TEUCRIUM MARUM 2CH-200CH Granule

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(TEUCRIUM MARUM - DILUTIO HOMEOPATHICA)
Dostupné s:
Boiron, Messimy
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(TEUCRIUM MARUM - DILUTIO HOMEOPATHICA)
Dávkování:
2CH-200CH
Léková forma:
Granule
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1X4G Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
TEUCRIUM MARUM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 203/93-A/C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3352710728079

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls129638/2019

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

ETIKETA NA

TUBĚ

S GRANULEMI

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TEUCRIUM MARUM 2CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Granule 4 g

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ

U

POZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

Používejte podle rady odborníka na homeopatii.

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Datum revize textu: 18. 4. 2019

8.

POUŽI

TELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z

NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝ

ROBCE

Držitel a výrobce: BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/203/93-A/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K

POUŽITÍ

Obraťte tubu

Otočte víčkem

16.

INFORMACE V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR –

2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18.

JEDINEČNÝ

IDENTI

FIKÁTOR –

DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace