שפתון נגד יובש קוקוס ספא פוליס

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
ג'ורדאל
INN (International Name):
Lip Balm Coconut Spa Follies
Fremstillet af:
ג'ורדאל
Terapeutiske indikationer:
לחות לעור
Autorisationsnummer:
59022
Autorisation dato:
2011-11-30

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information