Akynzeo

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-06-2020

Aktiv bestanddel:
netupitant, palonosetron hydrochlorid
Tilgængelig fra:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd
ATC-kode:
A04AA
INN (International Name):
netupitant, palonosetron
Terapeutisk gruppe:
Antiemetika og antinauseants,
Terapeutisk område:
Opkastning, Kræft, Kvalme
Terapeutiske indikationer:
Akynzeo er angivet i voksne til Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med meget emetogenic cisplatin-baseret kemoterapi mod kræft. Forebyggelse af akut og forsinket kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogenic kræft kemoterapi.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003728
Autorisation dato:
2015-05-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/003728

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

19-03-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

19-03-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Akynzeo 300 mg/0,5 mg hårde kapsler

netupitant/palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Akynzeo

Sådan skal du tage Akynzeo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Akynzeo indeholder to lægemidler (’aktive stoffer’), der kaldes:

netupitant

palonosetron.

Anvendelse

Akynzeo anvendes til at hjælpe voksne med kræft med at undgå at få kvalme eller kaste op, mens de

får den kræftbehandling, der kaldes ’kemoterapi’.

Sådan virker Akynzeo

Kemoterapi-lægemidler kan få kroppen til at frigive stoffer, der kaldes serotonin og substans P. De

stimulerer opkastningscentret i hjernen og giver dig kvalme eller får dig til at kaste op. Lægemidlerne i

Akynzeo hæfter sig til receptorer i nervesystemet, som serotonin og substans P virker igennem:

netupitant (en NK

-receptorantagonist) blokerer receptorerne for substans P, og palonosetron (en

5-HT

-receptorantagonist) blokerer visse receptorer for serotonin. Ved at blokere virkningen af

substans P og serotonin på denne måde hjælper lægemidlerne med at forhindre stimuleringen af

opkastningscentret og den medfølgende kvalme/opkastning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Akynzeo

Tag ikke Akynzeo:

hvis du er allergisk over for netupitant eller palonosetron eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Akynzeo (angivet i punkt 6). Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller

sygeplejersken, før du tager dette lægemiddel.

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Akynzeo, hvis:

du har problemer med leveren

du har en blokering i tarmen, eller hvis du tidligere har haft forstoppelse

du eller en af dine nære slægtninge nogensinde har haft et hjerteproblem, der kaldes

‘forlængelse af QT-intervallet’

du har haft andre hjerteproblemer

du har fået at vide, at mineralerne i dit blod ikke er i balance, såsom kalium og magnesium, og

det ikke er blevet korrigeret.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Akynzeo.

Børn og unge

Akynzeo må ikke tages af børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Akynzeo

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har

taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler:

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SSRI'er (selektive

serotoningenoptagshæmmere) - såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram

eller escitalopram

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SNRI'er (serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere) - såsom venlafaxin eller duloxetin.

Fortæl det også til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler, da det kan være nødvendigt, at din læge ændrer dosis af disse andre lægemidler:

lægemidler, der kan forårsage en unormal puls, såsom amiodaron, nicardipin, quinidin,

moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon

lægemidler med et snævert terapeutisk interval, der primært metaboliseres af CYP3A4, såsom

ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl eller

quinidin

nogle kemoterapi-lægemidler - såsom docetaxel eller etoposid

erythromycin – til at behandle bakterieinfektioner

midazolam - et afslappende middel, der anvendes til at behandle angst

dexamethason - kan anvendes til at behandle kvalme og opkastning

ketoconazol – til at behandle Cushings syndrom

rifampicin - til at behandle tuberkulose (TB) og andre infektioner.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Akynzeo.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Tag ikke Akynzeo, hvis du er gravid, eller hvis du er en kvinde i den fertile alder, som ikke anvender

sikker prævention.

Du må ikke amme, hvis du tager Akynzeo. Dette skyldes, at det er ukendt, om lægemidlet udskilles i

brystmælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig svimmel eller træt, efter du tager Akynzeo. Hvis dette forekommer, må du ikke føre

motorkøretøj eller betjene værktøj eller maskiner.

Akynzeo indeholder saccharose, sorbitol, natrium og kan indeholde spor af soja.

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder 7 mg sorbitol i hver hård kapsel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

Medicinen kan indeholde spor af lecithin - som kommer fra soja. Hvis du er allergisk over for

jordnødder eller soja, skal du straks opsøge din læge, hvis du bemærker tegn på en allergisk reaktion.

Tegnene kan omfatte nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær, hævelse i mund,

ansigt, læber, tunge eller hals og til tider et blodtryksfald.

3.

Sådan skal du tage Akynzeo

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken.

Hvor meget skal der tages?

Den anbefalede dosis er én kapsel (hver kapsel indeholder 300 mg netupitant og 0,5 mg

palonosetron).

Tag kapslen ca. 1 time, før du begynder din kemoterapi-cyklus.

Du kan tage Akynzeo sammen med eller uden mad.

Akynzeo tages før kemoterapi for at forhindre, at du udvikler opkastninger og kvalme. Tag ikke

Akynzeo i dagene, efter du har fået kemoterapi - medmindre du skal til at have en anden kemoterapi-

cyklus.

