וואלי סוס שמן ארגן

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
ח.י ויטמינס בעמ
INN (International Name):
VALLEY SOUS ARGAN OIL
Fremstillet af:
ח.י ויטמינס בעמ
Terapeutiske indikationer:
ריכוך השיער
Autorisationsnummer:
58461
Autorisation dato:
2010-10-19

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information