Airexar Spiromax

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-10-2018

Aktiv bestanddel:
salmeterol, fluticasonpropionat
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
R03AK06
INN (International Name):
salmeterol xinafoate, fluticasone propionate
Terapeutisk gruppe:
Medicin for obstruktiv sygdomme,
Terapeutisk område:
Lungesygdom, Kronisk Obstruktiv, Astma
Terapeutiske indikationer:
Airexar Spiromax er indiceret til brug kun hos voksne i alderen 18 år og ældre. AsthmaAirexar Spiromax is indicated for the regular treatment of patients with severe asthma where use of a combination product (inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist) is appropriate:- patients not adequately controlled on a lower strength corticosteroid combination productor- patients already controlled on a high dose inhaled corticosteroid and long-acting β2 agonist. Kronisk Obstruktiv lungesygdom (KOL)Airexar Spiromax er indiceret til symptomatisk behandling af patienter med KOL med FEV1.
Produkt oversigt:
Revision: 2
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004267
Autorisation dato:
2016-08-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/004267

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

12-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

12-10-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

12-10-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

12-10-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-09-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Airexar Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver

salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airexar Spiromax

Sådan skal du bruge Airexar Spiromax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Airexar Spiromax indeholder to lægemidler, salmeterol og fluticasonpropionat:

Salmeterol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer.

Bronkodilatatorer hjælper med at holde luftvejene i lungerne åbne. Det gør det nemmere at trække vejret.

Virkningen holder sig i mindst 12 timer.

Fluticasonpropionat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider (binyrebarkhormon), der

nedsætter hævelse og irritation i lungerne.

Din læge har ordineret dette lægemiddel til behandling af enten:

svær astma, for at hjælpe med at forebygge anfald med åndenød og hvæsende vejrtrækning, eller

kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), for at nedsætte hyppigheden af anfald med forværring af dine

symptomer.

Du skal bruge Airexar Spiromax hver dag efter lægens anvisning for at sikre, at din astma eller KOL

kommer under kontrol.

Airexar Spiromax hjælper med at forhindre, at du får åndenød og hvæsende vejrtrækning. Airexar

Spiromax må imidlertid ikke bruges til at lindre et anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning.

Hvis det sker, skal du bruge en særskilt inhalator med hurtigtvirkende anfaldsmedicin, f.eks.

salbutamol, til lindring af disse symptomer. Hav altid din inhalator med hurtigtvirkende

anfaldsmedicin på dig.

Airexar Spiromax må kun anvendes til at behandle svær astma hos voksne i alderen 18 år og derover

samt voksne med KOL.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Airexar Spiromax

Brug ikke Airexar Spiromax:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for salmeterol, fluticasonpropionat eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Airexar Spiromax (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Airexar Spiromax, hvis du har:

hjertesygdom, herunder uregelmæssige eller hurtige hjerteslag

overaktiv skjoldbruskkirtel

forhøjet blodtryk

diabetes mellitus (sukkersyge, Airexar Spiromax kan forhøje blodsukkeret)

lave niveauer af kalium i blodet

tuberkulose (TB), har haft tuberkulose, eller hvis du har en anden lungeinfektion.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke bruges til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Airexar Spiromax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også anden medicin mod astma eller medicin, som ikke er købt på recept. I nogle tilfælde er det

ikke hensigtsmæssigt at tage Airexar Spiromax sammen med andre former for medicin.

Fortæl altid lægen, før du begynder at bruge Airexar Spiromax, hvis du tager et af følgende lægemidler:

Betablokkere (såsom atenolol, propranolol og sotalol). Betablokkere bruges primært mod forhøjet

blodtryk eller hjertesygdomme, såsom hjertekramper (angina pectoris).

Lægemidler til behandling af infektioner (såsom ritonavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin).

Nogle af disse lægemidler kan øge mængden af salmeterol eller fluticasonpropionat i kroppen. Det kan

øge risikoen for, at du får bivirkninger ved Airexar Spiromax, herunder uregelmæssige hjerteslag, eller

gøre bivirkningerne værre.

Binyrebarkhormoner (som tabletter eller som indsprøjtninger). Hvis du for nylig har fået disse

lægemidler, kan det øge risikoen for, at Airexar Spiromax påvirker din egen hormonproduktion.

Diuretika, også kaldet ”vanddrivende tabletter”, der anvendes til at behandle for højt blodtryk.

Andre bronkodilatatorer (såsom salbutamol).

Xanthin-lægemidler, såsom theophyllin-ethylendiamin (aminophyllin) og theophyllin. De bruges ofte til

at behandle astma.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Airexar Spiromax, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis

du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Det er ukendt, om dette lægemiddel udskilles i mælken hos mennesker. Hvis du ammer, skal du spørge

lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Airexar Spiromax vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Airexar Spiromax indeholder lactose

Lactose er en sukkerart, der findes i mælk. Lactose indeholder små mængder mælkeprotein, som kan

forårsage allergiske reaktioner. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler eller er allergisk over for lactose, andre sukkerarter eller mælk.

3.

Sådan skal du bruge Airexar Spiromax

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Brug Airexar Spiromax hver dag, indtil lægen råder dig til at stoppe. Du må ikke tage mere end den

anbefalede dosis. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Du må ikke stoppe med at bruge Airexar Spiromax eller reducere dosisAirexar uden først at tale med

lægen.

Airexar Spiromax skal inhaleres ned i lungerne gennem munden.

Den anbefalede dosis er:

Svær astma hos voksne i alderen 18 år og derover

En inhalation to gange dagligt.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

En inhalation to gange dagligt.

Hvis du bruger Airexar Spiromax mod astma, vil lægen kontrollere dine symptomer regelmæssigt.

Lægen vil hjælpe dig med at behandle din astma og vil justere dosen af dette lægemiddel til den laveste

dosis, der kontrollerer din astma. Hvis lægen mener, at du har behov for en lavere dosis, end du kan opnå

med Airexar Spiromax, kan lægen ordinere en anden inhalator, der indeholder de samme aktive stoffer som

Airexar Spiromax, men med en lavere dosis binyrebarkhormon. Du må imidlertid ikke tage flere eller færre

inhalationer, end lægen har ordineret, uden først at tale med lægen.

Hvis din astma bliver værre eller din vejrtrækning dårligere, skal du straks fortælle det til lægen. Hvis

din vejrtrækning bliver mere hvæsende, hvis du oftere får en trykkende fornemmelse for brystet, eller hvis du

hyppigere har behov for hurtigtvirkende anfaldsmedicin, kan det være, at din sygdom er blevet værre, og du

kan evt. blive alvorligt syg. Du skal fortsætte med at bruge Airexar Spiromax, men du må ikke øge det antal

doser, du tager. Kontakt straks din læge, da du kan have behov for yderligere behandling.

Brugervejledning

Undervisning

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet skal sørge for, at du får vist, hvordan du bruger

inhalatoren, herunder hvordan du tager en dosis effektivt. Denne træning er vigtig for at sikre, at du

får den nødvendige dosis. Hvis du ikke har fået denne træning, skal du bede lægen,

sundhedspersonalet eller apotekspersonalet om at vise dig, hvordan du skal bruge din inhalator

korrekt, før du bruger den første gang.

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet skal også indimellem kontrollere, hvordan du anvender

Spiromax-inhalatoren, for at sikre, at du anvender den korrekt og som ordineret. Hvis du ikke anvender

Airexar Spiromax korrekt, og/eller du ikke trækker vejret kraftigt nok, kan det betyde, at du ikke får en

tilstrækkelig mængde medicin ned i lungerne. Hvis du ikke får nok medicin ned i lungerne, vil medicinen

ikke bedre din astma eller KOL som den skal.

Klargøring af din Airexar Spiromax

Før du bruger Airexar Spiromax første gang, skal du klargøre inhalatoren på følgende måde:

Kontroller dosisindikatoren for at se, at der er 60 inhalationer i inhalatoren.

Skriv den dato, du åbnede folien, ned på etiketten på inhalatoren.

Du behøver ikke at ryste inhalatoren, før du bruger den.

Sådan skal du tage en inhalation

Hold din inhalator med det halvgennemsigtige gule låg på mundstykket nedad. Det er ikke nødvendigt

at ryste inhalatoren.

Åbn låget på mundstykket ved at folde det nedad, indtil du hører et højt klik. Din inhalator er nu klar til

brug.

Pust roligt ud (så længe, det er behageligt). Pust ikke ud gennem inhalatoren.

Placer mundstykket mellem tænderne. Du må ikke bide i mundstykket. Luk læberne rundt om

mundstykket. Sørg for, at du ikke blokerer luftventilerne.

Træk vejret gennem munden, så dybt og kraftigt som du kan.

Bemærk, at det er vigtigt, at du trækker vejret kraftigt ind.

LUFTVENTIL

Må ikke

blokeres

ÅBNING

Hold vejret i 10 sekunder eller i så lang tid, det føles behageligt.

Fjern inhalatoren fra din mund. Du bemærker muligvis en smag, når du tager inhalationen.

Pust roligt ud (pust ikke ud gennem inhalatoren). Luk låget på mundstykket.

Derefter skal du skylle munden med vand og spytte det ud og/eller børste tænder. Det kan hjælpe dig med at

undgå svampeinfektion i munden og/eller hæshed.

Forsøg ikke at skille inhalatoren ad eller at fjerne eller dreje låget på mundstykket. Låget på mundstykket er

fastgjort på inhalatoren og må ikke tages af. Brug ikke inhalatoren, hvis den er beskadiget, eller hvis

mundstykket har løsnet sig fra inhalatoren. Du må ikke åbne og lukke låget på mundstykket, medmindre du

skal til at bruge din inhalator.

Hvis du åbner og lukker mundstykket uden at tage en inhalation, vil dosis opbevares sikkert inden i

inhalatoren klar til den næste inhalation. Der er ikke risiko for at få en dobbeltdosis i en inhalation.

Hold altid mundstykket lukket, medmindre du skal til at bruge din inhalator.

Rengøring af inhalatoren

Hold din inhalator tør og ren.

INDÅNDING

LUKNING

Hvis det er nødvendigt, kan du tørre mundstykket på inhalatoren af efter brug med en tør klud eller en

serviet.

Hvornår skal du begynde at bruge en ny Airexar Spiromax

Dosisindikatoren bag på inhalatoren fortæller dig, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din

inhalator, startende med 60 inhalationer, når den er fuld.

Dosisindikatoren viser i lige tal, hvor mange inhalationer der er tilbage.

Fra 20 og nedefter til

vises de resterende inhalationer med røde tal på en hvid baggrund.

Når tallene i vinduet bliver røde, skal du kontakte lægen og få en ny inhalator.

Bemærk:

Mundstykket vil stadig

klikke

, selv om din inhalator er tom. Hvis du åbner og lukker mundstykket

uden at tage en inhalation, vil dosisindikatoren stadig tælle det som en dosis.

Hvis du har taget for mange inhalationer af Airexar Spiromax

Det er vigtigt at bruge inhalatoren efter anvisningerne. Hvis du ved en fejl tager flere doser end anbefalet,

skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Du kan bemærke, at dit hjerte banker hurtigere end normalt,

eller at du ryster. Du kan også blive svimmel, få hovedpine, muskelsvaghed og ømme led.

Hvis du har taget for mange doser Airexar Spiromax i lang tid, skal du kontakte lægen eller

apotekspersonalet for rådgivning. Dette er nødvendigt, da for meget Airexar Spiromax kan nedsætte

mængden af steroidhormoner, der dannes i binyrerne.

Hvis du har glemt at bruge Airexar Spiromax

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den næste dosis til normal tid.

Hvis du holder op med at bruge Airexar Spiromax

Det er meget vigtigt, at du hver dag bruger din Airexar Spiromax efter anvisningerne. Fortsæt med at tage

lægemidlet, indtil lægen fortæller dig, at du skal holde op. Du må ikke holde op eller pludseligt

nedsætte din dosis af Airexar Spiromax. Det kan forværre din vejrtrækning.

Hvis du pludseligt holder op med at bruge Airexar Spiromax, eller hvis du nedsætter din dosisAirexar, kan

dette (meget sjældent) give dig problemer med dine binyrer (binyrebarkinsufficiens), hvilket til tider giver

bivirkninger.

Disse bivirkninger kan omfatte følgende:

mavesmerter

træthed og appetitløshed, kvalme

opkastning og diarré

vægttab

hovedpine eller døsighed

lavt blodsukker

lavt blodtryk og krampeanfald

Hvis din krop bliver stresset af f.eks. feber, et traume (såsom et uheld eller en skade), en infektion eller en

operation, kan binyrebarkinsufficiens blive værre, og du kan få de ovenfor angivne bivirkninger.

Hvis du får bivirkninger, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. For at undgå disse symptomer kan

lægen ordinere ekstra kortikosteroid i tabletform (såsom prednisolon).

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. For at reducere

risikoen for bivirkninger vil lægen ordinere den laveste dosis af dette kombinationslægemiddel, der er

nødvendig for at kontrollere din astma eller KOL.

Allergiske reaktioner: du kan bemærke, at din vejrtrækning pludseligt bliver dårligere lige efter, du

har brugt Airexar Spiromax. Din vejtrækning kan blive meget hvæsende, og du kan hoste og få åndenød.

Du kan også få kløe, udslæt (nældefeber), hævelse (normalt i ansigt, på læber, tunge eller i svælg), eller du

kan pludseligt føle, at dit hjerte banker meget hurtigt, eller du føler dig svimmel og omtåget (hvilket kan føre

til, at du kollapser eller mister bevidstheden). Hvis du oplever nogen af disse virkninger, eller hvis de

opstår straks efter, du har brugt Airexar Spiromax, skal du holde op med at bruge Airexar Spiromax

og straks fortælle det til lægen. Allergiske reaktioner på grund af Airexar Spiromax er ikke almindelige (de

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

Andre bivirkninger er anført nedenfor:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine - dette bliver normalt mindre udtalt ved fortsat behandling.

Det er blevet rapporteret, at patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) hyppigere bliver

forkølede.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Svampeinfektion (ømme, gullige til cremefarvede hævede plamager) i mund og hals. Desuden øm tunge

og hæshed og halsirritation. Det kan hjælpe at skylle munden med vand og straks spytte vandet ud

og/eller børste tænder, når du har taget en dosis. Lægen kan ordinere et lægemiddel for at bekæmpe

svampeinfektionen.

Ømme, hævede led og muskelsmerter.

Muskelkramper.

Følgende bivirkninger er derudover blevet rapporteret hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

(KOL):

Lungebetændelse og bronkitis (lungeinfektion). Fortæl det til lægen, hvis du bemærker nogle af følgende

symptomer, mens du tager Airexar Spiromax, da de kan være symptomer på en lungeinfektion: feber

eller kulderystelser, øget slimproduktion, ændret farve på slimen, mere hosten og mere udtalte

vejrtrækningsproblemer.

Blå mærker og knoglebrud.

Bihulebetændelse (sinuitis, en trykkende fornemmelse i næsen, kinderne og bag ved øjnene, til tider med

en dunkende smerte).

En nedsat mængde kalium i blodet (dit hjerteslag kan blive uregelmæssigt, du kan opleve muskelsvaghed

og få kramper).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Forhøjet indhold af sukker (glucose) i blodet (hyperglykæmi). Hvis du har sukkersyge, kan det være

nødvendigt med hyppigere blodsukkerkontroller og eventuel justering af din sædvanlige

sukkersygebehandling.

Grå stær (uklar linse i øjet).

Meget hurtige hjerteslag (takykardi).

Følelse af at ryste (tremor) og af hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (palpitationer) – dette er normalt

harmløst og reduceres med fortsat behandling.

Brystsmerter.

Bekymring (selvom denne bivirkning primært opstår hos børn, når de får denne lægemiddelkombination

i en lavere styrke).

Søvnforstyrrelser.

Allergisk hudreaktion.

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning, der bliver værre straks efter, du har taget

Airexar Spiromax. Hvis dette sker, skal du straks holde op med at bruge din Airexar Spiromax-

inhalator. Brug din hurtigtvirkende

anfalds

-inhalator som hjælp til din vejrtrækning og fortæl det

straks til lægen.

Airexar Spiromax kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i kroppen, især hvis du har

taget høje doser i lang tid. Virkningerne omfatter:

væksthæmning hos børn og unge

nedsat knogletæthed (skøre knogler)

grøn stær

vægtstigning

rundt ansigt (måneansigt

Cushings syndrom)

Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt for disse bivirkninger og sørge for, at du tager den laveste

dosis af dette kombinationslægemiddel til at kontrollere din astma.

Adfærdsændringer, såsom usædvanligt højt aktivitetsniveau og irritabilitet (selvom disse bivirkninger

primært opstår hos børn, når de får denne lægemiddelkombination i en lavere styrke).

Uensartede eller uregelmæssige hjerteslag eller et ekstra hjerteslag (arytmi). Fortæl det straks til lægen,

men hold ikke op med at bruge Airexar Spiromax, medmindre lægen fortæller dig, at du skal stoppe.

Svampeinfektion i spiserøret, hvilket kan gøre det vanskeligt at synke.

Hyppighed ikke kendt, men kan også opstå:

Depression eller aggression (selvom disse bivirkninger er mere sandsynlige hos børn, der får denne

lægemiddelkombination i en lavere styrke).

Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og inhalatorens etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Låget på mundstykket skal holdes lukket efter, at

inhalatoren er taget ud af folien.

Anvendes inden for 3 måneder efter, at inhalatoren er taget ud af folien. Skriv datoen for, hvornår

du åbnede folien, på etiketten på inhalatoren.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airexar Spiromax indeholder:

Aktive stoffer: salmeterol og fluticasonpropionat. Hver afmålt dosis indeholder 50 mikrogram

salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat. Hver leveret dosis (dosis,

der forlader mundstykket) indeholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og

465 mikrogram fluticasonpropionat.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2 ”Airexar Spiromax indeholder lactose”).

Udseende og pakningsstørrelse

Airexar Spiromax er et inhalationspulver.

Hver Airexar Spiromax inhalator indeholder 60 inhalationer og har en hvid underdel med et

halvgennemsigtigt gult låg på mundstykket.

Pakninger med 1 eller 3 inhalatorer. Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført i dit land.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

Fremstiller

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 27/35, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Irland

Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Holland

(Kun for Polen) Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Polen

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB

Sicor Biotech

Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 51 321 740

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 6677 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH

Tel: +43 1 97007 0

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +4021 230 6524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Vistor

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

Teva Finland

Puh /Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Denne indlægsseddel blev senest ændret måned ÅÅÅÅ.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Airexar Spiromax 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver afmålt dosis indeholder 50 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 500 mikrogram

fluticasonpropionat.

Hver leveret dosis (dosis fra mundstykket) indeholder 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og

465 mikrogram fluticasonpropionat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dosis indeholder ca. 10 milligram lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver.

Hvidt pulver.

Hvid inhalator med et halvgennemsigtigt gult låg over mundstykket.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Airexar Spiromax er kun indiceret til voksne i alderen 18 år og derover.

Astma

Airexar Spiromax er indiceret til regelmæssig behandling af patienter med svær astma, hvor anvendelse af et

kombinationspræparat (inhaleret kortikosteroid og langtidsvirkende β

-agonist) er hensigtsmæssig:

patienter, hvis astma ikke i tilstrækkelig grad kontrolleres med et kortikosteroid-

kombinationspræparat af en lavere styrke

eller

patienter, hvis astma allerede kontrolleres med højdosis inhaleret kortikosteroid og

langtidsvirkende β

-agonist.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Airexar Spiromax er indiceret til symptomatisk behandling af KOL-patienter med FEV

<60 % af forventet

normal (før bronkodilatator) og en anamnese med gentagne eksacerbationer, og hvor patienterne har

signifikante symptomer trods regelmæssig behandling med bronkodilatator.

4.2

Dosering og administration

Airexar Spiromax er kun indiceret til voksne på 18 år og derover.

Airexar Spiromax er ikke indiceret til børn på 12 år eller yngre eller til unge i alderen 13 til 17 år.

Dosering

Administration: Til inhalation.

Patienterne skal informeres om, at Airexar Spiromax skal bruges dagligt for at få optimal fordel af

præparatet, også i perioder uden symptomer.

Patienterne skal kontrolleres jævnligt af en læge, så den styrke af salmeterol/fluticasonpropionat-inhalatoren,

som de får, forbliver optimal, og denne må kun ændres af lægen. Dosis skal titreres til den laveste dosis,

hvor der opretholdes en effektiv kontrol af symptomerne. Airexar Spiromax er ikke tilgængeligt på

markedet i styrker under 50/500 mikrogram. Når det er hensigtsmæssigt at titrere ned til en lavere styrke, der

ikke findes for Airexar Spiromax, er det nødvendigt at ændre til en fastdosiskombination af salmeterol og

fluticasonpropionat, der indeholder en lavere dosis inhaleret kortikosteroid.

Patienterne skal have en salmeterol/fluticasonpropionat-inhalator, der indeholder fluticasonpropionat i en

styrke, der passer til sværhedsgraden af deres sygdom. Airexar Spiromax er kun hensigtsmæssig til

behandling af patienter med svær astma. Hvis en patient har brug for doser, der ligger uden for det

anbefalede regime, skal der ordineres passende doser β

-agonist og/eller kortikosteroid.

Anbefalede doser

Astma

Voksne i alderen 18 år og derover.

Én inhalation med 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat to gange dagligt.

Når der er opnået astmakontrol, skal behandlingen vurderes, og det skal overvejes, om patienten skal trappes

ned til en fastdosiskombination med salmeterol og fluticasonpropionat, der indeholder en lavere dosis

inhaleret kortikosteroid, og i sidste ende til en behandling kun med inhaleret kortikosteroid. Det er vigtigt at

vurdere patienten regelmæssigt, mens behandlingen trappes ned.

Når et eller to af kriterierne for sværhedsgrad mangler, er der ikke blevet vist en klar fordel ved

kombinationsbehandling som førstevalgs-vedligeholdelsesbehandling sammenlignet med inhaleret

fluticasonpropionat alene. Generelt er inhalationssteroid stadig førstevalgsbehandling for de fleste patienter.

Airexar Spiromax er kun til behandling af patienter med svær astma. Det må ikke anvendes til behandling af

patienter med let til moderat astma eller til at påbegynde behandlingen hos patienter med svær astma,

medmindre behovet for høj-dosis kortikosteroid sammen med en langtidsvirkende β

-agonist tidligere er

blevet påvist.

Airexar Spiromax er ikke beregnet til behandling af astma hos patienter, hvor det er første gang, der er behov

for en fastdosiskombination af salmeterol og fluticasonpropionat. Patienterne bør starte behandlingen med en

fastdosiskombination, der indeholder en lavere dosis kortikosteroid, hvorefter kortikorsteroiddosis trappes

op, indtil der opnås astmakontrol. Når der er opnået astmakontrol, skal behandlingen vurderes regelmæssigt

og dosis af inhaleret kortikosteroid nedtrappes hensigtsmæssigt for at opretholde sygdomskontrol.

Hos patienter med svær astma anbefales det, at en passende dosering af inhaleret kortikosteroid fastlægges,

før en fastdosiskombination anvendes.

Pædiatrisk population

Airexar Spiromax bør hverken anvendes til børn på 12 år eller yngre eller til unge i alderen 13 til 17 år.

Airexar Spiromax’ sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

KOL

En inhalation med 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram fluticasonpropionat to gange dagligt.

Særlige patientgrupper

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter eller hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Der foreligger ingen data om anvendelse af Airexar Spiromax hos patienter med nedsat leverfunktion.

Administration/brugervejledning

Spiromax-inhalatoren er en åndedrætsaktiveret inspiratorisk flowdrevet inhalator, hvilket betyder, at de

aktive stoffer leveres til luftvejene, når patienten inhalerer gennem mundstykket. Det er blevet vist, at

patienter med svær astma og KOL kan generere en tilstrækkelig inspiratorisk flowhastighed, når de tager en

kraftig indånding gennem Spiromax-inhalatoren, til at muliggøre levering af den påkrævede terapeutiske

dosis i lungerne (se også ”Maksimal inspiratorisk flowhastighed gennem Spiromax-inhalationsdevice”

i pkt. 5.1).

Nødvendig oplæring

Airexar Spiromax skal anvendes korrekt for at opnå en effektiv behandling. Derfor skal patienterne

informeres om at læse indlægssedlen grundigt og følge de angivne brugeranvisninger i indlægssedlen. Alle

patienter bør få undervisning af lægen eller sundhedspersonalet i, hvordan de skal anvende Airexar

Spiromax. Dette er for at sikre, at patienterne forstår, hvordan de skal anvende inhalatoren korrekt, og så de

forstår nødvendigheden af at trække vejret kraftigt ind, når de inhalerer, for at få den nødvendige dosis. Det

er vigtigt at inhalere kraftigt for at sikre optimal dosering.

Anvendelsen af Airexar Spiromax følger tre simple trin: åbning, indånding og lukning som beskrevet

nedenfor.

Åbning: Hold Spiromax med mundstykkets låg nedad og åbn låget på mundstykket ved at folde det ned,

indtil mundstykket er helt åbnet, og der høres et klik.

Indånding: Pust roligt ud (så længe, det er behageligt). Pust ikke ud gennem inhalatoren. Placer

mundstykket mellem tænderne med læberne lukket rundt om mundstykket, men bid ikke i inhalatorens

mundstykke. Træk vejret kraftigt og dybt ind gennem mundstykket. Fjern Spiromax-inhalatoren fra munden

og hold vejret i 10 sekunder eller så længe, det føles behageligt.

Lukning: Pust roligt ud og luk låget på mundstykket.

Patienterne må ikke blokere luftventilerne på noget tidspunkt eller puste ud gennem Spiromax-inhalatoren,

når de forbereder trinet

Indånding

. Patienterne behøver ikke at ryste inhalatoren før brug.

Patienterne skal også informeres om at skylle munden med vand og spytte vandet ud og/eller børste tænder

efter inhalation (se pkt. 4.4).

Patienterne registrerer muligvis en smag, når de bruger Airexar Spiromax. Dette skyldes hjælpestoffet

lactose.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Astma

Airexar Spiromax er kun til behandling af patienter med svær astma. Det bør ikke anvendes til behandling af

akutte astmasymptomer, hvor der er behov for en hurtigt- og kortvirkende bronkodilatator. Patienterne skal

rådes til altid at have deres inhalator på sig, så den kan anvendes til lindring af akutte anfald.

Patienterne må ikke starte behandling med Airexar Spiromax under en eksacerbation, eller hvis de har

signifikant eller akut forværring.

Der kan opstå alvorlige astmarelaterede bivirkninger og eksacerbationer under behandling med Airexar

Spiromax. Patienterne skal informeres om at fortsætte behandlingen, men at søge læge, hvis

astmasymptomerne bliver ved med at være ukontrollerede, eller hvis de forværres, efter behandling med

Airexar Spiromax påbegyndes.

Et øget behov for anvendelse af anfaldsmedicin (kortvirkende bronkodilatatorer) eller nedsat respons på

anfaldsmedicin indikerer en dårligere astmakontrol, og patienten skal evalueres af en læge.

Pludselig og tiltagende forværring af astmakontrollen er potentielt livstruende, og patienten skal evalueres

under et akut lægebesøg. Det bør overvejes at intensivere kortikosteroidbehandlingen.

Når astmasymptomerne er under kontrol, kan det overvejes gradvist at reducere dosis af inhaleret

kortikosteroid, og det er derfor nødvendigt at ændre til en fastdosiskombination af salmeterol og

fluticasonpropionat, der indeholder en lavere dosis inhaleret kortikosteroid. Det er vigtigt at vurdere

patienterne regelmæssigt, mens behandlingen trappes ned. Der bør anvendes den lavest mulige dosis

inhaleret kortikosteroid.

Behandling med systemisk kortikosteroid er typisk nødvendig til patienter med KOL, der oplever

eksacerbationer, og derfor bør patienterne informeres om at søge lægehjælp, hvis symptomerne forværres

med Airexar Spiromax.

Behandlingsophør

På grund af risikoen for eksacerbationer bør behandling med Airexar Spiromax ikke stoppes pludseligt hos

patienter med astma. Behandlingen bør nedtrappes under lægens opsyn. Patienter med KOL bør være under

opsyn af en læge, da behandlingsophøret også kan være forbundet med symptomatisk dekompensation.

Forsigtighed ved særlige sygdomme

Der skal udvises forsigtighed ved administration af Airexar Spiromax hos patienter med aktiv eller latent

lungetuberkulose eller med svampeinfektioner, virale infektioner eller andre infektioner i luftvejene.

Passende behandling skal iværksættes omgående, hvis det er indiceret.

I sjældne tilfælde kan Airexar Spiromax ved høje terapeutiske doser forårsage hjertearytmi, f.eks.

supraventrikulær takykardi, ekstrasystoler og atrieflimmer, og en let, forbigående reduktion i serumkalium.

Airexar Spiromax skal anvendes med forsigtighed til patienter med svære hjerte-kar-sygdomme eller

forstyrrelser i hjerterytmen samt hos patienter med diabetes mellitus, tyreotoksikose, ikke korrigeret

hypokaliæmi og patienter disponeret for lav serumkalium.

Der har været meget sjældne indberetninger om forhøjede niveauer af blodglucose (se pkt. 4.8), og dette skal

tages i betragtning ved ordination til patienter med diabetes mellitus i anamnesen.

Paradoks bronkospasme

Der kan opstå paradoks bronkospasme med akut forværret hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

dosering. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende bronkodilatator og skal behandles

omgående. Airexar Spiromax skal omgående seponeres og patienten vurderes med iværksættelse af alternativ

behandling, hvis det er nødvendigt.

