שמפו יומיומי למניעת קשקשים נוסחת מנטול

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
נוגם תמרוקים בעמ
INN (International Name):
H&S ANTI DANDRUFF SHAMPOO SPORTS FRESH
Fremstillet af:
PROCTER & GAMBLE
Terapeutiske indikationer:
שמפו נגד קשקשים
Autorisationsnummer:
60272
Autorisation dato:
2008-09-08

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information