Udenyca

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
pegfilgrastim
Dostupné s:
ERA Consulting GmbH
ATC kód:
L03AA13
INN (Mezinárodní Name):
pegfilgrastim
Terapeutické skupiny:
Imunostimulancia, faktory stimulující Kolonie
Terapeutické oblasti:
Neutropenie
Terapeutické indikace:
Zkrácení doby trvání neutropenie a incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro malignitu (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastických syndromů).
Přehled produktů:
Revision: 3
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004413
Datum autorizace:
2018-09-21
EMEA kód:
EMEA/H/C/004413

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 01-01-1970
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 29-11-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 29-11-2019
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 29-11-2019
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 29-11-2019
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

UDENYCA 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

pegfilgrastimum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je UDENYCA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UDENYCA používat

Jak se přípravek UDENYCA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek UDENYCA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je UDENYCA a k čemu se používá

UDENYCA obsahuje léčivou látku pegfilgrastim. Pegfilgrastim je bílkovina vyráběná biotechnologií

pomocí bakterie

E.coli

a následně konjugací s polyethylenglykolem (PEG). Patří do skupiny bílkovin

nazývaných cytokiny. Bílkovinná část je velmi podobná přirozené bílkovině tvořené ve Vašem těle.

Léčivý přípravek se používá ke zkrácení období nízkého počtu druhu bílých krvinek (neutropenie) a

k potlačení výskytu nízkého počtu druhu bílých krvinek s horečkou (febrilní neutropenie), které

mohou být způsobeny cytotoxickou chemoterapií (léčivy působícími proti rychle rostoucím buňkám).

Bílé krvinky mají důležitou funkci pomáhat organismu v boji s infekcí. Tyto buňky jsou velmi citlivé

na účinky chemoterapie, a to může vést ke snížení jejich počtu v organismu. Pokud počet bílých

krvinek poklesne na nízkou úroveň, nezbývá jich dostatek k boji s bakteriemi, což může znamenat

zvýšené riziko infekčního onemocnění.

Přípravek UDENYCA Vám byla předepsán lékařem proto, aby podpořil kostní dřeň (část kosti, ve

které se tvoří krevní buňky) k produkci většího množství bílých krvinek, které pomáhají organismu

v boji s infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UDENYCA používat

Nepoužívejte přípravek UDENYCA:

jestliže jste alergický(á) na pegfilgrastim, filgrastim, nebo na kteroukoliv další složku tohoto

přípravku.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku UDENYCA se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,

jestliže:

se u Vás vyskytne alergická reakce včetně slabosti, poklesu krevního tlaku, dušnosti, otoku

obličeje (anafylaxe), zrudnutí a návalů horka, vyrážky a svědící kůže,

se u Vás vyskytne kašel, horečka a dušnost. To může být příznakem akutního syndromu dechové

tísně (ARDS),

se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků nebo jejich kombinace,

otok, který může být spojen s méně častým močením, dušnost, zvětšení objemu břicha a pocit

plnosti a celkový pocit únavy,

Mohou to být příznaky stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který

způsobuje prosakování krve z malých cév do těla. Viz bod 4,

budete mít bolesti v levé horní části břicha, v levém podžebří nebo v levém rameni, protože tyto

příznaky mohou souviset s postižením sleziny (zvětšení sleziny),

jste nedávno měl(a) závažnou infekci plic (pneumonie), vodu na plicích, zánět plic nebo

abnormální RTG snímky plic,

jste si vědom(a) nějaké změny počtu krvinek (např. zvýšení počtu bílých krvinek nebo snížení

počtu červených krvinek (anémie)) nebo snížení počtu krevních destiček, které snižuje srážlivost

krve. Váš lékař Vás možná bude chtít pečlivě sledovat,

trpíte srpkovitou anémií. Váš lékař může pečlivě sledovat Váš zdravotní stav,

máte náhlé příznaky alergie, jako jsou vyrážka, svědění nebo kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka

nebo jiných částí těla, dušnost, sípání nebo potíže s dechem. Může se jednat o příznaky závažné

alergické reakce,

zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla) byl u pacientů trpících zhoubným

nádorovým onemocněním i zdravých dárců hlášen vzácně. Mezi příznaky patří horečka, bolest

břicha, malátnost, bolest zad a zvýšené markery zánětu. Pokud se u vás tyto příznaky objeví,

upozorněte na to svého lékaře.

Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krev a moč, protože UDENYCA může poškodit drobné filtry

uvnitř ledvin (glomerulonefritida).

V souvislosti s používáním přípravku

UDENYCA

byly hlášeny závažné kožní reakce (Stevensův-

Johnsonův syndrom). Přestaňte používat přípravek

UDENYCA

a okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc, pokud zaznamenáte některý z příznaků popsaných v bodu 4.

Poraďte se se svým lékařem o riziku vzniku zhoubného onemocnění krve. Pokud se u Vás vyvine nebo

by se mohlo vyvinout zhoubné onemocnění krve, smíte přípravek UDENYCA používat pouze

v případě, že o tom rozhodne Váš lékař.

Ztráta odpovědi na pegfilgrastim

Pokud u Vás dojde ke ztrátě odpovědi nebo k nižší úrovni odpovědi na léčbu pegfilgrastimem, bude Váš

lékař zkoumat důvody, proč k tomu došlo včetně toho, zda byly vytvořeny protilátky, které neutralizují

účinek pegfilgrastimu.

Další léčivé přípravky a UDENYCA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek

UDENYCA nebyl testován u těhotných žen. Je důležité, abyste svému lékaři sdělila, zda:

jste těhotná,

myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo,

plánujete otěhotnět.

Pokud při léčbě přípravkem UDENYCA otěhotníte, informujte, prosím, svého lékaře.

Pokud lékař nerozhodne jinak, musíte přestat kojit, jestliže používáte přípravek UDENYCA.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek UDENYCA nemá vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a

obsluhovat stroje.

Přípravek UDENYCA obsahuje sorbitol (E420) a trihydrát natrium-acetátu

Přípravek UDENYCA obsahuje sorbitol (typ cukru). Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám Váš

lékař řekl, že Vy (nebo Vaše dítě) trpíte nesnášenlivostí určitých cukrů nebo u Vás byla diagnostikována

nesnášenlivost fruktózy (HIF), což je vzácné genetické onemocnění, kdy daná osoba nemůže štěpit

fruktózu, sdělte to svému lékaři ještě předtím, než Vy (nebo Vaše dítě) začnete tento léčivý přípravek

používat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku na dávku 6 mg, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek UDENYCA používá

Přípravek UDENYCA je určen pouze dospělým pacientům ve věku 18 let a více.

Vždy používejte přípravek UDENYCA přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka

Obvyklá dávka je 6 mg v jedné podkožní injekci za použití předplněné injekční stříkačky. Má se podat

nejdříve 24 hodin po aplikaci poslední dávky chemoterapeutik na konci každého cyklu chemoterapie.

Přípravek UDENYCA prudce neprotřepávejte, může to ovlivnit jeho účinnost.

Podávání injekcí přípravku UDENYCA pacientem samotným

Váš lékař může rozhodnout, že by pro Vás bylo vhodnější, abyste si sám (sama) podával(a) injekce

přípravku UDENYCA. Postup, jakým si sám (sama) budete injekce podávat, Vám ukáže lékař nebo

sestra. Nepokoušejte se dát si injekci sám (sama), pokud jste k tomu nebyl(a) vyškolen(a).

Pokyny, jak si sám (sama) podávat injekce přípravku UDENYCA, naleznete na konci této příbalové

informace.

Jestliže jste použil(a) více přípravku UDENYCA, než jste měl(a)

V případě, že jste použil(a) více přípravku UDENYCA než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) podat injekci přípravku UDENYCA

Jestliže jste zapomněl(a) podat si dávku přípravku UDENYCA, obraťte se na svého lékaře a domluvte

se, kdy si máte podat další dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Prosím, řekněte ihned svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích

účinků nebo jejich kombinace:

otok, který může být spojen s méně častým močením, dušnost, zvětšení objemu břicha a pocit

plnosti a celkový pocit únavy. Tyto příznaky mají obvykle rychlý nástup.

Mohou to být příznaky méně častého stavu nazývaného „syndrom zvýšené permeability kapilár“, který

způsobuje prosakování krve z malých cév do těla a vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

bolest kostí. Lékař Vám doporučí, co můžete proti bolesti užívat,

pocit na zvracení a bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 z 10 pacientů):

bolest v místě injekce,

bolestivost kloubů a svalů,

některé změny se mohou objevit v krvi, ty však budou odhaleny v rámci pravidelných vyšetření

krve. Na krátkou dobu může dojít ke zvýšení počtu bílých krvinek. Může se snížit počet krevních

destiček, což může vést ke zvýšenému výskytu podlitin.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů):

alergické reakce včetně zčervenání a zrudnutí, kožní vyrážky a vyvýšených svědivých oblastí na

kůži,

závažné alergické reakce včetně anafylaxe (slabost, pokles krevního tlaku, dýchací obtíže, otok

obličeje),

zvětšení sleziny,

ruptura (roztržení) sleziny. Některé případy ruptury sleziny byly smrtelné. Pokud se u Vás objeví

bolest v levé horní části břicha nebo v levém rameni, je důležité ihned vyhledat lékaře, neboť tento

příznak může být spojený s postižením sleziny,

potíže s dechem. Máte-li kašel, zvýšenou teplotu nebo potíže s dechem, sdělte to, prosím, svému

lékaři,

byl zaznamenán Sweetův syndrom (do modra zbarvené, vyvýšené bolestivé rány na končetinách a

někdy i na obličeji a na krku, doprovázené horečkou). Zde však mohou hrát roli i jiné faktory,

zánět krevních cév v kůži,

poškození drobných filtrů uvnitř ledvin (glomerulonefritida),

zčervenání v místě injekce,

vykašlávání krve (hemoptýza).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

zánět aorty (velké krevní cévy, která vede krev ze srdce do těla), viz bod 2.,

krvácení z plic.

Stevensův-Johnsonův syndrom, který se může projevit jako načervenalé ohraničené nebo kruhové

skvrny často s centrálními puchýři na trupu, olupující se kůží, vředy v ústech, krku, nosu, na

genitáliích a v očích a mohou mu předcházet příznaky podobné chřipce a horečka. Pokud se u Vás

objeví tyto příznaky, přestaňte používat přípravek

UDENYCA

a kontaktujte svého lékaře nebo

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Viz také bod 2.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek UDENYCA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku injekční

stříkačky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Přípravek UDENYCA můžete vyjmout z chladničky a uchovávat ji při pokojové teplotě (do 30 °C)

nejdéle po dobu 72 hodin. Jestliže byla injekční stříkačka vyjmuta z chladničky a dosáhla pokojové

teploty (do 30 °C), musí být buďto použita do 72 hodin, nebo zlikvidována.

Chraňte před mrazem. Přípravek UDENYCA je možné použít, pokud došlo k jejímu náhodnému

zmrznutí na jedno období kratší než 24 hodin.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Tento přípravek nesmíte použít, pokud je zakalený nebo pokud jsou v něm částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek UDENYCA obsahuje

Léčivou látkou je pegfilgrastimum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje pegfilgrastimum

6 mg v 0,6 ml roztoku.

Pomocnými látkami jsou kyselina octová a trihydrát natrium-acetátu (k úpravě pH), sorbitol (E420),

polysorbát 20 a voda pro injekci. Viz bod 2.

Jak UDENYCA vypadá a co obsahuje toto balení

UDENYCA je čirý, bezbarvý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (6 mg/0,6 ml).

Jedno balení obsahuje 1 skleněnou předplněnou injekční stříkačku s jehlou z nerezové oceli a

chráničem jehly.

Injekční stříkačky jsou obvykle poskytovány s automatickým chráničem jehly.

Držitel rozhodnutí o registraci

ERA Consulting GmbH

Lange Strasse 70

29664 Walsrode

Německo

Tel.: +49 (0) 5161 9890 0

Fax: +49 (0) 5161 9890 18

E-mail: EUAgent@eraconsulting.com

Výrobce

Millmount Healthcare Limited

Block 7, City North Business Campus,

Stamullen Co. Meath, K32 YD60

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny k použití

Tento bod obsahuje pokyny, jak se postupuje při podávání injekcí přípravku UDENYCA samotným

pacientem. Je důležité, abyste se nepokoušel(a) sám (sama) sobě podávat injekce, dokud Vám lékař,

sestra nebo lékárník neposkytne odborný zácvik. Pokud máte otázky o způsobu podání injekcí,

požádejte, prosím, svého lékaře, sestru nebo lékárníka o pomoc.

O této předplněné injekční stříkačce s automatickým chráničem jehly

Abyste správně pochopil(a), jak se injekce podává, je důležité si před použitím této injekční

stříkačky přečíst pokyny.

Tento léčivý přípravek se dodává jako jednorázová předplněná injekční stříkačka, která obsahuje

jednorázovou dávku. Po podání injekce je třeba injekční stříkačky zlikvidovat.

Stříkačka má automatický chránič jehly, který po podání přípravku zakryje hrot jehly a je určen

k tomu, aby zabránil poranění o jehlu.

Před použitím

Po použití

Informace o uchovávání

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky v chladničce v původní krabičce při teplotě 2° C -

8° C.

Kryt jehly

Jehla

Štítek

Kontrolní průzor

Píst

Hlava pístu

Opěrky pro prsty

Tělo

Aktivovaný

chránič jehly

CHRAŇTE předplněnou injekční stříkačku před mrazem a neprotřepávejte. Pokud došlo k jejímu

zmrznutí, před podáním ji nechejte rozmrznout v chladničce. Pokud došlo k jejímu zmrznutí vice

než jednou, musí být zlikvidována.

Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem až do okamžiku, kdy budete připraven(a) ho použít.

NEPOUŽÍVEJTE předplněnou injekční stříkačku, pokud je ponechána při pokojové teplotě po

dobu delší než 72 hodin.

NEPROTŘEPÁVEJTE předplněnou injekční stříkačku. Pokud byste s ní prudce zatřepal(a),

roztok by mohl pěnit a nemá se pak použít.

NEPOUŽÍVEJTE tento léčivý přípravek, jestliže jste:

alergický(á) na pegfilgrastim nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku.

Připravte injekci

1. Vyjměte krabičku z chladničky a zkontrolujte dobu použitelnosti.

A: Vyjměte krabičku z chladničky a zkontrolujte dobu použitelnosti vytištěnou na krabičce (viz

obrázek 1).

NEPOUŽÍVEJTE po uplynutí doby použitelnosti. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni

uvedeného měsíce.

Pegfilgrastim

OBRÁZEK 1

B: Otevřete krabičku a vyjměte uzavřenou vaničku s injekční stříkačkou (viz obrázek 2).

OBRÁZEK 2

2. Vyčkejte, až léčivý přípravek dosáhne pokojové teploty, a připravte si všechny pomůcky.

A: Uzavřenou vaničku s injekční stříkačkou dejte na rovný čistý povrch a ponechte ji při pokojové

teplotě po dobu nejméně 30 minut (viz obrázek 3).

OBRÁZEK 3

NEPOKOUŠEJTE SE injekční stříkačku ohřívat žádným jiným způsobem, jako například

v mikrovlnné troubě, teplou vodou či přímým slunečním světlem.

B: Připravte si tyto pomůcky (viz obrázek 4).

Pegfilgrastim

EXP: 01/2016

Pegfilgrastim

OBRÁZEK 4

3. Umyjte si ruce a injekční stříkačku vyjměte z vaničky.

A: Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou (viz obrázek 5).

OBRÁZEK 5

B: Injekční stříkačku vyjměte z uzavřené vaničky následujícím způsobem: z vaničky odtrhněte fólii,

injekční stříkačku vyjměte tak, že ji uchopíte uprostřed těla injekční stříkačky (viz obrázek 6)

Injekční stříkačku NEBERTE za píst, hlavu pístu nebo kryt jehly.

OBRÁZEK 6

4. Zkontrolujte injekční stříkačku a roztok.

Kontrolním průzorem zkontrolujte roztok. Má být čirý a bezbarvý. Pokud v injekční stříkačce vidíte

jednu nebo několik vzduchových bublin, je to normální. Vzduchové bubliny není nutné odstraňovat

(viz obrázek 7).

Pegfilgrastim

Nádoba na ostrý odpad

NÁDOBA NA

OSTRÝ ODPAD

Chomáček vaty

Tampon napuštěný alkoholem

Alkoholový

tampon

OBRÁZEK 7

Pokud má roztok změněnou barvu nebo je zakalený, NEPOUŽÍVEJTE HO.

Pokud roztok obsahuje hrudky, vločky nebo pevné částice, NEPOUŽÍVEJTE HO.

Pokud se injekční stříkačka zdá být poškozená, NEPOUŽÍVEJTE JI.

Vyberte místo pro aplikaci injekce a očistěte ho

5. Vyberte místo pro aplikaci injekce.

Doporučenými místy pro aplikaci podkožní injekce jsou:

břicho (s výjimkou oblasti přibližně 5 cm okolo pupku)

stehno

zadní strana paže

hýždě

(viz obrázek 8)

OBRÁZEK 8

NEPODÁVEJTE do znamének, jizev, mateřských znamének nebo oblastí, kde je kůže jemná,

pohmožděná, zarudlá nebo tvrdá.

6. Místo pro aplikaci injekce očistěte.

Místo pro aplikaci injekce očistěte tamponem napuštěným alkoholem (viz obrázek 9).

OBRÁZEK 9

Aplikujte injekci

7. Sejměte kryt jehly.

Zadní strana

paže

Břicho

Hýždě

Stehno

Přímým tahem odstraňte kryt jehly (viz obrázek 10).

OBRÁZEK 10

NEVRACEJTE HO zpět na injekční stříkačku.

NEPOUŽÍVEJTE předplněnou injekční stříkačku, pokud Vám upadla se sejmutým krytem jehly.

8. Umístění prstů

Tělo injekční stříkačky uchopte jako šipku (bezprostředně pod opěrkami pro prsty) palcem a

ukazováčkem (viz obrázek 11).

OBRÁZEK 11

NEDOTÝKEJTE SE pístu ani injekční stříkačku nechytejte nad opěrkami pro prsty.

9. Stiskněte kůži a vpíchněte jehlu.

A: Volnou rukou jemně stiskněte kůži kolem místa pro aplikaci injekce (viz obrázek 12).

OBRÁZEK 12

B: V místě stisku vpíchněte jehlu do kůže pod úhlem 45° až 90° (viz obrázek 13)

OBRÁZEK 13

NEDOTÝKEJTE SE hlavy pístu, když jehlu vpichujete do kůže.

C: Po úplném vpíchnutí jehly stisknutou kůži uvolněte a volnou rukou stabilizujte dolní část injekční

stříkačky.

Druhou ruku nyní přesuňte na injekční stříkačku tak, aby palec byl na hlavě pístu a ruka byla

připravená k aplikaci injekce (viz obrázek 14).

OBRÁZEK 14

10. Stiskněte hlavu pístu a aplikujte dávku

A: Palcem pomalu a plynule tlačte na hlavu pístu až zcela dolů. Tím se zajistí podání celé dávky (viz

obrázek 15).

OBRÁZEK 15

B: Zatímco jehla je ještě vpíchnutá, palec pomalu vracejte zpátky, aby se píst mohl vrátit. Jehla tak

bude vytažena a bezpečně schována uvnitř těla injekční stříkačky. Injekční stříkačku poté můžete

odejmout z místa pro aplikaci injekce (viz obrázek 16).

OBRÁZEK 16

C: Pokud se v místě aplikace injekce objeví kapky krve, dle potřeby místo aplikace ošetřete

chomáčkem vaty nebo tamponem.

11. Likvidace injekční stříkačky a ošetření místa aplikace

Okamžitě po aplikaci injekce odložte použitou injekční stříkačku do nádoby na ostrý odpad (viz

obrázek 17).

OBRÁZEK 17

NEVYHAZUJTE jehly ani injekční stříkačky do domácího odpadu.

NÁDOBA NA

OSTRÝ ODPAD

PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované

zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pegfilgrastimu dospěl výbor CHMP k těmto

vědeckým závěrům:

Tři hlášené případy ukazují na příčinnou souvislost mezi nežádoucí reakcí (ADR) Stevens-

Johnsonovým syndromem a pegfilgrastimem. Počet případů je malý, avšak vzhledem k závažnosti

ADR výbor PRAC doporučuje, aby informace o přípravku byly odpovídajícím způsobem

aktualizovány.

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.

Zdůvodnění změny v registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se pegfilgrastimu výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr

přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího/léčivých přípravků obsahujících pegfilgrastim zůstává

nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny.

Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

UDENYCA 6 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje pegfilgrastimum* 6 mg v 0,6 ml injekčního roztoku.

Koncentrace je 10 mg/ml založená pouze na obsahu bílkovin**.

* Léčivou látkou je kovalentní konjugát filgrastimu produkovaného buňkami

Escherichia coli

rekombinantní DNA technologií s polyethylenglykolem (PEG).

** Koncentrace je 20 mg/ml při zahrnutí podílu PEG.

Účinnost tohoto léčivého přípravku se nemá porovnávat s účinností jiné pegylované nebo nepegylované

bílkoviny stejné terapeutické skupiny. Více informací viz bod 5.1.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 30 mg sorbitolu

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý injekční roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u dospělých pacientů léčených

cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní

leukemie a myelodysplastického syndromu).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba pegfilgrastimem má být zahájena a sledována lékaři se zkušenostmi v onkologii a/nebo

hematologii.

Dávkování

Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg pegfilgrastimu(jedna předplněná

injekční stříkačka) podaná nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu u dětí nebyly dosud stanoveny. Současné dostupné údaje jsou

uvedeny v bodech 4.8, 5.1 a 5.2, nelze ale doporučit vhodné dávkování.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Úprava dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně pacientů s terminálním stádiem onemocnění

ledvin, není doporučena.

Způsob podání

Pegfilgrastim se podává subkutánně. Injekce má být aplikována do stehna, břicha nebo horní části paže.

Pro pokyny k zacházení s léčivým přípravkem před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro lepší dohledatelnost biologických léčivých přípravků má být zřetelně zaznamenán obchodní název

podaného přípravku.

Na základě omezených dostupných klinických dat lze očekávat podobný účinek pegfilgrastimu a

filgrastimu ve smyslu ovlivnění doby nutné k obnově počtu neutrofilů po těžké neutropenii u pacientů

s nově zjištěnou akutní myeloidní leukemií (viz bod 5.1). Nicméně, dosud nejsou k dispozici dostatečné

údaje o dlouhodobých účincích pegfilgrastimu u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Proto má být u

těchto pacientů přípravek UDENYCA podáván se zvláštní opatrností.

Růstový faktor stimulující kolonie granulocytů G-CSF může podporovat růst myeloidních buněk

v podmínkách

in vitro

a podobný účinek může být ve stejných podmínkách pozorován i u některých

nemyeloidních buněk.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu dosud nebyly zkoumány u pacientů s myelodysplastickým

syndromem, chronickou myeloidní leukemií a u pacientů se sekundární akutní myeloidní leukemií

(AML); proto se nemá u těchto pacientů používat. Zvláštní pozornost má být věnována rozlišení

blastického zvratu u chronické myeloidní leukemie od akutní myeloidní leukemie.

Bezpečnost a účinnost podávání pegfilgrastimu pacientům s nově zjištěnou AML mladším 55 let

s cytogenetickým nálezem t(15;17) dosud nebyly stanoveny.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu nebyly hodnoceny u pacientů léčených vysokými dávkami

chemoterapeutik. Tento přípravek se nemá používat ke zvýšení dávky cytotoxické chemoterapie nad

stanovené režimy dávkování.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve u pacientů

nebo u zdravých dárců nebyly dostatečně zhodnoceny.

Zvýšená hematopoetická aktivita kostní dřeně jako odpověď na léčbu růstovým faktorem byla spojena

s přechodně pozitivními nálezy při vyšetřeních kostí zobrazovacími metodami. To je třeba brát

v úvahu při interpretaci těchto vyšetření.

Plicní nežádoucí účinky

Po podání G-CSF byly popsány plicní nežádoucí účinky, zejména případy intersticiální pneumonie.

Pacienti, kteří v nedávné době před aplikací prodělali pneumonii nebo měli zjištěné plicní infiltráty,

jsou pravděpodobně ve vyšším riziku (viz bod 4.8).

Výskyt známek plicního onemocnění jako je kašel, horečka a dyspnoe spolu s radiologickými

známkami plicních infiltrátů, zhoršením plicních funkcí a zvýšením počtu neutrofilů může být

předzvěstí syndromu akutní respirační tísně (ARDS). V těchto případech musí být léčba

pegfilgrastimem ukončena podle rozhodnutí lékaře a má být zahájena odpovídající terapie (viz bod 4.8).

Glomerulonefritida

Glomerulonefritida byla hlášena u pacientů dostávajících filgrastim a pegfilgrastim. Obecně se případy

glomerulonefritidy upravily po snížení dávky nebo po vysazení filgrastimu a pegfilgrastimu.

Doporučuje se vyšetřovat moč.

Syndrom zvýšené permeability kapilár

Po podání G-CSF byl hlášen syndrom zvýšené permeability kapilár, který se vyznačuje hypotenzí,

hypoalbuminemií, edémem a hemokoncentrací. Pacienti, u kterých se vyskytnou příznaky syndromu

zvýšené permeability kapilár, mají být pečlivě sledováni a mají dostávat standardní symptomatickou

léčbu, která může zahrnovat i intenzivní péči (viz bod 4.8).

Aortitida

Aortitida byla hlášena po podání hormonu G-CSF zdravým osobám i pacientům trpícím zhoubným

nádorovým onemocněním. Mezi pozorované symptomy patřily horečka, bolest břicha, malátnost,

bolest zad a zvýšené markery zánětu (např. C-reaktivního proteinu a počtu leukocytů). Ve většině

případů byla aortitida diagnostikována počítačovou tomografií a po vysazení hormonu G-CSF obvykle

odezněla (viz také bod 4.8).

Splenomegalie a ruptura sleziny

Po podání pegfilgrastimu byly hlášeny méně časté, ale obvykle asymptomatické případy

splenomegalie a méně časté případy ruptury sleziny, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8).

Velikost sleziny má být proto pečlivě sledována (např. klinickým vyšetřením a/nebo ultrazvukem). Na

diagnózu ruptury sleziny je třeba myslet v případě, že si pacient stěžuje na bolesti v levém horním

břišním kvadrantu nebo v oblasti horních partií ramene.

Trombocytopenie a anémie

Léčba samotným pegfilgrastimem nezabrání trombocytopenii ani anémii, protože plnodávkovaná

myelosupresivní chemoterapie je udržována v rámci předepsaného schématu. Doporučuje se

pravidelné monitorování počtu trombocytů a hematokritu. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání

chemoterapeutik v monoterapii nebo v kombinaci, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou

trombocytopenii.

Srpkovitá anémie

S podáváním pegfilgrastimu přenašečům srpkovité anémie nebo pacientům se srpkovitou anémií byly

spojeny krize srpkovité anémie (viz bod 4.8). Lékař má proto přenašečům srpkovité anémie nebo

pacientům se srpkovitou anémií předepisovat pegfilgrastim s opatrností; má pravidelně kontrolovat

příslušný klinický nález a laboratorní parametry a věnovat pozornost případnému zvětšení sleziny a

výskytu vazookluzivní krize, jež by mohly doprovázet terapii tímto přípravkem.

Leukocytóza

Počet leukocytů 100 x 109/l a vyšší byl zaznamenán u méně než 1 % pacientů léčených

pegfilgrastimem. žádné nežádoucí příhody přímo související s tímto stupněm leukocytózy nebyly

hlášeny. Toto zvýšení počtu leukocytů je přechodného rázu, nastupuje typicky za 24 až 48 hodin po

podání a je odrazem farmakodynamických účinků tohoto přípravku. V souladu s klinickými účinky

tohoto léčivého přípravku a možnému riziku vzniku leukocytózy je třeba počet leukocytů během léčby

kontrolovat v pravidelných intervalech. Pokud počet leukocytů překročí hodnotu 50 x 109/l po

dosažení očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu tímto přípravkem ihned přerušit.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených pegfilgrastimem byla hlášena hypersenzitivita zahrnující anafylaktickou reakci,

která se vyskytla při úvodní nebo následné léčbě. U pacientů s klinicky významnou hypersenzitivitou

léčbu pegfilgrastimem trvale ukončete. Pegfilgrastim nepodávejte pacientům s hypersenzitivitou na

pegfilgrastim nebo filgrastim v anamnéze. Při výskytu závažných alergických reakcí je třeba zahájit

odpovídající léčbu s pečlivým sledováním pacienta po několik dní.

Stevensův-Johnsonův syndrom

V souvislosti s léčbou pegfilgrastimem byl vzácně hlášen Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS), který

může být život ohrožující nebo fatální. Pokud se u pacienta při používání pegfilgrastimu vyvinul SJS,

nesmí být léčba pegfilgrastimem u tohoto pacienta již nikdy znovu zahájena.

Imunogenita

Může dojít k imunogenitě jako u všech bílkovinných léčivých přípravků. Rychlost tvorby protilátek

proti pegfilgrastimu je obecně nízká. Vazebné protilátky se objevují stejně jako u všech biologických

přípravků, momentálně však nevykazují neutralizační aktivitu.

Pomocné látky

Pegfilgrastim obsahuje sorbitol. Pacienti s hereditární intolerancí fruktózy (HIF) nemají tento léčivý

přípravek používat/.

Pegfilgrastim obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce 6 mg, to znamená, že je.

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Z důvodu potenciální sensitivity rychle se dělících myeloidních buněk na cytotoxickou chemoterapii

má být pegfilgrastim podán nejdříve 24 hodin po aplikaci cytostatik. V klinických hodnoceních byl

pegfilgrastim bezpečně podáván 14 dní před chemoterapií. Současné podávání pegfilgrastimu

s jakýmkoliv chemoterapeutikem nebylo u pacientů hodnoceno. Současné podání pegfilgrastimu a

fluoruracilu (5-FU) nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu mělo za následek

potenciaci myelosuprese.

Možné interakce s ostatními hematopoetickými růstovými faktory a cytokiny nebyly v klinických

hodnoceních specificky testovány.

Potenciální interakce s lithiem, jež rovněž podporuje uvolňování neutrofilů, nebyly specificky

hodnoceny. Neexistuje však žádný důkaz toho, že by tato interakce měla nepříznivé účinky.

Bezpečnost a účinnost pegfilgrastimu nebyly hodnoceny u pacientů léčených chemoterapeutiky,

jejichž podávání je doprovázeno pozdní myelosupresí, jako jsou například nitrosomočoviny.

Studie zaměřené specificky na interakce či metabolismus nebyly provedeny; výsledky klinických

hodnocení však nenaznačují existenci interakcí pegfilgrastimu s jakýmkoliv jiným léčivým

přípravkem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Pro použití pegfilgrastimu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje nebo jsou jen omezené

údaje.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Přípravek UDENYCA se

nedoporučuje podávat v těhotenství a ženám, které nepoužívají antikoncepci a mohly by otěhotnět.

Kojení

Není známo, zda se pegfilgrastim/metabolity vylučují do mateřského mléka. Riziko pro

novorozence/kojené dítě nelze vyloučit. Musí být rozhodnuto, zda ukončit kojení nebo

ukončit/pozastavit léčbu přípravkem UDENYCA posouzením přínosu kojení pro dítě a přínosu léčby

pro matku.

Fertilita

Pegfilgrastim neovlivnil reprodukční schopnost ani fertilitu potkaních samců nebo samic při

kumulativních týdenních dávkách přibližně 6-9krát vyšších, než je doporučená dávka u lidí (na základě

plochy povrchu těla) (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek UDENYCA nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí (velmi časté) a muskuloskeletální bolest

(časté). Bolest kostí byla obecně mírná až středně silná, přechodná a byla u většiny pacientů

zvládnutelná standardními analgetiky.

Při zahájení nebo opakované léčbě pegfligrastimem se objevily hypersenzitivní reakce včetně vyrážky,

kopřivky, angioedému, dyspnoe, erytému, zrudnutí a hypotenze, (méně časté). U pacientů dostávajících

pegfilgrastim se mohou vyskytnout závažné alergické reakce včetně anafylaxe (méně časté) (viz bod

4.4).

Syndrom zvýšené permeability kapilár, který může být život ohrožující v případě opožděné léčby, byl

hlášen méně často u pacientů s maligním nádorovým onemocněním podstupujících chemoterapii po

podáníG-CSF; viz bod 4.4 a část „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže.

Aortitida [frekvence „vzácné“] (viz bod 4.4).

Splenomegalie, obvykle asymptomatická, je méně častá.

Ruptura sleziny včetně několika fatálních případů je méně často hlášena po podání pegfilgrastimu (viz

bod 4.4).

Byly popsány méně časté plicní nežádoucí účinky včetně intersticiální pneumonie, plicního edému,

plicních infiltrátů či plicní fibrózy. Méně často vedly některé z popsaných případů k respiračnímu

selhání nebo k syndromu akutní respirační tísně (ARDS), který může mít i fatální průběh (viz bod 4.4).

U přenašečů srpkovité anémie nebo pacientů se srpkovitou anémií byly hlášeny ojedinělé případy krizí

akutních komplikací srpkovité anémie (méně časté u pacientů se srpkovitou anémií) (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V tabulce níže jsou popsány nežádoucí účinky hlášené z klinických studií a spontánních hlášení.

Nežádoucí účinky jsou řazeny podle frekvence výskytu uvedené v záhlaví při použití následující

konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥

1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V

každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Třídy orgánových

systémů podle

MedDRA

Nežádoucí účinky

Velmi

časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Trombocytopenie

Leukocytóza

Krize u srpkovité

anémie

Splenomegalie

Ruptura sleziny

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce;

Anafylaxe

Poruchy

metabolismu a

výživy

Vzestup hladiny

kyseliny močové

Poruchy

nervového

systému

Bolest

hlavy

Cévní poruchy

Syndrom zvýšené

permeability

kapilár

Aortitida

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Syndrom akutní

respirační tísně

Plicní nežádoucí

účinky (intersticiální

pneumonie, plicní

edém, plicní

infiltráty, plicní

fibróza)

Hemoptýza

Plicní

krvácení

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Sweetův syndrom

(akutní febrilní

dermatóza)

Kožní vaskulitida

Stevensův-

Johnsonův

syndrom

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Bolest

kostí

Muskuloskeletální

bolest (myalgie,

artralgie, bolest

končetin, bolest

zad,

muskuloskeletální

bolest, bolest krku)

Poruchy ledvin a

močových cest

Glomerulonefritida

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Bolest v místě

injekce

Nekardiální bolest

na hrudi

Různé typy reakcí

v místě injekce

Vyšetření

Vzestup hladin

laktátdehydrogenázy

a alkalické

fosfatázy

Přechodný vzestup

hladin funkčních

jaterních testů u

ALT nebo AST

Viz část „Popis vybraných nežádoucích účinků“ níže.

Tento nežádoucí účinek byl zaznamenán po uvedení léku na trh, nebyl však pozorován

v randomizovaných, kontrolovaných, klinických studiích u dospělých. Kategorie frekvence byla

odhadována ze statistického výpočtu na základě 1 576 pacientů léčených pegfilgrastimem v devíti

randomizovaných klinických studiích.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Byly popsány méně časté případy Sweetova syndromu, ačkoli v některých těchto případech může hrát

roli základní choroba - hematologická malignita.

U pacientů léčených pegfilgrastimem byly popsány méně časté případy kožní vaskulitidy. Mechanismus

vzniku vaskulitidy u pacientů léčených pegfilgrastimem není znám.

Při počáteční nebo následné léčbě pegfilgrastimem se objevily reakce v místě vpichu, včetně erytému

(méně časté) a rovněž bolesti v místě injekce (časté).

Byly zaznamenány časté případy leukocytózy (počet leukocytů > 100 x 109/l) (viz bod 4.4).

U pacientů, kteří dostávali pegfilgrastim následně po cytotoxické chemoterapii, byly zaznamenány

méně často reverzibilní lehké až střední vzestupy hladin kyseliny močové a alkalické fosfatázy, a

méně často u laktátdehydrogenázy. Tyto vzestupy neměly žádný klinický korelát.

Nauzea a bolest hlavy byly zaznamenány velmi často u pacientů dostávajících chemoterapii.

U pacientů po podání pegfilgrastimu následně po cytotoxické chemoterapii byly pozorovány méně

časté elevace funkčních jaterních testů jako ALT (alaninaminotranferázy) nebo AST

(aspartátaminotransferázy). Tato zvýšení byla přechodná s návratem k výchozím hodnotám.

Byly hlášeny časté případy trombocytopenie.

V postmarketingovém sledování byly hlášeny případy syndromu zvýšené permeability kapilár při

použití G-CSF. Obecně se vyskytly u pacientů s pokročilým stádiem maligního onemocnění, se sepsí,

dostávajících vícesložkovou chemoterapii nebo podstupujících aferézu (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Zkušenosti s použitím u dětí jsou omezené. U mladších dětí ve věku 0-5 let (92 %) byl pozorován ve

srovnání se staršími dětmi ve věku 6-11 let (80 %) a 12-21 let (67 %) a dospělými vyšší výskyt

závažných nežádoucích účinků. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí (viz bod 5.1

a 5.2).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v

Dodatku V

4.9

Předávkování

Omezenému počtu zdravých dobrovolníků a pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic byly

subkutánně podávány jednorázové dávky 300 μg/kg bez závažných nežádoucích účinků. Nežádoucí

příhody byly podobné těm, které se vyskytly u jedinců dostávajících nižší dávky pegfilgrastimu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina; imunostimulancia, faktory stimulující kolonie hematopoetických buněk

ATC kód: L03AA13

Humánní G-CSF je glykoprotein, který reguluje tvorbu a uvolňování neutrofilů z kostní dřeně.

Pegfilgrastim je kovalentním konjugátem rekombinantního humánního G-CSF (r-metHuG-CSF)

s jednou molekulou 20 kd polyethylenkoglykolu (PEG). Pegfilgrastim je formou filgrastimu

s prodlouženou dobou účinku díky snížené renální clearance. Bylo prokázáno, že pegfilgrastim a

filgrastim mají identický mechanismus účinku a navozují výrazné zvýšení počtu neutrofilů v periferní

krvi během 24 hodin s malým zvýšením počtu monocytů a/nebo lymfocytů. Podobně jako u filgrastimu,

neutrofily vytvořené jako odpověď na působení pegfilgrastimu mají normální nebo zlepšenou funkci,

jak bylo demonstrováno během testů chemotaxe a fagocytózy. Stejně jako jiné hematopoetické růstové

faktory, má i G-CSF stimulační účinky na humánní endoteliální buňky

in vitro

. G-CSF je schopen

podněcovat růst myeloidních buněk včetně maligních buněk in vitro a podobný efekt lze pozorovat

rovněž u některých nemyeloidních buněk

in vitro

Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených pivotních studiích u pacientů s vysokorizikovým

karcinomem prsu stadia II-IV léčených myelosupresivní chemoterapií zahrnující doxorubicin a

docetaxel, použití pegfilgrastimu v jedné dávce na jeden cyklus snížilo trvání neutropenie a incidenci

febrilní neutropenie podobně, jak bylo pozorováno po denním podávání filgrastimu (medián délky

podávání byl 11 dní). Uvádí se, že v nepřítomnosti podpory růstovým faktorem má tento režim za

následek průměrné trvání neutropenie 4. stupně 5 až 7 dní a incidenci febrilní neutropenie 30-40 %.

V jedné studii (n = 157), ve které byla aplikována fixní dávka 6 mg pegfilgrastimu, bylo průměrné

trvání neutropenie 4. stupně ve skupině na pegfilgrastimu 1,8 dne ve srovnání s 1,6 dne ve skupině na

filgrastimu (rozdíl 0,23 dne, 95 % CI [interval spolehlivosti] -0,15; 0,63). Za celou studii dosáhl výskyt

febrilní neutropenie 13 % u pacientů léčených pegfilgrastimem ve srovnání s 20 % u pacientů léčených

filgrastimem (rozdíl 7 %, 95% CI -19 %; 5 %). Ve druhé studii (n = 310), ve které byla aplikována

dávka upravená podle tělesné hmotnosti (100 μg/kg), bylo průměrné trvání neutropenie 4. stupně ve

skupině na pegfilgrastimu 1,7 dne ve srovnání s 1,8 dne ve skupině na filgrastimu (rozdíl 0,03 dne, 95%

CI -0,36; 0,30). Celkový výskyt febrilní neutropenie byl 9 % u pacientů léčených pegfilgrastimem ve

srovnání s 18 % u pacientů léčených filgrastimem (rozdíl 9 %, 95% CI -16,8 %; -1,1 %).

Účinnost pegfilgrastimu na ovlivnění incidence febrilní neutropenie byla hodnocena ve dvojitě

zaslepené, placebem kontrolované studii u pacientek s karcinomem prsu, léčených chemoterapeutickým

režimem s 10-20 % rizikem vzniku febrilní neutropenie (docetaxel 100 mg/m2 každé 3 týdny celkem

v trvání čtyř cyklů). 928 pacientkám byl na základě randomizace jednorázově aplikován v každém cyklu

chemoterapie buď pegfilgrastim nebo placebo, a to přibližně 24 hodin (den 2) po podané chemoterapii.

Incidence febrilní neutropenie byla nižší u pacientek randomizovaných k aplikaci pegfilgrastimu ve

srovnání se skupinou, které bylo aplikováno placebo (1 % versus 17 %, p < 0,001). Incidence

hospitalizace a spotřeba intravenózních antiinfektiv v souvislosti s febrilní neutropenií byla nižší ve

skupině léčené pegfilgrastimem ve srovnání se skupinou dostávající placebo (1 % versus 14 %,

p < 0,001 a 2 % versus 10 %, p < 0,001).

Malá (n = 83), randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze II porovnávala účinnost pegfilgrastimu

(jednorázová aplikace dávky 6 mg) a filgrastimu podávaných během indukční fáze chemoterapie u

pacientů s nově zjištěnou akutní myeloidní leukemií. Medián doby do obnovy počtu neutrofilů po těžké

neutropenii byla v obou sledovaných skupinách 22 dnů. Dlouhodobé výsledky léčby nebyly hodnoceny

(viz bod 4.4).

V multicentrické, randomizované, otevřené studii fáze II (n = 37) s pediatrickými pacienty se

sarkomem, kteří dostali pegfilgrastim v dávce 100 μg/kg po 1. cyklu chemoterapie s vinkristinem,

doxorubicinem, cyklofosfamidem (VAdriaC/IE), bylo pozorováno delší trvání těžkého stupně

neutropenie (počet neutrofilů < 0,5 x 109) u mladších dětí ve věku 0-5 let (8,9 dne) ve srovnání se

staršími dětmi ve věku 6-11 let (6 dnů) a ve věku 12-21 let (3,7 dne) a s dospělými. Rovněž byla

pozorována vyšší incidence febrilní neutropenie u mladších dětí ve věku 0-5 let (75 %) ve srovnání se

staršími dětmi ve věku 6-11 let (70 %) a ve věku 12-21 let (33 %) a s dospělými (viz bod 4.8 a 5.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Po jednorázové subkutánní aplikaci pegfilgrastimu je vrcholové hladiny léčiva v séru dosaženo za 16 až

120 hodin po podání a sérové koncentrace pegfilgrastimu jsou dále udržovány během období

neutropenie po myelosupresivní chemoterapii. Eliminace pegfilgrastimu je nelineární s ohledem na

dávku; sérová clearance pegfilgrastimu klesá se stoupající dávkou. Zdá se, že pegfilgrastim je převážně

eliminován clearance zprostředkovanou neutrofily, jež je při vyšších dávkách již saturována. Ve shodě

s mechanismem samoregulační clearance, sérové koncentrace pegfilgrastimu rychle klesají v okamžiku

obnovy neutrofilů (viz obrázek 1).

Obrázek 1.

Profil mediánu sérové koncentrace pegfilgrastimu a absolutního počtu neutrofilů u

pacientů léčených chemoterapií po jednorázovém injekčním podání dávky 6 mg

Vzhledem k mechanismu clearance zprostředkovávané neutrofily se neočekává, že by farmakokinetika

pegfilgrastimu byla ovlivněna poruchou funkce ledvin nebo jater. V otevřené studii (n = 31) s použitím

jednorázové dávky pegfilgrastimu neměl různý stupeň poruchy funkce ledvin, včetně terminálního

stádia onemocnění ledvin, žádný vliv na farmakokinetiku pegfilgrastimu.

Starší pacienti

Omezený soubor dat naznačuje, že farmakokinetika pegfilgrastimu u starších osob (> 65 let) je

obdobná jako u dospělých.

Pediatrická populace

Farmakokinetické vlastnosti pegfilgrastimu byly hodnoceny u 37 pediatrických pacientů se sarkomem,

kteří dostali 100 μg/kg pegfilgrastimu po ukončení chemoterapie VAdriaC/IE. Nejmladší věková

skupina (0-5 let) měla vyšší průměrnou expozici pegfilgrastimu (AUC ± standardní odchylka)

(47,9 ± 22,5 μg·h/ml) než starší děti ve věku 6-11 let (22,0 ± 13,1 μg·h/ml) a 12-21 let

(29,3 ± 23,2 μg·h/ml) (viz bod 5.1). S výjimkou nejmladší věkové skupiny (0-5 let) byla

u pediatrických pacientů průměrná expozice pegfilgrastimu (AUC) podobná té, která byla zjištěna

u dospělých s vysokorizikovým karcinomem prsu ve stádiu II-IV léčených pegfilgrastimem v dávce

100 μg/kg po ukončení terapie kombinací doxorubicin/docetaxel (viz body 4.8 a 5.1).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Medián sérové koncentrace pegfilgrastimu (ng/ml)

Medán absolutního počtu neutrofilů (buňky x 109/l)

Den ve studii

Koncentrace pegfilgrastimu

Absolutní počet neutrofilů

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podání potvrdily

očekávaný farmakologický účinek včetně zvýšeného počtu leukocytů, myeloidní hyperplazie v kostní

dřeni, extramedulární hematopoezy a zvětšení sleziny.

U potomků březích samic potkanů, které dostávaly subkutánně pegfilgrastim, nebyly pozorovány

žádné nežádoucí účinky. U králíků byla však po podávání kumulativních dávek, přibližně 4násobných

než je doporučená dávka pro člověka, zjištěna embryo/fetální toxicita (ztráta embryí), která nebyla

pozorována, když byly březí samice králíka vystaveny dávce doporučené pro člověka. Ve studiích na

potkanech bylo zjištěno, že pegfilgrastim může prostupovat placentou. Studie u potkanů naznačují, že

subkutánně podaný pegfilgrastim neovlivňuje reprodukční výkonnost, fertilitu, estrální cyklus, dny

mezi pářením a pohlavním stykem a intrauterinní přežití. Význam těchto zjištění pro člověka není

znám.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Trihydrát natrium-acetátu (k úpravě pH)

Kyselina octová (k úpravě pH)

Sorbitol (E420)

Polysorbát 20

Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, obzvlášť ne s roztoky chloridu

sodného.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Přípravek UDENYCA může být vystaven pokojové teplotě (do 30 °C) na maximálně jedno období ne

delší než 72 hodin. Pokud je ponechán při pokojové teplotě po dobu delší než 72 hodin, musí být

zlikvidován.

Chraňte před mrazem. Náhodné vystavení přípravku UDENYCA teplotám pod bodem mrazu na jedno

období kratší než 24 hodin neovlivní nepříznivě stabilitu pegfilgrastimu.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Předplněná injekční stříkačka s potaženým brombutylovým pryžovým uzávěrem a jehlou z nerezové

oceli s automatickým chráničem jehly.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,6 ml injekčního roztoku.

Balení: jedna krabička obsahuje jednu předplněnou injekční stříkačkou s automatickým chráničem

jehly s blistrem ve vaničce z plastu.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před podáním roztok pegfilgrastimu zkontrolujte, zda v něm nejsou viditelné částice. Podán může být

pouze čirý a bezbarvý roztok.

Excesivní třepání může vést k agregaci pegfilgrastimu a způsobit, že bude biologicky inaktivní.

Předplněnou injekční stříkačku ponechte dosáhnout pokojové teploty.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ERA Consulting GmbH

Lange Strasse 70

29664 Walsrode

Německo

Tel.: +49 (0) 5161 9890 0

Fax: +49 (0) 5161 9890 18

E-mail: EUAgent@eraconsulting.com

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/18/1303/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 21. září 2018

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/518623/2018

EMEA/H/C/004413

Udenyca (pegfilgrastimum)

Přehled pro přípravek Udenyca a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Udenyca a k čemu se používá?

Udenyca je léčivý přípravek používaný u pacientů s nádorovým onemocněním k léčbě neutropenie

(nízké hladiny neutrofilů, typu bílých krvinek), což je častý nežádoucí účinek léčby rakoviny a může

způsobit náchylnost pacientů k infekcím.

Přípravek se podává cíleně ke zkrácení doby trvání neutropenie a k prevenci febrilní neutropenie

(pokud je neutropenie doprovázena horečkou).

Přípravek Udenyca není určen k použití u pacientů s chronickou myeloidní leukémií (rakovinou krve)

nebo s myelodysplastickými syndromy (onemocnění, při němž se tvoří velké množství abnormálních

krvinek a z něhož se může rozvinout leukémie).

Přípravek Udenyca je „biologicky podobný“ léčivý přípravek. Znamená to, že přípravek Udenyca je

velmi podobný jinému biologickému léčivému přípravku („referenčnímu léčivému přípravku“), který je

již v EU registrován. Referenčním léčivým přípravkem přípravku Udenyca je přípravek Neulasta. Více

informací o biologicky podobných léčivých přípravcích naleznete zde

Jak se přípravek Udenyca používá?

Výdej přípravku Udenyca je vázán na lékařský předpis a léčbu by měl zahájit i sledovat lékař, který má

zkušenosti s léčbou rakoviny nebo onemocnění krve. Přípravek je k dispozici ve formě předplněných

injekčních stříkaček obsahujících injekční roztok k podání pod kůži. Přípravek Udenyca se podává

injekčně pod kůži nejméně 24 hodin po ukončení každého cyklu chemoterapie (léčby protinádorovými

léčivými přípravky), a to v jednorázové dávce 6 mg. Po patřičném zaškolení si pacienti mohou

aplikovat injekce sami.

Více informací o používání přípravku Udenyca naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Udenyca (pegfilgrastimum)

EMA/518623/2018

strana 2/2

Jak přípravek Udenyca působí?

Léčivá látka v přípravku Udenyca, pegfilgrastim, obsahuje filgrastim, který je velmi podobný lidské

bílkovině nazývané faktor stimulující granulocytové kolonie (G-CSF). Filgrastim působí tak, že stimuluje

kostní dřeň k vyšší produkci bílých krvinek, v důsledku čehož dochází ke zvyšování jejich počtu a léčbě

neutropenie.

Filgrastim je v Evropské unii (EU) již řadu let dostupný v jiných léčivých přípravcích. Filgrastim

obsažený v přípravku Udenyca je „pegylován“ (navázán na chemickou látku zvanou polyethylenglykol).

Pegylace zpomaluje eliminaci filgrastimu z těla, což umožňuje užívat léčivý přípravek méně často.

Jaké přínosy přípravku Udenyca byly prokázány v průběhu studií?

Z laboratorních studií porovnávajících přípravek Udenyca s přípravkem Neulasta vyplývá, že léčivá

látka v přípravku Udenyca je co do struktury, čistoty a biologické aktivity velmi podobná jako

u přípravku Neulasta. Studie rovněž prokázaly, že užívání přípravku Udenyca vede k navození

podobných hladin léčivé látky v těle jako při užívání přípravku Neulasta.

Jelikož přípravek Udenyca je biologicky podobný léčivý přípravek, nebylo pro něj třeba opakovat studie

účinnosti a bezpečnosti pegfilgrastimu, které již byly provedeny pro přípravek Neulasta.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Udenyca?

Nejčastějším nežádoucím účinkem přípravku Udenyca (který může postihnout více než 1 osobu z 10)

je bolest kostí. Častá je rovněž bolest svalů. Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Udenyca a úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Udenyca registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že v souladu s požadavky EU pro biologicky podobné

léčivé přípravky bylo prokázáno, že přípravek Udenyca vykazuje velmi podobnou strukturu, čistotu

a biologickou aktivitu jako přípravek Neulasta a v těle je distribuován stejným způsobem.

Všechny tyto údaje byly považovány za dostatečné k vyvození závěru, že se přípravek Udenyca, pokud

jde o účinnost a bezpečnost, bude ve schválených použitích chovat stejným způsobem jako přípravek

Neulasta. Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Neulasta přínosy

přípravku Udenyca převyšují zjištěná rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Udenyca?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Udenyca, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Udenyca jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Udenyca jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Udenyca

Další informace k přípravku Udenyca jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese:ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace