Zeffix

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
lamivudin
Dostupné s:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
ATC kód:
J05AF05
INN (Mezinárodní Name):
lamivudine
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
Hepatitida B, chronická
Terapeutické indikace:
Zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis B in adults with: , compensated liver disease with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active liver inflammation and / or fibrosis. Zahájení lamivudin léčba by měla být zvažováno pouze v případě použití alternativní antivirotikum s vyšší genetickou bariérou není dostupné nebo vhodné;, dekompenzovaným onemocněním jater v kombinaci s druhým agent bez zkřížené rezistence na lamivudin.
Přehled produktů:
Revision: 29
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000242
Datum autorizace:
1999-07-29
EMEA kód:
EMEA/H/C/000242

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 06-06-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 19-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 19-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 19-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 19-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 06-06-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zeffix 100 mg potahované tablety

lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Zeffix a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeffix užívat

Jak se přípravek Zeffix užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Zeffix uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zeffix a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Zeffix je lamivudin.

Přípravek Zeffix se používá k léčbě dlouhodobé (chronické) hepatitidy B u dospělých.

Přípravek Zeffix je lék proti virové infekci, který potlačuje virus hepatitidy B a patří do skupiny

léčiv

zvaných

nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

(NRTI).

Virus hepatitidy B infikuje játra, vyvolává dlouhodobou (chronickou) infekci a může vést k poškození

jater. Zeffix mohou užívat lidé, jejichž játra jsou poškozená, ale stále pracují normálně

(kompenzované onemocnění jater) a v kombinaci s dalšími léčivými přípravky lidé, jejichž játra jsou

poškozená a normálně nepracují (dekompenzované onemocnění jater).

Léčba přípravkem Zeffix sníží množství viru hepatitidy B ve Vašem těle. Tím by se mělo omezit

poškození Vašich jater a zlepšit jejich činnost. Odpověď na léčbu přípravkem Zeffix není u všech

léčených osob stejná. Váš lékař bude sledovat účinnost Vaší léčby pomocí pravidelných krevních

testů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeffix užívat

Neužívejte přípravek Zeffix

Jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

uvedenou v bodě 6

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká,

poraďte se se svým lékařem

Upozornění a opatření

U některých osob užívajících přípravek Zeffix nebo jiné podobné léky existuje vyšší riziko závažných

nežádoucích účinků. Je zapotřebí, abyste si byl(a) vědom(a) dalších rizikových faktorů:

jestli jste někdy prodělal(a) jiné

onemocnění jater

jako je hepatitida C;

jestli máte značnou

nadváhu

(zejména pokud jste žena).

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, sdělte to svému lékaři.

Je možné, že v průběhu léčby budete

potřebovat další vyšetření, včetně krevních testů. Další informace o rizicích

naleznete v bodě 4.

Nepřestávejte přípravek Zeffix užívat

, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař, protože jinak by Vám

hrozilo nebezpečí zhoršení Vaší hepatitidy. Až skončíte s užíváním přípravku Zeffix, bude Vás lékař

ještě minimálně po dobu čtyř měsíců pravidelně kontrolovat, aby se včas odhalily jakékoli případné

problémy. Budou Vám odebírány vzorky krve na laboratorní vyšetření zvýšených hodnot jaterních

enzymů, které mohou upozornit na poškození jater. Více informací o užívání přípravku Zeffix viz

bod 3.

Chraňte ostatní osoby

Hepatitida B se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je tímto virem infikován nebo přenosem

krve, ve které je virus přítomen (např. při používání společných injekčních jehel). Užívání přípravku

Zeffix nezabrání přenosu hepatitidy B na další osoby. Abyste ochránil(a) ostatní osoby před nákazou

hepatitidou B, je nutné:

Používat kondom

, pokud máte s někým orální nebo penetrativní sexuální styk.

Neriskovat přenos viru krevní cestou –

např. používáním jedné injekční jehly více osobami.

Další léčivé přípravky a přípravek Zeffix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích

, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez

lékařského předpisu.

Nezapomeňte sdělit svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud začnete v průběhu léčby přípravkem Zeffix

užívat nějaký jiný lék.

Tyto léky nemají být užívány s přípravkem Zeffix

léčivé přípravky (většinou tekuté) obsahující sorbitol a jiné cukerné alkoholy (jako xylitol,

mannitol, laktitol nebo maltitol), pokud se užívají pravidelně;

jiné léčivé přípravky obsahující lamivudin, užívané k léčbě

HIV infekce

(onemocnění

nazývaného AIDS);

emtricitabin, užívaný k léčbě

HIV

nebo

hepatitidy B;

kladribin, užívaný k léčbě

vlasatobuněčné leukémie.

Pokud jste léčen(a) některým z těchto přípravků

, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět:

poraďte se se svým lékařem

o rizicích a přínosech užívání přípravku Zeffix v průběhu

těhotenství dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nepřestávejte přípravek Zeffix užívat, dokud

Vám to nedoporučí Váš lékař.

Kojení

Přípravek Zeffix může přecházet do mateřského mléka. Pokud kojíte, nebo o kojení uvažujete

:

poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete přípravek Zeffix užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užíváte-li Zeffix, můžete se cítit unavený(á), což může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, aniž jste si jistý(á), že nejste ovlivněn(a).

Přípravek Zeffix obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Zeffix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem

Přípravek Zeffix pomáhá udržet Vaši hepatitidu B pod kontrolou. Aby mohl udržovat infekci pod

kontrolou a zabránit ve zhoršování nemoci, je třeba ho užívat každý den.

Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem a nepřestávejte přípravek Zeffix užívat

bez toho, abyste se

poradil(a) se svým lékařem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka přípravku Zeffix je jedna tableta (100 mg lamivudinu) jednou denně.

Trpíte-li poruchou činnosti ledvin, Váš lékař Vám předepíše nižší dávku přípravku Zeffix. Pro osoby,

které potřebují nižší než obvyklou dávku přípravku nebo nemohou užívat tablety, je k dispozici

přípravek Zeffix ve formě perorálního roztoku.

Pokud se Vás toto týká,

sdělte to svému lékaři

Pokud již užíváte jiný léčivý přípravek obsahující lamivudin k léčbě infekce virem HIV, bude Váš

lékař pokračovat v léčbě vyšší dávkou přípravku (obvykle 150 mg dvakrát denně), protože dávka

lamivudinu v přípravku Zeffix (100 mg) není dostačující k léčbě infekce virem HIV. Pokud plánujete

změnu Vaší léčby HIV, nejprve si o této změně promluvte se svým lékařem.

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou. Přípravek Zeffix může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zeffix, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením užijete vyšší dávku přípravku Zeffix, informujte o tom svého lékaře nebo

lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. Je-li to možné, ukažte jim

balení přípravku Zeffix.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zeffix

Zapomenete-li si vzít dávku svého léku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte

v užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Nepřestávejte užívat přípravek Zeffix

Bez porady s lékařem nesmíte ukončit užívání přípravku Zeffix. Riskujete tím zhoršení Vaší hepatitidy

(viz bod 2). Přestanete-li Zeffix užívat, lékař Vás bude sledovat alespoň čtyři měsíce. Sledování bude

zahrnovat odběry krve ke kontrole zvýšených hladin jaterních enzymů, které mohou ukazovat na

poškození jater.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucími účinky často uváděnými v klinických studiích byly únava, infekce dýchacího ústrojí,

bolest v krku, bolest hlavy, žaludeční obtíže a bolest, pocit na zvracení, zvracení a průjem, zvýšení

jaterních enzymů a enzymů produkovaných ve svalech (

viz níže

Alergické reakce

Tyto reakce jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 osob). Příznaky zahrnují:

otok očních víček, obličeje nebo rtů,

obtíže při polykání nebo dýchání.

Pokud se u Vás vyskytnou tyto příznaky,

neprodleně kontaktujte lékaře

Přestaňte

přípravek Zeffix užívat

Nežádoucí účinky, o kterých se předpokládá, že jsou způsobené přípravkem Zeffix

Velmi častý nežádoucí účinek

(může se vyskytnout

u více než

1 osoby z 10

), který se může projevit

v krevních testech je:

zvýšená hladina některých jaterních enzymů (

transamináz

), která může být známkou zánětu

nebo poškození jater.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout

až u 1 osoby z 10

) jsou:

křeče a bolesti svalů;

kožní vyrážka nebo „kopřivka“ kdekoli na těle.

Častý nežádoucí účinek

, který se může projevit v krevních testech je:

zvýšená hladina enzymu tvořeného ve svalech (

kreatinfosfokináza

), která může být známkou

poškození tělesné tkáně.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout

až u 1 osoby z 10 000

) jsou:

laktátová acidóza (vzestup kyseliny mléčné v krvi).

Jiné nežádoucí účinky

Jiné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u velmi malého počtu pacientů, ale přesná četnost není

známa:

rozpad svalové tkáně;

zhoršení jaterního onemocnění po ukončení užívání nebo v průběhu užívání přípravku Zeffix,

pokud se virus hepatitidy B stane rezistentním (necitlivým) na přípravek Zeffix. Toto může

u některých osob vést k úmrtí.

Nežádoucí účinek, který se může projevit v krevních testech:

snížený počet krevních buněk, které se uplatňují při srážení krve (

trombocytopenie

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Zeffix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Zeffix obsahuje

Léčivou látkou je lamivudinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lamivudinum 100 mg.

Dalšími složkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý, makrogol 400, polysorbát 80, žlutý oxid železitý

(syntetický) a červený oxid železitý (syntetický).

Jak přípravek Zeffix vypadá a co obsahuje toto balení

Zeffix potahované tablety se dodávají v kartonové krabičce s vnitřním obalem ve formě blistrů. Jedno

balení obsahuje 28 nebo 84 tablet. Tablety mají karamelovou barvu, podlouhlý bikonvexní tvar a na

jedné straně je vyraženo označení „GX CG5“.

Ve Vaší zemi nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Delpharm Poznań Spółka Akcyjna

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

ul. Grunwaldzka 189

12 Riverwalk

60-322 Poznaň

Citywest Business Campus

Polsko

Dublin 24

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)

10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 370 80000334

България

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel.: + 36 80088309

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 356 80065004

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)

33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 372 8002640

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 385 800787089

România

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 40 800672524

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 421 800500589

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Τηλ: + 357 80070017

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Příbalová informace: informace pro pacienta

Zeffix 5 mg/ml perorální roztok

lamivudinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci

. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.

Co je přípravek Zeffix a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeffix užívat

3.

Jak se přípravek Zeffix užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Zeffix uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Zeffix a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Zeffix je lamivudin.

Přípravek Zeffix se používá k léčbě dlouhodobé (chronické) hepatitidy B u dospělých.

Přípravek Zeffix je lék proti virové infekci, který potlačuje virus hepatitidy B a patří do skupiny

léčiv

zvaných

nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

(NRTI).

Virus hepatitidy B infikuje játra, vyvolává dlouhodobou (chronickou) infekci a může vést k poškození

jater. Zeffix mohou užívat lidé, jejichž játra jsou poškozená, ale stále pracují normálně

(kompenzované onemocnění jater) a v kombinaci s dalšími léčivými přípravky lidé, jejichž játra jsou

poškozená a normálně nepracují (dekompenzované onemocnění jater).

Léčba přípravkem Zeffix sníží množství viru hepatitidy B ve Vašem těle. Tím by se mělo omezit

poškození Vašich jater a zlepšit jejich činnost. Odpověď na léčbu přípravkem Zeffix není u všech

léčených osob stejná. Váš lékař bude sledovat účinnost Vaší léčby pomocí pravidelných krevních

testů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeffix užívat

Neužívejte přípravek Zeffix

Jestliže jste alergický(á) na lamivudin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

uvedenou v bodě 6

Pokud se domníváte, že se Vás toto týká,

poraďte se se svým lékařem

Upozornění a opatření

U některých osob užívajících přípravek Zeffix nebo jiné podobné léky existuje vyšší riziko závažných

nežádoucích účinků. Je zapotřebí, abyste si byl(a) vědom(a) dalších rizikových faktorů:

jestli jste někdy prodělal(a) jiné

onemocnění jater

jako je hepatitida C;

jestli máte značnou

nadváhu

(zejména pokud jste žena).

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, sdělte to svému lékaři.

Je možné, že v průběhu léčby budete

potřebovat další vyšetření, včetně krevních testů. Další informace o rizicích

naleznete v bodě 4.

Nepřestávejte přípravek Zeffix užívat

, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař, protože jinak by Vám

hrozilo nebezpečí zhoršení Vaší hepatitidy. Až skončíte s užíváním přípravku Zeffix, bude Vás lékař

ještě minimálně po dobu čtyř měsíců pravidelně kontrolovat, aby se včas odhalily jakékoli případné

problémy. Budou Vám odebírány vzorky krve na laboratorní vyšetření zvýšených hodnot jaterních

enzymů, které mohou upozornit na poškození jater. Více informací o užívání přípravku Zeffix viz

bod 3.

Chraňte ostatní osoby

Hepatitida B se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je tímto virem infikován nebo přenosem

krve, ve které je virus přítomen (např. při používání společných injekčních jehel). Užívání přípravku

Zeffix nezabrání přenosu hepatitidy B na další osoby. Abyste ochránil(a) ostatní osoby před nákazou

hepatitidou B, je nutné:

Používat kondom

, pokud máte s někým orální nebo penetrativní sexuální styk.

Neriskovat přenos viru krevní cestou –

např. používáním jedné injekční jehly více osobami.

Další léčivé přípravky a přípravek Zeffix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích

, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez

lékařského předpisu.

Nezapomeňte sdělit svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud začnete v průběhu léčby přípravkem Zeffix

užívat nějaký jiný lék.

Tyto léky nemají být užívány s přípravkem Zeffix

léčivé přípravky (většinou tekuté) obsahující sorbitol a jiné cukerné alkoholy (jako xylitol,

mannitol, laktitol nebo maltitol), pokud se užívají pravidelně;

jiné léčivé přípravky obsahující lamivudin, užívané k léčbě HIV infekce (onemocnění

nazývaného AIDS);

emtricitabin, užívaný k léčbě HIV nebo hepatitidy B;

kladribin, užívaný k léčbě

vlasatobuněčné leukémie.

Pokud jste léčen(a) některým z těchto přípravků

, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět:

poraďte se se svým lékařem

o rizicích a přínosech užívání přípravku Zeffix v průběhu

těhotenství dříve, než začnete tento přípravek užívat. Nepřestávejte přípravek Zeffix užívat, dokud

Vám to nedoporučí Váš lékař.

Kojení

Přípravek Zeffix může přecházet do mateřského mléka.

Pokud kojíte,

nebo o kojení uvažujete:

poraďte se se svým lékařem

dříve

,

než začnete přípravek Zeffix užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užíváte-li Zeffix, můžete se cítit unavený(á), což může ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, aniž jste si jistý(á), že nejste ovlivněn(a).

Přípravek Zeffix obsahuje cukr, konzervační látky, propylenglykol a sodík

Jestliže jste diabetik, mějte prosím na paměti, že každá dávka přípravku Zeffix (100 mg = 20 ml)

obsahuje 4 g sacharózy.

Přípravek Zeffix obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, kontaktujte svého lékaře před zahájením užívání přípravku Zeffix. Sacharóza může mít

škodlivý vliv na zuby.

Přípravek Zeffix obsahuje konzervační látky (

parabeny

), které mohou způsobovat alergické reakce

(někdy opožděné).

Přípravek Zeffix obsahuje 400 mg propylenglykolu ve 20 ml.

Přípravek Zeffix obsahuje 58,8 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) ve 20 ml. To odpovídá

2,9 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3.

Jak se přípravek Zeffix užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem

Přípravek Zeffix pomáhá udržet Vaši hepatitidu B pod kontrolou. Aby mohl udržovat infekci pod

kontrolou a zabránit ve zhoršování nemoci, je třeba ho užívat každý den.

Zůstaňte v kontaktu se svým lékařem a nepřestávejte přípravek Zeffix užívat

bez toho,

abyste se poradil(a) se svým lékařem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka přípravku Zeffix perorální roztok je 20 ml

(100 mg lamivudinu)

jednou denně.

Trpíte-li poruchou činnosti ledvin, Váš lékař Vám předepíše nižší dávku přípravku Zeffix.

Pokud se Vás toto týká,

sdělte to svému lékaři

Pokud již užíváte jiný léčivý přípravek obsahující lamivudin k léčbě infekce virem HIV, bude Váš

lékař pokračovat v léčbě vyšší dávkou přípravku (obvykle 150 mg dvakrát denně), protože dávka

lamivudinu v přípravku Zeffix (100 mg) není dostačující k léčbě infekce virem HIV. Pokud plánujete

změnu Vaší léčby HIV, nejprve si o této změně promluvte se svým lékařem.

Přípravek Zeffix může být užíván s jídlem nebo bez jídla.

Návod, jak odměřit a užít dávku léku, je spolu s obrázkem na konci této příbalové informace za

bodem 6.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zeffix, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením užijete vyšší dávku přípravku Zeffix, informujte o tom svého lékaře nebo

lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice. Je-li to možné, ukažte jim

balení přípravku Zeffix.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Zeffix

Zapomenete-li si vzít dávku svého léku, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte

v užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Nepřestávejte užívat přípravek Zeffix

Bez porady s lékařem nesmíte ukončit užívání přípravku Zeffix. Riskujete tím zhoršení Vaší hepatitidy

(viz bod 2). Přestanete-li Zeffix užívat, lékař Vás bude sledovat alespoň čtyři měsíce. Sledování bude

zahrnovat odběry krve ke kontrole zvýšených hladin jaterních enzymů, které mohou ukazovat na

poškození jater.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zeffix 100 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje lamivudinum 100 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Potahovaná tableta karamelové barvy, potahovaná, podlouhlého bikonvexního tvaru o rozměrech

přibližně 11 mm x 5 mm, na jedné straně vyraženo označení „GX CG5“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zeffix je indikován k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou B s:

kompenzovaným jaterním onemocněním s prokázanými známkami virové replikace,

přetrvávajícími zvýšenými hodnotami sérové alaninaminotransferázy (ALT) a histologicky

dokumentovaným aktivním zánětem jater a/nebo jaterní fibrózou. Podávání lamivudinu by mělo

být zahájeno pouze v případě, kdy není možné nebo přípustné podávat jiné alternativní

antivirotikum, u kterého je menší pravděpodobnost vzniku rezistence (viz bod 5.1).

dekompenzovaným jaterním onemocněním v kombinaci s jiným léčivým přípravkem, který

nevykazuje zkříženou rezistenci s lamivudinem (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii přípravkem Zeffix má zahajovat lékař, který má zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy B.

Dávkování

Dospělí

Doporučené dávkování přípravku Zeffix je 100 mg jednou denně.

U pacientů s dekompenzovaným jaterním onemocněním má být lamivudin vždy podáván v kombinaci

s dalším léčivým přípravkem, který nevykazuje zkříženou rezistenci s lamivudinem, aby se snížilo

riziko rezistence a dosáhlo rychlého potlačení replikace viru.

Trvání léčby

Optimální délka léčby není známa.

U HBeAg-pozitivních pacientů s chronickou hepatitidou B (CHB) bez cirhózy má léčba trvat

alespoň 6-12 měsíců po prokázání sérokonverze HBeAg (ztráty HBeAg a HBV DNA s průkazem

HBeAb), aby se omezilo riziko virologického relapsu, nebo do sérokonverze HBsAg, nebo až do

ztráty účinnosti (viz bod 4.4). Hladiny sérových ALT a HBV DNA mají být po ukončení léčby

pravidelně sledovány pro možnost pozdního virologického relapsu.

U HBeAg-negativních pacientů s CHB (infikovaných pre-core mutantou) bez cirhózy má být

léčba podávána alespoň, než dojde k HBs sérokonverzi nebo je prokazatelná ztráta účinnosti.

Při prodloužené léčbě se doporučuje pravidelné opakované vyšetření potvrzující, že pokračování

ve vybrané léčbě zůstává pro pacienta vhodné.

U pacientů s dekompenzovanou hepatopatií nebo cirhózou a u příjemců jaterních transplantátů se

zastavení léčby nedoporučuje (viz bod 5.1).

Pacienti, u nichž byla aplikace lamivudinu zastavena, mají být pravidelně kontrolováni se zaměřením

na známky recidivující hepatitidy (viz bod 4.4).

Klinická rezistence

U pacientů s HBeAg pozitivní nebo HBeAg negativní chronickou hepatitidou B může vznik mutace

viru HBV s označením YMDD (tyrozin-methionin-aspartát-aspartát) způsobit snížení terapeutické

odpovědi na lamivudin, což se projeví jako zvýšení hladiny HBV DNA a enzymu ALT oproti

hodnotám před započetím léčby lamivudinem. Aby se snížilo riziko vzniku rezistence u pacientů

léčených monoterapií lamivudinem, má se zvážit přechod na jiný přípravek nebo přidání dalšího

přípravku, který nevykazuje zkříženou rezistenci s lamivudinem podle léčebných pokynů, pokud při

monoterapii lamivudinem zůstávají hladiny HBV DNA v séru detekovatelné po 24. týdnu léčby (viz

bod 5.1).

Pro léčbu pacientů, kteří jsou zároveň nakaženi HIV a léčeni lamivudinem nebo kombinací

lamivudinu a zidovudinu, nebo je u nich tato léčba plánována, je nutno zachovat dávku lamivudinu

předepsanou pro léčbu infekce HIV (obvykle 150 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími

antiretrovirotiky).

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin se v důsledku snížené renální

clearance zvyšují koncentrace lamivudinu v séru (AUC). Proto má být u pacientů s clearance

kreatininu < 50 ml/min sníženo dávkování. Jsou-li potřebné dávky menší než 100 mg, má se aplikovat

Zeffix perorální roztok (viz tabulka 1 níže).

Tabulka 1: Dávkování přípravku Zeffix u pacientů se sníženou renální clearance

Clearance kreatininu

ml/min

První dávka přípravku

Zeffix perorální roztok*

Udržovací dávka

jednou denně

30 až < 50

20 ml (100 mg)

10 ml (50 mg)

15 až < 30

20 ml (100 mg)

5 ml (25 mg)

5 až < 15

7 ml (35 mg)

3 ml (15 mg)

< 5

7 ml (35 mg)

2 ml (10 mg)

* Zeffix perorální roztok obsahuje 5 mg/ml lamivudinu.

Dostupné údaje o pacientech podstupujících intermitentní hemodialýzu (méně než 4 hodiny nebo

rovnající se 4 hodinám dialýzy dvakrát až třikrát týdně) ukazují, že po iniciální redukci dávky

lamivudinu podle clearance kreatininu po dobu probíhající dialýzy již nejsou další úpravy dávkování

nutné.

Porucha funkce jater

Údaje o pacientech s poruchou funkce jater, včetně pacientů s terminální hepatopatií čekajících na

transplantaci, ukazují, že porucha funkce jater nemá významný vliv na farmakokinetiku lamivudinu.

Podle těchto údajů se pacientům s poruchou funkce jater, není-li provázena poruchou funkce ledvin,

nemusí dávkování upravovat.

Starší pacienti

U starších pacientů nemá stárnutí doprovázené zhoršením funkce ledvin klinicky významný vliv na

expozici lamivudinu, s výjimkou pacientů s clearance kreatininu ˂ 50 ml/min.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost podávání přípravku Zeffix u kojenců, dětí a dospívajících mladších 18 let

nebyly stanoveny. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 4.4 a 5.1, ale na jejich základě

nelze doporučit dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

Přípravek Zeffix lze užívat jak nalačno, tak s jídlem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Exacerbace hepatitidy

Exacerbace v průběhu léčby

Spontánní exacerbace jsou u chronické hepatitidy B relativně časté a jsou charakterizované

přechodným zvýšením hladin ALT v séru. Po započetí antivirové léčby může u některých pacientů

dojít k přechodnému zvýšení hladin ALT v séru v souvislosti s tím, jak klesají v séru hladiny

HBV DNA. U pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním tato zvýšení hladin ALT v séru

nebyla obvykle doprovázena zvýšením koncentrací sérového bilirubinu ani příznaky jaterní

dekompenzace.

Při prodloužené terapii byly identifikovány virové subpopulace HBV se sníženou citlivostí na

lamivudin (YMDD-mutace viru HBV). U některých pacientů vede vznik YMDD mutace viru HBV

k exacerbaci hepatitidy primárně prokázané zvýšením hodnot ALT v séru a znovu objevením se

HBV DNA (viz bod 4.2). U pacientů, kteří mají YMDD mutaci HBV, se má zvážit na základě

terapeutických doporučení přechod na jiný léčivý přípravek nebo přidání dalšího léčivého přípravku,

který nevykazuje zkříženou rezistenci s lamivudinem (viz bod 5.1).

Exacerbace po ukončení léčby

U pacientů, kteří ukončili léčbu hepatitidy B, byla zaznamenána akutní exacerbace hepatitidy, která se

obvykle prokazuje zvýšenou hladinou ALT v séru a znovu objevením se HBV DNA.

V kontrolovaných klinických studiích fáze III s následným sledováním pacientů bez aktivní léčby byla

incidence elevací ALT po léčbě (více než 3násobně ve srovnání s výchozími hodnotami) vyšší

u pacientů léčených lamivudinem (21 %) ve srovnání s pacienty, kteří dostávali placebo (8 %).

Procento pacientů, u kterých došlo po ukončení léčby k elevacím ALT spolu s elevacemi bilirubinu,

bylo však nižší a podobné v obou ramenech léčby (viz tabulka 3 v bodu 5.1). U pacientů léčených

lamivudinem se většina elevací ALT po léčbě objevila mezi 8. a 12. týdnem po ukončení léčby.

Většina případů odezněla spontánně, ale bylo pozorováno i několik fatálních případů. V případě, že se

zastaví aplikace přípravku Zeffix, mají být pacienti pravidelně kontrolováni - jak klinicky, tak

laboratorním vyšetřováním funkce jater (ALT a hladiny bilirubinu), a to nejméně po dobu čtyř měsíců

a dále podle toho, jak je to klinicky indikováno.

Exacerbace u pacientů s dekompenzovanou jaterní cirhózou

Příjemci transplantátů a pacienti s dekompenzovanou jaterní cirhózou jsou více ohroženi aktivní

virovou replikací. V důsledku minimální hepatální funkce u těchto pacientů může reaktivace

hepatitidy po vysazení lamivudinu nebo snížením účinnosti v průběhu terapie přivodit těžkou i fatální

dekompenzaci. Tito pacienti mají být během léčby pravidelně kontrolováni se zaměřením na klinické,

virologické a sérologické parametry související s hepatitidou B, na hepatální a renální funkci a na

antivirovou terapeutickou odezvu, a to minimálně každý měsíc, a je-li léčba z jakéhokoli důvodu

zastavena, pak ještě nejméně 6 měsíců po léčbě. Pravidelně je nutné kontrolovat (minimálně) tyto

laboratorní parametry: sérové ALT, bilirubin, albumin, dusík močoviny v krvi (BUN), kreatinin a tyto

virologické parametry: antigeny HBV, protilátky proti HBV a pokud možno koncentrace HBV DNA

v séru. Pacienti, u kterých se během léčby nebo po jejím zastavení objeví známky hepatální

insuficience, mají být kontrolováni v adekvátně kratších časových intervalech.

Není dostatek údajů o tom, zda je u pacientů, u kterých se vyvinou známky rekurentní hepatitidy,

prospěšné znovu zahájit terapii lamivudinem.

Mitochondriální dysfunkce

Bylo prokázáno jak

in vitro,

in vivo

, že nukleosidové a nukleotidové analogy způsobují poškození

mitochondrií různého stupně. Existují hlášení mitochondriální dysfunkce u kojenců vystavených

in utero

a/nebo postnatálně působení analogů nukleosidů. Hlavními hlášenými nežádoucími účinky

jsou hematologické poruchy (anemie, neutropenie), metabolické poruchy (zvýšená hladina lipázy).

Byly hlášeny některé neurologické poruchy s pozdním nástupem (hypertonie, křeče, neobvyklé

chování). Neurologické poruchy mohou být přechodné nebo stálé. Každé dítě, které bylo

in utero

vystaveno působení analogů nukleosidů a nukleotidů, musí být klinicky i laboratorně sledováno

a v případě relevantních známek nebo příznaků musí projít úplným vyšetřením na možnou

mitochondriální dysfunkci.

Pediatričtí pacienti

Lamivudin byl podáván dětem (2 roky a starším) a dospívajícím s kompenzovanou chronickou

hepatitidou B. Avšak vzhledem k omezeným údajům se podávání lamivudinu těmto pacientům

v současnosti nedoporučuje (viz bod 5.1).

Hepatitida delta nebo hepatitida C

Účinnost lamivudinu u pacientů současně infikovaných virem hepatitidy delta nebo virem hepatitidy C

nebyla stanovena a doporučuje se opatrnost.

Imunosupresivní léčba

Údaje o použití lamivudinu u HBeAg negativních pacientů (pre-core mutanty) a u pacientů souběžně

léčených imunosupresivními režimy, včetně protinádorové chemoterapie, jsou omezené. Tito pacienti

by měli lamivudin užívat s opatrností.

Monitorování

V průběhu léčby přípravkem Zeffix mají být pacienti pravidelně monitorováni. Sérové hladiny ALT

a HBV DNA se mají monitorovat ve 3měsíčních intervalech a u HBeAg pozitivních pacientů se mají

stanovovat každých 6 měsíců hodnoty HBeAg.

Současná infekce HIV

U pacientů současně infikovaných HIV, kteří jsou současně léčeni lamivudinem nebo kombinací

lamivudinu a zidovudinu nebo u nichž se plánuje zahájení takové léčby, má být zachována dávka

lamivudinu předepsaná pro terapii infekce HIV (obvykle 150 mg dvakrát denně v kombinaci s jinými

antiretrovirotiky). U pacientů současně infikovaných HIV, u nichž není nutná antiretrovirová

farmakoterapie, existuje při použití samotného lamivudinu k terapii chronické hepatitidy B riziko

mutace HIV.

Přenos hepatitidy B

O přenosu viru hepatitidy B na plod těhotných žen léčených lamivudinem jsou dostupné omezené

údaje. Je třeba se řídit standardními doporučenými postupy pro imunizaci proti viru hepatitidy B

u dětí.

Pacienty je nutné upozornit na to, že nebylo prokázáno, že by terapie lamivudinem snižovala riziko

přenosu viru hepatitidy B na jiné osoby, a proto je i nadále nutné dodržovat příslušná preventivní

opatření.

Interakce s jinými léčivými přípravky

Zeffix se nemá užívat s jinými přípravky obsahujícími lamivudin, nebo přípravky obsahujícími

emtricitabin (viz bod 4.5).

Kombinace lamivudinu s kladribinem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Pomocné látky

Přípravek Zeffix obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená,

že je v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Vzhledem k omezenému rozsahu metabolizace, k omezené míře vazby na plazmatické proteiny

a k téměř úplné renální eliminaci intaktního léčiva je pravděpodobnost metabolických interakcí malá.

Lamivudin je eliminován převážně aktivní renální sekrecí organických kationtů. Je třeba brát v úvahu

možnost interakcí s jinými souběžně aplikovanými léčivy, zejména těmi, jejichž hlavní eliminační

cestou je aktivní renální sekrece prostřednictvím transportního systému pro organické kationty;

takovým léčivem je např. trimethoprim. Jiná léčiva (např. ranitidin, cimetidin) jsou tímto

mechanismem eliminována jen zčásti a nebylo prokázáno, že by interagovala s lamivudinem.

U léčiv, která jsou převážně eliminována buď aktivní renální sekrecí organických aniontů nebo

glomerulární filtrací, nejsou klinicky významné interakce s lamivudinem pravděpodobné. Souběžná

aplikace kombinace trimethoprim/sulfamethoxazol v dávkách 160 mg/800 mg zvýšila expozici

lamivudinu asi o 40 %. Lamivudin neměl vliv na farmakokinetiku trimethoprimu ani

sulfamethoxazolu. Úprava dávkování lamivudinu však není nutná, nejedná-li se o pacienta s poruchou

funkce ledvin.

Při souběžné aplikaci lamivudinu se zidovudinem bylo pozorováno mírné (28%) zvýšení C

zidovudinu, ale celková expozice tomuto léčivu (AUC) se významně nezměnila. Zidovudin neměl vliv

na farmakokinetiku lamivudinu (viz bod 5.2).

Při souběžné aplikaci lamivudinu s alfa-interferonem se nevyskytly farmakokinetické interakce.

U pacientů, kteří užívali lamivudin s běžně používanými imunosupresivy (např. s cyklosporinem A),

nebyly pozorovány klinicky významné nežádoucí interakce. Formální interakční studie však nebyly

provedeny.

Emtricitabin

Vzhledem k podobnosti se Zeffix nemá podávat současně s jinými analogy cytidinu, jako je např.

emtricitabin. Zeffix také nemá být užíván s žádným jiným léčivým přípravkem, který obsahuje

lamivudin (viz bod 4.4).

Kladribin

Lamivudin

in vitro

inhibuje intracelulární fosforylaci kladribinu, což vede k potenciálnímu riziku

snížení účinnosti kladribinu v případě léčby kombinací těchto látek. Také některá klinická zjištění

ukazují na možnou interakci mezi lamivudinem a kladribinem. Z tohoto důvodu se současné podávání

lamivudinu a kladribinu nedoporučuje (viz bod 4.4).

Sorbitol

Současné podání roztoku sorbitolu (3,2 g; 10,2 g; 13,4 g) s jednorázovou dávkou 300 mg lamivudinu

(denní dávka pro dospělé infikované HIV) ve formě perorálního roztoku vedlo u dospělých k na dávce

závislým snížením expozice lamivudinu (AUC

o 14 %, 32 %, resp. 36 %, a C

lamivudinu o 28 %,

52 %, resp. 55 %. Je-li to možné, je třeba se vyvarovat chronického současného podávání přípravku

Zeffix s léčivými přípravky obsahujícími sorbitol nebo jiné osmoticky působící polyalkoholy nebo

monosacharidové alkoholy (např. xylitol, mannitol, laktitol, maltitol). Je třeba zvážit častější

monitorování virové nálože HBV, nelze-li se současnému chronickému podávání vyhnout.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie s lamivudinem na zvířatech ukázaly na vzestup raných embryonálních úmrtí u králíků, nikoli

však u potkanů (viz bod 5.3). U lidí byl pozorován přestup lamivudinu placentou.

Více než 1 000 dostupných výstupů z registru užívání antiretrovirotik v těhotenství (Antiretroviral

Pregnancy Registry) během prvního trimestru a více než 1 000 výstupů z užívání během druhého

a třetího trimestru u těhotných žen nenaznačují žádný malformační účinek a účinek na

plod/novorozence. U méně než 1 % těchto žen byla léčena infekce HBV, u většiny byla léčena infekce

HIV vyššími dávkami a další současnou léčbou. Zeffix lze užívat během těhotenství, je-li to klinicky

potřebné.

U pacientek, které jsou léčeny lamivudinem a následně otěhotní, by se mělo uvažovat o možnosti

vzniku rekurentní hepatitidy při ukončení léčby lamivudinem.

Kojení

Na základě výsledků pozorování u více než 200 párů matek s dítětem léčených pro infekci virem HIV

bylo zjištěno, že sérové koncentrace lamivudinu u dětí kojených matkami, které se léčily pro infekci

virem HIV, jsou velmi nízké (méně než 4 % koncentrací naměřených v mateřském séru) a postupně se

snižují až na neměřitelné hodnoty v době, kdy kojené děti dosahují 24 týdnů věku. Celkové množství

lamivudinu, které se vstřebá u kojených dětí, je velmi nízké, a proto je pravděpodobné, že toto

množství lamivudinu má suboptimální antivirové účinky. Infekce hepatitidou B u matky není

kontraindikací pro kojení, pokud je u novorozence při porodu adekvátně provedena prevence nákazy

infekční hepatitidou B. Nejsou důkazy o tom, že by nízká koncentrace lamivudinu v mateřském mléce

vedla ke vzniku nežádoucích reakcí u kojených dětí. Proto je možné uvažovat o kojení dětí matkami,

které jsou pro hepatitidu B léčeny lamivudinem, a vzít přitom v úvahu, jaké jsou výhody kojení pro

dítě a jaké výhody přináší podávání lamivudinu kojící matce. V případě, že dojde k přenosu viru HBV

z matky na dítě i přes adekvátní profylaxi, mělo by se zvážit přerušení kojení, aby se u dítěte snížilo

riziko vzniku mutací viru HBV, které by vedly k rezistenci viru vůči lamivudinu.

Fertilita

Reprodukční studie u zvířat neprokázaly žádný vliv na fertilitu u samců ani samic (viz bod 5.3).

Mitochondriální dysfunkce

In vitro

in vivo

bylo prokázáno, že nukleosidové a nukleotidové analogy způsobují různý stupeň

mitochondriálního poškození. Existují hlášení mitochondriální dysfunkce u kojenců vystavených

in utero

a/nebo postnatálně působení analogů nukleosidů (viz bod 4.4).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienty je nutno upozornit, že během léčby lamivudinem byly hlášeny malátnost a únava. Při

posouzení pacientovy schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje je nutno vzít v úvahu klinický stav

pacienta a profil nežádoucích účinků lamivudinu.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Výskyt nežádoucích účinků a laboratorních odchylek (s výjimkou zvýšené ALT a CPK, viz níže) byl

podobný u pacientů léčených placebem a lamivudinem. Z nežádoucích účinků byly nejčastěji hlášeny:

malátnost a únava, infekce respiračního traktu, faryngeální a tonzilární diskomfort, bolest hlavy,

abdominální diskomfort a bolest, nevolnost, zvracení a průjem.

Nežádoucí účinky v tabulce

Nežádoucí reakce jsou uvedeny níže podle orgánových systémů a frekvence výskytu. Frekvenční

kategorie jsou přiřazeny jen těm nežádoucím reakcím, u kterých je alespoň možné uvažovat o příčinné

souvislosti s lamivudinem. Frekvence výskytu je definována jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100

až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné

(< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Kategorie frekvencí přiřazené nežádoucím účinkům jsou založeny převážně na poznatcích

z klinických studií zahrnujících celkem 1 171 pacientů s chronickou hepatitidou B, kteří dostávali

lamivudin v dávce 100 mg.

Poruchy krve a lymfatického systému

Není známo

Trombocytopenie

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi vzácné

Laktátová acidóza

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Angioedém

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Zvýšení ALT (viz bod 4.4)

Exacerbace hepatitidy primárně prokázané zvýšením sérové hladiny ALT byly hlášené při léčbě

a po vysazení lamivudinu. Většina případů spontánně odezněla, avšak velmi vzácně došlo k úmrtí

(viz bod 4.4).

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Zvýšení CPK

Časté

Svalové poruchy, včetně myalgie a křečí*

Není známo

Rhabdomyolýza

* Ve fázi III klinických studií nebyla frekvence rhabdomyolýzy zaznamenaná v léčebné skupině

s lamivudinem vyšší proti skupině s placebem.

Pediatrická populace

Na základě omezených údajů od dětí ve věku 2 až 17 let nebyly identifikovány nové bezpečnostní

signály oproti dospělým.

Další zvláštní populace

U pacientů infikovaných HIV byly hlášeny případy pankreatitidy a periferní neuropatie (nebo

parestezie), třebaže jejich souvislost s léčbou lamivudinem nebyla jasně prokázána. U pacientů

s chronickou hepatitidou B nebyl pozorován rozdíl ve výskytu těchto projevů mezi pacienty léčenými

lamivudinem a pacienty užívajícími placebo.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Po akutním předávkování lamivudinem nebyly zjištěny žádné jiné specifické známky nebo příznaky,

než které jsou uvedeny mezi nežádoucími účinky.

Dojde-li k předávkování, má být pacient sledován a v případě potřeby mu má být poskytována

standardní podpůrná léčba. Jelikož lamivudin je odstranitelný dialýzou, mohla by se v terapii

předávkování použít kontinuální hemodialýza, třebaže to nebylo studováno.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémové použití, nukleosidové a nukleotidové

inhibitory reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AF05.

Mechanismus účinku

Lamivudin je antivirotikum, které se ve všech testovaných buněčných liniích a u experimentálně

infikovaných zvířat projevilo jako vysoce účinné proti viru hepatitidy B.

Lamivudin je infikovanými i neinfikovanými buňkami metabolizován na lamivudin-trifosfát (TP),

který je vlastní účinnou formou výchozí látky. Intracelulární poločas lamivudin-trifosfátu

v hepatocytech je

in vitro

17 až 19 hodin. Lamivudin-trifosfát působí jako substrát HBV-virové

polymerázy.

Inkorporací lamivudin-trifosfátu do řetězce virové DNA s následným ukončením řetězce se znemožní

další tvorba virové DNA.

Lamivudin-trifosfát neinterferuje s normálním buněčným metabolismem deoxynukleotidů a je jen

slabým inhibitorem savčích DNA-polymeráz alfa a beta. Kromě toho má lamivudin-trifosfát jen malý

vliv na obsah DNA v savčích buňkách.

V testech zaměřených na možné účinky léčiva na strukturu mitochondrií a na obsah a funkci

mitochondriální DNA neměl lamivudin významné toxické účinky. Lamivudin má velmi nízký

potenciál ke snížení obsahu mitochondriální DNA, neinkorporuje se trvale do mitochondriální DNA

a nepůsobí jako inhibitor mitochondriální DNA-polymerázy gama.

Klinická účinnost a bezpečnost

Zkušenosti u pacientů s HBeAg pozitivní CHB a kompenzovaným onemocněním jater

Jednoroční terapie lamivudinem v placebem kontrolovaných studiích významně potlačila replikaci

HBV DNA [34 až 57 % pacientů mělo hodnoty nižší, než byl detekční limit analýzy (Abbott

Genostics hybridizační testovací roztok, LLOD < 1,6 pg/ml)], normalizovala hodnoty ALT (40 až

72 % pacientů), navodila sérokonverzi HBeAg (ztrátu HBeAg a HBeAb s průkazem HBV DNA

[s konvenční analýzou] u 16 až 18 % pacientů), zlepšila histologický nález (38 až 52 % pacientů mělo

2 body poklesu Knodellova skóre – index histologické aktivity [HAI]) a zpomalila progresi fibrózy

(u 3 až 17 % pacientů) a progresi jaterní cirhózy.

Trvalá léčba lamivudinem po dobu dalších 2 let u pacientů, kterým selhalo dosažení HBeAg

sérokonverze v úvodních jednoročních kontrolovaných studiích, vedla k dalšímu zlepšení přemosťující

fibrózy. Z pacientů s YMDD mutací viru HBV vykázalo 41/82 (50 %) pacientů zlepšení jaterního

zánětu a 40/56 (71 %) pacientů bez YMDD mutace viru HBV vykázalo zlepšení. Zlepšení

přemosťující fibrózy bylo pozorováno u 19/30 (63 %) pacientů bez YMDD mutace a u 22/44 (50 %)

pacientů s mutací YMDD. Pět procent (3/56) pacientů bez YMDD mutace a 13 % (11/82) pacientů

s YMDD mutací vykázalo zhoršení zánětu jater ve srovnání se stavem před zahájením léčby. Progrese

cirhózy byla pozorována u 4/68 (6 %) pacientů s YMDD mutací, zatímco progrese cirhózy nebyla

pozorována u pacientů bez mutace.

V rozsáhlé terapeutické studii u asijských pacientů (NUCB3018) byl výskyt HBeAg sérokonverze

a normalizace ALT na konci pětiletého léčebného období 48 % (28/58) a 47 % (15/32). HBeAg

sérokonverze byla zvýšena u pacientů s elevací hladin ALT; 77 % (20/26) pacientů s ALT před léčbou

> 2x ULN sérokonvertovalo. Na konci pěti let měli všichni pacienti hladiny HBV DNA, které nebyly

detekovatelné, nebo nižší než hladiny před léčbou.

Další výsledky studie stavu YMDD mutace shrnuje tabulka 2.

Tabulka 2: Výsledky účinnosti po 5 letech podle YMDD stavu (asijská studie) NUCB3018.

Předmět %

YMDD-mutace HBV

YMDD

Non-YMDD

HBeAg sérokonverze

- Všichni pacienti

- Pacienti se základní ALT

1x ULN

- Pacienti se základní ALT > 2x ULN

neměřitelná HBV DNA

- Základní

- Týden 260

negativní

pozitivní < základní

pozitivní > základní

normalizované hodnoty ALT

- Základní

normální

nad normální

- Týden 260

normální

nad normální < základní

nad normální > základní

38 (15/40)

9 (1/11)

60 (9/15)

5 (2/40)

8 (2/25)

92 (23/25

28 (11/40)

73 (29/40)

46 (13/28)

21 (6/28)

32 (9/28)

72 (13/18)

33 (2/6)

100 (11/11)

6 (1/18)

100 (4/4)

33 (6/18)

67 (12/18)

50 (2/4)

50 (2/4)

Pacienti označení jako pacienti s YMDD mutací byli v ≥ 5 % případů nositeli YMDD mutace viru HBV v kterémkoliv ročním časovém

bodu v průběhu pětiletého období. Pacienti zařazení jako bez YMDD mutace byli v > 95 % případů nositeli divoké formy viru HBV ve

všech ročních časových bodech v průběhu pětileté studie.

Horní hranice normálu.

Roztok Abbott Genostics k hybridizačnímu testu (LLOD < 1,6 pg/ml).

Chiron Quantiplex assay (LLOD 0,7 Meq/ml).

Srovnávací data podle YMDD charakteru byla rovněž dostupná pro histologické hodnocení, ale pouze

do tří let. U pacientů s YMDD mutací HBV 18/39 (46 %) mělo zlepšenou nekroinflamační aktivitu

a 9/39 (23 %) vykázalo zhoršení. U pacientů bez mutace mělo 20/27 (74 %) zlepšenou

nekroinflamační aktivitu a 2/27 (7 %) měli tuto aktivitu zhoršenou.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/305971/2016

EMEA/H/C/000242

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Zeffix

lamivudinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Zeffix. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Zeffix.

Co je Zeffix?

Zeffix je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku lamivudin. Je k dispozici ve formě tablet

(100 mg) a perorálního roztoku (5 mg/ml).

K čemu se přípravek Zeffix používá?

Přípravek Zeffix se používá k léčbě dospělých (ve věku od 18 let) s chronickou (dlouhodobou)

hepatitidou B (onemocněním jater způsobeným infekcí virem hepatitidy B). Používá se k léčbě pacientů

kompenzovaným jaterním onemocněním (jsou-li játra poškozena, ale pracují normálně), kteří

rovněž vykazují známky toho, že virus se stále množí, a mají příznaky poškození jater (zvýšené

hladiny jaterního enzymu alaninaminotransferázy, označovaného ALT, a známky poškození při

vyšetření jaterní tkáně pod mikroskopem). Vzhledem k tomu, že virus hepatitidy B se může stát

vůči přípravku Zeffix odolný, lékaři by měli předepisovat tento přípravek pouze tehdy, pokud jiné

způsoby léčby, které by k vytvoření odolnosti viru vedly s menší pravděpodobností, nemohou být

použity,

dekompenzovaným jaterním onemocněním (kdy játra nepracují normálně). Z důvodu snížení rizika

vzniku odolnosti viru musí být přípravek Zeffix užíván v kombinaci s jiným léčivým přípravkem na

hepatitidu B, který nevyvolává odolnost viru stejným způsobem jako přípravek Zeffix.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Zeffix

EMA/305971/2016

strana 2/3

Jak se přípravek Zeffix používá?

Léčbu přípravkem Zeffix by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy B.

Doporučená dávka přípravku Zeffix je 100 mg jednou denně. U pacientů se sníženou funkcí ledvin je

třeba dávky snížit. Dávky nižší než 100 mg je zapotřebí podávat ve formě perorálního roztoku. Trvání

léčby závisí na stavu pacienta a jeho reakci na léčbu.

Pokud se virus hepatitidy B po 6 měsících léčby v krvi stále nachází, lékař by měl zvážit změnu léčby

nebo přidání jiného léčivého přípravku na hepatitidu B, aby se snížilo riziko vzniku odolnosti. Další

informace naleznete v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Zeffix působí?

Léčivá látka v přípravku Zeffix, lamivudin, je antivirotikum, které patří do třídy „nukleosidových

analogů”. Lamivudin narušuje činnost virového enzymu zvaného DNA polymeráza, který se podílí na

tvorbě virové DNA. Lamivudin znemožňuje viru tvořit DNA a zabraňuje tak jeho množení a šíření.

Jak byl přípravek Zeffix zkoumán?

Přípravek Zeffix byl zkoumán v pěti hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 1 083

dospělých s kompenzovaným jaterním onemocněním způsobeným chronickou hepatitidou B. Tři studie

srovnávaly přípravek Zeffix s placebem (neúčinným přípravkem), přičemž jedna z těchto studií se

zabývala zejména „HBeAG negativními” pacienty. Jedná se o pacienty infikované virem hepatitidy B,

který zmutoval (změnil se) a vyvolává formu chronické hepatitidy B, která je léčitelná obtížněji. Dvě

další studie srovnávaly přípravek Zeffix užívaný samostatně s alfa interferonem (jiným léčivým

přípravkem používaným při léčbě chronické hepatitidy B) užívaným samostatně a s kombinací

přípravku Zeffix a alfa interferonu.

Rovněž byly předloženy informace o užívání přípravku Zeffix u pacientů s dekompenzovaným jaterním

onemocněním.

Studie zahrnovaly několik měřítek účinnosti. Patřilo mezi ně vyhodnocení vývoje poškození jater po

jednom roce léčby prostřednictvím biopsie jater (odejmutí malého kousku jater a jeho vyšetření pod

mikroskopem) a dále měření jiných projevů onemocnění, jako je hodnota ALT nebo cirkulující DNA viru

hepatitidy B v krvi.

Jaký přínos přípravku Zeffix byl prokázán v průběhu studií?

U pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním byl přípravek Zeffix v rámci zpomalení progrese

jaterního onemocnění účinnější než placebo. Na základě vyšetření pomocí biopsie bylo zjištěno, že

přibližně u poloviny pacientů užívajících přípravek Zeffix došlo ke zmírnění poškození jater, zatímco při

užívání placeba se zlepšení objevilo u čtvrtiny pacientů. Přípravek Zeffix byl stejně účinný jako alfa

interferon.

U pacientů s dekompenzovaným jaterním onemocněním přípravek Zeffix také snížil hladiny DNA viru

hepatitidy B a hladiny ALT.

Zeffix

EMA/305971/2016

strana 3/3

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Zeffix?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Zeffix (zaznamenaným u více než 1 pacienta z 10) jsou

zvýšené hladiny ALT. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Zeffix je

uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Zeffix schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Zeffix převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo

uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Zeffix:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zeffix platné v celé Evropské unii dne

29. července 1999.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Zeffix je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Zeffix naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2016.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace