Tractocile

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
atosiban (as acetate)
Dostupné s:
Ferring Pharmaceuticals A/S
ATC kód:
G02CX01
INN (Mezinárodní Name):
atosiban
Terapeutické skupiny:
Další gynecologicals
Terapeutické oblasti:
Předčasné narození
Terapeutické indikace:
Tractotile je uvedeno oddálit hrozící předčasný porod u těhotných dospělých žen s:pravidelné kontrakce dělohy trvající alespoň 30 vteřin, dobu trvání ve výši ≥ 4 za 30 minut;cervikální dilatace 1 až 3 cm (0-3 pro nulliparas) a zahlazení ≥ 50%;gestační věk od 24 do 33 ukončených týdnů;normální fetální srdeční frekvence.
Přehled produktů:
Revision: 22
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000253
Datum autorizace:
2000-01-20
EMEA kód:
EMEA/H/C/000253

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

21-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-01-2010

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

21-01-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

21-01-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

21-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

21-01-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok

atosibanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, porodní asistentky, nebo lékárníka.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tractocile a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tractocile používat

Jak se přípravek Tractocile používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tractocile uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Tractocile a k čemu se používá

Přípravek Tractocile obsahuje atosiban. Tractocile lze použít k oddálení předčasného porodu Vašeho

dítěte. Používá se u těhotných dospělých žen od 24. do 33. týdne těhotenství.

Tractocile účinkuje tak, že zeslabuje stahy ve Vaší děloze (uteru), a jeho působením k nim dochází

méně často. Blokuje tam totiž účinky přirozeného hormonu ve Vašem těle, tzv. “oxytocinu”, látky

která vyvolává děložní stahy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tractocile používat

Nepoužívejte Tractocile:

jestliže jste těhotná méně než 24 týdnů.

jestliže jste těhotná více než 33 týdnů.

jestliže Vám praskla plodová voda (došlo k předčasnému prasknutí plodových obalů) a ukončila

jste 30. týden těhotenství nebo více.

jestliže plod neroste dostatečně a má abnormální tepovou frekvenci.

jestliže máte poševní krvácení a Váš lékař chce, aby Vaše dosud nenarozené dítě přišlo na svět

co nejdříve.

jestliže trpíte stavem, kterému se říká “závažná preeklampsie” a Váš lékař chce, aby Vaše

dosud nenarozené dítě přišlo na svět co nejdříve. Závažná preeklampsie znamená, že máte

velmi vysoký krevní tlak, trpíte zadržováním tekutin v těle, popř.máte i bílkovinu v moči.

jestliže se u Vás zjistí stav zvaný “eklampsie”, což je něco jako “závažná preeklampsie” s tím

rozdílem, že máte navíc záchvaty (křeče). To pak znamená, že Vašemu dosud nenarozenému

dítěti se musí pomoci na svět bez prodlení.

jestliže Vaše nenarozené dítě zemřelo.

jestliže máte nebo byste mohla mít zánět dělohy (uteru).

jestliže Vám placenta zakrývá porodní kanál.

jestliže se Vám placenta oddělila od děložní stěny.

jestliže Vy sama nebo Vaše dosud nenarozené dítě trpíte nějakým jiným stavem, při kterém by

bylo nebezpečné i nadále těhotenství udržovat.

jestliže jste alergický(á) na atosiban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

V případě, že se na Vás vztahuje některá z uvedených situací (nebo si nejste jista), poraďte se s

lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem ještě, než dostanete Tractocile .

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tractocile se poraďte se svým lékařem, porodní asistentkou nebo

lékárníkem:

jestliže se domníváte, že Vám odchází voda (předčasná ruptura blan).

jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin.

jste-li ve 24. až 27. týdnu těhotenství.

jestliže čekáte více než jedno dítě.

jestliže se znovu dostaví děložní stahy, je možno léčbu přípravkem Tractocile opakovat až

třikrát.

jestliže je Vaše dosud nenarozené dítě menší, než by odpovídalo době dosavadního těhotenství.

jestližeje po narození dítěte děloha méně způsobilá se stáhnout. To může vyvolat krvácení.

jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou

léky na vysoký krevní tlak. To může zvýšit riziko otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

V případě, že se na Vás vztahuje některá z uvedených situací (nebo si nejste jista), poraďte se s

lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem ještě, než dostanete Tractocile.

Děti a dospívající

Tractocile nebyl zkoumán u těhotných žen mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Tractocile

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná a kojíte předchozí dítě, měla byste během léčby přípravkem Tractocile přestat

kojit.

3.

Jak se Tractocile používá

Přípravek Tractocile Vám v porodnici podá lékař, sestra nebo porodní asistentka, kteří rozhodnou,

kolik léku potřebujete, a také se ujistí, že podávaný roztok je čirý a neobsahuje žádné částice.

Tracctocile se aplikuje do žíly (nitrožilně) a to postupně ve třech fázích:

První injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty.

Následuje nepřetržitá infúze (vkapávání), a to v dávce 18 mg po dobu tří hodin.

Poté dostanete další nepřetržitou infúzi v dávce 6 mg za hodinu po dobu až 45 hodin nebo do

chvíle, kdy ustanou děložní stahy.

Tato procedura by neměla trvat déle než 48 hodin celkem.

K další léčbě přípravkem Tractocile lze přistoupit v případě, že se znovu objeví děložní stahy. Léčení

přípravkem Tractocile je možno opakovat ještě třikrát.

Po dobu podávání přípravku Tractocile bude možná zapotřebí monitorovat Vaše stahy a puls Vašeho

nenarozeného dítěte.

Doporučuje se neprovádět během těhotenství více než tři opakované procedury.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tractocile nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pozorované nežádoucí účinky u matek jsou obecně mírného charakteru. U

dosud nenarozených dětí a novorozenců nejsou žádné nežádoucí účinky známy.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(postihují více než 1 uživatele z 10)

pocit nevolnosti

Časté

(postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

bolest hlavy

pocit závratě

návaly horka

pocit nemoci (zvracení)

zvýšená tepová frekvence

nízký krevní tlak. Příznaky mohou zahrnovat i pocit závratě nebo lehkou bolest hlavy.

reakce v místě vpichu

vysoká hladina cukru v krvi

Méně časté

(postihují méně než 1uživatele ze 100)

vysoká teplota (horečka)

nespavost

svědění

vyrážka

Vzácné

(postihují méně než 1 uživatele z 1000)

snížená schopnost dělohy stáhnout se po porodu, která způsobuje krvácení.

alergické reakce

Jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou léky

na vysoký krevní tlak, může dojít k dušnosti nebo otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, porodní asistentce

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5

Jak přípravek Tractocile uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na za EXP Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření lahvičky musí být roztok ihned spotřebován.

Nepoužívejte tento přípravek , pokud si v roztoku všimnete volné částice nebo změny barvy.

6.

Obsah balení a další informace

Co Tractocile obsahuje

Léčivou látkou je atosiban.

Jedna injekční lahvička přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekčního roztoku obsahuje

atosiban acetát odpovídající 6,75 mg atosibanum v 0,9 ml.

Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina chlorovodíková a voda na injekce.

Jak přípravek Tractocile vypadá a co obsahuje toto balení

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok je čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Jedno balení obsahuje 1 lahvičku o objemu 0,9 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Dánsko

Tel: +45 88 33 88 34

Výrobce

Ferring GmbH

Wittland 11

D-24109 Kiel

Nemecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB

Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt

България

Аквaxим АД

Тел: +359 2 807 5022

aquachim@aquachim.bg

Luxembourg/Luxemburg

Ferring N.V.

Belgique/Belgien

Tel/Tél : +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi

Kft.

Tel.: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu

Danmark

Ferring Lægemidler A/S

Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: +356 21447184

info@ejbusuttil.com

Deutschland

Nederland

Ferring Arzneimittel GmbH

Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com

Eesti

CentralPharma Communication OÜ

Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS

Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com

Ελλάδα

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H

Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at

España

Ferring S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 246 06 80

ferring@ferring.pl

France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 -1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90

geral@ferring.com

Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o.

Telefon: +385 1 2396 900

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +40 356 113 270

Ireland

Ferring Ireland Ltd.

Tel: +353 1 4637355

enquiries.ireland@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Ferring Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy

Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB

Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se

Latvija

CentralPharma Communication SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 844 931 0050

contact2@ferring.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky:

(viz též bod 3)

Pokyny pro použití

Před použitím přípravku Tractocile je nutno zkontrolovat roztok a ujistit se, že je čirý a nejsou v něm

žádné částice.

Tractocile se aplikuje nitrožilně a to postupně ve třech fázích:

První nitrožilní injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné

minuty.

Po dobu 3 hodin se aplikuje nepřetržitá infuze v dávce 24 ml/hod.

Po dobu až 45 hodin nebo, dokud neustanou děložní stahy, se podává nepřetržitá infuze v dávce

8 ml/ hod.

Celkové trvání procedury nemá být delší než 48 hodin. K dalším cyklům léčby přípravkem Tractocile

lze přistoupit v případě, že dojde k novým stahům. Doporučuje se neprovádět v průběhu těhotenství

více než tři opakované procedury.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

atosibanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře, porodní asistentky nebo

lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tractocile a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tractocile používat

Jak se přípravek Tractocile používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tractocile uchovávat

Další informace

1.

Co je přípravek Tractocile a k čemu se používá

Přípravek Tractocile obsahuje atosiban. Tractocile lze použít k oddálení předčasného porodu Vašeho

dítěte. Používá se u těhotných dospělých žen od 24. do 33. týdne těhotenství.

Tractocile účinkuje tak, že zeslabuje stahy ve Vaší děloze (uteru), a jeho působením k nim dochází

méně často. Blokuje tam totiž účinky přirozeného hormonu ve Vašem těle, tzv. “oxytocinu”, látky

která vyvolává děložní stahy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete, Tractocile používat

Nepoužívejte Tractocile:

jestliže jste těhotná méně než 24 týdnů.

jestliže jste těhotná více než 33 týdnů.

jestliže Vám praskla plodová voda (došlo k předčasnému prasknutí plodových obalů) a ukončila

jste 30. týden těhotenství nebo více.

jestliže plod neroste dostatečně a má abnormální tepovou frekvenci.

jestliže máte poševní krvácení a Váš lékař chce, aby Vaše dosud nenarozené dítě přišlo na svět

co nejdříve.

jestliže trpíte stavem, kterému se říká “závažná preeklampsie” a Váš lékař chce, aby Vaše

dosud nenarozené dítě přišlo na svět co nejdříve. Závažná preeklampsie znamená, že máte

velmi vysoký krevní tlak, trpíte zadržováním tekutin v těle, popř. i bílkovinu v moči.

jestliže se u Vás zjistí stav zvaný “eklampsie”, což je něco jako “závažná preeklampsie” s tím

rozdílem, že máte navíc záchvaty (křeče). To pak znamená, že Vašemu dosud nenarozenému

dítěti se musí pomoci na svět bez prodlení.

jestliže Vaše nenarozené dítě zemřelo.

jestliže máte nebo byste mohla mít zánět dělohy (uteru).

jestliže Vám placenta zakrývá porodní kanál.

jestliže se Vám placenta oddělila od děložní stěny.

jestliže Vy sama nebo Vaše dosud nenarozené dítě trpíte nějakým jiným stavem, při kterém by

bylo nebezpečné i nadále těhotenství udržovat.

jestliže jste alergický(á) na atosiban nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

V případě, že se na Vás vztahuje některá z uvedených situací (nebo si nejste jista), poraďte se s

lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem ještě, než dostanete Tractocile.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tractocile se poraďte se svým lékařem, porodní asistentkou nebo

lékárníkem:

jestliže se domníváte, že Vám odchází voda (předčasná ruptura blan).

jestliže máte poruchu funkce jater nebo ledvin.

jste-li ve 24. až 27. týdnu těhotenství.

jestliže čekáte více než jedno dítě.

jestliže se znovu dostaví děložní stahy, je možno léčbu přípravkem Tractocile opakovat až

třikrát.

jestliže je Vaše dosud nenarozené dítě menší, než by odpovídalo době dosavadního těhotenství.

jestližeje po narození dítěte děloha méně způsobilá se stáhnout. To může vyvolat krvácení.

jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou

léky na vysoký krevní tlak. To může zvýšit riziko otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

V případě, že se na Vás vztahuje některá z uvedených situací (nebo si nejste jista), poraďte se s

lékařem, porodní asistentkou nebo lékárníkem ještě, než dostanete Tractocile.

Děti a dospívající

Tractocile nebyl zkoumán u těhotných žen mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a Tractocile

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná a kojíte předchozí dítě, měla byste během léčby přípravkem Tractocile přestat

kojit.

3.

Jak se Tractocile používá

Přípravek Tractocile Vám v porodnici podá lékař, sestra nebo porodní asistentka, kteří rozhodnou,

kolik léku potřebujete, a také se ujistí, že podávaný roztok je čirý a neobsahuje žádné částice.

Tractocile se aplikuje do žíly (nitrožilně) a to postupně ve třech fázích:

První injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné minuty.

Následuje nepřetržitá infúze (vkapávání), a to v dávce 18 mg po dobu tří hodin.

Poté dostanete další nepřetržitou infúzi v dávce 6 mg za hodinu po dobu až 45 hodin nebo do

chvíle, kdy ustanou děložní stahy.

Tato procedura by neměla trvat déle než 48 hodin celkem.

K další léčbě přípravkem Tractocile lze přistoupit v případě, že se znovu objeví děložní stahy. Léčení

přípravkem Tractocile je možno opakovat ještě třikrát.

Po dobu podávání přípravku Tractocile bude možná zapotřebí monitorovat Vaše stahy a puls Vašeho

nenarozeného dítěte.

Doporučuje se neprovádět během těhotenství více než tři opakované procedury.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Tractocile nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pozorované nežádoucí účinky u matek jsou obecně mírného charakteru. U

dosud nenarozených dětí a novorozenců nejsou žádné nežádoucí účinky známy.

Mohou se vyskytnou následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

(postihují více než 1 uživatele z 10)

pocit nevolnosti

Časté

(postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

bolest hlavy

pocit závratě

návaly horka

pocit nemoci (zvracení)

zvýšená tepová frekvence

nízký krevní tlak. Příznaky mohou zahrnovat i pocit závratě nebo lehkou bolest hlavy.

reakce v místě vpichu

vysoká hladina cukru v krvi

Méně časté

(postihují méně než 1uživatele ze 100)

vysoká teplota (horečka)

nespavost

svědění

vyrážka

Vzácné

(postihují méně než 1 uživatele z 1000)

snížená schopnost dělohy stáhnout se po porodu, která způsobuje krvácení.

alergické reakce

Jestliže očekáváte více než jedno dítě a/nebo užíváte léky, které mohou oddálit porod, jako jsou léky

na vysoký krevní tlak, může dojít k dušnosti nebo otoku plic (hromadění tekutiny v plicích).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, porodní asistentce

nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5

Jak přípravek Tractocile uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí!

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na na štítku za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření lahvičky musí být roztok ihned spotřebován.

Nepoužívat přípravek tento přípravek , pokud si v roztoku všimnete volné částice nebo změny barvy.

6.

Obsah balení a další informace

Co Tractocile obsahuje

Léčivou látkou je atosiban.

Jedna lahvička přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml injekčního roztoku obsahuje atosiban acetát

odpovídající 37,5 mg atosibanum v 5 ml.

Pomocnými látkami jsou mannitol, kyselina chlorovodíková a voda na injekce.

Jak přípravek Tractocile vypadá a co obsahuje toto balení

Tractocile 37,5 mg/5 ml injekční roztok je čirý, bezbarvý roztok bez částic.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku o objemu 5 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Dánsko

Tel: +45 88 33 88 34

Výrobce

Ferring GmbH

Wittland 11

DK-24109 Kiel

Nemecko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

Ferring N.V.

Tel/Tél: +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Lietuva

CentralPharma Communication UAB

Tel: +370 5 243 0444

centralpharma@centralpharma.lt

България

Аквaxим АД

Тел: +359 2 807 5022

aquachim@aquachim.bg

Luxembourg/Luxemburg

Ferring N.V.

Belgique/Belgien

Tel/Tél : +32 53 72 92 00

ferringnvsa@ferring.be

Česká republika

Ferring Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Tel: +420 234 701 333

cz1-info@ferring.com

Magyarország

Ferring Magyarország Gyógyszerkereskedelmi

Kft.

Tel: +36 1 236 3800

ferring@ferring.hu

Danmark

Ferring Lægemidler A/S

Tlf: +45 88 16 88 17

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel. +356 21447184

info@ejbusuttil.com

Deutschland

Ferring Arzneimittel GmbH

Tel: +49 431 5852 0

info-service@ferring.de

Nederland

Ferring B.V.

Tel: +31 235680300

infoNL@ferring.com

Eesti

CentralPharma Communication OÜ

Tel: +372 601 5540

centralpharma@centralpharma.ee

Norge

Ferring Legemidler AS

Tlf: +47 22 02 08 80

mail@oslo.ferring.com

Ελλάδα

Ferring Ελλάς ΜΕΠΕ

Τηλ: +30 210 68 43 449

Österreich

Ferring Arzneimittel Ges.m.b.H

Tel: +43 1 60 8080

office@ferring.at

España

Ferring S.A.U.

Tel: +34 91 387 70 00

registros@ferring.com

Polska

Ferring Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 246 06 80

ferring@ferring.pl

France

Ferring S.A.S.

Tél: +33 1 49 08 67 60

information.medicale@ferring.com

Portugal

Ferring Portuguesa – Produtos Farmacêuticos,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 940 51 90

geral@ferring.com

Hrvatska

Clinres farmacija d.o.o.

Telefon: +385 1 2396 900

România

Ferring Pharmaceuticals Romania SRL

Tel: +40 356 113 270

Ireland

Ferring Ireland Ltd.

Tel: +353 1 4637355

enquiries.ireland@ferring.com

Slovenija

SALUS, Veletrgovina, d.o.o.

Tel: +386 1 5899 179

regulatory@salus.si

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00

Slovenská republika

Ferring Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 54 416 010

SK0-Recepcia@ferring.com

Italia

Ferring S.p.A.

Tel: +39 02 640 00 11

Suomi/Finland

Ferring Lääkkeet Oy

Puh/Tel: +358 207 401 440

info@ferring.fi

Κύπρος

A. Potamitis Medicare Ltd

Τηλ: +357 22583333

a.potamitismedicare@cytanet.com.cy

Sverige

Ferring Läkemedel AB

Tel: +46 40 691 69 00

info@ferring.se

Latvija

CentralPharma Communication SIA

Tālr: +371 674 50497

centralpharma@centralpharma.lv

United Kingdom

Ferring Pharmaceuticals Ltd.

Tel: +44 844 931 0050

contact2@ferring.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Následující informace je určena pouze pro lékaře a zdravotnické pracovníky:

(viz též bod 3)

Pokyny pro použití

Před použitím přípravku Tractocile je nutno zkontrolovat roztok a ujistit se, že je čirý a nejsou v něm

žádné částice.

Tractocile se aplikuje nitrožilně a to postupně ve třech fázích:

První nitrožilní injekce 6,75 mg v 0,9 ml roztoku se zvolna vstřikuje do žíly po dobu jedné

minuty.

Po dobu 3 hodin se aplikuje nepřetržitá infuze v dávce 24 ml/hod.

Po dobu až 45 hodin nebo, dokud neustanou děložní stahy, se podává nepřetržitá infuze v dávce

8 ml/ hod.

Celkové trvání procedury nemá být delší než 48 hodin. K dalším cyklům léčby přípravkem Tractocile

lze přistoupit v případě, že dojde k novým stahům. Doporučuje se neprovádět v průběhu těhotenství

více než tři opakované procedury.

Příprava nitrožilní infuze

Nitrožilní infuze se připravuje rozředěním přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrátu pro infuzní

roztok, v injekčním roztoku 9 mg/ml (0,9% ) chloridu sodného, v Ringerově laktátovém roztoku nebo

v 5% w/v glukozového roztoku. Postup: z infuzního vaku s obsahem 100 ml odebereme 10 ml roztoku

a nahradíme ho 10 ml přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrátu pro infuzní roztok, ze dvou

5 ml lahviček s cílem získat koncentraci 75 mg atosibanu ve 100 ml. Při použití infuzního vaku o

jiném obsahu je nutno požadované složky v daném poměru přepočítat.

Tractocile se v infuzním vaku nemá míchat s jinými léčivy.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička 0,9 ml roztoku obsahuje 6,75 mg atosibanum (ve formě acetátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok (injekce).

Čirý, bezbarvý roztok bez částic

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tractocile je indikovaný k oddálení hrozícího předčasného porodu u těhotných, dospělých

žen, které splňují následující podmínky:

pravidelné kontrakce dělohy trvající aspoň 30 sekund a vyskytující se s frekvencí

4 za 30

minut

dilatace cervixu v rozmezí 1 až 3 cm (0-3 cm u nullipar) a zkrácení čípku

50 %

gestační věk od 24 do 33 ukončených týdnů

normální tepová frekvence plodu

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu přípravkem Tractocile by měl zahájit a vést lékař se zkušenostmi s léčbou předčasného porodu.

Přípravek Tractocile

se podává intravenózně ve 3 po sobě následujících krocích: iniciální bolusová

dávka (6,75 mg) injekčního roztoku přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml, po které ihned následuje

tříhodinová kontinuální infúze vysoké dávky (úvodní saturační infúze 300 mikrogramů/min) přípravku

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, a dále následovaná infúzí nižší

dávky přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku rychlostí 100

mikrogramů/min a trváním až do 45 hodin. Trvání léčby nemá přesáhnout 48 hodin. Celková

aplikovaná dávka v průběhu jednoho plného cyklu léčby by neměla překročit 330,75 mg atosibanu.

Intravenózní léčba aplikací iniciálního bolu by měla být zahájená co nejdříve po stanovení diagnózy

hrozícího předčasného porodu. Po aplikaci bolu pokračuje infúzní podání (viz Souhrn údajů o

přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku). V případě přetrvávání

děložních kontrakcí během léčby přípravkem Tractocile je třeba zvážit možnosti alternativní léčby.

Následující tabulka ukazuje úplné schéma dávkování ve formě bolusové injekce následované

infúzemi:

Krok

Režim

Rychlost infúze

Dávka atosibanu

Intravenózní bolus se injekčně podává v

množství 0.9 ml za minutu

neuplatňuje se

6,75 mg

3 hodinová úvodní intravenózní saturační

infúze

24 ml/hodinu (300 μg/min)

54 mg

následná intravenózní infúze po dobu až

45 hodin

8 ml/hodinu (100 μg/min)

až do 270 mg

Opakování léčby:

V případě potřeby opakování léčby atosibanem by měla být léčba opět zahájená intravenózním bolem

injekčního roztoku přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml, následovaným infúzí přípravku Tractocile

37,5 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infúzního roztoku.

Pacienti s poškozením ledvin a jater

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Tractocile u těhotných žen mladších 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Tractocile se nesmí použít v těchto případech:

Gestační věk <24 nebo >33 ukončených týdnů

Předčasné prasknutí vaku blan po 30. týdnu gestace

Abnormální tepová frekvence plodu

Předporodní děložní krvácení vyžadující okamžitý porod

Eklampsie a závažná pre-eklampsie vyžadující porod

Intrauterinní úmrtí plodu

Podezření na intrauterinní infekci plodu

Placenta praevia

Abruptio placentae

Jakýkoliv stav matky nebo plodu, u kterého by pokračování těhotenství představovalo

nepřijatelné riziko

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při použití atosibanu v případech, kdy nelze vyloučit předčasné prasknutí vaku blan, je třeba důkladně

zvážit prospěch oddálení porodu vůči možnému riziku chorioamnionitidy.