Beta

-agonister

De farmakologiske virkninger af behandling med β

-agonister, såsom tremor, palpitationer og hovedpine, er

blevet rapporteret med en tendens til at være forbigående og aftagende ved regelmæssig behandling.

Systemiske virkninger

Der kan opstå systemiske virkninger med alle inhalerede kortikosteroider, der ordineres i længere perioder,

specielt ved høje doser. Disse virkninger er langt mindre sandsynlige end ved orale kortikosteroider. Mulige

systemiske virkninger omfatter Cushings syndrom, cushingoide træk, adrenal suppression, nedsat

knoglemineraltæthed, katarakt og glaukom samt sjældnere en række psykiske eller adfærdsmæssige

virkninger, herunder psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (især

hos børn) (se underafsnittet ”Pædiatrisk population” nedenfor for oplysninger om systemiske virkninger af

inhalerede kortikosteroider hos børn og unge). Det er derfor vigtigt, at patienten vurderes regelmæssigt,

og at dosis af inhaleret kortikosteroid reduceres til den laveste dosis, der kan opretholde en effektiv

astmakontrol.

Synsforstyrrelser

Ved brug af systemisk og topikalt kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser. Ved symptomer

som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik

på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central

serøs korioretinopati (CSCR), som er indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Binyrebarkfunktion

Langvarig behandling af patienter med høje doser inhalerede kortikosteroider kan føre til adrenal suppression

og akut adrenal krise. Der er også beskrevet meget sjældne tilfælde af adrenal suppression og akut adrenal

krise med fluticasonpropionatdoser fra 500 til under 1.000 mikrogram. Situationer med potentiale for at

udløse en akut adrenal krise omfatter traume, operation, infektion eller hurtig dosisnedsættelse.

Symptomerne herpå er typisk vage og kan omfatte anoreksi, abdominalsmerter, vægttab, træthed, hovedpine,

kvalme, opkastning, hypotension, nedsat bevidsthedsniveau, hypoglykæmi og krampeanfald. Det bør

overvejes at tilføje dækning med systemisk kortikosteroid i stressperioder eller i forbindelse med operation.

Hensigten med behandling med inhaleret fluticasonpropionat er at minimere behovet for orale steroider, men

patienter, der skifter fra oralt steroid, kan have risiko for en nedsat adrenal reserve i en betragtelig periode.

Disse patienter bør derfor behandles med særlig forsigtighed, og binyrebarkfunktionen bør monitoreres

regelmæssigt. Patienter, der tidligere har haft behov for krisebehandling med høje kortikosteroiddoser, kan

også være i risikogruppe. Denne risiko for binyrebarksuppression skal altid tages i betragtning i akutte og

elektive situationer, som kan være stressfremkaldende, og passende kortikosteroidbehandling skal overvejes.

Afhængigt af graden af binyrebarksuppression kan specialistrådgivning være nødvendig før planlagte

indgreb.

Interaktioner med andre lægemidler

Ritonavir kan i høj grad øge plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat. Samtidig anvendelse skal derfor

undgås, medmindre fordelen for patienten opvejer risikoen for systemiske steroidbivirkninger. Der er også

øget risiko for systemiske bivirkninger ved kombination af fluticasonpropionat og andre potente CYP3A-

hæmmere (se pkt. 4.5).

Samtidig anvendelse af systemisk ketoconazol øger den systemiske eksponering for salmeterol signifikant.

Det kan medføre en øget forekomst af systemiske virkninger (f.eks. forlænget QTc-interval og palpitationer).

Samtidig behandling med ketoconazol eller andre potente CYP3A4-hæmmere bør derfor undgås, medmindre

fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske bivirkninger fra salmeterol (se pkt. 4.5).

Luftvejsinfektioner

Der blev hyppigere rapporteret nedre luftvejsinfektioner (især pneumoni og bronkitis) i TORCH-studiet,

hvor patienter med KOL fik salmeterol/fluticasonpropionat 50/500 mikrogram to gange dagligt versus

placebo, samt i studierne SCO40043 og SCO100250, der sammenlignede en lavere dosis af

salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram to gange dagligt (en dosis, der ikke er godkendt til KOL)

versus salmeterol 50 mikrogram to gange dagligt alene (se pkt. 4.8 og pkt. 5.1). Forekomsten af pneumoni i

gruppen med salmeterol/fluticasonpropionat var sammenlignelig på tværs af alle studierne. I TORCH-studiet

havde ældre patienter, patienter med et lavere BMI (body mass index) (<25 kg/m

) og patienter med meget

svær sygdom (FEV

<30 % forventet) den største risiko for at udvikle pneumoni, uanset behandling.

Læger skal være opmærksomme på eventuel udvikling af pneumoni og andre nedre luftvejsinfektioner hos

patienter med KOL, da de kliniske tegn på sådanne infektioner og på eksacerbationer ofte overlapper. Hvis

en patient med svær KOL har fået pneumoni, skal behandlingen med Airexar Spiromax revurderes.

Pneumoni hos patienter med KOL

En øget forekomst af pneumoni, herunder indlæggelseskrævende pneumoni, er blevet observeret hos

patienter med KOL, der fik inhalerede kortikosteroider. Der er visse tegn på en øget risiko for pneumoni med

stigende steroiddoser, men det er ikke endegyldigt blevet vist i alle studier.

Der er ikke endegyldigt klinisk bevis for en forskel i risikoen for pneumoni blandt de forskellige klasser af

inhalerede kortikosteroider.

Lægen skal forblive opmærksom på risikoen for pneumoni hos patienter med KOL, da de kliniske

symptomer ved denne infektion kan forveksles med symptomerne på en KOL-eksacerbation. Hvis en patient

med svær KOL har fået pneumoni, skal behandlingen med Airexar Spiromax evalueres igen.

Risikofaktorer for pneumoni hos patienter med KOL omfatter aktuel rygning, højere alder, lavt BMI og svær

KOL.

Etniske populationer

Data fra et større klinisk studie (Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) tydede på, at

afroamerikanske patienter havde en større risiko for alvorlige luftvejsrelaterede bivirkninger eller død ved

anvendelse af salmeterol, sammenlignet med placebo (se pkt. 5.1). Det er ukendt, om det skyldtes

farmakogenetiske forskelle eller andre faktorer. Patienter af sort afrikansk eller afrocaribisk oprindelse bør

derfor informeres om, at de skal fortsætte behandlingen, men søge lægehjælp, hvis astmasymptomerne

fortsat er ukontrollerede under behandling med Airexar Spiromax, eller hvis de forværres.

Pædiatrisk population

Airexar Spiromax er ikke indiceret til børn og unge under 18 år (se pkt. 4.2). Det bør imidlertid bemærkes, at

børn og unge under 16 år, der tager høje doser fluticasonpropionat (typisk

1.000 mikrogram/dag), kan have

en særlig risiko. Der kan opstå systemiske virkninger, især ved høje doser ordineret i længere perioder. Mulige

systemiske virkninger omfatter Cushings syndrom, cushingoide træk, adrenal suppression, akut adrenal krise

og væksthæmning og sjældnere en række forskellige psykiske eller adfærdsmæssige virkninger, herunder

psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression. Det bør overvejes at

henvise barnet eller den unge til en pædiatrisk lungespecialist. Det anbefales at måle højden regelmæssigt på

børn i langtidsbehandling med inhalerede kortikosteroider. Dosis af det inhalerede kortikosteroid skal altid

reduceres til den laveste dosis, der kan opretholde en effektiv astmakontrol.

Orale infektioner

Fluticasonpropionat kan forårsage hæshed og candidiasis i mund og svælg og sjældent i øsofagus hos nogle

patienter. Både hæshed og forekomst af candidiasis i mund og svælg kan mindskes ved at skylle munden

med vand og spytte vandet ud og/eller børste tænder efter inhalation. Symptomatisk candidiasis i mund og

svælg kan behandles topikalt, mens behandlingen med Airexar Spiromax fortsættes.

Hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med alvorlig lactoseintolerans bør anvende dette lægemiddel

med forsigtighed, og patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af arvelig lactasemangel

(Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke anvende det. Hjælpestoffet lactose

kan indeholde små mængder mælkeprotein, som kan medføre allergiske reaktioner hos patienter, der lider af

alvorlig overfølsomhed eller allergi over for mælkeprotein.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Betablokkere kan svække virkningen af salmeterol eller have en antagonistisk virkning. Både ikke-selektive

og selektive β-blokkere bør undgås, medmindre der er vigtige grunde til, at de anvendes. Behandling med

-agonister kan medføre potentielt alvorlig hypokaliæmi. Der rådes til særlig forsigtighed ved akut svær

astma, da hypokaliæmi kan forstærkes ved samtidig behandling med xanthinderivater, steroider og diuretika.

Samtidig anvendelse af andre β-adrenerge lægemidler kan have en potentielt additiv virkning.

Salmeterol

Potente CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af ketoconazol (400 mg oralt en gang dagligt) og salmeterol (50 mikrogram

inhaleret to gange dagligt) i 7 dage hos 15 raske personer medførte signifikant øget plasma-eksponering af

salmeterol (1,4 gange C

og 15 gange AUC). Dette kan medføre en øget forekomst af andre systemiske

bivirkninger ved salmeterol (f.eks. forlænget QTc-interval og palpitationer) sammenlignet med behandling

med salmeterol eller ketoconazol alene (se pkt. 4.4).

Der sås ikke klinisk signifikante virkninger på blodtryk, hjertefrekvens, blodglucose og serumkalium.

Samtidig administration af ketoconazol forlængede ikke salmeterols eliminationshalveringstid og øgede

heller ikke akkumulationen af salmeterol ved gentagne doser.

Samtidig administration af ketoconazol bør undgås, medmindre fordelene opvejer den potentielt øgede risiko

for systemiske bivirkninger fra salmeterol. Der er sandsynligvis en lignende risiko for interaktion med andre

potente CYP3A4-hæmmere (f.eks. itraconazol, telithromycin, ritonavir).

Moderate CYP3A4-hæmmere

Samtidig administration af erythromycin (500 mg oralt tre gange dagligt) og salmeterol (50 mikrogram

inhaleret to gange dagligt) i 6 dage hos 15 raske personer medførte en lille, men ikke statistisk signifikant

forhøjelse i eksponeringen for salmeterol (1,4 gange C

og 1,2 gange AUC). Samtidig administration af

erythromycin var ikke forbundet med alvorlige bivirkninger.

Fluticasonpropionat

Under normale omstændigheder opnås lave plasmakoncentrationer af fluticasonpropionat efter inhalation på

grund af udtalt first pass-metabolisme og høj systemisk clearance medieret af CYP3A4 i tarm og lever.

Derfor er klinisk signifikante interaktioner forårsaget af fluticasonpropionat ikke sandsynlige.

I et interaktionsstudie med intranasalt fluticasonpropionat hos raske personer øgede ritonavir (en højpotent

CYP3A4-hæmmer) 100 mg to gange dagligt plasmakoncentrationen af fluticasonpropionat flere hundrede

gange, hvilket resulterede i markant reducerede cortisolkoncentrationer i serum. Der mangler oplysninger om

denne interaktion for inhaleret fluticasonpropionat, men en markant forhøjelse af plasma-fluticasonpropionat

forventes. Der er blevet rapporteret tilfælde af Cushings syndrom og adrenal suppression. Kombinationen

bør undgås, medmindre fordelene opvejer den øgede risiko for systemiske steroidbivirkninger.

I et lille studie med raske frivillige personer øgede den mindre potente CYP3A-hæmmer ketoconazol

eksponeringen for fluticasonpropionat med 150 % efter en enkelt inhalation. Dette medførte en større

reduktion af plasma-cortisol sammenlignet med fluticasonpropionat alene. Samtidig behandling med andre

potente CYP3A-hæmmere, såsom itraconazol, og moderate CYP3A-hæmmere, såsom erythromycin,

forventes også at øge den systemiske eksponering for fluticasonpropionat og risikoen for systemiske

bivirkninger. Forsigtighed anbefales, og langtidsbehandling med sådanne lægemidler bør så vidt muligt

undgås.

Det forventes, at samtidig behandling med CYP3A-hæmmere, herunder cobicistat-holdige lægemidler, øger

risikoen for systemiske bivirkninger. Kombination bør undgås, medmindre fordelen opvejer den øgede risiko

for systemiske kortikosteroid-bivirkninger. Patienterne skal i givet fald overvåges for systemiske

kortikosteroid-bivirkninger.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Data fra anvendelse af salmeterol og fluticasonpropionat hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300

og 1.000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af salmeterol og fluticasonpropionat.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet efter administration af β

-agonister og glukokortikoider (se

pkt. 5.3).

Administration af Airexar Spiromax til gravide kvinder bør kun overvejes, hvis den forventede fordel for

moderen opvejer alle mulige risici for fosteret.

Den laveste effektive dosis af fluticasonpropionat, der er nødvendig for at opretholde en tilstrækkelig

astmakontrol, skal anvendes ved behandling af gravide kvinder.

Amning

Det er ukendt, om salmeterol og fluticasonpropionat /metabolitter udskilles i human mælk.

Studier har vist, at salmeterol og fluticasonpropionat og deres metabolitter udskilles i mælk hos diegivende

rotter.

En risiko for ammede nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling

med Airexar Spiromax skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de

terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der foreligger ingen data for mennesker. Dyrestudier viste imidlertid ingen indvirkning af salmeterol eller

fluticasonpropionat på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Airexar Spiromax påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Da Airexar Spiromax indeholder salmeterol og fluticasonpropionat, må der forventes samme type og

sværhedsgrad af bivirkninger som ved administration af hvert af disse aktive stoffer. Der er ikke forekommet

yderligere bivirkninger efter samtidig administration af de to aktive stoffer.

Bivirkninger, som er blevet forbundet med salmeterol/fluticasonpropionat, er opstillet nedenfor, anført efter

systemorganklasse og hyppighed. Hyppighederne defineres som: meget almindelig (

1/10), almindelig

1/100 til

1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000) og ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hyppighederne blev afledt fra data fra

kliniske studier. Der er ikke taget hensyn til hyppigheden i placebogruppen.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Infektioner og

parasitære sygdomme

Candidiasis i mund og svælg

Pneumoni (hos KOL-patienter)

Bronkitis

Øsofageal candidiasis

Almindelig

Almindelig

1,3,5

Almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner med følgende

manifestationer:

Kutane overfølsomhedsreaktioner

Ikke almindelig

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Angioødem (primært i ansigt og orofaryngealt ødem)

Luftvejssymptomer (dyspnø)

Luftvejssymptomer (bronkospasme)

Anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock

Sjældne

Ikke almindelig

Sjælden

Sjælden

Det endokrine system

Cushings syndrom, cushingoide træk, adrenal

suppression, væksthæmning hos børn og unge, nedsat

knoglemineraltæthed

Sjælden

Metabolisme og

ernæring

Hypokaliæmi

Hyperglykæmi

Almindelig

Ikke almindelig

Psykiske forstyrrelser

Angst

Søvnforstyrrelser

Adfærdsmæssige ændringer, herunder psykomotorisk

hyperaktivitet og irritabilitet (især hos børn)

Depression, aggression (især hos børn)

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Tremor

Meget

almindelig

Ikke almindelig

Øjne

Katarakt

Glaukom

Sløret syn (se også pkt. 4.4)

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Hjerte

Palpitationer

Takykardi

Hjertearytmier (herunder supraventrikulær takykardi

og ekstrasystoler).

Atrieflimmer

Angina pectoris

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Nasofaryngitis

Svælgirritation

Hæshed/dysfoni

Sinuitis

Meget

almindelig

Almindelig

Almindelig

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Paradoks bronkospasme

Almindelig

Sjælden

Hud og subkutane

væv

Kontusioner

Almindelig

Knogler, led, muskler

og bindevæv

Muskelkramper

Fraktur pga. traume

Artralgi

Myalgi

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Rapporteret med hyppigheden ”almindelig” ved placebo

Rapporteret med hyppigheden ”meget almindelig” ved placebo

Rapporteret over 3 år i et KOL-studie

Se pkt. 4.4.

Se pkt. 5.1.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

De farmakologiske virkninger ved behandling med β

-agonister, såsom tremor, palpitationer og hovedpine,

er blevet rapporteret med en tendens til at være forbigående og aftagende ved regelmæssig behandling.

Der kan opstå paradoks bronkospasme med akut forværret hvæsende vejrtrækning og åndenød efter

dosering. Paradoks bronkospasme responderer på en hurtigtvirkende bronkodilatator og skal behandles

omgående. Airexar Spiromax skal omgående seponeres og patienten vurderes med iværksættelse af alternativ

behandling, hvis det er nødvendigt.

Fluticasonpropionat kan forårsage hæshed og candidiasis i mund og svælg og sjældent i øsofagus hos nogle

patienter. Både hæshed og forekomst af candidiasis i mund og svælg kan mindskes ved at skylle munden

med vand og spytte vandet ud og/eller børste tænder efter inhalation. Symptomatisk candidiasis i mund og

svælg kan behandles med topikal svampebehandling, mens behandlingen med Airexar Spiromax fortsættes.

Pædiatrisk population

Airexar Spiromax er ikke indiceret til børn og unge under 18 år (se pkt. 4.2). Mulige systemiske bivirkninger

i disse aldersgrupper omfatter Cushings syndrom, cushingoide træk, adrenal suppression og væksthæmning

(se pkt. 4.4). Børn kan også opleve angst, søvnforstyrrelser og adfærdsændringer, herunder hyperaktivitet og

irritabilitet.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der foreligger ingen data fra kliniske studier om overdosering af Airexar Spiromax. Data for overdosering

med de to aktive stoffer er anført nedenfor.

Salmeterol

Symptomer på overdosering med salmeterol er svimmelhed, forhøjet systolisk blodtryk, tremor, hovedpine

og takykardi. Hvis Airexar Spiromax skal seponeres som følge af overdosering af β-agonistkomponenten i

lægemidlet, bør det overvejes at give passende erstatningsbehandling med steroid. Desuden kan der opstå

hypokaliæmi, hvorfor serumkalium skal monitoreres. Der bør overvejes at give kaliumtilskud.

Fluticasonpropionat

Akut: Akut inhalation af fluticasonpropionat i højere dosis end de anbefalede doser kan medføre midlertidig

binyrebarksuppression. Dette nødvendiggør ikke en krisehandling, da den adrenale funktion generhverves i

løbet af få dage, hvilket kan verificeres ved måling af plasma-cortisol.

Kronisk overdosering: Den adrenale reserve bør monitoreres, og systemisk kortikosteroidbehandling kan

være nødvendig. Efter stabilisering bør behandlingen fortsætte med inhaleret kortikosteroid i den anbefalede

dosering. Se pkt. 4.4.

Binyrebarkfunktion

Både i tilfælde af akut og kronisk overdosering med fluticasonpropionat bør behandlingen med Airexar

Spiromax fortsætte med en passende dosis med henblik på symptomkontrol.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler mod obstruktiv luftvejssygdom, adrenergika i kombination med

kortikosteroider/andre lægemidler ekskl. antikolinergika, ATC-kode: R03AK06

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Airexar Spiromax indeholder salmeterol og fluticasonpropionat, der har forskellige virkningsmekanismer.

Virkningsmekanismen for hvert af stofferne er beskrevet nedenfor.

Salmeterol

Salmeterol er en selektiv langtidsvirkende (12 timer) β

-agonist med en lang sidekæde, som binder til

receptorens exo-site.

Salmeterol giver en længere varende bronkodilatation (varighed mindst 12 timer) end anbefalede doser af

konventionelle hurtigtvirkende β

-agonister.

Fluticasonpropionat

Fluticasonpropionat administreret som inhalation ved de anbefalede doser giver en glukokortikoidinduceret

antiinflammatorisk virkning i lungerne, som resulterer i reducerede astmasymptomer og færre

eksacerbationer og med færre bivirkninger end ved administration af systemiske kortikosteroider.

Klinisk virkning og sikkerhed

De nedenfor beskrevne studier (GOAL, TORCH og SMART) blev udført med den samme fastdosis-

kombination, salmeterolxinafoat og fluticasonpropionat (FP), men undersøgte et tidligere godkendt præparat;

de beskrevne studier blev ikke udført med Airexar Spiromax.

Kliniske studier med salmeterol/fluticasonpropionat

astma

Et 12-måneders studie (Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL) med 3.416 voksne og unge patienter med

vedvarende astma sammenlignede sikkerheden og virkningen af salmeterol/fluticasonpropionat versus

inhaleret kortikosteroid (fluticasonpropionat) alene for at fastlægge, om målene for astmabehandling kan

opnås. Behandlingen blev optrappet hver 12. uge, indtil der blev opnået **total kontrol, eller indtil den

højeste dosis studielægemiddel blev givet. GOAL viste, at der var flere patienter i

salmeterol/fluticasonpropionat-gruppen, der opnåede astmakontrol, end patienter i gruppen med inhaleret

kortikosteroid (ICS) alene, og denne kontrol blev opnået med en lavere kortikosteroiddosis.

*Velkontrolleret astma blev opnået hurtigere med salmeterol/fluticasonpropionat end med ICS alene. Efter

16 dages behandling havde 50 % af personerne i salmeterol/fluticasonpropionat-gruppen opnået den første

individuelle velkontrollerede uge, mens dette tog 37 dage for ICS-gruppen. I undergruppen af astmatikere,

der ikke tidligere havde fået steroid, gik der 16 dage, før der blev opnået en individuel velkontrolleret uge i

salmeterol/fluticasonpropionat-gruppen sammenlignet med 23 dage i ICS-gruppen.

De samlede studieresultater viste:

Procentvis andel af patienter, som i løbet af 12 måneder opnåede *Velkontrolleret (WC) og **Totalt

kontrolleret (TC) astma

Behandling før studiet

Salmeterol/FP

FP

WC

TC

WC

TC

Ingen ICS (SABA alene)

78 %

50 %

70 %

40 %

Lavdosis ICS (

500 mikrogram BDP dagligt

eller ækvivalent hermed)

75 %

44 %

60 %

28 %

Middeldosis ICS (>500 til 1.000 mikrogram

BDP dagligt eller ækvivalent hermed)

62 %

29 %

47 %

16 %

Samlede resultater fra de tre

behandlingsniveauer

71 %

41 %

59 %

28 %

*Velkontrolleret astma: op til 2 dage med symptomscore over 1 (symptomscore 1 defineret som

symptomer

i en kort periode i løbet af dagen

), anvendelse af SABA i op til 2 dage og op til 4 gange/uge, maksimalt

eksspiratorisk flow om morgenen ≥ 80 % af forventet, ingen natlig opvågnen, ingen eksacerbationer og ingen

bivirkninger, der medførte en ændring i behandlingen.

**Total astmakontrol: ingen symptomer, ingen brug af SABA, maksimalt eksspiratorisk flow om morgenen

≥ 80 % forventet, ingen natlig opvågnen, ingen eksacerbationer og ingen bivirkninger, der medførte ændring

af behandlingen.

FP: fluticasonpropionat. SABA: korttidsvirkende

-agonist. BDP: beclomethasondipropionat

Resultaterne fra dette studie tyder på, at salmeterol/fluticasonpropionat 50/100 mikrogram to gange dagligt

kan overvejes som initial vedligeholdelsesbehandling hos patienter med vedvarende moderat astma, hvor

hurtig astmakontrol anses for at være afgørende (se pkt. 4.2).

I et dobbeltblindt, randomiseret studie med parallelle grupper blev 318 patienter

18 år med vedvarende

astma evalueret med henblik på sikkerheden og tolerabiliteten ved administration af 2 inhalationer 2 gange

dagligt (dobbelt dosis) af salmeterol/fluticasonpropionat i to uger. Studiet viste, at sammenlignet med en

inhalation to gange dagligt medførte en fordobling af den inhalerede dosis af salmeterol/fluticasonpropionat i

op til 14 dage en let øget forekomst af β-agonist-relaterede bivirkninger (tremor: 1 patient [1 %] vs. 0,

palpitationer: 6 patienter [3 %] vs. 1 [<1 %], muskelkramper: 6 patienter [3 %] vs. 1 [<1 %]) og en

tilsvarende forekomst af bivirkninger relateret til inhaleret kortikosteroid (f.eks. oral candidiasis: 6 patienter

[6 %] vs. 16 [8 %], hæshed: 2 patienter [2 %] vs. 4 [2 %]). Der skal tages hensyn til den let øgede forekomst

af β-agonist-relaterede bivirkninger, hvis lægen overvejer en fordobling af dosis af

salmeterol/fluticasonpropionat til voksne patienter, der har behov for ekstra, kortvarig (op til 14 dage)

behandling med inhaleret kortikosteroid.

Kliniske studier med salmeterol/fluticasonpropionat

KOL

TORCH var et studie af 3 års varighed med henblik på at vurdere virkningen af behandling med

salmeterol/fluticasonpropionat inhalationspulver 50/500 mikrogram to gange dagligt, salmeterol

inhalationspulver 50 mikrogram to gange dagligt, fluticasonpropionat (FP) inhalationspulver 500 mikrogram

to gange dagligt eller placebo på mortalitet uanset årsag hos patienter med KOL. KOL-patienter med en

baseline (før bronkodilatator) FEV

<60 % af forventet normal blev randomiseret til dobbeltblind

medicinering. Patientens sædvanlige KOL-behandling var tilladt i studiet med undtagelse af andre inhalerede

kortikosteroider, langtidsvirkende bronkodilatatorer og systemiske kortikosteroider med lang

virkningsvarighed. Overlevelsesstatus efter 3 år blev bestemt for alle patienter uanset seponering af

studielægemidlet. Det primære endepunkt var reduktion i mortalitet uanset årsag efter 3 år for

salmeterol/fluticasonpropionat vs. placebo.

Placebo

N = 1.524

Salmeterol 50

N = 1.521

FP 500

N = 1.534

Salmeterol/

fluticasonpropionat 50/500

N = 1.533

Mortalitet uanset årsag efter 3 år

Antal døde (%)

(15,2 %)

(13,5 %)

(16,0 %)

(12,6 %)

Hazard ratio vs. placebo

(CI'er)

p-værdi

Ikke

relevant

0,879

(0,73; 1,06)

0,180

1,060

(0,89; 1,27)

0,525

0,825

(0,68; 1,00 )

0,052

Hazard ratio

fluticasonpropionat/salmeterol

500/50 vs.

enkeltkomponenterne (CI'er)

p-værdi

Ikke

relevant

0,932

(0,77; 1,13)

0,481

0,774

(0,64; 0,93)

0,007

Ikke relevant

1. Ikke-signifikant p-værdi efter justering for 2 interimanalyser af den primære virkningssammenligning fra

en log-rank-analyse, stratificeret efter rygestatus.

Over 3 år var der en tendens mod forbedret overlevelse hos personer i behandling med

salmeterol/fluticasonpropionat sammenlignet med placebo, men det statistiske signifikansniveau på p

0,05

blev ikke nået.

Procentdelen af patienter, der døde inden for 3 år af KOL-relaterede årsager, var 6,0 % for placebo, 6,1 % for

salmeterol, 6,9 % for FP og 4,7 % for salmeterol/fluticasonpropionat.

Det gennemsnitlige antal moderate til svære eksacerbationer pr. år var signifikant reduceret med

salmeterol/fluticasonpropionat (FP), sammenlignet med salmeterol, FP og placebo (gennemsnitlig hyppighed

i salmeterol/fluticasonpropionat-gruppen var 0,85 sammenlignet med 0,97 i salmeterol-gruppen, 0,93 i FP-

gruppen og 1,13 i placebogruppen). Dette giver en reduktion af hyppigheden af moderate til svære

eksacerbationer på 25 % (95 % CI: 19-31 %; p<0,001) sammenlignet med placebo, 12 % sammenlignet med

salmeterol (95 % CI: 5-19 %; p=0,002) og 9 % sammenlignet med FP (95 % CI: 1-16 %; p=0,024).

Salmeterol og FP reducerede hyppigheden af eksacerbationer signifikant i forhold til placebo med hhv. 15 %

(95 % CI: 7-22 %; p<0,001) og 18 % (95 % CI: 11-24 %; p<0,001).

Sundhedsrelateret livskvalitet, bedømt ved St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ), blev forbedret

ved alle aktive behandlinger sammenlignet med placebo. Den gennemsnitlige forbedring efter tre år for

salmeterol/fluticasonpropionat i forhold til placebo var -3,1 enheder (95 % CI: -4,1 til -2,1;

p<0,001); -2,2 enheder (p<0,001) sammenlignet med salmeterol og -1,2 enheder (p=0,017) sammenlignet

med FP. En reduktion på 4 enheder anses for at være klinisk relevant.

Den estimerede 3-års sandsynlighed for, at pneumoni rapporteres som en bivirkning, var 12,3 % for placebo,

13,3 % for salmeterol, 18,3 % for FP og 19,6 % for salmeterol/fluticasonpropionat (hazard ratio for

salmeterol/fluticasonpropionat vs. placebo: 1,64; 95 % CI: 1,33-2,01; p<0,001). Der var ingen stigning i

pneumoni-relaterede dødsfald. Dødsfald under behandlingen, som blev bedømt som primært at skyldes

pneumoni, var 7 for placebo, 9 for salmeterol, 13 for FP og 8 for salmeterol/fluticasonpropionat. Der var

ingen signifikant forskel i sandsynligheden for knoglefraktur (5,1 % placebo; 5,1 % salmeterol; 5,4 % FP og

6,3 % salmeterol/fluticasonpropionat. Hazard ratio for salmeterol/fluticasonpropionat vs. placebo: 1,22;

95 % CI: 0,87-1,72; p=0,248).

Placebokontrollerede kliniske studier over 6 og 12 måneder har vist, at regelmæssig anvendelse af

salmeterol/fluticasonpropionat 50/500 mikrogram forbedrer lungefunktionen og nedsætter graden af åndenød

og anvendelsen af anfaldsmedicin.

Studierne SCO40043 og SCO100250 var randomiserede, dobbeltblinde replikationsstudier med parallelle

grupper, der sammenlignede virkningen af salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram to gange

dagligt (en dosis, der ikke er godkendt til KOL-behandling i EU) med salmeterol 50 mikrogram to gange

dagligt på den årlige hyppighed af moderate/svære eksacerbationer hos personer med KOL og FEV

< 50 %

af forventet og eksacerbationer i anamnesen. Moderate/svære eksacerbationer blev defineret som forværrede

symptomer, der krævede behandling med orale kortikosteroider og/eller antibiotika eller medførte

hospitalsindlæggelse.

Studierne havde en 4-ugers indkøringsperiode, hvor alle personer fik åben salmeterol/FP 50/250 for at

standardisere KOL-behandlingen og stabilisere sygdommen før randomisering til blindet studiemedicin i

52 uger. Personerne blev randomiseret 1:1 til salmeterol/FP 50/250 (total ITT n=776) eller salmeterol (total

ITT n=778). Før indkøring seponerede personerne deres tidligere KOL-medicin undtagen hurtigtvirkende

bronkodilatatorer. Samtidig anvendelse af inhalerede langtidsvirkende β

-agonister og antikolinerge

lægemidler, salbutamol/ipratropiumbromid-kombinationspræparater, orale β

-agonister og

theophyllinpræparater var ikke tilladt i behandlingsperioden. Orale kortikosteroider og antibiotika var tilladt

til akut behandling af KOL-eksacerbationer med specifikke retningslinjer for brug. Personerne anvendte

salbutamol efter behov i alle studierne.

Resultaterne af begge studier viste, at behandling med salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram

medførte en signifikant lavere årlig hyppighed af moderate/alvorlige KOL-eksacerbationer sammenlignet

med salmeterol (SCO40043: hhv. 1,06 og 1,53 pr. person pr. år; risikorate 0,70; 95 % CI 0,58-0,83; p<0,001.

SCO100250: hhv. 1,10 og 1,59 pr. person pr. år, risikorate 0,70; 95 % CI 0,58-0,83; p<0,001). Resultater for

sekundære endepunkter (tid til første moderate/svære eksacerbation, årlig hyppighed af eksacerbationer, som

krævede oralt kortikosteroid og FEV

før dosering om morgenen) favoriserede signifikant

salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram to gange dagligt i forhold til salmeterol.

Bivirkningsprofilerne var sammenlignelige med undtagelse af en højere forekomst af pneumoni og kendte

lokale bivirkninger (candidiasis og dysfoni) i gruppen med salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram

to gange dagligt versus salmeterolgruppen. Pneumoni-relaterede bivirkninger blev rapporteret hos 55 (7 %)

personer i gruppen med salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram to gange dagligt og hos 25 (3 %) i

salmeterolgruppen. Den øgede forekomst af rapporterede tilfælde af pneumoni med

salmeterol/fluticasonpropionat 50/250 mikrogram to gange dagligt forekommer at være af samme

størrelsesorden som den rapporterede forekomst efter behandling med salmeterol/fluticasonpropionat

50/500 mikrogram to gange dagligt i TORCH.

Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)

SMART var et 28-ugers randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret studie med parallelle grupper i

USA, hvor 13.176 patienter blev randomiseret til salmeterol (50 mikrogram to gange dagligt) og

13.179 patienter til placebo, i tillæg til patienternes sædvanlige astmabehandling. Patienter kunne indgå, hvis

de var

12 år, havde astma og brugte astmamedicin (dog ikke en langtidsvirkende ß

-agonist, LABA). Brug

af ICS ved indtræden i studiet (baseline) blev registreret, men var ikke et krav i studiet. Det primære

endepunkt i SMART var det kombinerede antal luftvejsrelaterede dødsfald og luftvejsrelaterede livstruende

hændelser.

Nøglefund fra SMART: primært endepunkt

Patientgruppe

Antal hændelser (primært endepunkt)/antal

patienter

Relativ risiko

(95 %

konfidensinterval)

salmeterol

placebo

Alle patienter

50/13.176

36/13.179

1,40 (0,91; 2,14)

Patienter, der brugte inhalerede

steroider

23/6.127

19/6.138

1,21 (0,66; 2,23)

Patienter, der ikke brugte inhalerede

steroider

27/7.049

17/7.041

1,60 (0,87; 2,93)

Afroamerikanske patienter

20/2.366

5/2.319

4,10 (1,54; 10,90)

(Risikoen med fed skrift er statistisk signifikant på 95 %-niveauet).

Nøglefund fra SMART for patienter, der brugte inhaleret steroid ved baseline: sekundære endepunkter

Antal hændelser (sekundære

endepunkter)/antal patienter

Relativ risiko

(95 %

konfidensinterval)

salmeterol

placebo

Luftvejsrelaterede dødsfald

Patienter, der brugte inhalerede

steroider

10/6.127

5/6.138

2,01 (0,69; 5,86)

Patienter, der ikke brugte inhalerede

steroider

14/7.049

6/7.041

2,28 (0,88; 5,94)

Kombinerede astmarelaterede dødsfald eller livstruende hændelse

Patienter, der brugte inhalerede

steroider

16/6.127

13/6.138

1,24 (0,60; 2,58)

Patienter, der ikke brugte

inhalerede steroider

21/7.049

9/7.041

2,39 (1,10; 5,22)

Astmarelaterede dødsfald

Patienter, der brugte inhalerede

steroider

4/6.127

3/6.138

1,35 (0,30; 6,04)

Patienter, der ikke brugte inhalerede

steroider

9/7.049

0/7.041

(*: kunne ikke beregnes, da der ikke var nogen hændelser i placebogruppen. Risiko med fed skrift er

statistisk signifikant på 95 %-niveauet. Det sekundære endepunkt i tabellen ovenfor opnåede statistisk

signifikans i hele populationen). De sekundære endepunkter: kombineret død uanset årsag og livstruende

hændelse; død uanset årsag; indlæggelse uanset årsag, opnåede ikke statistisk signifikans i hele populationen.

Maksimal inspiratorisk flowhastighed gennem Spiromax-inhalationsdevice

Der blev udført et randomiseret, åbent overkrydsningsstudie hos børn og unge (4-17 år) med astma, voksne

(18-45 år) med astma, voksne (over 55 år) med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og raske, frivillige

personer (18-45 år) for at evaluere maksimal inspiratorisk flowhastighed (peak inspiratory flow rate, PIFR)

samt andre relaterede inhalationsparametre efter inhalation af placebo gennem et Spiromax-inhalationsdevice

sammenlignet med inhalation gennem et allerede markedsført multidosis pulver-inhalationsdevice.

Virkningen på hastighed og volumen (dvs. kraftig indånding ved inhalation) af optimal træning af

inhalationsteknikken for en pulver-inhalator blev vurderet i disse persongrupper sammen med en vurdering

af mulige forskelle i den inhalerede mængde afhængigt af det anvendte inhalationsdevice.

Data fra studiet indikerede, at uanset alder og sværhedsgrad af den underliggende sygdom var børn, unge og

voksne med astma samt patienter med KOL i stand til at opnå inspiratoriske flowhastigheder med Spiromax-

inhalationsdevicet, der svarede til hastighederne ved det markedsførte multidosis pulver-inhalationsdevice.

Den gennemsnitlige PIFR, der blev opnået af patienter med astma eller KOL med optimal træning (dvs.

kraftig inhalation), var over 60 l/min, en flowhastighed, hvor det er kendt, at begge de undersøgte

inhalationsdevices vil levere sammenlignelige mængder lægemiddel til lungerne.

Alle personer med astma eller KOL opnåede PIFR-værdier over 60 l/min efter optimal træning. Det er vigtigt

at inhalere kraftigt for at sikre optimal dosering.

En flowhastighed på over 60 l/min er nødvendig for optimal levering af lægemiddel til lungerne via

multidosis Spiromax-pulver-inhalatoren.

For at sikre at patienterne opnår den nødvendige PIFR til at levere den påkrævede dosis, skal de trænes i at

bruge Spiromax-inhalationsdevicet, herunder instrueres i, at det er nødvendigt at inhalere kraftigt (se

pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Airexar Spiromax anbefales ikke til børn og unge under 18 år. Virkningen og sikkerheden af Airexar

Spiromax hos denne unge population er ikke klarlagt. Dataene nedenfor refererer til en lavere dosis af

fastdosiskombination med de to aktive stoffer, en dosis og styrke, som ikke er tilgængelig med Airexar

Spiromax. Studierne blev udført med et tidligere godkendt præparat, tilgængeligt i tre forskellige styrker;

studierne blev ikke udført med Airexar Spiromax.

I et studie med 158 børn i alderen 6 til 16 år med symptomatisk astma er kombinationen med

salmeterol/fluticasonpropionat ligeså virkningsfuld som en fordobling af dosen af fluticasonpropionat med

hensyn til symptomkontrol og lungefunktion. Dette studie havde ikke til hensigt at undersøge virkningen på

eksacerbationer.

I et 12-ugers forsøg med børn i alderen 4 til 11 år [n=257], der blev behandlet 2 gange dagligt med enten

salmeterol/fluticasonpropionat 50/100 mikrogram eller salmeterol 50 µg + fluticasonpropionat 100 µg,

oplevede begge behandlingsgrupper en 14 % stigning i den maksimale eksspiratoriske flowhastighed samt

forbedringer i symptomscore og brug af salbutamol som akutmedicin. Der var ingen forskelle mellem de to

behandlingsgrupper. Der var ingen forskelle i sikkerhedsparametrene mellem de to behandlingsgrupper.

I et 12-ugers parallelgruppestudie med børn i alderen 4 til 11 år [n=203] med vedvarende astma, som havde

symptomer på inhaleret kortikosteroid, var sikkerhed det primære mål. Børnene fik enten

salmeterol/fluticasonpropionat (50/100 mikrogram) eller fluticasonpropionat (100 mikrogram) alene 2 gange

dagligt. To børn på salmeterol/fluticasonpropionat og 5 børn på fluticasonpropionat udgik pga. forværring af

astmaen. Efter 12 uger var der ingen børn i nogen af de to behandlingsgrupper, der havde abnormt lav

24-timers ekskretion af cortisol i urinen. Der var ingen forskel i sikkerhedsprofilen mellem

behandlingsgrupperne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

For så vidt angår farmakokinetik kan hvert indholdsstof betragtes separat.

Salmeterol

Salmeterol virker lokalt i lungerne, og derfor er plasmaniveauet ikke indikativt for terapeutisk virkning.

Desuden er der kun begrænsede data tilgængelige om salmeterols farmakokinetik, da det er teknisk

vanskeligt at måle stoffet i plasma på grund af de lave plasmakoncentrationer (ca. 200 pikogram/ml eller

mindre), der opnås efter inhalation af terapeutiske doser.

Fluticasonpropionat

Den absolutte biotilgængelighed af en enkelt dosis inhaleret fluticasonpropionat hos raske personer varierer

fra ca. 5 til 11 % af den nominelle dosis afhængigt af det anvendte inhalationsdevice. Hos patienter med

astma eller KOL er systemisk eksponering blevet observeret i mindre grad efter inhalation af

fluticasonpropionat.

Absorption

Systemisk absorption sker hovedsageligt via lungerne og er hurtig i starten og derefter langsommere. Resten

af den inhalerede dosis fluticasonpropionat kan evt. blive slugt, men bidrager minimalt til den systemiske

eksponering på grund af lav vandopløselighed og præsystemisk metabolisme, hvilket resulterer i en oral

tilgængelighed på under 1 %. Der er lineær stigning i den systemiske eksponering med stigende inhaleret

dosis.

Fordeling

Fluticasonpropionats fordeling er karakteriseret ved en høj plasmaclearance (1.150 ml/min), et stort

fordelingsvolumen ved steady state (ca.300 l) og en terminal halveringstid på ca. 8 timer. Plasma-

proteinbindingsgraden er 91 %.

Biotransformation

Fluticasonpropionat fjernes meget hurtigt fra det systemiske kredsløb. Den primære vej er CYP3A4-

metabolisering til en inaktiv carboxylsyremetabolit. Der er fundet andre, ikke identificerede metabolitter i

fæces.

Elimination

Den renale clearance af fluticasonpropionat er ubetydelig. Under 5 % af dosis udskilles i urinen, primært

som metabolitter. Hovedparten af dosis udskilles i fæces som metabolitter eller uomdannet lægemiddel.

Pædiatrisk population

Airexar Spiromax anbefales ikke til børn og unge under 18 år. Virkningen og sikkerheden af Airexar

Spiromax hos denne unge population er ikke klarlagt. Dataene nedenfor refererer til en fastdosiskombination

med lavere doser af disse to aktive stoffer, en dosis og styrke, som ikke fås for Airexar Spiromax.

I en populationsfarmakokinetisk analyse af 9 kontrollerede kliniske forsøg med 350 patienter med astma i

alderen 4 til 77 år (174 patienter mellem 4 og 11 år) blev der set en højere systemisk eksponering for

fluticasonpropionat efter behandling med salmeterol/fluticasonpropionat-inhalationspulver 50/100

mikrogram sammenlignet med fluticasonpropionat-inhalationspulver 100 mikrogram.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

På basis af dyrestudier med salmeterol og fluticasonpropionat givet separat er de eneste sikkerhedsmæssige

problemstillinger ved human brug virkninger forbundet med for kraftige farmakologiske virkninger.

Reproduktionsstudier hos dyr har vist, at glukokortikoider kan inducere misdannelser (ganespalte,

knogledeformiteter). Disse eksperimentelle resultater fra dyr synes dog ikke at være relevante for mennesker,

der får de anbefalede doser. Dyrestudier med salmeterol har kun vist embryoføtal toksicitet ved høje

eksponeringsniveauer. Efter samtidig administration er der observeret en øget forekomst af omlagt

umbilikalarterie og ufuldstændig ossifikation af nakkebenet hos rotter ved doser, der er forbundet med

kendte glukokortikoid-inducerede anomalier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter åbning af folien: 3 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Låget på mundstykket skal holdes lukket, efter folien er fjernet.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Inhalatoren er hvid med et halvgennemsigtigt gult låg over mundstykket. De dele af inhalatoren, som har

kontakt med lægemidlet/mucosa, er fremstillet af acrylnitrilbutadienstyren (ABS), polyethylen (PE) og

polypropylen (PP). Hver inhalator indeholder 60 doser og er pakket i folie.

Pakningsstørrelser på 1 eller 3 inhalatorer.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1123/001

EU/1/16/1123/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18. august 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/513708/2016

EMEA/H/C/004267

EPAR – sammendrag for offentligheden

Airexar Spiromax

salmeterol/fluticasonproprionat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Airexar

Spiromax. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Airexar Spiromax bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Airexar Spiromax, kan du læse indlægssedlen

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Airexar Spiromax, og hvad anvendes det til?

Airexar Spiromax er et lægemiddel, der anvendes til regelmæssig behandling af voksne med svær

astma og til lindring af symptomer på kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der er en langvarig

sygdom, hvor luftvejene og de små luftblærer i lungerne beskadiges eller blokeres, hvilket medfører

vejrtrækningsproblemer. Airexar Spiromax indeholder de aktive stoffer salmeterol (en såkaldt

langtidsvirkende beta

-agonist) og fluticasonpropionat (et kortikosteroid).

Ved astma kan Airexar Spiromax anvendes hos patienter, hvis sygdom ikke er tilstrækkeligt

kontrolleret på trods af behandling med en kombination af en beta

-agonist og en lavere dosis

inhaleret kortikosteroid, eller hos patienter, hvis astma allerede er kontrolleret med en

langtidsvirkende beta

-agonist og en høj dosis inhaleret kortikosteroid.

Ved KOL anvendes Airexar Spiromax hos voksne, der tidligere har oplevet forværringer (opblussen) af

sygdommen og har betydelige symptomer på trods af regelmæssig behandling.

Airexar Spiromax er et "hybridt lægemiddel". Det betyder, at Airexar Spiromax svarer til et

"referencelægemiddel", der hedder Seretide Diskus (også kaldet Seretide Accuhaler), der indeholder de

samme aktive stoffer. Airexar Spiromax fås imidlertid kun i en enkelt, høj styrke, hvorimod

referencelægemidlet fås i tre styrker (den samme høje styrke samt to lavere styrker). Da Airexar

Airexar Spiromax

EMA/513708/2016

Side 2/3

Spiromax kun fås i en enkelt, høj styrke, er dets anvendelse ved astma begrænset til patienter, der

har sygdommen i svær grad.

Hvordan anvendes Airexar Spiromax?

Airexar Spiromax leveres som et inhalationspulver i en bærbar inhalator. Hver inhalation giver en fast

dosis af lægemidlet.

Den anbefalede dosis er én inhalation to gange dagligt. Patienterne bør regelmæssigt tilses af en læge

for at sikre, at de får den lavest nødvendige dosis til at kontrollere symptomerne. Da Airexar Spiromax

kun fås i en enkelt, høj styrke (der indeholder 50 mikrogram salmeterol og 500 mikrogram

fluticasonpropionat), bør patienterne - hvis der opstår behov for en lavere styrke - skifte til en anden

kombination af salmeterol og fluticasonpropionat, hvor fluticasonpropionat-indholdet er lavere.

Airexar Spiromax udleveres kun efter recept. Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Airexar Spiromax?

De to aktive stoffer i Airexar Spiromax er velkendte og findes i flere lægemidler, der anvendes til

behandling af astma og KOL, enten alene eller i kombination med andre lægemidler.

Salmeterol er en langtidsvirkende beta

-agonist. It works by attaching to receptors known as beta-2

receptors in the muscles of the airways. Når det binder til receptorerne, får det musklerne til at slappe

af, så luftvejene holdes frie, og patienten får lettere ved at trække vejret.

Fluticasonpropionat tilhører gruppen af antiinflammatoriske lægemidler, der kaldes binyrebarkhormon.

Det virker ligesom naturligt binyrebarkhormon, idet det dæmper immunsystemets aktivitet ved at

binde til receptorer på forskellige typer immunceller. Dette mindsker frigivelsen af stoffer som f.eks.

histamin, der deltager i inflammationsprocessen, hvorved luftvejene bedre kan holdes frie, så

patienten får lettere ved at trække vejret.

Hvordan blev Airexar Spiromax undersøgt?

Patientundersøgelserne har været begrænset til at påvise, at Airexar Spiromax er bioækvivalent med

referencelægemidlet Seretide Diskus. To lægemidler er bioækvivalente, når de danner den samme

mængde af det aktive stof i kroppen.

Hvilke fordele og risici er der forbundet med Airexar Spiromax?

Da Airexar Spiromax er et hybridt lægemiddel, som er bioækvivalent med referencelægemidlet, anses

benefit/risk-forholdet for at være det samme som for referencelægemidlet.

Hvorfor blev Airexar Spiromax godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at det er påvist, at Airexar

Spiromax er af sammenlignelig kvalitet og er bioækvivalent med Seretide Diskus. Det var derfor

CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Seretide Diskus. Udvalget

anbefalede, at Airexar Spiromax godkendes til anvendelse i EU.

Airexar Spiromax

EMA/513708/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Airexar Spiromax?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

sundhedspersonale og patienter skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Airexar

Spiromax.

Andre oplysninger om Airexar Spiromax

Den fuldstændige EPAR for Airexar Spiromax findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Airexar Spiromax, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne

EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information