אורכיד אימפריאל - סרום הבהרה

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
שמעון שסטוביץ בעמ
INN (International Name):
GUERLAIN - ORCHIDEE IMPERIALE WHITE - EXCEPTIONAL COMPLETE CARE - AGE-DEFYING & BRIGHTENING SERUM
Fremstillet af:
GUERLAIN
Terapeutiske indikationer:
שיפור מראה העור
Autorisationsnummer:
60740
Autorisation dato:
2012-03-04

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information