Activelle 0,5 + 1 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Aktiv bestanddel:
ESTRADIOL, NORETHISTERONACETAT
Tilgængelig fra:
Novo Nordisk A/S
ATC-kode:
G03FA01
INN (International Name):
ESTRADIOL, NORETHISTERONACETATE
Dosering:
0,5 + 1 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
30095
Autorisation dato:
1998-07-21

Indlægsseddel: Information til brugeren

Activelle

®

1 mg/0,5 mg filmovertrukne tabletter

Estradiol/norethisteronacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Activelle

til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Activelle

Sådan skal du tage Activelle

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Activelle

er en

kontinuerlig, kombineret hormonsubstitutionsbehandling (HRT). Den indeholder to

slags kvindelige hormoner, et østrogen og et gestagen. Activelle

bruges til kvinder i

overgangsalderen, hvor der er gået mindst 1 år siden deres sidste naturlige menstruation.

Activelle

anvendes til:

Lindring af symptomer der opstår efter overgangsalderen

I overgangsalderen falder mængden af det østrogen der produceres i kvindens krop. Dette kan

forårsage symptomer såsom hedeture. Du vil kun få ordineret Activelle

, hvis symptomerne er en

alvorlig hindring for dig i dagligdagen.

Forbyggelse af knogleskørhed

Efter overgangsalderen kan nogle kvinder udvikle knogleskørhed (osteoporose). Du bør tale med din

læge om de tilgængelige muligheder der er.

Hvis du har en høj risiko for brud på grund af knogleskørhed, og andre lægemidler ikke egner sig for

dig, kan du tage Activelle

for at forebygge knogleskørhed efter overgangsalderen.

Activelle

ordineres til kvinder, som ikke har fået fjernet deres livmoder, og som ikke har haft

menstruation i over et år.

Der er kun begrænset erfaring med behandling af kvinder over 65 år med Activelle

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Activelle

®

Sygehistorie og regelmæssig lægekontrol

Brug af HRT medfører risici, som skal overvejes inden det besluttes om behandling skal påbegyndes,

eller om den skal fortsættes.

Erfaring med behandling af kvinder som går i overgangsalderen for tidligt (p.g.a. at æggestokkene ikke

fungerer eller operation) er begrænset. Hvis du går i overgangsalderen for tidligt kan risici ved brug af

HRT være anderledes. Tal med din læge.

Før du begynder at tage HRT (eller begynder igen), vil din læge spørge dig om din og din families

sygehistorie. Din læge kan beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Dette kan inkludere en

undersøgelse af dine bryster og/eller om nødvendigt en indvendig undersøgelse.

Når du er startet med Activelle

, skal du gå til regelmæssig lægekontrol (mindst én gang om året). Tal

ved disse kontroller med din læge om fordele og ulemper ved at fortsætte med at tage Activelle

Få regelmæssigt foretaget brystscreening (mammografi) som anbefalet af din læge.

Tag ikke Activelle

®

Hvis du har nogle af følgende tilstande. Hvis du er usikker på nogle af punkterne nedenfor, skal du

tale

med din læge

inden du tager Activelle

Hvis du har, har haft eller hvis du har mistanke om at du har

brystkræft

Hvis du har, eller har haft

kræft der er østrogenafhængig

, såsom

kræft i livmoderslimhinden

(endometriet) eller har mistanke om at du har det.

Hvis du har

unormal

blødning fra underlivet

Hvis du har

øget fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi) og ikke bliver

behandlet for det.

Hvis du har eller tidligere har haft en

blodprop i en vene

(trombose), f.eks. i benene

(dyb

venetrombose) eller i lungerne (lungeembolisme).

Hvis du har en

forstyrrelse, der påvirker blodets evne til at størkne

(såsom mangel på

protein C, protein S eller antitrombin).

Hvis du har, eller tidligere har haft en sygdom forårsaget af blodpropper i årerne, såsom

hjertetilfælde

slagtilfælde

eller

hjertekramper

Hvis du har, eller tidligere har haft en

leversygdom,

og prøver af din leverfunktion endnu ikke

er normaliserede.

Hvis du har en

sjælden

blodsygdom

kaldet

“porfyri”,

som er arvelig.

Hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for

estradiol, norethisteronacetat

eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Activelle

(angivet i punkt 6 Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger).

Hvis nogle af ovenstående tilstande opstår for første gang mens du tager Activelle

, skal du straks

stoppe med at tage det og kontakte din læge med det samme.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl det altid til lægen hvis du har eller har haft nogle af følgende problemer, før du starter med

behandlingen, da de kan komme tilbage eller blive værre under behandling med Activelle

. Hvis det er

tilfældet bør du gå oftere til lægekontrol:

godartede knuder (fibromer) i livmoderen

vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose), eller tidligere har haft øget

fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)

øget risiko for at udvikle blodpropper (se ’Blodpropper i en vene (trombose)’)

øget risiko for at udvikle en østrogenafhængig kræftform (f.eks. hvis du har en mor, søster eller

bedstemor, som har haft brystkræft)

for højt blodtryk

en leversygdom, f. eks godartet svulst i leveren

diabetes

galdesten

migræne eller kraftig hovedpine

en sygdom i immunsystemet der påvirker mange af kroppens organer (systemisk lupus

erythematose)

epilepsi

astma

en sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose)

et meget højt

fedtindhold i blodet (triglycerider)

væskeophobning forårsaget af hjerte- eller nyresygdom

ikke tåler lactose.

Stop med at tage Activelle

®

og kontakt straks lægen

Hvis du bemærker nogle af følgende tilstande når du tager HRT:

nogle af tilstandende nævnt under punktet ’Tag ikke Activelle

gulning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot).Dette kan være symptom på en leversygdom

stor stigning af dit blodtryk (symptomer kan være hovedpine, træthed, svimmelhed)

migrænelignende hovedpine som sker for første gang

hvis du bliver gravid

hvis du bemærker symptomer på en blodprop såsom:

smertefuld hævelse og rødme af benet

pludselig brystsmerte

vejrtrækningsbesvær.

For yderligere information, se ’Blodpropper i en vene (trombose)’.

Bemærk:

Activelle

er ikke et præventionsmiddel. Hvis der er gået mindre end 12 måneder siden din

sidste menstruation eller du er under 50 år gammel, skal du muligvis stadig bruge et

præventionsmiddel for at undgå graviditet. Spørg din læge til råds.

HRT og kræft

Øget fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden

(endometriekræft)

Behandling med østrogen alene øger risikoen for øget fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft).

Det gestagen, som er i Activelle

, beskytter mod denne ekstra risiko.

Uregelmæssig blødning

Du kan have uregelmæssig blødning eller pletblødning i løbet af de første tre til seks måneder, du

tager Activelle

Men hvis den uregelmæssige blødning:

fortsætter i mere end de første seks måneder

begynder efter du har taget Activelle

i mere end seks måneder

fortsætter efter du er stoppet med at tage Activelle

skal du kontakte lægen hurtigst muligt.

Brystkræft

Det tyder på, at behandling med kombineret østrogen-gestagen og muligvis også behandling med

østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Dette afhænger af, hvor længe du tager HRT. Den ekstra

risiko viser sig inden for få år. Risikoen vender dog tilbage til udgangspunktet inden for få år (højst 5)

efter ophør af behandlingen.

Sammenligning

Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 9 til 17 ud af 1.000 blive

diagnosticeret med brystkræft over en 5-års periode.

Blandt kvinder i alderen 50 til 79 år, som tager østrogen-gestagen HRT over en 5-års periode, vil der

være 13 til 23 tilfælde ud af 1.000 brugere (d.v.s. 4 til 6 ekstra tilfælde).

Regelmæssig kontrol af dine bryster. Kontakt din læge hvis du bemærker ændringer såsom:

forhøjninger eller fordybninger i huden

ændringer i brystvorterne

knuder som kan ses eller føles.

Du anbefales desuden at deltage i mammografiscreeningsprogrammer, hvis du får det tilbudt. I

forbindelse med mammografiscreening, er det vigtigt at du oplyser sygeplejersken eller

sundhedspersonalet, som foretager røntgenundersøgelsen, at du tager HRT, da denne medicin kan

påvirke resultatet af mammografien ved at øge vævstætheden i dine bryster. Der hvor tætheden af

vævet i brystet er forøget, kan mammografien måske ikke påvise alle knuder.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) ses sjældent - langt sjældnere end brystkræft. HRT-behandling

med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget

risiko for kræft i æggestokkene.

Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-

54 år, som ikke tager HRT, diagnosticeres kræft i æggestokkene hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet

af en periode på 5 år. Blandt kvinder, som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver

2.000 brugere (dvs. ca. 1 yderligere tilfælde).

Virkning af HRT på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en vene (trombose)

HRT øger risikoen for

blodpropper i venerne

omkring 1,3- til 3 gange, især i det første

behandlingsår.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis én bevæger sig til lungerne, kan det medføre brystsmerter,

vejrtrækningsbesvær, bevidstløshed eller i værste fald død.

Du har større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre du bliver, samt hvis nogle af følgende

tilstande er gældende for dig. Fortæl det til din læge hvis et eller flere af følgende tilfælde er gældende

for dig:

du ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en større operation, tilskadekomst eller

sygdom (se også punkt 3 ‘Hvis du skal have foretaget en operation’)

du er svært overvægtig (BMI der er over 30 kg/m

du har problemer med blodpropdannelse, som skal langtids-behandles med medicin, der

anvendes til at forebygge blodpropper

hvis en nær slægtning på et tidspunkt har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ

du har systemisk lupus erythematosus (SLE)

du har kræft.

Ved symptomer på en blodprop, se ‘Stop med at tage Activelle

og kontakt straks lægen’.

Sammenligning

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 at få en

blodprop i en vene over en 5-års periode.

Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogen-gestagen HRT i over 5 år, vil antallet være mellem 9

og 12 tilfælde ud af 1.000 behandlede (d.v.s. 5 ekstra tilfælde).

Hjerte-karsygdom (hjerteanfald)

Der er ingen beviser for, at HRT vil forebygge et hjerteanfald. Kvinder over 60 år, der tager østrogen-

gestagen HRT, vil have en lidt større sandsynlighed for at udvikle en hjertesygdom end dem, der ikke

tager HRT.

Slagtilfælde

HRT øger risikoen for slagtilfælde med op til 1,5 gange. Antallet af ekstra slagtilfælde for kvinder, der

tager HRT stiger med alderen.

Sammenligning

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 8 ud af 1.000 at få et

slagtilfælde over en 5-års periode.

Blandt kvinder i 50’erne, som tager HRT, vil der være 11 tilfælde ud af 1.000 behandlede over 5 år

(d.v.s. 3 ekstra tilfælde).

Andre tilstande

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Det tyder på at risikoen for tab af hukommelsen er

højere hos kvinder, der starter med at tage HRT efter 65-års alderen. Spørg din læge til råds.

Brug af anden medicin

Nogle lægemidler kan have indflydelse på virkningen af Activelle

. Dette kan medføre uregelmæssig

blødning. Det gælder følgende lægemidler:

Lægemidler mod

epilepsi

(f.eks. barbiturater, phenytoin og carbamazepin)

Lægemidler mod

tuberkulose

(f.eks. rifampicin og rifabutin)

Lægemidler mod

HIV-infektion

(f.eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir)

Naturmedicin, som indeholder

perikum

(Hypericum perforatum)

Lægemidler mod hepatitis C infektion (f.eks. telaprevir).

Andre lægemidler, som kan øge virkningen af Activelle

Lægemidler der indeholder

ketokonazol

(et svampemiddel).

Activelle

kan have indflydelse på en samtidig behandling med cyclosporin.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet

, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Laboratorieundersøgelser

Hvis du skal have taget en blodprøve, så fortæl lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager

Activelle

, da dette lægemiddel kan påvirke visse prøveresultater.

Brug af Activelle

®

sammen med mad og drikke

Tabletterne kan tages med eller uden mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Activelle

er kun til brug hos kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du

straks stoppe med at tage Activelle

og kontakte din læge.

Amning

: Du må ikke tage Activelle

, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Activelle

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Activelle

®

Activelle

indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager Activelle

, hvis du ikke tåler

visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Activelle

®

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag én tablet dagligt fortrinsvis på samme tidspunkt hver dag

. Når alle 28 tabletter i en

kalenderpakning er taget, fortsættes behandlingen næste dag med en ny kalenderpakning.

For yderligere information omkring brug af kalenderpakningen, se ‘Brugervejledning’ til

sidst i denne

indlægsseddel.

Du kan

begynde behandlingen med Activelle

®

når som helst, men hvis du skifter fra et

hormonprodukt, hvor du får menstruation, bør behandlingen starte umiddelbart efter menstruationen.

Din læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver dig

symptomlindring. Tal med din læge, hvis du mener at denne dosis er for stærk eller ikke er stærk nok.

Hvis du har taget for mange Activelle

®

tabletter

Kontakt lægen eller apotekespersonalet, hvis du har taget flere Activelle

tabletter, end der står i denne

indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Symptomer på

overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Activelle

®

Hvis du har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, kan du tage den inden for de næste 12

timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte

behandlingen som sædvanlig den næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte tablet. Hvis du glemmer at tage en tablet, kan det øge risikoen for gennembrudsblødning eller

pletblødning, hvis du stadig har din livmoder.

Hvis du holder op med at tage Activelle

®

Tal med lægen først, hvis du ønsker at stoppe behandling med Activelle

. Lægen vil forklare

virkningen af at stoppe behandlingen og gennemgå andre muligheder med dig.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du skal have

foretaget en operation

Hvis du skal opereres, så fortæl lægen at du tager Activelle

. Det kan være nødvendigt at stoppe med

at tage Activelle

4 til 6 uger inden operationen, for at nedsætte risikoen for blodpropper (se punkt 2

Blodpropper i en vene (trombose)’). Spørg din læge hvornår du kan starte med at tage Activelle

igen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er indberettet oftere hos kvinder der tager HRT sammenlignet med kvinder der

ikke tager HRT:

brystkræft

unormal vækst af eller kræft i livmoderslimhinden (endometriehyperplasi eller kræft)

kræft i æggestokkene

blodpropper i venerne i ben eller lunge (venøs tromboembolisme)

hjertesygdom

slagtilfælde

mulig hukommelsestab hvis behandling med HRT er påbegyndt i en alder over 65 år.

For yderligere information om disse bivirkninger, se punkt 2 ‘Det skal du vide, før du begynder at tage

Activelle

Hypersensitivitet/allergi

(Ikke almindelige bivirkninger - forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 behandlede)

Selv om det er sjældent, kan hypersensitivitet/allergi forekomme. Tegn på hypersensitivitet/allergi kan

inkludere et eller flere af de følgende symptomer: Udslæt, kløe, hævelse, besværet vejrtrækning, lavt

blodtryk (huden bliver bleg og kold, hurtige hjerteslag), svimmelhed og svedeture. Disse symptomer

kan være tegn på en anafylaktisk reaktion/chok. Hvis et af de nævnte symptomer forekommer,

skal du

stoppe med at tage Activelle

®

og straks søge lægehjælp

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede)

Smerter i brysterne og brystspænding

Vaginalblødning.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

Hovedpine

Vægtstigning som følge af væskeophobning

Betændelse i skeden

Migræne eller forværret migræne

Svampeinfektion i skeden

Depression eller forværring af depression

Kvalme

Brystforstørrelse eller brystødemer

Rygsmerter

Forværring, tilstedeværelse eller tilbagekomst af godartede tumorer i livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi)

Hævelse i arme og ben (perifere ødemer)

Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

Oppustethed, mavesmerter, ubehag eller luft i maven

Akne

Hårtab (alopeci)

Unormal (mandligt mønster) hårvækst

Kløe eller nældefeber (urticaria)

Overfladisk venebetændelse (trombose)

Krampe i benene

Uvirksomt lægemiddel

Overfølsomhed (allergiske reaktioner)

Nervøsitet.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede)

Blodpropper i benenes blodkar (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)

Øget fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi)

Forhøjet blodtryk eller en forværring af dette

Lidelser i galdeblæren, forværring, genopståen eller nye galdesten

Øget sekretion af talg fra huden eller udslet

Akut eller gentagne anfald af væskeansamlinger (angioneurotisk ødem)

Søvnløshed, ængstelse eller svimmelhed

Ændring i seksualdrift

Visuelle forstyrrelser

Vægttab

Opkastning

Halsbrand

Kløe i skeden og genitialer

Hjertetilfælde og slagtilfælde.

Andre bivirkninger ved kombineret HRT

Sygdom i galdeblæren

Forskellige hudproblemer

misfarvning af huden, specielt i ansigtet eller på halsen, kendt som graviditetspletter

(chloasma)

smertefulde rødlige buler (erythema nodosum)

rødt udslæt formet som en skydeskive eller sår (erythema multiforme)

violette eller røde misfarvninger af huden og/eller slimhinden (vaskulær purpura).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ‘EXP’. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 25

Må ikke opbevares i køleskab.

Opbevar kalenderpakken i den ydre karton for at beskytte den mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Activelle

®

indeholder:

Aktive stoffer: Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat) og norethisteronacetat 0,5 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Lactose monohydrat, majsstivelse, copovidon, talkum og

magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose, triacetin og talkum.

Lægemidlets udseende og pakningstørrelse

De filmovertrukne tabletter er hvide, runde med en diameter på 6 mm. Tabletterne er præget med

NOVO 288 på den ene side og Novo Nordisk logo (en Apis tyr) på den anden side.

Pakningsstørrelse:

1 x 28 filmovertrukne tabletter i en kalenderpakning

3 x 28 filmovertrukne tabletter i en kalenderpakning

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Fremstiller:

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslande i EEA: Activelle

– undtagen i Storbritannien: Kliovance

Denne indlægsseddel blev senest revideret

marts 2016

Andre informationskilder

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Activelle

®

er et varemærke ejet af Novo Nordisk Health Care AG, Schweiz

© 2016

Novo Nordisk A/S

Brugervejledning

Instruktion i brugen af kalenderpakken

1.

Sådan sætter du ugedagsskiven

Drej midterskiven, således at ugedagen står ud for den lille plastikspids.

2.

Sådan tager du den første tablet ud

Knæk plastikspidsen af og vip den første tablet ud.

3.

Drej ugedagsskiven hver dag

Drej den gennemsigtige skive med uret i pilens retning frem til næste ugedag.

Vip næste tablet ud. Husk at du kun skal tage 1 tablet en gang om dagen.

Du kan først dreje den gennemsigtige skive, når du har fjernet tabletten i åbningen.

27. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Activelle, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

20027

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Activelle

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder:

1 mg estradiol som estradiolhemihydrat og 0,5 mg norethisteronacetat.

Hjælpestoffer med kendt virkning: lactosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide filmovertrukne, runde, bikonvekse tabletter med en diameter på 6 mm. Tabletterne er

præget med NOVO 288 på den ene side og en Apis-tyr på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hormonsubstitutionsbehandling

(HRT)

symptomer

østrogenmangel

postmenopausale kvinder, hvor der er gået mere end 1 år siden deres sidste menstruation.

Forebyggelse af osteoporose hos postmenopausale kvinder, der har en forøget risiko for

knoglebrud, og hvor forebyggende behandling med andre lægemidler ikke tåles eller er

kontraindiceret.

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

30095_spc.doc

Side 1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Activelle er et kombineret HRT-produkt til kontinuerlig behandling af kvinder med intakt uterus.

Der indtages 1 tablet daglig uden afbrydelse fortrinsvis på samme tidspunkt af dagen.

Både ved initial og kontinuerlig behandling af postmenopausale symptomer skal den laveste,

effektive dosis og det korteste tidsrum vælges (se også punkt. 4.4).

Skift til kombinationsprodukt med højere dosis kan foretages, såfremt der efter 3 måneders

behandling ikke er opnået symptomlindring.

Kvinder med amenorrhea, som ikke tager HRT, eller kvinder, som skifter fra et andet kontin-

uerligt, kombineret HRT produkt, kan starte behandlingen med Activelle når som helst. Kvin-

der, der skifter fra et sekventielt HRT regime, bør starte lige efter ophør af den cykliske blød-

ning.

Hvis patienten glemmer at tage en tablet, kan tabletten tages så hurtigt som muligt inden for de

næste 12 timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal den glemte tablet kasseres. Hvis en

dosis glemmes, øger det sandsynligheden for gennembrudsblødning eller pletblødning.

4.3

Kontraindikationer

Kendt, tidligere eller mistanke om brystcancer

Kendt, tidligere eller mistanke om østrogenafhængige tumorer (f.eks. endometriecancer)

Udiagnosticeret genitalblødning

Ubehandlet endometriehyperplasi

Aktuel eller tidligere venøs tromboembolisme (dyb vene thrombose, lungeemboli)

Kendt trombofilisk sygdom (f.eks. protein C, protein S eller antitrombin insufficiens (se

punkt 4.4))

Aktuel eller tidligere arteriel tromboembolisk sygdom (f.eks. angina, myokardieinfarkt)

Akut eller tidligere leversygdom, hvor levertal endnu ikke er normaliserede

Kendt overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller hjælpestofferne anført i pkt.

Porfyri

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Til behandling af postmenopausale symptomer bør HRT kun initieres for at lindre

symptomer, som påvirker livskvaliteten negativt. I alle tilfælde bør der foretages en nøje

vurdering af fordele og risici mindst en gang om året, og HRT bør kun fortsættes, så længe

fordelen opvejer risikoen.

Evidensen for risici associerede med HRT ved behandling af for tidlig menopause er

begrænset. Imidlertid er niveauet af absolut risiko hos yngre kvinder dog så lavt, at balancen

mellem fordele og risici muligvis er mere favorabel for disse kvinder end hos ældre kvinder.

Medicinsk undersøgelse/opfølgning

Før behandling med HRT startes eller genoptages, bør der optages en komplet anamnese og

indhentes oplysninger om familiær disposition. En fysisk undersøgelse (inkl. bækken og

bryst) bør sammenholdes med dette og med kontraindikationer og advarsler for brug.

Rutinemæssig kontrol anbefales under behandlingen; hvor ofte og hvordan afhænger af den

30095_spc.doc

Side 2 af 15

enkelte kvinde. Kvinder skal instrueres i, hvilken slags forandringer i brysterne, som skal

rapporteres til lægen eller sygeplejersken (Se Brystcancer nedenfor). Undersøgelser, inklusiv

relevante visualiseringsredskaber, f.eks. mammografi, bør foretages i henhold til gældende

screening-praksis og tilpasset den enkeltes behov.

Forhold som kræver overvågning

Hvis nogen af følgende tilstande er til stede, er forekommet for nylig og/eller er blevet

forværret under graviditet eller tidligere hormonbehandling, skal patienten overvåges nøje.

Der skal tages specielt hensyn til, at især følgende tilstande kan vende tilbage eller forværres

under behandling med Activelle:

– Leiomyom (uterusfibromer) eller endometriose

– Risikofaktorer for tromboembolisk sygdom (se nedenfor)

– Risikofaktorer for østrogenafhængige tumorer, f.eks. forekomst af brystcancer i nær

familie

– Hypertension

– Leversygdomme (f.eks. leveradenom)

– Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer

– Galdestenslidelser

– Migræne eller (stærk) hovedpine

– Systemisk lupus erythematosus

– Anamnestisk endometriehyperplasi (se nedenfor)

– Epilepsi

– Astma

– Otosclerose.

Årsager til øjeblikkelig ophør af behandlingen

Behandlingen bør ophøre, såfremt en kontraindikation opdages og i følgende tilfælde:

– Icterus eller påvirket leverfunktion

– Signifikant blodtryksforhøjelse

– Nye anfald af migrænelignende hovedpine

– Graviditet

Endometriehyperplasi og karcinom

Hos kvinder med intakt uterus, øger langvarig behandling med østrogen alene risikoen for

endometriehyperplasi og karcinom. Den rapporterede øgede risiko for endometriecancer hos

brugere, der tager østrogen alene, svinger fra 2 til 12 gange større sammenlignet med ikke-

brugere afhængigt af behandlingsvarighed og østrogendosis (se punkt. 4.8). Efter ophørt

behandling kan risikoen forblive forhøjet i mere end 10 år.

Kombination med gestagen i mindst 12 cyklusdage i en 28 dages cyklus eller kontinuerlig

kombineret østrogen-gestagenbehandling forhindrer den ekstra risiko, der er associeret med

HRT med østrogen alene hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Gennembrudsblødning og pletblødning kan forekomme i løbet af de første måneder af

behandlingen. Hvis gennembrudsblødning eller pletblødning fortsætter efter de første

måneder af behandlingen, optræder efter nogen behandlingstid eller vedvarer efter ophør af

behandlingen, bør årsagen hertil undersøges. Dette kan inkludere endometriebiopsi for at

udelukke malign endometriose.

30095_spc.doc

Side 3 af 15

Brystcancer

Den overordnede evidens tyder på en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der tager

kombineret østrogen-gestagen og muligvis også HRT med østrogen alene. Denne risiko er

afhængig af varigheden af HRT behandlingen.

Det randomiserede, placebokontrollerede forsøg, WHI-studiet (the Women’s Health Initiative

study) og epidemiologiske studier er konsistente og viser, at kvinder, der tager østrogen-

gestagen kombinationer som HRT, har en øget risiko for brystcancer, som vil vise sig efter

cirka 3 års behandling (se pkt. 4.8).

Den øgede risiko bliver tydelig efter få års behandling, men den vender tilbage til

udgangspunktet inden for få år (højst 5) efter ophørt behandling.

HRT, specielt kombineret østrogen-gestagen behandling, øger densiteten af brystvævet på

mammografibilleder, hvilket kan vanskeliggøre den radiologiske diagnostik af brystcancer.

Ovariecancer

Ovariecancer forekommer langt sjældnere end brystcancer.

Epidemiologisk evidens fra en omfattende meta-analyse tyder på, at risikoen er let forhøjet

hos kvinder, der tager HRT med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen.

Den let forhøjede risiko ses inden for 5 års behandling og aftager gradvist efter seponering.

Visse andre studier, herunder WHI-studiet, tyder på, at brug af kombinerede HRT-præparater

kan være forbundet med en lignende eller lidt mindre risiko (se pkt. 4.8).

Venøs tromboembolisme

HRT forbindes med en 1,3 til 3 gange forøget risiko for at udvikle venøs tromboembolisme

(VTE) d.v.s. dyb venetrombose eller lungeemboli. Forekomsten af sådanne tilfælde er mere

sandsynlig i det første år af HRT behandlingen end senere (se punkt. 4.8).

Patienter med kendte trombofile tilstande har en øget risiko for VTE, og HRT kan forøge

denne risiko yderligere. HRT er derfor kontraindiceret hos disse patienter (se punkt. 4.3).

Almindeligt anerkendte risikofaktorer for VTE omfatter brug af østrogener, høj alder,

omfattende kirurgi, vedvarende immobilisering, overvægt (BMI > 30 kg/m

graviditet/postpartum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og cancer. Der er ingen

konsensus omkring sammenhængen mellem åreknuder og VTE.

Som for alle postoperative patienter bør omhyggelige profylaktiske forholdsregler tages i

betragtning for at forhindre venøs trombose efter operation. Hvis patienten skal immobiliseres

i længere tid efter elektiv kirurgi, anbefales det at stoppe HRT behandlingen midlertidigt 4-6

uger før operationen. Hormonbehandlingen bør ikke genoptages, før kvinden igen er helt

mobil.

Hos kvinder uden anamnestisk VTE, men med et nært familiemedlem, som har haft trombose

i en tidlig alder, kan screening tilbydes efter grundig rådgivning omkring dens begrænsninger

(kun en del trombofile defekter identificeres ved screening).

Hvis der identificeres en trombofilidefekt, der segregerer med trombose hos

familiemedlemmer, eller hvis defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin, protein S, eller protein

C insufficiens eller en kombination af disse), er HRT kontraindiceret.

30095_spc.doc

Side 4 af 15

For kvinder, der allerede er i kronisk antikoagulations-behandling, skal fordelene ved en HRT

behandling nøje afvejes mod risikoen.

Hvis der opstår VTE efter start af behandlingen, bør lægemidlet seponeres. Patienter skal

opfordres til straks at søge læge ved mulige symptomer på tromboembolisme (f.eks.

smertefuld hævelse af et ben, pludselige brystsmerter, dyspnø).

Lidelser i koronararterierne (CAD)

Der er i randomiserede, kontrollerede forsøg ikke påvist beskyttelse mod myokardieinfarkt

hos kvinder med eller uden eksisterende CAD, som modtog kombineret østrogen-gestagen

eller HRT med østrogen alene.

Den relative risiko for CAD under brug af kombineret østrogen-gestagen HRT er let forøget.

Da den basale absolutte risiko for CAD er stærkt afhængig af alder, er de ekstra tilfælde af

CAD grundet brug af østrogen-gestagen meget lav hos raske kvinder tæt på menopause, men

vil stige med alderen.

Iskæmisk slagtilfælde

Behandling med kombineret østrogen-gestagen og østrogen alene er associeret med en op til

1,5 gange forøgelse af risikoen for iskæmisk slagtilfælde. Den relative risiko ændres ikke med

alderen eller tid siden menopause. Dog er den basale risiko for slagtilfælde stærkt

aldersafhængig. Den samlede risiko for at få slagtilfælde hos kvinder, der bruger HRT, vil

derfor forøges med alderen (se pkt. 4.8).

Andre forhold

Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal dysfunktion bør

derfor overvåges nøje.

Kvinder med tidligere hypertriglyceridæmi bør følges nøje under østrogen- eller

hormonsubstitutions behandling, da der er set sjældne tilfælde af massiv forhøjelse af

plasmatriglycerider, som har medført pankreatitis i forbindelse med østrogenbehandling.

Østrogener øger thyroxinbindende globulin (TBG), hvilket medfører en øget totalmængde

thyreoideahormon målt ved protein-bundet jodid (PBI), T4 niveauer (ved kolonne- eller radio-

immunanalyse) eller T3 niveauer (radio-immunanalyse). T3-resinoptagelsen er nedsat, hvilket

ses i det forhøjede TBG. Frie T4 og T3 koncentrationer er uforandrede. Andre bundne

proteiner kan være forhøjet i serum, f.eks. kortikoidbindende globulin (CBG),

kønshormonbindende globulin (SHBG), hvilket medfører en forøgelse af henholdsvis

cirkulerende kortikosteroider og af kønshormoner. Frie eller biologisk aktive

hormonkoncentrationer er uforandrede. Andre plasma proteiner kan være forhøjede

(angiotensinogen/renin substrat, alpha-I-antitrypsin og ceruloplasmin).

Brug af HRT forbedrer ikke den kognitive funktion. Der er nogen evidens for en øget risiko

for mulig demens hos kvinder, som påbegynder behandling med kontinuerlig kombineret eller

HRT med østrogen alene efter 65 års alderen.

Activelle indeholder lactosemonohydrat. Bør ikke anvendes til patienter med sjældne,

arvelige problemer med galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

30095_spc.doc

Side 5 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Østrogen- og gestagenmetabolismen kan blive forøget ved samtidig indtagelse af stoffer, som

er kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende enzymer, specielt cytochrom P450

enzymer såsom antiepileptika (f.eks. barbiturater, phenytoin, carbamazepin), eller

bredspektret antibiotika (f.eks. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz).

Ritonavir, telaprevir og nelfinavir kan, selvom de er kendt som stærke inhibitorer, tværtimod

udøve forstærkende egenskaber, når de anvendes sideløbende med steroidhormoner.

Naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum), kan øge østrogen- og

gestagenmetabolismen.

Forøget østrogen- og gestagenmetabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og

ændringer i blødningsprofilen.

Lægemidler, som inhiberer aktiviteten af hepatiske, microsomale lægemiddelmetaboliserende

enzymer f.eks. ketoconazol, kan øge plasmakoncentrationen af de aktive substanser i

Activelle.

Hvis cyclosporin gives samtidig, kan der forekomme forhøjet indhold af cyclosporin,

kreatinin og transaminase i blodet på grund af nedsat leveromsætning af cyclosporin.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Activelle er ikke indiceret ved graviditet.

Hvis graviditet konstateres under behandling med Activelle, skal hormonbehandlingen straks

seponeres.

Kliniske data på et begrænset antal graviditeter, hvor kvinden har været udsat for

hormonbehandling, indicerer bivirkninger af norethisteron på fostret. Ved doseringer, der er

højere end det normale for orale contraceptiva og HRT produkter, er der observeret en

maskulinisering af hunkønsfostre.

Til dato har de fleste epidemiologiske studier ikke indiceret en teratogen eller foetotoksisk effekt

ved uforvaren påvirkning af fostre med østrogen-gestagen kombinationer.

Amning

Activelle er ikke indiceret ved amning.

Fertilitet:

Ingen tilgængelige data

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Activelle påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

30095_spc.doc

Side 6 af 15

4.8

Bivirkninger

Klinisk erfaring

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier med Activelle er vaginalblødning og

smerter i brysterne/brystspænding (10 – 20 % af patienterne). Vaginalblødningerne forekom

oftest i de første behandlingsmåneder. Smerterne i brysterne forsvandt oftest efter et par

måneders behandling. Alle de bivirkninger, der er observeret i randomiserede, kliniske

studier, med en højere frekvens hos patienter behandlet med Activelle end ved behandling

med placebo, og som ved overordnet vurdering menes at være relateret til behandlingen, er

vist i tabellen herunder:

Organklasser

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100 til <

1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Genital

candidiasis eller

vaginitis.

se også

Forstyrrelser i

reproduktion og

lidelser i

mammae

Immunsystemet

Hypersensitivitet

se også ’Hud og

subkutane væv’

Metabolisme og

ernæring

Væskeophobnin

e også

Generelle

symptomer og

forstyrrelser på

administrations-

stedet

Psykiske

forstyrrelser

Depression eller

forværret

depression

Nervøsitet

Nervesystemet

Hovedpine,

migræne eller

forværret

migræne

Vaskulære

sygdomme

Overfladisk

thrombophlebitis

Dyb venøs

tromboembolism

Lungeemboli

30095_spc.doc

Side 7 af 15

Organklasser

Meget

almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100 til <

1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til

< 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til

< 1/1.000

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Mavesmerter,

udspilet mave

eller maveubehag

Flatulens eller

Oppustethed

Hud og

subkutane væv

Alopecia,

hirsutisme

eller akne

Pruritus eller

urticaria

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Kramper i benene

Det reproduktive

system og

mammae

Smerter i

brysterne eller

brystspænding

Vaginal

hæmorrhagi

Brystødemer

Øget

brystomfang

Uterusfibromer,

forværring eller

recidiv af

uterusfibromer

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Perifere ødemer

Ineffektiv

terapeutisk effekt

Undersøgelser

Vægtstigning

Post-marketing erfaring

I tillæg til de ovennævnte bivirkninger er følgende bivirkninger rapporteret spontant og

vurderet til at have en sandsynlig sammenhæng med Activelle behandlingen. Disse spontant

rapporterede bivirkninger er meget sjældne (< 1/10.000 patienter, ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra tilgængelige data)). Post marketing erfaring viser en underrapportering

specielt hvad angår trivielle og velkendte bivirkninger. Frekvenserne skal derfor vurderes i det

lys.

– Neoplasmer, godartede og maligne (inklusiv cyster og polypper): Endometriecancer

– Immunsystemet: Generelle hypersensitivitetsreaktioner (f.eks. anafylaktisk reaktion/chok)

– Psykiatriske forstyrrelser: Søvnløshed, nervøsitet, ændret libido

– Nervesystemet: Svimmelhed, slagtilfælde

– Øjne: Synsforstyrrelser

– Hjerte: Myokardieinfarkt

– Vaskulære sygdomme: Forværret hypertension

– Mave-tarm-kanalen: Dyspepsi, opkastning.

30095_spc.doc

Side 8 af 15

– Lever og galdeveje: Sygdom i galdeblæren, galdesten, forværret eller tilbagevendende

galdesten

– Hud og subkutane væv: Seborrhea, udslæt, angioneurotisk ødem

– Det reproduktive system og mammae: Endometriehyperplasi, vulvovaginal pruritus

– Undersøgelser: Vægttab, forhøjet blodtryk.

Andre bivirkninger er rapporteret i forbindelse med østrogen/gestagen behandling:

– Hud og subkutane væv: Alopecia, cloasma, erythema multiforme, erythema nodosum og

vaskulær purpura

– Mulig demens i alderen over 65 år (se pkt. 4.4)

Risiko for brystcancer

En op til 2 gange forøget risiko for at få diagnosticeret brystcancer er blevet rapporteret hos

kvinder, som behandles med kombineret østrogen-gestagen i mere end 5 år.

For brugere af østrogenbehandling alene er enhver øget risiko betydeligt lavere end for

brugere af kombineret østrogen-gestagen behandling.

Risikoniveauet er afhængig af behandlingsvarigheden (se pkt. 4.4).

Resultater fra det største randomiserede placebo-kontrollerede studie (WHI-studiet) og det

største epidemiologiske studie (MWS-studiet) er fremstillet nedenfor.

Million Women Study – Estimeret yderligere risiko for brystcancer efter 5 års

behandling

Alders-

interval

(år)

Incidens per 1.000

der aldrig har brugt

HRT over en 5 års

periode*

Risiko

ratio**

Yderligere tilfælde

per 1.000 HRT

brugere over 5 års

behandling

(95%CI)

Østrogen-alene HRT

50-65

9-12

1-2 (0-3)

Kombineret østrogen-gestagen

50-65

9-12

6 (5-7)

* Taget fra den basale forekomst i industrilande.

** Overordnet risiko-ratio. Risiko-ratioen er ikke konstant men vil stige med øget behandlingsvarighed.

Bemærk: Da baggrundsrisikoen for brystcancer varierer fra EU-land til EU-land, vil antallet af yderligere

tilfælde af brystcancer også ændre sig proportionalt hermed.

USA WHI-studier – Yderligere risiko for brystcancer efter 5 års behandling

Alders-

interval

(år)

Tilfælde per 1.000

kvinder i placebo

arm over 5 år

Risiko ratio og

95%CI

Yderligere tilfælde

per 1.000 HRT

brugere over 5 års

behandling

(95%CI)

CEE østrogen-alene

50-79

0,8 (0,7-1,0)

-4 (-6-0)*

30095_spc.doc

Side 9 af 15

CEE+MPA østrogen-gestagen**

50-79

1,2 (1,0-1,5)

4 (0-9)

* WHI-studie med kvinder uden livmoder, der ikke viste en øget risiko for brystcancer.

** Når analysen var begrænset til kvinder, som ikke havde brugt HRT inden studiet, sås der ingen øget risiko

i løbet af de første 5 års behandling. Efter 5 års behandling var risikoen højere end hos ikke-brugere.

30095_spc.doc

Side 10 af 15

Risiko for endometriecancer

Risikoen for endometriecancer er ca. 5 for hver 1.000 kvinder med intakt uterus, der ikke

bruger HRT.

Hos kvinder med intakt uterus anbefales HRT med østrogen alene ikke, da det øger risikoen

for endometriecancer (se punkt. 4.4).

Afhængig af varigheden af østrogenbehandling alene og østrogendosis, varierede forøgelsen

af risiko for endometriecancer i epidemiologiske studier fra mellem 5 og 55 ekstra tilfælde

diagnosticeret for hver 1.000 kvinder i alderen 50 til 65 år.

Tilføjelse af gestagen til østrogenbehandling alene i mindst 12 dage per cyklus kan forhindre

denne forøgede risiko. I MWS (Million Women Study) forøgede 5 års brug af kombineret

(sekventiel eller kontinuert) HRT ikke risikoen for endometriecancer (RR på 1,0 (0,8-1,2)).

Risiko for ovariecancer

HRT-behandling med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen har været

associeret med en let forhøjet risiko for at få ovariecancer (se pkt. 4.4).

En meta-analyse fra 52 epidemiologiske studier viste en forhøjet risiko for ovariecancer hos

kvinder, der er i hormonsubstitutionsbehandling, sammenlignet med kvinder, der aldrig har

brugt HRT (RR 1,43, 95 %-KI 1,31-1,56). For kvinder i alderen 50-54 år, der har taget HRT i

5 år, svarer det til ca. 1 yderligere tilfælde pr. 2.000 brugere. Blandt kvinder i alderen 50-54

år, som ikke tager HRT, diagnosticeres ovariecancer hos ca. 2 ud af 2.000 kvinder i løbet af

en periode på 5 år.

Risiko for venøs tromboemboli

HRT er associeret med en 1,3 til 3 gange forøget relativ risiko for udvikling af venøs

tromboembolisme (VTE), dvs. dyb venetrombose eller pulmonal embolisme. Forekomsten af

et sådan tilfælde er mere sandsynlig i det første år af behandling med HRT (se punkt. 4.4).

Resultater fra WHI-studiet er fremstillet nedenfor.

WHI-studier – Yderligere risiko for VTE over 5 års behandling

Aldersinterval

(år)

Tilfælde per

1.000 kvinder i

placebo arm

over 5 år

Risiko ratio og

95%CI

Yderligere

tilfælde per

1.000 HRT

brugere

Oral østrogen-alene*

50-59

1,2 (0,6-2,4)

1 (-3-10)

Oral kombineret østrogen-gestagen

50-59

2,3 (1,2-4,3)

5 (1-13)

* Studie med kvinder uden livmoder

Risiko for lidelser i koronararterierne

Risikoen for lidelser i koronararterierne er let forøget hos brugere af kombineret østrogen-

gestagen HRT, der er over 60 år (se punkt. 4.4).

Risiko for iskæmisk slagtilfælde

Brugen af østrogen alene og østrogen-gestagenbehandling er associeret med en op til 1,5

gange forøget relativ risiko for iskæmisk slagtilfælde. Risikoen for hæmoragisk slagtilfælde

er ikke forøget ved brug af HRT.

30095_spc.doc

Side 11 af 15

Den relative risiko er ikke afhængig af alder eller behandlingsvarighed, men den basale risiko

er stærkt aldersafhængig. Den totale risiko for slagtilfælde hos kvinder, som bruger HRT, vil

stige med alderen (se punkt. 4.4).

WHI kombinerede studier – Yderligere risiko for iskæmisk slagtilfælde* over 5 års

behandling

Alders-

interval

(år)

Tilfælde per 1.000

kvinder i placebo

arm over 5 år

Risiko ratio

og 95%CI

Yderligere tilfælde

per 1.000 HRT

brugere over 5 års

behandling

50-59

1,3 (1,1-1,6)

3 (1-5)

* Der er ikke skelnet mellem iskæmisk og hæmoragisk slagtilfælde

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det mulig-

gør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedsper-

sonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

www.meldenbivirkning.dk

e-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ved overdosering kan der forekomme kvalme og opkastning. Behandlingen bør være

symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk klassifikation: Gestagen og østrogen, fast kombination, ATC kode:

G03FA01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Estradiol: Det aktive indholdsstof i Activelle, syntetisk 17

-estradiol, som er kemisk og

biologisk identisk med det endogene humane 17

-estradiol. Det substituerer den manglende

østrogenproduktion hos postmenopausale kvinder og lindrer de menopausale symptomer.

Østrogener forebygger det knogletab, som er resultatet af menopause eller ovariektomi.

Norethisteronacetat: Syntetisk gestagen med virkninger der svarer til progesterons, et naturligt

kvindeligt kønshormon. Eftersom østrogener fremmer væksten af endometriet, vil

ukonjugeret østrogen øge risikoen for endometriehyperplasi og cancer. Tilsætningen af

gestagen reducerer i høj grad den østrogeninducerede risiko for endometriehyperplasi hos

ikke-hysterektomerede kvinder.

30095_spc.doc

Side 12 af 15

Farmakodynamisk virkning

Kliniske forsøg med Activelle viser, at tilsætningen af norethisteronacetat forstærker

virkningen af 17β-estradiols vasomotoriske symptomlindring.

Lindring af menopausale symptomer opnås i løbet af de første få ugers behandling.

Activelle er et kombineret HRT produkt til kontinuerlig behandling, som gives til kvinder, der

ønsker at undgå de regelmæssige blødninger, der forekommer ved cyklisk eller sekventiel HRT.

Amenorrhoea (ingen blødning eller pletblødning) er observeret hos 90% kvinder i en 9-12

måneders behandlingsperiode. Blødning og/eller pletblødning forekom hos 27% af kvinderne i

de første 3 behandlingsmåneder og hos 10% efter 10-12 måneders behandling.

Østrogenmangel i menopausen er forbundet med en øget knogleturnover og reduktion af

knoglemassen. Østrogeneffekten på knoglemineraltætheden er dosisafhængig. Forebyggelsen

synes at være effektiv, så længe behandlingen fortsættes. Efter behandlingsophør vil

knoglemassen reduceres med samme hastighed som hos ubehandlede kvinder.

Evidens fra WHI-studiet og metaanalyser viser, at aktuel brug af HRT, østrogen alene eller i

kombination med gestagen, hos fortrinsvis raske kvinder, reducerer risikoen for hoftefraktur,

hvirvelsammenfald og andre osteoporotiske frakturer. HRT kan også forebygge frakturer hos

kvinder med lav knogledensitet og/eller manifest osteoporose, men der er begrænset evidens

herfor.

Effekten af Activelle på knoglemineraltætheden blev undersøgt i 2 to-års randomiserede,

dobbeltblinde, placebokontrollerede kliniske studier hos postmenopausale kvinder (n=327 i et

forsøg med 47 kvinder på Activelle og 48 på Kliogest (2 mg østradiol og 1 mg norethisteron

acetat); og n = 135 i et andet forsøg med 46 på Activelle). Alle kvinder fik et dagligt

kalciumtilskud på 500 til 1000 mg. Activelle forebyggede signifikant knogletabet i

lumbalhvirvlerne, hele hoften, distale radius og hele kroppen sammenlignet med

placebogruppen, der også fik kalciumtilskud. Hos tidligt postmenopausale kvinder (1-5 år

efter sidste menstruation) var den procentuelle ændring af knoglemineraltrætheden i

lumbalhvirvlen, collum femoris og trochanter henholdsvis 4,8 ±0,6%, 1,6 ±0,7% og 4,3

±0,7% (gennemsnit ±SEM) efter 2 års behandling med Activelle, mens med højere dosis

indeholdende 2 mg E

og 1mg NETA (Kliogest) var den henholdsvis 5,4 ±0,7%, 2,9 ±0,8%

og 5,0 ±0,9%. Procentdelen af kvinder, som bevarede eller øgede knoglemineraltætheden

under behandling med Activelle og Kliogest, var henholdsvis 87 % og 91 % efter 2 års

behandling. I et forsøg udført på postmenopausale kvinder med en gennemsnitsalder på 58 år

blev knoglemineraltætheden i lænderegionen forøget med 5,9 ±0,9%, hele hoften med 4,2

±1,0%, distale radius med 2,1 ±0,6% og den totale knoglemasse med 3,7 ±0,6% efter 2 års

behandling med Activelle.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling af

-estradiol

Mikroniseret 17

-estradiol til oral administration absorberes hurtigt fra mavetarm kanalen.

Det gennemgår omfattende first-pass metabolisme i lever og tarme. Den maksimale

plasmakoncentration på ca. 35 pg/ml (21- 52 pg/ml) opnås inden for 5-8 timer.

Halveringstiden for 17

-estradiol er ca. 12-14 timer. Det cirkulerer bundet til SHBG (Sex-

hormone-binding-globulin) (37%) og til albumin (61%). Kun ca. 1-2% er ubundet.

30095_spc.doc

Side 13 af 15

Biotransformation og elimination af 17

-estradiol

Omdannelsen af 17

-estradiol sker hovedsageligt i lever og tarmsystem, men også i

effektorganer og inkluderer dannelse af mindre aktive eller inaktive metabolitter herunder

estron, katekoløstrogener og adskillige østrogensulfater og glukoronider. Østrogen udskilles

med galden, hvor det hydrolyseres og reabsorberes (enterohepatisk cirkulation) og

hovedsageligt med urinen i en biologisk inaktiv form.

Absorption og fordeling af

norethisteronacetat

Efter oral administration bliver norethisteronacetat hurtigt optaget og omdannet til

norethisteron (NET). Det gennemgår first-pass metabolisme i lever og tarm. Den maksimale

plasmakoncentration på ca. 3,9 ng/ml (1,4 – 6,8 ng/ml) opnås indenfor 0,5 - 1,5 time. NET’s

terminale halveringstid er 8 - 11 timer. NET bindes til SHBG (36%) og til albumin (61%).

Biotransformation og elimination af norethisteronacetat

De vigtigste metabolitter er isomere af 5

-dihydro-NET og af tetrahydro-NET, som

hovedsageligt udskilles i urinen som sulfat eller glukoronidkonjugater.

De farmakokinetiske egenskaber hos ældre er ikke blevet undersøgt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Østrogeners akutte toksicitet er lav. På grund af udtalte forskelle dyrearter imellem og mellem

dyr og mennesker udgør prækliniske resultater en begrænset værdi for forudsigeligheden af

virkningen af østrogen i mennesker.

Hos forsøgsdyr viser estradiol og estradiolvalerat en embryologisk effekt allerede ved relativt

lave doser, det drejer sig om misdannelser i de urogenitale veje og feminisering af mandlige

fostre.

Norethisteron forårsager, ligesom andre gestagener, en virilisering af kvindelige fostre hos

rotter og aber. Efter højere doser af norethisteron observeredes embryologisk effekt.

Prækliniske data baseret på konventionelle studier af gentagen dosis toksicitet og

karcinogenecitet viser ingen specielle humane risici udover, hvad der er diskuteret i andre

dele af produktresuméet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkernen

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Copovidon

Talkum

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Triacetin

Talkum.

30095_spc.doc

Side 14 af 15

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C. Må ikke opbevares koldt. Opbevares i ydre karton for at beskytte

mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

1 x 28 tabletter eller 3 x 28 tabletter i kalenderpakning.

Kalenderpakningen, der indeholder 28 tabletter, består af følgende tre dele:

Bunden er fremstillet af farvet ikke-transparent polypropylen.

Det ringformede låg er fremstillet af transparent polystyren.

Midterskiven er fremstillet af ikke-transparent polystyren.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

2880 Bagsværd

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30095

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18.10.1999

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

27. juli 2016

30095_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information