פילינג

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
או.אס.איי. קוסמטיקס
INN (International Name):
PEELING OLIVE
Fremstillet af:
או.אס.איי. קוסמטיקס
Terapeutiske indikationer:
שיפור מראה העור
Autorisationsnummer:
59269
Autorisation dato:
2009-12-17

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information