isozym UGT2B7, og hvis det forekommer, er det af ubetydelig klinisk relevans.

In vitro-data viser, at netupitant hæmmer UGT2B7, og størrelsesordenen for sådan en virkning i

klinikken er ikke klarlagt. Der rådes til forsigtighed, når netupitant kombineres med et oralt substrat

for dette enzym (f.eks. zidovudin, valproinsyre, morfin).

In vitro-data tyder på, at netupitant hæmmer effluks-transportøren BCRP. Den kliniske relevans af

denne virkning er ikke klarlagt.

In vitro-data viser, at netupitant er en P-gp-hæmmer. I et studie udført hos raske frivillige personer

påvirker netupitant ikke eksponeringen over for digoxin, et P-gp-substrat, hvorimod det øger dets C

maks

med 1,09 gange [90 % CI 0,9-1,31]. Det kan ikke udelukkes, at denne virkning kan være mere

udpræget og dermed klinisk relevant hos cancerpatienter, især patienter med unormal nyrefunktion.

Derfor rådes der til forsigtighed, når netupitant kombineres med digoxin eller med andre P-gp-

substrater, såsom dabigatran eller colchicin.

Farmakodynamiske interaktioner

Akynzeo indeholder en 5-HT

-receptorantagonist, palonosetron, der kan øge forlængelsen af QT-

intervallet. Der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger

QT-intervallet, herunder men ikke begrænset til: levofloxacin, amytriptylin, alfuzosin, azythromicin,

arsentrioxid (se pkt. 4.4).Endvidere skal der udvises forsigtighed i tilfælde af anvendelse af

fosnetupitant/palonosetron samtidig med lægemidler med kendt induktion af hypokaliæmi, såsom

ampicillin, albuterol, terbutalin, furosemid, thiazider, eller bradykardi, såsom beta-blokkere,

verapamil, diltiazem, digitalis, antiarytmika.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos kvinder

Kvinder i den fertile alder må ikke være gravide eller blive gravide, mens de er i behandling med

fosnetupitant/palonosetron pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Der skal udføres en

graviditetstest hos alle præmenopausale kvinder før behandlingen. Kvinder i den fertile alder skal

anvende sikker kontraception under behandlingen og i op til en måned efter behandlingen med dette

lægemiddel.

Graviditet

Fosnetupitant

Der er ingen data fra anvendelse af fosnetupitant eller netupitant til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet, herunder teratogene virkninger, hos kaniner uden sikkerhedsmargin (se

pkt. 5.3).

Palonosetron

Der er ingen data fra anvendelse af palonosetron til gravide kvinder. Data fra dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af palonosetron, hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Akynzeo er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3).

Amning

Det er ukendt, om palonosetron eller netupitant udskilles i human mælk. En risiko for

nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Akynzeo bør ikke anvendes under amning. Amning skal

ophøre under behandling med dette lægemiddel og i 1 måned efter den sidste dosis.

Fertilitet

Fosnetupitant

Der er ikke observeret nogen virkning på fertiliteten i dyreforsøg.

Palonosetron

Degeneration af det seminiferøse epitel er blevet observeret i rottestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Akynzeo påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Da det kan

inducere svimmelhed, døsighed eller træthed, bør patienterne rådes til ikke at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, hvis sådanne symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Almindelige bivirkninger rapporteret med Akynzeo var hovedpine (3,6 %), forstoppelse (3,0 %) og

træthed (1,2 %). Ingen af disse hændelser var alvorlige.

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger er opstillet nedenfor pr. MedDRA systemorganklasse og hyppighed.

Den følgende konvention er blevet anvendt til klassifikation af hyppigheden:

Meget almindelig (≥ 1/10),

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000),

Meget sjælden (< 1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Cystitis

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Leukopeni

Leukocytose

Lymfocytose

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Akut psykose

Humørændring

Søvnforstyrrelse

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Somnolens

Øjne

Konjunktivitis

Sløret syn

Øre og labyrint

Vertigo

Tinnitus

Hjerte

1. grads

atrioventrikulært

blok

Arytmi

Kardiomyopati

2. grads atrioventrikulært blok

Ledningsforstyrrelse

Venstresidigt grenblok

Takykardi

Højresidigt genblok

Mitralklapinkompetens

Myokardieiskæmi

Ventrikulære ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Rødmen

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Forstoppelse

Abdominal

distension

Mundtørhed

Abdominalsmerter

Dysfagi

Diarré

Eruktation

Dyspepsi

Hæmorider

Flatulens

Belægning på tungen

Kvalme

Opkastning

Hud og subkutane væv

Alopeci

Erytem

Urticaria

Pruritus

Udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter

Smerter i ekstremiteterne

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Asteni

Varmefølelse

Brystsmerter (ikke fra hjertet)

Præparatet smager unormalt

Undersøgelser

Forhøjet niveau af

levertransaminaser

Forhøjet niveau af bilirubin i

blodet

Forhøjet niveau af

basisk fosfatase i

blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinin i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase MB i

blodet

Elektrokardiogram

forlænget QT

Forhøjet niveau af urinstof i

blodet

Elektrokardiogram depression

i ST-segmentet

Elektrokardiogram unormalt

ST-T-segment

Forhøjet niveau af myoglobin i

blodet

Forhøjet neutrofilantal

Forhøjet niveau af troponin

Post-marketing data indikerer, at bivirkningsprofilen generelt svarer til den, der er observeret i kliniske

studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Netupitant:

Der kan ikke tilskrives nogen almindelige bivirkninger til netupitant, den nye komponent af den faste

kombination.

Palonosetron:

Der er blevet rapporteret tilfælde af indlæggelseskrævende forstoppelse med fækal retention i

forbindelse med palonosetron 0,75 mg.

Desuden er der blevet rapporteret øjenhævelse, dyspnø og myalgi som bivirkninger med oral

palonosetron, men isse blev ikke observeret i løbet af udviklingen af netupitant og

palonosetronhydrochlorid-kombinationen. Alle disse reaktioner var ikke almindelige.

Meget sjældne tilfælde af anafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner og shock er blevet

rapporteret fra anvendelsen af intravenøst palonosetron efter markedsføring. Tegnene kan omfatte

nældefeber, kløe, angioødem, lavt blodtryk, sammensnøring af halsen, trykken for brystet, dyspnø,

bevidsthedstab.

Der er blevet rapporteret tilfælde af serotonergt syndrom med palonosetron alene. Tegnene kan

omfatte tremor, agitation, svedtendens, myokloniske bevægelser, hypertoni og feber.

Sikkerhedsprofilen for Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

svarede til den, der blev observeret med Akynzeo 300 mg/0,5 mg hårde kapsler.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

På baggrund af erfaringen med raske forsøgspersoner eksponeret for oral netupitant 600 mg i

kombination med palonosetron 1,50 mg er de potentielle akutte symptomer på overdosering

hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, angst, palpitationer, euforisk humør og smerter i benene. I

tilfælde af overdosering skal lægemidlet seponeres, og der skal sørges for generel støttebehandling og

overvågning. Grundet den antiemetiske aktivitet af netupitant og palonosetron kan det forekomme, at

emese induceret af et lægemiddel ikke er effektivt. Der er ikke blevet udført dialysestudier. Grundet

det store fordelingsvolumen af palonosetron og netupitant er det imidlertid usandsynligt, at dialyse er

en effektiv behandling af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin (5-HT

antagonister, ATC-kode: A04AA55

Virkningsmekanisme

Netupitant er en selektiv antagonist af humane substans P/neurokinin 1 (NK

)-receptorer.

Fosnetupitant er prodrugget af netupitant, og det omdannes hurtigt til netupitant, når det administreres

intravenøst (se pkt. 5.2).

Palonosetron er en 5-HT

-receptorantagonist med en kraftig bindingsaffinitet for denne receptor, og en

lille eller ingen affinitet for andre receptorer. Kemoterapeutiske stoffer fremkalder kvalme og

opkastning ved at stimulere frigørelsen af serotonin fra enterokromaffinceller i tyndtarmen. Serotonin

aktiverer så 5-HT

-receptorer, der befinder sig på afferente vagusnerver, til at påbegynde

opkastningsrefleksen.

Fosinket emese er blevet forbundet med aktiveringen af takykinin-familiens neurokinin 1 (NK

receptorer (vidt udbredt i det centrale og perifere nervesystem) af substans P. Som vist i in vitro- og in

vivo-studier hæmmer netupitant substans P-medieret respons.

Det blev vist, at netupitant krydsede blod-hjerne-barrieren med en NK

-receptorokkupans på 92,5 %,

86,5 %, 85,0 %, 78,0 % og 76,0 % i striatum hhv. 6, 24, 48, 72 og 96 timer efter administration af

300 mg netupitant.

Klinisk virkning og sikkerhed

Oral administration af Akynzeo i kombination med dexamethason har vist sig at forebygge akut og

forsinket kvalme og opkastning forbundet med højemetogen eller moderat emetogen cancerkemoterapi

i to separate, pivotale studier.

Højemetogen kemoterapi (HEC)-studie

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindt, kontrolleret klinisk multicenterstudie med 694 patienter blev

virkningen og sikkerheden af enkeltdoser af oral netupitant i kombination med oral palonosetron

sammenlignet med en enkelt oral dosis af palonosetron til cancerpatienter, der fik et

kemoterapiprogram, som omfattede cisplatin (mediandosis = 75 mg/m

). Virkningen af Akynzeo blev

vurderet hos 135 patienter, der fik en enkelt oral dosis (netupitant 300 mg og palonosetron 0,5 mg), og

hos 136 patienter, der fik oral palonosetron 0,5 mg alene.

Behandlingsprogrammer for armene med Akynzeo og palonosetron 0,5 mg vises i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oralt antiemetisk behandlingsprogram

––

HEC-studie

Behandlingsprogram

Dag 1

Dag 2 til 4

Akynzeo

Akynzeo (netupitant 300 mg +

palonosetron 0,5 mg)

Dexamethason 12 mg

Dexamethason 8 mg én gang

dagligt

Palonosetron

Palonosetron 0,5 mg

Dexamethason 20 mg

Dexamethason 8 mg to

gange dagligt

Det primære endepunkt for virkning var hyppigheden af fuldstændigt respons (complete response, CR)

(defineret som ingen emetiske episoder, ingen nødmedicin) inden for 120 timer (samlet fase) efter start

på administration af højemetogen kemoterapi.

En oversigt over de afgørende resultater fra dette studie vises i tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Andelen af patienter, der fik cisplatin-kemoterapi, respons pr. behandlingsgruppe og

fase

Akynzeo

Palonosetron

0,5 mg

N = 135

N = 136

p-værdi

Primære endepunkt

Fuldstændigt respons

Samlet fase

89,6

76,5

0,004

Vigtigste sekundære endepunkter

Fuldstændigt respons

Akut fase

98,5

89,7

0,007

Forsinket fase

90,4

80,1

0,018

Ingen emese

Akut fase

98,5

89,7

0,007

Forsinket fase

91,9

80,1

0,006

Samlet fase

91,1

76,5

0,001

Ingen signifikant kvalme

Akut fase

98,5

93,4

0,050

Forsinket fase

90,4

80,9

0,004

Samlet fase

89,6

79,4

0,021

Akut fase: 0 til 24 timer efter behandling med cisplatin.

Forsinket fase: 25 til 120 timer efter behandling med cisplatin.

Samlet: 0 til 120 timer efter behandling med cisplatin.

Moderat emetogen kemoterapi (MEC)-studie

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindt, aktivt kontrolleret multicenterstudie af superioritet blev

virkningen og sikkerheden af en enkel oral dosis af Akynzeo sammenlignet med en enkelt oral dosis af

palonosetron 0,5 mg hos cancerpatienter med en planlagt første cyklus af et program med antracyklin

og cyclophosphamid til behandling af en fast, malign tumor. På studietidspunktet blev antracyklin-

cyclophosphamid-indeholdende kemoterapiprogrammer anset for at være moderat emetogene. Nylige

retningslinjer har opdateret disse programmer til at være højemetogene.

Alle patienter fik en enkelt oral dosis dexamethason.

Tabel 4: Oralt antiemetisk behandlingsprogram

MEC-studie

Behandlingsprogram

Dag 1

Dag 2 til 3

Akynzeo

Akynzeo (netupitant 300 mg +

palonosetron 0,5 mg)

Dexamethason 12 mg

Ingen antiemetisk behandling

Palonosetron

Palonosetron 0,5 mg

Dexamethason 20 mg

Ingen antiemetisk behandling

Efter cyklus 1 var gennemført, havde patienterne mulighed for at deltage i et forlængelsesstudie med

flere cyklusser, hvor de fik den samme behandling som tildelt i cyklus 1. Der var ingen præspecificeret

grænse for antallet af på hinanden efterfølgende cyklusser for nogen af patienterne. I alt 1450 patients

(Akynzeo n=725, palonosetron n=725) fik studielægemiddel. Ud af disse gennemførte 1438 patienter

(98,8 %) cyklus 1, og 1286 patienter (88,4 %) fortsatte behandlingen i forlængelsesfasen med flere

cyklusser. I alt 907 patienter (62,3 %) gennemførte forlængelsesfasen med flere

cyklusser op til maks.

otte behandlingscyklusser.

I alt 724 patienter (99,9 %) blev behandlet med cyclophosphamid. Alle patienterne blev endvidere

behandlet med enten doxorubicin (68,0 %) eller epirubicin (32,0 %).

Det primære endepunkt for virkning var CR-hyppigheden i den forsinkede fase, 25-120 timer efter

administrationen af kemoterapi blev påbegyndt.

En oversigt af de afgørende resultater fra dette studie vises i tabel 5 nedenfor.

Tabel 5: Andelen af patienter, der fik kemoterapi med antracyklin og cyclophosphamid, respons

pr. behandlingsgruppe og fase

cyklus 1

Akynzeo

Palonosetron

0,5 mg

N = 724

N = 725

p-værdi*

Primære endepunkt

Fuldstændigt respons

Forsinket fase

76,9

69,5

0,001

Vigtigste sekundære endepunkter

Fuldstændigt respons

Akut fase

88,4

85,0

0,047

Samlet fase

74,3

66,6

0,001

Ingen emese

Akut fase

90,9

87,3

0,025

Forsinket fase

81,8

75,6

0,004

Samlet fase

79,8

72,1

< 0,001

Ingen signifikant kvalme

Akut fase

87,3

87,9

Ikke signifikant

Forsinket fase

76,9

71,3

0,014

Samlet fase

74,6

69,1

0,020

* p

-

værdi fra Cochran

-

Mantel

-

Haenszel-test, stratificeret pr. aldersklasse og region.

Akut fase: 0 til 24 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyclophosphamid

Forsinket fase: 25 til 120 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyclophosphamid

Samlet: 0 til 120 timer efter et behandlingsprogram med anthracyklin og cyclophosphamid

Patienterne fortsatte i forlængelsesfasen med flere cyklusser i op til 7 yderligere kemoterapi-cyklusser.

Den antiemetiske aktivitet af Akynzeo blev opretholdt i alle de gentagne cyklusser for de patienter, der

fortsatte i de flere cyklusser.

Påvirkningen af kvalme og opkastning på patienternes dagligdag blev vurderet med Functional Living

Index

Emesis (FLIE). Andelen af patienter uden en samlet påvirkning på dagligdagen var 6,3 %

højere (p-værdi = 0,005) i Akynzeo-gruppen (78,5 %) end i palonosetrongruppen (72,1 %).

Sikkerhedsstudie med flere cyklusser hos patienter, der enten fik højemetogen kemoterapi eller

moderat emetogen kemoterapi

I et separat studie blev i alt 413 patienter, der gennemgik indledende og gentagne kemoterapi-

cyklusser (herunder programmer med carboplatin, cisplatin, oxaliplatin og doxorubicin) randomiseret

til enten af få Akynzeo (n=309) eller aprepitant og palonosetron (n=104). Sikkerhed og virkning blev

opretholdt i alle cyklusser.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Akynzeo i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population til forebyggelse

kemoterapiinduceret kvalme og opkastning (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Netupitant

Der foreligger ikke absolutte biotilgængelighedsdata for netupitant for mennesker. Baseret på data fra

to studier med intravenøst netupitant er biotilgængeligheden hos mennesker estimeret til at være over

60 %.

I studier med orale enkeltdoser kunne netupitant måles i plasma fra 15 minutter til 3 timer efter

dosering. Plasmakoncentrationerne fulgte en 1. ordens absorptionsproces og nåede C

på ca. 5 timer.

Der var en supra-proportional øgning i parametre for C

og AUC for doser fra 10 mg til 300 mg.

Hos 82 raske forsøgspersoner, der fik en enkelt oral dosis netupitant på 300 mg, var den maksimale

plasmakoncentration af netupitant (C

) 486 ± 268 ng/ml (gennemsnit ± SD), og den mediane tid til

maks. koncentration (T

) var 5,25 timer, AUC var 15.032 ± 6.858 t.ng/ml. I en samlet analyse havde

kvinder en større eksponering over for netupitant sammenlignet med mænd. Der var en øgning i C

på 1,31

gange, en øgning af AUC på 1,02 gange og en øgning af halveringstiden på 1,36 gange.

0-∞

og C

for netupitant øgedes hhv. 1,1 gange og 1,2 gange efter et måltid med højt

fedtindhold.

Fosnetupitant

Efter enkeltdosisadministration af Akynzeo administreret som en 30-minutters infusion til raske

forsøgspersoner og cancerpatienter nåede fosnetupitant C

ved slutningen af infusionen med en

tilsyneladende terminal halveringstid på mindre end 1 time. I løbet af 30 minutter efter gennemførelse

af infusionen faldt koncentrationen af fosnetupitant til mindre end 1 % af C

. De farmakokinetiske

parametre for netupitant og palonosetron svarede til dem, der blev observeret efter Akynzeo

300 mg/0,5 mg hårde kapsler.

Tabel 6: Farmakokinetiske parametre (gennemsnit og CV%) efter enkeltdosisadministration af

Akynzeo pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning hos raske frivillige (healthy

volunteers

, HV’er) og cancerpatienter

Fosnetupitant

Netupitant

Palonosetron

2

(ng/ml)

HV’er

6431 (14)

841 (21)

2,1 (61)

Patienter

3478 (45)

590 (28)

0,8 (35)

HV’er

0,5 (0,25 – 0,5)

0,5 (0,5 – 0,4)

0,55

Patienter

0,5 (0,5 – 0,6)

0,6 (0,5 – 4)

0,6 (0,5 – 6)

AUC (ng*t/ml)

HV’er

2938 (12)

13854 (21)

35 (33)

Patienter

1401 (46)

15588 (32)

36 (30)

HV’er

0,96 (57)

36,1 (19)

43 (32)

Patienter

0,75 (54)

144 (50)

58 (47)

median (min-max);

i.v.-bolus hos HV’er

Fosnetupitants C

og AUC var lavere hos patienter end hos raske forsøgspersoner, selvom de

systemiske eksponeringer for netupitant var sammenlignelige.

Der var hos raske forsøgspersoner en dosisproportional stigning i den systemiske eksponering for

fosnetupitant ved en dosisstigning af fosnetupitant fra17,6 til 353 mg.

Palonosetron

Efter oral administration er palonosetron velabsorberet med en absolut biotilgængelighed, der når op

til 97 %. Efter orale enkeltdoser med en stødpudeopløsning var de gennemsnitlige maksimale

palonosetronkoncentrationer (C

) og arealet under kurven over koncentration versus tid (AUC

0-∞

dosisproportionalt over doseringsintervallet fra 3,0 til 80 mikrog/kg hos raske forsøgspersoner.

Hos 36 raske mænd og kvinder, der fik en enkelt oral dosis palonosetron på 0,5 mg var den maksimale

plasmakoncentration (C

) 0,81 ± 1,66 ng/ml (gennemsnit ± SD) og tiden til maks. koncentration

) var 5,1 ± 1,7 timer. Hos kvinder (n=18) var den gennemsnitlige AUC 35 % højere, og den

gennemsnitlige C

var 26 % højere end hos mænd (n=18). Hos 12 cancerpatienter, der fik en enkelt

oral dosis palonosetron 0,5 mg en time før kemoterapi, var C

0,93 ± 0,34 ng/ml, og T

5,1 ± 5,9 timer. AUC var 30 % højere for cancerpatienter end for raske forsøgspersoner. Et måltid med

højt fedtindhold påvirkede ikke C

og AUC for oral palonosetron.

Fordeling

Netupitant

Efter en enkelt oral 300 mg dosisadministration hos cancerpatienter var fordelingen af netupitant

karakteriseret ved en to kompartment-model med en estimeret median systemisk clearance på 20,5 l/t

og et stort fordelingsvolumen i det centrale kompartment (486 l). Den humane plasmaproteinbinding

af netupitant og dets to største metabolitter, M1 og M3, er > 99 % ved koncentrationer i intervallet fra

10 til 1500 ng/ml. Den tredje større metabolit, M2, er > 97 % bundet til plasmaproteiner.

Fosnetupitant

Det gennemsnitlige

SD fordelingsvolumen (Vz) for fosnetupitant var hos raske forsøgspersoner og

patienter henholdsvis 124

76 l og 296

535 l. Den humane plasmaproteinbinding af fosnetupitant

var 92 % ved 1 mikromolær og 95 % ved 10 mikromolær. Den fri fraktion var i intervallet 5 til 8 %.

Palonosetron

Palonosetron har et fordelingsvolumen på ca. 8,3 ± 2,5 l/kg. Ca. 62 % palonosetron er bundet til

plasmaproteiner.

Biotransformation

Netupitant

Der er blevet detekteret tre metabolitter i humant plasma ved orale doser af netupitant på 30 mg og

derover (desmethylderivatet M1, N-oxidderivatet M2, OH-methylderivatet M3). In vitro-

metabolismestudier har tydet på, at CYP3A4 og i mindre grad CYP2D6 og CYP2C9 er involveret i

netupitants metabolisme. Efter administration af en enkelt oral dosis med 300 mg netupitant var det

gennemsnitlige forhold af plasma-netupitant/plasma-radioaktivitet i intervallet fra 0,13 til 0,49 i løbet

af 96 timer efter doseringen. Forholdene var tidsafhængige med værdier, der faldt gradvist fra 24 timer

efter doseringen, hvilket indikerer, at netupitant metaboliseres hurtigt. Gennemsnitligt C

var ca.

11 %, 47 % og 16 % af udgangsstoffet for hhv. M1, M2 og M3. M2 havde den laveste AUC relativt til

udgangsstoffet (14 %), hvorimod AUC for M1 og M3 var hhv. ca. 29 % og 33 % af udgangsstoffet.

M1-, M2- og M3-metabolitterne viste sig alle at være farmakologisk aktive i en farmakodynamisk

dyremodel, hvor M3 var mest potent, og M2 var mindst aktiv.

Fosnetupitant

Fosnetupitant omdannes hurtigt in vivo til netupitant ved hjælp af metabolisk hydrolyse. Hos patienter,

der fik Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning intravenøst, var

netupitant-eksponeringen 17 gange fosnetupitant-eksponeringen bestemt ved hjælp af deres AUC-

forhold. Netupitant-metabolitterne M1, M2 og M3 blev hurtigt dannet fra det frigjorte netupitant. Hos

patienter var eksponeringen for metabolitterne M1, M2 og M3 32 %, 21 % og 28 % af netupitant-

eksponeringen bestemt ved hjælp af deres AUC-forhold. Den mediane t

for M1, M2 og M3 var

henholdsvis 12, 2 og 12 timer.

Palonosetron

Palonosetron elimineres ad flere veje, og ca. 50 % metaboliseres, så der dannes to primære

metabolitter: N-oxid-palonosetron og 6-S-hydroxy-palonosetron. Disse metabolitter har hver under

1 % af palonosetrons 5-HT

-receptorantagonistaktivitet. In vitro-metabolismestudier har tydet på, at

CYP2D6 og i mindre grad CYP3A4 og CYP1A2 er involveret i palonosetrons metabolisme. De

kliniske farmakokinetiske parametre er dog ikke signifikant forskellige mellem stoffer, der

metaboliserer CYP2D6-substrater i ringe eller udbredt grad.

Elimination

Netupitant

Efter administration af en enkelt dosis Akynzeo elimineres netupitant fra kroppen på en

multieksponentiel måde med en tilsyneladende gennemsnitlig eliminationshalveringstid på 88 timer

hos cancerpatienter.

Renal clearance er ikke en signifikant elimineringsvej for netupitant-relaterede stoffer. Den

gennemsnitlige fraktion af en oral dosis netupitant, der udskilles uændret i urinen, er under 1 %. I alt

hhv. 3,95 % og 70,7 % af den radioaktive dosis blev genfundet i urin og fæces.

Ca. halvdelen af radioaktiviteten, der blev administreret oralt som [14C]netupitant, blev genfundet i

urin og fæces inden for 120 timer efter dosering. Det blev estimeret, at elimination via begge veje var

gennemført på Dag 20-30 efter doseringen.

Fosnetupitant

Efter intravenøs administration af Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske,

opløsning faldt plasmakoncentrationerne af fosnetupitant i henhold til en bieksponentiel profil.

30 minutter efter endt infusion var den gennemsnitlige plasmakoncentration af fosnetupitant mindre

end 1 % af C

.

Palonosetron

Efter administration af en enkelt oral dosis med 0,75 mg [14C]palonosetron til seks raske

forsøgspersoner blev 85 % - 93 % af den totale radioaktivitet udskilt i urinen, og 5 % - 8 % blev

udskilt i fæces. Mængden af uændret palonosetron, der blev udskilt i urinen, udgjorde ca. 40 % af den

administrerede dosis. Hos raske forsøgspersoner, der fik palonosetron i kapsler med 0,5 mg, var den

terminale eliminationshalveringstid (t½) for palonosetron 37 ± 12 timer (gennemsnit ± SD), og t½ var

48 ± 19 timer hos cancerpatienter. Efter en enkelt dosis med ca. 0,75 mg intravenøs palonosetron var

den totale legemsclearance for palonosetron hos raske forsøgspersoner 160 ± 35 ml/t/kg

(gennemsnit ± SD), og renal clearance var 66,5 ± 18,2 ml/t/kg.

Specielle populationer

Nedsat leverfunktion

Netupitant

Maksimale koncentrationer og total eksponering af netupitant var øget hos personer med let (n=8),

moderat (n=8) og svært (n=2) nedsat leverfunktion sammenlignet med matchende raske

forsøgspersoner, selvom der var en udpræget individuel variabilitet både hos forsøgspersoner med

nedsat leverfunktion og hos raske forsøgspersoner. Eksponeringen for netupitant (C

, AUC

0-∞

) sammenlignet med matchende raske personer var hhv. 11 %, 28 % og 19 % højere hos

personer med let nedsat leverfunktion og 70 %, 88 % og 143 % højere hos forsøgspersoner med

moderat nedsat leverfunktion. Ingen dosisjustering er som sådan nødvendig for patienter med let til

moderat nedsat leverfunktion. Der foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat

leverfunktion (Child-Pugh-score ≥ 9).

Palonosetron

Nedsat leverfunktion påvirker ikke signifikant den totale legemsclearance for palonosetron

sammenlignet med raske forsøgspersoner. Selvom den terminale eliminationshalveringstid og den

gennemsnitlige systemiske eksponering for palonosetron er øget hos personer med svært nedsat

leverfunktion, kræver dette ikke dosisreduktion.

Nedsat nyrefunktion

Netupitant

Der er ikke udført specifikke studier til at evaluere netupitant hos patienter med nedsat nyrefunktion. I

ADME-studiet blev under 5 % af alt netupitant-relateret materiale udskilt i urinen, og under 1 % af

netupitantdosis blev elimineret uændret i urinen, og derfor vil en akkumulering af netupitant eller

metabolitter efter en enkelt dosis være ubetydelig. Desuden viste populationsfarmakokinetikstudiet

ingen korrelation mellem farmakokinetiske parametre for netupitant og markører for renal

dysfunktion.

Palonosetron

En let til moderat nedsat nyrefunktion påvirker ikke palonosetrons farmakokinetiske parametre

signifikant. Total systemisk eksponering for intravenøs palonosetron blev øget med ca. 28 % hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion i forhold til raske forsøgspersoner. I et

populationsfarmakokinetisk studie havde patienter med en nedsat kreatininclearance (CL

) også en

reduceret palonosetronclearance, men denne reduktion førte ikke til en signifikant ændring i

palonosetroneksponeringen.

Derfor kan Akynzeo administreres uden dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Hverken netupitant eller palonosetron er blevet evalueret hos patienter med nyresygdom i slutstadiet.

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Palonosetron

I non-kliniske studier blev der kun iagttaget virkninger ved doser, der anses for at overstige den

maksimale humane eksponering i tilstrækkelig grad. Disse virkninger vurderes derfor at være af ringe

klinisk relevans. Non-kliniske studier indikerer, at palonosetron kun kan blokere ionkanaler involveret

i ventrikulær de- og repolarisering og forlænge varigheden af aktionspotentialet

ved meget høje

koncentrationer. Degeneration af det seminiferøse epitel blev forbundet med palonosetron efter et 1-

måneds toksicitetsstudie med gentagne orale doser hos rotter. Dyreforsøg indikerer hverken direkte

eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet, embryonal/føtal udvikling, fødsel eller

postnatal udvikling. Der foreligger kun begrænsede data fra dyreforsøg angående placental overførsel

(se pkt. 4.6). Palonosetron er ikke mutagent. Høje doser af palonosetron (der alle førte til mindst

15 gange den humane terapeutiske eksponering), som blev administreret dagligt i to år forårsagede en

øget hyppighed af levertumorer, endokrine neoplasmer (i thyreoidea, hypofyse, pankreas, adrenal

medulla) og hudtumorer hos rotter, men ikke hos mus. De underliggende mekanismer er ikke helt

forstået, men som følge af de høje administrerede doser, og da lægemidlet er beregnet til en enkelt

administration hos mennesker, anses disse fund ikke for at være relevante for klinisk anvendelse.

Netupitant og kombination med palonosetron

I non-kliniske studier baseret på sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter en enkeltdosis og gentagne

doser blev der kun iagttaget virkninger ved doser, der anses for at overstige den maksimale humane

eksponering i tilstrækkelig grad. Disse virkninger vurderes derfor at være af ringe klinisk relevans.

Fosfolipidose (skummende makrofager) er blevet observeret med administration af netupitant efter

gentagen administration hos rotter og hunde. Virkningerne var reversible eller delvist reversible efter

rekonvalescensperioden. Betydningen af disse fund for mennesker er ukendt.

Non-kliniske studier indikerer, at netupitant og dets metabolitter samt kombinationen med

palonosetron kun kan blokere ionkanaler involveret i ventrikulær de- og repolarisering og forlænge

varigheden af aktionspotentialet ved meget høje koncentrationer. Reproduktionsstudier med netupitant

hos dyr indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertilitet, fødsel eller

postnatal udvikling. En øget forekomst af positionale føtale anomalier af lemmer og poter, fusionerede

sternebrae samt agenese af den accessoriske lungelap blev observeret efter daglig administration af

netupitant til kaniner ved 10 mg/kg/dag og derover i løbet af perioden med organogenese. I et

pilotstudie udført med henblik på at finde dosisintervallet hos kaniner blev der observeret ganespalte,

mikroftalmi og afaki hos fire fostre fra ét kuld i gruppen med 30 mg/kg/dag. Relevansen af disse fund

for mennesker er ukendt. Der foreligger ingen data fra dyreforsøg med netupitant, hvad angår

placental overførsel og laktation. Netupitant er ikke mutagent.

Fosnetupitant

Daglig intravenøs administration af fosnetupitant hos rotter (ved 3 gange den humane AUC for

netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til administration ved hver kemoterapi-cyklus) i perioden

med organogenese frembragte forsinket ossifikation af pubis. Der blev ikke observeret nogen virkning

på embryoføtal udvikling ved daglig administration af op til 13 mg/kg fosnetupitant hos rotter

(2 gange den humane AUC for netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til administration ved hver

kemoterapi-cyklus). På grund af den begrænsede systemiske eksponering for fosnetupitant hos

drægtige rotter er det ikke muligt at lave en AUC-baseret sammenligning af fosnetupitant-eksponering

hos rotter og mennesker. Der blev observeret en stigning i resorptioner ved daglig intravenøs

administration af fosnetupitant ved 6 mg/kg/dag og derover hos kaniner (9 gange den humane AUC

for fosnetupitant og 0,4 gange den humane AUC for netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til

administration ved hver kemoterapi-cyklus) i perioden med organogenese. Der blev ikke observeret

nogen virkning hos kaniner ved 3 mg/kg/dag (5,4 gange den humane AUC for fosnetupitant og

0,4 gange den humane AUC for netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til administration ved hver

kemoterapi-cyklus). Daglig intravenøs administration af 39 mg/kg fosnetupitant hos rotter (3 gange

AUC for netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til administration ved hver kemoterapi-cyklus)

under organogenese til og med laktation frembragte lavere kropsvægt hos afkommet ved fødsel til og

med modent stadie og forsinket fysisk udvikling (pinna-løsning, øjenåbning og præputial separation).

Disse virkninger var forbundet med toksicitet hos moderdyret (reduceret vægttilvækst og

fødeindtagelse). Der forekom ingen virkning hos afkom eller moderdyr ved 13 mg/kg/dag (2 gange

den humane AUC for netupitant ved den anbefalede enkeltdosis til administration ved hver

kemoterapi-cyklus).

Fosnetupitant-palonosetron-kombinationen

Intravenøs og intraarteriel administration hos kaniner: Af kliniske tegn blev der observeret meget

svagt til let erytem. Der blev ikke observeret forandringer ved mikroskopisk undersøgelse.

Paravenøs administration (en ikke-tilsigtet klinisk vej/fejladministration) hos kaniner: Af kliniske tegn

blev der observeret meget svagt til let erytem og meget svagt ødem. Ved mikroskopisk undersøgelse

blev der rapporteret kronisk inflammation (fra let til moderat), epidermal hyperplasi (fra minimal til

let) i dermis.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Dinatriumedetat (E386)

Natriumhydroxid (E524) (til pH-justering)

Saltsyre (E507) (til pH-justering)

6.2

Uforligeligheder

Akynzeo pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning er uforligeligt med alle opløsninger, der

indeholder divalente kationer (f.eks. Ca

, Mg

), herunder Hartmans opløsning og Ringers

laktatopløsning.

Akynzeo pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning bør ikke infunderes samtidig med eller

blandes med andre intravenøse stoffer, additiver eller lægemidler, med mindre der er påvist

forligelighed. Hvis den samme intravenøse infusionsslange anvendes til sekventiel infusion af flere

forskellige lægemidler, skal slangen før og efter infusion af Akynzeo skylles igennem med

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

Den rekonstituerede og fortyndede opløsning opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Præparatet skal fortyndes umiddelbart efter rekonstitution. Der er påvist kemisk, fysisk og

mikrobiologisk brugsstabilitet efter rekonstitution og fortynding i 24 timer ved 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

50 ml-enkeltdosishætteglas af flintglas med 20 mm-gummiprop og 20 mm-

aluminiumshætteforsegling.

Pakning med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Akynzeo skal rekonstitueres og herefter fortyndes før administration.

Klargøring af Akynzeo

Trin 1

Injicér aseptisk 20 ml 5 % dextrose injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

injektionsvæske, opløsning i hætteglasset. Sørg for, at solvenset tilsættes til hætteglasset

langs hætteglassets side. Undlad at injicere i en stråle for at forhindre skumdannelse. Hvirvl

hætteglasset

forsigtigt

rundt

3 minutter.

Pulveret

skal

være

opløst,

før

opløsningen

fortyndes i infusionsposen.

Trin 2

Klargør aseptisk et infusionshætteglas eller en infusionspose fyldt med 30 ml 5 % dextrose

injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning.

Trin 3

Fortynding bør ske umiddelbart efter rekonstitution (ifølge trin 1). Udtræk aseptisk hele

volumenet af rekonstitueret opløsning fra AKYNZEO-hætteglasset, og overfør det til

infusionshætteglasset

eller

infusionsposen,

indeholder

30 ml

dextrose

injektionsvæske eller natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske, opløsning, indtil der

er opnået et samlet volumen på 50 ml.

Trin 4

Vend forsigtigt hætteglasset eller posen om indtil fuldstændig opløsning.

Trin 5

Før

administration

inspiceres

endelige

fortyndede

opløsning

partikler

misfarvning.

Kassér

hætteglasset

eller

posen,

hvis

observeres

partikler

og/eller

misfarvning.

Akynzeo må ikke rekonstitueres eller blandes med opløsninger, for hvilke der ikke er fastlagt fysisk

eller kemisk forligelighed (se pkt. 6.2).

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/15/1001/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27. maj 2015

Dato for seneste fornyelse: 9. januar 2020

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/16010/2020

EMEA/H/C/003728

Akynzeo (netupitant eller

fosnetupitant/palonosetronhydrochlorid)

En oversigt over Akynzeo, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Akynzeo, og hvad anvendes det til?

Akynzeo er et lægemiddel, der anvendes til at forebygge kvalme og opkastning hos voksne med kræft,

som får kemoterapi (lægemidler til behandling af kræft).

Nogle kemoterapier er kendt for at give svær kvalme og opkastning, og Akynzeo anvendes hos

patienter, der får enten stærk emetogen (kvalmefremkaldende) kemoterapi indeholdende

kræftlægemidlet cisplatin eller andre kemoterapier, der er moderat emetogene.

Akynzeo findes som kapsler og som et pulver til fremstilling af en injektionsvæske, opløsning. Det

indeholder de aktive stoffer netupitant og palonosetron (kapsler) eller fosnetupitant og palonosetron

(pulver).

Hvordan anvendes Akynzeo?

Den anbefalede dosis er én kapsel, der tages gennem munden én time før kemoterapien starter, eller

én injektion i en vene over 30 minutter før hver kemoterapicyklus.

Lægemidlet fås kun på recept. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Akynzeo, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Akynzeo?

De aktive stoffer i Akynzeo virker ved at blokere to forskellige mekanismer, der medvirker til at

fremkalde kvalme og opkastning under kemoterapi. Palonosetron blokerer 5HT

-receptorer i tarmen,

som bevirker den umiddelbare kvalmefase (der indtræffer inden for det første døgn). Netupitant virker

ved at blokere neurokinin-1-receptorer (NK1-receptorer), som findes i nervesystemet, og som bevirker

den forsinkede kvalme- og opkastningsfase (der indtræffer efter det første døgn). Fosnetupitant er et

prodrug til netupitant, dvs. at det i kroppen omdannes til det aktive stof netupitant.

Akynzeo (netupitant eller fosnetupitant/palonosetronhydrochlorid)

EMA/16010/2020

Side 2/2

Ved at anvende palonosetron og netupitant eller fosnetupitant sammen er Akynzeo med til at

begrænse både de umiddelbare og de forsinkede kvalme- og opkastningsfaser, der indtræffer efter

kemoterapi.

Palonosetron som selvstændigt stof har været godkendt i EU siden 2005.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Akynzeo?

I et hovedstudie, hvor Akynzeo blev sammenlignet med palonosetron taget alene, oplevede 90 % af de

patienter, der tog Akynzeo (121 ud af 135), ingen opkastning inden for 5 dage fra påbegyndelse af

stærk emetogen kemoterapi, sammenlignet med 77 % af de patienter, der tog palonosetron alene

(104 ud af 136).

I et andet hovedstudie undersøgte man fordelene ved Akynzeo hos patienter, der gennemgik moderat

emetogen kemoterapi. Cirka 88 % af de patienter, der tog Akynzeo, oplevede ingen opkastning på dag

1 efter den første kemoterapicyklus, sammenlignet med 85 % af de patienter, der tog palonosetron.

Tallene for dag 2 til dag 5 var 77 % for patienter i Akynzeo-gruppen og 70 % for patienter i

palonosetron-gruppen. Dette studie involverede 1.455 patienter, og patienterne tog dexamethason, et

andet lægemiddel mod opkastning, som en yderligere behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Akynzeo?

De hyppigste bivirkninger ved Akynzeo (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

hovedpine, forstoppelse og udmattelse. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Akynzeo godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur fremhævede, at Akynzeo var effektivt til at forhindre både de

umiddelbare og de forsinkede kvalme- og opkastningsfaser efter kemoterapi, og at lægemidlet har en

gunstig sikkerhedsprofil. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved lægemidlet opvejer risiciene,

og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Akynzeo?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Akynzeo.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Akynzeo løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Akynzeo vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Akynzeo

Akynzeo fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. maj 2015.

Yderligere information om Akynzeo findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/akynzeo

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2020.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information