Hvis du har taget for meget Akynzeo

Den sædvanlige dosis er 1 kapsel. Hvis du tror, du har taget for meget Akynzeo, skal du straks fortælle

det til lægen. Symptomerne på overdosering kan omfatte hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, angst,

hjertebanken, euforisk humør og smerter i benene.

Hvis du har glemt at tage Akynzeo

Hvis du tror, du har glemt at tage din dosis, skal du straks fortælle det til lægen.

Hvis du holder op med at tage Akynzeo

Akynzeo tages for at hjælpe dig med at forhindre, at du får kvalme og kaster op, når du får kemoterapi.

Hvis du ikke vil tage Akynzeo, kan du tale med lægen om det. Hvis du beslutter dig for ikke at tage

Akynzeo (eller et andet lignende lægemiddel), er det sandsynligt, at din kemoterapi kan få dig til at få

kvalme eller kaste op.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hold op med at tage Akynzeo, og fortæl det straks til lægen, hvis du bemærker følgende alvorlige

bivirkning – du kan have behov for akut medicinsk behandling:

Meget sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer

alvorlig allergisk reaktion - tegnene omfatter nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller

synkebesvær, hævelse i mund, ansigt, læber, tunge eller hals og til tider et blodtryksfald.

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får nogle af følgende

bivirkninger:

Almindelig:

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

forstoppelse

træthedsfølelse.

Ikke almindelig: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

hårtab

manglende energi (svaghedsfølelse)

nedsat appetit

forhøjet blodtryk

hævet, kløende udslæt på huden (nældefeber)

problemer med hjertets muskler (kardiomyopati)

snurrende fornemmelse (vertigo), svimmelhedsfølelse eller søvnbesvær (insomni)

maveproblemer, herunder mavebesvær, følelse af oppustethed, kvalme, smerter,

fordøjelsesbesvær, hikke, luftafgang eller diarré

højt niveau af visse enzymer, herunder basisk fosfatase i blodet og levertransaminaser (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af kreatinin - som måler nyrefunktionen (kan ses i blodprøver).

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘forlængelse af QT- eller PR-

intervallet’, ‘ledningsforstyrrelse’, ‘takykardi’ og ‘1. grads atrioventrikulært blok’)

lavt niveau af ‘neutrofiler’ - en slags hvide blodlegemer, som bekæmper infektioner (kan ses i

blodprøver)

højt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver).

Sjælden: (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

rygsmerter, ledsmerter

varmefølelse, rødmen i ansigtet eller andre områder af huden (blussende fornemmelse)

kløende hududslæt

døsighed

søvnproblemer

ringen i øret

opkastning

lavt blodtryk

brystsmerter (ikke relateret til hjertet)

følelsesløshed, sløret syn

pludseligt nervøst sammenbrud, humørændring

blæreinfektion og -betændelse (cystitis)

hæmorider

konjunktivitis (en

form for øjenbetændelse)

lavt niveau af kalium (kan ses i blodprøver)

ændringer (eller forstyrrelser) af hjerterytmen

hjerteklapsygdom (utæt mitralklap)

belægning på tungen, synkebesvær, mundtørhed, opstød, unormal smagsfornemmelse efter

lægemiddelindtagelsen

nedsat blodforsyning til hjertemusklen (myokardieiskæmi)

højt niveau af kreatinphosphokinase/kreatinphosphokinase MB - hvilket indikerer en pludselig

nedsat blodforsyning til hjertemuskulaturen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af troponin - som indikerer dysfunktion af hjertemusklen (kan ses i blodprøver)

højt niveau af pigmentet bilirubin - hvilket indikerer leverdysfunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af myoglobin - hvilket indikerer muskelskade (kan ses i blodprøver)

højt niveau af urinstof i blodet - hvilket indikerer nedsat nyrefunktion (kan ses i blodprøver)

højt niveau af ’lymfocytter’– en type hvide blodlegemer, som hjælper kroppen med at bekæmpe

sygdomme (kan ses i blodprøver)

lavt niveau af hvide blodlegemer (kan ses i blodprøver)

problemer på EKG'et (elektrokardiogrammet) (som kaldes ‘ST-segmentdepression’, ‘unormalt

ST-T-segment’, ‘højre/venstre-sidigt grenblok’ og ‘2. grads atrioventrikulært blok’)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter ’Exp’.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Akynzeo indeholder:

Aktive stoffer: palonosetron og netupitant. Hver hård kapsel indeholder tre tabletter (300 mg

netupitant) og en blød kapsel (palonosetronhydrochlorid svarende til 0,5 mg palonosetron).

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (E460), saccharoselaurylsyreestere, povidon

K-30, croscarmellosenatrium, kolloid silica, natriumstearylfumarat, magnesiumstearat,

glycerolmonocaprylocaproat (type I), glycerol, polyglyceryloleat, renset vand,

butylhydroxyanisol (E320), gelatine, sorbitol, 1,4-sorbitan, titandioxid (E171), shellac-glasur

(delvist esterificeret), gul, rød og sort jernoxid (E172), propylenglycol (E1520).

Denne medicin indeholder saccharose, sorbitol, natrium og kan indeholde soja - se punkt 2 for

yderligere oplysninger.

Udseende og pakningsstørrelser

De hårde kapsler er uigennemsigtige med en hvid underdel og en karamelfarvet overdel og ’HE1’

præget på underdelen. Pakningsstørrelse med 1 kapsel i en aluminiumsblister eller 4 x 1 hård kapsel i

perforerede enkeltdosis-aluminiumsblistre. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Lietuva

PharmaSwiss

Tel: +370 5 279 07 62

България

Angelini Pharma Bulgaria EOOD

Teл.: +359 2 975 13 95

Luxembourg/Luxemburg

Vifor Pharma

Tél/Tel: +32(0)32 182070

Česká republika

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Tel: (+420) 546 123 111

Magyarország

Angelini Pharma Magyarország Kft

Tel.: + 36 1 336 1614

Danmark

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Malta

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Tel.: + 353 1 822 5404

Deutschland

RIEMSER Pharma GmbH

Tel: + 49 30 338427-0

Nederland

Vifor Pharma

Tel: +31(0)88 8484300

Eesti

PharmaSwiss

Tel: +372 6827 400

Norge

Swedish Orphan Biovitrum AS

Tlf: +47 66 82 34 00

Ελλάδα

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

Angelini Pharma Österreich GmbH

Tel: +43-5-9-606-0

España

Vifor Pharma España, S.L.

Tel: +34 902 121 111

Polska

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 70 28 200

France

Vifor France

Tél: +33 (0)1 41 06 58 90

Portugal

OM Pharma

Tel: +351 21 470 85 00

Hrvatska

PharmaSwiss

Tel: +385 1 6311 833

România

Angelini Pharmaceuticals Romania Srl

Tel: +40 21 331 67 67

Ireland

Chugai Pharma France

Tel: +33 1 79 36 36 18

Slovenija

PharmaSwiss

Tel: +386 1 2364 700

Ísland

Swedish Orphan Biovitrum A/S

Tlf: + 45 32 96 68 69

Slovenská republika

Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.

Tel: +421 2 5920 7320

Italia

Italfarmaco

Tel: + 39 02 64431

Suomi/Finland

Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab

Puh./Tel: +358 201 558 840

Κύπρος

Galenica A.E.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Sverige

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tel: +46 8 697 20 00

Latvija

PharmaSwiss

Tel: +371 6750 2185

United Kingdom

Chugai

Tel: +44 1748 827 276

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Indlægsseddel: Information til patienten

Akynzeo 235 mg/0,25 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning

fosnetupitant/palonosetron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Akynzeo

Sådan får du Akynzeo

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Akynzeo indeholder to lægemidler (’aktive stoffer’), der kaldes:

fosnetupitant

palonosetron.

Anvendelse

Akynzeo anvendes til at hjælpe voksne med kræft med at undgå at få kvalme eller kaste op, mens de

får den kræftbehandling, der kaldes ’kemoterapi’.

Sådan virker Akynzeo

Kemoterapi-lægemidler kan få kroppen til at frigive stoffer, der kaldes serotonin og substans P. De

stimulerer opkastningscentret i hjernen og giver dig kvalme eller får dig til at kaste op. Lægemidlerne i

Akynzeo hæfter sig til receptorer i nervesystemet, som serotonin og substans P virker igennem:

fosnetupitant, som omdannes til netupitant (en NK

-receptorantagonist) i kroppen, blokerer

receptorerne for substans P, og palonosetron (en 5-HT

-receptorantagonist) blokerer visse receptorer

for serotonin. Ved at blokere virkningen af substans P og serotonin på denne måde hjælper

lægemidlerne med at forhindre stimuleringen af opkastningscentret og den medfølgende

kvalme/opkastning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Akynzeo

Du må ikke få Akynzeo:

hvis du er allergisk over for fosnetupitant, netupitant eller palonosetron eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Akynzeo (angivet i punkt 6). Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet

eller sygeplejersken, før du får dette lægemiddel.

hvis du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo, hvis:

du har problemer med leveren

du har en blokering i tarmen, eller hvis du tidligere har haft forstoppelse

du eller en af dine nære slægtninge nogensinde har haft et hjerteproblem, der kaldes

‘forlængelse af QT-intervallet’

du har andre hjerteproblemer

du har fået at vide, at mineraler såsom kalium og magnesium i dit blod ikke er i balance, og det

ikke er blevet korrigeret.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo.

Børn og unge

Akynzeo må ikke gives til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Akynzeo

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager anden medicin, for nylig har

taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Fortæl det især til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager et eller flere af følgende

lægemidler:

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SSRI'er (selektive

serotoningenoptagshæmmere) - såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram

eller escitalopram

lægemidler mod depression eller angst, der kaldes SNRI'er (serotonin-

noradrenalingenoptagshæmmere) - såsom venlafaxin eller duloxetin.

Fortæl det også til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du tager nogle af de følgende

lægemidler, da det kan være nødvendigt, at din læge ændrer dosis af disse andre lægemidler:

lægemidler, der kan forårsage en unormal puls, såsom amiodaron, nicardipin, quinidin,

moxifloxacin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin eller domperidon

lægemidler med et snævert terapeutisk interval, der primært metaboliseres af CYP3A4, såsom

ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl eller

quinidin

nogle kemoterapi-lægemidler - såsom docetaxel eller etoposid

erythromycin – til at behandle bakterieinfektioner

midazolam - et afslappende middel, der anvendes til at behandle angst

dexamethason - kan anvendes til at behandle kvalme og opkastning

ketoconazol – til at behandle Cushings syndrom

rifampicin - til at behandle tuberkulose (TB) og andre infektioner.

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl), skal du tale med din læge,

apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du får Akynzeo.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du får dette lægemiddel.

Du må ikke få Akynzeo, hvis du er gravid, eller hvis du er en kvinde, som kan blive gravid, og ikke

anvender sikker prævention.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Akynzeo 300 mg/0,5 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver hård kapsel indeholder 300 mg netupitant og palonosetronhydrochlorid svarende til 0,5 mg

palonosetron.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver hård kapsel indeholder 7 mg sorbitol og 20 mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Uigennemsigtig gelatinekapsel af størrelse ”0” (længde 21,7 mm) med en hvid underdel og en

karamelfarvet overdel og ”HE1” præget på underdelen. Den hårde kapsel er fyldt med tre tabletter og

en blød kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Akynzeo er indiceret til voksne til:

Forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning forbundet med højemetogen cisplatin-baseret

cancerkemoterapi.

Forebyggelse af akut og sen kvalme og opkastning i forbindelse med moderat emetogen

cancerkemoterapi.

4.2

Dosering og administration

Dosering

En 300 mg/0,5 mg kapsel bør administreres ca. en time før start af hver kemoterapi-cyklus.

Den anbefalede dosis oral dexamethason bør reduceres med ca. 50 % ved administration sammen med

netupitant/palonosetron kapsler (se pkt. 4.5 og administrationsskemaet for kliniske studier i pkt. 5.1).

Specielle populationer

Ældre personer

Ingen dosisjustering er nødvendig for ældre patienter.

Der bør udvises forsigtighed, når dette

lægemiddel anvendes til patienter over 75 år på grund af den lange halveringstid af de aktive stoffer og

den begrænsede erfaring i denne population.

Nedsat nyrefunktion

Det anses ikke for at være nødvendigt med en dosisjustering hos patienter med let til svært nedsat

nyrefunktion. Nyreudskillelsen af netupitant er ubetydelig. En let til moderat nedsat nyrefunktion

påvirker ikke palonosetrons farmakokinetiske parametre signifikant. Total systemisk eksponering over

for intravenøs palonosetron blev øget med ca. 28 % hos personer med svært nedsat nyrefunktion i

forhold til raske personer. Farmakokinetikken af palonosetron eller netupitant er ikke blevet undersøgt

hos personer med nyresygdom i slutstadiet med behov for hæmodialyse, og der foreligger ingen data

om virkningen og sikkerheden af netupitant/palonosetron kapsler hos disse patienter. Derfor bør

anvendelsen til disse patienter undgås.

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score 5-8). Der foreligger begrænsede data fra patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-

Pugh-score ≥ 9). Da anvendelsen til patienter med svært nedsat leverfunktion kan være forbundet med

en forøget eksponering over for netupitant, bør dette lægemiddel anvendes med forsigtighed hos disse

patienter (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Akynzeo kapslers sikkerhed og virkning hos den pædiatriske population er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Til oral anvendelse.

Den hårde kapsel skal sluges hel.

Den kan tages sammen med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forstoppelse

Da palonosetron kan forlænge transittiden i tyktarmen, bør patienter med tidligere forstoppelse eller

tegn på subakut tarmobstruktion overvåges efter administration (se pkt. 4.8).

Serotonergt syndrom

Der er blevet rapporteret serotonergt syndrom med anvendelsen af 5-HT

-antagonister enten alene

eller i kombination med andre serotonerge lægemidler (herunder selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI'er) og serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI'er)). Der

rådes til passende observation af patienterne for serotonergt syndrom-lignende symptomer (se

pkt. 4.8).

QT-forlængelse

Et EKG-studie hos raske, voksne frivillige mænd og kvinder med oral netupitant enten 200 eller

600 mg, administreret i kombination med oral palonosetron hhv. 0,5 eller 1,5 mg. Studiet viste ingen

klinisk vigtige virkninger på EKG-parametre: det største punktestimat af placebo- og

baselinekorrigeret QTc-interval var 7,0 ms (ensidet øvre 95 % konfidensgrænse 8,8 ms), observeret

16 timer efter administration af supraterapeutiske doser (600 mg netupitant og 1,5 mg palonosetron).

Den øvre 95 % konfidensgrænse for punktestimaterne af placebo- og baselinekorrigeret QTcI var

konstant inden for 10 ms på alle tidspunkter i løbet af de 2 dage efter administration af studiestof.

Da netupitant/palonosetron kapsler imidlertid indeholder en 5-HT

-receptorantagonist bør der udvises

forsigtighed ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger QT-intervallet, eller hos patienter,

der har eller har anlæg for at udvikle en forlængelse af QT-intervallet. Disse betingelser omfatter

patienter med en personlig eller en familiær anamnese med QT-forlængelse, elektrolytforstyrrelser,

kongestivt hjertesvigt, bradyarytmi, ledningsforstyrrelser, og hos patienter, der tager lægemidler mod

arytmi eller andre lægemidler, der fører til QT-forlængelse eller elektrolytforstyrrelser. Hypokaliæmi

og hypomagnesæmi bør korrigeres før administration.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med svært nedsat leverfunktion, da der kun foreligger

begrænsede data fra disse patienter.

Dette lægemiddel bør anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får oralt administrerede

aktive stoffer, som primært metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk interval (se

pkt. 4.5).

Kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4

Netupitant er en moderat hæmmer af CYP3A4 og kan øge eksponeringen over for kemoterapi-stoffer,

der er substrater for CYP3A4, f.eks. docetaxel (se pkt. 4.5). Derfor bør patienterne overvåges for en

øget toksicitet af kemoterapeutiske stoffer, der er substrater for CYP3A4, herunder irinotecan.

Desuden kan netupitant også påvirke virkningen af kemoterapeutiske stoffer, der skal aktiveres af

CYP3A4-metabolismen.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 7 mg sorbitol i hver hård kapsel.

Dette lægemiddel indeholder også 20 mg saccharose i hver kapsel. Bør ikke anvendes til patienter med

hereditær fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

Der kan også være spor af lecithin fra soja. Derfor skal patienter med en kendt overfølsomhed over for

jordnødder eller soja overvåges nøje for tegn på en allergisk reaktion (se pkt. 4.8).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Når netupitant/palonosetron kapsler anvendes sammen med en anden CYP3A4-hæmmer, kan

plasmakoncentrationerne af netupitant være forhøjet. Når dette lægemiddel anvendes samtidigt med

lægemidler, som inducerer CYP3A4-aktivitet, kan plasmakoncentrationerne af netupitant reduceres,

og dette kan føre til en nedsat virkning. Dette lægemiddel kan øge plasmakoncentrationerne af

samtidigt administrerede lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4.

Hos mennesker elimineres netupitant primært via levermetabolisme medieret via CYP3A4 med en

marginal nyreudskillelse. Netupitant er ved en dosis på 300 mg et substrat og en moderat hæmmer af

CYP3A4 hos mennesker. Palonosetron elimineres fra kroppen via både nyreudskillelse og metaboliske

processer, hvor sidstnævnte medieres via flere CYP-enzymer. Palonosetron metaboliseres primært af

CYP2D6, med mindre bidrag fra CYP3A4- og CYP1A2-isoenzymer. Baseret på in vitro-studier

hæmmer eller inducerer palonosetron ikke cytokrom P450-isoenzym ved klinisk relevante

koncentrationer.

Interaktion mellem oral netupitant og oral palonosetron:

Der er ikke blevet observeret nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem oral

netupitant og oral palonosetron.

Interaktion med CYP3A4-substrater:

Dexamethason

Administration af en enkeltdosis med 300 mg netupitant sammen med et behandlingsprogram med

dexamethason (20 mg på Dag 1, efterfulgt af 8 mg to gange dagligt fra Dag 2 til Dag 4) øgede

eksponeringen over for dexamethason signifikant på en tids- og dosisafhængig måde. AUC

0-24

(Dag 1), AUC

24-36

(Dag 2) og AUC

84-108

og AUC

84-∞

(Dag 4) for dexamethason var 2,4 gange forhøjet

ved administration sammen med 300 mg netupitant. Den farmakokinetiske profil for netupitant var

uændret, når det blev administreret sammen med dexamethason.

Den orale dexamethason-dosis bør som sådan reduceres med ca. 50 % ved administration sammen

med netupitant/palonosetron kapsler (se pkt. 4.2).

Kemoterapeutiske lægemidler (docetaxel, etoposid, cyklophosphamid)

Eksponering over for docetaxel og etoposid var forhøjet med hhv. 37 % og 21 % ved administration

sammen med netupitant/palonosetron kapsler. Der blev ikke set nogen vedvarende virkning med

cyklophosphamid efter samtidig administration med netupitant.

Oral kontraception

Når netupitant/palonosetron kapsler blev givet med en enkelt oral dosis på 60 μg ethinyløstradiol og

300 μg levonorgestrel, havde det ingen signifikant virkning på AUC for ethinyløstradiol, og det

forøgede AUC for levonorgestrel 1,4

gange. En klinisk effekt på virkningen af hormonel

kontraception er usandsynlig. Der blev ikke observeret nogen relevante ændringer af

farmakokinetikken for netupitant og palonosetron.

Erythromycin og midazolam

Eksponering over for erythromycin og midazolam blev forhøjet hhv. ca. 1,3 og 2,4 gange ved

administration af hver af dem sammen med netupitant. Disse virkninger blev ikke anset for at have

klinisk relevans. Den farmakokinetiske profil for netupitant var ikke påvirket af administration

sammen med enten midazolam eller erythromycin. Den mulige virkning af forhøjede

plasmakoncentrationer af midazolam eller andre benzodiazepiner, som metaboliseres via CYP3A4

(alprazolam, triazolam), bør overvejes ved administration af disse aktive stoffer sammen med

netupitant/palonosetron kapsler.

Serotonerge lægemidler (f.eks. SSRI'er og SNRI'er)

Der har været rapporter om serotonergt syndrom efter samtidig anvendelse af 5-HT

-antagonister og

andre serotonerge lægemidler (herunder SSRI'er, såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin,

citalopram eller escitalopram, og SNRI'er, såsom venlafaxin eller duloxetin) (se pkt. 4.4).

Virkningen af andre lægemidler på Akynzeos farmakokinetik

Netupitant metaboliseres primært af CYP3A4. Derfor kan administration sammen med lægemidler,

der hæmmer eller inducerer CYP3A4-aktiviteten, påvirke plasmakoncentrationen af netupitant. Som

følge heraf bør administration sammen med kraftige CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres

med forsigtighed, og administration sammen med kraftige CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin) bør

undgås. Dette lægemiddel bør endvidere anvendes med forsigtighed hos patienter, der samtidigt får

oralt administrerede aktive stoffer med et snævert terapeutisk interval, som primært metaboliseres af

CYP3A4, såsom ciclosporin, tacrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin,

fentanyl og quinidin.

Virkningen af ketoconazol og rifampicin

Administration af CYP3A4-hæmmeren ketoconazol sammen med netupitant/palonosetron kapsler

forøgede AUC for netupitant 1,8 gange og C

maks

1,3 gange sammenlignet med administration af

netupitant/palonosetron kapsler alene. Administration sammen med ketoconazol påvirkede ikke

farmakokinetikken af palonosetron.

Administration af CYP3A4-induktoren rifampicin sammen med Akynzeo alene reducerede AUC for

netupitant 5,2 gange, og C

maks

2,6 gange. Administration sammen med rifampicin påvirkede ikke

farmakokinetikken af palonosetron. Som følge heraf bør administration sammen med kraftige

CYP3A4-hæmmere (f.eks. ketoconazol) udføres med forsigtighed og administration sammen med

kraftige CYP3A4 -induktorer (f.eks. rifampicin) bør undgås.

Yderligere påvirkninger

Det er ikke sandsynligt, at netupitant/palonosetron kapsler påvirker lægemidler, som er P-gp-

substrater. Netupitant er ikke et substrat for P-gp. Da netupitant blev administreret på Dag 8 i et

12-dages program med digoxin blev der ikke observeret nogen ændringer i farmakokinetikken for

digoxin.

Hæmning af effluks af -transporteren BCRP og glukuroniderings-isozym UGT2B7 ved hjælp

netupitant og dets metabolitter er ikke sandsynlig, og hvis det forekommer, er det af ubetydelig klinisk

relevans.

In vitro-data viser, at netupitant hæmmer UGT2B7, og størrelsesordenen for sådan en virkning i

klinikken er ikke klarlagt. Der rådes til forsigtighed, når netupitant kombineres med et oralt substrat

for dette enzym (f.eks. zidovudine, valproinsyre, morfin).

In vitro-data tyder på, at netupitant hæmmer effluks af transporteren BCRP. Den kliniske relevans af

denne virkning er ikke klarlagt.

In vitro-data viser, at netupitant er en P-gp-hæmmer. I et studie udført hos raske frivillige personer

påvirker netupitant ikke eksponeringen over for digoxin, et P-gp-substrat, hvorimod det øger dets C

maks

med 1,09 gange [90 % CI 0,9-1,31]. Det kan ikke udelukkes, at denne virkning kan være mere

udpræget og dermed klinisk relevant hos cancerpatienter, især patienter med unormal nyrefunktion.

Derfor rådes der til forsigtighed, når netupitant kombineres med digoxin eller med andre P-gp-

substrater, såsom dabigatran eller colchicin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception hos kvinder

Kvinder i den fertile alder må ikke være gravide eller blive gravide, mens de er i behandling med

netupitant/palonosetron kapsler. Der skal udføres en graviditetstest hos alle præmenopausale kvinder

før behandlingen. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og

i op til en måned efter behandlingen med dette lægemiddel.

Graviditet

Netupitant

Der er ingen data fra anvendelse af netupitant til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet, herunder teratogene virkninger, hos kaniner uden sikkerhedsmargin (se

pkt. 5.3).

Palonosetron

Der er ingen data fra anvendelse af palonosetron til gravide kvinder. Data fra dyreforsøg indikerer

hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger af palonosetron, hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Netupitant/palonosetron kapsler er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3).

Amning

Det er ukendt, om palonosetron eller netupitant udskilles i human mælk. En risiko for det ammende

barn kan ikke udelukkes. Netupitant/palonosetron kapsler bør ikke anvendes under amning. Amning

bør afbrydes under behandling med dette lægemiddel og i 1 måned efter den sidste dosis.

Fertilitet

Netupitant

Der er ikke observeret nogen virkning på fertiliteten i dyreforsøg.

Palonosetron

Degeneration af det seminiferøse epitel er blevet observeret i rottestudier (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Netupitant/palonosetron kapsler påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Da det kan inducere svimmelhed, døsighed eller træthed, bør patienterne rådes til ikke at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis sådanne symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Oversigt af sikkerhedsprofilen

Almindelige bivirkninger rapporteret med netupitant/palonosetron kapsler var hovedpine (3,6 %),

forstoppelse (3,0 %) og træthed (1,2 %).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkninger er opstillet nedenfor pr. MedDRA systemorganklasse og hyppighed.

Den følgende konvention er blevet anvendt til klassifikation af hyppigheden:

Meget almindelig (≥ 1/10),

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10),

Ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

Sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000),

Meget sjælden (< 1/10.000),

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

parasitære sygdomme

Cystitis

Blod og lymfesystem

Neutropeni

Leukopeni

Leukocytose

Lymfocytose

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Hypokaliæmi

Psykiske forstyrrelser

Søvnløshed

Akut psykose

Humørændring

Søvnforstyrrelse

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Somnolens

Øjne

Konjunktivitis

Sløret syn

Øre og labyrint

Vertigo

Tinnitus

Hjerte

1. grads

atrioventrikulært

blok

Arytmi

Kardiomyopati

2. grads atrioventrikulært blok

Ledningsforstyrrelse

Venstresidigt grenblok

Takykardi

Højresidigt grenblok

Mitralklapinkompetens

Myokardieiskæmi

Ventrikulære ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypertension

Rødmen

Hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-kanalen

Forstoppelse

Abdominal

distension

Mundtørhed

Abdominalsmerter

Dysfagi

Diarré

Eruktation

Dyspepsi

Hæmorider

Flatulens

Belægning på tungen

Kvalme

Opkastnng

Hud og subkutane væv

Alopeci

Erytem

Urticaria

Pruritus

Udslæt

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Rygsmerter

Smerter i ekstremiteterne

Systemorganklasse

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Asteni

Varmefølelse

Brystsmerter ikke fra hjertet

Præparatet smager unormalt

Undersøgelser

Forhøjet niveau af

levertransaminaser

Forhøjet niveau af bilirubin i

blodet

Forhøjet niveau af

basisk fosfatase i

blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinin i blodet

Forhøjet niveau af

kreatinphosphokinase MB i

blodet

Elektrokardiogram

forlænget QT

Forhøjet niveau af urinstof i

blodet

Elektrokardiogram depression

i ST-segmentet

Elektrokardiogram unormalt

ST-T-segment

Forhøjet niveau af myoglobin i

blodet

Forhøjet neutrofilantal

Forhøjet niveau af troponin

Data fra efter markedsføring indikerer, at bivirkningsprofilen generelt svarer til den, der er observeret i

kliniske studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Netupitant

Der kan ikke tilskrives nogen almindelige bivirkninger til netupitant, den nye komponent af den faste

kombination.

Palonosetron

Der er blevet rapporteret tilfælde af indlæggelseskrævende forstoppelse med fækal retention i

forbindelse med palonosetron 0,75 mg.

Desuden er der blevet rapporteret øjenhævelse, dyspnø og myalgi som bivirkninger med oral

palonosetron, men de blev ikke observeret i løbet af udviklingen af dette lægemiddel. Alle disse

reaktioner var ikke almindelige.

Meget sjældne tilfælde af anafylaksi, anafylaktiske/anafylaktoide reaktioner og shock er blevet

rapporteret fra anvendelsen af intravenøst palonosetron efter markedsføring. Tegnene kan omfatte

nældefeber, kløe, angioødem, lavt blodtryk, halssammensnøring, trykken for brystet, dyspnø,

bevidsthedstab.

Der har også været rapporter om serotonergt syndrom. Tegnene kan omfatte tremor, agitation,

svedtendens, myokloniske bevægelser, hypertoni og feber.

Netupitant og palonosetron kombinationskapsel

Dette lægemiddel kan indeholde spor af lecithin, som kommer fra soja. Patienter med kendt

overfølsomhed over for jordnødder eller soja skal derfor overvåges nøje for tegn på en allergisk

reaktion. Tegnene kan omfatte nældefeber, hududslæt, kløe, vejrtræknings- eller synkebesvær,

hævelse i mund, ansigt, læber, tunge eller hals og undertiden blodtryksfald.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

4.9

Overdosering

På baggrund af erfaringen med raske forsøgspersoner eksponeret for oral netupitant 600 mg i

kombination med palonosetron 1,50 mg er de potentielle akutte symptomer på overdosering

hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, angst, palpitationer, euforisk humør og smerter i benene. I

tilfælde af en overdosering skal lægemidlet seponeres, og der skal sørges for generel støttebehandling

og overvågning. Grundet den antiemetiske aktivitet af netupitant og palonosetron kan det forekomme,

at emese induceret af et lægemiddel ikke er effektivt. Der er ikke blevet udført dialysestudier. Grundet

det store fordelingsvolumen af palonosetron og netupitant er det imidlertid usandsynligt, at dialyse er

en effektiv behandling af en overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiemetika og midler mod kvalme, serotonin (5-HT

antagonister, ATC-kode: A04AA55

Virkningsmekanisme

Netupitant er en selektiv antagonist af humane substans P/neurokinin 1 (NK

)-receptorer.

Palonosetron er en 5-HT

-receptorantagonist med en kraftig bindingsaffinitet for denne receptor, og en

lille eller ingen affinitet for andre receptorer. Kemoterapeutiske stoffer fremkalder kvalme og

opkastning ved at stimulere frigørelsen af serotonin fra enterokromaffinceller i tyndtarmen. Serotonin

aktiverer så 5-HT

-receptorer, der befinder sig på afferente vagusnerver, til at påbegynde

opkastningsrefleksen.

En sen emese er blevet forbundet med aktiveringen af takykinin-familiens neurokinin 1 (NK

receptorer (vidt udbredt i det centrale og perifere nervesystem) af substans P. Som vist i in vitro- og in

vivo-studier hæmmer netupitant substans P-medieret respons.

Det blev vist, at netupitant krydsede blod-hjerne-barrieren med en NK

-receptorokkupans på 92,5 %,

86,5 %, 85,0 %, 78,0 % og 76,0 % i striatum hhv. 6, 24, 48, 72 og 96 timer efter administration af

300 mg netupitant.

Klinisk virkning og sikkerhed

Oral administration af Akynzeo i kombination med dexamethason har vist sig at forebygge akut og sen

kvalme og opkastning forbundet med højemetogen eller moderat emetogen cancerkemoterapi i to

separate, pivotale studier.

Højemetogen kemoterapi (HEC)-studie

I et randomiseret, parallelt, dobbeltblindt, kontrolleret klinisk multicenterstudie med 694 patienter blev

virkningen og sikkerheden af enkeltdoser af oral netupitant i kombination med oral palonosetron

sammenlignet med en enkelt oral dosis af palonosetron til cancerpatienter, der fik et

kemoterapiprogram, som omfattede cisplatin (mediandosis = 75 mg/m

). Virkningen af Akynzeo blev

vurderet hos 135 patienter, der fik en enkelt oral dosis (netupitant 300 mg og palonosetron 0,5 mg), og

hos 136 patienter, der fik oral palonosetron 0,5 mg alene.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/16010/2020

EMEA/H/C/003728

Akynzeo (netupitant eller

fosnetupitant/palonosetronhydrochlorid)

En oversigt over Akynzeo, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Akynzeo, og hvad anvendes det til?

Akynzeo er et lægemiddel, der anvendes til at forebygge kvalme og opkastning hos voksne med kræft,

som får kemoterapi (lægemidler til behandling af kræft).

Nogle kemoterapier er kendt for at give svær kvalme og opkastning, og Akynzeo anvendes hos

patienter, der får enten stærk emetogen (kvalmefremkaldende) kemoterapi indeholdende

kræftlægemidlet cisplatin eller andre kemoterapier, der er moderat emetogene.

Akynzeo findes som kapsler og som et pulver til fremstilling af en injektionsvæske, opløsning. Det

indeholder de aktive stoffer netupitant og palonosetron (kapsler) eller fosnetupitant og palonosetron

(pulver).

Hvordan anvendes Akynzeo?

Den anbefalede dosis er én kapsel, der tages gennem munden én time før kemoterapien starter, eller

én injektion i en vene over 30 minutter før hver kemoterapicyklus.

Lægemidlet fås kun på recept. Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Akynzeo, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Akynzeo?

De aktive stoffer i Akynzeo virker ved at blokere to forskellige mekanismer, der medvirker til at

fremkalde kvalme og opkastning under kemoterapi. Palonosetron blokerer 5HT

-receptorer i tarmen,

som bevirker den umiddelbare kvalmefase (der indtræffer inden for det første døgn). Netupitant virker

ved at blokere neurokinin-1-receptorer (NK1-receptorer), som findes i nervesystemet, og som bevirker

den forsinkede kvalme- og opkastningsfase (der indtræffer efter det første døgn). Fosnetupitant er et

prodrug til netupitant, dvs. at det i kroppen omdannes til det aktive stof netupitant.

Akynzeo (netupitant eller fosnetupitant/palonosetronhydrochlorid)

EMA/16010/2020

Side 2/2

Ved at anvende palonosetron og netupitant eller fosnetupitant sammen er Akynzeo med til at

begrænse både de umiddelbare og de forsinkede kvalme- og opkastningsfaser, der indtræffer efter

kemoterapi.

Palonosetron som selvstændigt stof har været godkendt i EU siden 2005.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Akynzeo?

I et hovedstudie, hvor Akynzeo blev sammenlignet med palonosetron taget alene, oplevede 90 % af de

patienter, der tog Akynzeo (121 ud af 135), ingen opkastning inden for 5 dage fra påbegyndelse af

stærk emetogen kemoterapi, sammenlignet med 77 % af de patienter, der tog palonosetron alene

(104 ud af 136).

I et andet hovedstudie undersøgte man fordelene ved Akynzeo hos patienter, der gennemgik moderat

emetogen kemoterapi. Cirka 88 % af de patienter, der tog Akynzeo, oplevede ingen opkastning på dag

1 efter den første kemoterapicyklus, sammenlignet med 85 % af de patienter, der tog palonosetron.

Tallene for dag 2 til dag 5 var 77 % for patienter i Akynzeo-gruppen og 70 % for patienter i

palonosetron-gruppen. Dette studie involverede 1.455 patienter, og patienterne tog dexamethason, et

andet lægemiddel mod opkastning, som en yderligere behandling.

Hvilke risici er der forbundet med Akynzeo?

De hyppigste bivirkninger ved Akynzeo (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er

hovedpine, forstoppelse og udmattelse. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Akynzeo godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur fremhævede, at Akynzeo var effektivt til at forhindre både de

umiddelbare og de forsinkede kvalme- og opkastningsfaser efter kemoterapi, og at lægemidlet har en

gunstig sikkerhedsprofil. Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved lægemidlet opvejer risiciene,

og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Akynzeo?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Akynzeo.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Akynzeo løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Akynzeo vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Akynzeo

Akynzeo fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 27. maj 2015.

Yderligere information om Akynzeo findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/akynzeo

Denne oversigt blev sidst ajourført i 02-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information