Zoledronic acid medac

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
monohydrát kyseliny zoledronové
Dostupné s:
medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
ATC kód:
M05BA08
INN (Mezinárodní Name):
zoledronic acid
Terapeutické skupiny:
Léky na léčbu nemocí kostí
Terapeutické oblasti:
Fractures, Bone; Cancer
Terapeutické indikace:
Prevence kostních související události (patologických zlomenin, kompresivních, záření nebo chirurgická nebo nádorovým) u dospělých pacientů s pokročilým maligním. Léčba dospělých pacientů s hyperkalcémií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).
Přehled produktů:
Revision: 13
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002359
Datum autorizace:
2012-08-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/002359

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-11-2015

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

20-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

20-11-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

20-11-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

20-11-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

27-11-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok

acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podáván,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Zoledronic acid medac a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid medac podávána

Jak se Zoledronic acid medac používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Zoledronic acid medac uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Zoledronic acid medac a k čemu se používá

Léčivou látkou obsaženou v přípravku Zoledronic acid medac je kyselina zoledronová, která patří do

skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledronová působí tak, že se sama naváže v kostech

a zpomaluje rychlost přeměny kostí. Používá se:

k

prevenci kostních komplikací,

například zlomenin u dospělých pacientů s kostními

metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti);

ke snížení množství kalcia

v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou kalcia

vyvolanou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální přeměnu kostí

takovým způsobem, že je uvolňování kalcia z kostí zvýšeno. Tento stav je známý jako

hyperkalcemie vyvolaná nádorem (TIH).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Zoledronic acid medac podávána

Pečlivě dodržujte všechny instrukce, které Vám dal Váš lékař.

Lékař před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid medac provede vyšetření krve a bude

v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na léčbu.

Přípravek Zoledronic acid medac vám nesmí být podán

jestliže kojíte.

jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty (skupina látek, do které

Zoledronic acid medac patří) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Zoledronic acid medac se poraďte se svým lékařem:

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a)

onemocněním ledvin;

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a)

bolestí, otokem nebo znecitlivěním

čelisti, a pocitem

ztěžknutí čelisti nebo vikláním zubů; lékař Vám může doporučit vyšetření zubním lékařem

před zahájením léčby přípravkem Zoledronic acid medac;

jestliže proděláváte

ošetření zubů

nebo máte podstoupit zubní chirurgický výkon; řekněte

svému zubnímu lékaři, že užíváte přípravek Zoledronic acid medac a svého lékaře informujte

o ošetření zubů.

Během léčby přípravkem Zoledronic acid medac byste měl(a) provádět správnou ústní hygienu

(včetně pravidelného čištění zubů) a podstupovat pravidelné kontroly u zubního lékaře.

Neprodleně kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře, pokud se u Vás vyskytnou jakékoli problémy

v dutině ústní nebo se zuby, například viklání zubů, bolest nebo otok, nehojící se vředy nebo výtok,

neboť by se mohlo jednat o známky onemocnění nazývaného osteonekróza čelisti.

U pacientů, kteří podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, užívají steroidy, podstupují zubní

chirurgický výkon, nechodí na pravidelné kontroly k zubnímu lékaři, trpí onemocněním dásní, jsou

kuřáci nebo byli dříve léčeni bisfosfonátem (používá se k léčbě nebo prevenci poruch kostí), může

existovat vyšší riziko rozvoje osteonekrózy čelisti.

U pacientů léčených Zoledronic acid medac byly hlášeny snížené hladiny vápníku v krvi

(hypokalcémie), které někdy vedou ke svalovým křečím, suché kůži a pocitům pálení. Jako sekundární

(druhotné) příznaky při závažné hypokalcémii byly hlášeny nepravidelný srdeční tep (srdeční

arytmie), záchvaty, křeče a svalové záškuby (tetanie). V některých případech může být hypokalcémie

život ohrožující. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u Vás objeví, okamžite informujte

svého lékaře. Pokud jste před zahájením léčby trpěl(a) hypokalcémií, musí být hypokalcémie před

podáním první dávky přípravku Zoledronic acid medac upravena. Bude Vám podáváno přiměřené

množství vápníku a vitaminu D.

Pacienti ve věku 65

let a starší

Přípravek Zoledronic acid medac může být podáván lidem ve věku 65 let a starším. Nejsou žádné

důkazy, které by doporučovaly jakákoli zvláštní opatření.

Děti a dospívající

Podávání Zoledronic acid medac dospívajícím a dětem do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic acid medac

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. Je zvlášť důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda užíváte:

Aminoglykosidy (druh léků používaných k léčbě závažných infekcí), kalcitonin (druh léku

používaného k léčbě postmenopauzální osteoporózy a hyperkalcémie), kličková (loop) diuretika

(druh léku určeného k léčbě vysokého krevního tlaku nebo edému) nebo jiné léky snižující

hladinu vápníku, protože kombinace těchto léků s bisfosfonáty může být příčinou přílišného

snížení hladiny kalcia v krvi.

Thalidomid (lék užívaný k léčbě určitých typů rakoviny krve postihující kost) nebo jiné léky,

které mohou poškodit ledviny.

Jiné léky, které také obsahují kyselinu zoledronovou a používají se k léčbě osteoporózy a jiných

postižení kostí nerakovinného původu, nebo jiný bisfosfonát, protože kombinovaný účinek

těchto léků užívaných současně s přípravkem Zoledronic acid medac není známý.

Antiangiogenní léčivé přípravky (používané k léčbě rakoviny), protože jejich kombinace

s kyselinou zoledronovou byla spojována se zvýšeným rizikem výskytu osteonekrózy čelisti

(OČ).

Těhotenství a kojení

Přípravek Zoledronic acid medac Vám nemá být podán, jestliže jste těhotná. Informujte svého lékaře o

tom, že jste nebo si myslíte, že můžete být těhotná.

Přípravek Zoledronic acid medac Vám nesmí být podán, jestliže kojíte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ve velmi vzácných případech byla s užitím kyseliny zoledronové hlášena otupělost a ospalost. Měl(a)

byste být proto opatrný(á), když řídíte nebo obsluhujete stroje, anebo vykonáváte jiné činnosti

vyžadující plnou pozornost.

Přípravek Zoledronic acid medac obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se Zoledronic acid medac používá

Přípravek Zoledronic acid medac musí být podáván zdravotnickými pracovníky vyškolenými

v podávání bisfosfonátů intravenózně, tj. nitrožilně.

Lékař Vám doporučí vypít dostatečné množství vody před každou léčbou tak, aby bylo

zabráněno dehydrataci.

Pečlivě dodržujte všechny další instrukce, které Vám dal Váš lékař, nebo lékárník zdravotní

sestra.

Kolik přípravku Zoledronic acid medac se podává

Obvyklá jednotlivá dávka je 4 mg.

Jestliže trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám, podle závažnosti onemocnění ledvin,

naordinuje nižší dávku.

Jak často se přípravek Zoledronic acid medac podává

Pokud jste léčen(a) za účelem prevence kostních komplikací způsobených metastázami

v kostech, bude Vám podávána jedna infuze přípravku Zoledronic acid medac každé tři až

čtyři týdny.

Pokud jste léčen(a) za účelem snížení množství kalcia v krvi, bude Vám zpravidla podána

jedna infuze přípravku Zoledronic acid medac.

Jak se přípravek Zoledronic acid medac podává

Přípravek Zoledronic acid medac se podává formou kapací nitrožilní infuze, která musí trvat

nejméně 15 minut a má být podávána jako samostatný intravenózní roztok oddělenou infuzní

linkou.

Pacientům, jejichž krevní hladiny vápníku nejsou dost vysoké, budou navíc předepsány denní

doplňkové dávky kalcia a vitaminu D.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Zoledronic acid medac, než mělo být

Pokud Vám byly podány vyšší dávky, než jsou doporučované, musíte být pečlivě sledován(a) Vaším

lékařem. Důvodem jsou možné změny v hladinách sérových elektrolytů (např. abnormální hladiny

vápníku, fosforu a hořčíku) a/nebo poruchy funkce ledvin, včetně těžkého poškození ledvin. Jestliže se

hodnoty vápníku příliš sníží, může být vápník doplněn v infuzi.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Nejčastější nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době

pravděpodobně vymizí.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se u

Vás projeví následující vážné nežádoucí účinky:

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 lidí

Vážné poškození ledvin (zjistí Váš lékař určitými specifickými krevními testy).

Nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 lidí

Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vředy v ústech nebo čelisti,

výtok, necitlivost nebo pocit těžké čelisti nebo vypadnutí zubu. Může jít o příznaky kostního

poškození čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás během léčby přípravkem Zoledronic acid

medac nebo po ukončení léčby projeví tyto příznaky, okamžitě to sdělte svému lékaři a

zubnímu lékaři.

Nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní) byl zjištěn u pacientek, které používaly kyselinu

zoledronovou k léčbě postmenopauzální osteoporózy. V současné době není jasné, zda

kyselina zoledronová tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje, ale pokud se u Vás tyto

příznaky po použití kyseliny zoledronové projeví, informujte okamžitě svého lékaře.

Závažné alergické reakce: dušnost, otoky zejména na obličeji a krku.

Vzácné: mohou postihovat až 1 z

1 000 lidí

Jako následek nízkých hodnot vápníku: nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie; sekundárně

po hypokalcémii).

Porucha funkce ledvin zvaná Fanconiho syndrom (určí lékař ze vzorku Vaší moči).

Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 z 10 000 lidí

Jako následek nízkých hodnot vápníku: křeče, pocit necitlivosti a tetanie (sekundárně po

hypokalcémii).

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo

by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Velmi vzácně se vyskytla osteonekróza postihující vyjma čelisti i jiné části těla, zejména kyčel

nebo stehenní kost. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Zoledronic acid medac nebo po

ukončení léčby objeví nová bolest, zhoršení bolesti či bolest a ztuhlost okamžitě to sdělte svému

lékaři.

Informujte svého lékaře, co nejdříve je to možné, o jakémkoliv z následujících nežádoucích

účinků:

Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 lidí

Nízká hladina fosfátů v krvi.

Časté: mohou postihovat až 1 z 10 lidí

Bolest hlavy a chřipce podobné příznaky, jako je horečka, únava, slabost, ospalost, zimnice,

bolesti kloubů a svalů. Ve většině případů není nutná specifická léčba a příznaky po krátkém

čase mizí (několik hodin nebo dnů).

Zažívací potíže, jako je např. nevolnost, zvracení a ztráta chuti k jídlu.

Zánět spojivek.

Snížený počet červených krvinek (anemie).

Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 lidí

Reakce přecitlivělosti.

Nízký krevní tlak.

Bolestivost na hrudi.

Reakce na kůži (zarudnutí a zduření) v místě infuze, vyrážka, svědění.

Vysoký krevní tlak, dušnost, závratě, poruchy spánku, poruchy chuti, třes, brnění nebo

necitlivost horních nebo dolních končetin, průjem, bolest břicha, sucho v ústech.

Nízký počet bílých krvinek a krevních destiček.

Nízká hladina hořčíku a draslíku v krvi. Lékař provede nezbytná hodnocení.

Zvýšení tělesné hmotnosti.

Zvýšené pocení.

Ospalost.

Rozmazané vidění, slzení očí, citlivost očí na světlo.

Náhlý pocit chladu s mdlobou nebo skleslostí až kolaps.

Obtíže při dýchání se sípotem nebo kašláním.

Kopřivka.

Vzácné: mohou postihovat až 1 z 1 000 lidí

Zpomalený tlukot srdce.

Zmatenost.

Vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo

nepříjemné pocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to

mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Intersticiální onemocnění plic (zánět tkáně obklopující plicní sklípky).

Příznaky podobné chřipce zahrnující artritidu a otoky kloubů.

Bolestivé zarudnutí a/nebo otok očí.

Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 z 10 000 lidí

Omdlévání způsobené nízkým krevním tlakem.

Silné bolesti kostí, svalů a/nebo kloubů, občas zneschopňující.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím: národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Zoledronic acid medac uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak se Zoledronic acid medac správně uchovává (viz

bod 6).

Přípravek Zoledronic acid medac infuzní roztok má být použit přednostně okamžitě. Pokud není

roztok použit okamžitě, má být uchováván v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

6.

Obsah balení a další informace

Co Zoledronic acid medac obsahuje

Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jedna lahvička obsahuje acidum zoledronicum 4 mg.

Dalšími složkami jsou: mannitol, natrium-citrát a voda na injekci.

Jak přípravek Zoledronic acid medac vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zoledronic acid medac se dodává ve formě infuzního roztoku ve 100ml bezbarvé skleněné

lahvičce (typu I) s pryžovou zátkou (halobutyl s potahem fluoropolymeru) a hliníkovým odtrhávacím

uzávěrem. Jedna lahvička obsahuje 100 ml roztoku.

Přípravek Zoledronic acid medac se dodává v baleních obsahujících 1 lahvičku nebo ve vícečetných

baleních obsahujících 4 balení, přičemž každé obsahuje 1 lahvičku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM.RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Jak připravit a aplikovat Zoledronic acid medac

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok obsahuje 4 mg kyseliny zoledronové ve

100 ml infuzního roztoku pro okamžité použití u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nevyužitý roztok má být zlikvidován. Smí být použit

pouze čirý, bezbarvý roztok bez částic. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický

postup.

Z mikrobiologického hlediska má být infuzní roztok použit okamžitě po prvním otevření. Pokud

není použit okamžitě, je uchovávání před použitím v plné zodpovědnosti uživatele. Normálně

by doba uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C, pokud ředění

neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Chlazený roztok musí být

před podáním temperován na pokojovou teplotu.

Roztok obsahující kyselinu zoledronovou nesmí být dále ředěn nebo mísen s jinými infuzními

roztoky. Podává jako jednorázová 15minutová nitrožilní infuze v oddělené infuzní lince. Před a

po aplikaci přípravku Zoledronic acid medac musí být posouzena hydratace pacienta a zajištěno

jeho odpovídající zavodnění.

Přípravek Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok může být podán okamžitě bez

další přípravy pacientům s normální funkcí ledvin. U pacientů s mírnou až středně těžkou

poruchou funkce ledvin by měly být připraveny nižší dávky podle níže uvedených instrukcí.

Při přípravě redukovaných dávek pro pacienty s výchozím stavem CL

≤ 60 ml/min použijte

tabulku 1. Odstraňte z lahvičky uvedený objem roztoku přípravku Zoledronic acid medac a nahraďte

jej stejným objemem sterilního 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5%

injekčního roztoku glukózy.

Zoledronic acid medac se nesmí mísit s roztoky obsahujícími kalcium nebo jiné dvojmocné

kationty, jako je laktátový Ringerův roztok.

Tabulka 1:

Příprava redukovaných dávek přípravku Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní

roztok

Výchozí stav

clearance kreatininu

(ml/min)

Odstraňte následující

množství přípravku

Zoledronic acid

medac infuzní roztok

(ml)

Nahraďte

následujícím objemem

sterilního injekčního

roztoku chloridu

sodného 9 mg/ml

(0,9%) nebo 5%

injekčního roztoku

glukózy (ml)

Stanovená dávka (mg

kyseliny zoledronové

ve 100 ml)

50-60

12,0

12,0

40-49

18,0

18,0

30-39

25,0

25,0

*

Dávky byly vypočteny použitím cílové AUC 0,66 (mghr/l) (CL

= 75 ml/min). U redukované dávky

pro pacienty s poškozením ledvin je očekáváno dosažení stejné AUC, jaká byla zjištěna u pacientů

s clearance kreatininu 75 ml/min.

Studie provedené se skleněnými lahvičkami a několika typy infuzních vaků a infuzních hadiček

vyrobených z polyvinylchloridu, polyethylenu a polypropylenu (předplněnými 0,9% injekčním

roztokem chloridu sodného (9 mg/ml) nebo 5% roztokem glukózy) neprokázaly inkompatibilitu

s kyselinou zoledronovou.

Vzhledem k tomu, že o kompatibilitě přípravku Zoledronic acid medac s jinými intravenózně

podávanými látkami nejsou žádné údaje, nesmí být přípravek Zoledronic acid medac mísen s

jinými léky/látkami a má být vždy podáván samostatnými infuzními hadičkami.

Jak uchovávat Zoledronic acid medac

Zoledronic acid medac uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Zoledronic acid medac nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a

krabičce za Použitelné do:.

Zoledronic acid medac infuzní roztok připravený k použití má být nejlépe okamžitě použit.

Pokud není roztok použit okamžitě, je uchovávání před použitím v plné zodpovědnosti uživatele

a má se uchovávat v chladničce při teplotě 2 °C – 8 °C.

Celková doba mezi naředěním, uchováváním v chladničce a ukončením podávání nesmí

překročit 96 hodin.

Chraňte před mrazem.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička se 100 ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (jako monohydrát).

Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 0,04 mg (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztok

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence kostních příhod (patologických zlomenin, kompresivních zlomenin obratlů, radiační

nebo chirurgická léčba kostí nebo nádorem indukovaná hyperkalcemie) u dospělých pacientů

s pokročilou formou maligního nádorového onemocnění postihujícího kosti.

Léčba dospělých pacientů s hyperkalcemií vyvolanou nádorovým onemocněním (TIH).

4.2

Dávkování a způsob podání

Zoledronic acid medac musí být předpisován a podáván pacientům pouze zdravotnickými pracovníky

se zkušenostmi s intravenózní aplikací bisfosfonátů. Pacientům léčeným přípravkem Zoledronic acid

medac má být vydána příbalová informace a informační karta pacienta.

Dávkování

Prevence kostních příhod u pacientů s pokročilou formou maligního nádorového onemocnění

postihujícího kosti

Dospělí a starší lidé

Doporučená dávka k prevenci kostních příhod u pacientů s pokročilou formou maligního nádorového

onemocnění postihujícího kosti je 4 mg kyseliny zoledronové každé 3 až 4 týdny.

Pacientům má být také perorálně podán denně doplněk obsahující 500 mg kalcia a 400 m.j.

vitaminu D.

Při rozhodování, zda léčit pacienty s kostními metastázami za účelem prevence kostních příhod je

nutno vzít v úvahu, že se účinky léčby projeví za 2-3 měsíce.

Léčba TIH

Dospělí a starší lidé

Doporučená dávka při léčbě hyperkalcemie (kalcium v séru korigované na albumin ≥ 12,0 mg/dl nebo

3,0 mmol/l) je 4 mg kyseliny zoledronové v jedné dávce.

Zhoršená funkce ledvin

TIH:

U pacientů s TIH trpících současně závažným zhoršením funkce ledvin se smí o léčbě kyselinou

zoledronovou uvažovat až po zhodnocení rizika a přínosu léčby. Pacienti s hladinou kreatininu v séru

> 400 µmol/l nebo > 4,5 mg/dl byli z klinických studií vyloučeni. U pacientů s TIH se sérovým

kreatininem < 400 µmol/l nebo < 4,5 mg/dl není nutná úprava dávkování (viz bod 4.4).

Prevence kostních příhod u pacientů s pokročilou formou maligního onemocnění postihujícího kosti:

U pacientů s mnohočetným myelomem nebo metastázami solidních nádorů do kostí musí být při

zahájení léčby kyselinou zoledronovou stanoven sérový kreatinin a clearance kreatininu (CLcr). CLcr

se vypočte ze sérového kreatininu pomocí Cockcroft-Gaultova vzorce. Kyselina zoledronová se

nedoporučuje podávat pacientům, kteří již před zahájením léčby trpí závažným poškozením funkce

ledvin, které je u této populace definováno jako CLcr < 30 ml/min. Pacienti s hladinou kreatininu

v séru > 265 µmol/l nebo > 3,0 mg/dl byli z klinických studií vyloučeni.

Pacientům s normální funkcí ledvin (definovaná jako CLcr > 60 ml/min) může být kyselina

zoledronová 4 mg/100 ml infuzní roztok podávána přímo bez další přípravy. U pacientů s kostními

metastázami a s mírným nebo středně těžkým postižením funkce ledvin před zahájením léčby, které

bylo pro tuto skupinu pacientů definováno jako CLcr 30-60 ml/min, se doporučuje následující

dávkování kyseliny zoledronové (viz také bod 4.4):

Výchozí hodnoty clearance kreatininu

(ml/min)

Doporučené dávkování kyseliny zoledronové*

> 60

4,0 mg

50-60

3,5 mg*

40-49

3,3 mg*

30-39

3,0 mg*

*Dávky byly vypočteny z předpokládané cílové AUC 0,66 (mg·hod/l) (CLcr = 75 ml/min). Při

podávání snížených dávek pacientům se zhoršenou funkcí ledvin je možné očekávat dosažení stejných

AUC, jaké byly pozorovány u pacientů s clearance kreatininu 75 ml/min.

Po zahájení léčby musí být stanovován sérový kreatinin před podáním každé dávky kyseliny

zoledronové a při zhoršení renálních funkcí musí být léčba přerušena. V klinických studiích bylo

zhoršení funkcí ledvin definováno následovně:

U pacientů s normální výchozí hodnotou sérového kreatininu (< 1,4 mg/dl nebo < 124 µmol/l),

zvýšení o 0,5 mg/dl nebo 44 µmol/l;

U pacientů s abnormálními výchozími hodnotami sérového kreatininu (> 1,4 mg/dl nebo

> 124 µmol/l), zvýšení o 1,0 mg/dl nebo 88 µmol/l.

V klinických studiích bylo podávání kyseliny zoledronové znovu zahájeno pouze tehdy, pokud se

hodnota kreatininu vrátila do rozmezí 10 % od výchozí hodnoty (viz bod 4.4). Léčba kyselinou

zoledronovou má být obnovena stejnou dávkou, která byla podávána před přerušením.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kyseliny zoledronové u

dětí ve věku od 1 roku do 17 let nebyla stanovena.

současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v

bodě 5.1, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Intravenózní podání.

Přípravek Zoledronic acid medac 4

mg/100

ml infuzní roztok má být podáván jako jednorázová

intravenózní infuze po dobu alespoň 15 minut.

U pacientů s normální renální funkcí definovanou jako CLcr > 60 ml/min nesmí být kyselina

zoledronová 4 mg/100 ml infuzní roztok dále ředěna.

U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin jsou doporučené redukované dávky

přípravku Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní roztok (viz bod „Dávkování“ výše a bod 4.4).

K přípravě redukovaných dávek pro pacienty s výchozím stavem CLcr ≤ 60 ml/min použijte tabulku 1

uvedenou níže. Odstraňte uvedený objem roztoku přípravku Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml

z lahvičky a nahraďte jej stejným objemem sterilního injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml

(0,9%) nebo 5% roztoku glukózy na injekci.

Tabulka 1:

Příprava redukovaných dávek přípravku Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml infuzní

roztok

Výchozí stav clearance

kreatininu (ml/min)

Odstraňte následující

množství přípravku

Zoledronic acid medac

infuzní roztok (ml)

Nahraďte následujícím

objemem sterilního

9 mg/ml (0,9%)

chloridu sodného nebo

5% injekčního roztoku

glukózy (ml)

Stanovená dávka (mg

kyseliny zoledronové

ve 100 ml)

50-60

12,0

12,0

40-49

18,0

18,0

30-39

25,0

25,0

Přípravek Zoledronic acid medac 4

mg/100

ml infuzní roztok nesmí být mísen s jinými infuzními

roztoky a musí být podávána odděleně jako samostatný intravenózní roztok oddělenou infuzní linkou.

Před a po podání kyseliny zoledronové musí být pacienti dobře hydratováni.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné bisfosfonáty nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecná

Před podáním kyseliny zoledronové musí být posouzen stav hydratace pacientů, a v případě potřeby

musí být hydratace adekvátně upravena.

U pacientů s rizikem srdečního selhání je nutné zabránit nadměrnému přívodu tekutin.

Po zahájení terapie kyselinou zoledronovou musí být pečlivě sledovány standardní metabolické

parametry související s hyperkalcemií, jako jsou sérové hladiny kalcia, fosfátu a magnesia. Pokud se

objeví hypokalcemie, hypofosfatemie nebo hypomagnesemie, může být nutná krátkodobá

suplementární léčba. Pacienti s neléčenou hyperkalcemií mají obvykle do jisté míry poškozenou

funkci ledvin, proto je nutné uvažovat o pečlivém sledování ledvinných funkcí.

Pro indikace osteoporózy a léčbu Pagetovy choroby kostí jsou k dispozici jiné léčivé přípravky

obsahující kyselinu zoledronovou jako léčivou látku. Pacienti léčení přípravkem Zoledronic acid

medac nemají být současně léčeni těmito léčivými přípravky nebo jinými bisfosfonáty, protože

kombinované účinky těchto látek nejsou známy.

Ledvinná nedostatečnost

U pacientů s TIH a se zjištěným zhoršováním funkcí ledvin musí být velmi dobře posouzen jejich stav

a zváženo, zda přínos léčby kyselinou zoledronovou převáží možné riziko léčby.

Při rozhodnutí léčit pacienty s kostními metastázami pro prevenci kostních příhod má být vzít v úvahu,

že nástup léčebného účinku je za 2 až 3 měsíce.

Léčba kyselinou zoledronovou byla spojena s hlášením poruch funkce ledvin. Mezi faktory, které

mohou zvyšovat riziko zhoršení ledvinných funkcí, patří dehydratace a již existující poškození funkce

ledvin, opakované cykly podávání kyseliny zoledronové nebo jiných bisfosfonátů, stejně jako jiných

nefrotoxických léčivých přípravků. Přestože je toto riziko sníženo při podávání kyseliny zoledronové

v dávce 4 mg po dobu delší než 15 minut, může se poškození ledvin přesto vyskytnout. Bylo hlášeno

zhoršení ledvinných funkcí a progrese do ledvinného selhání s nutností dialýzy u pacientů po úvodní

nebo jednorázové dávce 4 mg kyseliny zoledronové. Zvýšení kreatininu v séru se může u některých

pacientů vyskytnout po opakovaném podání kyseliny zoledronové v dávkách doporučených k prevenci

kostních příhod, i když méně často.

Před každou aplikací kyseliny zoledronové musí být pacientům stanovena hladina sérového kreatininu.

U pacientů s kostními metastázami a s mírným až středně závažným poškozením funkce ledvin se

doporučuje zahájit léčbu nižšími dávkami kyseliny zoledronové. U pacientů, u kterých bylo v průběhu

léčby kyselinou zoledronovou prokázáno zhoršení funkce ledvin, musí být léčba kyselinou

zoledronovou přerušena do doby, než se hladina sérového kreatininu vrátí na hodnoty, které se

nebudou lišit o více než 10 % od výchozí hodnoty. Léčba přípravkem Zoledronic acid medac má

pokračovat stejnou dávkou, jaká byla podávaná před přerušením léčby.

Vzhledem k možnému vlivu kyseliny zoledronové na funkci ledvin se pro nedostatek klinických údajů

o bezpečnosti podávání u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin již před zahájením léčby (v

klinických studiích definovaných hladinou kreatininu v séru ≥ 400 µmol/l nebo ≥ 4,5 mg/dl u pacientů

s TIH a ≥ 265 µmol/l nebo ≥ 3,0 mg/dl u pacientů s karcinomem a kostními metastázami) a pouze

omezené množství farmakokinetických údajů u těchto pacientů (clearance kreatininu < 30 ml/min)

podávání kyseliny zoledronové pacientům se závažným poškozením funkce ledvin nedoporučuje.

Jaterní nedostatečnost

U pacientů se závažnou jaterní insuficiencí je k dispozici jen omezené množství klinických údajů, a

proto nemohlo být dáno specifické doporučení pro tuto skupinu pacientů.

Osteonekróza

Osteonekróza čelisti

Méně často byly v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh hlášeny případy osteonekrózy

čelisti (OČ) u pacientů, kteří byli léčeni kyselinou zoledronovou. Zkušenosti po uvedení přípravku na

trh a dostupná literatura naznačují různou frekvenci hlášení osteonekrózy čelisti v závislosti na typu

nádoru (pokročilý karcinom prsu, mnohočetný myelom). V jedné studii se ukázalo, že výskyt

osteonekrózy čelisti byl vyšší u pacientů s mnohočetným myelomem v porovnání s ostatními nádory

(viz bod 5.1).

Zahájení léčby nebo nového cyklu léčby se má odložit u pacientů s nezhojenými otevřenými lézemi

měkkých tkání v dutině ústní s výjimkou situací vyžadujících naléhavou lékařskou péči.

U pacientů s doprovodnými rizikovými faktory se před zahájením léčby bisfosfonáty doporučuje

stomatologické vyšetření spolu s vhodným preventivním ošetřením a individuální zhodnocení poměru

přínosů a rizik.

Při vyhodnocení individuálního rizika vzniku OČ mají být zvažovány následující rizikové faktory:

Potenciál bisfosfonátů (vyšší riziko pro vysoce účinné složky), cesta podání (vyšší riziko pro

parenterální podání) a kumulovaná dávka bisfosfonátů.

Maligní nádorové onemocnění, přidružená onemocnění (např. anémie, koagulopatie, infekce),

kouření.

Současné terapie: chemoterapie, inhibitory angiogeneze (viz bod 4.5), radioterapie krku a hlavy,

kortikosteroidy.

Stomatologická onemocnění v anamnéze, špatná ústní hygiena, periodontální onemocnění,

invazivní stomatologické zákroky (např. extrakce zubů) a špatně naléhající zubní protézy

Všem pacientům je třeba doporučit, aby při léčbě přípravkem Zoledronic acid medac prováděli

správnou ústní hygienu, podstupovali pravidelné kontroly u zubního lékaře a okamžitě oznámili

jakékoli příznaky v dutině ústní, například pohyblivost zubů, bolest nebo otok, nehojící se vředy nebo

výtok. V průběhu léčby se mají invazivní stomatologické výkony provádět pouze po pečlivém uvážení

a nemají se provádět v době blízké podání kyseliny zoledronové.

U pacientů, kde se osteonekróza čelisti vyvine během bisfosfonátové léčby, může stomatologický

výkon zhoršit stav. Neexistují data, která by dokládala, že vysazení bisfosfonátové léčby snižuje u

pacientů vyžadujících stomatologický výkon riziko osteonekrózy čelisti.

Plán léčby pacientů, u nichž se rozvine OČ, se má stanovit v úzké spolupráci ošetřujícího lékaře

a stomatologa nebo stomatochirurga s odbornými znalostmi o OČ.

Má se zvážit dočasné přerušení léčby kyselinou zoledronovou, pokud možno až do vyléčení

onemocnění a zmírnění rizikových faktorů přispívajících k onemocnění.

Osteonekróza lokalizovaná v jiných částech těla

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byla hlášena osteonekróza zevního zvukovodu, zejména při

dlouhodobém podávání. Mezi možné rizikové faktory osteonekrózy zevního zvukovodu patří

používání steroidů a chemoterapie a/nebo lokální rizikové faktory, jako například infekce nebo

trauma. Možnost vzniku osteonekrózy zevního zvukovodu je třeba zvážit u pacientů léčených

bisfosfonáty, kteří mají ušní symptomy včetně chronických infekcí ucha.

Navíc došlo ke sporadickým hlášením osteonekrózy jiných částí skeletu, zahrnující osteonekrózu

kyčle a stehenní kosti, hlášených převážně u dospělých pacientů s nádorem léčených přípravkem

Zoledronic acid medac.

Bolesti muskuloskeletálního systému

Z postmarketingových zkušeností byly hlášeny silné bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů občas

zneschopňující pacienty používající bisfosfonáty, včetně kyseliny zoledronové. Nicméně tato hlášení

byla řídká. Doba do počátku nástupu projevů nežádoucích účinků od zahájení léčby je rozličná, od

jednoho dne až po několik měsíců. Jakmile byla léčba přerušena, většině pacientů se od příznaků

ulevilo. Podskupina pacientů zaznamenala opětovný návrat symptomů poté, co byla znovu léčena

kyselinou zoledronovou nebo jiným bisfosfonátem.

Atypické zlomeniny femuru

V souvislosti s léčbou bisfosfonáty byly hlášeny atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru, zejména u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Tyto příčné nebo krátké šikmé

zlomeniny se mohou objevit kdekoli v celé délce femuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až

do části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu

nebo bez souvislosti s ním a u některých pacientů se mohou projevovat bolestí ve stehně nebo třísle,

často sdružené na zobrazovacích vyšetřeních s obrazem typickým pro stresové zlomeniny (neobvyklé

nízkotraumatické zlomeniny, v angličtině známé jako „insufficiency fractures“), týdny až měsíce před

manifestací kompletní zlomeniny femuru. Zlomeniny jsou často oboustranné, proto je nutné u pacientů

léčených bisfosfonáty, kteří utrpěli zlomeninu diafýzy femuru, vyšetřit i kontralaterální femur. Rovněž

bylo zaznamenáno špatné hojení těchto zlomenin. U pacientů, u kterých je podezření na atypickou

zlomeninu femuru, je třeba při hodnocení jejich stavu zvážit i přerušení léčby bisfosfonáty, a to na

základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacienty je třeba poučit, aby během léčby bisfosfonáty hlásili jakoukoli bolest v oblasti stehna, kyčle

nebo třísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví, je třeba vyšetřit s ohledem na

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Hypokalcémie

U pacientů léčených kyselinou zoledronovou byla hlášena hypokalcémie. Srdeční arytmie a

neurologické nežádoucí účinky (zahrnující křeče, hypoestézii a tetanii) byly hlášeny v důsledku těžké

hypokalcémie. Byly hlášeny případy závažné hypokalcémie vyžadující hospitalizaci. V některých

případech může být hypokalcémie život ohrožující (viz bod 4.8).

Při podávání kyseliny zoledronové spolu s léčivými přípravky, které mohou způsobit hypokalcémii, je

nutné dbát opatrnosti, protože mohou mít synergní účinek vyúsťující v závažnou hypokalcémii (viz

bod 4.5). Před zahájením léčby kyselinou zoledronovou má být změřena hladina vápníku v séru

a upravena hypokalcémie. Pacientům má být dodáváno přiměřené množství vápníku a vitaminu D.

Sodík

Přípravek Zoledronic acid medac obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V klinických studiích byla kyselina zoledronová podávána souběžně s běžně používanými

protinádorovými léky, diuretiky, antibiotiky a analgetiky, aniž by byl pozorován výskyt klinicky

zřejmých interakcí. Při studiu

in vitro

(viz bod 5.2) nebyla patrná vazba zoledronové kyseliny na

plazmatické bílkoviny, ani nebyla zjištěna inhibice lidských P450 enzymů, ale žádná klinická studie

interakcí nebyla provedena.

Při souběžné aplikaci bisfosfonátů s aminoglykosidy, kalcitoninem nebo kličkovými (loop) diuretiky

se doporučuje zvláštní opatrnost, protože může dojít k aditivnímu účinku těchto léků, s následným

snížením hladiny kalcia v séru na delší dobu, než je žádoucí (viz bod 4.4).

Opatrnost je také nutná, pokud je kyselina zoledronová indikována společně s jinými potenciálně

nefrotoxickými léčivými přípravky. Je také nutné věnovat zvýšenou pozornost možnému vývoji

hypomagnesemie během léčby.

U pacientů s mnohočetným myelomem může být zvýšené riziko poškození ledvin, pokud je kyselina

zoledronová podávána v kombinaci s thalidomidem.

Opatrnost je nutná, pokud je kyselina zoledronová podávána s antiangiogenními léčivými přípravky,

protože u pacientů léčených současně těmito léčivými přípravky byl hlášen zvýšený výskyt

osteonekrózy čelisti.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání kyseliny zoledronové těhotným ženám nejsou k dispozici. Reprodukční

studie provedené s kyselinou zoledronovou na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Potenciální riziko pro člověka není známé. Kyselina zoledronová se během těhotenství nemá podávat.

Ženám ve fertilním věku má být doporučeno vyhnout se otěhotnění.

Kojení

Není známo, zda se kyselina zoledronová vylučuje do lidského mateřského mléka. Kyselina

zoledronová je kontraindikována u kojících matek (viz bod 4.3).

Fertilita

Potenciální nežádoucí účinky kyseliny zoledronové na fertilitu v parentální a F1 generaci byly

hodnoceny u potkanů. Došlo k výrazným farmakologickým účinkům, které je možné považovat za

součást inhibice metabolizace vápníku v kostech, což se projevilo peripartální hypokalcemií

(skupinovým účinkem bisfosfonátů), dystokií a časným ukončením studie. Z tohoto důvodu nemohl

být určen konečný vliv kyseliny zoledronové na fertilitu lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky, jako jsou závratě a ospalost, mohou mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při řízení a obsluze strojů během používání kyseliny

zoledronové.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Během tří dnů po podání kyseliny zoledronové byly hlášeny reakce akutní fáze s příznaky

zahrnujícími bolest kostí, horečku, únavu, artralgii, myalgii, ztuhlost a artritidu s následnými otoky

kloubů; tyto příznaky obvykle ustupují během několika dní (viz popis vybraných nežádoucích účinků).

Následují významná identifikovaná rizika kyseliny zoledronové ve schválených indikacích:

Porucha funkce ledvin, osteonekróza čelisti, reakce akutní fáze, hypokalcemie, fibrilace síní,

anafylaxe, intersticiální onemocnění plic. Frekvence pro každé z těchto identifikovaných rizik jsou

uvedeny v tabulce 2.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Následující nežádoucí účinky, uvedené níže v tabulce 2, byly získány z klinických studií a

postmarketingového sledování převážně při dlouhodobé léčbě 4 mg kyseliny zoledronové:

Tabulka 2

Podle frekvence výskytu byly nežádoucí účinky řazeny od nejčastěji se vyskytujících, pomocí

následující konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z

dostupných

údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté:

Anemie

Méně časté:

Trombocytopenie, leukopenie

Vzácné:

Pancytopenie

Poruchy imunitního systému

Méně časté:

Hypersenzitivní reakce

Vzácné:

Angioneurotický edém

Psychiatrické poruchy

Méně časté:

Úzkost, poruchy spánku

Vzácné:

Zmatenost

Poruchy nervového systému

Časté:

Bolest hlavy

Méně časté:

Závratě, parestezie, dysgeuzie, hypestezie,

hyperestezie, tremor, ospalost

Velmi vzácné:

Křeče, hypoestézie a tetanie (v důsledku

hypokalcémie)

Poruchy oka

Časté:

Konjunktivitida

Méně časté:

Neostré vidění, skleritida a zánět očnice

Vzácné:

Velmi vzácné:

Uveitida

Episkleritida

Srdeční poruchy

Méně časté:

Hypertenze, hypotenze, fibrilace síní,

hypotenze vedoucí k synkopě nebo oběhovému

kolapsu

Vzácné:

Bradykardie, srdeční arytmie (v důsledku

hypokalcémie)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:

Dušnost, kašel, bronchokonstrikce

Vzácné:

Intersticiální onemocnění plic

Gastrointestinální poruchy

Časté:

Nauzea, zvracení, snížená chuť k jídlu

Méně časté:

Průjem, zácpa, bolesti břicha, dyspepsie,

stomatitida, sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté:

Svědění, vyrážka (včetně erytematózní a

makulární vyrážky) zvýšené pocení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté:

Bolestivost kostí, svalů a kloubů,

generalizovaná bolest

Méně časté:

Velmi vzácné:

Svalové křeče, osteonekróza čelisti

Osteonekróza zevního zvukovodu (skupinový

nežádoucí účinek bisfosfonátů) a jiných částí

skeletu zahrnující osteonekrózu kyčle a

stehenní kosti

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

Zhoršení ledvinných funkcí

Méně časté:

Vzácné:

Akutní selhání ledvin, hematurie, proteinurie

Získaný Fanconiho syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté:

Horečka, chřipce podobné příznaky (včetně

únavy, třesavky, malátnosti a návalů horka)

Méně časté:

Astenie, periferní otoky, reakce v místě vpichu

(včetně bolesti, podráždění, otoku, zatuhnutí),

bolestivost na hrudi, zvýšení tělesné hmotnosti,

anafylaktická reakce/šok, kopřivka

Vzácné:

Artritida a otoky kloubů jako příznak reakce

akutní fáze

Vyšetření

Velmi časté:

Hypofosfatemie

Časté:

Zvýšení kreatininu a urey v krvi, hypokalcemie

Méně časté:

Hypomagnesemie, hypokalemie

Vzácné:

Hyperkalemie, hypernatremie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Porucha funkce ledvin

Léčba kyselinou zoledronovou byla spojena s hlášením renální dysfunkce. V poolované analýze

bezpečnostních dat získaných v registračních studiích kyseliny zoledronové podávané k předcházení

kostních příhod u dospělých pacientů s formou pokročilého maligního onemocnění postihujícího kosti

byly četnosti nežádoucích účinků spojených s poruchou funkce ledvin vzniklé v možné souvislosti

s podáváním kyseliny zoledronové (nežádoucí účinky) následující: mnohočetný myelom (3,2 %),

karcinom prostaty (3,1 %), karcinom prsu (4,3 %), karcinom plic a další solidní nádory (3,2 %).

Faktory, které mohou zvýšit potenciál ke zhoršení funkce ledvin, zahrnují dehydrataci, již existující

poškození ledvin, mnohočetné cykly kyseliny zoledronové nebo jiných bisfosfonátů, stejně jako

souběžné užívání nefrotoxických léčivých přípravků nebo použití kratší doby infuze, než je

doporučeno. Zhoršení funkce ledvin, progrese k renálnímu selhání a dialýze byly hlášeny u pacientů

po počáteční dávce nebo jednotlivé dávce 4 mg kyseliny zoledronové (viz bod 4.4).

Osteonekróza čelisti

Byly hlášeny případy osteonekrózy čelisti převážně u pacientů s maligním onemocněním léčených

léčivými přípravky inhibujícími kostní resorpci, jako je přípravek Zoledronic acid medac (viz

bod 4.4). Mnoho těchto pacientů bylo také léčeno chemoterapií a kortikosteroidy a mělo příznaky

lokální infekce včetně osteomyelitidy. Většina hlášení se týkala pacientů s karcinomem po extrakci

zubu nebo jiném stomatochirurgickém výkonu.

Fibrilace síní

V jedné 3leté, randomizované, dvojitě zaslepené kontrolované studii, která hodnotila účinnost a

bezpečnost kyseliny zoledronové 5 mg podávané jednou ročně oproti placebu při léčbě

postmenopauzální osteoporózy (PMO), byl celkový výskyt fibrilace síní 2,5 % (96 z 3862) u pacientů

používajících kyselinu zoledronovou 5 mg a 1,9 % (75 z 3852) u pacientů s placebem. Poměr vážných

případů fibrilace síní byl 1,3 % (51 z 3862) u pacientů používajících kyselinu zoledronovou 5 mg a

0,6 % (22 z 3852) u pacientů používajících placebo. Tato nerovnováha pozorovaná v této studii nebyla

zaznamenána v jiných studiích s kyselinou zoledronovou, včetně studií se 4 mg kyseliny zoledronové

podávanými každé 3-4 týdny onkologickým pacientům. Mechanismus původu zvýšeného výskytu

fibrilace síní v této jediné klinické studii není známý.

Reakce akutní fáze

Tento nežádoucí účinek se skládá ze souboru příznaků, které zahrnují horečku, myalgii, bolest hlavy,

bolest končetin, nauzeu, zvracení, průjem, artralgii a artritidu s následnými otoky kloubů. Nastupuje

≤ 3 dny po infuzi kyseliny zoledronové a reakce je také známá pod názvy „flu-like syndrome“

(syndrom podobný chřipce) nebo „post-dose“ syndrom (příznaky po podání dávky).

Atypické zlomeniny femuru

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky (frekvence vzácná):

Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny femuru (skupinový nežádoucí účinek

bisfosfonátů).

Nežádoucí účinky spojené s

hypokalcémií

Hypokalcémie je důležitým známým rizikem podání kyseliny zoledronové ve schválených indikacích.

Na základě hodnocení případů z klinických studií a případů po uvedení na trh existují dostatečné

důkazy pro podporu souvislosti mezi léčbou kyselinou zoledronovou, hlášenými případy

hypokalcémie a následným výskytem srdeční arytmie. Dále existují důkazy o souvislosti mezi

hypokalcémií a následnými neurologickými nežádoucími účinky hlášenými v těchto případech, které

zahrnují křeče, hypoestézii a tetanii (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Klinické zkušenosti s akutním předávkováním kyselinou zoledronovou jsou omezené. Bylo hlášeno

chybné podávání kyseliny zoledronové v dávkách až do 48 mg. Pacienti, kteří dostávali vyšší dávky,

než je dávka doporučená (viz bod 4.2), musí být pečlivě sledováni, protože bylo pozorováno

poškození renálních funkcí (včetně renálního selhání) a odchylky v hladinách sérových koncentrací

elektrolytů (včetně vápníku, fosforu a hořčíku). V případě hypokalcemie se dle klinické indikace může

podat infuze kalcium-glukonátu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva k terapii nemocí kostí, bisfosfonáty, ATC kód: M05BA08

Mechanismus účinku

Zoledronová kyselina patří do skupiny bisfosfonátů, které působí primárně v kostech. Je to inhibitor

osteoklastické resorpce kostí.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/681300/2015

EMEA/H/C/002359

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zoledronic acid medac

acidum zoledronicum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zoledronic acid medac. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní

léčivé přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání

rozhodnutí o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Zoledronic acid medac.

Co je Zoledronic acid medac?

Zoledronic acid medac je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Je k

dispozici ve formě infuzního roztoku (kapání do žíly) v koncentraci 4 mg/100 ml a ve formě

koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (4 mg/5 ml).

Přípravek Zoledronic acid medac je „generikum“. Znamená to, že přípravek Zoledronic acid medac je

obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Zometa. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Zoledronic acid medac používá?

Přípravek Zoledronic acid medac lze použít k prevenci kostních komplikací u dospělých s pokročilým

nádorovým onemocněním, které postihuje kosti. Mezi tyto komplikace patří fraktury (zlomeniny kostí),

kompresivní zlomeniny obratlů (kdy je mícha stlačena kostí), onemocnění kostí vyžadující radioterapii

(léčbu ozářením) nebo chirurgický zákrok a hyperkalcemie (vysoké hladiny vápníku v krvi). Přípravek

Zoledronic acid medac může být použit také k léčbě hyperkalcemie vyvolané nádorovým

onemocněním.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Zoledronic acid medac používá?

Přípravek Zoledronic acid medac může podávat výhradně lékař se zkušenostmi s nitrožilním podáváním

léků stejného typu.

Zoledronic acid medac

EMA/681300/2015

strana 2/3

Obvyklá dávka přípravku Zoledronic acid medac je jedna 4mg infuze podávaná po dobu alespoň 15

minut. Pokud je přípravek používán k prevenci kostních komplikací, může být infuze opakovaně podána

každé tři až čtyři týdny, přičemž pacient by měl během léčby užívat také doplňky vápníku a vitaminu

D. U pacientů s kostními metastázami (rozšířením nádoru do kostí), kteří trpí mírnými až středně

závažnými ledvinovými potížemi, se doporučuje podávat nižší dávku přípravku. Přípravek se

nedoporučuje u pacientů se závažnými ledvinovými potížemi.

Jak přípravek Zoledronic acid medac působí?

Léčivá látka v přípravku Zoledronic acid medac, kyselina zoledronová, patří do skupiny bisfosfonátů.

Blokuje působení osteoklastů, což jsou buňky v těle, které se podílejí na odbourávání kostní tkáně. To

vede k menšímu úbytku kostní tkáně. Snížení úbytku kostní tkáně činí kosti méně náchylnými ke

vzniku zlomenin, což je prospěšné při prevenci fraktur u pacientů s nádorovým onemocněním, u

kterých se objevily kostní metastázy.

Pacienti s nádorovým onemocněním mohou v krvi vykazovat vysoké hladiny vápníku, který je

uvolňován z kostí. Tím, že zabraňuje odbourávání kostní tkáně, pomáhá přípravek Zoledronic acid

medac rovněž snižovat množství vápníku, který je uvolňován do krve.

Jak byl přípravek Zoledronic acid medac zkoumán?

Společnost předložila údaje o kyselině zoledronové z publikované literatury. Žádné další studie nebyly

nutné, protože přípravek Zoledronic acid medac je generikum podávané formou infuze, které obsahuje

stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek Zometa.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Zoledronic acid medac?

Jelikož přípravek Zoledronic acid medac je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Zoledronic acid medac schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Zoledronic acid medac je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Zometa. Stanovisko

výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Zometa přínosy přípravku Zoledronic acid

medac převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Zoledronic acid medac bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Zoledronic acid medac?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Zoledronic acid medac byl vypracován plán řízení

rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku

Zoledronic acid medac zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli

dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.

Společnost, která přípravek Zoledronic acid medac uvádí na trh, navíc poskytne informační kartu, na

které bude pacienty informovat o riziku osteonekrózy čelisti (poškození kostí čelisti, které může vést k

bolesti, vředům v ústech nebo uvolnění zubů) a na které uvede pokyn, že pokud se u nich objeví

příznaky, měli by uvědomit lékaře.

Zoledronic acid medac

EMA/681300/2015

strana 3/3

Další informace o přípravku Zoledronic acid medac

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zoledronic acid medac platné v celé Evropské

unii dne 3. srpna 2012.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zoledronic acid medac je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Zoledronic acid medac naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace