Adasuve

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-06-2019

Aktiv bestanddel:
loxapin
Tilgængelig fra:
Ferrer Internacional s.a.
ATC-kode:
N05AH01
INN (International Name):
loxapine
Terapeutisk gruppe:
Nervøs sytem
Terapeutisk område:
Skizofreni, Bipolar Lidelse
Terapeutiske indikationer:
Adasuve er indiceret til hurtig kontrol af mild til moderat agitation hos voksne patienter med skizofreni eller bipolar lidelse. Patienter bør regelmæssigt behandles umiddelbart efter kontrol med akutte agitationssymptomer.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002400
Autorisation dato:
2013-02-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/002400

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-06-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-02-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

28-06-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

28-06-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

28-06-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

28-06-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver, afdelt

loxapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller sygeplejersken. Dette gælder også

bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADASUVE

Sådan skal du bruge ADASUVE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ADASUVE indeholder det aktive stof loxapin, som er et antipsykotisk lægemiddel. ADASUVE virker

ved at blokere visse kemiske stoffer i hjernen (neurotransmittere) såsom dopamin og serotonin.

Derved virker det beroligende og dæmper aggressiv adfærd.

ADASUVE anvendes til at behandle akutte symptomer på let til moderat rastløs uro (agitation) hos

voksne patienter med skizofreni eller bipolar (maniodepressiv) sygdom. Disse sygdomme er

karakteriseret ved symptomer såsom:

(skizofreni) tilbøjelighed til at høre, se eller føle ting, der ikke er der, mistænksomhed,

vrangforestillinger, usammenhængende tale og springende adfærd samt følelsesmæssig træghed.

Sygdommen kan desuden bevirke, at man føler sig nedtrykt, skyldig, bekymret eller anspændt.

(bipolar sygdom) følelse af at være “høj”, meget energisk, med mindre søvnbehov end normalt,

taler meget hurtigt med hurtige indskydelser og undertiden stærk irritabilitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADASUVE

Brug ikke ADASUVE

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller amoxapin

hvis du har hvæsende vejrtrækning eller er stakåndet

hvis du har problemer med lungerne såsom astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du får ADASUVE, vil lægen eller sygeplejersken tale med dig og afgøre, om ADASUVE er

velegnet til dig.

ADASUVE kan medføre forsnævring af luftvejene (bronkospasme), hvæsende vejrtrækning,

hoste, trykken for brystet og stakåndethed. Typisk vil dette indtræde inden for 25 minutter efter

anvendelsen.

Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er et sæt symptomer, der kan optræde, når man tager

antipsykotisk medicin, herunder ADASUVE. Symptomerne kan bestå af høj feber, muskelstivhed

og ujævn eller hurtig hjerterytme eller puls. NMS kan være dødeligt. Tag ikke ADASUVE igen,

hvis du får NMS.

Antipsykotiske lægemidler som ADASUVE kan medføre ukontrollerede bevægelser såsom

skæren ansigt, rækken tunge, smækken med læberne, trutmund, hurtig blinken og hurtige

bevægelser af ben, arme eller fingre. Hvis dette optræder, kan det være nødvendigt at stoppe

behandlingen med ADASUVE.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af ADASUVE til patienter, der er berusede eller har

delirium.

Inden du begynder behandlingen med ADASUVE, skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken,

hvis du:

har eller har haft vejrtrækningsproblemer som astma eller andre kroniske lungesygdomme som

bronkitis eller emfysem

har eller har haft hjerteproblemer eller slagtilfælde

har eller har haft for lavt eller for højt blodtryk

har eller har haft kramper

har eller har haft grøn stær (for højt væsketryk i øjet)

har eller har haft tilbageholdelse af urinen

tidligere har fået ADASUVE og har fået hvæsende vejrtrækning eller stakåndethed

nogensinde har haft ukontrollerede muskel- eller øjenbevægelser, manglende koordination eller

vedvarende muskelsammentrækning eller har følt dig rastløs eller ude af stand til at sidde stille

er ældre med demens (svækkelse af hukommelsen og andre åndsevner)

Børn og unge

ADASUVE er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med ADASUVE

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig, herunder:

adrenalin

medicin mod vejrtrækningsproblemer

medicin, der kan medføre kramperisiko (f.eks. clozapin, tricykliske antidepressiva eller selektive

serotoningenoptagshæmmere [SSRI], tramadol, mefloqin)

medicin mod Parkinsons sygdom

lorazepam eller anden centralt virkende medicin (til behandling af angst, depression, smerter eller

søvnløshed) eller andre lægemidler, der medfører søvnighed

narkotiske (ulovlige) stoffer

medicin som fluvoxamin, propranolol og enoxacin samt anden medicin, der hæmmer

leverenzymet CYP450 1A2.

medicin mod skizofreni, depression eller smerter, da det kan øge kramperisikoen

Anvendelse af ADASUVE sammen med adrenalin kan medføre blodtryksfald.

Brug af ADASUVE sammen med alkohol

Da ADASUVE virker på nervesystemet, bør du undgå alkoholindtagelse, når du får ADASUVE.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du skal undgå at amme i et tidsrum af 48

timer efter at have fået loxapin, og du skal kassere den mælk, der i mellemtiden er produceret.

Følgende symptomer kan optræde hos nyfødte børn af mødre, der flere gange har fået antipsykotiske

lægemidler i de sidste tre måneder af graviditeten: rysten, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed,

søvnighed, rastløs uro, vejrtrækningsproblemer og vanskelighed ved at spise. Hvis dit spædbørn får

nogen af disse symptomer, kan det være nødvendigt at kontakte lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undgå at føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner efter at have fået ADASUVE, før du

ved, hvordan ADASUVE påvirker dig, da svimmelhed, sløvhed og søvnighed er indberettet som

mulige bivirkninger af ADASUVE.

3.

Sådan skal du bruge ADASUVE

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sygeplejersken.

Den sædvanlige startdosis er 9,1 mg. Efter to timer kan lægen udskrive endnu en dosis efter nøje

vurdering af din tilstand. Din dosis kan også blive sat ned til 4,5 mg, hvis lægen mener, at det er en

bedre dosis til at behandle din tilstand.

Du vil få ADASUVE under opsyn af en læge eller sygeplejerske.

ADASUVE er til inhalation. Når lægen eller sygeplejersken har klargjort ADASUVE til dig, vil du

blive bedt om at tage apparatet i hånden, ånde ud og derefter tage mundstykket i munden, inhalere

lægemidlet gennem inhalatoren og derefter holde vejret et øjeblik.

Hvis du har brugt for meget ADASUVE

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du er bekymret for, at du får mere ADASUVE, end du

mener er nødvendigt. Hvis man har fået for meget ADASUVE, kan det give et eller flere af følgende

symptomer: ekstrem træthed eller søvnighed, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, irritation i halsen

eller ubehagelig smag i munden eller ukontrollerede muskel- eller øjenbevægelser.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogen af følgende bivirkninger, skal du straks tale med lægen og holde op med at tage

lægemidlet:

alle vejrtrækningssymptomer, såsom hvæsen, hoste, stakåndethed eller trykken i brystet, da dette

kan skyldes, at lægemidlet irriterer dine luftveje (ikke almindeligt, medmindre du har astma eller

KOL)

svimmelhed eller besvimelse, som følge af, at lægemidlet sænker blodtrykket (ikke almindeligt)

forværring af uro eller omtågethed, navnlig i forbindelse med feber eller muskelstivhed (sjældent).

disse symptomer kan være forbundet med den alvorlige tilstand neuroleptisk malignt syndrom

(NMS).

Sig det også til lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger, der også kan optræde ved

brug af andre former af dette lægemiddel:

Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede): ubehagelig smag i munden

eller søvnighed

Almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede): svimmelhed, irritation i halsen eller

træthed

Ikke almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 100 behandlede): ukontrollerede muskel- eller

øjenbevægelser, manglende koordination, vedvarende muskelsammentrækning, rastløshed eller

manglende evne til at sidde stille

Andre bivirkninger, der er blevet sat i forbindelse med langvarig indtagelse af loxapin gennem

munden, og som kan være relevante for ADASUVE, er svimmelhed, når man rejser sig op, øget

hjerterytme, øget blodtryk, sløret syn, øjentørhed og mindsket vandladning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar ADASUVE utilgængeligt for børn.

Brug ikke ADASUVE efter den udløbsdato, der står på etiketten. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke ADASUVE, hvis posen er åben eller flænget, eller hvis der er tegn på fysisk beskadigelse af

lægemidlet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADASUVE indeholder:

Aktivt stof: loxapin. Hver enkeltdosisinhalator indeholder 5 mg loxapin og afgiver 4,5 mg loxapin.

Udseende og pakningsstørrelser

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver, afdelt, består af en hvid engangsinhalator af plast, der

indeholder en enkelt dosis af loxapin. Hver inhalator er pakket i en forseglet foliepose. ADASUVE

4,5 mg leveres i en karton med 1 eller 5 enkeltdosisinhalatorer.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

Fremstiller

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

Luxembourg/Luxemburg

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Farma, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Internacional, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

United Kingdom

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Læs alle anvisninger inden brug. Se nærmere i produktresuméet.

Bliv fortrolig med ADASUVE: Nedenstående tegning viser de vigtige detaljer ved ADASUVE.

mundstykke

flig

kontrollampe

Inhlationspulver, loxapin

ADASUVE leveres i en forseglet pose.

Når ADASUVE inhalatoren tages ud af posen, er kontrollampen slukket.

Kontrollampen lyser (grønt), når plastfligen trækkes af. Inhalatoren er derefter klar til brug.

Kontrollampen slukker automatisk igen, når lægemidlet inhaleres.

Læs følgende 5 punkter, før ADASUVE administreres til patienten:

1. Åben posen

Undgå at åbne posen, før produktet skal bruges. Riv

folieposen op og tag inhalatoren ud af pakningen.

2. Træk fligen af

Træk plastfligen på bagsiden af inhalatoren af med et fast greb.

Den grønne lampe lyser som tegn på, at inhalatoren er klar til

brug.

Inhalatoren skal anvendes inden for 15 minutter, efter at

fligen er revet af (eller indtil den grønne lampe slukker) for

at undgå automatisk deaktivering af inhalatoren.

Bed patienten om følgende:

3. Ånd ud

Hold inhalatoren væk fra munden og ånd helt ud, så lungerne

tømmes for luft.

4. Inhalér

Inhalér gennem mundstykket med en stabil, dyb indånding.

VIGTIGT: Se efter, at den grønne lampe slukker, når

patienten inhalerer.

5. Hold vejret

Tag mundstykket ud af munden og hold vejret et øjeblik.

BEMÆRK: Hvis den grønne lampe bliver ved med at lyse efter at patienten har inhaleret, skal

patienten gentage punkt 3-5.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver, afdelt

loxapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Hvis du får bivirkninger, skal du sige det til lægen eller sygeplejersken. Dette gælder også

bivirkninger, der ikke fremgår af denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADASUVE

Sådan skal du bruge ADASUVE

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

ADASUVE indeholder det aktive stof loxapin, som er et antipsykotisk lægemiddel. ADASUVE virker

ved at blokere visse kemiske stoffer i hjernen (neurotransmittere) såsom dopamin og serotonin.

Derved virker det beroligende og dæmper aggressiv adfærd.

ADASUVE anvendes til at behandle akutte symptomer på let til moderat rastløs uro (agitation) hos

voksne patienter med skizofreni eller bipolar (maniodepressiv) sygdom. Disse sygdomme er

karakteriseret ved symptomer såsom:

(skizofreni) tilbøjelighed til at høre, se eller føle ting, der ikke er der, mistænksomhed,

vrangforestillinger, usammenhængende tale og springende adfærd samt følelsesmæssig træghed.

Sygdommen kan desuden bevirke, at man føler sig nedtrykt, skyldig, bekymret eller anspændt.

(bipolar sygdom) følelse af at være “høj”, meget energisk, med mindre søvnbehov end normalt,

taler meget hurtigt med hurtige indskydelser og undertiden stærk irritabilitet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge ADASUVE

Brug ikke ADASUVE

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller amoxapin

hvis du har hvæsende vejrtrækning eller er stakåndet

hvis du har problemer med lungerne såsom astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du får ADASUVE, vil lægen eller sygeplejersken tale med dig og afgøre, om ADASUVE er

velegnet til dig.

ADASUVE kan medføre forsnævring af luftvejene (bronkospasme), hvæsende vejrtrækning,

hoste, trykken for brystet og stakåndethed. Typisk vil dette indtræde inden for 25 minutter efter

anvendelsen.

Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er et sæt symptomer, der kan optræde, når man tager

antipsykotisk medicin, herunder ADASUVE. Symptomerne kan bestå af høj feber, muskelstivhed

og ujævn eller hurtig hjerterytme eller puls. NMS kan være dødeligt. Tag ikke ADASUVE igen,

hvis du får NMS.

Antipsykotiske lægemidler som ADASUVE kan medføre ukontrollerede bevægelser såsom

skæren ansigt, rækken tunge, smækken med læberne, trutmund, hurtig blinken og hurtige

bevægelser af ben, arme eller fingre. Hvis dette optræder, kan det være nødvendigt at stoppe

behandlingen med ADASUVE.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af ADASUVE til patienter, der er berusede eller har

delirium.

Inden du begynder behandlingen med ADASUVE, skal du fortælle det til lægen eller sygeplejersken,

hvis du:

har eller har haft vejrtrækningsproblemer som astma eller andre kroniske lungesygdomme som

bronkitis eller emfysem

har eller har haft hjerteproblemer eller slagtilfælde

har eller har haft for lavt eller for højt blodtryk

har eller har haft kramper

har eller har haft grøn stær (for højt væsketryk i øjet)

har eller har haft tilbageholdelse af urinen

tidligere har fået ADASUVE og har fået hvæsende vejrtrækning eller stakåndethed

nogensinde har haft ukontrollerede muskel- eller øjenbevægelser, manglende koordination eller

vedvarende muskelsammentrækning eller har følt dig rastløs eller ude af stand til at sidde stille

er ældre med demens (svækkelse af hukommelsen og andre åndsevner)

Børn og unge

ADASUVE er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med ADASUVE

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig, herunder:

adrenalin

medicin mod vejrtrækningsproblemer

medicin, der kan medføre kramperisiko (f.eks. clozapin, tricykliske antidepressiva eller selektive

serotoningenoptagshæmmere [SSRI], tramadol, mefloqin)

medicin mod Parkinsons sygdom

lorazepam eller anden centralt virkende medicin (til behandling af angst, depression, smerter eller

søvnløshed) eller andre lægemidler, der medfører søvnighed

narkotiske (ulovlige) stoffer

medicin som fluvoxamin, propranolol og enoxacin samt anden medicin, der hæmmer

leverenzymet CYP450 1A2.

medicin mod skizofreni, depression eller smerter, da det kan øge kramperisikoen

Anvendelse af ADASUVE sammen med adrenalin kan medføre blodtryksfald.

Brug af ADASUVE sammen med alkohol

Da ADASUVE virker på nervesystemet, bør du undgå alkoholindtagelse, når du får ADASUVE.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Du skal undgå at amme i et tidsrum af 48

timer efter at have fået loxapin, og du skal kassere den mælk, der i mellemtiden er produceret.

Følgende symptomer kan optræde hos nyfødte børn af mødre, der flere gange har fået antipsykotiske

lægemidler i de sidste tre måneder af graviditeten: rysten, muskelstivhed og/eller muskelsvaghed,

søvnighed, rastløs uro, vejrtrækningsproblemer og vanskelighed ved at spise. Hvis dit spædbørn får

nogen af disse symptomer, kan det være nødvendigt at kontakte lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undgå at føre motorkøretøj eller bruge værktøj eller maskiner efter at have fået ADASUVE, før du

ved, hvordan ADASUVE påvirker dig, da svimmelhed, sløvhed og søvnighed er indberettet som

mulige bivirkninger af ADASUVE.

3.

Sådan skal du bruge ADASUVE

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller sygeplejersken.

Den sædvanlige startdosis er 9,1 mg. Efter to timer kan lægen udskrive endnu en dosis efter nøje

vurdering af din tilstand. Din dosis kan også blive sat ned til 4,5 mg, hvis lægen mener, at det er en

bedre dosis til at behandle din tilstand.

Du vil få ADASUVE under opsyn af en læge eller sygeplejerske.

ADASUVE er til inhalation. Når lægen eller sygeplejersken har klargjort ADASUVE til dig, vil du

blive bedt om at tage apparatet i hånden, ånde ud og derefter tage mundstykket i munden, inhalere

lægemidlet gennem inhalatoren og derefter holde vejret et øjeblik.

Hvis du har brugt for meget ADASUVE

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, hvis du er bekymret for, at du får mere ADASUVE, end du

mener er nødvendigt. Hvis man har fået for meget ADASUVE, kan det give et eller flere af følgende

symptomer: ekstrem træthed eller søvnighed, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, irritation i halsen

eller ubehagelig smag i munden eller ukontrollerede muskel- eller øjenbevægelser.

Spørg lægen eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får nogen af følgende bivirkninger, skal du straks tale med lægen og holde op med at tage

lægemidlet:

alle vejrtrækningssymptomer, såsom hvæsen, hoste, stakåndethed eller trykken i brystet, da dette

kan skyldes, at lægemidlet irriterer dine luftveje (ikke almindeligt, medmindre du har astma eller

KOL)

svimmelhed eller besvimelse, som følge af, at lægemidlet sænker blodtrykket (ikke almindeligt)

forværring af uro eller omtågethed, navnlig i forbindelse med feber eller muskelstivhed (sjældent).

disse symptomer kan være forbundet med den alvorlige tilstand neuroleptisk malignt syndrom

(NMS).

Sig det også til lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger, der også kan optræde ved

brug af andre former af dette lægemiddel:

Meget almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 10 behandlede): ubehagelig smag i munden

eller søvnighed

Almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 10 behandlede): svimmelhed, irritation i halsen eller

træthed

Ikke almindelig (forekommer hos indtil 1 ud af 100 behandlede): ukontrollerede muskel- eller

øjenbevægelser, manglende koordination, vedvarende muskelsammentrækning, rastløshed eller

manglende evne til at sidde stille

Andre bivirkninger, der er blevet sat i forbindelse med langvarig indtagelse af loxapin gennem

munden, og som kan være relevante for ADASUVE, er svimmelhed, når man rejser sig op, øget

hjerterytme, øget blodtryk, sløret syn, øjentørhed og mindsket vandladning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar ADASUVE utilgængeligt for børn.

Brug ikke ADASUVE efter den udløbsdato, der står på etiketten. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke ADASUVE, hvis posen er åben eller flænget, eller hvis der er tegn på fysisk beskadigelse af

lægemidlet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADASUVE indeholder:

Aktivt stof: loxapin. Hver enkeltdosisinhalator indeholder 10 mg loxapin og afgiver 9,1 mg loxapin.

Udseende og pakningsstørrelser

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver, afdelt, består af en hvid engangsinhalator af plast, der

indeholder en enkelt dosis af loxapin. Hver inhalator er pakket i en forseglet foliepose. ADASUVE

9,1 mg leveres i en karton med 1 eller 5 enkeltdosisinhalatorer.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

Fremstiller

Ferrer Internacional, S.A.

Joan Buscalla, 1-9, 08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Spanien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG BG

Teл.: +35 988 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Ferrer Internacional, S.A.

Tél/Tel: +34 93 600 37 00

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG CZ

Tel: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG HU

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Malta

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Deutschland

Ferrer Deutschland GmbH

Tel: +49 (0) 2407 502311 0

Nederland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel: +370 672 12222

Norge

Ferrer Internacional, S.A.

Tlf: +34 93 600 37 00

Ελλάδα

Ferrer Galenica S.A.

Τηλ: +30 210 52 81 700

Österreich

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel.: +34 93 600 37 00

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals S.A. PL

Tel: +48 22 5424068

France

Ferrer Farma, S.A.

Tél: +34 93 600 37 00

Portugal

Ferrer Portugal, S.A.

Tel: +351 214449600

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

România

Galenica S.A.

Tel: +30 210 52 81 700

Ireland

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +43 1 5037244-0

Ísland

Ferrer Internacional, S.A.

Sími: +34 93 600 37 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG SK

Tel: +421 31 5502271

Italia

Angelini S.p.A.

Tel: +39 06 780531

Suomi/Finland

Ferrer Internacional, S.A.

Puh/Tel: +34 93 600 37 00

Κύπρος

Τhespis Pharmaceutical Ltd

Tηλ: +357 22 67 77 10

Sverige

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Latvija

United Kingdom

AOP Orphan Pharmaceuticals AG LT

Tel +370 672 12222

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Læs alle anvisninger inden brug. Se nærmere i produktresuméet.

Bliv fortrolig med ADASUVE: Nedenstående tegning viser de vigtige detaljer ved ADASUVE.

mundstykke

uthpiece

flig

kontrollampe

light

Inhlationspulver, loxapin

ADASUVE leveres i en forseglet pose.

Når ADASUVE inhalatoren tages ud af posen, er kontrollampen slukket.

Kontrollampen lyser (grønt), når plastfligen trækkes af. Inhalatoren er derefter klar til brug.

Kontrollampen slukker automatisk igen, når lægemidlet inhaleres.

Læs følgende 5 punkter, før ADASUVE administreres til patienten:

1. Åben posen

Undgå at åbne posen, før produktet skal bruges. Riv

folieposen op og tag inhalatoren ud af pakningen.

2. Træk fligen af

Træk plastfligen på bagsiden af inhalatoren af med et fast greb.

Den grønne lampe lyser som tegn på, at inhalatoren er klar til

brug.

Inhalatoren skal anvendes inden for 15 minutter, efter at

fligen er revet af (eller indtil den grønne lampe slukker) for

at undgå automatisk deaktivering af inhalatoren.

Bed patienten om følgende:

3. Ånd ud

Hold inhalatoren væk fra munden og ånd helt ud, så lungerne

tømmes for luft.

4. Inhalér

Inhalér gennem mundstykket med en stabil, dyb indånding.

VIGTIGT: Se efter, at den grønne lampe slukker, når

patienten inhalerer.

5. Hold vejret

Tag mundstykket ud af munden og hold vejret et øjeblik.

BEMÆRK: Hvis den grønne lampe bliver ved med at lyse, efter at patienten har inhaleret, skal

patienten gentage punkt 3-5.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 4,5 mg, inhalationspulver, afdelt.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkeltdosisinhalator indeholder 5 mg loxapin og afgiver 4,5 mg loxapin.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt (inhalationspulver).

Hvid anordning med mundstykke i den ene ende og afrivningsflig i den modsatte ende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ADASUVE er indiceret til hurtig kontrol af let til moderat agitation hos voksne patienter med

skizofreni eller bipolar lidelse. Patienterne skal have sædvanlig behandling, så snart de akutte

symptomer på agitation er under kontrol.

4.2

Dosering og administration

ADASUVE må kun administreres i hospitalsregi under supervision af sundhedspersonale.

En korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist skal være til rådighed til behandling af

eventuelle svære respiratoriske bivirkninger (bronkospasme).

Dosering

Den anbefalede initialdosis af ADASUVE er 9,1 mg. Da denne dosis ikke kan opnås ved denne styrke

(ADASUVE 4,5 mg) skal styrken ADASUVE 9,1 mg anvendes i starten. Om nødvendigt kan der

gives endnu en dosis efter 2 timer. Der bør ikke gives mere end to doser.

I stedet for 9,1 mg kan der gives en lavere dosis på 4,5 mg, hvis den højere dosis ikke tåles af

patienten, eller hvis lægen anser en lavere dosis for mere hensigtsmæssig.

Patienten bør observeres i den første time efter hver dosis for tegn og symptomer på bronkospasme.

Ældre

ADASUVEs sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

ADASUVE er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Der foreligger

ingen data.

Pædiatrisk population

ADASUVEs sikkerhed og virkning hos børn (under 18 år) er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Til inhalation. Produktet er pakket i en forseglet pose.

Når produktet skal bruges, tages det ud af posen. Når afrivningsfligen fjernes, lyser en grøn lampe som

tegn på, at produktet er klar til brug (Bemærk: Produktet skal bruges inden for 15 minutter efter,

afrivningsfligen er fjernet). Produktet administreres ved, at patienten inhalerer gennem mundstykket

med en jævn, dyb indånding. Efter inhalation skal patienten tage mundstykket ud af munden og holde

vejret et øjeblik. Lægemidlet er afgivet, når den grønne kontrollampe slukker. Anordningens yderside

kan blive varm under brug. Dette er normalt.

Fuldstændig vejledning i brugen af ADASUVE er givet i anvisningerne til sundhedspersonalet i

indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller amoxapin.

Ved akutte tegn/symptomer fra luftvejene (f.eks. rhonchi) eller aktiv luftvejssygdom (såsom astma

eller kronisk obstruktiv luftvejssygdom [KOL]) (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Det er vigtigt, at ADASUVE-inhalatoren bruges korrekt, så patienten får den fulde dosis af loxapin.

Sundhedspersonalet skal kontrollere, at patienten anvender inhalatoren korrekt.

Effekten af ADASUVE kan være begrænset hos patienter på anden samtidig medicin, navnlig andre

antipsykotika.

Bronkospasme

Der blev meget ofte iagttaget bronkospasme i de placebokontrollerede kliniske undersøgelser hos

patienter med astma eller KOL. Når bronkospasme forekom,

blev den typisk iagttaget inden for 25

minutter efter dosering.

Patienter i behandling med ADASUVE bør derfor observeres på passende

måde efter dosering. ADASUVE er ikke blevet undersøgt hos patienter med andre former for

lungesygdom. Ved bronkospasme efter behandlingen med ADASUVE kan der gives en

korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist, f.eks. salbutamol (se pkt. 4.2 og 4.8). ADASUVE må

ikke gives igen til patienter, der udvikler tegn eller symptomer fra luftvejene (se pkt. 4.3).

Hypoventilation

På grund af loxapins primære virkninger på CNS skal der udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE til patienter med kompromitteret respiration, såsom patienter med nedsat opmærksomhed

eller med CNS-depression forårsaget af alkohol eller andre centralt virkende lægemidler, f.eks.

anxiolytika, de fleste antipsykotika, hypnotika, opiater m.v. (se pkt. 4.5).

Ældre patienter med demensrelateret psykose

ADASUVE er ikke undersøgt hos ældre patienter, herunder patienter med demensrelateret psykose.

Kliniske undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt ældre patienter med demensrelateret psykose

er større med både atypiske og konventionelle antipsykotika end med placebo. ADASUVE er ikke

indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Ekstrapyramidale symptomer.

Ekstrapyramidale symptomer (herunder akut dystoni) er kendt som klassevirkninger af antipsykotika.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af ADASUVE til patienter med ekstrapyramidale

symptomer i anamnesen.

Tardiv dyskinesi

Ved tegn og symptomer på tardiv dyskinesi hos patienter i behandling med loxapin bør seponering

overvejes. Sådanne symptomer kan midlertidigt forværres eller endog opstå efter seponering af

behandlingen.

Malignt neuroleptikasyndrom NMS

De kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelrigiditet, ændret mental status og tegn på

autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller uregelmæssigt blodtryk, takykardi, diaforese og

hjertearytmi). Andre tegn kan være forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut

nyresvigt. Hvis en patient udvikler tegn og symptomer tydende på NMS eller høj feber af ukendt årsag

uden yderligere kliniske manifestationer af NMS, skal ADASUVE seponeres.

Hypotension

Der er beskrevet let hypotension i placebokontrollerede korttidsundersøgelser (24 timer) hos agiterede

patienter, der fik ADASUVE. Hvis vasopressorbehandling er nødvendig, bør noradrenalin eller

phenylefrin foretrækkes. Adrenalin bør ikke anvendes, da stimulation af beta-adrenoreceptorer kan

forstærke hypotension i situationer med loxapin-induceret partiel alfa-adrenoceptorblokade (se pkt.

4.5).

Kardiovaskulære virkninger

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse af ADASUVE hos patienter med underliggende

kardiovaskulær sygdom. Det frarådes at anvende ADASUVE til patientpopulationer med kendt

kardiovaskulær sygdom (anamnese med myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt

eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom eller tilstande, der disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensiva).

QT-interval

ADASUVE synes ikke at være forbundet med klinisk relevant QT-forlængelse hverken ved en enkelt

eller ved gentagne doser. Der bør udvises forsigtighed, når ADASUVE administreres til patienter med

kendt kardiovaskulær sygdom eller familiær anamnese med QT-forlængelse og til patienter i samtidig

behandling med andre lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet. Der savnes viden om den

potentielle risiko for QTc-forlængelse ved interaktion med lægemidler, der vides at forlænge QTc-

intervallet.

Krampeanfald

Hos patienter med krampeanfald i anamnesen bør anvendelse af loxapin ske med forsigtighed, da det

sænker krampetærsklen. Ved oral behandling med loxapin i antipsykotiske doser er der beskrevet

krampeanfald, som kan forekomme hos patienter med epilepsi, selv om de er i løbende behandling

med krampestillende medicin (se pkt. 4.5).

Antikolinerg aktivitet

På grund ADASUVEs antikolinerge virkning bør der udvises forsigtighed ved anvendelse til patienter

med glaukom eller disposition for urinretention, navnlig ved samtidig administration af antikolinerge

antiparkinsonmidler.

Intoksikation eller somatisk sygdom (delirium)

Virkningen og sikkerheden af ADASUVE er ikke vurderet hos patienter med agitation som følge af

intoksikation eller somatisk sygdom (delirium). Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE til berusede eller delirøse patienter (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af benzodiazepiner eller andre hypnotika/sedativa eller respirationssup

primerende midler kan være forbundet med excessiv sedation og respirationsdepression eller

respirationssvigt. Hvis der skønnes at være behov for behandling med et benzodiazepin samtidig med

loxapin, skal patienten overvåges for excessiv sedation og ortostatisk hypotension.

I et studie med inhaleret loxapin og intramuskulær lorazepam 1 mg i kombination fandtes ikke

signifikante virkninger på respirationsfrekvens, pulsoximetri, blodtryk eller hjertefrekvens

sammenlignet med de enkelte lægemidler administreret hver for sig. Højere doser af lorazepam er ikke

undersøgt. Virkningerne af kombinationen på sedation syntes at være additive.

ADASUVEs potentiale til at påvirke andre lægemidler

Loxapin forventes ikke at medføre klinisk betydningsfulde farmakokinetiske interaktioner med

lægemidler, der enten metaboliseres af CYP-isoenzymer eller glukuronideres af humant UDP-

glukuronyltransferase (UGT).

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af loxapin sammen med andre lægemidler, der vides at

sænke krampetærsklen, f.eks. phenothiaziner eller butyrofenoner, clozapin, tricykliske antidepressiva

eller selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), tramadol og mefloqin (se pkt. 4.4).

In vitro-undersøgelser har vist, at loxapin ikke er et substrat for P-glykoprotein (P-gp), skønt det

hæmmer P-gp. I terapeutiske koncentrationer forventes det dog ikke at hæmme den P-gp-medierede

transport af andre lægemidler i klinisk betydningsfuldt omfang.

På baggrund af loxapins primære CNS-virkninger bør der udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE i kombination med alkohol eller andre centralt virkende lægemidler, f.eks. anxiolytika, de

fleste antipsykotika, hypnotika, opiater osv. Anvendelse af loxapin hos patienter med alkohol- eller

lægemiddelintoksikation (hvad enten der er tale om ordinerede eller ulovlige lægemidler) er ikke

undersøgt. Loxapin kan medføre svær respirationsdepression, hvis det anvendes sammen med andre

CNS-depressiva (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers potentiale til at påvirke ADASUVE

Loxapin er substrat for flavinholdige monooxygenaser (FMO) og adskillige CYP450-isoenzymer (se

pkt. 5.2). Der er derfor kun begrænset risiko for metaboliske interaktioner ved påvirkning af blot en

enkelt af disse isoformer. Der bør udvises forsigtighed ved sideløbende behandling med andre

lægemidler, som enten hæmmer eller inducerer disse enzymer, navnlig hvis det pågældende

lægemiddel vides at hæmme eller inducere flere af de enzymer, der medvirker ved metaboliseringen af

loxapin. Sådanne lægemidler kan påvirke virkningen og sikkerheden af ADASUVE på uensartet

måde. Om muligt bør samtidig brug af CYP1A2-hæmmere undgås (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin,

enoxacin, propranolol og refecoxib).

Adrenalin

Koadministration af loxapin og adrenalin kan forværre eksisterende hypotension (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Nyfødte, der gentagne gange har været eksponeret for antipsykotika i tredje trimester af graviditeten,

har efter fødslen risiko for bivirkninger, herunder ekstrapyramidale virkninger og/eller

abstinenssymptomer af varierende grad og varighed. Der er indberettet agitation, hypertoni, hypotoni,

tremor, somnolens, respirationsdepression og spiseforstyrrelser. Overvågning af nyfødte bør derfor

overvejes. Under graviditet bør ADASUVE kun anvendes, hvis de potentielle fordele opvejer den

potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, i hvilket omfang loxapin eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Loxapin og

dets metabolitter er imidlertid påvist at gå over i mælken hos lakterende hunde. Patienterne bør tilrådes

at undgå amning i en periode på 48 timer efter at have fået loxapin og at kassere den mælk, der er

produceret i mellemtiden.

Fertilitet

Der foreligger ikke specifikke data for loxapin vedrørende fertilitet hos mennesker. Det vides, at

langtidsbehandling af mennesker med antipsykotika kan medføre nedsat libido og amenoré. Hos

hunrotter er iagttaget påvirkning af reproduktionen (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ADASUVE påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. På grund af

risiko for sedation/døsighed, træthed og svimmelhed bør patienterne ikke betjene farlige maskiner,

herunder motorkøretøjer, før de er rimeligt sikre på, at loxapin ikke har påvirket dem negativt (se pkt.

4.8).

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Vurderingen af bivirkningerne i de kliniske undersøgelser bygger på to fase 3-undersøgelser og én fase

2A-korttidsundersøgelse (24 timer), der alle var placebokontrollerede og omfattede 524 voksne

patienter med agitation i forbindelse med skizofreni (herunder 27 med skizoaffektiv sygdom) eller

bipolar lidelse, der blev behandlet med ADASUVE 4,5 mg (265 patienter) eller ADASUVE 9,1 mg

(259 patienter).

I undersøgelserne med agiterede patienter blev bronkospasme beskrevet som en ikke almindelig men

alvorlig bivirkning. Bronkospasme blev derimod beskrevet som almindelig hos patienter med aktiv

luftvejssygdom, hos hvem den ofte krævede behandling med en korttidsvirkende bronkodilaterende

beta-agonist. De hyppigst indberettede bivirkninger under behandling med ADASUVE var dysgeusi,

sedation/somnolens og svimmelhed (svimmelhed var hyppigere efter behandling med placebo end

med loxapin).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne i nedenstående liste er inddelt på følgende måde: Meget almindelige (≥1/10);

almindelige (≥1/100 til <1/10); ikke almindelige (≥1/1.000 til ≤1/100); sjældne (≥1/10.000 til

≤1/1.000); meget sjældne (≤1/10.000).

Tabel 1: Bivirkninger

MedDRA systemorganklasse

Nervesystemet

Meget almindelig: sedation/døsighed

Almindelig: svimmelhed

Ikke almindelig: dystoni, dyskinesi, okulogyration, tremor, akatisi/rastløshed

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig: halsirritation

Ikke almindelig: bronkospasme (herunder stakåndethed)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: dysgeusi

Almindelig: mundtørhed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bronkospasme

I de placebokontrollerede kortvarige (24 timer) kliniske undersøgelser hos patienter med agitation ved

skizofreni eller bipolar lidelse uden aktiv luftvejssygdom var bronkospasme (herunder rhonchi,

stakåndethed eller hoste) ikke almindelig hos patienter behandlet med ADASUVE. I de

placebokontrollerede kliniske undersøgelser hos patienter med persisterende let til moderat astma eller

moderat til svær KOL blev bronkospasme derimod indberettet som en meget almindelig bivirkning.

Størstedelen af disse bivirkninger forekom inden for 25 minutter efter dosering, var af let til moderat

sværhed og kunne lindres ved inhalation af en bronkodilator.

Bivirkninger ved kronisk oral brug af loxapin

Ved kronisk oral administration af loxapin er de indberettede bivirkninger sedation og døsighed,

ekstrapyramidale symptomer (f.eks. tremor, akatisi, rigiditet og dystoni), kardiovaskulære virkninger

(f.eks. takykardi, hypotension, hypertension, ortostatisk hypotension, svimmelhed og synkope) samt

antikolinerge virkninger (f.eks. øjentørhed, sløret syn og urinretention).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering med ADASUVE i kliniske studier.

Symptomer

Ved accidentel overdosering vil tegnene og symptomerne afhænge af det indtagne antal enheder og

den enkelte patients tolerance. Som forventeligt ud fra loxapins farmakologiske virkninger kan det

kliniske billede spænde fra let depression af CNS og hjerte-kar-systemet til dyb hypotension,

respirationsdepression og bevidstløshed (se pkt. 4.4). Der bør udvises opmærksomhed over for mulige

ekstrapyramidale symptomer og/eller krampeanfald. Derudover er nyresvigt beskrevet ved oral

overdosering med loxapin.

Behandling

Behandlingen af overdosering er hovedsagelig symptomatisk og støttende. Svær hypotension kan

tænkes at respondere på noradrenalin eller phenylefrin. Adrenalin bør ikke anvendes, da det kan

forstærke eksisterende hypotension hos patienter med partiel adrenerg blokade (se pkt. 4.4 og 4.5).

Svære ekstrapyramidale reaktioner bør behandles med antikolinerge antiparkinsonmidler eller

diphenhydraminhydrochlorid, og antikonvulsiv behandling bør indledes efter behov. Herudover kan

der suppleres med oxygen og intravenøst væsketilskud.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: psykoleptika, antipsykotika; ATC-kode: N05AH01

Virkningen af loxapin antages at være medieret ved højaffinitetsantagonisme med dopamin D2-

receptorer og serotonin 5-HT2A-receptorer. Loxapin bindes til noradrenerge, histaminerge og

kolinerge receptorer, og dets interaktion med disse systemer kan muligvis påvirke dets spektrum af

farmakologiske virkninger.

Der er iagttaget ændringer i excitabiliteten af subkortikale inhibitoriske områder i flere dyrearter med

tilknyttet beroligende virkning og dæmpning af aggressiv adfærd.

Klinisk virkning

De to fase 3-undersøgelser omfattede patienter med akut agitation af mindst moderat grad (14 eller

højere på skalaen “Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Excited Component” (PEC)

(dårlig impulskontrol, anspændthed, fjendtlighed, manglende samarbejdsvilje og uro). En betingelse

for inklusion i undersøgelse 004-301 var diagnosen skizofreni. En betingelse for inklusion i

undersøgelse 004-302 var diagnosen bipolar lidelse (i manisk eller blandet fase). Patienterne havde

betydelig og langvarig psykisk sygdom (“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, 4th

edition [DSM-IV]), baseret på diagnose stillet flere år i forvejen og tidligere indlæggelser. Patienterne

blev randomiseret til placebo, ADASUVE 4,5 mg, og ADASUVE 9,1 mg.

Gennemsnitsalderen for de randomiserede patienter var 43,1 år i undersøgelse 004-301 og 40,8 år i

undersøgelse 004-302: Unge voksne (18-25 år) var sparsomt (7,3 %) repræsenteret i begge

undersøgelser. Kvinder var sparsomt repræsenteret i skizofreniundersøgelsen (26,5 %), og ca.

halvdelen af patienterne var mænd (49,7 %) i undersøgelse 004-302. Ca. 35 % af patienterne med

skizofreni var på doseringstidspunktet i sideløbende behandling med antipsykotika, mens dette gjaldt

ca. 13 % af patienterne med bipolar lidelse. I begge fase 3-undersøgelser var størstedelen af

patienterne rygere; således var ca. 82 % aktive rygere blandt patienterne med skizofreni og 74 %

blandt patienterne med bipolar lidelse.

Hvis agitationen ikke var aftaget tilstrækkeligt efter den første dosis, blev der givet endnu en dosis

mindst to timer senere. En tredje dosis blev efter behov givet mindst 4 timer efter dosis 2. Der blev

givet redningsmedicin (intramuskulært lorazepam) i det omfang, det var indiceret. Det primære

endepunkt var den absolutte ændring i PEC-score fra baseline til 2 timer efter dosis 1 for de to styrker

af ADASUVE sammenlignet med placebo. Blandt de øvrige endepunkter var responderende patienter i

henhold til PEC og “Clinical Global Impression – Improvement” (CGI-I) på tidspunktet to timer efter

dosis 1, og det samlede antal patienter i hver gruppe, der fik 1, 2 eller 3 doser forsøgsmedicin med

eller uden redningsmedicin. Som responderende patienter ansås patienter med ≥40 % mindskelse i

total PEC-score fra baseline og patienter med en CGI-I-score på 1 (meget stærkt forbedret) eller 2

(stærkt forbedret).

Der var klart mindsket agitation 10 minutter efter dosis 1, som var det første vurderingstidspunkt, samt

ved alle de efterfølgende vurderinger i den 24-timers vurderingsperiode. Dette gjaldt både for 4,5 mg

og 9,1 mg doserne og både for patienter med skizofreni og bipolar lidelse.

Der var ingen forskelle i respons mellem undergrupper inddelt efter alder, race og køn.

Hovedresultaterne er angivet i nedenstående tabel.

Hovedresultaterne af de vigtigste kliniske undersøgelser af virkning: sammenligning mellem

ADASUVE 4,5 mg og 9,1 mg

Studie

Patienter

004-301

Skizofreni

004-302

Bipolar lidelse

Behandling

N

PBO

115

4,5 mg

116

9,1 mg

112

PBO

105

4,5 mg

104

9,1 mg

105

Ændring i PEC

Baseline

17,4

17,8

17,6

17,7

17,4

17,3

Ændring to timer

efter dosering

-5,5

-8,1

-8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

Ændring i

PEC

30 min. efter

dosering

27,8 %

46,6 %

57,1 %

23,8 %

59,6 %

61,9 %

2 timer efter

dosering

38,3 %

62,9 %

69,6 %

27,6 %

62,5 %

73,3 %

CGI-I-

respondere

% CGI-I-

respondere

35,7 %

57,4 %

67,0 %

27,6 %

66,3 %

74,3 %

# nødvendige doser

46,1 %

54,4 %

60,9 %

26,7 %

41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 %

41,0 %

44,2 %

26,0 %

8,7 %

8,8 %

7,3 %

11,4 %

5,8 %

3,8 %

Rednings-

medicin

15,6 %

6,1 %

5,4 %

21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001

= p<0,01

PEC-respondere = > 40 % ændring fra PEC ved baseline

CGI-I-respondere = score på 1 (meget stærkt forbedret) eller 2 (stærkt forbedret)

PBO = placebo

SD=standarddeviation

I en støttende fase 2-enkeltdosisundersøgelse med i alt 129 patienter med skizofreni og skizoaffektiv

sygdom var ændringen i PEC efter to timer -5,0 for placebo, -6,7 for ADASUVE 4,5 mg og -8,6

(p<0,001) for ADASUVE 9,1 mg. Der blev givet redningsmedicin til henholdsvis 32,6 %, 11,1 % og

14,6 % af patienterne.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med ADASUVE i undergruppen af den pædiatriske population i alderen 0-12 år til behandling af

skizofreni og i undergruppen i alderen 0-10 år til behandling af bipolar lidelse (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ADASUVE i undergruppen i alderen 12-18 år af den pædiatriske population til behandling af

skizofreni og i undergruppen i alderen 10-18 år ved bipolar lidelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Loxapin absorberedes hurtigt efter administration af ADASUVE; den mediane tid (T

) til opnåelse

af maksimal plasmakoncentration var således under 2 minutter. Hos raske forsøgspersoner var

eksponeringen for loxapin i de første 2 timer efter administration (AUC

0-2h

, der er et mål for tidlig

eksponering med relevans for indsættelse af terapeutisk virkning,) 25,6 ng∙t/ml for 4,5 mg dosen og

66,7 ng∙t/ml for 9,1 mg dosen.

De farmakokinetiske parametre af loxapin blev bestemt efter gentagen administration af ADASUVE

hver 4. time med i alt tre doser (på enten 4,5 mg eller 9,1 mg) hos patienter i kronisk, stabilt

antipsykotisk behandlingsregimen. Den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration var den

samme efter første og tredje dosis af ADASUVE, hvilket tyder på, at akkumuleringen er minimal i

doseringstidsrummet på 4 timer.

Fordeling

Loxapin elimineres hurtigt fra plasma og fordeles i vævene. Efter oral administration til dyr fordeles

loxapin fortrinsvis i lunger, hjerne, milt, hjerte og nyrer. Loxapin udviser 96,6 %

plasmaproteinbinding hos mennesket.

Biotransformation

Loxapin metaboliseres for en stor del i leveren med dannelse af mange metabolitter. De vigtigste

metaboliseringsveje er hydroxylering til 8-OH-loxapin og 7-OH-loxapin, N-oxidation til loxapin N-

oxid og demethylering til amoxapin. Rangordenen af metabolitterne hos mennesker (baseret på

systemisk eksponering) var for ADASUVE 8-OH-loxapin >> loxapin N-oxid > 7-OH-loxapin >

amoxapin, med plasmakoncentrationer af 8-OH-loxapin i samme størrelsesorden som moderstoffets.

8-OH-loxapin er ikke farmakologisk aktiv over for D2-receptorer, hvorimod den mindre

betydningsfulde metabolit 7-OH-loxapin har høj bindingsaffinitet til D2-receptorer.

Loxapin er substrat for adskillige CYP450-isoenzymer. In vitro-undersøgelser viste, at 7-OH-loxapin

hovedsagelig dannes af CYP 3A4, og 2D6, 8-OH-loxapin hovedsagelig dannes af CYP1A2, amoxapin

hovedsagelig dannes af CYP-3A4, -2C19 og -2C8, og loxapin N-oxid dannes af FMO.

Potentialet af loxapin og dets metabolitter (amoxapin, 7-OH-loxapin, 8-OH-loxapin og loxapin-N-

oxid) til at hæmme CYP-medieret metabolisering af lægemidler er undersøgt in vitro for CYP 1A1,

1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant

hæmning. In vitro studier indikerer, at loxapin og 8-OH-loxapin ikke inducerer CYP 1A2, 2B6 eller

3A4 ved klinisk relevante koncentrationer. Herudover indikerer in vitro studier, at loxapin og 8-OH-

loxapin ikke hæmmer UGT1A, 1A3, 1A4, 2B7 og 2B15.

Elimination

Loxapin elimineres hovedsagelig i de første 24 timer. Metabolitterne udskilles i urinen som konjugater

og ukonjugeret i fæces. Den terminale eliminationshalveringstid (T½) var 6-8 timer.

Linearitet/non-linearitet

Efter administration af ADASUVE var den gennemsnitlige plasmakoncentration af loxapin lineær i

hele det kliniske dosisområde. AUC

0-2h

, AUC

og C

udviste dosisafhængig stigning.

Farmakokinetik hos særlige patientpopulationer

Rygere

En populationsfarmakokinetisk sammenligning af eksponeringen hos rygere og ikke-rygere viste, at

rygning har minimal indvirkning på eksponeringen for ADASUVE, skønt rygning inducerer CYP1A2.

Der kræves ingen dosisjustering på grundlag af rygestatus.

Hos kvindelige rygere er eksponeringen (AUC

) for ADASUVE og dets aktive metabolit 7-OH-

loxapin lavere end hos kvindelige ikke-rygere (forholdet 7-OH-loxapin/loxapin er 84 % mod 109 %),

antagelig som følge af større clearance af loxapin hos rygere.

Demografi

Efter administration af ADASUVE var der ingen vigtige forskelle i eksponeringen for eller

fordelingen af loxapin betinget af alder, køn, race, vægt eller legemsmasseindeks (BMI).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske sikkerhedsdata viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet, bortset fra

ændringer i de reproduktive væv som følge af den udstrakte farmakologiske effekt af loxapin.

Tilsvarende ændringer, f.eks. gynækomasti, kendes hos mennesker, men kun efter

langtidsadministration af lægemidler, der forårsager hyperprolaktinæmi.

Hunrotter ville efter oral behandling med loxapin ikke parre sig som følge af vedvarende diestrus.

Studier af den embryo/føtale udvikling og perinatale studier har vist tegn på forsinket udvikling

(reduceret vægt, forsinket ossifikation, hydronefrose, hydroureter og eller/udvidet nyrebækken med

formindskede eller manglende papiller) samt øget perinatal og neonatal dødelighed hos afkommet af

rotter, der fra midten af drægtighedsperioden blev behandlet med orale doser, der var mindre end den

maksimale anbefalede humane dosis af ADASUVE, angivet som mg/m

(se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

Der er ingen særlige krav til opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Den hvide inhalator er støbt i medicinsk polycarbonat.

Hver inhalator leveres i en forseglet pose af flerlaget aluminiumfolie. ADASUVE 4,5 mg, leveres i en

karton á 1 eller 5 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/001 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdosisinhalator)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. februar 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 9,1 mg, inhalationspulver, afdelt

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver enkeltdosisinhalator indeholder 10 mg loxapin og afgiver 9,1 mg loxapin.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationspulver, afdelt (inhalationspulver).

Hvid anordning med mundstykke i den ene ende og afrivningsflig i den modsatte ende.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

ADASUVE er indiceret til hurtig kontrol af let til moderat agitation hos voksne patienter med

skizofreni eller bipolar lidelse. Patienterne skal have sædvanlig behandling, så snart de akutte

symptomer på agitation er under kontrol.

4.2

Dosering og administration

ADASUVE må kun administreres i hospitalsregi under supervision af sundhedspersonale.

En korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist skal være til rådighed til behandling af

eventuelle svære respiratoriske bivirkninger (bronkospasme).

Dosering

Den anbefalede initialdosis af ADASUVE er 9,1 mg. Om nødvendigt kan der gives endnu en dosis

efter 2 timer. Der bør ikke gives mere end to doser.

I stedet for 9,1 mg kan der gives en lavere dosis på 4,5 mg, hvis den højere dosis ikke tåles af

patienten, eller hvis lægen anser en lavere dosis for mere hensigtsmæssig.

Patienten bør observeres i den første time efter hver dosis for tegn og symptomer på bronkospasme.

Ældre

ADASUVEs sikkerhed og virkning hos patienter over 65 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion

ADASUVE er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Der foreligger

ingen data.

Pædiatrisk population

ADASUVEs sikkerhed og virkning hos børn (under 18 år) er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Til inhalation. Produktet er pakket i en forseglet pose.

Når produktet skal bruges, tages det ud af posen. Når afrivningsfligen fjernes, lyser en grøn lampe som

tegn på, at produktet er klar til brug (Bemærk: Produktet skal bruges inden for 15 minutter, efter,

afrivningsfligen er fjernet). Produktet administreres ved, at patienten inhalerer gennem mundstykket

med en jævn, dyb indånding. Efter inhalation skal patienten tage mundstykket ud af munden og holde

vejret et øjeblik. Lægemidlet er afgivet, når den grønne kontrollampe slukker. Anordningens yderside

kan blive varm under brug. Dette er normalt.

Fuldstændig vejledning i brugen af ADASUVE er givet i anvisningerne til sundhedspersonalet i

indlægssedlen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller amoxapin.

Ved akutte tegn/symptomer fra luftvejene (f.eks. rhonchi) eller aktiv luftvejssygdom (såsom astma

eller kronisk obstruktiv luftvejssygdom [KOL]) (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Det er vigtigt, at ADASUVE-inhalatoren bruges korrekt, så patienten får den fulde dosis af loxapin.

Sundhedspersonalet skal kontrollere, at patienten anvender inhalatoren korrekt.

Effekten af ADASUVE kan være begrænset hos patienter på anden samtidig medicin, navnlig andre

antipsykotika.

Bronkospasme

Der blev meget ofte iagttaget bronkospasme i de placebokontrollerede kliniske undersøgelser hos

patienter med astma eller KOL. Når bronkospasme forekom, blev den typisk iagttaget inden for 25

minutter efter dosering. Patienter i behandling med ADASUVE bør derfor observeres på passende

måde efter dosering. ADASUVE er ikke blevet undersøgt hos patienter med andre former for

lungesygdom. Ved bronkospasme efter behandlingen med ADASUVE kan der gives en

korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist, f.eks. salbutamol (se pkt. 4.2 og 4.8). ADASUVE må

ikke gives igen til patienter, der udvikler tegn eller symptomer fra luftvejene (se pkt. 4.3).

Hypoventilation

På grund af loxapins primære virkninger på CNS skal der udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE til patienter med kompromitteret respiration, såsom patienter med nedsat opmærksomhed

eller med CNS-depression forårsaget af alkohol eller andre centralt virkende lægemidler, f.eks.

anxiolytika, de fleste antipsykotika, hypnotika, opiater m.v. (se pkt. 4.5).

Ældre patienter med demensrelateret psykose

ADASUVE er ikke undersøgt hos ældre patienter, herunder patienter med demensrelateret psykose.

Kliniske undersøgelser har vist, at dødeligheden blandt ældre patienter med demensrelateret psykose

er større med både atypiske og konventionelle antipsykotika end med placebo. ADASUVE er ikke

indiceret til behandling af patienter med demensrelateret psykose.

Ekstrapyramidale symptomer.

Ekstrapyramidale symptomer (herunder akut dystoni) er kendt som klassevirkninger af antipsykotika.

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af ADASUVE til patienter med ekstrapyramidale

symptomer i anamnesen.

Tardiv dyskinesi

Ved tegn og symptomer på tardiv dyskinesi hos patienter i behandling med loxapin bør seponering

overvejes. Sådanne symptomer kan midlertidigt forværres eller endog opstå efter seponering af

behandlingen.

Malignt neuroleptikasyndrom NMS

De kliniske manifestationer af NMS er hyperpyreksi, muskelrigiditet, ændret mental status og tegn på

autonom ustabilitet (uregelmæssig puls eller uregelmæssigt blodtryk, takykardi, diaforese og

hjertearytmi). Andre tegn kan være forhøjet kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akut

nyresvigt. Hvis en patient udvikler tegn og symptomer tydende på NMS eller høj feber af ukendt årsag

uden yderligere kliniske manifestationer af NMS, skal ADASUVE seponeres.

Hypotension

Der er beskrevet let hypotension i placebokontrollerede korttidsundersøgelser (24 timer) hos agiterede

patienter, der fik ADASUVE. Hvis vasopressorbehandling er nødvendig, bør noradrenalin eller

phenylefrin foretrækkes. Adrenalin bør ikke anvendes, da stimulation af beta-adrenoreceptorer kan

forstærke hypotension i situationer med loxapin-induceret partiel alfa-adrenoceptorblokade (se pkt.

4.5).

Kardiovaskulære virkninger

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelse af ADASUVE hos patienter med underliggende

kardiovaskulær sygdom. Det frarådes at anvende ADASUVE til patientpopulationer med kendt

kardiovaskulær sygdom (anamnese med myokardieinfarkt eller iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt

eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sygdom eller tilstande, der disponerer for hypotension

(dehydrering, hypovolæmi og behandling med antihypertensiva).

QT-intervallet

ADASUVE synes ikke at være forbundet med klinisk relevant QT-forlængelse hverken ved en enkelt

eller ved gentagne doser. Der bør udvises forsigtighed, når ADASUVE administreres til patienter med

kendt kardiovaskulær sygdom eller familiær anamnese med QT-forlængelse og til patienter i samtidig

behandling med andre lægemidler, der vides at forlænge QT-intervallet. Der savnes viden om den

potentielle risiko for QTc-forlængelse ved interaktion med lægemidler, der vides at forlænge QTc-

intervallet.

Krampeanfald

Hos patienter med krampeanfald i anamnesen bør anvendelse af loxapin ske med forsigtighed, da det

sænker krampetærsklen. Ved oral behandling med loxapin i antipsykotiske doser er der beskrevet

krampeanfald, som kan forekomme hos patienter med epilepsi, selv om de er i løbende behandling

med krampestillende medicin (se pkt. 4.5).

Antikolinerg aktivitet

På grund ADASUVEs antikolinerge virkning bør der udvises forsigtighed ved anvendelse til patienter

med glaukom eller disposition for urinretention, navnlig ved samtidig administration af antikolinerge

antiparkinsonmidler.

Intoksikation eller somatisk sygdom (delirium)

Virkningen og sikkerheden af ADASUVE er ikke vurderet hos patienter med agitation som følge af

intoksikation eller somatisk sygdom (delirium). Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE til berusede eller delirøse patienter (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af benzodiazepiner eller andre hypnotika/sedativa eller respirationssup

primerende midler kan være forbundet med excessiv sedation og respirationsdepression eller

respirationssvigt. Hvis der skønnes at være behov for behandling med et benzodiazepin samtidig med

loxapin, skal patienten overvåges for excessiv sedation og ortostatisk hypotension.

I et studie med inhaleret loxapin og intramuskulær lorazepam 1mg i kombination fandtes ikke

signifikante virkninger på respirationsfrekvens, pulsoximetri, blodtryk eller hjertefrekvens

sammenlignet med de enkelte lægemidler administreret hver for sig. Højere doser af lorazepam er ikke

undersøgt. Virkningerne af kombinationen på sedation syntes at være additive.

ADASUVEs potentiale til at påvirke andre lægemidler

Loxapin forventes ikke at medføre klinisk betydningsfulde farmakokinetiske interaktioner med

lægemidler, der enten metaboliseres af CYP-isoenzymer eller glukuronideres af humant UDP-

glukuronyltransferase (UGT).

Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af loxapin sammen med andre lægemidler, der vides at

sænke krampetærsklen, f.eks. phenothiaziner eller butyrofenoner, clozapin, tricykliske antidepressiva

eller selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI), tramadol og mefloqin (se pkt. 4.4).

In vitro-undersøgelser har vist, at loxapin ikke er et substrat for P-glykoprotein (P-gp), skønt det

hæmmer P-gp. I terapeutiske koncentrationer forventes det dog ikke at hæmme den P-gp-medierede

transport af andre lægemidler i klinisk betydningsfuldt omfang.

På baggrund af loxapins primære CNS-virkninger bør der udvises forsigtighed ved anvendelse af

ADASUVE i kombination med alkohol eller andre centralt virkende lægemidler, f.eks. anxiolytika, de

fleste antipsykotika, hypnotika, opiater osv. Anvendelse af loxapin hos patienter med alkohol- eller

lægemiddelintoksikation (hvad enten der er tale om ordinerede eller ulovlige lægemidler) er ikke

undersøgt. Loxapin kan medføre svær respirationsdepression, hvis det anvendes sammen med andre

CNS-depressiva (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers potentiale til at påvirke ADASUVE

Loxapin er substrat for flavinholdige monooxygenaser (FMO) og adskillige CYP450-isoenzymer (se

pkt. 5.2). Der er derfor kun begrænset risiko for metaboliske interaktioner ved påvirkning af blot en

enkelt af disse isoformer. Der bør udvises forsigtighed ved sideløbende behandling med andre

lægemidler, som enten hæmmer eller inducerer disse enzymer, navnlig hvis det pågældende

lægemiddel vides at hæmme eller inducere flere af de enzymer, der medvirker ved metaboliseringen af

loxapin. Sådanne lægemidler kan påvirke virkningen og sikkerheden af ADASUVE på uensartet

måde. Om muligt bør samtidig brug af CYP1A2-hæmmere undgås (f.eks. fluvoxamin, ciprofloxacin,

enoxacin, propranolol og refecoxib).

Adrenalin

Koadministration af loxapin og adrenalin kan forværre eksisterende hypotension (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Nyfødte, der gentagne gange har været eksponeret for antipsykotika i tredje trimester af graviditeten,

har efter fødslen risiko for bivirkninger, herunder ekstrapyramidale virkninger og/eller

abstinenssymptomer af varierende grad og varighed. Der er indberettet agitation, hypertoni, hypotoni,

tremor, somnolens, respirationsdepression og spiseforstyrrelser. Overvågning af nyfødte bør derfor

overvejes. Under graviditet bør ADASUVE kun anvendes, hvis de potentielle fordele opvejer den

potentielle risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, i hvilket omfang loxapin eller dets metabolitter udskilles i modermælk. Loxapin og

dets metabolitter er imidlertid påvist at gå over i mælken hos lakterende hunde. Patienterne bør tilrådes

at undgå amning i en periode på 48 timer efter at have fået loxapin og at kassere den mælk, der er

produceret i mellemtiden.

Fertilitet

Der foreligger ikke specifikke data for loxapin vedrørende fertilitet hos mennesker. Det vides, at

langtidsbehandling af mennesker med antipsykotika kan medføre nedsat libido og amenoré. Hos

hunrotter er iagttaget påvirkning af reproduktionen (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

ADASUVE påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. På grund af

risiko for sedation/døsighed, træthed og svimmelhed bør patienterne ikke betjene farlige maskiner,

herunder motorkøretøjer, før de er rimeligt sikre på, at loxapin ikke har påvirket dem negativt (se pkt.

4.8).

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Vurderingen af bivirkningerne i de kliniske undersøgelser bygger på to fase 3-undersøgelser og én fase

2A-korttidsundersøgelse (24 timer), der alle var placebokontrollerede og omfattede 524 voksne

patienter med agitation i forbindelse med skizofreni (herunder 27 med skizoaffektiv sygdom) eller

bipolar lidelse, der blev behandlet med ADASUVE 4,5 mg (265 patienter) eller ADASUVE 9,1 mg

(259 patienter).

I undersøgelserne med agiterede patienter blev bronkospasme beskrevet som en ikke almindelig, men

alvorlig bivirkning. Bronkospasme blev derimod beskrevet som almindelig hos patienter med aktiv

luftvejssygdom, hos hvem den ofte krævede behandling med en korttidsvirkende bronkodilaterende

beta-agonist. De hyppigst indberettede bivirkninger under behandling med ADASUVE var dysgeusi,

sedation/somnolens og svimmelhed (svimmelhed var hyppigere efter behandling med placebo end

med loxapin).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne i nedenstående liste er inddelt på følgende måde: Meget almindelige (≥1/10);

almindelige (≥1/100 til <1/10); ikke almindelige (≥1/1.000 til ≤1/100); sjældne (≥1/10.000 til

≤1/1.000); meget sjældne (≤1/10.000).

Tabel 1: Bivirkninger

MedDRA systemorganklasse

Nervesystemet

Meget almindelig: sedation/døsighed

Almindelig: svimmelhed

Ikke almindelig: dystoni, dyskinesi, okulogyration, tremor, akatisi/rastløshed

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig: hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig: halsirritation

Ikke almindelig: bronkospasme (herunder stakåndethed)

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: dysgeusi

Almindelig: mundtørhed

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: træthed

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Bronkospasme

I de placebokontrollerede kortvarige (24 timer) kliniske undersøgelser hos patienter med agitation ved

skizofreni eller bipolar lidelse uden aktiv luftvejssygdom var bronkospasme (herunder rhonchi,

stakåndethed eller hoste) ikke almindelig hos patienter behandlet med ADASUVE. I de

placebokontrollerede kliniske undersøgelser hos patienter med persisterende let til moderat astma eller

moderat til svær KOL blev bronkospasme derimod indberettet som en meget almindelig bivirkning.

Størstedelen af disse bivirkninger forekom inden for 25 minutter efter dosering, var af let til moderat

sværhed og kunne lindres ved inhalation af en bronkodilator.

Bivirkninger ved kronisk oral brug af loxapin

Ved kronisk oral administration af loxapin er de indberettede bivirkninger sedation og døsighed,

ekstrapyramidale symptomer (f.eks. tremor, akatisi, rigiditet og dystoni), kardiovaskulære virkninger

(f.eks. takykardi, hypotension, hypertension, ortostatisk hypotension, svimmelhed og synkope) samt

antikolinerge virkninger (f.eks. øjentørhed, sløret syn og urinretention).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering med ADASUVE i kliniske studier.

Symptomer

Ved accidentel overdosering vil tegnene og symptomerne afhænge af det indtagne antal enheder og

den enkelte patients tolerance. Som forventeligt ud fra loxapins farmakologiske virkninger kan det

kliniske billede spænde fra let depression af CNS og hjerte-kar-systemet til dyb hypotension,

respirationsdepression og bevidstløshed (se pkt. 4.4). Der bør udvises opmærksomhed over for mulige

ekstrapyramidale symptomer og/eller krampeanfald. Derudover er nyresvigt beskrevet ved oral

overdosering med loxapin.

Behandling

Behandlingen af overdosering er hovedsagelig symptomatisk og støttende. Svær hypotension kan

tænkes at respondere på noradrenalin eller phenylefrin. Adrenalin bør ikke anvendes, da det kan

forstærke eksisterende hypotension hos patienter med partiel adrenerg blokade (se pkt. 4.4 og 4.5).

Svære ekstrapyramidale reaktioner bør behandles med antikolinerge antiparkinsonmidler eller

diphenhydraminhydrochlorid, og antikonvulsiv behandling bør indledes efter behov. Herudover kan

der suppleres med oxygen og intravenøst væsketilskud.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: psykoleptika, antipsykotika; ATC-kode: N05AH01

Virkningen af loxapin antages at være medieret ved højaffinitetsantagonisme med dopamin D2-

receptorer og serotonin 5-HT2A-receptorer. Loxapin bindes til noradrenerge, histaminerge og

kolinerge receptorer, og dets interaktion med disse systemer kan muligvis påvirke dets spektrum af

farmakologiske virkninger.

Der er iagttaget ændringer i excitabiliteten af subkortikale inhibitoriske områder i flere dyrearter med

tilknyttet beroligende virkning og dæmpning af aggressiv adfærd.

Klinisk virkning

De to fase 3-undersøgelser omfattede patienter med akut agitation af mindst moderat grad (14 eller

højere på skalaen “Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) Excited Component” (PEC)

(dårlig impulskontrol, anspændthed, fjendtlighed, manglende samarbejdsvilje og uro). En betingelse

for inklusion i undersøgelse 004-301 var diagnosen skizofreni. En betingelse for inklusion i

undersøgelse 004-302 var diagnosen bipolar lidelse (i manisk eller blandet fase). Patienterne havde

betydelig og langvarig psykisk sygdom (“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, 4th

edition [DSM-IV]), baseret på diagnose stillet flere år i forvejen og tidligere indlæggelser. Patienterne

blev randomiseret til placebo, ADASUVE 4,5 mg, og ADASUVE 9,1 mg.

Gennemsnitsalderen for de randomiserede patienter var 43,1 år i undersøgelse 004-301 og 40,8 år i

undersøgelse 004-302: Unge voksne (18-25 år) var sparsomt (7,3 %) repræsenteret i begge

undersøgelser. Kvinder var sparsomt repræsenteret i skizofreniundersøgelsen (26,5 %), og ca.

halvdelen af patienterne var mænd (49,7 %) i undersøgelse 004-302. Ca. 35 % af patienterne med

skizofreni var på doseringstidspunktet i sideløbende behandling med antipsykotika, mens dette gjaldt

ca. 13 % af patienterne med bipolar lidelse. I begge fase 3-undersøgelser var størstedelen af

patienterne rygere; således var ca. 82 % aktive rygere blandt patienterne med skizofreni og 74 %

blandt patienterne med bipolar lidelse.

Hvis agitationen ikke var aftaget tilstrækkeligt efter den første dosis, blev der givet endnu en dosis

mindst to timer senere. En tredje dosis blev efter behov givet mindst 4 timer efter dosis 2. Der blev

givet redningsmedicin (intramuskulært lorazepam) i det omfang, det var indiceret. Det primære

endepunkt var den absolutte ændring i PEC-score fra baseline til 2 timer efter dosis 1 for de to styrker

af ADASUVE sammenlignet med placebo. Blandt de øvrige endepunkter var responderende patienter i

henhold til PEC og “Clinical Global Impression – Improvement” (CGI-I) på tidspunktet to timer efter

dosis 1, og det samlede antal patienter i hver gruppe, der fik 1, 2 eller 3 doser forsøgsmedicin med

eller uden redningsmedicin. Som responderende patienter ansås patienter med ≥40 % mindskelse i

total PEC-score fra baseline og patienter med en CGI-I-score på 1 (meget stærkt forbedret) eller 2

(stærkt forbedret).

Der var klart mindsket agitation 10 minutter efter dosis 1, som var det første vurderingstidspunkt, samt

ved alle de efterfølgende vurderinger i den 24-timers vurderingsperiode. Dette gjaldt både for 4,5 mg

og 9,1 mg doserne og både for patienter med skizofreni og bipolar lidelse.

Der var ingen forskelle i respons mellem undergrupper inddelt efter alder, race og køn.

Hovedresultaterne er angivet i nedenstående tabel.

Hovedresultaterne af de vigtigste kliniske undersøgelser af virkning: sammenligning mellem

ADASUVE 4,5 mg og 9,1 mg

Studie Patienter

004-301

Skizofreni

004-302

Bipolar lidelse

Behandling

N

PBO

115

4,5 mg

116

9,1 mg

112

PBO

105

4,5 mg

104

9,1 mg

105

Ændring i PEC

Baseline

17,4

17,8

17,6

17,7

17,4

17,3

Ændring to timer

efter dosering

-5,5

-8,1

-8,6*

-4,9

-8,1*

-9,0*

Ændring i

PEC

30 min. efter

dosering

27,8 %

46,6 %

57,1 %

23,8 %

59,6 %

61,9 %

2 timer efter

dosering

38,3 %

62,9 %

69,6 %

27,6 %

62,5 %

73,3 %

CGI-I-

respondere

% CGI-I-

respondere

35,7 %

57,4 %

67,0 %

27,6 %

66,3 %

74,3 %

# nødvendige doser

46,1 %

54,4 %

60,9 %

26,7 %

41,3 %

61,5 %

29,6 %

30,7 %

26,4 %

41,0 %

44,2 %

26,0 %

8,7 %

8,8 %

7,3 %

11,4 %

5,8 %

3,8 %

Rednings-

medicin

15,6 %

6,1 %

5,4 %

21,0 %

8,6 %

8,6 %

*= p<0,0001

= p<0,01

PEC-respondere = > 40 % ændring fra PEC ved baseline

CGI-I-respondere = score på 1 (meget stærkt forbedret) eller 2 (stærkt forbedret)

PBO = placebo

SD=standarddeviation

I en støttende fase 2-enkeltdosisundersøgelse med i alt 129 patienter med skizofreni og skizoaffektiv

sygdom var ændringen i PEC efter to timer -5,0 for placebo, -6,7 for ADASUVE 4,5 mg og -8,6

(p<0,001) for ADASUVE 9,1 mg. Der blev givet redningsmedicin til henholdsvis 32,6 %, 11,1 % og

14,6 % af patienterne.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med ADASUVE i undergruppen af den pædiatriske population i alderen 0-12 år til behandling af

skizofreni og i undergruppen i alderen 0-10 år til behandling af bipolar lidelse (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med ADASUVE i undergruppen i alderen 12-18 år af den pædiatriske population til behandling af

skizofreni og i undergruppen i alderen 10-18 år ved bipolar lidelse (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Loxapin absorberedes hurtigt efter administration af ADASUVE; den mediane tid (T

) til opnåelse

af maksimal plasmakoncentration var således under 2 minutter. Hos raske forsøgspersoner var

eksponeringen for loxapin i de første 2 timer efter administration (AUC

0-2h

, der er et mål for tidlig

eksponering med relevans for indsættelse af terapeutisk virkning,) 25,6 ng*t/ml for 4,5 mg dosen og

66,7 ng*t/ml for 9,1 mg dosen.

De farmakokinetiske parametre af loxapin blev bestemt efter gentagen administration af ADASUVE

hver 4. time med i alt tre doser (på enten 4,5 mg eller 9,1 mg) hos patienter i kronisk, stabilt

antipsykotisk behandlingsregimen. Den gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration var den

samme efter første og tredje dosis af ADASUVE, hvilket tyder på, at akkumuleringen er minimal i

doseringstidsrummet på 4 timer.

Fordeling

Loxapin elimineres hurtigt fra plasma og fordeles i vævene. Efter oral administration til dyr fordeles

loxapin fortrinsvis i lunger, hjerne, milt, hjerte og nyrer. Loxapin udviser 96,6 %

plasmaproteinbinding hos mennesket.

Biotransformation

Loxapin metaboliseres for en stor del i leveren med dannelse af mange metabolitter. De vigtigste

metaboliseringsveje er hydroxylering til 8-OH-loxapin og 7-OH-loxapin, N-oxidation til loxapin N-

oxid og demethylering til amoxapin. Rangordenen af metabolitterne hos mennesker (baseret på

systemisk eksponering) var for ADASUVE 8-OH-loxapin >> loxapin N-oxid > 7-OH-loxapin >

amoxapin, medplasmakoncentrationer af 8-OH-loxapin i samme størrelsesorden som moderstoffets.

8-OH-loxapin er ikke farmakologisk aktiv over for D2-receptorer, hvorimod den mindre

betydningsfulde metabolit 7-OH-loxapin har høj bindingsaffinitet til D2-receptorer.

Loxapin er substrat for adskillige CYP450-isoenzymer. In vitro-undersøgelser viste, at 7-OH-loxapin

hovedsagelig dannes af CYP 3A4, og 2D6, 8-OH-loxapin hovedsagelig dannes af CYP1A2, amoxapin

hovedsagelig dannes af CYP-3A4, -2C19 og -2C8, og loxapin N-oxid dannes af FMO.

Potentialet af loxapin og dets metabolitter (amoxapin, 7-OH-loxapin, 8-OH-loxapin, og loxapin-N-

oxid) til at hæmme CYP-medieret metabolisering af lægemidler er undersøgt in vitro for CYP 1A1,

1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og 3A4. Der blev ikke observeret nogen signifikant

hæmning. In vitro studier indikerer, at loxapin og 8-OH-loxapin ikke inducerer CYP 1A2, 2B6 eller

3A4 ved klinisk relevante koncentrationer. Herudover indikerer in vitro studier, at loxapin og 8-OH-

loxapin ikke hæmmer UGT1A, 1A3, 1A4, 2B7 og 2B15.

Elimination

Loxapin elimineres hovedsagelig i de første 24 timer. Metabolitterne udskilles i urinen som

konjugater og ukonjugeret i fæces. Den terminale eliminationshalveringstid (T½) var 6-8 timer.

Linearitet/non-linearitet

Efter administration af ADASUVE var den gennemsnitlige plasmakoncentration af loxapin lineær i

hele det kliniske dosisområde. AUC

0-2h

, AUC

og C

udviste dosisafhængig stigning.

Farmakokinetik hos særlige patientpopulationer

Rygere

En populationsfarmakokinetisk sammenligning af eksponeringen hos rygere og ikke-rygere viste, at

rygning har minimal indvirkning på eksponeringen for ADASUVE, skønt rygning inducerer CYP1A2.

Der kræves ingen dosisjustering på grundlag af rygestatus.

Hos kvindelige rygere er eksponeringen (AUC

) for ADASUVE og dets aktive metabolit 7-OH-

loxapin lavere end hos kvindelige ikke-rygere (forholdet 7-OH-loxapin/loxapin er 84 % mod 109 %),

antagelig som følge af større clearance af loxapin hos rygere.

Demografi

Efter administration af ADASUVE var der ingen vigtige forskelle i eksponeringen for eller

fordelingen af loxapin betinget af alder, køn, race, vægt eller legemsmasseindeks (BMI).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske sikkerhedsdata viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet, bortset fra

ændringer i de reproduktive væv som følge af den udstrakte farmakologiske effekt af loxapin.

Tilsvarende ændringer, f.eks. gynækomasti, kendes hos mennesker, men kun efter

langtidsadministration af lægemidler, der forårsager hyperprolaktinæmi.

Hunrotter ville efter oral behandling med loxapin ikke parre sig som følge af vedvarende diestrus.

Studier af den embryoføtale udvikling og perinatale studier har vist tegn på forsinket udvikling

(reduceret vægt, forsinket ossifikation, hydronefrose, hydroureter og eller/udvidet nyrebækken med

formindskede eller manglende papiller) samt øget perinatal og neonatal dødelighed hos afkommet af

rotter, der fra midten af drægtighedsperioden blev behandlet med orale doser, der var mindre end den

maksimale anbefalede humane dosis af ADASUVE, angivet som mg/m

(se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ingen

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

4 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

Der er ingen særlige krav til opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Den hvide inhalator er støbt i medicinsk polycarbonat.

Hver inhalator leveres i en forseglet pose af flerlaget aluminiumfolie. ADASUVE 9,1 mg, leveres i en

karton á 1 eller 5 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/002 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdosisinhalator)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 20. februar 2013

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

EMA/116425/2013

EMEA/H/C/002400

EPAR - sammendrag for offentligheden

Adasuve

loxapin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Adasuve. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Adasuve.

Hvad er Adasuve?

Adasuve er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof loxapin. Det leveres som et inhalationspulver

i en bærbar inhalator til engangsbrug (4,5 mg og 9,1 mg).

Hvad anvendes Adasuve til?

Adasuve anvendes til hurtig kontrol af let til moderat uro hos voksne med skizofreni eller bipolær

sygdom. Skizofreni er en psykisk sygdom, der giver symptomer bl.a. i form af ankeforstyrrelser og

taleforstyrrelser, hallucinationer (opfattelsen af at høre eller se ting, som ikke er der), mistænksomhed

og vrangforestillinger. Bipolær sygdom er en sygdom med skiftevis opstemthed og nedtrykthed. Uro er

en kendt komplikation ved begge sygdomme.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Adasuve?

Adasuve må kun administreres i hospitalsomgivelser under opsyn af sundhedspersoner. På afdelingen

skal der være rådighed over et luftvejsudvidende lægemiddel (en korttidsvirkende beta-agonist) til

patienter, der får bronkospasme (bronkiekramper, kraftig og langvarig sammentrækning af

muskulaturen i luftvejene).

Behandlingen med Adasuve påbegyndes med inhalation af en enkelt dosis på 9,1 mg. Om nødvendigt

vil lægen ordinere endnu en dosis på 9,1 mg efter 2 timer. I stedet for en begyndelsesdosis på 9,1 mg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

kan der gives en lavere dosis på 4,5 mg, hvis den højere dosis ikke tåles af patienten, eller hvis lægen

anser en lavere dosis for mere hensigtsmæssig. Patienterne bør observeres for tegn på kortåndethed

en time efter hver dosis.

Oplysninger om brugen af inhalatoren findes i indlægssedlen.

Hvordan virker Adasuve?

Det aktive stof i Adasuve, loxapin, er et antipsykotisk lægemiddel. I hjernen bindes det til forskellige

typer receptorer på nervecellernes overflade og blokerer derved disse receptorer. Derved afbrydes de

signaler, som hjernecellerne sender til hinanden ved hjælp af “neurotransmittere”, dvs. kemiske

stoffer, som nervecellerne kommunikerer med indbyrdes. Loxapin menes hovedsagelig at virke på

receptorerne for neurotransmitterne 5-hydroxytryptamin (serotonin) og dopamin. Da disse

neurotransmittere er medvirkende ved uro ved skizofreni og ved bipolar sygdom, normaliserer loxapin

hjerneaktiviteten og mindsker uroen. Dets virkning på receptorerne for andre neurotransmitter kan

også spille en rolle.

Hvordan blev Adasuve undersøgt?

Virkningerne af Adasuve blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Adasuve er blevet anvendt i to hovedundersøgelser. Den ene omfattede 344 patienter med skizofreni,

den anden 314 patienter med bipolær sygdom. I begge undersøgelser blev 4,5 mg og 9,1 mg Adasuve

sammenlignet med placebo (virkningsløs behandling).

Virkningen blev hovedsagelig bedømt på ændringen i symptomerne to timer efter indtagelse af en

dosis af loxapin. Symptomerne blev vurderet efter en standardskala for uro hos patienter med

skizofreni og bipolær sygdom (PEC-score, “positive and negative symptom scale, excited component”).

Et fald i PEC-score betyder en bedring af symptomerne.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Adasuve?

Adasuve var mere effektivt end placebo til at kontrollere uro. I undersøgelsen med skizofreni var der et

gennemsnitligt fald på 8,0 point i PEC-score hos patienter, der fik 4,5 mg Adasuve, og 8,7 point hos

dem, der fik 9,1 mg Adasuve. Til sammenligning var der et fald på 5,8 point hos dem, der fik placebo.

Ved undersøgelsens begyndelse var PEC-score mellem 17 og 18 i disse patientgrupper.

I undersøgelsen med bipolær sygdom var der et gennemsnitligt fald på 8,2 point i PEC-score hos de

patienter, der fik 4,5 mg Adasuve, og 9,2 point hos dem, der fik 9,1 mg Adasuve. Til sammenligning

var der et fald på 4,7 point hos dem, der fik placebo. Ved undersøgelsens begyndelse var PEC-score

mellem 17 og 18 i disse patientgrupper.

Hvilken risiko er der forbundet med Adasuve?

I undersøgelser med patienter med uro blev bronkiekramper beskrevet som en ikke almindeligt

forekommende, men alvorlig bivirkning. Hos patienter med aktiv luftvejssygdom blev bronkiekramper

derimod beskrevet som almindeligt forekommende og krævede ofte behandling med en

korttidsvirkende beta-agonist. De almindeligste bivirkninger med Adasuve er smagsforstyrrelser,

sløvhed eller søvnighed samt svimmelhed. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med

Adasuve fremgår af indlægssedlen.

Adasuve må ikke anvendes hos personer, der er overfølsomme (allergiske) over for loxapin eller andre

af indholdsstofferne. Det må heller ikke anvendes hos patienter med symptomer som hvæsende

Adasuve

EMA/116425/2013

Side 2/3

vejrtrækning eller stakåndethed eller med lungesygdomme som astma eller kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL).

Hvorfor blev Adasuve godkendt?

CHMP konkluderede, at det er påvist, at Adasuve giver hurtig kontrol (i løbet af minutter) af let til

moderat uro ved skizofreni eller bipolær sygdom, når patienten er samarbejdsvillig ved brug af

inhalator. CHMP bemærkede, at Adasuve kan tages uden brug af injektion. Hvad sikkerheden angår, er

de fleste bivirkninger sammenlignelige med bivirkningerne af andre antipsykotiske lægemidler.

Risikoen for bronkiekramper anses for at være håndterbar og er blevet imødegået tilfredsstillende med

risikonedsættende foranstaltninger. CHMP konkluderede, at fordelene ved Adasuve overstiger risiciene,

og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Adasuve?

Den virksomhed, der fremstiller Adasuve, sørger for, at alle sundhedspersoner, der forventes at

anvende Adasuve, modtager en informationspakke med de vigtigste oplysninger om, hvordan

lægemidlet skal bruges, samt vigtig sikkerhedsinformation.

Andre oplysninger om Adasuve

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Adasuve den 20. februar 2013

Den fuldstændige EPAR for Adasuve findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Adasuve, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 2-2013.

Adasuve

EMA/116425/2013

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information