Vimizim

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
recombinant human n-acetylgalactosamine-6-sulfatase
Dostupné s:
BioMarin International Limited
ATC kód:
A16AB12
INN (Mezinárodní Name):
elosulfase alfa
Terapeutické skupiny:
Jiné zažívací trakt a produkty metabolismu,
Terapeutické oblasti:
Mukopolysacharidóza IV
Terapeutické indikace:
Vimizim je indikován pro léčbu mucopolysaccharidosis, zadejte IVA (Morquio A syndrom, MPS IVA) u pacientů všech věkových kategorií.
Přehled produktů:
Revision: 12
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002779
Datum autorizace:
2014-04-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/002779

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

26-06-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

08-02-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

08-02-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

08-02-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

08-02-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

26-06-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vimizim 1 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

elosulfasum alfa

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Vimizim a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vimizim používat

Jak se přípravek Vimizim používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Vimizim uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Vimizim a k čemu se používá

Přípravek Vimizim obsahuje enzym, který se nazývá elosulfasa alfa, jenž patří do skupiny léků

známých jako substituční enzymové terapie. Používá se k léčbě dospělých a dětí s

mukopolysacharidózou typu IVA (onemocnění MPS IVA, rovněž známé jako syndrom Morquio A).

Lidem s chorobou MPS IVA buď zcela chybí, nebo nemají dostatek N-acetylgalaktosamin-6-

sulfatázy, enzymu, který v těle rozkládá určité látky, jako je například keratansulfát, které se v těle

nacházejí v mnoha tkáních, včetně chrupavky a kostí. V důsledku toho se tyto látky nerozkládají a tělo

je nezpracovává tak, jak by mělo. Hromadí se v tkáních v těle, narušují jejich normální fungování a

vyvolávají příznaky MPS IVA, jako jsou obtíže při chůzi, problémy s dýcháním, malý vzrůst a ztráta

sluchu.

Jak přípravek Vimizim působí

Tento přípravek nahrazuje přirozený enzym N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázu, který u pacientů s

onemocněním MPS IVA chybí. Bylo prokázáno, že léčba zlepšuje chůzi a snižuje hladinu

keratansulfátu v těle. Tento přípravek může zlepšovat příznaky MPS IVA.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vimizim používat

Nepoužívejte přípravek Vimizim

jestliže u Vás došlo k život ohrožující alergické reakci na elosulfasu alfa nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Jestliže jste léčen(a) přípravkem Vimizim, mohou se u Vás vyskytnout reakce na infuzi. Reakce na

infuzi je jakýkoli nežádoucí účinek, včetně alergické reakce, který se vyskytne během infuze nebo

během dne následujícího po infuzi (viz bod 4). Pokud se u Vás takováto reakce vyskytne,

měl(a)

byste okamžitě kontaktovat svého lékaře.

Jestliže máte během infuze alergickou reakci, může Váš lékař infuzi zpomalit nebo zastavit. Lékař

Vám může rovněž podat další léky ke zvládnutí jakékoliv alergické reakce (např. antihistaminika

a/nebo kortikosteroidy).

Jestliže se u Vás objeví bolest zad, pocit necitlivosti v pažích anebo dolních končetinách nebo

ztráta kontroly nad močí nebo stolicí,

měl(a) byste okamžitě kontaktovat svého lékaře

Tyto

problémy mohou souviset s onemocněním a mohou být vyvolány tlakem na míchu.

Další léčivé přípravky a přípravek Vimizim

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Vimizim byste neměla během těhotenství dostávat, pokud to není nezbytně nutné. Není

známo, zda dochází k vylučování přípravku Vimizim do mateřského mléka. Proberte se svým lékařem,

zda jsou přínosy používání přípravku Vimizim větší než potenciální riziko pro novorozence při kojení.

Není známo, zda má přípravek Vimizim vliv na plodnost u člověka. U zvířat nebyl pozorován žádný

vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů byly během infuze přípravku Vimizim hlášeny závratě. Řekněte svému lékaři,

pokud budete po infuzi pociťovat závratě, zejména před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou

jakýchkoli strojů, kdy mohou být závratě nebezpečné.

Přípravek Vimizim

obsahuje sodík a sorbitol (E420)

Tento léčivý přípravek obsahuje 8 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné 5 ml injekční

lahvičce. To odpovídá 0,4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého.

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg sorbitolu v jedné 5 ml injekční lahvičce, což odpovídá

40 mg/kg.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud máte (nebo Vaše dítě má) vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což

je vzácné genetické onemocnění, nesmí Vám (nebo Vašemu dítěti) být tento přípravek podán, pokud

to nebylo probráno s Vaším lékařem. Pacienti s vrozenou nesnášenlivostí fruktózy nejsou schopni

rozložit fruktózu, což může způsobit závažné nežádoucí účinky.

Informujte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem, pokud máte (nebo Vaše dítě má) vrozenou

nesnášenlivost fruktózy nebo pokud Vaše dítě nemůže jíst sladké potraviny nebo pít sladké nápoje,

protože to způsobuje pocit na zvracení, zvracení nebo nepříjemné pocity jako nadýmání, žaludeční

křeče nebo průjem.

3.

Jak se přípravek Vimizim používá

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám přípravek Vimizim podají infuzí do žíly.

Před podáním se tento přípravek musí naředit. Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám před léčbou podají

určité léky, aby se zmírnily alergické reakce, a rovněž můžete dostat léky napomáhající potlačení

horečky.

Dávka

Dávka, kterou dostáváte, závisí na Vaší tělesné hmotnosti. Doporučený dávkovací režim pro dospělé i

pro děti je 2 mg/kg tělesné hmotnosti s podáváním jednou týdně infuzí (kapačkou) do žíly (nitrožilní

infuzí). Každá infuze bude podávána přibližně po dobu 4 hodin. Léčbu přípravkem Vimizim je možno

začít v co nejnižším věku a je určena k dlouhodobému používání.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky byly pozorovány hlavně během podávání přípravku pacientům nebo krátce poté

(„reakce na infuzi“). Nejzávažnějšími nežádoucími účinky byly závažné alergické reakce (pozorovány

méně často – mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) a mírné až středně těžké zvracení (pozorováno

velmi často – může postihnout více než 1 z 10 pacientů). Mezi příznaky alergické reakce patří

vyrážka, svědění nebo kopřivka na kůži (pozorováno často – může postihnout až 1 z 10 pacientů).

Pokud se u Vás vyskytnou jakékoli potíže s polykáním, mluvením, závažná dušnost nebo sípání,

otok obličeje nebo rtů, závrať nebo slabý puls, může se jednat o příznaky závažné alergické

reakce; v takovém případě to okamžitě sdělte svému lékaři

. Podle závažnosti nežádoucího účinku

může Váš lékař zpomalit nebo dočasně přerušit infuzi a/nebo Vám podá další léky ke snížení dopadů

závažné alergické reakce (např. antihistaminika a/nebo kortikosteroidy) nebo ke snížení horečky

(antipyretika).

K velmi častým nežádoucím účinkům patří příznaky reakce na infuzi, jako je bolest hlavy, pocit na

zvracení, horečka, zimnice a bolest břicha. Dalšími velmi častými nežádoucími účinky byly průjem,

bolest v ústech a v krku, závratě a problémy s dýcháním.

Často pozorovaným nežádoucím účinkem byla bolest svalů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Vimizim uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřené injekční lahvičky:

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Vimizim, pokud je roztok zabarven nebo obsahuje viditelné částice.

Po naředění:

Naředěný přípravek má být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být

delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C následovaných až 24 hodinami při 23 °C – 27 °C během podávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Vimizim obsahuje

Léčivou látkou je elosulfasum alfa. Jeden ml koncentrátu obsahuje elosulfasum alfa 1 mg. Jedna

injekční lahvička o objemu 5 ml obsahuje elosulfasum alfa5 mg.

Dalšími složkami jsou: trihydrát natrium-acetátu, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

arginin-hydrochlorid, sorbitol, polysorbát 20 a voda pro injekci (viz bod 2 pod „Přípravek

Vimizim obsahuje sodík a sorbitol (E 420)“).

Jak přípravek Vimizim vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Vimizim je dodáván jako koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát). Čirý až mírně

opalecentní a bezbarvý až světle žlutý koncentrát nesmí obsahovat viditelné částice.

Velikost balení: 1 injekční lahvička o objemu 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

Výrobce

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek Vimizim se v jedné infuzi nesmí míchat s jinými léčivými přípravky vyjma těch, které jsou

uvedeny níže.

Injekční lahvička přípravku Vimizim je určena pouze k jednorázovému použití. Přípravek Vimizim se

musí naředit infuzním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) za použití aseptické

techniky. Naředěný roztok přípravku Vimizim se pacientům podává pomocí infuzní soupravy. Lze

použít infuzní soupravu vybavenou in-line filtrem 0,2 μm.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Příprava infuze přípravku Vimizim (použijte aseptickou techniku)

Na základě tělesné hmotnosti jednotlivého pacienta musí být určen počet injekčních lahviček, které

mají být naředěny. Ty se musí předem vyndat z chladničky, aby dosáhly teploty 23° C - 27 °C.

Injekční lahvičky nezahřívejte ani neohřívejte v mikrovlnné troubě. Doporučený dávkovací režim

je 2 mg/kg tělesné hmotnosti s podáváním jednou týdně infuzí do žíly (nitrožilní infuzí). Každá

infuze bude trvat přibližně 4 hodiny.

Tělesná hmotnost pacienta (kg) násobeno 2 (mg/kg) = dávka pro pacienta (mg)

Dávka pro pacienta (mg) děleno 1 (mg/ml koncentrát přípravku Vimizim) = celkový počet ml

přípravku Vimizim

Celkový počet ml přípravku Vimizim děleno 5 ml na injekční lahvičku = celkový počet

injekčních lahviček

Vypočítaný celkový počet injekčních lahviček je zaokrouhlen nahoru na další celou injekční

lahvičku.

Použije se infuzní vak obsahující infuzní roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%)

vhodný pro intravenózní podávání. Celkový objem infuze je určen tělesnou hmotností pacienta.

Pacienti s tělesnou hmotností méně než 25 kg mají dostat celkový objem 100 ml.

Pacienti s tělesnou hmotností 25 kg nebo více mají dostat celkový objem 250 ml

Před naředěním se musí každá lahvička zkontrolovat kvůli přítomnosti částic nebo zbarvení. Čirý

až mírně opalescentní a bezbarvý až světle žlutý roztok nesmí obsahovat viditelné částice.

Lahvičky neprotřepávejte.

Ze 100ml nebo 250ml infuzního vaku se natáhne a odstraní objem infuzního roztoku chloridu

sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%), který se rovná celkovému objemu přípravku Vimizim, jenž

se má přidat.

Vypočítaný objem přípravku Vimizim z odpovídajícího počtu injekčních lahviček se pomalu

opatrně natahuje tak, aby se zabránilo nadměrnému protřepávání.

Objem přípravku Vimizim se pomalu přidává do infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%).

Pokud je přípravek rozředěn se 100 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%),

bude počáteční rychlost 3 ml/h. Rychlost infuze se bude zvyšovat každých 15 minut

následujícím způsobem: první zvýšení rychlosti na 6 ml/h, poté zvyšování rychlosti každých 15 minut

v přírůstcích po 6 ml/h, dokud nebude dosaženo maximální rychlosti 36 ml/h.

Pokud je přípravek rozředěn s 250 ml infuzního roztoku chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9%),

bude počáteční rychlost 6 ml/h. Rychlost infuze se bude zvyšovat každých 15 minut

následujícím způsobem: první zvýšení rychlosti na 12 ml/h, poté zvyšování rychlosti každých

15 minut v přírůstcích po 12 ml/h, dokud nebude dosaženo maximální rychlosti 72 ml/h.

Hmotnost

pacienta

(kg)

Celkový

objem

infuze

(ml)

Krok 1

Počáteční

rychlost

infuze 0–

15 minut

(ml/h)

Krok 2

15–30

minut

(ml/h)

Krok 3

30–45

minut

(ml/h)

Krok 4

45–60

minut

(ml/h)

Krok 5

60–75

minut

(ml/h)

Krok 6

75–90

minut

(ml/h)

Krok 7

90 a více

minut

(ml/h)

< 25

≥ 25

Rychlost infuze lze zvyšovat v závislosti na tom, jak je pacientem snášena.

Naředěný roztok je třeba před infuzí jemně promísit.

Naředěný roztok je třeba před použitím vizuálně zkontrolovat na přítomnosti částic. Roztok

nepoužívejte, jestliže je zabarven nebo obsahuje viditelné částice

Naředěný roztok má být použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky

uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by

doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C následovaných až 24 hodinami při 23 °C –

27 °C během podávání.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vimizim 1 mg/ml, koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje elosulfasum alfa* 1 mg. Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje elosulfasum

alfa 5 mg.

*Elosulfasa alfa je rekombinantní formou lidské N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázy (rhGALNS) a

vytváří se rekombinantní technologií DNA s použitím buněčné kultury z vaječníků křečíků čínských.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje 8 mg sodíku a 100 mg sorbitolu (E420).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý až mírně opalescentni a bezbarvý až světle žlutý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Vimizim je indikován k léčbě mukopolysacharidózy typu IVA (syndrom Morquio A, MPS IVA) u

pacientů jakéhokoli věku.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba se musí uskutečnit pod dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti péče o pacienty s MPS IVA

nebo s jinými dědičnými metabolickými chorobami. Podávání přípravku Vimizim má provádět

odpovídajícím způsobem proškolený zdravotnický pracovník, který je schopen zvládat situace

vyžadující naléhavou zdravotní péči. U pacientů, kteří dobře snášejí infúze přípravku, lze zvážit

podávání doma pod dohledem náležitě zaškoleného zdravotníka.

Dávkování

Doporučená dávka elosulfasy alfa je 2 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná jednou týdně. Celkový

objem infuze se podává přibližně po dobu 4 hodin (viz tabulka 1).

Z důvodu možných hypersenzitivních reakcí na elosulfasu alfa mají pacienti dostat antihistaminika s

antipyretiky nebo bez nich přibližně 30 až 60 minut před zahájením infuze (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší pacienti (≥ 65 let věku)

Bezpečnost a účinnost přípravku Vimizim u pacientů starších 65 let nebyla dosud stanovena a u těchto

pacientů nelze doporučit žádný alternativní režim léčby. Není známo, zda starší pacienti reagují jinak

než mladší pacienti.

Pediatrická populace

Dávkování u pediatrické populace je stejné jako u dospělých. V současnosti dostupné údaje jsou

popsány v bodě 4.8 a 5.1.

Způsob podání

Pouze k nitrožilní infuzi.

Pacienti s tělesnou hmotností méně než 25 kg mají dostat celkový objem 100 ml. Pokud je přípravek

rozředěn ve 100 ml, má být počáteční rychlost infuze 3 ml/h. Rychlost infuze lze zvyšovat v závislosti

na snášenlivosti každých 15 minut následujícím způsobem: první zvýšení rychlosti na 6 ml/h, poté

zvyšování rychlosti každých 15 minut v přírůstcích po 6 ml/h, dokud nebude dosaženo maximální

rychlosti 36 ml/h.

Pacienti s tělesnou hmotností 25 kg a více mají dostat celkový objem 250 ml. Pokud je přípravek

rozředěn v 250 ml, má být počáteční rychlost infuze 6 ml/h. Rychlost infuze lze zvyšovat v závislosti

na snášenlivosti každých 15 minut následujícím způsobem: první zvýšení rychlosti na 12 ml/h, poté

zvyšování rychlosti každých 15 minut v přírůstcích po 12 ml/h, dokud nebude dosaženo maximální

rychlosti 72 ml/h.

Tabulka 1: Doporučované objemy a rychlosti infuze

*

Hmotnost

pacienta

(kg)

Celkový

objem

infuze

(ml)

Krok 1

Počáteční

rychlost

infuze 0–

15 minut

(ml/h)

Krok 2

15–30

minut

(ml/h)

Krok 3

30–45

minut

(ml/h)

Krok 4

45–60

minut

(ml/h)

Krok 5

60–75

minut

(ml/h)

Krok 6

75–90

minut

(ml/h)

Krok 7

90 a více

minut

(ml/h)

< 25

≥ 25

Rychlost infuze lze zvyšovat v závislosti na tom, jak je pacientem snášena.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Život ohrožující hypersenzitivita (anafylaktická reakce) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou

látku uvedenou v bodě 6.1 (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Anafylaxe a závažné alergické reakce

V klinických studiích byla hlášena anafylaxe a závažné alergické reakce. Z tohoto důvodu musí být při

podávání elosulfasy alfa pohotově k dispozici vhodná lékařská péče. Pokud se tyto reakce objeví,

okamžitě infuzi zastavte a zahajte odpovídající léčbu. Je nutno postupovat dle současných lékařských

standardů pro akutní léčbu. U pacientů, u nichž se během infuze vyskytly alergické reakce, je třeba při

opětovném podání zvláštní opatrnosti.

Reakce na infuzi

Reakce na infuzi byly v klinických studiích nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky. Reakce na

infuzi mohou zahrnovat alergické reakce

.

Pacienti mají před infuzí dostat antihistaminika s

antipyretiky nebo bez nich (viz bod 4.2). Zvládání reakcí na infuzi se má zakládat na závažnosti reakce

a má zahrnovat zpomalení nebo dočasné přerušení infuze a/nebo podání dalších antihistaminik,

antipyretik a/nebo kortikosteroidů. Pokud se objeví závažné reakce na infuzi, okamžitě infuzi zastavte

a zahajte odpovídající léčbu. Opětovné podání po závažné reakci se má provádět opatrně a za

bedlivého sledování ošetřujícím lékařem.

Komprese míchy / krční míchy

V klinických studiích byla pozorována spinální/cervikální komprese míchy (SCC) jak u pacientů, jimž

byl podáván přípravek Vimizim, tak u pacientů, jimž bylo podáváno placebo. U pacientů mají být

sledovány známky a příznaky komprese míchy (včetně bolesti zad, parézy končetin pod úrovní

komprese, močové inkontinence a inkontinence stolice) a má jim být poskytnuta odpovídající klinická

péče.

Dieta s omezeným příjmem sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 8 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 0,4 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g

sodíku, a je podáván v infuzním roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) (viz bod 6.6).

Sorbitol (E420)

Tento léčivý přípravek obsahuje 100 mg sorbitolu v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 40 mg/kg.

Pacientům s hereditární intolerancí fruktózy (HIF) nesmí být tento léčivý přípravek podán, pokud to

není nezbytně nutné.

U malých dětí (do 2 let) nemusí být hereditární intolerance fruktózy (HIF) ještě diagnostikována.

Léčivé přípravky obsahující sorbitol/fruktózu podávané intravenózně mohou být život ohrožující. Před

léčbou se musí kompletně vyhodnotit léčebný přínos pro dítě v porovnání se souvisejícími riziky.

U každého pacienta musí být před podáním tohoto léčivého přípravku zjištěna podrobná anamnéza se

zaměřením na symptomy HIF.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Vimizim těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství nebo

embryonální/fetální vývoj (viz bod 5.3). Nicméně relevance těchto studií je omezená. Podávání

přípravku Vimizim v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje, pokud to není nezbytně

nutné.

Kojení

Dostupné reprodukční údaje u zvířat prokázaly vylučování elosulfasy alfa do mateřského mléka. Není

známo, zda dochází k vylučování elosulfasy alfa do lidského mateřského mléka, ale systémová

expozice prostřednictvím mateřského mléka se neočekává. Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se

použití u člověka má být přípravek Vimizim podáván kojícím ženám pouze, pokud potenciální přínos

převáží potenciální riziko pro dítě.

Fertilita

V neklinických studiích (viz bod 5.3) s elosulfasou alfa nebylo pozorováno žádné zhoršení fertility.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Vimizim má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Byly hlášeny závratě

během infuzí přípravku Vimizim; dojde-li k závrati po infuzi, může to ovlivnit schopnost řídit a

obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno na expozici 176 pacientů s MPS IVA ve věku 5 až

57 let dávce 2 mg/kg

elosulfasy alfa

jednou týdně (n=58), 2 mg/kg elosulfasy alfa každý druhý týden

(n=59) nebo placebu (n=59) v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické

studii.

Většinu nežádoucích účinků v klinických studiích představovaly reakce na infuzi, které jsou

definovány jako reakce vyskytující se v době od zahájení infuze do konce dne následujícího po infuzi.

V klinických studiích byly pozorovány závažné reakce na infuzi; mezi ně patřila anafylaxe,

hypersenzitivita a zvracení. Nejčastějšími symptomy reakcí na infuzi (vyskytujícími se u ≥ 10 %

pacientů léčených přípravkem Vimizim a o ≥ 5 % více v porovnání s placebem) byly bolesti hlavy,

nauzea, zvracení, pyrexie, zimnice a bolest břicha. Obecně byly reakce na infuzi mírné nebo středně

závažné a četnost byla vyšší během prvních 12 týdnů léčby s tím, že se v průběhu doby vyskytovaly

méně často.

Tabulka nežádoucích účinků

Údaje v níže uvedené tabulce 2 popisují nežádoucí účinky z klinických studií u pacientů léčených

přípravkem Vimizim.

Četnosti jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až

< 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných

údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti

.

Tabulka 2: Nežádoucí účinky u pacientů léčených přípravkem Vimizim

Třídy orgánových systémů

podle databáze MedDRA

Upřednostňovaný termín

podle databáze MedDRA

Četnost

Poruchy imunitního systému

Anafylaxe

Méně časté

Hypersenzitivita

Časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Velmi časté

Závrať

Velmi časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Dyspnoe

Velmi časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem, zvracení, orofaryngeální bolest,

bolest v horní části břicha, bolest břicha,

nauzea

Velmi časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

Myalgie

Časté

pojivové tkáně

Zimnice

Velmi časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Pyrexie

Velmi časté

Popis vybraných nežádoucích účinků

Imunogenita

U všech pacientů v klinických studiích se vyvinuly protilátky proti elosulfase alfa. Přibližně u 80 %

pacientů se vyvinuly neutralizační protilátky schopné inhibovat vazbu elosulfasy alfa na receptor

manozy-6-fosfátu nezávislý na kationtech. V průběhu času bylo napříč studiemi pozorováno trvalé

zlepšení měřítek účinnosti a snížení keratansulfátu (KS) v moči bez ohledu na přítomnost protilátek

proti elosulfase alfa. Nebyly zjištěny žádné korelace mezi vyššími titry protilátek nebo pozitivitou

neutralizační protilátek a snížením měřítek účinnosti nebo vznikem anafylaxe nebo jiných

hypersenzitivních reakcí. IgE protilátky proti elosulfase alfa byly zjištěny u ≤ 10 % léčených pacientů

a nesouvisely důsledně s anafylaxí ani jinými hypersenzitivními reakcemi a/nebo ukončením léčby.

Pediatrická populace

U pacientů ve věku < 5 let byl celkový bezpečnostní profil přípravku Vimizim při 2 mg/kg/týdně

shodný s bezpečnostním profilem přípravku Vimizim pozorovaným u starších dětí.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Při klinických studiích byly zkoumány dávky elosulfasy alfa až do 4 mg/kg na týden a po zvýšených

dávkách nebyly pozorovány žádné specifické známky nebo příznaky. Nebyly pozorovány žádné

rozdíly v profilu bezpečnosti. Zvládání nežádoucích účinků viz body 4.4 a 4.8.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Trávicí trakt a metabolizmus, jiná léčiva, enzymy. ATC kód:

A16AB12.

Mechanismus účinku

Mukopolysacharidózy zahrnují skupinu lysozomálních střádavých onemocnění způsobených deficitem

specifických lysozomálních enzymů potřebných pro katabolismus glykosaminoglykanů (GAG).

MPS IVA je charakterizována absencí nebo značným snížením aktivity N-acetylgalaktosamin-6-

sulfatázy. Důsledkem deficitu aktivity sulfatázy je akumulace glykosaminoglykanových substrátů, KS

a chondroitin-6-sulfátu (C6S), v lysozomálních kompartmentech buněk celého těla. Tato akumulace

vede k rozsáhlé buněčné, tkáňové a orgánové dysfunkci. Elosulfasa alfa je určena k zajištění

exogenního enzymu N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázy, který bude vázán do lysozomů a zvýší

katabolismus GAG, KS a C6S. Vázání enzymu buňkami do lysozomů je zprostředkováno receptory

manozy-6-fosfátu nezávislými na kationtech, což vede k obnovení aktivity GALNS a ke clearance KS

a C6S.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie prováděné s přípravkem Vimizim hodnotily dopad léčby na systémové projevy

MPS IVA v různých oblastech, včetně vytrvalosti, funkce dýchání, rychlosti růstu, pohyblivosti a také

KS v moči.

Do šesti klinických studií bylo zařazeno a působení přípravku Vimizim bylo vystaveno celkem 235

pacientů s MPS IVA.

Bezpečnost a účinnost přípravku Vimizim byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované klinické studii fáze 3 u 176 pacientů s MPS IVA, ve věkovém rozmezí od 5 do

57 let. U většiny pacientů se projevovaly poruchy růstu, zhoršená vytrvalost a muskuloskeletální

symptomy. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří ve výchozím stavu dokázali ujít více než 30 metrů

(m), ale méně než 325 m během šestiminutového testu chůze (6 MWT).

Pacientům byla podávána elosulfasa alfa 2 mg/kg každý týden (n=58) nebo 2 mg/kg každý druhý

týden (n=59) nebo placebo (n=59) celkem po dobu 24 týdnů. Všichni pacienti byli před každou infuzí

předléčeni antihistaminiky. Primárním cílovým parametrem byla změna od výchozího stavu v týdnu

24 při testu 6 MWT v porovnání s placebem. Sekundárními cílovými parametry byly změny od

výchozího stavu při tříminutovém testu chůze do schodů (3 MSCT) a hladiny KS v moči v týdnu 24.

Celkem 173 pacientů bylo následně zařazeno do prodloužené studie, v níž pacienti dostávali 2 mg/kg

elosulfasy alfa každý týden nebo 2 mg/kg každý druhý týden a poté byli všichni převedeni na základě

dostupnosti výsledků týdne 24 na 2 mg/kg každý týden.

Primární a sekundární cílové parametry byly vyhodnoceny v týdnu 24 (viz tabulka 3). Modelovaný

léčebný účinek ve vzdálenosti ušlé za 6 minut byl v porovnání s placebem 22,5 m (CI

, 4,0, 40,9;

p=0,0174) u režimu 2 mg/kg týdně. Modelovaný léčebný účinek u schodů vystoupaných za minutu byl

v porovnání s placebem 1,1 schodu/minutu (CI

, -2,1, 4,4; p=0,4935) u režimu 2 mg/kg týdně.

Modelovaný léčebný účinek u procentuální změny KS v moči byl v porovnání s placebem -40,7 %

, -49,0, -32,4; p<0,0001) u režimu 2 mg/kg týdně. Rozdíl byl u všech cílových parametrů největší

mezi skupinou léčenou placebem a skupinou léčenou týdně. Výsledky při režimu dávkování každý

druhý týden ve vzdálenosti ušlé za 6 minut nebo u schodů vystoupaných za minutu byly srovnatelné s

placebem.

Tabulka 3: Výsledky z placebem kontrolované klinické studie při 2 mg na kg týdně

Vimizim

Placebo

Vimizim versus

placebo

Výchozí

stav

Týden

24

Změna

Výchozí

stav

Týden 24

Změna

Rozdíl ve

změnách

6minutový test chůze (metry)

Průměr

± SD

203,9

±76,32

243,3

±83,53

36,5

±58,49

211,9

±69,88

225,4

±83,22

13,5

±50,63

Průměr založený na

modelu

(95% CI)

p-hodnota

22,5

, 4,0, 40,9)

(p = 0,0174)

3minutový test chůze do schodů (schody/minuta)

Průměr

± SD

29,6

±16,44

34,9

± 18,39

± 8,06

30,0

± 14,05

33,6

± 18,36

± 8,51

Průměr založený na

modelu

(95% CI)

p-hodnota

, -2,1, 4,4)

(p = 0,4935)

* Jeden pacient ze skupiny léčené přípravkem Vimizim ukončil svoji účast po 1 infuzi

Průměr založený na modelu Vimizim versus placebo, upravený na výchozí stav

V dalších prodloužených studiích vykazovali pacienti, jimž byla podávána elosulfasa alfa v dávce

2 mg/kg každý týden, udržení počátečního zlepšení ve vytrvalosti a trvalé snížení KS v moči až do

týdne 156.

Pediatrická populace

Důležité je zahájit léčbu co nejdříve.

Většina pacientů, jimž byl přípravek Vimizim během klinických studií podáván, byla ve věku dětí a

dospívajících (5 až 17 let). V otevřené klinické studii dostávalo 15 pediatrických pacientů s MPS IVA

ve věku do 5 let (9 měsíců až <5 let) 2 mg/kg přípravku Vimizim jednou týdně po dobu 52 týdnů.

Pacienti pokračovali v dlouhodobé observační studii trvající minimálně dalších 52 týdnů, po celkovou

dobu 104 týdnů. Výsledky bezpečnosti a farmakodynamické výsledky u těchto pacientů jsou ve shodě

s výsledky pozorovanými během prvních 52 týdnů (viz bod 4.8). Průměrný výchozí stav (±SD)

normalizované stabilní výše z-skóre byl -1,6 (±1,61). Po prvních 52 týdnech ošetření byla

normalizovaná stabilní výše z-skóre -1,9 (±1,62). Průměr 104. týdne (±SD) normalizované stabilní

výše z-skóre byl -3,1 (±1,13).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Vimizim u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s MPS IVA. Informace o

použití u dětí viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické parametry elosulfasy alfa byly hodnoceny u 23 pacientů s MPS IVA, kteří dostávali

týdenní intravenózní infuze 2 mg/kg elosulfasy alfa trvající přibližně 4 hodiny po dobu 22 týdnů, a

byly porovnány parametry v týdnu 0 a v týdnu 22. Průměrná hodnota AUC

se za toto období zvýšila

o 181 %, hodnota C

o 192 %.

Tabulka 4: Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický parametr

Týden 0

průměr (SD)

Týden 22

průměr (SD)

, minuta µg/ml

238 (100)

577 (416)

, µg/ml

1,49 (0,534)

4,04 (3,24)

CL, ml/minuta/kg

10,0 (3,73)

7,08 (13,0)

, minuta

7,52 (5,48)

35,9 (21,5)

, minuta

172 (75,3)

202 (90,8)

, plocha pod časovou křivkou koncentrace v plazmě od času nula do času poslední měřitelné

koncentrace;

, maximální pozorovaná plazmatická koncentrace;

CL, celková clearance elosulfasy alfa po intravenózním podání;

, poločas eliminace;

max,

čas od nuly po maximální plazmatickou koncentraci

Biotransformace

Elosulfasa alfa je bílkovina a očekává se, že se bude metabolicky rozkládat pomocí peptidové

hydrolýzy. Proto se neočekává, že by zhoršená funkce jater ovlivňovala farmakokinetiku elosulfasy

alfa.

Eliminace

Renální vylučování elosulfasy alfa se považuje za vedlejší dráhu clearance. Průměrný poločas (t

) se

zvýšil ze 7,52 minuty v týdnu 0 na 35,9 minuty v týdnu 22. U mužských i ženských pacientů byla

clearance elosulfasy alfa srovnatelná a clearance v týdnu 22 nevykazovala žádný trend v závislosti na

věku či tělesné hmotnosti. Byl posouzen vliv protilátek na farmakokinetiku elosulfasy alfa. Nebyla

zjevná žádná souvislost mezi celkovým titrem protilátek a clearance elosulfasy. Nicméně pacienti s

pozitivitou neutralizačních protilátek měli snížené hodnoty celkové clearance (CL) a prodloužený t

Navzdory změně farmakokinetického profilu neovlivnila přítomnost neutralizačních protilátek

farmakodynamiku, účinnost ani bezpečnost pacientů, kteří byli léčeni elosulfasou alfa. Po týdenním

dávkování nebyla zjevná žádná akumulace elosulfasy alfa v plazmě.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka na základě konvenčních

farmakologických studií bezpečnosti posuzujících centrální nervovou soustavu, respirační a

kardiovaskulární systém, toxicity po jednorázovém a opakovaném podávání potkanům a opicím nebo

fertility a embryonálního/fetálního vývoje u potkanů nebo králíků. Hodnocení studií perinatálního a

postnatálního vývoje u potkanů je ztíženo kvůli následnému podávání difenhydraminu, a tudíž má

omezenou relevanci.

Dlouhodobé studie se zvířaty k hodnocení kancerogenního potenciálu nebo mutagenního potenciálu

nebyly u elosulfasy alfa prováděny. Byly provedeny reprodukční studie u potkanů v dávkách až 10krát

vyšších, než je dávka pro člověka, a neodhalily žádné důkazy o zhoršení fertility nebo reprodukce.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát natrium-acetátu;

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného;

Arginin-hydrochlorid;

Sorbitol (E 420);

Polysorbát 20;

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny v bodě 6.6.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

Po naředění

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě

2 °C – 8 °C, po čemž následovalo až 24 hodin při teplotě 23 °C–27 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a

normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C následovaných až 24 hodinami při

23 °C – 27 °C během podávání.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla (třídy I) se zátkou z butylové pryže a hliníkovým odtrhávacím

(flip-off) těsnicím uzávěrem s krytkou z plastu.

Velikost balení: 1 injekční lahvička

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Jedna injekční lahvička přípravku Vimizim je určena pouze k jednorázovému použití. Přípravek

Vimizim se musí naředit infuzním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) za

použití aseptické techniky. Naředěný roztok je pacientům podáván pomocí infuzní soupravy. Lze

použít infuzní soupravu vybavenou in-line filtrem 0,2 μm.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Příprava infuze přípravku Vimizim

Musí se použít aseptická technika.

Vimizim se musí před podáním naředit.

Počet injekčních lahviček, které se mají naředit, závisí na tělesné hmotnosti jednotlivého pacienta.

Doporučená dávka je 2 mg na kg.

Počet injekčních lahviček, které se mají naředit na základě tělesné hmotnosti jednotlivého

pacienta a doporučené dávky 2 mg/kg, je určen pomocí následujícího výpočtu:

tělesné hmotnost pacienta (kg) násobeno 2 (mg/kg) = dávka pro pacienta (mg)

dávka pro pacienta (mg) děleno 1 (mg/ml koncentrát přípravku Vimizim) = celkový počet

ml přípravku Vimizim

celkový počet ml přípravku Vimizim děleno 5 ml na injekční lahvičku = celkový počet

injekčních lahviček

Vypočítaný celkový počet injekčních lahviček je zaokrouhlen nahoru na další celou injekční

lahvičku. Příslušný počet injekčních lahviček se vyndá z chladničky. Injekční lahvičky

nezahřívejte ani neohřívejte v mikrovlnné troubě. Lahvičky neprotřepávejte.

Použije se infuzní vak obsahující infuzní roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml

(0,9%) vhodný pro intravenózní podávání. Celkový objem infuze je určen tělesnou hmotností

pacienta.

Pacienti s tělesnou hmotností méně než 25 kg mají dostat celkový objem 100 ml.

Pacienti s tělesnou hmotností 25 kg nebo více mají dostat celkový objem 250 ml.

Před nasátím přípravku Vimizim z injekční lahvičky se musí každá lahvička vizuálně

zkontrolovat kvůli přítomnosti částic nebo zbarvení. Protože se jedná o proteinový roztok,

může se vyskytovat mírná flokulace (tenká průsvitná vlákénka). Roztok přípravku Vimizim

má být čirý až mírně opalescentní a bezbarvý až světle žlutý. Roztok nepoužívejte, jestliže je

zabarven nebo obsahuje viditelné částice.

Z infuzního vaku se natáhne a odstraní takový objem infuzního roztoku chloridu sodného o

koncentraci 9 mg/ml (0,9%), který se rovná celkovému objemu koncentrátu přípravku

Vimizim, jenž se má přidat.

Vypočítaný objem přípravku Vimizim z odpovídajícího počtu injekčních lahviček se pomalu

opatrně natahuje tak, aby se zabránilo nadměrnému protřepávání.

Do infuzního vaku se pomalu přidává přípravek Vimizim, aby se zabránilo protřepávání.

Infuzním vakem se zvolna otáčí, aby byla zajištěna řádná distribuce přípravku Vimizim.

Roztok neprotřepávejte.

Naředěný roztok se pacientům podává pomocí infuzní soupravy. Lze použít infuzní soupravu

vybavenou in-line filtrem 0,2 μm.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/914/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 28. dubna 2014

Datum posledního prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

MM/RRRR

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu .

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/109796/2014

EMEA/H/C/002779

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Vimizim

elosulfasum alfa

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Vimizim. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Vimizim

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Vimizim, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Vimizim a k čemu se používá?

Vimizim je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku elosulfasa alfa. Používá se k léčbě pacientů

s mukopolysacharidózou typu IVA (MPS IVA, známou také jako syndrom Morquio A). Onemocnění je

způsobeno absencí enzymu zvaného N-acetylgalaktosamin-6-sulfatáza, který je v těle nutný

k odbourávání látek zvaných glykosaminoglykany (GAG). Jestliže enzym není přítomen nebo je

přítomen pouze ve velmi malém množství, nemohou být GAG odbourávány a ukládají se v kostech

a orgánech. To způsobuje příznaky onemocnění, z nichž jsou nejvýraznější krátké kosti, obtížný pohyb

a dýchání, oční zákal a ztráta sluchu.

Jelikož počet pacientů s MPS IVA je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující

a přípravek Vimizim byl dne 24. července 2009 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění“.

Jak se přípravek Vimizim používá?

Léčba přípravkem Vimizim by měla probíhat pod dohledem lékaře se zkušenostmi v oblasti péče

o pacienty s MPS IVA nebo podobnými onemocněními. Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na

lékařský předpis a přípravek by měl podávat zdravotnický pracovník, který je proškolený odpovídajícím

způsobem.

Vimizim

EMA/109796/2014

strana 2/3

Vimizim je dostupný jako koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Doporučená

dávka přípravku je 2 mg/kg tělesné hmotnosti podávaná jednou týdně. Infuze by měla být podávána

přibližně po dobu 4 hodin. Před podáním přípravku Vimizim by pacientům měl být podán léčivý

přípravek pro prevenci alergické reakce na přípravek Vimizim. Pacientům je možné podat také léčivý

přípravek pro prevenci horečky.

Jak přípravek Vimizim působí?

Přípravek Vimizim je enzymová substituční terapie. V rámci enzymové substituční terapie jsou

pacientům podávány enzymy, které jim chybějí. Léčivá látka v přípravku Vimizim, elosulfasa alfa, je

kopií lidského enzymu N-acetylgalaktosamin-6-sulfatázy. Náhradní enzym pomáhá odbourávat

glykosaminoglykany a zabraňuje jejich zabudovávání do buněk, čímž zlepšuje symptomy MPS IVA.

Elosulfasa alfa se vyrábí postupem zvaným „technologie rekombinantní DNA“: je vytvářena buňkami,

do nichž byl vložen gen (DNA), díky němuž jsou schopny produkovat tento enzym.

Jaké přínosy přípravku Vimizim byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Vimizim byl zkoumán v jedné hlavní studii, která zahrnovala 176 pacientů s MPS IVA a která

srovnávala přípravek Vimizim s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Hlavním měřítkem účinnosti

byla změna vzdálenosti, kterou byli pacienti schopni ujít za šest minut, hodnocená po 6 měsících léčby.

Před léčbou byli pacienti schopni za dobu šesti minut ujít průměrně o něco více než 200 metrů. Po

6 měsících léčby byli pacienti léčení doporučenou dávkou přípravku Vimizim schopni ujít za šest minut

v průměru o 37 m více v porovnání s nárůstem o 14 metrů u pacientů, kteří dostávali placebo.

Výsledky studie také naznačují, že léčivý přípravek by mohl zlepšovat dýchání pacientů i jejich chůzi do

schodů a u dětí také růst.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Vimizim?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vimizim (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou reakce související s infuzí, včetně bolesti hlavy, nauzey (nevolnosti), zvracení, horečky, pocitu

mrazení a bolesti břicha (bolesti v oblasti žaludku). Tyto účinky jsou obvykle mírné až středně závažné

a jsou častější během prvních 12 týdnů léčby. Mezi závažné, ale méně časté reakce spojené s infuzemi

patří anafylaxe (závažná alergická reakce). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Vimizim je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Vimizim se nesmí užívat u pacientů, u kterých došlo k život ohrožující alergické reakci na

elosulfasu alfa nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Vimizim schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury rozhodl, že přínosy přípravku Vimizim převyšují

jeho rizika, a proto doporučil, aby byl schválen k použití v EU. Výbor CHMP dospěl k závěru, že po

6 měsících léčby bylo prokázáno, že přípravek Vimizim je účinný při zvyšování vzdálenosti, kterou jsou

pacienti schopni ujít za šest minut, a toto zlepšení bylo provázeno dalšími přínosnými účinky, včetně

zlepšené schopnosti provádět každodenní činnosti. Výbor dospěl také k názoru, že bezpečnostní profil

přípravku Vimizim se zdá být zvladatelný a že závažné nežádoucí účinky nejsou časté, je nicméně

nutné dále shromažďovat dlouhodobé údaje týkající se bezpečnosti.

Vimizim

EMA/109796/2014

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Vimizim?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Vimizim byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Vimizim

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Výrobce přípravku Vimizim navíc zajistí, aby zdravotnickým pracovníkům, u kterých se očekává, že

budou léčivý přípravek předepisovat či používat, byl poskytnut vzdělávací materiál informující je o

způsobu použití léčivého přípravku a o riziku závažných alergických reakcí. Společnost také zřídí registr

pro hodnocení dlouhodobých přínosů a rizik přípravku Vimizim.

Další informace jsou uvedeny ve shrnutí plánu řízení rizik

Další informace o přípravku Vimizim

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Vimizim platné v celé Evropské unii dne

28. dubna 2014.

Plné znění zprávy EPAR a shrnutí plánu řízení rizik pro přípravek Vimizim je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Vimizim naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Vimizim vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2014.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace