קרסקין

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
אודיה תעשיות בעמ
INN (International Name):
CRASKIN
Fremstillet af:
אודיה תעשיות בעמ
Terapeutiske indikationer:
שיפור והרגעת מראה העור
Autorisationsnummer:
61252
Autorisation dato:
2012-03-29

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information