ויולה-קרם נטורל

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
נאוטק קבוצת קורדן בעמ
INN (International Name):
VIOLA-NATURALCREAM
Fremstillet af:
נאוטק קבוצת קורדן בעמ
Terapeutiske indikationer:
הרגעת העור באזור הישבן
Autorisationsnummer:
61489
Autorisation dato:
2012-04-04

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information