לאור דה ויקרם עשיר

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
דיאראראר בעמ
INN (International Name):
L'OR DE VIE La Creme Riche
Fremstillet af:
CHRISTIAN DIOR PARFUMS
Terapeutiske indikationer:
אנטי אייגיי'ינג
Autorisationsnummer:
61348
Autorisation dato:
2012-04-02

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information