Accofil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-08-2020

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni
Terapeutiske indikationer:
Accofil er angivet for den reduktion i varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndrom) og for reduktion i varigheden af neutropeni hos patienter, der gennemgår myeloablative terapi efterfulgt af bone marrow transplantation, der anses for at være en øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​Accofil er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Accofil is indicated for the mobilisation of peripheral blood progenitor cells (PBPCs). Hos patienter, børn eller voksne med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤ 0. 5 x 109/L, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af Accofil er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. Accofil is indic
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003956
Autorisation dato:
2014-09-17
EMEA kode:
EMEA/H/C/003956

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-10-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-08-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-08-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-08-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-10-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Accofil 30 ME/0,5 ml (0,6 mg/ml) injektions- og infusionsvæske, opløsning i en fyldt

injektionssprøjte

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Sådan skal du bruge Accofil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Accofil indeholder det aktive stof filgrastim. Filgrastim er et protein produceret i bakterier

Escherichia

coli

ved rekombinant DNA-teknologi. Det tilhører en gruppe af proteiner kaldet cytokiner og minder

meget om et naturligt protein (granulocytkolonistimulerende faktor [G-CSF]), som produceres af din

egen krop. Filgrastim stimulerer knoglemarven (det væv, som producerer nye blodlegemer) til at

producere flere hvide blodlegemer, der bekæmper infektioner.

Hvad Accofil bruges til

Lægen har ordineret Accofil til dig at hjælpe din krop med at producere flere hvide blodlegemer. Din

læge vil fortælle dig, hvorfor du bliver behandlet med Accofil. Accofil anvendes ved flere forskellige

tilstande som:

-

kemoterapi

-

knoglemarvstransplantation

-

svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

-

neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

-

perifer blodstamcelle mobilisering (for at stimulere dannelse af stamceller til blodet, der

indsamles og anvendes i knoglemarvstransplantation)

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Accofil

Brug ikke Accofil

-

hvis du er allergisk (overfølsom) over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (anført i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Accofil:

Fortæl det til lægen, før du påbegynder behandlingen, hvis du har:

Seglcelleanæmi, da Accofil kan medføre seglcellekrise.

Osteoporose (knogleskørhed).

Fortæl det straks til lægen, hvis du under behandling med Accofil:

Får smerter øverst til venstre i maven, smerter under ribbenene i venstre side eller yderst på

venstre skulder (det kan være symptomer på en forstørret milt (splenomegali) eller muligvis en

sprængt milt).

Bemærker blå mærker eller unormale blødninger (det kan være symptomer på en sygdom i

blodpladerne (trombocytopeni)), hvor blodet kan have sværere ved at størkne.

Får pludselige tegn på allergi som udslæt, kløe eller nældefeber i huden, hævelse i ansigt, læber,

tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.

Bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen, eller urinen er brunlig, eller du

bemærker, at du tisser mindre end du plejer (glumerulonefritis).

Kanylebeskyttelseshætten på den fyldte injektionssprøjte indeholder tørt naturgummi (et derivat af

latex), som kan forårsage en allergisk reaktion.

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis du ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan

opretholdes, vil lægen undersøge årsagen. Det indbefatter undersøgelse af, om du har udviklet

antistoffer, der neutraliserer aktiviteten af filgrastim.

Lægen vil muligvis ønske at overvåge dig nøjere. Se afsnit 4

i denne indlægsseddel.

Hvis du lider af alvorlig, kronisk neutropeni, kan der være risiko for, at du udvikler kræft i blodet

(leukæmi, myelodysplastisk syndrom [MDS]). Du bør tale med lægen om risiciene for at udvikle kræft

i blodet, og hvilke test, der skal udføres. Hvis du udvikler kræft i blodet, eller det er sandsynligt, at du

vil gøre det, må du kun anvende Accofil efter lægens anvisning.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være i alderen 16 til 60 år.

Vær ekstra forsigtig med andre produkter, der stimulerer hvide blodlegemer

Accofil tilhører en gruppe produkter, der stimulerer produktionen af hvide blodlegemer. Lægen skal

altid registrere det nøjagtige produkt, som du anvender.

Brug af anden medicin sammen med Accofil

Du bør ikke få Accofil i 24 timer før og 24 timer efter kemoterapi.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet, amning og fertilitet

Accofil er ikke blevet testet til gravide kvinder.

Det er vigtigt, at du meddeler lægen, hvis du:

er gravid eller ammer

tror at du måske er gravid, eller

planlægger at blive gravid

Det er uvist, om filgrastim passerer over i modermælken. Din læge kan derfor beslutte, at du ikke skal

bruge denne medicin, hvis du ammer.

Trafik-og arbejdssikkerhed

Accofil kan have en mindre indvirkning på din evne til at køre bil eller håndtere maskiner. Dette

lægemiddel kan forårsage svimmelhed. Du tilrådes at vente og se, hvordan du har det, efter at have

taget Accofil og inden kørsel eller betjening af maskiner.

Accofil indeholder sorbitol og natrium

Denne medicin indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (0,035 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Accofil

Brug altid Accofil nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den dosis Accofil, som du har brug for, vil afhænge af den tilstand, du tager Accofil for og af din

kropsvægt.

Dosering

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) i forbindelse med kemoterapi

Den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram) pr. kilo kropsvægt om dagen. Hvis du for

eksempel vejer 60 kg, er din daglige dosis 30 millioner enheder (300 mikrogram). Din behandling med

Accofil vil normalt vare i ca. 14 dage. Ved nogle typer sygdomme kan længere behandling af omkring

en måneds varighed dog være påkrævet.

Accofil og knoglemarvstransplantation

Den sædvanlige startdosis er 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt hver dag givet som

en infusion. Hvis du for eksempel vejer 60 kg, vil din daglige dosis være 60 millioner enheder (600

mikrogram). Du vil normalt modtage din første dosis Accofil mindst 24 timer efter din kemoterapi og

mindst 24 timer efter modtagelse af din knoglemarvstransplantation. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen virker, og hvor længe den skal fortsætte.

Accofil og svær kronisk neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer)

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,5 million enheder (5 mikrogram) og 1,2 millioner enheder (12

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag i en enkelt eller en delt dosis. Din læge kan derefter teste dit

blod for at se, hvor godt behandlingen med Accofil fungerer, og for at finde den dosis, der er bedst for

dig. Langvarig behandling med Accofil er nødvendig for en reduktion af neutropeni.

Accofil og neutropeni (lavt antal af en type hvide blodlegemer) hos patienter med HIV-infektion

Den sædvanlige startdosis er mellem 0,1 million enheder (1 mikrogram) og 0,4 millioner enheder (4

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Din læge kan tage blodprøver med jævne mellemrum for at se,

hvor godt Accofil behandlingen virker. Når antallet af hvide blodlegemer i blodet er vendt tilbage til

det normale, kan det være muligt at nedsætte hyppigheden af dosis til mindre end en gang om dagen.

Langvarig behandling med Accofil kan være nødvendig for at opretholde et normalt antal hvide

blodlegemer i blodet.

Accofil og perifer blod stamcelletransplantation (stamceller opsamlet fra blodet til brug ved

knoglemarvstransplantation)

Hvis du donerer stamceller til dig selv, er den sædvanlige dosis er 0,5 million enheder (5 mikrogram)

til 1 million enheder (10 mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i

op til 2 uger. Din læge vil tage blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvis du er stamcelle donor for en anden person, er den sædvanlige dosis 1 million enheder (10

mikrogram) pr. kilo kropsvægt pr. dag. Accofil behandlingen vil fortsætte i 4 til 5 dage. Din læge vil

tage regelmæssige blodprøver for at afgøre det bedste tidspunkt til at indsamle stamceller.

Hvordan Accofil gives

Dette lægemiddel gives som en injektion, enten som en intravenøs (IV) infusion (drop) eller som en

subkutan (SC) injektion i vævet lige under huden.

Hvis du får dette lægemiddel som subkutan injektion, kan lægen foreslå, at du lærer at tage

injektionerne selv. Din læge eller sygeplejerske vil give dig instruktioner om, hvordan du gør dette (se

nedenfor om vejledning til injektion af Accofil). Forsøg ikke at tage injektionerne selv uden denne

træning. Noget af den information du har brug for er angivet i slutningen af denne indlægsseddel, men

korrekt behandling af din sygdom kræver et tæt og konstant samarbejde med din læge.

Sådan giver du dig selv indsprøjtninger

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv indsprøjtninger med Accofil.

Det er vigtigt, at du ikke forsøger at tage en indsprøjtning selv, før du har fået den fornødne vejledning

af en læge eller sygeplejerske. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis du

er i tvivl om, hvordan du injicerer dig selv, eller hvis du har spørgsmål.

Sådan injicerer du Accofil

Du skal give indsprøjtningen i vævet lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion. Du skal tage

indsprøjtningerne på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Nødvendigt udstyr

For at give dig selv en subkutan injektion skal du bruge:

en fyldt medicinsprøjte med Accofil,

en spritserviet eller lignende.

Sådan gør du dig klar til at give dig selv en subkutan injektion af Accofil

Sørg for, at kanylebeskyttelseshætten forbliver på sprøjten, indtil du er klar til at give injektionen.

Tag medicinsprøjten med Accofil ud af køleskabet.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (EXP). Brug ikke sprøjten,

hvis sidste dato i den nævnte måned er overskredet, eller hvis sprøjten har været opbevaret uden

for køleskab i mere end 15 dage, eller brugstiden på anden måde er udløbet.

Kontroller Accofils udseende. Opløsningen skal være klar og farveløs. Hvis den indeholder

partikler, må du ikke bruge den.

For at gøre indsprøjtningen så bekvem som muligt skal du lade den fyldte injektionssprøjte ligge

i 30 minutter ved stuetemperatur eller holde den fyldte injektionssprøjte forsigtigt i hånden i

nogle få minutter. Du må ikke opvarme Accofil på anden vis (for eksempel hverken i mikroovn

eller i varmt vand).

Vask hænderne grundigt.

Find et bekvemt sted med godt lys og anbring udstyret, hvor du let kan nå det (den fyldte

injektionssprøjte med Accofil og spritservietten).

Sådan forbereder du indsprøjtningen af Accofil

Før injektion af Accofil skal du gøre følgende:

Hold i injektionssprøjten og træk forsigtigt beskyttelseshætten af kanylen uden at vride. Hiv

den ligeud som vist på figur 1 og 2. Undgå at berøre kanylen og at skubbe til stemplet.

1

2

Du kan se en lille luftboble i den fyldte injektionssprøjte. Du behøver ikke at fjerne luftboblen

inden injektionen. Injektion af opløsningen med luftboblen er uskadeligt.

Sprøjten kan indeholde mere væske, end du skal bruge. Brug skalaen på sprøjtecylinderen til at

afmåle den dosis Accofil, som lægen har ordineret, på følgende måde: Pres overskydende væske

ud af sprøjten ved at trykke stemplet i til det antal milliliter (ml), der svarer til den ordinerede

dosis.

Tjek en ekstra gang for at sikre, at sprøjten indeholder den korrekte dosis Accofil.

Nu kan du bruge den fyldte injektionssprøjte.

Hvor skal indsprøjtningen gives?

De mest velegnede steder til indsprøjtningen er:

øverst på lårene

i maven, undtagen i området omkring navlen (se figur 3).

3

Hvis indsprøjtningen gives af en anden, kan den også gives bag på armene (se figur 4).

4

Det er bedst at give indsprøjtningen et nyt sted hver dag for at nedsætte risikoen for ømhed ved

injektionsstedet.

Sådan gives indsprøjtningen

Desinficer indsprøjtningsstedet med en spritserviet og tag godt fat i huden med tommel- og

pegefingeren uden at klemme til (se figur 5).

5

Fyldt sprøjte uden kanylebeskytter

Stik kanylen helt ind i huden, som sygeplejersken eller lægen har vist dig (se billede 6).

Træk stemplet lidt tilbage for at tjekke, at du ikke har ramt et blodkar. Hvis du kan se blod i

sprøjten, skal du fjerne kanylen fra huden og stikke den ind et andet sted.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, indtil hele

dosen er blevet injiceret, og stemplet ikke kan trykkes yderligere ned. Tryk stadig på stemplet!

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret.

Når væsken er injiceret, fjernes kanylen fra huden, mens du stadig trykker på stemplet. Derefter

slippes huden.

Anbring den brugte sprøjte i en affaldsbeholder. Hver sprøjte må kun anvendes til én

indsprøjtning.

6

Fyldt sprøjte med kanylebeskytter

Før kanylen helt ind under huden, sådan som sygeplejersken eller lægen har vist dig (se figur 7).

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at du ikke har punkteret et blodkar. Fjern kanylen,

hvis der er blod i sprøjten, og giv indsprøjtningen et andet sted.

Injicer kun den dosis, som lægen har ordineret, og følg instruktionerne nedenfor.

Mens huden fastholdes mellem fingrene, trykkes stemplet langsomt og jævnt ned, mens du

holder om fingerstøtten på sprøjtecylinderen, indtil hele dosen er injiceret, og stemplet ikke kan

trykkes yderligere ned. Slip ikke trykket på stemplet!

Når injektionsvæsken er injiceret, trækkes kanylen ud af huden, mens sprøjten holdes i samme

vinkel, og trykket på stemplet bevares. Derefter slippes huden. Kanylebeskytteren vil automatisk

dække kanylen, og der vil kunne høres et ”klik”, der bekræfter, at kanylebeskytteren er aktiveret

(se billede 8). Kanylebeskytteren aktiveres ikke, medmindre hele dosen er givet.

7

8

OBS!

Hvis du har problemer, må du endelig bede lægen eller sygeplejersken om hjælp og vejledning.

Bortskaffelse af anvendte sprøjter

Kanylebeskytteren forhindrer stikulykker efter brug, så yderligere sikkerhedsforanstaltninger

ved bortskaffelse er ikke nødvendige. Følg de instruktioner, du har fået af lægen, sygeplejersken

eller apotekspersonalet, når du bortskaffer sprøjten.

Hvis du har brugt for meget Accofil

Hvis du har brugt mere Accofil, end du skal, skal du kontakte din læge eller apotekspersonale så

hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Accofil

Du må ikke tage en dobbelt dosis for at kompensere for en glemt injektion. Kontakt din læge for at

diskutere hvonår du skal injicere den næste dosis.

Hvis du holder op med at bruge Accofil

Din læge vil fortælle dig, hvornår du skal stoppe med at bruge Accofil. Det er helt normalt at have en

række behandlingsforløb med Accofil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl straks din læge

under behandlingen:

hvis du får en allergisk reaktion, herunder føler dig svækket, blodtrykfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse af ansigt (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt (urticaria), hævelse i ansigt, læber,

mund, tunge eller hals (angioødem) og stakåndethed (dyspnø). Overfølsomhed er almindelig

hos patienter med kræft

hvis du får hoste, feber og stakåndethed (dyspnø), da dette kan være tegn på lungesvigt (

Acute

Respiratory Distress Syndrome

– ARDS). Akut lungesvigt er ikke almindeligt hos patienter med

kræft

hvis du får smerter i den øvre venstre side af maven, smerter under ribbenene i venstre side eller

smerter i skulderen, da det kan skyldes problemer med milten (forstørrelse af milten

(splenomegali) eller bristning af milten).

hvis du behandles for svær kronisk neutropeni, og du har blod i urinen (hæmaturi). Din læge vil

regelmæssigt undersøge din urin, hvis du får denne bivirkning, eller hvis der findes protein i din

urin (proteinuri)

hvis du har en eller flere af følgende bivirkninger: Hævelse eller oppustethed, som kan være

forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og følelse af

opfyldning samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer udvikler sig almindeligvis

hurtigt.

Dette kan være symptomer på en ikke almindelig tilstand (kan ramme op til 1 person ud af 100), som

kaldes kapillær lækagesyndrom, og som får blodet til at lække fra de små blodkar ud i kroppen og

kræver omgående lægehjælp.

hvis du har en kombination af følgende symptomer:

- feber eller kulderystelser eller følelse af at være meget kold, høj puls, forvirring eller desorientering,

åndenød, ekstrem smerte eller ubehag og klam eller svedig hud.

Disse kan være symptomer på en tilstand kaldet blodforgiftning (også kaldet "sepsis"), hvilket er en

alvorlig infektion med betændelsesreaktion i hele kroppen, der kan være livstruende og kræver akut

lægehjælp.

hvis du får nyreskader (glomerulonefritis). Der er observeret nyresygdom hos patienter, der fik

Accofil. Kontakt straks lægen, hvis du bliver hævet i ansigtet eller på anklerne, får blod i urinen,

eller urinen er brunlig, eller du bemærker, at du ikke tisser så ofte, som du plejer.

En meget hyppig bivirkning under brug af Accofil er smerter i dine muskler eller knogler (muskel- og

ledsmerter), som kan afhjælpes ved at tage smertestillende lægemidler (analgetika). Hos patienter, der

gennemgår en stamcelle- eller knoglemarvstransplantation, kan der opstå graft versus host-sygdom

(GvHD) – dette er donorcellernes reaktion mod patienten, der får transplantationen. Tegn og

symptomer omfatter udslæt i håndflader og fodsåler samt sår i munden, maven, leveren, på huden eller

i dine øjne, lunger, skede og led. Et forhøjet antal hvide blodlegemer og et nedsat antal blodplader,

hvilket sænker blodets størkningsevne (trombocytopeni) er meget almindeligt hos normale

stamcelledonorer. Din læge vil overvåge dette.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning, i en fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 60 millioner enheder (ME) (svarende til 600 mikrogram [μg])

filgrastim.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 30 ME (svarende til 300 mikrogram) filgrastim i 0,5 ml

injektions- eller infusionsvæske, opløsning.

Filgrastim er et rekombinant methionyl human granulocytkolonistimulerende faktor produceret i

Escherichia coli

(BL21) ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol (E420).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt.6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions- eller infusionsvæske, opløsning

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Accofil er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og hyppigheden af febril neutropeni hos

patienter, som behandles med etableret cytotoksisk kemoterapi for en malign lidelse (med undtagelse

af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer), og til reduktion af varigheden af

neutropeni hos patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, og

som anses for at have en øget risiko for langvarig, svær neutropeni. Accofils sikkerhed og virkning er

den samme hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Accofil er indiceret til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC).

Langtidsbehandling med Accofil er indiceret til at øge neutrofiltallet og til at nedsætte hyppigheden og

varigheden af infektionsrelaterede hændelser hos børn og voksne med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC) på ≤ 0,5 x 10

/l, som tidligere har haft svære

eller tilbagevendende infektioner.

Accofil er indiceret til behandling af persisterende neutropeni (ANC mindre eller lig med 1,0 x 10

hos patienter med fremskreden hiv-infektion for at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, hvis

der ikke er anden egnet behandling af neutropeni.

4.2

Dosering og administration

Der må kun gives behandling med Accofil i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring

med behandling med granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF), og som også har hæmatologisk

erfaring og de nødvendige diagnostiske faciliteter. Procedurerne for mobilisering og aferese skal

foretages i samarbejde med et onkologisk-hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for

dette område, og hvor der kan foretages korrekt monitorering af hæmatopoietiske progenitorceller.

Dosering

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Den anbefalede filgrastimdosis er 0,5 ME/kg/dag (5 mikrogram/kg/dag). Den første dosis Accofil må

tidligst gives 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier blev en subkutan

dosis på 230 mikrogram/m

/dag (4,0 til 8,4 mikrogram/kg/dag) anvendt.

Den daglige dosering med filgrastim skal fortsætte, indtil den forventede neutrofile nadir er passeret

og neutrofiltallet ligger inden for de normale værdier. Efter kemoterapi for solide tumorer, lymfomer

og lymfoide leukæmier forventes det, at behandlingsvarigheden for opfyldelse af disse kriterier kan

være op til 14 dage. Behandlingsvarigheden kan være væsentlig længere (op til 38 dage) efter

induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid leukæmi afhængig af hvilken cytotoksisk

kemoterapi og hvilket doseringsskema, der bruges.

Der blev typisk set en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage efter, at behandlingen med

filgrastrim var påbegyndt hos de patienter, som fik cytotoksisk kemoterapi. For at opnå et vedvarende

terapeutisk respons bør behandlingen med filgrastim dog ikke seponeres, før det forventede nadir er

passeret, og neutrofiltallet igen ligger inden for normalværdiområdet. Det anbefales ikke at seponere

behandlingen med filgrastim før tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er nået.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 1,0 ME/kg/dag (10 mikrogram/kg/dag). Den første dosis

filgrastim bør administreres mindst 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusion.

Når det neutrofile nadir er passeret, skal den daglige filgrastimdosis titreres i forhold til det neutrofile

respons, som følger:

Neutrofiltal

Filgrastimdosisjustering

>

1,0x10

/l i 3 på hinanden følgende dage

Reducér til 0,5 ME (5 µg)/kg/dag

Derefter, hvis ANC forbliver > 1,0 x 10

i yderligere 3 på hinanden følgende dage

Seponér filgrastrim

Hvis ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, skal filgrastimdosis igen øges i henhold

til ovenstående skema

ANC = absolut neutrofiltal

Til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC) hos patienter i myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog PBPC-transplantation

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering er 1,0 ME (10 µg)/kg/dag i 5-7 på hinanden

følgende dage, når filgrastim anvendes alene. Timing af leukaferese:1 eller 2 leukafereser på dag 5 og

6, hvilket ofte er tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan det blive nødvendigt med flere leukafereser.

Filgrastimdoseringen skal fortsætte indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering efter myelosuppresiv kemoterapi er 0,5 ME (5

µg)/kg/dag, som gives dagligt som en subkutan injektion fra den første dag efter afsluttet kemoterapi,

og indtil tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er passeret og neutrofiltallet igen ligger inden

for normalværdiområdet. Der bør udføres leukaferese i den periode, hvor ANC stiger fra < 0,5 x 10

til > 5,0 x 10

/l. Det er ofte tilstrækkeligt med én leukaferese hos patienter, som ikke har fået

omfattende kemoterapi. I andre tilfælde anbefales det at udføre flere leukafereser.

PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation, skal der gives 1,0 ME (10

µg)/kg/dag i 4-5 på hinanden følgende dage. Leukaferese skal startes på dag 5 og fortsættes indtil dag

6, om nødvendigt, for at indsamle 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens legemsvægt.

Patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Medfødt neutropeni

Den anbefalede startdosis er 1,2 ME (12 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni

Den anbefalede startdosis er 0,5 ME (5 µg)/kg/dag som en enkeltdosis eller i opdelte doser.

Dosisjusteringer

Filgrastim skal gives dagligt som subkutan injektion, indtil neutrofiltallet er nået og kan opretholdes

på mere end 1,5 x 10

/l. Når dette respons er nået, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af

dette niveau fastlægges. Det er nødvendigt med daglig behandling i længere tid for at opretholde et

tilfredstillende neutrofiltal. Efter en eller to ugers behandling kan den indledende dosis fordobles eller

halveres afhængig af patientens respons. Derefter kan dosis justeres individuelt for hver 1-2 ugers

behandling for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Det kan

overvejes at øge dosis hurtigere hos patienter med svære infektioner. I kliniske studier havde 97 % %

af de patienter, der responderede, komplet respons efter doser ≤ 24 µg/kg/dag. Langtidssikkerheden af

behandling med filgrastim i doser over 24 µg/kg/dag hos patienter med svær, kronisk neutropeni

kendes ikke.

Patienter med HIV-infektion

Revertering af neutropeni

Den anbefalede filgrastimstartdosis er 0,1 ME (1 µg)/kg/dag med titrering op til højst 0,4 ME (4

µg)/kg/dag indtil en normalt neutrofiltal er opnået og kan opretholdes (ANC > 2,0 x 10

/l). I kliniske

studier responderede mere end 90 % af patienterne på disse doser og opnåede en revertering af

neutropeni på 2 dage (median).

I et lille antal patienter (< 10 %), var doser på op til 1,0 MU (10 µg)/kg/dag nødvendige for at opnå

revertering af neutropeni.

Vedligeholdelse af normalt neutrofiltal

Når der er opnået revertering af neutropeni, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af et

normalt neutrofiltal fastlægges. Det anbefales indledningsvist at justere dosis til 30 ME(300 µg)/dag

hver anden dag. For at opretholde et neutrofiltal > 2,0 x 10

/l kan det blive nødvendigt med flere

dosisjusteringer, afhængig af patienternes ANC. I kliniske studier var det nødvendigt at give 30

ME(300 µg)/dag i 1 til 7 dage pr. uge for at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l med en median

doseringshyppighed på 3 dage pr. uge. For at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l kan langtidsbehandling

være nødvendig.

Specielle populationer

Ældre

I kliniske forsøg med filgrastim indgik et mindre antal ældre patienter, men særlige undersøgelser er

ikke udført i denne gruppe, og derfor kan specifikke anbefalinger vedrørende dosering ikke gives

Patienter med nedsat nyrefunktion

Studier med filgrastim hos patienter med svær nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at filgrastim

har en farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos hos raske personer.

Dosisjustering er ikke nødvendig i disse tilfælde.

Pædiatriske patienter med svær kronisk neutropeni og/eller cancer

65 procent af patienterne, undersøgt i et SCN-forsøgsprogram, var under 18 år. Der var en klar

behandlingseffekt hos patienter i denne aldersgruppe, hvoraf flertallet havde medfødt neutropeni. Der

fandtes ingen forskelle med hensyn til sikkerhedsprofilen for pædiatriske patienter behandlet for SCN.

Data fra kliniske studier med pædiatriske patienter antyder, at filgrastims sikkerhed og virkning er

sammenlignelig hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi.

Dosisanbefalingerne for pædiatriske patienter er de samme som for voksne, der får myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapi.

Administration

Kemoterapi med kendt cytotoksisk virkning

Filgrastim kan gives som en daglig subkutan injektion eller alternativt som en daglig intravenøs

infusion efter fortynding med isoton glukose 50 mg/ml (5 %) over 30 minutter. For yderligere

vejledning vedrørende fortynding før infusion se punkt 6.6. I de fleste tilfælde fortrækkes den

subkutane administrationsvej. Fra et studie med indgift af en enkeltdosis er der nogen evidens for, at

intravenøs dosering kan forkorte varigheden af virkningen. Den kliniske relevans af dette fund i

sammenligning med indgift af multiple doser er uklar. Valget af administrationsvej bør afhænge af de

individuelle kliniske omstændigheder.

Patienter, der får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Filgrastim gives som en intravenøs, kortvarig infusion over 30 minutter eller som en subkutan eller

intravenøs, kontinuerlig infusion over 24 timer i hvert tilfælde efter fortynding i 20 ml 50 mg/ml (5 %)

isoton glukose til infusion. For yderligere vejledning vedrørende fortynding med isoton glukose 50

mg/ml (5 %) opløsning før infusionen, se pkt.6.6.

Til mobilisering af PBPC

Filgrastim til PBPC-mobilisering, når det anvendes alene

Filgrastim kan gives som en 24-timers subkutan kontinuerlig infusion eller som en subkutan injektion.

Ved infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucoseinjektionsvæske (se pkt. 6.6).

Filgrastim til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Filgrastim til PBPC-mobilisering hos raske donorer før allogen PBPC-transplantation

Filgrastim skal gives ved subkutan injektion.

Hos patienter med SCN

Til medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni, filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med HIV-infektion

For revertering af neutropeni og vedligeholdelse af normale neutrofiltal hos patienter med HIV-

infektion administreres filgrastim subkutant.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt.6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af granulocytkolonistimulerende faktorer (G-CSF), skal handelsnavnet

på det administrerede produkt tydeligt fremgå i patientjournalen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler på tværs af indikationer

Filgrastrim må ikke anvendes til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

dosisregimer.

Filgrastim må ikke gives til patienter med svær medfødt neutropeni, som udvikler leukæmi, eller hvor

der er bevis for leukæmisk evolution.

Overfølsomhed

Der er indberettet overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået efter den første

eller efterfølgende behandlinger, hos patienter, der blev behandlet med filgrastim. Filgrastim skal

seponeres permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke

administreres til patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet.

Hyppigheden af antistofdannelse mod filgrastim er generelt lav. Bindende antistoffer optræder, som

det kan forventes med alle biologiske lægemidler, men for nuværende har de ikke været forbundet

med neutraliserende aktivitet.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML)

Malign cellevækst

G-CSF kan fremme væksten af myeloide celler

in vitro

og lignende virkning kan ses på nogle non-

myeloide celler

in vitro

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke klarlagt. Derfor er filgrastim ikke indiceret ved disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim skal gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og virkning hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos

de novo

AML-patienter, som er < 55 år, og som har god cytogenetik [t (8; 21), t (15; 17), og inv (16)] er ikke

klarlagt.

Andre særlige forsigtighedsregler

Osteoporose

Det kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter, som får kontinuerlig behandling

med filgrastim i mere end 6 måneder, og som har underliggende osteoporotiske knoglesygdomme.

Pulmonale bivirkninger

Der er blevet indberettet pulmonale bivirkninger, særligt interstitiel pneumoni, efter administration af

G-CSF. Patienter med en nylig anamnese med lungeinfiltrater eller pneumoni kan have en højere

risiko. Lyngesymptomer som f.eks. hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på

lungeinfiltrater og forværring af lungefunktionen kan være tidlige tegn på Adult Respiratory Distress

Syndrome (ARDS). I disse tilfælde skal filgrastim seponeres og en passende behandling gives.

Kapillær lækagesyndrom

Kapillær lækagesyndrom er indberettet efter administration af granulocytkoloni-stimulerende faktor

og er kendetegnet ved hypotension, hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der

udvikler symptomer på kapillær lækagesyndrom, bør monitoreres nøje og have standard symptomatisk

behandling, som kan omfatte behov for intensiv pleje (se pkt. 4.8).

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim og pegfilgrastim.

Glomerulonefritis svandt generelt efter dosisreduktion eller seponering af filgrastim og pegfilgrastim.

Monitorering med urinalyser anbefales.

Særlige forsigtighedsregler hos cancerpatienter

Splenomegali og miltruptur

Der er indberettet tilfælde af splenomegali og miltruptur med frekvensen ”ikke almindelig” efter

administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt/miltruptur. Det har vist sig, at dosisreduktioner af Filgrastim bremser

eller standser udviklingen af miltsvulst hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne var en splenektomi påkrævet.

Leukocytose

Der er blevet observeret leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de patienter, der

fik filgrastim i doser over 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Der er ikke indberettet bivirkninger, der er

direkte relateret til denne grad af leukocytose. På grund af den mulige risiko, som er forbundet med

svær leukocytose, bør der derfor foretages leukocyttælling med regelmæssige mellemrum under

behandlingen med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det forventede nadir, skal

filgrastim seponeres omgående. Under behandlingen med filgrastim til PBPC-mobilisering, skal

behandlingen med filgrastim dog først afbrydes eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til 70 x

Risici forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal udvises særlig forsigtighed, når patienter behandles med højdosis kemoterapi, fordi der ikke

er påvist forbedret tumorrespons, og fordi højere doser af kemoterapeutiske stoffer kan medføre

forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske virkninger (der

henvises til ordinationsinformationen for de specifikt anvendte kemoterapeutika).

Kemoterapis effekt på erythrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppresiv kemoterapi. På grund af muligheden for at modtage højere doser kemoterapi (f.eks.

fulde doser i det foreskrevne ordineringsskema) kan patienten have højere risiko for trombocytopeni

og anæmi. Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien regelmæssigt. Der skal

udvises særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske stoffer, som er kendt for at forårsage svær

trombocytopeni både som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemotrapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Virkningerne af filgrastim hos patienter med stærkt reduceret antal af myeloide progenitorceller er

ikke blevet undersøgt. Filgrastim virker primært på neutrofile precursor-celler og resulterer i forhøjede

neutrofiltal. Det neutrofile respons kan derfor være formindsket hos patienter med et nedsat antal

precursor-celler (f.eks. hos patienter, som er behandlet med intensiv stråle- eller kemoterapi, eller

patienter med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er af og til indberettet tilfælde af vaskulære lidelser, herunder veno-okklusive lidelser og

forstyrrelser i væskevolumen hos patienter behandlet med højdosis kemoterapi efterfulgt af

transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host-sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

knoglebilledresultaterne.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, der får foretaget PBPC-mobilisering

Mobilisering af PBPC

Der er ingen prospektivt randomiserede sammenligninger af de to anbefalede mobiliseringsmetoder

(filgrastim alene eller i kombination med myelosuppressiv kemoterapi) i den samme

patientpopulation. Graden af variation mellem individuelle patienter og laboratorieanalyser af CD34

celler betyder, at en direkte sammenligning af forskellige studier er vanskelig. Det er derfor svært at

anbefale en optimal metode. Valget af mobiliseringsmetode bør overvejes i relation til det overordnede

formål med behandlingen for hver individuel patient.

Tidligere eksponering over for cytotoksiske stoffer

Patienter, der tidligere har fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå

tilstrækkelig mobilisering af PBPC til at nå det anbefalede minimumsresultat (2,0 x 10

CD34

celler/kg) eller acceleration i gendannelsen af trombocytter i samme omfang.

Visse cytostatika er særligt toksiske over for den hæmatopoietiske progenitorpool, og kan have en

negativ virkning på mobilisering af progenitorceller. Stoffer som melphalan, carmustin (BCNU) og

carboplatin kan medføre en reduceret høst af progenitorceller, hvis de gives i lang tid, før det forsøges

at foretage mobilisering af progenitorceller. Administration af melphalan, carboplatin eller carmustin

(BCNU) sammen med filgrastim har imidlertid vist sig at være virkningsfuld til mobilisering af

progenitorceller. Det er tilrådeligt at planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen tidligt i

behandlingsforløbet af patienten, når en transplantation af perifere blodprogenitorceller kan forudses.

Hos disse patienter bør opmærksomheden især være rettet mod antallet af mobiliserede

progenitorceller før administration af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er utilstrækkelig i henhold til

de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre behandlingsformer, som ikke omfatter

støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter, der behandles med

filgrastim, skal man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en

flowcytometrisk analyse af antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi.

Derfor skal anbefalinger af antal, som er baseret på undersøgelser i andre laboratorier, tolkes med

forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks men kontinuerlig relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring og et mindre høstudbytte til en langsommere bedring.

Særlige forsigtighedsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af perifere

blodprogenitorceller

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og må kun overvejes at

blive anvendt ved allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC må kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige egnethedskriterier for stamcelledonation. Opmærksomheden skal specielt været

rettet mod hæmatologiske værdier og smittefarlige sygdomme. Filgrastims sikkerhed og virkninger er

ikke blevet vurderet hos raske donorer under 16 år eller over 60 år.

Trombocytopeni

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”meget almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim.Trombocyttallene bør derfor overvåges tæt.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni

(trombocyttal < 100 x 10

/l) hos 35 % af forsøgspersonerne, der blev undersøgt.

Blandt disse blev der

indberettet to tilfælde af trombocyttal

< 50 x

/l, som var relateret til leukafereseproceduren.

Hvis

det er nødvendigt med mere end én leukaferese, skal man være særlig opmærksom på donorer, som

har et trombocyttal <100 x10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er <75x10

Leukaferese må ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har kendte

hæmostatiske defekter. Hvis leukocyttallet stiger til > 70 x 10

/l, skal administrationen af filgrastim

seponeres eller dosis nedsættes. Donorer, der får G-CSF til mobolisering af PBPC skal monitoreres,

indtil deres hæmatologiske værdier vender tilbage til normalen.

Der er blevet observeret forbigående cytogenetiske abnormaliteter hos raske donorer efter brug af

G-CSF. Signifikansen af disse ændringer er ukendt. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon

kan dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentrene systematisk indsamler data og følger

stamcelledonorerne i mindst 10 år mulig for at sikre monitorering af langtidssikkerheden.

Der er indberettet om almindeligt forekommende, men generelt asymptomatiske tilfælde af

splenomegali og om meget sjældne tilfælde af miltruptur hos raske donorer og hos patienter efter

administration af G-CSF. Visse tilfælde af miltruptur var dødelige. Derfor bør størrelsen af milten

monitoreres nøje (f.eks. ved en klinisk undersøgelse eller ultralyd). Diagnosen miltruptur skal

overvejes hos donorer og/eller patienter, som klager over smerter i venstre side af abdomen eller

nederste del af skulderbladet.

I normale donorer er dyspnø almindeligt rapporteret og andre pulmonale bivirkninger (hæmoptyse,

pulmonal blødning, lungeinfiltrater og hypoxi) er blevet rapporteret sjældent. I tilfælde af mistanke om

eller bekræftet pulmonale bivirkninger, bør seponering af behandlingen med filgrastim overvejes og

passende medicinsk behandling gives.

Særlige forsigtighedsregler hos modtagere af allogene PBPC'er, der er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat

og modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk graft versus host-sygdom

(GvHD), når der sammenlignes med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forsigtighedsregler hos SCN-patienter

Blodcelletal

Der er indberettet tilfælde af trombocytopeni med frekvensen ”almindelig” hos patienter, der fik

filgrastim. Trombocyttallene skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen med

filgrastim. Intermitterende pauser i behandlingen eller nedsættelse af filgrastimdosis bør overvejes hos

patienter, der udvikler trombocytopeni, dvs. patienter, der får et vedvarende trombocyttal på < 100 x

/l..

Der kan komme andre blodcelleforandringer, herunder anæmi og forbigående stigninger i myeloide

progenitorceller, som kan nødvendiggøre tæt monitorering af celletal.

Transformation til leukæmi eller myelodysplastisk syndrom

Man bør være særlig omhyggelig med at stille diagnosen svær kronisk neutropeni for at skelne den fra

andre hæmatopoietiske lidelser som f.eks. aplastisk anæmi, myelodysplasi og myeloid leukæmi. Før

behandlingen bør der foretages en fuldstændig blodcelletælling med differential- og trombocyttælling,

og der bør udføres en evaluering af knoglemarvsmorfologi og karyotype.

I kliniske forsøg var der en lav frekvens (ca. 3 %) af myelodysplastiske syndromer (MDS) eller

leukæmi hos patienter med svær kronisk neutropeni, som blev behandlet med filgrastim. Denne

observation blev kun gjort hos patienter med medfødt neutropeni. MDS og leukæmier er naturlige

komplikationer ved sygdommen, og forbindelsen til behandlingen med filgrastim er usikker. Ved

gentagne rutineundersøgelser blev der senere fundet abnormaliteter, herunder monosomi 7, hos en

undergruppe på ca. 12 % af de patienter, som havde normal cytogenetik ved baseline. Hvis patienter

med svær kronisk neutropeni udvikler abnorm cytogenetik, bør risici og fordele af fortsat behandling

med filgrastim afvejes nøje. Hvis der opstår MDS eller leukæmi, bør behandlingen med filgrastim

seponeres. Det er på nuværende tidspunkt uklart, om langtidsbehandling af patienter med svær kronisk

neutropeni vil prædisponere patienterne til cytogenetiske abnormiteter, MDS eller leukæmisk

transformation. Det anbefales at udføre morfologiske og cytogenetiske knoglemarvsundersøgelser hos

patienterne med regelmæssige intervaller (ca. hver 12.måned).

Andre særlige forsigtighedsregler

Årsager til forbigående neutropeni, som f.eks. virusinfektioner, skal udelukkes.

Der er indberettet tilfælde af splenomegali med frekvensen ”meget almindelig” og tilfælde af

miltruptur med frekvensen ”almindelig” efter administration af filgrastim. Patienter i behandling med

filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter og/eller smerter yderst på skulderen, skal

undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Splenomegali er en direkte virkning af behandlingen med filgrastim. I kliniske studier fandt man, at 31

% af patienterne havde palpabel splenomegali. Der forekom radiografisk påviste volumenforstørrelser

tidligt under behandlingen med filgrastim, som havde en tendens til at stabilisere sig senere i

behandlingen. Det blev bemærket, at dosisreduktion nedsatte eller standsede progressionen af

miltforstørrelse, men i 3 % af patienterne, var en splenektomi påkrævet. Miltstørrelsen bør vurderes

regelmæssigt. Palpation af abdomen bør være tilstrækkelig til at detektere abnorme forstørrelser af

milten.

Hæmaturi var almindelig, og proteinuri forekom hos et lille antal patienter. Der bør udføres

regelmæssige urinanalyser for at monitorere denne hændelse.

Sikkerheden og virkningen hos nyfødte og patienter med autoimmun neutropeni er ikke fastlagt.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter med HIV-infektion

Der er indberettet tilfælde af splenomegali med frekvensen ”almindelig”efter administration af

filgrastim. Patienter i behandling med filgrastim, der fortæller om øvre venstre abdominale smerter

og/eller smerter yderst i skulderen, skal undersøges for forstørret milt/miltruptur.

Blodcelletal

Det absolutte neutrofiltal (ANC) skal monitoreres nøje, især i de første få uger under behandlingen

med filgrastim. Nogle patienter responderer meget hurtigt og med en udtalt stigning i neutrofiltallet

allerede ved den første filgrastimdosis. Det anbefales at måle ANC dagligt i de første 2-3 dage under

behandlingen med filgrastim. Derefter anbefales det at måle ANC mindst to gange ugentligt i de første

to uger, og derefter en gang ugentligt eller en gang hver anden uge under

vedligeholdelsesbehandlingen. Under intermitterende behandling med 30 ME (300 mikrogram)

filgrastim/dag, kan der ses store udsving i patientens ANC over tid. Det anbefales at tage blodprøver

til bestemmelse af ANC umiddelbart før, der gives en ny filgrastimdosis for at kontrollere patientens

trough-level eller nadir ANC.

Læs hele dokumentet

EMA/612760/2014

EMEA/H/C/003956

EPAR - sammendrag for offentligheden

Accofil

filgrastim

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Accofil. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Accofil skal anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Accofil, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Accofil, og hvad anvendes det til?

Accofil er et lægemiddel, der anvendes til at stimulere produktionen af hvide blodlegemer i følgende

situationer:

for at mindske varigheden af for lavt indhold af hvide blodlegemer af typen neutrofile (neutropeni)

og forekomsten af neutropeni med feber (febril neutropeni) hos patienter, som får celledræbende

kræftmedicin (cytotoksisk kemoterapi)

for at nedsætte varigheden af neutropeni hos patienter, som er i behandling med henblik på at

ødelægge cellerne i knoglemarven før en knoglemarvstransplantation (således visse patienter med

leukæmi), hvis patienten har risiko for langvarig svær neutropeni

for at stimulere frigivelsen af celler fra knoglemarven hos donorer af stamceller til transplantation

for at øge indholdet af neutrofile og nedsætte risikoen for infektioner hos patienter med

neutropeni, som tidligere har haft gentagne svære infektioner

for at behandle varig neutropeni hos patienter med fremskreden infektion med hiv (humant

immundefektvirus) med henblik på at nedsætte risikoen for bakterielle infektioner, når andre

behandlinger ikke kan anvendes

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Accofil, der indeholder det aktive stof filgrastim, er et “biosimilært lægemiddel”. Det betyder, at Accofil

svarer til et biologisk lægemiddel (“referencelægemidlet”), som allerede er godkendt i EU.

Referencelægemidlet for Accofil er Neupogen. Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære

lægemidler i dokumentet med spørgsmål og svar her.

Hvordan anvendes Accofil?

Accofil leveres som injektionsvæske eller som infusionsvæske (til drop) i fyldte sprøjter. Accofil gives

ved injektion under huden eller med drop i en vene. Lægemidlet fås kun på recept, og ordination og

behandling skal ske i samarbejde med en kræftafdeling.

Hvordan Accofil gives, og i hvilken dosis og hvor længe, afhænger af, hvorfor det bruges, patientens

legemsvægt og behandlingens virkning. Flere oplysninger fremgår af produktresuméet, der ligeledes er

en del af EPAR.

Hvordan virker Accofil?

Det aktive stof i Accofil er filgrastim, der meget ligner den humane protein

granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF). Filgrastim virker ligesom naturligt dannet G-CSF ved at

stimulere knoglemarven til at producere flere hvide blodlegemer. Filgrastim i Accofil fremstilles ved

“rekombinant DNA-teknologi”: Det produceres af bakterier, der har fået indsat et gen (DNA), som gør

dem i stand til at producere filgrastim.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Accofil?

Der er udført undersøgelser, som viser, at Accofil frembringer samme mængde af det aktive stof i

kroppen som Neupogen og øger antallet af neutrofile hvide blodlegemer lige så meget.

Accofil var genstand for én hovedundersøgelse med deltagelse af 120 voksne kvinder med brystkræft,

der blev behandlet med kemoterapi, som vides at medføre neutropeni. Patienterne fik kemoterapien på

dag ét i en 3-ugers cyklus og fik derefter én dosis af Accofil næste dag og dagligt i op til 14 dage.

Behandlingens virkning blev hovedsagelig bedømt på varigheden af svær neutropeni. Svær neutropeni

varede i gennemsnit 1,4 dage. Dette er sammenligneligt med 1,6 dage og 1,8 dage, som angives i

andre undersøgelser, der er beskrevet i litteraturen, hvor der er anvendt filgrastim. Offentliggjorte

undersøgelser viser, at fordelene og sikkerheden med hen syn til filgrastim ikke adskiller sig mellem

voksne og børn, der får kemoterapi.

Hvilke risici er der forbundet med Accofil?

Den hyppigste bivirkning med Accofil (som ses hos flere end 1 ud af 10 behandlede), er smerter i

muskler og knogler (muskuloskeletale smerter). Andre bivirkninger kan ses hos flere end 1 ud af hver

10 behandlede, afhængigt af, hvilken sygdom Accofil anvendes mod. Den fuldstændige liste over

bivirkninger og begrænsninger med Accofil fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Accofil blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at det i overensstemmelse med

EU’s krav til biosimilære lægemidler er påvist, at Accofils og Neupogens kvalitet, sikkerhed og virkning

svarer til hinanden. CHMP var derfor af den opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som

for Neupogen, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Accofil

EMA/612760/2014

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Accofil?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Accofil anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Accofil,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere information findes i sammenfatningen af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Accofil

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Accofil den 18. september 2014.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Accofil findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Accofil, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 09-2014.

Accofil

EMA/612760/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information