Trevaclyn

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
laropiprant, kyselina nikotinová
Dostupné s:
Merck Sharp Dohme Ltd
ATC kód:
C10AD52
INN (Mezinárodní Name):
laropiprant, nicotinic acid
Terapeutické skupiny:
Činidla modifikující lipidy
Terapeutické oblasti:
Dyslipidémie
Terapeutické indikace:
Trevaclyn je indikován k léčbě dyslipidemie, zejména u pacientů s kombinovanou smíšené dyslipidemie (charakterizované zvýšené hladiny nízké-density-lipoproteinů (LDL) cholesterolu a triglyceridů a nízké maximum-density-lipoprotein (HDL) cholesterolu) a u pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární). Přípravek Trevaclyn je nutno u pacientů používat v kombinaci s 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A (HMG-CoA)-alfa-reduktázy (statiny), kdy cholesterol snižující účinek na HMG-CoA-reduktázy-inhibitoru v monoterapii, je nedostatečná. Lze jej použít v monoterapii pouze u pacientů, u nichž HMG-CoA-reduktázy jsou považovány za nevhodný nebo není tolerován. Dieta a jiná nefarmakologická opatření (e. cvičení, snižování hmotnosti) by měla pokračovat během léčby přípravkem Trevaclyn.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Staženo
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000897
Datum autorizace:
2008-07-03
EMEA kód:
EMEA/H/C/000897

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

31-05-2012

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

10-07-2008

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

31-05-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

31-05-2012

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

31-05-2012

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Trevaclyn 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním

acidum nicotinicum/laropiprantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Trevaclyn a k čemu se používá

Čem

u musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trevaclyn užívat

Jak se přípravek Trevaclyn užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Trevaclyn uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Trevaclyn a k čemu se používá

Název léčivého přípravku je Trevaclyn. Obsahuje dvě různé léčivé látky:

kyselinu nikotinovou, což je lék ovlivňující lipidy a

laropiprant, který oslabuje symptomy zrudnutí, což je běžný nežádoucí účinek kyseliny

nikotinové.

Jak přípravek Trevaclyn funguje

Přípravek Trevaclyn se používá vedle dietních opatření

ke snížení hladiny ‘špatného’ cholesterolu. Děje se tak snížením hladin celkového cholesterolu,

LDL cholesterolu, mastných sloučenin nazývaných triglyceridy a apo B (což je součást LDL)

v krvi.

ke zvýšení hladiny ‘dobrého’ cholesterolu (HDL cholesterol) a apo A-I (součást HDL).

Co musím vědět o cholesterolu a triglyceridech?

Cholesterol je jedním z několika tuků, které se nacházejí v krvi. Celkový cholesterol se skládá

ze ‘špatného’ (LDL) a ‘dobrého’ (HDL) cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá ‘špatným’ cholesterolem, protože se může hromadit ve stěnách tepen

a vytvářet plak. V průběhu času může plak tepny

ucpat. Toto ucpání může zpomalit nebo zastavit

průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce nebo mozek. Pokud je průtok krve zastaven,

může to vést k infarktu myokardu nebo mrtvici.

HDL cholesterol je často nazýván ‘dobrým’ cholesterolem, protože brání ‘špatnému’ cholesterolu

v hromadění v tepnách a protože chrání před srdeční chorobou.

Triglyceridy jsou jiným tukem v krvi. Mohou zvyšovat riziko problémů se srdcem.

U většiny lidí zpočátku probíhají problémy s cholesterolem bez příznaků. Lékař může cholesterol

změřit jednoduchým krevním testem. Navštěvujte svého lékaře pravidelně, aby mohl sledovat

cholesterol a konzultujte s ním svůj zdravotní stav.

Přípravek Trevaclyn se používá jako doplněk k dietním opatřením a cvičení u dospělých pacientů

s primární hypercholesterolémií nebo smíšenou dyslipidémií

pokud není možno upravit hladiny cholesterolu pomocí samotných statinů (což je třída léků

snižujících cholesterol, které působí v játrech);

pokud nesnášíte statiny nebo pokud pro Vás nejsou statiny doporučeny.

Pacienti se smíšenou dyslipidémií mají v krvi vysoké hladiny „špatného“ LDL cholesterolu a triglyceridů

(což je druh tuku) a nízké hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu. Jako primární cholesterolémie se

označují vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Pojem „primární“ znamená, že hypercholesterolémie nemá

žádnou zjistitelnou příčinu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Trevaclyn užívat

Neužívejte přípravek Trevaclyn

jestliže jste alergický/á na kyselinu nikotinovou, laropiprant nebo na kteroukoli z pomocných

látek tohoto přípravku (jsou uvedeny v bodu 6).

jestliže v současnosti máte problémy s játry.

áte žaludeční vřed.

máte arteriální krvácení.

Přípravek Trevaclyn neužívejte, pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených stavů. Pokud si

nejste jistý/á, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete přípravek Trevaclyn

užívat.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře o všech svých chorobách. Se svým lékařem nebo lékárníkem před užíváním

tohoto přípravku a v průběhu jeho užívání zkontrolujte, zda:

nemáte žádné alergie.

jste kdykoli neměl/a chorobu jater, žloutenku (porucha jater způsobující zežloutnutí kůže

a bělma očí) nebo chorobu jater a žlučových cest.

nemáte problémy s ledvinami.

nemáte problémy se štítnou žlázou.

nepijete velká množství alkoholu.

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní nemáte dědičnou poruchu svalů nebo jste někdy v minulosti

během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny” nebo fibráty neměl/a problémy

se svaly.

nemáte bolesti, napětí svalů nebo slabost svalů nejasného původu. Pokud ty

to symptomy

objevíte, obraťte se ihned na svého lékaře.

nemáte vysoký krevní cukr nebo cukrovku.

nemáte problémy se srdcem.

v blízké době nepodstoupíte operaci.

nemáte dnu.

nemáte nízké hladiny fosforu.

nejste ve věku nad 70 let.

užíváte simvastatin (což je statin) nebo lék obsahující simvastatin a jste čínského původu.

Nejste-li si jistý/á, zda se Vás některý z výše uvedených stavů netýká, obraťte se před užíváním

přípravku Trevaclyn na svého lékaře nebo lékárníka.

Krevní testy a kontroly

Svého lékaře navštěvujte pravidelně, aby mohl zkontrolovat hladiny LDL (špatný) a HDL

(dobrý) cholesterolu a hladiny triglyceridů.

Lékař musí před zahájením podávání přípravku Trevaclyn provést krevní test, aby zkontroloval

funkci jater.

Lékař může rovněž požadovat, abyste po zahájení užívání přípravku Trevaclyn pravidelně

podstupoval/a krevní testy, aby zkontroloval funkci jater a případné nežádoucí účinky.

Děti a dospívající

Přípravek Trevaclyn nebyl u dětí a dospívajících do 18 let věku studován. Proto děti a dospívající

mladší 18 let věku nemají přípravek Trevaclyn užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Trevaclyn

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, vitaminy a rostlinné přípravky.

Informujte lékaře nebo lékárníka zejména pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

na snížení krevního tlaku.

na snížení cholesterolu, které se nazývají ‘sekvestranty žlučových kyselin’, jako je

cholestyramin.

zidovudin, lék používaný k léčbě HIV.

idazolam, lék k navození útlumu před některými lékařskými zákroky.

vitaminy nebo doplňky stravy obsahující kyseliny nikotinovou.

klopidogrel a kyselina acetylsalicylová (ASA), léky napomáhající k zabránění škodlivého

srážení krve.

léky používané ke snížení cholesterolu nazývané ‘statiny’.

Svému lékaři rovněž sdělte, pokud užíváte simvastatin (což je statin) nebo léky obsahující simvastatin

a jste čínského původu.

Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás kterákoli z výše uvedených situací týká, obraťte se před užíváním

přípravku Trevaclyn na svého lékaře nebo lékárníka.

Přípravek Trevaclyn s jídlem, pitím a alkoholem

Ke snížení rizika zrudnutí se v době okolo užití dávky přípravku Trevaclyn vyhýbejte pití

alkoholických nebo horkých nápojů nebo požívání kořeněných jídel.

Je důležité, abyste dodržoval/a pokyny uvedené v bodu 3

Jak se přípravek Trevaclyn užívá

Těhotenství a kojení

Přípravek Trevaclyn se v těhotenství nedoporučuje, ledaže by to bylo jasně nezbytné.

Obraťte se před užíváním přípravku Trevaclyn na svého lékaře, pokud:

jste těhotná nebo pokud těhotenství plánujete. Není znám

o, zda přípravek Trevaclyn nepoškodí

nenarozené dítě.

kojíte nebo pokud kojení plánujete. Není známo, zda přípravek Trevaclyn nebude prostupovat

do mateřského mléka. Kyselina nikotinová, což je složka přípravku Trevaclyn, však do

mateřského mléka prostupuje.

Předtím, než začnete užívat tento lék, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka o radu. Lékař určí, zda

je přípravek Trevaclyn pro Vás vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé však po užití přípravku Trevaclyn mohou mít závrať. Pokud máte po užití přípravku

Trevaclyn závrať, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Přípravek Trevaclyn obsahuje laktózu

Přípravek Trevaclyn obsahuje cukr nazývaný laktóza. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte

nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Trevaclyn užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Léčbu musíte zahájit užíváním jedné tablety denně.

Po 4 týdnech může lékař dávku zvýšit na 2 tablety denně.

Jestliže přecházíte z léčivého přípravku obsahujícího 2 000 mg kyseliny nikotinové s řízeným

uvolňováním nebo více, lékař Vám může doporučit začít s dvěmi tabletami přípravku Trevaclyn

denně. Jestliže přecházíte z léčivého přípravku obsahující méně než 2 000 mg kyseliny

nikotinové s řízeným

uvolňováním, měli byste začít přidáním jedné tablety přípravku Trevaclyn

denně. Po 4 týdnech Vám může lékař zvýšit dávku přípravku Trevaclyn na dvě tablety denně.

Jak se přípravek užívá

Přípravek Trevaclyn užívejte jednou denně, večer nebo před ulehnutím.

Přípravek Trevaclyn užívejte s jídlem.

Tablety polykejte celé. Tabletu před polknutím nedělte, nerozlamujte, nedrťte ani nežvýkejte,

jinak by lék nemohl fungovat, jak má.

V době okolo užívání dávky přípravku Trevaclyn nepijte alkohol ani horké nápoje ani

nepožívejte kořeněná jídla. Tím se omezí možnost vzniku zrudnutí (zčervenání kůže, pocit

tepla, svědění nebo brnění, zejména na hlavě, krku, hrudi a v horní části zad).

Užívání kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) před užitím přípravku Trevaclyn nesnižuje zrudnutí

více než užívání přípravku Trevaclyn samotného. Užívání kyseliny acetylsalicylové (aspirinu)

k omezení symptomů zrudnutí není tudíž nezbytné. Pokud kyselinu acetylsalicylovou (aspirin)

užíváte z jiných důvodů, držte se rad svého lékaře.

Jestliž

e jste užil/a více přípravku Trevaclyn, než jste měl/a

V případě předávkování byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zrudnutí, bolesti hlavy,

pruritus (svědění), nevolnost, závrať, zvracení, průjem, bolesti břicha/nepříjemný pocit v břiše

a bolesti zad.

Jestliže jste užil/a více přípravku, než jste měl/a, ihned se obraťte na svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Trevaclyn

Jestliže jste zapomněl/a dávku užít, mimořádnou dávku neužívejte. Další večer nebo před

ulehnutím pokračujte obvyklou dávkou. Pokud však nebudete užívat přípravek Trevaclyn

po dobu 7 a více dnů v řadě, před dalším užíváním přípravku Trevaclyn se obraťte na svého

lékaře.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Trevaclyn

Přípravek Trevaclyn nepřestávejte užívat bez porady se svým lékařem. Problémy s cholesterolem se

mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucími účinky přípravku Trevaclyn jsou:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

zrudnutí (které obvykle zahrnuje zčervenání kůže, pocit tepla, svědění nebo brnění, zejména

na hlavě, krku, hrudi a v horní části zad). Pokud se zrudnutí objeví, symptomy jsou obecně

zpočátku výraznější a během času obvykle zeslabují.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

točení hlavy

bolesti hlavy

brnění nebo necitlivost v rukou nebo nohou

průjem

podrážděný žaludek nebo pálení žáhy

nauzea (pocit nevolnosti)

nevolnost (zvracení)

pruritus (svědění)

vyrážka

kopřivka

Méně časté

ohou postihnout až 1 z 100 lidí)

Kromě toho byl jako součást alergické reakce na přípravek Trevaclyn hlášen jeden nebo více

z následujících příznaků.

otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

(angioedém, což může vyžadovat okamžitou léčbu)

mdloby

dušnost

ztráta kontroly nad močí nebo stolicí

studený pot

třesavka

zimnice

zvýšený krevní tlak

otok rtů

pocit pálení

vyrážka po celém těle

bolest kloubů

otok dolních končetin

rychlý tep

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

Dále byly během zkušeností s přípravkem Trevaclyn a/nebo s jinými přípravky obsahujícími kyselinu

nikotinovou (samotnou nebo s jistými jinými léky snižujícími cholesterol) po uvedení na trh hlášeny,

náhlé závažné alergické reakce (anafylaktický šok). Sy

mptomy zahrnovaly mdloby, dušnost, sípání

nebo potíže s dechem, otok obličeje, rtů, jazyka, svědění nebo kopřivku na kůži.

Tento stav vyžaduje

okamžitou lékařskou pomoc.

Po uvedení přípravku Trevaclyn a/nebo jiných přípravků s obsahem

kyseliny nikotinové na trh byla také hlášena vyrážka s tvorbou puchýřů (puchýřnatá vyrážka).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

5.

Jak přípravek Trevaclyn uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Trevaclyn obsahuje

Léčivými látkami jsou kyselina nikotinová a laropiprant. Jedna tableta obsahuje 1 000 mg

kyseliny nikotinové a 20 mg laropiprantu.

Pomocnými látkami jsou: hypromelosa (E464), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), sodná

sůl stearyl-fumarátu, hydroxypropylcelulosa (E463), mikrokrystalická celulosa (E460), sodná

sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy a magnesium-stearát.

Tento léčivý přípravek je tableta s řízeným uvolňováním. To znamená, že se jedna nebo více účinných

látek časem postupně uvolňuje.

Jak přípravek Trevaclyn vypadá a co obsahuje toto balení

Tableta s řízeným uvolňováním je bílá až téměř bílá, ve tvaru tobolky, s vyraženým “552” na jedné

straně.

Neprůhledný blistr z PVC/Aclaru s protlačovací hliníkovou fólií v baleních o velikosti 14, 28, 56, 84,

98, 168, 196 tablet s řízeným

uvolňováním, vícenásobná balení (multi

pack) obsahující 196 tablet

s řízeným uvolňováním (2 balení po 98 tabletách) a 49 ×1 tableta s řízeným uvolňováním

v perforovaném jednodávkovém blistru.

Hliníkový/hliníkový blistr s protlačovací fólií obsahující 7 tablet s řízeným uvolňováním. Velikosti

balení po 14, 28, 56 nebo 168 tabletách s řízeným uvolňováním a 32 x 1 tableta s řízeným

uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Výrobce

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Shotton Lane, Cramlington

Hertfordshire EN11 9BU

Northumberland NE23 3 JU

Velká Británie

Velká Británie

Další informace o tomto léku obdržíte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: +357 22866700

malta_info@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673; (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Eλλάδα

MSD A.Φ.B.E.E

Τηλ: +3 0210 98 97 300

cora.greece.gragcm@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Portugal

Tecnifar - Indústria Técnica Farmacêutica, S.A.

Tel: +351 210 330 700

farmalerta@tecnifar.pt

France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

msd_sk@merck.com

Ι

talia

MSD Italia S.r.l.

Tel: + 39 02891321

regulatory

@mediolanum-farma.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 (0)77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Trevaclyn 1 000 mg/20 mg tablety s řízeným uvolňováním.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 1 000 mg acidum nicotinicum a 20 mg laropiprantum.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 128,4 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s řízeným uvolňováním.

Bílá až téměř bílá tableta ve tvaru tobolky, na jedné straně s vyraženým “552”.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Trevaclyn je určen k léčbě dyslipidémie, zejména u dospělých pacientů s kombinovanou

smíšenou dyslipidémií (vyznačující se zvýšenými hladinami LDL cholesterolu a triglyceridů a

nízkými hladinami HDL cholesterolu) a u dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií

(heterozygotní familiární a nefamiliární).

Přípravek Trevaclyn je nutno u pacientů používat v kombinaci s inhibitory reduktázy HMG-CoA

(statiny), kdy monoterapie inhibitorem HMG-CoA reduktázy nemá odpovídající účinek snižující

hladinu cholesterolu. Lze jej použít v monoterapii pouze u pacientů, pro které jsou inhibitory

HMG-CoA reduktázy nevhodné nebo kteří je nesnášejí. Během léčby přípravkem Trevaclyn je nutno

pokračovat v dietních opatřeních a nefarmakologických postupech (např. cvičení, snižování

hmotnosti).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Zahajovací dávka je jedna (1 000 mg kyseliny nikotinové/20 mg laropiprantu) tableta s řízeným

uvolňováním denně. Doporučuje se, aby po čtyřech týdnech pacienti přešli na udržovací dávku

2 000 mg/40 mg užívanou jako dvě tablety s řízeným uvolňováním (jedna 1 000 mg/20 mg) jednou

denně. Denní dávky vyšší než 2 000 mg/40 mg nebyly hodnoceny a tudíž se nedoporučují.

Pokud se přípravek Trevaclyn vynechá po dobu méně než 7 po sobě jdoucích dnů, mohou pacienti

pokračovat v léčbě takovou dávkou, jaká byla poslední užitá dávka. Pokud se přípravek Trevaclyn

vynechá po dobu 7 a více po sobě jdoucích dnů, musí být, dříve než se přistoupí k udržovací dávce

2 000 mg/40 mg, léčba obnovena dávkou 1 000 mg/20 mg po dobu 1 týdne.

Pacienti, kteří přecházejí z léčby kyselinou nikotinovou s prodlouženým uvolňováním o obsahu

2 000 mg nebo více, mohou léčbu přípravkem Trevaclyn zahájit v dávce 2 000 mg/40 mg. Pacienti,

kteří přecházejí z léčby přípravkem s prodlouženým uvolňováním kyseliny nikotinové o obsahu méně

než 2 000 mg, mohou léčbu přípravkem Trevaclyn zahájit zahajovací dávkou 1 000 mg/20 mg a po

4 týdnech přejít na udržovací dávku 2 000 mg/40 mg. Pacienti, kteří přecházejí z léčby přípravkem

s okamžitým uvolňováním kyseliny nikotinové na léčbu přípravkem Trevaclyn, musí léčbu zahájit

dávkou 1 000 mg/20 mg a na udržovací dávku 2 000 mg/40 mg mohou přejít po 4 týdnech.

Starší pacienti

U starších pacientů není úprava dávky potřebná.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Trevaclyn u dětských pacientů ve věku do 18 let nebyla stanovena. K

dispozici nejsou žádné údaje.

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin

Použití přípravku Trevaclyn u pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin nebylo studováno. Jako

jiné léčivé přípravky s obsahem kyseliny nikotinové je přípravek Trevaclyn kontraindikován

u pacientů s významnou nebo neobjasněnou poruchou funkce jater. U pacientů s poruchou funkce

ledvin se musí používat opatrně, protože kyselina nikotinová a její metabolity jsou vylučovány

především ledvinami

(viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Kombinovaná léčba

Kyselina acetylsalicylová neposkytuje žádné dodatečné snížení zrudnutí, které by přesahovalo snížení

dosažené pomocí přípravku Trevaclyn. Léčba kyselinou acetylsalicylovou ke zmírnění symptomů

zrudnutí není tudíž nezbytná (viz bod 5.1).

Jelikož současné podávání sekvestrantů žlučových kyselin může snižovat biologickou dostupnost

kyselých léčiv, jako je kyselina nikotinová, doporučuje se podávat přípravek Trevaclyn více než

1 hodinu před nebo více než 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových kyselin (viz bod 4.5).

Způsob podání

Tablety je nutno užívat vcelku, spolu s jídlem, večer nebo před ulehnutím. Před polknutím se nesmí

tableta dělit, rozlamovat, drtit ani žvýkat, aby nedošlo k narušení vlastností zajišťujících řízené

uvolňování. V době užití přípravku je nutno se vyhýbat pití alkoholu a horkých nápojů nebo požívání

kořeněných jídel, čímž se sníží možnost vzniku návalů zrudnutí a pocitu horka (flushing).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Významná nebo neobjasněná porucha funkce jater.

Aktivní peptická vředová choroba.

Arteriální krvácení.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pokud se přípravek Trevaclyn podává spolu se statiny, obraťte se prosím na příslušný Souhrn údajů

o přípravku.

Vliv na játra

Přechod z přípravků s kyselinou nikotinovou s okamžitým uvolňováním (krystalická forma)

na přípravek Trevaclyn nebyl studován. U pacientů, kteří přešli z kyseliny nikotinové s okamžitým

uvolňováním na dlouhodobě působící kyselinu nikotinovou ve stejných dávkách, se však vyskytly

případy závažné jaterní toxicity, včetně fulminantní nekrózy jater. Pacienti, kteří přecházejí

z přípravků s kyselinou nikotinovou s okamžitým uvolňováním na přípravek Trevaclyn musí proto

léčbu zahajovat dávkou 1 000 mg/20 mg.

Přípravek Trevaclyn je u pacientů, kteří požívají větší množství alkoholu a/nebo mají v anamnéze

chorobu jater, nutno používat opatrně.

Stejně jako jiné terapie snižující lipidy byly léčivé přípravky obsahující kyselinu nikotinovou spojeny

s abnormálními testy jaterních funkcí (viz bod 4.8). Zvýšení transamináz byla po ukončení léčby

reverzibilní.

Testy jaterních funkcí se doporučují před zahájením léčby, každých 6 až 12 týdnů během prvního roku

a poté pravidelně (např. dvakrát ročně). Pacienty, u kterých se zvýšení hladin transamináz objeví, je

nutno sledovat do vymizení abnormalit. Pokud zvýšení alaninaminotransferázy (ALT) nebo

aspartátaminotransferázy (AST) dosahující ≥ 3násobku horní hranice normálu (ULN) přetrvává,

doporu

čuje se snížení dávky

nebo vysazení přípravku Trevaclyn.

Vliv na kosterní svalstvo

S kombinovanou léčbou kyselinou nikotinovou v dávkách ovlivňujících lipidy (≥ 1 000 mg/den)

a inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny) byly spojeny vzácné případy myopatie/rhabdomyolýzy

(viz bod 4.8).

Lékaři zvažující kombinovanou léčbu statiny a přípravkem Trevaclyn musí pečlivě zvážit potenciální

přínosy a rizika, a musí pacienty bedlivě sledovat s ohledem na projevy a symptomy svalové bolesti,

napětí nebo slabosti svalů, zejména během prvních měsíců léčby a při zvyšování dávky kteréhokoli

z přípravků. V takové situaci je nutno pravidelně sledovat sérovou kreatinkinázu (CK), nicméně

takovéto monitorování s jistotou nezabrání vzniku závažné myopatie.

U pacientů s faktory predisponujícími k rhabdomyolýze je nutno postupovat opatrně.

věk

>

70 let

porucha funkce ledvin

léčbou neupravená hypotyreóza

dědičné svalové poruchy v osobní nebo rodinné anamnéze

svalová toxicita statinů nebo fibrátů v anamnéze

nadměrné užívání alkoholu.

Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Trevaclyn a statinem objeví bolesti svalů, svalová slabost

nebo křeče, je nutno u něj změřit hladiny

CK. Pokud se zjistí, že jsou bez vyčerpávající zátěže výrazně

zvýšeny (

>

5 × ULN), je nutno léčbu ukončit.

Rasa

V předběžné analýze probíhající studie klinických výsledků identifikovala nezávislá komise

monitorující bezpečnost vyšší než očekávanou incidenci myopathie u pacientů čínského původu

užívajících přípravek Trevaclyn a simvastatin 40 mg. Proto je při léčení pacientů čínského původu

přípravkem Trevaclyn v kombinaci se simvastatinem nebo ezetimibem/simvastatinem (zejména při

dávkách simvastatinu 40 mg nebo vyšších) třeba opatrnosti. Jelikož riziko myopathie je u statinů

závislé na dávce, nedoporučuje se u pacientů čínského původu užívání přípravku Trevaclyn se

simvastatinem v dávce 80 mg nebo s ezetimibem/simvastatinem v dávkách 10/80 mg. Zda je riziko

myopatie zvýšeno i u jiných pacientů asijského původu léčených přípravkem Trevaclyn v kombinaci

se simvastatinem nebo ezetimibem/simvastatinem není známo.

Porucha funkce ledvin

Jelikož kyselina nikotinová a její metabolity jsou vylučovány ledvinami, přípravek Trevaclyn je nutno

u pacientů s poruchou funkce ledvin používat opatrně.

Vliv na glukózu

Léčivé přípravky obsahující kyselinu nikotinovou jsou spojovány se zvýšenými krevními hladinami

glukózy na lačno (viz bod 4.8). Diabetické nebo potenciálně diabetické pacienty je nutno pečlivě

sledovat. Může být nezbytné upravit dietu a/nebo hypoglykemickou léčbu.

Akutní koronární syndrom

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou je při používání přípravku

Trevaclyn potřeba postupovat opatrně u pacientů s nestabilní anginou nebo v akutní fázi infarktu

myokardu, zejména pokud jsou takoví pacienti dále léčeni vazoaktivními léčivy, jako jsou nitráty,

blokátory kalciových kanálů, nebo adrenergními blokátory.

Hematologické účinky

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Trevaclyn

(2 000 mg/40 mg) spojen s malými sníženími počtu krevních destiček (viz bod 4.8). Pacienty

podstupující chirurgický zákrok je tudíž nutno pečlivě vyhodnocovat.

Vliv na kyselinu močovou

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Trevaclyn

(2 000 mg/40 mg) spojen s malými zvýšeními hladin kyseliny močové (viz bod 4.8). Přípravek

Trevaclyn je tedy nutno u pacientů se dnou nebo s predispozicí k dně používat opatrně.

Hypofosfatémie

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou byl přípravek Trevaclyn spojen

s malým poklesem hladin fosforu. Pacienty s rizikem hypofosfatémie je tudíž nutno pečlivě sledovat.

Další informace

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou je nutno pacienty se žloutenkou,

poruchami jater a žlučových cest nebo peptickým vředem v anamnéze pečlivě sledovat

(viz body 4.2 a 4.3).

Pomocná látka

Přípravek Trevaclyn obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí

galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmějí tento

přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Pití alkoholických nebo horkých nápojů či požívání kořeněných jídel může zesílit zrudnutí, proto je

nutno se těmto nápojům v době kolem užití přípravku Trevaclyn vyhnout.

Kyselina nikotinová

Vliv kyseliny nikotinové na jiné léčivé přípravky

Antihypertenzní léčba:

Kyselina nikotinová může potencovat účinky gangliových blokátorů

a vazoaktivních léčiv, jako jsou nitráty, blokátory kalciových kanálů nebo adrenergní blokátory, což

může vést k posturální hypotenzi.

Inhibitory HMG

CoA reduktázy:

Při kombinaci simvastatinu s kyselinou nikotinovou byl pozorován

mírný vzestup AUC a C

simvastatinové kyseliny (aktivní forma simvastatinu), což může být

klinicky bezvýznamné. Farmakokinetické interakce přípravku Trevaclyn se statiny byly studovány

pouze se simvastatinem (viz bod 4.4).

Vliv jiných léčivých přípravků na kyselinu nikotinovou

Sekvestranty žlučových kyselin:

Jelikož současné podávání sekvestrantů žlučových kyselin může

snižovat biologickou dostupnost kyselých léčiv, jako je kyselina nikotinová, doporučuje se podávat

přípravek Trevaclyn více než 1 hodinu před nebo více než 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových

kyselin.

Doplňky obsahující kyselinu nikotinovou:

Vitaminové přípravky nebo jiné doplňky stravy obsahující

kyselinu nikotinovou (nebo nikotinamid) (≥ 50 mg/den) nebyly s přípravkem Trevaclyn studovány.

Lékaři musí při předepisování přípravku Trevaclyn zvážit příjem kyseliny nikotinové z vitamínových

přípravků a doplňků stravy.

Interakce lék / výsledky laboratorních testů:

V testech na obsah glukózy v moči může kyselina

nikotinová rovněž dát falešně pozitivní reakce s roztokem síranu měďnatého (Benedictovo činidlo).

Laropiprant

Vliv laropiprantu na jiné léčivé přípravky

Midazolam:

Opakované podávání laropiprantu v dávce 40 mg nemělo vliv na farmakokinetiku

midazolamu, což je citlivý substrát CYP3A4. Laropiprant tudíž není ani induktorem, ani inhibitorem

CYP3A4. Plazmatické koncentrace metabolitu midazolamu, 1'-hydroxymidazolamu, však byly

opakovaným podáváním laropiprantu přibližně dvojnásobně zvýšeny. Jelikož 1'-hydroxymidazolam je

účinným metabolitem, může být sedativní účinek midazolamu zesílen, a je tedy nutno při současném

podávání laropiprantu s midazolamem postupovat opatrně.

Jiná léčiva:

Současné podávání laropiprantu v dávce 40 mg s midazolamem zvyšuje AUC

0-∞

1'-hydroxymidazolamu, což je aktivní metabolit midazolamu, o 98 %, respektive 59 %.

1'-Hydroxymidazolam je metabolizován převážně uridindifosfátglukuronosyltransferázami (UGT)

2B4 a 2B7. Klinické studie a studie

in vitro

podporují závěr, že laropiprant je mírným až středně

silným inhibitorem UGT2B4/UGT2B7. Pouze o velmi malém počtu léčiv je známo, že jsou

metabolizována převážně UGT2B4 nebo UGT2B7. Při současném podávání přípravku Trevaclyn

s léčivy metabolizovanými převážně UGT2B4 nebo UGT2B7, např. zidovudinem, je třeba postupovat

opatrně.

Ve studiích interakcí neměl laropiprant klinicky významné účinky na farmakokinetiku následujících

léčivých přípravků: simvastatin, warfarin, perorální kontraceptiva, rosiglitazon a digoxin. Na základě

těchto údajů se neočekává, že by laropiprant způsoboval interakce se substráty izoenzymů CYP 3A4,

2C9, 2C8 a lidského P-glykoproteinu (P-gp). V

in vitro

studiích laropiprant neinhiboval reakce

zprostředkované CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 ani CYP2E1.

Klopidogrel:

V klinickém hodnocení nebyl pozorován žádný významný vliv laropiprantu na inhibiční

účinek klopidogrelu na agregaci destiček indukovanou ADP, nicméně bylo pozorováno mírné zesílení

inhibičního účinku klopidogrelu na agregaci destiček indukovanou kolagenem. Tento vliv není

pravděpodobně klinicky významný, protože nedošlo ke zvýšení č

asu krvácení, pokud byl laropiprant

současně podáván s klopidogrelem

po celou dobu užívání.

Kyselina acetylsalicylová:

V klinickém hodnocení nemělo současné podávání laropiprantu s kyselinou

acetylsalicylovou v porovnání s kyselinou acetylsalicylovou samotnou žádný vliv na kolagenem

indukovanou agregaci destiček ani na čas krvácení (viz bod 5.1).

Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel:

V klinické studii u dyslipidemických pacientů, kterým se

podávala jak kyselina acetylsalicylová (81 mg), tak klopidogrel (75 mg), indukoval laropiprant

přechodnou (4 hodiny po dávce) inhibici funkce destiček

in vivo

(hodnoceno pomocí studií doby

krvácivosti a agregace destiček), nicméně jeho účinek byl v rámci celého dávkovacího intervalu malý.

Pacienti, kterým je současně podáván přípravek Tredaptive s kyselinou acetylsalicylovou a

klopidogrelem, musí být pečlivě sledováni v souladu s doporučeními uvedenými v souhrnech údajů

o přípravku pro tyto léčivé přípravky a musí být poučeni, že zastavit krvácení může trvat déle, než je

obvyklé a že musí každé neobvyklé krvácení (místo nebo trvání) hlásit svému lékaři.

Vliv jiných léčiv na laropiprant

Inhibitor CYP3A4:

Klarithromycin (což je účinný inhibitor CYP3A4 a P-gp) neměl

na farmakokinetiku laropiprantu žádný klinicky významný vliv. Laropiprant není substrátem lidského

P-gp, takže ani u jiných inhibitorů CYP3A4 a/nebo P-gp se rovněž neočekává, že by měly

na farmakokinetiku laropiprantu klinicky významný vliv.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Trevaclyn

O kombinovaném použití kyseliny nikotinové a laropiprantu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné

údaje. Tato kombinace nebyla ve studiích reprodukční toxicity testována. Potenciální riziko

pro člověka není známo. Přípravek Trevaclyn tudíž nemá být během těhotenství užíván, pokud to není

zcela nezbytné.

Kyselina nikotinová

O použití vysokých dávek kyseliny nikotinové u těhotných žen nejsou k dispozici odpovídající údaje.

Studie na zvířatech prokázaly fetální vývojovou toxicitu kyseliny nikotinové ve vysokých dávkách

(viz bod 5.3).

Laropiprant

O použití laropiprantu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech prokázaly

fetální vývojovou toxicitu laropiprantu ve vysokých dávkách (viz bod 5.3).

Kojení

Trevaclyn

S přípravkem Trevaclyn nebyly provedeny žádné studie u kojících zvířat. Rozhodnutí o tom, zda

pokračovat v kojení nebo je přerušit či zda pokračovat nebo nepokračovat v léčbě musí být učiněno

s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos přípravku Trevaclyn pro ženu.

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová se vylučuje do lidského mléka.

Laropiprant

Není známo, zda se laropiprant vylučuje do lidského mléka. Studie na zvířatech vylučování

laropiprantu do mateřského mléka prokázaly.

Fertilita

Studie na zvířatech zaměřené na poškození fertility jsou nedostačující (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů je nutno vzít v úvahu, že byla hlášena závrať (viz

bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických hodnoceních dostávalo 2 500 pacientů přípravek Trevaclyn samotný nebo v kombinaci

s inhibitorem HMG-CoA reduktázy. Nežádoucí účinky byly obvykle mírné a přechodné povahy.

Zrudnutí

Zrudnutí je nejčastější nežádoucí reakcí na přípravek Trevaclyn. Zrudnutí je nejvýraznější na hlavě,

krku a horní části trupu. Ve čtyřech klinických hodnoceních kontrolovaných buď aktivním

komparátorem nebo placebem (n = 4 747, n = 2 548 užívajících přípravek Trevaclyn) bylo

zkoušejícími zrudnutí hlášeno jako nežádoucí účinek možná, pravděpodobně nebo určitě související

s léčbou u 12,3 % pacientů užívajících přípravek Trevaclyn. V těchto studiích bylo procento pacientů

užívajících přípravek Trevaclyn, kyselinu nikotinovou (souhrnně pro formulace s prodlouženým

uvolňováním) nebo souhrnně placebo/simvastatin, kteří ukončili léčbu v důsledku jakýchkoli

symptomů souvisejících se zrudnutím (zčervenání, teplo, svědění a brnění) 7,2 %, 16,6 % a 0,4 %,

v uvedeném pořadí. Ukončení léčby v důsledku jiných specifických nežádoucích účinků u pacientů

užívajících přípravek Trevaclyn byla zřídkavá (< 1 %).

Nežádoucí účinky přípravku Trevaclyn celkově

Kromě zrudnutí jsou dále uvedeny klinické nežádoucí účinky hlášené po dobu až jednoho roku

zkoušejícími jako možná, pravděpodobně nebo určitě související s přípravkem Trevaclyn u ≥ 1 %

pacientů léčených přípravkem Trevaclyn samotným (n = 947) nebo v kombinaci se statinem

(n = 1 601) a klinicky významné nežádoucí účinky (< 1 %).

Četnosti nežádoucích účinků jsou setříděny podle následujícího schématu: velmi časté (

1/10), časté

1/100 až < 1/10), méně časté (

1/1 000 až < 1/100), vzácné (

1/10 000 až < 1/1 000), velmi

vzácné (< 1/10 000).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy imunitního systému

Reakce hypersenzitivity (viz dále)

Méně časté

Poruchy nervového systému

Závrať, bolest hlavy, parestezie

Časté

Cévní poruchy

Zrudnutí

Velmi časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem, dyspepsie, nauzea, zvracení

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Erytém, pruritus, vyrážka, kopřivka

Časté

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pocit horka

Časté

Zvýšení ALT a/nebo AST (několik po sobě

jdoucích měření,

3 × ULN), glukózy na lačno,

kyseliny močové (viz dále)

Časté

Vyšetření

Zvýšení CK (

10 × ULN), celkového bilirubinu,

snížení fosforu a počtu krevních destiček

(viz dále)

Méně časté

Hypersenzitivní reakce

Byly hlášeny zjevné hypersenzitivní reakce (< 1 %). Ty se vyznačují mnohočetnými symptomy, které

mohou zahrnovat: angioedém, pruritus, erytém, parestezii, ztrátu vědomí, zvracení, kopřivku, zrudnutí,

dušnost, nauzeu, inkontinenci moči a stolice, studený pot, třesavku, zimnici, zvýšení krevního tlaku,

otok rtů, pocit pálení, polékové kožní erupce, artralgii, otok nohou a tachykardii.

Vyšetření

Výrazná a přetrvávající zvýšení sérových transamináz byla hlášena zřídka (viz bod 4.4).

V kontrolovaných klinických studiích byla incidence klinicky významných zvýšení sérových

transamináz (ALT a/nebo AST

3 × ULN, nepřetržitě) 1,0 % u pacientů léčených přípravkem

Trevaclyn v kombinaci se statinem nebo v monoterapii. Tato zvýšení byla obecně asymptomatická

a po vysazení léčby nebo při jejím pokračování došlo k návratu na výchozí hodnoty.

Klinicky významná zvýšení kreatinkinázy (

10násobek horní hranice normálu) byla pozorována

u 0,3 % pacientů léčených přípravkem Trevaclyn v kombinaci se statinem nebo v monoterapii

(viz bod 4.4).

Dalšími hlášenými abnormálními laboratorními hodnotami byly zvýšení LDH, glukózy na lačno,

kyseliny močové, celkového bilirubinu a amylázy a snížení hladin fosforu a počtu krevních destiček

(viz bod 4.4).

Jako u jiných léčivých přípravků obsahujících kyselinu nikotinovou, byla v kontrolovaných klinických

studiích provedených s přípravkem Trevaclyn (2 000 mg/40 mg) hlášena zvýšení glukózy na lačno

(medián zvýšení přibližně 4 mg/dl) a kyseliny močové (průměrná hodnota změny výchozích hodnot

+14,7 %) a snížení počtu krevních destiček (průměrná hodnota změny výchozích hodnot -14,0 %)

(viz bod 4.4). U diabetických pacientů byl zjištěn medián zvýšení HbA1c 0,2 % (tam, kde byla

umožněna změna hypoglykemické léčby).

Zkušenosti po uvedení na trh a další zkušenosti z klinických hodnocení

Další nežádoucí účinky, které byly hlášeny po uvedení přípravku Trevaclyn nebo jiných přípravků

s kyselinou nikotinovou (se statinem nebo bez něj) na trh s neznámou četností nebo v klinických

hodnoceních přípravku Trevaclyn (< 1 % pacientů ) nebo jiných léčivých přípravků s kyselinou

nikotinovou (se statinem nebo bez něj) zahrnují následující:

Infekce a infestace

: rhinitida.

Poruchy imunitního systému:

anafylaktický šok,angioedém, hypersenzitivita typu I.

Poruchy metabolismu a výživy:

zhoršená glukózová tolerance, dna.

Psychiatrické poruchy:

úzkost, insomnie.

Poruchy nervového systému:

migréna, synkopa.

Poruchy oka:

cystoidní makulární edém, toxická amblyopie.

Srdeční poruchy:

fibrilace síní a další srdeční arytmie, palpitace, tachykardie.

Cévní poruchy:

hypotenze, ortostatická hypotenze.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

dušnost.

Gastrointestinální poruchy:

bolesti břicha, otok úst, říhání, peptický vřed.

Poruchy jater a žlučových cest:

žloutenka.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

acanthosis nigricans, suchá kůže, hyperpigmentace, makulární

exantém, pocení (noční pocení nebo studený pot), vezikulární nebo vezikulobulózní vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

svalová slabost, myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

astenie, zimnice, otok obličeje, generalizovaný edém,

bolest, periferní edém.

4.9

Předávkování

Trevaclyn

V případě předávkování je rozumné použít obvyklá symptomatická a podpůrná opatření. Případy

předávkování byly hlášeny; maximální užitá dávka přípravku Trevaclyn byla 5 000 mg/100 mg.

Všichni pacienti se uzdravili bez následků. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů, kteří tuto

vyšší dávku dostali, souvisely s vysokou dávkou kyseliny nikotinové a zahrnovaly: zrudnutí, bolest

hlavy, pruritus, nauzeu, závrať, zvracení, průjem, bolest/dyskomfort v podbřišku a v břiše a bolest

v zádech. Laboratorní abnormality zahrnovaly zvýšení amylázy a lipázy, snížení hematokritu a okultní

krvácení do stolice.

Kyselina nikotinová

Při předávkování kyselinou nikotinovou je nutno zavést podpůrná opatření.

Laropiprant

Při kontrolovaných klinických hodnoceních provedených na zdravých dobrovolnících byly jednotlivé

dávky až 900 mg laropiprantu a opakované dávky až 450 mg jednou denně po dobu 10 dní obecně

dobře snášeny. S dávkami laropiprantu nad 900 mg nejsou u lidí žádné zkušenosti. U jedinců

užívajících opakované dávky 300 mg nebo vyšší bylo pozorováno prodloužení kolagenem indukované

agregace destiček (viz bod 5.1).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva modifikující lipidy, kyselina nikotinová a deriváty, ATC kód:

C10AD52.

Přípravek Trevaclyn obsahuje kyselinu nikotinovou, která je v terapeutických dávkách látkou

modifikující lipidy, a laropiprant, což je účinný, selektivní antagonista receptoru prostaglandinu D

(PGD

), podtyp receptoru 1 (DP

). Kyselina nikotinová snižuje hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C),

celkového cholesterolu (TC), VLDL-cholesterolu (VLDL-C), apolipoproteinu B (apo B, hlavní protein

LDL), triglyceridů (TG) a lipoproteinu (a) (Lp(a), modifikovaná částice LDL) a zvyšuje hladiny

HDL-cholesterolu (HDL-C) a apolipoproteinu A-I (apo A-I, hlavní proteinová složka HDL).

Laropiprant potlačuje zrudnutí zprostředkované PGD

, které je spojeno s podáváním kyseliny

nikotinové. Laropiprant nemá na hladiny lipidů žádný vliv, ani neinterferuje s účinky kyseliny

nikotinové na lipidy.

Kyselina nikotinová

Mechanismus účinku

Mechanismy, kterými kyselina nikotinová modifikuje profil plazmatických lipidů, nejsou zcela

objasněny. Kyselina nikotinová inhibuje uvolňování volných mastných kyselin z tukové tkáně, což

může přispívat ke snížení plazmatických LDL-C, TC, VLDL-C, apo B, TG a Lp(a), stejně jako

ke zvýšení HDL

C a apo A-I, což všechno je spojeno s nižším kardiovaskulárním rizikem. Další

vysvětlení, která se neodvolávají na snížení hladin volných mastných kyselin v plazmě jako hlavní

mechanismus změny profilu lipidů, zahrnují inhibici

de novo

lipogeneze zprostředkovanou kyselinou

nikotinovou nebo esterifikaci mastných kyselin na triglyceridy v játrech.

Farmakodynamické účinky

Kyselina nikotinová způsobuje relativní posun v distribuci podtříd LDL od malých, denzních (nejvíce

aterogenních) LDL částic k větším LDL částicím. Kyselina nikotinová rovněž zvyšuje subfrakci HDL

větší měrou než subfrakci HDL

, čímž zvyšuje poměr HDL

:HDL

, což je spojeno se snížením rizika

kardiovaskulární choroby. Existují hypotézy, že HDL se účastní transportu cholesterolu z tkání zpět do

jater, že potlačuje zánět cév spojený s aterosklerózou a že má antioxidační a antitrombotické účinky.

Podobně jako LDL mohou cholesterolem obohacené na triglyceridy bohaté lipoproteiny, včetně

VLDL, lipoproteinů se střední hustotou (IDL) a jejich zbytků, aterosklerózu rovněž usnadňovat.

Zvýšené plazmatické hladiny triglyceridů jsou často nalézány v triádě s nízkými hladinami HDL-C

a malých částic LDL, stejně jako ve spojení s nelipidovými metabolickými rizikovými faktory

koronární srdeční choroby.

Léčba kyselinou nikotinovou snižuje riziko smrti a kardiovaskulárních příhod a zpomaluje progresi

nebo usnadňuje regresi aterosklerotických lézí. Studie Coronary Drug Project, trvající 5 let

a dokončená v roce 1975, ukázala, že kyselina nikotinová má u mužů ve věku od 30 do 64 let

s infarktem myokardu v anamnéze statisticky významný přínos při snižování nefatálních,

recidivujících infarktů myokardu. Ačkoliv celková mortalita byla po pěti letech v obou skupinách

podobná, při patnáctiletém následném sledování bylo v porovnání s kohortou léčenou placebem

o 11 % méně úmrtí ve skupině léčené kyselinou nikotinovou.

Laropiprant

Mechanismus účinku

Kyselinou nikotinovou indukované zrudnutí je zprostředkováno především uvolňováním

prostaglandinu D

(PGD

) do kůže. Genetické a farmakologické studie na zvířecích modelech poskytly

důkazy, že PGD

, působící prostřednictvím DP

, což je jeden ze dvou receptorů pro PGD

, hraje při

zrudnutí indukovaném kyselinou nikotinovou klíčovou roli. Laropiprant je účinným a selektivním

antagonistou DP

. Nepředpokládá se, že by laropiprant inhiboval tvorbu prostaglandinů.

Farmakodynamické účinky

Ukázalo se, že laropiprant je účinný při omezování symptomů zrudnutí indukovaných kyselinou

nikotinovou. Potlačení symptomů zrudnutí (hodnoceno pomocí pacientských dotazníků) bylo

korelováno s potlačením vazodilatace indukované kyselinou nikotinovou (hodnoceno měřením

průtoku krve kůží). U zdravých subjektů léčených přípravkem Trevaclyn neměla předchozí léčba

kyselinou acetylsalicylovou v dávce 325 mg v porovnání s přípravkem Trevaclyn samotným

na omezování symptomů zrudnutí indukovaných kyselinou nikotinovou žádný další přínosný vliv

(viz bod 4.8).

Laropiprant má rovněž afinitu k tromboxanovému receptoru A

(TP) (i když je v porovnání s DP

na TP podstatně méně účinný). TP hraje roli při funkci destiček; terapeutické dávky laropiprantu však

neměly klinicky relevantní účinky na čas krvácení a kolagenem indukovanou agregaci destiček

(viz bod 4.5).

Klinické studie

Vliv na lipidy

Přípravek Trevaclyn byl rovnoměrně účinný napříč všemi předem specifikovanými subpopulacemi

pacientů definovanými podle rasy, pohlaví, výchozí hodnoty LDL-C, HDL-C a triglyceridů, věku

a stupně diabetu.

V multicentrické, dvojitě zaslepené, 24 týdnů trvající placebem kontrolované studii byly u pacientů

užívajících přípravek Trevaclyn (2 000 mg/40 mg) v kombinaci se statiny nebo v monoterapii,

v porovnání s placebem, významně sníženy hladiny LDL-C (-18,9 % vs. -0,5 %), triglyceridů (-21,7 %

vs. 3,6 %), LDL-C:HDL-C (-28,9 % vs. 2,3 %), non-HDL-C (-19,0 % vs. 0,8 %), apo B (-16,4 % vs.

2,5 %), TC (-9,2 % vs. -0,6 %), Lp(a) (-17,6 % vs. 1,1 %) a TC:HDL-C (-21,2 % vs. 1,9 %) a rovněž

významně zvýšeny hladiny HDL-C (18,8 % vs. -1,2 %) a apo A-I (11,2 % vs. 4,3 %), měřeno

procentem změny výchozích hodnot. Obecně platí, že vliv léčby mezi skupinami na všechny lipidové

parametry byl ve všech hodnocených podskupinách pacientů konzistentní. Pacienti léčení přípravkem

Trevaclyn, kyselinou nikotinovou (formulace s prodlouženým uvolňováním) nebo placebem rovněž

užívali statiny (29 % atorvastatin [5 až 80 mg], 54 % simvastatin [10 až 80 mg], 17 % jiné statiny

[2,5 až 180 mg] (pravastatin, fluvastatin, rosuvastatin, lovastatin)), z nichž 9 % rovněž užívalo

ezetimib [10 mg]. Účinek na lipidy byl podobný, ať již byl přípravek Trevaclyn podáván

v monoterapii nebo přidán ke stávající léčbě statiny s ezetimibem nebo bez něj.

Odpovědi LDL-C, HDL-C a triglyceridů upravené podle placeba se u žen zdály v porovnání s muži

větší a u starších pacientů (≥

65 let věku) výraznější než u m

ladších (< 65 let věku).

V multicentrické, dvojitě zaslepené, 12týdenní faktoriální studii přípravek Trevaclyn 1 000 mg/20 mg

v kombinaci se simvastatinem, v porovnání se simvastatinem samotným nebo přípravkem Trevaclyn

1 000 mg/20 mg samotným, po dobu 4 týdnů, významně snižoval LDL-C (-44,2 %, -37,4 %, -8,2 %,

v uvedeném pořadí), triglyceridy (-25,8 %, -15,7 %, -18,7 %, v uvedeném pořadí), TC (-27,9 %,

-25,8 %, -4,9 %, v uvedeném pořadí) a významně zvyšoval HDL-C (19,2 %, 4,2 %, 12,5 %,

v uvedeném pořadí). Přípravek Trevaclyn 2 000 mg/40 mg v kombinaci se simvastatinem v porovnání

se simvastatinem samotným nebo s přípravkem Trevaclyn 2 000 mg/40 mg samotným podávanými

po dobu 12 týdnů významně snižoval LDL-C (-47,9 %, -37,0 %, -17,0 %, v uvedeném pořadí), TG,

(-33,3 %, -14,7 %, -21,6 %, v uvedeném pořadí), apo B (-41,0 %, -28,8 %,

17,1 %, v uvedeném

pořadí), a TC (-29,6 %, -24,9 %, -9,1 %, v uvedeném pořadí), stejně jako LDL-C:HDL-C (-57,1 %,

-39,8 %, -31,2 %, v uvedeném pořadí), non-HDL-C, apo B, TC (-45,8 %, -33,4 %, -18,1 %,

v uvedeném pořadí) a TC:HDL-C (-43,0 %, -28,0 %, -24,9 %, v uvedeném pořadí) a významně

zvyšoval HDL-C (27,5 %, 6,0 %, 23,4 %, v uvedeném pořadí). Další analýzy ukázaly, že přípravek

Trevaclyn 2 000 mg/40 mg v kombinaci se simvastatinem při srovnání se simvastatinem samotným

významně zvyšoval apo A-I (8,6 %, respektive 2,3 %) a významně snižoval Lp(a) (-19,8 %, respektive

0,0 %). Účinnost a bezpečnost přípravku Trevaclyn v kombinaci se simvastatinem v dávce vyšší než

40 mg nebyla v této studii sledována.

Návaly zrudnutí a pocitu horka

Ve třech velkých klinických hodnoceních měřících pacienty hlášené symptomy zrudnutí, se u pacientů

užívajících přípravek Trevaclyn, vyskytlo méně zrudnutí než u pacientů užívajících kyselinu

nikotinovou (léková forma s prodlouženým uvolňováním). U pacientů setrvávajících v první studii

(24 týdnů) se četnost středně závažného nebo silnějšího zrudnutí u pacientů léčených přípravkem

Trevaclyn snižovala a dosáhla četnosti u pacientů léčených placebem (viz Obr. 1), kdežto u pacientů

léčených kyselinou nikotinovou (léková forma s prodlouženým uvolňováním) zůstala četnost zrudnutí

konstantní (po 6. týdnu).

Obr. 1. Průměrný počet dnů v týdnu se středně závažnými

nebo výraznějšími* symptomy zrudnutí

v 1. až 24. týdnu

Weeks on Treatment

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Number of Days per Week

Přípravek Trevaclyn (1 000 mg/20 mg až 2 000 mg/40 mg v 5. týdnu)

▲ Kyselina nikotinová (prodloužené uvolňování 1 000 mg až 2 000 mg v 5. týdnu)

○ Placebo

* zahrnuje pacienty se středně silnými, závažnými nebo extrémními symptomy zrudnutí

Zvýšení dávky v 5. týdnu

Ve druhé studii (16 týdnů), kde bylo připuštěno podávání kyseliny acetylsalicylové, se u pacientů

užívajících přípravek Trevaclyn vyskytlo zrudnutí v porovnání s kyselinou nikotinovou (léková forma

s prodlouženým uvolňováním užívaná jako 12týdenní vícekroková titrace od 500 mg do 2 000 mg)

významně méně dnů v týdnu se středně závažným nebo silnějším zrudnutím (p < 0,001).

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie trvající 32 týdnů

s cílem vyhodnotit účinky vysazení laropiprantu prokázala, že u dyslipidemických pacientů, u nichž

byla léčba laropiprantem ukončena po 20 týdnech léčby přípravkem, se vyskytovalo významně více

zrudnutí, než u pacientů, kteří přípravek Trevaclyn užívali dále, a to pokud jde o počet dní za týden se

středně silným nebo silnějším zrudnutím, p < 0,001,

Obrázek 2. Incidence a četnost středně silného nebo silnějšího zrudnutí u pacientů léčených

přípravkem Trevaclyn se za dobu trvání studie snížily.

Obrázek 2

Procento pacientů se středně silným nebo silnějším zrudnutím v 1. až 32. týdnu

Trevaclyn

▲ Trevaclyn → kyselina nikotinová (laropiprant ukončen ve 21. týdnu)

Placebo

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit povinnost

předkládat výsledky studií přípravku Trevaclyn u všech podsouborů pediatrické populace

u homozygotní familiární hypercholesterolémie (ohledně informací o pediatrickém použití

viz bod 4.2).

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit předkládat výsledky studií

přípravku Trevaclyn u pediatrických pacientů ve věku 7 až 18 let s heterozygotní familiární

hypercholesterolémií (informací o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Kyselina nikotinová

Po 2 000mg dávce kyseliny nikotinové podané perorálně s jídlem jako dvě tablety s řízeným

uvolňováním kyseliny nikotinové/laropiprantu s jídlem, byla kyselina nikotinová absorbována

s mediánem času 4 hodiny do dosažení maximální plazmatické koncentrace (T

), s průměrnou

hodnotou plochy pod křivkou průběhu plazmatické koncentrace v čase (AUC

0-last

) přibližně

58,0 μM·hod a průměrnou hodnotou maximální plazmatické koncentrace (C

) přibližně 20,2 μM.

Biologická dostupnost s jídlem nebo bez jídla je alespoň 72 %, zjištěno na základě stanovení množství

kyseliny nikotinové z podané dávky v moči. Perorální biologická dostupnost kyseliny nikotinové není

současným příjmem vysoce tučného jídla ovlivněna.

Laropiprant

Po 40mg dávce laropiprantu podané perorálně s jídlem jako dvě tablety s řízeným uvolňováním

kyseliny nikotinové/laropiprantu, se laropiprant rychle absorbuje s mediánem T

1 hodina,

průměrnou hodnotou AUC

0-∞

přibližně 13 μM·hod a průměrnou hodnotou C

přibližně 1,6 μM.

Rychlost a rozsah absorpce nejsou jídlem s vysokým obsahem tuku ovlivněny. Farmakokinetika

laropiprantu je lineární, přičemž vykazuje přibližně na dávce závislá zvýšení AUC a C

a není zde

žádný důkaz clearance závislé na čase.

Průměrná hodnota absolutní biologické dostupnosti laropiprantu je přibližně 71 % po 40mg dávce

podané jako dvě tablety s řízeným uvolňováním kyseliny nikotinové/laropiprantu po celonočním

hladovění.

Distribuce

Kyselina nikotinová

Na sérové proteiny se váže méně než 20 % kyseliny nikotinové.

Laropiprant

Průměrná hodnota distribučního objemu v rovnovážném stavu po jediné 40mg intravenózní dávce

laropiprantu podané zdravým dobrovolníkům je přibližně 70 litrů. Laropiprant se silně váže

na plazmatické proteiny (> 99 %), přičemž jeho vazba je na koncentraci nezávislá. Laropiprant

prostupuje placentou potkanů a králíků.

Biotransformace

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová prochází rozsáhlým metabolismem prvního průchodu játry, a to dvěma cestami,

které jsou závislé na dávce. První cesta vede ke vzniku nikotinamidadenindinukleotidu (NAD)

a nikotinamidu. U lidí je nikotinamid dále převážně metabolizován na N-methylnikotinamid (MNA)

a na N-methyl-2-pyridon-5-karboxamid (2PY). Druhou cestou je s kyselinou nikotinovou konjugován

glycin za vzniku nikotinmočové kyseliny (NUA). Při nízkých dávkách kyseliny nikotinové nebo

nižších rychlostech vstřebávání převažuje první metabolická cesta. Při vyšších dávkách nebo vyšších

rychlostech vstřebávání se cesta NAD nasycuje a zvyšující se podíl perorální dávky dosahuje krevního

oběhu nezměněn jako kyselina nikotinová. Cesta konjugace s glycinem není v klinicky relevantním

dávkovém rozmezí nasycena, jak bylo zjištěno na základě na dávce závislého nárůstu plazmatických

koncentrací NUA v rozmezí od 1 000 do 2 000 mg.

in vitro

studiích kyselina nikotinová a její metabolity neinhibovala reakce zprostředkované

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ani CYP3A4, ani 3-glukuronidaci

estradiolu zprostředkovanou UGT1A1.

Laropiprant

Laropiprant je metabolizován převážně acylglukuronidací, přičemž menší část metabolizace

představuje oxidace, načež následuje vyloučení glukuronidu do stolice (žlučí) a moči. Laropiprant

a jeho acylglukuronidový konjugát jsou hlavními složkami obíhajícími v lidské plazmě.

In vitro

studie

ukázaly, že acylglukuronidový konjugát laropiprantu měl alespoň 65krát sníženou afinitu k DP

v porovnání s laropiprantem; neočekává se tedy, že by k celkové aktivitě laropiprantu na DP

nějak

přispíval. Hlavní složku (73 % radioaktivity) ve stolici představuje laropiprant (zahrnuje nevstřebanou

léčivou látku a/nebo hydrolyzovaný konjugát s kyselinou glukuronovou). V moči je primární složkou

acylglukuronidový konjugát (64 % radioaktivity) s malou částí mateřské sloučeniny (5 %). Oxidační

metabolismus laropiprantu je katalyzován převážně CYP3A4, zatímco acylglukuronidaci katalyzuje

několik isoforem UGT (1A1, 1A3, 1A9 a 2B7).

Eliminace

Kyselina nikotinová

Kyselina nikotinová se vylučuje převážně močí ve formě metabolitů.

Laropiprant

Laropiprant se eliminuje převážně acylglukuronidací, po níž následuje vyloučení glukuronidu

do stolice (žlučí) a do moči. Po perorálním podání laropiprantu značeného

C lidem bylo přibližně

68 % podané dávky zjištěno ve stolici (převážně jako mateřská sloučenina, která zahrnuje

nevstřebanou léčivou látku a/nebo hydrolyzovaný konjugát s kyselinou glukuronovou) a 22 % bylo

zjištěno v moči (převážně ve formě metabolitů). Většina dávky byla vyloučena do 96 hodin. Zjevný

terminální poločas (t

) po 40mg dávce laropiprantu podané jako dvě tablety s řízeným uvolňováním

kyseliny nikotinové/laropiprantu s jídlem byl přibližně 17 hodin. Farmakokineticky rovnovážný stav

se dosáhne za 2 dny podávání laropiprantu jednou denně, s minimální kumulací v AUC (přibližně

1,3násobek) a C

(přibližně 1,1násobek).

Zvláštní skupiny pacientů

Ledvinová nedostatečnost

Přípravek Trevaclyn:

Použití u pacientů s nedostatečností ledvin nebylo studováno.

Kyselina nikotinová:

Viz bod 4.4.

Laropiprant:

Podávání 40 mg laropiprantu nedialyzovaným pacientům se závažnou ledvinovou

nedostatečností nevedlo v porovnání se zdravými kontrolními dobrovolníky k žádným klinicky

významným změnám AUC a C

laropiprantu. Jelikož při závažné nedostatečnosti ledvin nebyl

pozorován žádný vliv, neočekává se ani u pacientů s mírnou až středně závažnou nedostatečností

ledvin; vliv selhání ledvin v terminálním stádiu a vliv dialýzy na farmakokinetiku laropiprantu však

z této studie nelze odvodit.

Jaterní nedostatečnost

Přípravek Trevaclyn:

Použití u pacientů s jaterní nedostatečností nebylo studováno.

Kyselina nikotinová:

Viz body 4.3 a 4.4.

Laropiprant

: V souladu s charakteristikami léčiv primárně odstraňovaných metabolizací má středně

závažná porucha jater na farmakokinetiku laropiprantu významný vliv, s nárůstem AUC a C

přibližně 2,8násobným, respektive 2,2násobným.

Pohlaví

Kyselina nikotinová:

S ohledem na pohlaví není žádná úprava dávky potřebná. Pohlaví nemá

na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (léková forma s prodlouženým uvolňováním) žádný klinicky

významný vliv. Neexistuje žádný rozdíl mezi perorální biologickou dostupností kyseliny nikotinové

u mužů a žen léčených přípravkem Trevaclyn. U žen dochází v porovnání s muži k mírnému nárůstu

plazmatických koncentrací kyseliny nikotinmočové a kyseliny nikotinové.

Laropiprant:

S ohledem na pohlaví není žádná úprava dávky potřebná. Pohlaví nemá

na farmakokinetiku laropiprantu žádný klinicky významný vliv.

Starší pacienti

Kyselina nikotinová:

Pro starší pacienty (≥ 65 let věku) nejsou k dispozici žádné farmakokinetické

údaje. Věk nemá na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (formulace s prodlouženým uvolňováním)

žádný klinicky významný vliv, jak bylo zjištěno na základě složené analýzy subjektů ve věku 18 až

65 let. S věkem se perorální biologická dostupnost kyseliny nikotinové nemění.

Laropiprant:

U starších pacientů není žádná úprava dávky potřebná. Věk nemá na farmakokinetiku

laropiprantu žádný klinicky významný vliv.

Pediatrická populace

Přípravek Trevaclyn:

U pediatrických pacientů nebyly provedeny žádné studie.

Rasa

Kyselina nikotinová:

S ohledem na rasu není žádná úprava dávky potřebná. Rasa nemá

na farmakokinetiku kyseliny nikotinové (formulace s prodlouženým uvolňováním) žádný klinicky

významný vliv, jak bylo zjištěno na základě dat zahrnujících osoby hispánského, bělošského,

černošského a indiánského původu. Při léčení pacientů čínského původu je nutná opatrnost, pokud se

přípravek Trevaclyn podává spolu se simvastatinem nebo kombinací ezetimib/simvastatin (zejména při

dávkách simvastatinu 40 mg nebo vyšších). (Viz bod 4.4).

Laropiprant:

S ohledem na rasu není žádná úprava dávky potřebná. Rasa nemá na farmakokinetiku

laropiprantu žádný klinicky významný vliv, jak bylo zjištěno na základě dat zahrnujících subjekty

bělošského, hispánského, černošského, asijského a indiánského původu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Přípravek Trevaclyn

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze při expozicích považovaných za dostatečně

přesahující maximální lidskou expozici, což ukazuje na jejich malou relevanci pro použití u lidí.

Bezpečnost současného podávání kyseliny nikotinové a laropiprantu byla hodnocena na psech

a potkanech. Toxikologická zjištění těchto studií kombinovaného podání byla v souladu se zjištěními

pozorovanými u kyseliny nikotinové a laropiprantu podávanými jednotlivě.

Kyselina nikotinová

U potkanů byla po 6 měsících podávání při systémové expozici alespoň 179krát přesahující expozici

u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována degenerace žaludku

a vakuolizace hepatocytů. U psů byla po 6 měsících podávání při systémové expozici nejméně 240krát

přesahující expozici u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována retinopatie

a/nebo léze rohovky.

Kyselina nikotinová nebyla u myší při celoživotním podávání kancerogenní. Myším byl v této studii

podáván 9- až 13násobek lidské dávky kyseliny nikotinové 2 000 mg/den, stanoveno na základě

mg/m

. Kyselina nikotinová nevykázala v

in vitro

testech žádné mutagenní účinky.

U samců a samic potkanů s hladinami expozice dosahujícími až přibližně 391násobku lidské AUC

kyseliny nikotinové, vztaženo k AUC doporučené denní dávky pro člověka nebyly pozorovány žádné

nežádoucí účinky související s kyselinou nikotinovou na fertilitu.

Kyselina nikotinová nebyla teratogenní u potkanů a králíků až do hladin expozice dosahujících

přibližně 253-, respektive 104násobku AUC kyseliny nikotinové při doporučené denní dávce pro lidi.

U potkanů byly zaznamenány fetotoxické účinky (významně snížené hmotnosti těl plodů spojené

s poklesem počtu osifikovaných sakrokaudálních obratlů a zvýšenou incidencí plodů s místy

nekompletní osifikace) za nepřítomnosti jakýchkoli známek toxicity pro matku při hladinách expozice

dosahujících přibližně 959násobku AUC kyseliny nikotinové při doporučené denní dávce pro lidi.

Podobné změny související s léčbou byly pozorovány u plodů králíků, ale za přítomnosti toxicity pro

matku při hladinách expozice dosahujících přibližně 629násobku AUC kyseliny nikotinové při

doporučené denní dávce pro lidi.

Laropiprant

U potkanů byla ve studii toxicity při opakovaném podání po dobu až 6 měsíců pozorována ketonurie

a hepatocelulární centrilobulární hypertrofie. Hepatocelulární centrilobulární hypertrofie byla

v souladu s indukcí enzymů specifickou pro hlodavce. Hladina bez pozorovaného nežádoucího účinku

observed

adverse

effect level – NOAEL) byla nejméně 118násobkem expozice u lidí, vztaženo

k AUC při doporučené denní dávce u lidí.

Zvýšení sérových hladin alaninaminotransferázy (ALT) bylo pozorováno ve všech studiích na psech,

při systémové expozici alespoň 14krát přesahující expozici u lidí, vztaženo k AUC při doporučené

denní dávce u lidí. Ve studiích na psech s expozicí dosahující nejméně 100násobku expozice u lidí,

vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí, nebyly žádné jiné účinky pozorovány.

Laropiprant nebyl ve studiích na myších a potkanech trvajících 2 roky v nejvyšší testované dávce,

která představuje alespoň 218- až 289násobek expozice u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní

dávce u lidí, kancerogenní.

Laropiprant nebyl v řadě genetických toxikologických studií ani mutagenní, ani klastogenní.

Ani u samců, ani u samic potkanů, kterým byl laropiprant podáván před pářením a v době páření,

nebyly při systémové expozici, která byla nejméně 289násobkem expozice u lidí, vztaženo k AUC při

doporučené denní dávce u lidí, pozorovány žádné účinky na plodnost.

Laropiprant nebyl ani u potkanů, ani u králíků př

i hladinách systémové expozice dosahujících nejméně

153-, respektive 438násobku expozice u lidí, vztaženo k AUC při doporučené denní dávce u lidí,

teratogenní. Studie reprodukční toxicity

prokázaly mírný s léčbou související pokles průměrné

hodnoty příbytku na váze matky a tělesné hmotnosti plodu, mírný nárůst mortality mláďat, přičemž

u potkanů byla při systémové expozici dosahující nejméně 513násobku expozice u lidí, vztaženo

k AUC při doporučené denní dávce u lidí, pozorována zvýšená incidence nadpočetných žeber

a neúplné osifikace sternebra plodu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hypromelosa (E464)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551)

Sodná sůl stearyl-fumarátu

Hydroxypropylcelulosa (E463)

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Sodná sůl kroskarmelosy

Monohydrát laktosy

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

PVC/Aclar blistry: 2 roky.

Alu/Alu blistry: 18 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro používání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Neprůhledný blistr z PVC/Aclaru s protlačovací hliníkovou uzavírací fólií obsahující 14 tablet

s řízeným uvolňováním. Velikosti balení po 14, 28, 56, 84, 98, 168, 196 tabletách s řízeným

uvolňováním, vícenásobná balení (multi

pack) obsahující 196 tablet s řízeným uvolňováním (2 balení

po 98 tabletách) a 49 × 1 tableta s řízeným uvolňováním v perforovaném jednodávkovém blistru.

Hliníkový/hliníkový blistr s protlačovací fólií obsahující 7 tablet s řízeným uvolňováním. Velikosti

balení po 14, 28, 56 nebo 168 tabletách s řízeným uvolňováním a 32 x 1 tableta s ř

ízeným

uvolňováním

v perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/08/458/001

EU/1/08/458/002

EU/1/08/458/003

EU/1/08/458/004

EU/1/08/458/005

EU/1/08/458/006

EU/1/08/458/007

EU/1/08/458/008

EU/1/08/458/009

EU/1/08/458/010

EU/1/08/458/011

EU/1/08/458/012

EU/1/08/458/013

EU/1/08/458/014

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. července 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU:

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/897

EVROPSKÁ VEŘEJNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ (EPAR)

TREVACLYN

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Trevaclyn?

Trevaclyn je lék obsahující dvě účinné látky: kyselinu nikotinovou (zvanou také niacin nebo vitamin

) a laropiprant. Je k dispozici ve formě tablet s řízeným uvolňováním. „Řízené uvolňování“

znamená, že obě účinné látky jsou z tablety uvolňovány různými rychlostmi po dobu několika hodin.

Na co se přípravek Trevaclyn používá?

Přípravek Trevaclyn se používá zároveň s dietním opatřením a cvičením u pacientů s dyslipidemií

(abnormálně vysokými hladinami tuků v krvi), zejména s „kombinovanou smíšenou dyslipidemií“ a

s „primární hypercholesterolemií“. Pacienti s kombinovanou smíšenou dyslipidemií mají vysoké

hladiny „špatného“ cholesterolu LDL a triglyceridů (druh tuku) a nízké hladiny „dobrého“

cholesterolu HDL v krvi. Primární hypercholesterolemie se vyznačuje vysokými hladinami

cholesterolu v krvi. Primární znamená, že hypercholesterolemie nemá žádnou identifikovatelnou

příčinu.

Přípravek Trevaclyn se obvykle podává spolu se statinem (běžný léčivý přípravek užívaný ke snížení

hladiny cholesterolu), pokud účinek statinu podávaného samostatně není dostatečný. Přípravek

Trevaclyn se podává samostatně pouze u pacientů, kteří nemohou užívat statiny.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Trevaclyn používá?

Zahajovací dávka přípravku Trevaclyn je jedna tableta jednou denně po dobu čtyř týdnů, poté se

dávka zvýší na dvě tablety jednou denně. Tablety se užívají ústy, spolu s jídlem večer nebo před

ulehnutím. Tablety musí být spolknuty vcelku a nesmí se dělit, rozlamovat, drtit ani žvýkat.

Dětem mladším 18 let se nedoporučuje užívat přípravek Trevaclyn z důvodu nedostatku informací

o jeho bezpečnosti a účinnosti u této skupiny pacientů. Přípravek Trevaclyn by se měl používat

s opatrností u pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin, a neměl by být užíván pacienty s onemocněním

jater.

Jak přípravek Trevaclyn působí?

Dvě účinné látky přípravku Trevaclyn, kyselina nikotinová a laropiprant, mají odlišný způsob

působení.

Kyselina nikotinová je přirozeně se vyskytující látka, která se v nízkých dávkách užívá jako vitamin.

Ve vyšších dávkách snižuje hladiny tuku v krvi prostřednictvím mechanismu, který není plně

objasněn. Kyselina nikotinová byla poprvé použita jako léčivá látka k úpravě hladin tuku v krvi

v polovině padesátých let, ale její užívání bylo omezeno kvůli jejím vedlejším účinkům, zejména

návalům zrudnutí a pocitům horka (zčervenání kůže).

Návaly zrudnutí a pocity horka způsobené kyselinou nikotinovou vznikají pravděpodobně kvůli

uvolnění látky z kožních buněk, která se nazývá „prostaglandin D2“ (PGD

) a která dilatuje (rozšiřuje)

krevní cévy v kůži. Laropiprant blokuje receptory, na které se za normálních okolností váže PGD

Pokud jsou receptory zablokovány, PGD

není schopen dilatovat cévy v kůži, což snižuje frekvenci a

intenzitu návalů zrudnutí a pocitů horka.

V tabletách přípravku Trevaclyn se v jedné z vrstev nachází laropiprant a další vrstva obsahuje

kyselinu nikotinovou. Když je tableta podána pacientovi, jako první se do krevního oběhu uvolňuje

laropiprant a blokuje receptory pro PGD

. Kyselina nikotinová se uvolňuje z další vrstvy pomaleji

a účinkuje jako látka, která ovlivňuje tuky.

Jak byl přípravek Trevaclyn zkoumán?

Účinky přípravku Trevaclyn byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na

lidech.

Přípravek Trevaclyn byl zkoumán u pacientů s hypercholesterolemií a smíšenou dyslipidemií ve

čtyřech hlavních studiích.

Dvě studie byly zaměřeny na účinnost přípravku Trevaclyn na změnu hladin tuků v krvi. V první

studii byla porovnávána účinnost přípravku Trevaclyn s účinností samotné kyseliny nikotinové nebo

s placebem (léčbou neúčinným přípravkem) na snížení hladin cholesterolu LDL u celkového počtu

1 613 pacientů. Prostřednictvím speciálně navrženého dotazníku byla tato studie zaměřena také na

příznaky návalů zrudnutí a pocitů horka.

Ve druhé studii byla u 1 398 pacientů porovnávána kombinace přípravků Trevaclyn a simvastatin

(statin) se samotným přípravkem Trevaclyn nebo simvastatin. Hlavním měřítkem účinnosti byla

změna hladin cholesterolu LDL v krvi po 12 týdnech.

Třetí a čtvrtá studie byly zaměřeny na účinnost laropiprantu na zmírnění návalů zrudnutí a pocitů

horka, které jsou způsobeny kyselinou nikotinovou. Tyto dvě studie zahrnovaly celkem 2 349

pacientů, kteří užívali buď přípravek Trevaclyn nebo kyselinu nikotinovou. Návaly zrudnutí a pocity

horka byly posuzovány pomocí dotazníku o příznacích návalů zrudnutí a pocitů horka.

Jaký přínos přípravku Trevaclyn byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Trevaclyn byl účinný na snížení hladin cholesterolu LDL v krvi. V první studii došlo ke

snížení hladin cholesterolu LDL u 19 % pacientů, kteří užívali přípravek Trevaclyn, v porovnání s 1 %

pacientů užívajících placebo. Ve druhé studii bylo prokázáno, že hladiny cholesterolu LDL se dále

snížily, pokud byl přípravek Trevaclyn užíván spolu se simvastatinem (48% snížení), v porovnání se

samotným přípravkem Trevaclyn (17% snížení) nebo samotným simvastatinem (37% snížení).

Přidáním laropiprantu ke kyselině nikotinové došlo ke zmírnění příznaků návalů zrudnutí a pocitů

horka, které jsou způsobeny kyselinou nikotinovou. V první a třetí studii byly mírné, závažné nebo

extrémní návaly zrudnutí a pocitů horka zaznamenány u menšího počtu pacientů, kteří užívali

přípravek Trevaclyn, než u pacientů, kteří užívali samotnou kyselinu nikotinovou. Ve čtvrté studii

byly návaly zrudnutí a pocity horka pozorovány méně dnů u pacientů, kteří užívali přípravek

Trevaclyn, v porovnání s těmi, kteří užívali samotnou kyselinu nikotinovou.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Trevaclyn?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku

Trevaclyn (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

návaly zrudnutí a pocity horka. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem

Trevaclyn je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Trevaclyn by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na kyselinu

nikotinovou, laropiprant nebo na kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek by také neměli užívat

pacienti, kteří trpí onemocněním jater, arteriálním krvácením nebo mají aktivní žaludeční vřed.

Na základě čeho byl přípravek Trevaclyn schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Trevaclyn v rámci léčby

dyslipidemie, především u pacientů s kombinovanou smíšenou dyslipidemií a u pacientů s primární

hypercholesterolemií, převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Trevaclyn bylo uděleno

rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Trevaclyn:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Trevaclyn platné v celé Evropské unii

společnosti Merck Sharp & Dohme Ltd. dne 3. července 2008.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Trevaclyn je k dispozici zde

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2008.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace