קולסטין איי פלויד

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
פבוניה ישראל בעמ
INN (International Name):
PEVONIA BOTANICA - LIGNE POWER REPAIR - COLLASTIN EYE CONTOUR REF. 1418-11
Fremstillet af:
PEVONIA INTERNATIONAL LABORATORIES
Terapeutiske indikationer:
טיפוח אזור העיניים
Autorisationsnummer:
60338
Autorisation dato:
2012-02-06

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information