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností (viz bod 4.2 a 5.2).

Vzhledem k nízkému počtu léčených pacientek existují pouze omezené klinické zkušenosti s použitím

atosibanu u vícečetné gravidity a v gestačním věku mezi 24. a 27. týdnem. Přínos atosibanu je proto

pro tyto pacientky nejistý.

Opakování léčby přípravkem Tractocile je možné, ale klinické zkušenosti s vícečetným opakováním

léčby (do 3 opakování) jsou omezené (viz bod 4.2).

V případě intrauterinní růstové retardace plodu závisí rozhodnutí o pokračovaní nebo opakovaní léčby

přípravkem Tractocile na zhodnocení zralosti plodu.

Během podávání atosibanu a v případě přetrvávajících děložních kontrakcí je třeba zvážit vhodnost

monitorace děložních kontrakcí a tepové frekvence plodu.

Jakožto antagonista oxytocinu může atosiban teoreticky podporovat relaxaci dělohy a poporodní

krvácení. Z tohoto důvodu je vhodné monitorovat ztrátu krve rodičky po porodu.

V průběhu klinických studií však nebyla neadekvátní poporodní kontrakce dělohy pozorována.

Mnohočetné těhotenství a léčivé přípravky s tokolytickými účinky jako blokátory kalciových kanálů a

betamimetika jsou známy tím, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem plicního edému.

Proto by měl být

atosiban v případě mnohočetného těhotenství a/nebo při současném podání dalších léčivých

přípravků s tokolytickými účinky užíván s opatrností ( viz bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je nepravděpodobné, že by se atosiban podílel na interakcích mezi dvěma léky zprostředkovaných

cytochromem P450, protože výzkumy prováděné

in vitro

ukázaly, že atosiban není substrátem pro

systém cytochromu P450 a nepůsobí jako inhibitor enzymů cytochromu P450 metabolizujících

léčebnou látku.

Studie interakcí s použitím labetalolu a betametasonu byly provedeny u zdravých dobrovolnic. Mezi

atosibanem a betametasonem popř. labetalolem nebyla zjištěna žádná klinicky relevantní interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Atosiban je možno aplikovat jen v případě, že hrozící předčasný porod byl diagnostikovaný mezi

ukončeným 24. a 33. gestačním týdnem. Jestliže během těhotenství žena dosud kojí své předchozí

dítě, je nutno při léčbě přípravkem Tractocile kojení ukončit, protože oxytocin uvolňovaný při kojení

může zvětšit děložní kontraktilitu a tak působit proti účinkům tokolytické léčby.

Při klinických studiích s atosibanem nebyl pozorovaný žádný vliv na kojení. Byl zjištěný průnik

malého množství atosibanu z plazmy do mléka kojících žen.

Studie embryo – fetální toxicity nezjistily žádný toxický efekt atosibanu. Nebyly prováděny žádné

studie týkající se fertility a časného embryonálního vývoje ( viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Případné nežádoucí účinky atosibanu byly popsány u matek, které se zúčastnily klinických studií s

atosibanem. Pozorované nežádoucí účinky byly celkově mírné intenzity a byly zaznamenány u 48%

pacientek léčených atosibanem během klinických studií.

Nežádoucí účinky přitom pozorované

byly většinou mírného rázu. U matek byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem nevolnost

(14%).

U novorozenců neodhalily klinické studie žádné specifické nežádoucí účinky atosibanu. Nežádoucí

účinky u kojenců měly normální variabilitu a jejich incidence byla srovnatelná s incidencí

nežádoucích účinků při použití placeba nebo léků ze skupiny beta-mimetik.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel: velmi

časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (

1/10000 až <

1/1000).

V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uváděny v pořadí klesající závažnosti.

MedDRA systémová orgánová

třída (SOC)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy,

závratě

Srdeční poruchy

Tachykardie

Cévní poruchy

Hypotenze,

návaly horka

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost

Zvracení

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Svědění, vyrážka

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Děložní

krvácení, atonie

dělohy

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Místní reakce

na injekci

Pyrexie

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh:

Respirační příhody jako dyspnoe a plicní edém byly hlášeny po uvedení přípravku na trh zejména v

souvislosti se současným podáním dalších léčivých přípravků s tokolytickými účinky jako jsou

blokátory kalciových kanálů a betamimetika, anebo v souvislosti s mnohočetným těhotenstvím.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování atosibanem, bez specifických známek či symptomů. Není

známá žádná specifická léčba v případě předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologická skupina: jiná gynekologika, ATC kód: G02CX01

Přípravek Tractocile obsahuje atosibanum (INN), syntetický peptid ([Mpa

,D-Tyr(Et)

,Thr

,Orn

oxytocin), který je kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu na receptorové úrovni. U potkanů

a morčat byla prokázána vazba na oxytocinové receptory, snížení frekvence kontrakcí a tonu

svaloviny dělohy, výsledkem čehož bylo potlačení děložních kontrakcí. Rovněž byla prokázána vazba

na receptory vazopresinu, čímž docházelo k inhibici efektu vazopresinu. U zvířat nevykazoval

atosiban žádné účinky na kardiovaskulární systém.

Při předčasném porodu u lidí atosiban v doporučených dávkách antagonizoval kontrakce dělohy a

navozoval její nečinnost. Začátek relaxace dělohy po podání atosibanu je rychlý, děložní kontrakce se

významně zmírní v průběhu 10 minut a děložní nečinnost (

4 kontrakce za hodinu) přetrvává po

dobu 12 hodin.

Klinické studie fáze III. (CAP-001) zahrnují údaje od 742 žen, u kterých byl diagnostikován hrozící

předčasný porod mezi 23.- 33. týdnem gestace a které z tohoto důvodu dostávaly buď atosiban (v

dávkování, které je uvedené v tomto dokumentu) nebo lék ze skupiny

-agonistů (dávkově titrovaný).

Primární cíl: primárním kritériem účinnosti v uvedených studiích bylo procento žen, u kterých

nedošlo k porodu a které přitom nevyžadovaly alternativní způsob tokolýzy v následujících 7 dnech

po zahájení léčby. Údaje ukazují, že 59,6% (n=201) žen léčených atosibanem a 47,7% (n=163) žen

léčených

-agonistou (p=0,0004) neporodilo a nevyžadovalo alternativní způsob tokolýzy v

následujících 7 dnech po zahájení léčby. Většina selhání léčby ve studiích CAP-001 byla způsobená

špatnou snášenlivostí léčby. Selhání léčby způsobené nedostatečnou účinností bylo signifikantně

(p=0,0003) častější u atosibanu (n=48, 14,2%) než v případě

-agonistou léčených žen (n=20,

5,8%)Ve studiích CAP-001 zjištěná pravděpodobnost, že žena neporodí a zároveň nevyžaduje

alternativní způsob tokolýzy v následujících 7 dnech po zahájení léčby, byla podobná pro atosibanem

i beta-mimetikem léčené ženy v gestačním věku 24-28 týdnů. Tento nález je však založený na velmi

malém vzorku pacientek (n=129 pacientek).

Sekundární cíl: sekundárním kritériem účinnosti bylo procento žen, které neporodily do 48 hodin po

zahájení léčby. V tomto parametru nebyl zjištěný žádný rozdíl mezi skupinou žen léčených

atosibanem a skupinou žen léčených beta-mimetikem.

Průměrný (SD) gestační věk v době porodu byl stejný ve skupině atosibanu 35,6 (3,9) týdnů i ve

skupině beta-mimetika 35,3 (4,2) týdnů (p=0,37). Počet novorozenců přijatých na novorozeneckou

jednotku intenzivní péče byl též podobný pro obě skupiny (přibližně 30%). Stejně byla podobná délka

pobytu na jednotce intenzivní péče i počet novorozenců na ventilační terapii. Průměrná (SD) porodní

hmotnost byla 2491 (813) gramů v atosibanové skupině a 2461 (831) gramů ve skupině léčené

agonistou (p=0,58).

Nebyl zjištěný rozdíl mezi stavem plodu ani matky na konci studií v obou skupinách, ovšem klinické

studie neměly dostatečnou sílu, aby mohly případný rozdíl vyloučit.

Z celkového počtu 361 žen, které byly léčeny atosibanem ve studiích fáze III byla u 73 léčba

opakovaná minimálně 1krát, u 8 žen minimálně 2krát a u 2 žen byla léčba opakovaná 3krát (viz bod

4.4).

Vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost atosibanu nebyla u žen s dobou těhotenství kratší než 24

dokončených týdnů potvrzena kontrolovanými randomizovanými studiemi, léčba této skupiny

pacientů atosibanem se nedoporučuje (viz bod 4.3).

Ve studii, kde bylo podáváno placebo, činila fetální/dětská úmrtnost 5/295 (1,7%) ve skupině placebo

a 15/288 (5,2%) ve skupině atosiban, z čehož ke dvěma úmrtím došlo v pátém a osmém měsíci věku

dítěte. K 11 z 15 úmrtí ve skupině atosiban došlo u těhotných žen s dobou těhotenství 20 až 24 týdnů,

i když v této podskupině bylo rozložení pacientek nerovnoměrné (19 žen bralo atosiban, 4 placebo). U

žen s dobou těhotenství delší než 24 týdnů nenastal žádný rozdíl v úmrtnosti (1,7% ve skupině

placebo a 1,5% ve skupině atosiban).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých netěhotných subjektů, které dostávaly atosiban infúze (10 až 300 mikrogramů/min po

dobu 12 hodin) se plazmatické koncentrace v ustáleném stavu zvyšovaly úměrně v závislosti na dávce.

Clearance, distribuční objem a poločas byly nezávislé na podané dávce.

U žen s hrozícím předčasným porodem léčených infúzemi atosibanu (300 mikrogramů/min po dobu 6

až 12 hodin), bylo dosáhnuto ustálené plazmatické koncentrace do 1 hodiny po zahájení infúze

(průměr 442 ± 73 ng/ml, rozsah od 298 do 533 ng/ml).

Po ukončení infúze došlo k rychlému poklesu plazmatické koncentrace atosibanu s iniciálním

poločasem (t

) 0,21 ± 0,01 hodiny a terminálním poločasem (t

) 1,7 ± 0,3 hodiny. Průměrná hodnota

clearance byla 41,8 ± 8,2 litrů/h. Průměrný distribuční objem byl 18,3 ± 6,8 litrů.

Vazba atosibanu na plazmatické bílkoviny u těhotných žen se pohybovala od 46 do 48%. Není známo,

zda je významný rozdíl mezi volnou frakcí atosibanu v děložním a fetálním kompartmentu. Atosiban

neproniká do červených krvinek.

Atosiban prochází placentou. Po infúzi atosibanu 300 mikrogramů/min u zdravých těhotných žen

v době porodu byl poměr fetální a mateřské plazmatické koncentrace atosibanu 0,12.

U lidí byly identifikovány 2 metabolity atosibanu v plazmě a moči. Poměr koncentrace hlavního

metabolitu M1 (des-(Orn

, Gly-NH

)-[Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

]-oxytocin) ke koncentraci atosibanu v

plazmě byl 1,4 v druhé hodině infúze a 2,8 na konci podané infúze. Není známo, zda se M1 kumuluje

v tělesných tkáních. Atosiban v moči byl zjištěný jen v malých množstvích, jeho koncentrace v moči

byla asi 50-krát nižší než koncentrace M1. Poměr atosibanu vyloučeného stolicí není známý. Hlavní

metabolit M1 je přibližně 10 krát méně účinný než atosiban v inhibici oxytocinem indukovaných

děložních kontrakcí

in vitro

. Metabolit M1 se vylučuje do mateřského mléka (viz.bod 4.6).

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností (viz bod 4.2 a 4.4).

Není známo, zda atosiban inhibuje izoformy jaterního cytochromu P

u lidí (viz bod 4.5 ).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Během 2-týdenních i.v. studií toxicity (u potkanů a psů) v dávkách přibližně 10-krát vyšších než je

terapeutická dávka u lidí, ani během 3-měsíčních studií toxicity u potkanů psů (do 20 mg/kg/den s.c.)

nebyly pozorovány žádné systémové toxické účinky. Nejvyšší subkutánně podaná dávka atosibanu,

která nezpůsobovala žádné nežádoucí účinky byla přibližně 2krát vyšší než terapeutická dávka u lidí.

Nebyly prováděny žádné studie týkající se fertility a časného embryonálního vývoje. Studie

reprodukční toxicity s dávkováním od oplodnění až do pozdního stadia těhotenství neukázaly žádný

vliv na matky a plody. Expozice plodů potkanů byla přibližně 4krát vyšší než expozice, které je

vystavený lidský plod během intravenózní infúze u žen. Studie na zvířatech ukázaly inhibici laktace,

jak lze očekávat od inhibitora účinku oxytocinu.

Atosiban nebyl ani onkogenní ani mutagenní při

in vitro

in vivo

testech.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 M, voda na injekci.

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky.

Po otevření lahvičky musí být lék okamžitě spotřebován.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C)

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jedna lahvička injekčního roztoku obsahuje 0,9 ml což odpovídá 6,75 mg atosibanu.

Skleněná, bezbarvá lahvička, čistý borosilikát (typ I) uzavřená šedou silikonizovanou bromobutylovou

zátkou, typ I a PP/Al víčkem.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím je třeba lahvičky opticky zkontrolovat, zda neobsahují volné částice, nebo zda roztok

nezměnil barvu.

Příprava iniciální intravenózní injekce:

Odeberte 0,9 ml z 0,9 mililitrové lahvičky přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml, injekční roztok,

a aplikujte pomalu jako intravenózní bolus po dobu 1 minuty, na porodnické jednotce za příslušného

lékařského dohledu. Přípravek Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekční roztok musí být po otevření

lahvičky okamžitě použitý.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Dánsko

Tel: +45 88 33 88 34

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/124/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20 leden 2000

Datum posledního prodloužení: 20leden 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5 ml lahvička roztoku obsahuje 37,5 mg atosibanum ( ve formě acetátu).

Jeden ml roztoku obsahuje 7,5 mg atosibanum.

Po rozpuštění je koncentrace atosibanum 0,75 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku (sterilní koncentrát).

Čirý,bezbarvý roztok bez částic

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tractocile je indikovaný k oddálení hrozícího předčasného porodu u těhotných, dospělých

žen, které splňují následující podmínky:

pravidelné kontrakce dělohy trvající aspoň 30 sekund a vyskytující se s frekvencí

4 za 30

minut

dilatace cervixu v rozmezí 1 až 3 cm (0-3 cm u nullipar) a zkrácení čípku

50 %

gestační věk od 24 do 33 ukončených týdnů

normální tepová frekvence plodu

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu přípravkem Tractocile by měl zahájit a vést lékař se zkušenostmi s léčbou předčasného porodu.

Přípravek Tractocile

se podává intravenózně ve 3 po sobě následujících krocích: iniciální bolusová

dávka (6,75 mg) injekčního roztoku přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml, po které ihned následuje

tříhodinová kontinuální infúze vysoké dávky (úvodní saturační infúze 300 mikrogramů/min) přípravku

Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, dále následovaná infúzí nižší

dávky přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku rychlostí 100

mikrogramů/min a trváním až do 45 hodin. Trvání léčby nemá přesáhnout 48 hodin. Celková

aplikovaná dávka v průběhu jednoho plného cyklu léčby by neměla překročit 330,75 mg atosibanu.

Intravenózní léčba aplikací iniciálního bolu přípravkem Tractocile 6,75 mg/0,9 ml injekčního roztoku

(viz Souhrn údajů o přípravku) by měla být zahájená co nejdříve po stanovení diagnózy hrozícího

předčasného porodu. Po aplikaci bolu pokračuje infúzní podání. V případě přetrvávání děložních

kontrakcí během léčby přípravkem Tractocile je třeba zvážit možnosti alternativní léčby.

Následující tabulka ukazuje úplné schéma dávkování ve formě bolusové injekce následované

infúzemi:

Krok

Režim

Rychlost injekce/infúze

Dávka atosibanu

Intravenózní bolus se injekčně podává v

množství 0.9 ml za minutu

neuplatňuje se

6,75 mg

3 hodinová úvodní intravenózní

saturační infúze

24 ml/hodinu (300 µg/min)

54 mg

následná intravenózní infúze po dobu

až 45 hodin

8 ml/hodinu (100 µg/min)

až do 270 mg

Opakování léčby:

V případě potřeby opakování léčby atosibanem by měla být léčba opět zahájena

intravenózním bolem injekčního roztoku přípravku Tractocile 6,75 mg/0,9 ml, následovaným infúzí

přípravku Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infúzního roztoku.

Pacienti s poškozením ledvin a jater

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Tractocile u těhotných žen mladších 18 let nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Návod k přípravě tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Přípravek Tractocile se nesmí použít v těchto případech:

Gestační věk <24 anebo >33 ukončených týdnů

Předčasné prasknutí vaku blan po 30. týdnu gestace

Abnormální tepová frekvence plodu

Předporodní děložní krvácení vyžadující okamžitý porod

Eklampsie a závažná pre-eklampsie vyžadující porod

Intrauterinní úmrtí plodu

Podezření na intrauterinní infekci plodu

Placenta praevia

Abruptio placentae

Jakýkoliv

stav

matky

nebo

plodu,

kterého

pokračování

těhotenství

představovalo

nepřijatelné riziko

Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Při použití atosibanu v případech, kdy nelze vyloučit předčasné prasknutí vaku blan, je třeba důkladně

zvážit prospěch oddálení porodu vůči možnému riziku chorioamnionitidy.

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností (viz bod 4.2 a 5.2).

Atosiban nebyl použit u pacientek s abnormální polohou placenty.

Vzhledem k nízkému počtu léčených pacientek existují pouze omezené klinické zkušenosti s použitím

atosibanu u vícečetné gravidity a v gestačním věku mezi 24. a 27. týdnem. Přínos atosibanu je proto

pro tyto pacientky nejistý.

Opakování léčby přípravkem Tractocile je možné, ale klinické zkušenosti s vícečetným opakováním

léčby (do 3 opakování) jsou omezené (viz bod 4.2).

V případě intrauterinní růstové retardace plodu závisí rozhodnutí o pokračování nebo opakování léčby

přípravkem Tractocile na zhodnocení zralosti plodu.

Během podávání atosibanu a v případě přetrvávajících děložních kontrakcí je třeba zvážit vhodnost

monitorace děložních kontrakcí a tepové frekvence plodu.

Jako antagonista oxytocinu může atosiban teoreticky podporovat relaxaci dělohy a poporodní

krvácení. Z tohoto důvodu je vhodné monitorovat ztrátu krve rodičky po porodu.

V průběhu klinických studií však nebyla neadekvátní poporodní kontrakce dělohy pozorována.

Mnohočetné těhotenství a a léčivé přípravky s tokolytickými účinky jako blokátory kalciových kanálů

a betamimetika jsou známy tím, že jsou spojeny se zvýšeným rizikem plicního edému.

Proto by měl

být atosiban v případě mnohočetného těhotenství a/nebo při současném podání dalších léčivých

přípravků s tokolytickými účinky užíván s opatrností (viz bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Je nepravděpodobné, že by se atosiban podílel na interakcích mezi dvěma léky zprostředkovaných

cytochromem P450, protože výzkumy prováděné

in vitro

ukázaly, že atosiban není substrátem pro

systém cytochromu P450 a nepůsobí jako inhibitor enzymů cytochromu P450 metabolizujících

léčebnou látku.

Studie interakcí s použitím labetalolu a betametasonu byly provedeny u zdravých dobrovolnic. Mezi

atosibanem a betametasonem popř. labetalolem nebyla zjištěna žádná klinicky relevantní interakce.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Atosiban je možno aplikovat jen v případě, že hrozící předčasný porod byl diagnostikovaný mezi

ukončeným 24. a 33. gestačním týdnem. Jestliže během těhotenství žena dosud kojí své předchozí

dítě, je nutno při léčbě přípravkem Tractocile kojení ukončit, protože oxytocin uvolňovaný při kojení

může zvětšit děložní kontraktilitu a tak působit proti účinkům tokolytické léčby.

Při klinických studiích s atosibanem nebyl pozorovaný žádný vliv na kojení. Byl zjištěný průnik

malého množství atosibanu z plazmy do mléka kojících žen.

Studie embryo – fetální toxicity nezjistily žádný toxický efekt atosibanu. Nebyly prováděny žádné

studie týkající se fertility a časného embryonálního vývoje ( viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky atosibanu byly popsány u matek, které se zúčastnily klinických studií s atosibanem.

Pozorované nežádoucí účinky byly celkově mírné intenzity a byly zaznamenány u 48% pacientek

léčených atosibanem během klinických studií.

Nežádoucí účinky přitom pozorované byly

většinou mírného rázu. U matek byla nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem nevolnost

(14%).

U novorozenců neodhalily klinické studie žádné specifické nežádoucí účinky atosibanu. Nežádoucí

příhody u kojenců měly normální variabilitu a jejich incidence byla srovnatelná s incidencí

nežádoucích příhod při použití placeba nebo léku ze skupiny beta-mimetik.

Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel: velmi

časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (

1/10000 až <

1/1000).

Uvnitř každé skupiny četnosti jsou nežádoucí účinky uváděny v pořadí klesající závažnosti.

MedDRA systémová orgánová

třída (SOC)

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce

Poruchy metabolismu a výživy

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Nespavost

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy,

závratě

Srdeční poruchy

Tachykardie

Cévní poruchy

Hypotenze,

návaly horka

Gastrointestinální poruchy

Nevolnost

Zvracení

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Svědění, vyrážka

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Děložní

krvácení, atonie

dělohy

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Místní reakce

na injekci

Pyrexie

Zkušenosti po uvedení přípravku na trh:

Respirační příhody jako dyspnoe a plicní edém byly hlášeny po uvedení přípravku na trh zejména v

souvislosti se současným podáním dalších léčivých přípravků s tokolytickými účinky jako jsou

blokátory kalciových kanálů a betamimetika, anebo v souvislosti s mnohočetným těhotenstvím.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno několik případů předávkování atosibanem, bez specifických známek či symptomů. Není

známá žádná specifická léčba v případě předávkování.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologická skupina: jiná gynekologika, ATC kód: G02CX01

Přípravek Tractocile obsahuje atosibanum (INN), syntetický peptid ([Mpa

,D-Tyr(Et)

,Thr

,Orn

oxytocin), který je kompetitivním antagonistou lidského oxytocinu na receptorové úrovni. U potkanů

a morčat byla prokázána vazba na oxytocinové receptory, snížení frekvence kontrakcí a tonu

svaloviny dělohy, výsledkem čehož bylo potlačení děložních kontrakcí. Rovněž byla prokázána vazba

na receptory vazopresinu, čímž docházelo k inhibici efektu vazopresinu. U zvířat nevykazoval

atosiban žádné účinky na kardiovaskulární systém.

Při předčasném porodu u lidí atosiban v doporučených dávkách antagonizoval kontrakce dělohy a

navozoval její nečinnost. Začátek relaxace dělohy po podání atosibanu je rychlý, děložní kontrakce se

významně zmírní v průběhu 10 minut a děložní nečinnost (

4 kontrakce za hodinu) přetrvává po

dobu 12 hodin.

Klinické studie fáze III. (CAP-001) zahrnují údaje od 742 žen, u kterých byl diagnostikován hrozící

předčasný porod mezi 23.- 33. týdnem gestace a které z tohoto důvodu dostávaly buď atosiban (v

dávkování, které je uvedené v tomto dokumentu) nebo lék ze skupiny

-agonistů (dávkově titrovaný).

Primární cíl: primárním kritériem účinnosti v uvedených studiích bylo procento žen, u kterých

nedošlo k porodu a které přitom nevyžadovaly alternativní způsob tokolýzy v následujících 7 dnech

po zahájení léčby. Údaje ukazují, že 59,6% (n=201) žen léčených atosibanem a 47,7% (n=163) žen

léčených

-agonistou (p=0,0004) neporodilo a nevyžadovalo alternativní způsob tokolýzy v

následujících 7 dnech po zahájení léčby. Většina selhání léčby ve studiích CAP-001 byla způsobená

špatnou snášenlivostí léčby. Selhání léčby způsobené nedostatečnou účinností bylo signifikantně

(p=0,0003) častější u atosibanu (n=48, 14,2%) než v případě

-agonistou léčených žen (n=20, 5,8%).

Ve studiích CAP-001 zjištěná pravděpodobnost, že žena neporodí a zároveň nevyžaduje alternativní

způsob tokolýzy v následujících 7 dnech po zahájení léčby, byla podobná pro atosibanem i beta-

mimetikem léčené ženy v gestačním věku 24-28 týdnů. Tento nález je však založený na velmi malém

vzorku pacientek (n=129 pacientek).

Sekundární cíl: sekundárním kritériem účinnosti bylo procento žen, které neporodily do 48 hodin po

zahájení léčby. V tomto parametru nebyl zjištěný žádný rozdíl mezi skupinou žen léčených

atosibanem a skupinou žen léčených beta-mimetikem.

Průměrný (SD) gestační věk v době porodu byl stejný ve skupině atosibanu 35,6 (3,9) týdnů i ve

skupině beta-mimetika 35,3 (4,2) týdnů (p=0,37). Počet novorozenců přijatých na novorozeneckou

jednotku intenzivní péče byl též podobný pro obě skupiny (přibližně 30%). Stejně byla podobná délka

pobytu na jednotce intenzivní péče i počet novorozenců na ventilační terapii. Průměrná (SD) porodní

hmotnost byla 2491 (813) gramů v atosibanové skupině a 2461 (831) gramů ve skupině léčené

agonistou (p=0,58).

Nebyl zjištěný rozdíl mezi stavem plodu ani matky na konci studií v obou skupinách, ovšem klinické

studie neměly dostatečnou sílu, aby mohly případný rozdíl vyloučit.

Z celkového počtu 361 žen, které byly léčeny atosibanem ve studiích fáze III byla u 73 léčba

opakovaná minimálně 1krát, u 8 žen minimálně 2krát a u 2 žen byla léčba opakovaná 3krát (viz bod

4.4).

Vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost atosibanu nebyla u žen s dobou těhotenství kratší než 24

dokončených týdnů potvrzena kontrolovanými randomizovanými studiemi, léčba této skupiny

pacientů atosibanem se nedoporučuje (viz bod 4.3).

Ve studii, kde bylo podáváno placebo, činila fetální/dětská úmrtnost 5/295 (1,7%) ve skupině placebo

a 15/288 (5,2%) ve skupině atosiban , z čehož ke dvěma úmrtím došlo v pátém a osmém měsíci věku

dítěte. K 11 z 15 úmrtí ve skupině atosiban došlo u těhotných žen s dobou těhotenství 20 až 24 týdnů,

i když v této podskupině bylo rozložení pacientek nerovnoměrné (19 žen bralo atosiban , 4 placebo).

U žen s dobou těhotenství delší než 24 týdnů nenastal žádný rozdíl v úmrtnosti (1,7% ve skupině

placebo a 1,5% v skupině atosiban ).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

U zdravých netěhotných subjektů, které dostávaly atosibanové infúze (10 až 300 mikrogramů/min po

dobu 12 hodin) se plazmatické koncentrace v ustáleném stavu zvyšovaly úměrně v závislosti na dávce.

Clearance, distribuční objem a poločas byly nezávislé na podané dávce.

U žen s hrozícím předčasným porodem léčených infúzemi atosibanu (300 mikrogarmů/min po dobu 6

až 12 hodin), bylo dosáhnuto ustálené plazmatické koncentrace do 1 hodiny po zahájení infúze

(průměr 442 ± 73 ng/ml, rozsah od 298 do 533 ng/ml).

ukončení

infúze

došlo

rychlému

poklesu plazmatické

koncentrace

atosibanu

iniciálním

poločasem (t

) 0,21 ± 0,01 hodiny a terminálním poločasem (t

) 1,7 ± 0,3 hodiny. Průměrná hodnota

clearance byla 41,8 ± 8,2 litrů/h. Průměrný distribuční objem byl 18,3 ± 6,8 litrů.

Vazba atosibanu na plazmatické bílkoviny u těhotných žen se pohybovala od 46 do 48%. Není známo,

zda je významný rozdíl mezi volnou frakcí atosibanu v děložním a fetálním kompartmentu. Atosiban

neproniká do červených krvinek.

Atosiban prochází placentou. Po infúzi atosibanu 300 µg/min u zdravých těhotných žen v době porodu

byl poměr fetální a mateřské plazmatické koncentrace atosibanu 0,12.

U lidí byly identifikovány 2 metabolity atosibanu v plazmě a moči. Poměr koncentrace hlavního

metabolitu M1 (des-(Orn

, Gly-NH

)-[Mpa

, D-Tyr(Et)

, Thr

]-oxytocin) ke koncentraci atosibanu v

plazmě byl 1,4 v druhé hodině infúze a 2,8 na konci podané infúze. Není známo, zda se M1 kumuluje

v tělesných tkáních. Atosiban v moči byl zjištěný jen v malých množstvích, jeho koncentrace v moči

byla asi 50-krát nižší než koncentrace M1. Poměr atosibanu vyloučeného stolicí není známý. Hlavní

metabolit M1 je zjevně stejně účinný jako původní látka v inhibici oxytocinem indukovaných

děložních kontrakcí

in vitro

. Metabolit M1 se vylučuje do mateřského mléka (viz odstavec 4.6).

Dosud chybí zkušenosti s podáváním atosibanu pacientkám se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Zhoršení renálních funkcí pravděpodobně nebude důvodem k úpravě dávkování, neboť se močí

vylučuje jen malé množství atosibanu. U pacientek se zhoršenou funkcí jater je nutno používat

atosiban s opatrností (viz bod 4.2 a 4.4).

Není známo, zda atosiban inhibuje izoformy jaterního cytochromu P

u lidí (viz bod 4.5 ).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Během 2-týdenních i.v. studií toxicity (u potkanů a psů) v dávkách přibližně 10-krát vyšších než je

terapeutická dávka u lidí, ani během 3-měsíčních studií toxicity u potkanů a psů (do 20 mg/kg/den

s.c.) nebyly pozorovány žádné systémové toxické účinky Nejvyšší subkutánně podaná dávka

atosibanu, která nezpůsobovala žádné nežádoucí účinky byla přibližně 2krát vyšší než terapeutická

dávka u lidí.

Nebyly prováděny žádné studie týkající se fertility a časného embryonálního vývoje. Studie

reprodukční toxicity s dávkováním od oplodnění až do pozdního stadia těhotenství neukázaly žádný

vliv na matky a plody. Expozice plodů potkanů byla přibližně 4krát vyšší než expozice, které je

vystavený lidský plod během intravenózní infúze u žen. Studie na zvířatech ukázaly inhibici laktace,

tak, jak ji lze očekávat od inhibitora účinku oxytocinu.

Atosiban nebyl ani onkogenní ani mutagenní při

in vitro

in vivo

testech.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 M, voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými

dalšími léčivými přípravky kromě těch uvedených v bodě 6.6..

6.3

Doba použitelnosti

4 roky.

Po otevření lahvičky musí být lék okamžitě spotřebován.

Naředěný roztok pro intravenózní aplikaci musí být použit do 24 hodin po přípravě.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C- 8°C).

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho prvním otevření jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Jedna lahvička koncentrátu pro přípravu infúze obsahuje 5 ml což odpovídá 37,5 mg atosibanu.

Skleněná, bezbarvá lahvička, čistý borosilikát (typ I) uzavřená šedou silikonizovanou bromobutylovou

zátkou, typ I a PP/Al víčkem

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím je třeba lahvičky opticky zkontrolovat, zda neobsahují volné částice, nebo zda roztok

nezměnil barvu.

Příprava infúzního roztoku pro intravenózní podání:

Pro přípravu infúzního intravenózního roztoku, který následuje po bolusové dávce musí být přípravek

Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infúzního roztoku, zředěný jedním z následujících

roztoků:

Injekčním roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9% )

Ringer-laktátovým roztokem

5% roztokem glukózy

Ze 100 ml infúzního roztoku se odstraní 10 ml roztoku a tento odebraný objem se nahradí 10 ml

přípravkem Tractocile 37,5 mg/5 ml, koncentrát na přípravu infúzí, ze dvou 5 ml lahviček, čímž je

dosaženo koncentrace 75 mg atosibanu v 100 ml infúze.

Naředěný roztok je čirý, bezbarvý a bez částic.

Připravený roztok se aplikuje rychlostí 24 ml/hodinu (tj. 18 mg/h) po dobu 3 hodin, za adekvátního

lékařského dohledu na porodnické jednotce. Po 3 hodinách se rychlost infúze sníží na 8 ml/hodinu.

Aby mohla infúze pokračovat, připraví se nových 100 ml stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Při použití infúzního roztoku jiných objemů musí být množství ředěného přípravku Tractocile

proporcionálně upraveno.

K dosáhnutí přesného dávkování je doporučeno použít infúzní dávkovač, který nastaví adekvátně

rychlost v kapkách za minutu. Intravenózní mikrodávkovač poskytuje rozmezí infúzních rychlostí,

vhodných pro dávkovací režimy přípravkem Tractocile.

Pokud je nutné intravenózně podat jiný přípravek ve stejné době jako přípravek Tractocile , je možné

použít k podání jednu kanylu, případně aplikovat další přípravek v jiném místě. Toto opatření

umožňuje trvalé nezávislé řízení rychlosti infúze.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring Pharmaceuticals A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

Dánsko

Tel: +45 88 33 88 34

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/0124/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace:20leden 2000

Datum posledního prodloužení: 20 leden2010

10.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. č.: EMA/777733/2009

EMEA/H/C/253

Tractocile

atosiban

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Tractocile?

Tractocile je injekční roztok a koncentrát určený pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obě

dvě formy obsahují léčivou látku atosiban (7,5 mg/ml).

Na co se přípravek Tractocile používá?

Přípravek Tractocile se používá pro oddálení porodu u dospělých žen, které jsou ve 24. až 33. týdnu

těhotenství, pokud vykazují příznaky, že by mohlo dojít k předčasnému porodu. Mezi tyto příznaky

patří:

pravidelné kontrakce, které trvají nejméně 30 sekund a vyskytují se s frekvencí nejméně čtyřikrát

každých 30 minut

dilatace cervixu (hrdla dělohy) v rozmezí 1 až 3 cm a zkrácení čípku (míra tloušťky hrdla) o 50 %

nebo více.

Navíc musí mít dítě normální tepovou frekvenci.

Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.

Jak se přípravek Tractocile používá?

Léčba přípravkem Tractocile by měla být prováděna lékařem, který má zkušenosti s postupy v případě

předčasného porodu.

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve po stanovení diagnózy předčasného porodu. Přípravek Tractocile se

podává do žíly ve třech fázích po dobu nejdéle 48 hodin: úvodní injekce podávaná do žíly (6,75 mg)

následovaná infuzí velké dávky (18 mg/h) trvající tři hodiny a pak infuze nižší dávky (6 mg/h) trvající

až 45 hodin. Pokud dojde k opětovnému výskytu kontrakcí, léčba přípravkem Tractocile může být

v průběhu daného těhotenství opakována ještě nejvýše třikrát.

Jak přípravek Tractocile působí?

Léčivá látka v přípravku Tractocile, atosiban, je antagonista přirozeného hormonu oxytocinu. To

znamená, že atosiban blokuje působení oxytocinu. Oxytocin je hormon, který sehrává roli ve vyvolání

kontrakcí dělohy. Blokováním působení oxytocinu zabraňuje přípravek Tractocile kontrakcím dělohy

a způsobuje její relaxaci, což napomáhá oddálení porodu.

Jak byl přípravek Tractocile zkoumán?

Schopnost přípravku Tractocile oddálit předčasný porod byla zkoumána ve třech hlavních studiích u

742 žen, které byly ve 23. až 33. týdnu těhotenství. Přípravek Tractocile byl srovnáván s přípravky

obsahujícími ritodin, terbutalin a salbutamol (všechny z jiné třídy léků používaných v případě

předčasného porodu označované jako beta-agonisté). Hlavním měřítkem účinnosti byla skutečnost,

zda byla léčba účinná po uplynutí jednoho týdne.

Jaký přínos přípravku Tractocile byl prokázán v průběhu studií?

Z výsledků všech tří hlavních studií vyplývá, že 60 % žen užívajících přípravek Tractocile bylo

těhotných ještě jeden týden po ukončení léčby (201 z 337) ve srovnání se 48 % žen, které užívaly

srovnávací přípravky (163 z 342). U žen do 28. týdne těhotenství nebylo možné posoudit účinnost

přípravku Tractocile ve srovnání s beta-agonisty z důvodu jejich nízkého počtu v rámci zkoumané

skupiny. Lepší výsledek s přípravkem Tractocile ve srovnání s beta-agonisty by mohl být důsledkem

toho, že vyvolává méně vedlejších účinků a tím pacientkám umožňuje obdržet plnou léčebnou kúru.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tractocile?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Tractocile (zaznamenané u více než 1 pacientky z 10) patří

nauzea (pocit nevolnosti). U novorozenců nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. Úplný seznam

vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Tractocile je uveden v příbalových

informacích.

Přípravek Tractocile by neměly užívat osoby s možno přecitlivělostí (alergií) na atosiban nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek Tractocile nesmí užívat ženy, jejichž těhotenství je kratší

než 24 týdnů nebo delší než 33 týdnů, ženy, u kterých došlo k předčasnému prasknutí vaku blan (když

plodová voda odteče předčasně) po 30 týdnech těhotenství, u kterých došlo ke krvácení z dělohy, u

kterých se vyskytla eklampsie (nebezpečný stav vyskytující se ke konci těhotenství, způsobený toxiny

v krvi), pre-eklampsie (stav, který může vést k eklampsii) nebo potíže s dítětem či placentou nebo

když by pokračování těhotenství mohlo být nebezpečné pro matku či dítě. Úplný seznam omezení je

uveden v příbalových informacích.

Na základě čeho byl přípravek Tractocile schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) dospěl k závěru, že přípravek Tractocile dosahuje

v rámci oddálení předčasného porodu stejné účinnosti jako beta-agonisté a že lepší výsledek přípravku

Tractocile pramení ze skutečnosti, že tento lék je lépe tolerován. Výbor rozhodl, že přínosy přípravku

Tractocile převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby přípravku Tractocile bylo uděleno rozhodnutí o

registraci.

Další informace o přípravku Tractocile:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Tractocile platné v celé Evropské unii dne

20. ledna 2000. Držitelem rozhodnutí o registraci je společnost Ferring Pharmaceuticals A/S.

Registrace je platné po neomezenou dobu.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Tractocile je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2009.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace