TUBANIS 2MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIENOGEST (DIENOGESTUM)
Dostupné s:
Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
ATC kód:
G03DB08
INN (Mezinárodní Name):
DIENOGEST (DIENOGESTUM)
Dávkování:
2MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28; 84; 168
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DIENOGEST
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 564/17-C
Datum autorizace:
2020-02-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls82378/2019

Příbalová informace: informace pro uživatelky

Tubanis 2

mg potahované tablety

dienogestum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tubanis a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tubanis užívat

Jak se přípravek Tubanis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tubanis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Tubanis a k

čemu se užívá

Tubanis

přípravek

léčbě

endometriózy

(onemocnění

projevující

bolestivými

příznaky

doprovázejícími výskyt tkáně děložní výstelky mimo dělohu). Přípravek Tubanis obsahuje hormon,

gestagen dienogest.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Tubanis

užívat

Neužívejte přípravek

Tubanis

jestliže:

trpíte tvorbou krevních

sraženin

(tromboembolickou chorobou). v žilách. Mohou se například

objevovat v cévách nohou (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolismus). Viz také

bod „Tubanis a krevní sraženiny v žílách“ níže.

máte nebo jste někdy měla

závažné onemocnění

tepen, včetně onemocnění srdce a cévního

systému, jako jsou například srdeční záchvat, cévní mozková příhoda nebo srdeční onemocnění,

které způsobuje snížení zásobování krví (angina pektoris). Viz také bod „Tubanis a krevní

sraženiny v tepnách“ níže.

máte cukrovku s poškozením krevních cév

máte nebo jste někdy měla

závažné onemocnění jater

(a hodnoty funkce jater se nevrátily

k normálním hodnotám). Příznaky jaterního onemocnění mohou být zežloutnutí kůže a/nebo

svědění celého těla.

máte nebo jste někdy měla

nezhoubný

nebo

zhoubný nádor jater

trpíte nebo jste trpěla nebo je podezření, že trpíte

zhoubným

nádorem, který je závislý na

pohlavních hormonech, jako je například rakovina prsu nebo pohlavních orgánů

máte neobjasněné

poševní krvácení

jste

alergická

na dienogest nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6 a konec

bodu 2)

Jestliže se některý z uvedených stavů objeví poprvé během užívání přípravku Tubanis, jeho užívání

ihned ukončete a poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tubanis se poraďte se svým lékařem.

Během užívání přípravku Tubanis nesmíte používat žádnou formu hormonální antikoncepce (tablety,

náplast, nitroděložní tělísko).

Přípravek Tubanis NENÍ antikoncepce. Jestliže se chcete chránit před otěhotněním, používejte kondom

nebo jiná nehormonální antikoncepční opatření.

V některých situacích musíte být při užívání přípravku Tubanis obzvláště opatrná, přičemž bude potřeba,

aby Vás Váš lékař pravidelně vyšetřoval. Pokud se Vás týká některý z následujících stavů, informujte

svého lékaře:

Jestliže:

máte nebo jste měla krevní

sraženiny

nebo někdo z Vaší nejbližší rodiny měl krevní sraženiny v

relativně mladém věku

máte blízkou příbuznou, která měla rakovinu prsu

jste někdy trpěla depresemi

máte vysoký krevní tlak nebo se Vám krevní tlak během užívání přípravku Tubanis zvýšil

se u Vás během užívání přípravku Tubanis vyvinulo

onemocnění jater.

Příznaky mohou

zahrnovat zežloutnutí kůže nebo očního bělma a/nebo svědění celého těla. Svého lékaře rovněž

informujte, pokud se takové příznaky u Vás objevily během předchozího těhotenství.

máte cukrovku nebo jste cukrovku měla dočasně během předchozího těhotenství

jste měla chloasma (zlatohnědé skvrny na kůži, zejména v obličeji); pokud ano, vyhněte se

nadměrnému pobytu na slunci nebo ultrafialovému záření

během užívání přípravku Tubanis trpíte

bolestmi v podbřišku

Během užívání přípravku Tubanis se šance otěhotnět snížená, protože přípravek Tubanis může ovlivnit

ovulaci.

Jestliže během užívání přípravku Tubanis otěhotníte,

existuje u Vás mírně zvýšené riziko,

že budete

mít mimoděložní těhotenství (embryo se vyvíjí mimo dělohu). Před zahájením léčby přípravkem

Tubanis informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měla mimoděložní těhotenství, nebo pokud je

funkce vašich vejcovodů zhoršená.

Tubanis

a závažné děložní krvácení

Děložní krvácení, například u žen se stavem, kdy sliznice dělohy (endometrium) prorůstá do svalové

vrstvy dělohy, což se nazývá adenomatóza dělohy, nebo u nezhoubných nádorů dělohy, někdy

nazývaných také děložní fibroidy, se během užívání přípravku Tubanis může zhoršit. Jestliže je krvácení

závažné a přetrvává po delší dobu, může vést ke snížení počtu červených krvinek (anémii), což může

být v některých případech závažné. V případě vzniku anémie se poraďte se svým lékařem, zda nemáte

užívání přípravku Tubanis ukončit.

Tubanis

a změny

menstruace

Většina pacientek léčených přípravkem Tubanis zaznamená změny ve svém menstruačním krvácení (viz

bod 4, Možné nežádoucí účinky).

Tubanis

a krevní sraženiny v žilách

Některé studie naznačují, že zde může existovat mírné, nikoli však statisticky významné, zvýšení rizika

krevních sraženin v žilách na nohou (žilní tromboembolismus)

související s užíváním přípravků s

gestageny, jako je přípravek Tubanis. Ve velmi vzácných případech mohou krevní sraženiny způsobit

závažné trvalé postižení nebo mohou být dokonce smrtelné.

Riziko

žilních krevních sraženin

zvyšuje s:

věkem,

nadváhou,

pokud jste Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných měly krevní sraženiny v žilách nohou

(trombóza), v plicích (plicní embolismus) nebo jiném orgánu v mladém věku,

jestliže musíte podstoupit operaci, jestliže jste měla závažnou nehodu nebo jestliže jste dlouho

nepohyblivá. Je důležité předem informovat lékaře, že užíváte přípravek Tubanis, jelikož je

možné, že budete muset léčbu ukončit. Váš lékař Vás bude informovat, kdy můžete začít znovu

Tubanis užívat. Obvykle asi dva týdny poté, co se uzdravíte.

Tubanis

a krevní sraženiny v tepnách

O souvislosti mezi přípravky s gestageny, jako je Tubanis a zvýšeným rizikem krevních sraženin,

například v srdečních cévách (srdeční záchvat) nebo mozku (cévní mozkovou příhodu) není mnoho

důkazů. U žen s hypertenzí se může užíváním těchto přípravků riziko cévní mozkové příhody lehce

zvýšit.

Riziko

krevních sraženin

v

tepnách

se zvyšuje:

jestliže kouříte. Důrazně Vám radíme, abyste přestala kouřit, pokud užíváte přípravek <Název

přípravku>, zejména je-li Vám více než 35 let.

máte-li nadváhu

pokud jste Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných prodělal(a) srdeční záchvat nebo cévní

mozkovou příhodu v mladém věku

jestliže máte vysoký krevní tlak

U

žívání

l

éčivého přípravku

Tubanis

okamžitě ukončete a kontaktujte svého lékaře, jakmile

zaznamenáte možné příznaky tvorby krevních sraženin, jako například:

závažné bolesti a/nebo otok jedné z končetin

náhlé závažné bolesti na hrudi, které se mohou šířit do levé paže

náhlou dušnost

náhlý kašel bez zjevné příčiny

neobvyklé, závažné nebo dlouhotrvající bolesti hlavy nebo zhoršení migrény

částečnou nebo úplnou slepotu nebo dvojité vidění

obtíže při mluvení nebo neschopnost mluvit

závratě nebo mdloby

slabost, zvláštní pocity nebo necitlivost v jakékoli části těla

Tubanis a rakovina

Ze současně dostupných údajů není zřejmé, zda přípravek Tubanis zvyšuje riziko rakoviny prsu.

Rakovina prsu byla v porovnání se ženami, které hormony neužívají, mírně častěji pozorována u žen

užívajících hormony, není však známo, zda je to způsobeno léčbou. Může to být například proto, že u

žen užívajících hormony se nádory diagnostikují častěji nebo dříve, protože jsou svým lékařem

vyšetřovány častěji. Výskyt rakoviny prsu se po ukončení hormonální léčby postupně snižuje. Je

důležité, abyste si kontrolovala pravidelně prsa

a kontaktovala svého lékaře, nahmatáte-li si nějakou

bulku.

U žen užívajících hormony byly ve vzácných případech hlášeny nezhoubné nádory jater, a ještě vzácněji

zhoubné nádory jater. Pokud zaznamenáte neobvykle silné bolesti břicha, obraťte se na svého lékaře,

Tubanis

a osteoporóza

Změny kostní minerální denzity

Užívání přípravku Tubanis má vliv na pevnost kostí u dospívajících (12 až 18 let). Pokud je Vám méně

než 18 let, Váš lékař proto pečlivě zváží individuálně pro Vás přínos a rizika užívání přípravku Tubanis

na základě možných rizikových faktorů pro vznik osteoporózy (ztráty kostní hmoty).

Pokud užíváte přípravek Tubanis Vašim kostem pomůže přiměřený příjem vápníku a vitamínu D

z potravy nebo v doplňcích stravy.

Jestliže máte zvýšené riziko vzniku osteoporózy (řídnutí kostí z důvodu ztráty kostních minerálů)

zvýšeno, bude Váš lékař pečlivě zvažovat rizika a přínosy léčby přípravkem Tubanis, neboť přípravek

Tubanis má středně silně potlačující účinek na tvorbu estrogenu (jiný typ ženského hormonu) ve Vašem

těle.

Děti a dospívající

Přípravek Tubanis není určen pro použití u dívek před první menstruací.

Užívání přípravku Tubanis má vliv na pevnost kostí u dospívajících (12 až 18 let). Pokud je Vám méně

než 18 let, Váš lékař proto pečlivě zváží individuálně pro Vás přínos a rizika užívání přípravku Tubanis

na základě možných rizikových faktorů pro vznik osteoporózy (ztráty kostní hmoty).

Další léčivé přípravky a přípravek

Tubanis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte, které

jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Svého lékaře nebo zubního lékaře, který

Vám předepíše jiný lék (nebo lékárníka) informujte, že užíváte přípravek Tubanis.

Některé léky mohou mít vliv na hladiny přípravku Tubanis v krvi a mohou způsobit, že je přípravek

méně účinný, nebo mohou způsobit nežádoucí účinky.

Tyto zahrnují:

léky užívané k léčbě

epilepsie

(např.

fenytoin,

barbituráty,

primidon,

karbamazepin,

oxkarbazepin,

topiramát,

felbamát)

tuberkulózy (např. rifampicin)

infekce HIV a infekce virem hepatitidy C (zánětu jater) (nazývané inhibitory proteázy a

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jako např. ritonavir, nevirapin, efavirenz)

plísňových infekcí (griseofulvin, ketokonazol)

rostlinné přípravky s třezalkou tečkovanou

Přípravek

Tubanis

s jídlem a pitím

Během léčby přípravkem Tubanis se vyvarujte pití grapefruitové šťávy, protože by to mohlo vyvolat

zvýšení hladiny dienogestu v krvi. Toto zvýšení hladiny by mohlo zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Laboratorní testy

Jestliže je třeba u Vás provést krevní testy, informujte lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte

přípravek Tubanis, neboť přípravek Tubanis může výsledky některých testů ovlivnit.

Těhotenství, kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jste-li těhotná nebo kojíte, přípravek Tubanis neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje u pacientek užívajících přípravek Tubanis nebyly

pozorovány.

Přípravek

Tubanis obsahuje laktosu

Pokud nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat tento přípravek.

Přípravek

Tubanis

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek

Tubanis

užívá

Vždy užívejte přípravek Tubanis přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem. U dospělých je obvyklá dávka 1 tableta denně.

Následující tvrzení o přípravku Tubanis platí, pokud Vám lékař nepředepsal něco jiného. Tyto pokyny

prosím dodržujte, jinak nebudete mít z přípravku Tubanis plný prospěch.

Léčbu přípravkem Tubanis můžete začít kterýkoli den přirozeného cyklu.

Dospělí: užívejte jednu tabletu denně, nejlépe ve stejnou dobu, v případě potřeby zapíjejte vodou. Poté,

co spotřebujete jedno balení, bez přerušení začněte užívat další. Tablety užívejte i během menstruačního

krvácení.

S léčbou pacientek s endometriózou přípravkem Tubanis nejsou delší zkušenosti než 15 měsíců.

Jestliže jste užila více přípravku

Tubanis,

než jste měla

Při užití většího množství tablet přípravku Tubanis najednou nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé

účinky. Pokud jste však znepokojená, obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla přípravek

Tubanis

užít nebo pokud zvracíte nebo máte průjem

Přípravek Tubanis bude méně účinný, pokud tabletu vynecháte. Pokud vynecháte jednu nebo více tablet,

užijte, jakmile si vzpomenete, pouze jednu tabletu a pak v užívání pokračujte další den v obvyklou dobu.

Jestliže budete během 3 až 4 hodin od užití tablety přípravku Tubanis zvracet nebo budete mít závažný

průjem, je zde nebezpečí, že léčivá látka v tabletě se nedostane do těla. Tato situace je téměř stejná, jako

když tabletu zapomenete užít. Pokud máte během 3 až 4 hodin od užití přípravku Tubanis zvracíte nebo

máte průjem, užijte co nejdříve další tabletu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestala užívat

Tubanis

Jestliže přestanete přípravek Tubanis užívat, původní příznaky endometriózy se mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každé. Výskyt těchto nepříznivých účinků je častější během prvních měsíců po zahájení

léčby

přípravkem

Tubanis

obvykle

pokračující

léčbou

vymizí.

Můžete

také

zaznamenat

změny děložního krvácení, například špinění, nepravidelné krvácení nebo úplnou ztrátu krvácení.

Časté (týkající se 1 až 10

osob ze 100)

přírůstek tělesné hmotnosti

depresivní nálada, problémy se spánkem, nervozita, ztráta zájmu o sex nebo změny nálady

bolesti hlavy nebo migréna

pocit na zvracení, bolesti břicha, plynatost, vzedmuté břicho nebo zvracení

akné nebo vypadávání vlasů

bolesti v zádech

nepříjemné pocity v prsech, cysty na vaječnících nebo návaly horka

děložní/poševní krvácení včetně špinění

slabost nebo podrážděnost

Méně časté (týkající se 1 až 10

osob z 1000)

anémie (chudokrevnost)

ztráta tělesné hmotnosti nebo zvýšená chuť k jídlu

úzkost, deprese nebo výkyvy nálad

nerovnováha v autonomním nervovém systému (řídí mimovolní tělesné funkce, např. pocení)

nebo poruchy pozornosti

suché oči

ušní šelest (tinitus)

nespecifické oběhové problémy nebo neobvyklé bušení srdce

nízký krevní tlak

dušnost

průjem, zácpa, nepříjemné pocity v břiše, zánět žaludku a střev, zánět dásní

suchá kůže, nadměrné pocení, závažné svědění po celém těle, mužský typ růstu ochlupení,

lámavost nehtů, lupy, dermatitida, abnormální růst ochlupení, přecitlivělost na světlo nebo

problémy s pigmentací kůže

bolesti kostí, svalové stahy, bolesti a/nebo pocit tíže paží a rukou nebo nohou a chodidel

infekce močových cest

moučnivka v pochvě, sucho v oblasti zevních pohlavních orgánů, výtok z pochvy, bolesti v

pánevní oblasti, zánět zevních pohlavních orgánů s výtokem nebo bulka(y) v prsech

otoky z důvodu zadržování tekutin

Další nežádoucí účinky u dětí dospívajících

ztráta hustoty kostí

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

J

ak přípravek

Tubanis

uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co přípravek

Tubanis obsahuje

Léčivou látkou je dienogestum. Jedna tableta obsahuje dienogestum 2 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

monohydrát

laktosy,

kukuřičný

škrob,

povidon,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu,

magnesium-stearát,

hypromelosa

(E464),

hyprolosa

(E463),

mastek

(E553b), hydrogenovaný bavlníkový olej, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek

Tubanis

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Tubanis jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „2“ na jedné straně o

přibližném průměru 6,1 mm a tloušťce 2,7 mm.

Jsou dodávány v blistrech obsahujících 14 potahovaných tablet.

Krabička obsahuje balení s 28, 84 nebo 168 potahovanými tabletami v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a v

ýrobce

Držitel

rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

1106 Budapešť

Maďarsko

Výrobce

Haupt Pharma Münster GmbH

Schleebrüggenkamp 15

48159 Münster

Německo

Egis Pharmaceuticals PLC

Bökényföldi út 118-120.

1165 Budapešť

Maďarsko

Tento

léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko

Tubanis 2 mg filmomhulde tabletten

Česká republika

Tubanis

Maďarsko

Tubanis 2 mg filmtabletta

Polsko

Tubanis

Slovenská republika

Tubanis 2 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

1. 4. 2019

Přečtěte si celý dokument

Stránka 1 z 12

Sp. zn. sukls378087/2017

S

OUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tubanis 2 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje dienogestum 2 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 54,3 mg laktosy (jako monohydrát laktosy).

Jedna tableta obsahuje 0,2 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým „2“ na jedné straně o přibližném půměru

6,1 mm a tloušťce 2,7 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba endometriózy.

4.2

Dávkování a způsob podání

Způsob podání:

Perorální podání.

Dávkování:

Dávkování přípravku Tubanis je jedna tableta denně bez přerušení, užívaná nejlépe ve stejnou denní

dobu, v případě potřeby se zapíjí vodou. Tabletu lze užít s jídlem nebo bez jídla.

Tablety se musí užívat nepřetržitě bez ohledu na vaginální krvácení. Po spotřebování jednoho balení se

bez přerušení pokračuje dalším balením.

S léčbou delší než 15 měsíců u pacientek s endometriózou přípravkem Tubanis nejsou zkušenosti.

Léčbu je možné zahájit v kterýkoli den menstruačního cyklu.

Před zahájením užívání přípravku Tubanis je nutno ukončit užívání hormonální antikoncepce. Pokud je

antikoncepce požadována, musí být použity nehormonální metody (například bariérová metoda).

Stránka 2 z 12

Postup při vynechání tablet:

V případě vynechání tablet přípravku Tubanis, zvracení a/nebo průjmu (nastane-li v době během 3-4

hodin po užití tablety) se jeho účinnost může snížit. V případě vynechání jedné nebo více tablet má žena

užít pouze jednu tabletu, a to jakmile si vzpomene, a poté má pokračovat v užívání další den v obvyklou

dobu. Tableta, která se z důvodu zvracení nebo průjmu nevstřebala, se má nahradit jednou tabletou.

Další informace platné pro zvláštní

y pacientek

Pediatrická populace:

Přípravek Tubanis není indikován u dívek před první menstruací. Bezpečnost a účinnost přípravku

Tubanis byly hodnoceny u dospívajících (v nekontrolované klinické studii po dobu 12 měsíců u

111 dospívajících dívek (12 až <18 let)) s klinickým podezřením na endometriózu nebo s již potvrzenou

endometriózou (viz body 4.4 a 5.1).

Starší pacienti

K podávání přípravku Tubanis u starších pacientů není žádná relevantní indikace.

Pacienti s poruchou funkce jater:

Přípravek Tubanis je u pacientek se stávajícím nebo v minulosti prodělaným závažným onemocněním

jater kontraindikován (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

Údaje naznačující potřebu úpravy dávkování u pacientek s poruchou funkce ledvin neexistují.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Tubanis se nesmí užívatpři výskytu některého z níže uvedených stavů, které jsou částečně

odvozeny z informací získaných s jinými přípravky obsahujícími pouze gestagen. Pokud se některý stav

objeví během užívání přípravku Tubanis, léčba musí být okamžitě přerušena.

aktivní venózní tromboembolická choroba

arteriální a kardiovaskulární onemocnění, prodělané nebo stávající (např. infarkt myokardu, cévní

mozková příhoda, ischemická choroba srdeční)

diabetes mellitus s cévním postižením

výskyt nebo anamnéza závažného onemocnění jater, dokud se hodnoty funkce jater nevrátí do

normálních hodnot

výskyt nebo anamnéza tumorů jater (benigních nebo maligních)

prokázané nebo suspektní malignity dependentní na pohlavních hormonech

nediagnostikované vaginální krvácení

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Jelikož je Tubanis přípravek obsahující pouze gestagen, lze předpokládat, že zvláštní upozornění a

opatření pro použití gestagenních přípravků jsou rovněž platná pro užívání přípravku Tubanis, ačkoli ne

všechna upozornění a opatření jsou podložena odpovídajícími nálezy z klinických studií s dienogestem.

Jestliže se vyskytne nebo zhorší některý z níže jmenovaných stavů/rizikových faktorů, musí se před

zahájením nebo pokračováním v léčbě s přípravkem Tubanis provést individuální analýza rizik a

přínosů.

Stránka 3 z 12

Závažné děložní krvácení

Děložní krvácení, například u žen majících děložní adenomyomatózu nebo děložní leiomyomy, může

být při užívání přípravku Tubanis zesíleno. Jestliže je krvácení závažné a přetrvává po delší dobu, může

vést ke vzniku anémie (v některých případech závažné). V případě vzniku anémie je nutno zvážit

přerušení léčby přípravkem Tubanis.

Změny menstruační

ho

krvácení

Většina pacientek léčených přípravkem Tubanis zaznamená změny ve svém menstruačním krvácení (viz

bod 4.8).

O

běhové

poruchy

V epidemiologických studiích není mnoho důkazů o souvislosti mezi užíváním gestagenních přípravků

zvýšeným

rizikem

infarktu

myokardu

nebo

mozkových

tromboembolických

příhod.

Riziko

kardiovaskulárních a mozkových příhod spíše souvisí se zvyšujícím se věkem, hypertenzí a kouřením.

U žen s hypertenzí se může riziko cévní mozkové příhody užíváním přípravků obsahujících pouze

gestagen mírně zvýšit.

Ačkoli nejde o statisticky významné údaje, některé studie naznačují, že existuje souvislost mezi mírně

zvýšeným rizikem venózního tromboembolismu (hluboká žilní trombóza, plicní embolie) a užíváním

přípravků obsahujících pouze gestagen. Obecně známé rizikové faktory venózního tromboembolismu

(VTE) zahrnují pozitivní osobní nebo rodinnou anamnézu (VTE u sourozence nebo rodiče v relativně

mladém věku), věk, obezitu, dlouhodobou imobilizaci, velký chirurgický výkon nebo vážný úraz. V

případě dlouhodobé imobilizace se doporučuje léčbu přípravkem Tubanis přerušit (jedná-li se o

plánovanou operaci alespoň čtyři týdny předem) a užívání znovu zahájit až dva týdny po kompletní

remobilizaci.

Se zvýšeným rizikem tromboembolismu je také třeba počítat v puerperálním období.

Léčbu je třeba okamžitě ukončit, vyskytnou-li se symptomy nebo podezření na arteriální nebo venózní

trombotickou příhodu.

Tumory

Metaanalýza 54 epidemiologických studií hovoří o lehce zvýšeném relativním riziku (RR = 1,24)

diagnózy karcinomu prsu u žen, které právě užívají perorální kontraceptiva, zejména pak u těch, které

užívají estrogen-gestagenní přípravky. Toto zvýšené riziko postupně klesá během 10 let po ukončení

užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv. Vzhledem k tomu, že karcinom prsu je u žen do 40

vzácný,

zvýšení

počtu

diagnostikovaných

případů

současných

dřívějších

uživatelek

kombinovaných perorálních kontraceptiv je ve srovnání s celkovým rizikem výskytu karcinomu prsu

malé. Riziko vzniku karcinomu prsu diagnostikované u uživatelek pouze gestagenních přípravků je

pravděpodobně podobné riziku spojovanému s užíváním kombinovaných perorálních kontraceptiv. U

čistě gestagenních přípravků je však důkaz založen na mnohem menší populaci uživatelek, a je tedy

méně přesvědčivý než u kombinovaných perorálních kontraceptiv. Tyto studie důkaz o příčinném

vztahu nepřinášejí. Zjištěný trend zvýšení rizika může být způsoben časnější diagnostikou karcinomu u

uživatelek perorální kontraceptiva, biologickými účinky perorálního kontraceptiva či kombinací obou

faktorů. Karcinom prsu diagnostikovaný u uživatelek perorálních kontraceptiv bývá klinicky méně

pokročilý než karcinom u žen, které perorální kontraceptiva nikdy neužívaly.

Ve vzácných případech byly u uživatelek hormonálních látek, jako je látka obsažená v přípravku

Tubanis, diagnostikovány benigní, a ještě vzácněji maligní jaterní tumory. V ojedinělých případech

vedly tyto tumory k život ohrožujícímu nitrobřišnímu krvácení. Objeví-li se silná bolest v nadbřišku,

Stránka 4 z 12

zvětšení jater nebo známky nitrobřišního krvácení u ženy užívající přípravek Tubanis, je třeba v

diferenciální diagnóze vzít v úvahu možnost tumoru jater.

Osteoporóza

Změny kostní minerální denzity (BMD)

Používání dienogestu u dospívajících (12 až <18 let) po dobu 12 měsíců bylo spojeno s poklesem kostní

minerální denzity (BMD) v bederní páteři (L2 - L4). Průměrná hodnota relativní změny základní

hodnoty BMD na hodnoty na konci léčby byla -1,2 % s rozmezím mezi

-6 a 5 % (95% interval spolehlivosti: -1,70 % a -0,78 %, n=103). Opakované měření po 6 měsících od

ukončení léčby ve skupině se sníženou BMD ukázalo tendenci k uzdravení. (Průměrná hodnota relativní

změny základní hodnoty: -2,3% na konci léčby a -0,6% 6 měsíců po ukončení léčby s rozmezím mezi -

9% a 6% (95% interval spolehlivosti: -1,20% a 0,06, n=60).

Ztrátu BMD je zvláště nutno sledovat v období dospívání a časné dospělosti, což je kritické období růstu

kostí. Není známo, zda pokles BMD v této populaci bude v pozdějším životě redukovat nejvyšší kostní

hmotu a zvyšovat riziko fraktur (viz body 4.2 a 5.1).

U pacientek se zvýšeným rizikem osteoporózy se musí před zahájením léčby přípravkem Tubanis

provést pečlivé zhodnocení přínosů a rizik, jelikož hodnoty endogenního estrogenu jsou během léčby

přípravkem Tubanis středně snížené (viz bod 5.1).

Pro zdravé kosti žen každého věku je důležitý přiměřený příjem kalcia a vitaminu D ze stravy nebo z

doplňků stravy.

Jiná onemocnění

Pacientky, které mají v anamnéze depresi, musí být pečlivě sledovány, a v případě, že se deprese objeví

v závažném stupni, má být léčba přerušena.

Dienogest krevní tlak u žen s normálním tlakem obvykle neovlivňuje. Jestliže se však během léčby

přípravkem Tubanis vyvine trvalá, klinicky významná hypertenze, doporučuje se užívání Tubanis

přerušit a hypertenzi léčit.

Rekurence cholestatického ikteru a/nebo svědění, které se poprvé objevily v těhotenství nebo při

dřívějším užívání pohlavních steroidů, vyžaduje přerušení léčby přípravkem Tubanis.

Dienogest může mít mírný vliv na periferní rezistenci na inzulin a na glukózovou toleranci. Diabetičky,

zejména ženy s těhotenským diabetem mellitem v anamnéze, musí být po dobu užívání přípravku

Tubanis pečlivě sledovány.

Občas se může vyskytnout chloasma, zvláště u žen s anamnézou chloasma gravidarum. Ženy se sklony

k chloazmatu se mají během užívání přípravku Tubanis vyhýbat expozici slunečnímu a ultrafialovému

záření.

U těhotenství, která se vyskytnou u uživatelek monokomponentních gestagenních přípravků užívaných

jako kontracepce, je v porovnání s těhotenstvími uživatelek kombinovaných perorálních kontraceptiv

vyšší pravděpodobnost, že budou extrauterinní. U žen s extrauterinním těhotenstvím nebo s poruchou

funkce vejcovodu v anamnéze je třeba rozhodnutí o užívání Tubanis učinit až po pečlivém zvážení

přínosů oproti možným rizikům.

Během užívání přípravku Tubanis se mohou vyskytnout perzistentní ovariální folikuly (často nazývané

jako funkční ovariální cysty). Většina těchto folikulů je asymptomatická, některé však mohou být

doprovázeny bolestmi v pánevní oblasti.

Laktosa

Stránka 5 z 12

Jedna tableta přípravku Tubanis obsahuje 54,3 mg laktosy (ve formě monohydrátu laktosy). Pacientky

se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsobcí

glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená ,že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Poznámka: k identifikaci možných interakcí je nutno se seznámit se souhrny údajů o přípravku souběžně

podávaných přípravků.

Vliv jiných léčivých přípravků na přípravek

Tubanis

Gestageny,

včetně

dienogestu,

jsou

metabolizovány

převážně

systémem

cytochromu

P450

(CYP3A4) nacházejícího se ve sliznici tenkého střeva a v játrech. Proto mohou induktory nebo

inhibitory CYP3A4 ovlivnit metabolizmus gestagennů.

Zvýšená clearance pohlavních hormonů způsobená indukcí enzymu může snižovat léčivý účinek

přípravku Tubanis a může mít za následek nepříznivé účinky, např. změny v děložním krvácení.

Snížená clearance pohlavních hormonů způsobená inhibicí enzymu může zvyšovat expozici dienogestu,

což může vést k nežádoucím účinkům.

Látky zvyšující clearance pohlavních hormonů (snížená účinnost enzymovou indukcí), např.:

fenytoin,

barbituráty,

primidon,

karbamazepin,

rifampicin

pravděpodobně

také

oxkarbazepin,

topiramát,

felbamát,

griseofulvin

přípravky

obsahujícími

třezalku

tečkovanou

(Hypericum

perforatum).

Enzymová indukce může být pozorována již po několika dnech léčby. Maximální indukce enzymů je

obvykle pozorována během několika týdnů. Po ukončení léčby takovým lékem může enzymová indukce

přetrvávat po dobu okolo 4 týdnů.

Vliv rifampicinu, což je induktor CYP 3A4, byl studován u zdravých žen po menopauze. Současné

podávání

rifampicinu

estradiol-valerátu/dienogestu

tabletách

vedlo

výraznému

poklesu

koncentrace v ustáleném stavu a systémové expozice dienogestu a estradiolu. Systémová expozice

dienogestu a estradiolu v rovnovážném stavu měřená hodnotami AUC

0-24 h

byla snížena na 83, resp. 44

Látky s různými účinky na clearance pohlavních hormonů:

Při současném podávání s pohlavními hormony mohou mnohé kombinace inhibitorů proteázy HIV a

nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy, včetně kombinací s inhibitory HCV, zvyšovat nebo

snižovat plasmatickou koncentraci gestagenu. Účinek těchto změn může být v některých případech

klinicky významný.

Látky snižující clearance pohlavních hormonů (enzymové inhibitory)

Dienogest je substrátem cytochromu P450 (CYP) 3A4.

Klinická relevance potenciálních interakcí s inhibitory enzymů zůstává neznámá.

Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 může plasmatické koncentrace dienogestu zvýšit.

Stránka 6 z 12

Současné podávání se silným inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem mělo za následek 2,9krát zvýšenou

0-24 h

dienogestu v rovnovážném stavu. Současné podávání se středně silným inhibitorem CYP3A4

erythromycinem zvýšilo AUC

0-24 h

dienogestu v rovnovážném stavu 1,6krát.

Vliv přípravku

Tubanis

na jiné léčivé přípravky

Na základě výsledků studií inhibice in vitro lze konstatovat, že klinicky významná interakce dienogestu

enzymy

cytochromu

P450

zprostředkovávajícími

metabolizaci

jiných

léčivých

přípravků

nepravděpodobná.

Interakce s jídlem

Standardizované

jídlo

vysokým

obsahem

tuků

biologickou

dostupnost

přípravku

Tubanis

neovlivňovalo.

Laboratorní testy

Užívání gestagenů může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů, včetně biochemických

parametrů jaterních, thyreoidálních, adrenálních a renálních funkcí, plasmatických hladin proteinů

(nosičů) (např. transkortinu (corticosteroid binding globulin - CBG) a lipidových/lipoproteinových

frakcí), parametrů metabolismu cukrů a parametrů koagulace a fibrinolýzy. Změny obvykle zůstávají v

rozmezí normálních laboratorních hodnot.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání dienogestu těhotným ženám jsou omezené.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3).

Přípravek

Tubanis

nesmí

být

podáván

těhotným

ženám,

jelikož

během

těhotenství

není

nutno

endometriózu léčit.

Kojení

Léčba přípravkem Tubanis se během kojení nedoporučuje.

Není známo, zda se dienogest vylučuje do mateřského mléka. Údaje u zvířat prokázaly, že se dienogest

vylučuje do mléka u potkanů.

Je nutno učinit rozhodnutí, zda přerušit kojení nebo upustit od léčby přípravkem Tubanis, přičemž se

vezme v potaz přínos kojení pro dítě a přínos terapie pro ženu.

Fertilita

Z dostupných údajů je zřejmé, že ovulace je během léčby přípravkem Tubanis u většiny pacientek

potlačena. Přípravek Tubanis však není kontraceptivum.

Jestliže je antikoncepce vyžadována, musí se zvolit některá z nehormonálních metod (viz bod 4.2).

Jak ukazují dostupné údaje, menstruační cyklus se navrátí k normálu během 2 měsíců po ukončení léčby

přípravkem Tubanis.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Stránka 7 z 12

Přípravek Tubanis nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků je častější během prvních měsíců po zahájení léčby přípravkem Tubanis a

s pokračující léčbou klesá. Může dojít ke změnám děložního krvácení, jako jsou špinění, nepravidelné

krvácení nebo amenorea. U uživatelek přípravku Tubanis byly hlášeny následující nežádoucí účinky.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky při léčbě přípravkem Tubanis jsou bolesti hlavy (9,0 %),

diskomfort v oblasti prsů (5,4 %), depresivní nálada (5,1 %) a akné (5,1 %).

Většina pacientek léčených přípravkem Tubanis dále zaznamenala změny v menstruačním krvácení.

Změny menstruačního krvácení byly systematicky vyhodnocovány na základě deníků pacientek a byly

analyzovány

pomocí

metody

referenční

periody

dnů.

Během

prvních

dnů

léčby

dieniógestem v dávce 2 mg byly pozorovány následující změny v krvácení (n=290; 100 %): amenorea

(1,7 %), málo časté krvácení (27,2 %), časté krvácení (13,4 %), nepravidelné krvácení (35,2 %),

prodloužené krvácení (38,3 %), normální krvácení, tj. žádná z předcházejících kategorií (19,7 %).

Během čtvrté referenční periody byly pozorovány následující změny v krvácení (n=149; 100 %):

amenorea (28,2 %), málo časté krvácení (24,2 %), časté krvácení (2,7 %), nepravidelné krvácení (21,5

%), prodloužené krvácení (4,0 %), normální krvácení, tj. žádná z předcházejících kategorií (22,8 %).

Změny v menstruačním krvácení byly pacientkami hlášeny jako nežádoucí účinky (viz tabulka

nežádoucích účinků) pouze příležitostně.

Frekvence nežádoucích účinků dle tříd orgánových systémů MedDRA hlášených u přípravku Tubanis

jsou shrnuty v tabulce uvedené dále. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí účinky seřazeny podle

klesající frekvence. Frekvence jsou definovány jako časté (≥1/100 až <1/10) a méně časté (≥1/1000 až

<1/100). Tyto frekvence vycházejí ze sdružených údajů ze čtyř klinických studií zahrnujících 332

pacientek (100 %).

Tabulka 1

Tabulka nežádoucích účinků, klinická hodnocení fáze

III, N = 332

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického

systému

anémie

Poruchy metabolism a výživy

zvýšení tělesné hmotnosti

snížení tělesné hmotnosti

zvýšení chuti k jídlu

Psychiatric

ké poruchy

depresivní nálada

poruchy spánku

nervozita

ztráta libida

změna nálady

úzkost

deprese

změny nálady

Poruchy nervového systému

bolest hlavy migréna

Nestabilita autonomního nervového

systému

poruchy pozornosti

Poruchy oka

suché oči

Poruchy ucha a labyrintu

tinitus

Srdeční poruchy

nespecifická porucha oběhového

systému

palpitace

Cévní poruchy

hypotenze

Stránka 8 z 12

Respira

ční, hrudní a

mediastin

ální poruchy

dyspnoe

Gastrointestin

ální poruchy

nauzea

bolest břicha

flatulence

abdominální distenze

zvracení

průjem

zácpa

abdominální diskomfort zánět GIT

gingivitida

Poruchy kůže a podkožní tkáně

akné

alopecie

suchá kůže

hyperhidróza

svědění

hirsutismus

onychoklaze

lupy

dermatitida

abnormální růst ochlupení

fotosenzitivní reakce

porucha pigmentace

Poruchy

svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

bolest v zádech

bolest kostí

svalové spasmy

bolesi v končetinách

pocit tíhy končetin

Poruchy ledvin a močových cest

infekce močových cest

Poruchy reprodukčního systému

a prsu

diskomfort v oblasti prsů

ovariální cysta

návaly horka

děložní/vaginální krvácení včetně

špinění

vaginální kandidóza

suchost vulvy a vaginy

výtok z genitálií

bolest v pánevní oblasti

atrofická vulvovaginitida

rezistence v prsu

fibrocystóza prsu

indurace v prsu

Celkové poruchy a reakce v

místě

podání

astenické stavy

podrážděnost

edém

Pokles minerální denzity kostí

V nekontrolované klinické studii se 111 dospívajícími dívkami (12 až <18 let), které byly léčeny

dienogestem, bylo u 103 z nich provedeno měření minerální kostní denzity. Přibližně u 72 % těchto

účastnic studie se po 12 měsících užívání objevil pokles BMD bederní páteře (L2 –L4) (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Stránka 9 z 12

Studie akutní toxicity prováděné s dienogestem žádné riziko akutních nežádoucích účinků v případě

neúmyslného

příjmu

vícenásobné

denní

terapeutické

dávky

nenaznačují.

Specifické

antidotum

neexistuje. Denní příjem 20 až 30 mg dienogestu (10 až 15krát vyšší dávka než je obsažena v přípravku

Tubanis) po dobu 24 týdnů užívání byl velmi dobře snášen.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: progestiny;

ATC kód: G03DB08

Dienogest je derivát nortestosteronu, který nemá androgenní, ale spíše antiandrogenní aktivitu, která je

třetinová

srovnání

antiandrogenní

aktivitou

cyproteron-acetátu.

Dienogest

váže

progesteronové receptory v lidské děloze pouze s 10% afinitou progesteronu. Navzdory své nízké afinitě

k progesteronovému receptoru má dienogest in vivo silný gestagenní účinek. Dienogest nemá in vivo

žádné signifikantní androgenní, mineralokortikoidní nebo glukokortikoidní účinky.

Dienogest působí na endometriózu snížením endogenní produkce estradiolu, a tím potlačuje trofický

účinek estradiolu jak v eutopickém, tak ektopickém endometriu. Pokud se užívá nepřetržitě, vede

dienogest k hypoestrogennímu, hypergestagennímu endokrinnímu prostředí, které způsobuje počáteční

decidualizaci endometriální tkáně následovanou atrofií endometriotických lézí.

Údaje o účinnosti:

Vyšší účinnost dienogestu oproti placebu byla prokázána v 3měsíční studii zahrnující 198 pacientek s

endometriózou. Bolesti v oblasti pánve spojované s endometriózou byly hodnoceny pomocí vizuální

analogové stupnice (0-100 mm). Po 3 měsících léčby dienogestem byl oproti placebu prokázán

statisticky významný rozdíl (Δ = 12,3 mm; 95% interval spolehlivosti: 6,4 - 18,1; p<0,0001) a klinicky

významné snížení bolestí v porovnání s počáteční hodnotou (průměrná hodnota snížení = 27,4 mm ±

22,9).

Po 3 měsících léčby bylo dosaženo snížení bolestí v oblasti pánve spojovaných s endometriózou o 50 %

nebo více bez relevantního zvýšení současně podávané analgetické medikace u 37,3 % pacientek

užívajících dienogest (placebo: 19,8 %); snížení bolestí v oblasti pánve spojovaných s endometriózou o

75 % nebo více bez relevantního zvýšení současně podávané analgetické medikace u 18,6 % pacientek

užívajících dienogest (placebo: 7,3 %).

Otevřená prodloužená studie k této placebem kontrolované studii naznačila pokračující zlepšení bolestí

v oblasti pánve spojovaných s endometriózou po dobu léčby v trvání až 15 měsíců.

Výsledky kontrolované placebem byly podpořeny výsledky, které byly získány v 6měsíční aktivním

komparátorem

kontrolované

studii

oproti

agonistům

GnRH,

která

zahrnovala

pacientek

s endometriózou.

Tři studie zahrnující celkem 252 pacientek užívajících denní dávku 2 mg dienogestu prokázaly po

6 měsících léčby podstatné snížení endometriotických lézí.

V malé studii (n=8 na jednu skupinu s různou dávkou) bylo prokázáno, že denní dávka 1 mg dienogestu

po 1 měsíci léčby indukuje anovulační stav. Dienogest nebyl ve větších studiích na antikoncepční

účinnost testován.

Údaje o bezpečnosti

Hladiny endogenního estrogenu jsou během léčby přípravkem Tubanis středně potlačeny.

Stránka 10 z 12

V současnosti nejsou dlouhodobé údaje o hodnotách minerální denzity kostí a nebezpečí fraktur u

pacientek užívajících dienogest v dávce 2 mg k dispozici. Hodnota minerální denzity kostí byla

hodnocena u 21 dospělých pacientek před a po 6 měsících léčby dienogestem, přičemž snížení průměrné

hodnoty minerální denzity kostí nebylo zjištěno. U 29 pacientek léčených leuprorelin-acetátem (LA)

byla za stejné období zaznamenána průměrná redukce o 4,04 % ± 4,84 % (Δ mezi skupinami = 4,29 %;

95% interal spolehlivosti: 1,93 - 6,66; p<0,0003).

Během léčby dienogestem po dobu až 15 měsíců (n=168) nebyly pozorovány žádné významné změny

průměrných hodnot standardních laboratorních parametrů (včetně hematolologického a biochemického

vyšetření krve, vyšetření hladin jaterních enzymů, lipidů a HbA1C).

Bezpečnost u dospívajících

Bezpečnost dienogestu s ohledem na kostní minerální denzitu byla hodnocena v nekontrolované klinické

studii trvající 12 měsíců u 111 dospívajících pacientek (12 až <18 let) s klinickým podezřením na

endometriózu nebo s potvrzeným onemocněním. Průměrná hodnota relativní změny od výchozí hodnoty

minerální denzity kostí bederní páteře (L2 – L4) u 103 pacientek s provedeným měřením minerální

denzity kostí byla -1,2 %. U pacientek se snížením minerální denzity kostí bylo provedeno následné

měření 6 měsíců po ukončení léčby a ukázalo nárůst minerální denzity kostí na -0,6 %.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se dienogest rychle a téměř úplně vstřebává. Maximální sérové koncentrace

47 ng/ml se po jednorázovém podání dosáhne přibližně za 1,5 hodiny. Biologická dostupnost je asi

91 %. Farmakokinetika dienogestu je v rozmezí dávek 1 až 8 mg závislá na dávce.

Distribuce

Dienogest se váže na sérový albumin a neváže se na globulin vázající pohlavní hormony (SHBG) ani

na transkortin (CBG). Deset procent celkové sérové koncentrace léčiva je přítomno jako volný steroid,

90 % je nespecificky vázáno na albumin.

Zdánlivý distribuční objem (Vd/F) dienogestu je 40 l.

Biotransformace

Dienogest se kompletně metabolizuje známými cestami metabolizmu steroidů za vzniku většinou

endokrinologicky neaktivních metabolitů. Na základě in vitro a in vivo studií je hlavním enzymem

zapojeným do metabolizace dienogestu CYP3A4. Metabolity se vylučují velmi rychle, takže v plasmě

je dominující frakcí nezměněný dienogest.

Metabolická clearance ze séra Cl/F je 64 ml/min.

Eliminace

Sérové hladiny dienogestu se snižují ve dvou fázích. Konečná dispoziční fáze je charakterizována

poločasem přibližně 9 až 10 hodin. Dienogest se po perorálním podání v dávce 0,1 mg/kg vylučuje ve

formě metabolitů, které jsou vylučovány močí a stolicí v poměru 3:1. Poločas exkrece metabolitů močí

je asi 14 hodin. Po perorálním podání je 86 % dávky eliminováno během 6 dní, větší část z tohoto

množství během 24 hodin, většinou močí.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace