Zyclara

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
imiquimod
Dostupné s:
Meda AB
ATC kód:
D06BB10
INN (Mezinárodní Name):
imiquimod
Terapeutické skupiny:
Antibiotika a chemoterapeutika pro dermatologické použití
Terapeutické oblasti:
Keratosis; Keratosis, Actinic
Terapeutické indikace:
Zyclara je indikován k topické léčbě klinicky typické, nehyperkeratotické, nehypertrofické, viditelné či hmatatelné aktinické keratózy obličeje nebo kštice u imunokompetentních dospělých při další možnosti lokální léčby jsou kontraindikováno nebo méně vhodné.
Přehled produktů:
Revision: 12
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002387
Datum autorizace:
2012-08-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/002387

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

24-01-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

01-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

01-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

01-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

01-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

24-01-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zyclara 3,75% krém

imiquimodum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zyclara a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zyclara používat

Jak se přípravek Zyclara používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zyclara uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zyclara a k čemu se používá

Přípravek Zyclara 3,75% krém obsahuje léčivou látku imichimod, který modifikuje imunitní odpověď

(povzbuzuje imunitní systém člověka).

Tento přípravek je předepsán k léčbě aktinické keratózy u dospělých.

Tento přípravek povzbuzuje Váš imunitní systém k tvorbě přírodních látek, které tělu pomáhají

překonat aktinickou keratózu.

Jako aktinická keratóza se označují ložiska zhrubělé kůže u lidí, kteří byli během celého svého života

ve velké míře vystaveni slunečnímu záření. Některá ložiska mohou mít barvu kůže, jiná jsou šedavá,

růžová, červená nebo hnědá. Mohou být plochá a šupinatá nebo vyvýšená, zhrubělá, tvrdá a

s bradavičnatým povrchem.

Tento lék by se měl používat pouze na plochá ložiska aktinické keratózy na obličeji a v oblasti hlavy,

pokud lékař rozhodne, že je to pro vás nejvhodnější léčba.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zyclara používat

Nepoužívejte přípravek Zyclara

jestliže jste alergický(á) na imichimod nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zyclara se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem:

jestliže jste v minulosti již užíval(a) tento lék či jiné podobné přípravky v jiné koncentraci

jestliže trpíte autoimunitní poruchou

jestliže jste po transplantaci orgánu

jestliže nemáte normální počet krvinek

Všeobecné pokyny během léčby

Jestliže jste nedávno prodělal(a) chirurgickou či lékovou léčbu, před použitím tohoto přípravku

nechte léčenou oblast zhojit.

Zabraňte kontaktu krému s očima, rty a nosními dírkami. V případě, že nedopatřením dojde ke

kontaktu, odstraňte krém vodou.

Krém používejte pouze zevně (na kůži obličeje či hlavy)

Nikdy nepoužívejte více krému, než Vám předepsal lékař.

Po nanesení tohoto přípravku nepřikládejte na postižená místa žádné obvazy ani jiné krytí.

Působí-li kožní reakce v místě léčby značné potíže, smyjte krém vodou s použitím jemného

mýdla. Jakmile problém ustoupí, můžete opět začít krém podle doporučení používat. Krém nesmí

být podáván víckrát než jednou denně.

Během léčby tímto přípravkem nepoužívejte horské slunce či solárium, a co nejvíce se vyhýbejte

slunečnímu světlu. Při pobytu venku používejte opalovací krémy a noste oblečení, které Vás

ochrání před sluncem, a klobouky s širokým okrajem.

Lokální kožní reakce

Během používání přípravku Zyclara můžete zaznamenat místní kožní reakce v důsledku způsobu

působení přípravku na kůži. Tyto reakce mohou být projevem, že přípravek působí, jak by měl.

Během používání přípravku Zyclara a do doby zhojení je pravděpodobné, že se léčená oblast bude

vzhledově lišit od normální kůže. Je také možné, že se dočasně zhorší stávající zánět.

Tento lék též může vyvolat příznaky podobné chřipce (včetně únavy, pocitu na zvracení, horečky,

bolesti svalů a kloubů a zimnice) před nebo při výskytu místních kožních reakcí.

Objeví-li se příznaky podobné chřipce nebo nepříjemné pocity nebo intenzivní místní kožní reakce, je

možné udělat v léčbě několikadenní přestávku. Po zmírnění kožní reakce je třeba v léčbě krémem s

imichimodem pokračovat. Dvoutýdenní cyklus léčby by však v žádném případě neměl být

prodlužován z důvodu vynechané dávky nebo přerušení léčby.

Intenzita místních kožních reakcí bývá nižší ve druhém cyklu než v prvním cyklu léčby přípravkem

Zyclara.

Odpověď na léčbu není možno správně vyhodnotit, dokud nevymizí místní kožní reakce. Musíte

pokračovat v předepsané léčbě.

Tento přípravek může odhalit a léčit aktinickou keratózu, která dosud nebyla viditelná nebo jste ji

necítil(a), a ta následně vymizí. Měl(a) byste pokračovat v aplikaci během celého cyklu léčby, i pokud

se zdá, že všechna aktinická keratóza vymizela.

Děti a dospívající

Tento přípravek nemá být podáván dětem do 18 let, neboť bezpečnost a účinnost u pacientů mladších

než 18 let nebyla stanovena. Nejsou k dispozici údaje týkající se použití imichimodu u dětí a

dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Zyclara

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře před zahájením léčby, pokud obržíte imunosupresivní léčivé přípravky, které

tlumí imunitní systém,

Vyhněte se souběžnému používání přípravku Zyclara a všech dalších imichimodů ve stejné léčené

oblasti.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Váš lékař s Vámi probere možná rizika a výhody používání přípravku Zyclara během těhotenství.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky v těhotenství.

Není známo, zda se imichimod vylučuje do lidského mateřského mléka. Neužívejte přípravek Zyclara,

pokud kojíte nebo plánujete kojit. Poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit

nebo ukončit léčbu přípravkem Zyclara.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek pravděpodobně nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na řízení a obsluhu strojů.

Přípravek Zyclara obsahuje metylparaben, propylparaben, cetylalkohol, stearylalkohol a

benzylalkohol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 5 mg benzylalkoholu v jedné dávce. Benzylalkohol může způsobit

alergickou reakci a mírné místní podráždění.

Metylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně

zpožděné). Cetylalkohol a stearylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní

dermatitidu).

3.

Jak se přípravek Zyclara používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte tento přípravek, dokud Vám lékař neukáže, jak jej

správně používat.

Tento přípravek se používá pouze k léčbě aktinické keratózy na obličeji a pokožce hlavy.

Dávkování

Nanášejte tento přípravek na postižené místo jednou denně před ulehnutím ke spánku.

Nejvyšší denní dávka jsou 2 sáčky (500 mg = 2 sáčky, každý obsahující 250 mg).

Tento přípravek se nemá používat na oblastech větších než je celý obličej nebo plešatějící části hlavy.

Způsob podání

Před ulehnutím ke spánku si vodou a jemným

mýdlem umyjte ruce a léčenou oblast. Ruce si důkladně

osušte a léčenou oblast nechte oschnout.

Těsně před použitím otevřete nový sáček přípravku

Zyclara a vytlačte trochu krému na špičku prstu. Při jedné

aplikaci použijte nejvýše 2 sáčky.

Naneste tenkou vrstvu krému Zyclara na postiženou

oblast. Krém jemně vetřete do kůže, až se zcela vsákne.

Zabraňte kontaktu s očima, rty a nosními dírkami.

Po nanesení krému otevřený sáček vyhoďte. Umyjte

si ruce vodou a mýdlem.

Přípravek Zyclara ponechejte na kůži asi 8 hodin.

Během této doby se nesprchujte ani nekoupejte.

Nezakrývejte léčenou oblast obvazem či jiným krytím.

Po přibližně 8 hodinách omyjte oblast ošetřenou

přípravkem Zyclara vodou a jemným mýdlem.

Délka léčby

Léčba začíná každodenním nanášením po dobu dvou týdnů, po nichž následuje dvoutýdenní přestávka

bez léčby, a poté se krém znovu nanáší po dobu dvou týdnů.

Jestliže jste použil(a) více krému Zyclara, než jste měl(a)

Pokud jste nanesl(a) příliš krému, smyjte nadbytečný krém vodou s pomocí jemného mýdla. Po

odeznění kožní reakce můžete pokračovat v léčbě podle doporučenho pravidelného rozvrhu. Krém se

nesmí nanášet vícekrát než jednou denně.

V případě náhodného požití tohoto přípravku kontaktujte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít krém Zyclara

Pokud jste vynechal(a) dávku, naneste krém až další večer, a pak pokračujte podle svého pravidelného

rozvrhu. Krém se nesmí nanášet víckrát než jednou denně. Jednotlivé cykly léčby nesmí trvat déle než

dva týdny, a to i v případě, že jste vynechal(a) dávky.

Jestliže přestanete používat krém Zyclara

Dříve, než přestanete používat krém Zyclara, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud při používání tohoto přípravku zaznamenáte některý z těchto závažných nežádoucích účinků,

ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

Závažné kožní reakce (četnost není známa) s kožními ložisky či skvrnami na kůži, které začínají jako

malé červené plošky a později vypadají jako terčíky, případně doprovázené příznaky jako je svědění,

horečka, celkový pocit nemoci, bolest v kloubech, problémy s viděním, pálení, bolesti nebo svědění

v očích a vředy v ústech. Při výskytu těchto nežádoucích účinků přestaňte tento přípravek používat a

ihned informujte lékaře.

U některých osob bylo zaznamenáno snížení počtu krvinek (četnost není známa). Toto snížení může

způsobit vyšší náchylnost k infekcím, tvorbu modřin a zvýšenou únavu. Pokud zaznamenáte některý

z těchto příznaků, informujte o tom svého lékaře.

Někteří pacienti, trpící autoimunitními poruchami, mohou pocítit zhoršení svého stavu. Pokud během

léčby přípravkem Zyclara zaznamenáte jakékoli změny, sdělte to svému lékaři.

Pokud zaznamenáte hnis či jiný projev kožní infekce (četnost není známa), poraďte se s lékařem.

Mnohé nežádoucí účinky tohoto přípravku jsou způsobeny jeho místním působením na kůži. Místní

kožní reakce mohou být projevem toho, že lék působí tak, jak by měl. Pokud vaše kůže reaguje velmi

silně nebo pro vás začne být používání tohoto přípravku nepříjemné, přestaňte krém nanášet a umyjte

oblast jemným mýdlem a vodou. Pak kontaktujte lékaře či lékárníka. Ten vám může doporučit, abyste

na několik dnů přestal(a) tento přípravek používat (tj. uděláte si krátkou přestávku v léčbě).

Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

zčervenání kůže, tvorba strupů, olupování kůže, mokvání, suchá kůže, otok kůže, kožní vřed

a snížení pigmentace (zbarvení) kůže v místě aplikace.

Časté

(vyskytují se až u 1 pacienta z 10)

Další reakce v místě aplikace, např. zánět kůže, svědění, bolest, pálení, podráždění a vyrážka

Otok uzlin

Bolest hlavy

Závrať

Ztráta chuti k jídlu

Pocit na zvracení

Průjem

Zvracení

Příznaky podobné chřipce

Horečka

Bolest

Bolest svalů a kloubů

Bolest na hrudi

Nespavost

Únava

Virová infekce (opar)

Zvýšení hladiny glukózy v krvi

Méně časté

(vyskytují se až u 1 ze 100 pacientů)

Změny v místě aplikace, např. krvácení, malé zduřelé oblasti na kůži, zánět, mravenčení, zvýšená

citlivost na dotyk, tvorba jizev, pocit tepla, popraskaná kůže, puchýře či hnisavé pupínky

Slabost

Třes

Nedostatek energie (netečnost)

Nepříjemné pocity

Otok obličeje

Bolest v zádech

Bolest končetin

Ucpaný nos (překrvení nosní sliznice)

Bolest v krku

Podráždění oka

Otok očních víček

Deprese

Podrážděnost

Sucho v ústech

Bolest břicha

Vzácné

(vyskytují se až u 1 z 1000 pacientů)

Vzplanutí autoimunitního onemocnění (autoimunitní onemocnění je nemoc v důsledku

nenormální odpovědi imunitního systému)

Kožní reakce v oblasti vzdálené od místa aplikace

Četnost není známa

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Změny barvy kůže.

U některých pacientů došlo ke změně barvy kůže v oblasti nanášení krému Zyclara. Ačkoli došlo

ke zlepšení těchto změn v průběhu času, u některých pacientů mohou být trvalé.

Vypadávání vlasů.

U malého počtu pacientů došlo k vypadávání vlasů v místě léčby či v okolních oblastech.

Zvýšení jaterních enzymů.

Byly hlášeny případy zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zyclara uchovávat

Uchovávejte přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za

zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Sáčky již otevřené nelze znovu použít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Další informace

Co Zyclara obsahuje

Léčivou látkou je imiquimodum. Jeden sáček obsahuje imiquimodum 9,375 mg ve 250 mg

krému (100 mg krému obsahuje imiquimodum 3,75 mg).

Pomocné látky jsou kyselina isostearová, benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, bílá

vazelína, polysorbát 60, sorbitan-stearát, glycerol, methylparaben (E218), propylparaben

(E216), xanthanová klovatina, čištěná voda ( viz také bod 2 Přípravek Zyclara obsahuje

metylparaben, propylparaben, cetylalkohol, stearylalkohol a benzylalkohol).

Jak Zyclara vypadá a co obsahuje toto balení

Jeden sáček přípravku Zyclara 3,75% krém obsahuje 250 mg bílého až nažloutlého krému

homogenního vzhledu.

Jedna krabička obsahuje 14, 28 nebo 56 sáčků z polyesterové/bílé nízkodenzitní

polyetylenové/Al fólie k jednorázovému použití. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Meda AB

Pipers väg 2A

170 73 Solna

Švédsko

Výrobce

Swiss Caps GmbH

Grassingerstraße 9

83043 Bad Aibling

Německo

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl

Terhulpsesteenweg, 6A

B-1560 Hoeilaart

Tél/Tel: +32 2 658 61 00

България

Майлан ЕООД

бул. Ситняково 48, ет. 7

Офис сграда „Сердика Офиси“

1505 София

Тел: +359 2 44 55 400

Magyarország

Mylan EPD Kft.

1138 Budapest

Váci út 150

Tel: +36 1 465 2100

Česká republika

MEDA Pharma s.r.o.

Evropská 2590/33C

Prague 6 160 00

Tel: +420 222 004 400

Malta

V.J. Salomone Pharma Limited

Upper Cross Road

Marsa, MRS 1542

Tel: +356 21 22 01 74

Danmark

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Mylan Healthcare B.V.

Krijgsman 20

1186 DM Amstelveen

Tel: +31 (0)20 426 3300

Deutschland

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Tel: +49 (0) 6172 888 01

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Hagaløkkveien 26

1383 Asker

Tlf: +47 66 75 33 00

Eesti

Meda Pharma SIA

Liivalaia 13/15

11018 Tallinn

Tel: +372 62 61 025

Österreich

MEDA Pharma GmbH

Guglgasse 15

1110 Wien

Tel: + 43 (0)1 86 390 0

Ελλάδα

MEDA Pharmaceuticals A.E.

Αγίου Δημητρίου 63

17456 Άλιμος

Τηλ: +30 210 6 77 5690

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

ul. Postępu 21B

02-676 Warszawa

Tel: +48 22 546 6400

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L.

C/ Plom, 2-4, 5ª planta

08038 - Barcelona

Tel: +34 900 102 712

Portugal

BGP Products, Unipessoal, Lda.

Av. D. João II,

Edifício Atlantis, nº 44C – 7.3 e 7.4

1990-095 Lisboa

Tel: +351 214 127 256

France

Mylan Medical SAS

40-44 rue Washington

75008 Paris

Tél: +33 (0)1 56 64 10 70

România

BGP PRODUCTS SRL

Tel.: +40 372 579 000

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Koranska 2

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 235 059 90

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Dolenjska cesta 242c

1000 Ljubljana

Tel: +386 1 23 63 180

Ireland

Mylan Ireland Limited

Newenham Court

Northern Cross, Malahide Road

Dublin 17

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenská republika

MEDA Pharma spol. s r.o.

Trnavská cesta 50

821 02 Bratislava

Tel: +421 2 32 199 100

Ísland

Icepharma hf

Lyngháls 13

110 Reykjavík

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Meda Oy

Vaisalantie 4/Vaisalavägen 4

02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 20 720 9550

Italia

Meda Pharma S.p.A.

Via Felice Casati, 20

20124 Milano

Tel: +39 039 73901

Sverige

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: +46 (0)8 630 1900

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ

Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 226

ΤK 2234, Λατσιά, Λευκωσία

Τηλ.: +357 22207700

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600

Latvija

Meda Pharma SIA

101 Mūkusalas str.

Rīga LV

1004

Tālr: +371 67616137

Lietuva

Meda Pharma SIA

Žalgirio str. 90-100

Vilnius LT-09303

Tel. + 370 52059367

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zyclara 3,75% krém

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje imiquimodum 9,375 mg ve 250 mg krému (3,75 %).

Jeden gram krému obsahuje 37,5 mg imiquimodum.

Pomocné látky se známým účinkem:

methylparaben (E218) 2,0 mg/g krému

propylparaben (E216) 0,2 mg/g krému

cetylalkohol 22,0 mg/g krému

stearylalkohol 31,0 mg/g krému

benzylakohol 20,0 mg/g krému

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Krém.

Bílý až nažloutlý krém s homogenním vzhledem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Zyclara je indikován k topické léčbě klinicky typické, nehyperkeratotické, nehypertrofické

viditelné či hmatatelné aktinické keratózy (AK) v oblasti obličeje nebo plešatějící části hlavy u

imunokompetentních dospělých pacientů v případě, že jiné možnosti topické léčby jsou

kontraindikovány nebo méně vhodné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Zyclara (při jedné aplikaci: až 2 sáčky, 250 mg imichimodu v jednom sáčku) se aplikuje jednou denně

před ulehnutím ke spánku na kůži na postižené místo (oblast) během dvou cyklů léčby v délce 2 týdnů,

které jsou odděleny obdobím 2 týdnů bez léčby, nebo dle pokynů lékaře.

Léčenou oblastí je celý obličej či plešatějící část hlavy.

Lokální kožní reakce v léčené oblasti jsou částečně očekávány a jsou běžné vzhledem k mechanismu

účinku (viz bod 4.4). Vyžaduje-li to míra obtíží pacienta nebo závažnost lokální kožní reakce, je

možné udělat v léčbě několikadenní přestávku. Dvoutýdenní cyklus léčby by však v žádném případě

neměl být prodlužován z důvodu vynechané dávky nebo přerušení léčby.

Během léčby může dojít k přechodnému zvýšení počtu aktinických keratóz vzhledem

k pravděpodobné schopnosti imichimodu odhalit a léčit subklinické léze. Odpověď na léčbu nelze

adekvátně vyhodnotit do vymizení lokálních kožních reakcí. Pacienti mají pokračovat v předepsané

léčbě. Léčba má pokračovat po celý cyklus léčby i v případě, že se všechny aktinické keratózy jeví

jako vymizelé.

Klinický výsledek léčby musí být stanoven po regeneraci léčené kůže, asi za 8 týdnů po ukončení

léčby, a dále ve vhodných intervalech dle klinického úsudku. Léze, které na léčbu kompletně

neodpovídají po 8 týdnech druhého cyklu léčby, mají být znovu pečlivě přehodnoceny a lze zvažovat

jednu navazující dvoutýdenní léčbu přípravkem Zyclara.

Pokud léze vykazují nedostatečnou odpověď na léčbu přípravkem Zyclara, doporučuje se odlišná

léčba.

Léze způsobené aktinickou keratózou, které vymizely po dvou léčebných cyklech přípravkem Zyclara

po dobu 2 týdnů a které se následně znovu objevily, mohou být znovu léčeny jedním nebo dvěma

dalšími dvoutýdenními léčebnými cykly přípravku Zyclara po nejméně 12 týdenní pauze od léčby.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyli zahrnuti do klinických studií. Tito pacienti musí

být sledováni pod přísným dohledem zkušeného lékaře.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost imichimodu u aktinické keratózy u dětí a dospívajících do 18 let nebyla

stanovena. Údaje nejsou k dispozici.

Způsob použití

Přípravek Zyclara je určen pouze k zevnímu použití. Je třeba zabránit jeho kontaktu s očima, rty a

nosními dírkami.

Léčená oblast se nesmí obvazovat či jinak zakrývat.

Předepisující lékař má pacientovi ukázat správnou aplikační techniku, aby se maximalizoval přínos

léčby přípravkem Zyclara.

Zyclara se aplikuje jednou denně před ulehnutím ke spánku na kůži v postiženém místě (oblasti) a

ponechává se na kůži přibližně 8 hodin. Během této doby se pacient nemá sprchovat ani koupat. Před

aplikací krému se postižená oblast omyje vodou s použitím jemného mýdla a důkladně osuší.

Přípravek Zyclara se nanáší v tenké vrstvě pokrývající celou léčenou oblast a vtírá do postiženého

místa, dokud se zcela nevstřebá. Na léčené místo (celý obličej či skalp, nikoli však obojí) je možno

denně nanést až 2 sáčky přípravku Zyclara. Částečně spotřebované sáčky je třeba vyhodit, nesmí se

znovu použít. Přípravek Zyclara se ponechá na kůži asi 8 hodin; po uplynutí této doby je nezbytné

krém odstranit omytím léčené oblasti rukou a vodou s použitím jemného mýdla.

Před i po aplikaci krému je třeba si pečlivě umýt ruce.

Vynechaná dávka

V případě vynechání dávky má pacient počkat s aplikací až do dalšího večera, a poté pokračovat

v pravidelném dávkování. Krém se nesmí aplikovat vícekrát než jednou denně. Žádný cyklus léčby

nesmí být prodloužen z důvodu vynechané dávky nebo přerušení léčby.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné pokyny pro léčbu

Jsou-li léze AK klinicky atypické nebo vzbuzují-li podezření z malignity, je nutno provést biopsii

k určení vhodné léčby.

Imichimod nebyl hodnocen v léčbě aktinické keratózy očních víček, vnitřku nosních dírek a

zvukovodů a rtů na vnitřní straně od nachové linie, proto je třeba zabránit kontaktu s očima, rty a

nosními dírkami.

Terapie krémem s imichimodem se nedoporučuje dříve, než se kůže zotaví po předchozí léčbě jiným

přípravkem či chirurgickém zákroku. Aplikace na poškozenou kůži by mohla vést ke zvýšení

systémové absorpce imichimodu, a tím ke zvýšení rizika nežádoucích účinků (viz body 4.8 a 4.9).

Vzhledem z možnosti zvýšené náchylnosti ke spáleninám od slunce se doporučuje používat ochranné

opalovací krémy a pacienti mají během léčby přípravkem Zyclara omezit expozici či zcela se vyhýbat

přirozenému či umělému slunečnímu záření (solária či léčba UVA/B). Léčenou kožní oblast je třeba

chránit před sluncem.

Imichimod se nedoporučuje k léčbě lézí AK s výraznou hyperkeratózou nebo hypertrofií, s jakou se

setkáváme u cornu cutaneum.

Lokální kožní reakce

Postižená kůže se nejspíše bude během léčby a až do zhojení viditelně lišit od normální kůže. Lokální

kožní reakce jsou časté, ale v průběhu další léčby se snižuje jejich intenzita nebo zcela odezní po

ukončení léčby krémem s imichimodem. Vzácně se mohou objevit těžké lokální zánětlivé reakce

včetně mokvání kůže či erozí, a to pouze po několika aplikacích krému s imichimodem.

Existuje souvislost mezi počtem případů úplného vymizení a intenzitou lokálních kožních reakcí

(např. erytému). Tyto lokální kožní reakce mohou souviset se stimulací lokální imunitní odpovědi.

Kromě toho může imichimod vyvolat exacerbaci zánětlivých onemocnění kůže. Vyžaduje-li to míra

obtíží pacienta nebo závažnost lokální kožní reakce, je možné udělat v léčbě několikadenní přestávku.

Po zmírnění kožní reakce je třeba v léčbě krémem s imichimodem pokračovat. Intenzita lokálních

kožních reakcí bývá nižší ve druhém cyklu než v prvním cyklu léčby přípravkem Zyclara.

Systémové reakce

Projevy a příznaky připomínající chřipku včetně únavy, nauzey, horečky, myalgie, artralgie a zimnice

mohou doprovázet nebo dokonce předcházet intenzivní lokální kožní reakci. Je možno zvážit

přerušení léčby nebo úpravu dávky (viz bod 4.8).

Pacienti se sníženou hematologickou rezervou musí být sledováni pod přísným dohledem zkušeného

lékaře (viz bod 4.8).

Zvláštní populace

Pacienti s onemocněním srdce, jater či ledvin nebyli do studií zažazeni. Tito pacienti musí být

sledováni pod přísným dohledem zkušeného lékaře (viz bod 4.8).

Použití u pacientů se sníženou imunitou a/nebo u pacientů s autoimunitními chorobami

Bezpečnost a účinnost přípravku Zyclara u pacientů se sníženou imunitou (např. pacienti po

transplantaci orgánu) a/nebo u pacientů s autoimunitními chorobami nebyla stanovena. Proto má být

imichimod u těchto pacientů používán s opatrností (viz bod 4.5). Je třeba pečlivě zvážit přínos léčby

imichimodem u těchto pacientů vůči rizikům spojených buď s možností odmítnutí transplantovaného

orgánu či reakce štěpu proti hostiteli nebo možností zhoršení autoimunitního onemocnění.

Opakovaná léčba

Informace o opakované léčbě lézí aktinické keratózy, která vymizela po dvou cyklech dvoutýdenní

léčby přípravkem Zyclara a které se následně znovu objevily, jsou k dispozici v bodě 4.2 a 5.1.

Pomocné látky

Stearylalkohol a cetylalkohol mohou vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Metylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně

zpožděné). Benzylalkohol může vyvolat alergické reakce a slabší lokální kožní reakci.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny. To se týká také imunosupresivních léků. Interakce se

systémovými přípravky budou vzhledem k minimálnímu kožnímu vstřebávání imichimodu z krému

omezené.

Vzhledem k imunostimulačním vlastnostem je třeba opatrnosti při podávání krému s imichimodem

pacientům, kteří užívají imunosupresiva (viz bod 4.4).

Přípravek Zyclara se nesmí podávat souběžně na stejnou oblast léčenou jinými krémy s imichimodem,

neboť se jedná o stejnou léčivou látkou (imichimod), tudíž by se mohlo zvýšit riziko a závažnost

lokálních kožních reakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o používání imichimodu během těhotenství. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj,

porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Při předepisování přípravku Zyclara těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. Přípravek Zyclara

by měl být v těhotenství používán pouze v případě, že potenciální přínos ospravedlňuje možné riziko

pro plod.

Kojení

Není známo, zda se imichimod/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Riziko pro novorozence /kojence nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno

rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Zyclara.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zyclara nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti:

Níže uvedené údaje odráží expozici přípravku Zyclara či vehikulu u 319 subjektů zařazených do dvou

dvojitě zaslepených studií. Pacienti používali až dva sáčky přípravku Zyclara 3,75% krém nebo

vehikula denně na kůži v postižené oblasti (buď celý obličej, nebo plešatějící část hlavy, ne však

obojí) po dobu dvou 2týdenních cyklů oddělených dvoutýdenní přestávkou bez léčby.

V klinických studiích většina pacientů (159/160) používajících přípravek Zyclara k léčbě AK

zaznamenala lokální kožní reakce (nejčastěji erytém, strupovitost a exfoliaci/suchá kůže v místě

aplikace). Pouze 11 % (17/160) pacientů v klinických studiích přípravku Zyclara vyžadovalo

přestávku (přerušení) v léčbě kvůli lokálním kožním reakcím. U pacientů v klinických studiích

léčených imichimodem byly hlášeny některé systémové nežádoucí účinky včetně bolesti hlavy 6 %

(10/160) a únavy 4 % (7/160).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Údaje v následující tabulce odráží

expozici přípravku Zyclara či vehikulu ve výše uvedených studiích (četnosti velmi časté až

méně časté a s vyšší četností než u vehikula)

zkušeností s 5% krémem s imichimodem

Četnosti jsou definovány následovně:

Velmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100);

Vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000);

Velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Časté

Herpes simplex

Méně časté

Infekce

Pustuly

Není známo

Kožní infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Lymfadenopatie

Není známo

Snížení hemoglobinu

Snížení počtu leukocytů

Snížení počtu neutrofilů

Snížení počtu trombocytů

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Exacerbace autoimunitního onemocnění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

Zvýšení hladiny glukózy v krvi

Psychiatrické poruchy

Časté

Insomnie

Méně časté

Deprese

Podrážděnost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Závrať

Poruchy oka

Méně časté

Podráždění spojivek

Otok očních víček

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Nazální kongesce

Faryngolaryngeální bolest

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Zvýšená hladina jaterních enzymů

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

Průjem

Zvracení

Méně časté

Sucho v ústech

Bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Erytém

Strupovitost

Exfoliace kůže

Otok kůže

Kožní vřed

Kožní hypopigmentace

Časté

Dermatitida

Méně časté

Otok obličeje

Vzácné

Dermatologické reakce ve vzdáleném

místě

Není známo

Alopecie

Erythema multiforme

Stevens-Johnsonův syndrom

Kožní lupus erythematosus

Kožní hyperpigmentace

Poruchy pohybového systému a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie

Artralgie

Méně časté

Bolest v zádech

Bolest v končetinách

Celkové poruchy a lokální reakce

v místě podání

Velmi časté

Erytém v místě aplikace

Strupovitost v místě aplikace

Olupování kůže v místě aplikace

Suchá kůže v místě aplikace

Otok v místě aplikace

Vřed v místě aplikace

Mokvání v místě aplikace

Časté

Reakce v místě aplikace

Svědění v místě aplikace

Bolest v místě aplikace

Otok v místě aplikace

Pálení v místě aplikace

Podráždění v místě aplikace

Vyrážka v místě aplikace

Únava

Horečka

Onemocnění podobné chřipce

Bolest

Bolest na hrudi

Méně časté

Dermatitida v místě aplikace

Krvácení v místě aplikace

Papuly v místě aplikace

Parestezie v místě aplikace

Hyperestezie v místě aplikace

Zánět v místě aplikace

Jizva v místě aplikace

Jizva v místě aplikace

Puchýře v místě aplikace

Pocit tepla v místě aplikace

Astenie

Zimnice

Letargie

Nepříjemné pocity

Zánět

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy krve

Nálezy klinických studií s 5% krémem s imichimodem zahrnují též snížení hemoglobinu,leukocytů,

absolutní pokles neutrofilů a trombocytů. U pacientů s normální hematologickou rezervou nejsou tyto

změny považovány za klinicky významné. Pacienti se sníženými hematologickými hodnotami nebyli v

klinických studiích studováni. Po uvedení na trh byly hlášeny poklesy v hematologických

parametrech, které vyžadovaly klinickou intervenci.

Kožní infekce

Během léčby imichimodem byly pozorovány kožní infekce. Ačkoli neměly závažné důsledky, vždy je

třeba uvažovat o možnosti infekce na poškozené kůži.

Hypopigmentace a hyperpigmentace

Byly hlášeny případy lokalizované hypopigmentace a hyperpigmentace po užívání 5% krému

s imichimodem. Další sledování naznačuje, že tyto barevné kožní změny mohou být u některých

pacientů trvalé.

Dermatologické reakce ve vzdáleném místě

Vzácné případy dermatologických reakcí ve vzdáleném místě včetně erythema multiforme byly

hlášeny v klinických studiích s 5% krémem s imichimodem.

Alopecie

Klinické studie hodnotící použití 5% krému s imichimodem k léčbě aktinické keratózy zjistily 0,4%

výskyt (5/1214) alopecie v léčeném místě nebo okolní oblasti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Při topické aplikaci je systémové předávkování imichimodem z krému nepravděpodobné vzhledem

k minimálnímu vstřebávání kůží. Ve studiích u králíků byla zjištěna dermální letální dávka vyšší než 5

g/kg. Trvalé dermální předávkování imichimodem v krému by mohlo vést k těžkým lokálním kožním

reakcím a může zvýšit riziko systémových reakcí.

Po náhodném požití jednorázové dávky 200 mg imichimodu, odpovídající obsahu přibližně 21 sáčků,

může dojít k žaludeční nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, bolestem ve svalech a horečce. Klinicky

nejzávažnější nežádoucí příhodou po perorálním požití mnoha dávek s celkovým obsahem ≥200 mg

imichimodu byla hypotenze, která se upravila po perorálním nebo nitrožilním podání tekutin.

Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických příznaků.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotika a chemoterapeutika pro použití v dermatologii, virostatika:

ATC kód: D06BB10

Farmakodynamické účinky

Imichimod modifikuje imunitní odpověď. Je základní látkou imidazolinové skupiny. Studie vazebné

saturace ukazují na existenci membránových receptorů pro imichimod na příslušných imunitních

buňkách, nazývají se toll-like receptory 7 a 8. Imichimod vyvolává uvolnění interferonu alfa (IFN-α) a

dalších cytokinů z řady lidských a zvířecích buněk (např. lidských monocytů/makrofágů a

keratinocytů). Topická

in vivo

aplikace krému s imichimodem na kůži myší vedla ke zvýšení

koncentrací IFN a tumor-nekrotizujícího faktoru (TNF) v porovnání s kůží neléčených myší. Druhy

indukovaných cytokinů se liší podle tkáňového původu buňky. Dále bylo uvolnění cytokinů

indukováno po dermální aplikaci a perorálním podávání imichimodu u různých laboratorních zvířat a

ve studiích u člověka. Ve zvířecích modelech je imichimod účinný proti virovým infekcím a působí

jako protinádorová látka zejména prostřednictvím indukce uvolnění interferonu alfa a dalších

cytokinů.

Zvýšené systémové hladiny alfa-interferonu a dalších cytokinů po topické aplikaci imichimodu byly

pozorovány i v údajích získaných u člověka.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Účinnost přípravku Zyclara byla studována ve dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných,

vehikulem kontrolovaných klinických studiích. Pacienti měli 5 – 20 typických viditelných či

hmatatelných lézí AK v oblasti překračující 25 cm

na obličeji nebo plešatějící části hlavy. 319

pacientů s AK bylo léčeno až 2 sáčky 3,75% krému s imichimodem jednou denně, nebo odpovídajícím

krémem s vehikulem, během dvou 2týdenních cyklů léčby oddělených dvěma týdny bez léčby.

Souhrnně v obou studiích dosáhlo celkové procento vyléčení celého obličeje či plešatějící části hlavy

při léčbě 3,75% krémem s imichimodem 35,6 % (57/160 pacientů, IS 28,2%,

43,6 %), u vehikula 6,3

% (10/159 pacientů, IS 3,1%, 11,3%) při kontrole po ukončení 8týdenní léčby. Nebyly zaznamenány

žádné rozdíly v bezpečnosti či účinnosti mezi pacienty nad 65 let a mladšími pacienty. Karcinom

z dlaždicových buněk (SCC) byl pozorován u 1,3 % (2/160) pacientů léčených 3,75% imichimodem a

u 0,6% (1/159) pacientů léčených vehikulem. Tento rozdíl nebyl statisticky významný.

Při následném sledování, kdy iniciálně vyléčení pacienti po léčbě 3,75% imichimodem byli dále

sledování po dobu 14 měsíců bez další léčby AK, prokázalo 40,5 % pacientů trvalé kompletní

vyčištění celé léčené oblasti (buď obličej, nebo skalp). Dlouhodobější údaje pro 3,75% imichimod o

vyléčení nejsou k dispozici.

Ve dvou otevřených, randomizovaných, kontrolovaných klinických studiích se porovnávaly

dlouhodobé účinky imichimodu 5% (ne s tímto 3,75% přípravkem) s účinky topicky aplikovaného

diklofenaku (3% gel). Léčená ložiska AK o souvislé ploše přibližně 40 cm² v těchto studiích se

nacházela na plešatějící části hlavy nebo na obličeji; se střední hodnotou 7 klinicky typických lézí AK

na počátku studie. Léčba byla v souladu s oficiálními doporučeními. Tyto studie dokázaly, že

imichimod byl účinnější než topicky aplikovaný diklofenak v prevenci histologické progrese AK lézí

do in-situ lézí nebo v progresi do invazivního karcinomu z dlaždicových buněk (SCC). Navíc tyto

studie podporovaly použití až dvou dalších léčebných cyklů imichimodu, kdy léze AK nebyly zcela

vyčištěny nebo pokud se léze AK znovu objevily po úspěšné počáteční léčbě imichimodem.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

léčby aktinické keratózy přípravkem Zyclara u všech podskupin pediatrické populace (viz bod 4.2

informace o použití u dětí).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U člověka se vstřebalo kůží méně než 0,9 % topicky aplikované jediné dávky radioizotopicky

značeného imichimodu.

Systémová expozice (perkutánní průnik) byla vypočtena ze záchytu uhlíku

C z [

C] imichimodu v

moči a stolici.

Během farmakokinetické studie s 3,75% krémem s imichimodem po aplikaci 2 sáčků jednou denně

(18,75 mg imichimodu denně) po dobu až tří týdnů na celý obličej a/nebo skalp (přibližně 200 cm

byla pozorována nízká systémová absorpce imichimodu u pacientů s AK. Rovnovážných hladin bylo

dosaženo za 2 týdny a doba do dosažení vrcholové koncentrace (Tmax) se pohybovala mezi 6 a 9

hodinami po poslední aplikaci.

Distribuce

Průměrná vrcholová sérová koncentrace imichimodu na konci studie činila 0,323 ng/ml.

Biotransformace

Perorálně podaný imichimod je rychle a rozsáhle metabolizován na dva hlavní metabolity.

Eliminace

Malé množství léčivého přípravku, absorbované do systémové cirkulace, se rychle vyloučilo močí a

stolicí s průměrným poměrem přibližně 3 : 1.

Zdánlivý poločas po topickém podání 3,75% krému s imichimodem ve farmakokinetické studii byl

vypočten na přibližně 29 hodin.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, mutagenicity a teratogenicity,

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve čtyřměsíční studii dermální toxicity u potkana bylo pozorováno výrazné snížení tělesné hmotnosti

a zvýšení hmotnosti sleziny při dávkách 0,5 mg/kg a 2,5 mg/kg, zatímco ve čtyřměsíční dermální

studii u myši žádné podobné účinky zjištěny nebyly. U obou druhů bylo pozorováno lokální

podráždění kůže, zejména při vyšších dávkách.

V osmnáctiměsíční studii kancerogenity u myší při dermálním podávání tři dny v týdnu nebyla

zjištěna indukce nádorů v místě aplikace. Avšak výskyt hepatocelulárního adenomu byl u samic myší

vyšší než u kontrolních zvířat. Výskyt dobře odpovídá spektru spontánních nádorů známému u myší

vzhledem k věku. Proto jsou tato zjištění považována za náhodná. Vzhledem k tomu, že imichimod má

nízkou systémovou absorpci lidskou kůží a není mutagenní, je u člověka riziko ze systémové expozice

pravděpodobně nízké.

Další informace poskytla dvouletá perorální studie kancerogenity u potkanů, neprokazující nádory v

žádné lokalizaci.

Krém s imichimodem byl hodnocen v biologické studii na fotokancerogenitu u albinotických holých

myší, vystavených simulovanému slunečnímu ultrafialovému záření (UVR). Zvířata, jimž byl krém s

imichimodem aplikován třikrát týdně, byla vystavena záření 5 dnů v týdnu po 40 týdnů. Myši pak byly

dále chovány ještě 12 týdnů. Byl zjištěn časnější a početnější výskyt nádorů ve skupině myší, kterým

byl aplikován krém s vehikulem, než v kontrolní skupině s nízkým UVR. Význam tohoto nálezu pro

člověka není jasný. Topické podávání krému s imichimodem nevedlo při žádné z dávek k nárůstu

nádorů ve srovnání se skupinou s krémem s vehikulem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

kyselina isostearová

benzylalkohol

cetylalkohol

stearylalkohol

bílá vazelína

polysorbát 60

sorbitan-stearát

glycerol

methylparaben (E218)

propylparaben (E216)

xanthanová klovatina

čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

Sáček nelze po otevření znovu použít.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/780973/2017

EMEA/H/C/000179

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zyclara

imiquimodum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment Report,

EPAR) pro přípravek Zyclara. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento přípravek, aby

mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho používání. Účelem tohoto

dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Zyclara používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Zyclara, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Zyclara a k čemu se používá?

Zyclara je krém, který se používá k léčbě chronických aknitických keratóz v oblasti obličeje a na lysých

partiích temene hlavy. Aktinická keratóza je onemocnění projevující se prekancerózními, abnormálními

kožními výrůstky, které se tvoří v důsledku přílišného vystavení slunečnímu záření. Přípravek Zyclara

se používá k léčbě dospělých s normální funkcí imunitního systému (přirozeného obranného systému

těla) v případech, kdy jiné postupy léčby aktinické keratózy nelze použít nebo jsou méně vhodné.

Obsahuje léčivou látku imichimod o síle 3,75 % (100 mg krému obsahuje 3,75 mg imichimodu).

Přípravek Zyclara je „hybridní léčivý přípravek“. Znamená to, že je obdobou „referenčního léčivého

přípravku“, který obsahuje stejnou léčivou látku, ale přípravek Zyclara je k dispozici v jiné formě.

Referenčním přípravkem přípravku Zyclara je přípravek Aldara, který obsahuje imichimod v síle 5 %.

Jak se přípravek Zyclara používá?

Přípravek Zyclara je k dispozici ve formě 3,75% krému v jednotlivých sáčcích. Výdej léčivého přípravku

je vázán na lékařský předpis.

Jeden nebo dva sáčky přípravku Zyclara se nanáší v tenké vrstvě na postižené oblasti obličeje nebo na

lysé části temene hlavy jednou denně před ulehnutím k spánku. Krém by měl zůstat na pokožce přes

noc (přibližně osm hodin) a poté se smýt. Denní léčba by měla pokračovat po dobu dvou týdnů. Poté

Zyclara

EMA/780973/2017

strana 2/3

následuje dvoutýdenní přestávka bez léčby, po níž lze zahájit další dva týdny léčby. Podrobné

informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Odpověď pacienta na léčbu by měla být hodnocena 8 týdnů po ukončení léčby a v případě potřeby lze

zvážit třetí dvoutýdenní cyklus léčby. Pokud se aktinická keratóza po léčbě přípravkem Zyclara

dostatečně nezlepší, je nutné vyzkoušet jinou léčbu.

Pokud po dvou dvoutýdenních léčebných kúrách aktinická keratóza vymizí a poté dojde k jejímu

návratu, lze ji opět léčit jednou nebo dvěma 2týdenními léčebnými kúrami za předpokladu, že jsou

podávány s odstupem nejméně 12 týdnů od původní léčby.

Jak přípravek Zyclara působí?

Léčivá látka přípravku Zyclara krém, imichimod, je modulátor imunitní odpovědi. To znamená, že

využívá imunitní systém, aby dosáhl svého účinku. Po nanesení na kůži imichimod lokálně působí na

imunitní systém, aby spustil uvolňování cytokinů, včetně interferonu. Tyto látky přispívají k ničení

abnormálních buněk v kůži, z nichž se může vyvinout keratóza.

Jaké přínosy přípravku Zyclara byly prokázány v průběhu studií?

Ve dvou hlavních studiích zahrnujících 479 pacientů s aktinickou keratózou na obličeji a temeni hlavy bylo

prokázáno, že přípravek Zyclara je při odstraňování aktinické keratózy z kůže účinný. Dvě dávky

přípravku Zyclara (2,5% a 3,75%) byly v těchto studiích porovnávány s placebem (neúčinným

přípravkem) a hlavním měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u nichž došlo po léčbě k plnému vymizení

aktinické keratózy z kůže. Přibližně u 36 % pacientů léčených přípravkem Zyclara 3,75% krém ve dvou

studiích došlo k úplnému vymizení ve srovnání s přibližně 6 % pacientů léčených placebem. Při léčbě

přípravkem Zyclara v nižší síle (2,5 %) byl podíl případů s úplným vymizením onemocnění nižší než

v případě síly 3,75 %.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zyclara?

U většiny pacientů užívajících přípravek Zyclara došlo k nežádoucím účinkům na kůži v místech, kde byl

přípravek aplikován (nejčastěji zarudnutí, tvorba strupů, vysušení a odlupování kůže). Přibližně 11 %

pacientů ve studii s přípravkem Zyclara muselo léčbu přerušit z důvodu výskytu tohoto druhu

nežádoucích účinků na kůži. Byly také hlášeny některé další nežádoucí účinky včetně bolesti hlavy a

únavy. Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Zyclara je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zyclara schválen?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že přípravek Zyclara 3,75% krém je

prokazatelně účinný při odstraňování aktinické keratózy z kůže a že jeho použití nevyvolalo významné

obavy z hlediska bezpečnosti. Léčba přípravkem Zyclara má tu výhodu, že se lépe dodržuje než léčba

přípravkem Aldara, protože má jednodušší dávkovací režim. Navíc jeho nižší síla umožňuje použití

přípravku na větších plochách pokožky, a tím léčí větší plochy postižené kůže.

Agentura tudíž rozhodla, že přínosy přípravku Zyclara převyšují jeho rizika, a proto doporučila, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Zyclara

EMA/780973/2017

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zyclara?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Zyclara, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Zyclara

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zyclara platné v celé Evropské unii dne

23. srpna 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zyclara je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Zyclara naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2017.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace