Tysabri

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
natalizumab
Dostupné s:
Biogen Netherlands B.V.
ATC kód:
L04AA23
INN (Mezinárodní Name):
natalizumab
Terapeutické skupiny:
Selektivní imunosupresiva
Terapeutické oblasti:
Roztroušená skleróza
Terapeutické indikace:
Tysabri je indikován jako jediné onemocnění modifikující léčba u dospělých s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušené sklerózy u následujících skupin pacientů:u Pacientů s vysoce aktivní chorobou činnost i přes plnou a adekvátní průběh léčby s nejméně jedním chorobu modifikující terapii (DMT) (pro výjimky a informace o vymývání období viz bod 4. 4 a 5. 1)orPatients s rychle se vyvíjející těžkou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy definovanou 2 nebo více relapsy v jednom roce a s 1 nebo více Gadolinium enhancing lézí na MRI mozku nebo významné zvýšení zátěže T2 lézí ve srovnání s předchozí nedávnou MRI.
Přehled produktů:
Revision: 36
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000603
Datum autorizace:
2006-06-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/000603

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

04-05-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

04-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

04-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

04-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

04-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

04-05-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tysabri 300 mg koncentrát pro infuzní roztok

natalizumabum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Kromě této příbalové informace obdržíte kartu pacienta. Karta pacienta obsahuje důležité

bezpečnostní informace, které musíte znát dříve, než začnete přípravek Tysabri používat a rovněž i

během léčby přípravkem Tysabri.

Ponechte si příbalovou informaci a kartu pacienta pro případ, že si je budete potřebovat přečíst

znovu. Ponechte si příbalovou informaci a kartu pacienta u sebe po celou dobu léčby a dále ještě

šest měsíců po poslední dávce tohoto přípravku, protože nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

i po ukončení léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tysabri a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Tysabri podán

3.

Jak se přípravek Tysabri podává

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Tysabri uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tysabri a k čemu se používá

Přípravek Tysabri se používá k léčbě roztroušené sklerózy (RS) a obsahuje léčivou látku natalizumab.

Jedná se o monoklonální protilátku.

RS způsobuje v mozku zánět, který poškozuje nervové buňky. K zánětu dochází, pokud bílé krvinky

mohou pronikat do mozku a míchy. Tento přípravek zabraňuje tomu, aby se bílé krvinky do mozku

dostaly. Tím se snižuje poškození nervové soustavy způsobené RS.

Příznaky roztroušené sklerózy

Příznaky RS se u každého pacienta liší a u Vás se mohou projevit některé z nich nebo žádné.

Mohou zahrnovat:

problémy s chůzí, necitlivost v obličeji, na rukou nebo nohou, problémy se

zrakem, únavu, pocit ztráty rovnováhy nebo závratě, problémy s udržením moči a stolice, obtíže

s přemýšlením a soustředěním, deprese, akutní či chronickou bolest, sexuální problémy, ztuhlost

a svalové křeče.

Propuknutí příznaků se nazývá

relaps

(rovněž se označuje jako nové vzplanutí nebo záchvat). Když

dojde k relapsu, mohou se příznaky rozvinout rychle během několika hodin, nebo pomalu během

několika dnů. Příznaky budou poté obvykle postupně odeznívat (tomu se říká remise).

Jak může přípravek Tysabri pomoci

Ve studiích tento lék snižoval nárůst postižení způsobeného RS

přibližně na polovinu a asi o dvě

třetiny snížil četnost záchvatů RS. Ačkoli si v průběhu léčby tímto přípravkem možná žádného

zlepšení nevšimnete, může přesto působit tak, aby zabraňoval zhoršování RS.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Tysabri podán

Předtím, než zahájíte léčbu tímto přípravkem, je důležité, abyste se svým lékařem projednal(a)

přínosy, které od této léčby můžete očekávat, a rizika, která jsou s ní spojena.

Přípravek Tysabri Vám nesmí být podán

Jestliže jste

alergický(á)

na natalizumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže Vám

byla diagnostikována PML

(progresivní multifokální leukoencefalopati

e). PML

je méně častá infekce mozku.

Jestliže máte závažný problém

s imunitním systémem

může to být způsobené onemocněním

(jako je například HIV) nebo některými léky, které užíváte nebo jste užíval(a) v minulosti (viz

níže).

Jestliže užíváte

léky, které ovlivňují Váš imunitní systém

, mezi něž patří určité jiné léky

používané k léčbě RS. Tyto léky nelze souběžně používat s přípravkem Tysabri.

Jestliže

máte nádorové onemocnění

(s výjimkou určitého typu nádorového onemocnění kůže

nazývaného

bazocelulární karcinom

Upozornění a opatření

Se svým lékařem musíte prodiskutovat

, jestli je pro Vás přípravek Tysabri tou nejvhodnější léčbou.

Učiňte tak před zahájením léčby přípravkem Tysabri a také v případě, že je Vám přípravek Tysabri

podáván již déle než dva roky.

Možná infekce mozku (PML)

U některých osob léčených tímto přípravkem (u méně než 1 osoby ze 100) se objevila méně častá

infekce mozku, která se nazývá PML (

progresivní multifokální leukoencefalopatie)

. PML může

způsobit těžké postižení nebo úmrtí.

Před zahájením léčby provede lékař u

všech pacientů vyšetření krve

na přítomnost infekce

virem JC. Virus JC je běžný virus, který za normálních okolností nezpůsobuje onemocnění.

PML je však spojena se zvýšením viru JC v mozku. Příčina tohoto zvýšení není u některých

pacientů léčených přípravkem Tysabri jasná. Před léčbou a v průběhu léčby bude Váš lékař

provádět krevní testy, aby zjistil, zda v krvi nemáte protilátky proti viru JC. Tyto protilátky

jsou známkou toho, že jste byl(a) virem JC infikován(a).

Váš lékař provede

vyšetření magnetickou rezonancí (MR)

, které bude opakováno

v průběhu léčby, aby vyloučil PML.

Příznaky PML

mohou být podobné relapsu RS (viz bod

4. Možné nežádoucí účinky

). PML

se u Vás také může objevit až do šesti měsíců po ukončení léčby přípravkem Tysabri.

Pokud se domníváte, že se Vaše RS zhoršuje, nebo pokud si během léčby přípravkem Tysabri

či až 6 měsíců po jejím ukončení všimnete jakýchkoliv nových příznaků,

co nejdříve to

sdělte svému lékaři

Sdělte svému partnerovi nebo pečující osobě

, na co je třeba si dát pozor (viz také bod

4.

Možné nežádoucí účinky

). Mohou se vyskytnout příznaky, které si sám(sama) těžko

uvědomíte, jako jsou změny nálady nebo chování, zmatenost, potíže s řečí nebo komunikací.

Pokud se u Vás cokoliv z výše uvedeného objeví,

může být zapotřebí dalších vyšetření

Na příznaky dávejte pozor i v průběhu 6 měsíců po ukončení léčby přípravkem Tysabri.

Mějte stále u sebe kartu pacienta, kterou Vám předal Váš lékař. Obsahuje výše uvedené

informace. Ukažte ji svému partnerovi nebo pečující osobě.

Riziko rozvoje PML

spojené s přípravkem Tysabri

zvyšují tři faktory

. Pokud se u Vás objeví dva

či více z těchto rizikových faktorů, riziko se dále zvyšuje:

Pokud máte protilátky proti viru JC

v krvi. Jsou známkou toho, že se virus ve Vašem těle

vyskytuje. Před léčbou a v průběhu léčby přípravkem Tysabri podstoupíte příslušná vyšetření.

Pokud jste přípravkem Tysabri

léčen(a) dlouhou dobu

, zejména pokud je to déle než dva

roky.

Pokud jste užíval(a) léky zvané imunosupresiva

, které snižují činnost imunitního systému.

Další onemocnění

zvané JCV GCN (

JCV neuronopatie granulárních buněk

) je rovněž způsobeno

virem JC a vyskytlo se u některých pacientů léčených přípravkem Tysabri. Příznaky onemocnění JCV

GCN jsou podobné příznakům PML.

Jestliže je u Vás riziko PML nižší

, Váš lékař může vyšetření provádět opakovaně, aby zkontroloval,

zda:

stále v krvi nemáte protilátky proti viru JC,

stále máte v krvi nízkou úroveň protilátek proti viru JC, jestliže jste byl(a) léčen(a) po dobu

delší jak dva roky.

Když se PML objeví

PML je možné léčit a podávání přípravku Tysabri bude zastaveno. U některých osob se však může

po odstraňování přípravku Tysabri z těla objevit reakce. Tato reakce (známá jako IRIS nebo

imunorestituční zánětlivý syndrom) může vést ke zhoršení Vašeho stavu včetně zhoršení funkce

mozku.

Všímejte si jiných infekcí

Kromě PML se mohou také objevit jiné závažné infekce způsobené viry, bakteriemi a jinými

příčinami.

Pokud se domníváte, že máte infekci,

neprodleně to sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře

(viz

také bod 4.

Možné nežádoucí účinky

Změny krevních destiček

Natalizumab může v krvi snižovat počet krevních destiček, které zajišťují srážení krve. To může mít

za následek stav zvaný trombocytopenie (viz bod 4), při kterém se krev nemusí srážet dostatečně

rychle, aby se zastavilo krvácení. To může vést k tvorbě podlitin a také k dalším závažnějším potížím,

jako je nadměrné krvácení. Pokud se u Vás z nejasné příčiny tvoří podlitiny, červené nebo fialové

tečky na kůži (zvané petechie), dojde ke krvácení z kůže po říznutí, které se nezastaví nebo krev stále

prosakuje, k déletrvajícímu krvácení z dásní nebo z nosu, máte krev v moči nebo ve stolici nebo

krvácení do očních spojivek, musíte o tom okamžitě informovat svého lékaře.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem nebo dospívajícím mladším 18

let.

Další léčivé přípravky a přípravek Tysabri

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Tento léčivý přípravek Vám

nesmí

být podán, pokud v současné době užíváte přípravky

ovlivňující

imunitní systém

, mezi něž patří některé jiné přípravky používané k léčbě RS.

Je možné, že tento lék Vám nebude moci být podán, pokud jste

dříve

dostával(a) léky, které

ovlivňují Váš imunitní systém.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud jste těhotná, tento přípravek nepoužívejte

bez toho, že byste se poradila se svým

lékařem. Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, oznamte to ihned svému lékaři.

Během podávání přípravku Tysabri nekojte

. Poraďte se se svým lékařem o tom, zda se

máte rozhodnout pro ukončení kojení nebo pro ukončení podávání přípravku.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař zváží rizika pro dítě a

přínosy pro matku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Velmi častým nežádoucím účinkem jsou závratě. Pokud máte závratě, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Tysabri obsahuje sodík

Jedna injekční lahvička tohoto přípravku obsahuje 2,3 mmol (neboli 52 mg) sodíku. Po naředění

k použití obsahuje tento léčivý přípravek 17,7 mmol (neboli 406 mg) sodíku v 1 dávce. Nutno vzít

v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.

Jak se přípravek Tysabri podává

Intravenózní infuzi přípravku Tysabri Vám podá lékař se zkušenostmi s léčbou RS. Lékař Vás může

převést z jiného léku na léčbu RS přímo na přípravek Tysabri, pokud u Vás nezjistí žádné problémy

způsobené předchozí léčbou.

Lékař Vám provede

krevní testy

na zjištění protilátek proti viru JC a jiných možných

problémů.

Lékař Vám provede

vyšetření MR

, které bude v průběhu léčby opakováno.

Při přechodu z některých léků na léčbu RS

Vám může lékař doporučit určitou dobu počkat,

až se většina předchozího léku z těla vyloučí.

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je 300 mg jednou za 4 týdny.

Předtím, než Vám bude přípravek Tysabri podán, se musí naředit. Podává se do žíly infuzí,

obvykle do paže. Infuze trvá přibližně 1 hodinu.

Informace pro lékaře a zdravotnické pracovníky o tom, jak připravovat a podávat přípravek

Tysabri, jsou uvedeny na konci této příbalové informace.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Tysabri

Pravidelné podávání dávky přípravku Tysabri je důležité, zejména během několika prvních měsíců

léčby. Je důležité pokračovat v podávání tohoto léčivého přípravku, dokud budete Vy i lékař

přesvědčeni, že Vám to pomáhá. Je to proto, že u pacientů, kteří dostali jednu či dvě dávky přípravku

Tysabri a poté léčbu na tři nebo více měsíců přerušili, byla daleko vyšší pravděpodobnost vzniku

alergické reakce po opětovném zahájení léčby.

Kontrola alergických reakcí

Několik pacientů mělo na tento přípravek alergickou reakci. Váš lékař může zkontrolovat, zda se

během podávání infuze a 1 hodinu po infuzi neobjeví alergické reakce. Viz také bod

4.

Možné

nežádoucí účinky

Jestliže dávku přípravku Tysabri vynecháte

Jestliže vynecháte svou obvyklou dávku přípravku Tysabri, dohodněte se se svým lékařem, aby Vám

byla vynechaná dávka podána co nejdříve. Pak můžete pokračovat v léčbě podáváním přípravku

Tysabri každé 4 týdny.

Bude přípravek Tysabri účinkovat vždy?

U několika pacientů, kterým je přípravek Tysabri podáván, může přirozená obranyschopnost těla

postupem času zabránit správnému působení přípravku, protože si tělo vytvoří protilátky proti léku.

Váš lékař může na základě krevních testů rozhodnout, zda tento přípravek u Vás účinkuje správně, a

v případě potřeby léčbu ukončit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se přípravku Tysabri, zeptejte se svého lékaře. Vždy používejte

tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků

, neprodleně informujte svého lékaře či

zdravotní sestru.

Známky infekce mozku

změny osobnosti a chování, jako je zmatenost, delirium či ztráta vědomí,

záchvaty (křeče),

bolest hlavy,

pocit na zvracení / zvracení,

ztuhnutí šíje,

extrémní citlivost na ostré světlo,

horečka,

vyrážka (kdekoliv po těle).

Tyto příznaky mohou být způsobeny infekcí mozku (

encefalitidou nebo PML

) nebo mozkových blan

meningitidou

Známky jiných závažných infekcí

horečka neznámého původu,

silný průjem,

dušnost,

dlouhotrvající závrať,

bolest hlavy,

pokles tělesné hmotnosti,

skleslost,

poruchy zraku,

bolest nebo zarudnutí oka (očí).

Známky alergické reakce

svědivá vyrážka (kopřivka),

otok obličeje, rtů nebo jazyka,

obtíže s dýcháním,

bolest nebo tíže na hrudníku,

zvýšení nebo snížení krevního tlaku (zjistí to Váš lékař nebo zdravotní sestra, pokud Vám

sledují krevní tlak).

