Tepadina

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
thiotepa
Dostupné s:
ADIENNE S.r.l. S.U.
ATC kód:
L01AC01
INN (Mezinárodní Name):
thiotepa
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Transplantace hematopoetických kmenových buněk
Terapeutické indikace:
V kombinaci s jinou chemoterapií léčivé přípravky:s nebo bez celotělové ozařování (TBI), jako podpůrná léčba před alogenní nebo autologní transplantací hematopoetických progenitorových buněk (HPCT) u hematologických onemocnění u dospělých a pediatrických pacientů;při vysoké dávky chemoterapie s HPCT podpora je vhodná pro léčbu solidních nádorů u dospělých a pediatrických pacientů. To je navrhl, že Tepadina musí být předepsána lékařem se zkušenostmi ve podpůrná léčba před transplantací hematopoetických progenitorových buněk.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001046
Datum autorizace:
2010-03-15
EMEA kód:
EMEA/H/C/001046

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

23-12-2014

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

14-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

14-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

14-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

23-12-2014

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

TEPADINA 15 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

thiotepum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek TEPADINA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEPADINA používat

Jak se přípravek TEPADINA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek TEPADINA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je TEPADINA a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku TEPADINA je thiotepa, která patří do skupiny léků nazývaných alkylační

látky.

Přípravek TEPADINA se používá k přípravě pacientů na transplantaci kostní dřeně. Působí tak, že ničí

buňky kostní dřeně. Umožní to transplantaci nových buněk kostní dřeně (hematopoetických

progenitorových buněk), které pak tělu umožní, aby vytvořilo zdravé krvinky.

Přípravek TEPADINA je určen k použití u dospělých, dětí a dospívajících.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TEPADINA používat

Nepoužívejte přípravek TEPADINA

jestliže jste alergický(á) na thiotepu,

jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná,

jestliže kojíte,

jestliže dostáváte vakcínu proti žluté zimnici či vakcíny obsahující živé viry nebo baktérie.

Upozornění a opatření

Upozorněte svého lékaře, jestliže:

máte potíže s játry nebo ledvinami,

máte srdeční nebo plicní potíže,

máte záchvaty/křeče (epilepsii) nebo jste je měl(a) v minulosti (zejména pokud jste léče(a)

fenytoinem nebo fosfenytoinem).

Jelikož TEPADINA ničí buňky kostní dřeně, které odpovídají za tvorbu krvinek, budou Vám v

průběhu léčby pravidelně prováděny krevní testy ke zjištění počtu krvinek.

K prevenci a zvládnutí infekcí budete muset užívat antiinfektiva (přípravky k léčbě infekce).

Přípravek TEPADINA může být příčinou jiného druhu nádoru v budoucnosti. Lékař Vám toto riziko

objasní.

Další léčivé přípravky a přípravek TEPADINA

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, sdělte to svému lékaři dříve, než Vám

bude přípravek TEPADINA podán. Přípravek TEPADINA nesmíte používat během těhotenství.

Ženy i muži užívající přípravek TEPADINA musí v průběhu léčby používat účinné metody

antikoncepce. Muži nemají počít dítě během léčby přípravkem TEPADINA a rok po jejím ukončení.

Není známo, zda je tento léčivý přípravek vylučován do mateřského mléka. Z důvodu bezpečnosti

nesmí ženy během léčby přípravkem TEPADINA kojit.

Přípravek TEPADINA může mít nepříznivý vliv na mužskou a ženskou plodnost. Pacienti (muži) se

majípřed zahájením léčby poradit o uchovávání spermatu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je pravděpodobné, že určité nežádoucí účinky thiotey, jako je závrať, bolest hlavy a rozmazané vidění,

mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se takový nežádoucí účinek

vyskytne, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje.

3.

Jak se přípravek TEPADINA používá

Lékař vypočte Vaši dávku podle plochy povrchu Vašeho těla nebo tělesné hmotnosti a podle Vašeho

onemocnění.

Jak se přípravek TEPADINA podává

Přípravek TEPADINA podává kvalifikovaný zdravotnický pracovník po rozředění obsahu jedné

injekční lahvičky jako nitrožilní infuze (kapačka do žíly). Iinfuze bude trvat 2–4 hodiny.

Četnost podání

Infuze budete dostávat každých 12 nebo 24 hodin. Délka léčby může trvat až 5 dní. Četnost podání

a délka léčby závisí na Vašem onemocnění.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejzávažnější nežádoucí účinky léčby přípravkem TEPADINA nebo transplantačního postupu mohou

zahrnovat

snížení počtu krvinek v krvi (zamýšlený účinek léku při přípravě na transplantační infuzi),

infekce,

poruchy jater včetně ucpání jaterní žíly,

štěp bojuje s Vaším tělem (reakce štěpu proti hostiteli),

komplikace dýchání.

Lékař bude pravidelně sledovat krevní obraz a jaterní enzymy, aby tyto nežádoucí účinky odhalil

a léčil.

Nežádoucí účinky přípravku TEPADINA se mohou vyskytnout s určitými frekvencemi, které jsou

definovány následovně:

Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10)

zvýšená náchylnost k infekcím

zánětlivý stav celého těla (sepse)

snížený počet bílých krvinek, destiček a červených krvinek (anémie)

transplantované buňky bojují s Vaším tělem (reakce štěpu proti hostiteli)

závrať, bolest hlavy, rozmazané vidění

nekontrolovaný třes těla (křeče, epileptická záchvat)

pocit brnění, píchání nebo znecitlivění (parestézie)

částečná ztráta hybnosti

zástava srdce

pocit na zvracení, zvracení, průjem

zánět ústní sliznice (mukositida)

podrážděný žaludek, jícen, střevo

zánět tlustého střeva

anorexie, snížená chuť k jídlu

vysoká hladina glukózy v krvi

kožní vyrážka, svědění, olupování kůže

porucha kožní pigmentace (neplést se žloutenkou – viz níže)

zčervenání kůže (erytém)

vypadávání vlasů

bolest zad a břicha, bolest

bolest svalů a kloubů

abnormální elektrická aktivita v srdci (arytmie)

zánět plicní tkáně

zvětšení jater

změny funkcí orgánů

ucpání jaterní žíly (venookluzivní onemocnění jater)

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

zhoršení sluchu

ucpání mízních (lymfatických) cest

vysoký krevní tlak

zvýšené hladiny jaterních, ledvinných a trávicích enzymů

abnormální hodnoty krevních elektrolytů

zvýšení tělesné hmotnosti

horečka, celková slabost, zimnice

krvácení (hemoragie)

krvácení z nosu

celkový otoky způsobený zadržováním tekutin (edém)

bolest nebo zánět v místě injekce

infekce očí (zánět spojivek)

snížení počtu spermií

krvácení z pochvy

absence menstruačního krvácení (amenorhea)

ztráta paměti

opožďování v hmotnostním a výškovém růstu

špatná funkce močového měchýře

nedostatečná tvorba testosteronu

nedostatečná tvorba hormonu štítné žlázy

snížená činnost hypofýzy (podvěsku mozkového)

stav zmatenosti

Časté nežádoucí účinky

(postihují až 1 pacienta z 10)

úzkost, zmatenost

abnormální výduť jedné z mozkových tepen (nitrolební aneurysma)

zvýšená hladina kreatininu

alergické reakce

ucpání krevních cév (embolie)

poruchy srdečního rytmu

nedostatečnost srdce a cév

kardiovaskulární nedostatečnost

nedostatek kyslíku

hromadění tekutiny v plicích (plicní edém)

plicní krvácení

zástava dýchání

krev v moči (hematurie) a středně těžká porucha funkce ledvin

zánět močového měchýře

nepříjemné pocity při močení a snížená tvorba moči (disurie a oligurie)

zvýšené množství dusíkatých sloučenin v krevním řečišti (zvýšení BUN)

katarakta (šedý zákal oka)

jaterní nedostatečnost

krvácení do mozku

kašel

zácpa a žaludeční nevolnost

ucpání střev

proděravění žaludku

změny svalového napětí

hrubý nedostatek koordinace svalových pohybů

modřiny způsobené nízkým počtem krevních destiček

příznaky přechodu (menopauzy)

nádory (další primární malignity)

abnormální funkce mozku

mužská a ženská neplodnost

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100)

zánět a olupování kůže (erytrodermická lupénka)

delirium, nervozita, halucinace, neklid

vředy v žaludku a střevech

zánět srdeční svalové tkáně (myokarditida)

abnormální stav srdečního svalu (kardiomyopatie)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

zvýšený krevní tlak v plicních tepnách (cévách) (plicní arteriální hypertenze)

závažné poškození kůže (např. vážné léze, puchýře atd.), které může zasahovat celý povrch těla

a dokonce ohrožovat život

poškození části mozku (tzv. bílé hmoty), které může ohrožovat život (leukoencefalopatie).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek TEPADINA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce

za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte a převážejte chlazené (2–8 °C).

Chraňte před mrazem.

Po rekonstituci je přípravek stabilní po dobu 8 hodin, je-li uchováván při teplotě 2–8 °C.

Po naředění je přípravek stabilní po dobu 24 hodin, je-li uchováván při teplotě 2–8 °C, a po 4 hodiny,

pokud je uchováván při teplotě 25 °C. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit

okamžitě.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek TEPADINA obsahuje

Léčivou látkou je thiotepum. Jedna injekční lahvička obsahuje thiotepum 15 mg. Po rekonstituci

obsahuje 1 ml thiotepum 10 mg (10 mg/ml).

Přípravek TEPADINA neobsahuje žádné jiné pomocné látky.

Jak přípravek TEPADINA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek TEPADINA je bílý krystalický prášek dodávaný ve skleněné injekční lahvičce obsahující

thiotepum 15 mg.

Jedna krabička obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

ADIENNE S.r.l. S.U.

Via Galileo Galilei, 19

20867 Caponago (MB) Itálie

Tel: +39 02 40700445

adienne@adienne.com

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Accord Healthcare bv

Tél/Tel: +32 51 79 40 12

Lietuva

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

България

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Teл.: +48 22 577 28 00

Luxembourg/Luxemburg

Accord Healthcare bv

Tèl/Tel: +32 51 79 40 12

Česká republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Magyarország

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

Danmark

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Malta

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0) 208 901 3370

Deutschland

Accord Healthcare GmbH

Tel: +49 89 700 9951 0

Nederland

Accord Healthcare B.V.

Tel: +31 30 850 6014

Eesti

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

Norge

Accord Healthcare AB

Tlf: + 46 8 624 00 25

Ελλάδα

Accord Healthcare Italia Srl

Τηλ: + 39 02 943 23 700

Österreich

Accord Healthcare GmbH

Tel: +43 (0)662 424899-0

España

Accord Healthcare S.L.U.

Tel: +34 93 301 00 64

Polska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 577 28 00

France

Accord Healthcare France SAS

Tél: +33 (0)320 401 770

Portugal

Accord Healthcare, Unipessoal Lda

Tel: +351 214 697 835

Hrvatska

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

România

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ireland

Accord Healthcare Ireland Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Slovenija

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Ísland

Accord Healthcare AB

Sími: + 46 8 624 00 25

Slovenská republika

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 577 28 00

Italia

Accord Healthcare Italia Srl

Tel: +39 02 943 23 700

Suomi/Finland

Accord Healthcare Oy

Puh/Tel: + 358 10 231 4180

Κύπρος

Accord Healthcare S.L.U.

Τηλ: + 34 93 301 00 64

Sverige

Accord Healthcare AB

Tel: + 46 8 624 00 25

Latvija

Accord Healthcare AB

Tel: +46 8 624 00 25

United Kingdom

Accord-UK Ltd

Tel: +44 (0)1271 385257

Tato příbalová informace

byla naposledy

revidována

:

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro

léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky.

NÁVOD NA PŘÍPRAVU

TEPADINA 15 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Thiotepum

Přečtěte si tento návod před přípravou a podáním přípravku TEPADINA.

1.

ÚPRAVA

BALENÍ

Přípravek TEPADINA je dodáván jako 15 mg prášku pro koncentrát pro infuzní roztok.

Přípravek TEPADINA musí být před podáním rekonstituován a dále naředěn.

2.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI PŘÍPRAVKU A PRO ZACHÁZENÍ S NÍM

Obecně

Zacházení s protinádorovými léčivými přípravky (cytostatiky) a jejich likvidace by měly probíhat

podle stanoveného protokolu. Jakékoliv jejich přemístění musí probíhat za přísně aseptických

podmínek, pokud možno s využitím boxu (digestoře) s vertikálním laminárním prouděním.

Stejně jako u jiných cytotoxických látek je při zacházení a přípravě roztoků přípravku TEPADINA

zapotřebí opatrnosti, aby se zabránilo náhodnému kontaktu s kůží nebo sliznicemi. V souvislosti

s náhodným kontaktem s thiotepou se mohou objevit místní reakce. Proto se doporučuje při přípravě

infuzního roztoku používat rukavice. Dojde-li k náhodnému styku thiotepy s kůží, musí být zasažené

místo okamžitě důkladně omyto vodou a mýdlem. Pokud dojde k náhodnému kontaktu thiotepy se

sliznicemi, je třeba je důkladně opláchnout vodou.

Výpočet dávky přípravku TEPADINA

Přípravek TEPADINA se podává v rozdílných dávkách, v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými

léčivými přípravky před transplantací hematopoetických progenitorových buněk (HPCT) u pacientů

s hematologickým onemocněním nebo se solidními nádory.

Dávkování přípravku TEPADINA je u dospělých a dětských pacientů prováděno podle typu HPCT

(autologní nebo alogenní) a podle onemocnění.

Dávkování u dospělých

AUTOLOGNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den

(3,38 mg/kg/den) do 300 mg/m

/den (8,10 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na

kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 4 po sobě následující dny před

autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 900 mg/m

(24,32 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

LYMFOM

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den (3,38 mg/kg/den) do 300 mg/m

/den

(8,10 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 4 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 900 mg/m

(24,32 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

LYMFOM CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (CNS)

Doporučená dávka je 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

370 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

MNOHOČETNÝ MYELOM

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (4,05 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 750 mg/m

(20,27 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

Solidní nádory

Doporučená dávka u solidních nádorů se pohybuje v rozmezí od 120 mg/m

/den (3,24 mg/kg/den) do

250 mg/m

/den (6,76 mg/kg/den) a je rozdělená do jedné nebo dvou denních infuzí, podávaných

v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 5 po sobě

následujících dní před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

800 mg/m

(21,62 mg/kg) během celé přípravné fáze.

KARCINOM PRSU

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 120 mg/m

/den (3,24 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 až 5 po sobě následujících dní před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 800 mg/m

(21,62 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

NÁDORY CNS

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den (3,38 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) a je rozdělená do jedné nebo dvou denních infuzí, podávaných v závislosti na

kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 až 4 po sobě následující dny před

autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 750 mg/m

(20,27 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

KARCINOM OVARIA

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

500 mg/m

(13,51 mg/kg) během celé přípravné fáze.

GERMINÁLNÍ NÁDORY

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (4,05 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 750 mg/m

(20,27 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

ALOGENNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 185 mg/m

/den

(5 mg/kg/den) do 481 mg/m

/den (13 mg/kg/den) a je rozdělená do jedné nebo dvou denních infuzí,

podávaných v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 1 až 3 po

sobě následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

555 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LYMFOM

Doporučená dávka u lymfomu je 370 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 370 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

MNOHOČETNÝ MYELOM

Doporučená dávka je 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi před alogenní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 185 mg/m

(5 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LEUKEMIE

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) do 481 mg/m

/den

(13 mg/kg/den) a je rozdělená do jedné nebo dvou denních infuzí, podávaných v závislosti na

kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 1 až 2 po sobě následující dny před

alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 555 mg/m

(15 mg/kg) během

celé přípravné fáze.

THALASEMIE

Doporučená dávka je 370 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 370 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

Dávkování u dětských pacientů

AUTOLOGNÍ HPCT

Solidní nádory

Doporučená dávka u solidních nádorů se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (6 mg/kg/den) do

350 mg/m

/den (14 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 1 050 mg/m

(42 mg/kg) během celé přípravné fáze.

NÁDORY CNS

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) do 350 mg/m

/den

(14 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 1 050 mg/m

(42 mg/kg) během celé přípravné fáze.

ALOGENNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den

(5 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) a je rozdělená do jedné nebo dvou denních infuzí,

podávaných v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 1 až 3 po

sobě následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

375 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LEUKEMIE

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

THALASEMIE

Doporučená dávka se pohybuje od 200 mg/m

/den (8 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den)

rozdělená do dvou denních infuzí podávaných před alogenní HPCT, bez překročení celkové

maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

REFRAKTERNÍ CYTOPENIE

Doporučená dávka je 125 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 3 po sobě

následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

375 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

GENETICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Doporučená dávka je 125 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

250 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

SRPKOVITÁ ANÉMIE

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

Rekonstituce

Přípravek TEPADINA musí být rozpuštěn v 1,5 ml sterilní vody pro injekci.

Při použití injekční stříkačky s jehlou asepticky natáhněte 1,5 ml sterilní vody na injekci.

Vstříkněte obsah stříkačky do lahvičky skrze gumovou zátku.

Odstraňte stříkačku a jehlu a ručně promíchejte převracením lahvičky.

Použijte pouze bezbarvý roztok bez jakýchkoli částic. Rekonstituované roztoky mohou příležitostně

vykazovat opalescenci; takové roztoky mohou být přesto podávány.

Přečtěte si celý dokument

P

Ř

ÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TEPADINA 15 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

TEPADINA 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

TEPADINA 15 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje thiotepum 15 mg.

Po rozpuštění v 1,5 ml vody pro injekci obsahuje 1 ml roztoku thiotepum 10 mg (10 mg/ml).

TEPADINA 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje thiotepum 100 mg.

Po rozpuštění v 10 ml vody pro injekci obsahuje 1 ml roztoku thiotepum 10 mg (10 mg/ml).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok.

Bílý krystalický prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek TEPADINA je indikován v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky:

spolu s celotělovým ozařováním nebo bez něho jako příprava před alogenní nebo autologní

transplantací hematopoetických progenitorových buněk (HPCT) u hematologických

onemocnění u dospělých a dětských pacientů;

v případě, kdy je vysoká dávka chemoterapie podporovaná HPCT vhodná k léčbě solidních

nádorů u dospělých a dětských pacientů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Podávání přípravku TEPADINA musí být prováděno pod dohledem lékaře, který má zkušenosti

s přípravnou péčí před transplantací hematopoetických progenitorových buněk.

Dávkování

Přípravek TEPADINA je podáván v rozdílných dávkách, v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými

léčivými přípravky, pacientům s hematologickým onemocněním nebo se solidními nádory před

HPCT.

Dávkování přípravku TEPADINA je u dospělých a dětských pacientů prováděno podle typu HPCT

(autologní nebo alogenní) a podle onemocnění.

Dospělí

AUTOLOGNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den

(3,38 mg/kg/den) do 300 mg/m

/den (8,10 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na

kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 4 po sobě následující dny před

autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 900 mg/m

(24,32 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

LYMFOM

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den (3,38 mg/kg/den) do 300 mg/m

/den

(8,10 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 4 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 900 mg/m

(24,32 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

LYMFOM CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU (CNS)

Doporučená dávka je 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

370 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

MNOHOČETNÝ MYELOM

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (4,05 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 750 mg/m

(20,27 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

Solidní nádory

Doporučená dávka u solidních nádorů se pohybuje v rozmezí od 120 mg/m

/den (3,24 mg/kg/den) do

250 mg/m

/den (6,76 mg/kg/den) podávaná v jedné denní infuzi nebo rozdělená do dvou denních

infuzí, podávaných v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až

5 po sobě následujících dní před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní

dávky 800 mg/m

(21,62 mg/kg) během celé přípravné fáze.

KARCINOM PRSU

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 120 mg/m

/den (3,24 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 až 5 po sobě následujících dní před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 800 mg/m

(21,62 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

NÁDORY CNS

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den (3,38 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) podávaná v jedné denní infuzi nebo rozdělená do dvou denních infuzí, podávaných

v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 až 4 po sobě

následující dny před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

750 mg/m

(20,27 mg/kg) během celé přípravné fáze.

KARCINOM OVARIA

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před autologní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

500 mg/m

(13,51 mg/kg) během celé přípravné fáze.

GERMINÁLNÍ NÁDORY

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (4,05 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den

(6,76 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 750 mg/m

(20,27 mg/kg) během celé přípravné

fáze.

ALOGENNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 185 mg/m

/den

(5 mg/kg/den) do 481 mg/m

/den (13 mg/kg/den) podávaná v jedné denní infuzi nebo rozdělená

do dvou denních infuzí, podávaných v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými

léčivými přípravky 1 až 3 po sobě následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové

maximální kumulativní dávky 555 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LYMFOM

Doporučená dávka u lymfomu je 370 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 370 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

MNOHOČETNÝ MYELOM

Doporučená dávka je 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi před alogenní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 185 mg/m

(5 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LEUKEMIE

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 185 mg/m

/den (5 mg/kg/den) do 481 mg/m

/den

(13 mg/kg/den) podávaná v jedné denní infuzi nebo rozdělená do dvou denních infuzí, podávaných

v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými léčivými přípravky 1 až 2 po sobě

následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

555 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

THALASEMIE

Doporučená dávka je 370 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 370 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

Pediatrická

populace

AUTOLOGNÍ HPCT

Solidní nádory

Doporučená dávka u solidních nádorů se pohybuje v rozmezí od 150 mg/m

/den (6 mg/kg/den) do

350 mg/m

/den (14 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 2 až 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 1 050 mg/m

(42 mg/kg) během celé přípravné fáze.

NÁDORY CNS

Doporučená dávka se pohybuje v rozmezí od 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) do 350 mg/m

/den

(14 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané v závislosti na kombinaci s dalšími

chemoterapeutickými léčivými přípravky 3 po sobě následující dny před autologní HPCT, bez

překročení celkové maximální kumulativní dávky 1 050 mg/m

(42 mg/kg) během celé přípravné fáze.

ALOGENNÍ HPCT

Hematologická onemocnění

Doporučená dávka u hematologických onemocnění se pohybuje v rozmezí od 125 mg/m

/den

(5 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) podávaná v jedné denní infuzi nebo rozdělená

do dvou denních infuzí, podávaných v závislosti na kombinaci s dalšími chemoterapeutickými

léčivými přípravky 1 až 3 po sobě následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové

maximální kumulativní dávky 375 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

LEUKEMIE

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

THALASEMIE

Doporučená dávka se pohybuje od 200 mg/m

/den (8 mg/kg/den) do 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den)

rozdělená do dvou denních infuzí podávaných před alogenní HPCT, bez překročení celkové

maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

REFRAKTERNÍ CYTOPENIE

Doporučená dávka je 125 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 3 po sobě

následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

375 mg/m

(15 mg/kg) během celé přípravné fáze.

GENETICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Doporučená dávka je 125 mg/m

/den (5 mg/kg/den) v jedné denní infuzi, podávané 2 po sobě

následující dny před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky

250 mg/m

(10 mg/kg) během celé přípravné fáze.

SRPKOVITÁ ANÉMIE

Doporučená dávka je 250 mg/m

/den (10 mg/kg/den) rozdělená do dvou denních infuzí podávaných

před alogenní HPCT, bez překročení celkové maximální kumulativní dávky 250 mg/m

(10 mg/kg)

během celé přípravné fáze.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Nebyly provedeny žádné studie u pacientů s poruchou funkce ledvin

Vzhledem k tomu, že thiotepa a

její metabolity jsou slabě vylučovány v moči, úprava dávky u pacientů s lehkou nebo středně těžkou

renální insuficiencí se nedoporučuje. Doporučuje se nicméně opatrnost (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Thiotepa nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater. Vzhledem k tomu, že látka thiotepa je

metabolizována hlavně játry, je třeba opatrnosti při používání thiotepy u pacientů s preexistující

poruchou funkce jater, zejména u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Úprava dávky se

nedoporučuje u přechodných změn jaterních parametrů (viz bod 4.4).

Starší pacienti

Podávání thiotepy nebylo u starších pacientů konkrétně zkoumáno. Nicméně v klinických studiích

byla skupině pacientů nad 65 let podávána stejná kumulativní dávka jako ostatním pacientům. Úprava

dávky nebyla považována za nutnou.

Způsob podání

Přípravek TEPADINA musí být podáván kvalifikovaným zdravotnickým personálem ve formě

2–4hodinové intravenózní infuze zavedené centrálním žilním katétrem.

Každá lahvička musí být rekonstituována pomocí 1,5 ml (TEPADINA 15 mg) nebo 10 ml

(TEPADINA 100 mg) sterilní vody pro injekci. Celkový objem rekonstituovaných lahviček, který má

být aplikován, musí být před podáním dále naředěn v 500 ml injekčního roztoku chloridu sodného

9 mg/ml (0,9%) (nebo v 1 000 ml, pokud je dávka vyšší než 500 mg). U dětí, pokud je dávka nižší než

250 mg, může být použit takový objem injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), aby byla

získána konečná koncentrace přípravku TEPADINA mezi 0,5 a 1 mg/ml.

Návod k rekonstituci a dalšímu naředění přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním

V souvislosti s náhodným kontaktem s thiotepou se mohou objevit místní reakce. Proto se doporučuje

při přípravě infuzního roztoku používat rukavice. Dojde-li k náhodnému styku roztoku thiotepy s kůží,

musí být zasažené místo okamžitě důkladně omyto vodou a mýdlem. Pokud dojde k náhodnému

kontaktu thiotepy se sliznicemi, je třeba je důkladně opláchnout vodou (viz bod 6.6).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6).

Současné podávání s vakcínou proti žluté zimnici a s živými virovými nebo bakteriálními vakcínami

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Důsledkem léčby thiotepou v doporučených dávkách a podle doporučeného rozvrhu je těžká

myelosuprese vyskytující se u všech pacientů. Může se rozvinout závažná granulocytopenie,

trombocytopenie, anémie nebo jakákoli jejich kombinace. Během léčby a až do úplného uzdravení je

nutné provádět časté vyšetření kompletního krevního obrazu, včetně diferenciálního počtu leukocytů a

počtu trombocytů. V závislosti na klinickém stavu je třeba přistoupit k podání trombocytů a erytrocytů

a rovněž k nasazení růstových faktorů, jako je faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF). Během

léčby thiotepou a po dobu nejméně 30 dní po transplantaci se doporučuje každodenní vyšetření počtu

trombocytů a erytrocytů.

K prevenci a zvládnutí infekcí během neutropenického období má zváženo profylaktické nebo

empirické použití antiinfektiv (antibakteriálních, antimykotických, antivirových).

Thiotepa nebyla studována u pacientů s poruchou funkce jater. Vzhledem k tomu, že látka thiotepa je

metabolizována hlavně játry, je třeba opatrnosti při používání thiotepy u pacientů s preexistující

poruchou funkce jater, zejména u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Při léčbě takovýchto

pacientů se doporučuje, aby sérové transaminázy, alkalická fosfatáza a bilirubin byly po transplantaci

pravidelně monitorovány kvůli včasnému zachycení hepatotoxicity.

Větší riziko venookluzivního onemocnění může být u pacientů, kteří před léčbou byli ozařováni,

absolvovali tři nebo více cyklů chemoterapie, nebo před léčbou podstoupili transplantaci

progenitorových buněk (viz bod 4.8).

Opatrnosti je třeba u pacientů s anamnézou srdečních onemocnění. U pacientů, kteří dostávají

thiotepu, musí být srdeční funkce pravidelně sledována.

Opatrnosti je třeba u pacientů s anamnézou onemocnění ledvin. Během léčby thiotepou je třeba zvážit

pravidelné sledování funkce ledvin.

Thiotepa může vyvolat plicní toxicitu, jež může mít aditivní účinky k účinkům způsobeným dalšími

cytotoxickými látkami (busulfanem, fludarabinem a cyklofosfamidem) (viz bod 4.8).

Předchozí ozařování mozku a kraniospinální ozařování mohou přispět k závažným toxickým reakcím

(např. encefalopatii).

Pacientovi musí být vysvětleno vyšší riziko sekundárních malignit při podávání thiotepy, známého

kancerogenu u člověka.

Současné podávání živých atenuovaných vakcín (kromě vakcíny proti žluté zimnici), fenytoinu

a fosfenytoinu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Thiotepa nesmí být podávána současně s cyklofosfamidem, jsou-li oba přípravky používány ve stejné

přípravné fázi léčby. Přípravek TEPADINA musí být podán po ukončení všech cyklofosfamidových

infuzí (viz bod 4.5).

Během současného podávání thiotepy a inhibitorů CYP2B6 nebo CYP3A4 je třeba pacienty pečlivě

klinicky sledovat (viz bod 4.5).

Jako většina alkylačních látek může thiotepa narušit mužskou nebo ženskou fertilitu. Pacienti (muži)

mají před zahájením léčby využít kryoprezervaci spermatu a v průběhu léčby a rok po jejím ukončení

nemají počít dítě (viz bod 4.6).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Specifické interakce s thiotepou

Živé virové a bakteriální vakcíny nesmějí být podávány pacientům, kterým je podávána

imunosupresivní chemoterapeutická látka, přičemž mezi přerušením léčby a očkováním musí být

nejméně tři měsíce odstup.

Má se za to, že thiotepa je metabolizována pomocí CYP2B6 a CYP3A4. Současné podávání

s inhibitory CYP2B6 (například klopidogrel a tiklopidin) nebo CYP3A4 (například azolová

antimykotika, makrolidy, jako je erythromycin, klarithromycin, telithromycin, a inhibitory proteázy)

mohou zvýšit plazmatické koncentrace thiotepy a potenciálně snížit koncentrace aktivního metabolitu

TEPA. Současné podávání induktorů cytochromu P450 (jako je rifampicin, karbamazepin a

fenobarbital) může zvýšit metabolismus thiotepy a vést k nárůstu plazmatických koncentrací aktivního

metabolitu. V průběhu současného podávání thiotepy a těchto léčivých přípravků je tudíž třeba

pacienty pečlivě klinicky monitorovat.

Thiotepa je pro CYP2B6 slabý inhibitor a může tím potenciálně zvýšit plazmatické koncentrace látek

metabolizovaných pomocí CYP2B6, jako je ifosfamid, tamoxifen, bupropion, efavirenz a

cyklofosfamid. CYP2B6 katalyzuje metabolickou přeměnu cyklofosfamidu na jeho aktivní formu

4-hydroxycyklofosfamid (4-OHCP), a souběžné podávání thiotepy může tudíž vést ke snížení

koncentrací aktivního 4-OHCP. V průběhu souběžného podávání thiotepy a těchto léčivých přípravků

je tudíž třeba provádět klinické sledování.

Kontraindikace souběžného užívání

Vakcína proti žluté zimnici: riziko fatálního generalizovného vakcínou vyvolaného onemocnění.

Obecně platí, že živé virové a bakteriální vakcíny nesmějí být podávány pacientům, kterým je

podávána imunosupresivní chemoterapeutická látka, přičemž mezi přerušením léčby a očkováním

musí být nejméně tři měsíce odstup.

Současné užívání se nedoporučuje

Živé atenuované vakcíny (vyjma žluté zimnice): riziko systémového onemocnění s možným fatálním

vyústěním. Toto riziko se zvyšuje u pacientů s imunosupresí v důsledku jejich primárního

onemocnění.

Pokud je to možné, je třeba použít místo těchto vakcín inaktivovanou virovou vakcínu

(poliomyelitida).

Fenytoin: Riziko exacerbace konvulzí vznikající v důsledku snížené absorpce fenytoinu v trávicím

traktu, jež je způsobena cytotoxickými léčivými přípravky, nebo riziko zvýšené toxicity a ztráty

účinnosti cytotoxického léčivého přípravku v důsledku fenytoinem zvýšeného jaterního metabolismu.

Současné podávání je nutno zvážit

Cyklosporin, takrolimus: Excesivní imunosuprese s rizikem lymfoproliferativního onemocnění.

Alkylační chemoterapeutické látky, včetně thiotepy, inhibují plazmatickou pseudocholinesterázu o 35

% až 70 %. Působení sukcinylcholinu může být prodlouženo o 5 až 15 minut.

Thiotepa nesmí být podávána současně s cyklofosfamidem, jsou-li oba přípravky používány ve stejné

přípravné fázi léčby. Přípravek TEPADINA musí být podán po ukončení všech cyklofosfamidových

infuzí.

Současné užívání thiotepy a jiných myelosupresivních nebo myelotoxických látek (tj. cyklofosfamidu,

melfalanu, busulfanu, fludarabinu a treosulfanu) může znásobit riziko hematologických nežádoucích

účinků z důvodu překrývajících se profilů toxicity těchto léčivých přípravků.

Interakce charakteristické pro všechny cytotoxické látky

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy u pacientů s maligním nádorovým onemocněním se často

používá antikoagulační léčba

Vysoká variabilita koagulačního stavu u pacientů s maligním

nádorovým onemocněním a možnost interakce mezi perorálními antikoagulancii a protinádorovou

chemoterapií vyžaduje vyšší frekvenci monitorování INR (International Normalised Ratio), pokud

bylo rozhodnuto léčit pacienta perorálními antikoagulancii

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

/ A

ntikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku musí během léčby používat účinnou antikoncepci a před zahájením léčby je

třeba provést těhotenský test. Pacienti (muži) nemají během léčby a rok po jejím ukončení počít dítě

(viz bod 5.3).

Těhotenství

O použití thiotepy v období těhotenství nejsou k dispozici žádné údaje. V preklinických studiích bylo

prokázáno, že thiotepa - stejně jako většina alkylačních látek - způsobuje embryofetální letalitu

a teratogenitu (viz bod 5.3). Thiotepa je proto během těhotenství kontraindikována.

Kojení

Není známo, zda se thiotepa vylučuje do lidského mateřského mléka. Vzhledem k jejím

farmakologickým vlastnostem a možné toxicitě pro kojené novorozence/kojence je kojení v průběhu

léčby thiotepou kontraindikováno.

Fertilita

Stejně jako většina alkylačních látek může thiotepa narušit mužskou a ženskou fertilitu.

Pacienti (muži) mají před zahájením léčby využít kryoprezervaci spermií (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

TEPADINAmá výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je pravděpodobné, že určité

nežádoucí účinky thiotepy, jako je závrať, bolest hlavy a rozmazané vidění, mohou tyto činnosti

ovlivnit.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnost thiotepy byla vyhodnocena pomocí přehledu nežádoucích účinků hlášených ve

zveřejněných údajích z klinických studií. V těchto studiích dostávalo celkem 6 588 dospělých pacientů

a 902 dětských pacientů thiotepu v přípravné fázi před transplantací hematopoetických

progenitorových buněk.

Závažné toxicity zahrnující krevní, jaterní a dýchací systém byly považovány za očekávané následky

přípravné fáze a transplantace. Zahrnují infekce a reakci štěpu proti hostiteli (GVHD), které i přes

svou nepřímou souvislost, byly hlavními příčinami morbidity a mortality, obzvláště u alogenní HPCT.

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými v rozdílných léčebných režimech s thiotepou jsou:

infekce, cytopenie, akutní reakce štěpu proti hostiteli a chronická reakce štěpu proti hostiteli,

gastrointestinální poruchy, hemoragická cystitida a zánět sliznice.

Leukoencefalopatie

U dospělých a dětských pacientů po četných předchozích chemoterapiích, včetně léčby methotrexátem

a radioterapie, byly po léčbě thiotepou hlášeny případy leukoencefalopatie. Některé případy byly

fatální.

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Dospělí

Nežádoucí účinky považované za účinky, jež mají přinejmenším možnou souvislost s léčebnými

režimy obsahujícími thiotepu, hlášené u dospělých pacientů ve více než jen v ojedinělých případech,

jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a podle frekvence. V každé skupině jsou četnosti

nežádoucích účinků seřazeny podle klesající závažnosti

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Infekce a infestace

Zvýšená

náchylnost

k infekcím

Sepse

Syndrom

toxického šoku

Novotvary

benigní, maligní a

blíže

neurčené

(zahrnující cysty a

polypy)

Sekundární

malignity

související

s léčbou

Poruchy

krve

lymfatického

systému

Leukopenie

Trombocytopenie

Febrilní

neutropenie

Anémie

Pancytopenie

Granulocytopenie

Poruchy

imunitního

systému

Akutní

reakce

štěpu

proti

hostiteli

Chronická

reakce

štěpu

proti

hostiteli

Hypersenzitivitat

Endokrinní

poruchy

Hypopituitarismus

Poruchy

metabolismu

výživy

Anorexie

Snížená

chuť

k jídlu

Hyperglykémie

Psychiatrické

poruchy

Stav zmatenosti

Změny psychiky

Úzkost

Delirium

Nervozita

Halucinace

Agitovanost

Poruchy

nervového

systému

Závrať

Bolest hlavy

Rozmazané vidění

Encefalopatie

Epileptická

záchvat (křeče)

Parestezie

Intrakraniální

aneurysma

Extrapyramidové

poruchy

Kognitivní

poruchy

Cerebrální

krvácení

Leuko-

encefalopatie

Poruchy oka

Konjunktivitida

Katarakta

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy

ucha

labyrintu

Zhoršení sluchu

Ototoxicita

Tinitus

Srdeční poruchy

Arytmie

Tachykardie

Srdeční selhání

Kardiomyopatie

Myokarditida

Cévní poruchy

Lymfedém

Hypertenze

Hemoragie

Embolie

Respirační, hrudní

mediastinální

poruchy

Syndrom

idiopatické

pneumonie

Epistaxe

Plicní edém

Kašel

Pneumonitida

Hypoxie

Gastrointestinální

poruchy

Nauzea

Stomatitida

Ezofagitida

Zvracení

Průjem

Dyspepsie

Bolesti břicha

Enteritida

Kolitida

Zácpa

Gastrointestinální

perforace

Ileus

Gastrointestinální

vředy

Poruchy

jater

žlučových cest

Venookluzivní

onemocnění jater

Hepatomegalie

Žloutenka

Poruchy

kůže

podkožní tkáně

Vyrážka

Pruritus

Alopecie

Erytém

Poruchy

pigmentace

Erytrodermická

psoriáza

Závažné toxické

kožní

reakce,

včetně

případů

Stevensova-

Johnsonova

syndromu

toxické

epidermální

nekrolýzy

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a pojivové tkáně

Bolest zad

Myalgie

Artralgie

Poruchy

ledvin

močových cest

Hemoragická

cystitida

Dysurie

Oligurie

Renální selhání

Cystitida

Hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Azoospermie

Amenorea

Vaginální

krvácení

Menopauzální

příznaky

Ženská infertilita

Mužská infertilita

Přečtěte si celý dokument

EMA/638722/2014

EMEA/H/C/001046

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tepadina

thiotepum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Tepadina. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Tepadina.

Co je Tepadina?

Tepadina je prášek pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly). Obsahuje léčivou látku thiotepa.

K čemu se přípravek Tepadina používá?

Přípravek Tepadina se používá v kombinaci s chemoterapií (léky k léčbě rakoviny) dvěma způsoby:

v podobě přípravné léčby před transplantací hematopoetických progenitorových buněk

(krvetvorných buněk neboli buněk, které vytvářejí krvinky). Tento typ transplantace se používá u

pacientů, u kterých je nutné přistoupit k nahrazení krvetvorných buněk, neboť trpí onemocněním

krve, jako je například rakovina krve (včetně leukemie), nebo onemocněními, která způsobují nízký

počet červených krvinek (včetně thalasémie nebo srpkovité anémie),

během léčby solidních nádorů, kdy je nutné před transplantací hematopoetických progenitorových

buněk podávat vysoké dávky chemoterapie.

Přípravek Tepadina lze používat v případě transplantace buněk od dárce a transplantace buněk

odvozených z buněk pacientova vlastního těla.

Jelikož počet pacientů v Evropské unii, kteří podstupují tento typ přípravné léčby a transplantaci, je

nízký, přípravek Tepadina byl dne 29. ledna 2007 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná

onemocnění”.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak se přípravek Tepadina používá?

Léčba přípravkem Tepadina musí být sledována lékařem, který má zkušenosti s léčbou podávanou před

transplantací. Přípravek se musí podávat do velké žíly v infuzi, která trvá dvě až čtyři hodiny.

Dávka přípravku Tepadina závisí na typu onemocnění krve nebo typu solidního nádoru, kterým pacient

trpí, a na druhu transplantace, kterou má podstoupit. Dávka závisí rovněž na velikosti povrchu těla

pacienta (vypočteno podle tělesné výšky a hmotnosti) nebo jeho hmotnosti. U dospělých se denní dávka

pohybuje od 120 do 481 mg na metr čtvereční (m

) tělesného povrchu, přičemž se podává po dobu až 5

dnů před transplantací. U dětí se denní dávka pohybuje od 125 do 350 mg/m2 tělesného povrchu,

přičemž se podává po dobu až tří dnů před transplantací. Další informace naleznete v souhrnu údajů o

přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Tepadina působí?

Léčivá látka v přípravku Tepadina, thiotepa, patří do skupiny léků zvaných „alkylační činidla“. Tyto látky

jsou „cytotoxické“. To znamená, že usmrcují buňky, zvláště buňky, které se rychle množí, jako jsou

nádorové nebo progenitorové (neboli kmenové) buňky (buňky, ze kterých se mohou vyvinout různé

typy buněk). Přípravek Tepadina se používá spolu s ostatními léky před transplantací s cílem zahubit

abnormální buňky a pacientovy stávající krvetvorné buňky. Vytvoří se prostor pro nové buňky a zmírní

se riziko rejekce (odmítnutí), a lze tak transplantovat nové buňky.

Přípravek Thiotepa se v Evropské unii používá pro přípravu pacientů před transplantací krvetvorných

buněk od konce 80. let 20. století.

Jak byl přípravek Tepadina zkoumán?

Jelikož thiotepa se v EU používá již řadu let, společnost předložila údaje z publikované literatury.

Jednalo se o 109 studií, do kterých bylo zařazeno přibližně 6 000 dospělých a 900 dětí s onemocněním

krve nebo solidním tumorem, kteří podstoupili transplantaci krvetvorných buněk. Studie se zaměřily na

počet pacientů, u nichž byla transplantace úspěšná, dobu do návratu onemocnění a dobu přežití

pacientů.

Jaký přínos přípravku Tepadina byl prokázán v průběhu studií?

Z publikovaných studií vyplývá, že thiotepa používaná v kombinaci s ostatními chemoterapeutiky je

v rámci léčby onemocnění krve a solidních nádorů u dospělých a dětí přínosná. Pomáhá hubit

pacientovy stávající krvetvorné buňky, v důsledku čehož je transplantace nových buněk úspěšná, doba

přežití delší a riziko návratu onemocnění nižší.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Tepadina?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Tepadina používaného v kombinaci s jinými léky jsou

infekce, cytopenie (nízký počet krvinek v krvi), reakce transplantátu vůči hostiteli (kdy transplantované

buňky napadají tělo), střevní onemocnění, hemoragická cystitida (krvácení a zánět močového měchýře)

a zánět sliznic (zánětlivé onemocnění přirozeně zvlhčovaných povrchů těla). Úplný seznam nežádoucích

účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Tepadina u dospělých a dětí je uveden v příbalové

informaci.

Tepadina

EMA/638722/2014

strana 2/3

Přípravek Tepadina nesmějí užívat těhotné ani kojící ženy. Rovněž se nesmí užívat souběžně

s vakcínou proti žluté zimnici nebo vakcínami, které obsahují živé viry nebo bakterie. Úplný seznam

omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Tepadina schválen?

Výbor CHMP konstatoval, že léčivá látka v přípravku Tepadina, thiotepa, má dobře zavedené použití.

Znamená to, že se používá mnoho let a že je k dispozici dostatečné množství informací týkajících se její

účinnosti a bezpečnosti. Výbor na základě dostupných publikovaných informací rozhodl, že přínosy

přípravku Tepadina převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o

registraci.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného používání

přípravku Tepadina?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Tepadina byl vypracován plán řízení rizik. Na

základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Tepadina

zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí

pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Tepadina

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Tepadina platné v celé Evropské unii dne

15. března 2010.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Tepadinaje k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Další

informace o léčbě přípravkem Tepadina naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Tepadina vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2014.

Tepadina

EMA/638722/2014

strana 3/3

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace