Adriamycin 10 mg pulver til injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-06-2021

Aktiv bestanddel:
DOXORUBICINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Pfizer ApS
ATC-kode:
L01DB01
INN (International Name):
doxorubicin hydrochloride
Dosering:
10 mg
Lægemiddelform:
pulver til injektionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
09202
Autorisation dato:
1979-10-24

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adriamycin

10 mg, 20 mg, 50 mg og 150 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning

doxorubicinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Adriamycin

Sådan bliver du behandlet med Adriamycin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Adriamycin er et middel mod kræft (kemoterapi).

Adriamycin hæmmer væksten af kræftceller.

Du kan få Adriamycin til behandling af visse former for kræft.

2.

Det skal du vide om Adriamycin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Adriamycin, hvis du

er allergisk over for doxorubicin, andre antracykliner eller antracenedioner eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

har dårligt fungerende knoglemarv.

har meget dårlig lever.

har meget dårligt hjerte.

for nylig har haft en blodprop i hjertet.

har alvorlig hjertesygdom med uregelmæssig puls (arytmi).

tidligere er blevet behandlet med meget store doser kræftmedicin (f.eks antracyclin og lignende,

doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin).

er gravid – især i de første 3 måneder af graviditeten.

ammer.

Adriamycin må ikke bruges til behandling af kræft i blæren, hvis:

Du har urinvejsinfektion.

Du har blærebetændelse eller blod i urinen.

Du har en forsnævring af urinrøret, så der ikke kan føres et kateter ind.

Advarsler og forsigtighedsregler

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Adriamycin. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Så længe du er i behandling med Adriamycin, skal du have undersøgt blodet regelmæssigt.

Dit hjerte vil også blive undersøgt før og under hele behandlingen.

Tal med lægen, inden du får Adriamycin,

hvis du:

tidligere er blevet behandlet med kræftmedicin (antracyclinpræparater).

tidligere har fået strålebehandling af brystkassen.

tidligere har fået anden medicin mod kræft og stadig har alvorlige bivirkninger.

har eller tidligere har haft en hjertesygdom.

er overvægtig.

har (eller får) en brændende fornemmelse i kinden, der kan udvikle sig til sår i munden.

har en leversygdom.

er over 70 år.

tager hjertemedicin.

er blevet behandlet med medicin mod brystkræft (trasuzumab) indenfor de sidste 27 uger.

Kontakt straks læge eller sundhedspersonale, hvis du får:

smerter omkring indstiksstedet.

åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet, hævede ben eller ankler.

problemer med hjertet.

meget hurtig, meget langsom og/eller meget uregelmæssig puls.

smerter eller hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

nedsat vandladning (mindre urin).

væske i bughulen.

brændende fornemmelse i munden, evt. sår, synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré, evt.

blodige, pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm, desuden sår eller betændelse i skeden

(opstår ofte 5-10 dage efter behandlingen).

træthed, bleghed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.

almen sløjhed, kvalme, opkastninger og nedsat vandladning (mindre urin). Hurtig nedbrydning af

kræftvæv kan give akut nyresvigt.

Påvirkning af hjertet kan komme 2-3 måneder eller længere efter behandlingen med Adriamycin.

Det kan vise sig ved åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet, meget langsom eller hurtig, evt.

uregelmæssig puls, hævede ben og ankler.

Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle lægen, at du er i behandling med Adriamycin, da du normalt ikke

vil blive vaccineret med visse typer vacciner.

Du skal være opmærksom på, at urinen kan blive rød efter behandling med Adriamycin.

Adriamycin er ikke egnet til behandling, hvis kræften har spredt sig ind i urinblærens væg.

Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention, så længe de får Adriamycin og i mindst 6 måneder

efter behandlingen.

Brug af anden medicin sammen med Adriamycin

Fortæl altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin:

mod kræft (paclitaxel, docetaxel, fluoruracil, cyclophosphamid, trastuzumab).

mod mavesår eller for meget mavesyre (cimetidin, ranitidin).

mod betændelse (infektion) f.eks. tuberkulose (rifampicin).

efter transplantation (ciclosporin).

for hjertet eller blodtrykket (calciumantagonister f.eks verapamil).

mod epilepsi (barbiturater, phenytoin).

samt naturlægemidler der indeholder perikon.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Fortæl det til lægen, hvis du får eller har fået strålebehandling.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Adriamycin og Adriamycin kan påvirke virkningen af anden

medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ønsker

flere oplysninger herom.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke få Adriamycin i de første 3 måneder af graviditeten. Tal med lægen.

Du vil normalt ikke blive behandlet med Adriamycin i de sidste 6 måneder af graviditeten. Lægen vil

vurdere det for hver enkelt.

Du skal undgå at blive gravid. Både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention under behandlingen og i

mindst 6 måneder efter behandlingen.

Kontakt straks lægen, hvis du bliver gravid, mens du får Adriamycin.

Kvinder:

Under behandling med Adriamycin

kan din ægløsning og menstruation ophøre. Almindeligvis vender

ægløsning og menstruation tilbage efter behandlingen. Du kan komme i tidlig overgangsalder.

Mænd:

Adriamycin

kan påvirke sædkvaliteten, så der enten er få eller ingen sædceller. Sædkvaliteten kan

normaliseres adskillige år efter endt behandling.

Amning

Du må ikke amme, hvis du får Adriamycin, da det kan skade barnet. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adriamycin kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

Adriamycin indeholder methylparahydroxybenzoat

Indeholder methylparahydroxybenzoat. Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i

sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

3.

Sådan bliver du behandlet med Adriamycin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Dosis er afhængig af din sygdom.

Du vil få indsprøjtet Adriamycin i en blodåre. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver

indsprøjtningen. Indsprøjtningen tager mellem 3 og 10 minutter.

Adriamycin anvendes til blæreskylning ved behandling eller forebyggelse af kræft i blæren efter operation.

Du må ikke indtage væske de sidste 12 timer før skylningen. Når blæren skal skylles, føres et kateter gennem

urinrøret og ind i blæren. Adriamycin skal være i blæren i 1-2 timer. Du skal jævnligt ændre stilling, så

opløsningen af Adriamycin kan komme i kontakt med hele slimhinden i blæren. Behandlingen afsluttes med

tømning af blæren.

Hvis du har fået for meget Adriamycin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, at du har fået for meget Adriamycin. Symptomer på

overdosering svarer til nogle af symptomerne beskrevet under punkt 4 Bivirkninger, men i sværere grad

f.eks.

Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.

Brændende fornemmelse i munden, evt. sår, synkesmerter, smerter i maven, opkastning og diaré, evt.

blodige, pga. betændelse eller sår i spiserør, mavesæk eller tarm, desuden sår eller betændelse i skeden.

Åndenød, hoste, hurtig puls, trykken i brystet, hævede ben pga. problemer med hjertet.

Ved mistanke om overdosering vil du blive indlagt på hospitalet.

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du ikke mener, at du har fået Adriamycin som aftalt.

Hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Adriamycin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Adriamycin.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, som du eller dine pårørende øjeblikkeligt skal reagere på

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Høj feber, kulderystelser, almen sløjhed, evt. kolde arme og ben pga. blodforgiftning.

Nedsættelse af hjertets funktion, der opdages ved de regelmæssige undersøgelser af dit hjerte.

Vedvarende alvorligt dårligt hjerte (åndenød, væskeansamlinger, forstørret lever, væske i bughulen,

trykken for brystet, ekstra hjerteslag).

Rødme, hævelse og smerter, evt. vævsdød på indgiftsstedet pga. udsivning af Adriamycin i vævet.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Akut leukæmi. Kan komme flere år efter behandlingen. Kan vise sig ved udtalt træthed, tendens til

blødning og infektion.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser,

føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Blødning i mave-tarmkanalen med

sort eller blodig afføring eller blodige opkastninger.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Betændelse i øjets bindehinde eller hornhinde, der viser sig som smerte i øjet, lysfølsomhed og sløret

eller nedsat syn.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær

og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Besvimelse pga. shock.

Blødning i mave-tarmkanalen, kan vise sig ved sort eller blodig afføring, eller blodige opkastninger.

Kvalme, opkastninger, evt. blodige, irritation, smerter eller ubehag fra den øvre del af maven pga. sår i

mavesækken.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Betændelse i hjertemusklen eller hjertesækken med feber, smerter i brystet, åndenød, hoste og hævede

ben.

Nedsættelse af hjertets funktion, der opdages ved de regelmæssige undersøgelser af dit hjerte.

Alvorlig leverskade ved samtidig strålebehandling, der kan vise sig ved sløjhed, kvalme og gulsot. Den

kan udvikle sig til skrumpelever.

Blod i urinen, smerter over skambenet, smerter ved vandladning pga. blodig blærebetændelse.

Børns vækst kan blive nedsat og der kan komme andre problemer med den normale kropsudvikling,

f.eks. pubertetsudvikling.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almindelig sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer

i blodet (for få hvide blodlegemer). Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Blodmangel med bleghed, træthed og svimmelhed.

Hånd- og fodsyndrom, prikkende fornemmelse i hænder og fødder, udvikler sig til smerter og

opsvulmen i løbet af nogle dage.

Infektion (betændelse).

Udslæt, lokal irritation i væv og på hud.

Kvalme, opkastning og diaré.

Hårtab.

Appetitløshed.

Hævelse og smerter i arme eller ben pga. årebetændelse.

Mundbetændelse.

Mundbetændelse med hvide belægninger.

Hedeture.

Feber, kraftesløshed.

Kulderystelser.

Udeblivelse af menstruation.

Nedsættelse af sædens kvalitet med få eller ingen sædceller.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls og bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig puls og bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Kløe.

Forandringer i huden, hvor du tidligere har fået strålebehandling.

Blødning.

Smerte eller brændende fornemmelse i mave-tarmkanalen.

Smerter i maven.

Nældefeber.

Farvning af hud og negle.

Blødning ved indstiksstedet.

Overfølsomhed for strålebehandling.

I forbindelse med brug af Adriamycin direkte i urinblæren:

Blod i urinen. Kontakt lægen.

Irritation i blæren og urinrøret.

Vandladningsbesvær.

Stor vandladning.

Disse bivirkninger er normalt af kort varighed.

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Væskemangel og udtørring: Tørst, almen svaghed, hurtig puls, svimmelhed, besvimelse. Udtalt

væskemangel er en alvorlig bivirkning. Kontakt læge.

Urinen kan blive rød i 1-2 dage efter behandlingen.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

Øget tåreflod.

Rødmen i ansigtet (ved for hurtig indsprøjtning).

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Neglene løsner sig fra neglelejet.

Meget sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

Farvning af mundslimhinden.

Hudrødme på hænder og fødder.

Utilpashed.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Hudforandringer.

Øget følsomhed af huden for lys.

Vægtstigning.

Adriamycin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver (øget mængde af stoffet urinsyre i blodet, leverprøver)

og forandringer i hjertekurven (EKG).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Adriamycin

utilgængeligt for børn.

Opbevar Adriamycin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Adriamycin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adriamycin 10 mg, 20 mg, 50 mg og 150 mg pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Doxorubicinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfri lactose, methylparahydroxybenzoat (E218).

Adriamycins

udseende og pakningstørrelse

Udseende

Adriamycin pulver til infusionsvæske er rødt, porøst og frysetørret.

Pakningstørrelser

10 mg: farveløst 10 ml hætteglas, forsynet med gummiprop med en påsat polypropylenplade, der er forseglet

med aluminiumshætte (snap-cap).

20 mg: farveløst 26 ml hætteglas, forsynet med gummiprop med en påsat polypropylenplade, der er forseglet

med aluminiumshætte (snap-cap).

50 mg: farveløst 34 ml hætteglas, forsynet med gummiprop med en påsat polypropylenplade, der er forseglet

med aluminiumshætte (snap-cap).

150 mg: farveløst 120 ml hætteglas, forsynet med gummiprop med en påsat polypropylenplade, der er

forseglet med aluminiumshætte (snap-cap).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Actavis Italia S.p.A., 10 Viale Pasteur, 20014 Nerviano (MI), Italien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2019

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Instruktioner til personalet vedrørende sikker håndtering

Arbejdstilsynets regler om håndtering af cytostatika bør følges.

Forberedelser og forsigtighedsregler:

Adriamycin må kun håndteres af personer, som er trænet i håndtering af cytostatika.

Adriamycin bør ikke håndteres af gravide.

Adriamycin bør tilberedes i en LAF-bænk (med vertikal luftstrøm).

Bordet beskyttes med et plastbehandlet, absorberende papir til engangsbrug.

Beskyttelseshandsker og overtrækstøj bør anvendes. Såfremt LAF-bænk ikke findes, suppleres med

næsemundbind, ansigtsskærm og beskyttelsesbriller.

Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares 12 timer ved 15 °C til 25º C eller 24 timer ved

2 °C til 8 °C.

Eventuel luft og overskudsvæske i sprøjten kan forsigtigt sprøjtes ud i et sterilt kompres inden

injektion.

Ved stænk og lækage skylles med 1 % natriumhypochloritopløsning eller med en fosfatbuffer (pH >8)

for at affarve opløsningen. Alle rengøringsmaterialer, som har været i kontakt med injektionsvæsken,

skal håndteres som risikoaffald (se Destruktion).

Kommer injektionsvæsken i kontakt med huden, vaskes grundigt med sæbe og vand. Adriamycin er

stærkt vævstoksisk og kan give skader på ubeskyttet hud.

Kommer opløsningen i øjnene, skylles med vand eller steril natriumchloridopløsning, hvorefter

øjenlæge kontaktes.

Destruktion:

Alt udstyr, som har været i kontakt med injektionsvæsken eller pulveret (beskyttelseshandsker,

ampuller og lignende), håndteres som risikoaffald og skal bortskaffes efter gældende praksis for

cytostatika.

Intravenøs administration

Adriamycin bør indgives gennem slangen til en fritløbende intravenøs infusion af

0,9 % natriumchlorid- eller 5 % glucoseopløsning. For at minimere risikoen for tromboser eller

paravenøs ekstravasation er den normale infusionstid mellem 3-10 minutter. Direkte injektion anbefales ikke på

grund af risiko for ekstravasation, som kan forekomme selv om en passende blodmængde aspireres.

OBS!

Det er vigtigt at kontrollere, at der er frit gennemløb i droppet, mens doxorubicin injiceres. Kanylen placeres

i en vene i underarmen. Undgå at placere droppet i håndryggen, nær led, sener eller kar- og nervebaner, da

skader på grund af ekstravasal tilførsel af cytostatika som regel er vanskeligere at behandle her. For at sikre

muligheden for igennem længere tid at give intravenøs cytostatikabehandling, kan der anlægges en

permanent adgang inden behandlingen påbegyndes.

Ekstravasal injektion:

Ekstravasation af doxorubicin ved injektion kan forårsage lokal smerte, alvorlig vævsbeskadigelse

(vesikation, alvorlig cellulitis) og nekrose. Ved tegn eller symptomer på ekstravasation under intravenøs

administration af doxorubicin skal infusionen omgående stoppes. Patientens smerter kan lindres ved at

nedkøle området og holde det nedkølet i 24 timer. Patienten bør følges nøje i den efterfølgende tid, da

nekroser kan optræde flere uger senere. Ved paravenøs injektion skal plastikkirurg tilkaldes med henblik på

evt. excision.

Læs hele dokumentet

14. juni 2021

PRODUKTRESUMÉ

Adriamycin, pulver til injektionsvæske, opløsning

D.SP.NR.

3784

LÆGEMIDLETS NAVN

Adriamycin

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Doxorubicinhydrochlorid 10 mg, 20 mg, 50 mg og 150 mg

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til injektionsvæske, opløsning

Rødt, porøst, frysetørret substans.

KLINISKE OPLYSNINGER

Terapeutiske indikationer

Visse maligne lidelser.

Dosering og indgivelsesmåde

Individuel, intravenøs og intravesikal administration.

Intravenøs administration

Adriamycin bør indgives via en slange til en fritløbende intravenøs infusion af 0,9 %

natriumchlorid- eller 5 % glucoseopløsning. For at minimere risikoen for tromboser eller

ekstravasation er den normale infusionstid mellem 3-10 minutter. Direkte injektion anbefales

ikke på grund af risiko for ekstravasation, som kan forekomme selv om en passende

blodmængde aspireres. (se pkt. 4.4).

Det er vigtigt at kontrollere, at der er frit gennemløb i droppet, mens doxorubicin injiceres.

Kanylen placeres i en vene i underarmen. Undgå at placere droppet i håndryggen, nær led,

sener eller kar- og nervebaner, da skader på grund af ekstravasal tilførsel af cytostatika

dk_hum_09202_spc.doc

Side 1 af 17

som regel er vanskeligere at behandle her. For at sikre muligheden for igennem længere tid

at give intravenøs cytostatikabehandling, kan der anlægges en permanent adgang, inden

behandlingen påbegyndes.

Initialdosis

Voksne:

Som monoterapi anbefales en initialdosis af doxorubicin på 60-90 mg/m

legemsoverflade pr.

cyklus. Den totale initialdosis pr. cyklus kan gives som engangsdosis eller fordeles over 3 på

hinanden følgende dage, eller den kan gives på dag 1 og dag 8. Hver behandlingscyklus kan

gentages hver 3.-4. uge, under forudsætning af at patienten kommer sig på normal vis over

den lægemiddelinducerede toksicitet (især knoglemarvsdepression og stomatit).

Administration af doxorubicindoser på 10-20 mg/m

legemsoverflade pr. uge er også

effektivt. Ved kombinationsbehandling med doxorubicin og andre cytostatika med potentielt

overlappende toksicitet anbefales 30-60 mg/m

legemsoverflade pr. cyklus.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat leverfunktion

Følgende dosisreduktion anbefales til patienter med nedsat leverfunktion:

Serumbilirubin

Anbefalet dosis

20-50 μmol/l

> 50 μmol/l

50 % af normal initialdosis

25 % af normal initialdosis

Doxorubicin bør ikke gives til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Andre særlige patientgrupper

Lavere initialdosis eller længere cyklusintervaller bør overvejes hos patienter, som

tidligere har været behandlet med meget høje doser, hos børn, ældre patienter, overvægtige

patienter eller patienter med neoplastisk knoglemarvsinfiltration (se pkt. 4.4).

Intravesikal administration

Doxorubicin kan administreres intravesikalt ved behandling af overfladisk blæretumor

eller gives som profylakse for at forhindre tilbagefald efter transuretral resektion.

Intravesikal administration er ikke egnet til behandling af invasive tumorer, som har

penetreret blærens muskellag. Det anbefales at anvende instillation af 30-50 mg i 25-50 ml

fysiologisk saltvand. I tilfælde af lokal toksicitet (kemisk cystit) anbefales instillation i 50-

100 ml fysiologisk saltvand. Instillation kan gentages med ugentlige eller månedlige

intervaller (se pkt. 4.4).

Instillationsteknik

Via urethra indføres et kateter i blæren. Opløsningen skal forblive i blæren i 1-2 timer, og

patienten skal jævnligt ændre stilling, for at opløsningen kan være i kontakt med hele

blærens slimhinde. Patienten skal undgå væskeindtagelse 12 timer inden instillationen for

at undgå fortynding med urin. Behandlingen afsluttes med blæretømning.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre antracykliner eller antracenedioner eller over

for et eller flere af hjælpestofferne.

Doxorubicin er kontraindiceret ved 1. trimester graviditet og amning.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 2 af 17

Kontraindikationer ved intravenøs administration

vedvarende myelosuppression.

svært nedsat leverfunktion.

svær hjerteinsufficiens.

nylig myokardieinfarkt.

alvorlige arytmier.

tidligere behandling med maksimale kumulative doser af doxorubicin, daunorubicin,

epirubicin, idarubicin og/eller andre antracycliner og antracenedioner (se pkt. 4.4).

Kontraindikationer ved intravesikal administration

urinvejsinfektion.

blæreinflammation.

hæmaturi.

urethral stenose som ikke kan kateteriseres.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til

maligne lidelser og deres behandling.

Doxorubicin skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har været i

behandling med antracyclinderivater, samt til patienter, som har modtaget mediastinal

bestråling.

Patienterne skal være kommet sig helt over akutte toksiske symptomer efter tidligere

cytostatikabehandling (f.eks. stomatit, neutropeni, trombocytopeni og almene infektioner),

før behandling med doxorubicin påbegyndes.

Systemisk clearance af doxorubicin er nedsat hos overvægtige patienter (dvs. >130 % ideel

legemsvægt) (se pkt. 4.2).

Hjertefunktion

Kardiel toksicitet er en risiko ved antracyclin-behandling. Dette kan manifestere sig som

tidlige (dvs. akutte) eller sene (dvs. forsinkede) hændelser.

Tidlige (akutte) hændelser

Tidlig kardiel toksicitet forårsaget af doxorubicin består hovedsagligt af sinustakykardi

og/eller EKG-ændringer, såsom ikke-specifik ST-T ændring. Der er også rapporteret

takyarytmi, herunder præmatur ventrikulær kontraktion og ventrikulær takykardi,

bradykardi og atrioventrikulært blok og grenblok.

Disse hændelser forudsiger sædvanligvis ikke efterfølgende udvikling af forsinket kardiel

toksicitet, de er sjældent af klinisk betydning og giver generelt ikke anledning til

afbrydelse af behandlingen med doxorubicin.

Sene (forsinkede) hændelser

Forsinket kardiel toksicitet udvikles sædvanligvis sent i behandlingsforløbet med

doxorubicin eller inden for 2-3 måneder efter afslutning af behandlingen. Der er også

rapporteret senere hændelser adskillige måneder eller år efter afsluttet behandling.

Forsinket kardiomyopati manifesterer sig ved nedsat venstre ventrikel uddrivningsfraktion

(LVEF) og/eller tegn og symptomer på kronisk venstresidig hjerteinsufficiens (CHF),

såsom dyspnø, lungeødem, perifert ødem, kardiomegali og hepatomegali, oliguri, ascites,

dk_hum_09202_spc.doc

Side 3 af 17

pleuraekssudat og galoprytme. Subakutte hændelser som pericardit/myocardit er også

blevet rapporteret.

Livstruende kronisk venstresidig hjerteinsufficiens er den mest alvorlige form for

antracyclin induceret kardiomyopati og repræsenterer den kumulative dosisbegrænsende

toksicitet for lægemidlet.

Hjertefunktionen skal vurderes inden behandlingsstart og skal monitoreres nøje under hele

behandlingen med doxorubicin. Risiko for udvikling af kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens kan nedsættes ved regelmæssig monitorering af venstre ventrikels

uddrivningsfraktion under behandlingsforløbet. Ved det første tegn på nedsat

hjertefunktion skal behandlingen omgående afbrydes.

De mest specifikke metoder til gentagen vurdering af hjertefunktionen (evaluering af

LVEF) omfatter angiokardioscintigrafi (MUGA) eller ekkokardiografi. Det anbefales at

vurdere hjertefunktionen ved hjælp af EKG og enten MUGA eller ekkokardiografi inden

behandlingen påbegyndes, især hos patienter med risikofaktorer for øget kardiotoksicitet.

Gentagne MUGA elle ekkokardiografiske bestemmelser af LVEF bør udføres især ved

behandling med høje, kumulative antracyclin doser. Samme teknik til vurdering af LVEF

bør anvendes under hele opfølgningen.

Risikoen for udvikling af kronisk venstresidig hjerteinsufficiens, anslås til 1-2 % ved en

kumulativ dosis på 300 mg/m

. Risikoen stiger langsomt til den totale kumulative dosis på

450-550 mg/m

. Derefter øges risikoen for udvikling af kronisk venstresidig hjerte-

insufficiens kraftigt, og det anbefales ikke at overskride maksimal kumulativ dosis på

550 mg/m

Risikofaktorer for kardiotoksicitet omfatter aktiv eller latent kardiovaskulær sygdom,

tidligere eller samtidig mediastinal og perikardial strålebehandling, ældre (>70 år),

tidligere behandling med andre antracycliner eller antracenedioner, og samtidig brug af

lægemidler med hæmmende virkning på hjertekontraktiliteten eller kardiotoksiske

lægemidler (f.eks. trastuzumab). Antracycliner herunder doxorubicin bør ikke

administreres i kombination med andre kardiotoksiske lægemidler, medmindre patientens

hjertefunktion monitoreres omhyggeligt (se pkt. 4.5). Patienter, som bliver behandlet med

antracycliner efter afsluttet behandling med andre kardiotoksiske lægemidler, især dem

med lang halveringstid, såsom trastuzumab, kan også have forøget risiko for udvikling af

kardiotoksicitet. Den rapporterede halveringstid for trastuzumab er variabel. Trastuzumab

kan forblive i kredsløbet i op til 7 måneder. Derfor bør antracyclin-baseret terapi undgås i

op til 7 måneder efter ophør med behandling med trastuzumab, hvis muligt. Hvis dette ikke

er muligt, anbefales det at monitorere hjertefunktionen omhyggeligt.

Hjertefunktionen skal monitoreres omhyggeligt, hos patienter som får høje kumulative

doser og hos patienter med risikofaktorer. Kardiotoksicitet pga. doxorubicin kan dog opstå

ved lavere kumulative doser med eller uden tilstedeværelse af risikofaktorer.

Ved fastlæggelse af den totale dosis, der administreres til en patient, skal der også tages

højde for eventuel tidligere eller samtidig behandling med andre potentielt kardiotoksiske

midler såsom høje intravenøse doser af cyclophosphamid, mediastinal bestråling eller

beslægtede antracycliner såsom daunorubicin.

Børn og unge har en øget risiko for at udvikle forsinket kardiotoksicitet efter

administration af doxorubicin. Kvinder har muligvis større risiko end mænd. Regelmæssig

dk_hum_09202_spc.doc

Side 4 af 17

opfølgning af hjertefunktionen anbefales derfor efter behandling med høje kumulative

doser.

Toksiciteten af doxorubicin og andre antracycliner eller antracenedioner er muligvis

additiv.

Hæmatologisk toksicitet

Som ved andre cytostatika, kan doxorubicin forårsage myelosuppression. Før og under

hver behandlingscyklus med doxorubicin bør blodbilledet nøje monitoreres, inklusive

differentialtælling af hvide blodlegemer.

Leukopeni og granulocytopeni (neutropeni) er de hyppigste dosisbegrænsende faktorer.

Leukopeni og neutropeni er mest udtalt 10-14 dage efter behandlingen. Normalværdier ses

i de fleste tilfælde igen på dag 21. Der er også set trombocytopeni og anæmi. Kliniske

følger af myelosuppression omfatter feber, infektioner, sepsis/septikæmi, septisk shock,

blødning, hypoxi eller dødsfald.

Sekundær leukæmi

Sekundær leukæmi, med eller uden præleukæmisk fase, er rapporteret hos patienter

behandlet med antracycliner (inklusive doxorubicin). Sekundær leukæmi er mere

almindelig, når disse lægemidler gives i kombination med andre antineoplastiske midler

med skadelig virkning på DNA, i kombination med strålebehandling, når patienterne er

blevet kraftigt præmedicineret med cytostatika, eller ved dosiseskalering af antracyclin.

Disse typer leukæmi kan have en latenstid på 1-3 år.

Gastrointestinal påvirkning

Opkastning kan forekomme under behandling med doxorubicin. Mucosit og stomatit

forekommer generelt hurtigt efter administration af doxorubicin og kan i alvorlige tilfælde

udvikles til ulceration af slimhinden i løbet af få dage. De fleste patienter oplever bedring i

3. behandlingsuge.

Leverfunktion

Doxorubicin udskilles overvejende gennem lever/galdesystemet. Nedsat leverfunktion eller

leverinsufficiens kan forsinke elimineringen og derved øge toksiciteten. Det anbefales

derfor at udføre leverfunktionstest (ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase og bilirubin) før og

under behandlingen. Patienter med forhøjet bilirubin kan have lavere clearance af

lægemidler med deraf følgende stigning i samlet toksicitet. Der anbefales lavere doser til

disse patienter (se pkt. 4.2). Ved svært nedsat leverfunktion, se pkt. 4.3.

Reaktion ved injektionsstedet

Injektion i små blodkar eller gentagne injektioner i samme vene kan føre til flebosklerose.

Risikoen for flebit/tromboflebit på injektionsstedet kan mindskes ved at følge de

anbefalede instruktioner vedrørende administration (se pkt. 4.2).

Ekstravasation

Ekstravasation af doxorubicin ved injektion kan forårsage lokal smerte, alvorlig

vævsbeskadigelse (vesikation, alvorlig cellulit) og nekrose. Ved tegn eller symptomer på

ekstravasation under intravenøs administration af doxorubicin skal infusionen omgående

stoppes. Patientens smerter kan lindres ved at nedkøle området og holde det nedkølet i

24 timer. Patienten bør følges nøje i den efterfølgende tid, da nekroser kan optræde flere

uger senere. Ved paravenøs injektion skal plastikkirurg tilkaldes med henblik på evt.

excision. Dexrazoxan kan bruges ved ekstravasation forårsaget af antracycliner.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 5 af 17

Andet

Doxorubicin kan potensere toksiciteten af andre anticancer-behandlinger. Forværring af

cyclophosphamid-induceret hæmorragisk cystit og forhøjet levertoksicitet af

6-mercaptopurin er også rapporteret.

Som ved andre cytostatika er der set enkelte tilfælde af tromboflebit og tromboemboli,

herunder lungeemboli ved brug af doxorubicin.

Tumorlysesyndrom

Doxorubicin kan inducere hyperurikæmi pga. den omfattende purin-katabolisme som følge

af kraftigt henfald af neoplastiske celler (tumorlysesyndrom). Serumcarbamid, kalium,

calcium-phosphat og creatinin bør bestemmes efter initialbehandling. Eventuelle

komplikationer af tumorlysesyndrom kan minimeres ved væsketilførsel, alkalisering af

urin og profylaktisk behandling med allopurinol for at forebygge hyperurikæmi. Niveauet

af urinsyre i blodet bør monitoreres.

Immunsuppresiv effekt/ Øget modtagelighed for infektioner

Anvendelse af levende eller svækkede levende vacciner hos patienter, der er

immunkompromitterede pga. behandling med kemoterapeutiske stoffer, herunder

doxorubicin, kan resultere i alvorlige eller fatale infektioner. Vaccination med en levende

vaccine bør derfor undgås hos patienter, der får doxorubicin. Dræbte eller inaktiverede

vacciner kan anvendes, men respons på denne type vaccine kan være reduceret.

Behandling frarådes ved bukkal ulceration. Brændende fornemmelse i kinden kan være

symptom herpå.

Patienten bør informeres om, at urinen kan farves rød efter administration.

Under behandling med doxorubicin (og i mindst 6 måneder efter behandlingen) skal både

mænd og kvinder, der er seksuelt aktive, anvende sikker antikonception.

Intravesikal administration

Intravesikal administration af doxorubicin kan give symptomer på kemisk cystit (f.eks.

dysuri, polyuri, nocturi, stranguri, hæmaturi, ubehagssymptomer fra blæren, nekrose i

urinblærevæggen). Det er nødvendigt med særlig opmærksomhed ved

kateteriseringsproblemer (f.eks. urethral obstruktion pga. massiv invasion af intravesikal

tumor).

Intravesikal administration er ikke egnet til behandling af invasive tumorer, som har

penetreret blærens muskellag.

Hjælpestoffer

Adriamycin, pulver til injektionsvæske, opløsning indeholder methylparahydroxybenzoat.

Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde

åndedrætsbesvær.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Doxorubicin er et væsentligt substrat for cytochrom P450CYP3A4, CYP2D6 og P-

glycoprotein (P-gp). Der ses klinisk signifikante interaktioner med hæmmere af CYP3A4,

CYP2D6 og/eller P-gp (f.eks verapamil), hvilket medfører øget koncentration og klinisk

virkning af doxorubicin. Induktorer af CYP3A4 (f.eks. phenobarbital, phenytoin og

perikon) samt P-gp-hæmmere kan nedsætte koncentrationen af doxorubicin.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 6 af 17

Tillæg af ciclosporin til doxorubicin kan medføre stigning i AUC for både doxorubicin og

doxorubicinol, hvilket formentlig kan skyldes nedsat clearance af modersubstansen og

nedsat metabolisme af doxorubinol. Videnskabelige artikler antyder, at tillæg af

ciclosporin til doxorubicin medfører en mere udtalt og forlænget hæmatologisk toksicitet,

end der ses med doxorubicin alene. Der er også set koma og krampeanfald ved samtidig

brug af ciclosporin og doxorubicin.

Doxorubicin anvendes hovedsagligt i kombination med andre cytostatika. Additiv

toksicitet kan forventes især med hensyn til effekten på knoglemarven og den

hæmatologiske og gastrointestinale effekt (se pkt. 4.4).

Paclitaxel kan medføre øget plasmakoncentration af doxorubicin og dets metabolitter, når

paclitaxel administreres før doxorubicin. Det tyder på, at denne effekt er mindre, hvis

paclitaxel administreres efter doxorubicin.

Kombinationen kan anvendes med forskudt indtagelsestidspunkt. Injektion af doxorubicin

og paclitaxel bør adskilles med mindst 24 timer.

Der er set både stigninger (21%-47%) og ingen ændringer af AUC for doxorubicin ved

samtidig behandling med sorafenib 400 mg daglig. Den kliniske betydning af dette er

uklar.

Docetaxel nedsætter doxorubicin clearance. Mekanismen er ukendt.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. Dosisjustering af doxorubicin er

afhængig af effekt/bivirkninger.

Kardiotoksiske lægemidler (f.eks. fluorouracil, cyclophosphamid):

Den mulige risiko for kardiotoksicitet kan øges hos patienter, der samtidig har fået

kardiotoksiske stoffer. Samtidig behandling med doxorubicin og kardiotoksiske stoffer

kræver monitorering af hjertefunktionen under hele behandlingen.

Kardioaktive lægemidler (f.eks. calciumantagonister):

Anvendes doxorubicin samtidig med andre lægemidler, der kan forårsage hjertesvigt, f.eks.

calciumantagonister, skal hjertefunktionen monitoreres under hele behandlingen.

Doxorubicin metaboliseres hovedsageligt i leveren. Samtidig anvendelse af lægemidler der

påvirker leverfunktionen, kan påvirke doxorubicins metabolisme eller farmakokinetik og

derved effekten og/eller toksiciteten af doxorubicin.

Høje doser af ciclosporin og doxorubicin øger serum koncentrationen af begge stoffer.

Dette kan resultere i øget knoglemarvssuppression og betydelig immunsuppression.

Dosisreduktion kan være nødvendig.

Inhibitorer af cytochrome P-450 (f.eks. cimetidin og ranitidin) kan nedsætte

metaboliseringen af doxorubicin, hvilket kan føre til øget toksicitet. Inducerer af

cytochrome P-450 (f.eks. rifampicin og barbiturater) kan stimulere metaboliseringen af

doxorubicin, hvilket fører til et fald i den terapeutiske effekt.

Doxorubicin forstærker virkningen af strålebehandling, og selv når stoffet gives lang tid

efter afslutningen på strålebehandlingen, kan det stadig forårsage alvorlige symptomer i det

berørte område.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 7 af 17

Doxorubicin kan muligvis nedsætte serumkoncentrationen af phenytoin pga. nedsat

absorption eller enzyminduktion i leveren.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering. Dosisjustering af phenytoin er afhængig

af effekt.

Graviditet og amning

Se også pkt. 5.3

Nedsat fertilitet

Kvinder

Doxorubicin kan forårsage sterilitet under behandling samt amenoré. Ovulation og

menstruation vender tilbage efter endt behandling, skønt tidlig menopause kan forekomme.

Mænd

Doxorubicin er mutagent og kan inducere kromosomal ødelæggelse i humane

spermatozoer. Oligospermi eller azospermi kan være permanent. Imidlertid er der i nogle

tilfælde rapporteret tilbagevenden til normospermi. Dette kan forekomme adskillige år

efter endt terapi. Mænd i doxorubicin-behandling bør anvende sikker antikonception.

Graviditet

Adriamycin er kontraindiceret (se pkt. 4.3) under 1. trimester graviditet.

Bør kun anvendes på tvingende indikation under 2. og 3. trimester graviditet, og kun hvis

der er vital indikation.

Embryotoksicitet af doxorubicin er bekræftet in vitro og in vivo.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet, inklusive føtale malformationer.

Doxorubicin medfører alvorlige medfødte misdannelser, når det anvendes under gra-

viditeten. Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception under behandlin-

gen (og indtil 6 måneder efter behandlingen).

Ved graviditet skal patienten underrettes om den potentielle risiko for fostret.

Hvis patienterne ønsker at få børn ved behandlingens afslutning, anbefales genetisk

rådgivning.

Amning

Doxorubicin er kontraindiceret (se pkt 4.3) i ammeperioden.

Behandlingen skal enten seponeres eller amning skal ophøre.

Doxorubicin udskilles i modermælk (se pkt. 5.2).

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Adriamycin kan på grund af bivirkninger påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner i mindre eller moderat grad.

Bivirkninger

Mere end 10 % af de behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger. De mest

almindelige bivirkninger er anæmi, leukopeni, neutropeni, trombocytopeni, bivirkninger fra

mave-tarmkanalen, nedsat appetit, udslæt, lokal toksicitet, alopeci og infektion.

Myelosuppression og kardiotoksicitet er dosisbegrænsende bivirkninger.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 8 af 17

Paravenøs injektion kan give vævsnekrose.

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Infektion.

Sepsis.

Septikæmi.

Benigne, maligne og uspecificerede tu-

morer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Akut lymfatisk leukæmi, akut myeloid

leukæmi (se pkt. 4.4). Kan forekomme

hyppigere hos pædiatriske patienter.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig (

1/10)

Leukopeni, neutropeni, anæmi, trombocyt-

openi.

Immunsystemet

Meget sjælden (<1/10.000)

Anafylaksi.

Det endokrine system

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Pædiatriske patienter: præpubertal

væksthæmning og endokrin dysfunktion.

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig til meget almindelig (≥1/100)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Nedsat appetit.

Hyperurikæmi.

Dehydrering.

Øjne

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Konjunktivit.

Keratit, øget tåreflåd.

Hjerte

Meget almindelig (≥1/100)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Meget sjælden (<1/10.000)

EKG-forandringer.

Asymptomatisk reduktion af venstre

ventrikels ejektionsfraktion (LVEF),

bradykardi, kronisk venstresidig

hjerteinsufficiens, sinustakykardi,

takyarytmi (se pkt. 4.4).

Atrioventrikulær blok og grenblok (se pkt.

4.4).

dk_hum_09202_spc.doc

Side 9 af 17

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Perikardit, myokardit.

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig (

1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Sjælden (

1/10.000 til

1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Flebit, tromboflebit, hedeture.

Tromboembolisme.

Rødmen af ansigt kan opstå, hvis

injektionen gives for hurtigt.

Shock.

Blødning

Mave-tarmkanalen

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Meget sjælden (<1/10.000)

Mucositis

/stomatitis, opkastning, kvalme,

diaré.

Esophagitis, abdominalsmerter.

Colitis, blødning i mavetarmkanalen.

Erosion og ulceration i mavesækken,

hyperpigmentering af mundslimhinde.

Lever og galdeveje

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100)

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres

fra forhåndenværende data)

Stigning af leverenzymer.

Forhøjet bilirubin.

Samtidig strålebehandling af leveren kan

medføre alvorlig levertoksicitet, som i

visse tilfælde kan udvikle sig til cirrose.

Hud og subkutant væv

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Sjælden til meget sjælden (<1/1000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Smertefuld rødmen og bulladannelse på

hænder og fodsåler (palmo-plantar

erythrodysæstesisyndrom), udslæt, lokal

toksicitet, alopeci.

Urticaria, hyperpigmentering af hud og

negle, pruritus, overfølsomhed på tidligere

strålebehandlet hud (radiation-recall

reaction).

Onykolyse.

Perifert erytem.

dk_hum_09202_spc.doc

Side 10 af 17

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information