Accofil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni
Terapeutiske indikationer:
Accofil er angivet for den reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom) og for reduktion i varigheden af neutropeni hos patienter, der gennemgår myeloablative terapi efterfulgt af bone marrow transplantation, der anses for at være en øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​Accofil er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. , Accofil er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (PBPCs). I patienter, børn eller voksne med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤ 0. 5 x 109/L, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af Accofil er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. , Accofil er indiceret t
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003956
Autorisation dato:
2014-09-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003956

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Accofil 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml) injektions- og infusionsvæske, opløsning i en fyldt

injektionssprøjte

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Sådan skal du bruge Accofil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Accofil indeholder det aktive stof filgrastim. Filgrastim er et protein produceret i bakterier

Escherichia

coli

ved rekombinant DNA-teknologi. Det tilhører en gruppe af proteiner kaldet cytokiner og minder

meget om et naturligt protein (granulocytkolonistimulerende faktor [G-CSF]), som produceres af din

egen krop. Filgrastim stimulerer knoglemarven (det væv, som producerer nye blodlegemer) til at

producere flere hvide blodlegemer, der bekæmper infektioner.

Hvad Accofil bruges til

Lægen har ordineret Accofil til dig at hjælpe din krop med at producere flere hvide blodlegemer. Din

læge vil fortælle dig, hvorfor du bliver behandlet med Accofil. Accofil anvendes ved flere forskellige

tilstande som:

-

kemoterapi

-

knoglemarvstransplantation

-

svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

-

neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

-

perifer blodstamcelle mobilisering (for at stimulere dannelse af stamceller til blodet, der

indsamles og anvendes i knoglemarvstransplantation)

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Brug ikke Accofil

-

hvis du er allergisk (overfølsom) over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (anført i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Accofil:

Fortæl det til lægen, før du påbegynder behandlingen, hvis du har:

Seglcelleanæmi, da Accofil kan medføre seglcellekrise.

Osteoporose (knogleskørhed).

Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandling med Accofil:

Får smerter øverst til venstre i maven, smerter under ribbenene i venstre side eller yderst på

venstre skulder (det kan være symptomer på en forstørret milt (splenomegali) eller muligvis en

sprængt milt).

Bemærker blå mærker eller unormale blødninger (det kan være symptomer på en sygdom i

blodpladerne (trombocytopeni)), hvor blodet kan have sværere ved at størkne.

Får pludselige tegn på allergi som udslæt, kløe eller nældefeber i huden, hævelse i ansigt, læber,

tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen, eller urinen er brunlig, eller du

bemærker, at du tisser mindre end du plejer (glumerulonefritis).

Kanylebeskyttelseshætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (et derivat af

latex), som kan forårsage en allergisk reaktion.

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis du ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan

opretholdes, vil lægen undersøge årsagen. Det indbefatter undersøgelse af, om du har udviklet

antistoffer, der neutraliserer aktiviteten af filgrastim.

Lægen vil muligvis ønske at overvåge dig nøjere. Se afsnit 4

i denne indlægsseddel.

Hvis du lider af alvorlig, kronisk neutropeni, kan der være risiko for, at du udvikler kræft i blodet

(leukæmi, myelodysplastisk syndrom [MDS]). Du bør tale med lægen om risiciene for at udvikle kræft

i blodet, og hvilke test, der skal udføres. Hvis du udvikler kræft i blodet, eller det er sandsynligt, at du

vil gøre det, må du kun anvende Accofil efter lægens anvisning.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være i alderen 16 til 60 år.

Vær ekstra forsigtig med andre produkter, der stimulerer hvide blodlegemer

Accofil tilhører en gruppe produkter, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer. Lægen skal

altid registrere det nøjagtige produkt, som du anvender.

Brug af anden medicin sammen med Accofil

Du bør ikke få Accofil i 24 timer før og 24 timer efter kemoterapi.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Accofil er ikke blevet testet til gravide kvinder.

Det er vigtigt, at du meddeler lægen, hvis du:

er gravid eller ammer

tror at du måske er gravid, eller

planlægger at blive gravid

Det er uvist, om filgrastim passerer over i modermælken. Din læge kan derfor beslutte, at du ikke skal

bruge denne medicin, hvis du ammer.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Accofil kan have en mindre indvirkning på din evne til at køre bil eller håndtere maskiner. Dette

lægemiddel kan forårsage svimmelhed. Du tilrådes at vente og se, hvordan du har det, efter at have

taget Accofil og inden kørsel eller betjening af maskiner.

Accofil indeholder sorbitol og natrium

Denne medicin indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (0,035 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Accofil

Brug altid Accofil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den dosis Accofil, som du har brug for, vil afhænge af den tilstand, du tager Accofil for og af din

kropsvægt.

Dosering

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) i forbindelse med kemoterapi

Den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram) pr. kilo kropsvægt om dagen. Hvis du for

eksempel vejer 60 kg, er din daglige dosis 30 millioner enheder (300 mikrogram). Din behandling med

Accofil vil normalt vare i ca. 14 dage. Ved nogle typer sygdomme kan længere behandling af omkring

en måneds varighed dog være påkrævet.

Accofil og knoglemarvstransplantation

Den sædvanlige startdosis er 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt hver dag givet som

en infusion. Hvis du for eksempel vejer 60 kg, vil din daglige dosis være 60 millioner enheder (600

mikrogram). Du vil normalt modtage din første dosis Accofil mindst 24 timer efter din kemoterapi og

mindst 24 timer efter modtagelse af din knoglemarvstransplantation. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen virker, og hvor længe den skal fortsætte.

Accofil og svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,5 million enheder (5 mikrogram) og 1,2 millioner enheder (12

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag i en enkelt eller en delt dosis. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen med Accofil fungerer, og for at finde den dosis, der er bedst for

dig. Langvarig behandling med Accofil er nødvendig for en reduktion af neutropeni.

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,1 million enheder (1 mikrogram) og 0,4 millioner enheder (4

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Din læge kan tage blodprøver med jævne mellemrum for at se,

hvor godt Accofil behandlingen virker. Når antallet af hvide blodlegemer i blodet er vendt tilbage til

det normale, kan det være muligt at nedsætte hyppigheden af dosis til mindre end en gang om dagen.

Langvarig behandling med Accofil kan være nødvendig for at opretholde et normalt antal hvide

blodlegemer i blodet.

Accofil og perifer blod stamcelletransplantation (stamceller opsamlet fra blodet til brug ved

knoglemarvstransplantation)

Hvis du donerer stamceller til dig selv, er den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram)

til 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i

op til 2 uger. Din læge vil tage blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvis du er stamcelle donor for en anden person, er den sædvanlige dosis 1 million enheder (10

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i 4 til 5 dage. Din læge vil

tage regelmæssige blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvordan Accofil gives

Dette lægemiddel gives som en injektion, enten som en intravenøs (IV) infusion (drop) eller som en

subkutan (SC) injektion i vævet lige under huden.

Hvis du får dette lægemiddel som subkutan injektion, kan lægen foreslå, at du lærer at tage

injektionerne selv. Din læge eller sygeplejerske vil give dig instruktioner om, hvordan du gør dette (se

nedenfor om vejledning til injektion af Accofil). Forsøg ikke at tage injektionerne selv uden denne

træning. Noget af den information du har brug for er angivet i slutningen af denne indlægsseddel, men

korrekt behandling af din sygdom kræver et tæt og konstant samarbejde med din læge.

Sådan giver du dig selv indsprøjtninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv indsprøjtninger med Accofil.

Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage en indsprøjtning selv, før du har fået den fornødne vejledning

af en læge eller sygeplejerske. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis du

er i tvivl om, hvordan du injicerer dig selv, eller hvis du har spørgsmål.

Sådan injicerer du Accofil

Du skal give indsprøjtningen i vævet lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion. Du skal tage

indsprøjtningerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Nødvendigt udstyr

For at give dig selv en subkutan injektion skal du bruge:

en fyldt medicinsprøjte med Accofil,

en spritserviet eller lignende.

Sådan gør du dig klar til at give dig selv en subkutan injektion af Accofil

Sørg for, at kanylebeskyttelseshætten forbliver på sprøjten, indtil du er klar til at give injektionen.

Tag medicinsprøjten med Accofil ud af køleskabet.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (EXP). Brug ikke sprøjten,

hvis sidste dato i den nævnte måned er overskredet, eller hvis sprøjten har været opbevaret uden

for køleskab i mere end 15 dage, eller brugstiden på anden måde er udløbet.

Kontroller Accofils udseende. Opløsningen skal være klar og farveløs. Hvis den indeholder

partikler, må du ikke bruge den.

For at gøre indsprøjtningen så bekvem som muligt skal du lade den fyldte injektionssprøjte ligge

i 30 minutter ved stuetemperatur eller holde den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i hånden i

nogle få minutter. Du må ikke opvarme Accofil på anden vis (for eksempel hverken i mikroovn

eller i varmt vand).

Vask hænderne grundigt.

Find et bekvemt sted med godt lys og anbring udstyret, hvor du let kan nå det (den fyldte

injektionssprøjte med Accofil og spritservietten).

Sådan forbereder du indsprøjtningen af Accofil

Før injektion af Accofil skal du gøre følgende:

Hold i injektionssprøjten og træk forsigtigt beskyttelseshætten af kanylen uden at vride. Hiv

den ligeud som vist på figur 1 og 2. Undgå at berøre kanylen og at skubbe til stemplet.

1

2

Du kan se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. Du behøver ikke at fjerne luftboblen

inden injektionen. Injektion af opløsningen med luftboblen er uskadeligt.

Sprøjten kan indeholde mere væske, end du skal bruge. Brug skalaen på sprøjtecylinderen til at

afmåle den dosis Accofil, som lægen har ordineret, på følgende måde: Pres overskydende væske

ud af sprøjten ved at trykke stemplet i til det antal milliliter (ml), der svarer til den ordinerede

dosis.

Tjek en ekstra gang for at sikre, at sprøjten indeholder den korrekte dosis Accofil.

Nu kan du bruge den fyldte injektionssprøjte.

Hvor skal indsprøjtningen gives?

De mest velegnede steder til indsprøjtningen er:

øverst på lårene

i maven, undtagen i området omkring navlen (se figur 3).

3

Hvis indsprøjtningen gives af en anden, kan den også gives bag på armene (se figur 4).

4

Det er bedst at give indsprøjtningen et nyt sted hver dag for at nedsætte risikoen for ømhed ved

injektionsstedet.

Sådan gives indsprøjtningen

Desinficer indsprøjtningsstedet med en spritserviet og tag godt fat i huden med tommel- og

pegefingeren uden at klemme til (se figur 5).

5

Fyldt sprøjte uden kanylebeskytter

Stik kanylen helt ind i huden, som sygeplejersken eller lægen har vist dig (se billede 6).

Træk stemplet lidt tilbage for at tjekke, at du ikke har ramt et blodkar. Hvis du kan se blod i

sprøjten, skal du fjerne kanylen fra huden og stikke den ind et andet sted.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, indtil hele

dosen er blevet injiceret, og stemplet ikke kan trykkes yderligere ned. Tryk stadig på stemplet!

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret.

Når væsken er injiceret, fjernes kanylen fra huden, mens du stadig trykker på stemplet. Derefter

slippes huden.

Anbring den brugte sprøjte i en affaldsbeholder. Hver sprøjte må kun anvendes til én

indsprøjtning.

6

Fyldt sprøjte med kanylebeskytter

Før kanylen helt ind under huden, sådan som sygeplejersken eller lægen har vist dig (se figur 7).

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at du ikke har punkteret et blodkar. Fjern kanylen,

hvis der er blod i sprøjten, og giv indsprøjtningen et andet sted.

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret, og følg instruktionerne nedenfor.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, mens du

holder om fingerstøtten på sprøjtecylinderen, indtil hele dosen er injiceret, og stemplet ikke kan

trykkes yderligere ned. Slip ikke trykket på stemplet!

Når injektionsvæsken er injiceret, trækkes kanylen ud af huden, mens sprøjten holdes i samme

vinkel, og trykket på stemplet bevares. Derefter slippes huden. Kanylebeskytteren vil automatisk

dække kanylen, og der vil kunne høres et ”klik”, der bekræfter, at kanylebeskytteren er aktiveret

(se billede 8). Kanylebeskytteren aktiveres ikke, medmindre hele dosen er givet.

7

8

OBS!

Hvis du har problemer, må du endelig bede lægen eller sygeplejersken om hjælp og vejledning.

Bortskaffelse af anvendte sprøjter

Kanylebeskytteren forhindrer stikulykker efter brug, så yderligere sikkerhedsforanstaltninger

ved bortskaffelse er ikke nødvendige. Følg de instruktioner, du har fået af lægen, sygeplejersken

eller apotekspersonalet, når du bortskaffer sprøjten.

Hvis du har brugt for meget Accofil

Hvis du har brugt mere Accofil, end du skal, skal du kontakte din læge eller apotekspersonale så

hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Accofil

Du må ikke tage en dobbelt dosis for at kompensere for en glemt injektion. Kontakt din læge for at

diskutere hvonår du skal injicere den næste dosis.

Hvis du holder op med at bruge Accofil

Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal stoppe med at bruge Accofil. Det er helt normalt at have en

række behandlingsforløb med Accofil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks din læge

under behandlingen:

hvis du får en allergisk reaktion, herunder føler dig svækket, blodtrykfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse af ansigt (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse i ansigt, læber,

mund, tunge eller hals (angioødem) og stakåndethed (dyspnø). Overfølsomhed er almindelig

hos patienter med kræft

hvis du får hoste, feber og stakåndethed (dyspnø), da dette kan være tegn på lungesvigt (

Acute

Respiratory Distress Syndrome

– ARDS). Akut lungesvigt er ikke almindeligt hos patienter med

kræft

hvis du får smerter i den øvre venstre side af maven, smerter under ribbenene i venstre side eller

smerter i skulderen, da det kan skyldes problemer med milten (forstørrelse af milten

(splenomegali) eller bristning af milten).

hvis du behandles for svær kronisk neutropeni, og du har blod i urinen (hæmaturi). Din læge vil

regelmæssigt undersøge din urin, hvis du får denne bivirkning, eller hvis der findes protein i din

urin (proteinuri)

hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger: Hævelse eller oppustethed, som kan være

forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og følelse af

opfyldning samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer udvikler sig almindeligvis

hurtigt.

Dette kan være symptomer på en ikke almindelig tilstand (kan ramme op til 1 person ud af 100), som

kaldes kapillær lækagesyndrom, og som får blodet til at lække fra de små blodkar ud i kroppen og

kræver omgående lægehjælp.

hvis du har en kombination af følgende symptomer:

- feber eller kulderystelser eller følelse af at være meget kold, høj puls, forvirring eller desorientering,

åndenød, ekstrem smerte eller ubehag og klam eller svedig hud.

Disse kan være symptomer på en tilstand kaldet blodforgiftning (også kaldet "sepsis"), hvilket er en

alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen, der kan være livstruende og kræver akut

lægehjælp.

hvis du får nyreskader (glomerulonefritis). Der er observeret nyresygdom hos patienter, der fik

Accofil. Kontakt straks lægen, hvis du bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen,

eller urinen er brunlig, eller du bemærker, at du ikke tisser så ofte, som du plejer.

En meget hyppig bivirkning under brug af Accofil er smerter i dine muskler eller knogler (muskel- og

ledsmerter), som kan afhjælpes ved at tage smertestillende lægemidler (analgetika). Hos patienter, der

gennemgår en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan der opstå graft versus host-sygdom

(GvHD) – dette er donorcellernes reaktion mod patienten, der får transplantationen. Tegn og

symptomer omfatter udslæt i håndflader og fodsåler samt sår i munden, maven, leveren, på huden eller

i dine øjne, lunger, skede og led. Et forhøjet antal hvide blodlegemer og et nedsat antal blodplader,

hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni) er meget almindeligt hos normale

stamcelledonorer. Din læge vil overvåge dette.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer, som tager

Accofil):

opkastning

kvalme

usædvanligt hårtab eller -udtynding (alopeci)

træthed

ømhed og hævelse af slimhinden i fordøjelseskanalen, som går fra munden til anus (mucositis)

nedsat antal blodplader, hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni)

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

hovedpine

diarré

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 personer, som tager Accofil):

betændelse i lungen (bronkitis)

øvre luftvejsinfektion

urinvejsinfektion

nedsat appetit

søvnbesvær (søvnløshed)

svimmelhed

nedsat følsomhed, især i huden (hypoæstesi)

prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

lavt blodtryk (hypotension)

højt blodtryk (hypertension)

hoste

ophostning af blod (hæmoptyse)

smerter i mund og hals (oropharyngeal smerte)

næseblod (epistaxis)

forstoppelse

smerter i munden

forstørrelse af leveren (hepatomegali)

udslæt

rødme i huden (erytem)

muskelkrampe

smerter under vandladning (dysuri)

brystsmerter

smerter

generaliseret svaghed (asteni)

generelt følelse af utilpashed

hævelse i hænder og fødder (perifert ødem)

forhøjelse af visse enzymer i blodet

ændringer i blodsammensætning

transfusionsreaktion

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 1000 personer, som tager

Accofil)

stigning i antal af hvide blodlegemer (leukocytose)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

afvisning af transplanteret knoglemarv (graft versus host-sygdom)

høje urinsyreniveauer i blodet, hvilket kan forårsage gigt (hyperuricaemia)

leverskader forårsaget af blokering af de små vener i leveren (veno-okklusiv sygdom)

lungerne virker ikke som de skal og forårsager åndenød (åndedrætssvigt)

hævelse af og/eller væske i lungerne (lungeødem)

betændelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)

unormale røntgenundersøgelser af lungerne (lungeinfiltration)

blødning i lungen (lungeblødning)

manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoxi)

bulet hududslæt (macuo-papuløst udslæt)

sygdom, der nedsætter knogletætheden, hvilket gør dem svagere, mere porøse og sandsynligvis

øger risikoen for brud (osteoporose)

reaktion på injektionsstedet

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10.000 personer, som tager Accofil)

betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se pkt. 2.

kraftige smerter i knogler, bryst, tarme eller led (seglcellekrise)

pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smerter og hævelse af leddene, der minder om podagragigt (pseudogout)

en ændring af, hvordan din krop regulerer væskerne i din krop, hvilket kan føre til hævelser

(væskevolumenforstyrrelser)

betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis)

blommefarvede, hævede, smertefulde sår på arme og ben og til tider i ansigt og på hals med

feber (Sweets syndrom)

forværring af leddegigt (rheumatoid arthritis)

usædvanlige ændringer i urinen

fald i knogletæthed

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Accofil utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og på den fyldte

injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) Må ikke fryses.

Injektionssprøjten kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25 °C) i en

enkelt periode, som slutter inden den anførte udløbsdato og højst må vare 15 dage. Ved afslutningen af

denne periode må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Brug ikke Accofil, hvis du bemærker, at opløsningen er uklar eller der er misfarvning eller den

indeholder partikler.

Sæt ikke beskyttelseshætten tilbage på brugte kanyler, da du ved et uheld kan komme til at stikke dig

selv. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Accofil indeholder

-

Aktivt stof: filgrastim. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mill (300 mikrogram)

filgrastim i 0,5 ml, svarende til 0,6 mg/ml.

-

Øvrige indholdsstoffer: Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Accofil er en klar, farveløs opløsning til injektion eller infusion i en fyldt injektionssprøjte med en

påsat kanyle. Sprøjten har 1/40 trykte markeringer fra 0,1 ml til 1 ml på cylinderen. Hver fyldt

injektionssprøjte indeholder 0,5 ml opløsning.

Accofil findes i pakninger, der indeholder 1, 3, 5, 7 eller 10 fyldte injektionssprøjter med eller uden

fortil monteret kanylebeskytter samt spritserviet(ter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Producent

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Hvis Du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

AT / BE / BG / CY / CZ / DE / DK /

EE / EL / FI / HR / HU / IS / LT /

LV / LX/ MT / NL / NO / PT /

PL / RO / SE / SI / SK / UK/ ES

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

FR

Accord Healthcare France SAS

+33 3 20 40 17 70

IT

Accord Healthcare Limited

Tel: +39 02 94323700

Denne indlægsseddel blev senest ændret:

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på den følgende hjemmeside:

Det Europæiske Lægemiddelagentur: http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Accofil indeholder ingen konserveringsmidler. På grund af den mulige risiko for mikrobiologisk

kontaminering er Accofil injektionssprøjter kun til engangsbrug.

Utilsigtet nedfrysning påvirker ikke stabiliteten af Accofil negativt. Accofil bør IKKE anvendes, hvis

det har været udsat for frostgrader i mere end 24 timer eller har været nedfrosset mere end én gang.

For at forbedre sporbarheden af granulocyt-kolonistimulerende faktorer, bør produktnavnet (Accofil)

og batchnummer på det indgivne produkt optages tydeligt i patientens journal.

Accofil bør ikke fortyndes i natriumchloridinjektionsvæske. Dette lægemiddel må ikke blandes med

andre lægemidler end dem, som er nævnt nedenfor. Hvis filgrastim fortyndes på anden måde end den

nedenfor beskrevne, kan det blive adsorberet til glas og plast.

Om nødvendigt kan Accofil fortyndes med 5 % glucoseinjektionsvæske. Fortynding til en

slutkoncentration mindre end 0,2 mill (2 mikrogram) pr. ml anbefales ikke på noget tidspunkt.

Opløsningen skal inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør anvendes.

Ved patienter, der behandles med filgrastim fortyndet til en koncentration under 1,5 mill (15

mikrogram) pr. ml, bør der tilføres humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Ved et slut-injektionsvolumen på 20 ml og en totaldosis af filgrastim på mindre end 30 ME

(300 mikrogram), skal det tilsættes 0,2 ml 200 mg/ml (20 %) human serumalbumin.

Ved fortynding i 5 % glucose er Accofil forligeligt med glas og en række plasttyper, herunder PVC,

polyolefin (en co-polymer af polypropylen og polyethylen) og polypropylen.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsvæske er påvist i 24 timer ved

2 °C-8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør injektions-/infusionsvæsken bruges umiddelbart. Hvis

den ikke bruges umiddelbart, har brugeren ansvaret for opbevaringstider og forhold før brug, som

normalt ikke bør være mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre fortynding er foretaget under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Brug af den fyldte sprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektionen for at forhindre stikskader. Dette påvirker ikke

brugen af sprøjten – denne bruges som normalt. Stemplet trykkes langsomt og jævnt ned, indtil hele

dosen er indgivet, og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens der stadig trykkes på stemplet,

trækkes sprøjten ud af patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte sprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis i henhold til standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Accofil 48 ME/0,5 ml (0,96 mg/ml) injektions- og infusionsvæske, opløsning i en fyldt

injektionssprøjte

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Sådan skal du bruge Accofil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Accofil indeholder det aktive stof filgrastim. Filgrastim er et protein produceret i bakterier

Escherichia

coli

ved rekombinant DNA-teknologi. Det tilhører en gruppe af proteiner kaldet cytokiner og minder

meget om et naturligt protein (granulocytkolonistimulerende faktor [G-CSF]), som produceres af din

egen krop. Filgrastim stimulerer knoglemarven (det væv, som producerer nye blodlegemer) til at

producere flere hvide blodlegemer, der bekæmper infektioner.

Hvad Accofil bruges til

Lægen har ordineret Accofil til dig at hjælpe din krop med at producere flere hvide blodlegemer. Din

læge vil fortælle dig, hvorfor du bliver behandlet med Accofil. Accofil er

anvendelig ved flere

forskellige tilstande som:

-

kemoterapi

-

knoglemarvstransplantation

-

svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

-

neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

-

perifer blodstamcelle mobilisering (for at stimulere dannelse af stamceller til blodet, der

indsamles og anvendes i knoglemarvstransplantation).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Brug ikke Accofil

-

hvis du er allergisk (overfølsom) over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (anført i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Accofil:

Fortæl det til lægen, før du påbegynder behandlingen, hvis du har:

Seglcelleanæmi, da Accofil kan medføre seglcellekrise.

Osteoporose (knogleskørhed)

Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandling med Accofil:

Får smerter øverst til venstre i maven, smerter under ribbenene i venstre side eller yderst på

venstre skulder (det kan være symptomer på en forstørret milt (splenomegali) eller muligvis en

sprængt milt).

Bemærker blå mærker eller unormale blødninger (det kan være symptomer på en sygdom i

blodpladerne (trombocytopeni)), og blodet kan have sværere ved at størkne.

Får pludselige tegn på allergi som udslæt, kløe eller nældefeber i huden, hævelse i ansigt, læber,

tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen, eller urinen er brunlig, eller du

bemærker, at du tisser mindre end du plejer (glumerulonefritis).

Kanylebeskyttelseshætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (et derivat af

latex), som kan forårsage en allergisk reaktion.

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis du ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan

opretholdes, vil lægen undersøge årsagen. Det indbefatter undersøgelse af, om du har udviklet

antistoffer, der neutraliserer aktiviteten af filgrastim.

Lægen vil muligvis ønske at overvåge dig nøjere. Se afsnit 4

i denne indlægsseddel.

Hvis du lider af alvorlig, kronisk neutropeni, kan der være risiko for, at du udvikler kræft i blodet

(leukæmi, myelodysplastisk syndrom [MDS]). Du bør tale med lægen om risiciene for at udvikle kræft

i blodet, og hvilke test, der skal udføres. Hvis du udvikler kræft i blodet, eller det er sandsynligt, at du

vil gøre det, må du kun anvende Accofil efter lægens anvisning.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være i alderen 16 til 60 år.

Vær ekstra forsigtig med andre produkter, der stimulerer hvide blodlegemer

Accofil tilhører en gruppe produkter, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer. Lægen skal

altid registrere det nøjagtige produkt, som du anvender.

Brug af anden medicin sammen med Accofil

Du bør ikke få Accofil i 24 timer før og 24 timer efter kemoterapi.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Accofil er ikke blevet testet til gravide kvinder.

Det er vigtigt, at du meddeler lægen, hvis du:

er gravid eller ammer

tror at du måske er gravid, eller

planlægger at blive gravid

Det er uvist, om filgrastim passerer over i modermælken. Din læge kan derfor beslutte, at du ikke skal

bruge denne medicin, hvis du ammer.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Accofil kan have en mindre indvirkning på din evne til at køre bil eller håndtere maskiner. Dette

lægemiddel kan forårsage svimmelhed. Du tilrådes at vente og se, hvordan du har det, efter at have

taget Accofil og inden kørsel eller betjening af maskiner.

Accofil indeholder sorbitol og natrium

Denne medicin indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (0,035 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Accofil

Brug altid Accofil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den dosis Accofil, som du har brug for, vil afhænge af den tilstand, du tager Accofil for og af din

kropsvægt.

Dosering

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) i forbindelse med kemoterapi

Den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram) pr. kilo kropsvægt om dagen. Hvis du for

eksempel vejer 60 kg, er din daglige dosis 30 millioner enheder (300 mikrogram). Din behandling med

Accofil vil normalt vare i ca 14 dage. Ved nogle typer sygdomme kan længere behandling af omkring

en måneds varighed dog være påkrævet.

Accofil og knoglemarvstransplantation

Den sædvanlige startdosis er 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt hver dag givet som

en infusion. Hvis du for eksempel vejer 60 kg vil din daglige dosis være 60 millioner enheder (600

mikrogram). Du vil normalt modtage din første dosis Accofil mindst 24 timer efter din kemoterapi og

mindst 24 timer efter modtagelse af din knoglemarvstransplantation. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen virker, og hvor længe den skal fortsætte.

Accofil og svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,5 million enheder (5 mikrogram) og 1,2 millioner enheder (12

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag i en enkelt eller en delt dosis. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen med Accofil fungerer, og for at finde den dosis, der er bedst for

dig. Langvarig behandling med Accofil er nødvendig for en reduktion af neutropeni.

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,1 million enheder (1 mikrogram) og 0,4 millioner enheder (4

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Din læge kan tage blodprøver med jævne mellemrum for at se,

hvor godt Accofil behandlingen virker. Når antallet af hvide blodlegemer i blodet er vendt tilbage til

det normale, kan det være muligt at nedsætte hyppigheden af dosis til mindre end en gang om dagen.

Langvarig behandling med Accofil kan være nødvendig for at opretholde et normalt antal hvide

blodlegemer i blodet.

Accofil og perifer blod stamcelletransplantation (stamceller opsamlet fra blodet til brug ved

knoglemarvstransplantation)

Hvis du donerer stamceller til dig selv, er den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram)

til 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i

op til 2 uger. Din læge vil tage blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvis du er stamcelle donor for en anden person, er den sædvanlige dosis 1 million enheder (10

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i 4 til 5 dage. Din læge vil

tage regelmæssige blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvordan Accofil gives

Dette lægemiddel gives som en injektion, enten som en intravenøs (IV) infusion (drop) eller som en

subkutan (SC) injektion i vævet lige under huden.

Hvis du får dette lægemiddel som subkutan injektion, kan lægen foreslå, at du lærer at tage

injektionerne selv. Din læge eller sygeplejerske vil give dig instruktioner om, hvordan du gør dette (se

nedenfor om vejledning til injektion af Accofil). Forsøg ikke at tage injektionerne selv uden denne

træning. Noget af den information du har brug for er angivet i slutningen af denne indlægsseddel, men

korrekt behandling af din sygdom kræver et tæt og konstant samarbejde med din læge.

Sådan giver du dig selv indsprøjtninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv indsprøjtninger med Accofil.

Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage en indsprøjtning selv, før du har fået den fornødne vejledning

af en læge eller sygeplejerske. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis du er i tvivl om, hvordan

du injicerer dig selv, eller hvis du har spørgsmål.

Sådan injicerer du Accofil

Du skal give indsprøjtningen i væv lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion. Du skal tage

indsprøjtningerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Nødvendigt udstyr

For at give dig selv en subkutan injektion skal du bruge:

en fyldt medicinsprøjte med Accofil,

en spritserviet eller lignende.

Sådan gør du dig klar til at give dig selv en subkutan injektion af Accofil

Sørg for, at kanylehætten forbliver på sprøjten, lige indtil du er klar til at tage injektionen.

Tag medicinsprøjten med Accofil ud af køleskabet.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (EXP). Brug ikke sprøjten,

hvis sidste dato i den nævnte måned er overskredet, hvis sprøjten har været opbevaret uden for

køleskab i mere end 15 dage, eller hvis brugstiden på anden måde er udløbet.

Kontroller Accofils udseende. Opløsningen skal være klar og farveløs. Hvis den indeholder

partikler, må du ikke bruge den.

For at gøre indsprøjtningen så bekvem som muligt skal du lade den fyldte injektionssprøjte ligge

i 30 minutter ved stuetemperatur eller holde den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i hånden i

nogle få minutter. Du må

ikke

opvarme Accofil på anden vis (for eksempel i mikroovn eller i

varmt vand).

Vask hænderne grundigt.

Find et bekvemt sted med godt lys, og anbring udstyret, hvor du let kan nå det (den fyldte

injektionssprøjte med Accofil og spritserviet).

Sådan forbereder du indsprøjtningen af Accofil

Før injektion af Accofil skal du gøre følgende:

Hold i injektionssprøjten og træk forsigtigt beskyttelseshætten af kanylen uden at vride. Hiv

den ligeud som vist på figur 1 og 2. Undgå at berøre kanylen og at skubbe til stemplet.

1

2

Du kan se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. Du behøver ikke at fjerne luftboblen

inden injektionen. Injektion af opløsningen med luftboblen er uskadeligt.

Sprøjten kan indeholde mere væske, end du skal bruge. Brug skalaen på sprøjtecylinderen til at

afmåle den dosis Accofil, som lægen har ordineret, på følgende måde: Pres overskydende væske

ud af sprøjten ved at trykke stemplet i til det antal milliliter (ml), der svarer til den ordinerede

dosis.

Tjek en ekstra gang for at sikre, at sprøjten indeholder den korrekte dosis Accofil.

Nu kan du bruge den fyldte injektionssprøjte.

Hvor skal indsprøjtningen gives?

De mest velegnede steder til indsprøjtningen er:

øverst på lårene

i maven, undtagen i området omkring navlen (se figur 3).

3

Hvis indsprøjtningen gives af en anden, kan den også gives bag på armene (se figur 4).

4

Det er bedst at give indsprøjtningen et nyt sted hver dag for at nedsætte risikoen for ømhed ved

injektionsstedet.

Sådan gives indsprøjtningen

Desinficer indsprøjtningsstedet med en spritserviet, og tag godt fat i huden medtommel- og

pegefingeren uden at klemme til (se figur 5).

5

Fyldt sprøjte uden kanylebeskytter

Stik kanylen helt ind i huden som demonstreret af sygeplejersken eller lægen (se billede 6).

Træk let i stemplet for at tjekke, at et blodkar ikke er blevet punkteret. Hvis du kan se blod i

sprøjten, skal du fjerne kanylen og stikke den ind et andet sted.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, indtil hele

dosen er blevet injiceret, og stemplet ikke kan trykkes yderligere ned. Tryk stadig på stemplett!

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret.

Når væsken er injiceret, fjernes kanylen fra huden, mens du stadig trykker på stemplet. Derefter

slippes huden.

Anbring den brugte sprøjte i en affaldsbeholder. Hver sprøjte må kun anvendes til én

indsprøjtning.

6

Fyldt sprøjte med kanylebeskytter

Før kanylen helt ind under huden, sådan som sygeplejersken eller lægen har vist dig (se figur 7).

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at du ikke har punkteret et blodkar. Fjern kanylen,

hvis der er blod i sprøjten, og giv indsprøjtningen et andet sted.

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret, og følg instruktionerne nedenfor.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, mens du

holder om fingerstøtten på sprøjtecylinderen, indtil hele dosen er injiceret, og stemplet ikke kan

trykkes yderligere ned. Slip ikke trykket på stemplet!

Når injektionsvæsken er injiceret, trækkes kanylen ud af huden, mens sprøjten holdes i samme

vinkel, og trykket på stemplet bevares. Derefter slippes huden. Kanylebeskytteren vil automatisk

dække kanylen, og der vil kunne høres et ”klik”, der bekræfter, at kanylebeskytteren er aktiveret

(se billede 8). Kanylebeskytteren aktiveres ikke, medmindre hele dosen er givet.

7

8

OBS!

Hvis du har problemer, må du endelig bede lægen eller sygeplejersken om hjælp og vejledning.

Bortskaffelse af anvendte sprøjter

Kanylebeskytteren forhindrer stikulykker efter brug, så yderligere sikkerhedsforanstaltninger

ved bortskaffelse er ikke nødvendige. Følg de instruktioner, du har fået af lægen, sygeplejersken

eller apotekspersonalet, når du bortskaffer sprøjten.

Hvis du har brugt for meget Accofil

Hvis du har brugt mere Accofil end du skal, skal du kontakte din læge eller apotekspersonale så hurtigt

som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Accofil

Du må ikke tage en dobbelt dosis for at kompensere for en glemt injektion. Kontakt din læge for at

diskutere, hvonår du skal injicere den næste dosis.

Hvis du holder op med at bruge Accofil

Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal stoppe med at bruge Accofil. Det er helt normalt at have en

række behandlingsforløb med Accofil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks din læge

under behandlingen:

hvis du får en allergisk reaktion, herunder føler dig svækket, blodtrykfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse af ansigt (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse i ansigt, læber,

mund, tunge eller hals (angioødem) og stakåndethed (dyspnø). Overfølsomhed er almindelig

hos patienter med kræft

hvis du får hoste, feber og stakåndethed (dyspnø), da dette kan være tegn på lungesvigt (Acute

Respiratory Distress Syndrome - ARDS). Akut lungesvigt er ikke almindeligt hos patienter med

kræft

hvis du får smerter i den øvre venstre side af maven, smerter under ribbenene i venstre side eller

smerter i skulderen, da det kan skyldes problemer med milten (forstørrelse af milten

(splenomegali) eller bristning af milten). hvis du behandles for svær kronisk neutropeni, og du

har blod i urinen (hæmaturi). Din læge vil regelmæssigt undersøge din urin, hvis du får denne

bivirkning, eller hvis der findes protein i din urin (proteinuri)

hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger: Hævelse eller oppustethed, som kan være

forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og følelse af

opfyldning samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer udvikler sig almindeligvis

hurtigt.

Dette kan være symptomer på en ikke almindelig tilstand (kan ramme op til 1 person ud af 100), som

kaldes kapillær lækagesyndrom, og som får blodet til at lække fra de små blodkar ud i kroppen og

kræver omgående lægehjælp.

hvis du har en kombination af følgende symptomer:

- feber eller kulderystelser eller følelse af at være meget kold, høj puls, forvirring eller

desorientering, åndenød, ekstrem smerte eller ubehag og klam eller svedig hud.

Disse kan være symptomer på en tilstand kaldet blodforgiftning (også kaldet "sepsis"), hvilket er en

alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen, der kan være livstruende og kræver akut

lægehjælp.

hvis du får nyreskader (glomerulonefritis). Der er observeret nyresygdom hos patienter, der fik

Accofil. Kontakt straks lægen, hvis du bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen,

eller urinen er brunlig, eller du bemærker, at du ikke tisser så ofte, som du plejer.

En meget hyppig bivirkning under brug af Accofil er smerter i dine muskler eller knogler (muskel- og

ledsmerter), som kan afhjælpes ved at tage smertestillende lægemidler (analgetika). Hos patienter, der

gennemgår en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan der opstå graft versus host-sygdom

(GvHD) – dette er donorcellernes reaktion mod patienten, der får transplantationen. Tegn og

symptomer omfatter udslæt i håndflader og fodsåler samt sår i munden, maven, leveren, på huden eller

i dine øjne, lunger, skede og led. Et forhøjet antal hvide blodlegemer og et nedsat antal blodplader,

hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni) er meget almindeligt hos normale

stamcelledonorer. Din læge vil overvåge dette.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer, som tager

Accofil):

opkastning

kvalme

usædvanligt hårtab eller -udtynding (alopeci)

træthed

ømhed og hævelse af slimhinden i fordøjelseskanalen, som går fra munden til anus (mucositis)

nedsat antal blodplader, hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni)

lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

hovedpine

diarré

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 personer, som tager Accofil):

betændelse i lungen (bronkitis)

øvre luftvejsinfektion

urinvejsinfektion

nedsat appetit

søvnbesvær (søvnløshed)

svimmelhed

nedsat følsomhed, især i huden (hypoæstesi)

prikken eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

lavt blodtryk (hypotension)

højt blodtryk (hypertension)

hoste

ophostning af blod (hæmoptyse)

smerter i mund og hals (oropharyngeal smerte)

næseblod (epistaxis)

forstoppelse

smerter i munden

forstørrelse af leveren (hepatomegali)

udslæt

rødme i huden (erytem)

muskelkrampe

smerter under vandladning (dysuri)

brystsmerter

smerter

generaliseret svaghed (asteni)

generelt følelse af utilpashed

hævelse i hænder og fødder (perifert ødem)

forhøjelse af visse enzymer i blodet

ændringer i blodsammensætning

transfusionsreaktion

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 1000 personer, som tager

Accofil)

stigning i antal af hvide blodlegemer (leukocytose)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

afvisning af transplanteret knoglemarv (graft versus host-sygdom)

høje urinsyreniveauer i blodet, hvilket kan forårsage gigt (hyperuricaemia)

leverskader forårsaget af blokering af de små vener i leveren (veno-okklusiv sygdom)

lungerne virker ikke som de skal og forårsager åndenød (åndedrætssvigt)

hævelse af og/eller væske i lungerne (lungeødem)

betændelse i lungerne (interstitiel lungesygdom)

unormale røntgenundersøgelser af lungerne (lungeinfiltration)

blødning i lungen (lungeblødning)

manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoxi)

bulet hududslæt (macuo-papuløst udslæt)

sygdom, der nedsætter knogletætheden, hvilket gør dem svagere, mere porøse og sandsynligvis

øger risikoen for brud (osteoporose)

reaktion på injektionsstedet

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10.000 personer, som tager Accofil)

betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se pkt. 2.

kraftige smerter i knogler, bryst, tarme eller led (seglcellekrise)

pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

smerter og hævelse af leddene, der minder om podagragigt (pseudogout)

en ændring af, hvordan din krop regulerer væskerne i din krop, hvilket kan føre til hævelser

(væskevolumenforstyrrelser)

betændelse i hudens blodkar (kutan vaskulitis)

blommefarvede, hævede, smertefulde sår på arme og ben og til tider i ansigt og på hals med

feber (Sweets syndrom)

forværring af leddegigt (rheumatoid arthritis)

usædvanlige ændringer i urinen

fald i knogletæthed

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares Accofil utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og på den fyldte

injektionssprøjte efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) Må ikke fryses.

Injektionssprøjten kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25 °C) i en

enkelt periode, som skal slutte inden den anførte udløbsdato og højst må vare 15 dage. Ved

afslutningen af denne periode må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i yderkartonen for at beskytte mod lys.

Brug ikke Accofil, hvis du bemærker, at opløsningen er uklar eller der er misfarvning eller den

indeholder partikler.

Sæt ikke beskyttelseshætten tilbage på brugte kanyler, da du ved et uheld kan komme til at stikke dig

selv. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Accofil indeholder

-

Aktivt stof: filgrastim. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 48 mill (480 mikrogram)

filgrastim i 0,5 ml, svarende til 0,96 mg/ml.

-

Øvrige indholdsstoffer: Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Accofil er en klar, farveløs opløsning til injektion eller infusion i en fyldt injektionssprøjte og med en

påsat kanyle. Sprøjten har 1/40 trykte markeringer fra 0,1 ml til 1 ml på cylinderen. Hver fyldt

injektionssprøjte indeholder 0,5 ml opløsning.

Accofil findes i pakninger, der indeholder 1, 3, 5, 7 eller 10 fyldte injektionssprøjter med eller uden

fortil monteret kanylebeskytter samt spritserviet(ter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

Producent

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

AT / BE / BG / CY / CZ / DE / DK /

EE / EL / FI / HR / HU / IS / LT /

LV / LX/ MT / NL / NO / PT /

PL / RO / SE / SI / SK / UK/ ES

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

FR

Accord Healthcare France SAS

+33 3 20 40 17 70

IT

Accord Healthcare Limited

Tel: +39 02 94323700

Denne indlægsseddel blev senest ændret:

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på den følgende hjemmeside:

Det Europæiske Lægemiddelagentur: http://www.emea.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Accofil indeholder ingen konserveringsmidler. På grund af den mulige risiko for

mikrobiologiskkontaminering er Accofil injektionssprøjter kun til engangsbrug.

Utilsigtet nedfrysning påvirker ikke stabiliteten af Accofil negativt. Accofil bør IKKE anvendes, hvis

det har været udsat for frostgrader i mere end 24 timer eller har været nedfrosset mere end én gang.

For at forbedre sporbarheden af granulocyt-kolonistimulerende faktorer bør produktnavnet (Accofil)

og batchnummer på det indgivne produkt optages tydeligt i patientens journal

Accofil bør ikke fortyndes i natriumchloridinjektionsvæske. Dette lægemiddel må ikke blandes med

andre lægemidler end dem, som er nævnt nedenfor. Hvis filgrastim fortyndes på anden måde end den

nedenfor beskrevne, kan det blive adsorberet til glas og plast.

Om nødvendigt kan Accofil fortyndes med 5 % glucoseinjektionsvæske. Fortynding til en

slutkoncentration mindre end 0,2 mill (2 mikrogram) pr. ml anbefales ikke på noget tidspunkt.

Opløsningen skal inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler bør anvendes.

Ved patienter, der behandles med filgrastim fortyndet til en koncentration under 1,5 mill (15

mikrogram) pr. ml, bør der tilføres humant serumalbumin (HSA) til en slutkoncentration på 2 mg/ml.

Eksempel: Ved et slutinjektionsvolumen på 20 ml og en totaldosis af filgrastim på mindre end 30 ME

(300 mikrogram) skal det tilsættes 0,2 ml 200 mg/ml (20 %) human serumalbumin.

Ved fortynding i 5 % glucose er Accofil forligeligt med glas og en række plasttyper, herunder PVC,

polyolefin (en co-polymer af polypropylen og polyethylen) og polypropylen.

Efter fortynding

Kemisk og fysisk stabilitet af den fortyndede infusionsvæske er påvist i 24 timer ved

2 °C-8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør injektions-/infusionsvæsken bruges umiddelbart. Hvis

den ikke bruges umiddelbart, har brugeren ansvaret for opbevaringstider og forhold før brug, som

normalt ikke bør være mere end 24 timer ved 2 °C-8 °C, medmindre fortynding er foretaget under

kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Brug af den fyldte sprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektionen for at forhindre stikskader. Dette påvirker ikke

brugen af sprøjten – denne bruges som normalt. Stemplet trykkes langsomt og jævnt ned, indtil hele

dosen er indgivet, og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens der stadig trykkes på stemplet,

trækkes sprøjten ud af patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte sprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis i henhold til standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning, i en fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 60 millioner enheder (ME) (svarende til 600 mikrogram [μg])

filgrastim.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 30 ME (svarende til 300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml

injektions- eller infusionsvæske, opløsning.

Filgrastim er et rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor produceret i

Escherichia coli

(BL21) ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- eller infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Accofil er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og hyppigheden af febril neutropeni hos

patienter, som behandles med etableret cytotoksisk kemoterapi for en malign lidelse (med undtagelse

af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af varigheden af

neutropeni hos patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, og

som anses for at have en øget risiko for langvarig, svær neutropeni. Accofils sikkerhed og virkning er

den samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Accofil er indiceret til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC).

Langtidsbehandling med Accofil er indiceret til at øge neutrofiltallet og til at nedsætte hyppigheden og

varigheden af infektionsrelaterede hændelser hos børn og voksne med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l, som tidligere har haft svære

eller tilbagevendende infektioner.

Accofil er indiceret til behandling af persisterende neutropeni (ANC mindre eller lig med 1,0 x 10

hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, hvis

der ikke er anden egnet behandling af neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Der må kun gives behandling med Accofil i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring

med behandling med granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF), og som også har hæmatologisk

erfaring og de nødvendige diagnostiske faciliteter. Procedurerne for mobilisering og aferese skal

foretages i samarbejde med et onkologisk-hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for

dette område, og hvor der kan foretages korrekt monitorering af hæmatopoietiske progenitorceller.

Dosering

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Den anbefalede filgrastimdosis er 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag). Den første dosis Accofil må

tidligst gives 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier blev en subkutan

dosis på 230 mikrogram/m

/dag (4,0 til 8,4 mikrogram/kg/dag) anvendt.

Den daglige dosering med filgrastim skal fortsætte, indtil den forventede neutrofile nadir er passeret

og neutrofiltallet ligger inden for de normale værdier. Efter kemoterapi for solide tumorer, lymfomer

og lymfoide leukæmier forventes det, at behandlingsvarigheden for opfyldelse af disse kriterier kan

være op til 14 dage. Behandlingsvarigheden kan være væsentlig længere (op til 38 dage) efter

induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid leukæmi afhængig af hvilken cytotoksisk

kemoterapi og hvilket doseringsskema, der bruges.

Der blev typisk set en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage efter, at behandlingen med

filgrastrim var påbegyndt hos de patienter, som fik cytotoksisk kemoterapi. For at opnå et vedvarende

terapeutisk respons bør behandlingen med filgrastim dog ikke seponeres, før det forventede nadir er

passeret, og neutrofiltallet igen ligger inden for normalværdiområdet. Det anbefales ikke at seponere

behandlingen med filgrastim før tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er nået.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag). Den første dosis

filgrastim bør administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusion.

Når det neutrofile nadir er passeret, skal den daglige filgrastimdosis titreres i forhold til det neutrofile

respons, som følger:

Neutrofiltal

Filgrastimdosisjustering

>

1,0x10

/l i 3 på hinanden følgende dage

Reducér til 0,5 ME (5 µg)/kg/dag

Derefter, hvis ANC forbliver > 1,0 x 10

/l i

yderligere 3 på hinanden følgende dage

Seponér filgrastrim

Hvis ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, skal filgrastimdosis igen øges i henhold til

ovenstående skema

ANC = absolut neutrofiltal

Til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog PBPC-transplantation

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering er 1,0 ME (10 µg)/kg/dag i 5-7 på hinanden

følgende dage, når filgrastim anvendes alene. Timing af leukaferese:1 eller 2 leukafereser på dag 5 og

6, hvilket ofte er tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det blive nødvendigt med flere leukafereser.

Filgrastimdoseringen skal fortsætte indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering efter myelosuppresiv kemoterapi er 0,5 ME (5

µg)/kg/dag, som gives dagligt som en subkutan injektion fra den første dag efter afsluttet kemoterapi,

og indtil tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er passeret og neutrofiltallet igen ligger inden

for normalværdiområdet. Der bør udføres leukaferese i den periode, hvor ANC stiger fra < 0,5 x 10

til > 5,0 x 10

/l. Det er ofte tilstrækkeligt med én leukaferese hos patienter, som ikke har fået

omfattende kemoterapi. I andre tilfælde anbefales det at udføre flere leukafereser.

PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation, skal der gives 1,0 ME (10

µg)/kg/dag i 4-5 på hinanden følgende dage. Leukaferese skal startes på dag 5 og fortsættes indtil dag

6, om nødvendigt, for at indsamle 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens legemsvægt.

Patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Medfødt neutropeni

Den anbefalede startdosis er 1,2 ME (12 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede startdosis er 0,5 ME (5 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Dosisjusteringer

Filgrastim skal gives dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er nået og kan opretholdes

på mere end 1,5 x 10

/l. Når dette respons er nået, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af

dette niveau fastlægges. Det er nødvendigt med daglig behandling i længere tid for at opretholde et

tilfredstillende neutrofiltal. Efter en eller to ugers behandling kan den indledende dosis fordobles eller

halveres afhængig af patientens respons. Derefter kan dosis justeres individuelt for hver 1-2 ugers

behandling for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Det kan

overvejes at øge dosis hurtigere hos patienter med svære infektioner. I kliniske studier havde 97 % %

af de patienter, der responderede, komplet respons efter doser ≤ 24 µg/kg/dag. Langtidssikkerheden af

behandling med filgrastim i doser over 24 µg/kg/dag hos patienter med svær, kronisk neutropeni

kendes ikke.

Patienter med HIV-infektion

Revertering af neutropeni

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 0,1 ME (1 µg)/kg/dag med titrering op til højst 0,4 ME (4

µg)/kg/dag indtil en normalt neutrofiltal er opnået og kan opretholdes (ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniske

studier responderede mere end 90 % af patienterne på disse doser og opnåede en revertering af

neutropeni på 2 dage (median).

I et lille antal patienter (< 10 %), var doser på op til 1,0 MU (10 µg)/kg/dag nødvendige for at opnå

revertering af neutropeni.

Vedligeholdelse af normalt neutrofiltal

Når der er opnået revertering af neutropeni, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af et

normalt neutrofiltal fastlægges. Det anbefales indledningsvist at justere dosis til 30 ME(300 µg)/dag

hver anden dag. For at opretholde et neutrofiltal > 2,0 x 10

/l kan det blive nødvendigt med flere

dosisjusteringer, afhængig af patienternes ANC. I kliniske studier var det nødvendigt at give 30

ME(300 µg)/dag i 1 til 7 dage pr. uge for at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l med en median

doseringshyppighed på 3 dage pr. uge. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan langtidsbehandling

være nødvendig.

Specielle populationer

Ældre

I kliniske forsøg med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men særlige undersøgelser er

ikke udført i denne gruppe, og derfor kan specifikke anbefalinger vedrørende dosering ikke gives

Patienter med nedsat nyrefunktion

Studier med filgrastim hos patienter med svær nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at filgrastim

har en farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos hos raske personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig i disse tilfælde.

Pædiatriske patienter med svær kronisk neutropeni og/eller cancer

65 procent af patienterne, undersøgt i et SCN-forsøgsprogram, var under 18 år. Der var en klar

behandlingseffekt hos patienter i denne aldersgruppe, hvoraf flertallet havde medfødt neutropeni. Der

fandtes ingen forskelle med hensyn til sikkerhedsprofilen for pædiatriske patienter behandlet for SCN.

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisanbefalingerne for pædiatriske patienter er de samme som for voksne, der får myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapi.

