נר סקראב מטפח

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
א.ל. ארמן יצור תמרוקים בעמ
INN (International Name):
DESHELI MELTING BODY SCRUB CANDLE LAVENDER & ROSEMARY
Fremstillet af:
א.ל. ארמן יצור תמרוקים בעמ
Terapeutiske indikationer:
עיסוי
Autorisationsnummer:
61483
Autorisation dato:
2012-04-04

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information