Aciclovir "2care4" 800 mg tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-07-2020

Aktiv bestanddel:
ACICLOVIR
Tilgængelig fra:
2care4 ApS
ATC-kode:
J05AB01
INN (International Name):
Zovirax
Dosering:
800 mg
Lægemiddelform:
tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
46073
Autorisation dato:
2010-01-29

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir 2care4 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter

Aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de ikke har samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 2care4

3. Sådan skal du tage Aciclovir 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir 2care4 indeholder aciclovir, som tilhører en gruppe af

lægemidler til behandling af virusinfektioner. Det virker ved at

dræbe virus eller stoppe virusvæksten.

Aciclovir 2care4 kan anvendes:

til behandling og forebyggelse af herpes simplex infektioner på

hud og slimhinder, f.eks. forkølelsessår og sår på de ydre

kønsorganer (med undtagelse af herpes simplex infektioner hos

nyfødte og alvorlige herpes simplex infektioner hos børn med

nedsat immunforsvar).

til forebyggelse af gentagne herpes simplex infektioner hos

patienter med normalt immunforsvar.

til forebyggelse af herpes simplex infektioner hos patienter med

nedsat immunforsvar.

til behandling af skoldkopper (varicella) og helvedesild (herpes

zoster).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Aciclovir 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og

oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Aciclovir 2care4

hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir eller et af de

øvrige

indholdsstoffer i Aciclovir 2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsel og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir 2care4,

hvis du

har nedsat nyrefunktion.

er ældre.

har alvorligt nedsat immunforsvar.

Vær opmærksom på følgende

Hvis du tager høje doser af aciclovir, eller hvis du er ældre eller

du har problemer med nyrerne, skal du drikke meget vand for at

forebygge risikoen for en nyreskade.

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

medicin mod urinsyregigt (probenecid).

medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).

medicin mod astma og KOL (theophyllin).

mycofenolatmofetil (anvendes ved organtransplantation).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid må du kun tage Aciclovir 2care4 efter aftale med

lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir 2care4 efter aftale med

lægen, da Aciclovir 2care4 går over i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Aciclovir 2care4 påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssik-

kerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Nogle bivirkninger som døsighed, søvnighed og svimmelhed kan

nedsætte din koncentrations- og reaktionsevne.

Du skal være sikker på, hvordan medicinen påvirker dig, før du kører

bil eller betjener maskiner.

3. Sådan skal du tage Aciclovir 2care4

Tag altid Aciclovir 2care4 nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Aciclovir 2care4 tabletter skal opløses i mindst 50 ml vand eller

synkes hele med lidt vand.

Drik rigelig med væske hvis du får høje doser aciclovir, har nedsat

nyrefunktion eller er ældre.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Herpes på hud og slimhinder

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers mellemrum,

dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen kan forlænges ved

svære infektioner.

Helvedesild og skoldkopper

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers mellemrum,

dog ikke om natten. Behandlingen bør vare i 7 dage.

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen med ca. 12 timers

mellemrum eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca.

6 timers mellemrum. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke

tid. Følg lægens anvisning.

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat

immunforsvar

1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers mellemrum.

Aciclovir 2care4 tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom

på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Aciclovir 2care4 tabletter

til alle de anførte doseringer.

Ældre

Dosis er den samme som hos voksne medmindre der er

nyreproblemer. I så fald skal dosis nedsættes. Følg lægens

anvisning. Ældre der tager store doser aciclovir gennem munden,

skal sørge for at drikke rigeligt med væske.

Brug til børn og unge

Herpes på hud og slimhinder

Over 2 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca. 4 timers

mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen kan

forlænges ved svære infektioner.

Under 2 år: 1/2 tablet på 200 mg 5 gange om dagen med ca.

4 timers mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage. Behandlingen

kan forlænges ved svære infektioner.

11-2017

P082170-6

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har

nedsat immunforsvar

Over 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers

mellemrum, dog ikke om natten.

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers

mellemrum, dog ikke om natten.

Skoldkopper

6 år og ældre: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen med ca.

6 timers mellem

rum, dog ikke om natten, i 5 dage.

2 – 5 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers

mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage.

Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen med ca. 6 timers

mellemrum, dog ikke om natten, i 5 dage.

Børn skal normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange

om dagen. Tal med lægen.

Nedsat nyrefunktion

Hvis du har nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt at

nedsætte dosis og du skal sørge for at du drikker tilstrækkeligt med

væske. Følg lægens anvisninger.

Behandling af herpes simplex-infektioner

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes

til 200 mg 2 gange dagligt med 12 timers interval.

Behandling af helvedesild (herpes zoster)

Ved moderat nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes

til 800 mg 3 gange dagligt med ca. 8 timers interval.

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes

til 800 mg 2 gange dagligt med ca. 12 timers interval.

Hvis du har taget for mange Aciclovir 2care4 tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

af Aciclovir 2care4, end der står i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, hovedpine og

forvirring.

Hvis du har glemt at tage Aciclovir 2care4

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis.

Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Aciclovir 2care4 tabletter

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med

lægen.

Kontakt straks lægen hvis dine symptomer ændrer sig, efter

behandlingen med Aciclovir 2care4 er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis én af de følgende bivirkninger opstår, så stop indtagelsen

af Aciclovir 2care4 og fortæl det omgående til din læge eller

kontakt skadestue.

Alvorlige allergiske reaktioner, som hududslæt, kløe eller nældefeber

på huden, hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre kropsdele og

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).

Dette er meget alvorlige bivirkninger og de er sjældne (kan

forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter).

Alvorlige bivirkninger som akut nyresvigt og bevidstløshed (koma) er

meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Andre bivirkninger

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

Kløe, hududslæt herunder øget følsomhed for lys (fotosensitivitet)

Feber

Hovedpine, svimmelhed

Kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter

Udpræget træthed.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

Nældefeber, hårtab.

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

Åndedrætsproblemer.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)

Ændring i antallet af forskellige blodlegemer, kan medføre

øget dannelse af blå mærker, halsbetændelse, næseblødning,

infektioner, udtalt træthed, kortåndethed ved anstrengelse eller

unormal bleg hud

Følelse af uro, forvirring

Sitren eller rysten

Hallucinationer

Krampeanfald (kramper)

Følelse af unormal træthed eller sløvhed

Usikker gang og manglende koordinationsevne

Taleforstyrrelser

Psykisk sygdom med unormale eller forstyrrede tanker eller

stemninger

Leverbetændelse, gulfarvning af huden og det hvide i dine øjne

(gulsot)

Nyresmerter, som kan være forbundet med nyresvigt eller

krystaluri (tilstedeværelse af krystaller i urinen)

Hjernesygdom (encephalopati).

Laboratorieundersøgelser

Undersøgelser har sjældent vist stigninger i urinstof- og

kreatininkoncentrationer og forbigående forandringer i leverfunktion

og blodbestanddel som bilirubin.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Aciclovir 2care4 ved almindelig temperatur.

Brug ikke Aciclovir efter den udløbsdato, der står på pakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af

hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet

eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir 2care4 indeholder

– Aktivt stof: Aciclovir.

– Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, mikrokrystallinsk

cellu lose, natrium stivelsesglycolat (Type A) prægelatineret

stivelse, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Aciclovir 2care4 200 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og

mærket ”ACV” på den ene side og ”200” på den anden.

Aciclovir 2care4 400 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og

mærket ”ACV” på den ene side og ”400” på den anden.

Aciclovir 2care4 800 mg er en hvid, aflang tablet uden delekærv og

mærket ”ACV” på den ene side og ”800” på den anden.

Pakningsstørrelser

200 mg: 25 tabletter og 100 tabletter.

400 mg: 56 tabletter og 70 tabletter.

800 mg: 35 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Aciclovir 2care4 svarer til Aciclovir Ranbaxy.

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information