Administration

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Filgrastim kan gives som en daglig subkutan injektion eller alternativt som en daglig intravenøs

infusion efter fortynding med isoton glukose 50 mg/ml (5 %) over 30 minutter. For yderligere

vejledning vedrørende fortynding før infusion se punkt 6.6. I de fleste tilfælde fortrækkes den

subkutane administrationsvej. Fra et studie med indgift af en enkeltdosis er der nogen evidens for, at

intravenøs dosering kan forkorte varigheden af virkningen. Den kliniske relevans af dette fund i

sammenligning med indgift af multiple doser er uklar. Valget af administrationsvej bør afhænge af de

individuelle kliniske omstændigheder.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Filgrastim gives som en intravenøs, kortvarig infusion over 30 minutter eller som en subkutan eller

intravenøs, kontinuerlig infusion over 24 timer i hvert tilfælde efter fortynding i 20 ml 50 mg/ml (5 %)

isoton glukose til infusion. For yderligere vejledning vedrørende fortynding med isoton glukose 50

mg/ml (5 %) opløsning før infusionen, se pkt.6.6.

Til mobilisering af PBPC

Filgrastim til PBPC-mobilisering, når det anvendes alene

Filgrastim kan gives som en 24-timers subkutan kontinuerlig infusion eller som en subkutan injektion.

Ved infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinjektionsvæske (se pkt. 6.6).

Filgrastim til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Filgrastim til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Filgrastim skal gives ved subkutan injektion.

Hos patienter med SCN

Til medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni, filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med HIV-infektion

For revertering af neutropeni og vedligeholdelse af normale neutrofiltal hos patienter med HIV-

infektion administreres filgrastim subkutant.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF), skal handelsnavnet

på det administrerede produkt tydeligt fremgå i patientjournalen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler på tværs af indikationer

Filgrastrim må ikke anvendes til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

dosisregimer.

Filgrastim må ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni, som udvikler leukæmi, eller hvor

der er bevis for leukæmisk evolution.

Overfølsomhed

Der er indberettet overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået efter den første

eller efterfølgende behandlinger, hos patienter, der blev behandlet med filgrastim. Filgrastim skal

seponeres permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke

administreres til patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet.

Hyppigheden af antistofdannelse mod filgrastim er generelt lav. Bindende antistoffer optræder, som

det kan forventes med alle biologiske lægemidler, men for nuværende har de ikke været forbundet

med neutraliserende aktivitet.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML)

Malign cellevækst

G-CSF kan fremme væksten af myeloide celler

in vitro

og lignende virkning kan ses på nogle non-

myeloide celler

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke klarlagt. Derfor er filgrastim ikke indiceret ved disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim skal gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og virkning hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos

de novo

AML-patienter, som er < 55 år, og som har god cytogenetik [t (8; 21), t (15; 17), og inv (16)] er ikke

klarlagt.

Andre særlige forsigtighedsregler

Osteoporose

Det kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter, som får kontinuerlig behandling

med filgrastim i mere end 6 måneder, og som har underliggende osteoporotiske knoglesygdomme.

Pulmonale bivirkninger

Der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, særligt interstitiel pneumoni, efter administration af

G-CSF. Patienter med en nylig anamnese med lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en højere

risiko. Lyngesymptomer som f.eks. hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på

lungeinfiltrater og forværring af lungefunktionen kan være tidlige tegn på Adult Respiratory Distress

Syndrome (ARDS). I disse tilfælde skal filgrastim seponeres og en passende behandling gives.

Kapillær lækagesyndrom

Kapillær lækagesyndrom er indberettet efter administration af granulocytkoloni-stimulerende faktor

og er kendetegnet ved hypotension, hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der

udvikler symptomer på kapillær lækagesyndrom, bør monitoreres nøje og have standard symptomatisk

behandling, som kan omfatte behov for intensiv pleje (se pkt. 4.8).

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim og pegfilgrastim.

Glomerulonefritis svandt generelt efter dosisreduktion eller seponering af filgrastim og pegfilgrastim.

Monitorering med urinalyser anbefales.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet tilfælde af splenomegali og miltruptur med frekvensen ”ikke almindelig” efter

administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt/miltruptur. Det har vist sig, at dosisreduktioner af Filgrastim bremser

eller standser udviklingen af miltsvulst hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne var en splenektomi påkrævet.

Leukocytose

Der er blevet observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de patienter, der

fik filgrastim i doser over 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Der er ikke indberettet bivirkninger, der er

direkte relateret til denne grad af leukocytose. På grund af den mulige risiko, som er forbundet med

svær leukocytose, bør der derfor foretages leukocyttælling med regelmæssige mellemrum under

behandlingen med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal

filgrastim seponeres omgående. Under behandlingen med filgrastim til PBPC-mobilisering, skal

behandlingen med filgrastim dog først afbrydes eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til 70 x

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal udvises særlig forsigtighed, når patienter behandles med højdosis kemoterapi, fordi der ikke

er påvist forbedret tumorrespons, og fordi højere doser af kemoterapeutiske stoffer kan medføre

forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske virkninger (der

henvises til ordinationsinformationen for de specifikt anvendte kemoterapeutika).

Kemoterapis effekt på erythrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresiv kemoterapi. På grund af muligheden for at modtage højere doser kemoterapi (f.eks.

fulde doser i det foreskrevne ordineringsskema) kan patienten have højere risiko for trombocytopeni

og anæmi. Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien regelmæssigt. Der skal

udvises særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske stoffer, som er kendt for at forårsage svær

trombocytopeni både som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemotrapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Virkningerne af filgrastim hos patienter med stærkt reduceret antal af myeloide progenitorceller er

ikke blevet undersøgt. Filgrastim virker primært på neutrofile precursor-celler og resulterer i forhøjede

neutrofiltal. Det neutrofile respons kan derfor være formindsket hos patienter med et nedsat antal

precursor-celler (f.eks. hos patienter, som er behandlet med intensiv stråle- eller kemoterapi, eller

patienter med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er af og til indberettet tilfælde af vaskulære lidelser, herunder veno-okklusive lidelser og

forstyrrelser i væskevolumen hos patienter behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af

transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host-sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

knoglebilledresultaterne.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget PBPC-mobilisering

Mobilisering af PBPC

Der er ingen prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliseringsmetoder

(filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) i den samme

patientpopulation. Graden af variation mellem individuelle patienter og laboratorieanalyser af CD34

celler betyder, at en direkte sammenligning af forskellige studier er vanskelig. Det er derfor svært at

anbefale en optimal metode. Valget af mobiliseringsmetode bør overvejes i relation til det overordnede

formål med behandlingen for hver individuel patient.

Tidligere eksponering over for cytotoksiske stoffer

Patienter, der tidligere har fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af PBPC til at nå det anbefalede minimumsresultat (2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller acceleration i gendannelsen af trombocytter i samme omfang.

Visse cytostatika er særligt toksiske over for den hæmatopoietiske progenitorpool, og kan have en

negativ virkning på mobilisering af progenitorceller. Stoffer som melphalan, carmustin (BCNU) og

carboplatin kan medføre en reduceret høst af progenitorceller, hvis de gives i lang tid, før det forsøges

at foretage mobilisering af progenitorceller. Administration af melphalan, carboplatin eller carmustin

(BCNU) sammen med filgrastim har imidlertid vist sig at være virkningsfuld til mobilisering af

progenitorceller. Det er tilrådeligt at planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen tidligt i

behandlingsforløbet af patienten, når en transplantation af perifere blodprogenitorceller kan forudses.

Hos disse patienter bør opmærksomheden især være rettet mod antallet af mobiliserede

progenitorceller før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig i henhold til

de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre behandlingsformer, som ikke omfatter

støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter, der behandles med

filgrastim, skal man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en

flowcytometrisk analyse af antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi.

Derfor skal anbefalinger af antal, som er baseret på undersøgelser i andre laboratorier, tolkes med

forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks men kontinuerlig relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring og et mindre høstudbytte til en langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af perifere

blodprogenitorceller

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og må kun overvejes at

blive anvendt ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC må kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige egnethedskriterier for stamcelledonation. Opmærksomheden skal specielt været

rettet mod hæmatologiske værdier og smittefarlige sygdomme. Filgrastims sikkerhed og virkninger er

ikke blevet vurderet hos raske donorer under 16 år eller over 60 år.

Trombocytopeni

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”meget almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim.Trombocyttallene bør derfor overvåges tæt.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) hos 35 % af forsøgspersonerne, der blev undersøgt.

Blandt disse blev der

indberettet to tilfælde af trombocyttal

< 50 x

/l, som var relateret til leukafereseproceduren.

Hvis

det er nødvendigt med mere end én leukaferese, skal man være særlig opmærksom på donorer, som

har et trombocyttal <100 x10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er <75x10

Leukaferese må ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har kendte

hæmostatiske defekter. Hvis leukocyttallet stiger til > 70 x 10

/l, skal administrationen af filgrastim

seponeres eller dosis nedsættes. Donorer, der får G-CSF til mobolisering af PBPC skal monitoreres,

indtil deres hæmatologiske værdier vender tilbage til normalen.

Der er blevet observeret forbigående cytogenetiske abnormaliteter hos raske donorer efter brug af

G-CSF. Signifikansen af disse ændringer er ukendt. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon

kan dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentrene systematisk indsamler data og følger

stamcelledonorerne i mindst 10 år mulig for at sikre monitorering af langtidssikkerheden.

Der er indberettet om almindeligt forekommende, men generelt asymptomatiske tilfælde af

splenomegali og om meget sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og hos patienter efter

administration af G-CSF. Visse tilfælde af miltruptur var dødelige. Derfor bør størrelsen af milten

monitoreres nøje (f.eks. ved en klinisk undersøgelse eller ultralyd). Diagnosen miltruptur skal

overvejes hos donorer og/eller patienter, som klager over smerter i venstre side af abdomen eller

nederste del af skulderbladet.

I normale donorer er dyspnø almindeligt rapporteret og andre pulmonale bivirkninger (hæmoptyse,

pulmonal blødning, lungeinfiltrater og hypoxi) er blevet rapporteret sjældent. I tilfælde af mistanke om

eller bekræftet pulmonale bivirkninger, bør seponering af behandlingen med filgrastim overvejes og

passende medicinsk behandling gives.

Særlige forsigtighedsregler hos modtagere af allogene PBPC'er, der er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat

og modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk graft versus host-sygdom

(GvHD), når der sammenlignes med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos SCN-patienter

Blodcelletal

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim. Trombocyttallene skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen med

filgrastim. Intermitterende pauser i behandlingen eller nedsættelse af filgrastimdosis bør overvejes hos

patienter, der udvikler trombocytopeni, dvs. patienter, der får et vedvarende trombocyttal på < 100 x

/l..

Der kan komme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger i myeloide

progenitorceller, som kan nødvendiggøre tæt monitorering af celletal.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Man bør være særlig omhyggelig med at stille diagnosen svær kronisk neutropeni for at skelne den fra

andre hæmatopoietiske lidelser som f.eks. aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der foretages en fuldstændig blodcelletælling med differential- og trombocyttælling,

og der bør udføres en evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg var der en lav frekvens (ca. 3 %) af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med svær kronisk neutropeni, som blev behandlet med filgrastim. Denne

observation blev kun gjort hos patienter med medfødt neutropeni. MDS og leukæmier er naturlige

komplikationer ved sygdommen, og forbindelsen til behandlingen med filgrastim er usikker. Ved

gentagne rutineundersøgelser blev der senere fundet abnormaliteter, herunder monosomi 7, hos en

undergruppe på ca. 12 % af de patienter, som havde normal cytogenetik ved baseline. Hvis patienter

med svær kronisk neutropeni udvikler abnorm cytogenetik, bør risici og fordele af fortsat behandling

med filgrastim afvejes nøje. Hvis der opstår MDS eller leukæmi, bør behandlingen med filgrastim

seponeres. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om langtidsbehandling af patienter med svær kronisk

neutropeni vil prædisponere patienterne til cytogenetiske abnormiteter, MDS eller leukæmisk

transformation. Det anbefales at udføre morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos

patienterne med regelmæssige intervaller (ca. hver 12.måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni, som f.eks. virusinfektioner, skal udelukkes.

Der er indberettet tilfælde af splenomegali med frekvensen ”meget almindelig” og tilfælde af

miltruptur med frekvensen ”almindelig” efter administration af filgrastim. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Splenomegali er en direkte virkning af behandlingen med filgrastim. I kliniske studier fandt man, at 31

% af patienterne havde palpabel splenomegali. Der forekom radiografisk påviste volumenforstørrelser

tidligt under behandlingen med filgrastim, som havde en tendens til at stabilisere sig senere i

behandlingen. Det blev bemærket, at dosisreduktion nedsatte eller standsede progressionen af

miltforstørrelse, men i 3 % af patienterne, var en splenektomi påkrævet. Miltstørrelsen bør vurderes

regelmæssigt. Palpation af abdomen bør være tilstrækkelig til at detektere abnorme forstørrelser af

milten.

Hæmaturi var almindelig, og proteinuri forekom hos et lille antal patienter. Der bør udføres

regelmæssige urinanalyser for at monitorere denne hændelse.

Sikkerheden og virkningen hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med HIV-infektion

Der er indberettet tilfælde af splenomegali med frekvensen ”almindelig”efter administration af

filgrastim. Patienter i behandling med filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter

og/eller smerter yderst i skulderen, skal undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Blodcelletal

Det absolutte neutrofiltal (ANC) skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen

med filgrastim. Nogle patienter responderer meget hurtigt og med en udtalt stigning i neutrofiltallet

allerede ved den første filgrastimdosis. Det anbefales at måle ANC dagligt i de første 2-3 dage under

behandlingen med filgrastim. Derefter anbefales det at måle ANC mindst to gange ugentligt i de første

to uger, og derefter en gang ugentligt eller en gang hver anden uge under

vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende behandling med 30 ME (300 mikrogram)

filgrastim/dag, kan der ses store udsving i patientens ANC over tid. Det anbefales at tage blodprøver

til bestemmelse af ANC umiddelbart før, der gives en ny filgrastimdosis for at kontrollere patientens

trough-level eller nadir ANC.

Risiko forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresive lægemidler. Som et resultat af muligheden for at modtage højere doser eller et større

antal af disse lægemidler med filgrastimbehandling, kan patienten have større risiko for at udvikle

trombocytopeni og anæmi. Det anbefales at kontrollere blodtallene regelmæssigt (se ovenfor).

Infektioner og maligne sygdomme, som forårsager myelosuppression

Neutropeni kan skyldes opportunistiske knoglemarvsinfiltrerende infektioner som f.eks.

Mycobacterium avium

eller maligne sygdomme som f.eks. lymfomer. Hos de patienter, som har kendte

knoglemarvsinfiltrerende infektioner eller maligne sygdomme, skal det overvejes at behandle den

underliggende sygdom på passende måde i tillæg til neutropenibehandlingen med filgrastim.

Filgrastims virkning på neutropeni, som skyldes knoglemarvsinfiltrerende infektion eller maligne

sygdomme, kendes ikke tilstrækkeligt.

Særlige forsigtighedsregler

hos patienter med seglcelletræk og seglcelleanæmi

Der er indberettet tilfælde af seglcellekriser, som i visse tilfælde var dødbringende, ved behandling af

forsøgspersoner med seglcelletræk eller seglcelleanæmi med filgrastim. Læger skal udvise

forsigtighed, når de overvejer at behandle med filgrastim hos patienter med seglcelletræk eller

seglcellesygdom, og dette bør kun finde sted efter nøje afvejning af mulige risici og fordele.

Alle patienter

Accofil indeholder sorbitol (E420) som et hjælpestof med en koncentration på 50 mg/ml. Bør ikke

anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (et latexderivat), som kan

forårsage allergiske reaktioner.

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. Se også pkt.

4.8.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Filgrastims sikkerhed og virkning er ikke sikkert fastlagt, hvis det gives på samme dag som

myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi. Det anbefales ikke at anvende filgrastim i perioden 24 timer

før til 24 timer efter kemoterapi på grund af de hurtigt delende myeloide cellers følsomhed over for

myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi. Der er præliminær evidens fra et mindre antal patienter, som

blev behandlet samtidigt med filgrastim og 5-fluorouracil, der tyder på, at neutropeniens sværhedsgrad

kan forværres.

Mulige interaktioner med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer og cytokiner er endnu ikke blevet

undersøgt i kliniske forsøg.

Da lithium fremmer frigivelsen af neutrofile granulocytter, er det sandsynligt, at det øger filgrastims

virkning. Selvom denne interaktion ikke er formelt undersøgt, er der ingen evidens for, at en sådan

interaktion er skadelig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af filgrastim til gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet. Hos kaniner er der observeret et øget tab af embryoner ved

eksponeringer mange gange højere end den kliniske eksponering og samtidig maternel toksicitet (se

pkt. 5.3). Der er rapporter i litteraturen, hvor der er påvist passage af filgrastim gennem placenta.

Filgrastim anbefales ikke under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om filgrastim/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for ammede barn kan ikke

udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med filgrastim skal afbrydes/ophøre, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for kvinden.

Fertilitet

Filgrastim påvirkede ikke reproduktionsevnen eller fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Accofil kan have en mindre påvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan opstå svimmelhed efter administration af Accofil (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste bivirkninger, der kan opstå under behandling med Filgrastim, omfatter: anafylaktisk

reaktion, alvorlige pulmonale bivirkninger (herunder interstitiel lungebetændelse og ARDS), kapillær

lækagesyndrom, alvorlig splenomegali og miltruptur, transformation til myelodysplastisk syndrom

eller leukæmi hos SCN-patienter, GvHD hos patienter, der får allogen knoglemarvstransmission eller

mobilisering af perifere blodstamceller og seglcellekrise hos patienter med seglcelleanæmi.

De hyppigst rapporterede bivirkninger er pyreksi, muskuloskeletale smerter (som omfatter

knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerte i ekstremitet, muskuloskeletale smerter,

muskuloskeletale smerter i brystet, nakkesmerter), anæmi, opkastning og kvalme. I kliniske forsøg hos

kræftpatienter var muskuloskeletale smerter milde eller moderate hos 10 % og alvorlige hos 3 % af

patienterne.

Tabelform af bivirkninger

Data i tabellerne herunder beskriver bivirkninger rapporteret fra kliniske forsøg og spontane rapporter.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed

Vurderingen af bivirkninger er baseret på følgende frekvens data:

Meget almindelig: ≥ 1/10

Almindelig: ≥ 1/100 til <1/10

Ikke almindelig: ≥ 1/1.000 til < 1/100

Sjælden: ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjælden: < 1/10.000

Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Sepsis

Bronchitis

Infektion i

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

øvre luftvej

Urinvejsinfekti

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni

Anæmi

Splenomegali

Nedsat

hæmoglobin

Leukocytose

Miltruptur

Miltrupt

Seglcell

ekrise

Immunsystemet

Graft versus

host

sygdom

Lægemiddel

overfølsomh

Overfølsomh

Anafyla

ktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat appetit

Forhøjet

laktatdehydrog

enase i blodet

Hyperurikæ

Forhøjet

urinsyre i

blodet

Fald i

blodsuk

Pseudop

odagra

(Pyrofos

fatartrop

ati)

Væskev

olumen

forstyrre

lser

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Paræstesi

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Hypertension

Veno-

okklusiv

sygdom

Kapillær

lækages

yndrom

,Aortitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Hæmoptyse

Dyspnø

Hoste

Orofaryngeale

smerter

Epitaxis

Akut

respiratorisk

distress

syndrom

Respirationss

vigt

Lungeødem

Interstitiel

lungesygdom

Lungeinfiltra

tion

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Lungeblødni

Hypoxi

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

Opkastning

Kvalme

Forstoppelse

Orale smerter

Lever og

galdeveje

Forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet

Hepatomegali

Forhøjet

gammagluta

myltransferas

Forhøjet

aspartat-

aminotransfe

rase

Hud og

subkutane væv

Alopeci

Udslæt

Erytem

Maculopapul

ært udslæt

Sweets

syndrom

(akut

febril ne

utrofil

dermato

Kutan

vaskuliti

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel- og

ledsmerter

Muskelkrampe

Osteoporose

Fald i

knoglet

æthed

Forværri

ng af

reumato

artritis

Nyrer og

urinveje

Dysuri

Hæmaturi

Proteinuri

Urinano

mali

Glomer

ulonefrit

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Træthed

Slimhindebetæn

delse

Smerter

Pyreksi

Brystsmerter

Asteni

Smerter

Utilpashed

Perifert ødem

Reaktion på

injektionsste

Traumer,

Transfusionsre

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

forgiftninger og

behandlingskom

plikationer

aktion

Se pkt. 4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter efter allogen knoglemarvstransplantation

(se pkt. 4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger)

Omfatter knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerter i ekstremiteter, muskel- og ledsmerter,

muskel- og ledsmerter i brystet, nakkesmerter

Der blev observeret tilfælde efter markedsføring med filgrastim hos patienter, der gennemgik

knoglemarvstransplantation eller PBPC-mobilisering

Bivirkninger med højere forekomst hos Filgrastim-patienter sammenlignet med placebo og associeret

med følgerne af den underliggende malignitet eller cytotoksisk kemoterapi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

GvHD

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter, som fik G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.4 og 5.1)

Kapillær lækagesyndrom

Tilfælde af kapillær lækagesyndrom er blevet indberettet efter markedsføring ved brug af

granulocytkoloni-stimulerende faktor. Disse er generelt forekommet hos patienter med fremskreden

malign sygdom, sepsis, som fik flere kemoterapipræparater eller gennemgik aferese (se pkt. 4.4).

I randomiserede, placebokontrollerede kliniske studier øgede filgrastim ikke hyppigheden af

bivirkninger forbundet med cytotoksisk kemoterapi. I disse kliniske forsøg blev der med lige stor

frekvens indberettet kvalme og opkastning, alopeci, diarré, træthed, anoreksi, mucositis, hovedpine,

hoste, udslæt, brystsmerter, generel svækkelse, ondt i halsen, forstoppelse og smerte blandt

cancerpatienter behandlet med filgrastim/kemoterapi og placebo/kemoterapi.

Efter markedsføring er kutan vaskulitis blevet indberettet hos patienter i behandling med filgrastim.

Mekanismen bag vaskulitis hos patienter, der får filgrastim er ikke kendt. Hyppigheden skønnes at

være ikke almindelig baseret på data fra kliniske studier.

Sweets syndrom

Tilfælde af Sweets syndrom (akut febril dermatose) er blevet indberettet efter markedsføring.

Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på data fra kliniske studier.

Pulmonale bivirkninger

I kliniske studier og efter markedsføring er der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, herunder

interstitiel lungesygdom, lungeødem og lungeinfiltration. I nogle tilfælde har det udviklet sig til

respirationssvigt eller acute respiratory distress syndrome (ARDS), som kan være fatal (se pkt.4.4).

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet tilfælde af splenomegali og miltruptur med frekvensen ”ikke almindelig” efter

administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige (se pkt. 4.4).

Overfølsomhed

Overfølsomhed-lignende reaktioner, inklusive anafylaksi, udslæt, urticaria, angioødem, dyspnø og

hypotension forekom ved den initiale eller efterfølgende behandling i kliniske studier og efter

markedsføring. Generelt sås indberetningerne hyppigere efter intravenøs administration. I visse

tilfælde kom symptomerne igen ved fornyet administration, som tyder på en mulig sammenhæng.

Filgrastim skal seponeres permanent hos patienter, der får alvorlige, allergiske reaktioner.

Efter markedsføring er der indberettet isolerede tilfælde af seglcellekriser hos patienter med

seglcellesygdom (se pkt. 4.4). Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på kliniske

forsøgsdata.

Kutan vaskulitis

Der er indberettet kutan vaskulitis hos patienter, der blev behandlet med Filgrastim.

Vasculitismekanismen hos patienter, der får Filgrastim, er ukendt. Ved langvarig brug er der

indberettet kutan vaskulitis hos 2 % af SCN-patienterne.

Pseudogout (pyrofosfatartropati )

Der er blevet indberettet pseudopodagra hos cancerpatienter, der blev behandlet med filgrastim.

Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på data fra kliniske studier.

Leukocytose

Der blev observeret leukocytose (leukocyttal > 50 x 10

/l) hos 41 % af donorer og forbigående

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling og leukaferese blev observeret

hos 35 % af donorer.

Pædiatrisk population

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Derfor tyder det på, at der ikke er

nogen aldersrelaterede forskelle i filgrastims farmakokinetik. Den eneste bivirkning, der vedvarende

blev rapporteret, var muskel- og ledsmerter, hvilket ikke er forskelligt fra erfaringen hos den voksne

population. Data er utilstrækkelige til at evaluere anvendelse af filgrastim hos børn yderligere.

Andre særlige befolkningsgrupper

Geriatrisk anvendelse

Der er ikke observeret nogen overordnede forskelle i sikkerhed eller effekt mellem personer over 65 år

i forhold til yngre voksne (> 18 år) patienter i cytotoksisk kemoterapi, og klinisk erfaring har ikke

identificeret forskelle i respons mellem ældre og yngre voksne patienter. Der er ikke tilstrækkelige

data til at vurdere brug af Accofil til geriatriske patienter hvad angår andre godkendte indikationer for

Accofil.

Pædiatriske patienter med SCN

Tilfælde af nedsat knogletæthed og osteoporose er blevet rapporteret hos pædiatriske patienter med

svær kronisk neutropeni, som fik kronisk behandling med filgrastim.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Virkningerne efter overdosering af Accofil er ikke klarlagt. Seponering af behandlingen med

filgrastim resulterer normalt i et fald på 50 % i antallet af cirkulerende neutrofile granulocytter inden

for 1 til 2 dage med tilbagevenden til normale niveauer i 1 til 7 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunstimulerende midler, kolonistimulerende faktorer,

ATC-kode: L03AA02

Accofil er et biosimilært lægemiddel. Yderligere oplysninger kan findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynamisk virkning

Humant G-CSF er et glykoprotein, som regulerer dannelsen og frigivelsen af funktionelle neutrofile

granulocytter fra knoglemarven. Accofil, som indeholder r-metHuG-CSF (filgrastim) forårsager

signifikante stigninger af neutrofiltallet i perifert blod inden for 24 timer med mindre stigninger af

monocyttallet. Hos nogle SCN-patienter kan filgrastim også inducere en mindre stigning af antallet af

cirkulerende eosinofile og basofile granulocytter i forhold til baseline. Nogle af disse patienter kan

allerede før behandlingen have eosinofili eller basofili. Forhøjelserne af neutrofiltallene er

dosisafhængige ved de anbefalede doser. De neutrofile granulocytter, der dannes som respons på

filgrastim, viser normal eller forstærket funktion, som påvist ved tests af kemotaktisk og fagocytotisk

funktion. Efter seponering af filgrastimbehandlingen nedsættes det cirkulerende neutrofiltal med 50 %

inden for 1 til 2 døgn og normaliseres inden for 1 til 7 dage.

Anvendelsen af filgrastim hos patienter, som får cytotoksisk kemoterapi medfører signifikant

reduktion af incidensen, sværhedsgraden og varigheden af neutropeni og febril neutropeni. Behandling

med filgrastim reducerer signifikant varigheden af febril neutropeni, antibiotikabehandling og

indlæggelse efter induktionskemoterapi for akut myeloid leukæmi eller myeloablativ terapi efterfulgt

af knoglemarvstransplantation. Hyppigheden af feber og dokumenterede infektioner blev ikke

reduceret uanset situation. Varigheden af feber blev ikke reduceret hos patienter, der gennemgik

myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation.

Anvendelse af filgrastim, enten alene eller efter kemoterapi, mobiliserer hæmatopoietiske

progenitorceller i perifert blod. Disse autologe PBPC'er kan høstes og infunderes efter højdosis

cytotoksisk behandling, enten i stedet for eller som tillæg til knoglemarvstransplantationen. Infusion af

PBPC'er fremmer den hæmatopoietiske restitution, idet perioden med risiko for hæmoragiske

komplikationer og behovet for trombocyttransfusioner forkortes. Modtagere af allogene PBPC' er, som

er mobiliseret med filgrastim, oplevede signifikant hurtigere hæmatologisk restitution, som medførte

et signifikant fald i tiden til ikke-understøttet trombocytrestitution sammenlignet med allogen

knoglemarvstransplantation.

Et retrospektivt europæisk studie, der evaluerede anvendelsen af G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation hos patienter med akutte leukæmier, tydede på en øget risiko for GvHD,

behandlingsrelateret mortalitet (BRM) og mortalitet efter administration af G-SCF.

I et separat, retrospektivt internationalt studie med patienter med akutte og kroniske myelogene

leukæmier, blev der ikke observeret nogen virkning på risikoen for GvHD, BRM og mortalitet.

Der blev ikke påvist nogen virkning på risikoen for akut GvHD, kronisk GvHD eller tidlig

behandlingsrelateret mortalitet i en metaanalyse af allogene transplantationsstudier, som omfattede

resultaterne fra 9 prospektive randomiserede studier, 8 retrospektive studier og 1 case-kontrolleret

studie.

Relativ risiko (95 % CI) for GvHD og BRM

efter behandling med G-CSF efter knoglemarvstransplantation

Publikation

Studieperiode

Antal

Akut grad II-

IV GvHD

Kronisk

GvHD

BRM

Metaanalyse

(2003)

1986 - 2001

1.198

1,08

(0,87, 1,33)

1,02

(0,82, 1,26)

0,70

(0,38, 1,31)

Europæisk

retrospektivt

1992 - 2002

1.789

1,33

(1,08, 1,64)

1,29

(1,02, 1,61)

1,73

(1,30, 2,32)

studie (2004)

Internationalt

retrospektivt

studie (2006)

1995 - 2000

2.110

1,11

(0,86, 1,42)

1,10

(0,86, 1,39)

1,26

(0,95, 1,67)

Analysen omfatter studier med knoglemarvstransplantationer i denne periode. I nogle studier blev der

anvendt GM-CSF

Analyse omfatter patienter, der fik knoglemarvstransplantationer i denne periode.

Anvendelse af filgrastim til mobilisering af PBPC'er hos raske donorer før en allogen transplantation

med PBPC.

Hos normale donorer muliggør en dosis på 10 mikrogram/kg/dag administreret subkutant i 4-5 på

hinanden følgende dage en indsamling af ≥ 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens kropsvægt hos de

fleste donorer efter to leukafereser.

Anvendelsen af filgrastim til børn eller voksne med SCN (alvorlig medfødt, cyklisk og idiopatisk

neutropeni) fremkalder en vedvarende øgning af det absolutte neutrofiltal i perifert blod og en

reduktion i antallet af infektioner og relaterede hændelser.

Anvendelse af filgrastim til patienter med HIV-infektion opretholder et normalt neutrofiltal og

muliggør planlagt dosering af antivirale og/eller andre myelosuppressive behandlinger. Der er ikke

tegn på, at patienter med HIV-infektion, der behandles med filgrastim, udviser en øget

HIV-replikation.

Som andre hæmatopoietiske vækstfaktorer har G-CSF vist

stimulerende egenskaber på humane

endotelceller

in vitro

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter subkutan administration af anbefalede doser forblev serumkoncentrationerne over 10 ng/ml i

8-16 timer.

Fordeling

Fordelingsvoluminet i blod er ca. 150 ml/kg.

Elimination

Det er påvist, at filgrastims clearance følger førsteordens farmakokinetik efter både subkutan eller

intravenøs administration. Eliminationshalveringstiden af filgrastim i serum er ca. 3,5 timer, med en

clearancerate på ca. 0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion af Accofil i en periode på op til 28 døgn til

patienter, som restituerer efter autolog knoglemarvstransplantation, resulterede i intet tegn på

akkumulation og sammenlignelige halveringstider.

Linearitet

Der er en positiv lineær korrelation mellem dosis og serumkoncentrationen af filgrastim, uanset om

det administreres intravenøst eller subkutant. Efter subkutan administration af anbefalede doser blev

serumkoncentrationer over 10 ng/ml opretholdt i 8 til 16 timer. Fordelingsvolumen i blodet er ca.

150 ml/kg.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Filgrastim blev undersøgt i toksicitetsstudier med gentagne doser af op til 1 års varighed, hvor der blev

observeret ændringer, som kunne tilskrives de forventede farmakologiske virkninger, herunder

leukocytstigning, myeloid hyperplasi i knoglemarv, ekstramedullær granulopoiese og forstørret milt.

Alle disse ændringer svandt efter seponering.

Virkningerne af filgrastim på den prænatale udvikling er undersøgt hos rotter og kaniner. Intravenøs

administration (80 µg/kg/dag) af filgrastim til kaniner under organogenese var toksisk for moderen, og

der blev observeret øget spontan abort, tab efter implantation og reduceret gennemsnitlig levende

kuldstørrelse og fostervægt.

Baseret på de rapporterede data for et andet filgrastimpræparat, der ligner Accofil, blev der observeret

sammenlignelige fund samt en stigning i fostermisdannelser ved 100 µg/kg/dag, en maternelt toksisk

dosis, der svarer til en systemisk eksponering på ca. 50-90 gange de eksponeringer, der ses hos

patienter, som behandles med den kliniske dosis på 5 µg/kg/dag. NOAEL (

no observed adverse effect

level

) for embryoføtal toksicitet i dette studie var 10 µg/kg/dag, hvilket svarede til en systemisk

eksponering på ca. 3-5 gange de eksponeringer, der ses hos patienter, som behandles med den kliniske

dosis.

Hos drægtige rotter blev der ikke observeret nogen maternel eller føtal toksicitet i doser på op til 575

µg/kg/dag. Afkom af rotter, der fik filgrastim administreret i den perinatale periode og i

laktationsperioden, udviste forsinkelse i ekstern differentiering og væksthæmning (≥20 µg/kg/dag) og

let nedsat overlevelsesrate (100 µg/kg/dag).

Der blev ikke observeret nogen indvirkning af filgrastim på han- eller hunrotters fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Iseddikesyre

Natriumhydroxid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Accofil må ikke fortyndes med natriumchlorid opløsninger.

Fortyndet filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmaterialer, medmindre det er fortyndet i 50 mg/ml

(5 %) glucose-infusionsvæske, opløsning (se pkt.6.6).

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det er påvist, at den fortyndede opløsning til infusion er kemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2 °C til

8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis infusionsopløsningen ikke

anvendes med det samme, er opbevaringstiden og de øvrige forhold inden anvendelsen brugerens

ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding er foretaget

under kontrollerede og godkendte, aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses

En utilsigtet enkelt eksponering over for frostgrader én gang påvirker ikke Accofil s stabilitet. Hvis

eksponeringen overstiger 24 timer, eller hvis opløsningen fryses mere end en gang, må Accofil IKKE

anvendes.

Inden for opbevaringstiden og ved ambulant brug kan patienterne tage lægemidlet ud af køleskabet

og opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i en enkelt periode på op til 15 dage. Ved

afslutningen af denne periode må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For det fortyndede lægemiddels opbevaringsforhold, se pkt.6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type-I-glas fyldte injektionssprøjter med en permanent isat kanyle af rustfrit stål i spidsen med 1/40

trykte markeringer for graduering fra 0,1 ml til 1 ml på cylinderen. Kanylehætten på den fyldte

injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (se pkt. 4.4). Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 0,5

ml injektionsvæske.

Hver pakning indeholdende 1, 3, 5, 7 eller 10 fyldte injektionssprøjter, med eller uden kanylebeskytter

og spritserviet(ter). De pakninger uden blisterer for injektionssprøjter uden kanylebeskytter.

Blisterpakninger indeholder injektionssprøjter med fortil monteret kanylebeskytter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hvis påkrævet kan Accofil fortyndes i 5 % glucose. Fortynding til en slutkoncentration på mindre end

0,2 ME (2 µg) pr. ml anbefales ikke.

Opløsningen skal inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes. Må

ikke rystes.

Til patienter, som behandles med filgrastim, som er fortyndet til en koncentration under 1,5 ME (15

µg) pr. ml, skal der tilføjes humant serumalbumin til en slutkoncentration på 2 mg/ml. F.eks.: Ved en

slutvolumen til injektion på 20 ml skal totaltdoser af filgrastim på under 30 ME (300 µg) gives med 0,2

ml 200 mg/ml (20 %) humant albuminopløsning tilsat.

Accofil indeholder ingen konserveringsmidler. Med tanke på den mulige risiko for mikrobiel

kontaminering er Accofil fyldte injektionssprøjter kun beregnet til engangsbrug.

Ved fortynding med 5 % glucose er Accofil kompatibelt med glas og flere plastikmaterialer, herunder

pvc, polyolefin (en co-polymer af polypropylen og polyethylen) og polypropylen.

Brug af den fyldte injektionssprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektion for at forhindre stikskader. Det påvirker ikke

injektionssprøjtens normale funktion. Tryk stemplet langsomt og jævnt i bund, til hele dosis er givet,

og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens der stadig trykkes på stemplet, fjernes

injektionssprøjten fra patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte injektionssprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis i henhold til standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/001

EU/1/14/946/002

EU/1/14/946/005

EU/1/14/946/006

EU/1/14/946/007

EU/1/14/946/008

EU/1/14/946/009

EU/1/14/946/010

EU/1/14/946/017

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18.09.2014

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning, i en fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 96 millioner enheder (ME) (svarende til 960 mikrogram [μg])

filgrastim.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 48 ME (svarende til 480 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml

injektions- eller infusionsvæske, opløsning.

Filgrastim er et rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor produceret i

Escherichia coli

(BL21) ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- eller infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Accofil er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og hyppigheden af febril neutropeni hos

patienter, som behandles med etableret cytotoksisk kemoterapi for en malign lidelse (med undtagelse

af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af varigheden af

neutropeni hos patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, og

som anses for at have en øget risiko for langvarig, svær neutropeni.

Accofil s sikkerhed og virkning er den samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Accofil er indiceret til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC).

Langtidsbehandling med Accofil er indiceret til at øge neutrofiltallet og til at nedsætte hyppigheden og

varigheden af infektionsrelaterede hændelser hos børn og voksne, med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l, som tidligere har haft svære

eller tilbagevendende infektioner.

Accofil er indiceret til behandling af persisterende neutropeni (ANC mindre eller lig med 1,0 x 10

hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, hvis

der ikke er anden egnet behandling af neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Der må kun gives behandling med Accofil i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring

med behandling med granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF), og som også har hæmatologisk

erfaring og de nødvendige diagnostiske faciliteter. Procedurerne for mobilisering og aferese skal

foretages i samarbejde med et onkologisk-hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for

dette område, og hvor der kan foretages korrekt monitorering af hæmatopoietiske progenitorceller.

Dosering

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Den anbefalede filgrastimdosis er 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag). Den første dosis Accofil må

tidligst gives 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier blev en subkutan

dosis på 230 mikrogram/m

/dag (4,0 til 8,4 mikrogram/kg/dag) anvendt.

Den daglige dosering med filgrastim skal fortsætte, indtil den forventede neutrofile nadir er passeret

og neutrofiltallet ligger inden for de normale værdier. Efter kemoterapi for solide tumorer, lymfomer

og lymfoide leukæmier forventes det, at behandlingsvarigheden for opfyldelse af disse kriterier kan

være op til 14 dage. Behandlingsvarigheden kan være væsentlig længere (op til 38 dage) efter

induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid leukæmi afhængig af hvilken cytotoksisk

kemoterapi og hvilket doseringsskema, der bruges.

Der blev typisk set en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage efter, at behandlingen med

filgrastrim var påbegyndt hos de patienter, som fik cytotoksisk kemoterapi. For at opnå et vedvarende

terapeutisk respons bør behandlingen med filgrastim dog ikke seponeres, før det forventede nadir er

passeret, og neutrofiltallet igen ligger inden for normalværdiområdet. Det anbefales ikke at seponere

behandlingen med filgrastim før tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er nået.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag). Den første dosis

filgrastim bør administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusion.

Når det neutrofile nadir er passeret, skal den daglige filgrastimdosis titreres i forhold til det neutrofile

respons, som følger:

Neutrofiltal

Filgrastimdosisjustering

> 1,0x10

/l i 3 på hinanden følgende dage

Reducér til 0,5 ME (5 µg)/kg/dag

Derefter, hvis ANC forbliver > 1,0 x 10

/l i

yderligere 3 på hinanden følgende dage

Seponér filgrastrim

Hvis ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, skal filgrastimdosis igen øges i henhold til

ovenstående skema

ANC = absolut neutrofiltal

Til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog PBPC-transplantation

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering er 1,0 ME (10 µg)/kg/dag i 5-7 på hinanden

følgende dage, når filgrastim anvendes alene. Timing af leukaferese:1 eller 2 leukafereser på dag 5 og

6, hvilket ofte er tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det blive nødvendigt med flere leukafereser.

Filgrastimdoseringen skal fortsætte indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering efter myelosuppresiv kemoterapi er 0,5 ME (5

µg)/kg/dag, som gives dagligt som en subkutan injektion fra den første dag efter afsluttet kemoterapi,

og indtil tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er passeret og neutrofiltallet igen ligger inden

for normalværdiområdet. Der bør udføres leukaferese i den periode, hvor ANC stiger fra < 0,5 x 10

til > 5,0 x 10

/l. Det er ofte tilstrækkeligt med én leukaferese hos patienter, som ikke har fået

omfattende kemoterapi. I andre tilfælde anbefales det at udføre flere leukafereser.

PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation, skal der gives 1,0 ME (10

µg)/kg/dag i 4-5 på hinanden følgende dage. Leukaferese skal startes på dag 5 og fortsættes indtil dag

6, om nødvendigt, for at indsamle 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens legemsvægt.

Patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Medfødt neutropeni

Den anbefalede startdosis er 1,2 ME (12 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede startdosis er 0,5 ME (5 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Dosisjusteringer

Filgrastim skal gives dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er nået og kan opretholdes

på mere end 1,5 x 10

/l. Når dette respons er nået, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af

dette niveau fastlægges. Det er nødvendigt med daglig behandling i længere tid for at opretholde et

tilfredstillende neutrofiltal. Efter en eller to ugers behandling kan den indledende dosis fordobles eller

halveres afhængig af patientens respons. Derefter kan dosis justeres individuelt for hver 1-2 ugers

behandling for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Det kan

overvejes at øge dosis hurtigere hos patienter med svære infektioner. I kliniske studier havde 97 % af

de patienter, der responderede, komplet respons efter doser ≤ 24 µg/kg/dag. Langtidssikkerheden af

behandling med filgrastim i doser over 24 µg/kg/dag hos patienter med svær, kronisk neutropeni

kendes ikke.

Patienter med HIV-infektion

Revertering af neutropeni

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 0,1 ME (1 µg)/kg/dag med titrering op til højst 0,4 ME (4

µg)/kg/dag indtil en normal neutrofiltal er opnået og kan opretholdes (ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniske

studier, responderede mere end 90 % af patienterne på disse doser og opnåede en revertering af

neutropeni på 2 dage (median). I et lille antal patienter (< 10 %), var doser på op til 1,0 ME (10

µg)/kg/dag nødvendige for at opnå revertering af neutropeni.

Vedligeholdelse af normalt neutrofiltal

Når der er opnået revertering af neutropeni, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af et

normalt neutrofiltal fastlægges. Det anbefales indledningsvist at justere dosis til 30 ME (300 µg)/dag

hver anden dag. For at opretholde et neutrofiltal > 2,0 x 10

/l kan det blive nødvendigt med flere

dosisjusteringer, afhængig af patienternes ANC. I kliniske studier var det nødvendigt at give 30 ME

(300 µg)/dag i 1 til 7 dage pr. uge for at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l med en median

doseringshyppighed på 3 dage pr. uge. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan langtidsbehandling

være nødvendig.

Specielle populationer

Ældre

I kliniske forsøg med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men særlige undersøgelser er

ikke udført i denne gruppe, og derfor kan specifikke anbefalinger vedrørende dosering ikke gives.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Studier med filgrastim hos patienter med svær nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at filgrastim

har en farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos hos raske personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig i disse tilfælde.

Pædiatriske patienter med svær kronisk neutropeni og/eller cancer

65 procent af patienterne undersøgt i et SCN forsøgsprogram var under 18 år. Der var en klar

behandlingseffekt hos patienter i denne aldersgruppe, hvoraf flertallet havde medfødt neutropeni. Der

fandtes ingen forskelle med hensyn til sikkerhedsprofilen for pædiatriske patienter behandlet for SCN.

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisanbefalingerne for pædiatriske patienter er de samme som for voksne, der får myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapipunkt.

Administration

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Filgrastim kan gives som en daglig subkutan injektion eller alternativt som en daglig intravenøs

infusion efter fortynding med isoton glukose 50 mg/ml (5 %) over 30 minutter. For yderligere

vejledning vedrørende fortynding før infusion se punkt 6.6. I de fleste tilfælde fortrækkes den

subkutane administrationsvej. Fra et studie med indgift af en enkeltdosis er der nogen evidens for, at

intravenøs dosering kan forkorte varigheden af virkningen. Den kliniske relevans af dette fund i

sammenligning med indgift af multiple doser er uklar. Valget af administrationsvej bør afhænge af de

individuelle kliniske omstændigheder.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Filgrastim gives som en intravenøs, kortvarig infusion over 30 minutter eller som en subkutan eller

intravenøs, kontinuerlig infusion over 24 timer i hvert tilfælde efter fortynding i 20 ml 50 mg/ml (5 %)

isoton glukose til infusion. For yderligere vejledning vedrørende fortynding med isoton glukose 50

mg/ml (5 %) opløsning før infusionen, se pkt.6.6.

Til mobilisering af PBPC

Filgrastim til PBPC-mobilisering, når det anvendes alene

Filgrastim kan gives som en 24-timers subkutan kontinuerlig infusion eller som en subkutan injektion.

Ved infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinjektionsvæske (se pkt. 6.6).

Filgrastim til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Filgrastim til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Filgrastim skal gives ved subkutan injektion.

Hos patienter med SCN

Til medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni, filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med HIV-infektion

For revertering af neutropeni og vedligeholdelse af normale neutrofiltal hos patienter med hiv-

infektion, administreres filgrastim subkutant.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF), skal handelsnavnet

på det administrerede produkt tydeligt fremgå i patientjournalen

Særlige advarsler og forsigtighedsregler på tværs af indikationer

Filgrastrim må ikke anvendes til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

dosisregimer.

Filgrastim må ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni, som udvikler leukæmi eller hvor

der er bevis for leukæmisk evolution.

Overfølsomhed

Der er indberettet overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået efter den første

eller efterfølgende behandlinger, hos patienter, der blev behandlet med filgrastim. Filgrastim skal

seponeres permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke

administreres til patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet.

Hyppigheden af antistofdannelse mod filgrastim er generelt lav. Bindende antistoffer optræder, som

det kan forventes med alle biologiske lægemidler, men for nuværende har de ikke været forbundet

med neutraliserende aktivitet.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML)

Malign cellevækst

G-CSF kan fremme væksten af myeloide celler

in vitro

og lignende virkninger kan ses på nogle non-

myeloide celer

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke klarlagt. Derfor er filgrastim ikke indiceret ved disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim skal gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og virkning hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos

de novo

AML-patienter, som er < 55 år, og som har god cytogenetik [t (8; 21), t (15; 17), og inv (16)] er ikke

klarlagt.

Andre særlige forsigtighedsregler

Osteoporose

Det kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter, som får kontinuerlig behandling

med filgrastim i mere end 6 måneder, og som har underliggende osteoporotiske knoglesygdomme.

Pulmonale bivirkninger

Der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, særligt interstitiel pneumoni, efter administration af

G-CSF. Patienter med en nylig anamnese med lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en højere

risiko. Lyngesymptomer som f.eks. hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på

lungeinfiltrater og forværring af lungefunktionen kan være tidlige tegn på Adult Respiratory Distress

Syndrome (ARDS). I disse tilfælde skal filgrastim seponeres og en passende behandling gives.

Kapillær lækagesyndrom

Kapillær lækagesyndrom er indberettet efter administration af granulocytkoloni-stimulerende faktor

og er kendetegnet ved hypotension, hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der

udvikler symptomer på kapillær lækagesyndrom bør monitoreres nøje og have standard symptomatisk

behandling, som kan omfatte behov for intensiv pleje (se pkt. 4.8)

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim og pegfilgrastim.

Glomerulonefritis svandt generelt efter dosisreduktion eller seponering af filgrastim og pegfilgrastim.

Monitorering med urinalyser anbefales.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet tilfælde af splenomegali og miltruptur med frekvensen ”ikke almindelig” efter

administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt eller miltruptur. Det har vist sig, at dosisreduktioner af Filgrastim

bremser eller standser udviklingen af miltsvulst hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni, og hos

3 % af patienterne var en splenektomi påkrævet.

Leukocytose

Der er blevet observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de patienter, der

fik filgrastim i doser over 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Der er ikke indberettet bivirkninger, der er

direkte relateret til denne grad af leukocytose. På grund af den mulige risiko, som er forbundet med

svær leukocytose, bør der derfor foretages leukocyttælling med regelmæssige mellemrum under

behandlingen med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal

filgrastim seponeres omgående. Under behandlingen med filgrastim til PBPC-mobilisering, skal

behandlingen med filgrastim dog først afbrydes eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til 70 x

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal udvises særlig forsigtighed, når patienter behandles med højdosis kemoterapi, fordi der ikke

er påvist forbedret tumorrespons, og fordi højere doser af kemoterapeutiske stoffer kan medføre

forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske virkninger (der

henvises til ordinationsinformationen for de specifikt anvendte kemoterapeutika).

Kemoterapis effekt på erythrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresiv kemoterapi. På grund af muligheden for at modtage højere doser kemoterapi (f.eks.

fulde doser i det foreskrevne ordineringsskema) kan patienten have højere risiko for trombocytopeni

og anæmi. Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien regelmæssigt. Der skal

udvises særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske stoffer, som er kendt for at forårsage svær

trombocytopeni både som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemotrapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Virkningerne af filgrastim hos patienter med stærkt reduceret antal af myeloid progenitorceller er ikke

blevet undersøgt. Filgrastim virker primært på neutrofile precursor-celler, og resulterer i forhøjede

neutrofiltal. Det neutrofile respons kan derfor være formindsket hos patienter med et nedsat antal

precursor-celler (f.eks. hos patienter, som er behandlet med intensiv stråle- eller kemoterapi, eller

patienter med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er af og til indberettet tilfælde af vaskulære lidelser, herunder veno-okklusive lidelser og

forstyrrelser i væskevolumen hos patienter behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af

transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host-sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt.4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

knoglebilledresultaterne.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget PBPC-mobilisering

Mobilisering af PBPC

Der er ingen prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliseringsmetoder

(filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) i den samme

patientpopulation. Graden af variation mellem individuelle patienter og laboratorieanalyser af CD34

celler betyder, at en direkte sammenligning af forskellige studier er vanskelig. Det er derfor svært at

anbefale en optimal metode. Valget af mobiliseringsmetode bør overvejes i relation til det overordnede

formål med behandlingen for hver individuel patient.

Tidligere eksponering over for cytotoksiske stoffer

Patienter, der tidligerehar fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af PBPC til at nå det anbefalede minimumsresultat (2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller acceleration i gendannelsen af trombocytter i samme omfang.

Visse cytostatika er særligt toksiske over for den hæmatopoietiske progenitorpool, og kan have en

negativ virkning på mobilisering af progenitorceller. Stoffer som melphalan, carmustin (BCNU) og

carboplatin kan medføre en reduceret høst af progenitorceller, hvis de gives i lang tid, før det forsøges

at foretage mobilisering af progenitorceller. Administration af melphalan, carboplatin eller carmustin

(BCNU) sammen med filgrastim har imidlertid vist sig at være virkningsfuld til mobilisering af

progenitorceller. Det er tilrådeligt at planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen tidligt i

behandlingsforløbet af patienten, når en transplantation af perifere blodprogenitorceller kan forudses.

Hos disse patienter bør opmærksomheden især være rettet mod antallet af mobiliserede

progenitorceller før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig i henhold til

de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre behandlingsformer, som ikke omfatter

støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter, der behandles med

filgrastim, skal man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en

flowcytometrisk analyse af antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi.

Derfor skal anbefalinger af antal, som er baseret på undersøgelser i andre laboratorier, tolkes med

forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks men kontinuerlig relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring og et mindre høstudbytte til en langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af perifere

blodprogenitorceller

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og må kun overvejes at

blive anvendt ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC må kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige egnethedskriterier for stamcelledonation. Opmærksomheden skal specielt været

rettet mod hæmatologiske værdier og smittefarlige sygdomme. Filgrastims sikkerhed og virkninger er

ikke blevet vurderet hos raske donorer under 16 år eller over 60 år.

Trombocytopeni

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”meget almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim. Trombocyttallene bør derfor overvåges tæt.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) hos 35 % af forsøgspersonerne, der blev undersøgt.

Blandt disse blev der

indberettet to tilfælde af trombocyttal

< 50 x

/l, som var relateret til leukafereseproceduren.

Hvis

det er nødvendigt med mere end én leukaferese, skal man være særlig opmærksom på donorer, som

har et trombocyttal < 100 x 10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er < 75 x 10

Leukaferese må ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har kendte

hæmostatiske defekter. Hvis leukocyttallet stiger til > 70 x10

/l, skal administrationen af filgrastim

seponeres eller dosis nedsættes. Donorer, der får G-CSF til mobolisering af PBPC skal monitoreres,

indtil deres hæmatologiske værdier vender tilbage til normalen.

Der er blevet observeret forbigående cytogenetiske abnormaliteter hos raske donorer efter brug af

G-CSF. Signifikansen af disse ændringer er ukendt. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon

kan dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentrene systematisk indsamler data og følger

stamcelledonorerne i mindst 10 år mulig for at sikre monitorering af langtidssikkerheden.

Der er indberettet om almindeligt forekommende, men generelt asymptomatiske tilfælde af

splenomegali og om meget sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og hos patienter efter

administration af G-CSF. Visse tilfælde af miltruptur var dødelige. Derfor bør størrelsen af milten

monitoreres nøje (f.eks. ved en klinisk undersøgelse eller ultralyd). Diagnosen miltruptur skal

overvejes hos donorer og/eller patienter, som klager over smerter i venstre side af abdomen eller

nederste del af skulderbladet.

I normale donorer er dyspnø almindeligt rapporteret og andre pulmonale bivirkninger (hæmoptyse,

pulmonal blødning, lunge infiltrater og hypoxi) er blevet rapporteret sjældent. I tilfælde af mistanke

om eller bekræftet pulmonale bivirkninger, bør seponering af behandlingen med filgrastim overvejes

og passende medicinsk behandling gives.

Særlige forsigtighedsregler hos modtagere af allogene PBPC'er, der er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat

og modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk graft versus host-sygdom

(GvHD), når der sammenlignes med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos SCN-patienter

Blodcelletal

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim. Trombocyttallene skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen med

filgrastim. Intermitterende pauser i behandlingen eller nedsættelse af filgrastimdosis bør overvejes hos

patienter, der udvikler trombocytopeni, dvs. patienter, der får et vedvarende trombocyttal på < 100 x

Der kan komme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger i myeloide

progenitorceller, som kan nødvendiggøre tæt monitorering af celletal.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Man bør være særlig omhyggelig med at stille diagnosen svær kronisk neutropeni for at skelne den fra

andre hæmatopoietiske lidelser som f.eks. aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der foretages en fuldstændig blodcelletælling med differential- og trombocyttælling,

og der bør udføres en evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg var der en lav frekvens (ca. 3 %) af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med svær kronisk neutropeni, som blev behandlet med filgrastim. Denne

observation blev kun gjort hos patienter med medfødt neutropeni. MDS og leukæmier er naturlige

komplikationer ved sygdommen, og forbindelsen til behandlingen med filgrastim er usikker. Ved

gentagne rutineundersøgelser blev der senere fundet abnormaliteter, herunder monosomi 7, hos en

undergruppe på ca. 12 % af de patienter, som havde normal cytogenetik ved baseline. Hvis patienter

med svær kronisk neutropeni udvikler abnorm cytogenetik, bør risici og fordele af fortsat behandling

med filgrastim afvejes nøje. Hvis der opstår MDS eller leukæmi, bør behandlingen med filgrastim

seponeres. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om langtidsbehandling af patienter med svær kronisk

neutropeni vil prædisponere patienterne til cytogenetiske abnormiteter, MDS eller leukæmisk

transformation. Det anbefales at udføre morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos

patienterne med regelmæssige intervaller (ca. hver 12.måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni, som f.eks. virusinfektioner, skal udelukkes.

Der er indberettet tilfælde af splenomegali med frekvensen ”meget almindelig” og tilfælde af

miltruptur med frekvensen ”almindelig” efter administration af filgrastim. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Splenomegali er en direkte virkning af behandlingen med filgrastim. I kliniske studier fandt man, at 31

% af patienterne havde palpabel splenomegali. Der forekom radiografisk påviste volumenforstørrelser

tidligt under behandlingen med filgrastim, som havde en tendens til at stabilisere sig senere i

behandlingen. Det blev bemærket, at dosisreduktion nedsatte eller standsede progressionen af

miltforstørrelse, men i 3 % af patienterne, var en splenektomi påkrævet. Miltstørrelsen bør vurderes

regelmæssigt. Palpation af abdomen bør være tilstrækkelig til at detektere abnorme forstørrelser af

milten.

Hæmaturi var almindelig, og proteinuri forekom hos et lille antal patienter. Der bør udføres

regelmæssige urinanalyser for at monitorere denne hændelse.

Sikkerheden og virkningen hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med HIV-infektion

Der er indberettet tilfælde af splenomegail med frekvensen ”almindelig” efter administration af

filgrastim. Patienter i behandling med filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter

og/eller smerter yderst i skulderen, skal undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Blodcelletal

Det absolutte neutrofiltal (ANC) skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen

med filgrastim. Nogle patienter responderer meget hurtigt og med en udtalt stigning i neutrofiltallet

allerede ved den første filgrastimdosis. Det anbefales at måle ANC dagligt i de første 2-3 dage under

behandlingen med filgrastim. Derefter anbefales det at måle ANC mindst to gange ugentligt i de første

to uger, og derefter en gang ugentligt eller en gang hver anden uge under

vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende behandling med 30 ME (300 mikrogram)

filgrastim/dag, kan der ses store udsving i patientens ANC over tid. Det anbefales at tage blodprøver

til bestemmelse af ANC umiddelbart før, der gives en ny filgrastimdosis for at kontrollere patientens

trough-level eller nadir ANC.

Risiko forbundet med øgede doser af myelosuppressive lægemidler

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresive lægemidler. Som et resultat af muligheden for at modtage højere doser eller et større

antal af disse lægemidler med filgrastimbehandling, kan patienten have større risiko for at udvikle

trombocytopeni og anæmi. Det anbefales at kontrollere blodtallene regelmæssigt (se ovenfor).

Infektioner og maligne sygdomme, som forårsager myelosuppression

Neutropeni kan skyldes opportunistiske knoglemarvsinfiltrerende infektioner som f.eks.

Mycobacterium avium

eller maligne sygdomme som f.eks. lymfomer. Hos de patienter, som har kendte

knoglemarvsinfiltrerende infektioner eller maligne sygdomme, skal det overvejes at behandle den

underliggende sygdom på passende måde i tillæg til neutropenibehandlingen med filgrastim.

Filgrastims virkning på neutropeni, som skyldes knoglemarvsinfiltrerende infektion eller maligne

sygdomme, kendes ikke tilstrækkeligt.

Særlige forsigtighedsregler

hos patienter med seglcelletræk og seglcelleanæmi

Der er indberettet tilfælde af seglcellekriser, som i visse tilfælde var dødbringende, ved behandling af

forsøgspersoner med seglcelletræk eller seglcelleanæmi med filgrastim. Læger skal udvise

forsigtighed, når de overvejer at behandle med filgrastim hos patienter med seglcelletræk eller

seglcellesygdom, og dette bør kun finde sted efter nøje afvejning af mulige risici og fordele.

Alle patienter

Accofil indeholder sorbitol (E420) som et hjælpestof med en koncentration på 50 mg/ml. Bør ikke

anvendes til patienter med hereditær fructoseintolerans.

Kanylehætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (et latexderivat), som kan

forårsage allergiske reaktioner.

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. Se også pkt.

4.8.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Filgrastims sikkerhed og virkning er ikke sikkert fastlagt, hvis det gives på samme dag som

myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi. Det anbefales ikke at anvende filgrastim i perioden 24 timer

før til 24 timer efter kemoterapi på grund af de hurtigt delende myeloide cellers følsomhed over for

myelosuppressiv cytotoksisk kemoterapi. Der er præliminær evidens fra et mindre antal patienter, som

blev behandlet samtidigt med filgrastim og 5-fluorouracil, der tyder på, at neutropeniens sværhedsgrad

kan forværres.

Mulige interaktioner med andre hæmatopoietiske vækstfaktorer og cytokiner er endnu ikke blevet

undersøgt i kliniske forsøg.

Da lithium fremmer frigivelsen af neutrofile granulocytter, er det sandsynligt, at det øger filgrastims

virkning. Selvom denne interaktion ikke er formelt undersøgt, er der ingen evidens for, at en sådan

interaktion er skadelig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af filgrastim til gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet. Hos kaniner blev der observeret et øget tab af embryoner ved

eksponeringer mange gange højere end den kliniske eksponering og samtidig maternel toksicitet (se

pkt. 5.3). Der er rapporter i litteraturen, hvor der er påvist passage af filgrastim gennem placenta.

Filgrastim anbefales ikke under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om filgrastim/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for ammede barn kan ikke

udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling med filgrastim skal afbrydes/ophøre, idet

der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for kvinden.

Fertilitet

Filgrastim påvirkede ikke reproduktionsevnen eller fertiliteten hos han- eller hunrotter (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Accofil kan have en mindre påvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan opstå svimmelhed efter administration af Accofil (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De alvorligste bivirkninger, der kan opstå under behandling med Filgrastim, omfatter: anafylaktisk

reaktion, alvorlige pulmonale bivirkninger (herunder interstitiel lungebetændelse og ARDS), kapillær

lækagesyndrom, alvorlig splenomegali og miltruptur, transformation til myelodysplastisk syndrom

eller leukæmi hos SCN-patienter, GvHD hos patienter, der får allogen knoglemarvstransmission eller

mobilisering af perifere blodstamceller og seglcellekrise hos patienter med seglcelleanæmi.

De hyppigst rapporterede bivirkninger er pyreksi, muskuloskeletale smerter (som omfatter

knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerte i ekstremitet, muskuloskeletale smerter,

muskuloskeletale smerter i brystet, nakkesmerter), anæmi, opkastning og kvalme. I kliniske forsøg hos

kræftpatienter var muskuloskeletale smerter milde eller moderate hos 10 % og alvorlige hos 3 % af

patienterne.

Tabelform af bivirkninger

Data i tabellerne herunder beskriver bivirkninger rapporteret fra kliniske forsøg og spontane rapporter.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter faldende alvorlighed.

Vurderingen af bivirkninger er baseret på følgende frekvens data:

Meget almindelig: ≥ 1/10

Almindelig: ≥ 1/100 til <1/10

Ikke almindelig: ≥ 1/1.000 til < 1/100

Sjælden: ≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjælden: < 1/10.000

Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Sepsis

Bronchitis

Infektion i

øvre luftvej

Urinvejsinfe

ktion

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni

Anæmi

Splenomegal

Nedsat

hæmoglobin

Leukocytos

Miltruptur

Miltrupt

Seglcell

ekrise

Tromb

ocytop

Anæm

Immunsystemet

Graft

versus

host

sygdom

Lægemidde

loverfølso

mhed

Overfølsom

Anafyla

ktisk

reaktion

Metabolisme og

ernæring

Nedsat

appetit

Forhøjet

laktatdehydr

ogenase i

blodet

Hyperurikæ

Forhøjet

urinsyre i

blodet

Fald i

blodsuk

Pseudop

odagra

(Pyrofos

fatartrop

ati)

Væskev

olumen

forstyrre

lser

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Hypoæstesi

Paræstesi

Vaskulære

sygdomme

Hypotension

Hypertension

Veno-

okklusiv

sygdom

Kapillær

lækages

yndrom

,Aortitis

Luftveje, thorax

og mediastinum

Hæmoptyse

Dyspnø

Hoste

Orofaryngeal

e smerter

Epitaxis

Akut

respiratoris

k distress

syndrom

Respiration

ssvigt

Lungeødem

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

Interstitiel

lungesygdo

Lungeinfilt

ration

Lungeblød

ning

Hypoxi

Mave-tarm-

kanalen

Diarré

Opkastning

Kvalme

Forstoppelse

Orale

smerter

Lever og

galdeveje

Forhøjet

basisk

fosfatase i

blodet

Hepatomegal

Forhøjet

gammaglut

amyltransfe

rase

Forhøjet

aspartat-

aminotransf

erase

Hud og

subkutane væv

Alopeci

Udslæt

Erytem

Maculopap

ulært

udslæt

Sweets

syndrom

(akut

febril ne

utrofil

dermato

Kutan

vaskuliti

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskel- og

ledsmerter

Muskelkram

Osteoporos

Fald i

knoglet

æthed

Forværri

ng af

reumato

artritis

Nyrer og

urinveje

Dysuri

Hæmaturi

Proteinuri

Urinano

mali

Glomer

ulonefrit

Almene

symptomer og

reaktioner på

Træthed

Slimhindebetændel

Brystsmerter

Asteni

Reaktion på

injektionsst

edet

MedDRA

systemorgan-

klasse

Bivirkninger

Meget almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke

kendt

administrationss

tedet

Pyreksi

Smerter

Utilpashed

Perifert

ødem

Traumer,

forgiftninger og

behandlingskom

plikationer

Transfusions

reaktion

Se pkt

4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter efter allogen knoglemarvstransplantation

(se pkt. 4.8, Beskrivelse af udvalgte bivirkninger)

Omfatter knoglesmerter, rygsmerter, artralgi, myalgi, smerter i ekstremiteter, muskel- og ledsmerter,

muskel- og ledsmerter i brystet, nakkesmerter

Der blev observeret tilfælde efter markedsføring med filgrastim hos patienter, der gennemgik

knoglemarvstransplantation eller PBPC-mobilisering

Bivirkninger med højere forekomst hos Filgrastim-patienter sammenlignet med placebo og associeret

med følgerne af den underliggende malignitet eller cytotoksisk

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

GvHD

Der har været rapporter om GvHD og dødsfald hos patienter, som fik G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.4 og 5.1)

Kapillær lækagesyndrom

Tilfælde af kapillær lækagesyndrom er blevet indberettet efter markedsføring ved brug af

granulocytkoloni-stimulerende faktor. Disse er generelt forekommet hos patienter med fremskreden

malign sygdom, sepsis, som fik flere kemoterapipræparater eller gennemgik aferese (se pkt. 4.4).

I randomiserede, placebokontrollerede kliniske studier øgede filgrastim ikke hyppigheden af

bivirkninger forbundet med cytotoksisk kemoterapi. I disse kliniske forsøg blev der med lige stor

frekvens indberettet kvalme og opkastning, alopeci, diarré, træthed, anoreksi, mucositis, hovedpine,

hoste, udslæt, brystsmerter, generel svækkelse, ondt i halsen, forstoppelse og smerte blandt

cancerpatienter behandlet med filgrastim/kemoterapi og placebo/kemoterapi.

Efter markedsføring er kutan vaskulitis er blevet indberettet hos patienter i behandling med filgrastim.

Mekanismen bag vaskulitis hos patienter, der får filgrastim er ikke kendt. Hyppigheden skønnes at

være ikke almindelig baseret på data fra kliniske studier.

Sweets syndrom

Tilfælde af Sweets syndrom (akut febril dermatose) er blevet indberettet efter markedsføring.

Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på data fra kliniske studier.

Pulmonale bivirkninger

I kliniske studier og efter markedsføring er der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, herunder

interstitiel lungesygdom, lungeødem og lungeinfiltration. I nogle tilfælde har det udviklet sig til

respirationssvigt eller acute respiratory distress syndrome (ARDS), som kan være fatal (se pkt.4.4).

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet tilfælde af splenomegali og miltruptur med frekvensen ”ikke almindelig” efter

administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige (se pkt. 4.4).

Overfølsomhed

Overfølsomhed-lignende reaktioner, inklusive anafylaksi, udslæt, urticaria, angioødem, dyspnø og

hypotension forekom ved den initiale eller efterfølgende behandling i kliniske studier og efter

markedsføring. Generelt sås indberetningerne hyppigere efter intravenøs administration. I visse

tilfælde kom symptomerne igen ved fornyet administration, som tyder på en mulig sammenhæng.

Filgrastim skal seponeres permanent hos patienter, der får alvorlige, allergiske reaktioner.

Efter markedsføring er der indberettet isolerede tilfælde af seglcellekriser hos patienter med

seglcellesygdom (se pkt. 4.4). Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på kliniske

forsøgsdata.

Kutan vaskulitis

Der er indberettet kutan vaskulitis hos patienter, der blev behandlet med Filgrastim.

Vasculitismekanismen hos patienter, der får Filgrastim, er ukendt. Ved langvarig brug er der

indberettet kutan vaskulitis hos 2 % af SCN-patienterne.

Pseudogout (pyrofosfatartropati)Der er blevet indberettet pseudopodagra hos cancerpatienter, der blev

behandlet med filgrastim. Hyppigheden skønnes at være ikke almindelig baseret på data fra kliniske

studier.

Leukocytose

Der blev observeret leukocytose (leukocyttal > 50 x 10

/l) hos 41 % af donorer og forbigående

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l) efter filgrastimbehandling og leukaferese blev observeret

hos 35 % af donorer.

Pædiatrisk population

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Derfor tyder det på, at der ikke er

nogen aldersrelaterede forskelle i Filgrastims farmakokinetik. Den eneste bivirkning, der vedvarende

blev rapporteret, var muskel- og ledsmerter, hvilket ikke er forskelligt fra erfaringen hos den voksne

population. Data er utilstrækkelige til at evaluere anvendelse af filgrastim hos børn yderligere.

Andre særlige befolkningsgrupper

Geriatrisk anvendelse

Der er ikke observeret nogen overordnede forskelle i sikkerhed eller effekt mellem personer over 65 år

i forhold til yngre voksne (> 18 år) patienter i cytotoksisk kemoterapi og klinisk erfaring har ikke

identificeret forskelle i respons mellem ældre og yngre voksne patienter. Der er ikke tilstrækkelige

data til at vurdere brug af Accofil til geriatriske patienter hvad angår andre godkendte indikationer for

Accofil.

Pædiatriske patienter med SCN

Tilfælde af nedsat knogletæthed og osteoporose er blevet rapporteret hos pædiatriske patienter med

svær kronisk neutropeni, som fik kronisk behandling med filgrastim.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Virkningerne efter overdosering af Accofil er ikke klarlagt. Seponering af behandlingen med

filgrastim resulterer normalt i et fald på 50 % i antallet af cirkulerende neutrofile granulocytter inden

for 1 til 2 dage med tilbagevenden til normale niveauer i 1 til 7 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunstimulerende midler, kolonistimulerende faktorer,

ATC-kode: L03AA02

Accofil er et biosimilært lægemiddel. Yderligere oplysninger kan findes på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Farmakodynamisk virkning

Humant G-CSF er et glykoprotein, som regulerer dannelsen og frigivelsen af funktionelle neutrofile

granulocytter fra knoglemarven. Accofil, som indeholder r-metHuG-CSF (filgrastim) forårsager

signifikante stigninger af neutrofiltallet i perifert blod inden for 24 timer med mindre stigninger af

monocyttallet. Hos nogle SCN-patienter kan filgrastim også inducere en mindre stigning af antallet af

cirkulerende eosinofile og basofile granulocytter i forhold til baseline. Nogle af disse patienter kan

allerede før behandlingen have eosinofili eller basofili. Forhøjelserne af neutrofiltallene er

dosisafhængige ved de anbefalede doser. De neutrofile granulocytter, der dannes som respons på

filgrastim, viser normal eller forstærket funktion, som påvist ved tests af kemotaktisk og fagocytotisk

funktion. Efter seponering af filgrastimbehandlingen nedsættes det cirkulerende neutrofiltal med 50 %

inden for 1 til 2 døgn, og normaliseres inden for 1 til 7 dage.

Anvendelsen af filgrastim hos patienter, som får cytotoksisk kemoterapi medfører signifikant

reduktion af incidensen, sværhedsgraden og varigheden af neutropeni og febril neutropeni. Behandling

med filgrastim reducerer signifikant varigheden af febril neutropeni, antibiotikabehandling og

indlæggelse efter induktionskemoterapi for akut myeloid leukæmi eller myeloablativ terapi efterfulgt

af knoglemarvstransplantation. Hyppigheden af feber og dokumenterede infektioner blev ikke

reduceret uanset situation. Varigheden af feber blev ikke reduceret hos patienter, der gennemgik

myeloablativ terapi efterfulgt af knoglemarvstransplantation.

Anvendelse af filgrastim, enten alene eller efter kemoterapi, mobiliserer hæmatopoietiske

progenitorceller i perifert blod. Disse autologe PBPC'er kan høstes og infunderes efter højdosis

cytotoksisk behandling, enten i stedet for eller som tillæg til knoglemarvstransplantationen. Infusion af

PBPC'er fremmer den hæmatopoietiske restitution, idet perioden med risiko for hæmoragiske

komplikationer og behovet for trombocyttransfusioner forkortes. Modtagere af allogene PBPC' er, som

er mobiliseret med filgrastim, oplevede signifikant hurtigere hæmatologisk restitution, som medførte

et signifikant fald i tiden til ikke-understøttet trombocytrestitution sammenlignet med allogen

knoglemarvstransplantation.

Et retrospektivt europæisk studie, der evaluerede anvendelsen af G-CSF efter allogen

knoglemarvstransplantation hos patienter med akutte leukæmier, tydede på en øget risiko for GvHD,

behandlingsrelateret mortalitet (BRM) og mortalitet efter administration af G-SCF.

I et separat, retrospektivt internationalt studie med patienter med akutte og kroniske myelogene

leukæmier, blev der ikke observeret nogen virkning på risikoen for GvHD, BRM og mortalitet.

Der blev ikke påvist nogen virkning på risikoen for akut GvHD, kronisk GvHD eller tidlig

behandlingsrelateret mortalitet i en metaanalyse af allogene transplantationsstudier, som omfattede

resultaterne fra 9 prospektive randomiserede studier, 8 retrospektive studier og 1 case-kontrolleret

studie.

Relativ risiko (95 % CI) for GvHD og BRM

efter behandling med G-CSF efter knoglemarvstransplantation

Publikation

Studieperiode

Antal

Akut grad II-

IV GvHD

Kronisk

GvHD

BRM

Metaanalyse

(2003)

1986 - 2001

1.198

1,08

(0,87, 1,33)

1,02

(0,82, 1,26)

0,70

(0,38, 1,31)

Europæisk

retrospektivt

studie (2004)

1992 - 2002

1.789

1,33

(1,08, 1,64)

1,29

(1,02, 1,61)

1,73

(1,30, 2,32)

Internationalt

retrospektivt

studie (2006)

1995 - 2000

2.110

1,11

(0,86, 1,42)

1,10

(0,86, 1,39)

1,26

(0,95, 1,67)

Analysen omfatter studier med knoglemarvstransplantationer i denne periode. I nogle studier blev der

anvendt GM-CSF

Analyse omfatter patienter, der fik knoglemarvstransplantationer i denne periode.

Anvendelsen af filgrastim til mobilisering af PBPC'er hos raske donorer før en allogen

transplantation med PBPC.

Hos normale donorer muliggør en dosis på 10 mikrogram/kg/dag administreret subkutant i 4-5 på

hinanden følgende dage en indsamling af ≥ 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens kropsvægt hos de

fleste donorer efter to leukafereser.

Anvendelsen af filgrastim til børn eller voksne med SCN (alvorlig medfødt, cyklisk og idiopatisk

neutropeni) fremkalder en vedvarende øgning af det absolutte neutrofiltal i perifert blod og en

reduktion i antallet af infektion og relaterede hændelser.

Anvendelse af filgrastim til patienter med HIV-infektion opretholder et normalt neutrofiltal og

muliggør planlagt dosering af antivirale og/eller andre myelosuppressive behandlinger. Der er ikke

tegn på, at patienter med HIV-infektion, der behandles med filgrastim, udviser en øget

HIV-replikation.

Som andre hæmatopoietiske vækstfaktorer har G-CSF vist stimulerende egenskaber på humane

endotelceller

in vitro

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter subkutan administration af anbefalede doser, forblev serumkoncentrationerne over 10 ng/ml i

8-16 timer.

Fordeling

Fordelingsvoluminet i blod er ca. 150 ml/kg.

Elimination

Det er påvist, at filgrastims clearance følger første ordens farmakokinetik efter både subkutan eller

intravenøs administration. Eliminationshalveringstiden af filgrastim i serum er ca. 3,5 timer, med en

clearancerate på ca. 0,6 ml/min/kg. Kontinuerlig infusion af Accofil i en periode på op til 28 døgn til

patienter, som restituerer efter autolog knoglemarvstransplantation, resulterede i intet tegn på

akkumulation og sammenlignelige halveringstider.

Linearitet

Der er en positiv lineær korrelation mellem dosis og serumkoncentrationen af filgrastim, uanset om

det administreres intravenøst eller subkutant. Efter subkutan administration af anbefalede doser blev

serumkoncentrationer over 10 ng/ml opretholdt i 8 til 16 timer. Fordelingsvolumen i blodet er ca.

150 ml/kg.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Filgrastim blev undersøgt i toksicitetsstudier med gentagne doser af op til 1 års varighed, hvor der blev

observeret ændringer, som kunne tilskrives de forventede farmakologiske virkninger, herunder

leukocytstigning, myeloid hyperplasi i knoglemarv, ekstramedullær granulopoiese og forstørret milt.

Alle disse ændringer svandt efter seponering.

Virkningerne af filgrastim på den prænatale udvikling er undersøgt hos rotter og kaniner. Intravenøs

administration (80 µg/kg/dag) af filgrastim til kaniner under organogenese var toksisk for moderen, og

der blev observeret øget spontan abort, tab efter implantation og reduceret gennemsnitlig levende

kuldstørrelse og fostervægt.

Baseret på de rapporterede data for et andet filgrastimpræparat, der ligner Accofil, blev der observeret

sammenlignelige fund samt en stigning i fostermisdannelser ved 100 µg/kg/dag, en maternelt toksisk

dosis, der svarer til en systemisk eksponering på ca. 50-90 gange de eksponeringer, der ses hos

patienter, som behandles med den kliniske dosis på 5 µg/kg/dag. NOAEL (

no observed adverse effect

level

) for embryoføtal toksicitet i dette studie var 10 µg/kg/dag, hvilket svarede til en systemisk

eksponering på ca. 3-5 gange de eksponeringer, der ses hos patienter, som behandles med den kliniske

dosis.

Hos drægtige rotter blev der ikke observeret nogen maternel eller føtal toksicitet i doser på op til 575

µg/kg/dag. Afkom af rotter, der fik filgrastim administreret i den perinatale periode og i

laktationsperioden, udviste forsinkelse i ekstern differentiering og væksthæmning (≥20 µg/kg/dag) og

let nedsat overlevelsesrate (100 µg/kg/dag).

Der blev ikke observeret nogen indvirkning af filgrastim på han- eller hunrotters fertilitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Iseddikesyre

Natriumhydroxid

Sorbitol (E420)

Polysorbat 80

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Accofil må ikke fortyndes med natriumchlorid opløsninger.

Fortyndet filgrastim kan adsorberes til glas- og plastmaterialer, medmindre det er fortyndet i 50 mg/ml

(5 %) glucose-infusionsvæske, opløsning (se pkt.6.6).

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det er påvist, at den fortyndede opløsning til infusion er kemisk og fysisk stabil i 24 timer ved 2 °C til

8 °C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis infusionsopløsningen ikke

anvendes med det samme, er opbevaringstiden og de øvrige forhold inden anvendelsen brugerens

ansvar og må normalt ikke overstige 24 timer ved 2 °C til 8 °C, medmindre fortynding er foretaget

under kontrollerede og godkendte, aseptiske forhold.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C). Må ikke nedfryses

En utilsigtet enkelt eksponering over for frostgrader én gang påvirker ikke Accofil s stabilitet. Hvis

eksponeringen overstiger 24 timer, eller hvis opløsningen fryses mere end en gang, må Accofil IKKE

anvendes.

Inden for opbevaringstiden og ved ambulant brug kan patienterne tage lægemidlet ud af køleskabet og

opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 25°C) i en enkelt periode på op til 15 dage. Ved

afslutningen af denne periode må lægemidlet ikke sættes tilbage i køleskabet, men skal bortskaffes.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

For det fortyndede lægemiddels opbevaringsforhold, se pkt.6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Type-I-glas fyldte injektionssprøjter er fremstillet med en permanent isat kanyle af rustfrit stål i

spidsen med 1/40 trykte markeringer for graduering fra 0,1 ml til 1 ml på cylinderen. Kanylehætten på

den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (se pkt.4.4). Hver fyldt injektionssprøjte

indeholder 0,5 ml injektionsvæske.

Hver pakning indeholdende 1, 3, 5, 7 eller 10 fyldte injektionssprøjter, med eller uden kanylebeskytter

og spritserviet(ter). De pakninger uden blisterer for injektionssprøjter uden kanylebeskytter.

Blisterpakninger indeholder injektionssprøjter med fortil monteret kanylebeskytter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hvis påkrævet kan Accofil fortyndes i 5 % glucose. Fortynding til en slutkoncentration på mindre end

0,2 ME (2 µg) pr. ml anbefales ikke.

Opløsningen skal inspiceres visuelt før brug. Kun klare opløsninger uden partikler må anvendes. Må

ikke rystes.

Til patienter, som behandles med filgrastim, som er fortyndet til en koncentration under 1,5 ME (15

µg) pr. ml, skal der tilføjes humant serumalbumin til en slutkoncentration på 2 mg/ml. F.eks.: Ved en

slutvolumen til injektion på 20 ml skal totaltdoser af filgrastim på under 30 ME (300 µg) gives med 0,2

ml 200 mg/ml (20 %) humant albuminopløsning tilsat.

Accofil indeholder ingen konserveringsmidler. Med tanke på den mulige risiko for mikrobiel

kontaminering er Accofil fyldte injektionssprøjter kun beregnet til engangsbrug.

Ved fortynding med 5 % glucose er Accofil kompatibelt med glas og flere plastikmaterialer, herunder

pvc, polyolefin (en co-polymer af polypropylen og polyethylen) og polypropylen.

Brug af den fyldte injektionssprøjte med kanylebeskytter

Kanylebeskytteren dækker kanylen efter injektion for at forhindre stikskader. Det påvirker

ikke injektionssprøjtens normale funktion. Tryk stemplet langsomt og jævnt i bund, til hele dosis er

givet, og stemplet ikke kan trykkes længere ned. Mens der stadig trykkes på stemplet, fjernes

injektionssprøjten fra patienten. Kanylebeskytteren dækker kanylen, når stemplet slippes.

Brug af den fyldte injektionssprøjte uden kanylebeskytter

Administrer dosis i henhold til standardprotokollen.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona,

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/003

EU/1/14/946/004

EU/1/14/946/011

EU/1/14/946/012

EU/1/14/946/013

EU/1/14/946/014

EU/1/14/946/015

EU/1/14/946/016

EU/1/14/946/018

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18.09.2014

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

EMA/612760/2014

EMEA/H/C/003956

EPAR - sammendrag for offentligheden

Accofil

filgrastim

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Accofil. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Accofil skal anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Accofil, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Accofil, og hvad anvendes det til?

Accofil er et lægemiddel, der anvendes til at stimulere produktionen af hvide blodlegemer i følgende

situationer:

for at mindske varigheden af for lavt indhold af hvide blodlegemer af typen neutrofile (neutropeni)

og forekomsten af neutropeni med feber (febril neutropeni) hos patienter, som får celledræbende

kræftmedicin (cytotoksisk kemoterapi)

for at nedsætte varigheden af neutropeni hos patienter, som er i behandling med henblik på at

ødelægge cellerne i knoglemarven før en knoglemarvstransplantation (således visse patienter med

leukæmi), hvis patienten har risiko for langvarig svær neutropeni

for at stimulere frigivelsen af celler fra knoglemarven hos donorer af stamceller til transplantation

for at øge indholdet af neutrofile og nedsætte risikoen for infektioner hos patienter med

neutropeni, som tidligere har haft gentagne svære infektioner

for at behandle varig neutropeni hos patienter med fremskreden infektion med hiv (humant

immundefektvirus) med henblik på at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, når andre

behandlinger ikke kan anvendes

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Accofil, der indeholder det aktive stof filgrastim, er et “biosimilært lægemiddel”. Det betyder, at Accofil

svarer til et biologisk lægemiddel (“referencelægemidlet”), som allerede er godkendt i EU.

Referencelægemidlet for Accofil er Neupogen. Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære

lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Accofil?

Accofil leveres som injektionsvæske eller som infusionsvæske (til drop) i fyldte sprøjter. Accofil gives

ved injektion under huden eller med drop i en vene. Lægemidlet fås kun på recept, og ordination og

behandling skal ske i samarbejde med en kræftafdeling.

Hvordan Accofil gives, og i hvilken dosis og hvor længe, afhænger af, hvorfor det bruges, patientens

legemsvægt og behandlingens virkning. Flere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er

en del af EPAR.

Hvordan virker Accofil?

Det aktive stof i Accofil er filgrastim, der meget ligner den humane protein

granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF). Filgrastim virker ligesom naturligt dannet G-CSF ved at

stimulere knoglemarven til at producere flere hvide blodlegemer. Filgrastim i Accofil fremstilles ved

“rekombinant DNA-teknologi”: Det produceres af bakterier, der har fået indsat et gen (DNA), som gør

dem i stand til at producere filgrastim.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Accofil?

Der er udført undersøgelser, som viser, at Accofil frembringer samme mængde af det aktive stof i

kroppen som Neupogen og øger antallet af neutrofile hvide blodlegemer lige så meget.

Accofil var genstand for én hovedundersøgelse med deltagelse af 120 voksne kvinder med brystkræft,

der blev behandlet med kemoterapi, som vides at medføre neutropeni. Patienterne fik kemoterapien på

dag ét i en 3-ugers cyklus og fik derefter én dosis af Accofil næste dag og dagligt i op til 14 dage.

Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på varigheden af svær neutropeni. Svær neutropeni

varede i gennemsnit 1,4 dage. Dette er sammenligneligt med 1,6 dage og 1,8 dage, som angives i

andre undersøgelser, der er beskrevet i litteraturen, hvor der er anvendt filgrastim. Offentliggjorte

undersøgelser viser, at fordelene og sikkerheden med hen syn til filgrastim ikke adskiller sig mellem

voksne og børn, der får kemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Accofil?

Den hyppigste bivirkning med Accofil (som ses hos flere end 1 ud af 10 behandlede), er smerter i

muskler og knogler (muskuloskeletale smerter). Andre bivirkninger kan ses hos flere end 1 ud af hver

10 behandlede, afhængigt af, hvilken sygdom Accofil anvendes mod. Den fuldstændige liste over

bivirkninger og begrænsninger med Accofil fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Accofil blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav til biosimilære lægemidler er påvist, at Accofils og Neupogens kvalitet, sikkerhed og virkning

svarer til hinanden. CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som

for Neupogen, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Accofil

EMA/612760/2014

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Accofil?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Accofil anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Accofil,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere information findes i sammenfatningen af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Accofil

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Accofil den 18. september 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Accofil findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Accofil, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 09-2014.

Accofil

EMA/612760/2014

Side 3/3

Andre produkter

search_alerts

share_this_information