Vistide

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
cidofovir
Dostupné s:
Gilead Sciences International Limited
ATC kód:
J05AB12
INN (Mezinárodní Name):
cidofovir
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
Retinitida cytomegaloviru
Terapeutické indikace:
Vistide je indikován k léčbě pacientů se syndromem získané imunodeficience (AIDS) a bez renální dysfunkce například o cytomegalovirovou retinitidu. Přípravek Vistide by měl být použit pouze tehdy, jsou-li jiné látky považovány za nevhodné.
Přehled produktů:
Revision: 21
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000121
Datum autorizace:
1997-04-23
EMEA kód:
EMEA/H/C/000121

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 19-01-2015
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 19-01-2015
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 19-01-2015
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 19-01-2015

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Přípavek již není registrován

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Vistide 75 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Cidofovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Vistide a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vistide používat

Jak se Vistide používá

Možné nežádoucí účinky

Jak př

ípravek Vistide uchovávat

Další

informace

1.

Co je přípravek Vistide a k čemu se používá

Vistide se používá k léčbě oční infekce nazývané CMV retinitida u pacientů s AIDS (syndrom

získané imunodeficince).

Vistide nevyléčí infekci CMV retinitidy, může však zlepšit Váš stav tím, že

oddálí progresi onemocnění.

Bezpečnost a účinnost přípravku Vistide nebyla prokázána pro jiná onemocnění než CMV retinitidu

u pacientů s AIDS.

Vistide musí podávat zdravotnický pracovník (lékař nebo zdravotní sestra) v nemocničním zařízení.

Co je to CMV retinitida?

CMV retinitida je oční infekce způsobená virem zvaným cytomegalovirus (CMV). CMV postihuje

sítnici oka a může způsobit ztrátu zraku a případně vést až ke slepotě. Pacienti s AIDS mají vysoké

riziko rozvoje CMV retinitidy nebo jiných forem CMV onemocnění, jako je kolitida (zánět tlustého

střeva). Léčba CMV retinitidy je nezbytná, aby se snížila možnost oslepnutí.

Vistide je protivirový přípravek, který blokuje dělení CMV tím, že zasahuje do tvorby virové DNA.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vistide používat

Nepoužívejte Vistide

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á)

na cidofovir nebo na kteroukoli další složku p

ří

pravku

Vistide.

Jestliže jste někdy měl onemocnění ledvin.

Jestliže nemůžete užívat přípravek probenecid

, vzhledem k těžké alergii na probenecid nebo

jiné přípravky obsahující sulfanilamid (např. sulfamethoxazol).

Pokud se Vás něco z výše jmenovaného týká, informujte svého lékaře.

Přípravek Vistide Vám nesmí

být podáván.

Přípavek již není registrován

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Vistide je zapotřebí

Hlavním nežádoucím účinkem při léčbě přípravkem Vistide je poškození ledvin.

snížení rizika poškození ledvin dostanete s každou dávkou přípravku Vistide

nitrožilně

tekutiny (fyziologický roztok – roztok chloridu sodného)

a před každou dávkou a po každé

dávce přípravku Vistide

tablety probenecidu

(další informace, viz bod 3 níže). Ošetřující lékař

Vás může rovněž poučit, abyste vypil/a velké množství tekutin. Lékař bude před každou dávkou

přípravku Vistide sledovat funkci Vašich ledvin. Lékař může léčbu přípravkem Vistide ukončit,

pokud se objeví změny funkce Vašich ledvin.

Pokud máte cukrovku, oznamte to svému lékaři.

U pacientů s cukrovkou se musí Vistide

užívat s opatrností vzhledem k možnému zvýšenému riziku rozvoje nízkého tlaku v oku

(oční

hypotonie)

Během léčby přípravkem Vistide musíte docházet na pravidelná oční vyšetření,

kvůli

možnému vzniku podráždění, zánětu nebo ot

oku oka.

Jakmile se u Vás objeví bolest,

zčervenání nebo svědění oka nebo změny zraku, informujte neprodleně svého lékaře.

Vistide způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a snížení počtu spermií

(hypospermii)

. I když

tento nález nebyl pozorován v klinických studiích s přípravkem Vistide, mohou se tyto změny u

člověka objevit a způsobit tak neplodnost.

U mužů je nezbytné během léčby přípravkem

Vistide a 3 měsíce po léčbě používat bariérovou metodu antikoncepce.

Vistide není určen k léčbě HIV infekce. Vistide nezabrání přenosu infekce HIV na další osoby,

je tedy nutné nadále dodržovat veškerá opatření k zabránění přenosu HIV.

Použití u dětí

Vistide nebyl u dětí studován.

Tento přípravek proto nesmí být u dětí používán.

Vzájemné působení s dalšími léčivými př

ípravky

Informujt

e svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

v nedávné době,

a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože mohou

mít vliv na účinek přípravku Vistide nebo probenecidu a naopak.

Je velmi důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte další přípravky, které by mohly

poškodit ledviny.

Mezi ně patří:

přípravky obsahující tenofovir, které se používají k léčbě infekce HIV-1 a/nebo chronické

hepatitidy (zánětu jater) B

aminoglykosidy, pentamidin nebo vankomycin (na bakteriální infekce)

amfotericin B (na plísňové infekce)

foskarnet (na virové infekce)

adefovir (na HBV infekce - infekce virem hepatitidy B)

Podávání těchto přípravků musí být ukončeno

nejméně 7 dní

před podáním přípravku Vistide.

Probenecid se může vzájemně ovlivňovat s jinými přípravky často používanými k léčbě AIDS

nebo chorob souvisejících s AIDS, jako je zidovudin (AZT). Pokud užíváte zidovudin, poraďte

se s léka

m, zda dočasně vysadit zidovudin nebo snížit dávku zidovudinu o 50% ve dnech, kdy

dostáváte Vistide a probenecid.

Možnost vzájemného ovlivňování mezi přípravkem Vistide a inhibitory anti-HIV proteáz nebyla

zjišťována.

Přípavek již není registrován

Používání přípravku Vistide s jídlem a pitím

Než je Vám přípravek Vistide podán,

je třeba se najíst

. Ošetřující lékař Vás může poučit, abyste před

podáním přípravku Vistide vypil/a velké množství tekutin.

Těhotenství a kojení

V případě, že jste těhotná, byste neměla dostávat Vistide.

Pokud během podávání přípravku

Vistide otěhotníte, musíte o tom ihned informovat svého lékaře. Bylo prokázáno, že Vistide

způsobuje poškození u nenarozených zvířat a proto je možné ho v těhotenství užívat pouze

pokud případný přínos léčby odůvodní rizika pro plod.

Jestliže můžete otěhotnět, musíte

používat účinnou metodu antikoncepce

během léčby přípravkem Vistide a 1 měsíc po ní

,

abyste neotěhotněla.

