אורכידיאה-קרם לחות והזנה לשיער

Israel - hebraisk - Ministry of Health

Køb det nu

Tilgængelig fra:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
INN (International Name):
ORCHIDEA-MOISTURIZER HAIR CREAM
Fremstillet af:
ג'ויה מעבדות לקוסמטיקה בעמ
Terapeutiske indikationer:
הזנה לשיער
Autorisationsnummer:
62309
Autorisation dato:
2011-05-04

Søg underretninger relateret til dette produkt

Del denne information