Advate

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-04-2020

Aktiv bestanddel:
octocog alfa
Tilgængelig fra:
Takeda Manufacturing Austria AG
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
octocog alfa
Terapeutisk gruppe:
Antihemorrhagics,
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Advate indeholder ikke von Willebrand faktor i farmakologisk effektive mængder, og er derfor ikke indiceret ved von Willebrand sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 27
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000520
Autorisation dato:
2004-03-02
EMEA kode:
EMEA/H/C/000520

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

15-01-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Octocog alfa (rekombinant humant koagulationsfaktor VIII)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret ADVATE til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADVATE

Sådan skal du bruge ADVATE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ADVATE indeholder det aktive stof octocog alfa. Det er en rekombinant human koagulationsfaktor

VIII fremstillet ved rekombinant DNA teknologi. Faktor VIII er nødvendig, for at blodet kan størkne

og stoppe blødninger. Hos patienter med hæmofili A (en kønsbunden, arvelig blødersygdom) mangler

dette stof, eller det virker ikke ordentligt.

ADVATE anvendes til behandling og forebyggelse af blødning til patienter i alle aldersgrupper med

hæmofili A (en arvelig blødersygdom forårsaget af mangel på faktor VIII).

ADVATE er fremstillet uden tilsætning af protein fra mennesker eller dyr under hele

fremstillingsprocessen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADVATE

Brug ikke ADVATE

hvis du er allergisk over for octocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk overfor muse- eller hamsterprotein.

Hvis du er usikker, så spørg din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger ADVATE. Du skal fortælle det til din læge, hvis du før er blevet

behandlet med faktor VIII produkter, især hvis du har udviklet inhibitorer (antistoffer). Der kan være

en risiko for, at det sker igen. Inhibitorer er antistoffer, der blokerer for faktor VIII og dermed

nedsætter den ADVATEs evne til at forebygge eller kontrollere blødning. Udvikling af inhibitorer er

en kendt komplikation ved behandling af hæmofili A. Hvis din blødning ikke kommer under kontrol

med ADVATE, skal du straks fortælle det til lægen.

Der er en sjælden risiko for, at du får en anafylaktisk reaktion (en alvorlig, pludselig allergisk reaktion)

mod ADVATE. Du bør være opmærksom på tidlige tegn på allergiske reaktioner, så som udslæt,

nældefeber, hævelse, kløen, opsvulmede læber og tunge, åndedrætsbesvær, besværet åndedræt, trykken

for brystet, generel følelse af utilpashed og svimmelhed. Disse symptomer kan være de første tegn på

et anafylaktisk shock, der desuden kan omfatte ekstrem svimmelhed, besvimelse og ekstremt svært ved

at trække vejret.

Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks stoppe injektionen og kontakte din læge eller

sundhedspersonalet. Alvorlige symptomer som f.eks. åndedrætsbesvær og (næsten) besvimelse kræver

omgående lægebehandling.

Patienter der udvikler faktor VIII-inhibitorer

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling med

alle faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde korrekt, især ved høje

niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse inhibitorer. Fortæl det

straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under kontrol med ADVATE.

Børn og voksne

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn (i alderen 0 til 18 år).

Brug af anden medicin sammen med ADVATE

Fortæl det til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ADVATE har ingen indflydelse på din evne til at køre bil, motorcykel eller cykel eller til at arbejde

med værktøj og maskiner.

ADVATE indeholder natrium

Denne medicin indeholder 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette må tages i betragtning for

patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal du bruge ADVATE

Behandling med ADVATE vil blive sat i gang af en læge med erfaring i behandling af patienter med

hæmofili A.

Din læge vil beregne din ADVATE-dosis (i internationale enheder eller IE) ud fra din tilstand og din

vægt, og ud fra om ADVATE skal bruges til at forebygge eller stoppe blødning. Hvor tit du skal tage

ADVATE afhænger af, hvor godt det virker for dig. Normalt er erstatningsbehandling med ADVATE

en livslang behandling.

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen.

Forebyggelse af blødning

Den sædvanlige dosis octocog alfa vil ligge mellem 20 til 40 IE pr. kg legemsvægt, som indgives

med 2 til 3 dages mellemrum. Dog kan det i nogle tilfælde, især hos yngre patienter, være nødvendigt

med et øget dosis-interval eller en højere dosis.

Behandling af blødning

Udregning af din dosis af octocog alfa er afhængig af din legemsvægt samt af det faktor VIII-niveau,

der skal nås. Omfang samt blødningssted har betydning for det faktor VIII-niveau, der skal opnås.

Dosis IE = legemsvægt (kg) x den ønskede faktor VIII-stigning (% af normal) x 0,5

Hvis du mener, at ADVATE ikke virker godt nok, skal du fortælle det til din læge.

Din læge vil med passende mellemrum foretage nødvendige laboratorietests for at sikre, at du har

tilstrækkelige faktor VIII-niveauer. Dette er især vigtigt, hvis du skal have udført en større operation.

Anvendelse hos børn og voksne

(i alderen 0 til 18 år)

Til behandling af blødning afviger dosen til børn ikke fra den, der gives til voksne patienter.

Til forebyggelse af blødninger hos børn under 6 år anbefales doser på 20 til 50 IE pr. kg.

legemsvægt 3 til 4 gange om ugen. Indgivelse af ADVATE til børn (intravenøst) afviger ikke fra

indgivelse til voksne. Et centralt venekateter kan være nødvendigt for at tillade hyppige infusioner af

faktor VIII-produkter.

Sådan gives ADVATE

ADVATE injiceres normalt i en vene (intravenøst) af din læge eller sygeplejerske eller dig selv, efter

du har fået den nødvendige træning. Til sidst i denne indlægsseddel finde du en detaljeret instruktion

til selv-indgivelse.

Hvis du har brugt for meget ADVATE

Brug ADVATE præcis som din læge har sagt. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du er

usikker. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet så hurtigt som muligt, hvis du injicerer mere

ADVATE end anbefalet.

Hvis du har glemt at bruge ADVATE

Du må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. Tag i stedet næste, planlagte

dosis, og fortsæt i henhold til din læges anvisninger.

Hvis du holder op med at bruge ADVATE

Hold ikke op med at bruge ADVATE uden at kontakte din læge eller sundhedspersonalet.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis der opstår en

alvorlig, pludselig allergisk

(anafylaktisk)

reaktion

skal

injektionen

stoppes

øjeblikkeligt

. Du skal

kontakte din læge straks,

hvis du får en eller flere af følgende tidlige tegn på

en allergisk reaktion:

Udslæt, nældefeber, hævelse, kløen,

opsvulmede læber og tunge,

åndedrætsbesvær, besvær med at trække vejret, trykken for brystet,

generel følelse af utilpashed,

svimmelhed og tab af bevidsthed.

Ved alvorlige symptomer, som åndedrætsbesvær og (næsten) besvimelse, er omgående

lægebehandling påkrævet.

Hos børn, som ikke tidligere har været i behandling med faktor VIII-lægemidler, er det meget

almindeligt (flere end 1 ud af 10 brugere), at der udvikles inhibitor-antistoffer (se punkt 2), mens hos

patienter, som tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (flere end 150 behandlingsdage), er

risikoen ikke almindelig (færre end 1 ud af 100 brugere). Hvis det sker, kan din eller dit barns medicin

stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve vedvarende blødning. Kontakt i så fald

straks din læge.

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 brugere)

Udvikling af antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII (hos børn, som ikke tidligere har været i

behandling med faktor VIII-lægemidler).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 10 brugere)

Hovedpine og feber.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 100 brugere)

Udvikling af antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII (hos patienter, som tidligere har modtaget

behandling med faktor VIII (flere end 150 behandlingsdage)), svimmelhed, influenza, besvimelse,

unormal hjerterytme (puls), røde, kløende knopper på huden, ubehag i brystet, blåt mærke på

injektionsstedet, reaktion på injektionsstedet

,

kløe, øget svedtendens, usædvanlig smag i munden,

rødme og varmefornemmelse i ansigtet, migræne, hukommelsestab, kuldegysninger, diarré, kvalme,

opkastning, åndenød, ondt i halsen, infektion i lymfekar, bleghed, øjenbetændelse, udslæt, hedeture,

hævede fødder, ankler og hænder, nedsat antal af de røde blodlegemer, forhøjet antal af en type hvide

blodlegemer (monocytter) samt smerter i øvre del af maven eller i nedre del af brystet.

Ved kirurgiske indgreb

kateterrelateret infektion, nedsat antal røde blodceller, hævelse af ben og led, forlænget blødning efter

fjernelse af dræn, nedsat faktor VIII-niveau og blodansamlinger efter operation.

Relateret til centralt venekateter (CVAD)

kateter-relateret infektion, systemisk infektion og blodprop lokalt ved katetret.

Bivirkninger med ukendt hyppighed (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgænglige data)

potentielt livstruende reaktioner (anafylaksi) og andre allergiske reaktioner (overfølsomhed), almene

gener (træthed og manglende energi).

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Hos børn kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Ud over udvikling af antistoffer (inhibitorer) hos børn, der ikke var behandlet tidligere, og

komplikationer i forbindelse med katetre, blev der ikke set alderspecikke forskelle i bivirkningerne

i de kliniske forsøg.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

I løbet af opbevaringstiden kan hætteglasset med pulver opbevares ved stuetemperatur (ved

højst 25 °C) i en enkelt periode og i højst 6 måneder. I dette tilfælde er udløbsdatoen udgangen af

denne 6 måneders periode eller den udløbsdato, der er tryk på hætteglassets etiket, hvis denne dato

kommer først. Datoen for, hvornår der er gået 6 måneder efter overflytning til stuetemperatur, skal

anføres på produktets karton. Efter opbevaring ved stuetemperatur må produktet ikke sættes tilbage

i køleskab.

Hætteglasset skal opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Produktet er til engangsbrug. Kassér ubrugt væske på en passende måde.

Anvend produktet straks efter fuldstændig opløsning af pulveret.

Opbevar ikke produktet i køleskab efter opløsning.

Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADVATE indeholder:

Aktivt stof: octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII fremstillet med rekombinant DNA-

teknologi). Hvert hætteglas med pulver

indeholder nominelt 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE octocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: mannitol, natriumchlorid, histidin, trehalose, calciumchlorid,

trometamol, polysorbat 80 og glutathion (reduceret).

Hætteglas med solvens:

5 ml sterilt vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelse

ADVATE er et hvidt til off-white sprødt pulver.

Efter rekonstitution er opløsningen klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Hver pakning indeholder også et udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Takeda Manufacturing Austria AG

Industriestrasse 67

A-1221 Wien

Østrig

Tlf: +800 66838470

e-mail: medinfoEMEA@shire.com

Fremstillere:

Baxalta Belgium Manufacturing SA

Boulevard René Branquart 80

B-7860 Lessines

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/

Instruktioner for opløsning og indgivelse

Anvend en aseptisk teknik under opløsning af opløsningen og ved indgivelse.

Ved tilberedning af opløsningen skal det steriliserede vand til injektionsvæsker og udstyret til

opløsning, som følger med hver pakning af ADVATE, anvendes. ADVATE må ikke blandes med

andre lægemidler eller solvenser.

Det anbefales stærkt, at produktets navn og batchnummer registreres, hver gang ADVATE indgives.

Instruktioner til opløsning

Må ikke anvendes efter udløbsdatoen, der fremgår af etiket og karton.

Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile pakning er beskadiget eller viser tegn på

forringelse, som vist med dette symbol:

Opbevar ikke produktet i køleskab efter opløsning.

Hvis produktet er opbevaret i køleskab, tages både ADVATE pulver og sterilt vand til

injektionsvæsker, hætteglas med solvens ud af køleskabet og bringes til rumtemperatur

(mellem 15 og 25 °C).

Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.

Fjern kapslerne fra pulver- og solvens-hætteglassene.

Rens propperne med alkoholkompresser. Anbring hætteglassene på en jævn, ren overflade.

Åben pakningen med BAXJECT II-udstyret ved at trække papirlåget af uden at røre indersiden

(Fig. A). Fjern ikke udstyret fra pakningen. Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis den sterile

pakning er beskadiget eller viser tegn på forringelse.

Vend pakningen om og indsæt den klare plastik-spike gennem proppen på solvenset. Tag fat om

pakningens kanter og træk emballagen af BAXJECT II (Fig. B). Fjern ikke den blå hætte fra

BAXJECT II-udstyret.

Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker samt udstyret til

rekonstitution, som findes i pakningen. Med BAXJECT II fastgjort til solvens-hætteglasset

vendes systemet om, således at solvens-hætteglasset er foroven på udstyret. Indsæt den hvide

plastik-spike gennem ADVATE-pulverproppen. Vakuummet vil trække solvenset ind

i ADVATE-pulverhætteglasset (Fig. C).

Sving forsigtigt rundt, indtil alt stof er opløst. Vær sikker på, at ADVATE er fuldstændig opløst,

ellers vil den rekonstituerede opløsning ikke passere gennem udstyrets filter. Produktet opløses

hurtigt (normalt på mindre end 1 minut). Efter rekonstitution skal opløsningen fremstå klar,

farveløs og fri for fremmede partikler.

Fig. a

Fig. b

Fig. c

Instruktioner i injektion:

Det er nødvendigt at anvende en luer-lock sprøjte ved indgivelse.

Vigtig information

Forsøg ikke selv at foretage injektionen, hvis du ikke har fået speciel træning i dette af din læge

eller sygehuspersonalet.

Undersøg den tilberedte opløsning for småpartikler og misfarvning inden indgivelse

(opløsningen skal være klar, farveløs og fri for fremmede partikler).

Anvend ikke ADVATE, hvis opløsningen er grumset eller ikke fuldstændig opløst.

Fjern den blå hætte fra BAXJECT II. Træk ikke luft ind i sprøjten. Tilslut sprøjten til

BAXJECT II (Fig. d).

Vend systemet på hovedet (hætteglasset med den rekonstituerede opløsning skal være foroven).

Træk den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten ved at trække stemplet langsomt tilbage

(Fig. E).

Sprøjten frakobles.

Tilslut en butterflynål til sprøjten, og injicer den rekonstituerede opløsning i en vene.

Opløsningen bør indgives langsomt, ved en hastighed bestemt af patientens velbefindende,

og må ikke overstige 10 ml per minut. (se afsnit 4 ”Bivirkninger”).

Kassér uanvendt opløsning i henhold til lokale retningslinjer.

Fig. d

Fig. e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Behandling ved behov

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det

anførte plasma-aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende skema

kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb.

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under

visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive

større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Blødningsgrad/type af

kirurgi

Krævet faktor VIII-niveau

(% eller IE/dl)

Hyppighed af doser

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmartrose,

muskelblødning eller oral

blødning.

Mere udbredt hæmartrose,

muskelblødning eller

hæmatom.

Livstruende blødninger.

20-40

30-60

60-100

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

eller opheling er begyndt.

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

akut nedsat funktion er forsvundet.

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

Mindre

inklusive udtrækning af

tænder.

Større

30-60

80-100

(præ- og postoperativ)

Hver 24. time (12. til 24. time for

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

indtil opheling er begyndt.

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

indtil passende sårheling, herefter

fortsættes behandling i yderligere

mindst 7 dage for at vedligeholde

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

til 60 % (IE/dl).

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

ADVATE 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Octocog alfa (rekombinant humant koagulationsfaktor VIII)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret ADVATE til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADVATE

Sådan skal du bruge ADVATE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ADVATE indeholder det aktive stof octocog alfa. Det er en rekombinant human koagulationsfaktor

VIII fremstillet ved rekombinant DNA teknologi. Faktor VIII er nødvendig, for at blodet kan størkne

og stoppe blødninger. Hos patienter med hæmofili A (en kønsbunden, arvelig blødersygdom) mangler

dette stof, eller det virker ikke ordentligt.

ADVATE anvendes til behandling og forebyggelse af blødning til patienter i alle aldersgrupper med

hæmofili A (en arvelig blødersygdom forårsaget af mangel på faktor VIII).

ADVATE er fremstillet uden tilsætning af protein fra mennesker eller dyr under hele

fremstillingsprocessen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADVATE

Brug ikke ADVATE

hvis du er allergisk over for octocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk overfor muse- eller hamsterprotein.

Hvis du er usikker, så spørg din læge.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ADVATE 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog

alfa. 1 ml ADVATE indeholder ca. 50 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), octocog alfa efter

rekonstitution.

Potensen (internationale enheder) er bestemt ud fra Den Europæiske Farmakopes kromogene analyse.

ADVATES specifikke aktivitet er ca. 4.000-10.000 IE/mg protein.

Octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 2.332 aminosyrer.

Det er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesiske hamstre (CHO) og

uden tilsætning af (eksogent) humant eller animalsk udvundet protein i cellekulturprocessen,

oprensningen eller den færdige formulering.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: Hvidt til off-white sprødt pulver.

Solvens: Klar og farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII).

ADVATE er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal indledes under supervision af en læge med erfaring i behandling af hæmofil og med

genoplivningsudstyr umiddelbart tilgængeligt i tilfælde af anafylaksi.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor

VIII, af placering og omfang af blødningen samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af enheder af faktor VIII er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret til WHO-

standarden for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som en

procentdel (i forhold til normal human plasma) eller i IE (i forhold til den internationale standard for

faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal

human plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 IE

faktor VIII pr. kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige dosis

bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder (IE) = legemsvægt (kg) x ønskede faktor VIII-stigning (%) x 0,5

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det

anførte plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende

skema 1 kan bruges som vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Skema 1

Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/type af

kirurgi

Krævet faktor VIII-niveau

(% eller IE/dl)

Hyppighed af doser

(timer)/behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmarthrose,

muskelblødning eller oral

blødning.

Mere udbredt hæmarthrose,

muskelblødning eller

hæmatom.

Livstruende blødninger.

20-40

30-60

60-100

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

kendetegnet ved smerter, er gået i ro

eller opheling er begyndt.

Gentag injektionen hver 12. til 24. time

(8. til 24. time for patienter under 6 år)

i 3-4 dage eller mere, indtil smerte og

akut nedsat funktion er forsvundet.

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

(6. til 12. time for patienter under 6 år),

indtil faren er drevet over.

Kirurgi

Mindre

Inklusive tandudtræk.

Større

30-60

80-100

(præ- og postoperativ)

Hver 24. time (12. til 24. time for

patienter under 6 år), mindst 1 dag,

indtil opheling er begyndt.

Gentag injektionen hver 8. til 24. time

(6. til 24. time for patienter under 6 år),

indtil passende sårheling, herefter

fortsættes behandling i yderligere

mindst 7 dage for at vedligeholde

en faktor VIII –aktivitet på 30 %

til 60 % (IE/dl).

Dosen samt hyppigheden for indgivelse bør tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde. Under

visse omstændigheder (f.eks. i tilfælde af en lav titer-inhibitor) kan det være nødvendigt at indgive

større doser end dem, som beregnes ved brug af formlen.

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som

vejledning for den dosis, der skal indgives, og hyppigheden for gentagne injektioner. I tilfælde af

større kirurgiske indgreb i særdeleshed er præcis overvågning af substitutionsbehandlingen med

plasma faktor VIII-aktivitetsanalyse ufravigelig. Individuelle patienter kan variere i deres respons på

faktor VIII, og således opnå forskellige niveauer af

in vivo

bedring samt udvise forskellige

halveringstider.

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale

doser 20 til 40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage.

Pædiatrisk population

Til behandling ved behov adskiller doseringen hos pædiatriske patienter (i alderen 0 til 18 år) sig ikke

fra doseringen hos voksne patienter. Til profylaktisk behandling anbefales doser på 20 til 50 IE faktor

VIII pr. kg. legemsvægt 3 til 4 gange om ugen hos patienter under 6 år.

Administration

ADVATE bør indgives via intravenøs vej. Hvis andre personer end sundhedspersonalet giver

produktet, er det nødvendigt med tilstrækkelig træning.

Indgivelseshastigheden bør bestemmes så den sikrer patientens velbefindende, dog

maksimalt 10 ml/min.

Efter tilberedning er opløsningen klar, farveløs, fri for fremmede partikler og har en pH på 6,7 til 7,3.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1 eller over for muse- eller hamsterproteiner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Allergiske overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, er rapporteret med ADVATE. Produktet

indeholder spor af muse- og hamsterproteiner. Hvis symptomer på overfølsomhed optræder,

bør patienterne anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage kontakt til deres læge.

Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt,

generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsen, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation

i behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de

første 20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét

faktor VIII-produkt til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere

end 100 eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor

at overvåge alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert produktskift.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lavtiter-inhibitorer,

som er forbigående til stede eller konsekvent forbliver lav titer, udgør en mindre risiko for

utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII-produkter overvåges omhyggeligt

for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis de forventede

faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan kontrolleres med en

passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter med høje niveauer

af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre behandlingsmuligheder bør

overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring i behandling af hæmofili og

faktor VIII-inhibitorer.

Kateter-relaterede kompliktioner under behandling

Hvis der kræves adgang via centralt venekateter (CVAD), skal risikoen for CVAD-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose ved kateterstedet, overvejes.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Efter rekonstitution indeholder dette lægemiddel 0,45 mmol natrium (10 mg) per hætteglas. Dette

må tages i betragtning for patienter på en kontrolleret natriumdiæt.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det

stærkt, at produktets navn og batchnummer bliver registreret, hver gang ADVATE administreres til en

patient.

Pædiatrisk population

De anførte advarsler og forsigtighedsregler gælder for både voksne og børn.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med ADVATE.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg i dyr med faktor VIII. På grund af den sjældne forekomst

af hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af ADVATE under

graviditet og amning. Faktor VIII bør derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og

ammende kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

ADVATE påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Fra de kliniske studier med ADVATE, der omfattede 418 forsøgspersoner, som blev eksponeret for

ADVATE mindst én gang, rapporteredes i alt 93 bivirkninger (ADR). De bivirkninger, som forekom

med den højeste hyppighed, var udvikling af neutraliserende antistoffer mod faktor VIII (inhibitorer),

hovedpine og feber

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brænden eller svien ved

infusionsstedet, kulderystelser, ansigtsrødme, generaliseret urticaria, hovedpine, udslæt, hypotension,

letargi, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse i huden, opkastning,

hvæsende vejrtrækning) sås sjældent og kan i nogle tilfælde progrediere til svær anafylaksi (herunder

shock).

Udvikling af antistoffer mod muse- og/eller hamsterprotein med relaterede overfølsomhedsreaktioner

kan ses.

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med ADVATE. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden

komme til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et

specialiseret hæmofilicenter.

Skema over bivirkninger

Nedenstående skema 2 viser hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg og fra spontan rapportering.

Skemaet følger systemorganklasserne i henhold til MedDRA-databasen.

Frekvensen er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10, almindelig (≥1/100 til

<1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt

frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er

anført først.

Skema 2

Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

a

Infektioner og parasitære sygdomme

Influenza

Ikke almindelig

Laryngitis

Ikke almindelig

Blod og lymfesystem

Inhibering af faktor VIII

Ikke almindelig

(PTPs)

Meget almindelig

(PUPs)

Lymfangitis

Ikke almindelig

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Ikke kendt

Overfølsomhed

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Svimmelhed

Ikke almindelig

Hukommelsesskade

Ikke almindelig

Synkope

Ikke almindelig

Tremor

Ikke almindelig

Migræne

Ikke almindelig

Dysgeusi

Ikke almindelig

Øjne

Øjenbetændelse

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Hæmatom

Ikke almindelig

Hedeture

Ikke almindelig

Bleghed

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig

Mave-tarmkanalen

Diarré

Ikke almindelig

Smerte i øvre bughule

Ikke almindelig

Kvalme

Ikke almindelig

Opkastning

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Hyperhidrosis

Ikke almindelig

Urticaria

Ikke almindelig

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Feber

Almindelig

Perifert ødem

Ikke almindelig

Brystsmerte

Ikke almindelig

Ubehag i brystet

Ikke almindelig

Kuldegysning

Ikke almindelig

Unormal følelse

Ikke almindelig

Hæmatom på venepunkturstedet

Ikke almindelig

Træthed

Ikke kendt

Reaktion på injektionsstedet

Ikke kendt

Utilpashed

Ikke kendt

Skema 2

Hyppigheden af bivirkninger (ADR) i kliniske forsøg og fra spontane rapporter

MedDRA Standard

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

a

Undersøgelser

Forhøjet monocyttal

Ikke almindelig

Nedsat koagulationsfaktor VIII-

niveau

Ikke almindelig

Nedsat hæmatokrit

Ikke almindelig

Unormal laboratorieprøve

Ikke almindelig

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Komplikationer efter procedure

Ikke almindelig

Blødning efter procedure

Ikke almindelig

Reaktion på procedurestedet

Ikke almindelig

Beregnet på basis af det totale antal patienter, der fik ADVATE (418).

Den uventede nedsættelse af koagulationsfaktor VIII-niveau forekom hos én patient under

kontinuerlig infusion af ADVATE efter kirurgisk indgreb (dag 10-14 efter operation).

Hæmostase blev opretholdt i hele denne periode, og både plasmafaktor VIII-niveau og clearance

vendte tilbage til passende niveauer på dag 15 efter operationen. Faktor VIII-inhibitortest udført

ved afslutning af den kontinuerlige infusion og ved afslutning af studiet var negative.

Bivirkning forklaret i afsnit herunder.

Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII-produkter, som omfattede patienter med svær

hæmofili A. PTPs = tidligere behandlede patienter, PUPs = tidligere ubehandlede patienter.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bivirkninger, der er specifikke for restprodukter fra fremstillingsprocessen

Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod celleprotein stammende fra

ovarier fra kinesiske hamstre (CHO), viste 3 en statistisk signifikant opadgående tendens i titere,

og 4 viste vedvarende toppe eller kortvarige stigninger, og en patient havde begge dele, men ingen

kliniske symptomer. Af de 229 behandlede patienter, der blev undersøgt for antistoffer mod murin-

IgG, viste 10 en statistisk signifikant opadgående tendens, 2 viste en vedvarende top eller kortvarig

stigning, og en patient havde begge dele. Fire af disse patienter rapporterede om isolerede tilfælde af

urticaria, pruritus, udslæt og let forhøjede eosinofil-tal blandt gentagne eksponeringer for

studieproduktet.

Overfølsomhed

Allergiske reaktioner, herunder anafylaksi, har manifesteret sig som svimmelhed, paræstesier, udslæt,

flushing, hævelser i ansigtiget, urticaria og kløe.

Pædiatrisk population

Ud over udvikling af inhibitorer hos tidligere ubehandlede pædiatriske patienter og kateterrelaterede

komplikationer blev der ikke bemærket nogle aldersspecifikke bivirkninger i de kliniske studier.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen rapporter om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII.

ATC-kode: B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand-

faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. ADVATE indeholder rekombinant koagulationsfaktor

VIII (octocog alfa), et glykoprotein der er biologisk ekvivalent med det faktor VIII-glycoprotein, der

findes i plasma.

Octocog alfa er et glycoprotein bestående af 2332 aminosyrer med en omtrentlig molekylemasse

på 280 kD. Ved infusion til en hæmofili patient binder octocog alfa sig til endogen von Willebrand-

faktor i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en co-faktor til aktiveret faktor IX og

accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner

protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin, og et koagel kan dannes.

Hæmofili A er en kønsbunden arvelig forstyrrelse af blodets koagulation, som skyldes nedsatte

niveauer af faktor VIII-aktivitet og resulterer i voldsom blødning i led, muskler eller indre organer,

enten spontant eller som følge af ulykke eller kirurgisk traume. Plasmaniveauer af faktor VIII øges ved

substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af manglen på faktor VIII og en

korrektion af blødningstendenser.

Data vedrørende induktion af immuntolerance (ITI) hos patienter med inhibitorer er blevet indsamlet.

I et understudie af PUP-studie 060103 blev ITI-behandlinger dokumenteret hos 11 tidligere

ubehandlede patienter. Retrospektiv journalgennemgang blev udført for 30 pædiatriske patienter på

ITI (i studie 060703). En prospektiv ikke-interventionsregisterundersøgelse (PASS-INT-004)

dokumenterede ITI hos 44 pædiatriske og voksne patienter, hvoraf 36 gennemførte ITI-behandlingen.

Data viser, at der kan opnås immuntolerance.

I studie 060201 blev to behandlingsplaner med langtidsprofylakse hos 53 tidligere behandlede

patienter sammenlignet: et individuelt tilpasset dosisregime, der var styret af farmakokinetikken

(mellem 20-80 IE faktor VIII pr. kg legemsvægt med intervaller på 72 ± 6 timer, n = 23) og et

standard dosisregime (20-40 IE/kg hver 48 ± 6 timer, n = 30). Målet for det farmakokinetisk styrede

dosisregime (i henhold til en specifik formel) var at holde dalniveauet for faktor VIII ≥1 % i intervallet

på 72 timer mellem doserne. Data fra dette studie påviser, at de to regimer for profylaksedosis er

sammenlignelige for så vidt angår nedsat blødningshyppighed.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med ADVATE i alle undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt faktor

VIII-mangel) ved "immuntoleranceinduktion hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-

mangel), som har udviklet inhibitorer mod faktor VIII" og "behandling og forebyggelse af blødninger

hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel)" (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske studier med ADVATE blev udført med tidligere behandlede patienter med svær

til middelsvær hæmofili A (baseline faktor VIII ≤2 %). Analyserne af plasmaprøverne blev udført i et

centralt laboratorium med et-trins koagulationstest.

Det farmakokinetiske analysesæt i henhold til protokollen omfattede farmakokinetiske parametre fra

i alt 195 patienter med svær hæmofili A (faktor VIII <1 % ved

baseline

). Kategorierne i disse analyser

med spædbørn (1 måned til <2 år gamle), børn (2 til <5 år gamle), større børn (5 til <12 år gamle),

unge (12 til <18 år gamle) og voksne (18 år og ældre) blev anvendt til at opsummere de

farmakokinetiske parametre, hvor alder var defineret som alderen på tidspunktet for PK-infusionen.

Tabel 3

Oversigt over farmakokinetiske parameter for ADVATE for hver aldersgruppe med svær

hæmofili A (faktor VIII <1 % ved baseline)

Parameter

(middel ±

standardafvigelse)

Spædbørn

(n=5)

Børn

(n=30)

Større børn

(n=18)

Unge

(n=33)

Voksne

(n=109)

Total AUC

(IE*·t/dl)

1362,1 ± 311,

1180,0 ± 432,

1506,6 ± 530,

1317,1 ± 438,

1538,5 ± 519,

Korrigeret trinvis

bedring ved C

(IE/dl pr. IE/kg)

2,2 ± 0,6

1,8 ± 0,4

2,0 ± 0,5

2,1 ± 0,6

2,2 ± 0,6

Halveringstid (t)

9,0 ± 1,5

9,6 ± 1,7

11,8 ± 3,8

12,1 ± 3,2

12,9 ± 4,3

Maksimal

plasmakoncentratio

n efter infusion

(IE/dl)

110,5 ± 30,2

90,8 ± 19,1

100,5 ± 25,6

107,6 ± 27,6

111,3 ± 27,1

Mean residence

time (t)

11,0 ± 2,8

12,0 ± 2,7

15,1 ± 4,7

15,0 ± 5,0

16,2 ± 6,1

Distributionsvolum

en ved steady state

(dl/kg)

0,4 ± 0,1

0,5 ± 0,1

0,5 ± 0,2

0,6 ± 0,2

0,5 ± 0,2

Clearance (ml/kg*t)

3,9 ± 0,9

4,8 ± 1,5

3,8 ± 1,5

4,1 ± 1,0

3,6 ± 1,2

Beregnet som (C

- faktor VIII ved baseline) divideret med dosis i IE/kg, hvor C

er den

maksimale faktor VIII-koncentration efter infusion.

ADVATES sikkerhed og hæmostatiske virkning hos den pædiatriske population svarer til sikkerheden

og virkningen hos voksne patienter. Korrigeret bedring samt terminalhalveringstid (t

) var cirka 20 %

lavere hos yngre børn (yngre end 6 år) end hos voksne, hvilket til dels skyldes den kendte, højere

plasmamængde pr. kg. legemsvægt hos yngre patienter.

Der findes ikke farmakokinetiske data tilgængelige for ADVATE hos tidligere ubehandlede patienter.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på sikkerhedsstudier, akut toksicitet, toksicitet og genotoksicitet tyder ikke på

nogen speciel risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Mannitol

Natriumchlorid

Histidin

Trehalose

Calciumchlorid

Trometamol

Polysorbat 80

Glutathion (reduceret)

Solvens

Sterilt vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

To år.

Efter rekonstitution

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution. Imidlertid er

der er påvist kemisk-fysisk stabilitet i 3 timer ved 25 °C.

I løbet af holdbarhedstiden kan produktet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt

periode på højst 6 måneder. Slutdatoen for 6-månedersperioden med opbevaring ved stuetemperatur

skal noteres på produktets karton. Produktet må ikke sættes tilbage i køleskab.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses.

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

ADVATE i BAXJECT III-system: Opbevar hætteglasset med lægemidlet i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaringsforhold efter rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Både hætteglasset med pulver og hætteglasset med 5 ml solvens er fremstillet af type I-glas og lukket

med en chlorbutyl-gummiprop. Præparatet leveres i en af følgende sammensætninger:

ADVATE med BAXJECT II-udstyr: Hver pakning indeholder et hætteglas med pulver, et

hætteglas med 5 ml solvens og udstyr til rekonstitution (BAXJECT II).

ADVATE i BAXJECT III-system: Hver pakning indeholder et BAXJECT III-system klar til

brug i en forseglet blisterpakning (hætteglasset med pulver og hætteglasset, der indeholder 5 ml

solvens, er på forhånd samlet med systemet til rekonstitution).

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

ADVATE er til intravenø s indgivelse efter rekonstitution af præparatet.

Den rekonstituerede opløsning skal inspiceres visuelt for fremmede partikler og/eller misfarvning.

Efter rekonstitution skal injektionsvæsken fremstå klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Brug ikke opløsninger, der er uklare eller har bundfald.

Til indgivelse kræves anvendelse af en luer-lock sprøjte.

Skal anvendes inden 3 timer efter rekonstitution.

Må ikke opbevares i køleskab efter rekonstitution.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Rekonstitution med BAXJECT II-udstyret

Til rekonstitution må kun anvendes sterilt vand til injektionsvæsker og det

rekonstitutionsudstyr, der er leveret i pakningen.

Anvend ikke BAXJECT II-udstyret, hvis dets sterile barrieresystem eller dets emballage er

beskadiget, eller hvis der er tegn på nedbrydning.

Anvend aseptisk teknik

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653904/2017

EMEA/H/C/000520

EPAR – sammendrag for offentligheden

Advate

octocog alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Advate.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Advate bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Advate, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Advate, og hvad anvendes det til?

Advate er et lægemiddel, der anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter i alle

aldre med hæmofili A (en arvelig blødersygdom, der skyldes mangel på faktor VIII). Det indeholder det

aktive stof octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII).

Hvordan anvendes Advate?

Advate udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af hæmofili og brug af genoplivningsudstyr, hvis der opstår en alvorlig allergisk reaktion

(anafylakse).

Advate fås som pulver og solvens, der blandes sammen til en opløsning, som gives ved injektion i en

vene. Dosis og varighed af behandlingen afhænger af, om Advate skal anvendes til behandling eller

forebyggelse af blødning eller under en operation, sygdommens sværhedsgrad, blødningens omfang og

beliggenhed samt patientens tilstand og kropsvægt. Advate er beregnet til enten kortvarig eller

langvarig brug.

Patienten eller dennes omsorgsgiver har mulighed for selv at indgive Advate hjemme efter at have fået

passende instruktion. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Advate

EMA/653904/2017

Page 2/3

Hvordan virker Advate?

Det aktive stof i Advate, octocog alfa (human koagulationsfaktor VIII), er et stof, der hjælper blodet

med at størkne. Patienter med hæmofili A mangler faktor VIII, og det medfører problemer med blodets

størkning, såsom blødning i led, muskler eller indre organer. Advate anvendes til at korrigere manglen

på faktor VIII ved at erstatte den manglende faktor VIII, hvorved der opnås midlertidig kontrol med

blødersygdommen.

Octocog alfa fremstilles ved hjælp af en metode, der kaldes "rekombinant dna-teknologi", dvs. det

fremstilles af celler, der har fået indsat et gen (DNA), som gør dem i stand til at producere det.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Advate?

Advate ligner lægemidlet Recombinate, som er godkendt i EU, men det fremstilles på en anden måde,

så lægemidlet ikke indeholder proteiner af human eller animalsk oprindelse. For at vise, at de to

lægemidler svarer til hinanden, er Advate derfor blevet sammenlignet med Recombinate i en

hovedundersøgelse, der omfattede 111 patienter med hæmofili A.

Formålet med undersøgelsen var at se nærmere på antallet af blødningsepisoder hos 107 patienter,

der alle blev behandlet med Advate, idet Advates virkning på standsningen af blødningen blev vurderet

på en skala fra "ingen virkning" til "udmærket". Advates virkning blev bedømt som "udmærket" eller

"god" i 86 % af 510 nye blødningsepisoder. Endvidere krævede 81 % af disse blødningsepisoder kun

en enkelt behandling med Advate.

I tre yderligere undersøgelser så man nærmere på anvendelsen af lægemidlet til forebyggelse af

blødninger og under operation hos patienter med svær eller moderat svær hæmofili A, herunder en

undersøgelse med 53 børn under seks år. De yderligere undersøgelser bekræftede Advates virkning,

herunder hos børn under seks år.

Hos nogle patienter kan immunsystemet danne faktor VIII-antistoffer (proteiner), som hæmmer

lægemidlets virkning, så blødningen ikke længere er under kontrol. Advate givet i høj dosis er blevet

undersøgt for at se, om det nedbryder antistoffer mod faktor VIII i blodet (en proces, der kaldes

immuntoleransinduktion), så behandlingen med faktor VIII forbliver effektiv. De data, der blev

fremlagt om immuntoleransinduktion hos patienter med antistoffer, blev ikke betragtet som

tilstrækkelige til specifikt at godkende lægemidlet til denne anvendelse.

Hvilke risici er der forbundet med Advate?

Almindelige bivirkninger ved Advate (som optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er

hovedpine og feber.

Der er indberettet allergiske reaktioner, som i visse tilfælde kan være alvorlige.

Der er den risiko ved faktor VIII-lægemidler, at visse patienter danner antistoffer mod faktor VIII,

hvilket medfører, at lægemidlet ikke længere virker, og kontrollen med blødning svigter. I så fald bør

man kontakte en specialafdeling for hæmofili.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Advate fremgår af indlægssedlen. Advate bør

ikke anvendes af personer, som kan være allergiske over for human koagulationsfaktor VIII, muse-

eller hamsterproteiner eller andre af indholdsstofferne.

Advate

EMA/653904/2017

Page 3/3

Hvorfor blev Advate godkendt?

Agenturet konkluderede, at fordelene ved Advate opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Advate. Agenturet besluttede, at det er påvist, at Advate er effektivt til at

behandle og forebygge blødning hos patienter med hæmofili A og har en acceptabel sikkerhedsprofil.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Advate?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Advate.

Andre oplysninger om Advate

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Advate den 2. marts 2004.

Den fuldstændige EPAR for Advate findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Advate, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information