Pokud kojíte, nesmíte dostávat Vistide

. Není známo, zda přípravek Vistide přechází do těla

dítěte m

ateřským mlékem. Protože do mateřského mléka se vylučuje mnoho přípravků, kojící

matky musí ukončit užívání přípravku Vistide, nebo přestat kojit, pokud v léčbě přípravkem

Vistide pokračují.

Obecně vzato, ženy s HIV by neměly kojit

, aby se zabránilo přenosu HIV mateřským mlékem

na novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vistide může působit krátkodobé nežádoucí účinky, jako je únava nebo slabost.

Pokud řídíte

motorová vozidla nebo pracujete se stroji, poraďte se se svým lékařem,

sdělí Vám doporučení

týkající se ukončení těchto činností na základě Vašeho onemocnění a snášenlivosti přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Vistide

Tento přípravek obsahuje 2,5 mmol (nebo 57 mg) sodíku v jedné injekční lahvi

čce, což je nutné vzít

v úvahu

, pokud máte dietu s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Vistide používá

Vistide se podává

intravenózní infuzí (tzv.

„kapačkou“ do žíly).

Ne

smí se podávat jinými způsoby,

včetně intraokulární injekce (přímou injekcí do oka) ani povrchově (na kůži). Vistide musí podávat

lékař nebo zdravotní sestra s dostatečnými zkušenostmi s léčením pacientů s AIDS.

Lékař nebo zdravotní sestra přenesou příslušnou dávku přípravku Vistide z injekční lahvičky do

infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% (normálního) fyziologického roztoku. Celý objem vaku

Vám bude podán do žíly infuzí trvající 1 hodinu při stálé rychlosti infuze a pomocí běžné infuzní

pumpy. Doporučené dávkování, frekvence užívání nebo rychlost infuze nesmí být překročeny. Na

konci této příbalové informace jsou pro zdravotnické pracovníky uvedeny další pokyny týkající se

způsobu podání přípravku Vistide.

K snížení rizika poškození ledvin musí být s každou infuzí přípravku Vistide podány tablety

probenecidu a nitrožilně tekutiny (fyziologický roztok – roztok chloridu sodného).

(Viz podbody

„Jak podávat probenecid s přípravkem Vistide“ a „Jak se před přípravkem Vistide intravenózně (do

žíly) podávají tekutiny“ níže.)

Dávka u dospělých

Potřebná dávka se vypočítá na základě Vaší

tělesné hmotnosti.

Přípavek již není registrován

Zahajovací (úvodní) léčba

Doporučená dávka přípravku Vistide je u pacientů s normální funkcí ledvin 5 mg na kg tělesné

hmotnosti, podávaná

jednou týdně dva po sobě následující týdny.

Udržovací léčba

Za dva týdny po ukončení zaváděcí léčby je doporučená udržovací dávka přípravku Vistide u pacientů

s normální funkcí ledvin 5 mg na kg tělesné hmotnosti, podávaná

jednou za dva týdny

Úprava dávky

Pokud máte problémy s ledvinami,

Vistide pro Vás nemusí být vhodnou léčbou. Před každou infuzí

přípravku Vistide Vám bude odebrána moč a/nebo krev na vyšetření funkce ledvin. Pacientům

s prokázanou sníženou funkcí ledvin může být podání přípravku Vistide přerušeno nebo ukončeno,

podle individuálního stavu pacienta.

Pokud Vám byla náhodně podána větší dávka přípravku Vistide než Vám byla předepsána,

sdělte to

ihned ošetřujícímu lékaři.

Jak podávat probenecid s přípravkem Vistide

Tablety probenecidu se podávají ke snížení rizika poškození ledvin.

Musíte ústy užít 3 dávky

tablet probenecidu v den, kdy se podává Vistide, jak je uvedeno v následující tabulce:

Čas

Dávka

3 hodiny před zahájením infuze přípravku Vistide

2 g probenecidu

2 hodiny po ukončení infuze přípravku Vistide

1 g probenecidu

8 hodin po ukončení infuze přípravku Vistide

1 g probenecidu

Celkem

4 g probenecidu

Probenecid se užívá pouze v tentýž den, kdy je podán přípravek Vistide.

Jak se před přípravkem Vistide intravenózně (do žíly) podávají tekutiny

Normální fyziologický roztok se podává za účelem snížení rizika poškození ledvin

. Měl/a byste

dostat celkem 1 litr 0,9% (normálního) fyziologického roztoku nitrožilně (tzv. „kapačkou“ do žíly)

před každou dávkou přípravku Vistide. Fyziologický roztok má být podáván v infuzi po dobu 1 hodiny

bezprostředně před každou infuzí přípravku Vistide. Pokud můžete tolerovat další příjem tekutin,

může Vám Váš lékař podat druhý litr tekutiny. Pokud se podává druhý litr, pak se podává infuze spolu

s infuzí přípravku Vistide nebo bezprostředně po ní. Infuze druhého litru fyziologického roztoku trvá

1-3 hodiny. Váš lékař Vás může rovněž poučit, abyste pil/a hodně tekutin.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku,

zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Vistide nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Tyto nežádoucí účinky obvykle ustoupí při ukončení léčby přípravkem Vistide.

Pokud se kterýkoli z

nežádoucích ú

činků vyskytne v z

ávažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to okamžitě svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným při léčbě přípravkem Vistide je poškození ledvin.

Přípavek již není registrován

Velmi časté nežádoucí účinky

(Mohou se objevit u více než 1 uživatele z 10)

nízký počet bílých krvinek, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, bílkovina v moči, zvýšená hladina

kreatininu v krvi (ukazatel funkce ledvin), ztráta vlasů, vyrážka, slabost či únava a horečka.

Časté nežádoucí účinky

(Mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů ze 100)

zánět oka, snížený nitrooční tlak, obtížné nebo namáhavé dýchání, dušnost, průjem a zimnice.

Jakoukoliv bolest, zarudnutí nebo svědění oka nebo změny vidění oznamte ihned svému lékaři,

aby mohla být přehodnocena Vaše léčba.

Další nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku na trh zahrnují selhání ledvin, poškození

tubulárních buněk ledvin, zánět slinivky břišní a zhoršení sluchu.

Možné nežádoucí účinky užití probenecidu

Velmi časté nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s užitím probenecidu

(Mohou se objevit u více než 1 uživatele z 10)

nevolnost, zvracení, vyrážka a horečka.

Časté nežádoucí účinky pravděpodobně spojené s užitím probenecidu

(Mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů ze 100)

bolesti hlavy, slabost či únava, zimnice a alergické reakce.

Aby se snížilo riziko nevolnosti a/anebo zvracení souvisejícího s užíváním probenecidu,

měl/a byste

se před každou dávkou najíst.

Váš lékař Vám může doporučit přípravky ke snížení nežádoucích

účinků probenecidu, jako jsou antiemetika (přípravky proti zvracení), antihistaminika (přípravky proti

alergii) a/nebo paracetamol.

Probenecid může též způsobit jiné nežádoucí účinky zahrnující ztrátu chuti k jídlu, bolest dásní,

návaly horka, ztrátu vlasů, závrať, snížení počtu červených krvinek a častější močení. Byly hlášeny

alergické reakce se zánětem kůže, svěděním, kopřivkou a vzácně závažné alergické reakce a závažné

kožní reakce. Objevila se i hlášení sníženého počtu bílých krvinek, otravy jater nebo ledvin a rozkladu

červených krvinek. Došlo i ke snížení počtu krvinek a krevních destiček.

Před předepsáním probenecidu by se měl Váš lékař seznámit s dalšími informacemi o bezpečnosti

přípravku probenecid.

Měl/a byste si rovněž přečíst příbalovou informaci k probenecidu.

5.

Jak přípravek Vistide uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Vistide nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku.

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

Přípavek již není registrován

6.

Další informace

Co Vistide obsahuje

Léčivou látkou přípravku Vistide 75 mg/ml je cidofovir.

Jeden mililitr obsahuje 75 mg bezvodého

cidofoviru. Jedna injekční lahvička obsahuje 375 mg/5 ml bezvodého cidofoviru.

Pomocnými látkami jsou:

hydroxid sodný

kyselina chlorovodíková

voda na injekci

Jak Vistide vypadá a co obsahuje toto balení

Vistide se dodává v injekčních lahvičkách z čirého skla jako sterilní koncentrát pro přípravu infuzního

roztoku s obsahem 375 mg léčivé látky, bezvodého cidofoviru, v 5 ml vody na injekci (koncentrace

75 mg/ml). Složení je upraveno na hodnotu pH pomocí hydroxidu sodného (a podle potřeby kyseliny

chlorovodíkové) a neobsahuje žádné konzervační látky.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Velká Británie

Výrobce

Gilead Sciences Limited

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill Co. Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 79

България

Gilead Sciences International Ltd

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820

Magyarország

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Česká republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Malta

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 3698

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Eesti

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 2

60 830

Přípavek již není registrován

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o. o.

Tel: + 48 22 262 8702

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

România

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ireland

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Slovenija

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences International Ltd

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd

Tel: + 44 (0) 1223 897555

Lietuva

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury: http://www.ema.europa.eu/.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

ed použitím je nutné injekční lahvičky s přípravkem Vistide zrakem prohlédnout. Pokud injekční

lahvička obsahuje viditelné částečky nebo je změněna barva, injekční lahvička se nesmí použít.

Při přípravě, podání a likvidaci přípravku Vistide se doporučuje dodržovat příslušná bezpečnostní

opatření, včetně použití příslušného bezpečnostního vybavení. Příprava zředěného roztoku přípravku

Vistide se má provádět v bezpečnostním boxu s laminárním prouděním. Pracovníci připravující

rekonstituovaný roztok musí mít chirurgické rukavice, bezpečnostní brýle a operační plášť se

zavazováním na zádech a s úpletovými manžetami. Pokud se Vistide dostane do kontaktu s kůží,

pečlivě umyjte a řádně opláchněte vodou příslušnou oblast.

Přípavek již není registrován

Příslušná dávka přípravku Vistide se musí přenést z injekční lahvičky do infuzního vaku obsahujícího

100 ml 0,9% (normálního) fyziologického roztoku. Celý objem vaku se musí podat do žíly pacienta

infuzí trvající 1 hodinu při stálé rychlosti infuze a pomocí běžné infuzní pumpy. Doporučené

dávkování, frekvence užívání nebo rychlost infuze nesmí být překročeny.

Chemická stabilita přípravku Vistide ve směsi s fyziologickým roztokem byla prokázána ve

skleněných lahvích, v infuzních vacích složených z polyvinylchloridu (PVC) a z kopolymeru

etylen/propylen a u setů pro i.v. podávání s ventilem na bázi PVC. Jiné typy hadiček i.v. setů a

infuzních vaků nebyly zkoumány.

Nebyla zkoumána možnost ředění s Ringerovým roztokem, Ringerovým roztokem s laktátem nebo

bakteriostatickými infuzními tekutinami.

Z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek použít okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu až 24 hodin při teplotě 2-8°C, pokud

naředění probíhá za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Uchovávání po dobu

delší než 24 hodin nebo zmrazení se nedoporučuje. Infuzní vaky uchovávané v lednici se před

použitím mají ponechat při pokojové teplotě ohřát.

Vistide se dodává v injekčních lahvičkách pro jedno použití. Částečně použité injekční lahvičky je

nutné zlikvidovat.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Přípavek již není registrován

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vistide 75 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden mililitr obsahuje cidofovirum anhydricum 75 mg. Jedna injekční lahvička obsahuje 375 mg/5 ml

léčivé látky cidofovirum anhydricum.

Pomocné látky:

Jedna injekční lahvička (5 ml) obsahuje přibližně 2,5 mmol (57 mg) sodíku, který je součástí

pomocných látek.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Čirý roztok.

Složení je upraveno na hodnotu pH 7,4.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Vistide je indikován k léčbě CMV retinitidy u dospělých se syndromem získané imunodeficience

(AIDS) a bez renální dysfunkce. Vistide by se měl používat pouze v případech, kdy jsou jiné léky

považovány za nevhodné.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu může předepisovat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou HIV infekce.

Před každým podáním přípravku Vistide mají být vyšetřeny koncentrace kreatininu v séru a bílkoviny

v moči. Vistide je nutné podávat současně s perorálním probenecidem a intravenózním fyziologickým

roztokem, jak je popsáno níže (viz bod 4.4 pro příslušná doporučení a bod 6.6 pro informace o získání

probenecidu).

Dávkování

Dospělí:

Zahajovací léčba. Doporučená dávka cidofoviru je 5 mg/kg tělesné hmotnosti (podaná jako

intravenózní infuze při konstantní rychlosti během 1 hodiny) podávaná jednou týdně dva po sobě

následující týdny.

Udržovací léčba.

Začíná dva týdny po ukončení zahajovací léčby a doporučená udržovací dávka

cidofoviru je 5 mg/kg tělesné hmotnosti (podaná jako intravenózní infuze při konstantní rychlosti

během 1 hodiny) podávaná jednou za dva týdny.

Ukončení udržovací léčby cidofovirem je nutné zvážit s ohledem na místní doporučení pro léčbu

pacientů s HIV infekcí.

Přípavek již není registrován

Populace starších pacientů:

Bezpečnost a účinnost přípravku Vistide v léčbě onemocnění CMV u pacientů starších 60 let nebyla

stanovena. Protože starší osoby mají často sníženou glomerulární funkci, je zapotřebí věnovat zvláštní

pozornost hodnocení funkce ledvin před podáním a během podání přípravku Vistide.

Nedostatečnost ledvin:

Nedostatečnost ledvin [clearance kreatininu ≤ 55 ml/min nebo proteinurie 2+ a vyšší (≥ 100 mg/dl)] je

kontraindikací pro používání přípravku Vistide (viz bod 4.3 a bod 4.4).

Jaterní nedostatečnost:

Bezpečnost a účinnost přípravku Vistide u pacientů s onemocněním jater nebyla stanovena a proto by

měl být této populaci pacientů podáván s opatrností.

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost přípravku Vistide u dětí do 18 let nebyla ještě stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. Podávání přípravku Vistide dětem do 18 let se nedoporučuje.

Způsob podání

Opatření při zacházení s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním:

ři přípravě,

podání a likvidaci přípravku Vistide se doporučuje dodržovat příslušná bezpečnostní

opatření, včetně použití příslušného bezpečnostního vybavení. Příprava rekonstituovaného roztoku

přípravku Vistide se má provádět v bezpečnostním boxu s laminárním prouděním. Pracovníci

připravující rekonstituovaný roztok musí mít chirurgické rukavice, bezpečnostní brýle a operační plášť

se zavazováním na zádech a s úpletovými manžetami. Pokud se Vistide dostane do kontaktu s kůží,

pečlivě umyjte a řádně opláchněte vodou příslušnou oblast. (Viz bod 6.6.)

Vistide je určen pouze pro intravenózní infuzi. Doporučené dávky, frekvence podávání nebo rychlost

infuze nesmí být překročeny. Před podáním musí být Vistide rozpuštěn v 100 ml 0,9% (normálního)

fyziologického roztoku. Celý objem se pacientovi podá intravenózně infuzí, při konstantní rychlosti po

dobu 1 hodiny pomocí standardní infuzní pumpy. K minimalizaci potenciální nefrotoxicity je nutné

s každou infuzí přípravku Vistide podat perorální probenecid a provést prehydrataci intravenózním

fyziologickým roztokem (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

Podávání cidofoviru je kontraindikováno u pacientů, kterým není možno podávat probenecid nebo jiné

přípravk

y obsahující sulfanilamid (viz bod 4.4 Prevence nefrotoxicity).

Vistide je kontraindikován u pacientů s nedostatečností ledvin (viz bod 4.2).

Současné podávání přípravku Vistide a dalších potenciálně nefrotoxických látek je kontraindikováno

(viz bod 4.4).

Přímá intraokulární injekce přípravku Vistide je kontraindikovaná. Přímá injekce může vést

k významnému snížení nitroočního tlaku a zhoršení zraku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vistide je určen pouze pro intravenózní infuzi a nesmí být podáván jinými způsoby, včetně

intraokulární injekce ani topicky. Vistide smí být podán v infuzi pouze do žil s přiměřeným průtokem

krve, aby bylo umožněno rychlé naředění a distribuce.

Bezpečnost a účinnost přípravku Vistide nebyla prokázána pro jiná onemocnění než CMV retinitidu

u dospělých s AIDS.

Přípavek již není registrován

Nedostatečnost ledvin/hemodialýza

Terapie přípravkem Vistide nesmí být zahájena u pacientů s clearance kreatininu ≤ 55 ml/min nebo

proteinurií 2+ a vyšší (≥ 100 mg/dl), protože nejsou známy optimální zahajovací a udržovací dávky u

pacientů se středně těžkým až těžkým poškozením ledvin. Účinnost a bezpečnost cidofoviru u těchto

onemocnění nebyla zkoumána.

Bylo prokázáno, že „high flux“ hemodialýzou lze dosáhnout snížení hladin cidofoviru v séru přibližně

o 75%. Hemodialýzou se odstraní 51,9 ± 11,0% podané dávky.

Nefrotoxicita

Nefrotoxicita závislá na dávce představuje hlavní toxický účinek limitující velikost podané dávky

cidofoviru (viz bod 4.8). Bezpečnost cidofoviru nebyla hodnocena u pacientů užívajících jiné látky, o

nichž je známo, že jsou potenciálně nefrotoxické (např. tenofovir, aminoglykosidy, amfotericin B,

foskarnet, intravenózní pentamidin, adefovir a vankomycin).

Vistide se nemá z důvodu rizika Fanconiho syndromu podávat současně s léčivými přípravky s

obsahem tenofovir-disoproxyl-fumarátu (viz bod 4.5).

Léčbu potenciálně nefrotoxickými látkami je doporučeno ukončit nejméně 7 dní před zahájením léčby

cidofovirem.

U pacientů léčených dávkami 3,0 mg/kg, 5,0 mg/kg nebo 10 mg/kg bez současného podávání

probenecidu došlo k poškození buněk proximálních tubulů včetně glykosurie, poklesu hladiny fosfátů,

kyseliny močové a bikarbonátů v séru a zvýšení kreatininu v séru. U některých pacientů byly příznaky

nefrotoxicity částečně reverzibilní. Současné podání probenecidu je nezbytné pro zmírnění případné

nefrotoxicity cidofoviru na míru, kdy je přijatelný poměr přínosu/rizika léčby cidofovirem.

Prevence nefrotoxicity

Léčba musí být doplněna perorálně podávaným probenecidem a dostatečnou intravenózní prehydratací

fyziologickým roztokem (viz bod 6.6 pro informace o získání probenecidu) s každou dávkou

cidofoviru. Všechny klinické studie týkající se klinického hodnocení účinnosti cidofoviru byly

prováděny se současným podáváním probenecidu. Tři hodiny před dávkou cidofoviru se podávají 2 g

probenecidu a 1 g se podá za 2 a 8 hodin po ukončení hodinové infuze cidofoviru (celková dávka je

tedy 4 g probenecidu). Aby se snížila možnost vzniku nauzey a/nebo zvracení spojených s podáním

probenecidu, pacientům je doporučeno najíst se před každou dávkou probenecidu. Může být nezbytné

podání antiemetika.

U pacientů, u kterých se vyvinou příznaky alergie nebo přecitlivělosti na probenecid (např. vyrážka,

horečka, zimnice a anafylaxe), je třeba zvážit profylaktické nebo terapeutické použití příslušného

antihistaminika a/anebo paracetamolu.

U pacientů, kteří nemohou dostávat probenecid vzhledem ke klinicky významné přecitlivělosti na

léčivou látku nebo přípravek nebo na jiné přípravky obsahující sulfanilamid, je podání cidofoviru

kontraindikováno. Používání cidofoviru bez současného podání probenecidu nebylo dosud klinicky

zkoušeno. Nedoporučuje se používat program ke snížení přecitlivělosti na probenecid.

Kromě probenecidu musí dostat pacienti celkem 1 litr 0,9% (normálního) fyziologického roztoku

intravenózně bezprostředně před každou infuzí cidofoviru. Pacienti, kteří mohou tolerovat další p

řísun

tekutin, m

ohou dostat s každou dávkou cidofoviru celkem až 2 litry 0,9% fyziologického roztoku

intravenózně. První litr fyziologického roztoku se podává po dobu 1 hodiny bezprostředně před infuzí

cidofoviru a, pokud se podá druhý litr, pak se podává infuze po dobu 1-3 hodin počínaje spolu s infuzí

nebo bezprostředně po infuzi cidofoviru.

Pokud koncentrace kreatininu v séru vzroste o ≥ 44 µmol/l (≥ 0,5 mg/dl) nebo pokud se objeví

přetrvávající proteinurie 2+ a vyšší, léčba cidofovirem má být přerušena a je doporučeno provést

intravenózní hydrataci. Pacienty s proteinurií 2+ a vyšší je nutné hydratovat a vyšetření se poté

zopakuje. Pokud i po hydrataci přetrvává proteinurie 2+ a vyšší, léčba cidofovirem musí být ukončena.

Přípavek již není registrován

Pokud se u pacientů s proteinurií 2+ a vyšší, která přetrvává i po intravenózní hydrataci, pokračuje

v léčbě cidofovirem, může to vést k dalšímu poškození buněk proximálních tubulů, včetně glykosurie,

poklesu fosfátů, kyseliny močové a bikarbonátů v séru a zvýšení kreatininu v séru.

Při změnách funkce ledvin je třeba léčbu přerušit a případně i ukončit. U pacientů, kteří se plně

uzdravili z nefrotoxicity způsobené cidofovirem, nebyl dosud hodnocen poměr přínosu a rizika nového

zahájení léčby cidofovirem.

Sledování pacienta

Zdá se, že proteinurie je časným a citlivým indikátorem nefrotoxicity vyvolané cidofovirem.

Pacientům léčeným cidofovirem musí být prováděna vyšetření kreatininu v séru a bílkoviny v moči ze

vzorků odebraných do 24 hodin před podáním každé dávky cidofoviru. Před každou dávkou

cidofoviru je nutné rovněž vyšetřit diferenciální počet bílých krvinek (viz bod 4.8).

Oční příhody

Pacientům užívajícím cidofovir je doporučeno docházet na pravidelné oční vyšetření kvůli možnému

výskytu uveitidy/iritidy a oční hypotonie. V případě uveitidy/iritidy je nutné cidofovir vysadit,

nereaguje-li pacient na léčbu topickými kortikosteroidy nebo se onemocnění zhoršuje, případně pokud

se uveitida/iritida po úspěšné léčbě znovu objeví.

Jiné

Cidofovir je nutné považovat za potenciální lidský kancerogen (viz bod 5.3).

Je třeba opatrnosti při zvažování léčby cidofovirem u pacientů s diabetes mellitus, a to vzhledem

k potenciálně zvýšenému riziku rozvoje oční hypotonie.

Mužům je nutné sdělit, že cidofovir způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a hypospermii. I když

tento nález nebyl v klinických studiích s cidofovirem pozorován, mohou se tyto změny u člověka

objevit a způsobit tak neplodnost. Mužům je nutné doporučit používat během léčby cidofovirem a

3 měsíce po léčbě bariérovou metodu antikoncepce (viz body 4.6 a bod 5.3).

Je nutné nadále dodržovat veškerá opatření k zabránění přenosu HIV.

Pomocné látky

Tento přípravek obsahuje přibližně 2,5 mmol (nebo 57 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, což je

nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Existuje riziko, že souběžná léčba přípravkem Vistide a přípravků obsahujících tenofovir-disoproxyl-

fumarát vyvolá farmakodynamickou interakci a zvýší riziko vzniku Fanconiho syndromu (viz

bod 4.4).

Probenecid zvyšuje AUC zidovudinu. Pacienty užívající oba léky je nutné důkladně sledovat, zda se u

nich neobjeví známky hematologické toxicity vyvolané zidovudinem.

Pokud mají být souběžně s probenecidem podávány jiné NRTI přípravky (nukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy) je nutné nahlédnout do jejich informací o přípravku a vyhledat příslušná

doporučení.

V klinických studiích nebyly hodnoceny interakce cidofoviru/probenecidu a přípravků proti HIV nebo

přípravků užívaných k léčbě běžných chronických virových infekcí u této skupiny pacientů, jako je

hepatitida vyvolaná HCV a HBV.

O probenecidu je známo, že zvyšuje expozici mnoha látek (např. paracetamolu, acykloviru, inhibitorů

ACE, kyseliny aminosalicylové, barbiturátů, benzodiazepinů, bumetanidu, klofibrátu, methotrexátu,

famotidinu, furosemidu, NSAID, teofylinu a zidovudinu).

Přípavek již není registrován

Při současném předepsání cidofoviru/probenecidu a dalších látek je proto nutné se seznámit s aktuální

verzí SPC probenecidu (nebo jiným vhodným zdrojem) a příslušnou informací pro preskripci dalších

souběžně podávaných přípravků, pro získání úplných informací týkajících se lékových interakcí a

jiných vlastností těchto přípravků.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/Antikoncepce u mužů a žen:

Ženy ve fertilním věku musí během léčby cidofovirem a po ukončení terapie používat účinnou

antikoncepci. Mužům je nutné doporučit používat během léčby cidofovirem a 3 měsíce po léčbě

bariérovou metodu antikoncepce (viz bod 4.4).

Těhotenství:

Údaje o podávání cidofoviru těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Vistide se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení:

Není známo, zda se cidofovir/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené

novorozence/děti nelze vyloučit. Kojení má být během léčby cidofovirem přerušeno.

Fertilita:

Neexistují žádné studie vlivu cidofoviru na fertilitu mužů a žen. Mužům je nutné sdělit, že cidofovir

způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a hypospermii. I když tento nález nebyl v klinických studiích

s cidofovirem pozorován, mohou se tyto změny u člověka objevit a způsobit tak neplodnost.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cidofovir má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Během léčby cidofovirem

se mohou objevit nežádoucí účinky jako je astenie. Je doporučeno, aby lékař projednal toto riziko

s pacientem a na základě stavu jeho onemocnění a snášenlivosti léku mu dal příslušná individuální

doporučení.

4.8

Nežádoucí účinky

V tabulce je uveden seznam nežádoucích účinků zaznamenaných během klinických studií nebo

sledování po uvedení přípravku na trh podle tříd orgánových systémů a četnosti. V každé skupině

četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako:

velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a četnost není známa

(četnost není m

ožné z dostupných zdrojů určit). Nežádoucí účinky zaznamenané po uvedení přípravku

na trh jsou uvedeny kurzívou.

Nežádoucí účinky s možnou nebo pravděpodobnou souvislostí s podáváním cidofoviru, získané

na základě zkušeností z klinických studií a sledování po uvedení přípravku na trh

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Neutropenie

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolest hlavy

Poruchy oka

Časté

Iritida, uveitida, oční hypotonie (viz

bod 4.4)

Přípavek již není registrován

Poruchy ucha a labyrintu

Četnost není známa

Zhoršení sluchu

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení

Časté

Průjem

Četnost není známa

Zánět slinivky břišní

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Alopecie, vyrážka

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté

Proteinurie, zvýšená hladina kreatininu

v krvi (viz bod 4.4)

Časté

Selhání ledvin

Méně časté

Získaný Fanconiho syndrom

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Astenie, horečka

Časté

Zimnice

Při sledování po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy selhání ledvin (a příhody možná

způsobené selháním ledvin, např. zvýšená hladina kreatininu v krvi, proteinurie, glykosurie), z nichž

některé byly fatální. Byly rovněž hlášeny případy akutního selhání ledvin po pouze jedné nebo dvou

dávkách cidofoviru.

Při jakémkoliv nálezu glykosurie, proteinurie/aminoacidurie, hypouricémie, hypofosfatémie a/nebo

hypokalémie by měl být okamžitě vzat v úvahu Fanconiho syndrom související s podáním cidofoviru.

V následující tabulce jsou uvedeny nežádoucí účinky v možné nebo pravděpodobné souvislosti s

podáváním probenecidu, získané na základě zkušeností z klinických studií:

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Vyrážka

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Horečka

Časté

Asténie, zimnice

Probenecid může dále způsobit jiné nežádoucí účinky jako anorexii, bolest dásní, návaly horka,

alopecii, závrať, anémii a polakisurii. Objevily se reakce z přecitlivělosti s dermatitidou, svěděním,

kopřivkou a vzácně s anafylaxí a Stevens-Johnsonovým syndromem. Byly hlášeny i leukopenie,

nekróza jater, nefrotický syndrom a aplastická anémie. Objevila se též hemolytická anémie, která

může souviset s nedostatkem G6DP. Při současném předepsání cidofoviru a probenecidu je proto

nutné se seznámit s aktuální verzí SPC probenecidu (nebo jiným vhodným zdrojem) pro získání

úplných informací o bezpečnostním profilu a ostatních vlastnostech tohoto přípravku.

4.9

Předávkování

Byly popsány dva případy předávkování cidofovirem. V obou případech došlo k předávkování během

první úvodní dávky a nebyla pak podána již žádná další dávka cidofoviru. Jeden pacient dostal

jednorázovou dávku 16,4 mg/kg a druhý nemocný dostal jednorázovou dávku 17,3 mg/kg. Oba

pacienti byli hospitalizováni a dostali profylakticky perorální probenecid a byli intenzivně hydratováni

Přípavek již není registrován

po dobu 3 až 7 dní. U jednoho pacienta se vyskytly mírné přechodné změny funkce ledvin, zatímco u

druhého pacienta nebyly žádné změny funkce ledvin pozorovány (viz bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antivirotika pro systémové použití, nukleosidy a nukleotidy s výjimkou

inhibitorů reverzní transkriptázy, ATC kód: J05AB12

Obecně

Cidofovir je analog cytidinu s aktivitou proti lidskému cytomegaloviru (HCMV)

in vitro

in vivo

Kmeny HCMV, které jsou rezistentní na ganciklovir mohou být ještě citlivé na cidofovir.

Mechanismus účinku

Cidofovir potlačuje replikaci HCMV selektivní inhibicí syntézy virové DNA. Biochemická data

podporují selektivní inhibici DNA polymeráz HSV-1, HSV-2 a HCMV cidofovir difosfátem, což je

aktivní intracelulární metabolit cidofoviru.

Cidofovir difosfát inhibuje tyto virové polymerázy v koncentracích, které jsou 8-600x nižší než

koncentrace potřebné k inhibici lidských buněčných polymeráz alfa, beta a gama. Inkorporace

cidofoviru do virové DNA má za následek snížení rychlosti syntézy virové DNA.

Cidofovir vstupuje do buněk pomocí tekuté fáze endocytózy a je fosforylován na cidofovir monofosfát

a následně na cidofovir difosfát. Protrahované antivirové účinky cidofoviru souvisí s poločasy jeho

metabolitů. Cidofovir difosfát přetrvává uvnitř buněk s poločasem 17-65 hodin. Sloučenina cidofovir

fosfát-cholin má poločas 87 hodin.

Antivirový účinek

Cidofovir je

in vitro

účinný proti HCMV, který je členem třídy Herpesviridae. Antivirová účinnost je

pozorována v koncentracích významně pod těmi, které způsobují smrt buněk.

Citlivost na cidofovir

in vitro

je uvedena v následující tabulce:

Inhibice dělení viru cidofovirem v buněčné kultuře

Virus

(μM)

divoký typ izolátů CMV

izoláty CMV rezistentní na ganciklovir

izoláty CMV rezistentní na foskarnet

0,7 (± 0,6)

7,5 (± 4,3)

0,59 (± 0,07)

Aktivita

in vivo

proti HCMV byla potvrzena v kontrolovaných klinických studiích s cidofovirem

v léčbě CMV retinitidy u pacientů s AIDS, které prokázaly statisticky významné opoždění v době

progrese CMV retinitidy u pacientů léčených cidofovirem v porovnání s kontrolní skupinou pacientů.

Medián doby do progrese retinitidy ve dvou studiích účinnosti (studie GS-93-106 a GS-93-105) byl

120 dní (případně nedošlo k progresi) u léčených ramen oproti 22 a 21 dnům v neléčených ramenech

(odložená léčba).

Ve studii GS-93-107, která byla prováděna u pacientů s relapsem po léčbě jinými látkami, byl medián

doby do progrese retinitidy 115 dní.

Virová rezistence

in vitro

selekci izolátů HCMV rezistentních na ganciklovir byla pozorována zkřížená rezistence

mezi ganciklovirem a cidofovirem u ganciklovirem selektovaných mutací genu HCMV DNA

polymerázy, avšak nikoliv u mutací genu UL97. U foskarnetem selektovaných mutací nebyla

pozorována žádná zkřížená rezistence mezi foskarnetem a cidofovirem. Cidofovirem selektované

Přípavek již není registrován

mutanty měly mutaci genu DNA polymerázy a byla u nich zkřížená rezistence na ganciklovir, byly

však citlivé na foskarnet.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hlavní cestou eliminace cidofoviru bylo renální vylučování nezměněného léku kombinací

glomerulární filtrace a tubulární sekrece. U pacientů s normální funkcí ledvin se 80-100%

intravenózně podané dávky dostalo do moče během 24 hodin jako nezměněný cidofovir. V séru nebo

moči pacientů nebyly zjištěny žádné metabolity cidofoviru.

Na konci hodinové infuze cidofoviru v dávce 5 mg/kg podaného současně s perorálním probenecidem

byla střední (±SD) sérová koncentrace cidofoviru 19,6 (±7,18) µg/ml. Střední hodnota celkové sérové

clearance byla 138 (±36) ml/h/kg, průměrná hodnota distribučního objemu v ustáleném stavu byla

388 (±125) ml/kg a průměrná hodnota terminálního eliminačního poločasu byla 2,2 (±0,5) h. U

jednorázově podaných dávek cidofoviru podávaného v dávkovacím rozmezí 3-7,5 mg/kg byla

prokázána kinetika nezávislá na dávce.

Vazba na bílkoviny

in vitro

Vazba cidofoviru

in vitro

na bílkoviny plazmy nebo séra byla 10% nebo menší v rozmezí koncentrací

cidofoviru 0,25-25 µg/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické studie u zvířat prokázaly, že nefrotoxicita byla hlavním toxickým projevem, který

omezoval dávku cidofoviru. Důkaz nefroprotektivního účinku probenecidu byl podán v 52týdenní

studii provedené u opic kmene cynomolgus, kterým byl podáván cidofovir v dávce 2,5 mg/kg jednou

týdně intravenózně spolu s perorálním probenecidem v dávce 1 g.

Kancerogeneze

Ve 26týdenní studii hodnotící kancerogenitu intravenózně podávaného cidofoviru byl pozorován

významně zvýšená incidence adenokarcinomu mammy u samic potkanů a Zymbalova glandulárního

karcinomu u samců i samic potkanů, a to při subterapeutických plazmatických koncentracích

cidofoviru. V separátní studii vedlo podávání subkutánních injekcí cidofoviru jednou týdně po dobu

19 po sobě jdoucích týdnů k rozvoji adenokarcinomu mammy u samic potkanů v již tak nízkých

dávkách jako 0,6 mg/kg/týden. V obou studiích byly tumory pozorovány po 3 měsících podávání léku.

U opic kmene cynomolgus, kterým byl podáván cidofovir intravenózně jednou týdně po dobu

52 týdnů v dávkách až 2,5 mg/kg/týden, nebyly pozorovány žádné tumory.

Mutagenita a reprodukční toxicita

Studie prokázaly, že cidofovir je klastogenní

in vitro

v dávce 100 μg/ml a embryotoxický u potkanů a

králíků.

Při podávání cidofoviru v dávkách až 5 mg/plotnu nebyla pozorována žádná mutagenní odpověď, a to

v přítomnosti i při chybění metabolické aktivace jaterní frakce S-9 potkanů, při mikrobiálních

analýzách u

Salmonella typhimurium

na párové m

utace baze nebo frameshiftových mutací (Ames) a u

Escherichia coli

na reverzní mutace.

U myší, které dostaly vysokou toxickou intraperitoneální dávku cidofoviru (≥ 2 000 mg/kg), byl

in vivo

pozorován vzestup formace mikronukleárních polychromatických erytrocytů.

Cidofovir indukoval chromozomální aberace u lidských lymfocytů periferní krve

in vitro

metabolické aktivace (frakce S-9). Při 4 testovaných koncentracích cidofoviru (12,5-100 μg/ml)

vzrostlo procento poškozených metafází a počet aberací na buňku, a to v závislosti na koncentraci.

Mužům je nutné sdělit, že cidofovir způsobil u zvířat pokles hmotnosti varlat a hypospermii. Po

intravenózních injekcích cidofoviru podávaných samcům potkanů po dobu 13 po sobě jdoucích týdnů

v dávkách až 15 mg/kg/týden nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na fertilitu nebo celkovou

Přípavek již není registrován

reprodukci. U samic potkanů, kterým byl podáván cidofovir intravenózně 1x týdně v dávkách

1,2 mg/kg/týden nebo vyšších po dobu až 6 týdnů před pářením a po dobu 2 týdnů po páření, byla

pozorována snížená velikost vrhu a snížený počet živě narozených mláďat na vrh a zvýšená časná

resorpce na vrh. Ve studiích perinatálního a postnatálního vývoje, ve kterých samice potkanů

dostávaly subkutánní injekce cidofoviru jednou denně v dávkách až 1,0 mg/kg/den od 7. dne gestace

až do 21. dne po vrhu (přibližně 5 týdnů) nebyly pozorovány žádné účinky na životaschopnost, růst,

chování, pohlavní zralost nebo reprodukční kapacitu potomků. Denní intravenózní podávání

cidofoviru březím samicím potkanů v dávkách 1,5 mg/kg/den a březím samicím králíků v dávkách

1,0 mg/kg/den v období organogeneze vedlo ke snížení tělesné hmotnosti plodů. U králíků došlo

v dávkách 1 mg/kg/den k významnému zvýšení incidence vnějších anomálií, anomálií měkkých tkání

a kosterních anomálií. Tyto dávky byly rovněž toxické pro matku. Dávky, u kterých nebyl pozorován

embryotoxický vliv, byly u potkanů 0,5 mg/kg/den a u králíků 0,25 mg/kg/den.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

hydroxid sodný

kyselina chlorovodíková

voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly s výjimkou

ěch, které jsou uveden

y v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

Z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek použít okamžitě.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána po dobu až 24 hodin při teplotě 2-8°C, pokud naředění

probíhá za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Uchovávání po dobu delší než

24 hodin nebo zmrazení se nedoporučuje. Roztoky uchovávané v lednici se před použitím mají

ponechat při pokojové teploě ohřát.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Podmínky uchovávání naředěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

5 ml injekční lahvičky z čirého skla s 5 ml nominálním plnícím objemem. Složky obalu a uzávěru

jsou: injekční lahvičky z borosilikátového skla typu I, šedé butylové zastrkovací zátky s teflonovým

povrchem a hliníkové prohýbané uzávěry s odklapávacím plastikovým krytem. Jedno balení obsahuje

jednu 5 ml injekční lahvičku.

Vistide se dodává v injekčních lahvičkách pro jedno použití. Částečně použité injekční lahvič

ky musí

být zlikvi

dovány.

Přípavek již není registrován

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Způsob přípravy a podání

Před podáním zkontrolujte vizuálně injekční lahvičky s přípravkem Vistide, zda neobsahují viditelné

částice a zda není změněna barva přípravku.

Za aseptických podmínek přeneste stříkačkou příslušnou dávku přípravku Vistide z injekční lahvičky

do infuzního vaku obsahujícího 100 ml 0,9% (normálního) fyziologického roztoku a pečlivě

promíchejte. Celý objem se pacientovi podá intravenózně infuzí, při konstantní rychlosti po dobu

1 hodiny pomocí standardní infuzní pumpy. Vistide by měli podávat pouze zdravotničtí pracovníci

s dostatečnou zkušeností s péčí o pacienty s AIDS.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku Vistide smíchaného s fyziologickým roztokem byla

prokázána ve skleněných lahvích, v infuzních vacích složených z polyvinylchloridu (PVC) nebo

z kopolymeru etylen/propylen a u setů pro i.v. podávání s ventilem na bázi PVC. Jiné typy hadiček i.v.

setů a infuzních vaků nebyly zkoumány.

Nebyla zkoumána kompatibilita s Ringerovým roztokem, Ringerovým roztokem s laktátem nebo

bakteriostatickými infuzními tekutinami.

Zacházení s lékem a jeho likvidace

Při přípravě, podání a likvidaci přípravku Vistide se doporučuje dodržovatpříslušná bezpečnostní

opatření, včetně použití příslušního bezpečnostního vybavení. Příprava rekonstituovaného roztoku

přípravku Vistide se má provádět v bezpečnostním boxu s laminárním prouděním. Pracovníci

připravující rekonstituovaný roztok musí mít chirurgické rukavice, bezpečnostní brýle a operační plášť

se zavazováním na zádech a s úpletovými manžetami. Pokud se Vistide dostane do kontaktu s kůží,

pečlivě umyjte a řádně opláchněte vodou příslušnou oblast. Zbylý Vistide a všechen ostatní materiál

použitý při přípravě a podání roztoku musí být pro likvidaci umístěn do nádoby odolné proti

prosakování a propíchnutí. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu

s místními požadavky.

Získání probenecidu

Probenecid se nedodává s přípravkem Vistide a je nutné ho získat od držitele rozhodnutí o registraci

probenecidu. V případě obtíží se získáním probenecidu je třeba kontaktovat místního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci přípravku Vistide (viz též body 4.2 a 4.4).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gilead Sciences International Limited

Cambridge

CB21 6GT

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/97/037/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace

23.4.1997

Datum posledního prodloužení

23.4.2007

Přípavek již není registrován

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové

agentury http://www.ema.europa.eu/.

Přípavek již není registrován

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/121

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

VISTIDE

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Vistide?

Vistide je koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje účinnou látku

cidofovir (75 mg/ml).

Na co se přípravek Vistide použ

ívá?

ípravek Vistide se používá k léčbě cytomegalovirové (CMV) retinitidy, což je virová infekce sítnice

(světločivého povrchu v zadní části oka). Toto onemocnění může způsobit ztrátu zraku. Přípravek

Vistide se používá u pacientů se syndromem získané imunodeficience (AIDS), kteří netrpí ledvinovým

onemocněním. Měl by se používat pouze v případech, kdy jiné léky nejsou vhodné.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Vistide použ

ívá?

Léčbu p

řípravkem Vistide by měl předepsat lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce virem lidské

imunodeficience (HIV). Před užitím přípravku Vistide je nutné zkontrolovat ledviny pacienta, jelikož

přípravek nesmí být podáván pacientům s ledvinovým onemocněním. V průběhu „zahajovací“ fáze

v prvních dvou týdnech se přípravek Vistide podává formou jednohodinové infuze 5 mg na kilogram

tělesné hmotnosti jednou týdně. Poté, v průběhu „udržovací“ fáze, se podává jednou za dva týdny.

Délka léčby se řídí doporučeními v místních pokynech pro léčbu pacientů s infekcí HIV.

Aby se snížilo riziko poškození ledvin, musí být pacientům rovněž podán další přípravek zvaný

probenecid (2 g tři hodiny před infuzí, potom 1 g dvě a osm hodin po infuzi), a dále infuze jednoho

litru fyziologického roztoku jednu hodinu před podáním infuze přípravku Vistide. Přípravek

probenecid zabraňuje hromadění cidofoviru v ledvinách a fyziologický roztok se používá k prevenci

dehydratace.

Jak příprave

k Vistide p

ůsobí?

Účinná látka v přípravku Vistide, cidofovir, je antivirotikum, které patří do třídy „nukleotidových

analogů“. Zabraňuje činnosti enzymů nazývaných „DNA polymerázy“ v CMV, které virus využívá

k vytváření DNA. Když virus nemůže vytvářet DNA, nemůže se množit, a tím se zpomaluje šíření

infekce.

Přípavek již není registrován

Jak byl přípravek Vistide zkoumán?

Účinky přípravku Vistide u CMV retinitidy u pacientů s AIDS byly zkoumány v jedné léčebné studii

a jedné udržovací studii. Léčebná studie srovnávala přípravek Vistide s výsledky při nepodání léčby

u 48 pacientů, kteří nebyli dříve léčeni žádným lékem proti CMV retinitidě. Udržovací studie

srovnávala dvě udržovací dávky přípravku Vistide (5 a 3 mg/kg tělesné hmotnosti) u 100 pacientů,

kteří přestali reagovat na jiné léky proti CMV retinitidě (ganciklovir nebo foskarnet) nebo je nemohli

užívat. V obou studiích byla hlavním měřítkem účinnosti doba do zhoršení onemocnění.

Jaký přínos přípravku Vistide byl prokáz

án v průběhu studií?

V léčebné stu

dii byl přípravek Vistide účinnější než nepodání léčby. U pacientů užívajících přípravek

Vistide trvalo průměrně 120 dnů, než se CMV retinitida zhoršila, ve srovnání s 22 dny u neléčených

pacientů. V udržovací studii byla dávka 5 mg/kg (115 dnů do zhoršení onemocnění) účinnější než

dávka 3 mg/kg (49 dnů do zhoršení onemocnění).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vistid

e?

Mezi nejb

ěžnější vedlejší účinky přípravku Vistide (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

neutropenie (nízký počet bílých krvinek), bolesti hlavy, nauzea (pocit nevolnosti), zvracení, alopecie

(vypadávání vlasů), vyrážka, proteinurie (bílkovina v moči), zvýšená hladina kreatininu v krvi

(produkt rozpadu svalových buněk), astenie (slabost) a horečka. Úplný seznam vedlejších účinků

hlášených v souvislosti s přípravkem Vistide je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Vistide by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na cidofovir nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek by dále neměli užívat pacienti s onemocněním ledvin,

pacienti užívající jiné léky, které mohou poškozovat ledviny, ani pacienti, kteří nemohou užívat

probenecid nebo jiné přípravky obsahující sulfanilamid. Přípravek Vistide není určen k přímé injekční

aplikaci do oka.

Na základě čeho byl přípravek Vistide schválen?

Výbor pro

mánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Vistide v rámci léčby

CMV retinitidy u pacientů s AIDS, kteří netrpí ledvinovým onemocněním, převyšují jeho rizika.

Výbor doporučil, aby přípravku Vistide bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Vistide:

Evropská ko

mise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Vistide platné v celé Evropské unii dne

23. dubna 1997. Registrace byla obnovena dne 23. dubna 2002 a dne 23. dubna 2007. Držitelem

rozhodnutí o registraci je společnost Gilead Sciences International.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Vistide je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 01-2009.

Přípavek již není registrován

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace