חמאת גוף עשירה רימונים

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
דר מ.בורשטיין בעמ
INN (International Name):
Body Butters Pomegranates
Fremstillet af:
דר מ.בורשטיין בעמ
Terapeutiske indikationer:
לחות לעור
Autorisationsnummer:
58510
Autorisation dato:
2011-11-06

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information