תחליב יום הידרה-מאט

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
מ.מ.ס בעמ
INN (International Name):
CLARINS-HYDRA MATTE LOTION-COMBINATION SKIN
Fremstillet af:
CLARINS
Terapeutiske indikationer:
הזנה לפנים
Autorisationsnummer:
58553
Autorisation dato:
2011-11-08

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information