Tyto známky se s nejvyšší pravděpodobností objeví v průběhu podávání infuze nebo krátce po podání.

Známky možných problémů s játry

žloutnutí kůže nebo očního bělma,

neobvykle tmavá moč,

abnormální výsledky jaterních testů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků nebo pokud se domníváte,

že máte infekci,

neprodleně se obraťte na lékaře nebo zdravotní sestru.

Ukažte kartu pacienta

tuto příbalovou informaci každému lékaři nebo zdravotní sestře, kteří se podílí na Vaší léčbě, nejen

svému neurologovi.

Další nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

infekce močových cest,

bolest v krku a výtok z nosu nebo ucpaný nos,

bolest hlavy,

závratě,

pocit na zvracení (

nauzea

bolest kloubů,

únava,

závratě, pocit na zvracení (

nauzea

), svědění a zimnice v průběhu podávání infuze nebo krátce

po podání.

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

anemie (snížení počtu červených krvinek, což může způsobit zblednutí kůže, dušnost nebo

pocit nedostatku energie),

alergie (

přecitlivělost

třes,

svědivá vyrážka (

kopřivka

nevolnost (

zvracení

horečka,

potíže s dýcháním (

dušnost

zarudnutí obličeje nebo těla,

herpetické infekce,

nepříjemný pocit v okolí místa podání infuze. Může se objevit pohmoždění, zarudnutí, bolest,

svědění nebo otok.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

závažná alergie (

anafylaktická reakce

progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML),

zánětlivá porucha po ukončení podávání léčivého přípravku,

otok obličeje,

zvýšení počtu bílých krvinek (

eozinofilie

snížení počtu krevních destiček,

snadná tvorba podlitin (purpura).

Vzácné

(mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

herpetická infekce oka,

těžká anemie (snížení počtu červených krvinek, což může způsobit zblednutí kůže, dušnost a

pocit nedostatku energie),

závažný otok pod kůží,

vysoké hladiny bilirubinu v krvi (

hyperbilirubinemie

), které mohou způsobit příznaky jako

zežloutnutí očí nebo kůže, horečku nebo únavu.

Není známo

(frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

neobvyklé infekce (takzvané

„oportunní infekce“

poškození jater.

Jestliže se domníváte, že máte infekci,

ihned se obraťte na svého lékaře

Tyto informace rovněž naleznete v kartě pacienta, kterou jste obdržel(a) od Vašeho lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Tysabri uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřená injekční lahvička:

Uchovávejte v chladničce.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Naředěný roztok:

Po naředění se doporučuje přípravek neprodleně použít. Pokud se naředěný roztok nepoužije

okamžitě, musí se uchovávat při teplotě 2 °C až 8 °C a infuze musí být podána do 8 hodin od

naředění.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete částic v roztoku nebo změněné barvy roztoku

v injekční lahvičce.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Tysabri obsahuje

Léčivou látkou je natalizumabum. Jedna 15ml injekční lahvička koncentrátu obsahuje natalizumabum

300 mg (20 mg v 1 ml). Po naředění obsahuje infuzní roztok přibližně 2,6 mg natalizumabu v 1 ml.

Dalšími složkami jsou:

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného,

chlorid sodný (viz bod 2 „Přípravek Tysabri obsahuje sodík“),

polysorbát 80 (E 433),

voda pro injekci.

Jak přípravek Tysabri vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tysabri je čirá, bezbarvá až slabě zakalená kapalina.

Jedna krabička obsahuje jednu skleněnou injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nizozemsko

Výrobce

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS

Biotek Allé 1

DK-3400 Hillerød

Dánsko

Biogen Netherlands B.V.

Prins Mauritslaan 13

1171 LP Badhoevedorp

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +32 2 219 12 18

Lietuva

Biogen Lithuania UAB

Tel: +370 5 259 6176

България

ТП ЕВОФАРМА

Teл.: +359 2 962 12 00

Luxembourg/Luxemburg

Biogen Belgium N.V./S.A.

Tél/Tel: +352 2 219 12 18

Česká republika

Biogen (Czech Republic) s.r.o.

Tel: +420 255 706 200

Magyarország

Biogen Hungary Kft.

Tel.: +36 (1) 899 9883

Danmark

Biogen (Denmark) A/S

Tlf: +45 77 41 57 57

Malta

Pharma MT limited

Tel: +356 213 37008/9

Deutschland

Biogen GmbH

Tel: +49 (0) 89 99 6170

Nederland

Biogen Netherlands B.V.

Tel: +31 20 542 2000

Eesti

Biogen Estonia OÜ

Tel: +372 618 9551

Norge

Biogen Norway AS

Tlf: +47 23 40 01 00

Ελλάδα

Genesis Pharma SA

Τηλ: +30 210 8771500

Österreich

Biogen Austria GmbH

Tel: +43 1 484 46 13

España

Biogen Spain SL

Tel: +34 91 310 7110

Polska

Biogen Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 351 51 00

France

Biogen France SAS

Tél: +33 (0)1 41 37 95 95

Portugal

Biogen Portugal Sociedade Farmacêutica

Unipessoal, Lda

Tel: +351 21 318 8450

Hrvatska

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +358 (0) 1 775 73 22

România

Johnson & Johnson Romania S.R.L.

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Biogen Idec (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0)1 463 7799

Slovenija

Biogen Pharma d.o.o.

Tel: +386 1 511 02 90

Ísland

Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Biogen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 323 340 08

Italia

Biogen Italia s.r.l.

Tel: +39 02 584 9901

Suomi/Finland

Biogen Finland Oy

Puh/Tel: +358 207 401 200

Κύπρος

Genesis Pharma (Cyprus) Ltd

Τηλ: +357 22 76 57 15

Sverige

Biogen Sweden AB

Tel: +46 8 594 113 60

Latvija

Biogen Latvia SIA

Tel: +371 68 688 158

United Kingdom (Severní Irsko)

Biogen Idec (Ireland) Limited

Tel: +44 (0) 1628 50 1000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována .

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Před naředěním a podáním zkontrolujte, zda injekční lahvička s přípravkem Tysabri neobsahuje

částice. Jestliže jsou v injekční lahvičce přítomné částice a/nebo kapalina není bezbarvá, čirá až

slabě opalizující, nesmí se injekční lahvička použít.

Při přípravě roztoku přípravku použijte aseptický postup. Z injekční lahvičky odstraňte

odnímatelné víčko. Injekční jehlu zasuňte do injekční lahvičky středem pryžové zátky a odsajte

15 ml koncentrátu pro infuzní roztok.

Přidejte 15 ml koncentrátu pro infuzní roztok ke 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného

9 mg/ml (0,9%). Opatrně injekční lahvičku s roztokem obraťte, aby se roztok úplně promíchal.

Neprotřepávejte.

Přípravek Tysabri nesmí být mísen s žádnými jinými léčivými přípravky nebo rozpouštědly.

Před podáním naředěný léčivý přípravek vizuálně zkontrolujte, zda neobsahuje částice či zda

nezměnil barvu. Nepoužívejte jej, jestliže změnil barvu nebo jsou-li v něm viditelné cizí částice.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tysabri 300 mg koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje natalizumabum 20 mg.

Po naředění (viz bod 6.6) obsahuje infuzní roztok přibližně 2,6 mg natalizumabu v jednom ml.

Natalizumab je rekombinantní humanizovaná protilátka proti-α4-integrinu produkovaná linií myších

buněk na základě technologie rekombinantní DNA.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mmol (neboli 52 mg) sodíku (další informace viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Bezbarvý, čirý až slabě opalizující roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tysabri je indikován v monoterapii jako onemocnění modifikující léčba u dospělých s vysoce aktivní

relabující remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) u následujících skupin pacientů:

Pacienti s vysoce aktivním onemocněním navzdory úplnému a adekvátnímu léčebnému

cyklu s alespoň jednou onemocnění modifikující léčbou (

disease modifying therapy

, DMT)

(výjimky a informace o vymývacích obdobích (wash-out periodách) jsou uvedeny

v bodech 4.4 a 5.1).

nebo

Pacienti s rychle se vyvíjející těžkou RRRS, definovanou 2 nebo více relapsy v jednom roce

a s 1 nebo více gadoliniem zkontrastněnými ložisky na magnetické rezonanci (MR) mozku

nebo významným zvýšením počtu T2 ložisek ve srovnání s předchozím nedávno

provedeným MR.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahajovat a nepřetržitě sledovat specializovaný lékař se zkušenostmi v diagnostice a léčbě

neurologických onemocnění na pracovištích se snadným přístupem k MR.

Pacienti, kteří jsou léčeni tímto léčivým přípravkem, musí obdržet kartu pacienta a musí být

informováni o rizicích tohoto léčivého přípravku (viz také Příbalová informace). Po 2 letech léčby

musí být pacienti znovu informováni o rizicích, především o zvýšeném riziku progresivní multifokální

leukoencefalopatie (PML), a spolu se svými pečovateli musí být poučeni o časných příznacích PML.

K dispozici musí být prostředky ke zvládnutí hypersenzitivních reakcí a přístup k MR.

Někteří pacienti mohli být vystaveni působení imunosupresivních léčivých přípravků (např.

mitoxantron, cyklofosfamid, azathioprin). Tyto léčivé přípravky mohou způsobit prodlouženou

imunosupresi i poté, co bylo podávání zastaveno. Proto musí lékař před zahájením léčby potvrdit, že

tito pacienti nemají narušenou imunitu (viz bod 4.4).

Dávkování

Přípravek Tysabri 300 mg se podává intravenózní infuzí jednou za 4 týdny.

U pacientů, kteří za 6 měsíců nevykazují žádný terapeutický prospěch, je třeba pokračování v léčbě

znovu pečlivě zvážit.

Údaje o bezpečnosti a účinnosti natalizumabu po 2 letech léčby byly získány na základě

kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií. Po 2 letech je o pokračování v léčbě možné uvažovat

pouze po přehodnocení potenciálního prospěchu a rizika. Pacienti musí být znovu informováni

o rizikových faktorech PML, jako je trvání léčby, užívání imunosupresivních léčiv před podáváním

tohoto léčivého přípravku a přítomnost protilátek proti JC viru (virus Johna Cunninghama) (viz

bod 4.4).

Opětovné podávání

Účinnost opětovného podávání nebyla stanovena, údaje o bezpečnosti (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší pacienti

Podávání tohoto léčivého přípravku pacientům starším 65 let se vzhledem k chybějícím údajům u této

populace nedoporučuje.

Porucha funkce jater a ledvin

Studie vlivu poruch funkce ledvin nebo jater nebyly provedeny.

Mechanismus eliminace a výsledky populační farmakokinetiky naznačují, že u pacientů s poruchou

funkce jater nebo ledvin by úprava dávky nebyla nezbytná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost tohoto léčivého přípravku u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyly

stanoveny. V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1.

Způsob podání

Tento léčivý přípravek je určen k intravenóznímu podání.

Návod k naředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden (v bodě 6.6).

Po naředění (viz bod 6.6) je infuze podávána přibližně jednu hodinu, přičemž je u pacientů během

infuze a 1 hodinu po dokončení infuze nutno sledovat výskyt příznaků hypersenzitivních reakcí.

Přípravek Tysabri 300 mg koncentrát pro infuzní roztok se nesmí podávat injekčně jako bolus.

Po prvních 12 intravenózních dávkách přípravku Tysabri je pacienty třeba v průběhu infuze dále

sledovat. Pokud se u pacientů neobjeví žádné infuzní reakce, lze dle klinického úsudku dobu sledování

po podání dávky zkrátit nebo vynechat.

U pacientů, u nichž je léčba natalizumabem znovu zahájena po ≥ 6 měsících, je nutno v průběhu

podání infuze a 1 hodinu po dokončení infuze sledovat známky a příznaky hypersenzitivních reakcí po

dobu prvních 12 intravenózních infuzí po opětovném zahájení léčby.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML).

Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí včetně pacientů s narušenou imunitou (včetně

pacientů podstupujících imunosupresivní terapie nebo těch, u nichž došlo k narušení imunity

předchozími terapiemi (viz body 4.4 a 4.8)).

Kombinace s jinými DMT.

Známá aktivní maligní onemocnění s výjimkou pacientů s bazocelulárním karcinomem kůže.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

Použití tohoto léčivého přípravku bývá spojováno se zvýšeným rizikem PML, oportunní infekcí

vyvolanou JC virem, která může být fatální nebo může vést k těžké invaliditě. Vzhledem ke

zvýšenému riziku vzniku PML musí specializovaný lékař spolu s pacientem individuálně posoudit

výhody a rizika léčby. Pacienti musí být po celou dobu léčby sledováni v pravidelných intervalech

a mají být spolu se svými pečovateli poučeni o časných známkách a příznacích PML. JC virus rovněž

způsobuje neuronopatii granulárních buněk (GCN), která byla hlášena u pacientů léčených tímto

léčivým přípravkem. Příznaky JCV GCN jsou podobné příznakům PML (tj. cerebelární syndrom).

Se zvýšeným rizikem PML jsou spojeny následující rizikové faktory:

Přítomnost protilátek proti viru JC.

Trvání léčby, zvláště trvá-li déle než 2 roky. Po 2 letech léčby mají být všichni pacienti znovu

informováni o riziku PML souvisejícím s léčivým přípravkem.

Užívání imunosupresivních léčiv před podáváním tohoto léčivého přípravku.

Pacienti s pozitivními protilátkami proti viru JC jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku PML ve

srovnání s pacienty s negativním nálezem protilátek proti viru JC. U pacientů, kteří mají všechny tři

rizikové faktory pro vznik PML (tj. jsou pozitivní na protilátky proti viru JC

a

byli léčeni tímto

léčivým přípravkem déle než 2 roky

a

v minulosti byli léčeni imunosupresivy), je riziko vzniku PML

významně vyšší.

U pacientů léčených natalizumabem, kteří byli pozitivně testováni na protilátky proti JC viru a kteří

v minulosti nebyli léčeni imunosupresivy, souvisí úroveň protilátkové odpovědi (index) proti viru JC

s úrovní rizika vzniku PML.

U pacientů testovaných pozitivně na protilátky proti viru JC prodloužený interval dávkování přípravku

Tysabri (průměrný interval dávkování je přibližně 6 týdnů) naznačuje spojení s nižším rizikem PML

ve srovnání se schváleným dávkováním. Pokud je interval dávkování prodloužený, je nutná opatrnost,

protože účinnost prodlouženého intervalu dávkování nebyla stanovena a související poměr přínosů a

rizik není v současnosti známý (viz bod 5.1). Více informací naleznete v příručce Informace pro lékaře

a pokyny k léčbě.

U pacientů, kteří se považují za vysoce rizikové, má tato léčba pokračovat pouze v případě, že její

přínosy převažují nad riziky. Odhad rizika vzniku PML v různých podskupinách pacientů je uveden

v příručce Informace pro lékaře a pokyny k léčbě.

Testování protilátek proti viru JC

Testování protilátek proti viru JC poskytuje podpůrné informace pro stratifikaci rizika léčby tímto

léčivým přípravkem. Serologické testování protilátek proti viru JC se doporučuje před zahájením

léčby nebo u pacientů léčených tímto léčivým přípravkem, u kterých je stav protilátek neznámý.

Pacienti s negativním nálezem protilátek proti viru JC mohou být přesto vystaveni riziku vzniku PML

například z důvodu nové infekce JCV, fluktuace hladin protilátek či falešně negativního výsledku

testu. Doporučuje se opakované testování pacientů s negativním nálezem protilátek proti viru JC

každých 6 měsíců. U pacientů s nízkou hodnotou indexu, kteří v minulosti nebyli léčeni

imunosupresivy, se doporučuje opakované vyšetření každých 6 měsíců po dosažení 2 let léčby.

Test na protilátky proti viru JC (ELISA) se nemůže používat k diagnostice PML. Použití

plazmaferézy / výměny plazmy (plasma exchange, PLEX) nebo intravenózního imunoglobulinu

(IVIG) může ovlivnit výsledek interpretace testu na protilátky proti viru JC v séru. Pacienti nemají být

testováni na protilátky proti viru JC do dvou týdnů po PLEX, protože protilátky byly ze séra

odstraněné, ani do 6 měsíců po podání IVIG (tj. 6 měsíců = 5x poločas imunoglobulinů).

Další informace o testování protilátek proti viru JC jsou uvedeny v příručce Informace pro lékaře

a pokyny k léčbě.

Screening PML pomocí MR

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem musí být k dispozici jako reference současné MR

(obvykle ne starší jak 3 měsíce) a toto vyšetření se musí opakovaně provádět alespoň jednou za rok.

U pacientů se zvýšeným rizikem PML je třeba zvážit častější MR vyšetření za použití zkráceného

protokolu (např. každých 3 až 6 měsíců). To zahrnuje:

pacienty, kteří mají všechny 3 rizikové faktory vzniku PML (tj. mají pozitivní nález protilátek

proti viru JC

a

byli léčeni tímto léčivým přípravkem déle než 2 roky

a

v minulosti byli léčeni

imunosupresivy),

nebo

pacienty, kteří nebyli v minulosti léčeni imunosupresivy, ale mají vysoký index protilátek

proti viru JC a jsou léčeni tímto léčivým přípravkem déle než 2 roky.

Ze současných poznatků vyplývá, že riziko vzniku PML u pacientů léčených tímto léčivým

přípravkem po dobu delší než 2 roky při hodnotě indexu menší nebo rovné 0,9 (

0,9)

je nízké a značně

se zvyšuje při hodnotách indexu vyšších než 1,5 (další informace jsou uvedeny v příručce Informace

pro lékaře a pokyny k léčbě).

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinnost a bezpečnost natalizumabu při převedení pacientů

z DMT s imunosupresivním účinkem. Není známo, zda u pacientů převedených z těchto terapií na

léčbu tímto přípravkem existuje zvýšené riziko PML, proto mají být tito pacienti častěji sledováni (tj.

podobně jako pacienti převedení z imunosupresiv na natalizumab).

PML je nutno zvážit jako diferenciální diagnóza u každého pacienta s RS léčeného přípravkem

Tysabri, který vykazuje neurologické příznaky a/nebo má nové léze na mozku zjištěné pomocí MR.

Byly hlášeny případy asymptomatické PML na základě MR a pozitivního nálezu JCV DNA

v mozkomíšním moku.

Další informace pro lékaře týkající se zvládání rizika vzniku PML u pacientů léčených natalizumabem

jsou uvedeny v příručce Informace pro lékaře a pokyny k léčbě.

Při podezření na PML nebo JCV GCN se musí další podávání přípravku přerušit, dokud

nebude PML vyloučena.

Lékař má pacienta vyšetřit a určit, zda jde o příznaky svědčící pro neurologickou dysfunkci, a pokud

ano, zda jsou tyto příznaky typické pro RS nebo případně naznačují PML nebo JCV GCN. Existují-li

jakékoliv pochybnosti, je nutno zvážit další vyšetření, včetně zobrazení MR, přednostně s kontrastní

látkou (pro porovnání se vstupním MR před zahájením léčby), vyšetření mozkomíšního moku (CSF)

na přítomnost DNA JC viru a opakovaná neurologická vyšetření, jak je popsáno v Informacích pro

lékaře a pokynech k léčbě (viz Odborné poradenství). Jakmile lékař vyloučí PML a/nebo JCV GCN (v

případě nutnosti zopakováním klinických, zobrazovacích a/nebo laboratorních vyšetření, pokud

klinické podezření přetrvává), lze podávání obnovit.

Lékař musí především sledovat příznaky svědčící pro PML nebo JCV GCN, kterých si pacient nemusí

všimnout (např. kognitivní, psychiatrické příznaky nebo cerebelární syndrom). Pacientům se rovněž

má doporučit, aby o své léčbě informovali svého partnera nebo pečovatele, kteří si mohou všimnout

příznaků, jež si pacient neuvědomuje.

PML byla hlášena po ukončení léčby tímto léčivým přípravkem u pacientů, u nichž nebyly zjištěny

nálezy, které by na onemocnění PML v době ukončení léčby upozorňovaly. Pacienti a lékaři mají po

ukončení léčby přípravkem TYSABRI pokračovat ve stejném protokolu monitorování a nadále

pozorně sledovat výskyt jakýchkoliv nových známek a příznaků, které mohou naznačovat PML, ještě

přibližně po dobu dalších 6 měsíců.

Jestliže se u pacienta vyvine PML, musí být podávání natalizumabu trvale ukončeno.

Po rekonstituci imunitního systému bylo u pacientů s narušenou imunitou s PML pozorováno zlepšení

stavu.

V retrospektivní analýze u pacientů léčených natalizumabem prováděné po jeho schválení nebyl mezi

pacienty, kterým byla provedena PLEX, a pacienty, kterým provedena nebyla, pozorován žádný rozdíl

ve 2letém přežití od stanovení diagnózy PML. Informace o dalších aspektech léčby PML naleznete

v příručce Informace pro lékaře a pokyny k léčbě.

PML a IRIS (imunorestituční zánětlivý syndrom)

IRIS se vyskytuje téměř u všech pacientů s PML léčených tímto léčivým přípravkem po vysazení

tohoto léčivého přípravku nebo jeho eliminaci z oběhu. IRIS je považován za důsledek obnovy funkce

imunitního systému u pacientů s PML, což může vést k závažným neurologickým komplikacím a

může končit úmrtím. V průběhu zotavování z PML je třeba sledovat rozvoj IRIS a aplikovat vhodnou

léčbu souvisejícího zánětu (viz další informace v Informacích pro lékaře a pokynech k léčbě).

Infekce včetně jiných oportunních infekcí

Při podávání tohoto léčivého přípravku byly hlášeny jiné oportunní infekce, zvláště u pacientů

s Crohnovou nemocí, u nichž došlo k narušení imunity nebo u nichž existovala významná

komorbidita. Zvýšené riziko jiných oportunních infekcí při podávání tohoto léčivého přípravku

u pacientů bez těchto komorbidit nelze v současnosti vyloučit. Oportunní infekce byly rovněž zjištěny

u pacientů s roztroušenou sklerózou léčených tímto léčivým přípravkem v monoterapii (viz bod 4.8).

Léčba zvyšuje riziko rozvoje encefalitidy a meningitidy způsobené viry herpes simplex a varicella

zoster. Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů s roztroušenou sklerózou při této léčbě

zaznamenány závažné, život ohrožující a někdy i smrtelné případy těchto infekcí (viz bod 4.8).

V případě, že se u pacienta vyskytne herpetická encefalitida či meningitida, je třeba podávání tohoto

léčivého přípravku ukončit a zahájit vhodnou léčbu herpetické encefalitidy či meningitidy.

Akutní retinální nekróza (

acute retinal necrosis,

ARN) je vzácná, fulminantní virová infekce sítnice

způsobená zástupci ze skupiny herpesvirů (např. virem

varicella zoster

). ARN byla pozorována

u pacientů, kterým byl podáván tento léčivý přípravek, a může vést ke ztrátě zraku. Pacienti s očními

příznaky, jako jsou např. snížená ostrost vidění, zarudnutí a bolestivost oka, mají být odesláni na

vyšetření sítnice z důvodu ARN. Jestliže je klinicky diagnostikována ARN, je u těchto pacientů nutné

zvážit ukončení léčby tímto léčivým přípravkem.

Lékaři předepisující tento léčivý přípravek mají vzít na vědomí možnost, že se během léčby mohou

objevit jiné oportunní infekce a měli by je zahrnout do diferenciální diagnózy infekcí, k nimž dochází

u pacientů léčených natalizumabem. Při podezření na oportunní infekci je třeba podávání pozastavit do

doby, dokud na základě dalších vyšetření nebude možné takovou infekci vyloučit.

Jestliže se u pacienta, kterému je tento léčivý přípravek podáván, vyvine oportunní infekce, musí být

podávání tohoto léčivého přípravku trvale ukončeno.

Odborné poradenství

Všichni lékaři, kteří zamýšlejí tento léčivý přípravek předepisovat, se musí obeznámit s Informacemi

pro lékaře a pokyny k léčbě.

Lékaři musí s pacientem prodiskutovat výhody a rizika léčby natalizumabem a předat mu kartu

pacienta. Pacienti musí být poučeni, že v případě, že se u nich vyskytne jakákoli infekce, musí svého

lékaře informovat, že jsou léčeni tímto léčivým přípravkem.

Lékaři by pacienty měli informovat o tom, že zejména v průběhu počátečních měsíců léčby je důležité

podávání nepřerušovat (viz Hypersenzitivita).

Hypersenzitivita

S podáváním tohoto léčivého přípravku byly spojovány hypersenzitivní reakce včetně závažných

systémových reakcí (viz bod 4.8). K těmto reakcím obvykle došlo během infuze nebo až do 1 hodiny

po dokončení infuze. Riziko hypersenzitivity bylo nejvyšší u počátečních infuzí a u pacientů

opakovaně vystavených léčbě následující po počáteční krátké expozici (jedna nebo dvě infuze)

a dlouhodobém období (tři měsíce nebo déle) bez léčby. Riziko hypersenzitivních reakcí by však mělo

být vzato v úvahu při každé podávané infuzi.

Pacienty je třeba sledovat během infuze a až 1 hodinu od ukončení infuze (viz bod 4.8). Je třeba, aby

byly k dispozici prostředky pro zvládnutí hypersenzitivních reakcí.

Při prvních příznacích hypersenzitivity se má přerušit podávání tohoto přípravku a má se zahájit

vhodná léčba.

Pacienti, u nichž se objevila hypersenzitivní reakce, musí být trvale vyřazeni z léčby natalizumabem.

Souběžná léčba imunosupresivy

Bezpečnost a účinnost tohoto léčivého přípravku v kombinaci s jinými imunosupresivními

a antineoplastickými terapiemi nebyla plně posouzena. Souběžné používání těchto léčivých přípravků

s tímto léčivým přípravkem je kontraindikováno, protože může zvýšit riziko infekcí, včetně infekcí

oportunních (viz bod 4.3).

V klinických studiích s RS fáze 3 nebyla souběžná léčba relapsů krátkodobým podáváním

kortikosteroidů spojena se zvýšeným výskytem infekce. Krátkodobé podávání kortikosteroidů lze,

v kombinaci s tímto léčivým přípravkem, použít.

Předchozí léčba imunosupresivními nebo imunomodulačními terapiemi

U pacientů s léčbou imunosupresivními léčivými přípravky v anamnéze existuje zvýšené riziko vzniku

PML.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinnost a bezpečnost tohoto léčivého přípravku při

převedení pacientů z DMT s imunosupresivním účinkem. Není známo, zda u pacientů převedených

z těchto terapií na tento léčivý přípravek existuje zvýšené riziko PML, proto mají být tito pacienti

častěji sledováni (tj. podobně jako pacienti převedení z imunosupresiv na tento léčivý přípravek, viz

část Screening PML pomocí MR).

U pacientů, kteří dříve užívali imunosupresiva, je třeba postupovat opatrně a poskytnout dostatek času

na obnovení imunitních funkcí. Lékaři musí vyhodnotit každý jednotlivý případ a rozhodnout, zda

před zahájením léčby existuje nějaký důkaz o narušení imunity (viz bod 4.3).

Při převádění pacientů z jiné DMT na tento léčivý přípravek je nutné zohlednit poločas

a mechanismus účinku této další terapie, aby se předešlo aditivnímu imunitnímu účinku a zároveň se

minimalizovalo riziko reaktivace onemocnění. Před zahájením léčby se doporučuje vyšetřit úplný

krevní obraz (včetně lymfocytů), aby bylo jisté, že imunitní účinky předchozí terapie (např. cytopenie)

odezněly.

Jestliže pacienti nejeví žádné známky významných abnormalit souvisejících s léčbou, např.

neutropenii a lymfopenii, mohou přejít z interferonu beta nebo glatiramer-acetátu přímo na

natalizumab.

Při přechodu z dimethyl-fumarátu má být wash-out perioda (vymývací období) dostatečně dlouhá, aby

se před zahájením léčby obnovil počet lymfocytů.

Po ukončení léčby fingolimodem se počet lymfocytů postupně vrací k normálním hodnotám do 1 až

2 měsíců po ukončení léčby. Před zahájením léčby má být wash-out perioda (vymývací období)

dostatečně dlouhá, aby se obnovil počet lymfocytů.

Teriflunomid se z plazmy eliminuje pomalu. Bez procedury urychlující eliminaci může vylučování

teriflunomidu z plazmy trvat několik měsíců až 2 roky. Doporučuje se procedura urychlující eliminaci

tak, jak je definovaná v souhrnu údajů o přípravku teriflunomidu, anebo, alternativně, wash-out

perioda (vymývací období) nemá být kratší než 3,5 měsíce. Při přechodu pacientů z teriflunomidu na

tento léčivý přípravek je nutná opatrnost s ohledem na možné souběžné imunitní účinky.

Alemtuzumab má výrazně prodloužené imunosupresivní účinky. Jelikož skutečná doba trvání těchto

účinků není známa, zahájení léčby tímto léčivým přípravkem po alemtuzumabu se nedoporučuje,

pokud u konkrétního pacienta přínosy zcela jasně nepřeváží nad riziky.

Imunogenicita

Zhoršení choroby nebo příhody spojené s infuzí mohou signalizovat vývoj antinatalizumabových

protilátek. V těchto případech je třeba přítomnost protilátek vyšetřit, a zůstávají-li pozitivní při

potvrzujícím testu po minimálně 6 týdnech, je léčbu nutné zastavit, neboť perzistentní protilátky

souvisí s podstatným snížením účinnosti tohoto léčivého přípravku a zvýšeným výskytem

hypersenzitivních reakcí (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří po počáteční krátké expozici tomuto léčivému přípravku měli dlouhé období bez

léčby, existuje po opětovném podání přípravku větší riziko tvorby protilátek proti natalizumabu

a hypersenzitivních reakcí. Proto je u těchto pacientů třeba zjistit přítomnost protilátek a jsou-li tyto

pozitivní i při potvrzujícím testu po minimálně 6 týdnech, nelze u těchto pacientů pokračovat v léčbě

natalizumabem (viz bod 5.1).

Jaterní příhody

V období po uvedení přípravku na trh byly spontánně hlášeny závažné nežádoucí účinky poškození

jater (viz bod 4.8). Toto poškození jater může vzniknout kdykoli během léčby, dokonce i po užití

první dávky. V několika případech došlo k opětovnému výskytu těchto reakcí poté, co byla léčba

znovu zahájena. U některých pacientů, kteří mají v předchozí zdravotní anamnéze abnormální

výsledky jaterních testů, došlo při léčbě k opětovnému zhoršení výsledků jaterních testů. Pacienti mají

být podle potřeby monitorováni, zda u nich nedošlo k poruše funkce jater, a poučeni o tom, aby v

případě výskytu známek a příznaků poškození jater, jako je žloutenka či zvracení, kontaktovali svého

lékaře. V případě závažného poškození jater je třeba podávání tohoto léčivého přípravku ukončit.

Trombocytopenie

Při podávání natalizumabu byla hlášena trombocytopenie včetně imunitní trombocytopenické purpury

(ITP). Zpoždění ve stanovení diagnózy a zahájení léčby trombocytopenie může vést k závažným a

život ohrožujícím následkům. Pacienty je nutné poučit, že pokud se u nich vyskytnou jakékoliv

známky neobvyklého nebo déletrvajícího krvácení, petechie nebo spontánně vznikajících podlitin,

musí to okamžitě nahlásit svému lékaři. V případě zjištění trombocytopenie, je nutné zvážit ukončení

léčby natalizumabem.

Ukončení léčby

Jestliže je rozhodnuto o ukončení léčby natalizumabem, musí lékař vzít na vědomí, že natalizumab

zůstává v krvi a má farmakodynamické účinky (např. zvýšený počet lymfocytů) přibližně po dobu

12 týdnů od poslední dávky. Zahájení další léčby během tohoto období povede k souběžné expozici

natalizumabu. U léčivých přípravků, jako jsou například interferon a glatiramer-acetát, nebyla

souběžná expozice této doby trvání v klinických studiích spojována s bezpečnostními riziky.

U pacientů s RS nejsou k dispozici žádné údaje ohledně souběžné expozice imunosupresivním

léčivům. Podávání těchto léčivých přípravků brzy po vysazení natalizumabu může vést k aditivnímu

imunosupresivnímu účinku. Jednotlivé případy je třeba pečlivě zvažovat a může být vhodná wash-out

perioda (vymývací období) natalizumabu. Krátkodobé užívání steroidů k léčbě relapsů nebylo

v klinických studiích spojováno se zvýšenými infekcemi.

Obsah sodíku

Před naředěním obsahuje tento léčivý přípravek 52 mg sodíku v jedné injekční lahvičce léčivého

přípravku, což odpovídá 2,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle

WHO pro dospělou osobu, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Natalizumab je kontraindikován v kombinaci s jinými DMT (viz bod 4.3).

Imunizace

V randomizované otevřené studii se 60 pacienty s relabující RS se neprojevil žádný významný rozdíl

v humorální imunitní odpovědi na paměťový (recall) antigen (tetanický toxoid) a jen o něco pomalejší

a redukovaná humorální imunitní odpověď na neoantigen (keyhole limpet hemocyanin) byla

pozorována u pacientů, kteří byli tímto léčivým přípravkem léčeni po dobu 6 měsíců, v porovnání

s neléčenou kontrolní skupinou. Živé vakcíny nebyly hodnoceny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Jestliže žena v průběhu podávání tohoto léčivého přípravku otěhotní, je třeba zvážit ukončení léčby.

Při hodnocení přínosů a rizik použití tohoto léčivého přípravku v průběhu těhotenství je třeba brát

v úvahu klinický stav pacientky a možný návrat aktivity onemocnění po přerušení léčby tímto léčivým

přípravkem.

Těhotenství

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Údaje z klinických studií, prospektivního těhotenského registru, postmarketingového sledování

a dostupné literatury nenaznačují vliv expozice natalizumabu na výsledky těhotenství.

Do dokončeného prospektivního registru těhotných žen, kterým byl podáván přípravek Tysabri, bylo

zařazeno 355 těhotenství s dostupnými výsledky. Zaznamenáno bylo 316 porodů živých novorozenců,

přičemž u 29 z nich byly hlášeny vrozené vady. U šestnácti z těchto 29 případů byly vady

klasifikovány jako závažné. Výskyt vad v tomto registru odpovídá výskytu vad v dalších těhotenských

registrech pacientek s roztroušenou sklerózou. V souvislosti s tímto léčivým přípravkem nebyl

zaznamenán žádný specifický vzorec vrozených vad.

Neexistují adekvátně a dobře kontrolované studie hodnotící léčbu natalizumabem u těhotných žen.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy trombocytopenie u kojenců narozených ženám,

kterým byl v průběhu těhotenství podáván natalizumab. U novorozenců narozených ženám, kterým

byl v průběhu těhotenství podáván natalizumab, se doporučuje sledovat počet trombocytů.

Tento přípravek se má v těhotenství používat pouze v případě, je-li to zjevně nutné. Pokud žena, které

je podáván natalizumab, otěhotní, je třeba zvážit přerušení léčby.

Kojení

Natalizumab se vylučuje do lidského mateřského mléka. Účinek natalizumabu na

novorozence/kojence není znám. Kojení má být během léčby natalizumabem přerušeno.

Fertilita

V jedné studii v dávkách výrazně přesahujících dávky u lidí bylo pozorováno snížení fertility samic

morčat; natalizumab neovlivňoval fertilitu samců.

Nepovažuje se za pravděpodobné, že by podávání natalizumabu v maximální doporučené dávce

ovlivnilo fertilitu u lidí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Tysabri má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po podání tohoto léčivého

přípravku se mohou objevit závratě (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

V placebem kontrolovaných studiích s 1 617 pacienty s RS léčenými natalizumabem po dobu 2 let

(placebo: 1 135) se nežádoucí účinky vedoucí k ukončení léčby vyskytly u 5,8 % pacientů léčených

natalizumabem (placebo: 4,8 %). Během více než dvouleté doby trvání studií udávalo 43,5 % pacientů

léčených natalizumabem nežádoucí účinky na léčivo (placebo: 39,6 %).

V klinických hodnoceních u 6 786 pacientů léčených natalizumabem (ve formě intravenózní infuze a

subkutánní injekce) byly nejčastěji se vyskytujícími nežádoucími účinky spojenými s podáváním

natalizumabu bolest hlavy (32 %), nasofaryngitida (27 %), únava (23 %), infekce močových cest

(16 %), nauzea (15 %), artralgie (14 %) a závratě (11 %).

Přečtěte si celý dokument

Official address Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173111/2020

EMEA/H/C/000603

Tysabri (natalizumabum)

Přehled pro přípravek Tysabri a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Tysabri a k čemu se používá?

Tysabri je léčivý přípravek k léčbě dospělých s roztroušenou sklerózou, která není dostatečně

kontrolována jinou onemocnění modifikující léčbou nebo se rychle zhoršuje.

Roztroušená skleróza je onemocnění postihující nervy, při kterém zánět ničí ochrannou vrstvu kolem

nervů a poškozuje samotné nervy.

Přípravek Tysabri se používá v případě relabující remitující roztroušené sklerózy, což je typ roztroušené

sklerózy, kdy pacient trpí záchvaty (relapsy) mezi obdobími se stabilními příznaky (remisemi).

Obsahuje léčivou látku natalizumab.

Jak se přípravek Tysabri používá?

Léčba přípravkem Tysabri by měla být zahájena a vedena lékařem, který má zkušenosti s léčbou

onemocnění nervového systému a má přístup k přístroji využívajícímu zobrazení magnetickou

rezonancí. Tento přístroj umožní lékaři kontrolovat změny v mozku nebo míše v důsledku roztroušené

sklerózy nebo infekce mozku zvané progresivní multifokální leukoencefalopatie, která souvisí

s přípravkem Tysabri a jinými léčivými přípravky na roztroušenou sklerózu.

Přípravek Tysabri se podává formou infuze (kapání) do žíly po dobu jedné hodiny každé čtyři týdny.

Protože infuze může vyvolat alergickou reakci, pacient musí být v jejím průběhu a jednu hodinu po ní

sledován. Pokud u pacienta není po šesti měsících zřetelný přínos léčby, lékař by ji měl přehodnotit.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Více informací o používání přípravku Tysabri naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Tysabri působí?

Léčivá látka v přípravku Tysabri, natalizumab, je monoklonální protilátka. Zaměřuje se na bílkovinu

zvanou „α4β1 integrin“, která se nachází na bílých krvinkách podílejících se na zánětu. Předpokládá se,

Tysabri

EMA/173111/2020

strana 2/3

že navázáním se na integrin natalizumab zabraňuje pronikání bílých krvinek do tkáně mozku a míchy,

čímž omezuje zánět a následné poškození nervů a pomáhá tak zmírnit příznaky onemocnění.

Jaké přínosy přípravku Tysabri byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Tysabri byl účinný při snižování počtu relapsů a zhoršování postižení (měřeného pomocí

rozšířené škály míry postižení).

Ve studii, ve které byl přípravek Tysabri porovnáván s placebem (neúčinným přípravkem), došlo po

roce u pacientů léčených přípravkem Tysabri (ve srovnání s pacienty užívajícími placebo) ke snížení

počtu záchvatů roztroušené sklerózy přibližně o 68 %. Ve srovnání s placebem se navíc v případě

přípravku Tysabri riziko zhoršení postižení v průběhu dvou let snížilo o 42 %.

Druhá studie prokázala, že doplnění přípravku Tysabri k léčbě jiným léčivem, interferonem beta-1a,

bylo účinnější než doplnění placeba a snížilo riziko zhoršení postižení i počet relapsů. Přestože studie

prokázala účinnost přípravku Tysabri, vzbudila také obavy, že kombinace s interferonem beta-1a

zvyšuje riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie, což je závažná infekce mozku.

Ve třetí studii, která stále probíhá, bylo prokázáno, že průměrný počet záchvatů roztroušené sklerózy

za jeden rok poklesl v případě pacientů léčených přípravkem Tysabri (bez ohledu na to, jaká

onemocnění modifikující léčba byla dříve použita) z přibližně 2 na 0,22 záchvaty. Tato reakce

přetrvávala po dobu až pěti let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tysabri?

Užívání přípravku Tysabri může zvýšit riziko infekcí, včetně infekce mozku zvané progresivní

multifokální leukoencefalopatie. Progresivní multifokální leukoencefalopatie je velmi závažné

onemocnění, které může vést k těžkému postižení nebo úmrtí. Riziko progresivní multifokální

leukoencefalopatie je tím vyšší, čím déle pacient přípravek Tysabri užívá, zejména u pacientů léčených

déle než dva roky. Riziko je také vyšší u pacientů, kteří před zahájením léčby přípravkem Tysabri

užívali léčivé přípravky, které potlačují imunitní systém, nebo u pacientů vykazujících protilátky proti

viru způsobujícímu progresivní multifokální leukoencefalopatii. Pokud existuje podezření na progresivní

multifokální leukoencefalopatii, lékař musí léčbu přerušit, dokud není infekce u pacienta s jistotou

vyloučena.

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Tysabri (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou infekce močových cest, nazofaryngitida (zánět nosu a hrdla), bolest hlavy, závratě, nauzea (pocit

na zvracení), bolest kloubů a únava.

U přibližně 6 % pacientů, kteří byli zařazeni do studií, se vyvinuly dlouhodobě působící protilátky proti

natalizumabu, což vedlo k poklesu účinnosti přípravku.

Přípravek Tysabri nesmí užívat pacienti s progresivní multifokální leukoencefalopatií ani pacienti

s rizikem vzniku infekce, včetně pacientů s oslabeným imunitním systémem. Tento přípravek nesmí být

podáván v kombinaci s jinými léčivými přípravky modifikujícími onemocnění ani pacientům, kteří trpí

nádorovým onemocněním (pokud nejde o nádorové onemocnění kůže zvané bazocelulární karcinom).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Tysabri je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Tysabri registrován v EU?

Studie prokázaly, že přípravek Tysabri je účinný při léčbě relabující remitující roztroušené sklerózy.

Z důvodu bezpečnostních rizik by však tento přípravek měli užívat pouze pacienti, kteří jej doopravdy

Tysabri

EMA/173111/2020

strana 3/3

potřebují buď proto, že jejich onemocnění není dostatečně kontrolováno nejméně jednou další

onemocnění modifikující léčbou, nebo proto, že se rychle zhoršuje.

Evropská agentura pro léčivé přípravky proto rozhodla, že přínosy přípravku Tysabri převyšují jeho

rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Tysabri?

Společnost, která přípravek Tysabri dodává na trh, se s každým členským státem dohodla na

opatřeních ke zlepšení sledování pacientů, jako jsou například registry a studie pacientů užívajících

přípravek Tysabri. Poskytne také všem lékařům, kteří přípravek Tysabri předepisují, vzdělávací balíček

s informacemi o jeho bezpečnosti, včetně informací o tom, kteří pacienti mohou být vystaveni vyššímu

či nižšímu riziku progresivní multifokální leukoencefalopatie. Pacienti by tyto informace měli obdržet při

zahájení léčby přípravkem Tysabri, pokud jejich léčba bude trvat déle než dva roky, a při ukončení

léčby, jelikož riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie přetrvává po dobu 6 měsíců po

ukončení léčby. Tento balíček bude obsahovat také informace o dalších rizicích přípravku Tysabri pro

pacienty.

Pacienti, kteří užívají přípravek Tysabri, musí obdržet speciální kartu pacienta, která obsahuje souhrn

nejdůležitějších informací o jeho bezpečném používání. Pacienti by si tuto kartu měli důkladně

prostudovat a nosit ji u sebe. Pacienti by se měli ujistit, že jejich partner nebo osoba, která je ošetřuje,

ale i další ošetřující lékaři, jsou s jejím obsahem obeznámeni.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Tysabri, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Tysabri průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Tysabri jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Tysabri

Přípravku Tysabri bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 27. června 2006.

Další informace o přípravku Tysabri jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tysabri.

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 04-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace