XPHE JUNIOR SE

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

ATC kód:
V06XX
Léková forma:
Prášek pro perorální suspenzi
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1X500G
Terapeutické oblasti:
POTRAVINY PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY (PZLÚ) (ČESKÁ ATC SKUPINA)

Přečtěte si celý dokument

11/ 05_b

Složení/Zloženie

100 g XPhe Junior

obsahuje/obsahuje:

Energie/Energia

kcal

1275

Proteiny/Proteíny (P)

Aminokyseliny/

Aminokyseliny (AA)

Karbohydráty/

Uhľohydráty

Vitamíny

miktari 100g

g protainde

Vitamíny

miktari 100g

g protainde

Vitamín/Vitamín A

0,024

Vitamín/Vitamín D

0,15

Vitamín/Vitamín E

0,27

Vitamín/Vitamín K

Vitamín/Vitamín B

0,035

Vitamín/Vitamín B

0,040

Vitamín/Vitamín B

0,045

Niacin/Niacín

0,44

Biotin/Biotín

Kyselina listová/

Kyselina listová

Vitamín/Vitamín B

0,09

Ca-D-pantotenát/

Ca-D-pantotenát

0,18

Karnitin/Karnitín

Taurin/Taurín

Cholin/Cholín

Myo-inositol/

Myo-inozitol

Minerály/Minerály

Draslík/Draslík

1875

Vápník/Vápník

1800

Hořčík*/Hořčík* mg

Fosfor/Fosfor

1001

Železo*/Železo* mg

0,36

Stopové prvky/Stopové prvky

Zinek/Zinok

0,36

Měď/Meď

0,04

Jód/Jód

Mangan/Mangán mg

0,08

Chróm/Chróm

Fluor/Fluór

1125

Molybden/

Molybdén

Selen/Selén

0,73

* Anpassung an den Bedarf gemäß § 14b (5)

Diätverordnung

Důležité pokyny: Užívat pouze pod

lékařským dohledem! Jen pro děti

ve věku 7 - 14 let s fenylketonurií

a hyperfenylalanynemií. Neslouží

jako

plnohodnotná

potravina.

Dbejte pokynů pro spotřebu!

Definice a indikce: XPhe Junior

směs aminokyselin bez fenylalaninu,

obohacena vitamíny, minerálními lát

kami a stopovými prvky. XPhe Junior

je doplňující vyvážená dieta vhodná

jako

bílkovinná

náhražka

k diete

tickým účelům pro děti ve věku 7 - 14

let s fenylketonurií a hyperfenylalani

nemií.

Dávkování:

Denní

spotřeba

XPhe

Junior

se orientuje podle věku a

tělesné

hmotnosti

podle

indivi

duální látkové výměny dítěte. Veškeré

změny v dávkování se určují po pravi

delných lékařských kontrolách.

Použití: Denní množství XPhe Junior

by mělo být rozděleno na 3-5 jed

notlivých dávek a užívá se jako tekutá

výživa

dohromady

s odpovída

jícím množstvím jiných výživových

prostředků. Dieta vyžaduje přísun i

přirozených bílkovin, karbohydrátů a

tuků podle potřeby.

Skladování:

Skladujte

v chladu

suchu. Nádobu po otevření pevně

uzavřete. Spotřebujte do 4 týdnů od

prvního otevření.

Dôležité pokyny: Užívať len pod

lekárskym dohľadom! Len pre deti

vo veku 7 - 14 rokov s fenylketo

-

núriou

a

hyper fe nyl alanynémiou.

Neslúži ako plnohodnotná potravi

-

na. Dodržujte pokyny spotreby!

Definícia a indikácia: XPhe Junior

je zmes aminokyselín bez fenylalaní

nu, obohatená vitamínmi, minerálny-

mi látkami a stopovými prvkami. XPhe

Junior

je doplňujúca vyvážená diéta

vhodná

bielkovinná

náhrada

na dietetické účely osobám vo veku 7

- 14 rokov s fenylketonúriou a hyper

fenylalaninémiou.

Dávkovanie: Denná spotreba XPhe

Junior

závisí od veku, telesnej hmot-

nosti a individuálnej látkovej výmeny

dieťaťa. Všetky zmeny dávkovania

určuje lekár na pravidelných lekár

skych prehliadkach.

Použitie: Dennú dávku XPhe Junior

rozdeľte na 3-5 častí a užívajte ako

tekutú výživu spolu so zodpoveda

júcim množstvom iných výživových

látok. Diéta vyžaduje prísun aj priro

dzených bielkovín, uhľohydrátov a

tukov podľa potreby.

Skladovanie: Skladujte na chladnom

a suchom mieste. Nádobu po otvore

ní pevne uzavrite. Balenie po otvorení

spotrebujte do 4 týždňov.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

XPhe

2

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace