סופט טאץ-קליין-חלב פנים

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
עטרון פיתוח (1985) בעמ
INN (International Name):
SOFT TOUCH-CLEAN-FACE CLEANSING EMULSION
Fremstillet af:
עטרון פיתוח (1985) בעמ
Terapeutiske indikationer:
ניקוי הפנים
Autorisationsnummer:
62107
Autorisation dato:
2012-05-13

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information