Zolgensma

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
onasemnogene abeparvovec
Dostupné s:
Novartis Gene Therapies EU Limited
ATC kód:
M09AX09
INN (Mezinárodní Name):
onasemnogene abeparvovec
Terapeutické skupiny:
Jiné léky na poruchy muskuloskeletálního systému
Terapeutické oblasti:
Svalová atrofie, spinální
Terapeutické indikace:
Zolgensma je indikován pro léčbu:pacientů s 5q spinální muskulární atrofie (SMA) s bi-allelickou mutace v SMN1 genu a klinická diagnóza SMA Typ 1, orpatients s 5q SMA s bi-allelickou mutace v SMN1 genu a až 3 kopie SMN2 genu.
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004750
Datum autorizace:
2020-05-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/004750

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-08-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-08-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-08-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Zolgensma 2 × 10

13

genomů vektoru/ml infuzní roztok

onasemnogenum abeparvovecum

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vašeho dítěte

vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodě 4.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než bude Vašemu dítěti podán tento

přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo sestry svého dítěte.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo sestře

Vašeho dítěte. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Zolgensma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vašemu dítěti podán přípravek Zolgensma

Jak se přípravek Zolgensma podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zolgensma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zolgensma a k čemu se používá

Co je přípravek Zolgensma

Zolgensma je typ léku označovaný jako „genová terapie“. Obsahuje léčivou látku onasemnogen

abeparvovek, která obsahuje lidský genetický materiál.

K čemu se přípravek Zolgensma používá

Zolgensma se používá k léčbě spinální svalové atrofie (anglická zkratka je SMA), vzácného a

závažného dědičného onemocnění.

Jak působí přípravek Zolgensma

SMA propukne, pokud chybí gen potřebný k tvorbě nezbytné bílkoviny nazývané protein SMN

(protein pro přežití motorického neuronu), nebo je tento gen abnormální. Nedostatek tohoto proteinu

způsobuje odumírání nervů, které ovládají svaly (motorických neuronů). To má za následek ochabnutí

svalů a jejich úbytek a pacient postupně přestává být schopen pohybu.

Tento léčivý přípravek účinkuje tak, že poskytuje plně funkční gen SMN, který pomáhá tělu tvořit

dostatek proteinu SMN. Gen je dopraven do buněk, kde je zapotřebí, pomocí upraveného viru, který

nezpůsobuje u člověka onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než bude Vašemu dítěti podán přípravek Zolgensma

Nepoužívejte přípravek Zolgensma

pokud je Vaše dítě alergické na onasemnogen abeparvovek nebo jakoukoliv další složku tohoto

léku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Lékař dítěte zkontroluje před léčbou přítomnost protilátek a posoudí, zda je přípravek pro dítě vhodný.

Problémy s játry

Promluvte si s lékařem nebo zdravotní sestrou svého dítěte předtím, než Vaše dítě dostane tento lék,

pokud Vaše dítě má nebo mělo jakékoliv problémy s játry. Tento léčivý přípravek může způsobovat

zvýšení enzymů (bílkovin nacházejících se v těle) tvořených v játrech nebo poškození jater. Možné

známky, které je třeba sledovat po podání tohoto léku Vašemu dítěti, zahrnují zvracení, žloutenku

(zežloutnutí kůže nebo bělma očí) nebo sníženou bdělost (další informace viz bod 4).

Před podáním přípravku Zolgensma absolvuje dítě krevní testy k ověření, jak dobře játra fungují. Vaše

dítě bude také podstupovat pravidelné krevní testy po dobu nejméně 3 měsíců po podání ke sledování

zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Infekce

Infekce (např. nachlazení, chřipka nebo zánět nejmenších průdušek, tzv. bronchiolitida) před nebo po

léčbě přípravkem Zolgensma, může vést k závažnějším komplikacím. Musíte dávat pozor na známky

infekce, jako je kašel, dušnost, kýchání, rýma, bolest v krku nebo horečka. Informujte okamžitě lékaře

Vašeho dítěte, pokud si všimnete, že se u Vašeho dítěte objeví tyto příznaky.

Pravidelné krevní testy

Tento léčivý přípravek může snižovat počet krevních destiček (trombocytopenie). Po podání přípravku

Zolgensma Vašemu dítěti je třeba věnovat pozornost možným známkám nízkého počtu krevních

destiček, jako jsou abnormální vznik modřin nebo krvácení (další informace viz bod 4).

Přípravek Zolgensma může zvýšit hladinu srdeční bílkoviny označované jako troponin I, který může

znamenat poškození srdce. Po podání tohoto přípravku Vašemu dítěti je třeba věnovat pozornost

možným známkám srdečních potíží, jako jsou světle šedá nebo modrá barva kůže, potíže s dýcháním,

otoky paží a nohou nebo břicha (další informace viz bod 4).

Před podáním přípravku Zolgensma podstoupí Vaše dítě krevní testy ke kontrole počtu krvinek

(včetně červených krvinek a krevních destiček) a také hladiny troponinu I v těle. Podstoupí také krevní

test ke kontrole hladiny kreatininu, jakožto ukazatele funkce ledvin. Dítě bude v období po léčbě také

podstupovat pravidelné krevní testy ke sledování změn počtu krevních destiček a hladiny troponinu I.

Abnormální srážení krve v malých krevních cévách (trombotická mikroangiopatie)

Přibližně jeden týden po léčbě přípravkem Zolgensma byly hlášeny případy pacientů s rozvojem

trombotické mikroangiopatie. Trombotická mikroangiopatie je doprovázena poklesem červených

krvinek a buněk podílejících se na srážení krve (krevní destičky). Vzniklé krevní sraženiny můžou

ovlivnit ledviny Vašeho dítěte. Lékař může chtít zkontrolovat krev (počet krevních destiček) a krevní

tlak Vašeho dítěte. Možné známky, které je třeba sledovat po podání přípravku Zolgensma, zahrnují

snadnou tvorbu modřin, epileptické záchvaty (křeče) nebo snížený výdej moči (další informace viz

bod 4). Pokud se u Vašeho dítěte objeví některý z těchto projevů, vyhledejte neodkladnou lékařskou

pomoc.

Dárcovství krve, orgánů, tkání a buněk

Poté, co bude Vaše dítě léčeno přípravkem Zolgensma, nebude moci darovat krev, orgány, tkáně nebo

buňky. Je to proto, že Zolgensma je léčivý přípravek určený pro genovou terapii.

Další léčivé přípravky a Zolgensma

Informujte lékaře dítěte nebo zdravotní sestru o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době

užívalo nebo které možná bude užívat.

Prednisolon

Vašemu dítěti bude také v rámci léčby přípravkem Zolgensma podáván léčivý přípravek ze skupiny

kortikosteroidů, jako je prednisolon, po dobu přibližně 2 měsíců nebo déle (viz také bod 3) jako

součást léčby přípravkem Zolgensma. Kortikosteroid pomáhá zvládnout zvýšení jaterních enzymů,

které by se u Vašeho dítěte mohlo vyvinout po podání přípravku Zolgensma.

Očkování

Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy mohou ovlivnit imunitní (obranný) systém těla,

lékař Vašeho

dítěte může rozhodnout o oddálení podání některých očkování

v době, kdy Vaše dítě podstupuje

léčbu kortikosteroidy. Promluvte si s lékařem nebo zdravotní sestrou Vašeho dítěte, pokud máte

nějaké dotazy.

Přípravek Zolgensma obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mg sodíku na ml, což odpovídá 0,23 % doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku. Jedna

5,5ml injekční lahvička obsahuje 25,3 mg sodíku a jedna 8,3ml injekční lahvička obsahuje 38,2 mg

sodíku.

Další informace pro rodiče/pečovatele

Pokročilá SMA

Zolgensma může zachránit živé motorické neurony, nezachrání však ty odumřelé. Děti s méně

závažnými příznaky SMA (jako jsou chybějící reflexy nebo snížené svalové napětí) mohou mít

dostatek živých motorických neuronů, aby jim léčba přípravkem Zolgensma mohla významně prospět.

Zolgensma nemusí tak dobře účinkovat u dětí se závažnou svalovou slabostí nebo paralýzou

(ochrnutím), dýchacími problémy nebo u těch dětí, které nejsou schopny polykat, nebo mají těžké

vývojové vady (jako jsou srdeční vady), včetně pacientů s SMA typu 0, protože ty mohou bránit

možnému zlepšení po léčbě přípravkem Zolgensma. O podání tohoto přípravku rozhodne lékař dítěte.

Hygienická péče

Léčivá látka přípravku Zolgensma se může dočasně vylučovat prostřednictvím tělesných výměšků

Vašeho dítěte; tomu se říká „vylučování virového vektoru“. Rodiče a pečovatelé musí dbát na

správnou hygienu rukou po dobu jednoho měsíce po podání přípravku dítěti. Při přímém kontaktu s

tělesnými tekutinami nebo výměšky dítěte je nutné nosit ochranné rukavice a následně si důkladně

umýt ruce mýdlem a teplou tekoucí vodou nebo dezinfekčním prostředkem na bázi alkoholu.

K likvidaci znečištěných plen a jiného odpadu používejte vždy dva sáčky. Jednorázové pleny je možné

i nadále vyhazovat do domácího odpadu.

Pokračujte v dodržování těchto pokynů po dobu alespoň 1 měsíc po léčbě Vašeho dítěte přípravkem

Zolgensma. Promluvte si s lékařem nebo zdravotní sestrou Vašeho dítěte, pokud máte nějaké dotazy.

3.

Jak se přípravek Zolgensma podává

Přípravek Zolgensma bude podán lékařem nebo zdravotní sestrou, vyškolenými v léčbě onemocnění

Vašeho dítěte.

Množství přípravku Zolgensma, které Vaše dítě dostane, stanoví lékař podle jeho tělesné hmotnosti.

Přípravek Zolgensma se podává nitrožilně (do žíly), a to v jedné infuzi (kapačce) po dobu přibližně

1 hodiny.

Přípravek Zolgensma bude podán Vašemu dítěti pouze JEDNOU.

Vaše dítě bude také užívat prednisolon (nebo jiný kortikosteroid) podávaný ústy, s čímž začne

24 hodin před podáním přípravku Zolgensma. Dávka kortikosteroidu závisí také na tělesné hmotnosti

dítěte. Celkovou dávku stanoví lékař.

Dítě bude kortikosteroidy dostávat denně po dobu asi 2 měsíců po podání přípravku Zolgensma nebo

dokud se hladiny jaterních enzymů nevrátí na přijatelnou úroveň. Lékař bude pomalu snižovat dávku

kortikosteroidu, dokud nebude možné léčbu zcela ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře nebo zdravotní sestry Vašeho dítěte.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vyhledejte neodkladnou lékařskou péči,

pokud se u Vašeho dítěte rozvine jakýkoliv z následujících

závažných nežádoucích účinků:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob)

modřiny nebo krvácení trvající delší dobu, než je obvyklé, pokud došlo k poranění Vašeho

dítěte – toto mohou být příznaky sníženého počtu krevních destiček.

světle šedá nebo modrá barva kůže, potíže s dýcháním (např. rychlé dýchání, dušnost), otoky

paží a nohou nebo břicha – to mohou být příznaky možných problémů se srdcem.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

zvracení, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí) nebo snížená bdělost - mohou to být

známky poškození jater.

snadná tvorba modřin, epileptické záchvaty (křeče), snížený výdej moči – mohou to být

příznaky trombotické mikroangiopatie.

Promluvte si s lékařem nebo se zdravotní sestrou Vašeho dítěte, pokud se u Vašeho dítěte vyvinou

jakékoliv jiné nežádoucí účinky. Patří k nim:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

nárůst hladiny jaterních enzymů v krevních testech;

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10):

zvracení.

horečka;

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři Vašeho dítěte nebo

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zolgensma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Následující informace jsou určeny pro zdravotnické pracovníky, kteří budou připravovat a podávat

léčivý přípravek.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na štítku a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Injekční lahvičky se převážejí zmražené (při teplotě -60 °C nebo nižší).

Po obdržení je třeba okamžitě injekční lahvičky uložit do chladničky (2 až 8 °C), a to v původním

obalu. Léčba přípravkem Zolgensma se má zahájit během 14 dnů od přijetí injekčních lahviček.

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. Nepoužitý léčivý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními pokyny pro nakládání s biologickým odpadem.

Vzhledem k tomu, že tento léčivý přípravek bude podávat lékař, je lékař odpovědný za správnou

likvidaci přípravku. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zolgensma obsahuje

Léčivá látka je onasemnogenum abeparvovecum. Jedna injekční lahvička obsahuje

onasemnogenum abeparvovecum s nominální koncentrací 2 × 10

genomů vektoru/ml.

Dalšími složkami jsou trometamol, chlorid hořečnatý, chlorid sodný, poloxamer 188, kyselina

chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Jak Zolgensma vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zolgensma je čirý až lehce neprůhledný, bezbarvý až slabě bílý infuzní roztok.

Přípravek Zolgensma se dodává v injekčních lahvičkách obsahujících nominální plnicí objem 5,5 ml

nebo 8,3 ml. Injekční lahvička je určena pouze k jednorázovému použití.

Krabička bude obsahovat 2 až 14 injekčních lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Gene Therapies EU Limited

Block B, The Crescent Building

Northwood, Santry

Dublin 9

D09 C6X8

Irsko

Tel: +353 (1) 566-2364

Výrobce

Almac Pharma Services Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk, Co. Louth

A91 P9KD

Irsko

Pro jakékoliv další informace o tomto léčivém přípravku kontaktujte držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmínečné schválení. Znamená to, že informace o

tomto přípravku budou přibývat. Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok

vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby

aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Důležité upozornění: Před použitím si přečtěte souhrn údajů o přípravku (SmPC).

Injekční lahvička je určena pouze k jednorázovému použití.

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikované organismy. Je třeba dodržovat místní pokyny

pro nakládání s biologickým odpadem.

Manipulace

S přípravkem Zolgensma je třeba manipulovat asepticky a za sterilních podmínek.

Při manipulaci nebo podání přípravku Zolgensma je nutno používat osobní ochranné prostředky

(rukavice, bezpečnostní brýle, laboratorní plášť, ochranné rukávy). Personál s přípravkem nesmí

pracovat, pokud má porušenou kůži.

Rozlitý přípravek je nutno otřít gázovými tampóny a potřísněné místo dezinfikovat chlorovým

roztokem a následně ubrousky s alkoholem. Veškerý materiál použitý při čištění je nutno vložit

do dvou odpadních sáčků a zlikvidovat v souladu s místními pokyny pro nakládání s

biologickým odpadem.

Všechny materiály, které mohly přijít do styku s přípravkem (tj. injekční lahvička, veškeré

materiály použité k podání injekce včetně sterilních roušek a jehel) musí být zlikvidovány v

souladu s místními pokyny pro nakládání s biologickým odpadem.

Náhodná expozice

Dbejte, aby nedošlo k náhodné expozici přípravku Zolgensma.

Při náhodném zasažení kůže je postižené místo nutno důkladně čistit mýdlem a vodou po dobu

nejméně 15 minut. Při náhodném zasažení očí je postižené místo nutno důkladně oplachovat vodou po

dobu nejméně 15 minut.

Uchování

Injekční lahvičky se musí převážet zmrazené (při teplotě -60 °C nebo nižší). Po obdržení je třeba

okamžitě injekční lahvičky uložit do chladničky (2 až 8 °C) a to v původním obalu. Léčba přípravkem

Zolgensma se má zahájit během 14 dnů od přijetí injekčních lahviček. Před uložením přípravku v

chladničce je třeba na původní krabičce vyznačit datum příjmu.

Příprava

Injekční lahvičky je třeba před použitím rozmrazit,

Balení obsahující až 9 injekčních lahviček: rozmrazujte přibližně 12 hodin v chladničce (2 až

8 ºC) nebo 4 hodiny při pokojové teplotě (20 až 25 °C).

Balení obsahující až 14 injekčních lahviček: rozmrazujte přibližně 16 hodin v chladničce (2 až

8 ºC) nebo 6 hodiny při pokojové teplotě (20 až 25 °C).

Nepoužívejte přípravek Zolgensma, pokud nebyl rozmrazen.

Rozmrazený léčivý přípravek nelze znovu zmrazit.

Po rozmrazení přípravkem Zolgensma opatrně zakružte. NETŘEPEJTE.

Tento lék nepoužívejte, pokud si všimnete nějakých částic nebo změn barvy, jakmile byl zmrazený

produkt rozmrazen a před jeho podáním.

Po rozmrazení se má přípravek Zolgensma co nejdříve podat.

Podávání

Přípravek Zolgensma se má podávat pacientům pouze JEDNOU.

Dávka přípravku Zolgensma a přesný počet injekčních lahviček nutných pro každého pacienta se

vypočítá dle tělesné hmotnosti pacienta (viz bod 4.2 a 6.5 v SmPC).

Pro podání přípravku Zolgensma natáhněte celý objem dávky do injekční stříkačky. Po natažení dávky

do stříkačky je tuto nutno podat do osmi hodin. Stříkačku odvzdušněte před podáním pacientovi

nitrožilní infuzí pomocí žilního katétru. V případě blokády v primárním katétru se doporučuje zavést

sekundární („záložní“) katétr.

Přípravek Zolgensma se podává formou jediné pomalé intravenózní (nitrožilní) infuze stříkačkovou

pumpou přibližně 60 minut. Musí se podávat pouze intravenózní infuzí. Nesmí se podávat jako rychlá

intravenózní injekce nebo bolus. Po dokončení infuze se má linka propláchnout injekčním roztokem

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

směrnicemi pro nakládání s biologickým odpadem.

Může dojít k dočasnému vylučování přípravku Zolgensma, primárně tělesnými výměšky. Pečovatelé a

rodiny pacientů je třeba následovně poučit o správném zacházení s tekutinami a tělesnými výměšky

pacienta.

Je nutné dodržovat zásady správné hygieny rukou (nošení ochranných rukavic a důkladné umytí

rukou po manipulaci, a to teplou tekoucí vodou a mýdlem, nebo dezinfekčním prostředkem na

bázi alkoholu) pokud se dostanete do přímého kontaktu s tělesnými tekutinami a odpadem

pacienta po minimálně 1 měsíc od léčby přípravkem Zolgensma.

Jednorázové pleny je nutno uzavřít do dvou plastových sáčků a pak je možné je vyhazovat do

domácího odpadu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zolgensma 2 × 10

genomů vektoru/ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1

Obecný popis

Onasemnogenum abeparvovecum je léčivá látka pro genovou terapii, která exprimuje lidský protein

SMN (Survival Motor Neuron). Jde o vektor na bázi nereplikujícího rekombinantního

adeno-asociovaného viru sérotypu 9 (AAV9) obsahující cDNA lidského genu SMN pod kontrolou

hybridového promotoru tvořeného cytamegalovirovým enhancerem a kuřecím β-aktinovým

promotorem.

Onasemnogenum abeparvovecum je produkován v lidských embryonálních ledvinových buňkách

prostřednictvím rekombinantní DNA technologie.

2.2

Kvalitativní a kvantitativní složení

Jeden ml obsahuje onasemnogenum abeparvovecum s nominální koncentrací 2 × 10

genomů vektoru

(vg). Injekční lahvičky obsahují extrahovatelný objem minimálně 5,5 ml nebo 8,3 ml. Celkový počet

lahviček a kombinace plnicích objemů v každém dokončeném balení bude upraven tak, aby byly

splněny požadavky na dávkování pro individuální pacienty v závislosti na jejich tělesné hmotnosti (viz

body 4.2 a 6.5).

Pomocná látka se známým účinkem

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,2 mmol sodíku v 1 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý až lehce neprůhledný bezbarvý až slabě bílý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zolgensma je indikována k léčbě

pacientů s 5q spinální muskulární atrofií (SMA) s bialelickou mutací genu

SMN1

a klinicky

stanovenou SMA 1. typu, nebo

pacientů s 5q SMA s bialelickou mutací genu

SMN1

a až 3 kopiemi genu

SMN2

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena a aplikována v klinických centrech a pod dohledem lékaře se zkušenostmi

v léčbě pacientů s SMA.

Před podáním onasemnogen abeparvoveku je nutné provést základní laboratorní testy, do nichž patří:

test na protilátky proti AAV9 za použití vhodně validovaného stanovení,

testy jaterních funkcí: alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST) a celkový

bilirubin,

kreatinin,

kompletní krevní obraz (včetně hemoglobinu a počtu trombocytů) a

troponin-I.

Při stanovení načasování léčby onasemnogen abeparvovekem je třeba vzít v úvahu potřebu pečlivého

sledování jaterních funkcí, počtu trombocytů a troponinu I po podání, jakož i nutnost léčby

kortikosteroidy (viz bod 4.4).

V případě akutních nebo chronických a nekontrolovaných aktivních infekcí je třeba léčbu odložit,

dokud infekce neodezní nebo se nedostane pod kontrolu (viz body 4.2 a 4.4 imunomodulační režim).

Dávkování

Pouze k jednorázové intravenózní infuzi.

Pacienti dostanou dávku v nominální výši 1,1 x 10

vg/kg onasemnogen abeparvoveku. Celkový

objem je dán tělesnou hmotností pacienta.

V tabulce 1 jsou uvedeny doporučené dávky pro pacienty s tělesnou hmotností 2,6 kg až 21,0 kg.

Tabulka 1

Doporučené dávkování dle tělesné hmotnosti pacienta

Rozsah tělesné hmotnosti

pacienta (kg)

Dávka (vg)

Celkový objem dávky

a

(ml)

2,6 – 3,0

3,3 × 10

16,5

3,1 – 3,5

3,9 × 10

19,3

3,6 – 4,0

4,4 × 10

22,0

4,1 – 4,5

5,0 × 10

24,8

4,6 – 5,0

5,5 × 10

27,5

5,1 – 5,5

6,1 × 10

30,3

5,6 – 6,0

6,6 × 10

33,0

6,1 – 6,5

7,2 × 10

35,8

6,6 – 7,0

7,7 × 10

38,5

7,1 – 7,5

8,3 × 10

41,3

7,6 – 8,0

8,8 × 10

44,0

8,1 – 8,5

9,4 × 10

46,8

8,6 – 9,0

9,9 × 10

49,5

9,1 – 9,5

1,05 × 10

52,3

9,6 – 10,0

1,10 × 10

55,0

10,1 – 10,5

1,16 × 10

57,8

10,6 – 11,0

1,21 × 10

60,5

11,1 – 11,5

1,27 × 10

63,3

11,6 – 12,0

1,32 × 10

66,0

12,1 – 12,5

1,38 × 10

68,8

12,6 – 13,0

1,43 × 10

71,5

13,1 – 13,5

1,49 × 10

74,3

13,6 – 14,0

1,54 × 10

77,0

14,1 – 14,5

1,60 × 10

79,8

14,6 – 15,0

1,65 × 10

82,5

15,1 – 15,5

1,71 × 10

85,3

15,6 – 16,0

1,76 × 10

88,0

16,1 – 16,5

1,82 × 10

90,8

16,6 – 17,0

1,87 × 10

93,5

17,1 – 17,5

1,93 × 10

96,3

17,6 – 18,0

1,98 × 10

99,0

18,1 – 18,5

2,04 × 10

101,8

18,6 – 19,0

2,09 × 10

104,5

19,1 – 19,5

2,15 × 10

107,3

19,6 – 20,0

2,20 × 10

110,0

20,1 – 20,5

2,26 × 10

112,8

20,6 – 21,0

2,31 × 10

115,5

POZNÁMKA: Počet injekčních lahviček v soupravě a potřebný počet souprav závisí na tělesné

hmotnosti. Objem dávky se vypočítá pomocí horní meze rozsahu tělesné hmotnosti pacienta.

Imunomodulační režim

Po podání onasemnogen abeparvoveku se projeví imunitní odpověď na kapsid AAV9 (viz bod 4.4).

To může vést ke zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz, zvýšení troponinu I nebo k poklesu počtu

trombocytů (viz body 4.4 a 4.8). Doporučuje se imunitní odpověď tlumit, a to imunomodulací

kortikosteroidy. Pokud to bude možné, harmonogram vakcinace je třeba upravit tak, aby umožnil

podávání kortikosteroidů před infuzí onasemnogen abeparvoveku a po ní (viz bod 4.5).

Před nasazením imunomodulačního režimu a před podáním onasemnogen abeparvoveku je nutné

zkontrolovat, zda pacient nejeví známky jakéhokoli aktivního infekčního onemocnění.

24 hodin před infuzí onasemnogen abeparvoveku se doporučuje zahájit imunomodulační režim podle

dále uvedeného schématu (viz tabulka 2). Ošetřující lékař se – podle svého uvážení – může od těchto

doporučení odchýlit (viz bod 4.4).

Tabulka 2

Imunomodulační režim před infuzí a po ní

Před infuzí

24 hodin před podáním onasemnogen

abeparvoveku

Prednisolon perorálně v dávce

1 mg/kg/den (nebo ekvivalentní

dávka, pokud je podán jiný

kortikosteroid)

Po infuzi

30 dnů (včetně dne podání onasemnogen

abeparvoveku)

Prednisolon perorálně v dávce

1 mg/kg/den (nebo ekvivalentní

dávka, pokud je podáván jiný

kortikosteroid)

A dále 28 dnů:

U pacientů bez významného nálezu (výsledek

klinického vyšetření je normální a hodnoty

celkového bilirubinu a ALT a AST jsou na

konci 30denního období pod dvojnásobkem

horní hranice normálu (ULN)):

nebo

Postupné vysazování systémově

podávaných kortikosteroidů.

Postupné vysazování prednisolonu

(nebo ekvivalentního přípravku,

pokud je podáván jiný

kortikosteroid), např. 2 týdny

prednisolon perorálně v dávce

0,5 mg/kg/den a poté 2 týdny v

dávce 0,25 mg/kg/den

U pacientů s abnormálními hodnotami

jaterních funkcí po uplynutí 30 dní:

pokračovat, dokud hodnoty AST a ALT

neklesnou pod 2 × ULN a výsledky všech

ostatních vyšetření se nevrátí do normálního

rozmezí; dále pak postupné vysazování po

dobu 28 dní nebo déle v případě potřeby.

Systémové kortikosteroidy

(ekvivalentní dávka k prednisolonu

podávanému perorálně v dávce

1 mg/kg/den)

Postupné vysazování systémově

podávaných kortikosteroidů.

Funkci jater je třeba sledovat po dobu nejméně 3 měsíců po infuzi

onasemnogen abeparvoveku (viz bod 4.4)

Pokud pacienti přiměřeně nereagují na ekvivalent k 1 mg/kg/den perorálně podávaného prednisolonu,

je třeba se poradit s dětským gastroenterologem nebo hepatologem (viz bod 4.4). Pokud není léčba

perorálními kortikosteroidy tolerována, lze zvážit klinicky indikované intravenózní podání

kortikosteroidů.

Pokud lékař použije namísto prednisolonu jiný kortikosteroid, je třeba po 30 dnech použít podobné

úvahy a postup pro snížení dávky.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Bezpečnost a účinnost onasemnogen abeparvoveku nebyla stanovena u pacientů s poruchou funkce

ledvin a terapii onasemnogen abeparvovekem je třeba pečlivě zvážit. Nemá se zvažovat úprava dávky.

Porucha funkce jater

Pacienti s hladinami ALT, AST nebo celkového bilirubinu (s výjimkou novorozenecké žloutenky)

> 2 × ULN nebyli v klinických studiích s onasemnogen abeparvovekem studováni. Léčbu

onasemnogen abeparvovekem je třeba u pacientů s poruchou funkce jater pečlivě zvážit (viz body 4.4

a 4.8). Nemá se zvažovat úprava dávky.

Genotyp 0SMN1/1SMN2

U pacientů s bialelickou mutací genu

SMN1

a jedinou kopií genu

SMN2

se nemá zvažovat úprava

dávky (viz bod 5.1).

Protilátky proti AAV9

U pacientů s výchozím titrem protilátek proti AAV9 nad 1:50 se nemá zvažovat úprava dávky (viz

bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost onasemnogen abeparvoveku u předčasně narozených novorozenců před

dosažením plného gestačního věku nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Podávání

onasemnogen abeparvoveku je třeba pečlivě zvážit, protože průvodní léčba kortikosteroidy může

nepříznivě ovlivnit vývoj nervového systému.

S léčbou pacientů ve věku dvou let a starších nebo s tělesnou hmotností nad 13,5 kg jsou jen omezené

zkušenosti. Bezpečnost a účinnost onasemnogen abeparvoveku u těchto pacientů nebyla dosud

stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1. Nemá se zvažovat úprava dávky

(viz tabulka 1).

Způsob podání

Intravenózní podání

Onasemnogen abeparvovek se podává formou jednorázové intravenózní infuze. Podává se

stříkačkovou pumpou jako jedna intravenózní pomalá infuze po dobu přibližně 60 minut. Nesmí se

podávat jako nitrožilní injekce nebo bolus.

V případě blokády v primárním katétru se doporučuje zavést sekundární ("záložní") katétr. Po

dokončení infuze se má linka propláchnout injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%).

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

Tento léčivý přípravek obsahuje geneticky modifikovaný organizmus. Zdravotničtí pracovníci proto

musí při zacházení s přípravkem nebo při jeho podávání dodržovat příslušná opatření (používání

rukavic, ochranných brýlí, laboratorního pláště a rukávů) (viz bod 6.6).

Podrobné pokyny k přípravě, manipulaci, postupu při náhodné expozici a likvidaci (včetně řádné

manipulace s tělesnými výměšky) onasemnogen abeparvoveku viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Dřívější protilátky proti AAV9

Tvorba protilátek proti AAV9 může být způsobena přirozenou expozicí. Existuje několik studií

prevalence těchto protilátek v celkové populaci, které u pediatrické populace ukazují nízké hodnoty

předchozí expozice tomuto viru. Před infuzí onasemnogen abeparvoveku je třeba provést test na

přítomnost protilátek proti AAV9. Pokud bude jejich titr nad 1:50, testování lze opakovat. Zatím není

známo, zda a za jakých podmínek lze onasemnogen abeparvovek bezpečně a účinně podávat za

přítomnosti protilátek proti AAV9 s titrem nad 1:50 (viz body 4.2 a 5.1).

Pokročilá SMA

SMA způsobuje progresivní a ireverzibilní poškození motorických neuronů, přínos onasemnogen

abeparvoveku u symptomatických pacientů proto závisí na stupni zátěže dané onemocněním v době

léčby, přičemž časnější léčba bude mít potenciálně vyšší přínos. U pacientů s rozvinutými symptomy

SMA genová substituční terapie nezajistí stejný vývoj hrubé motoriky jako u nepostižených zdravých

dětí stejného věku, může však být – v závislosti na stádiu nemoci v době léčby – klinicky prospěšná

(viz bod 5.1).

Ošetřující lékař musí počítat s tím, že terapeutický přínos je významně nižší u pacientů s těžkou

svalovou slabostí a respiračním selháním, pacientů na trvalé ventilaci či pacientů neschopných

polykat.

Poměr přínosů a rizik u pacientů s pokročilou SMA, kteří jsou na trvalé ventilaci a neprospívají, nebyl

stanoven.

Imunogenicita

Po infuzi onasemnogen abeparvoveku se projeví imunitní odpověď na kapsid AAV9, viz bod 4.2. Její

součástí bude tvorba protilátek proti tomuto kapsidu (navzdory imunomodulačnímu režimu

doporučenému v bodě 4.2) a imunitní odpověď zprostředkovaná T buňkami.

Při použití onasemnogen abeparvoveku byl hlášen výskyt systémové imunitní odpovědi včetně

imunitně podmíněné hepatotoxicity, která se obvykle projevuje zvýšením hladiny ALT a/nebo AST a

někdy akutním závažným poškozením jater nebo akutním selháním jater. Imunitně podmíněná

hepatotoxicita může vyžadovat úpravu imunomodulačního režimu, tj. jeho prodloužení, zvýšení dávky

nebo prodloužení doby při vysazování kortikosteroidů. Podrobné informace najdete v bodě 4.2, kde

jsou uvedeny informace o imunomodulačním režimu a v odstavcích „Hepatotoxicita“ a

„Imunomodulační režim“ níže.

Hepatotoxicita

Podání vektoru AAV může způsobit zvýšení hladiny aminotransferáz, což může být závažným

nálezem.

Došlo k akutnímu závažnému poškození jater a akutnímu selhání jater (viz bod 4.8).

U pacientů se stávajícím poškozením jater nebo akutní virovou infekcí jater může být vyšší

riziko akutního závažného poškození jater (viz bod 4.2).

Před infuzí je třeba jaterní funkci všech pacientů posoudit klinickým vyšetřením a laboratorními

testy (tj. jaterní aminotransferázy AST a ALT a celkový bilirubin (viz bod 4.2)).

K eliminaci možného zvýšení hladiny aminotransferáz je třeba před infuzí onasemnogen

abeparvoveku a po ní podat všem pacientům systémově kortikosteroidy (viz bod 4.2).

Jaterní funkce je třeba sledovat nejméně 3 měsíce po infuzi.

Rizika a přínosy infuze s onasemnogen abeparvovekem u pacientů se stávající poruchou funkce

jater se mají důkladně zvážit proti rizikům neléčení pacienta.

Hodnoty AST/ALT/bilirubinu je třeba kontrolovat každý týden po dobu 30 dnů a pak každé dva týdny

po dobu dalších 60 dnů po podání onasemnogen abeparvoveku, až do konce období snižování dávky

kortikosteroidů nebo dle potřeby déle. O snižování dávky prednisolonu se nemá uvažovat, dokud není

hladina AST/ALT menší než 2 × ULN.

Trombocytopenie

V klinických studiích s onasemnogen abeparvovekem byl pozorován přechodný pokles počtu

trombocytů, který někdy splňoval kritéria trombocytopenie (viz bod 4.8). Nejnižší hodnoty počtu

trombocytů se většinou objevily první týden po infuzi onasemnogen abeparvoveku. Před infuzí

onasemnogen abeparvoveku je třeba stanovit počty trombocytů a ty pak pečlivě sledovat v týdnu po

infuzi a poté v pravidelných intervalech, první měsíc každý týden, druhý a třetí měsíc každý druhý

týden – dokud se počty nevrátí na původní stav.

Trombotická mikroangiopatie

Po uvedení na trh byly hlášeny případy trombotické mikroangiopatie (TMA), které se objevily

přibližně jeden týden po infuzi onasemnogen abeparvoveku (viz bod 4.8). TMA je akutní a život

ohrožující stav charakterizovaný trombocytopenií a mikroangiopatickou hemolytickou anemií.

Současně bylo také pozorováno akutní poškození ledvin. V některých případech byla hlášena

souběžná aktivace imunitního systému (např. infekce, očkování) (informace o podání očkování viz

body 4.2 a 4.5).

Trombocytopenie je klíčovým projevem TMA, proto je třeba pečlivě sledovat počty trombocytů v

týdnu po infuzi a pravidelně poté (viz odstavec „Trombocytopenie“). V případě trombocytopenie je

třeba provést další vyšetření, včetně diagnostiky hemolytické anemie a renální dysfunkce. Pokud

pacienti vykazují klinické známky, příznaky nebo laboratorní nálezy shodné s TMA, je nezbytné se

okamžitě poradit s odborníkem, aby byla TMA léčena podle klinické indikace. Pečovatelé mají být

informováni o známkách a příznacích TMA a mají být poučeni, aby vyhledali neodkladnou lékařskou

péči, pokud se takové příznaky objeví.

Zvýšení hladiny troponinu I

Po infuzi onasemnogen abeparvoveku bylo pozorováno zvýšení hladin srdečního troponinu I (viz bod

4.8). Zvýšené hladiny troponinu I, které jsou pozorovány u některých pacientů, mohou znamenat

potenciální poškození tkáně myokardu.

Na základě těchto zjištění a pozorované srdeční toxicity u

myší mají být hladiny troponinu I sledovány před infuzí onasemnogen abeparvoveku a alespoň tři

měsíce poté, nebo dokud se hladiny nevrátí do normálního rozmezí obvyklého pro pacienty s SMA.

Podle potřeby lze zvážit konzultaci s kardiologem.

Imunomodulační režim

Imunomodulační léčbu nelze zahájit v době aktivní infekce, ať už akutní (např. respirační infekce nebo

akutní hepatitidy) nebo chronické, která není pod kontrolou, např. chronické aktivní hepatitidy B (viz

body 4.2 a 4.4).

Imunomodulační režim (viz bod 4.2) může také ovlivnit

imunitní odpověď organismu na souběžné

infekce (např. respirační) a tím průběh takové infekce zhoršit. Dále je doporučeno opatrné načasování

podání onasemnogen abeparvoveku v přítomnosti prodromů nebo ustupující infekce. Doporučuje se

zvýšená pozornost ve smyslu diagnostiky a aktivní léčby infekce. V sezóně se doporučuje průběžná

profylaktická léčba, která zabrání infekcím respiračním syncytiálním virem (RSV). Pokud to bude

možné, harmonogram vakcinace je třeba upravit tak, aby umožnil podávání kortikosteroidů před infuzí

onasemnogen abeparvoveku a po ní (viz bod 4.5).

Ošetřující lékař si musí být vědom rizika adrenální insuficience, pokud se léčba kortikosteroidy

prodlouží nebo se zvýší podávaná dávka.

Vylučování virového vektoru

Dochází k dočasnému vylučování onasemnogen abeparvoveku, primárně v tělesných výměšcích.

Pečovatelé a rodiny pacientů je třeba následujícím způsobem poučit o správném zacházení se stolicí

pacienta.

při přímém kontaktu s tělesnými výměšky pacienta je třeba dodržovat správnou hygienu rukou,

a to nejméně po dobu 1 měsíce po léčbě onasemnogen abeparvovekem.

Jednorázové pleny lze uzavřít do dvou plastových sáčků a vyhodit do komunálního odpadu.

Dárcovství krve, orgánů, tkání a buněk

Pacienti léčení přípravkem Zolgensma nemají darovat krev, orgány, tkáně nebo buňky k transplantaci.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mg sodíku v jednom mililitru, což odpovídá 0,23 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku. Jedna 5,5ml injekční lahvička obsahuje 25,3 mg sodíku a jedna 8,3ml injekční lahvička

obsahuje 38,2 mg sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Zkušenosti s používáním onasemnogen abeparvoveku u pacientů užívajících hepatotoxické léčivé

přípravky nebo hepatotoxické látky jsou omezené. Bezpečnost onasemnogen abeparvoveku u těchto

pacientů nebyla dosud stanovena.

Zkušenosti se souběžným podáváním přípravků cílených na 5q SMA jsou omezené.

Očkování

Pokud to bude možné, harmonogram vakcinace je třeba upravit tak, aby umožnil podávání

kortikosteroidů před infuzí onasemnogen abeparvoveku a po ní (viz body 4.2 a 4.4). Doporučuje se

sezónní profylaxe RSV (viz bod 4.4).). Pacientům léčeným kortikosteroidy v dávce způsobující

imunosupresi (tj ≥ 2 týdny dávky 20 mg nebo 2 mg/kg tělesné hmotnosti prednisolonu denně nebo

jeho ekvivalent) nemají být podávány některé živé vakcíny, například MMR a varicella.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Humánní data o použití během těhotenství a kojení nejsou k dispozici a studie fertility a reprodukční

studie u zvířat nebyly provedeny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Onasemnogen abeparvovek nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost onasemnogen abeparvoveku byla hodnocena v 5 otevřených klinických studiích u

99 pacientů, kteří dostávali onasemnogen abeparvovek v doporučené dávce (1,1 x 10

vg/kg).

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky po podání byly zvýšení hladin jaterních enzymů (24,2 %),

hepatotoxicita (9,1 %), zvracení (8,1 %) a pyrexie (5,1 %) (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které byly identifikovány u onasemnogen abeparvoveku u všech pacientů léčených

intravenózní infuzí v doporučené dávce s kauzálním spojením s léčbou jsou uvedeny v tabulce 3.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány podle četnosti výskytu a třídy orgánových systémů MedDRA.

Kategorie frekvence jsou odvozeny dle následujících konvencí: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až

< 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné

(< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí

účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 3

Tabulkový seznam nežádoucích účinků onasemnogen abeparvoveku

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů/preferované terminologie MedDRA a

četnost

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Trombocytopenie

Není známo

Trombotická mikroangiopatie

Gastrointestinální poruchy

Časté

Zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatotoxicita

Není známo

Akutní selhání jater

Není známo

Akutní poškození jater

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Pyrexie

Vyšetření

Velmi časté

Zvýšení hladiny jaterních enzymů

Časté

Zvýšená hladina troponinu

Časté

Zvýšená hladina troponinu T

Časté

Snížený počet trombocytů

Nežádoucí účinky související s léčbou hlášené mimo klinické studie, včetně sledování po uvedení

přípravku na trh.

Hepatotoxicita zahrnuje steatózu a hypertransaminazemii.

Zvýšení hladiny jaterních enzymů zahrnuje: zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení amoniaku,

zvýšení aspartátaminotransferázy, zvýšení gamaglutamyltransferázy, zvýšení jaterních enzymů,

zvýšení testů funkce jater a zvýšení transamináz.

Zvýšená hladina troponinu zahrnuje zvýšený troponin a zvýšený troponin I.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy jater a žlučových cest

V klinických studiích bylo zvýšení hladiny transamináz > 2 × ULN (a v některých případech

> 20 × ULN) pozorováno u 31 % pacientů léčených doporučenou dávkou. Tito pacienti byli klinicky

asymptomatičtí a žádný z nich neměl klinicky významné zvýšení bilirubinu. Zvýšení sérových

transamináz obvykle ustoupilo při léčbě prednisolonem a pacienti se zotavili bez klinických následků

(viz bod 4.2 a 4.4).

Mimo klinické studie, včetně sledování po uvedení přípravku na trh, byly hlášeny případy, kdy se u

dětí do 2 měsíců po léčbě onasemnogen abeparvovekem vyvinuly známky a příznaky akutního selhání

jater (např. žloutenka, koagulopatie, encefalopatie), přestože před a po infuzi dostávaly

kortikosteroidy. Podle kazuistik byl při diagnostice selhání jater zaveden upravený léčebný režim s

kortikosteroidy. Tyto děti se zotavily.

Přechodná trombocytopenie

V klinických studiích byl pozorován přechodný pokles průměrného počtu trombocytů (o 4,0 %) od

výchozí hodnoty v různých časech po podání přípravku, obvykle však vymizel během dvou týdnů.

Pokles počtu trombocytů byl výraznější během prvního týdne léčby (viz bod 4.4).

Zvýšení hladiny troponinu I

Po infuzi onasemnogen abeparvoveku bylo pozorováno zvýšení hladiny srdečního troponinu I (3,0 %),

a to až o 0,2 µg/l. V programu klinických studií nebyly po podání onasemnogen abeparvoveku

pozorovány žádné klinicky zjevné srdeční problémy (viz bod 4.4).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European

Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173982/2020

EMEA/H/C/004750

Zolgensma (onasemnogenum abeparvovecum)

Přehled pro přípravek Zolgensma a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Zolgensma a k čemu se používá?

Přípravek Zolgensma je přípravek pro genovou terapii určený k léčbě spinální svalové atrofie, což je

závažné onemocnění nervů, které způsobuje úbytek svalstva a svalovou slabost.

Je určen pro pacienty s dědičnými mutacemi postihujícími geny označované jako SMN1, kterým byla

buď diagnostikována spinální svalová atrofie 1. typu (nejzávažnější typ), nebo mají až 3 kopie jiného

genu známého jako SMN2.

Spinální svalová atrofie je vzácné onemocnění a přípravek Zolgensma byl označen dne 19. června

2015 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění

naleznete zde: ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu3151509

Přípravek Zolgensma obsahuje léčivou látku onasemnogen abeparvovek.

Jak se přípravek Zolgensma používá?

Přípravek Zolgensma se podává jednorázově formou infuze (kapání) do žíly po dobu přibližně jedné

hodiny. Infuze by měla být podána na klinice nebo v nemocnici pod dohledem lékaře se zkušenostmi

s léčbou spinální svalové atrofie.

Před podáním infuze a po jejím ukončení se u pacienta provede řada testů, včetně testů jaterní funkce

a krevních testů, a budou mu podány kortikosteroidy, aby se snížilo riziko nežádoucích účinků. Výdej

léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Více informací o používání přípravku Zolgensma

naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Zolgensma působí?

Pacienti se spinální svalovou atrofií vykazují vadu genu známého jako SMN1, který tělo potřebuje

k produkci bílkoviny nezbytné k normálnímu fungování nervů, jež ovládají pohyb svalů. Léčivá látka

v přípravku Zolgensma, onasemnogen abeparvovek, obsahuje funkční kopii tohoto genu. Jakmile je

injekčně podána, dochází k jejímu přenosu do nervů, odkud dodává správný gen, aby byla zajištěna

dostatečná produkce potřebné bílkoviny a tím obnovena nervová funkce.

EMA/173982/2020

EMA/173982/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Zolgensma byly prokázány v průběhu studií?

Hlavní studie prokázala, že přípravek Zolgensma snižuje u malých dětí se spinální svalovou atrofií

potřebu umělé ventilace. V této studii bylo po 14 měsících naživu a dýchalo bez trvalé ventilace 20

z 22 dětí, kterým byl podán přípravek Zolgensma, přičemž běžně by bez podpory ventilátoru přežila

pouze čtvrtina neléčených pacientů.

Ze studie rovněž vyplynulo, že přípravek Zolgensma může malým dětem pomoci sedět bez opory po

dobu nejméně 30 vteřin. Tohoto výsledku bylo dosaženo u 14 z 22 dětí, kterým byl podán přípravek

Zolgensma, za 18 měsíců, což je milník, kterého u neléčených dětí s těžkou formou spinální svalové

atrofie nelze nikdy dosáhnout.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zolgensma?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zolgensma (které mohou postihnout více než 1 osobu

z 10) jsou zvýšené hladiny jaterních enzymů a zvracení. Úplný seznam omezení a nežádoucích účinků

přípravku Zolgensma je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zolgensma registrován v EU?

Hlavní studie prokázala, že jednorázová infuze přípravku Zolgensma může u dětských pacientů zlepšit

pravděpodobnost přežití a snížit potřebu trvalé ventilace k zajištění dýchání. Může jim rovněž pomoci

dosáhnout milníků ve vývoji.

Z hlediska bezpečnosti jsou nežádoucí účinky přípravku Zolgensma považovány za zvladatelné;

nejčastější nežádoucí účinek pozorovaný ve studii, zvýšení hladiny jaterních enzymů, odezněl po léčbě

steroidem.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Zolgensma převyšují jeho

rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Přípravku Zolgensma byla udělena „podmíněná registrace“. Znamená to, že se očekávají další poznatky

o tomto léčivém přípravku, které je společnost povinna poskytnout. Agentura každoročně vyhodnotí

jakékoli nové informace a tento přehled bude podle potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Zolgensma nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravku Zolgensma byla udělena podmíněná registrace, společnost, která přípravek

Zolgensma dodává na trh, předloží další údaje o jeho přínosech a rizicích. Patří k nim údaje ze dvou

studií u pacientů mladších šesti měsíců se spinální svalovou atrofií 1. typu a z jedné studie u pacientů

mladších šesti týdnů, kteří nevykazují příznaky, avšak u nichž je diagnóza spinální svalové atrofie

potvrzena na základě genetických testů.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zolgensma?

Společnost, která přípravek Zolgensma dodává na trh, provede dlouhodobou studii jeho bezpečnosti a

účinnosti a poskytne data z další studie, aby se zlepšila konzistentnost šarží léčivých přípravků.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Zolgensma, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

EMA/173982/2020

EMA/173982/2020

strana 3/3

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Zolgensma průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Zolgensma jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Zolgensma

Další informace o přípravku Zolgensma jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zolgensma.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zolgensma

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace