Zoledronic acid Teva Generics

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
monohydrát kyseliny zoledronové
Dostupné s:
Teva Generics B.V
ATC kód:
M05BA08
INN (Mezinárodní Name):
zoledronic acid
Terapeutické skupiny:
Bisfosfonáty
Terapeutické oblasti:
Osteoporosis; Osteitis Deformans
Terapeutické indikace:
Léčba osteoporózyu post-menopauzálních žen v dospělé menat zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou kyčle. Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou systémové glukokortikoidy therapyin post-menopauzálních žen v dospělé menat zvýšeným rizikem zlomenin. Léčba Pagetovy choroby kostí u dospělých.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002805
Datum autorizace:
2014-03-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/002805

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-08-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-08-2016

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-08-2016

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

08-08-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infuzní roztok v lahvičkách

acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zoledronic acid Teva Generics a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid Teva Generics podán

Jak se Zoledronic acid Teva Generics používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Zoledronic acid Teva Generics uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zoledronic acid Teva Generics a k čemu se používá

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Patří do

skupiny léčivých přípravků nazývaných bisfosfonáty a používá se k léčbě postmenopauzálních žen a

dospělých mužů s osteoporózou nebo k léčbě osteoporózy způsobené léčbou steroidy a k léčbě

Pagetovy kostní choroby u dospělých.

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované řídnutím a zeslabováním kostí a je časté u žen po

menopauze (přechodu), ale může se vyskytnout i u mužů. V menopauze přestávají vaječníky

produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kosti zdravé. Po menopauze dochází k

řídnutí kostí, kosti se stávají slabšími a snadněji se lámou. Osteoporóza se také může vyskytovat u

mužů a žen při dlouhotrvajícím užívaní steroidů, což může ovlivňovat pevnost kostí. Mnoho pacientů

s osteoporózou sice nemá žádné příznaky, ale přesto jim hrozí riziko zlomenin, protože osteoporóza

jejich kosti oslabuje. Snížení hladin cirkulujících pohlavních hormonů, především estrogenů

vznikajících přeměnou z androgenů, hraje také roli v pozvolnější ztrátě kostní hmoty pozorované u

mužů. U žen i u mužů přípravek Zoledronic acid Teva Generics kosti zpevňuje, a tím snižuje riziko

jejich zlomení. Zoledronic acid Teva Generics je také používán u pacientů, u nichž nedávno došlo ke

zlomenině krčku stehenní kosti při malém úrazu, jako je pád, a proto u nich hrozí riziko dalších

kostních zlomenin.

Pagetova kostní choroba

Normálně je stará kost odbourávána a nahrazována novou kostí. Tento proces se nazývá přestavba

kostí. U Pagetovy choroby je přestavba kosti příliš rychlá a nová kost se tvoří nesprávným způsobem,

výsledkem je slabší kost než za normálních okolností. Pokud není Pagetova choroba léčena, může

dojít k deformaci a bolestivosti kostí a také k jejich lámavosti. Zoledronic acid Teva Generics působí

tak, že vrací přestavbu kostí k normálnímu procesu, zabezpečuje stavbu normální kosti, a tím

obnovuje sílu kostí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid Teva Generics podán

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Generics dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře

Léčivý přípravek již není registrován

lékárníka nebo zdravotní sestry.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický/á na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte hypokalcemií (máte příliš nízkou hladinu vápníku v krvi).

jestliže trpíte závažnými

problémy s ledvinami

jestliže jste těhotná.

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zoledronic acid Teva Generics se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste již léčen/a jakýmkoli jiným bisfosfonátem, jelikož kombinované účinky těchto přípravků

používaných společně s přípravkem Zoledronic acid Teva Generics nejsou známy. Jedná se

například o přípravky Zometa nebo Aclasta (přípravky obsahující také kyselinu zoledronovou a

používané k léčbě stejného onemocnění nebo osteoporózy a dalších nenádorových onemocnění

kosti).

jestliže trpíte nebo jste trpěl/a onemocněním ledvin.

jestliže nejste schopen/schopna denně užívat vápník.

jestliže Vám byla chirurgicky odstraněna některá nebo všechna příštítná tělíska.

jestliže Vám byly odstraněny části střev.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Generics informujte svého lékaře, zda trpíte

(nebo jste trpěl(a)) bolestmi, otokem nebo znecitlivěním dásní nebo čelistí, popřípadě obojím,

pocitem tíhy v čelisti nebo, zda jste přišel/přišla o zub.

Před zubním ošetřením či před zubním chirurgickým výkonem informujte svého zubního lékaře, že

jste léčen/a přípravkem Zoledronic acid Teva Generics.

Sledování

Váš lékař by Vám měl provést krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva

Generics zkontroloval funkci ledvin (hladina kreatininu). Je důležité, abyste vypil(a) nejméně 2

sklenice tekutiny (např. vody) během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva

Generics, jak Vám poradil Váš lékař.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Generics osobám mladším 18 let se nedoporučuje. Použití

přípravku Zoledronic acid Teva Generics u dětí a dospívajících nebylo zkoumáno.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic acid Teva Generics

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pro Vašeho ošetřujícího lékaře je zvlášť důležité, aby věděl o všech lécích, které užíváte, především o

těch, které by mohly být škodlivé pro Vaše ledviny (například aminoglykosidy), nebo o diureticích

(močopudné léky), které mohou způsobit dehydrataci (nedostatek tekutin v těle).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmí

Vám být přípravek Zoledronic acid Teva Generics podán.

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek

používat.

Léčivý přípravek již není registrován

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit

a obsluhovat stroje. Pokud máte při používaní přípravku Zoledronic acid Teva Generics závratě,

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se Zoledronic acid Teva Generics používá

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Osteoporóza

Obvyklá dávka přípravku je 5 mg podávaná lékařem nebo zdravotní sestrou formou jedné nitrožilní

infuze za rok. Infuze trvá nejméně 15 minut.

V případě, že jste v nedávné době utrpěl(a) zlomeninu krčku stehenní kosti, je doporučeno podat

přípravek Zoledronic acid Teva Generics za dva nebo více týdnů po chirurgické léčbě zlomeniny.

Je důležité užívat doplňky s vápníkem a vitaminem D (např. v tabletách) dle doporučení Vašeho

lékaře.

U osteoporózy přípravek Zoledronic acid Teva Generics účinkuje jeden rok. Váš lékař Vám sdělí, kdy

se máte vrátit pro další dávku.

Pagetova kostní choroba

Obvyklá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Generics je 5 mg podávaná lékařem nebo sestrou

formou jedné zahajovací nitrožilní infuze. Infuze trvá nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic acid

Teva Generics u Pagetovy kostní choroby může účinkovat déle než jeden rok a Váš lékař Vás bude

informovat, jestli bude nutné Vás dále léčit.

Lékař Vám může doporučit, abyste po dobu nejméně prvních deseti dnů po podání přípravku

Zoledronic acid Teva Generics užíval(a) doplňky s vápníkem a vitaminem D (např. tablety). Je

důležité, abyste toto doporučení pečlivě dodržel(a), aby po aplikaci infuze nedošlo k přílišnému

snížení hladiny vápníku v krvi. Váš doktor Vás bude informovat o příznacích provázejících

hypokalcemii.

Používání přípravku Zoledronic acid Teva Generics s jídlem a pitím

Před zahájením léčby a po léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Generics musíte vypít dostatečné

množství tekutin (nejméně jednu až dvě sklenice) tak, jak Vám lékař doporučil. Tím pomůžete

předejít dehydrataci. Ten den, kdy Vám bude podán přípravek Zoledronic acid Teva Generics, můžete

normálně jíst. To je důležité především u pacientů, kteří užívají diuretika (močopudné léky), a u

starších pacientů.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Zoledronic acid Teva Generics

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici kvůli naplánování Vaší návštěvy.

Dříve než ukončíte léčbu přípravkem Zoledronic acid Teva Generics

Jestliže uvažujete o ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Generics, prosím, dostavte se k

lékaři a prodiskutujte to s ním. Váš lékař Vás bude informovat a rozhodne, jak dlouho byste měl(a)

být přípravkem Zoledronic acid Teva Generics léčen/a.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

Léčivý přípravek již není registrován

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které souvisejí s první infuzí, jsou velmi časté (objevují se u více než 30 %

pacientů), ale s dalšími infuzemi se jejich výskyt snižuje. Většina nežádoucích účinků, jako zvýšená

teplota a zimnice, bolesti svalů nebo kloubů a bolesti hlavy, se objevuje první tři dny po podání

přípravku Zoledronic acid Teva Generics. Příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné a odezní

do tří dnů. Váš lékař Vám ke zmírnění těchto nežádoucích účinků může doporučit léky proti bolestem,

jako ibuprofen nebo paracetamol. Pravděpodobnost, že pocítíte tyto nežádoucí účinky, se bude

snižovat s dalšími dávkami přípravku Zoledronic acid Teva Generics.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

U osob s postmenopauzální osteoporózou léčených přípravkem Zoledronic acid Teva Generics byl

zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). Doposud není jasné, zda tyto nepravidelnosti

srdečního rytmu způsobuje přípravek Zoledronic acid Teva Generics, avšak jestliže tyto příznaky po

podání přípravku Zoledronic acid Teva Generics zaznamenáte, je třeba to oznámit Vašemu lékaři.

Mohou se se objevit otoky a/nebo bolest v místě podání infuze.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Kožní reakce jako je zarudnutí.

Otoky, zarudnutí, bolest a svědění očí nebo citlivost očí na světlo.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Bolest v ústech, bolest zubů a čelisti, otoky nebo vřídky v dutině ústní, snížená citlivost nebo pocit

těžké čelisti nebo uvolnění zubů. Může jít o příznaky poškození kosti v čelisti (osteonekróza). Pokud

se u Vás objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Může dojít k poruchám funkce ledvin (např. snížený výdej moči). Váš lékař by Vám měl provést

krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva Generics zkontroloval funkci

ledvin. Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody) během několika

hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Generics, jak Vám poradil Váš lékař.

Pokud se objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Zoledronic acid Teva Generics může také způsobit další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

Horečka

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 z 10 pacientů

Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti svalů, bolesti kostí a/nebo kloubů, bolesti

zad, paží nebo nohou, příznaky chřipky (například únava, zimnice, bolesti kloubů a svalů), zimnice,

pocity únavy a ztráty zájmu, slabost, bolesti, pocit nemoci.

U pacientů s Pagetovou chorobou byly hlášeny příznaky nízké hladiny vápníku v krvi, jako křeče ve

svalech nebo znecitlivění, nebo pocity brnění zejména v oblasti kolem úst.

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 pacienta ze 100

Chřipka, infekce horních cest dýchacích, snížený počet červených krvinek, ztráta chuti k jídlu,

nespavost, ospalost, která se může projevovat snížením bdělosti a pozornosti, pocit brnění nebo

necitlivosti, silná únava, třes, dočasná ztráta vědomí, infekce očí nebo podráždění nebo zánět očí s

Léčivý přípravek již není registrován

bolestí a zčervenáním, pocity točení hlavy, zvýšený krevní tlak, návaly, kašel, dušnost, žaludeční

potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit sucha v ústech, pálení žáhy, kožní vyrážka, nadměrné pocení,

svědění, zrudnutí kůže, bolesti krku, ztuhlost svalů, kostí a/nebo kloubů, otoky kloubů, svalové křeče,

bolesti ramen, bolesti hrudních svalů a hrudního koše, záněty kloubů, svalová slabost, neobvyklé

výsledky testů ledvin, neobvykle časté močení, otoky paží, kotníků nebo nohou, žízeň, bolest zubů,

poruchy vnímání chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné

pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné

příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Těžké alergické reakce zahrnující závratě a dýchací obtíže, otoky především obličeje a krku, snížený

krevní tlak, dehydratace (odvodnění) v důsledku příznaků, jako je horečka, zvracení a průjem po

podání dávky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému

hlášení

nežádoucích

účinků

uvedeného

v Dodatku

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Zoledronic acid Teva Generics uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak správně uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva

Generics.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce a

krabičce/etiketě lahvičky za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu

dni uvedeného měsíce.

Neotevřená lahvička nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření lahvičky chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

2°C - 8°C a 25°C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud

není použit ihned, je za podmínky a dobu uchovávání před použitím odpovědný uživatel, běžně

by neměl být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C. Roztok je třeba před použitím

předem vyjmout z chladničky, aby před aplikací dosáhl pokojové teploty.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo částic v roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Zoledronic acid Teva Generics obsahuje

Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jedna lahvička obsahuje acidum zoledronicum 5 mg

(jako acidum zoledronicum monohydricum). Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum

0,05 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Dalšími složkami jsou mannitol, natrium-citrát a voda na injekci.

Léčivý přípravek již není registrován

Jak Zoledronic acid Teva Generics vypadá a co obsahuje toto balení

Zoledronic acid Teva Generics je čirý bezbarvý infuzní roztok. Dodává se v čirých plastových

lahvičkách. Jedna lahvička obsahuje 100 ml roztoku. Dodává se v baleních po 1, 5 a 10. Velikosti

balení 5 a 10 jsou dostupné pouze ve vícečetných baleních obsahujících 5 nebo 10 lahviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Maďarsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další informace o tomto léčivém přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí

o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium S.A.

Tél: +32 3 820 73 73

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Malta

Drugsales Ltd

Τel: +356 21 419 070/1/2

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

filiaal

Tel: +372 661 0801

Österreich

ratiopharm Arzenimittel

Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007-0

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Léčivý přípravek již není registrován

Τηλ: +30 210 72 79 099

Tel.: +48 22 345 93 00

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Ísland

Ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628 500

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

na adrese

: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a jak podávat přípravek Zoledronic acid Teva Generics

Zoledronic acid Teva Generics

5 mg infuzní roztok je připraven k přímému použití.

Léčivý přípravek již není registrován

Přípravek je určen pouze pro jedno použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Smí být

použit pouze čirý bezbarvý roztok, který neobsahuje částice. Přípravek Zoledronic acid Teva Generics

nesmí být smíchán nebo podáván intravenózně s žádným jiným léčivým přípravkem a musí být podáván

konstantní rychlostí separátním infuzním setem se zavzdušněním. Doba infuze nesmí být kratší než

15 minut. Přípravek Zoledronic acid Teva Generics

nesmí přijít do styku s žádným roztokem obsahujícím

kalcium. Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před

aplikací dosáhl pokojové teploty. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup a infuze

musí být provedena podle standardní lékařské praxe.

Jak uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva Generics

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

EXP.

Neotevřená lahvička nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření lahvičky musí být přípravek aplikován okamžitě, aby se zabránilo mikrobiální

kontaminaci. Pokud není aplikován okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání před aplikací

odpovědný uživatel. Tato doba by neměla být delší než 24 hodin a přípravek by měl být uchováván

při teplotě 2°C – 8°C. Roztok je třeba před použitím předem vyjmout z chladničky, aby před

aplikací dosáhl pokojové teploty.

Léčivý přípravek již není registrován

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infuzní roztok ve vacích

acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zoledronic acid Teva Generics a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid Teva Generics podán

Jak se Zoledronic acid Teva Generics používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Zoledronic acid Teva Generics uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zoledronic acid Teva Generics a k čemu se používá

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Patří do

skupiny léčivých přípravků nazývaných bisfosfonáty a používá se k léčbě postmenopauzálních žen a

dospělých mužů s osteoporózou nebo k léčbě osteoporózy způsobené léčbou steroidy a k léčbě

Pagetovy kostní choroby u dospělých.

Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění charakterizované řídnutím a zeslabováním kostí a je časté u žen po

menopauze

(přechodu),

může

vyskytnout

mužů.

menopauze

přestávají

vaječníky

produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kosti zdravé. Po menopauze dochází k

řídnutí kostí, kosti se stávají slabšími a snadněji se lámou. Osteoporóza se také může vyskytovat u

mužů a žen při dlouhotrvajícím užívaní steroidů, což může ovlivňovat pevnost kostí. Mnoho pacientů

s osteoporózou sice nemá žádné příznaky, ale přesto jim hrozí riziko zlomenin, protože osteoporóza

jejich

kosti

oslabuje.

Snížení

hladin

cirkulujících

pohlavních

hormonů,

především

estrogenů

vznikajících přeměnou z androgenů, hraje také roli v pozvolnější ztrátě kostní hmoty pozorované u

mužů. U žen i u mužů přípravek Zoledronic acid Teva Generics kosti zpevňuje, a tím snižuje riziko

jejich zlomení. Zoledronic acid Teva Generics je také používána u pacientů, u nichž nedávno došlo ke

zlomenině krčku stehenní kosti při malém úrazu, jako je pád, a proto u nich hrozí riziko dalších

kostních zlomenin.

Pagetova kostní choroba

Normálně je stará kost odbourávána a nahrazována novou kostí. Tento proces se nazývá přestavba

kostí. U Pagetovy choroby je přestavba kosti příliš rychlá a nová kost se tvoří nesprávným způsobem,

výsledkem je slabší kost než za normálních okolností. Pokud není Pagetova choroba léčena, může

dojít k deformaci a bolestivosti kostí a také k jejich lámavosti. Zoledronic acid Teva Generics působí

tak, že vrací přestavbu kostí k normálnímu procesu, zabezpečuje stavbu normální kosti, a tím

obnovuje sílu kostí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid Teva Generics podán

Před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Generics dodržujte pečlivě všechny pokyny lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

Léčivý přípravek již není registrován

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický/á na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte hypokalcemií (máte příliš nízkou hladinu vápníku v krvi).

jestliže trpíte závažnými

problémy s ledvinami

jestliže jste těhotná.

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zoledronic acid Teva Generics se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste již léčen/a jakýmkoli jiným bisfosfonátem, jelikož kombinované účinky těchto přípravků

používaných společně s přípravkem Zoledronic acid Teva Generics nejsou známy. Jedná se

například o přípravky Zometa nebo Aclasta (přípravky obsahující také kyselinu zoledronovou a

používané k léčbě stejného onemocnění nebo osteoporózy a dalších nenádorových onemocnění

kosti).

jestliže trpíte nebo jste trpěl/a onemocněním ledvin.

jestliže nejste schopen/schopna denně užívat vápník.

jestliže Vám byla chirurgicky odstraněna některá nebo všechna příštítná tělíska.

jestliže Vám byly odstraněny části střev.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Generics informujte svého lékaře, zda trpíte

(nebo jste trpěl(a)) bolestmi, otokem nebo znecitlivěním dásní nebo čelistí, popřípadě obojím,

pocitem tíhy v čelisti nebo, zda jste přišel/přišela o zub.

Před zubním ošetřením či před zubním chirurgickým výkonem informujte svého zubního lékaře, že

jste léčen/a přípravkem Zoledronic acid Teva Generics.

Sledování

Váš lékař by Vám měl provést krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva

Generics zkontroloval funkci ledvin (hladina kreatininu). Je důležité, abyste vypil(a) nejméně 2

sklenice tekutiny (např. vody), během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva

Generics, jak Vám poradil Váš lékař.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Zoledronic acid Teva Generics osobám mladším 18 let se nedoporučuje. Použití

přípravku Zoledronic acid Teva Generics u dětí a dospívajících nebylo zkoumáno.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic acid Teva Generics

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pro Vašeho ošetřujícího lékaře je zvlášť důležité, aby věděl o všech lécích, které užíváte, především o

těch, které by mohly být škodlivé pro Vaše ledviny (například aminoglykosidy), nebo o diureticích

(močopudné léky), které mohou způsobit dehydrataci (nedostatek tekutin v těle).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmí

Vám být přípravek Zoledronic acid Teva Generics podán.

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete užívat jakýkoli

léčivý přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit

a obsluhovat stroje. Pokud máte při používaní přípravku Zoledronic acid Teva Generics závratě,

Léčivý přípravek již není registrován

neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

3.

Jak se Zoledronic acid Teva Generics používá

Pečlivě dodržujte všechny pokyny svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Osteoporóza

Obvyklá dávka přípravku je 5 mg podávaná lékařem nebo zdravotní sestrou formou jedné nitrožilní

infuze za rok. Infuze trvá nejméně 15 minut.

V případě, že jste v nedávné době utrpěl(a) zlomeninu krčku stehenní kosti, je doporučeno podat

přípravek Zoledronic acid Teva Generics za dva nebo více týdnů po chirurgické léčbě zlomeniny.

Je důležité užívat doplňky s vápníkem a vitaminem D (např. v tabletách) dle doporučení Vašeho

lékaře.

U osteoporózy přípravek Zoledronic acid Teva Generics účinkuje jeden rok. Váš lékař Vám sdělí, kdy

se máte vrátit pro další dávku.

Pagetova kostní choroba

Obvyklá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Generics je 5 mg podávaná lékařem nebo sestrou

formou jedné zahajovací nitrožilní infuze. Infuze trvá nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic acid

Teva Generics u Pagetovy kostní choroby může účinkovat déle než jeden rok a Váš lékař Vás bude

informovat, jestli bude nutné Vás dále léčit.

Lékař Vám může doporučit, abyste po dobu nejméně prvních deseti dnů po podání přípravku

Zoledronic acid Teva Generics užíval(a) doplňky s vápníkem a vitaminem D (např. tablety). Je

důležité, abyste toto doporučení pečlivě dodržel(a), aby po aplikaci infuze nedošlo k přílišnému

snížení hladiny vápníku v krvi. Váš doktor Vás bude informovat o příznacích provázejících

hypokalcemii.

Používání přípravku Zoledronic acid Teva Generics s jídlem a pitím

Před zahájením léčby a po léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Generics musíte vypít dostatečné

množství tekutin (nejméně jednu až dvě sklenice) tak, jak Vám lékař doporučil. Tím pomůžete

předejít dehydrataci. Ten den, kdy Vám bude podán přípravek Zoledronic acid Teva Generics, můžete

normálně jíst. To je důležité především u pacientů, kteří užívají diuretika (močopudné léky) a u

starších pacientů.

Jestliže vynecháte dávku přípravku Zoledronic acid Teva Generics

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici kvůli naplánování Vaší návštěvy.

Dříve než ukončíte léčbu přípravkem Zoledronic acid Teva Generics

Jestliže uvažujete o ukončení léčby přípravkem Zoledronic acid Teva Generics, prosím, dostavte se k

lékaři a prodiskutujte to s ním. Váš lékař Vás bude informovat a rozhodne, jak dlouho byste měl(a)

být přípravkem Zoledronic acid Teva Generics léčen/a.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

Léčivý přípravek již není registrován

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které souvisejí s první infuzí, jsou velmi časté (objevují se u více než 30 %

pacientů), ale s dalšími infuzemi se jejich výskyt snižuje. Většina nežádoucích účinků, jako zvýšená

teplota a zimnice, bolesti svalů nebo kloubů a bolesti hlavy, se objevuje první tři dny po podání

přípravku Zoledronic acid Teva Generics. Příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné a odezní

do tří dnů. Váš lékař Vám ke zmírnění těchto nežádoucích účinků může doporučit léky proti bolestem,

jako ibuprofen nebo paracetamol. Pravděpodobnost, že pocítíte tyto nežádoucí účinky, se bude

snižovat s dalšími dávkami přípravku Zoledronic acid Teva Generics.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

U osob s postmenopauzální osteoporózou léčených přípravkem Zoledronic acid Teva Generics byl

zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). Doposud není jasné, zda tyto nepravidelnosti

srdečního rytmu způsobuje přípravek Zoledronic acid Teva Generics, avšak jestliže tyto příznaky po

podání přípravku Zoledronic acid Teva Generics zaznamenáte, je třeba to oznámit Vašemu lékaři.

Mohou se se objevit otoky a/nebo bolest v místě podání infuze.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

Kožní reakce jako je zarudnutí.

Otoky, zarudnutí, bolest a svědění očí nebo citlivost očí na světlo.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Bolest v ústech, bolest zubů a čelisti, otoky nebo vřídky v dutině ústní, snížená citlivost nebo pocit

těžké čelisti nebo uvolnění zubů. Může jít o příznaky poškození kosti v čelisti (osteonekróza). Pokud

se u Vás objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte svého zubního lékaře.

Může dojít k poruchám funkce ledvin (např. snížený výdej moči). Váš lékař by Vám měl provést

krevní testy, aby před každou dávkou přípravku Zoledronic acid Teva Generics zkontroloval funkci

ledvin. Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody) během několika

hodin před podáním přípravku Zoledronic acid Teva Generics, jak Vám poradil Váš lékař.

Pokud se objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Zoledronic acid Teva Generics může také způsobit další nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 pacienta z 10

Horečka

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 z 10 pacientů

Bolesti hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, průjem, bolesti svalů, bolesti kostí a/nebo kloubů, bolesti

zad, paží nebo nohou, příznaky chřipky (například únava, zimnice, bolesti kloubů a svalů), zimnice,

pocity únavy a ztráty zájmu, slabost, bolesti, pocit nemoci.

U pacientů s Pagetovou chorobou byly hlášeny příznaky nízké hladiny vápníku v krvi jako křeče ve

svalech nebo znecitlivění, nebo pocity brnění zejména v oblasti kolem úst.

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se až u 1 pacienta ze 100

Chřipka, infekce horních cest dýchacích, snížený počet červených krvinek, ztráta chuti k jídlu,

nespavost, ospalost, která se může projevovat snížením bdělosti a pozornosti, pocit brnění nebo

necitlivosti, silná únava, třes, dočasná ztráta vědomí, infekce očí nebo podráždění nebo zánět očí s

bolestí a zčervenáním, pocity točení hlavy, zvýšený krevní tlak, návaly, kašel, dušnost, žaludeční

potíže, bolesti břicha, zácpa, pocit sucha v ústech, pálení žáhy, kožní vyrážka, nadměrné pocení,

svědění, zrudnutí kůže, bolesti krku, ztuhlost svalů, kostí a/nebo kloubů, otoky kloubů, svalové křeče,

Léčivý přípravek již není registrován

bolesti ramen, bolesti hrudních svalů a hrudního koše, záněty kloubů, svalová slabost, neobvyklé

výsledky testů ledvin, neobvykle časté močení, otoky paží, kotníků nebo nohou, žízeň, bolest zubů,

poruchy vnímání chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

Vzácně

mohou

objevit

neobvyklé

zlomeniny

stehenní

kosti,

zvláště

u pacientů

dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné

pocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné

příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Byly hlášené další nežádoucí účinky (četnost není známá): závažné alergické reakce zahrnující

závratě a dýchací obtíže, otoky především obličeje a krku, snížený krevní tlak, bolest v ústech, bolest

zubů a čelisti, otoky nebo vřídky v dutině ústní, snížená citlivost nebo pocit těžké čelisti nebo

uvolnění zubů, poruchy ledvin (např. snížené množství moči), dehydratace (odvodnění) v důsledku

příznaků, jako je horečka, zvracení a průjem po podání dávky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému

hlášení

nežádoucích

účinků

uvedeného

v Dodatku

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Zoledronic acid Teva Generics uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak správně uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva

Generics.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vaku a krabičce za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Po otevření lahvičky chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

2°C - 8°C a 25°C. Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Pokud

není použit ihned, je za podmínky a dobu uchovávání před použitím odpovědný uživatel, běžně

by neměl být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2°C – 8°C. Roztok je třeba před použitím

předem vyjmout z chladničky, aby před aplikací dosáhl pokojové teploty.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změny barvy nebo částic v roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Zoledronic acid Teva Generics obsahuje

Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jeden vak obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako

acidum zoledronicum monohydricum). Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum

0,05 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Dalšími složkami jsou mannitol, natrium-citrát a voda na injekci.

Jak Zoledronic acid Teva Generics vypadá a co obsahuje toto balení

Léčivý přípravek již není registrován

Zoledronic acid Teva Generics je čirý bezbarvý infuzní roztok. Dodává se ve vacích s portem z

polyolefin/styren-ethylen-butylenu (SEB). Jeden vak obsahuje 100 ml roztoku. Vaky se dodávají ve

vícečetných baleních po 5 nebo 10 kusech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Táncsics Mihály út 82

2100 Gödöllő

Maďarsko

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nizozemsko

Další

informace

o tomto

léčivém

přípravku

získáte

u místního

zástupce

držitele

rozhodnutí

o registraci:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V.

Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium S.A.

Tél: +32 3 820 73 73

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt

Tel.: +36 1 288 64 00

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Malta

Drugsales Ltd

Τel: +356 21 419 070/1/2

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44 98 55 11

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228400

Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti

filiaal

Tel: +372 661 0801

Österreich

ratiopharm Arzenimittel

Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97007-0

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

Léčivý přípravek již není registrován

España

Teva Pharma S.L.U.

Tél: +34 91 387 32 80

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda

Tel: +351 21 476 75 50

France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o

Tel: + 385 1 37 20 000

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321 740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67 323 666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977 628500

Lietuva

UAB “Sicor Biotech”

Tel: +370 5 266 02 03

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a jak podávat přípravek Zoledronic acid Teva Generics ve vacích

Zoledronic acid Teva Generics

5 mg infuzní roztok ve vacích je připraven k přímému použití.

Přípravek je určen pouze pro jedno použití. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován. Smí být

použit pouze čirý bezbarvý roztok, který neobsahuje částice. Přípravek Zoledronic acid Teva Generics

nesmí být smíchán nebo podáván intravenózně s žádným jiným léčivým přípravkem a musí být podáván

konstantní rychlostí separátním infuzním setem se zavzdušněním. Doba infuze nesmí být kratší než

Léčivý přípravek již není registrován

15 minut. Přípravek Zoledronic acid Teva Generics

nesmí přijít do styku s žádným roztokem obsahujícím

kalcium. Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před

aplikací dosáhl pokojové teploty. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup a infuze

musí být provedena podle standardní lékařské praxe.

Jak uchovávat přípravek Zoledronic acid Teva Generics

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vaku.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 24 hodin při 2°C - 8°C a 25°C.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek aplikován okamžitě. Pokud není aplikován

okamžitě, je za dobu a podmínky uchovávání před aplikací odpovědný uživatel. Tato doba by

neměla být delší než 24 hodin a přípravek by měl být uchováván při teplotě 2°C - 8°C.

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infuzní roztok v lahvičkách

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Jeden

roztoku

obsahuje

acidum

zoledronicum

0,05 mg

(jako

acidum

zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u žen po menopauze

u dospělých mužů,

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního

femuru po nepřiměřeně malém úrazu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním kyseliny zoledronové musí být pacienti dostatečně hydratováni. Toto je zvlášť důležité

u starších pacientů a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání kyseliny zoledronové se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

kyseliny zoledronové, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v

léčbě je třeba pravidelně opakovaně přehodnocovat s ohledem na prospěch a možná rizika kyseliny

zoledronové u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 nebo více letech léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu se doporučuje

podávat infuzi kyseliny zoledronové nejdříve za dva týdny po reparaci zlomeniny (viz bod 5.1). U

pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu se doporučuje

před první infuzí kyseliny zoledronové podat nárazovou dávku 50 000 až 125 000 IU vitaminu D

perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí kyselinu zoledronovou předepisovat pouze lékaři, kteří mají

zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová intravenózní infuze

5 mg kyseliny zoledronové. Navíc se důrazně doporučuje, aby pacienti s Pagetovou kostní chorobou

dostávali po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci kyseliny zoledronové adekvátní doplňkovou dávku

kalcia odpovídající alespoň 500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby kyselinou

zoledronovou je u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené období remise.

Opakování léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg kyseliny zoledronové po 1 roce od

zahajovací léčby nebo později u pacientů s relapsem. O opakování léčby Pagetovy kostní choroby

jsou dostupné omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Kyselina zoledronová je kontraindikována u pacientů s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz

body 4.3 a 4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Starší lidé (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

byla u starších a mladších pacientů podobná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kyseliny zoledronové u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Kyselina zoledronová (5 mg ve 100 ml roztoku připraveného k infuzi) se aplikuje intravenózně

pomocí infuzního setu se zavzdušněním a při konstantní rychlosti infuze. Infuze nesmí trvat kratší

dobu než 15 minut. Informace o infuzi kyseliny zoledronové viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Závažné poškození ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Léčivý přípravek již není registrován

Použití kyseliny zoledronové u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu

< 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání u této skupiny

pacientů.

Po podání kyseliny zoledronové byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to zejména u

pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5),

nebo dehydratace, ke které došlo po podání kyseliny zoledronové. Zhoršení funkce ledvin bylo

u pacientů zaznamenáno po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z

rizikových faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu, nebo které

vedlo k úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků má být zvážena následující opatření:

Před každým podáním kyseliny zoledronové má být vyhodnocena clearance kreatininu na

základě aktuální tělesné hmotnosti za použití Cockcroft-Gaultovy rovnice.

Přechodné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů má být zváženo sledování sérového kreatininu.

Kyselina zoledronová má být používána s opatrností (viz bod 4.5) při současném podávání s

jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti a pacienti s diuretickou léčbou, mají být před podáním

kyseliny zoledronové přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka kyseliny zoledronové nemá být vyšší než 5 mg a infuze má trvat nejméně

15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby kyselinou zoledronovou musí být existující hypokalcemie upravena podáváním

adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu minerálů musí být také

účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální malabsorpce kalcia). Lékaři mají

zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může vzniknout přechodná hypokalcemie,

která je někdy symptomatická a obvykle bývá největší během prvních 10 dnů po infuzi kyseliny

zoledronové (viz bod 4.8).

Při léčbě kyselinou zoledronovou se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Důrazně se doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně 10 dnů po

aplikaci kyseliny zoledronové zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia odpovídající nejméně

500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti mají být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období mají být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze kyseliny

zoledronové doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů používajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly občas hlášeny silné a občas

až zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

Případy osteonekrózy čelisti byly hlášeny u pacientů léčených kyselinou zoledronovou. Mnoho

hlášených případů bylo spojeno se stomatologickým výkonem, jako například zubní extrakcí. U

pacientů s rizikovými faktory (například zhoubnými nádory, chemoterapií, antiangiogenními léčivými

přípravky, kortikosteroidy, špatnou ústní hygienou) je nutno před zahájením léčby bisfosfonáty zvážit

stomatologické vyšetření spolu s preventivním ošetřením. Pokud je to možné, je nutno se u těchto

pacientů během léčby vyhnout stomatologickým výkonům. U pacientů, u kterých se osteonekróza

Léčivý přípravek již není registrován

čelisti vyvine během bisfosfonátové léčby, může stomatologický výkon zhoršit stav. Neexistují data,

která by dokládala, že vysazení bisfosfonátové léčby snižuje u pacientů vyžadujících stomatologický

výkon riziko osteonekrózy čelisti. Plán léčby každého pacienta je nutno založit na individuálním

klinickém posouzení poměru přínosu a rizika ošetřujícím lékařem.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny,

týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné,

proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Obecně

Pro onkologické indikace jsou k dispozici jiné přípravky obsahující kyselinu zoledronovou jako

léčivou látku. Pacienti léčení přípravkem Zoledronic acid Teva Generics nemají být zároveň léčeni

takovými přípravky ani žádným jiným bisfosfonátem vzhledem k tomu, že účinek kombinace těchto

přípravků není znám.

Výskyt příznaků po podání, které se vyskytovaly během prvních tří dnů po podání přípravku

Zoledronic acid Teva Generics, může být omezen podáním paracetamolu nebo ibuprofenu krátce po

podání přípravku Zoledronic acid Teva Generics.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Kyselina zoledronová není systémově

metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2). Kyselina

zoledronová není velkou měrou vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně ze 43-55 %), proto

nejsou pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léků, které se velkou měrou váží na

plazmatické bílkoviny.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci kyseliny zoledronové současně s

léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo diuretika, která

mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin může dojít ke zvýšení systémové expozice současně podávaným

léčivým přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Kyselina zoledronová je kontraindikována během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o

podávání kyseliny zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech s kyselinou

Léčivý přípravek již není registrován

zoledronovou prokázaly reprodukční toxicitu včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro

člověka není známé.

Kojení

Kyselina zoledronová je kontraindikována během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se kyselina

zoledronová vylučuje do lidského mateřského mléka.

Ženy ve fertilním věku

Podávání kyseliny zoledronové se u žen v reprodukčním věku nedoporučuje.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k hypokalcemii v období kolem porodu (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k

dystokiím a předčasnému ukončení studie.

Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek

kyseliny zoledronové

na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje, nicméně studie hodnotící tyto účinky nebyly s kyselinou zoledronovou

provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání kyseliny zoledronové, bylo 44,7 %

po první infuzi, 16,7 % po druhé a 10,2 % po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: horečka (17,1 %), myalgie (7,8 %), příznaky podobné chřipce (6,7 %), artralgie

(4,8 %) a bolest hlavy (5,1 %). Výskyt těchto účinků se výrazně snížil po následných ročních dávkách

kyseliny zoledronové. Většina těchto účinků se objevila během prvních tří dnů po aplikaci kyseliny

zoledronové. Většina těchto účinků byla mírná až středně závažná a vymizela do tří dnů od jejich

vzniku. V menší studii, kde byla podávána profylaktická léčba nežádoucích účinků, bylo procento

pacientů s nežádoucími účinky po podání dávky nižší (19,5 % po první, 10,4 % po druhé, 10,7 % po

třetí infuzi).

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byl celkový výskyt fibrilace síní 2,5%

(96 z 3862) ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou a 1,9% (75 z 3852) ve skupině s

placebem. Podíl závažných nežádoucích příhod fibrilace síní byl vyšší u pacientů léčených kyselinou

zoledronovou (1,3%) (51 z 3862) oproti skupině pacientů s placebem (0,6%) (22 z 3852).

Mechanismus zvýšeného výskytu fibrilace síní není znám. Ve studiích osteoporózy (PFT,

HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní mezi kyselinou

zoledronovou (2,6%) a placebem (2,1%) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných nežádoucích

příhod fibrilace síní byla 1,3% ve skupině s kyselinou zoledronovou a 0,8% ve skupině s placebem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Léčivý přípravek již není registrován

Nežádoucí účinky v Tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchokonstrikce, kopřivky a

angioedému a velmi vzácných případů

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Anorexie, snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeuzie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a zánět orbity

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti

zubů, gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti

zad, bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče, bolesti

ramen, muskuloskeletální bolest

hrudníku, muskuloskeletální bolest,

ztuhlost kloubů, artritida, svalová

slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový

nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body 4.4 a 4.8

Skupinové účinky).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

Léčivý přípravek již není registrován

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a

vzácné případy končící úmrtím byly

hlášeny u pacientů s preexistující renální

dysfunkcí nebo jinými rizikovými

faktory, jako je pokročilý věk, současně

podávané nefrotoxické léčivé přípravky,

současná diuretická terapie nebo

dehydratace v období po infuzi (viz

body 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Horečka

Časté

Symptomy podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní

fáze, bolest hrudníku jiného než

srdečního původu

Není známo**

Sekundární dehydratace následující po

příznacích, jako je horečka, zvracení a

průjem po podání dávky

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina C-reaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

* Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

** Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není možné stanovit.

† Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Skupinové účinky:

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin byla pozorována po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti s

onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

nefrotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, byla však pozorována také u pacientů po

jednorázovém podání.

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s kyselinou zoledronovou a placebem srovnatelné. V průběhu 10 dnů od podání bylo

pozorováno přechodné zvýšení kreatininu v séru u 1,8 % pacientů léčených kyselinou zoledronovou

oproti 0,8 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po podání kyseliny zoledronové přibližně 0,2 %

pacientů nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány

žádné symptomatické případy hypokalcemie.

V klinických studiích s pacienty s Pagetovou kostní chorobou byla pozorována symptomatická

hypokalcemie přibližně u 1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

Léčivý přípravek již není registrován

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených kyselinou

zoledronovou, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21 % pacientů

užívajících kyselinu zoledronovou. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem

nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině proximálního femuru a ve studii s

Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po nedávné

zlomenině proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány, ale většina pacientů

dostala před podáním kyseliny zoledronové nárazovou dávku vitaminu D (viz bod 4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7 %) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly

méně často hlášeny případy osteonekrózy (zejména čelisti). Mnoho těchto pacientů mělo příznaky

lokální infekce včetně osteomyelitidy a většina hlášení se týká pacientů se zhoubným nádorem po

extrakci zubu nebo jiném stomatochirurgickém výkonu. Osteonekróza čelisti má četné dobře

dokumentované rizikové faktory včetně diagnózy zhoubného nádoru, konkomitantních terapií

(například chemoterapie, antiangiogenní léčivé přípravky, radioterapie, kortikosteroidy) a dalších

přidružených onemocnění (např. anemie, koagulopatie, infekce, již existující onemocnění zubů). Je

lepší se vyhnout stomatologickému výkonu, protože hojení může být prodlouženo (viz bod 4.4). V

rozsáhlé klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u

jednoho pacienta léčeného kyselinou zoledronovou a jednoho pacienta léčeného placebem. V obou

případech byl jejich stav upraven.

Atypické fraktury femuru

Během poregistračního sledování byly hlášeny následující reakce (frekvence: vzácné): Atypické

subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Klinické zkušenosti s akutním předávkováním jsou omezené. Pacienti, kteří dostali vyšší dávky, než je

dávka doporučená, musí být pečlivě sledováni. Při předávkování s následnou klinicky signifikantní

hypokalcemií je možné dosáhnout nápravy perorálním podáním kalcia a/ nebo intravenózní infuzí

kalcium-glukonátu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí: bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08

Mechanismus účinku

Kyselina zoledronová patří do skupiny bisfosfonátů, které obsahují dusík, a působí především v

kostech. Je to inhibitor osteoklasty způsobené resorpce kostí.

Léčivý přípravek již není registrován

Farmakodynamické účinky

Selektivní působení bisfosfonátů na kost je založené na jejich vysoké afinitě k mineralizované kosti.

Hlavním molekulárním cílem kyseliny zoledronové v osteoklastech je enzym

farnesylpyrofosfátsyntetáza. Dlouhé působení kyseliny zoledronové lze přičíst její vysoké vazebné

afinitě k aktivnímu místu farnesylpyrofosfátsyntetázy (FPP) a její vysoké vazebné afinitě ke kostnímu

minerálu.

Léčba kyselinou zoledronovou rychle snížila míru kostního obratu ze zvýšených postmenopauzálních

hladin, přičemž markery resorpce dosáhly minima za 7 dní a markery novotvorby za 12 týdnů. Poté se

kostní markery stabilizovaly na premenopauzálních hodnotách. Při opakovaném dávkování jednou za

rok nedošlo k progresivnímu snížení markerů kostního obratu.

Klinická účinnost léčby postmenopauzální osteoporózy (PFT)

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v dávkování 5 mg jednou ročně ve 3 po sobě

následujících letech byla prokázána u žen v postmenopauze (7 736 žen ve věku 65-89 let) buď s:

denzitou kostní hmoty krčku femuru (BMD) s T-skóre ≤ –1,5 a se současně nejméně dvěma mírnými

nebo jednou středně závažnou vertebrální zlomeninou (zlomeninami); nebo s BMD v krčku femuru s

T-skóre ≤ –2,5 s průkazem současné vertebrální zlomeniny (zlomenin) nebo bez ní. 85 % pacientů

nikdy předtím bisfosfonáty nedostávalo. Ženy, u nichž byl sledován výskyt vertebrálních zlomenin,

nedostávaly souběžnou osteoporotickou léčbu, která ale byla přípustná u žen sledovaných s výskytem

zlomeniny proximálního femuru a ostatních klinických zlomenin. Souběžná osteoporotická léčba

zahrnovala: kalcitonin, raloxifen, tamoxifen, hormonální substituční léčbu, tibolon; jiné bisfosfonáty

byly nepřípustné. Všechny ženy dostávaly denně přípravky s 1000 až 1500 mg elementárního kalcia a

400 až 1200 IU vitaminu D.

Účinek na morfometrické vertebrální zlomeniny

Kyselina zoledronová významně snížila výskyt jedné nebo více nových vertebrálních zlomenin po

dobu tří let, přičemž k signifikantnímu snížení incidence došlo již v prvním roce (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Přehled účinnosti na vertebrální fraktury ve 12., 24. a 36. měsíci

Výsledek

Kyselina

zoledronová

Placebo (%)

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

% (CI)

Relativní

snížení

výskytu

zlomenin v %

(CI)

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-1 rok)

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43; 72)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-2 roky)

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62; 78)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-3 roky)

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62; 76)**

** p <0,0001

Ve skupině pacientů ve věku 75 let a více, kteří byli léčeni kyselinou zoledronovou, se snížilo riziko

vertebrálních zlomenin o 60 % oproti skupině s placebem (p<0,0001).

Účinek na zlomeniny proximálního femuru

Kyselina zoledronová prokázala konzistentní účinek po dobu 3 let, jehož výsledkem bylo 41% snížení

rizika zlomeniny proximálního femuru (95% CI, 17% až 58%). Výskyt zlomenin proximálního

Léčivý přípravek již není registrován

femuru byl 1,44% u pacientek léčených kyselinou zoledronovou oproti 2,49% u pacientek léčených

placebem. Riziko bylo sníženo o 51 % u pacientů, kteří nepoužívali bisfosfonáty, a o 42 % u pacientů,

kterým byla povolena souběžná osteoporotická léčba.

Účinek na ostatní klinické zlomeniny

Všechny klinické zlomeniny byly ověřeny na základě radiografických a/nebo klinických průkazů.

Přehled výsledků je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin během 3 let

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=3875)

míra výskytu

Placebo

(N=3861)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv

klinická

zlomenina

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23; 42)**

Klinická

vertebrální

zlomenina (2)

2,1 (1,5; 2,7)

77 (63; 86)**

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

*p <0,001, **p <0,0001

(1) Vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) Včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Kyselina zoledronová významně zvýšila BMD v oblasti bederní páteře, proximálního femuru a

distální části radia oproti léčbě placebem ve všech časových bodech studie (6., 12., 24. a 36. měsíci).

Za 3 roky došlo následkem léčby kyselinou zoledronovou ve srovnání s placebem ke zvýšení BMD v

bederní páteři o 6,7 %, v proximálním femuru o 6,0 %, v krčku femuru o 5,1 % a v distální části radia

o 3,2 %.

Histologie kosti

Bioptické vzorky kosti byly získány ze hřebenu kosti kyčelní 1 rok po třetí jednoroční dávce u

152 postmenopauzálních pacientek s osteoporózou léčených kyselinou zoledronovou (N=82) nebo

placebem (N=70). Histomorfometrická analýza ukázala 63% snížení kostního obratu. Osteomalacie,

fibróza kostní dřeně ani tvorba pletivové kosti nebyly u pacientek léčených kyselinou zoledronovou

zjištěny. Stopy tetracyklinu byly detekovány až na jedinou výjimku ve všech 82 bioptických vzorcích

u pacientek s kyselinou zoledronovou. Analýza provedená mikropočítačovou tomografií (μCT)

prokázala zvýšení objemu trabekulární kosti a zachování struktury trabekulární kosti u pacientek

léčených kyselinou zoledronovou oproti placebu.

Markery kostního obratu

Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (bone specific alkaline phosphatase - BSAP), sérový

N-terminální propeptid kolagenu I (P1NP) a sérový beta-C-telopeptid (b CTx) byly hodnoceny během

studie v pravidelných intervalech u podskupin, do kterých bylo zařazeno 517 až 1246 pacientek. Ve

12. měsíci léčba jednoroční dávkou 5 mg kyseliny zoledronové dosáhla významného snížení BSAP o

30 % v porovnání s výchozími hodnotami, ve 36. měsíci se snížení udrželo na 28 % pod výchozími

hodnotami. Ve 12. měsíci byl P1NP významně snížen o 61 % pod výchozími hodnotami a ve

36. měsíci se snížení udrželo na 52 % pod výchozími hodnotami. Ve 12. měsíci byl b-CTx významně

snížen o 61 % pod výchozími hodnotami a ve 36. měsíci se snížení udrželo na 55 % pod výchozími

hodnotami. Během tohoto celého období byly markery kostního obratu koncem každého roku na

premenopauzální hodnotě. Opakování dávky nevedlo k dalšímu snížení markerů kostního obratu.

Účinek na tělesnou výšku

Léčivý přípravek již není registrován

Ve tříleté studii osteoporózy byla jednou za rok změřena výška použitím stadiometru. Ve skupině

s kyselinou zoledronovou byla ztráta výšky přibližně o 2,5 mm menší oproti placebu (95%

CI: 1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Doba neschopnosti

Kyselina zoledronová v porovnání s placebem signifikantně snížila průměrný počet dní omezené

aktivity kvůli bolesti zad o 17,9 dnů, dobu strávenou na lůžku kvůli bolesti zad o 11,3 dnů, průměrnou

dobu omezené aktivity kvůli zlomeninám o 2,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli zlomeninám o

0,5 dne (p<0,01 pro všechna srovnání).

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy u pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin po nedávné

zlomenině proximálního femuru (RFT)

Incidence klinických zlomenin, zahrnující zlomeniny vertebrální, nevertebrální a zlomeniny

proximálního femuru, byla hodnocena u 2 127 mužů a žen ve věku 50-95 let (průměrný věk 74,5 roků)

s nedávnou (do 90 dnů) zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu, kteří byli

sledováni po průměrnou dobu 2 let, kdy jim byla podávána studovaná medikace. Přibližně 42 %

pacientů mělo BMD T-skóre v krčku femuru pod –2,5 a přibližně 45 % nad –2,5. Kyselina

zoledronová byla podávána jednou za rok až do doby, kdy byly nejméně u 211 pacientů potvrzeny

klinické zlomeniny. Hladiny vitaminu D nebyly rutinně stanovovány, ale většině pacientů byla podána

nárazová dávku vitaminu D (50 000 až 125 000 IU perorálně nebo intramuskulárně) 2 týdny před

infuzí. Všem účastníkům bylo podáváno 1 000 až 1 500 mg elementárního kalcia a 800 až 1 200 IU

vitaminu D denně. U 95 % pacientů byla infuze podána po dvou nebo více týdnech po reparaci

zlomeniny proximálního femuru, přičemž medián doby podání infuze byl přibližně 6 týdnů po

reparaci zlomeniny proximálního femuru. Primárním parametrem účinnosti byla incidence klinických

zlomenin v průběhu trvání studie.

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Incidence klíčových ukazatelů rizika klinických zlomenin je uvedena v Tabulce 4.

Tabulka 4

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin mezi léčebnými rameny

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=1 065)

míra výskytu

Placebo

(N=1 062)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv klinická zlomenina (1)

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35(16; 50)**

Klinická vertebrální zlomenina

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

3,1 (0,3; 5,9)

27 (2; 45)*

*p<0,05, **p<0,01

(1) vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Studie nebyla zaměřena na prokázání signifikantního rozdílu ve zlomeninách proximálního femuru,

ale byl pozorován trend snížení nových zlomenin proximálního femuru.

Ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou byla celková (zahrnující všechny kauzality)

mortalita 10 % (101 pacientů) oproti 13 % (141 pacientů) v placebo skupině. To odpovídá snížení

rizika celkové mortality o 28 % (p=0,01).

Incidence opožděného hojení zlomeniny proximálního femuru byla srovnatelná mezi kyselinou

zoledronovou (34 [3,2 %]) a placebem (29 [2,7 %]).

Léčivý přípravek již není registrován

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Ve studii HORIZON-RFT léčba kyselinou zoledronovou v porovnání s placebem významně zvýšila

BMD v celé kyčli a krčku femuru ve všech časových intervalech. Za 24 měsíců léčby kyselinou

zoledronovou došlo v porovnání s placebem ke zvýšení BMD v celé kyčli o 5,4 % a v krčku femuru o

3,4 %.

Klinická účinnost u mužů

Do studie HORIZON-RFT bylo randomizováno 508 mužů a u 185 pacientů byla za 24 měsíců

stanovena BMD. Při srovnání s účinky pozorovanými u žen v postmenopauze ve studii HORIZON-

PFT bylo za 24 měsíců u pacientů léčených kyselinou zoledronovou pozorováno podobné významné

zvýšení BMD o 3,6 % v proximálním femuru. Studie nebyla uspořádána k tomu, aby prokázala

snížení klinických zlomenin u mužů; incidence klinických zlomenin byla 7,5 % u mužů léčených

kyselinou zoledronovou oproti 8,7 % u mužů používajících placebo.

V jiné studii u mužů (studie CZOL446M2308) byla prokázána noninferiorita kyseliny zoledronové

podávané v infuzi jednou za rok v porovnání s týdně podávaným alendronátem, kde hodnoceným

parametrem byla procentuální změna BMD v bederní páteři oproti výchozí hodnotě po 24 měsících

sledování.

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě a prevenci osteoporózy spojené s dlouhodobou

léčbou systémovými glukokortikoidy byly hodnoceny v randomizované, multicentrické, dvojitě

zaslepené, stratifikované, aktivní léčbou kontrolované studii s 833 muži a ženami ve věku 18-85 let

(průměrný věk mužů 56,4 roku; průměrný věk žen 53,5 roku), kteří byli léčeni perorálně podávaným

prednisonem (dávky > 7,5 mg/den) nebo jeho ekvivalentem. Pacienti byli rozděleni podle délky trvání

léčby glukokortikoidy před randomizací (≤ 3 měsíce versus > 3 měsíce). Studie trvala 1 rok. Pacienti

byli randomizováni buď k léčbě kyselinou zoledronovou jedinou infuzí 5 mg, nebo k léčbě perorálním

risedronátem v dávce 5 mg jednou denně po dobu jednoho roku. Všichni účastníci dostávali 1000 mg

elementárního vápníku a 400-1000 IU vitaminu D denně. Účinnost byla založena na průkazu non-

inferiority v porovnání s risedronátem ve smyslu procentuální změny v BMD bederní páteře mezi

hodnotou ve 12. měsíci a výchozí hodnotou v rámci preventivní a léčené podskupiny. Většina

pacientů pokračovala během 1 roku trvání studie s léčbou glukokortikoidy.

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Zvýšení BMD v obratlích bederní páteře a krčku femuru bylo ve 12. měsíci signifikantně vyšší ve

skupině léčené kyselinou zoledronovou ve srovnání se skupinou léčenou risedronátem (p<0,03 pro

všechna srovnání). V podskupině pacientů, kteří užívali glukokortikoidy po dobu delší než 3 měsíce

před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD bederní páteře o 4,06 % oproti 2,71 % v

případě risedronátu (průměrný rozdíl: 1,36 %; p<0,001). V podskupině pacientů, kteří užívali

glukokortikoidy po dobu 3 měsíců či méně před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD

bederní páteře o 2,60 % oproti 0,64 % u risedronátu (průměrný rozdíl: 1,96 %; p<0,001). Studie

nebyla zaměřena na průkaz snížení počtu klinických zlomenin v porovnání s risedronátem. Ve skupině

pacientů léčených kyselinou zoledronovou se vyskytlo 8 zlomenin oproti 7 zlomeninám ve skupině

pacientů léčených risedronátem (p=0,8055).

Klinická účinnost léčby Pagetovy kostní choroby

Kyselina zoledronová byla studována u pacientů, mužů i žen, starších 30 let s radiograficky

prokázanou primární lehkou až středně těžkou formou Pagetovy kostní choroby (při vstupu do studie

odpovídala pro danou věkovou skupinu střední hodnota hladiny alkalické fosfatázy v séru

2,6-3,0násobku horní hranice normální hodnoty).

Účinnost jedné infuze 5 mg kyseliny zoledronové v porovnání s perorálním podáváním dávky 30 mg

risedronátu denně po dobu 2 měsíců byla prokázána ve dvou šestiměsíčních srovnávacích studiích. Po

šesti měsících léčby kyselinou zoledronovou bylo dosaženo odpovědi u 96 % (169/176) a u 89 %

(156/176) normalizace sérové alkalické fosfatázy (SAP) ve srovnání s léčbou risedronátem, kde bylo

odpovědi dosaženo u 74 % (127/171) a normalizace SAP u 58 % (99/171), (p< 0,001).

Léčivý přípravek již není registrován

Na základě souhrnných údajů získaných při šestiměsíčním sledování byl ve srovnání s výchozím

stavem zaznamenán podobný pokles intenzity bolesti a omezení v důsledku bolesti jak při léčbě

kyselinou zoledronovou, tak při léčbě risedronátem.

Pacienti, kteří byli klasifikováni jako reagující na léčbu (respondenti) na konci 6. měsíce základní

studie, se kvalifikovali pro zařazení do prodlouženého sledovacího období. Ze 153 pacientů léčených

kyselinou zoledronovou a 115 pacientů léčených risedronátem, kteří se účastnili prodlouženého

sledování, byl po průměrné době 3,8 let po léčbě podíl pacientů ukončujících prodloužené sledovací

období z důvodu potřeby opakované léčby (klinické rozhodnutí) vyšší pro risedronát (48 pacientů,

neboli 41,7 %) ve srovnání s kyselinou zoledronovou (11 pacientů, neboli 7,2 %). Průměrná doba

ukončení prodlouženého sledovacího období z důvodu potřeby opakovaného zahájení léčby Pagetovy

choroby

iniciálním

podání

dávky

byla

delší

kyselinu

zoledronovou

(7,7 roku)

než

risedronát (5,1 roku).

Šest pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu 6 měsíců po léčbě kyselinou zoledronovou a později

u nich došlo k relapsu onemocnění během prodlouženého sledovacího období, byli opakovaně léčeni

kyselinou zoledronovou s průměrnou dobou 6,5 roku od zahajovací léčby k opakování léčby. Pět ze

6 pacientů mělo SAP v normálním rozmezí v 6. měsíci (Last Observation Carried Forward analýza

LOCF).

Histologie kostí byla hodnocena u 7 pacientů s Pagetovou kostní chorobou po 6 měsících léčby 5 mg

kyseliny zoledronové. Výsledky biopsie kostí prokázaly normální kvalitu kostí bez známek zhoršené

kostní přestavby a bez známek poruch mineralizace. Tyto výsledky byly konzistentní s biochemickými

markery průkazu normalizace kostní přestavby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím kyselinou zoledronovou u všech podskupin

pediatrické populace u Pagetovy kostní choroby, osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným

rizikem zlomenin, osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin a prevence klinických

zlomenin po zlomenině proximálního femuru u mužů a žen (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Následující farmakokinetické údaje získané po jednorázové a opakované 5 a 15minutové infuzi 2, 4, 8

a 16 mg kyseliny zoledronové 64 pacientům nebyly závislé na dávce.

Distribuce

Po zahájení infuze kyseliny zoledronové stoupá rychle koncentrace účinné látky v plazmě a dosahuje

vrcholu na konci infuze. Potom následuje rychlý pokles, za 4 hodiny na < 10 % maximální

koncentrace, za 24 hodin na < 1 % maximální koncentrace s následným prodlouženým obdobím velmi

nízké koncentrace, která nepřesahuje 0,1 % maximální koncentrace.

Eliminace

Intravenózně aplikovaná kyselina zoledronová je vylučována třífázovým procesem: rychlým

dvojfázovým mizením z krevního oběhu s poločasem t

½α

0,24 a t

½β

1,87 hodin a následnou dlouhou fází

vylučování s terminálním poločasem vylučování t

½γ

146 hodin. Po opakovaném podávání léčivé látky

každých 28 dnů nebyla pozorována její akumulace v plazmě. Charakter úvodních fází (α a β, s

hodnotami t

uvedenými výše) patrně vyjadřuje rychlý vstup do kostí a renální exkreci.

Léčivý přípravek již není registrován

Kyselina zoledronová není metabolizována a je vylučována v nezměněné formě ledvinami. Za prvních

24 hodin bylo v moči nalezeno 39 ± 16 % podané dávky, zatímco zbývající část je primárně vázána v

kostech. Vychytávání v kostech je běžné u všech bisfosfonátů a je pravděpodobně důsledkem

strukturální podobnosti s pyrofosfátem. Doba retence kyseliny zoledronové v kostech je stejně jako u

jiných bisfosfonátů velmi dlouhá. Z kostní tkáně je velmi pomalu uvolňována zpět do oběhu a

vylučována ledvinami. Celková tělesná clearance je 5,04 ± 2,5 l/h, je nezávislá na dávce, pohlaví,

věku, rase a tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že interindividuální variabilita plazmatické clearance

kyseliny zoledronové byla 36% a intraindividuální variabilita plazmatické clearance kyseliny

zoledronové byla 34%. Prodloužení doby infuze z 5 na 15 minut způsobilo pokles koncentrace

kyseliny zoledronové na konci infuze o 30 %, ale neovlivnilo AUC plazmatické koncentrace v

průběhu času.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly s kyselinou zoledronovou provedeny. Vzhledem k

tomu, že kyselina zoledronová není u lidí metabolizována a že látka má malou nebo žádnou schopnost

působit přímo a/nebo ireverzibilně jako na metabolismu závislý inhibitor enzymů P450, je

nepravděpodobné, že by kyselina zoledronová snižovala metabolickou clearance látek, které jsou

metabolizovány enzymatickými systémy cytochromu P450. Kyselina zoledronová není velké míře

vázána na proteiny plazmy (přibližně se váže ze 43-55 %) a vazebnost není závislá na koncentraci. Z

tohoto důvodu jsou nepravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčiv ve velké míře se vážících

na proteiny plazmy.

Specifické populace (viz bod 4.2)

Zhoršená funkce ledvin

Ledvinná clearance kyseliny zoledronové korelovala s clearance kreatininu. Ledvinná clearance

představuje 75 ± 33 % clearance kreatininu, která u 64 sledovaných pacientů byla v průměru

84 ± 29 ml/min (rozmezí 22 až 143 ml/min). U pacientů s mírným až středně závažným zhoršením

renálních funkcí bylo, ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí, pozorováno malé zvýšení

(0-24h)

přibližně o 30 % až 40 % bez akumulace přípravku po opakovaném podání bez ohledu na

funkci ledvin, z čehož lze usoudit, že u mírného (Cl

= 50–80 ml/min) a středně závažného zhoršení

funkce ledvin až do clearance kreatininu 35 ml/min není nutná úprava dávky. Podávání kyseliny

zoledronové u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu < 35 ml/min) je

kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Nejvyšší jednorázová intravenózně podaná dávka, při které nedošlo k žádnému úmrtí zvířat, byla pro

myši 10 mg/kg a u potkanů 0,6 mg/kg tělesné hmotnosti. U psů byla jednorázová dávka 1,0 mg/kg

(6násobek doporučené dávky pro člověka na základě AUC), podaná intravenózní infuzí po dobu

15 minut, dobře tolerována, bez ovlivnění funkce ledvin.

Subchronická a chronická toxicita

Ve studiích s potkany bylo zjištěno, že ledvinami byly dobře tolerovány dávky zoledronové kyseliny

0,6 mg/kg (6násobek klinické dávky) podávané intravenózní infuzí po dobu 15 minut ve třídenních

intervalech (celkem 6 infuzí, aby bylo dosaženo takové kumulativní dávky, která odpovídá AUC

rovnající se 6násobku klinické dávky u člověka). Naproti tomu u psů byly dobře tolerovány dávky

0,25 mg/kg podávané v pěti patnáctiminutových infuzích, v intervalech 2-3 týdnů (kumulativní dávka

zde odpovídala 7násobku klinické dávky u člověka). Ve studiích s parenterálním podáním formou

bolusu dobře tolerované dávky klesaly s přibývající délkou trvání studie: denní dávky 0,2 mg/kg u

potkanů a 0,02 mg/kg u psů byly po dobu 4 týdnů dobře tolerovány, ale po dobu 52 týdnů byly dobře

snášeny pouze dávky 0,01 mg/kg u potkanů a 0,005 mg/kg u psů).

Dlouhodobé opakované podávání při kumulativních expozicích, které dostatečně přesahovaly

maximální zamýšlené lidské expozice, vyvolalo toxické účinky v jiných orgánech, včetně zažívacího

Léčivý přípravek již není registrován

traktu a jater a místa intravenózní aplikace. Klinický význam těchto nálezů není znám. Nejčastějšími

nálezy po opakovaném podání studovaných dávek zvířatům v době růstu bylo, téměř po všech

dávkách, zvýšení primární spongiózy v metafýzách dlouhých kostí. Tyto nálezy reflektují

farmakologické antiresorpční vlastnosti přípravku.

Reprodukční toxicita

Studie teratogenity byly provedeny u dvou druhů zvířat, v obou případech po subkutánním podání. U

potkanů byla teratogenita pozorována po dávkách ≥ 0,2 mg/kg a manifestovala se zevními,

viscerálními a kostními malformacemi. Dystokie byla pozorována po nejnižší dávce (0,01 mg/kg

tělesné hmotnosti) testované na potkanech. U králíků nebyly pozorovány žádné teratogenní ani

embryo/fetální účinky, ačkoliv toxicita pro matku byla zřetelná po dávce 0,1 mg/kg vzhledem k

poklesu hladiny kalcia v séru.

Mutagenní a kancerogenní potenciál

V provedených testech mutagenity nebyla kyselina zoledronová mutagenní a v testech kancerogenity

nebyl pro kyselinu zoledronovou prokázán žádný kancerogenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol

Natrium-citrát

Voda na injekci

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100ml lahvičce, t.j. je v podstatě

“bez sodíku”.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí přijít do styku s žádným roztokem, který obsahuje kalcium. Léčivý

přípravek nesmí být smíchán nebo intravenózně podán s žádnými jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C a 25ºC.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Podmínky uchovávání po

prvním otevření léčivého přípravku, viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Plastová lahvička z COP (Cyclic Olefin Polymer) s chlorbutyl/butylovou pryžovou zátkou a

hliníkovým uzávěrem s fialovým plastovým flip-off diskem.

Jedna lahvička obsahuje 100 ml roztoku.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics je dodáván v baleních po 1, 5 nebo 10 lahvičkách. Balení po

5 a 10 lahvičkách jsou dostupná pouze ve vícečetných baleních.

Léčivý přípravek již není registrován

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pouze pro jednorázové podání.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky. Smí být použit pouze čirý bezbarvý roztok bez částic.

Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před aplikací

dosáhl pokojové teploty.

Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/912/001

EU/1/14/912/002

EU/1/14/912/003

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

01/04/2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zoledronic acid Teva Generics 5 mg infuzní roztok ve vacích

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden vak obsahuje acidum zoledronicum 5 mg (jako acidum zoledronicum monohydricum).

Jeden

roztoku

obsahuje

acidum

zoledronicum

0,05 mg

(jako

acidum

zoledronicum

monohydricum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba osteoporózy

u žen po menopauze

u dospělých mužů,

u nichž je zvýšené riziko vzniku zlomenin, včetně pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního

femuru po nepřiměřeně malém úrazu.

Léčba osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

u postmenopauzálních žen

u dospělých mužů

se zvýšeným rizikem vzniku zlomenin.

Léčba Pagetovy kostní choroby u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před podáním kyseliny zoledronové musí být pacienti dostatečně hydratováni. Toto je zvlášť důležité

u starších pacientů a u pacientů, kteří užívají diuretika.

Při podávání kyseliny zoledronové se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Osteoporóza

Doporučená dávka k léčbě postmenopauzální osteoporózy, osteoporózy u mužů a léčbě osteoporózy

spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy je jednorázová intravenózní infuze 5 mg

kyseliny zoledronové, která se podává jednou za rok.

Optimální délka léčby bisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování v

léčbě je třeba pravidelně opakovaně přehodnocovat s ohledem na prospěch a možná rizika kyseliny

zoledronové u jednotlivého pacienta, a to zvláště po 5 nebo více letech léčby.

Léčivý přípravek již není registrován

U pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu se doporučuje

podávat infuzi kyseliny zoledronové nejdříve za dva týdny po reparaci zlomeniny (viz bod 5.1). U

pacientů s nedávnou zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu se doporučuje

před první infuzí kyseliny zoledronové podat nárazovou dávku 50 000 až 125 000 IU vitaminu D

perorálně nebo intramuskulárně.

Pagetova choroba

K léčbě Pagetovy choroby smějí kyselinu zoledronovou předepisovat pouze lékaři, kteří mají

zkušenosti s léčbou Pagetovy kostní choroby. Doporučená dávka je jednorázová intravenózní infuze 5

mg kyseliny zoledronové. Navíc se důrazně doporučuje, aby pacienti s Pagetovou kostní chorobou

dostávali po dobu nejméně 10 dnů po aplikaci kyseliny zoledronové adekvátní doplňkovou dávku

kalcia odpovídající alespoň 500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.4).

Opakování léčby Pagetovy kostní choroby: Po zahajovací léčbě Pagetovy kostní choroby kyselinou

zoledronovou je u pacientů odpovídajících na léčbu pozorováno prodloužené období remise.

Opakování léčby spočívá v dodatečné intravenózní infuzi 5 mg kyseliny zoledronové po 1 roce od

zahajovací léčby nebo později u pacientů s relapsem. O opakování léčby Pagetovy kostní choroby

jsou dostupné omezené údaje (viz bod 5.1).

Zvláštní populace

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Kyselina

zoledronová

kontraindikována

pacientů

clearance

kreatininu

< 35 ml/min

(viz

body 4.3 a 4.4).

U pacientů s clearance kreatininu ≥ 35 ml/min není nutná úprava dávkování.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Starší lidé (≥ 65 let)

Úprava dávkování není u těchto pacientů nutná, protože biologická dostupnost, distribuce a eliminace

byla u starších a mladších pacientů podobná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kyseliny zoledronové u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Kyselina zoledronová (5 mg ve 100 ml roztoku připraveného k infuzi) se aplikuje intravenózně

pomocí infuzního setu se zavzdušněním a při konstantní rychlosti infuze. Infuze nesmí trvat kratší

dobu než 15 minut. Informace o infuzi přípravku Zoledronic acid Teva Generics viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kterékoli bisfosfonáty nebo kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s hypokalcemií (viz bod 4.4).

Závažné poškození ledvin s clearance kreatininu < 35 ml/min (viz bod 4.4).

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Funkce ledvin

Léčivý přípravek již není registrován

Použití kyseliny zoledronové u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu

< 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání u této skupiny

pacientů.

Po podání přípravku zoledronic acid byly pozorovány poruchy funkce ledvin (viz bod 4.8), a to

zejména u pacientů s již dříve zjištěnou renální dysfunkcí nebo jinými riziky včetně pokročilého věku,

současného podávání nefrotoxických léčivých přípravků, současné diuretické léčby (viz bod 4.5),

nebo dehydratace, ke které došlo po podání kyseliny zoledronové. Zhoršení funkce ledvin bylo

u pacientů zaznamenáno po jediném podání. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo s některým z

rizikových faktorů popsaných výše bylo vzácně popsáno selhání ledvin vyžadující dialýzu, nebo které

vedlo k úmrtí.

Ke snížení rizika renálních nežádoucích účinků má být zvážena následující opatření:

Před každým podáním kyseliny zoledronové má být vyhodnocena clearance kreatininu na

základě aktuální tělesné hmotnosti za použití Cockcroft-Gaultovy rovnice.

Přechodné zvýšení sérového kreatininu může být výraznější u pacientů s již dříve přítomnou

poruchou funkce ledvin.

U rizikových pacientů má být zváženo sledování sérového kreatininu.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics má být používán s opatrností (viz bod 4.5) při

současném podávání s jinými léčivými přípravky, které mohou ovlivnit funkci ledvin.

Pacienti, zejména starší pacienti a pacienti s diuretickou léčbou, mají být před podáním

přípravku Zoledronic acid Teva Generics přiměřeně hydratováni.

Jednotlivá dávka přípravku Zoledronic acid Teva Generics nemá být vyšší než 5 mg a infuze má

trvat nejméně 15 minut (viz bod 4.2).

Hypokalcemie

Před zahájením léčby kyselinou zoledronovou musí být existující hypokalcemie upravena podáváním

adekvátní dávky kalcia a vitaminu D (viz bod 4.3). Jiné poruchy metabolismu minerálů musí být také

účinně léčeny (např. nedostatečnost příštítných tělísek, intestinální malabsorpce kalcia). Lékaři mají

zvážit klinické sledování těchto pacientů.

Pagetova kostní choroba je charakterizována zvýšenou přestavbou kostí. V důsledku rychlého nástupu

účinku léčby kyselinou zoledronovou na přestavbu kostí může vzniknout přechodná hypokalcemie,

která je někdy symptomatická a obvykle bývá největší během prvních 10 dnů po infuzi kyseliny

zoledronové (viz bod 4.8).

Při léčbě kyselinou zoledronovou se doporučuje podávat adekvátní dávku kalcia a vitaminu D.

Důrazně se doporučuje, aby u pacientů s Pagetovou chorobou bylo po dobu nejméně 10 dnů po

aplikaci kyseliny zoledronové zajištěno podávání doplňkové dávky kalcia odpovídající nejméně

500 mg elementárního kalcia 2x denně (viz bod 4.2).

Pacienti mají být informováni o symptomech hypokalcemie a během rizikového období mají být

adekvátně klinicky sledováni. U pacientů s Pagetovou chorobou se před podáním infuze kyseliny

zoledronové doporučuje změřit hladinu kalcia v séru.

U pacientů používajících bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly občas hlášeny silné a občas

až zneschopňující bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů (viz bod 4.8).

Osteonekróza čelisti (OČ)

Případy osteonekrózy čelisti byly hlášeny u pacientů léčených kyselinou zoledronovou. Mnoho

hlášených případů bylo spojeno se stomatologickým výkonem, jako například zubní extrakcí. U

pacientů s rizikovými faktory (například zhoubnými nádory, chemoterapií, antiangiogenními léčivými

přípravky, kortikosteroidy, špatnou ústní hygienou) je nutno před zahájením léčby bisfosfonáty zvážit

stomatologické vyšetření spolu s preventivním ošetřením. Pokud je to možné, je nutno se u těchto

pacientů během léčby vyhnout stomatologickým výkonům. U pacientů, u kterých se osteonekróza

Léčivý přípravek již není registrován

čelisti vyvine během bisfosfonátové léčby, může stomatologický výkon zhoršit stav. Neexistují data,

která by dokládala, že vysazení bisfosfonátové léčby snižuje u pacientů vyžadujících stomatologický

výkon riziko osteonekrózy čelisti. Plán léčby každého pacienta je nutno založit na individuálním

klinickém posouzení poměru přínosu a rizika ošetřujícím lékařem.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s traumatem a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo

třísle, často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny,

týdny až měsíce před manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné,

proto je nutné u pacientů léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i

kontralaterální femur. Rovněž bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých

je podezření na atypickou zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení

léčby bisfosfonáty, a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Obecně

Pro onkologické indikace jsou k dispozici jiné přípravky obsahující kyselinu zoledronovou jako

léčivou látku. Pacienti léčení kyselinou zoledronovou nemají být zároveň léčeni takovými přípravky

ani žádným jiným bisfofonátem vzhledem k tomu, že účinek kombinace těchto přípravků není znám.

Výskyt

příznaků

podání,

které

vyskytovaly

během

prvních

tří

dnů

podání

kyseliny

zoledronové, může být omezen podáním paracetamolu nebo ibuprofenu krátce po podání kyseliny

zoledronové.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100 ml, tj. v podstatě je „bez

sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly provedeny. Kyselina zoledronová není systémově

metabolizována a

in vitro

neovlivňuje enzymy lidského cytochromu P450 (viz bod 5.2). Kyselina

zoledronová není velkou měrou vázána na proteiny plazmy (váže se přibližně ze 43-55 %), proto

nejsou pravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léků, které se velkou měrou váží na

plazmatické bílkoviny.

Kyselina zoledronová se vylučuje ledvinami, proto se při aplikaci kyseliny zoledronové současně s

léky, které mohou významně ovlivňovat funkci ledvin (např. aminoglykosidy nebo diuretika, která

mohou působit dehydrataci), doporučuje zvýšená opatrnost (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin může dojít ke zvýšení systémové expozice současně podávaným

léčivým přípravkům, které jsou primárně vylučovány ledvinami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Kyselina zoledronová je kontraindikována během těhotenství (viz bod 4.3). Adekvátní údaje o

podávání kyseliny zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech s kyselinou

zoledronovou prokázaly reprodukční toxicitu včetně malformací (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro

člověka není známé.

Léčivý přípravek již není registrován

Kojení

Kyselina zoledronová je kontraindikována během kojení (viz bod 4.3). Není známo, zda se kyselina

zoledronová vylučuje do lidského mateřského mléka.

Ženy ve fertilním věku

Podávání kyseliny zoledronové se u žen v reprodukčním věku nedoporučuje.

Fertilita

Kyselina zoledronová byla hodnocena za účelem studia potenciálních nežádoucích účinků na fertilitu

parentální a F1 generace u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které

pravděpodobně souvisejí s inhibicí mobilizace skeletálního vápníku způsobenou touto látkou, což

vedlo k hypokalcemii v období kolem porodu (která patří ke skupinovým účinkům bisfosfonátů), k

dystokiím a předčasnému ukončení studie.

Tyto výsledky tudíž nedovolily určit jednoznačný účinek

kyseliny zoledronové

na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje. Nežádoucí účinky, jako například závratě, mohou ovlivnit schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje, nicméně studie hodnotící tyto účinky nebyly s kyselinou zoledronovou

provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Celkové procento pacientů, kteří měli nežádoucí účinky po podání kyseliny zoledronové, bylo 44,7 %

po první infuzi, 16,7 % po druhé a 10,2 % po třetí infuzi. Výskyt jednotlivých nežádoucích účinků po

první infuzi byl: horečka (17,1 %), myalgie (7,8 %), příznaky podobné chřipce (6,7 %), artralgie

(4,8 %) a bolest hlavy (5,1 %). Výskyt těchto účinků se výrazně snížil po následných ročních dávkách

kyseliny zoledronové. Většina těchto účinků se objevila během prvních tří dnů po aplikaci kyseliny

zoledronové. Většina těchto účinků byla mírná až středně závažná a vymizela do tří dnů od jejich

vzniku. V menší studii, kde byla podávána profylaktická léčba nežádoucích účinků, bylo procento

pacientů s nežádoucími účinky po podání dávky nižší (19,5 % po první, 10,4 % po druhé, 10,7 % po

třetí infuzi).

Ve studii HORIZON-Pivotal Fracture Trial (PFT) (viz bod 5.1) byl celkový výskyt fibrilace síní 2,5%

(96 z 3862) ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou a 1,9% (75 z 3852) ve skupině s

placebem. Podíl závažných nežádoucích příhod fibrilace síní byl vyšší u pacientů léčených kyselinou

zoledronovou (1,3%) (51 z 3862) oproti skupině pacientů s placebem (0,6%) (22 z 3852).

Mechanismus zvýšeného výskytu fibrilace síní není znám. Ve studiích osteoporózy (PFT,

HORIZON - Recurrent Fracture Trial [RFT]) byla souhrnná incidence fibrilace síní mezi kyselinou

zoledronovou (2,6%) a placebem (2,1%) srovnatelná. Souhrnná incidence závažných nežádoucích

příhod fibrilace síní byla 1,3% ve skupině s kyselinou zoledronovou a 0,8% ve skupině s placebem.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v Tabulce 1 jsou uvedené podle MedDRA klasifikace tříd orgánových systémů a

kategorií četností. Kategorie četností jsou definovány za použití následujících pravidel: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou

nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1

Infekce a infestace

Méně časté

Chřipka, nazofaryngitida

Léčivý přípravek již není registrován

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Anemie

Poruchy imunitního systému

Není známo**

Hypersenzitivní reakce včetně vzácných

případů bronchokonstrikce, kopřivky a

angioedému a velmi vzácných případů

anafylaktické reakce/šoku

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hypokalcemie*

Méně časté

Anorexie, snížená chuť k jídlu

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nespavost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolesti hlavy, závratě

Méně časté

Letargie, parestezie, somnolence, třes,

synkopa, dysgeuzie

Poruchy oka

Časté

Oční hyperemie

Méně časté

Konjunktivitida, bolest oka

Vzácné

Uveitida, episkleritida, iritida

Není známo**

Skleritida a zánět orbity

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Cévní poruchy

Méně časté

Hypertenze, návaly horka

Není známo**

Hypotenze (u některých pacientů byly

přítomné rizikové faktory)

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Kašel, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea, zvracení, průjem

Méně časté

Dyspepsie, bolesti v nadbřišku, bolesti

břicha, gastroezofageální reflux, zácpa,

sucho v ústech, ezofagitida, bolesti

zubů, gastritida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Vyrážka, hyperhidróza, pruritus, erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté

Myalgie, artralgie, bolesti kostí, bolesti

zad, bolesti končetin

Méně časté

Bolesti krku, muskuloskeletální ztuhlost,

otoky kloubů, svalové křeče, bolesti

ramen, muskuloskeletální bolest

hrudníku, muskuloskeletální bolest,

ztuhlost kloubů, artritida, svalová

slabost

Vzácné

Atypické subtrochanterické a diafyzární

zlomeniny femuru† (skupinový

nežádoucí účinek bisfosfonátů)

Není známo**

Osteonekróza čelisti (viz body 4.4 a 4.8

Skupinové účinky).

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi,

polakisurie, proteinurie

Není známo**

Porucha funkce ledvin. Vzácné případy

selhání ledvin vyžadující dialýzu a

vzácné případy končící úmrtím byly

hlášeny u pacientů s preexistující renální

dysfunkcí nebo jinými rizikovými

faktory jako je pokročilý věk, současně

podávané nefrotoxické léčivé přípravky,

současná diuretická terapie nebo

Léčivý přípravek již není registrován

dehydratace v období po infuzi (viz

body 4.4 a 4.8 Skupinové účinky)

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Horečka

Časté

Symptomy podobné chřipce, zimnice,

únava, astenie, bolesti, malátnost, reakce

v místě aplikace infuze

Méně časté

Periferní otoky, žízeň, reakce akutní

fáze, bolest hrudníku jiného než

srdečního původu

Není známo**

Sekundární dehydratace následující po

příznacích, jako je horečka, zvracení a

průjem po podání dávky

Vyšetření

Časté

Zvýšená hladina Creaktivního proteinu

Méně časté

Snížená hladina kalcia v krvi

Pozorováno u pacientů, kteří současně užívali glukokortikoidy.

* Časté pouze u Pagetovy kostní choroby.

** Založeno na hlášeních po uvedení přípravku na trh. Četnost na základě dostupných údajů není možné stanovit.

† Zjištěno po uvedení přípravku na trh.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Skupinové účinky:

Porucha funkce ledvin

Kyselina zoledronová byla spojována s poruchou funkce ledvin, která se projevila jako zhoršení

ledvinných funkcí (tzn. zvýšený sérový kreatinin) a ve vzácných případech akutním selháním ledvin.

Porucha funkce ledvin byla pozorována po aplikaci kyseliny zoledronové především u pacientů s již

existující dysfunkcí ledvin nebo dalšími rizikovými faktory (např. pokročilý věk, pacienti s

onkologickým onemocněním podstupující chemoterapii, pacienti se současně podávanými

nefurotoxickými léčivými přípravky, současnou diuretickou léčbou, těžkou dehydratací), z nichž

většina dostávala dávku 4 mg každé 3-4 týdny, byla však pozorována také u pacientů po

jednorázovém podání.

V klinických studiích s osteoporózou byly po dobu tří let změny clearance kreatininu (změřeno jednou

za rok před podáním dávky) a výskyt renálního selhání nebo zhoršení funkce ledvin u léčebných

skupin s kyselinou zoledronovou a placebem srovnatelné. V průběhu 10 dnů od podání bylo

pozorováno přechodné zvýšení kreatininu v séru u 1,8 % pacientů léčených kyselinou zoledronovou

oproti 0,8 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Hypokalcemie

V klinických studiích s osteoporózou mělo následně po podání kyseliny zoledronové přibližně 0,2 %

pacientů nápadný pokles sérové hladiny kalcia (méně než 1,87 mmol/l). Nebyly však pozorovány

žádné symptomatické případy hypokalcemie.

V klinických studiích s pacienty s Pagetovou kostní chorobou byla pozorována symptomatická

hypokalcemie přibližně u 1 % pacientů, u všech těchto pacientů byl jejich stav upraven.

V rozsáhlé klinické studii prokázala laboratorní vyšetření přechodné asymptomatické snížení hladiny

kalcia oproti normálním hodnotám (méně než 2,10 mmol/l) u 2,3 % pacientů léčených kyselinou

zoledronovou, zatímco ve studiích Pagetovy choroby byly tyto hodnoty zjištěny u 21 % pacientů

užívajících kyselinu zoledronovou. Četnost výskytu hypokalcemie byla po dalších infuzích mnohem

nižší.

Všem pacientům byly podávány adekvátní dávky vitaminu D a kalcia ve studii u postmenopauzální

osteoporózy, ve studii prevence klinických zlomenin po zlomenině proximálního femuru a ve studii s

Pagetovou kostní chorobou (viz také bod 4.2). Ve studii prevence klinických zlomenin po nedávné

zlomenině proximálního femuru nebyly hladiny vitaminu D rutinně stanovovány, ale většina pacientů

Léčivý přípravek již není registrován

dostala před podáním kyseliny zoledronové nárazovou dávku vitaminu D (viz bod 4.2).

Lokální reakce

V rozsáhlé klinické studii byly po podání kyseliny zoledronové hlášeny lokální reakce v místě

aplikace (0,7 %) jako zčervenání, otok a/nebo bolest.

Osteonekróza čelisti

Převážně u pacientů se zhoubnými nádory léčených bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové, byly

méně často hlášeny případy osteonekrózy (zejména čelisti). Mnoho těchto pacientů mělo příznaky

lokální infekce včetně osteomyelitidy a většina hlášení se týká pacientů se zhoubným nádorem po

extrakci zubu nebo jiném stomatochirurgickém výkonu. Osteonekróza čelisti má četné dobře

dokumentované rizikové faktory včetně diagnózy zhoubného nádoru, konkomitantních terapií

(například chemoterapie, antiangiogenní léčivé přípravky, radioterapie, kortikosteroidy) a dalších

přidružených onemocnění (např. anemie, koagulopatie, infekce, již existující onemocnění zubů).Je

lepší se vyhnout stomatologickému výkonu, protože hojení může být prodlouženo (viz bod 4.4). V

rozsáhlé klinické studii, do které bylo zahrnuto 7736 pacientů, byla hlášena osteonekróza čelisti u

jednoho pacienta léčeného kyselinou zoledronovou a jednoho pacienta léčeného placebem. V obou

případech byl jejich stav upraven.

Atypické fraktury femuru

Během poregistračního sledování byly hlášeny následující reakce (frekvence: vzácné): Atypické

subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek bisfosfonátů).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Klinické zkušenosti s akutním předávkováním jsou omezené. Pacienti, kteří dostali vyšší dávky, než je

dávka doporučená, musí být pečlivě sledováni. Při předávkování s následnou klinicky signifikantní

hypokalcemií je možné dosáhnout nápravy perorálním podáním kalcia a/ nebo intravenózní infuzí

kalcium-glukonátu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí: bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08

Mechanismus účinku

Kyselina zoledronová patří do skupiny bisfosfonátů, které obsahují dusík, a působí především v

kostech. Je to inhibitor osteoklasty způsobené resorpce kostí.

Farmakodynamické účinky

Selektivní působení bisfosfonátů na kost je založené na jejich vysoké afinitě k mineralizované kosti.

Hlavním molekulárním cílem kyseliny zoledronové v osteoklastech je enzym

farnesylpyrofosfátsyntetáza. Dlouhé působení kyseliny zoledronové lze přičíst její vysoké vazebné

afinitě k aktivnímu místu farnesylpyrofosfátsyntetázy (FPP) a její vysoké vazebné afinitě ke kostnímu

minerálu.

Léčba kyselinou zoledronovou rychle snížila míru kostního obratu ze zvýšených postmenopauzálních

Léčivý přípravek již není registrován

hladin, přičemž markery resorpce dosáhly minima za 7 dní a markery novotvorby za 12 týdnů. Poté se

kostní markery stabilizovaly na premenopauzálních hodnotách. Při opakovaném dávkování jednou za

rok nedošlo k progresivnímu snížení markerů kostního obratu.

Klinická účinnost léčby postmenopauzální osteoporózy (PFT)

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v dávkování 5 mg jednou ročně ve 3 po sobě

následujících letech byla prokázána u žen v postmenopauze (7 736 žen ve věku 65-89 let) buď s:

denzitou kostní hmoty krčku femuru (BMD) s T-skóre ≤ –1,5 a se současně nejméně dvěma mírnými

nebo jednou středně závažnou vertebrální zlomeninou (zlomeninami); nebo s BMD v krčku femuru s

T-skóre ≤ –2,5 s průkazem současné vertebrální zlomeniny (zlomenin) nebo bez ní. 85 % pacientů

nikdy předtím bisfosfonáty nedostávalo. Ženy, u nichž byl sledován výskyt vertebrálních zlomenin,

nedostávaly souběžnou osteoporotickou léčbu, která ale byla přípustná u žen sledovaných s výskytem

zlomeniny proximálního femuru a ostatních klinických zlomenin. Souběžná osteoporotická léčba

zahrnovala: kalcitonin, raloxifen, tamoxifen, hormonální substituční léčbu, tibolon; jiné bisfosfonáty

byly nepřípustné. Všechny ženy dostávaly denně přípravky s 1000 až 1500 mg elementárního kalcia a

400 až 1200 IU vitaminu D.

Účinek na morfometrické vertebrální zlomeniny

Kyselina zoledronová významně snížila výskyt jedné nebo více nových vertebrálních zlomenin po

dobu tří let, přičemž k signifikantnímu snížení incidence došlo již v prvním roce (viz Tabulka 2).

Tabulka 2

Přehled účinnosti na vertebrální fraktury ve 12., 24. a 36. měsíci

Výsledek

Kyselina

zoledronová

Placebo (%)

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

% (CI)

Relativní

snížení

výskytu

zlomenin v %

(CI)

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-1 rok)

2,2 (1,4; 3,1)

60 (43; 72)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-2 roky)

5,5 (4,4; 6,6)

71 (62; 78)**

Nejméně jedna nová

vertebrální zlomenina

(0-3 roky)

10,9

7,6 (6,3; 9,0)

70 (62; 76)**

** p <0,0001

Ve skupině pacientů ve věku 75 let a více, kteří byli léčeni kyselinou zoledronovou, se snížilo riziko

vertebrálních zlomenin o 60 % oproti skupině s placebem (p<0,0001).

Účinek na zlomeniny proximálního femuru

Kyselina zoledronová prokázala konzistentní účinek po dobu 3 let, jehož výsledkem bylo 41% snížení

rizika zlomeniny proximálního femuru (95% CI, 17% až 58%). Výskyt zlomenin proximálního

femuru byl 1,44 % u pacientek léčených kyselinou zoledronovou oproti 2,49 % u pacientek léčených

placebem. Riziko bylo sníženo o 51 % u pacientů, kteří nepoužívali bisfosfonáty, a o 42 % u pacientů,

kterým byla povolena souběžná osteoporotická léčba.

Účinek na ostatní klinické zlomeniny

Všechny klinické zlomeniny byly ověřeny na základě radiografických a/nebo klinických průkazů.

Přehled výsledků je uveden v Tabulce 3.

Léčivý přípravek již není registrován

Tabulka 3

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin během 3 let

Výsledek

Kyselina

zoledronová

(N=3875)

míra výskytu

Placebo

(N=3861)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv

klinická

zlomenina

12,8

4,4 (3,0; 5,8)

33 (23; 42)**

Klinická

vertebrální

zlomenina (2)

2,1 (1,5; 2,7)

77 (63; 86)**

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

2,7 (1,4; 4,0)

25 (13; 36)*

*p <0,001, **p <0,0001

(1) Vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) Včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Kyselina zoledronová významně zvýšila BMD v oblasti bederní páteře, proximálního femuru a

distální části radia oproti léčbě placebem ve všech časových bodech studie (6., 12., 24. a 36. měsíci).

Za 3 roky došlo následkem léčby kyselinou zoledronovou ve srovnání s placebem ke zvýšení BMD v

bederní páteři o 6,7 %, v proximálním femuru o 6,0 %, v krčku femuru o 5,1 % a v distální části radia

o 3,2 %.

Histologie kosti

Bioptické vzorky kosti byly získány ze hřebenu kosti kyčelní 1 rok po třetí jednoroční dávce u

152 postmenopauzálních pacientek s osteoporózou léčených kyselinou zoledronovou (N=82) nebo

placebem (N=70). Histomorfometrická analýza ukázala 63% snížení kostního obratu. Osteomalacie,

fibróza kostní dřeně ani tvorba pletivové kosti nebyly u pacientek léčených kyselinou zoledronovou

zjištěny. Stopy tetracyklinu byly detekovány až na jedinou výjimku ve všech 82 bioptických vzorcích

u pacientek s kyselinou zoledronovou. Analýza provedená mikropočítačovou tomografií (μCT)

prokázala zvýšení objemu trabekulární kosti a zachování struktury trabekulární kosti u pacientek

léčených kyselinou zoledronovou oproti placebu.

Markery kostního obratu

Kostní izoenzym alkalické fosfatázy (bone specific alkaline phosphatase - BSAP), sérový

N-terminální propeptid kolagenu I (P1NP) a sérový beta-C-telopeptid (b-CTx) byly hodnoceny během

studie v pravidelných intervalech u podskupin, do kterých bylo zařazeno 517 až 1246 pacientek. Ve

12. měsíci léčba jednoroční dávkou 5 mg kyseliny zoledronové dosáhla významného snížení BSAP o

30 % v porovnání s výchozími hodnotami, ve 36. měsíci se snížení udrželo na 28 % pod výchozími

hodnotami. Ve 12. měsíci byl P1NP významně snížen o 61 % pod výchozími hodnotami a ve

36. měsíci se snížení udrželo na 52 % pod výchozími hodnotami. Ve 12. měsíci byl b-CTx významně

snížen o 61 % pod výchozími hodnotami a ve 36. měsíci se snížení udrželo na 55 % pod výchozími

hodnotami. Během tohoto celého období byly markery kostního obratu koncem každého roku na

premenopauzální hodnotě. Opakování dávky nevedlo k dalšímu snížení markerů kostního obratu.

Účinek na tělesnou výšku

Ve tříleté studii osteoporózy byla jednou za rok změřena výška použitím stadiometru. Ve skupině

s kyselinou zoledronovou byla ztráta výšky přibližně o 2,5 mm menší oproti placebu (95% CI:

1,6 mm, 3,5 mm) [p<0,0001].

Doba neschopnosti

Kyselina zoledronová v porovnání s placebem signifikantně snížila průměrný počet dní omezené

aktivity kvůli bolesti zad o 17,9 dnů, dobu strávenou na lůžku kvůli bolesti zad o 11,3 dnů, průměrnou

dobu omezené aktivity kvůli zlomeninám o 2,9 dnů a dobu strávenou na lůžku kvůli zlomeninám o

0,5 dne (p<0,01 pro všechna srovnání).

Léčivý přípravek již není registrován

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy u pacientů se zvýšeným rizikem zlomenin po nedávné

zlomenině proximálního femuru (RFT)

Incidence klinických zlomenin, zahrnující zlomeniny vertebrální, nevertebrální a zlomeniny

proximálního femuru, byla hodnocena u 2 127 mužů a žen ve věku 50-95 let (průměrný věk 74,5 roků)

s nedávnou (do 90 dnů) zlomeninou proximálního femuru po nepřiměřeně malém úrazu, kteří byli

sledováni po průměrnou dobu 2 let, kdy jim byla podávána studovaná medikace. Přibližně 42 %

pacientů mělo BMD T-skóre v krčku femuru pod –2,5 a přibližně 45 % nad –2,5. Kyselina

zoledronová byla podávána jednou za rok až do doby, kdy byly nejméně u 211 pacientů potvrzeny

klinické zlomeniny. Hladiny vitaminu D nebyly rutinně stanovovány, ale většině pacientů byla podána

nárazová dávku vitaminu D (50 000 až 125 000 IU perorálně nebo intramuskulárně) 2 týdny před

infuzí. Všem účastníkům bylo podáváno 1 000 až 1 500 mg elementárního kalcia a 800 až 1 200 IU

vitaminu D denně. U 95 % pacientů byla infuze podána po dvou nebo více týdnech po reparaci

zlomeniny proximálního femuru, přičemž medián doby podání infuze byl přibližně 6 týdnů po

reparaci zlomeniny proximálního femuru. Primárním parametrem účinnosti byla incidence klinických

zlomenin v průběhu trvání studie.

Účinek na všechny klinické zlomeniny

Incidence klíčových ukazatelů rizika klinických zlomenin je uvedena v Tabulce 4.

Tabulka 4

Porovnání výskytu klíčových klinických zlomenin mezi léčebnými rameny

Výsledek

Kyselina

zoledronov

(N=1 065)

míra

výskytu

Placebo

(N=1 062)

míra

výskytu

Absolutní snížení

výskytu zlomenin v

(CI)

Relativní snížení

rizika výskytu

zlomenin v % (CI)

Jakákoliv klinická zlomenina (1)

13,9

5,3 (2,3; 8,3)

35(16; 50)**

Klinická vertebrální zlomenina

2,1 (0,5; 3,7)

46 (8; 68)*

Nevertebrální zlomenina (1)

10,7

3,1 (0,3; 5,9)

27 (2; 45)*

*p<0,05, **p<0,01

(1) vyjma zlomenin prstů na rukou, na nohou a zlomenin v obličeji

(2) včetně hrudních a bederních klinických vertebrálních zlomenin

Studie nebyla zaměřena na prokázání signifikantního rozdílu ve zlomeninách proximálního femuru,

ale byl pozorován trend snížení nových zlomenin proximálního femuru.

Ve skupině pacientů léčených kyselinou zoledronovou byla celková (zahrnující všechny kauzality)

mortalita 10 % (101 pacientů) oproti 13 % (141 pacientů) v placebo skupině. To odpovídá snížení

rizika celkové mortality o 28 % (p=0,01).

Incidence opožděného hojení zlomeniny proximálního femuru byla srovnatelná mezi kyselinou

zoledronovou (34 [3,2 %]) a placebem (29 [2,7 %]).

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Ve studii HORIZON-RFT léčba kyselinou zoledronovou v porovnání s placebem významně zvýšila

BMD v celé kyčli a krčku femuru ve všech časových intervalech. Za 24 měsíců léčby kyselinou

zoledronovou došlo v porovnání s placebem ke zvýšení BMD v celé kyčli o 5,4 % a v krčku femuru o

3,4 %.

Klinická účinnost u mužů

Léčivý přípravek již není registrován

Do studie HORIZON-RFT bylo randomizováno 508 mužů a u 185 pacientů byla za 24 měsíců

stanovena BMD. Při srovnání s účinky pozorovanými u žen v postmenopauze ve studii

HORIZON-PFT bylo za 24 měsíců u pacientů léčených kyselinou zoledronovou pozorováno podobné

významné zvýšení BMD o 3,6 % v proximálním femuru. Studie nebyla uspořádána k tomu, aby

prokázala snížení klinických zlomenin u mužů; incidence klinických zlomenin byla 7,5% u mužů

léčených kyselinou zoledronovou oproti 8,7% u mužů používajících placebo.

V jiné studii u mužů (studie CZOL446M2308) byla prokázána noninferiorita kyseliny zoledronové

podávané v infuzi jednou za rok v porovnání s týdně podávaným alendronátem, kde hodnoceným

parametrem byla procentuální změna BMD v bederní páteři oproti výchozí hodnotě po 24 měsících

sledování.

Klinická účinnost v léčbě osteoporózy spojené s dlouhodobou léčbou systémovými glukokortikoidy

Účinnost a bezpečnost kyseliny zoledronové v léčbě a prevenci osteoporózy spojené s dlouhodobou

léčbou systémovými glukokortikoidy byly hodnoceny v randomizované, multicentrické, dvojitě

zaslepené, stratifikované, aktivní léčbou kontrolované studii s 833 muži a ženami ve věku 18-85 let

(průměrný věk mužů 56,4 roku; průměrný věk žen 53,5 roku), kteří byli léčeni perorálně podávaným

prednisonem (dávky > 7,5 mg/den) nebo jeho ekvivalentem. Pacienti byli rozděleni podle délky trvání

léčby glukokortikoidy před randomizací (≤ 3 měsíce versus > 3 měsíce). Studie trvala 1 rok. Pacienti

byli randomizováni buď k léčbě kyselinou zoledronovou jedinou infuzí 5 mg, nebo k léčbě perorálním

risedronátem v dávce 5 mg jednou denně po dobu jednoho roku. Všichni účastníci dostávali 1000 mg

elementárního vápníku a 400-1000 IU vitaminu D denně. Účinnost byla založena na průkazu

non-inferiority v porovnání s risedronátem ve smyslu procentuální změny v BMD bederní páteře mezi

hodnotou ve 12. měsíci a výchozí hodnotou v rámci preventivní a léčené podskupiny. Většina

pacientů pokračovala během 1 roku trvání studie s léčbou glukokortikoidy.

Účinek na denzitu kostní hmoty (BMD)

Zvýšení BMD v obratlích bederní páteře a krčku femuru bylo ve 12. měsíci signifikantně vyšší ve

skupině léčené kyselinou zoledronovou ve srovnání se skupinou léčenou risedronátem (p<0,03 pro

všechna srovnání). V podskupině pacientů, kteří užívali glukokortikoidy po dobu delší než 3 měsíce

před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD bederní páteře o 4,06 % oproti 2,71 % v

případě risedronátu (průměrný rozdíl: 1,36 %; p<0,001). V podskupině pacientů, kteří užívali

glukokortikoidy po dobu 3 měsíců či méně před randomizací, zvýšila kyselina zoledronová BMD

bederní páteře o 2,60 % oproti 0,64 % u risedronátu (průměrný rozdíl: 1,96 %; p<0,001). Studie

nebyla zaměřena na průkaz snížení počtu klinických zlomenin v porovnání s risedronátem. Ve skupině

pacientů léčených kyselinou zoledronovou se vyskytlo 8 zlomenin oproti 7 zlomeninám ve skupině

pacientů léčených risedronátem (p=0,8055).

Klinická účinnost léčby Pagetovy kostní choroby

Kyselina zoledronová byla studována u pacientů, mužů i žen, starších 30let s radiograficky

prokázanou primární lehkou až středně těžkou formou Pagetovy kostní choroby (při vstupu do studie

odpovídala pro danou věkovou skupinu střední hodnota hladiny alkalické fosfatázy v séru

2,6-3,0násobku horní hranice normální hodnoty).

Účinnost jedné infuze 5 mg kyseliny zoledronové v porovnání s perorálním podáváním dávky 30 mg

risedronátu denně po dobu 2 měsíců byla prokázána ve dvou šestiměsíčních srovnávacích studiích. Po

šesti měsících léčby kyselinou zoledronovou bylo dosaženo odpovědi u 96 % (169/176) a u 89 %

(156/176) normalizace sérové alkalické fosfatázy (SAP) ve srovnání s léčbou risedronátem, kde bylo

odpovědi dosaženo u 74 % (127/171) a normalizace SAP u 58 % (99/171), (p<0,001).

Na základě souhrnných údajů získaných při šestiměsíčním sledování byl ve srovnání s výchozím

stavem zaznamenán podobný pokles intenzity bolesti a omezení v důsledku bolesti jak při léčbě

kyselinou zoledronovou, tak při léčbě risedronátem.

Pacienti, kteří byli klasifikováni jako reagující na léčbu (respondenti) na konci 6. měsíce základní

studie, se kvalifikovali pro zařazení do prodlouženého sledovacího období. Ze 153 pacientů léčených

Léčivý přípravek již není registrován

kyselinou zoledronovou a 115 pacientů léčených risedronátem, kteří se účastnili prodlouženého

sledování, byl po průměrné době 3,8 let po léčbě podíl pacientů ukončujících prodloužené sledovací

období z důvodu potřeby opakované léčby (klinické rozhodnutí) vyšší pro risedronát (48 pacientů,

neboli 41,7 %) ve srovnání s kyselinou zoledronovou (11 pacientů, neboli 7,2 %). Průměrná doba

ukončení prodlouženého sledovacího období z důvodu potřeby opakovaného zahájení léčby Pagetovy

choroby po iniciálním podání dávky byla delší pro kyselinu zoledronovou (7,7 roku) než pro

risedronát (5,1 roku).

Šest pacientů, kteří dosáhli odpovědi na léčbu 6 měsíců po léčbě kyselinou zoledronovou a později

u nich došlo k relapsu onemocnění během prodlouženého sledovacího období, byli opakovaně léčeni

kyselinou zoledronovou s průměrnou dobou 6,5 roku od zahajovací léčby k opakování léčby. Pět ze

6 pacientů mělo SAP v normálním rozmezí v 6. měsíci (Last Observation Carried Forward analýza

LOCF).

Histologie kostí byla hodnocena u 7 pacientů s Pagetovou kostní chorobou po 6 měsících léčby 5 mg

kyseliny zoledronové. Výsledky biopsie kostí prokázaly normální kvalitu kostí bez známek zhoršené

kostní přestavby a bez známek poruch mineralizace. Tyto výsledky byly konzistentní s biochemickými

markery průkazu normalizace kostní přestavby.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s referenčním léčivým přípravkem obsahujícím kyselinou zoledronovou u všech podskupin

pediatrické populace u Pagetovy kostní choroby, osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným

rizikem zlomenin, osteoporózy u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin a prevence klinických

zlomenin po zlomenině proximálního femuru u mužů a žen (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Následující farmakokinetické údaje získané po jednorázové a opakované 5 a 15minutové infuzi 2, 4, 8

a 16 mg kyseliny zoledronové 64 pacientům nebyly závislé na dávce.

Distribuce

Po zahájení infuze kyseliny zoledronové stoupá rychle koncentrace účinné látky v plazmě a dosahuje

vrcholu na konci infuze. Potom následuje rychlý pokles, za 4 hodiny na < 10 % maximální

koncentrace, za 24 hodin na < 1 % maximální koncentrace s následným prodlouženým obdobím velmi

nízké koncentrace, která nepřesahuje 0,1 % maximální koncentrace.

Eliminace

Intravenózně aplikovaná kyselina zoledronová je vylučována třífázovým procesem: rychlým

dvojfázovým mizením z krevního oběhu s poločasem t

½α

0,24 a t

½β

1,87 hodin a následnou dlouhou

fází vylučování s terminálním poločasem vylučování t

½γ

146 hodin. Po opakovaném podávání léčivé

látky každých 28 dnů nebyla pozorována její akumulace v plazmě. Charakter úvodních fází (α a β, s

hodnotami t

uvedenými výše) patrně vyjadřuje rychlý vstup do kostí a renální exkreci.

Léčivý přípravek již není registrován

Kyselina zoledronová není metabolizována a je vylučována v nezměněné formě ledvinami. Za prvních

24 hodin bylo v moči nalezeno 39 ± 16 % podané dávky, zatímco zbývající část je primárně vázána v

kostech. Vychytávání v kostech je běžné u všech bisfosfonátů a je pravděpodobně důsledkem

strukturální podobnosti s pyrofosfátem. Doba retence kyseliny zoledronové v kostech je stejně jako u

jiných bisfosfonátů velmi dlouhá. Z kostní tkáně je velmi pomalu uvolňována zpět do oběhu a

vylučována ledvinami. Celková tělesná clearance je 5,04 ± 2,5 l/h, je nezávislá na dávce, pohlaví,

věku, rase a tělesné hmotnosti. Bylo zjištěno, že interindividuální variabilita plazmatické clearance

kyseliny zoledronové byla 36% a intraindividuální variabilita plazmatické clearance kyseliny

zoledronové byla 34%. Prodloužení doby infuze z 5 na 15 minut způsobilo pokles koncentrace

kyseliny zoledronové na konci infuze o 30 %, ale neovlivnilo AUC plazmatické koncentrace v

průběhu času.

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Studie interakcí s jinými léčivými přípravky nebyly s kyselinou zoledronovou provedeny. Vzhledem k

tomu, že kyselina zoledronová není u lidí metabolizována a že látka má malou nebo žádnou schopnost

působit přímo a/nebo ireverzibilně jako na metabolismu závislý inhibitor enzymů P450, je

nepravděpodobné, že by kyselina zoledronová snižovala metabolickou clearance látek, které jsou

metabolizovány enzymatickými systémy cytochromu P450. Kyselina zoledronová není ve velké míře

vázána na proteiny plazmy (přibližně se váže ze 43-55 %) a vazebnost není závislá na koncentraci. Z

tohoto důvodu jsou nepravděpodobné interakce vyplývající z vytěsnění léčiv ve velké míře vážících

na proteiny plazmy.

Specifické populace (viz bod 4.2)

Zhoršená funkce ledvin

Ledvinná clearance kyseliny zoledronové korelovala s clearance kreatininu. Ledvinná clearance

představuje 75 ± 33 % clearance kreatininu, která u 64 sledovaných pacientů byla v průměru

84 ± 29 ml/min (rozmezí 22 až 143 ml/min). U pacientů s mírným až středně závažným zhoršením

renálních funkcí bylo, ve srovnání s pacienty s normální renální funkcí, pozorováno malé zvýšení

(0-24h)

přibližně o 30 % až 40 %, bez akumulace přípravku po opakovaném podání bez ohledu na

funkci ledvin, z čehož lze usoudit, že u mírného (Cl

= 50-80 ml/min) a středně závažného zhoršení

funkce ledvin až do clearance kreatininu 35 ml/min není nutná úprava dávky. Podávání přípravku

Zoledronic acid Teva Generics u pacientů se závažným zhoršením funkce ledvin (clearance kreatininu

< 35 ml/min) je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika renálního selhání v této populaci.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Nejvyšší jednorázová intravenózně podaná dávka, při které nedošlo k žádnému úmrtí zvířat, byla pro

myši 10 mg/kg a u potkanů 0,6 mg/kg tělesné hmotnosti. U psů byla jednorázová dávka 1,0 mg/kg

(6násobek doporučené dávky pro člověka na základě AUC), podaná intravenózní infuzí po dobu

15 minut, dobře tolerována, bez ovlivnění funkce ledvin.

Subchronická a chronická toxicita

Ve studiích s potkany bylo zjištěno, že ledvinami byly dobře tolerovány dávky zoledronové kyseliny

0,6 mg/kg (6násobek klinické dávky) podávané intravenózní infuzí po dobu 15 minut, ve třídenních

intervalech (celkem 6 infuzí, aby bylo dosaženo takové kumulativní dávky, která odpovídá AUC

rovnající se 6násobku klinické dávky u člověka). Naproti tomu u psů byly dobře tolerovány dávky

0,25 mg/kg podávané v pěti patnáctiminutových infuzích, v intervalech 2-3 týdnů (kumulativní dávka

zde odpovídala 7násobku klinické dávky u člověka). Ve studiích s parenterálním podáním formou

bolusu dobře tolerované dávky klesaly s přibývající délkou trvání studie: denní dávky 0,2 mg/kg u

potkanů a 0,02 mg/kg u psů byly po dobu 4 týdnů dobře tolerovány, ale po dobu 52 týdnů byly dobře

snášeny pouze dávky 0,01 mg/kg u potkanů a 0,005 mg/kg u psů.

Dlouhodobé opakované podávání při kumulativních expozicích, které dostatečně přesahovaly

maximální zamýšlené lidské expozice, vyvolalo toxické účinky v jiných orgánech, včetně zažívacího

Léčivý přípravek již není registrován

traktu a jater a místa intravenózní aplikace. Klinický význam těchto nálezů není znám. Nejčastějšími

nálezy po opakovaném podání studovaných dávek zvířatům v době růstu bylo, téměř po všech

dávkách, zvýšení primární spongiózy v metafýzách dlouhých kostí. Tyto nálezy reflektují

farmakologické antiresorpční vlastnosti přípravku.

Reprodukční toxicita

Studie teratogenity byly provedeny u dvou druhů zvířat, v obou případech po subkutánním podání. U

potkanů byla teratogenita pozorována po dávkách ≥ 0,2 mg/kg a manifestovala se zevními,

viscerálními a kostními malformacemi. Dystokie byla pozorována po nejnižší dávce (0,01 mg/kg

tělesné hmotnosti) testované na potkanech. U králíků nebyly pozorovány žádné teratogenní ani

embryo/fetální účinky, ačkoliv toxicita pro matku byla zřetelná po dávce 0,1 mg/kg vzhledem k

poklesu hladiny kalcia v séru.

Mutagenní a kancercogenní potenciál

V provedených testech mutagenity nebyla kyselina zoledronová mutagenní a v testech kancernogenity

nebyl pro kyselinu zoledronovou prokázán žádný kancerogenní potenciál.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol

Natrium-citrát

Voda na injekci

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) ve 100ml vaku, t.j. je v podstatě

“bez sodíku”.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí přijít do styku s žádným roztokem, který obsahuje kalcium. Léčivý

přípravek nesmí být smíchán nebo intravenózně podán s žádnými jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

18 měsíců

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C a 25°C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2°C - 8°C.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Podmínky uchovávání po prvním otevření léčivého přípravku, viz

bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Mnohovrstevný vak z polyolefin/styren-ethylen-butylenu (SEB) s SFC propylenovým infuzním

portem s pryžovou zátkou a uzávěrem (snap-cap).

Jeden vak obsahuje 100 ml roztoku.

Zoledronic acid Teva Generics je dodáván ve vícečetných baleních obsahujících 5 nebo 10 vaků.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Léčivý přípravek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pouze pro jednorázové podání.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

souladu

místními

požadavky. Smí být použit pouze čirý bezbarvý roztok bez částic.

Pokud je roztok uchováván v chladničce, musí se před použitím předem vyjmout, aby před aplikací

dosáhl pokojové teploty.

Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/912/004

EU/1/14/912/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

01/04/2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Léčivý přípravek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/179054/2014

EMEA/H/C/002805

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zoledronic acid Teva Generics

acidum zoledronicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zoledronic acid Teva Generics. Objasňuje, jakým způsobem agentura

vyhodnotila tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU

a podmínky jeho používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak

přípravek Zoledronic acid Teva Generics používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Zoledronic acid Teva Generics, pacienti by si

měli přečíst příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Zoledronic acid Teva Generics a k čemu se používá?

Zoledronic acid Teva Generics je léčivý přípravek, který obsahuje kyselinu zoledronovou (5 mg).

Používá se k léčbě osteoporózy (onemocnění, které způsobuje křehkost kostí) u žen po menopauze

a u mužů. Používá se u pacientů, u kterých hrozí riziko fraktur (zlomenin kostí) a u pacientů, jejichž

osteoporóza souvisí s dlouhodobou léčbou glukokortikoidy (typem steroidu).

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics se používá také u dospělých k léčbě Pagetovy kostní nemoci.

Jedná se o onemocnění, při kterém dochází ke změně obvyklého procesu růstu kostí.

Zoledronic acid Teva Generics je „generikum“. Znamená to, že přípravek Zoledronic acid Teva Generics

je obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Aclasta. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Zoledronic acid Teva Generics používá?

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics je dostupný ve formě infuzního roztoku (kapání do žíly); výdej

tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Přípravek Zoledronic acid Teva Generics se podává formou infuze po dobu nejméně 15 minut. Léčbu je

možné u pacientů s osteoporózou opakovat jednou za rok. V případě Pagetovy nemoci se obvykle

Léčivý přípravek již není registrován

Zoledronic acid Teva Generics

EMA/179054/2014

strana 2/3

podává pouze jedna infuze přípravku Zoledronic acid Teva Generics, avšak pokud se u pacienta nemoc

znovu objeví, je možné zvážit podání dalších infuzí. Účinek každé infuze přetrvává po dobu jednoho

roku či déle.

Pacienti musejí před léčbou i po ní přijímat dostatek tekutin a měli by dostávat adekvátní doplňkové

dávky vitamínu D a vápníku. Při léčbě Pagetovy nemoci musí být přípravek Zoledronic acid Teva

Generics podáván pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou tohoto onemocnění. Podrobností jsou

uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Zoledronic acid Teva Generics působí?

K osteoporóze dochází tehdy, pokud nedorůstá dostatečné množství nové kosti, která by nahradila

přirozeně odbourávanou starou kostní tkáň. Kosti tak postupně řídnou a stávají se křehčími a zvyšuje se

pravděpodobnost jejich zlomení. U žen je osteoporóza častější po menopauze, kdy klesají hladiny

ženského pohlavního hormonu estrogenu. Osteoporóza se však může vyskytnout u obou pohlaví jako

nežádoucí účinek léčby glukokortikoidy. U Pagetovy nemoci se kost odbourává rychleji, a pokud opět

roste, je slabší než obvykle.

Léčivá látka v přípravku Zoledronic acid Teva Generics, kyselina zoledronová, je bisfosfonát. Blokuje

působení osteoklastů, což jsou buňky v těle, které se podílejí na rozpadu kostní tkáně. To vede

k menšímu úbytku kostní tkáně u osteoporózy a k nižší aktivitě Pagetovy nemoci.

Jak byl přípravek Zoledronic acid Teva Generics zkoumán?

Žádné další studie nebyly nutné, protože přípravek Zoledronic acid Teva Generics je generikum, které

se podává ve formě infuze a obsahuje stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek Aclasta.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Zoledronic acid Teva Generics?

Jelikož přípravek Zoledronic acid Teva Generics je generikum, jeho přínosy a rizika se považují za

shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Zoledronic acid Teva Generics schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že v souladu s požadavky

Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek Zoledronic acid Teva Generics je srovnatelný s přípravkem

Aclasta. Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Aclasta přínosy

převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravek Zoledronic acid Teva Generics byl schválen

k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zoledronic acid Teva Generics?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Zoledronic acid Teva Generics byl vypracován plán

řízení rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku

Zoledronic acid Teva Generics zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by

měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik.

Léčivý přípravek již není registrován

Zoledronic acid Teva Generics

EMA/179054/2014

strana 3/3

Další informace o přípravku Zoledronic acid Teva Generics

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zoledronic acid Teva Generics platné v celé

Evropské unii dne 27. března 2014.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zoledronic acid Teva Generics je k dispozici na internetových

stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Zoledronic acid Teva Generics naleznete

v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 03-2014.

Léčivý přípravek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace