קונדישנר מועשר בתמצית רוז

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
ביוקאר בעמ
INN (International Name):
NURTURING ROSE CONDITIONER
Fremstillet af:
NEAL'S YARD REMEDIES LTD
Terapeutiske indikationer:
ריכוך השיער
Autorisationsnummer:
59526
Autorisation dato:
2011-12-22

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information